Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb på Gotland


Här listar vi alla lediga jobb på Gotland som finns tillgängliga inom den offentliga sektorn. Genom att förfina sökningen här ovan kan du hitta jobb för den yrkeskategori du vill arbeta inom. Du väljer antingen ett brett område, som kultur, media, design, eller gör en än mer riktad sökning under någon av kategorierna. Vi har den mest omfattande listningen för offentliga jobb Gotlands län, så ska du söka jobb på Gotland, är detta sidan för dig. 

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gotland, Fårösund skolområde Lärare idrott
Tjänsten innebär att du kommer att undervisa i idrott från årskurs 1 till 9 på Fårösundsskolan. Du kommer också att undervisa i Lärbro skola årskurs 1 till 6. Det kan finnas möjligheter att dela upp tjänsten så tveka inte att ansöka om du inte kan jobba 100%. Du kommer samarbeta med ytterligare en lärare som undervisar i idrott i rektorsområdet. Fårösundsskolan har en del av sin idrottsundervisning på Kustparkshallen. Där finns tillgång till fullstor idrottshall, simbassäng och gym. Att kunna samarbeta med personal på Kustparkshallen och hitta...
2021-03-01 2021-03-21
Region Gotland, Eskelhem skola Lärare i fritidshem/fritidspedagog
Du anser att systematiskt kvalitetsarbete i fritidsverksamhet är självklart och du drivs av att vara en del av utvecklingen. Dina arbetsuppgifter innebär ett pedagogiskt ansvar för verksamheten tillsammans med övriga kollegor. I uppgifterna ingår bland annat att planera, bedriva, dokumentera och utvärdera verksamheten. Du verkar för ett förtroendefullt, öppet och respektfullt samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du kommer även att arbeta som resurs/pedagog i klass under del av dagen.
2021-03-01 2021-03-21
Region Gotland, Rehabenheten korpen Neuropsykolog/psykolog
Du kommer att ingå i två multiprofessionella team. Ett team arbetar med neurologisk rehabilitering där får du möjlighet att bidra med neuropsykologiskt utredningsarbete, behandling och kognitiv rehabilitering av personer med förvärvade hjärnskador och neurologiska sjukdomar. De...
2021-03-01 2021-03-21
Region Gotland, Parkenhet Visby Parkarbetare
Vi söker en parkarbetare med goda växtkunskaper till vårt arbetslag som sköter om planteringar och grönytor i och utanför Visby. De aktuella arbetsuppgifterna kommer bland annat att vara ogräsrensning, grönyteskötsel, häckklippning, trimning, beskärning, renhållning och snöröjning. Beredskapstjänstgöring kan ingå.
2021-03-01 2021-03-14
Region Gotland, Kirurgi/urologi, avdelning/mottagning Sjuksköterska kirurgi, dag/kväll/natt
Som sjuksköterska på kirurg- och urologavdelningen samarbetar du nära undersköterskan liksom med ditt team bestående av läkare, arbetsterapeut, dietist och kurator. Tillsammans arbetar ni med fokus på patienten och utifrån dennes behov. Du är en nyckelperson på avdelningen och har omvårdnadsansvar om patienten. Arbetsuppgifterna varierar stort och är ofta medicintekniska. Vi arbetar kontinuerligt förebyggande med fall, nutrition och trycksår.
2021-03-01 2021-05-31
Region Gotland, Gråboskolan F-6 Lärare trä- och metallslöjd
Nu söker vi en lärare i trä- och metallslöjd till Gråboskolan i Visby. Du kommer att ansvara för undervisning i årskurs 3-6. Du kommer även att undervisa elever från Terra Novaskolan och Lyckåkerskolan.
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Gråboskolan F-6 Lärare textilslöjd
Nu behöver vi en lärare i textilslöjd till Gråboskolan i Visby. Du kommer att ansvara för undervisning i årskurs 3-6. Även elever från Terra Novaskolan och Lyckåkerskolan har sin undervisning hos oss.
