Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb i Gävleborg


Här finns alla lediga jobb i Gävleborg inom den offentliga sektorn. Är du intresserad av jobb inom en specifik kategori kan du förfina sökningen ovan. Du kan antingen välja ett brett område som försäljning, inköp, marknadsföring eller specificera sökningen ytterligare genom att välja en underkategori. Hos oss hittar du den mest omfattande och lättnavigerade listningen för offentliga jobb Gävleborgs län, så ska du söka jobb i Gävleborg, finns allt du behöver här.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gävle kommun, Utveckling och stöd IT-ansvarig Välfärd Gävle
Vill du ha ett utvecklande och spännande jobb där såväl verksamhetsnyttan, kundnyttan och tekniken är i centrum? Då kanske just du är den som vi söker till rollen som IT-ansvarig! Hos oss kommer din kompetens vara värdefull och viktig för hållbara arbetssätt och lösningar inom IT-området. Tillsammans gör vi så att Gävle utvecklas! Som IT-ansvarig inom Välfärd Gävle kommer du att bidra med generell kunskap inom IT-området. Du ansvarar, driver och samordnar de interna IT-frågorna inom Välfärd Gävle och är bryggan mellan Välfärd Gävles verksamhe...
2021-05-12 2021-05-26
Högskolan i Gävle Universitetsadjunkt i didaktik
Arbetsuppgifterna omfattar framför allt undervisning i Grundlärarprogrammet med inriktning Fritidshem, men även inom inriktning F - åk 3. Det kan också bli aktuellt med undervisning inom Förskollärarprogrammet. Undervisningen kommer att göras inom ramen för både campusbaserade och distansbaserade kurser och program. Vissa utvecklings- och administrationsarbeten ingår i arbetsuppgifterna. Den sökande förväntas tillbringa merparten av sin arbetstid på plats vid Högskolan i Gävle. I övrigt se Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Tjänstest...
2021-05-12 2021-05-25
Högskolan i Gävle Universitetslektor i religionsvetenskap, inriktn. religionshistoria med religionsdidaktik
I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, planering och genomförande av undervisning, examination och administrativa sysslor. Undervisningsspråk är i första hand svenska men även engelska kan förekomma. Undervisningen är både nät- och campusbaserad. Undervisningen gäller främst delkurser som omfattar de abrahamitiska respektive de österländska religionerna, men även undervisning och handledning på avancerad nivå kan förekomma. Undervisningen inkluderar dessutom viss ämnesdidaktik inom ämneslärarutbildningen i religion med inriktning på gymnasiet....
2021-05-12 2021-05-25
Gävle kommun, Solängen rektorsområde Lärare i spanska/engelska till Nynässkolan
Som lärare i åk 7-9 på Nynässkolan kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna kan även mentorskap komma att ingå. Tillsammans med dina kollegor utformar du en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktöre...
2021-05-12 2021-05-26
Gävle kommun, Polhemsskolan Gymnasielärare i Idrott, samhällskunskap, kommunikation och entreprenörskap.
Som lärare i gymnasiet kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan. Gymn...
2021-05-12 2021-05-19
Högskolan i Gävle Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att bedriva undervisning, handledning och examination inom avdelningens utbildningsutbud med hög kvalitet på såväl svenska som engelska. I anställningen ingår också att delta i avdelningens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning, samverkan med det omgivande samhället och internationalisering. Undervisning på campus i Gävle och via distans eller helt nätbaserat. Tjänsteställe är Gävle.
2021-05-12 2021-05-26
Sandvikens kommun, Gymnasieskolan Specialpedagog, Bessemerskolan
Vi söker en specialpedagog till Bessemerskolan. Vårt gemensamma fokus är att tillsammans med lärarna skapa god inlärningsmiljö och gynnsamma inlärningssituationer för eleverna. Exempel på arbetsuppgifter: • Handleda lärare. • Stötta speciallärare. • Visa och implementera användningen av kompensatoriska hjälpmedel. • Arbeta förebyggande i olika insatser. • Utredningar. • Handleda och samarbeta elevhälsa. En tjänst, tillsvidareanställning 100 % En tjänst, tidsbegränsad anställning 50 %
2021-05-12 2021-06-06
Hudiksvalls kommun Mark och exploatering Mark- och exploateringsingenjör
Du och dina sex medarbetare på mark- och exploateringsenheten arbetar aktivt med att skapa byggbar mark och skapar därmed utveckling för bostäder, blomstrande näringsliv och service i Hudiksvalls kommun. Enheten arbetar också med: • Köp och försäljning av fast egendom • Markanvisningar och exploateringsfrågor • Upplåtelse av arrenden, servitut och liknande, på kommunal mark Inom enheten finns också kommunens fiskevårdsprojekt. Mark- och exploateringsenheten ingår i kommunledningsförvaltningen.
