Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Leg sjuksköterska
Som sjuksköterska i Gnesta kommun arbetar du med bedömning, planering och genomförande av hälso- och sjukvårdsinsatser inom det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget. Det ingår att delegera, handleda och utbilda omvårdnadspersonalen. Du arbetar i nära samarbete med omvårdnadspersonal, enhetschefer, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskekollegor. Visst kvälls- och helgarbete förekommer.
2022-06-23 2022-07-31
Gnesta kommun Erfaren administratör till Socialtjänsten
I denna tjänst kommer du vara det administrativa stödet för enhetschef, handläggare samt öppenvårdens personal. Ett varierande administrativt arbete där du kommer att agera som spindeln i nätet och vara en oerhört viktig funktion för oss! Listan med arbetsuppgifter kommer att variera och bland annat bestå av: - Bistå enhetschef och handläggare med stöd i olika IT-stöd som t ex arkiv- och diarieföring, händelserapportering, journalföring - Hantera beställningar som t ex administrativt material, SL kort, parkeringstillstånd och tågbiljetter ...
2022-06-20 2022-07-31
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Leg Arbetsterapeut
Som arbetsterapeut ansvarar du för bedömning, genomförande och uppföljning av arbetsterapeutiska åtgärder samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Utifrån patientens aktivitetsförmåga bedömer du till exempelvis behov av träning, kompenserande åtgärder som hjälpmedel eller anpassning av miljön. Du prioriterar och organiserar din arbetsdag både självständigt och tillsammans med dina kollegor utifrån de ärenden du ansvarar för. Vi lägger stort fokus på samverkan med andra professioner kring och med vårdtagaren och dennes anhöriga.
2022-06-17 2022-07-17
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor- ny öppnad demens avdelning
En dag på jobbet: Som undersköterska med kunskap inom demens kommer du att ha en viktig roll hos oss. Arbetet innebär bland annat att: - Ge god vård och omsorg med utgångspunkt från den enskildes behov. - Vara med och säkerställa och utveckla en god boende form utifrån dina demenskunskaper - Medverka i kvalitetsarbetet. - Du har ett nära samarbete med andra kollegor , sjuksköterskor ,arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt chef på enheten. - Vi arbetar utifrån en personcentrerad vård Trivs du med att ha en stödjande och uppmuntrande roll så ka...
2022-06-15 2022-06-29
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till liten undervisningsgrupp
Du kommer, tillsammans med pedagogresurser, jobba som lärare i liten undervisningsgrupp med elever i årskurserna 1-6. Du ansvarar för planering och genomförande av undervisningen samt att anpassa lärmiljön efter elevernas olika förutsättningar. Du verkar för förutsägbarhet, tydlighet, trygghet och delaktighet genom att använda dig av bildstöd, tidshjälpmedel och andra verktyg som stöd i undervisningen. Du tillämpar ett lågaffektivt förhållningssätt. Jobbet innebär även mycket kommunikation med vårdnadshavare, elever och kollegor med fokus på at...
2022-06-14 2022-06-30
Gnesta kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Badvärd Freja Bad & Gym, vikariat
Freja Bad & Gym söker nu en vikarie på 75 %. Vill du vara en del av vårt härliga gäng? I vikariatets arbetsuppgifter ingår lokalvård, badbevaka, kassa/ kiosk, bistå med tips och träningshjälp på vårt gym. Kassavana är meriterande. Du ska ha god simkunnighet, vara utbildad i första hjälpen, kunna livrädda i vatten. Alla som arbetar i denna anläggning genomför livräddningsprov årligen. Vi tillämpar roterande tjänstgöring vilket innebär att samtliga moment ingår i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid att du är serviceinriktad med gott bemötande! A...
