Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb i Gävleborg


Här finns alla lediga jobb i Gävleborg inom den offentliga sektorn. Är du intresserad av jobb inom en specifik kategori kan du förfina sökningen ovan. Du kan antingen välja ett brett område som försäljning, inköp, marknadsföring eller specificera sökningen ytterligare genom att välja en underkategori. Hos oss hittar du den mest omfattande och lättnavigerade listningen för offentliga jobb Gävleborgs län, så ska du söka jobb i Gävleborg, finns allt du behöver här.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Högskolan i Gävle Doktorand inom arbetshälsovetenskap (arbetsmiljö)
Den som antas till en utbildningsplats skall främst ägna sig åt att genomföra vetenskapliga projekt samt genomgå kurser om minst 60 högskolepoäng. Utbildningen innefattar även att den forskarstuderande skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling motsvarande 180 högskolepoäng. Den som erhåller utbildningsplatsen får i begränsad omfattning även arbeta med undervisning och administrativt arbete. Sådan tjänstgöring förlänger utbildningstiden i motsvarande omfattning. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 proce...
2023-02-08 2023-03-05
Högskolan i Gävle Doktorand inom arbetshälsovetenskap (hållbarhet)
Den som antas till en utbildningsplats skall främst ägna sig åt att genomföra vetenskapliga projekt samt genomgå kurser om minst 60 högskolepoäng. Utbildningen innefattar även att den forskarstuderande skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling motsvarande 180 högskolepoäng. Den som erhåller utbildningsplatsen får i begränsad omfattning även arbeta med undervisning och administrativt arbete. Sådan tjänstgöring förlänger utbildningstiden i motsvarande omfattning. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 proce...
2023-02-08 2023-03-05
Region Gävleborg, VO Kardiologi Vårdenhetschef till läkargruppen kardiologi
Som läkarchef har du ett samlat ledningsansvar för medarbetare, ekonomi, verksamhet och patientsäkerhet; där du arbetar långsiktigt med enhetens utveckling. Du ser helheten, dess potential och agerar förebild genom att aktivt arbete med att skapa förutsättningar för en attraktiv arbetsplats, där man som medarbetare trivs och utvecklas. Samarbete och samverkan med övriga chefer och medarbetare inom kardiologen, såväl som med andra närliggande kliniker är en central del av ditt uppdrag. Du verkar för att stimulera till en lärande organisation, ...
2023-02-08 2023-03-05
Region Gävleborg, VO Ögon Hörselpedagog/audionom till hörselhabiliteringen
Hörselhabiliteringens uppdrag är att ge rehabiliterande insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. Vi vänder oss till personer med olika grader av hörselnedsättning, personer som har tinnitus och/eller är ljudkänsliga samt till personer med dövblindhet. För denna tjänst omfattas endast vuxna patienter. Vi samarbetar med syncentralen, Kom-X, hörselvården och öron-näsa-hals. Våra insatser syftar till att ge, återge och skapa förutsättningar till att leva ett självständigt liv med god livskvalitet och en fungerande kommunikation. Som hörselpedago...
2023-02-07 2023-02-22
Ockelbo kommun, Utbildnings- och kulturförvaltningen Förvaltningssekreterare till Utbildnings- och kulturförvaltningen
Utbildnings-och kulturförvaltningen består av förskola, grundskola, vuxenutbildning/SFI, kulturskola, bibliotek, kost, simhall och förening och fritidsverksamhet. I förvaltningen arbetar ca. 200 personer i de olika verksamheterna. Du kommer i din roll ge stöd och service till Förvaltningschef, verksamheten samt politiken på ett sakkunnigt och professionellt sätt. Som Förvaltningssekreterare deltar du i hela beslutsprocessen från ärendestart till beslut. Du är även i många fall den första kontakten för medborgare med ärenden till Utbildnings-och...
