Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Leader Västra Småland Kommunikatör
• Ta fram strategiska kommunikationsplaner, tillsammans med båda Leaderområdena. • Leda och driva kommunikationsarbetet utifrån strategiska kommunikationsplaner. • Tillsammans med kollegorna i ditt team skapa, publicera och uppdatera innehåll till • Leaderområdenas olika kanaler, exempelvis sociala medier, webb, brev, intranät och tryckt material. • Utveckla och underhålla hemsida. • Grafisk formgivning som är såväl målgrupps- som kanalanpassad. • Stötta kollegor med informations- och kommunikationsmaterial för användning i olika sammanha...
2021-10-21 2021-11-08
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Resurspedagog till Hillerstorpsskolan F-6
Du kommer att arbeta med pedagogiska uppgifter och som pedagogisk resurs i grupp och för enskilda elever. Tillsammans med lärare ansvara för elevernas utveckling mot målen. Vi söker dig som har eleven i fokus, kollegiet som kompetensresurs och både vill utveckla den pedagogiska professionen i linje med det individuella uppdraget och samtidigt delta i en kollegial utvecklingsprocess. Du är väl förankrad i den pedagogiska forskningen och besitter förmågan att kommunicera denna likväl som metoder till elever och vårdnadshavare. Du har en välko...
2021-10-20 2021-10-28
Gnosjö kommun, GKC - Gnosjöandans Kunskapscentrum Skolsköterska gymnasiet GKC
Som skolsköterska hos oss arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med övriga medarbetare i skolans elevhälsoteam. Elevhälsoteamet leds av skolans rektor. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är hälsosamtal, öppen mottagning och vaccinationer. Du deltar också i elevhälsans övergripande arbete och kommer att ingå i kommunens nätverk för skolsköterskor.
2021-10-19 2021-11-02
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Lärarvikarie i grundskolan
Du kommer att arbeta som vikarie för undervisande lärare samt även i andra roller som kan bli aktuella. Du har en placering på Bäckaskolan 7-9 där du arbetar vid de tillfällen då du inte är bokad som vikarie på andra skolor eller i fritidshem och förskoleklass. Du kommer främst att arbeta med undervisning och elevtillsyn i hela grundskolan, från förskoleklass till årskurs nio.
2021-10-19 2021-11-02
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Kock till Hillerstorpsskolan
Du kommer att arbeta som kock i storkök. Du kommer att arbeta i ett välfungerande team med förekommande uppgifter. Vi arbetar för närvarande med kravcertifiering av verksamheten där du som medarbetare kommer att ta del i utvecklingsarbetet och den framtida process som detta innebär. Som kock kommer du att ha goda möjligheter att utvecklas inom kostenheten i Gnosjö kommun. Vi har ett aktivt utvecklings- och kvalitetsarbete, vi arbetar nära våra gäster i kostråd och utvecklar vårt yrkeskunnande gemensamt och under ledning av vår måltidsinspiratö...
2021-10-18 2021-11-01
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Måltidsbiträde till Solrosens förskola
Du kommer att arbeta som måltidsbiträde i mottagningskök och med lokalvård på Solrosens förskola i Gnosjö.
2021-10-18 2021-11-01
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Lärare i fritidshem till Åvikenskolan
Du kommer att arbeta som lärare i fritidshemmet med barn i åldern 6-12 år. I din roll som lärare i fritidshemmet utgår du såväl från styrdokumenten som från barnens lek för att uppnå lärande. Vi söker dig som har barnet i fokus, kollegiet som kompetensresurs och både vill utveckla den pedagogiska professionen i linje med det individuella uppdraget och samtidigt delta i en kollegial utvecklingsprocess. Du är väl förankrad i den pedagogiska forskningen och besitter förmågan att kommunicera denna likväl som metoder till elever och vårdnadshavare...
2021-10-18 2021-10-29
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Socialsekreterare inom Barn och unga
Vi söker nu två socialsekreterare till Barn & Unga. Ni kommer ingå i en liten grupp socialsekreterare med stort engagemang för de barn, unga och familjer som vi arbetar med. Vi ser att en av er kommer arbeta med att utreda och följa upp insatser för barn och unga, medan den andra inriktar sig mer på att jobba med att rekrytera och stötta våra familjehem och kontaktfamiljer. Barn- och ungdomsgruppen arbetar under ledning av en gruppledare. Era närmsta kollegor kommer bestå av övriga socialsekreterare, familje- och ungdomsbehandlare, fältsekrete...
2021-10-15 2021-10-31
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Socialsekreterare -Försörjningsstöd
Vi söker nu en socialsekreterare till Försörjningsstöd. Du kommer ingå i en liten grupp socialsekreterare med stort engagemang som sätter det sociala arbetet i fokus. Utöver den sedvanliga ekonomiska handläggningen använder vi oss av instrument-X och MI (Motiverande samtal) för att kartlägga och stödja personer mot att bli självförsörjande. Arbetet består även i stor del av en nära samverkan med vår kommunala arbetsmarknadsenhet, arbetsförmedlingen, psykiatrin och försäkringskassan. Arbetet inom försörjningsstöd görs under ledning av en grupple...
2021-10-15 2021-10-31
Gnosjö kommun Bibliotekarie med skolbiblioteksansvar
Bemanning av bibliotek vilket huvudsakligen innebär: Utlån av media Hjälpa besökare med digitala frågor, utskrifter etc MIK-arbete inom skolan Utveckling av både folkbibliotek och skolbibliotek i samarbete med kollegor
2021-10-14 2021-10-28
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Grundlärare i fritidshem till Bäckaskolan F-6 med inriktning musik.
