Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb i Gävleborg


Här finns alla lediga jobb i Gävleborg inom den offentliga sektorn. Är du intresserad av jobb inom en specifik kategori kan du förfina sökningen ovan. Du kan antingen välja ett brett område som försäljning, inköp, marknadsföring eller specificera sökningen ytterligare genom att välja en underkategori. Hos oss hittar du den mest omfattande och lättnavigerade listningen för offentliga jobb Gävleborgs län, så ska du söka jobb i Gävleborg, finns allt du behöver här.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hudiksvalls kommun, Rekrytering vikarier Sommarvikarier till Frejagården och Bjuråkershemtjänst
Arbete på ett vård- och omsorgsboende erbjuder varierade uppgifter med fokus på omvårdnad och social omsorg. Våra mål är att skapa en trygg miljö med god omvårdnad där vi är lyhörda för boende och anhörigas önskemål och behov. Hos oss skall man kunna bibehålla de friska funktionerna. Arbetstiden är fördelad på dag och kväll, under vardagar och helger.
2022-05-17 2022-06-03
Gävle kommun, Lillhagen rektorsområde Lärare till Lillhagsskolans åk 4-6
Som lärare 4-6 kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan. Du kommer ha ...
2022-05-17 2022-06-01
Gävle kommun, Lillhagen rektorsområde Lärare fritidshem
Lockas du av att bidra till att elever utvecklas? Älskar du att skapa goda relationer och hitta på kreativa lösningar? Vi med! Kom och gör Gävles framtid tillsammans med oss. Fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt genom att erbjuda aktiviteter som på olika sätt knyter an till och förstärker arbetet med läroplanens mål. Skapande arbete och lek är väsentliga delar av verksamheten. Som lärare i fritidshem ansvarar du för planering av verksamheten för att sedan tillsammans med övrig personal genomföra aktiviteterna. Du...
2022-05-16 2022-05-29
Hudiksvalls kommun Hemtjänst Norra Undersköterska till Norra hemtjänsten
Som undersköterska inom hemtjänsten hjälper du de kunder vi har att ombesörja. Våra kunder har beslut om insatser som kommer från en socialsekreterare på Enheten för Vuxna och Äldre på Myndighetskontoret. Vårt uppdrag är att verkställa beslut från socialsekreteraren. Beslut kommer i form av beviljade insatser som vi sedan tillsammans med kunden gör en genomförandeplan för hur kunden vill ha sina insatser utförda. Vissa kunder har flera insatser varje dag och det finns kunder som har någon enstaka insats per vecka. En viktig roll du har som träf...
2022-05-16 2022-06-05
Gävle kommun, Bergby rektorsområde Grundskollärare 4-9 Idrott och matematik
Vill du vara med och bidra till elevers skapande, lärande och utveckling? Bra! Kom och gör Gävle mer kompetensrikt med oss! Nu söker vi en ny kollega till oss i Bergby! Vi söker dig som är grundskollärare åk 4-9 och som ska undervisa i idrott och matematik på högstadiet i första hand. Skolan håller på att byggas ut, klart i början av hösten, med nya klassrum samt ett nytt stort allaktivitetshus - bibliotek, idrottshall och fritidsgård. Skolgården kommer också förändras under läsåret - med bland annat ny multisportarena och löparbana. Om du ...
2022-05-16 2022-05-29
Sandvikens kommun, Förskola Förskollärare, Dag och Natts förskola
Vi söker nu 1 engagerad förskollärare på vikariat 100 % ca 6 månader. Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med andra förskollärare och barnskötare. Du kommer att bedriva både planerad och spontan undervisningen tillsammans med barnen, både enskilt och med kollegor. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag. Som förskollärare har du ett förtydligat ansvar gällande de målstyrda processerna, planering, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Detta arbete görs tillsammans och i nära samarbete med övriga arbetslaget. Du ...
2022-05-16 2022-05-30
Lantmäteriet, Geodata Produktutvecklare inom Geodata, Gävle
Inom området fastighetsinformation står vi inför flera samtidigt pågående och resurskrävande projekt, och ännu fler är på ingång. Vi söker därför två produktutvecklare till funktionen Produktförvaltning fastighetsinformation. Om du gillar att arbeta med produktförändringar och att säkerställa att förändringarna genomförs strukturerat är detta jobbet för dig. I ditt arbete kommer du att ingå i olika nätverk, team och processer. Din naturliga hemvist kommer att vara i produktområdesteam för fastighetsinformation och bidra i de arbetsuppgifter oc...
2022-05-16 2022-05-31
Sandvikens kommun, Grundskola Grundskollärare Åk F-6, Södra grundskoleområdet
Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. Positiva lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt arbetssätt. Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas. Vår målsättning är ett väl utvecklat kollegialt lärande för att delge varandra våra erfarenheter och kunskaper. På våra skolor inom södra grundskoleområdet har vi erfarna och behöriga kollegor samt ett antal förstelärare. I skolområdet pågår olika utvecklingsarbeten och projekt...
