Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Mitt Veterinärer till Distriktsveterinärerna på Gotland
Hos oss arbetar man inriktat i team antingen mot stordjur och häst eller mot smådjur både på dagtid och under beredskapen, dvs alltid två stycken som har beredskap samtidigt. Eftersom vi är en relativt stor veterinärgrupp har vi förmånen att kunna reglera arbetstoppar och återhämtning genom smart schemaläggning och på årsbasis håller vi arbetstidsmåttet.
2022-06-17 2022-07-03
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Mitt Veterinärer till Distriktsveterinärerna på Gotland
Hos oss arbetar man inriktat i team antingen mot stordjur och häst eller mot smådjur både på dagtid och under beredskapen, dvs alltid två stycken som har beredskap samtidigt. Eftersom vi är en relativt stor veterinärgrupp har vi förmånen att kunna reglera arbetstoppar och återhämtning genom smart schemaläggning och på årsbasis håller vi arbetstidsmåttet.
2022-06-17 2022-07-03
Kriminalvården, Gotland Chef (kriminalvårdsinspektör) till VO Gotland
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling, god kommunikation samt vilja till förändring. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och...
2022-06-10 2022-07-01
Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen Gotlands län Handläggare inom förorenade områden
Du kommer att arbeta med några av länets högst prioriterade förorenade områden och tillsammans med dina kollegor verka för att dessa områden utreds och vid behov efterbehandlas så att de inte längre utgör en risk för människors hälsa och miljön. I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med tillsyn, tillsynsvägledning och bidragshantering inom förorenade områden. Riskklassning enligt MIFO-metodiken av potentiellt förorenade områden kan förekomma i arbetet. Goda möjligheter till kompetensutveckling finns. Vi strävar mot en flexibel organisation me...
2022-06-07 2022-06-30