Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb i Gävleborg


Här finns alla lediga jobb i Gävleborg inom den offentliga sektorn. Är du intresserad av jobb inom en specifik kategori kan du förfina sökningen ovan. Du kan antingen välja ett brett område som försäljning, inköp, marknadsföring eller specificera sökningen ytterligare genom att välja en underkategori. Hos oss hittar du den mest omfattande och lättnavigerade listningen för offentliga jobb Gävleborgs län, så ska du söka jobb i Gävleborg, finns allt du behöver här.

1 2 3 4 5 6 7 8 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lantmäteriet, Geodata Grunddatajurist, Gävle
Är du jurist och är intresserad av öppna data, smarta städer eller frågor om digital suveränitet? På Lantmäteriet får du en unik möjlighet att bli expert på framtidens juridikområde om grunddata som är en förutsättning för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Som grunddatajurist på Lantmäteriet får du följa digitaliseringsutvecklingen på nära håll, vara med och lösa kvalificerade rättsliga utmaningar där det inte alltid finns givna svar, samt vara med och bidra till rättsutvecklingen av det nya och spännande juridikområdet. Tillsam...
2021-07-27 2021-09-05
Lantmäteriet, Geodata Funktionschef Juridik, Gävle
Är du erfaren chef med personalansvar som är intresserad av juridiska frågor i offentlig verksamhet? Vi söker dig med förmåga att skapa ett framgångsrikt juristteam. Vi erbjuder dig en stimulerande tjänst med engagerade medarbetare och kollegor där du samverkar med parter internt och externt då juridik är en integrerad del av vår verksamhetsutveckling. Vi arbetar för en enhetlig och effektiv rättstillämpning och vår uppgift är att bidra till en snabb, enkel och rättssäker nationell informationsförsörjning med grunddata till samhället. Tillsam...
2021-07-27 2021-09-05
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare Sandvikens kommun
Som biståndshandläggare kommer du i huvudsak arbeta med utredning, bedömning och beslut, samt uppföljning av insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) som t ex hemtjänst och särskilt boende. Vi använder verksamhetssystemet LifeCare och handlägger enligt IBIC (Individens behov i centrum). Arbetet innebär en nära dialog med personer som ansöker om insatser samt deras företrädare. Som handläggare har du samarbete med olika samarbetspartners och de som verkställer insatserna. Utredningsarbetet innebär att inhämta uppgifter, sammanställa, analysera, b...
2021-07-27 2021-08-16
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Distriktssköterska/sjuksköterska till Ockelbo Din hälsocentral
Vi söker ny kollega med erfarenhet från Primärvård. Arbetet är varierande och kan vara utmanande. Beroende på din kompetens så finns det möjlighet till arbete på BVC, i övr är det sedvanliga arbetsuppgifter. Vi bemannar även verksamhetsområdets Familjeläkarjour i Gävle tillsammans med övriga enheter.
2021-07-26 2021-08-26
Ockelbo kommun Ekonomichef till Ockelbo kommun
Ockelbo kommun söker en ekonomichef. Du blir direkt underställd kommunchef och ingår i kommunledningsgruppen där du bidrar till kommunens strategiska arbete. Du är intresserad av våra verksamheter och att skapa värde för dem vi är till för. Du ger stöd till politiker och tjänstemän i strategiska utvecklingsfrågor och kan förklara och tydliggöra komplexa ekonomiska frågeställningar och samband. Du har ett övergripande ansvar för att leda ekonomiska processer. Du svarar för upprättande av bokslut och årsredovisning, beslutsunderlag, omvärldsbevak...
2021-07-26 2021-08-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Arbetsterapeut till Ljusdal /Ramsjö Din hälsocentral
Som arbetsterapeut kommer du att arbeta med bedömningar och behandlingar av patienter i primärvården med olika funktionsnedsättningar/diagnosgrupper och rehabiliteringsbehov. I arbetet kan det ingå gruppverksamhet, dagrehabilitering, arbete på närvårdsavdelningen samt hembesök. Du samarbetar med övriga professioner på hälsocentralen. Det ställs krav på självständigt arbete, ett gott bemötande, god samarbetsförmåga, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar.
2021-07-26 2021-08-30
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterskor till hjärtavdelningen i Gävle
Kardiologin är unik i de möjligheter som finns. Är du nyutexaminerad är det inget hinder för att du kan börja på vår hjärtavdelning. Allt eftersom du blir mer och mer erfaren finns möjligheter till utbildning och utökade arbetsuppgifter. Utbildningsspåren är flera, bland annat interna utbildningar. Efter några år hos oss finns det möjlighet att utbilda dig på magisternivå inom kardiologi.
