Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare
Dina främsta arbetsuppgifter som biståndshandläggare är att handlägga och besluta i ärenden som avser stödinsatser i hemmet eller särskilt boende enligt socialtjänstlagen. Som biståndshandläggare handlägger du även ansökningar om färdtjänst och riksfärdtjänst vid behov. Du kommer möta medborgare i alla åldrar och utreda enligt Socialstyrelsens metod IBIC (Individens Behov I Centrum). En stor del av arbetet innebär rådgivning, planering, samordning samt uppföljning av fattade beslut. Du möter Gnestas medborgare både hemma samt när de befinner si...
2023-02-07 2023-03-24
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Hej socialsekreterare!
Som socialsekreterare inom våra enheter arbetar vi med handläggning av ärenden enligt SoL, LVU, LVM och LSS. I arbetsuppgiften ingår att göra förhandsbedömningar, utreda och bedöma biståndsbehov, besluta om insatser och följa upp dessa. Du arbetar med utredningar och ser ett helhetsperspektiv kring individen. Vi välkomnar också din ambition och vilja att bidra med din erfarenhet och kunskap till såväl kollegial som verksamhetsmässig utveckling och måluppfyllelse.
2023-02-06 2023-05-31
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Handläggare ekonomiskt bistånd, sommarvikariat
Som sommarvikarie inom ekonomiskt bistånd erbjuder du vägledning och stöd, utifrån medborgarnas behov, kopplat till självförsörjningsmålet. Du utreder rätten till ekonomiskt bistånd genom klientmöten samt handlägger ansökningar enligt socialtjänstlagen. Vår målsättning är ett kvalificerat utredningsarbete som präglas av bra bemötande, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet. Det är ett roligt arbete med olika uppdrag och många kontakter som ger en stor variation av arbetsuppgifterna varje dag. Arbete hos oss i sommar ger dig en god inblick i ...
2023-02-02 2023-03-31
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Vi söker SFI-lärare till Vuxenutbildningen
Vi söker en samhällsorienterad SFI-lärare till vår kommunala vuxenutbildning. Du ansvarar för din planering, undervisning och uppföljning, samt samråder med kollegorna i lärarlaget. Du bedömer och sätter kursbetyg efter avslutad kurs. Vidare ingår att hålla elevsamtal och bidra till verksamhetens utveckling. Du kommer att ingå i ett arbetslag om fem pedagoger som undervisar i svenska som andraspråk, i SFI och yrkessvenska. I uppdraget kommer på sikt ingå samordning och uppföljning av språkpraktik. Du har god pedagogisk förmåga och stort engag...
2023-02-02 2023-02-17
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarier 2023 sökes till Äldreomsorgen
Arbetsuppgifterna inom äldreomsorgen är varierande och innebär att utifrån individuella genomförandeplaner tillgodose våra äldres behov av daglig vård och omsorg och med respekt och hänsyn skapa en trygg och meningsfull tillvaro. Det kan handla om hjälp med personlig hygien, av- och påklädning, läkemedelshantering, hjälp med måltider, städning, tvätt samt sociala aktiviteter. Det innebär även kontakter med anhöriga, sjukvårdspersonal samt social dokumentation. Inom hemtjänsten innebär det även inköp och ledsagning vid exempelvis läkarbesök. An...
2023-01-30 2023-03-15
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarier 2023 sökes till Funktionsnedsättningsområdet
Arbetets innersta kärna är att bygga tillitsfulla relationer till våra boende och deltagare och ge dem stöd till ett mer självständigt liv. Arbetet innebär personligt stöd utifrån personens önskemål, förmåga och behov och tillsammans med dina kollegor ge individuellt utformat stöd i vardagslivets alla delar för att stärka den egna förmågan och motivera till självständighet utifrån varje individs förutsättningar. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll, helg och med sovande jour. Ange i ditt personliga brev till vilken eller vilka enheter du söker...
2023-01-30 2023-03-15
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor Gnesta hemtjänst
Som undersköterska kommer du att ha en viktig roll hos oss. Arbetet innebär bland annat att: - Ge god vård och omsorg med utgångspunkt från den enskildes biståndsbedömda behov. - Vara med och bidra till att medborgarna som är i behov av hemtjänst känner sig trygga med de insatser du gör. - Dokumentera - Ha ett nära samarbete med dina kollegor, samordnare och chef. - Arbeta på delegation av hälso- o sjukvården. Arbetstiderna varierar och kan vara förlagda till kväll, dag och/eller helg.
2023-01-27 2023-05-31
Gnesta kommun, VA-enheten Drifttekniker VA-enheten
Som drifttekniker i Gnesta Kommun erbjuds du ett varierande arbete med ett brett utbud av arbetsuppgifter och med frihet under ansvar. Hos oss får du arbeta med b.l.a; vatten, spillvatten och dagvatten med tillhörande anläggningar och ledningsnät. Dina arbetsuppgifter består av bland annat av drift, tillsyn, förebyggande underhåll och provtagning. Till vår hjälp har vi ett väl utbyggt övervakningssystem som underlättar det dagliga arbetet. Utöver arbete med ordinarie arbetsuppgifter kommer du även att vara delaktig i utvecklande av verksamheten...
