Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gotland, Parkenhet Visby Parkarbetare, säsongsjobb
Som parkarbetare arbetar du med drift/underhåll av parker, lek-, bad- & rastplatser, grön-,naturområden samt stadsnära skog. Underhåll av rabatter och planteringar, utför renhållningsarbeten samt gräsklippning. Arbetet innebär eget ansvar och planering.
2021-01-22 2021-02-28
Region Gotland, Romaskolan F-9 Lärare idrott och hälsa
Romaskolans F-6 har 7 klasser och du kommer ha undervisning i årskurserna 1-6. Arbetslaget arbetar nära tillsammans hela F-6 eller ibland uppdelat F-3 samt 4-6. Flertalet av klasserna har resurspersonal under delar av dagen. Du har en positiv grundsyn och tror på varje individs vilja att utvecklas och lära. Du är prestigelös och lösningsfokuserad och förstår nyttan av att arbeta i ett team och lära tillsammans. Du har god förmåga att skapa relationer med elever, föräldrar och dina kollegor. Du har förmågan att arbeta självständigt och målin...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Sudrets skolområde Specialpedagog
Vi söker dig som vill arbeta som specialpedagog i åk 1-9 på Högbyskolan. I din roll som specialpedagog ska du verka för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt. Du ska kunna skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I ditt arbete ingår att stödja elevernas utveckling mot skolans mål, samt att stödja pedagogerna i klassrumssituationer. Du kommer att ha kontakt och samarbete med elever, vårdnadshavare, lärare, skolledning, övrig skolpersonal, externa samarbetspartners samt ingå i skolans elevhälsoteam. Du ...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Sudrets skolområde Lärare svenska/SO, årskurs 4-6
Tjänsten innebär undervisning i svenska, SO-ämnen, engelska och bild i årskurs 4-6 samt mentorskap. Årskurs 4-6 är en klass, där mentorsansvaret delas med en annan kollega. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera din undervisning i enlighet med LGR 11 och övriga styrdokument. Du ansvarar även för att samverka med kollegor, elever och vårdnadshavare för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i dina ämnen såväl enskilt som i samarbet...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Sudrets skolområde Lärare idrott, årskurs 1-6
Tjänsten innebär undervisning i idrott F-6 för elever i Havdhem och Högbyskolan. Undervisningen sker tre dagar i Högbyskolans idrottshall och två dagar i veckan i Havdhem. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med Lgr11 och övriga styrdokument. Du ansvar även för att samverka med kollegor, elever, vårdnadshavare för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i ditt ämne såväl enskilt som i samarbete med arbetsl...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Högbyskolan F-9 Lärare musik, årskurs 3–9
Tjänsten innebär undervisning i årskurs 3-9 i ämnet musik. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med Lgr11 och övriga styrdokument. Du ansvar även för att samverka med kollegor, elever och vårdnadshavare för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i ditt ämne såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling. Du ar...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Södervärnskolan Lärare idrott och hälsa, årskurs 4-9
Vi söker dig, lärare i idrott och hälsa till vårt fantastiska kollegium på Södervärnskolan årskurs 4-9, som vill vara med på denna resa tillsammans med oss! Du kommer främst att undervisa i årskurs 4-6 men även klasser i årskurs 7-9. Du kommer som kollegor i ämnet ha två rutinerade lärare som undervisat på skolan i flera år. Idrottshallen är fullstor (handbollsplan) och går att dela av samt att det även finns en mindre sal att tillgå. Du kommer ingå i årskurs 4-6 arbetsteam. I uppdraget ingår förutom att planera, genomföra och följa upp unde...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Södervärnskolan Lärare spanska, årskurs 6-9
Vi söker dig, lärare i spanska till vårt fantastiska kollegium på Södervärnskolan årskurs 4-9, som vill vara med på denna resa tillsammans med oss! Du kommer undervisa i årskurs 6 -9 samt vara mentor och ansvarig för en klass på högstadiet tillsammans med en kollega. I uppdraget ingår förutom att planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån elevernas förutsättningar också att dokumentera elevernas lärprocess och tillsammans med övriga lärare bidra till utveckling både i arbetsteam och på skolan. Du kommer att ingå i ett arbetsteam...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Södervärnskolan Lärare trä- och metallslöjd, årskurs 4-9
Vi söker dig, lärare i trä och metallslöjd till vårt fantastiska kollegium på Södervärnskolan årskurs 4-9, som vill vara med på denna resa tillsammans med oss! Du kommer undervisa i årskurs 4-9 samt vara mentor och ansvarig för en klass tillsammans med en kollega. I uppdraget ingår förutom att planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån elevernas förutsättningar också att dokumentera elevernas lärprocess och tillsammans med övriga lärare bidra till utveckling både i arbetsteam och på skolan. Du kommer att ingå i ett arbetsteam där...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Sudrets skolområde Lärare årskurs 1-6
Tjänsten innebär undervisning i någon av årskurserna F-3 där du också blir mentor. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med Lgr11 och övriga styrdokument. Du ansvar även för att samverka med kollegor, elever, vårdnadshavare för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisningen, såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckl...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Lärbro skolområde Lärare årskurs 4-6
Att vara lärare på Lärbro skola innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån dessa förutsättningar. Du skapar goda relationer med elever, lärare och vårdnadshavare byggda på förtroende och respekt. I uppdraget ingår förutom planera och genomföra och följa upp undervisningen utifrån elevens förutsättningar också att dokumentera elevens lärprocess och tillsammans med övriga lärare bidra till utveckling både i arbetsteam 4-6 och på skolan. Du kommer att ingå ett team av personal där ni tillsammans a...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Norrbacka skolområde Slöjdlärare textil
Du kommer att arbeta och undervisa i textilslöjd på Norrbackaskolan där skolområdets slöjdsalar är belägna. Där kommer du att undervisa elever i årskurs 3-6 från våra tre skolor. Ditt arbete kommer innefatta undervisning i mindre grupper samt kontakt med vårdnadshavare och elevhälsoteam vid behov. Här ansvarar du också för bedömning, uppföljning och dokumentation av lärande i slöjdämnet i nära samarbete med läraren i trä- och metallslöjd.