2022-06-07 2022-07-03
Gnesta kommun, Kostenheten Måltidsutvecklare
Rollen innebär att vara nytänkande och ha ett starkt intresse av att arbeta med utveckling och ständiga förbättringar. Vi tror att du, med din analytiska förmåga, ser möjligheter och lösningar, både strukturella och i det lilla. Genom god kommunikation och pedagogisk förmåga kommer du att vara en viktig part i att inspirera och få med dig verksamheterna i våra utvecklingsarbeten. Som måltidsutvecklare är du ansvarig för att tillsammans med dina kollegor tillhandahålla en god och näringsriktig måltid för våra gäster. Du kommer att ingå i ledni...
2022-06-05 2022-06-26
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare finska
Inför läsår 22/23 söker vi en modersmålslärare som ska undervisa elever i åk 16 i finska. Modersmålsundervisningen sker efter skoltid och i åldersblandade grupper på flera skolor i kommunen så underlättar det om du har körkort och tillgång till egen bil.
2022-05-31 2022-06-30
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare ukrainska
Inför läsår 22/23 söker vi en modersmålslärare som ska undervisa elever i åk 1-9 i ukrainska. I tjänsten ingår även studiehandledning i ukrainska. Som studiehandledare är du ett stöd för eleven genom att du hjälper eleven med förarbete och förförståelse inför lektioner, deltar under lektioner eller undervisar enskilt. Ditt uppdrag är att hjälpa eleven att förstå samt komma in i undervisningen för att kunna tillgodogöra sig kunskapen. Du samverkar med mentor/ämneslärarna för att ge eleven bästa möjliga förutsättningar Modersmålsundervisningen ...
2022-05-31 2022-06-30
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Strateg till barn- och utbildningskontoret
Tjänsten som strateg innebär att vara en kvalitetssäkrande funktion för förvaltningen, att ge juridiskt råd och stöd till chefer och kollegor samt att säkerställa att de handlingar och underlag som går till barn- och utbildningsnämnden håller en hög kvalitet. I tjänsten ingår att bereda beslut, genomföra utredningar i varierande omfattning samt skriva fram ärenden till nämnd. Du ansvarar för arbetet med nämndens styr- och uppföljningsdokument och arbetar med resultatuppföljning och analys i nära samarbete med kvalitets- och elevhälsochef. I di...
2022-05-31 2022-06-26
Gnesta kommun, Elevhälsan Skolpsykolog till centrala elevhälsan - Gnesta kommun
Den centrala elevhälsan i Gnesta kommun söker en skolpsykolog som värdesätter elevhälsofrågor och vill vara med och driva Gnesta kommuns skolutveckling framåt med barns bästa i fokus. Att arbeta hos oss innebär ett spännande och utmanande arbete där du är med att utveckla elevhälsoarbetet på de enskilda skolorna och i kommunen som helhet. Skolpsykologens främsta arbetsuppgifter är att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland annat genom att bidra till goda lärmiljöer, förmedla psykologisk kunskap om exempelvis inlärningsstrate...
2022-05-20 2022-06-30
Gnesta kommun, Frejaskolan Lärare i trä- och metallslöjd 50-100% till Frejaskolan
Du är ansvarig för planeringen, genomförandet och utvärderingen av undervisningen i ämnet trä- och metallslöjd framför allt för årskurs 3-5 men det kan även innebära undervisning i årskurs 7-9 om du vill. Mentorskap ingår inte om du inte så önskar.
2022-04-26 2022-07-29
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i teknik 75-100 %
Vi söker en lärare i teknik för 7-9 och gärna i kombination med Ma/No. Du undervisar i ditt ämne och är med och driver arbetet med att utveckla undervisningen så att den gynnar alla elever. Vi strävar efter en differentierad undervisning som i största möjliga mån låter alla elever lyckas i skolan. Du kan prioritera så att undervisningen riktas mot det väsentliga i ämnet. Du prövar och omprövar ständigt dina metoder men håller fast vid det som ger framgång i lärandet. I tjänsten kan ingå att på ett övergripande plan utveckla teknikundervisningen...
2022-02-07 2022-07-29