Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Grums kommun, Hemtjänsten Undersköterska för helgtjänstgöring i hemtjänsten i Grums kommun
Grums kommun strävar efter att öka andelen heltidsarbetande medarbetare. Som ett led i Heltidsresan provar vi nu tjänster med ständig helgtjänstgöring. Detta innebär att arbetstiden schemaläggs fredag eftermiddag/kväll, lördag och söndag. Anställningen är tidsbegränsad och en heltidsanställd medarbetare arbetar bara i snitt 30 timmar per vecka. Arbetet kan förläggas till flera olika hemtjänstgrupper, såväl i centrala Grums som i Segmon och Värmskog. Som undersköterska i hemtjänsten ska du utföra kvalificerade omvårdnads- och serviceinsatser u...
2022-10-04 2022-10-31
Grums kommun, Tillväxt- och tillsynsfunktionen Livsmedelsinspektör
Som livsmedelsinspektör kommer du att jobba med tillsyn av livsmedelsverksamheter i Grums kommun. I tjänsten ingår bland annat att planera och genomföra inspektioner, arbeta med rådgivning och information till allmänhet och livsmedelsföretag samt att hantera klagomål. I rollen som inspektör ingår att fatta beslut och ställa krav som myndighetsutövare, vi hanterar inkommande ärenden, utreder klagomålsärenden och svarar på remisser. Vi jobbar förebyggande med information, rådgivning och projekt. Vi jobbar med ständiga förbättringar och är öppna ...
2022-09-23 2022-10-17
Grums kommun, Äldreomsorg gemensamt Timvikarie till äldreomsorgen
Vi söker nu timvikarier till särskilt boende inom äldreomsorgen. Som omsorgspersonal ska du utföra kvalificerade omvårdnads- och serviceinsatser utifrån individens förutsättningar och behov. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för en meningsfull och innehållsrik vardag för äldre och för att stärka och bevara det friska. Omsorgspersonalen har en viktig roll i arbetet med våra äldre. Du tillhandahåller en professionell individanpassad vård, med respekt för människan och med dennes delaktighet och självbestämmande som grundpelare i ditt ar...
2022-09-19 2022-10-31