2022-05-16 2022-05-29
Gävle kommun, Utveckling och stöd Utredare
Lockas du av analyser, är strukturerad och är effektiv i ditt sätt att arbeta? Bra! Vi söker dig som vill göra Gävle bättre tillsammans med oss! Verksamheten Planering, analys och utvärdering ger ledningsstöd till Välfärd Gävles tre nämnder och sektorledning, chefsstöd till chefer på olika nivåer i organisationen samt verksamhetsstöd. I verksamheten ingår utredning, statistik och analys, kvalitetsutvärdering, ledningssystem, juridiskt stöd, nämndsamordning, ekonomi och redovisning, beställarfunktion för externa utförare, stöd och tillsyn inom k...
2022-05-16 2022-05-29
Gävle kommun, Kommunikationsavdelningen Enhetschef kommunikationsenheten
Lockas du av utveckling och har förmågan att skapa och behålla goda relationer? Vi söker dig med förmåga att utveckla och inspirera både medarbetare och verksamhet. Tillsammans gör vi Gävle kommunikativt! På kommunikationsenheten arbetar vi både strategiskt och operativt. I den strategiska verksamheten arbetar vi med bl.a. kommunikationsplanering, projektkommunikation, presshantering, kriskommunikation och varumärkesarbete. I den operativa verksamheten producerar vi allt från webbkommunikation och trycksaker till film och foto samt innehåll t...
2022-05-16 2022-06-05
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 6 Barnskötare till I Ur och Skur föskola
Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt. Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden. Kunskap kommer till uttryck i olika former såso...
2022-05-16 2022-05-31
Hudiksvalls kommun Central Elevhälsa Skolsköterska till centrala elevhälsan
Som skolsköterska hos oss jobbar du främst genom förebyggande och hälsofrämjande insatser. Det kan till exempel vara genom hälsosamtal, vaccination, information och undervisning kring friskfaktorer. Vid behov och möjlighet kan du också få genomföra enklare sjukvårdsinsatser. Hos oss jobbar du med proaktiva hälsoinsatser för att bidra till de bästa förutsättningarna för barn och elevers hälsa och därmed lärande. Du är en viktig del i mötet med barn och ungdomar. Du ska kunna se och höra dem för att, vid behov, slussa dem vidare så att de kan få...
2022-05-16 2022-06-06
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 11 Mentor åk F-6 till Friggesunds skola
Huvuduppdraget är att arbeta med trygghets- och värdegrundsarbete, viss undervisning ingår också. Ett nära samarbete med elevhälsa, ledning och lärare är en förutsättning för att lyckas i uppdraget. Du deltar aktivt i arbetslagets arbete.
2022-05-16 2022-05-30
Folktandvården Gävleborg AB, FTV Bergsjö Teamchef till Folktandvården Bergsjö
Som teamchef ansvarar du för den operativa driften av teamen inom kliniken. Arbetsledning är den främsta arbetsuppgiften och i den ingår tex produktionsplanering, personalplanering, tidsattestering, medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesättning av medarbetare sker tillsammans med klinikchef. I arbetet har du ett coachande ledarskap, och drivs av att se medarbetare utvecklas. Du driver den dagliga styrningen och säkerställer att avvikelser identifieras och åtgärdas. Du säkerställer även att 5S revisioner genomförs och förbättringsförslag ident...
2022-05-16 2022-05-30
Hudiksvalls kommun CUL Studie-& yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledare
Du kommer att ingå i kommunens samlade enhet för studie- och yrkesvägledning och vara placerad inom grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. Vi arbetar tillsammans genom hela utbildningssystemet, från lägre åldrar till vuxna. De främsta arbetsuppgifterna är att genomföra vägledningssamtal och information, både enskilt och i grupp samt samverka med övriga studie- och yrkesvägledare i kommunen för att vår verksamhet ska genomsyras av en röd tråd. Samarbeta med lärare och övrig personal i skolan för ökad måluppfyllelse genom den gene...
2022-05-16 2022-05-29
Folktandvården Gävleborg AB, FTV Sandviken Tandsköterska till Folktandvården Sandviken
Som tandsköterska hos oss har du varierande arbetsuppgifter. Du arbetar i team med andra yrkeskategorier med patientens bästa i fokus. Både receptions och patientarbete förekommer. Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande. Vi har en stor klinik med bred kompetens och det finns goda möjligheter till egen utveckling. Vi ser gärna att du har en vilja att fördjupa din kompetens inom kliniska såväl som administrativa uppgifter.
