Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb i Gävleborg


Här finns alla lediga jobb i Gävleborg inom den offentliga sektorn. Är du intresserad av jobb inom en specifik kategori kan du förfina sökningen ovan. Du kan antingen välja ett brett område som försäljning, inköp, marknadsföring eller specificera sökningen ytterligare genom att välja en underkategori. Hos oss hittar du den mest omfattande och lättnavigerade listningen för offentliga jobb Gävleborgs län, så ska du söka jobb i Gävleborg, finns allt du behöver här.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, NTE Gävle Kriminalvårdare Nationella transportenheten Gävle (semestervikariat)
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Att arbeta vid transportenheten innebär att din huvudsakliga uppgift är att transportera frihetsberövade personer, för Kriminalvården och andra myndigheters räkning. Arbetet omfattar också bevakning under t.ex. rättegångar och vid sjukhusbesök. Det varierande uppdraget innebär att arbetstiden kan vara olika dag för dag. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och l...
2024-02-25 2024-03-17
Region Gävleborg, VO Ambulans och akut verksamhet Sjuksköterska till akutmottagningen
I rollen som sjuksköterska på akutmottagningen får du ett omväxlande arbete där du arbetar i team. Du agerar arbetsledare för ditt team och har det medicinska ansvaret. Tillsammans går ni runt på samtliga specialiteter såsom kirurgi, ortopedi, medicin, barn, psykiatri, gynekologi, ögon, öron- näsa-hals och familjeläkarjour. Akutmottagningen är en stimulerande arbetsplats där man på förhand inte vet hur dagen kommer att se ut vilket innebär en varierad arbetsbelastning tillsammans med kollegor som alla arbetar mot samma mål, att ge bästa möjlig...
2024-02-23 2024-03-15
Region Gävleborg, VO Kirurgi Undersköterska till kirurgakutvårdsavdelning KAVA
Som undersköterska är du en viktig pusselbit i vårat mål att ge omvårdnad av hög kvalité med fokus på patientens säkerhet samt att upprätthålla en god arbetsmiljö. Du kommer att arbeta med sedvanliga undersköterskeuppgifter i ett nära samarbete med övriga professioner på enheten. Vården är högspecialiserad och som undersköterska på KAVA får du en bred erfarenhet då vi har olika patientgrupper och diagnoser. Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • basal omvårdnad såsom stötta patienter med ADL, tillgodose nutritionsbeh...
2024-02-23 2024-03-21
Region Gävleborg, VO Paramedicin Dietist till specialistvården
Fokus är vid barn- och ungdomshabiliteringen, med mest tid avsatt i Gävle och kompletterande tid i Bollnäs. Du får möjlighet att jobba med barn och ungdomar 0 till 18 år med olika funktionsvariationer såsom autism, intellektuell funktionsnedsättning, olika syndrom, olika funktionshinder och deras familjer. Patientkontakterna sker fysiskt, digitalt eller telefonledes och du jobbar i team med andra yrkesgrupper. Dietistens roll i det multidisciplinära teamet är att bidra med specifika nutritionsinsatser och kunskap. Utifrån professionen ska utbil...
2024-02-23 2024-03-10
Region Gävleborg, VO Bild och funktionsmedicin Specialistläkare/överläkare inom radiologi till röntgenavdelningen
Som specialistläkare hos oss arbetar du både självständigt samt ingår i ett tvärprofessionellt team med andra yrkeskategorier, kompetenser och kunskapsaspekter för att kunna genomföra ett kvalitativt och heltäckande arbete för våra patienter. Dina närmsta kollegor består av radiologer, röntgensjuksköterskor, undersköterskor samt administrativ personal. Arbetstiden är dagtid måndag till fredag. Primärjour och bakjour bemannas från Hudiksvall mellan klockan 16-22.00. Efter klockan 22.00 nyttjas externgranskning. Möjlighet till jour/beredskapstjän...
2024-02-23 2024-03-07
Region Gävleborg, VO Primärvård Ljusdal Distriktssköterska/sjuksköterska till Ljusdal-Ramsjö Din hälsocentral
Hos oss arbetar vi engagerat för en god arbetsmiljö och starka samarbeten mellan kollegor. Arbetet som distriktssköterska/sjuksköterska innefattas av stor flexibilitet med omväxlande samt stimulerande arbetsuppgifter och sker tillsammans med övriga yrkeskategorier för våra gemensamma patienters bästa. Du kommer att arbeta i team tillsammans med en engagerad och trygg arbetsgrupp bestående av distriktssköterskor, läkare, mottagningssköterskor, diabetessköterska och undersköterskor. Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss kommer du bland an...
