Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Timvikarier till Frejaskolan
Som timvikarie ingår du i vår interna vikariepool. I de lägre årskurserna arbetar du som klasslärare, medan du i de högre årskurserna arbetar som lärarvikarie i olika ämnen.
2021-03-02 2021-05-16
Gnesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Parkarbetare, säsong
Parkarbetare arbetar med att sköta och underhålla utemiljöer i Gnesta kommun. I arbetet ingår bland annat gräsklippning, ogräsbekämpning, röjning av sly, renhållning samt skötsel av kommunens lekplatser, badplatser och idrottsplatser. Grunden i arbetet är att skapa vackra miljöer för människor att vistas i. Du kommer som medarbetare att ingå i ett arbetslag med stort gemensamt ansvar att planera och utföra de beskrivna arbetsuppgifterna. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
2021-03-01 2021-03-21
Gnesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Återvinningsarbetare, säsong
Du som vill ha ett arbete där du gör en viktig insats för miljön är välkommen att söka jobb hos oss. Vi behöver en person som kan arbeta på vår återvinningsgård under vår mest hektiska period på året. Arbetet är schemalagd till både kvällar, helger och vardagar. Vid återvinningsgården arbetar du både självständigt och i nära samarbete med kollegorna samt våra kunder. Arbetet innefattar att möta våra kunder, svara på deras frågor och vägleda dem rätt i hur de sorterar sitt avfall. Du deltar till fullo i det praktiska arbetet med att guida kunde...
2021-03-01 2021-03-21
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Leg Sjuksköterskor
Som sjuksköterska i kommunen har du ett varierat uppdrag och arbetar både inom särskilt boende och ordinärt boende samt att du under kvällar och helger arbetar i hela verksamhetsområdet, där även LSS-verksamhet ingår. Du planerar din dag tillsammans med kollegor och tillgodoser våra patienters behov av hälso- och sjukvårdsinsatser.
2021-02-26 2021-04-11
Gnesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanerare till Gnesta kommun
I rollen som samhällsplanerare hos oss har du stor möjlighet att bidra till Gnesta kommuns utveckling på så väl kort- som lång sikt. Du kommer att arbeta med översiktlig planering och strategiska frågor både i projekt och självständigt. Du kommer självständigt att driva frågor inom infrastruktur och kollektivtrafik men också delta i regionens och Trafikverkets projekt samt representera kommunen inom dessa frågor i regionala sammanhang. Kommunen arbetar just nu med att förbereda arbetet för en fördjupad översiktsplan för tätorten där infrastruk...
2021-02-23 2021-03-22
Gnesta kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Turistvärdar
Arbetet som turistvärd i Gnesta kommun innebär i första hand att informera, inspirera och ge god service till våra besökare på turistinformationen, vid olika besöksmål och evenemang samt i digitala medier. I ditt möte med turister och besökare via telefon, besök, e-post eller sociala medier ger du information om bland annat sevärdheter, naturupplevelser, mat och logi, evenemang och aktiviteter på ett inbjudande, professionellt och säljande sett. I ditt arbete ingår det att både upptäcka och finnas representerad på flera olika platser i kommun...
2021-02-19 2021-03-28
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i särskild undervisningsgrupp åk 6-9 på Frejaskolan
Du planerar, genomför och utvärderar undervisning i ditt/dina ämnen för en elevgrupp på mellan 5-10 elever. Tillsammans med ytterligare pedagogisk personal tar ni ansvar för individens och gruppens utveckling. Ni har ett helhetsperspektiv på gruppens hela dag samtidigt som du/ni ser till de individuella behov som finns. Mentorsansvar för eleverna i gruppen ingår.
2021-02-19 2021-04-30
Gnesta kommun Miljöansvarig till tekniska verksamheten i Gnesta kommun
Tekniska verksamheterna består av 31 anställda som ansvarar för drift och underhåll av gatu- och parkmark, ledningsnät och reningsverk samt renhållning i Gnesta kommun. Organisatoriskt så kommer du att tillhöra VA-enheten. I tjänsten som miljöansvarig är din främsta uppgift att tillse att de tekniska verksamheterna uppfyller kraven i gällande tillstånd och lagstiftning. I det arbetet ingår exempelvis provtagning och granskning av analysresultat, upprättande av miljörapporter för tre avloppsreningsverk och en deponi, arbete med kemikaliehanter...