2023-02-07 2023-02-26
Ockelbo kommun, Utbildnings- och kulturförvaltningen Studie- och yrkesvägledare till Elevhälsan inom Ockelbo kommun
Vi söker en engagerad Studie- och yrkesvägledare till Ockelbo kommun. Som Studie- och yrkesvägledare arbetar du tillsammans med grundskolans pedagoger och elevhälsan för att skapa goda möjligheter för våra elever att nå sina mål och ge de bästa förutsättningarna inför fortsatta studier och framtida yrkesval. I uppdraget arbetar du övergripande mot kommunens tre grundskolor och ger elever professionell, objektiv och oberoende information och vägledning. Du skapar förtroende och ser individens intresse, förmåga och drömmar. I ditt arbete vidgar ...
2023-02-07 2023-02-26
Region Gävleborg, VO Primärvård Västra Gästrikland Diabetessköterska
Vi söker en diabetessköterska till vår hälsocentral då en av våra diabetessköterskor kommer att gå i pension. Tillsammans med kollega kommer du att leda, organisera och planera vår diabetesmottagning. Arbetsuppgifterna präglas av självständigt arbete med individualiserad vård med patientens bästa i fokus och det kommer ges goda möjlighet att vara med och påverka samt utveckla patientarbetet kring diabetesvården. I kombination med det självständiga arbetet kommer du ha ett tätt samarbete med dina övriga kollegor på hälsocentralen. Som diabetess...
2023-02-07 2023-03-05
Gävle kommun, Kommunikationsavdelningen Kommunikationsstrateg projekt
Är du en engagerad och erfaren kommunikatör som vill bidra till Gävle kommuns utveckling av intern och extern kommunikation? Har du erfarenhet av att stötta projekt i kommunikationsfrågor? Bra, då är du kanske den kommunikationsstrateg som vi söker för att stötta samhällsbyggnadsprojekt och spännande utvecklingsprojekt! Vi söker dig som har erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete och vana av att planera och förverkliga kommunikation i uppdrag och projekt. Du tänker strategiskt och arbetar operativt. Du har god samarbetsförmåga och kan b...
2023-02-07 2023-02-17
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Socialsekreterare, Vuxenenheten
Arbetet innebär handläggning av ansökningar och anmälningar rörande personer som till följd av en beroendeproblematik kan vara i behov av stöd och behandlingsinsatser. Till arbetsuppgifterna hör också utredning och handläggning av våld i nära relation. I arbetet ingår även att följa upp beslutade insatser. Utöver det tillkommer ärenden där personer behöver hjälp i någon form och där Vuxenenheten bistår för att lotsa dem till rätt instans. Yttranden av olika slag är också en arbetsuppgift. ASI används i utredningsarbetet samt för uppföljning och...
2023-02-07 2023-02-28
Hudiksvalls kommun Vuxna och äldre område Socialsekreterare till Myndighetskontoret
Arbetet inom enheten innebär att du utreder, bedömer och fattar beslut om sökta insatser enligt Socialtjänstlagen, samt följer upp och ompröva dessa beslut. Du ser välgrundade beslut och hög rättssäkerhet som en viktig del i arbetet. I din roll som socialsekreterare kommer du att samverka med andra aktörer i kommunen så som medarbetare inom hemtjänst samt hemsjukvård och du kommer att ha ett nära samarbete med hela teamet.
2023-02-07 2023-02-24
Gävle kommun, Brynäs/Nynäs förskoleområde Förskollärare till Högbergsgårdens förskola
Är du en utbildad, trygg och pedagogisk förskollärare som tycker det är viktigt att vara delaktig i barns lärande och utveckling? Bra - kom och gör Gävles barns framtid med oss! Högbergsgården är en mindre förskola, med tre avdelningar, som ligger centralt på Brynäs med gångavstånd till centrala Gävle. Förskolan arbetar tematiskt med temat "Barn utforskar vår närmiljö". Vi arbetar även språkutvecklande med materialet "Före Bornholmsmodellen". Tillsammans med kollegorna i arbetslaget har du som förskollärare huvudansvar för utbildningen på fö...