2024-02-23 2024-03-24
Gävle kommun, Boende Skötare till serviceboendena Vendelsgatan och Nygatan
Vill du ha ett självständigt arbete och gillar du att arbeta med personer med psykisk funktionsnedsättning? Vad roligt! Just nu söker vi två medarbetare till två av våra serviceboenden ett på Vendelsgatan och ett på Nygatan. Tillsammans gör vi Gävle värdefullt I din roll som skötare är ditt uppdrag att tillgodose kundens behov av stöd, ge service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt i sådant som inte kan tillgodoses med insatser i eget boende. Vårt arbete utgår från nationella riktlinjer och evidensbaserade metoder som är lämpliga för målgruppen...
2024-02-23 2024-03-08
Region Gävleborg, VO Specialmedicin Chefssekreterare till infektionsavdelningen och infektionsmottagningen
Som chefssekreterare ingår du i enheterna på infektionsavdelningen, infektionsmottagningen och läkargruppen och är en viktig del för att få helheten på enheterna att fungera. Arbetet som chefssekreterare innebär att du stödjer vårdenhetschefer med administrativt och koordinerande arbete inom områden så som personal, ekonomi, vårdutveckling, statistik och dokumentation. Som chefssekreterare hos oss kommer du bland annat att arbeta med • administration inom HR-området såsom anställnings- och avgångsrapporter, personalrapportering och schema, ...
2024-02-23 2024-03-08
Folktandvården Gävleborg AB, FTV Ljusdal Tandläkare till Folktandvården Järvsö
Hos oss arbetar du som tandläkare kliniskt med barn, ungdom och vuxna, inom hela vårdpanoramat. Du leder och arbetar i team med tandsköterska och tandhygienist och tillsammans strävar ni alltid efter att ge patienten kvalitativ vård i en lugn och omhändertagande miljö.
2024-02-22 2024-03-10
Hälsinglands Utbildningsförbund Processledare teknikcollege
Som Processledare för teknikcollege blir du en nyckelspelare i att stärka utbildningssystemet med företagens kompetensbehov som grund. Som Processledare bygger du starka allianser mellan nyckelpersoner i länets industriföretag och ledande befattningshavare inom skolsystemet och kommunerna. Du arbetar tätt tillsammans med de regionala och lokala styrgrupperna i Gästrikland och Hälsingland för att utveckla innehållet i de industrirelevanta utbildningarna och aktivt marknadsföra dem till ungdomar och vårdnadshavare för att säkra ett högt söktryck....
2024-02-22 2024-03-07
Gävle kommun, Välfärd Gävle Stödassistent till gruppbostad inom boende och stöd, Välfärd Gävle
Är du en positiv person som tycker om att arbeta med människor och stödja dem utifrån deras individuella behov? Bra! Då har vi jobbet för dig! Vi söker nu en stödassistent till vår gruppbostad. Tillsammans gör vi Gävle meningsfullt! Arbetet som stödassistent innefattar att ge pedagogiskt stöd och omsorg för att främja individens förmågor och självständighet. Detta innebär bland annat att man ska stödja kunderna med vardagliga sysslor, allt ifrån stöd med matlagning, städning, omvårdnad, personlig hygien, fritidsaktiviteter samt sociala- och my...
2024-02-22 2024-03-10
Gävle kommun, Myndighetskontoret Familjebehandlare till Enheten våld i nära relationer
Vi söker dig som har förmågan att skapa förtroendefulla relationer och som vill utveckla dina färdigheter inom behandlingsarbete. Låter det intressant? Sök då jobbet som familjebehandlare och gör Gävle tryggare tillsammans med oss! Enheten våld i nära relationers uppdrag är att erbjuda målgruppen insatser i form av utredning och stöd/behandling. Målgruppen är vuxna i behov av stöd utifrån våld i nära relation, barn unga och deras vårdnadshavare som är utsatta för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck samt vuxna utövare...
