Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gullspångs kommun Barn-, utbildning och kultur Specialpedagog
Som specialpedagog hos oss blir du en viktig del av barn- och elevhälsoteamet och utvecklingen av verksamheternas barn- och elevhälsoarbete. Tillsammans med övriga specialpedagoger har du ansvaret för att utveckla den specialpedagogiska kompetensen på alla enheter. Arbetsuppgifterna är främst hälsofrämjande och förebyggande. Detta innebär specialpedagogisk handledning/konsultation i syfte att främja ökad medvetenhet om förhållningssätt och bemötande hos pedagogerna. Den specialpedagogiska kompetensen tas även till vara i samverkan med vårdnadsh...
2024-04-08 2024-05-19
Gullspångs kommun Barn-, utbildning och kultur Lärare i fritidshem
Som lärare i fritidshem ingår du arbetsgruppen på fritidshemmet, målsättningen är att du som lärare i fritidshem på sikt ska kunna leda det pedagogiska arbetet på fritidshemmet emot aktuella styrdokument riktat emot fritidshem. I Gullspång bedriver vi fritidshemsverksamhet både innan skoltid och efter skoltid, som lärare i fritidshemmet kommer du arbeta emot både morgon- och eftermiddagsfritids men med fokus emot eftermiddagsfritids. Under skoltid arbetar du på Gullstensskolan F-6 som lärare/medpedagog i förskoleklass det är därför meriterande ...
2024-03-22 2024-04-26
Gullspångs Kommun, Hälsa- och sjukvård Sjuksköterskeassistent inför sommaren 2024
Att vilja vårda, stötta och utveckla andra människor är en av de egenskaper som behövs allra mest i vårt samhälle. Och du som har den i dig är den verkliga framtiden. Som sjuksköterskeassistent hos oss arbetar du teamorienterat i nära arbete med legitimerad personal på distrikt eller boende. Inom våra verksamheter jobbar du utifrån rutiner. Du får bland annat arbeta med delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter, apoteksärenden och andra servicetjänster som kan avlasta den leg personalen. Vi finns här för att ge dig kunskap, stöttning och en roli...
2024-02-22 2024-05-31
Gullspångs kommun Vård- och omsorg Sommarvikarier till vård och omsorg
Vill du ha ett meningsfullt och varierande sommarjobb där du gör skillnad och får träffa många olika människor? Vill du också ha ett sommarjobb där du får möjlighet att knyta värdefulla kontakter inom en stor organisation och får viktiga meriter och erfarenheter för en lång tid f...
2024-01-15 2024-04-30