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Fårösundsskolan Lärare spanska, årskurs 6-9
Vi söker en legitimerad lärare som kan undervisa i spanska årskurs 6-9. Du ingår i arbetslaget som jobbar runt eleverna i årskurs 7-9. Undervisningen kommer troligtvis att ligga på 3 dagar i veckan
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Vuxenutbildningen Lärare SFI/SVA
På Vuxenutbildningen inom utbildning i svenska för invandrare finns drygt 300 elever, 12 lärare och 3 studiehandledare. Du arbetar tätt ihop med arbetslaget samt med skolans studie-och yrkesvägledare, specialpedagoger och övrig personal i syfte att skapa en så god studiesituation som möjligt. Du undervisar i en SFI-kurs på A-, B-, C- eller D-nivå och utifrån kursplanen och övriga styrdokument anpassar du undervisningen till elevernas bakgrund, intressen och språknivå, vilket kräver ett individanpassat och flexibelt arbetssätt. Du arbetar med ...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Romaskolan F-9 Lärare trä- och metallslöjd
Du kommer att arbeta med undervisning i ämnet trä-och metallslöjd för årskurs 1-9. Undervisningen kan ske för flera av skolenheterna i Roma skolområde. Du håller en strukturerad undervisning utifrån Lgr 11, följer upp och analyserar din undervisning och elevernas resultat. Du ä...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Roma skolområde Specialpedagog/lärare
Tillsammans med biträdande rektor kommer du i din roll att leda och utveckla elevhälsoarbetet på några av linjens ytterskolor. Då detta är en mindre skola arbetar du tillsammans med elever för att främja kunskapsutvecklingen men även med handledning av lärare för att ge kollegiet...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Alléskolan Lärare idrott och hälsa
Du kommer undervisa i idrott och hälsa för årskurs 3 till årskurs 6 på Alléskolan. Idrottsundervisningen äger rum i A7-hallen. Du kommer att ansvara för att utveckla ämnet idrott och hälsa i Humlegårdens skolområde. Utöver det så ingår viss undervisning i klass beroende på behör...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Alléskolan Lärare musik
Du kommer undervisa i musik för årskurs 2-6. Du kommer att ansvara för att utveckla ämnet musik i Humlegårdens skolområde. Du kommer att ingå i ett lärararbetslag som har höga förväntningar på att eleverna ska lyckas med sina studier. Lärararbetslaget består av enbart behöriga pedagoger. På arbetsplatsen råder hög trivsel bland medarbetare
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Roma skolområde Lärare textilslöjd
Som textillärare kommer du att vara en viktig pusselbit i Romas skolområde där du tar emot elever från såväl ytterskolor som Romaskolan i årskurs 3-6. Du håller en strukturerad undervisning utifrån Lgr 11, följer upp och analyserar din undervisning och elevernas resultat. Du är ...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Västerhejde skola Lärare årskurs 4-6
Arbetet består av att planera, leda och genomföra det pedagogiska arbetet i årskurs 4-6 i linje med skolans läroplan och styrdokument. Du kommer även att samarbeta både med lärarkollegor och med fritidshemmet. Som lärare hos oss så stimulerar du och stöttar alla elever i sin utveckling och sitt lärande utifrån varje elevs individuella förutsättningar. Tillsammans med dina kollegor skapar du en trygg lärmiljö där eleverna trivs och kan ta tillvara deras lust och nyfikenhet. I detta arbete finns elevhälsan nära som stöd och handleder vid behov. ...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Eskelhem skola Lärare i fritidshem/fritidspedagog
Du anser att systematiskt kvalitetsarbete i fritidsverksamhet är självklart och du drivs av att vara en del av utvecklingen. Dina arbetsuppgifter innebär ett pedagogiskt ansvar för verksamheten tillsammans med övriga kollegor. I uppgifterna ingår bland annat att planera, bedriva,...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Fårösundsskolan Lärare årskurs 4-6
Du kommer att jobba som klasslärare i en mellanstadieklass. Du kommer att undervisa i alla teoretiska ämnen i klassen. Det finns eventuellt möjlighet att byta ämnen utifrån behörighet med en kollega och undervisa i en eller flera andra mellanstadieklasser. Alla lärare som underv...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Dalhem skola Lärare idrott och hälsa
Du som söker är legitimerad lärare i Idrott och hälsa F-6. Har du även behörighet i fler ämnen är det meriterande. Du kommer ha undervisning i årskurserna 1-6. Arbetslaget har ett nära samarbete med varandra och flertalet av klasserna har resurspersonal under delar av dagen. Du ingår i lärarlaget som träffas en gång i veckan. Vi har ett väl utvecklat arbetssätt med skolans fritidshem Lågstadieelever från två av Roma skolområdes andra skolor, bussas för undervisning i idrott och hälsa av dig i Dalhems idrottshall.
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Kräklingbo skola Lärare i fritidshem/fritidspedagog
Som fritidspedagog/lärare i fritidshem är du med och utvecklar fritidsverksamheten samt skolan i stort. Viktigt är att varje elev ges möjlighet att växa utifrån sina förutsättningar genom aktiviteter i olika pedagogiska miljöer. Du arbetar för att stödja elevens individuella utve...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Romaskolan F-9 Lärare i fritidshem/fritidspedagog
Vi söker dig som har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Me...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Äldreomsorg särskilt boende Biträdande enhetschef särskilt boende
Som biträdande enhetschef har du ett nära samarbete med ansvarig enhetschef. Tillsammans ansvarar ni för att boendena som helhet skall kunna ge en god och säker boendemiljö för alla boende samt en god arbetsmiljö för alla medarbetare. Det är enhetschefen som har det yttersta ansvaret för boendena men tillsammans leder och driver ni utvecklingen framåt på enheten. Du kommer att stötta ansvarig enhetschef med övergripande planering, förbättrings- och utvecklingsarbete samt med att leda och coacha personalen på enheten. Du kommer att ha deleger...
2021-02-26 2021-03-14
Region Gotland, Humlegårdsskolan Lärare i förskoleklass
Du kommer undervisa i förskoleklass på Humlegårdsskolan. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i förskoleklass. Du anpassar undervisningen utifrån elevernas behov och arbetar med tillgängliga lärmiljöer. Du ansvarar för utvecklingssamtal och samarbetar med skolans e...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Alléskolan Lärare årskurs 6
Du kommer undervisa i åk 6 i ämnena svenska, engelska och so-blocket. Du kommer att ingå i ett lärararbetslag som har höga förväntningar på att eleverna ska lyckas med sina studier. Lärararbetslaget består av enbart behöriga pedagoger. På arbetsplatsen råder hög trivsel bland medarbetare och elever.
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, HVB utredning föräldrar/barn Familjeutredare, sommarjobb
Som familjeutredare på HVB-hemmet Ängsvillan kommer du att delta i utrednings- och behandlingsarbetet på uppdrag av Region Gotlands individ-och familjeomsorg. Arbetet bedrivs dag, kväll och natt. Utredningsuppdragen består av att bedöma barns behov, föräldrars förmåga och faktorer i familj och miljö. Utredningsarbetet tar stöd av flera olika teorier såsom utvecklingspsykologi, anknytning och systemteori. En viktig del av arbetet är att utföra olika observationer, planerade såväl som oplanerade. BBIC används för att strukturera och redovisa res...
2021-02-26 2021-04-30
Region Gotland, Humlegården skolområde Specialpedagog
Vi söker dig som vill arbeta som specialpedagog i årskurs 16 Humlegårdens skolområde. I din roll som specialpedagog ingår du i skolans elevhälsoteam. Du arbetar förebyggande och stöttar arbetslag/pedagoger med handledning. Du ansvarar för utredningar kring behov av särskilt stöd...
2021-02-26 2021-03-21
1 2 3 4 5 >