2024-02-22 2024-03-03
Gävle kommun, Boende Stödassistent till barn- och ungdomsboende
Vi söker nu en Stödassistent till barn- och ungdom i bostad med särskild service enligt LSS § 9.8. Vill du bli vår nya medarbetare? Kom och gör Gävle bättre med oss och skicka din ansökan redan idag! Som stödassistent ansvarar du för att se till att barnen/ungdomarna får det stöd som de behöver utifrån sina specifika behov så som dessa beskrivs i den enskildes genomförande plan. I arbetet ingår även ett nära samarbete med barnens/ungdomarnas vårdnadshavare eller andra aktörer som t.ex. skola, Barn och Ungdomshabiliteringen eller vuxen habilit...
2024-02-22 2024-03-03
Gävle kommun, Myndighetskontoret Familjehemssekreterare till Familjehemsenhet stöd
Vill du vara med och ha ett viktigt och betydelsefullt uppdrag i vår verksamhet? Är du en person som vill arbeta med att ge stöd, handledning och utbilda våra familjehem? Hos oss kommer du att ha ett flexibelt och självständigt arbete. Vi söker en socionom till oss på Familjehemsenheten. Tillsammans gör vi Gävle värdefullt Som familjehemssekreterare kommer du att arbeta med att ge stöd och handledning till våra familjehem. Du kommer att ingå i ett team med andra familjehemssekreterare, barnsekreterare och skolfam. Tillsammans kommer ni att led...
2024-02-22 2024-03-07
Region Gävleborg Barnmorska till förlossningsavdelningen
Vi har en specialiserad MVC-mottagning i nära anslutning till förlossningen, där inryms auroramottagning, obstetrisk mottagning, specialistmottagning och ultraljudsmottagning. Vi har även en separat mottagningsdel för polikliniska besök och bedömningspatienter vilken bemannas av barnmorska och undersköterska dagtid. På förlossningsavdelningen ansvarar vi tillsammans för den gravida kvinnan under förlossningen. Vi strävar efter hög närvaro på sal samt att vara två barnmorskor vid utdrivningsskedet. Vi arbetar aktivt för sammanhållen familj och m...
2024-02-22 2024-03-14
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Psykolog till subspecialiserad psykiatrisk mottagning
Här har du chans att vara kreativ i ditt behandlingsarbete och det är en styrka att kunna vara flexibel gällande olika sorters insatser utifrån patienternas behov och förutsättningar. Det finns utrymme att lägga tid på patienter med komplext vårdbehov! Som psykolog hos oss kommer du bland annat att arbeta med • psykoterapi • andra samtalsinterventioner utifrån patienternas behov och förutsättningar • kompletterande diagnostik inom teamet och då i nära samarbete med teamets fasta läkare. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.s...
2024-02-22 2024-03-07
Region Gävleborg, VO Primärvård Södra Hälsingland Sjuksköterska till Söderhamn Din hälsocentral
Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta med hälso- och sjukvård för både barn och vuxna. På Söderhamn Din hälsocentral arbetar vi kontinuerligt med förbättrings- och utvecklingsarbete och vi har bland annat ett diabetesteam, astma/KOL-mottagning, demenssjuksköterska samt vaccinationsmottagning. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • telefonrådgivning • mottagningsarbete med både planerade och akuta besök • förebyggande hälsovård • familjeläkarjour. Hos oss får du • personligt anpassad introduktion • arbeta i...
2024-02-22 2024-03-10
Region Gävleborg, VO Kirurgi Sjuksköterska till kirurgmottagningen
På kirurgmottagningen bedrivs kirurgisk specialistvård med läkar- och sjuksköterskemottagning. Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ge vård av hög kvalité med fokus på patientens säkerhet samt att upprätthålla en god arbetsmiljö. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • telefonrådgivning • att assistera vid undersökningar och behandlingar i samband med läkarbesök och polikliniska operationer • remisshantering och tidsbokning till planerade mottagningar. Hos oss får du • vara del av en engagerad och positiv arbe...
