Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Behandlare till utredning och Stöd
Vi söker nu en medarbetare till vår öppenvård som arbetar med insatser på hemmaplan för barn, unga och deras föräldrar samt vuxna med missbruk och våld i nära relation på uppdrag från socialsekreterarna. Inom ramen för uppdraget ingår bland annat att medverka i gruppverksamhet, interna- och externa samverkansgrupper och råd och stöd mottagning. Arbetet förutsätter ett nära samarbete internt såväl som externt. Du kommer att vara delaktig i att ständigt utveckla nya metoder och nya arbetssätt i syfte att nå uppsatta mål
2021-07-26 2021-08-15
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare (vikariat)
Som socialsekreterare inom barn- och familj är din huvudsakliga arbetsuppgift handläggning av ärenden enligt SoL och LVU med inriktning barn och ungdomar 0-20 år, deras familjer och nätverk. I arbetsuppgiften ingår att göra förhandsbedömningar, utreda och bedöma barns och familjers biståndsbehov, besluta om insatser och följa upp dessa. Tjänsten är tidsbegränsad på ett år.
2021-07-06 2021-07-31
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare
Som socialsekreterare inom barn- och familj är din huvudsakliga arbetsuppgift handläggning av ärenden enligt SoL och LVU med inriktning barn och ungdomar 0-20 år, deras familjer och nätverk. I arbetsuppgiften ingår att göra förhandsbedömningar, utreda och bedöma barns och familjers biståndsbehov, besluta om insatser och följa upp dessa.
2021-07-06 2021-07-31
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Studiesamordnare till KAA
Många av ungdomarna behöver coachning och ett sätt att hitta studiestrategier. Du måste därför vara beredd att ta ansvaret för studierna i matematik. I dina arbetsuppgifter kommer också att ingå att ha kontakt med praktikplatser och följa upp denna del av verksamheten. En viktig del i arbetet är att skapa delaktighet för ungdomarna. Det är en grundläggande värdering som ska synas i alla arbetsmoment. Alla ungdomar har individuella studieplaner och behov som ska mötas utifrån deras situation. Du kommer att samarbeta med en studiesamordnare, SYV...
2021-07-05 2021-08-08
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Frejaskolan söker studie- och yrkesvägledare 50 %
Som studie- och yrkesvägledare har du en central roll i det gemensamma skolövergripande arbetet med att ge eleverna verktyg och förutsättningar för att skaffa sig den kunskap de behöver för att göra medvetna och välgrundade yrkesvägval i livet. Denna process ser olika ut i olika åldrar och ditt uppdrag handlar därför om att utforma och utveckla en systematik kring hur vi kan arbeta med studie- och yrkesvägledningsfrågor med relevanta, återkommande aktiviteter för de olika årskurserna, främst med inriktning mot grundskolans senare årskurser. V...
2021-07-02 2021-08-30
Gnesta kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Badhuspersonal Freja Bad & Gym
Gnesta kommun söker dig som vill vara en del av Freja Bad & Gyms utveckling. För att skapa en trevlig miljö för såväl besökare som kollegor ser vi att du har en självklar serviceinställning och ett gott bemötande samt bidrar till att utveckla verksamheten ur ett kund- och föreningsperspektiv med inriktning på ökad fysisk aktivitet för Gnestas invånare. Du ska ha god simkunnighet, vara utbildad i första hjälpen, ha simlärarutbildning och kunna livrädda i vatten. Alla som arbetar i denna anläggning genomför livräddningsprov varje år. Vi ser att d...
2021-07-01 2021-08-01
Gnesta kommun Kommunikatör till Gnesta kommun
I Gnesta kommun bor många engagerade invånare som vill ha en dialog med kommunen och är intresserade av vad vi arbetar med. Vi står inför flera utvecklingsprojekt inom kommunikationsområdet. Bland annat ska vi bygga ett nytt intranät för att förbättra vår interna kommunikation, digitala arbetssätt och utveckla stödet till chefer och medarbetare. Med anledning av detta behöver vi stärka vår centrala kommunikationsfunktion. Som vår nya kommunikatör kommer du tillsammans med två andra kommunikatörer planera, driva, utveckla och följa upp den inte...
2021-07-01 2021-08-08
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen svenska/So lärare 4-6 Welandersborgs skola
Vi söker dig som är en engagerad och driven lärare. Tjänsten innebär undervisning i klasserna 5-6 med inriktning mot Svenska och SO. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för undervisningen genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du planerar, genomför och dokumentera det pedagogiska arbetet i skolan.
2021-06-17 2021-08-01
Gnesta kommun Dansutskolan söker lärare mot fritidshem
Inom fritidshemsverksamheten ansvarar du tillsammans med övriga kollegor för att utveckla det pedagogiska arbetet och erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevens behov, intressen och erfarenheter. Du planerar och genomför undervisning inom ramen för fritidshemmet i samarbete med dina kollegor. Du är delaktig i utvecklingen av rastverksamheten tillsammans med elever som gått trivselledarutbildning. Under förmiddagen arbetar du även i klass med ett uppdrag som kan variera över tid utifrån organisation och behov.
2021-06-15 2021-07-31
Gnesta kommun, KSF stab Samhällsbyggnadschef till Gnesta kommun
Som förvaltningschef för samhällsbyggnadsområdet är du en viktig motor i både drift och utveckling av kommunen och ansvar för en organisation om 4 chefer med personal-, budget- och verksamhetsansvar. Förvaltningen består av ca 60 medarbetare. Samhällsbyggnadschefen rapporterar till kommundirektören och ingår i ledningsgruppen där du förväntas att aktivt medverka för att utveckla Gnesta kommun.
2021-06-10 2021-08-01
Gnesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansvar för plan- och bygg, miljö, exploatering, kommunikationer samt övergripande planering. Inom förvaltningen finns även det tekniska verksamhetsområdet som omfattar gata/park, VA och renhållning. Planeringsenheten söker nu en bygglovshandläggare/byggnadsinspektör. I ditt arbete tar du vid ärendet från att det har inkommit, till slutbesked utfärdas. Du kan arbeta självständigt samtidigt som du är en bra lagspelare. Du kommer att handlägga olika typer av ärenden såsom bygglov, förhandsbesked, anmälan och till...
2021-06-08 2021-08-01