Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb på Gotland


Här listar vi alla lediga jobb på Gotland som finns tillgängliga inom den offentliga sektorn. Genom att förfina sökningen här ovan kan du hitta jobb för den yrkeskategori du vill arbeta inom. Du väljer antingen ett brett område, som kultur, media, design, eller gör en än mer riktad sökning under någon av kategorierna. Vi har den mest omfattande listningen för offentliga jobb Gotlands län, så ska du söka jobb på Gotland, är detta sidan för dig. 

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen Gotlands län Länsjurist
I arbetet ingår att bereda, föredra ärenden, göra rättsutredningar, skriva beslut och delta i domstolsförhandlingar. Arbetet innebär stor självständighet. Som länsjurist hos oss kommer du att bredda och fördjupa dig inom flera mycket intressanta och dynamiska rättsområden och därigenom skaffa dig en unik kompetens. Du kommer att arbeta med olika överklagningsärenden enligt till exempel plan- och bygglagen och miljöbalken där länsstyrelsen är överinstans. Att ge råd och stöd i juridiska frågor till länsstyrelsens övriga verksamheter är en vikt...
2022-10-05 2022-10-25
Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen Gotlands län Kris - och beredskapsstrateg
Arbetet med krisberedskap och civilt försvar är ett prioriterat område för Länsstyrelsen i Gotlands län. Som geografiskt områdesansvarig myndighet håller vi samman och stödjer aktörer i länet och vi är en länk till den nationella nivån. Arbetsuppgifterna är både strategiska och operativa med en variation av såväl övergripande, analytiska, utredande arbetsuppgifter som praktiskt genomförande. Arbetet är självständigt och det ges stora möjligheter att utforma sitt arbete tillsammans med kollegor på Gotland och andra länsstyrelser. Hos oss är man...
2022-10-04 2022-10-24
Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen Gotlands län Enhetschef
Som enhetschef ska du leda verksamheten för femton medarbetare med ansvar för att driva, följa upp och utveckla enhetens dagliga verksamhet. Verksamheten är projektfinansierad med resurser knutna till de uppdrag som du kommer att ansvara för. Du ska hålla i verksamhetens uppföljning i länsstyrelsens gemensamma program Hypergene, både när det gäller ekonomi och verksamhetsmål. I slutet av året ska du även förbereda inför länsstyrelsens årsredovisning samt den redovisning som sker till Naturvårdsverket varje år. Du ska se till att enheten fortsä...
2022-09-26 2022-10-16
Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen Gotlands län Samhällsplanerare
Länsstyrelsen i Gotlands län söker nu en samhällsplanerare till Enheten för samhälle och kulturmiljö. Arbetet är utåtriktat och bygger på samverkan med och rådgivning till länets kommun i den fysiska planeringen (t ex granskning av detaljplaner, översiktsplaner). Vi hanterar fastighetsbildningsärenden, bereder och besvarar remisser, samverkar med statliga myndigheter och inom Länsstyrelserna. I rollen som samhällsplanerare kommer du beroende på erfarenhet och intresse att arbeta med • samordning av länsstyrelsens arbete med bostadsförsörjnin...
2022-09-23 2022-10-13
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Mitt Jobba som Distriktsveterinär på Gotland
Vi växer i antal tillsammans med kunderna och behöver utöka personalstyrkan. Just nu finns det flera lediga alternativa tjänster: • Tillsvidareanställning eller vikariat med smådjursinriktning - Passar dig som har flera yrkesverksamma år bakom dig som gillar att blanda akut och beredskapsarbete med utredningar. • Tillsvidaretjänst med hästinriktning - Passar dig som har flera års erfarenhet och gärna vill fokusera enbart på hästfall. • 1-2 utbildningstjänster för veterinärer - Passar dig som är eller blir nyexaminerad eller dig som behöve...
2022-09-21 2022-10-23
Länsstyrelsen i Gotlands län, Enheten för social hållbarhet och beredskap Folkhälsostrateg
Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, stödja implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken. Vi söker därför en person som kan bidra till att stärka lokala och regionala förutsättningar för främjande och förebyggande arbete samt utveckla ett långsiktigt och tvärsektoriellt folkhälsoarbete. Arbetet är självständigt och det ges stora möjligheter att utforma uppdraget tillsammans med kollegor på länsstyrelsen Gotland och andra länsstyrelser. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Förbereda, gen...
2022-09-15 2022-10-06