2024-02-22 2024-03-11
Region Gävleborg, IT-förvaltning IT-tekniker till IT-supporten
Vi söker en erfaren IT-tekniker till IT-supporten med inriktning mot andra linjens tekniksupport. Trivs du med att vägleda och guida andra i det dagliga arbetet, och vill vara med och göra skillnad? Tveka inte att söka tjänsten som IT-tekniker hos oss. Du hjälper våra kunder via telefon, e-post och fjärrstyrning. Du är även ute i verksamheterna och löser ärenden direkt på plats. Dina arbetsuppgifter innefattar att prioritera, analysera samt kommunicera lösningar på ett pedagogiskt och professionellt sätt. Tjänsten som IT-tekniker är omväxlande ...
2024-02-22 2024-03-13
Gävle kommun, Bemanningsenheten Kockar och ekonomibiträden till Gävle kommuns förskolor
Som kock kommer du att arbeta i Gävle kommuns förskolor, dvs de som har tillagningskök. Där lagar du maten från grunden, oftast utifrån ordinarie kocks planering. Egen planering av meny och varor kan förekomma. Som ekonomibiträde inom förskolan arbetar du med att hålla verksamhetslokalerna rena utifrån fasta arbetsrutiner och städscheman. Ditt arbete kan innefatta flera olika förskolor där du bidrar till att skapa en ren och hälsosam miljö för barn och personal. Geografiskt kommer du att tilldelas alla Gävle kommuns förskoleområden, oavsett ...
2024-02-22 2024-03-08
Region Gävleborg, VO Primärvård Hudiksvall Fysioterapeut till Delsbo-Friggesund Din hälsocentral
I rollen som fysioterapeut arbetar du nära vår arbetsterapeut på enheten men samverkan sker också med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar inom primärvården, samt samverkan med övriga professioner inom vårt verksamhetsområde. Vi är en del av tjänsten Min vård Gävleborg som ger möjlighet till digitala vårdbesök. Tjänsten underlättar kommunikationen med våra patienter och är en viktig pusselbit för att skapa en mer tillgänglig och jämlik vård. Som fysioterapeut hos oss kommer du bland annat att arbeta med • undersökningar • bed...
2024-02-22 2024-03-23
Region Gävleborg, VO Primärvård Hudiksvall Medicinsk sekreterare till Delsbo-Friggesund Din hälsocentral
Som medicinsk sekreterare hos oss är du spindeln i nätet och du har en nyckelfunktion som får helheten att fungera inom primärvården i Region Gävleborg. Du är viktig för oss! Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du bland annat att arbeta med • vårddokumentation • journalskrivning • remissbevakning • att bemanna receptionen med tillhörande administrativa uppgifter, registrering, och scanning. Hos oss får du • arbeta dagtid måndag-fredag • goda utvecklingsmöjligheter • tid för ditt ansvarsområde • stor påverkansmöjlighet • ett trevligt arbe...
2024-02-22 2024-03-23
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Kurator till psykiatriska mottagningen
Som kurator inom vuxenpsykiatrin står du för det psykosociala perspektivet i teamarbetet runt patienten. Du kommer att ingå i mottagningens behandlingsteam. Kuratorerna på mottagningen finns representerade i teamen men samarbetar också med varandra för ett utvecklat socialt arbete inom den specialiserade psykiatrin. I det dagliga arbetet ingår också att medverka i mottagningens och klinikens förbättringsarbete. Detta innebär att du har möjlighet att vara med och utveckla vården på mottagningen. Som kurator hos oss kommer du bland annat att arb...
2024-02-21 2024-03-21
Gävle kommun, Hagaströms skola Förskollärare i förskoleklass Hagaströms skola
Lockas du av att leda och motivera barn samtidigt som du skapar intresse och introducerar dem till skolvärlden inför ett livslångt lärande? Då är det dig vi söker! Gör Gävles framtid med oss. Som lärare i förskoleklass kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. I arbetsuppgifterna ingår mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når...
2024-02-21 2024-03-06
Gävle kommun, Myndighetskontoret Familjebehandlare med samordningsuppdrag
Enheten våld i nära relationers uppdrag är att erbjuda målgruppen insatser i form av utredning och stöd/behandling. Målgruppen är vuxna i behov av stöd utifrån våld i nära relation, barn unga och deras vårdnadshavare som är utsatta för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck samt vuxna utövare av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Utredare och behandlare arbetar tillsammans utifrån ett helhetsperspektiv för våra familjer med fokus på våldet och dess konsekvenser. Vi är i en ständig utveckling av förny...
2024-02-21 2024-03-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >