Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb på Gotland


Här listar vi alla lediga jobb på Gotland som finns tillgängliga inom den offentliga sektorn. Genom att förfina sökningen här ovan kan du hitta jobb för den yrkeskategori du vill arbeta inom. Du väljer antingen ett brett område, som kultur, media, design, eller gör en än mer riktad sökning under någon av kategorierna. Vi har den mest omfattande listningen för offentliga jobb Gotlands län, så ska du söka jobb på Gotland, är detta sidan för dig. 

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gotland, Wisbygymnasiet Biträdande rektor
Som biträdande rektor på Wisbygymnasiet har du, på delegation av rektor, ett ledningsansvar för ett antal gymnasie- och introduktionsprogram samt personal- och arbetsmiljöansvar för ca 30 medarbetare. Du kommer att arbeta med utveckling och systematiskt kvalitetsarbete på ett skolövergripande plan. Du har ett särskilt ansvar för att leda elevhälsoteamet, har skolledarrollen i möten med personal, elever och vårdnadshavare. Vi erbjuder dig ett självständigt och varierande arbete med stimulerande arbetsuppgifter, samtidigt som du blir en del av...
2021-05-12 2021-06-06
Region Gotland, fritidshemmet Stjärnan Lärare i fritidshem/fritidspedagog
Nu söker vi dig som är lärare mot fritidshem/fritidspedagog till fritidshemmet på Stenkyrka skola. Du kommer att arbeta tillsammans med lärarna under skoldagen och på fritidshemmet på morgon, eftermiddag och under lov. Arbetet innebär att du tillsammans med övriga pedagoger planerar, leder, driver och utvecklar den pedagogiska verksamheten på fritidshemmet. Vi eftersträvar ett heldagsperspektiv på elevens dag och vi tycker det är viktigt att tillvarata olika yrkesgruppers kompetenser runt eleven. Fritidshemmet har även ett visst samarbete...
2021-05-12 2021-05-30
Region Gotland, Måltid Enhetschef avdelning måltid
I rollen som enhetschef ansvarar du för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Du följer upp och utvärderar resultat med sikte på att utveckla och förbättra måltidsprocessen. Som enhetschef rapporterar du till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Därmed har du ett gemensamt ansvar tillsammans med övriga chefer för att avdelningen som helhet utvecklas och uppnår förväntade mål och resultat. Som enhetschef förväntas du också att bidra till att säkerställa verksamhetens kompetensförsörjning samt ha linjeansvar för meny- o...
2021-05-11 2021-05-23
Region Gotland, Kardiologi Undersköterska kardiologi, natt
Som undersköterska på avdelningen ansvarar du för 15 patienter i samarbete med två till tre sjuksköterskor. Patienter hjärtövervakas och två av våra platser är lätt-HIA-platser. Vi har ett högt in- och utflöde av patienter till avdelningen vilket bidrar till ett rörligt och roligt arbete med variationsrika nätter.
2021-05-11 2021-05-30
Region Gotland, Solberga skolområde Speciallärare/specialpedagog
Vi söker dig som vill vara en del av Solbergaskolans specialpedagogiska team och vara med oss i arbetet med att utveckla en god och tillgänglig lärmiljö. Specialpedagogens/speciallärarens arbete på Solbergaskolan innebär att i samarbete med övrig elevhälsopersonal och pedagoger identifiera, analysera och medverka i arbetet med att undanröja hinder för och orsaker till svårigheter i elevers lärmiljöer. Du förväntas utgöra en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för lärare, rektorer, föräldrar och andra berörda. I ar...
2021-05-10 2021-06-06
Region Gotland, Avfallsavdelningen Avdelningschef Avfallsavdelningen
Ditt uppdrag blir att leda arbetet med att göra avdelningen säker, effektiv och rolig att arbeta inom. Du och dina medarbetare är viktiga i utvecklingen av vårt varumärke, vår myndighetsutövning och hur vi möter våra kunders behov. Som avdelningschef är du ansvarig för det kommunala renhållningsuppdraget och arbetar genom strategiska mål och visioner som är i samstämmighet med branschens utveckling. Du ansvarar fullt ut för ekonomin med en årsomsättning på ca 90 miljoner, drygt 30 medarbetare och verksamhet som utförs av både interna och exte...
2021-05-10 2021-05-30
Region Gotland, Psykiatrisk öppenvård Psykolog
I tjänsten ingår sedvanligt vuxenpsykiatriskt öppenvårdsarbete, vilket för psykologer innebär både utredningar och behandling. Utredningsarbetet utgår ofta från neuropsykiatriska frågeställningar. I arbetet ingår teammedverkan/teamsamarbete, i förekommande fall även samverkan med vårdgrannar i samråd med patient. Behandlingsarbetet kan ske såväl i grupp som individuellt utifrån olika metoder. Medverkan i kontinuerligt förbättringsarbete ingår som en naturlig del av arbetet.
2021-05-10 2021-06-13
Region Gotland, Vårdcentralen Visby Norr Distriktssköterska/sjuksköterska
Allmänt förekommande och omväxlande arbetsuppgifter för professionen distriktssköterska/ sjuksköterska på en vårdcentral är telefonrådgivning, bokningar och triagering i systemet TeleQ, administration av e-tjänsten 1177 eller som mottagningssjuksköterska. Mottagningsarbete innebär att självständigt och i team planera och utforma besök för patienter som behöver komma i kontakt med vårdcentralen, i form av "akutsköterska" och sedvanlig distriktssköterskemottagning. Vårdcentralen bedriver specialistmottagningar och teamarbete inom diabetes, A...
2021-05-10 2021-06-06
Region Gotland, Terra Nova förskoleområde Förskollärare
Som förskollärare ansvarar du för att läroplanens mål och intentioner förverkligas och har ansvaret för den pedagogiska utvecklingen av verksamheten. Du ansvarar för att tillsammans med arbetslaget planera, utveckla, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan. På våra förskolor bedriver vi ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån läroplanens intentioner. Dokumentation är en av grundpelarna i våra verksamheter. Förskolans pedagogik genomsyras av ett lekinriktat arbetssätt där barns inflytande och nyfikenhet s...
2021-05-09 2021-05-23
Region Gotland, Gråboskolan F-6 Lärare idrott och hälsa
Vi söker en lärare i Idrott och hälsa till Gråboskolan på 80-90% tjänstgöring. Du kommer att ansvara för undervisning i idrott och hälsa för årskurs 1-6.
2021-05-07 2021-05-23
Region Gotland, Barn-/ungdomsmottagningen Sjuksköterska barn- och ungdomsmedicin
Som sjuksköterska hos oss kommer du arbeta med sedvanliga mottagningsuppgifter. Du utför omvårdnadsspecifikt arbete som till exempel provtagningar, spirometri, injektioner, vaccinationer och pricktester. En del av arbetet består av telefonrådgivning där vi ger råd och bedömer om barnet är i behov av akut läkarbedömning. I arbetet på mottagningen ingår även att planera och boka in barn som ska på planerade läkarbesök. Här hanterar vi också remisser från primärvård och skola. Du ingår i team med dina kollegor och tillsammans har ni gemensamt...
2021-05-07 2021-05-30
Region Gotland, Stöd- och försörjning Socialsekreterare
Dina arbetsuppgifter kommer i första hand vara att ta emot och behandla ansökningar som rör ekonomiskt bistånd, hyresgarantier eller andra boendefrågor. Du kommer att göra utredningar, bedömningar och fatta självständiga beslut. Du ansvarar för socialt förändringsarbete kopplat till försörjningsstödet, och är ofta drivande gentemot andra samverkanspartners. Du deltar aktivt i metod- och kvalitetssäkring av ekonomihandläggningen.
2021-05-07 2021-05-23
Region Gotland, Tjelvar skolområde Lärare, årskurs 1-3
Som lärare på Tjelvarskolan driver du tillsammans med arbetslaget den pedagogiska utvecklingen på skolan. Du planerar, bedriver, utvecklar och följer upp undervisningen utifrån elevernas behov, skolans läroplan och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. På Tjelvarskolan ser vi att samarbete kring elevernas hela dag är en förutsättning för att skapa helhet och trygghet för såväl elever som vuxna. Därför satsar vi på att utveckla samarbetet mellan skola och fritidshem så att allas olika kompetenser skall kunna tas tillvara. Då fritidsperso...
