Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Grums kommun, Individ- och familjeomsorg Socialsekreterare
Vi söker nu socialsekreterare som ska arbeta med barn och unga. Tjänsten är ett vikariat året ut. Vi arbetar med myndighetsutövning och de huvudsakliga arbetsuppgifterna är att handlägga barnavårdsärenden 0-18 år enligt SoL och LVU. Arbetet sker i nära samarbete med barnet och dess biologiska familj och nätverk. Hos oss får du möjlighet att arbeta med stor bredd i ditt uppdrag och med utmanande ärenden - det är det som gör vårt arbete så spännande och viktigt. Målet är att hjälpa barn och unga samt deras föräldrar för att åstadkomma en föränd...
2022-05-09 2022-05-22
Grums kommun, Gata Anläggningsarbetare
Som anläggningsarbetare kommer du att arbeta i ett litet arbetslag som leds av Samordnare VA. Dina främsta arbetsuppgifter omfattar sanering och nyanläggning av vatten och- avloppsledningar men även drift och underhåll av kommunens ledningsnät. Du kommer att delta i både större och mindre projekt som innefattar vatten och avlopp, gata och annan infrastruktur. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.
2022-05-05 2022-06-15
Grums kommun, HR-funktionen Lönehandläggare/Systemförvaltare
Tjänsten består av två huvudsakliga uppdrag - dels lönehandläggning och dels systemförvaltning av lönesystemet Visma Personec P och andra personaladministrativa system. Vi söker därför dig som engagerar dig i såväl det dagliga arbetet med löner och anställningar, som i djupdykning i de bakomliggande faktorerna för att rätt lön ska betalas ut. Våra lönehandläggare sköter tillsammans lönehanteringen för ungefär 1000 medarbetare. För de allra flesta gäller avtalet HÖK/Allmänna bestämmelser, men vi tillämpar även andra kollektivavtal. Du kommer a...
2022-05-05 2022-05-29
Grums kommun, Grundskola 4-9 Lärare 1-7 alt 4-6 sv/eng alt ma/no, Jättestenskolan
På Jättestenskolan anser vi att tillitsfulla relationer mellan lärare och elev är en förutsättning för att våra elever ska lyckas. Vi söker därför en positiv och engagerad lärare som med engagemang och entusiasm skapar en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering av det pedagogiska arbetet är viktiga grundpelare. Nu söker vi dig som vill arbeta som mentor och lärare i ma/no alternativt sv/eng. Arbetet bedrivs i när...
2022-05-04 2022-05-26
Grums kommun, Grundskola 4-9 Lärare 7-9 ma/no/tk, Jättestenskolan
På Jättestenskolan anser vi att tillitsfulla relationer mellan lärare och elev är en förutsättning för att våra elever ska lyckas. Vi söker därför en positiv och engagerad lärare som med engagemang och entusiasm skapar en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering av det pedagogiska arbetet är viktiga grundpelare. Nu söker vi dig som vill arbeta som mentor och lärare i ma/no/tk i åk 7-9. Arbetet bedrivs i nära samar...
2022-05-04 2022-05-26
Grums kommun, Grundskola 4-9 Lärare 7-9 sv/eng, Jättestenskolan
På Jättestenskolan anser vi att tillitsfulla relationer mellan lärare och elev är en förutsättning för att våra elever ska lyckas. Vi söker därför en positiv och engagerad lärare som med engagemang och entusiasm skapar en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering av det pedagogiska arbetet är viktiga grundpelare. Nu söker vi dig som vill arbeta som mentor och lärare i svenska/engelska i årskurs 7-9. Arbetet bedrivs...
2022-05-04 2022-05-26
Grums kommun, Grundskola F-3 Speciallärare till grundsärskola, Södra skolan
Vi söker nu speciallärare för undervisning i grundsärskolans åk 1-3. På Södra skolan anser vi att tillitsfulla relationer mellan lärare och elev är en förutsättning för att våra elever ska lyckas. Vi söker därför en positiv och engagerad lärare som med engagemang och entusiasm skapar en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering av det pedagogiska arbetet är viktiga grundpelare. Arbetet bedrivs i nära samarbete med ...