2021-07-26 2021-08-15
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Fysioterapeut till Storvik Din hälsocentral
Vi behöver dig som är fysioterapeut och vill jobba tillsammans med oss för att ge våra patienter bästa förutsättningarna till god hälsa. Uppdraget hos oss innebär bedömning och behandling av patienter med de olika funktionsnedsättningar och rehabiliteringsbehov som förekommer inom primärvårdens uppdrag. Den individuella planeringen för patienten ligger i fokus vilket innebär behandlingar både i hemmiljö, på mottagning samt i grupp. Vi samverkar i team på arbetsplatsen inom ramen för MMR och TRISAM där det rehabiliterande förhållningssättet fr...
2021-07-26 2021-08-22
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Medicinsk sekreterare till Barn- och ungdomshabiliteringen Gävle
Vi arbetar för att alla barn och ungdomar ska fungera så optimalt som möjligt i sin närmiljö. Det gör vi tillsammans i team bestående av olika professioner såväl de med patientnära arbete som de med mer administrativa och organisatoriska roller. För att lyckas i uppdraget samarbetar vi med andra specialistverksamheter som Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomsmedicin samt med primärvårdens och kommunernas olika verksamheter. Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du att arbeta med: • Dokumentation (Melior) • Registrering i olika v...
2021-07-26 2021-08-16
Hudiksvalls kommun Vuxna och äldre område Vuxna och äldre söker socialsekreterare för myndighetsutövning
Nu söker vi socialsekreterare till enheten som ansvarar för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen för personer över 65 år. Arbetet innebär att utreda, fatta beslut och följa upp insatser enligt SoL. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Enhetens medarbetare är engagerade personer som drivs av att göra skillnad med sitt arbete. Hos oss har du ett nära stöd från teamled...
2021-07-26 2021-08-31
Hudiksvalls kommun Vill du arbeta extra som sjuksköterska för Hudiksvalls kommun?
Huvudsakliga arbetsuppgifter • planera, genomföra och utvärdera omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsinsatser • medicinska bedömningar upp till sjuksköterskenivå • handledning och delegering av omvårdnadspersonal • läkemedelshantering • tvärprofessionell teamsamverkan • dokumentation Du arbetar i team med enhetschef, andra sjuksköterskor, rehabpersonal och omvårdnadspersonal i området. Arbetspass finns förlagda på dagtid, kvällstid och på natten. Ensamarbete förekommer.
2021-07-26 2021-08-15
Region Gävleborg Fysioterapeut till Barn- och ungdomshabiliteringen i Gävle
Hos oss arbetar vi för att alla barn och ungdomar ska fungera så optimalt som möjligt i sin närmiljö. Detta gör vi tillsammans i tvärvetenskapliga team bestående av arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, läkare, psykologer, rehabassistenter, sjuksköterskor och specialpedagoger. Hos oss i Gävle ingår du också i ett team om 6 fysioterapeuter som tillsammans arbetar nära för att lyckas i verksamhetens gemensamma uppdrag. Vi samarbetar även med andra specialistverksamheter som Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och ungd...
2021-07-26 2021-08-22
Gävle kommun, Nordöstra förskoleområdet Vikariat förskollärare Norrsundet förskola
Tillsammans med kollegorna i arbetslaget har du som förskollärare huvudansvar för utbildningen på förskolan. I arbetet ingår planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer.
2021-07-26 2021-08-08
Gävle kommun Kvalificerad utredare
Som kvalificerad utredare ska du skapa goda förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Du ska initiera, planera och genomföra kvalificerade granskningar av kommunens verksamheter. Du kommer att arbeta med de metoder som vanligtvis används: dokumentanalyser och intervjuer med politiker, chefer och medarbetare i kommunens verksamheter. I ditt arbete genomför du stickprov, enkäter och medverkar till upphandling av registeranalyser. De granskningar som görs sammanställs i rapporter som därefter presenteras för de förtroende...
2021-07-26 2021-08-22
Sandvikens kommun, Sandviken Energi Elnät Elmontör till Sandviken Energi
Gillar du att jobba utomhus, året runt? Är du orädd och nyfiken på ny teknik? Värdesätter du variation och bredd i dina arbetsuppgifter? Kittlas det dessutom lite lagom i magen av höga höjder? Då har vi jobbet för dig! Vi söker nu två nya elmontörer till oss på Sandviken Energi. Som elmontör hos oss är ingen dag den andra lik. Vi erbjuder en trygg och spännande arbetsplats där arbetsmiljön är i fokus. Förutom att genomföra tillsyner och att underhålla våra anläggningar och vår utrustning ingår det också att arbeta med förstärkningar och att u...
2021-07-26 2021-08-16
Region Gävleborg, Ekonomiförvaltning Assistent till Journalutlämning i Gävle
Du kommer att arbeta med handläggning av journalhandlingar via rekvisitioner, teleQ samt 1177 E-tjänst. Arbetet innebär att serva verksamheter inom Region Gävleborg med utlämning av patientjournaler genom att vara en ingång för medborgare, andra vårdgivare, försäkringsbolag och olika myndigheter. Du ska även kunna vara behjälplig att ta fram underlag till studier när det efterfrågas. Du kommer hantera hela processen vid en begäran om journalutlämnande från mottagande av begäran till sekretessprövning och utlämnande.
2021-07-23 2021-08-30
Ockelbo kommun Kommunarkivarie / registrator till Ockelbo kommun
Ockelbo kommun söker en kommunarkivarie/registrator som ska arbeta med att utveckla informationshanteringen. Du kommer att vara ett internt stöd och ge råd samt utbilda Ockelbo kommuns verksamheter i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor, leda arbetet och tillsammans med kommunens verksamheter hålla informations- och dokumenthanteringsplaner uppdaterade. I din roll bidrar du med kunskap och kompetens om informationshantering, informationssäkerhet och gällande lagstiftning. Kommunen har nyligen infört ett e-arkiv i samarbete med kommunarkivet i ...
2021-07-22 2021-08-31
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Landskapsarkitekt
Som landskapsarkitekt hos oss kommer du att utveckla offentlig plats och ta fram beslutsunderlag både självständigt och tillsammans med andra. Rollen innebär bland annat att vara landskapskompetens i detaljplaner, exploateringar och bygglov, ta fram områdesspecifika program, gestaltningsförslag, leda samt delta i olika stadsmiljö- och utvecklingsprojekt samt handlägga olika typer av stadsmiljö-, tillgänglighets- och trygghetsfrågor. Du kommer i denna roll ofta att arbeta i ett projektbaserat arbetssätt, vilket innebär att du kommer att funger...
2021-07-22 2021-08-31
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Musikupplevelser till barn med särskilda behov
Kulturskolan i Gävle bedriver sedan många år musikpedagogisk verksamhet för deltagare med funktionsvariationer och särskilda behov. Vi önskar nu att utöka verksamheten inom ramen för bidrag från Kulturrådet. Därför söker vi dig som vill arbeta med musikpedagogisk verksamhet för deltagare med funktionsvariationer och särskilda behov. I rollen ingår att, tillsammans med deltagare och kollegor, skapa förutsättningar för musikupplevelser, där delaktighet och eget skapande står i fokus, utifrån var och ens förutsättningar.
2021-07-22 2021-08-08
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Distriktssköterska/Sjuksköterska till Strömsbro Din Hälsocentral
• Arbetet som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss är varierande med planerad mottagning, akutbesök, telefonrådgivning och hembesök. • Har du patienten i fokus och är du nytänkande? • Är samarbete och arbetsglädje viktigt för dig? Då är du rätt person för oss!
2021-07-21 2021-08-15
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Arbetsterapeut till BUP-öppenvårdsmottagning i Bollnäs
Som arbetsterapeut är du en del i vårt team att hjälpa barnen och deras familjer bli så delaktiga och självständiga som möjligt i sin vardag. Du genomför aktivitetsbedömningar och behandlingsinsatser som t ex psykoedukation till patient och anhöriga, förskrivning av kognitiva hjälpmedel samt information/handledning kring nedsättning i ADL, struktur i vardagen osv. Arbetsuppgifterna är mångsidiga på mottagningen och du är ensam i din profession på mottagningen men du har stöd av kollegor från andra mottagningar i vårt verksamhetsområde och m...
2021-07-21 2021-08-08
Hudiksvalls kommun Rekrytering och bemanningsenheten Omsorgspersonal inom funktionsnedsättning vikariat
• stöd och hjälp vid deltagarens aktuella dagsschema • stöd vid matsituation och hygien • dokumentation
2021-07-20 2021-07-29
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Vårdledare till Ortopedavdelningen i Hudiksvall
Vårdledaren ska: Generellt • Verka för en positiv stämning på arbetsplatsen. • Verka för bra flöden mellan de olika enheterna inom verksamhetsområdet. Daglig styrning • Tillsammans med övriga medarbetare organisera och planera det dagliga arbetet. • Resurs på avdelningen. Personal • Vara delaktig i introduktion av nya medarbetare. Stödfunktion • Stödja vårdenhetschef i handläggning av rutiner och uppföljning av att rutiner följs. • Ha kännedom om och delat ansvar för läkemedelshantering på enheten tillsammans med läkemedelsansvarig. • Ha k...
2021-07-20 2021-08-04
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till njur- och hematologiavdelningen i Gävle
Vi söker nu dig som har intresse för njursjukvård eller hematologi till vårat njurvårdlag eller hematologivårdlag. Du är arbetsledare för ditt vårdlag och samordnar både medicinska- och omvårdnadsfrågor i team med läkare, andra sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Du kommer arbeta i vårdlag där patienterna fördelas utefter den medicinska tyngden, detta bidrar till att arbetsbelastningen blir jämt fördelad. Utöver vårdlagen har vi en vårdplanerare som samordnare samt receptionist dagtid. Vi strävar efter ett bra...
2021-07-20 2021-08-20
Gävle kommun, Sofiedal rektorsområde Grundskolelärare åk 4-6 Sofiedalskolan
Som lärare 4-6 kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan.
2021-07-19 2021-08-09
1 2 3 4 5 6 7 8 >