2022-05-16 2022-05-30
Sandvikens kommun, Grundskola Förskollärare, Centrala grundskoleområdet
Murgårdsskolan F-6 söker 1 förskollärare Murgårdsskolan är en F-9 skola i centrala Sandviken med närhet och tillgång till både kultur- och idrottsaktiviteter. Vi är en interkulturell skola med många nationaliteter. Det råder även en mångfald i personalgruppen. Vi vill att du har en god förmåga att utgå från varje elevs behov och förutsättningar. Din uppgift är att kunna erbjuda verktyg och en stimulerande lärmiljö för var och en utifrån förskoleklassens läroplan. Vi söker dig som är en tydlig ledare med förmåga att skapa goda relationer till ...
2022-05-16 2022-05-29
Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen Grundskollärare åk 7-9, Murgårdsskolan
Murgårdsskolan åk 7-9 söker nu en lärare i matematik och en speciallärare. Ange i ansökan vilken av tjänsterna du är intresserad av. Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. Du kommer även att arbeta självständigt. På våra skolor har erfarna och behöriga lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt arbetssätt. Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas. Vår målsättning är ett väl utvecklat kollegialt lärande för att delge va...
2022-05-16 2022-05-29
Sandvikens kommun, Grundskola Grundskollärare F-6, Centrala grundskoleområdet
Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. På våra skolor har erfarna och behöriga lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt arbetssätt. Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas. Vår målsättning är ett väl utvecklat kollegialt lärande för att delge varandra våra erfarenheter och kunskaper. På våra skolor inom centrala grundskoleområdet har vi erfarna och behöriga förstelärare. Du kommer att delta i skolans utvecklingsarbet...
2022-05-16 2022-05-29
Sandvikens kommun, Sandvikenhus AB Verksamhetsutvecklare till Sandvikenhus AB
Tjänsten, som är ny hos oss, innebär att du kommer att arbeta med verksamhetsutveckling inom olika områden men med tyngdpunkt på kvalitet och hållbarhet. I rollen som verksamhetsutvecklare kommer du att leda och driva arbetet i projektform på uppdrag och tillsammans med representanter från verksamheten och där du projektleder. Du kommer dessutom att ansvara för företagets interna revisioner av framtagna processer och rutiner. I rollen ingår också att leda och ansvara för organisationens miljöarbete. Organisatoriskt ingår tjänsten i vår avdelni...
2022-05-16 2022-06-06
Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen Fritidslärare, Västra grund- och särskoleområdet
Som fritidslärare ansvarar du för verksamheten i fritidshemmet inklusive planering och genomförande av undervisning. Tjänsten innebär även arbete som resurs i klass utifrån behov och din ämneskompetens. Du ingår i ett arbetslag vilket innebär både självständigt arbete såväl som samarbete med andra lärare, förskollärare och fritidspedagoger.
2022-05-16 2022-05-29
Sandvikens kommun, Särskolan Grundskollärare, Grundsärskolan
Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. Positiva lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt arbetssätt. Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas. Vår målsättning är ett väl utvecklat kollegialt lärande för att delge varandra våra erfarenheter och kunskaper. På våra skolor inom Västra grundskoleområdet har vi erfarna och behöriga kollegor samt ett antal förstelärare. I skolområdet pågår olika utvecklingsarbeten och projek...
2022-05-16 2022-05-29
Sandvikens kommun, Grundskola Grundskollärare åk 1-6, Västra grund- och särskoleområdet
Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. Positiva lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt arbetssätt. Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas. Vår målsättning är ett väl utvecklat kollegialt lärande för att delge varandra våra erfarenheter och kunskaper. På våra skolor inom Västra grundskoleområdet har vi erfarna och behöriga kollegor samt ett antal förstelärare. I skolområdet pågår olika utvecklingsarbeten och projek...
2022-05-16 2022-05-29
Sandvikens kommun, Grundskola Grundskollärare åk 7-9, Norrsätraskolan
Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. Positiva lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt arbetssätt. Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas. Vår målsättning är ett väl utvecklat kollegialt lärande för att delge varandra våra erfarenheter och kunskaper. På våra skolor inom Västra grundskoleområdet har vi erfarna och behöriga kollegor samt ett antal förstelärare. I skolområdet pågår olika utvecklingsarbeten och proje...
2022-05-16 2022-05-29
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Ungdomspedagog till Sandvikens ungdomsboende
Ditt uppdrag kommer att vara både svårt, spännande och utmanande. Din roll på ungdomsboendet är att vägleda och stödja ungdomar på ett individanpassat sätt i deras vardagliga aktiviteter. Du har ett stort ansvar för det praktiska arbetet med ungdomarna och ansvarar tillsammans med dina kollegor för att utrednings- eller behandlingsplaneringen genomförs. Du arbetar enligt metoderna MI, traumamedveten omsorg och lågaffektivt bemötande. Du samverkar internt och externt och deltar i utvecklingen av arbetssätt tillsammans med chef och kollegor. Du i...
2022-05-16 2022-06-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >