Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolpsykolog i grundskolan
Våra grundskolor har lokala elevhälsoteam på varje skola bestående av kurator, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska och skolledning. I det centrala elevhälsoteamet finns skolläkare samt tal- och språkpedagog. Varje elevhälsoteam leds av rektor. Vi har ett stort behov av att bredda denna kompetens med en skolpsykolog. Ditt arbete syftar till att alla elever ska ges så goda förutsättningar som möjligt till hög måluppfyllelse. Du har ett nära samarbete med skolledning, elevhälsoteam och skolläkare. Vi förutsätter att du kan vara en viktig ...
2021-05-12 2021-06-04
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Leg Sjuksköterska
Som sjuksköterska i kommunen har du ett varierat uppdrag. Under kvällar och helger ansvarar du för kommunen samlade behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Övrig tid är du ansvarig för ett geografiskt område som patientansvarig sjuksköterska vilket innebär att du gör bedömningar, uppföljningar, dokumenterar samt handleder omvårdnadspersonal. Du planerar din dag tillsammans med kollegor och tillgodoser dina patienters behov av vård och omsorg.
2021-05-11 2021-05-31
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till förskolan Korallen
Som barnskötare arbetar du utifrån aktuella styrdokument när du planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget, med fokus på att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du anpassar ditt bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar. Du driver både din egen och förskolans utveckling framåt. Tillsammans med övriga kollegor på förskolan medverkar du till att skapa en positiv och utvecklande miljö för barngruppen.
2021-05-10 2021-06-04
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till förskolan Korallen i Stjärnhov
Som förskollärare arbetar du utifrån aktuella styrdokument när du planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Med utgångspunkt i läroplanen väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Tillsammans med övriga kollegor på förskolan arbetar du för att skapa en positiv och utvecklande lärmiljö för barngruppen, med fokus på att skapa en trygg och lärorik förskola. Du driver både din egen och förskolans utveckli...
2021-05-10 2021-06-04
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till förskolan Ängen i Björnlunda
Som förskollärare arbetar du utifrån aktuella styrdokument när du planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Med utgångspunkt i läroplanen väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Tillsammans med övriga kollegor på förskolan arbetar du för att skapa en positiv och utvecklande lärmiljö för barngruppen, med fokus på att skapa en trygg och lärorik förskola. Du driver både din egen och förskolans utveckli...
2021-05-10 2021-06-04
Gnesta kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Badvärd Freja Bad & Gym
I vikariatets arbetsuppgifter ingår lokalvård, kassa/ kiosk, leda vattengympapass, bistå med tips och träningshjälp på vårt gym och vara med i våra egna simskolor. Kassavana är meriterande. Vi tillämpar roterande tjänstgöring vilket innebär att samtliga moment ingår i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid att du är serviceinriktad med gott bemötande! Arbetstiden är förlagd på dag/ kväll/ helg enligt schema. Vi begär utdrag från belastningsregister då vi arbetar med barn och unga i anläggningen.
2021-05-10 2021-05-31
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i teknik till Frejaskolan
Nu söker vi en lärare för undervisning i teknik för årskurs 7-9. Du undervisar i ditt ämne och är med och driver arbetet med att utveckla undervisningen så att den gynnar alla elever. Vi strävar efter en differentierad undervisning som i största möjliga mån låter alla elever lyckas i skolan. Du kan prioritera så att undervisningen riktas mot det väsentliga i ämnet. Du prövar och omprövar ständigt dina metoder men håller fast vid det som ger framgång i lärandet.
2021-05-07 2021-06-04
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i svenska och annat ämne till Frejaskolan
Vi söker en lärare för undervisning i svenska och annat ämne för årskurs 7-9. Du undervisar i dina ämnen och är med och driver arbetet med att utveckla undervisningen så att den gynnar alla elever. Vi strävar efter en differentierad undervisning som i största möjliga mån låter alla elever lyckas i skolan. Du kan prioritera så att undervisningen riktas mot det väsentliga i ämnet. Du prövar och omprövar ständigt dina metoder men håller fast vid det som ger framgång i lärandet.
