Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gullspångs kommun Barn-, utbildning och kultur Förskollärare
Som förskollärare hos oss arbetar du tillsammans med dina kollegor för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du ansvarar att arbetet sker utifrån aktuella styrdokument och planerar, genomför, dokumenterar samt utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Systematiskt kvalitetsarbete ligger till grund för utveckling av verksamheten och är en viktig del i förskolans dagliga verksamhet. I din roll som förskollärare ingår också att hålla värdegrunden levande som en del i det hållbara utvecklingsarbetet. ...
2021-03-24 2021-05-31
Gullspångs kommun Barn-, utbildning och kultur speciallärare
Du kommer att arbeta som speciallärare på Gullstensskolan yngre, i klasserna F-6. Du kommer att undervisa, kartlägga samt arbeta för inkludering i elevernas klasstillhörigheter. I ditt arbete kommer du att ha ett nära och tätt samarbete med övrig personal på Gullstensskolan yngre. Tjänsten ger dig stora möjligheter att påverka innehåll och tillsammans med dina kollegor vara med att arbeta för att utveckla elevstödet på Gullstensskolan yngre. Få uppdrag kan vara viktigare!
2021-03-17 2021-04-18
Gullspångs Kommun, Individ och familjeomsorg Socialsekreterare barn och unga
Som socialsekreterare ingår du i individ- och familjeomsorgen på socialkontoret i Gullspång. Barn och ungdomsgruppen består av sju socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, familjehemssekreterare, två familjebehandlare samt en LSS-handläggare. Vi är en liten förvaltning vilket innebär att du kommer att arbeta brett och varierat med olika förekommande arbetsuppgifter inom ditt kompetensområde. En stor del av arbetet utgörs av myndighetsutövning. Din huvuduppgift är i första hand att utreda enligt SoL och LVU samt verkställa och följa upp besl...
2021-03-17 2021-04-30
Gullspångs kommun Barn-, utbildning och kultur Specialpedagog sökes till barn och elevhälsan
Som specialpedagog hos oss blir du en viktig del av barn- och elevhälsoteamet och i utvecklingen av vårt barn- och elevhälsoarbete. Med övriga specialpedagoger har ni ansvaret för att utveckla den specialpedagogiska kompetensen i hela verksamheten. Arbetsuppgifterna är främst hälsofrämjande och förebyggande. Detta innebär specialpedagogisk handledning/konsultation där syftet är att främja ökad medvetenhet om förhållningssätt och bemötande hos pedagogerna och rådgivning i pedagogiska frågor till vårdnadshavare, rektorer och barn- och elevhälsote...
2021-03-08 2021-04-19
Gullspångs kommun Barn-, utbildning och kultur speciallärare med inriktning utvecklingsstörning
Du kommer att arbeta som speciallärare inom Grundsärskolan på Gullstensskolan. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, dokumentera och genomföra utbildningen i enlighet med de anvisningar som finns inom skollag, läroplan och kursplaner. Du kommer att undervisa, kartlägga samt arbeta för inkludering i elevernas klasstillhörigheter. I ditt arbete kommer du att ha ett nära och tätt samarbete med övrig personal inom Grundsärskolan. Tjänsten riktar sig till dig som är drivande, ansvarsfull och vill vara med i utvecklingsarbetet av verksamheten på ...
2021-01-13 2021-04-25
Gullspångs kommun Vård- och omsorg Sommarvikarier till vård och omsorg
Vill du ha ett meningsfullt och varierande sommarjobb där du gör skillnad och får träffa många olika människor? Vill du också ha ett sommarjobb där du får möjlighet att knyta värdefulla kontakter inom en stor organisation och får viktiga meriter och erfarenheter för en lång tid framöver? Då tycker vi att du bör söka sommarvikariat inom Gullspångs kommun. Vi har varje sommar behov av flera sommarvikarier inom våra olika verksamheter inom vård och omsorg som täcker upp när ordinarie personal är på semester. Ett sommarjobb inom Gullspångs kommun...
2021-01-11 2021-05-02