Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Grums kommun, Individ- och familjeomsorg Familjebehandlare
Vi söker nu en familjebehandlare till vår öppenvårdsgrupp vid individ och familj då vi ska utöka vår verksamhet för att kunna arbeta mer intensivt med hemmaplanslösningar i våra familjer. Idag arbetar två familjebehandlare, en ungdomsbehandlare, en fältare och en boendestödjare i öppenvårdsgruppen. Vi har även en samordnare som arbetar med förebyggande socialtjänst. Gruppen utgår från vår familjecentral. Uppdragen kommer att variera med att vara inriktat på både individ, familj och nätverksarbete. Uppdragen kommer genom myndighetsutövande so...
2021-02-26 2021-03-21
Grums kommun, Äldreomsorg gemensamt Semestervikarier till äldreomsorgen i Grums kommun
Vi söker nu medarbetare till semestervikariat inom äldreomsorgen. Det finns möjlighet till såväl heltids- som deltidsarbete och personal behövs under dygnets alla timmar, veckans alla dagar. Som omsorgspersonal ska du utföra kvalificerade omvårdnads- och serviceinsatser utifrån individens förutsättningar och behov. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för en meningsfull och innehållsrik vardag för äldre och för att stärka och bevara det friska. Omsorgspersonalen har en viktig roll i arbetet med våra äldre. Du tillhandahåller en professi...
2021-02-25 2021-04-18
Grums kommun, Personlig assistans Semestervikarier till personlig assistans i Grums kommun
Funderar du på vad du vill arbeta med under sommaren och kanske till och med redan i vår? Vi vill rekommendera dig att söka till ett av de viktigaste och mest givande arbeten som man kan ha! Som personlig assistent är du en persons förlängda arm och hjälper denne att få ett gott liv. Arbetet kommer att bedrivas med utgångspunkt från kundens egna hem med fokus på socialt omsorgs- och omvårdnadsarbete, uppmuntran och motivation till meningsfull sysselsättning. Den ena dagen är inte den andra lik eftersom det är kunden som väljer vad hen vill gö...
2021-02-02 2021-03-31
Grums kommun, Funktionsstöd Timvikarier till Åshammars gruppbostad
Vi söker nu extra timvikarier till Åshammars gruppbostad samt Åshammar assistans. Gemensamt för båda verksamheterna är att vi stödjer och tydliggör vardagen för våra kunder i deras liv. Arbetet är strukturerat enligt TEACCH, eller tydliggörande pedagogik som det även kallas. Behoven hos våra kunder ser olika ut från individ till individ beroende på personens intresse och funktionsvariation. Ditt arbete är att möta varje individ utifrån dennes förutsättningar, intresse och behov. Det förekommer medicinering, omvårdande och motiverande insatser. ...
2021-01-28 2021-02-28
Grums kommun, Funktionsstöd Semestervikarier till funktionsstöd i Grums kommun
Vi söker sommarvikarier till våra gruppbostäder, servicebostäder, boendestöd och assistansuppdrag. Gemensamt för alla verksamheter är vi stödjer och tydliggör vardagen för våra kunder i deras liv. Arbetet är på vissa enheter strukturerat enligt TEACCH, eller tydliggörande pedagogik som det även kallas. Behoven hos våra kunder ser olika ut från individ till individ beroende på personens intresse och funktionsvariation. Ditt arbete är att möta varje individ utifrån dennes förutsättningar, intresse och behov. Det förekommer medicinering, omvårdan...
2020-12-22 2021-05-15