2023-02-07 2023-03-05
Ersta diakoni, Ersta hemtjänst Gävle Sommarvikarier till Ersta hemtjänst Gävle
Som sommarvikarie hos oss erbjuds du ett stimulerande, självständigt arbete med stort ansvar. Du kommer att ingå i ett härligt gäng med duktiga, målinriktade kollegor och engagerade, närvarande chefer. Ditt jobb är att, utifrån biståndsbeslut, planera och utföra kvalificerat omsorgsarbete i kundens hem. I vår verksamhet är det kundens behov, intressen och vanor som bestämmer hur hemtjänsten utformas. Därför är en stor del i din roll att planera omsorgen tillsammans med kunden. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som du kommer hjälpa våra kunde...
2023-02-07 2023-04-02
Hudiksvalls kommun Trygg hemgång Sjuksköterska till Trygg hemgång
Sedvanliga arbetsuppgifter för leg. sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård. I rollen som sjuksköterska i Trygg hemgång ingår det att vara omvårdnadsansvarig sjuksköterska för patienter som beviljats beslut enligt SoL om Trygg hemgång. Du som sjuksköterska som arbetar i Trygg Hemgång ansvarar för att patienterna får en säker vård av god kvalitet. Du prioriterar ditt arbete utifrån din profession för att ge den största möjliga nyttan till patienterna. I Trygg Hemgång utreder sjuksköterska hälsotillstånd, behov av insatser i samråd med...
2023-02-07 2023-02-24
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Psykolog till psykiatrisk mottagning
Du kommer arbeta teambaserat och bidra med dina kunskaper till övriga teammedlemmar. Vi samverkar med både interna och externa partners. Som psykolog hos oss kommer du bland annat att arbeta med • enskilda terapier • gruppterapier • diagnostiska utredningar. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
2023-02-07 2023-02-26
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Psykolog till psykiatrisk mottagning
Som psykolog kommer du bland annat att arbeta med • diagnostik • bedömning • utredning • psykologisk/psykoterapeutisk behandling • delta i verksamhetens utvecklingsarbete. Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/
2023-02-07 2023-02-21
Gävle kommun, Boende Sjuksköterska till poolverksamhet Hälso- och Sjukvård
Är du legitimerad sjuksköterska och har erfarenhet av kommunal och hälso- och sjukvårdsinsatser? gillar du även att stödja och avlasta dina kollegor och verksamhetens behov just där du behövs? Vad kul! Då har vi jobbet för dig i vår Poolverksamhet. Uppdraget innebär att täcka upp för ledig kollega och vara en resurs för att avlasta kollegor i det vardagliga arbetet. Huvuduppgift är att arbeta med hälso- och sjukvårdsinsatser för patienten såväl planerade som akuta. Man utgår från en vård och omsorgsboende, du leder omvårdnadsarbetet, gör sjä...
2023-02-07 2023-02-21
Gävle kommun, Boende Habiliterare
Är du en engagerad person som tycker om att arbeta med barn och ungdomar som har funktionsvariationer och sätter deras behov och intressen i centrum? Bra! Då har vi jobbet för dig. Vi söker nu en habiliterare till vårt team. Tillsammans gör vi Gävle meningsfullt. I ditt uppdrag som habiliterare ingår att stödja barnen utifrån deras behov och intressen, till exempel omvårdnadsarbete och fritidsaktiviteter i både grupp och enskilt. För oss är det viktigt att du är en person som har barnen och ungdomarna i fokus i allt du gör. Det är barnens önsk...
2023-02-06 2023-02-19
Region Gävleborg, VO Internmedicin Vik. Undersköterska till lungavdelningen
Som undersköterska på Lungavdelningen 109L får du ett varierande och spännande arbete som ger dig en bred kompetens. Arbetet är omväxlande med både akut- och kroniskt sjuka patienter i alla åldrar och tempot varierar liksom arbetsuppgifterna. Du kommer vårda patienter med lungmedicinska sjukdomar som har astma, KOL, lungfibros och lungcancer. I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter på en akut lungvårdsavdelning. Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • basal omvårdnad • omläggning samt olika provtagningar efter...