2022-05-04 2022-05-26
Grums kommun, Grundskola F-3 Speciallärare till grundsärskola och fritidshem, Södra skolan
Vi söker nu en speciallärare för undervisning i grundsärskolans åk 1-3 samt viss tid i fritidshem. På Södra skolan anser vi att tillitsfulla relationer mellan lärare och elev är en förutsättning för att våra elever ska lyckas. Vi söker därför en positiv och engagerad lärare som med engagemang och entusiasm skapar en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering av det pedagogiska arbetet är viktiga grundpelare. Arbete...
2022-05-04 2022-05-26
Grums kommun, Grundskola F-3 Lärare till fritidshem, Slottsbrons skola
På Slottsbrons skola anser vi att tillitsfulla relationer mellan lärare och elev är en förutsättning för att våra elever ska lyckas. Vi söker nu en lärare med stort engagemang och en vilja att samarbeta och tillsammans vara med och utveckla såväl fritidshemmets uppdrag och skolan som helhet. Du blir en del av ett team som tillsammans arbetar för en god lär- och arbetsmiljö för våra elever. Arbetet bedrivs i nära samarbete med kollegor och bygger på ömsesidig respekt. Hos oss deltar både eleverna och medarbetarna aktivt i utformande av skolans...
2022-05-04 2022-05-26
Grums kommun, Grundskola F-3 Lärare till fritidshem, Södra skolan
På Södra skolan anser vi att tillitsfulla relationer mellan lärare och elev är en förutsättning för att våra elever ska lyckas. Vi söker nu en lärare till Södra skolans fritidshem, som har stort engagemang och en vilja att samarbeta och tillsammans vara med och utveckla såväl fritidshemmets uppdrag och skolan som helhet. Du blir en del av ett team som tillsammans arbetar för en god lär- och arbetsmiljö för våra elever. Arbetet bedrivs i nära samarbete med kollegor och bygger på ömsesidig respekt. Hos oss deltar både eleverna och medarbetarna ...
2022-05-03 2022-05-26
Grums kommun, Personlig assistans Semestervikarier till personlig assistans i Grums kommun
Funderar du på vad du vill arbeta med under sommaren och kanske till och med redan i vår? Vi vill rekommendera dig att söka till ett av de viktigaste och mest givande arbeten som man kan ha! Som personlig assistent är du en persons förlängda arm och hjälper denne att få ett gott liv. Arbetet kommer att bedrivas med utgångspunkt från kundens egna hem med fokus på socialt omsorgs- och omvårdnadsarbete, uppmuntran och motivation till meningsfull sysselsättning. Den ena dagen är inte den andra lik eftersom det är kunden som väljer vad hen vill gö...
2022-02-10 2022-05-31
Grums kommun, Äldreomsorg gemensamt Semestervikarier till äldreomsorgen i Grums kommun
Vi söker nu medarbetare till semestervikariat inom äldreomsorgen. Det finns möjlighet till såväl heltids- som deltidsarbete och personal behövs under dygnets alla timmar, veckans alla dagar. Som omsorgspersonal ska du utföra kvalificerade omvårdnads- och serviceinsatser utifrån individens förutsättningar och behov. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för en meningsfull och innehållsrik vardag för äldre och för att stärka och bevara det friska. Omsorgspersonalen har en viktig roll i arbetet med våra äldre. Du tillhandahåller en professi...
2022-01-20 2022-05-31
Grums kommun, Funktionsstöd Semestervikarier till funktionsstöd i Grums kommun
Vi söker sommarvikarier till våra gruppbostäder, servicebostäder, boendestöd och assistansuppdrag. Gemensamt för alla verksamheter är vi stödjer och tydliggör vardagen för våra kunder i deras liv. Arbetet är på vissa enheter strukturerat enligt TEACCH, eller tydliggörande pedagogik som det även kallas. Behoven hos våra kunder ser olika ut från individ till individ beroende på personens intresse och funktionsvariation. Ditt arbete är att möta varje individ utifrån dennes förutsättningar, intresse och behov. Det förekommer medicinering, omvårdand...
2022-01-10 2022-05-31