2021-05-05 2021-05-23
Region Gotland, Romaskolan F-9 Matematiklärare/speciallärare
Under läsåret 2021/2022 startar Romaskolan upp en mindre grupp på åk 7-9. Till denna grupp söker vi en matematiklärare/speciallärare som tillsammans med en lärare i svenska bygger upp och ansvarar för gruppen. I ditt uppdrag som matematiklärare/speciallärare i gruppen ingår undervisning av elever, delat mentorskap och kontakter med undervisande lärare och andra aktörer som är viktiga för elevens kunskapsutveckling. I tjänsten ingår även en mindre del av undervisning i klass samt stödundervisning för åk 7-9 i främst matematik i skolans studio....
2021-05-05 2021-05-23
Region Gotland, Solberga skolområde Lärare ma/no, årskurs 4-9
Du kommer att undervisa i ämnena matematik och/eller i no-ämnena för årskurs 7-9. Vi ser möjlighet till en flexibel lösning utifrån din ämneskombination. I kollegiet har vi lärare som enbart undervisar i matematik eller har en kombination ma/no samt lärare som enbart undervisar i no (fy/tk eller bi/ke). Utifrån hur vi utformar tjänsten med en ämneskombination som passar bäst, kommer du ingå i ett kollegialt samarbete med andra lärare utifrån ditt/dina ämnen kring planering, sambedömning och ämnesutveckling. I din roll ingår mentorskap til...
2021-05-04 2021-05-23
Region Gotland, Heldygnsvård psykiatri Sjuksköterska heldygnsvård psykiatri
Som sjuksköterska på heldygnsvården ingår du i ett team av sammanlagt tio sjuksköterskor. Här finns två avdelningar, A och B med vardera nio vårdplatser. På avdelning A har vi två platser för BUP. Du ansvarar för den psykiatriska omvårdnaden av inneliggande patienter tillsammans med skötare och undersköterskor. Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter ingår, såsom rond, läkemedelsdelning, samtal och dokumentering. På helger och kvällar ansvarar du tillsammans med annan sjuksköterska för vår akutmottagning dels genom telefonrådgivning men även besö...
2021-05-04 2021-05-23
Region Gotland, Omsorg om personer med funktionsnedsättning, sommar Boendeassistent/stödassistent, sommarjobb
Arbetet innebär att ge stöd, service och omvårdnad till personer med funktionsnedsättning utifrån beslut om insats enligt SoL, LSS och HSL. Det här är en god möjlighet för dig som vill ha ett givande arbete vid sidan av dina studier eller om du vill ges möjligheten att själv styra över din arbetstid. Som timvikarie täcker du upp vid frånvaro i de olika verksamheterna som Kompetens och bemanningsenheten bemannar. Du arbetar tillsammans med dina kollegor för att motivera och stimulera utifrån individuella förutsättningar, behov och önskemål. ...
2021-05-04 2021-05-30
Region Gotland, Kansli RSF Stadssekreterare
Som stadssekreterare är du en del av regionstyrelseförvaltningens stadssekretariat. Du kommer vara en av tre stadssekreterare och du kommer att arbeta i tätt samarbete med olika tjänstemän och politiker. Din huvudsakliga uppgift är att planera och genomföra sammanträden med regionstyrelsen, utskott, beredningar och regionfullmäktige. Detta innebär planering som är långsiktig för året, inför varje möte och mer i detalj för varje ärende. I rollen ingår det att som internkonsult bistå handläggare i ärendeberedning och övriga nämndsekreterare i ä...
2021-05-04 2021-05-23
Region Gotland, Arbetsliv och etablering Studie- och yrkesvägledare
I din roll som studie- och yrkesvägledare så ansvarar du för att vägleda personer inför framtida studie- och yrkesval. Du kommer att genomföra samtal av vägledande och motiverande karaktär både individuellt och i grupp. Du ansvarar också för informationen inför kommande studie- och yrkesval. Du kommer att vara stöd och handleda pedagogers studie- och yrkesorienterade insatser samt skapa och upprätthålla kontakter med andra instanser som till exempel i arbetslivet, som är viktiga för elevernas och ungdomarnas utveckling. I din roll så kommer d...