2023-02-06 2023-02-20
Folktandvården Gävleborg AB, FTV Slottstorget Vikarierande teamchef till Folktandvården Slottstorget
Tillsammans med övriga teamchefer ansvarar du för den operativa driften av teamen inom kliniken. Arbetsledning är den främsta arbetsuppgiften och i den ingår t.ex. produktionsplanering, personalplanering, tidsattestering, medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesättning av medarbetare sker tillsammans med klinikchef. I arbetet har du ett coachande ledarskap, framförallt när det gäller förbättringsarbetet. Du driver den dagliga styrningen och säkerställer att avvikelser identifieras och åtgärdas. Du säkerställer även att 5S revisioner genomförs oc...
2023-02-06 2023-02-27
Hudiksvalls kommun Gymnasiet Specialpedagog till Bromangymnasiet
Vi förstärker vår elevhälsa med en specialpedagog som främst kommer att tjänstgöra på vårt introduktionsprogram (IM) och på gymnasiesärskolan. Just nu är vi i ett förändringsarbetet på IM och utvecklar verksamheten genom att se över lärmiljöerna, handleda personal och vara med i planeringen av organisationen kring eleverna med stor skolfrånvaro. I uppdraget ingår: - att tillsammans med gymnasiets elevhälsa där övriga specialpedagoger, arbetsterapeuter, kuratorer och skolsköterskor arbetar förebyggande och hälsofrämjande som en del i vårt syst...
2023-02-06 2023-02-20
Gavlefastigheter , Gavle Drift & Service Drifttekniker med inriktning kylteknik
• Driftövervakning och larmhantering • Tillsyn och skötsel av byggnadernas installationer • Ekonomisk uppföljning av driftkostnader • Felavhjälpande underhåll och reparationer • Stöd och viss medverkan vid om-, till- och nybyggnadsprojekt • Medverka vid upphandlingar av drifttjänster • Teknisk dokumentation, administration och uppdatering • Fakturahantering
2023-02-06 2023-02-19
Hofors kommun Petreskolan söker biträdande rektor
Du kommer att tillsammans med rektor och ytterligare en biträdande rektor ansvara för Petreskolans styrning och ledning. I uppdraget ingår personalledning, systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk utveckling. I ett nära samarbete med rektor kommer du ansvara för att verkställa målen i läroplanen och de kommunala besluten inom verksamheten. Du har ett intresse av att skapa goda relationer med elever och vårdnadshavare då vi anser att detta är en förutsättning för gott lärande.
2023-02-06 2023-02-26
Region Gävleborg, VO Primärvård Ljusdal Sjuksköterska till närvårdsavdelningen
Till oss remitteras patienter från alla olika avdelningar som är i behov av fortsatt vård. Som sjuksköterska arbetar du därför brett och varierat med olika diagnoser och patientgrupper. Dina närmsta kollegor kommer att vara andra sjuksköterskor och undersköterskor, men även läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och kuratorer. Du kommer främst arbeta på avdelning där ni tillsammans bedriver slutenvård på primärvårdsnivå vilket innebär en stor variation i arbetsuppgifter. Vi har nära samarbete med hela verksamhetsområde Ljusdal, det finns där...
2023-02-06 2023-03-03
Region Gävleborg, VO Bild och funktionsmedicin Sommarjobbare till Röntgen Bollnäs och Söderhamn
Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att • assistera läkare och röntgensjuksköterskor vid olika undersökningar • sätta PVK och förbereda patienten inför undersökning • arbete i reception • ansvara för beställningar • stötta vid förflyttningar och tunga lyft kan förekomma. Vi arbetar dagtid, kvällar och helger. Vi har beredskap.
2023-02-06 2023-03-12
Region Gävleborg, VO Öron näs och hals Sjuksköterska till öron-, näsa- och halsmottagningen
I rollen som sjuksköterska hos oss har du en nyckelfunktion för att få verksamheten att fungera optimalt och säkerställa ett patientflöde i enlighet med rutiner och riktlinjer. Du arbetar i en spännande och patientfokuserad miljö med varierande och omväxlande arbetsuppgifter. Arbetet kan även innebära arbetsuppgifter i vår operationsverksamhet, såväl den lokala som på centraloperation. Som sjuksköterska hos oss arbetar du bland annat med • telefonrådgivning • egen sjuksköterskemottagning • ett specifikt ansvarsområde • att tillsammans med läka...
2023-02-06 2023-03-05
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >