Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Grums kommun, Gata Säsongspersonal utemiljö
Arbetet inom område gatas utemiljögrupp innebär skötsel av bland annat gräsytor, lekplatser, badplatser, rabattytor och sommarblommor. Arbetsuppgifterna omfattar gräsklippning, grästrimning, röjning, renhållning, städning, rabattrensning, vattning av blommor samt enklare reparationer och underhåll. Tjänsten innebär till stor del fysiskt arbete.
2023-02-07 2023-03-15
Grums kommun, Hemtjänsten Semestervikarier till hemtjänsten i Grums kommun
Vi söker nu medarbetare till semestervikariat inom hemtjänsten. Det finns möjlighet till såväl heltids- som deltidsarbete och personal behövs under dygnets alla timmar, veckans alla dagar. Som omsorgspersonal ska du utföra kvalificerade omvårdnads- och serviceinsatser utifrån individens förutsättningar och behov. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för en meningsfull och innehållsrik vardag för äldre och för att stärka och bevara det friska. Omsorgspersonalen har en viktig roll i arbetet med våra äldre. Du tillhandahåller en professionel...
2023-02-03 2023-04-02
Grums kommun, Gata Erfaren rörläggare/VA-tekniker
Du kommer att arbeta i ett litet arbetslag som leds av Samordnare VA. Dina arbetsuppgifter omfattar allt inom VA området och kan anpassas efter de erfarenheter och kunskaper du har. Exempelvis kan du få arbeta med sanering och nyanläggning av vatten och- avloppsledningar, drift och underhåll av kommunens ledningsnät, byte av vattenmätare och hantering av styrsystem och verksamhetssystem. Du kommer även att delta i både större och mindre projekt som innefattar vatten och avlopp, gata och annan infrastruktur. Beredskapstjänstgöring ingår i tjän...
2023-02-02 2023-03-19
Grums kommun Skolchef till Grums kommun
I rollen som skolchef får du ett spännande ledaruppdrag där du får vara med och leda och utveckla barn- och utbildningsverksamheten i Grums kommun. Som skolchef kommer du få det övergripande ansvaret för kommunens förskolor, grundskolor, särskilt anpassad grundskola, gymnasiets introduktionsprogram individuellt alternativ, elevuppföljning av Grums kommuns elever på gymnasiet och särskilt anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning. Du kommer även tillsammans med socialchefen ha ett viktigt uppdrag i arbetet med tidiga insatser för barn och un...
2023-01-27 2023-02-20
Grums kommun, Daglig verksamhet Timvikarier till korttidsvistelse LSS
På korttidsvistelsen arbetar vi med att ge stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Här är ingen dag den andra lik, arbetet är både roligt och stimulerande med stor variation och utmaningar. Vi erbjuder miljöombyte och rekreation för den enskilde och avlastning för den anhörige. Stödet är individuellt anpassat och utgår från den enskildes behov och önskemål för att garantera den enskilde goda levnadsvillkor och en meningsfull och stimulerande fritid, vilket bygger på ett aktivt intresse från oss och en vilja att lyssna och förstå....
2023-01-27 2023-02-26
Grums kommun, Personlig assistans Sommarvikarier inom personlig assistans
Är du sugen på att arbeta med ett av de mest givande arbeten man kan ha, ta chansen och sök nu! Vi söker sommarvikarier som gärna även kan arbeta hos våra kunder under våren. Som personlig assistent är du en persons förlängda arm och hjälper denne att få ett gott liv. Arbetet kommer att bedrivas med utgångspunkt från kundens egna hem med fokus på den enskildes önskemål och behov. Därmed är den ena dagen inte den andra lik då man som vikarie hos oss är hos många kunder med olika behov och intressen.
2023-01-11 2023-03-31
Grums kommun, Funktionsstöd Semestervikarier till funktionsstöd
Vi söker sommarvikarier till våra gruppbostäder, servicebostäder, boendestöd och dagligverksamhet. Gemensamt för alla verksamheter är vi stödjer och tydliggör vardagen för våra kunder i deras liv. Arbetet är på vissa enheter strukturerat enligt TEACCH, eller tydliggörande pedagogik som det även kallas. Behoven hos våra kunder ser olika ut från individ till individ beroende på personens intresse och funktionsvariation. Ditt arbete är att möta varje individ utifrån dennes förutsättningar, intresse och behov. Det förekommer medicinering, omvårdand...
2023-01-05 2023-05-26
Grums kommun, Äldreomsorg gemensamt Semestervikarier till äldreomsorgen i Grums kommun
Vi söker nu medarbetare till semestervikariat inom äldreomsorgen. Det finns möjlighet till såväl heltids- som deltidsarbete och personal behövs under dygnets alla timmar, veckans alla dagar. Som omsorgspersonal ska du utföra kvalificerade omvårdnads- och serviceinsatser utifrån individens förutsättningar och behov. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för en meningsfull och innehållsrik vardag för äldre och för att stärka och bevara det friska. Omsorgspersonalen har en viktig roll i arbetet med våra äldre. Du tillhandahåller en professi...
2022-12-16 2023-03-31