2021-05-04 2021-05-23
Region Gotland, Upphandlingsstöd Verksamhetsutvecklare/systemförvaltare
Som verksamhetsutvecklare arbetar du med att vidareutveckla e-handel för Region Gotland. Du arbetar med planering, implementation och uppföljning av e-handel. Detta är en viktig del i pågående digitaliseringsarbete. Du bedriver omvärldsbevakning och säkerställer att Region Gotland följer utvecklingen inom verksamhetsområdet. Inom systemförvaltning arbetar du med kontroll, felsökning och hantering av systemförändringar etc. Du är en av våra objektsförvaltare för ekonomisystemet. I tjänsten ingår kvalificerat stöd till ekonomisupporten i deras a...
2021-05-03 2021-05-23
Region Gotland, förskolan Torpet Förskollärare
Du kommer som förskollärare vara en del i det systematiska kvalitetsarbetet och få leda och ansvara för att planera, genomföra, följa upp och utveckla undervisningen på förskolan så att lärande, lek och omsorg bildar en helhet i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Förskollärarna och barnskötarna sitter med i olika arbetsgrupper och reflektionsgrupper för att ständigt utvärdera och utveckla utbildningen framåt. Barnen är delaktiga genom reflektion där dokumentation synliggör barnens utveckling och lärprocesser.
2021-05-01 2021-05-16
Region Gotland, Kvinnoavdelningar Kurator, ungdomsmottagning
Som kurator på ungdomsmottagningen arbetar du i team med barnmorska, kurator, läkare och undersköterska. Kuratorns arbete handlar om att förebygga ohälsa genom att träffa ungdomar individuellt för att stödja, vägleda och motivera för att uppnå psykiskt välbefinnande. Vi har kortare samtalskontakter med ungdomarna, max tio tillfällen. Vi behov av längre samtalsperioder till exempel på grund av svårare problematik, hänvisas ungdomen till mer specialiserade instanser. Vi ger även samtalsstöd via telefon eller Skype. Du kommer tillsammans med res...
2021-04-30 2021-05-23
Region Gotland, Västerhejde/Eskelhem skolområde Lärare idrott
Arbetet består av att planera, leda och genomföra det pedagogiska arbetet i ämnet idrott och hälsa årskurs 1-6 i linje med skolans läroplan och styrdokument. Som lärare hos oss så stimulerar du och stöttar alla elever i sin utveckling och sitt lärande utifrån varje elevs individuella förutsättningar. Tillsammans med dina kollegor skapar du en trygg lärmiljö där eleverna trivs och kan ta tillvara deras lust och nyfikenhet. I detta arbete finns elevhälsan nära som stöd och handleder vid behov. Du är en viktig person eftersom du är en av de som...
2021-04-30 2021-05-16
Region Gotland, Västerhejde/Eskelhem skolområde Lärare, åk 4-6
Arbetet består av att planera, leda och genomföra det pedagogiska arbetet i årskurs 4- 6 i linje med skolans läroplan och styrdokument. Du kommer även att samarbeta både med lärarkollegor och med fritidshemmet. Som lärare hos oss så stimulerar och stöttar du alla elever i sin utveckling och sitt lärande utifrån varje elevs individuella förutsättningar. Tillsammans med dina kollegor skapar du en trygg lärmiljö där eleverna trivs och kan ta tillvara deras lust och nyfikenhet. I detta arbete finns elevhälsan nära som stöd och handleder vid behov....
2021-04-30 2021-05-16
Region Gotland, Väskinde skolområde Musiklärare F-6
Du kommer i din roll ansvara för planering och undervisning i ämnet musik i åldrarna F-6. Tjänsten delas mellan tre olika rektorsområden med ansvarig Rektor på Väskinde skola. I tjänsten ingår inte mentorskap för elever men du ansvarar för kontakten med vårdnadshavare i allt som berör undervisningen i musik.
2021-04-30 2021-05-16
1 2 3 >