2021-05-07 2021-06-04
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Frejaskolan söker lärare i Ma/NO/Tk
Nu söker vi en lärare för undervisning i matematik, naturkunskap och teknik för årskurs 4-6. Du undervisar i dina ämnen och är med och driver arbetet med att utveckla undervisningen så att den gynnar alla elever. Vi strävar efter en differentierad undervisning som i största möjliga mån låter alla elever lyckas i skolan. Du kan prioritera så att undervisningen riktas mot det väsentliga i ämnet. Du prövar och omprövar ständigt dina metoder men håller fast vid det som ger framgång i lärandet.
2021-05-06 2021-06-04
Gnesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygglovshandläggare, vikariat
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansvar för plan- och bygg, miljö, exploatering, kommunikationer samt övergripande planering. Inom förvaltningen finns även det tekniska verksamhetsområdet som omfattar gata/park, VA och renhållning. Planeringsenheten söker nu en vikarierande bygglovshandläggare/byggnadsinspektör med goda möjligheter till förlängning. I ditt arbete tar du vid ärendet från att det har inkommit, till slutbesked utfärdas. Du kan arbeta självständigt samtidigt som du är en bra lagspelare. Du kommer att handlägga olika typer av ären...
2021-04-28 2021-05-23
Gnesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Administratör samhällsbyggnadsförvaltningen inriktning plan, bygg och miljö
Vi söker en driven, strukturerad och lösningsfokuserad administratör som ska jobba med administration inom plan, bygg och miljö. Du förväntas ta stort eget ansvar inom ditt arbetsområde och är med och bidrar till förvaltningens utvecklingsarbete och ett positivt arbetsklimat. Du tar emot och diarieför bygglovsansökningar och anmälningar samt hanterar post/mej och administrerar utskick för t ex grannehöranden och kungörelser. I dina uppgifter ingår också att stötta i den dagliga ekonomihanteringen, som exempelvis kontering av fakturor och bestä...
2021-04-24 2021-05-16
Gnesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Renhållningssamordnare
Renhållningssamordnaren ska tillsammans med kollegor och miljöansvarig ansvara för samtliga frågor som kommunen har inom området för renhållning/återvinning, ÅVC, slamtömning med mera. Du ansvarar för avtal, upphandlingar, planerar underhåll, jobbar med ekonomi och budget med tillhörande uppföljningar och prognoser. Du ansvarar för att utveckla frågor kring renhållning för att bibehålla och öka servicen till medborgare och företag. Förutom traditionella uppgifter som ingår i uppdraget ska du även jobba med administrativa uppgifter ihop med dina...
2021-04-19 2021-05-16
Gnesta kommun Dansutskolan söker lärare mot fritidshem
Inom fritidshemsverksamheten ansvarar du tillsammans med övriga kollegor för att utveckla det pedagogiska arbetet och erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevens behov, intressen och erfarenheter. Du planerar och genomför undervisning inom ramen för fritidshemmet i samarbete med dina kollegor. Du är delaktig i utvecklingen av rastverksamheten tillsammans med elever som gått trivselledarutbildning. Under förmiddagen arbetar du även i klass med ett uppdrag som kan variera över tid utifrån organisation och behov.
2021-04-01 2021-05-30
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Frejaskolan söker lärare i fritidshem
Just nu söker vi engagerade lärare i fritidshem till arbete på Frejaskolan i Gnesta, med gångavstånd till tåg-, pendel- och busstationen. Du planerar och genomför undervisning inom ramen för fritidshemmet. Det innebär att du tillsammans med lärare i F-3 tar ansvar för och utvecklar elevernas olika förmågor ur ett fritidshemsperspektiv med fokus på just det specifika uppdraget. Under dagen arbetar du även i klass. Du har även ansvar för att skapa en rastverksamhet som gynnar elevernas utveckling och samplanerar tillsammans med andra kollegor.
2021-03-30 2021-06-04
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Timvikarier till Frejaskolan
Som timvikarie ingår du i vår interna vikariepool. I de lägre årskurserna arbetar du som klasslärare, medan du i de högre årskurserna arbetar som lärarvikarie i olika ämnen.
2021-03-02 2021-05-16