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Klinte/Sanda skolområde Lärare svenska/SO, årskurs 4–9
Som lärare i svenska/SO på Klinteskolan kommer du framför allt att undervisa i åk 7-9. En viss del av undervisningen kan även ske i en mellanstadieklass. Mentorskap ingår. Som lärare hos oss stimulerar du och stöttar alla elever i sin utveckling och sitt lärande utifrån varje elevs individuella förutsättningar. Tillsammans med dina kollegor skapar du en trygg lärmiljö där eleverna trivs och kan ta tillvara deras lust och nyfikenhet. Du är en viktig person eftersom du är en av de alla lärare som eleverna möter under sina första viktiga år i sko...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Klinte/Sanda skolområde Lärare Ma/NO, årskurs 7–9
Som lärare i matematik/NO på Klinteskolan kommer du framför allt att undervisa i åk 79. En viss del av undervisningen kan även ske i en mellanstadieklass. Mentorskap ingår. Som lärare hos oss stimulerar du och stöttar alla elever i sin utveckling och sitt lärande utifrån varje elevs individuella förutsättningar. Tillsammans med dina kollegor skapar du en trygg lärmiljö där eleverna trivs och kan ta tillvara deras lust och nyfikenhet. Du är en viktig person eftersom du är en av de alla lärare som eleverna möter under sina första viktiga år i sk...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Södervärnskolan Lärare i fritidshem/fritidspedagog
Vi söker dig, lärare i fritidshem/fritidspedagog till vårt fantastiska kollegium på Södervärnskolan, som vill vara med på denna resa tillsammans med oss! Du anser att systematiskt kvalitetsarbete i fritidsverksamhet är självklart och du drivs av att vara en del av utvecklingen. Dina arbetsuppgifter innebär ett pedagogiskt ansvar för verksamheten tillsammans med övriga kollegor. I uppgifterna ingår bland annat att planera, bedriva, dokumentera och utvärdera verksamheten. Du verkar för ett förtroendefullt, öppet och respektfullt samarbete med e...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Södervärnskolan Lärare NO, årskurs 7-9
Dina arbetsuppgifter innebär att undervisa elever i årskurs 7-9 i ett eller flera NO-ämnen. Du kommer att arbeta tillsammans med andra ämneslärare i ett team där ni samarbetar kring eleverna för att de skall få så bra undervisning och skoldag som möjligt, du har också tillgång till ett ämneslärarteam med kollegor inom NO-ämnena. Du kommer på Södervärnskolan att mötas av en entusiastisk och kompetent personalgrupp med framåtanda och lustfyllt förhållningssätt.
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Polhemskolan Lärare i särskild undervisningsgrupp
Arbete och undervisning i Polhemsskolans lilla undervisningsgrupp där elever från skolor i Solbergalinjen går. Arbetet omfattar undervisning i gruppen i flertalet ämnen och anpassning av elevernas hela skoldag när det gäller undervisning, raster, pauser mm. Arbetet i denna undervisningsgrupp utgår helt från elevernas specifika behov för att på så sätt skapa en tillgänglig lärmiljö för var och en. Du kommer att ha ett dagligt samarbete med lärare och fritidshemspersonal på hela skolan.