2021-02-16 2021-03-14
Gnesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Renhållningsansvarig
Renhållningsansvarig ska tillsammans med kollegor och miljöansvarig ansvara för samtliga frågor som kommunen har inom området för renhållning/återvinning, ÅVC, slamtömning med mera. Du ansvarar för avtal, upphandlingar, planerar underhåll, jobbar med ekonomi och budget med tillhörande uppföljningar och prognoser. Du ansvarar för att utveckla frågor kring renhållning för att bibehålla och öka servicen till medborgare och företag. Förutom traditionella uppgifter som ingår i uppdraget ska du även jobba med administrativa uppgifter ihop med dina ko...
2021-02-16 2021-03-14
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Dansutskolan
Här får du möjlighet att ta tillvara tidigare erfarenheter och utnyttja hela din kompetens. Du utför specialpedagogiskt arbete med elever, genomför elev- och klassrumsobservationer och handleder kollegor. Du driver arbetet med att öka tillgängligheten i skolans sociala, fysiska och pedagogiska miljö. Du ingår i vårt elevhälsoteam och arbetar nära specialläraren och övriga deltagare i teamet. Du får också möjlighet att arbeta med vissa utbildningsinsatser på den egna skolan, men också i andra sammanhang inom kommunen. Genom att tillföra ett spec...
2021-02-11 2021-03-30
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i idrott till Frejaskolan
Vi söker en engagerad och kunnig lärare i idrott och hälsa för undervisning i hela grundskolans årskurser, samt eventuellt annat ämne. Du undervisar i ditt ämne och är med och driver arbetet med att utveckla undervisningen så att den gynnar alla elever. Vi strävar efter en differentierad undervisning som i största möjliga mån låter alla elever lyckas i skolan. Du kan prioritera så att undervisningen riktas mot det väsentliga i ämnet. Du prövar och omprövar ständigt dina metoder men håller fast vid det som ger framgång i lärandet.
2021-02-05 2021-03-25
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Frejaskolan söker trä- och metallslöjdlärare
Vi söker en lärare i trä- och metallslöjd som ska undervisa elever i årskurs 6-9 samt elever i särskild undervisningsgrupp. Du undervisar i ditt ämne och är med och driver arbetet med att utveckla undervisningen så att den gynnar alla elever. Vi strävar efter en differentierad undervisning som i största möjliga mån låter alla elever lyckas i skolan. Du kan prioritera så att undervisningen riktas mot det väsentliga i ämnet. Du prövar och omprövar ständigt dina metoder men håller fast vid det som ger framgång i lärandet.
2021-02-05 2021-03-25
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Frejaskolan söker lärare i Ma/NO/Tk
Nu söker vi två lärare för undervisning i matematik, naturkunskap och teknik för årskurs 4-9. Du undervisar i dina ämnen och är med och driver arbetet med att utveckla undervisningen så att den gynnar alla elever. Vi strävar efter en differentierad undervisning som i största möjliga mån låter alla elever lyckas i skolan. Du kan prioritera så att undervisningen riktas mot det väsentliga i ämnet. Du prövar och omprövar ständigt dina metoder men håller fast vid det som ger framgång i lärandet.
2021-02-05 2021-03-25
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i musik till Frejaskolan
Nu söker vi en lärare i musik. Du undervisar i ditt ämne och är med och driver arbetet med att utveckla undervisningen så att den gynnar alla elever. Vi strävar efter en differentierad undervisning som låter alla elever lyckas i skolan. Du kan prioritera så att undervisningen riktas mot det väsentliga i ämnet. Du prövar och omprövar ständigt dina metoder men håller fast vid det som ger framgång i lärandet.
2021-02-05 2021-03-25