Som grundlärare i fritidshem har du en viktig uppgift i att stimulera barns lärande och utveckling. I undervisning utgår du ifrån elevens och gruppens behov och samverkar med övriga medarbetare på skolan och vårdnadshavare. Vi söker dig som har eleven i fokus, kollegiet som kompetensresurs och både vill utveckla den pedagogiska professionen i linje med det individuella uppdraget och samtidigt delta i en kollegial utvecklingsprocess. Du är väl förankrad i den pedagogiska forskningen och besitter förmågan att kommunicera denna likväl som metode...
2021-10-14 2021-11-07
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Lärare i årskurs F-6 till Bäckaskolan.
Du kommer att arbeta med undervisning i årskurs 1-6 . I arbetet ingår också den dagliga administrationen som hör till yrket och kontakt med elever, vårdnadshavare och elevvårdspersonal. Vi söker dig som har eleven i fokus, kollegiet som kompetensresurs och både vill utveckla den pedagogiska professionen i linje med det individuella uppdraget och samtidigt delta i en kollegial utvecklingsprocess. Du är väl förankrad i den pedagogiska forskningen och besitter förmågan att kommunicera denna likväl som metoder till elever och vårdnadshavare. Du...
2021-10-14 2021-11-07
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Grundlärare i fritidshem till Bäckaskolan F-6.
Som grundlärare i fritidshem har du en viktig uppgift i att stimulera barns lärande och utveckling. I undervisning utgår du ifrån elevens och gruppens behov och samverkar med övriga medarbetare på skolan och vårdnadshavare. Vi söker dig som har eleven i fokus, kollegiet som kompetensresurs och både vill utveckla den pedagogiska professionen i linje med det individuella uppdraget och samtidigt delta i en kollegial utvecklingsprocess. Du är väl förankrad i den pedagogiska forskningen och besitter förmågan att kommunicera denna likväl som metode...
2021-10-14 2021-11-07
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Resurspedagog/lärare i fritidshem till Bäckaskolan
Du kommer att arbeta som pedagogisk resurs med elever enskilt eller i grupp samt med undervisning i fritidshemmet. Vi söker dig som har eleven i fokus, kollegiet som kompetensresurs och både vill utveckla den pedagogiska professionen i linje med det individuella uppdraget och samtidigt delta i en kollegial utvecklingsprocess. Du är väl förankrad i den pedagogiska forskningen och besitter förmågan att kommunicera denna likväl som metoder till elever och vårdnadshavare. Du har en välkomnande praktik där samverkan med olika personer och professi...
2021-10-14 2021-11-07
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Teamchef Kultur
Huvudsakliga arbetsuppgifter: - Budget- och personalansvar: du ansvarar för att ge medarbetarna förutsättningar att göra ett bra jobb, samt för att budgeten är i balans. - Administration och uppföljning: vanligt förekommande administrativa uppgifter, samt uppföljning gentemot politik, projektfinansiärer, personal och ledning. - Leda och utveckla processer: kulturavdelningen arbetar i långsiktiga processer där du som ledare ger stöd åt personalen att hitta vägar framåt. - Projektportfölj: en stor del av verksamheten drivs i projektform och du...
2021-10-08 2021-10-22
Gnosjö kommun, GKC - Gnosjöandans Kunskapscentrum Administratör
Du kommer arbeta inom GKCs administration med diverse administrativa uppgifter. Mycket kontakt med elever, studerande och personal på GKC. I tjänsten ingår bland annat: - vikarieanskaffning - ekonomihantering i ekonomiprogrammet Agresso - personaladministrativa uppgifter i Heroma - bokningar av olika slag - uppdatering av GKCs hemsida - diarieföring - arkivering - visst arbete i programmen Extens och Dexter - visst arbete i GKCs reception - allmänna förekommande kontorsgöromål
2021-10-08 2021-10-22
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Gruppledare Verkställighet inom Individ -och familjeomsorgen
Gruppledare verkställighet inom Individ- och familjeomsorgen med personalansvar har ansvar för det dagliga arbetet inom enheten. Enheten består idag av 12 medarbetare samt timvikarier. Enheten hanterar öppenvård barn och unga, öppenvård vuxen, fältare, boendehandledare inom stödboende ( 16 år och uppåt) samt Medverkan. Gruppledaren ska i nära samarbete med gruppledare barn och unga samt vuxen arbeta med kvalitet i verksamheterna, stöd till medarbetare och nära arbetsledning. Gruppledaren balanserar medarbetarens tillgängliga tid och förutsättni...
2021-10-06 2021-10-23
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Timvikarier Funktionshinderomsorgen
Vi söker timvikarier inom personlig assistans
2021-10-06 2021-11-15
Gnosjö kommun, Teknik och Fritidsförvaltningen Driftledare VA
Du kommer att leda en grupp Drifttekniker som i sitt arbete gör det möjligt för våra kunder att få rent vatten och att vi också tar hand om avloppsvattnet i något av våra Avloppsreningsverk. Du ska i ditt ledarskap naturligt kunna arbeta i VA-driften med ett mindre ansvarsområde och kunna täcka upp i driften vid ledighet och ev. sjukdom för ordinarie driftpersonal . Utöver detta så finns det administrativa delar som du ansvarar för som; Ekonomi, Schemaläggning för beredskap, Arbetsmiljö, Planering och underhåll, Upphandlingar, Delta och kunna l...
2021-09-24 2021-10-22