Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gnosjö kommun Kommunikatör
Vi söker dig som trivs med att få arbeta brett inom kommunikation. I ditt arbete ingår att planera och producera nyheter, reportage och annonser som kommuniceras i olika kanaler. Du hanterar både intern och extern kommunikation och ger organisationen stöd i olika kommunikativa frågor. Som kommunikatör är du en del av kommunens krisledningsstab. Du kommer vara huvudansvarig för vår externa webbplats, vårt intranät och vara systemansvarig för vårt webbverktyg. I kommunen finns 20 webbredaktörer som du stöttar i arbetet med en tillgänglighetsanpa...
2023-06-08 2023-06-22
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Resurslärare och lärare i fritidshem till Bäckaskolan F-6
Du kommer att fungera som ett pedagogiskt stöd för enskilda elever eller mindre grupper av elever, samt undervisa i fritidshemmet. Strävan är att få en kontinuitet för att skapa en god skolmiljö under elevens hela skoldag. Du arbetar medvetet för att eleverna ska känna trygghet, trivas i skolan och på fritidshemmet. I samarbete med kollegorna följer ni upp, analyserar och hittar åtgärder för att förbättra verksamheten. I uppdraget ingår också kontakt med vårdnadshavare och elevvårdspersonal, samt daglig administration.
2023-06-07 2023-07-16
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Stödassistent, korttidsboende för barn och unga.
Arbetet innebär att bemöta barnet/den unge i en hemlik boendemiljö utifrån de beviljade omvårdnads- och serviceinsatserna. Du gör sådana uppgifter som förekommer i ett hem, exempelvis matlagning, städning och tvätt, men hjälper också till med personlig omvårdnad och är stöd vid på- och avklädning, personlig hygien vid dusch och toalettbesök. Du ger service och hittar på sociala aktiviteter, till exempel promenader och utflykter. Fokus ligger på delaktighet och goda livsvillkor, där trygghet, lek, utveckling och att hitta på nya aktiviteter utif...
2023-06-02 2023-08-06
Gnosjö kommun Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
Nu, när en av våra socialsekreterare har valt att söka sig vidare från den lilla kommunen, söker vi en socialsekreterare till enheten Vuxen, ekonomiskt bistånd. Du kommer att ingå som socialsekreterare i en enhet tillsammans med andra socialsekreterare och biståndshandläggare med stort engagemang för de målgrupper vi arbetar med. Huvuduppgiften inom ekonomiskt bistånd är att bedriva ett aktivt arbete med stöd till egen försörjning, parallellt med handläggning av ansökningar om ekonomiskt bistånd. Uppdraget är att genom olika insatser utveckla, ...
2023-05-29 2023-06-12
Gnosjö kommun, GKC - Gnosjöandans Kunskapscentrum Gymnasielärare i teknik och annat ämne GKC
Undervisning i teknik, mekatronik inom gymnasieskolan. Vi ser gärna att du har behörighet i något annat ämne. Arbete med Teknikcollege, du ska ha goda relationer med lokala näringslivet.
2023-05-29 2023-06-12
Gnosjö kommun, Teknik och Fritidsförvaltningen Va-ingenjör
Du kommer som ingenjör att tillhöra administrationen för VA-enheten som utgör en liten ledningsgrupp med VA-Chef, arbetsledare, handläggare VA, samt ansvarig för kundtjänst. Du kommer i ditt arbete att möta drifttekniker och anläggningsarbetare, som främst jobbar med drift och underhåll. Denna personalgrupp utgör kärnan för att våra kunder ska få ett rent dricksvatten i sina kranar och den tar hand om avloppsvattnet i något av våra avloppsreningsverk via befintlig nätinfrastruktur av VA-ledningar. Du ska i din tjänst, med din kompetens och erfa...
2023-05-25 2023-08-14
Gnosjö kommun, Teknik och Fritidsförvaltningen Anläggningsarbetare (VA)
Vi söker en anläggningsarbetare till VA-enheten där du som medarbetare främst kommer att arbeta med anläggningsarbete som ingår i kommunens nät- infrastruktur för vatten och avlopp. Du kommer att ingå i ett team, som främst ansvarar för drift- och underhållsarbete på kommunens VA-nät. Vissa perioder kan arbetsuppgifterna även vara utanför enhetens ordinarie uppgifter, men fortsatt inom kommunen. Våra VA-arbeten kommer alltid att vara först prioriterat, innan vi kan stödja andra enheter eller förvaltningar. Arbetsuppgifterna kan i vissa lägen s...
2023-05-24 2023-06-19
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Personlig assistent
Nu söker vi personliga assistenter! Personliga assistenter ger stöd i vardagen åt människor med funktionshinder, bland annat utför de assistans för personer som är beviljade personlig assistans genom LSS. Den, som den personliga assistenten hjälper, kan till exempel ha svårt att röra sig, eller ha olika funktionshinder. I ditt arbete som personlig assistent försöker du stötta din brukare för att den ska kunna leva sitt liv som den själv vill. Som personlig assistent är det din uppgift att underlätta för brukaren, den funktionshindrade, att sk...
2023-05-22 2023-06-25
Gnosjö kommun, Teknik och Fritidsförvaltningen GIS-ingenjör
Som GIS-ingenjör hos oss ansvarar du för arbetet med att utveckla GIS inom Gnosjö kommun. Du kommer att delta i och driva olika projekt inom samhällsbyggnadsområdet. Dina arbetsuppgifter innefattar att ansvara för drift av det geografiska informationssystemet, ajourhållning av geodata, att skapa och vidareutveckla geodatatjänster och interna- och externa webbkartor, support och utbildning av kollegor inom GIS, ta fram specialkartor, göra GIS-analyser. Du jobbar aktivt för att öka kunskapen om GIS i kommunens verksamheter. Arbetet är varierande ...
2023-05-17 2023-06-18
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Nu söker vi Sommarvikarier till Särskilda boenden.
Arbetet inom särskilt boende innebär personlig omvårdnad till äldre i särskilda boendeformer. Du hjälper även till med sociala aktiviteter, tvätt och städ. I arbetet ingår även dokumentation och vi arbetar utifrån den enskildes genomförandeplan. Inför att börjar arbeta hos oss kommer du genomgå en introduktion och bredvidgång där du får den information du behöver för att utföra arbetet.
2023-04-21 2023-06-30