Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Leg sjuksköterska Gnesta kommun
I Gnesta kommun är våra patienters behov och önskemål i fokus då vi arbetar med att göra dem delaktiga och känns sig trygga i sin vardag. Vi arbetar i team med sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, undersköterskor och rehab assistenter. Tjänstgöringen är främst förlagd till dagtid med arbete var 6:e helg samt några kvällspass. Arbetsuppgifterna består främst av att: • självständigt besluta, genomföra och följa upp medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser • handleda och delegera omvårdn...
2023-09-25 2023-10-22
Gnesta kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kultursamordnare till Gnesta kommun
Vill du vara en drivande kraft för att främja kultur i Gnesta kommun? Är du självgående, kreativ och gillar att samarbeta med olika samhällsgrupper? Nu söker vi en kunnig och kreativ kultursamordnare med ansvar för att driva på och utveckla kommunens arbete med kultur. Arbetet innebär att samverka med kulturföreningar och andra kreativa kulturaktörer för att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv i hela Gnesta kommun. Du kommer också att samverka med Region Sörmland och övriga kommuner i länet genom kultursamverkansmodellen. Internt b...
2023-09-22 2023-10-22
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Personlig assistent
Arbetsuppgifter som ingår är att: • Ge individuellt stöd och omvårdnad • Utveckla och upprätthålla förmågor och kommunikation med hänsyn till funktionsnedsättningen • Stödja delaktighet i fritids- och kulturaktiviteter • Stödja självbestämmande och personlig integritet • Svara för social dokumentation enligt gällande riktlinjer • Svara för upprättande och genomförande av genomförandeplan samt • I förekommande fall utföra medicinska uppgifter på delegation av sjuksköterska eller annan profession
2023-09-14 2023-10-02
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Leg arbetsterapeut Gnesta kommun
Som arbetsterapeut inom Gnesta kommun kommer du att arbeta inom den kommunala hälso- och sjukvården och fokusera på att förbättra livskvaliteten för våra invånare. Dina arbetsuppgifter inkluderar: • Bedömning, genomförande och uppföljning av arbetsterapeutiska åtgärder samt handledning av vård- och omsorgspersonal. • Utvärdering av individuella behov och planering av rehabiliteringsplan där patienten är medskapande. • Rådgivning till patienter om hjälpmedel och anpassningar i hemmet. • Samarbeta med andra vårdprofessionella f...
2023-09-12 2023-10-08
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i musik år 3-9 till Frejaskolan
Nu söker vi en lärare i musik. Du undervisar i ditt ämne och är med och driver arbetet med att utveckla undervisningen så att den gynnar alla elever. Vi strävar efter en differentierad undervisning som låter alla elever lyckas i skolan. Du kan prioritera så att undervisningen riktas mot det väsentliga i ämnet. Du prövar och omprövar ständigt dina metoder men håller fast vid det som ger framgång i lärandet.
2023-09-05 2023-11-01
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i särskild undervisningsgrupp 7-9, vikariat 1 år
Du planerar, genomför och utvärderar undervisning i ditt/dina ämnen för en elevgrupp på 6 elever. Tillsammans med ytterligare pedagogisk personal tar ni ansvar för individens och gruppens utveckling. Ni har ett helhetsperspektiv på gruppens hela dag samtidigt som du/ni ser till de individuella behov som finns. Mentorsansvar för eleverna i gruppen ingår. Undervisning i ditt ämne, främst So, kan ingå för övriga särskilda undervisningsgrupper (två stycken med inriktning autism 7-9).
2023-08-23 2023-10-23
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Timvikarier till Frejaskolan
Som timvikarie ingår du i vår interna vikariepool. I de lägre årskurserna arbetar du som klasslärare, medan du i de högre årskurserna arbetar som lärarvikarie i olika ämnen.
2023-08-07 2024-01-05
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Utredare för Barn- och utbildningsförvaltningen - Gnesta kommun
Barn- och utbildningskontoret utgör idag en högfungerande arbetsgrupp. Vi har roligt tillsammans, alla tar stort individuellt ansvar för sina arbetsuppgifter men kan samtidigt alltid ta stöd av varandra. Vi söker dig med en examen i statsvetenskap eller annat relevant samhällsvetenskapligt ämne till en tjänst med stort inslag av självständig utredning och analys. En del av tjänsten avsätts till kommunikationsarbete, såväl internt i förvaltningen som utåt gentemot vårdnadshavare och andra kommuninvånare. I tjänsten ingår att bereda beslut, geno...
2023-07-03 2023-09-30
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Timvikarier Mårdstigen gruppbostad
Som medarbetare vid boendet är den innersta kärnan av arbetet att bygga tillitsfulla relationer med våra brukare. Du ger stöd i vardagen i alla praktiska situationer och aktiviteter. Arbetsuppgifterna varierar mycket, men utgår alltid från brukarens behov. Det kan vara allt ifrån av - och påklädning, personlig hygien och medicinering till gemensamma måltider, inköp och social samvaro samt social dokumentation. I arbetet ingår även kvalitets- och utvecklingsarbete, samverkan med interna och externa aktörer samt samarbete kring gemensamma riktl...
2023-06-28 2023-11-05
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Frejaskolan söker lärare i fritidshem
Vi söker en engagerad och kunnig lärare i fritidshem till arbete på Frejaskolan i Gnesta. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen inom ramen för fritidshemmet. Under dagen arbetar du även med rastens aktiviteter och ser den tiden som din lektion. Du har ansvar för att skapa en rastverksamhet som gynnar elevernas utveckling och samplanerar tillsammans med andra kollegor. Du ingår i ett avdelningsteam på eftermiddagar och är en del av hela skolan. Planering är viktigt för dig och likaså utvärdering.
2023-02-21 2023-10-28