Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Lärare i trä- och metallslöjd till Hillerstorpsskolan årskurs 3-9
Du kommer att undervisa i trä- och metallslöjd i årskurs 3-9. I arbetet ingår också den dagliga administrationen och kontakt med elever, vårdnadshavare, elevvårdspersonal och kollegor. Du delar klassföreståndarskapet med en kollega. Vi söker dig som har ett relationellt förhållningssätt och ett tydligt ledarskap i klassrummet. Du har eleven i fokus och arbetar med ledning och stimulans i klassrummet för att möta eleverna på grupp- och individnivå. Du är bekväm med att använda dig av kompensatoriska hjälpmedel i arbetet för att möta elevernas b...
2024-02-19 2024-03-10
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Lärare i hem- och konsumentkunskap samt bild till Hillerstorpsskolan åk 6-9
Du kommer att undervisa i hem- och konsumentkunskap samt bild i årskurs 6-9. I arbetet ingår också den dagliga administrationen och kontakt med elever, vårdnadshavare, elevvårdspersonal och kollegor. Du delar klassföreståndarskapet med en kollega. Vi söker dig som har ett relationellt förhållningssätt och ett tydligt ledarskap i klassrummet. Du har eleven i fokus och arbetar med ledning och stimulans i klassrummet för att möta eleverna på grupp- och individnivå. Du är bekväm med att använda dig av kompensatoriska hjälpmedel i arbetet för att m...
2024-02-19 2024-03-10
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Lärare i spanska till Hillerstorpsskolan årskurs 6-9
Du kommer att undervisa i spanska och eventuellt ett annat ämne i årskurs 6-9. I arbetet ingår också den dagliga administrationen och kontakt med elever, vårdnadshavare, elevvårdspersonal och kollegor. Du delar klassföreståndarskapet med en kollega. Vi söker dig som har ett relationellt förhållningssätt och ett tydligt ledarskap i klassrummet. Du har eleven i fokus och arbetar med ledning och stimulans i klassrummet för att möta eleverna på grupp- och individnivå. Du är bekväm med att använda dig av kompensatoriska hjälpmedel i arbetet för att...
2024-02-19 2024-03-10
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Socialassistent inom barn och unga – Myndighet och Social välfärd Socialförvaltningen
Här ingår du, som socialassistent, i en enhet med stort engagemang för de barn, unga och familjer som vi arbetar med. Som socialassistent kommer du att ingå i ett team bestående av totalt sju socialsekreterare, samt en enhetschef. I gruppen är det bra sammanhållning, god stämning och man hjälper varandra. Du kommer att vara en nyckelspelare, där ditt huvudsakliga uppdrag, kommer vara att i nära samarbete med socialsekreterarna, assistera och avlasta dem administrativt i det vardagliga arbetet. I tjänsten ingår flertalet administrativa uppgi...
2024-02-09 2024-02-29
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Skolsköterska till elevhälsan i Gnosjö, vikariat
Som skolsköterska hos oss arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med övriga medarbetare i skolans elevhälsoteam. Elevhälsoteamet leds av skolans rektor. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är hälsosamtal, öppen mottagning och vaccinationer. Du deltar också i elevhälsans övergripande arbete och kommer att ingå i kommunens nätverk för skolsköterskor.
2024-02-08 2024-03-07
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Lärare i fritidshem till Bäckaskolan F-6
Du arbetar i första hand nära eleverna med elevgrupper under den samlade skoldagen, med undervisning i fritidshemmet för att motivera och stödja eleverna på olika sätt i deras utveckling. Strävan är att få en kontinuitet för att skapa en god skolmiljö under elevens hela skoldag. Du arbetar medvetet för att eleverna ska känna trygghet och trivas i skolan. I samarbete med kollegorna följer ni upp, analyserar och hittar åtgärder för att förbättra verksamheten. I uppdraget ingår också kontakt med vårdnadshavare och elevvårdspersonal, samt daglig ad...
2024-02-06 2024-03-10
Gnosjö kommun, Teknik och Fritidsförvaltningen Säsongsmedarbetare
Exempel på arbetsuppgifter: - Grönyteskötsel - Trädgårdsarbete - Matkörning - Postkörning - Avfallshantering - Ommöblering Tunga lyft ingår i arbetet, även ansvarsfullt ensamarbete och helgarbete. God arbetsmoral krävs. Arbetet kräver att man arbetar sammanhängande under hela semesterperioden.
2024-02-02 2024-03-15
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Grundskollärare årskurs 4-6 till Bäckaskolan
Du kommer att undervisa i årskurs 4-6. I arbetet ingår också den dagliga administrationen, som hör till yrket, samt kontakt med elever, vårdnadshavare och elevvårdspersonal. Vi söker dig som har eleven i fokus, kollegiet som kompetensresurs och både vill utveckla den pedagogiska professionen i linje med det individuella uppdraget och samtidigt delta i en kollegial utvecklingsprocess. Du är väl förankrad i den pedagogiska forskningen och besitter förmågan att kommunicera denna likväl som metoder till elever och vårdnadshavare. Som person...
2024-01-30 2024-03-22
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Sommarvikarier inom Funktionshinderomsorgen
Att vara sommarvikarie på våra fina LSS-bostäder, samt inom personlig assistans. Du kommer att vara till hjälp och stöd med vardagliga sysslor i hemmet, på arbetet och på fritiden. Visst omsorgsarbete förekommer. Arbetsuppgifterna är individuella för varje enskild person. Du kommer att möjliggöra och bidra till god livskvalitet för den enskilde.
2024-01-08 2024-03-31
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Sommarvikarie till Hemtjänst/Särskilt boende
Dina arbetsuppgifter är att ge stöd och service till våra brukare utifrån deras hjälpbehov. Det kan innefatta personlig omsorg samt serviceinsatser. Introduktion i arbetet erbjuds innan uppstart.
2024-01-04 2024-04-02