Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Undersköterska till trygghetsboendet Polgatan, Gnosjö
Arbetet innebär undersköterskeuppgifter utifrån beviljade bistånds insatser samt delegerade hemsjukvårds uppgifter.
2022-05-16 2022-05-30
Gnosjö kommun, Teknik och Fritidsförvaltningen EKONOMIBITRÄDE till Töllstorpshallen
I arbetsuppgifterna ingår bl a skötsel av receptionen till Töllstorpshallens gym, simhall och vandrarhem. Samt information till allmänheten och föreningar. Servering och tillagning av cafeterians produkter och matsalsvärdinna i GKC lunchmatsal. Lokalvård av Töllstorpshallens allmänna utrymmen ingår som tex sporthall, gym, omklädningsrum och vandrarhem m.m
2022-05-16 2022-05-29
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Grundskollärare till Kulltorpsskolan
Du kommer att ha en tjänst som innefattar undervisning årskurs 1-6. Hur tjänsten ser ut lägger vi tillsammans upp i diskussion utifrån dina kompetenser och meriter. Vi söker dig som har eleven i fokus, kollegiet som kompetensresurs och både vill utveckla den pedagogiska professionen i linje med det individuella uppdraget och samtidigt delta i en kollegial utvecklingsprocess. Du är väl förankrad i den pedagogiska forskningen och besitter förmågan att kommunicera denna likväl som metoder till elever och vårdnadshavare. Du har en välkomnande pra...
2022-05-12 2022-05-26
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Enhetschef särskilt boende för äldre
Vill du vara en del av att utveckla Gnosjö kommuns äldreomsorg? Vill du bli en av våra två enhetschefer inom särskilt boende för äldre? Trivs du med att vara chef och ledare och gillar att hitta lösningar och se möjligheter tillsammans med dina medarbetare, dina kollegor och med din ledningsgrupp? Då kan du vara rätt chef för oss. Som enhetschef inom socialförvaltningen i Gnosjö kommun arbetar du som första linjens chef. Du har bl.a. ansvar för verksamhetsutveckling, personal, budget och arbetsmiljö för dina enheter. I nära dialog med ledning o...
2022-05-12 2022-05-29
Gnosjö kommun, Kansliavdelning Samhällsutvecklare
Vi söker dig som vill arbeta brett med att göra kommunen attraktiv att leva och bo i, med allt från dialog med Trafikverket, Regionen, fiberleverantörer och Länstrafiken för att bevaka kommunens intresse inom infrastruktur till att möta kommuninvånare och företag för diskussioner kring trygghet, trivsel och attraktivitet. I rollen som samhällsutvecklare ingår även att ge organisationen stöd i olika samhällsövergripande frågor inom statistik, befolkningsprognoser och Kir (kommuninvånarregister), delta i olika grupper och nätverk samt svara på r...
2022-05-11 2022-05-29
Gnosjö kommun, Kansliavdelning Verksamhetsutvecklare - Digitalisering och informationssäkerhet
I rollen som utvecklare inom digitalisering samordnar, utreder och utvecklar du kommunens verksamheter inom området för digital mognad. Du deltar i olika grupper och nätverk samt planerar och koordinerar projektgrupper inom digitaliseringsområdet. Inom informationssäkerhets delen ingår att samordna, utveckla, utbilda, ge stöd och råd till verksamheterna så att informationstillgångar får tillräckligt skydd. Som stöd och samverkan i ditt uppdrag har du SKA enheten i Gislaveds kommun (Säkerhet- kunskap- analys) som är en stödfunktion inom hela ...
2022-05-11 2022-05-29
Gnosjö kommun, GKC - Gnosjöandans Kunskapscentrum Lärare idrott och hälsa samt matematik
Du kommer att arbeta med undervisning i idrott och hälsa samt matematik inom främst gymnasieskolans nationella program.
2022-05-10 2022-05-24
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Lärare i MA och NO, med fokus på kemi och biologi till Bäckaskolan åk 7-9
Du kommer att arbeta med undervisning i matematik, kemi och biologi. I arbetet ingår också den dagliga administrationen och kontakt med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi söker dig som har ett tydligt ledarskap i klassrummet och med ett relationellt förhållningssätt. Du har eleven i fokus och arbetar med ledning och stimulans i klassrummet för att möte eleverna på grupp- och individnivå. Du är bekväm med att använda dig av kompensatoriska hjälpmedel i arbetet för att möta elevernas behov och digitala verktyg är en naturlig del av din und...