2023-01-27 2023-02-19
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Hej sjuksköterska!
Som sjuksköterska inom kommunens verksamheter arbetar du med att: • övervaka och följa upp hälsotillstånd • bedöma omvårdnadsbehov och läkemedelshantering • planera, genomföra och utvärdera HSL- insatser • samordna vårdtagarens hälso- och sjukvårdskontakter med övriga vårdgivare Handledning, delegering och rådgivning till omvårdnadspersonal är också en viktig del av ditt arbete. Du har möjlighet att till stor del planera och organisera det egna arbetet och arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Vi använder Time Care...
2023-01-27 2023-05-31
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare SoL & LSS, Vikariat
Dina främsta arbetsuppgifter som biståndshandläggare inom SoL och LSS är att handlägga och besluta i ärenden som avser stödinsatser i hemmet eller särskilt boende. Som biståndshandläggare handlägger du även ansökningar om färdtjänst och riksfärdtjänst vid behov. Du kommer möta medborgare i alla åldrar och utreda enligt Socialstyrelsens metod IBIC (Individens Behov I Centrum). En stor del av arbetet innebär rådgivning, planering, samordning samt uppföljning av fattade beslut. Du möter Gnestas medborgare både hemma samt när de befinner sig på ...
2023-01-27 2023-02-24
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor Björnlunda hemtjänst
Som undersköterska kommer du att ha en viktig roll hos oss. Arbetet innebär bland annat att: - Ge god vård och omsorg med utgångspunkt från den enskildes biståndsbedömda behov. - Vara med och bidra till att medborgarna som är i behov av hemtjänst känner sig trygga med de insatser du gör. - Dokumentera - Ha ett nära samarbete med dina kollegor, samordnare och chef. - Arbeta på delegation av hälso- o sjukvården. Arbetstiderna varierar och kan vara förlagda till kväll, dag och/eller helg.
2023-01-26 2023-05-31
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fritidsledare, fritidsgården Chill
Nu söker vi dig som tycker om att arbeta med ungdomar med fokus på att främja goda sidor hos dem, uppmuntra till deltagande i aktiviteter och förebygga ohållbara beteenden. Vi ser helst att du har en fritidsledarutbildning, eller arbetslivserfarenhet av att arbeta med ungdomar. Om du håller på med någon fritidsverksamhet eller har någon praktisk/estetisk yrkeskunskap ser vi gärna att du delar med dig av detta till ungdomarna genom att involvera det i verksamheten. Du kommer att arbeta 2 dagar i veckan under normala arbetsveckor. Fredagar och...
2023-01-26 2023-02-16
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare
Som socialsekreterare inom barn- och familj är din huvudsakliga arbetsuppgift handläggning av ärenden enligt SoL och LVU med inriktning barn och ungdomar 020 år, deras familjer och nätverk. I arbetsuppgiften ingår att göra förhandsbedömningar, utreda och bedöma barns och familjers biståndsbehov, besluta om insatser och följa upp dessa. En annan viktig uppgift är att bidra till enhetens utvecklingsarbete.
2023-01-25 2023-02-21
Gnesta kommun, Socialförvaltningen 1:e socialsekreterare
Som 1:e socialsekreterare ger du det dagliga stödet till medarbetarna på enheten. Dina främsta arbetsuppgifter är att: • Stödja handläggarna i utredningar, bedömningar, beslut och val av insatser • Säkerställa en rättssäker myndighetsutövning • Leda det dagliga arbetet i samarbete med enhetschef • Biträda handläggare i hembesök och akuta ärenden/situationer där behov föreligger • Företräda socialnämnden vid ärenden i förvaltningsdomstol • Följa upp och kontrollera gruppens pågående ärenden • Tillsammans med enhetschef och medarbetare arbeta m...
2023-01-25 2023-02-21
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Kvalitetschef till socialförvaltningen
Som kvalitetschef har du det samlade ansvaret för att planera, leda och följa upp verksamheten inom socialförvaltningen med fokus på kvalitetsfrågor. Du har ett direkt personalansvar för ca 15 medarbetare i enheten Förvaltning och utveckling. Tillsammans med dem ska du driva och leda förvaltningens kvalitetsarbete med fortsatt inriktning på utveckling så att de politiska målen uppnås likväl säkerställa det operativa stöd som verksamheterna behöver. Du förväntas att på en övergripande nivå stimulera och stödja verksamheterna i arbetet med kva...
2023-01-16 2023-02-14
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Timvikarier till Frejaskolan
Som timvikarie ingår du i vår interna vikariepool. I de lägre årskurserna arbetar du som klasslärare, medan du i de högre årskurserna arbetar som lärarvikarie i olika ämnen.
2022-08-03 2023-06-01