Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Grums kommun, Individ- och familjeomsorg Socialsekreterare
Grums kommun söker en familjehems- och familjerättssekreterare. Kommunen kommer under året att ha utökad resurs för att arbeta med familjehem och familjerätt. Tjänsten tillhör Barn- och unga gruppen som har en förste socialsekreterare som närmaste arbetsledare. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med kollegor som arbetar med likande uppgifter. En utarbetad samverkan finns även med närliggande kommun för att på så sätt stärka upp inom området. Du kommer att ha en tvådelad roll. Familjerättsarbetet innebär att du gör vissa faderskapsutredning...
2024-02-22 2024-03-15
Grums kommun, Hemsjukvård & Kommunrehab Distriktsarbetsterapeut
Som arbetsterapeut arbetar du i team med övrig rehabiliteringspersonal samt i samverkan med biståndshandläggare, sjuksköterskor och baspersonal inom hemtjänst och på våra särskilda boenden samt personal från regionen. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med stor variation, där ingen dag är den andra lik. Du har en hög grad av självständighet i hur du lägger upp din arbetsdag. Som medarbetare har du närhet till besluten och möjlighet att påverka ditt jobb. Arbetsuppgifterna innebär bland annat: Bedömning, behandling och träning. Att intyga behov...
2024-02-20 2024-03-20
Grums kommun, Öppenvårdsmottagning Hotellgatan Behandlingsassistent med samtalsterapeutisk inriktning
Som behandlingsassistent arbetar du på uppdrag från socialsekreterare. Målgruppen består av både äldre och yngre personer som ofta har en komplex problembild som kan innefatta beroende, samsjuklighet och neuropsykiatriska funktionsvariationer. Du kommer primärt att arbeta med motivation och förändringsarbete för de kunder som bor på kommunens stödboende. Du kommer att tillsammans med verksamhetens samordnare ansvara för stödboendet och dess kunder och se till att dessa får en meningsfull vardag. Du förväntas hålla i gruppaktiviteter för verks...
2024-02-19 2024-03-10
Grums Hyresbostäder AB Ekonom 50 %
Vi söker en ekonom på 50 %. Som ekonom hos Grums Hyresbostäder sköter du om den löpande redovisningen. Du ansvarar för fakturahanteringen, bokföring, momshantering, kontoavstämningar, betalfiler och deklarationer. Du kommer även vara delaktig i budget och bokslutsarbete. Du kommer ha ett nära samarbete med VD och du kommer ha stora möjligheter att planera och driva ditt arbete på egen hand.
2024-02-16 2024-03-10
Grums kommun Fritidssamordnare
Barn och unga behöver tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter, levande föreningsliv och kulturarenor. Vi söker därför en engagerad och relationsskapande fritidssamordnare med kunskaper inom föreningslivet som vill göra Grums till en bättre plats för barn och unga tillsammans med oss. I rollen som fritidssamordnare är din huvuduppgift att främja ett effektivt samarbete mellan olika aktörer inom Grums föreningsliv och kommunala verksamheter. Du kommer att aktivt delta i planering, samordning och uppföljning av olika aktiviteter och eveneman...
2024-02-15 2024-03-07
Grums kommun, Grundskola 4-9 Lärare åk 4-6, Ma/no eller Sv/eng
På Jättestenskolan anser vi att tillitsfulla relationer mellan lärare och elev är en förutsättning för att våra elever ska lyckas. Vi söker därför en positiv och engagerad lärare som med engagemang och entusiasm skapar en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering av det pedagogiska arbetet är viktiga grundpelare. Arbetet bedrivs i nära samarbete med dina kollegor i arbetslaget. Tillsammans skapar ni en god lär- oc...
2024-02-02 2024-02-25
Grums kommun, Gata Personal till vatten- och avloppsverksamheten
Du kommer att arbeta i ett litet arbetslag som leds av samordnare VA och arbetsledare gata/VA. Dina arbetsuppgifter omfattar allt inom VA området och kan anpassas efter de erfarenheter och kunskaper du har. Exempelvis kan du få arbeta med sanering och nyanläggning av vatten och- avloppsledningar, drift och underhåll av kommunens ledningsnät, byte av vattenmätare och hantering av styrsystem och verksamhetssystem. Du kommer även att delta i både större och mindre projekt som innefattar vatten och avlopp, gata och annan infrastruktur. Vi är även ...
2024-01-23 2024-02-29
Grums kommun, Gata Återvinningsarbetare med hjullastarkort
Som medarbetare på Karlbergs avfallsstation arbetar du för att få den dagliga driften att fungera. Det innebär att du ska delta i alla arbetsuppgiften tex: - att köra hjullastare för tömning och flytt av containers, material mm. samt snöröjning och sopning. - att utföra rutinunderhåll på maskinen, som att smörja, kontrollera oljor eller rapportera felaktigheter till reparatörer. - vägleda och informera kunder som kommer och lämnar avfall så de slänger avfallet rätt. - hantering av avfall lämnat till miljöstation - hjälpa företag med vägning ...
2024-01-22 2024-02-29
Grums kommun, Äldreomsorg gemensamt Semestervikarier till äldreomsorgen i Grums kommun
Vi söker nu medarbetare till semestervikariat inom äldreomsorgen. Det finns möjlighet till såväl heltids- som deltidsarbete och personal behövs under dygnets alla timmar, veckans alla dagar. Som omsorgspersonal utför du kvalificerade omvårdnads- och serviceinsatser utifrån individens förutsättningar och behov. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för en meningsfull och innehållsrik vardag för äldre och för att stärka och bevara det friska. Omsorgspersonalen har en viktig roll i arbetet med våra äldre. Du tillhandahåller en professionell i...
2024-01-03 2024-03-10
Grums kommun Semestervikarier till funktionsstöd
Vi söker nu sommarvikarier till våra gruppbostäder, servicebostäder, boendestöd och daglig verksamhet. Gemensamt för alla verksamheter är vi stödjer och tydliggör vardagen för våra kunder i deras liv. Arbetet är på vissa enheter strukturerat enligt TEACCH, eller tydliggörande pedagogik som det även kallas. Behoven hos våra kunder ser olika ut från individ till individ beroende på personens intresse och funktionsvariation. Ditt uppdrag är att möta varje individ utifrån dennes förutsättningar, intresse och behov. Det förekommer medicinering, omv...
2023-12-20 2024-02-29