2022-05-10 2022-05-24
Gnosjö kommun, GKC - Gnosjöandans Kunskapscentrum LÄRARE Kemi och biologi
Du kommer att arbeta med undervisning i Kemi, biologi och Naturkunskap inom gymnasieskolans nationella program.
2022-05-04 2022-05-18
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Barnskötare till Gnosjö kommun
Vi söker dig som vill vara med och bidra till det dagliga arbetet och utvecklingen på någon av våra förskolor. Du är engagerad och utgår från barnens förutsättningar när du tänker kring och arrangerar den pedagogiska miljön. Du är väl förtrogen med förskolans utbildning och undervisning. Vi lägger stor vikt vid ett lösningsorienterat arbetssätt där man gemensamt i arbetslaget ser till individens bästa så väl som gruppen i helhet. Du verkar aktivt för ett gott samarbete mellan kollegor och över hela verksamheten. Du ser barnens trygghet och in...
2022-05-03 2022-05-17
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Sommarvikarier inom Funktionshinderomsorgen
Sommarvikariat på LSS bostad samt i personlig assistent grupper. Du kommer att vara till hjälp och stöd med de vardagliga sysslorna i hemmet, på arbetet och på fritiden. Arbetsuppgifterna är individuella för varje enskild person. Du kommer att möjliggöra och bidra till god livskvalité för den enskilde.
2022-05-02 2022-05-16
Gnosjö kommun, Socialförvaltning MAS/MAR med särskild inriktning på kvalitetsutveckling
Vi söker dig som vill arbeta som Mas/Mar och som vill vara en nyckelperson i socialförvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete. Arbetet innebär att du är en omvärldsspanare, att du är drivande i utvecklingsfrågor ur ett patientsäkert och evidensbaserat perspektiv. Du har både ett utvecklings- och ett tillsynsansvar. I ditt ansvarsområde ingår bl.a. att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet, att det finns säkra och tydliga rutiner för läkemedelshantering, att det finns rutiner för kontakter med läkare o...
2022-04-06 2022-05-31
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Sommarjobb i hemtjänsten Gnosjö
Arbete i hemtjänsten, i brukarens hem, innebär att utföra de omvårdnads- och serviceinsatser som brukarna är beviljade. Insatser som personlig hygien, tillsyner, matservice, städ-och tvätt mm. Arbetet innebär också att utföra hemsjukvårdsuppgifter, som handräckning av medicin.
2022-01-10 2022-05-31
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Sommarjobb i nattpatrullen - hemtjänst
Du arbetar tillsammans med en kollega och ni utför hemtjänst och hemsjukvård i brukarens hem i hela kommunen under natten. allt efter beviljade och delegerade insatser. Arbetet innebär resor till och från brukare, därför är körkort ett krav.
2022-01-10 2022-05-31
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Sommarjobb i hemtjänsten, Hillerstorp
Ett omväxlande arbete i hemtjänsten som innebär att ge service och omvårdnad till brukare i deras hem. Hjälpen utförs efter biståndsbedömda beslut. Introduktion och bredvidgång ingår.
2021-12-29 2022-05-31
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Sommarjobb trygghetsboende Polgatan, Gnosjö
Ett omväxlande arbete i hemtjänsten som innebär att ge service och omvårdnad till brukare i deras hem. Hjälpen utförs efter biståndsbedömda beslut. Introduktion och bredvidgång ingår.
2021-12-29 2022-05-31
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Vill du jobba på något av våra trivsamma äldreboenden i sommar?
Vi söker nu semestervikarier inför sommaren 2022. Du kommer arbeta på Särskilt boende i Gnosjö kommun. Särskilt boende är ett anpassat boende för äldre med stort behov av omsorg. Arbetsuppgifter består av omvårdnadsarbete, social aktivering mm. Tillsammans arbetar vi utifrån vår värdegrund att skapa trygghet, bevara integritet och låta dem vi hjälper leva det liv, socialt och praktiskt som de själva önskar. Välkommen med din ansökan!
2021-12-29 2022-06-30