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Romaskolan F-9 Lärare trä- och metallslöjd
Du kommer att arbeta med undervisning i ämnet trä-och metallslöjd för årskurs 1-9. Undervisningen kan ske för flera av skolenheterna i Roma skolområde. Du håller en strukturerad undervisning utifrån Lgr 11, följer upp och analyserar din undervisning och elevernas resultat. Du är en tydlig ledare i klassrummet och vågar pröva nya vägar för att ständigt sträva efter att förbättra din undervisning. Du arbetar med höga förväntningar och du ser goda relationer med elever och vårdnadshavare som den naturliga starten för ditt arbete. I samarbete med...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Romaskolan F-9 Lärare matematik/NO
Romaskolans 7-9 har 7 klasser och du kommer ha undervisning i flera årskurser samt vara mentor tillsammans med en kollega för en klass. Högstadiet har ett arbetslag för lärarna vilket underlättar att hitta samsyn kring undervisning, förhållningsätt, att genomföra beslut och gemensamma aktiviteter. Samtlig lärare har även stor kunskap om skolans alla högstadieelever då alla undervisar i flera av skolans grupper. Du håller en strukturerad undervisning utifrån Lgr 11, följer upp och analyserar din undervisning och elevernas resultat. Du är en t...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Romaskolan F-9 Lärare svenska
Romaskolans 7-9 har 7 klasser och du kommer ha undervisning i flera årskurser samt vara mentor tillsammans med en kollega för en klass. Högstadiet har ett arbetslag för lärarna vilket underlättar att hitta samsyn kring undervisning, förhållningssätt, att genomföra beslut och gemensamma aktiviteter. Samtlig lärare har även stor kunskap om skolans alla högstadieelever då alla undervisar i flera av skolans grupper. Du håller en strukturerad undervisning utifrån Lgr 11, följer upp och analyserar din undervisning och elevernas resultat. Du är en ...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Klinte/Sanda skolområde Lärare engelska, årskurs 7–9
Som lärare i engelska på Klinteskolan kommer du framför allt att undervisa i åk 7-9. En viss del av undervisningen kan även ske i en mellanstadieklass samt tillsammans med annan kollega i grupper där vi behöver förstärkning. Mentorskap ingår. Som lärare hos oss stimulerar du och stöttar alla elever i sin utveckling och sitt lärande utifrån varje elevs individuella förutsättningar. Tillsammans med dina kollegor skapar du en trygg lärmiljö där eleverna trivs och kan ta tillvara deras lust och nyfikenhet. Du är en viktig person eftersom du är en ...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Klinte/Sanda skolområde Lärare SvA, årskurs 4–9
Sedan 2015 har Klinteskolan varit en av de skolor på Gotland som tagit emot flest nyanlända elever både i förberedelseklass och direkt ut till klass. Vi har nu ett inflöde av nya elever och behöver förstärka med ytterligare en SvA lärare. Du kommer att bedriva undervisning i SvA individuellt, i grupp och i klass. Undervisningen kan också vara i annat ämne tillsammans med kollegor och då med utgångspunkt svenska som andra språk. Vi vill att våra SvA lärare har ett övergripande ansvar för språkutvecklingen för alla elever med svenska som andra ...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Polhemskolan Idrottslärare F-6
Du kommer att undervisa i och ansvara för idrottsundervisningen på Polhemskolan. Eventuellt kommer du också ha lite drott mot Norrbackaskolans mellanstadium. Polhemskolan har idrottshall på skolområdet och där kommer du att ansvara för salen och undervisningen. Här erbjuder även skolgården möjlighet till utomhusidrott genom fotbollsplan och större grönytor. Du är intresserad av skolans profilering Hållbar utveckling och FN's Globala mål. Ditt arbete kommer innefatta undervisning, betygsättning och bedömning samt kontakt med vårdnadshavare och ...
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Polhemskolan Lärare F-3
Du kommer att arbeta med undervisning på lågstadiet på Polhemskolan. Din roll som lärare för F-3 kommer bland annat omfatta helklassundervisning såväl som undervisning i mindre grupper, utifrån de behov vi ser. Du kommer att ha ett dagligt samarbete med lärare och fritidshemspersonal på hela skolan för att skapa en bra heldag för eleverna. Genom uppdraget som undervisande lärare och mentor ansvarar du även för mycket av kontakten med elevernas vårdnadshavare.
2021-02-26 2021-03-21
Region Gotland, Polhemskolan Lärare årskurs 4-6
Du kommer att arbeta med undervisning på lågstadiet på Polhemskolan. Din roll som lärare för årskurs 4-6 kommer bland annat omfatta helklassundervisning såväl som undervisning i mindre grupper, utifrån de behov vi ser. Du kommer att ha ett dagligt samarbete med lärare och fritidshemspersonal på hela skolan för att skapa en bra heldag för eleverna. Genom uppdraget som undervisande lärare och mentor ansvarar du även för mycket av kontakten med elevernas vårdnadshavare.
2021-02-26 2021-03-21
1 2 3 4 5 6 >