Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Grums kommun, Grundskola 4-9 Lärare textilslöjd årskurs 6-9 på Jättestenskolan
Vi söker nu en lärare i textilslöjd för undervisning i årskurs 6-9 till Jättestenskolan. På Jättestenskolan anser vi att tillitsfulla relationer mellan lärare och elev är en förutsättning för att våra elever ska lyckas. Vi söker därför en positiv och engagerad lärare som med engagemang och entusiasm skapar en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering av det pedagogiska arbetet är viktiga grundpelare. Arbetet bedri...
2023-05-26 2023-06-12
Grums kommun, Grundskola 4-9 Lärare textilslöjd årskurs 3-5 på Jättestenskolan och Södra Skolan
Vi söker nu en lärare i textilslöjd för undervisning i årskurs 3-5 till Jättestenskolan och Södra skolan. På Jättestenskolan och Södra skolan anser vi att tillitsfulla relationer mellan lärare och elev är en förutsättning för att våra elever ska lyckas. Vi söker därför en positiv och engagerad lärare som med engagemang och entusiasm skapar en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering av det pedagogiska arbetet är ...
2023-05-26 2023-06-12
Grums kommun, Grundskola F-3 Lärare till fritidshem, Slottsbrons skola
På Slottsbrons skola anser vi att tillitsfulla relationer mellan lärare och elev är en förutsättning för att våra elever ska lyckas. Vi söker nu en lärare med stort engagemang och en vilja att samarbeta och tillsammans vara med och utveckla såväl fritidshemmets uppdrag och skolan som helhet. Du blir en del av ett team som tillsammans arbetar för en god lär- och arbetsmiljö för våra elever. Arbetet bedrivs i nära samarbete med kollegor och bygger på ömsesidig respekt. Hos oss deltar både eleverna och medarbetarna aktivt i utformande av skolans...
2023-05-26 2023-06-18
Grums kommun, Grundskola F-3 Lärare till fritidshem, Södra skolan
På Södra skolan anser vi att tillitsfulla relationer mellan lärare och elev är en förutsättning för att våra elever ska lyckas. Vi söker nu en lärare till Södra skolans fritidshem, som har stort engagemang och en vilja att samarbeta och tillsammans vara med och utveckla såväl fritidshemmets uppdrag och skolan som helhet. Du blir en del av ett team som tillsammans arbetar för en god lär- och arbetsmiljö för våra elever. Arbetet bedrivs i nära samarbete med kollegor och bygger på ömsesidig respekt. Hos oss deltar både eleverna och medarbetarna ...
2023-05-26 2023-06-18
Grums kommun, Individ- och familjeomsorg Socialsekreterare
Vi söker nu en socialsekreterare som ska arbeta med barn och unga. Vi arbetar med myndighetsutövning och de huvudsakliga arbetsuppgifterna är att handlägga barnavårdsärenden 0-20 år enligt SoL och LVU. Arbetet sker i nära samarbete med barnet och dess biologiska familj och nätverk. Hos oss får du möjlighet att arbeta med stor bredd i ditt uppdrag och med utmanande ärenden - det är det som gör vårt arbete så spännande och viktigt. Målet är att hjälpa barn och unga samt deras föräldrar för att åstadkomma en förändring.
2023-05-25 2023-06-11
Grums kommun, Gata Drifttekniker VA
Som VA tekniker hos oss kommer du att arbeta med drift och underhåll av vårt ledningsnät för vatten, avlopp och dagvatten. Du kommer att arbeta i ett litet arbetslag som leds av Samordnare VA. Uppgifter som kan förekomma är kontroll och tillsyn av våra anläggningar, vattenmätarbyten, vattenprovtagning. beställning av material, arbeten i projekt samt dokumentation och arbete i VA-banken (vårt verktyg för hantering av ledningsnätet).
2023-05-16 2023-06-18
Grums kommun, Gata Anläggningsarbetare/rörläggare VA
Som anläggningsarbetare/rörläggare ingår du i ett litet arbetslag som leds av Samordnare VA. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är rörläggning och anläggningsarbete på vatten- och avloppsledningsnätet. Beroende på dina erfarenheter och kunskaper kan arbetsuppgifterna innefatta drift- och underhållsarbeten av gator, reparations- och nyanläggningsarbeten på vatten- och avloppsledningsnät, vinterväghållning, övriga anläggningsarbeten såsom sten- och plattsättningsarbeten med tillhörande maskinarbeten.
2023-05-16 2023-06-18
Grums kommun, Tillväxt- och tillsynsfunktionen Gillar du fysisk planering och vill vara med och utveckla Grums kommun?
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med samhällsplanering att ta fram detaljplaner på egen hand. Du kan arbeta självständigt med egna ärenden och uppdrag. Du förstår vikten av samordning och att kunna väga olika intressen mot varandra i komplexa processer. För att trivas hos oss är du social och prestigelös. Du gillar att samverka, skapa förståelse och att föra över din kunskap till andra. Vidare är du är noggrann, kvalitetsinriktad och tar ansvar för helheten.
2023-05-12 2023-06-04
Grums kommun, Individ- och familjeomsorg Socialsekreterare
Vi söker nu socialsekreterare till ekonomigruppen. Som socialsekreterare med inriktning ekonomiskt bistånd kommer du att arbeta med att utreda och bedöma behov samt fatta beslut och följa upp insatser avseende ekonomiskt bistånd och bostadssociala insatser. Arbetsgruppen hanterar också mottag av flyktingar. I arbetsgruppen jobbar man självständigt med sina ärenden men tillhör en arbetsgrupp som jobbar nära varandra och hjälps åt. Det finns också en stöttande 1e socialsekreterare och en närvarande chef. Hos oss får du möjlighet att arbeta me...
2023-05-03 2023-05-28
Grums kommun, Äldreomsorg gemensamt Semestervikarier till äldreomsorgen i Grums kommun
Vi söker nu medarbetare till semestervikariat inom äldreomsorgen. Det finns möjlighet till såväl heltids- som deltidsarbete och personal behövs under dygnets alla timmar, veckans alla dagar. Som omsorgspersonal ska du utföra kvalificerade omvårdnads- och serviceinsatser utifrån individens förutsättningar och behov. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för en meningsfull och innehållsrik vardag för äldre och för att stärka och bevara det friska. Omsorgspersonalen har en viktig roll i arbetet med våra äldre. Du tillhandahåller en professi...
2022-12-16 2023-05-31