Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Grums kommun, Samhällsbyggnad Områdeschef kost och städ
Som områdeschef samordnar och leder du verksamheten enligt övergripande styrdokument samt gällande riktlinjer inom området, både administrativt och operativt. I arbetsuppgifterna ingår också att genom ditt ledarskap skapa delaktighet och engagemang hos dina medarbetare. Du kommer att samverka med såväl interna som externa aktörer och ansvarar för att verksamheten lever upp till lagar och regler samt ansvarar för kommunens måltids- och livsmedelspolicys. Områdeschef kost och städ är direkt underställd teknisk chef och ingår i samhällsbyggnads l...
2021-05-03 2021-05-31
Grums kommun, Grundskola 4-9 Lärare Idrott och hälsa åk 4-9 till Jättestenskolan
Vi söker nu en lärare i idrott och hälsa för undervisning i årskurs 4-9. Sport- och simhall finns inom skolområdet och idrottsplats, ishall, terräng-/orienteringsbanor med mera finns inom gångavstånd. På Jättestenskolan anser vi att tillitsfulla relationer mellan lärare och elev är en förutsättning för att våra elever ska lyckas. Vi söker därför en positiv och engagerad lärare som med engagemang och entusiasm skapar en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planeri...
2021-04-28 2021-05-16
Grums kommun, Grundskola 4-9 Lärare textilslöjd åk 7-9 till Jättestenskolan
Vi söker nu en lärare i textilslöjd för undervisning i årskurs 7-9. På Jättestenskolan anser vi att tillitsfulla relationer mellan lärare och elev är en förutsättning för att våra elever ska lyckas. Vi söker därför en positiv och engagerad lärare som med engagemang och entusiasm skapar en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering av det pedagogiska arbetet är viktiga grundpelare. Arbetet bedrivs i nära samarbete m...
2021-04-28 2021-05-16
Grums kommun, Grundskola 4-9 Lärare textilslöjd åk F-6 till Jättestenskolan och Södra skolan
Vi söker nu en lärare i textilslöjd för undervisning i årskurs 3-6. Arbetet är huvudsakligen förlagt till Jättestenskolan, men kommer även att utföras på Södra skolan som är en av kommunens skolor för åk F-3. På Jättestenskolan anser vi att tillitsfulla relationer mellan lärare och elev är en förutsättning för att våra elever ska lyckas. Vi söker därför en positiv och engagerad lärare som med engagemang och entusiasm skapar en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där ...
2021-04-28 2021-05-16
Grums kommun, Grundskola 4-9 Musiklärare åk 4-9 till Jättestenskolan
Vi söker nu en musiklärare för undervisning i årskurs 4-9. På Jättestenskolan anser vi att tillitsfulla relationer mellan lärare och elev är en förutsättning för att våra elever ska lyckas. Vi söker därför en positiv och engagerad lärare som med engagemang och entusiasm skapar en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering av det pedagogiska arbetet är viktiga grundpelare. Arbetet bedrivs i nära samarbete med dina k...
2021-04-28 2021-05-16
Grums kommun, Grundskola 4-9 Lärare Ma/NO åk 4-6 till Jättestenskolan
Vi söker nu en lärare i ma/no för undervisning i årskurs 4-6. På Jättestenskolan anser vi att tillitsfulla relationer mellan lärare och elev är en förutsättning för att våra elever ska lyckas. Vi söker därför en positiv och engagerad lärare som med engagemang och entusiasm skapar en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering av det pedagogiska arbetet är viktiga grundpelare. Arbetet bedrivs i nära samarbete med din...
2021-04-28 2021-05-16
Grums kommun, Grundskola 4-9 Studie- och yrkesvägledare till Grums kommun
Grums kommun söker en studie- och yrkesvägledare till grundskolan, vuxenutbildningen och aktivitetsansvaret. Du kommer i huvudsak att arbeta inom grundskolan och vara placerad på Jättestenskolan, men 25 % av tjänsten avser arbete inom vuxenutbildningen och aktivitetsansvaret. På Jättestenskolan anser vi att tillitsfulla relationer mellan personal och elever är en förutsättning för att våra elever ska lyckas. Vi söker därför en positiv och engagerad studie-och yrkesvägledare som med engagemang och entusiasm vägleder eleverna till en meningsfyll...
2021-04-28 2021-05-16
Grums kommun, Hemsjukvård & Kommunrehab Områdeschef till hälso- och sjukvård
Som områdeschef för den kommunala hälso- och sjukvården leder du hemsjukvården/sjuksköterskeorganisationen och kommunrehabiliteringen med arbetsterapeuter, sjukgymnaster och hjälpmedelsverksamhet. Du har ansvar för all hälso- och sjukvård inom kommunens sociala verksamheter och ansvarar även för medarbetare, budget och kvalitetsutveckling. Du leder och utvecklar arbetet enligt övergripande styrdokument samt gällande riktlinjer inom området, både administrativt och operativt. I arbetsuppgifterna ingår också att genom ditt ledarskap skapa delakti...
2021-04-27 2021-05-16
Grums kommun, Administrativa funktionen Byggnadsinspektör
Som byggnadsinspektör hos oss omfattar dina arbetsuppgifter främst hantering av bygglovsärenden och bygganmälningar, förhandsbesked och myndighetsutövning med utgångspunkt i plan- och bygglagen. Kommunen är liten, vilket innebär att du får ta hand om alla typer av ärenden däribland ovårdade fastigheter och då ofta i samarbete med exempelvis miljöinspektörer eller stadsarkitekt. Arbetet är självständigt och innebär eget beslutsfattande såväl som föredragningar inför politiska beslutsfattare. Du ansvarar för hela kedjan från ansökan fram till b...
2021-04-21 2021-05-16