Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Språklärare Franska och i bild till Hillerstorpsskolan 7-9
Du kommer att arbeta med undervisning i franska och i bild årskurs 6-9. I arbetet ingår också den nödvändiga administrationen och kontakt med elever, vårdnadshavare och elevvårdspersonal. Vi söker dig som har eleven i fokus, kollegiet som kompetensresurs och både vill utveckla den pedagogiska professionen i linje med det individuella uppdraget och samtidigt delta i en kollegial utvecklingsprocess. Du är väl förankrad i den pedagogiska forskningen och besitter förmågan att kommunicera denna likväl som metoder till elever och vårdnadshavare. Du...
2022-10-06 2022-10-16
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Lärare i idrott och hälsa samt resurspedagog till Åvikenskolan 1-6
Du kommer att arbeta med undervisning i idrott och hälsa i årskurs 1-6. I arbetet ingår också den dagliga administrationen och kontakt med elever, vårdnadshavare och elevvårdspersonal. Vi söker dig som har ett tydligt ledarskap i klassrummet och med ett relationellt förhållningssätt. Du har eleven i fokus och arbetar med ledning och stimulans i klassrummet för att möte eleverna på grupp- och individnivå. Du är bekväm med att använda dig av kompensatoriska hjälpmedel i arbetet för att möta elevernas behov och digitala verktyg är en naturlig de...
2022-10-05 2022-10-18
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Biträdande rektor till Gnosjöandans Kunskapscentrum
Som biträdande rektor har du varierande arbetsuppgifter med fokus på att tillsammans med rektor driva skolans pedagogiska och organisatoriska utveckling framåt, med grund i läroplan och skollag. Du arbetar i nära samarbete med rektor, med både operativa och strategiska frågor inom bl.a. personal, ekonomi och verksamhet. I uppdraget ingår olika administrativa uppgifter, utifrån enheternas behov. Uppdraget är flexibelt och du arbetar med stor frihet under ansvar. Din dag kommer att präglas av självständigt arbete och teamarbete i olika former. I ...
2022-09-30 2022-10-07
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Biträdande rektor till Hillerstorpsrektorsområde
Som biträdande rektor har du varierande arbetsuppgifter med fokus på att tillsammans med rektor driva skolans pedagogiska och organisatoriska utveckling framåt, med grund i läroplan och skollag. Du arbetar i nära samarbete med rektor, med både operativa och strategiska frågor inom bl.a. personal, ekonomi och verksamhet. I uppdraget ingår olika administrativa uppgifter, utifrån enheternas behov. Uppdraget är flexibelt och du arbetar med stor frihet under ansvar. Din dag kommer att präglas av självständigt arbete och teamarbete i olika former. I ...
2022-09-30 2022-10-16
Gnosjö kommun Brasslärare
Undervisning enskilt och i grupp på vanligt förekommande brassinstrument, exempelvis trumpet, trombon och kornett. Planera och leda ensemble/orkester för yngre och äldre elever.
2022-09-30 2022-10-28
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Familjehemssekreterare/Barnsekreterare inom barn och ungdom– Myndighet och Social välfärd
Vi söker socialsekreterare till enheten barn och ungdom för arbete med placerade barn och unga antingen som familjehemssekreterare eller barnsekreterare. Här ingår du som socialsekreterare i en enhet med stort engagemang för de barn, unga och familjer som vi arbetar med. Närmsta kollegor kommer bestå av övriga socialsekreterare. I gruppen är det god sammanhållning, god stämning och man hjälper varandra. I gruppen ingår även en socialassistent som bidrar med administrativt stöd. Nära samverkan sker med öppenvården, där behandlare, fältare och bo...
2022-09-27 2022-10-31
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Personlig assistent
Du arbetar ensam som personlig assistent och måste vara bekväm med detta. Som personlig assistent är du en nyckelperson i individens liv. Du hjälper individen med den assistans som krävs för att hen ska ha en bra tillvaro, meningsfull fritid, trygg livssituation och ett gott liv. Som personlig assistent arbetar du i individens hem och är en förlängd arm i vardagen. Du har ett gott bemötande och en god samarbetsförmåga då du kommer samarbeta med övriga funktioner. Du arbetar utifrån vårt pedagogiska förhållningssätt och utför stödinsatser samt a...
2022-09-23 2022-10-07
Gnosjö kommun Socialsekreterare Vuxen/försörjningsstöd
Vi söker en socialsekreterare till Vuxengruppen. Du kommer ingå i en liten grupp socialsekreterare med stort engagemang som sätter det sociala arbetet i fokus. Ditt arbete består i korthet av att tillsammans med en kollega hantera ansökningar, orosanmälningar, LVM-anmälningar, utreda och följa upp insatser för vuxna med problematik inom missbruk och socialpsykiatri och/eller försörjningsstöd. Vi verkar i en liten kommun och den lilla kommunens styrka är just korta beslutsvägar och flexibilitet, men detta grundar sig också på att vi alla hjälps...
2022-09-21 2022-10-21