Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i svenska och engelska på högstadiet
Vi söker en lärare i svenska och engelska för år 7-9. Du undervisar i ditt ämne och är med och driver det gemensamma arbetet med att utveckla undervisningen så att den gynnar alla elever. Vi strävar efter en differentierad undervisning som i största möjliga mån låter alla elever lyckas i skolan. Du kan prioritera så att undervisningen riktas mot det väsentliga i ämnet och du kan skapa intresse som väcker motivation och drivkraft hos eleverna. Du prövar och omprövar ständigt dina metoder men håller fast vid det som ger framgång i lärandet.
2022-09-27 2022-11-04
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till förskolan Tallen
Dina arbetsuppgifter Som förskollärare arbetar du utifrån aktuella styrdokument samt enhetens prioriterade mål. Du planerar, genomför och utvecklar förskolans utbildning enskilt och tillsammans i arbetslag. Du organiserar och strukturerar undervisningen så att barnen får inflytande och möjlighet att lära på ett lustfyllt och utforskande sätt. Du har tillsammans med kollegor och rektor ansvar för att verka för ett gott arbetsklimat och ett professionellt förhållningssätt som skapar arbetsglädje och främjar måluppfyllelse. Du utvärderar, analys...
2022-09-23 2022-10-07
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare inom barn- och familjeenheten
Som socialsekreterare handlar ditt jobb om att inom området barn och familj att utreda, besluta, verkställa och följa upp insatser. Arbetet innehåller också rådgivning, dokumentation, planering och samordning i såväl interna som externa kontakter. Förutom handläggning inom barn och familj kommer du tillsammans med en kollega att arbeta med familjerätt i form av utredningar och skrivelser. Det kan bli aktuellt med andra arbetsuppgifter inom individ- och familjeomsorgen framöver. Du kommer också att arbeta i ett nära samarbete med övriga verksamh...
2022-09-19 2022-10-16
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Personlig Assistent
Arbetets innersta kärna är att skapa tillitsfulla relationer med brukaren. Du ger ett personligt stöd utifrån den framarbetade genomförande planen som utgår utifrån brukarens individuella behov och önskemål. Tillsammans med dina kollegor ger ni individuellt utformat stöd i vardagslivets alla delar. Ni arbetar med att stärka brukarens egna förmågor och motiverar till självständighet utifrån brukarens egna förutsättningar.
2022-09-19 2022-10-05
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till grundskola Gnesta kommun
Vi söker dig som är intresserad av skolutveckling och vill ta en aktiv roll i ett pedagogiskt ledarskap med elevernas måluppfyllelse i fokus. Gnesta kommun erbjuder dig en roll där du får möjlighet att växa och utveckla ditt ledarskap. Vi kan erbjuda en spännande och stimulerande roll som biträdande rektor. Tjänsten är en nyckelroll i skolans fortsatta utveckling. Den innebär medlemskap i skolans ledningsgrupp. Arbetsuppgifter som kan komma att ingå är bland annat: - Stöd till rektor i budgetfrågor - Drivande i det pedagogiska ledarskapet -...
2022-09-15 2022-10-09
Gnesta kommun, Ekonomienheten Förvaltningsekonom
Som förvaltningsekonom är du delaktig i förvaltningens ledningsgrupp och arbetar nära cheferna med ekonomiska uppföljningar, analyser och processer för att uppnå ekonomiska mål. Du är delvis ansvarig för att driva budgetprocessen framåt och även för att upprätta delårsrapport, bokslut, årsredovisning samt tjänsteskrivelser. Rollen innebär även att fortsätta förbättra den ekonomiska redovisningen samt utveckla arbetet med att ta fram nyckeltal så att den på bästa sätt ger verksamheten underlag för styrning och kontroll. En viktig del av tjänst...
2022-09-13 2022-10-04
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Teknik 75 % på Frejaskolan 7-9
Vi söker en lärare i teknik för 7-9 och gärna i kombination med andra naturorienterande ämnen. Du undervisar i ditt ämne och är med och driver arbetet med att utveckla undervisningen så att den gynnar alla elever. Vi strävar efter en differentierad undervisning som i största möjliga mån låter alla elever lyckas i skolan. Du kan prioritera så att undervisningen riktas mot det väsentliga i ämnet. Du prövar och omprövar ständigt dina metoder men håller fast vid det som ger framgång i lärandet. I tjänsten kan ingå att på ett övergripande plan utvec...
2022-09-12 2022-10-21
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i engelska och franska på Frejaskolan 7-9
Vi söker en lärare i engelska 7-9 och franska för 6-9. Du undervisar i dina ämnen och är med och driver arbetet med att utveckla undervisningen så att den gynnar alla elever. Vi strävar efter en differentierad undervisning som i största möjliga mån låter alla elever lyckas i skolan. Du kan prioritera så att undervisningen riktas mot det väsentliga i ämnet. Du prövar och omprövar ständigt dina metoder men håller fast vid det som ger framgång i lärandet. I tjänsten ingår mentorskap.
2022-09-12 2022-10-28
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Timvikarier till Frejaskolan
Som timvikarie ingår du i vår interna vikariepool. I de lägre årskurserna arbetar du som klasslärare, medan du i de högre årskurserna arbetar som lärarvikarie i olika ämnen.
2022-08-03 2023-06-01