2021-05-12 2021-05-30
Gävle kommun, Vasaskolan Gymnasielärare i franska och svenska som andraspråk till Vasaskolan
Som lärare på Vasaskolan planerar, genomför och följer du upp undervisningen. Du är van att bedöma och utvärdera olika undervisningsstrategier och anpassa undervisningen därefter. På skolan har vi höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas. Som pedagog skapar du en undervisningssituation som präglas av trygghet och tillitsfullt klimat. På skolan jobbar vi både i arbetslag och ämneslag. I tjänsten ingår det mentorskap för elever i det arbetslag som du ingår i. Samarbete och kollegialt lärande är en självklar del av uppdraget....
2021-05-12 2021-05-30
Gävle kommun, Vasaskolan Gymnasielärare i svenska/svenska som andraspråk till Vasaskolan
Som lärare på Vasaskolan planerar, genomför och följer du upp undervisningen. Du är van att bedöma och utvärdera olika undervisningsstrategier och anpassa undervisningen därefter. På skolan har vi höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas. Som pedagog skapar du en undervisningssituation som präglas av trygghet och tillitsfullt klimat. På skolan jobbar vi både i arbetslag och ämneslag. I tjänsten ingår det mentorskap för elever i det arbetslag som du ingår i. Samarbete och kollegialt lärande är en självklar del av uppdraget....
2021-05-12 2021-05-30
Hudiksvalls kommun Tunbacka ECH 1 Bemanningssamordnare Östra området
I uppdraget som bemanningssamordnare ingår tillsättning av det dagliga och planerade bemanningsbehovet. Som bemanningssamordnare planerar du personalresurser optimalt och du är navet för att se möjliga bemanningslösningar inom äldreomsorgen. Bemanningssamordnaren är länken mellan enhetschefer, medarbetare och vår Rekrytering och bemanningsenhet. I uppdraget ingår även övrigt förekommande arbetsuppgifter som rör bemanning och planering utifrån enheternas behov.
2021-05-12 2021-05-23
Region Gävleborg. Kurator till Hörselhabiliteringen i Gävle
Hörselhabiliteringens uppdrag är att ge habiliterande och rehabiliterande insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Som kurator har du ett brett arbetsfält inom hörselvården/hörselhabiliteringen och övriga öron-, näs- och halskliniken. Insatser inom hörselhabiliteringen riktar sig till personer med hörselnedsättning, tinnitus, ljudkänslighet, samt döva barn och vuxna och deras familjer. Vi samarbetar med syncentralen och ÖNH. Som kurator hos oss kommer du bland annat att arbeta med • Psykosocialt stöd bestående av bland annat sedvanliga kur...
2021-05-12 2021-06-02
Gävle kommun, Välfärd Gävle Handledare till EDV - inriktning Autism/AST och utvecklingsstörning
Målgruppen är vuxna personer med Autism/AST ( autismspektrumtillstånd ) och utvecklingsstörning som har beslut om daglig verksamhet enligt Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade ( LSS ). Inom EDV arbetar vi aktivt med brukarinflytande och vårt arbete utgår från ett pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt ( PFA ) som tydliggör och anpassar arbetsuppgifterna utifrån varje person. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande. Du ska kunna arbeta självständigt utifrån målsättningar, riktlinjer, aktiviteter och individuella genomför...
2021-05-12 2021-05-19
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Chefssekreterare till intensivvårdsavdelningen i Gävle
Beskrivning av arbetsuppgifter: En del av dina administrativa arbetsuppgifter innefattar arbete i regionens IT-system. Du kommer att ha ansvar att ta ut statistik. Det inrymmer även administration inom HR-området såsom anställnings- och avgångsrapporter, personalrapportering och schema, sjuk- och friskregistrering. Inom ekonomi består arbetsuppgifterna av fakturagranskning, hantering och kontering samt interna och externa debiteringar. Övrigt innefattar arbetsuppgifterna att vara behjälplig i dokumenthantering, arkivering, scanning och upprätta...
2021-05-12 2021-05-30
Folktandvården Gävleborg AB Klinikchef till Folktandvården Strömsbro/Ockelbo
Som klinikchef jobbar du för klinikernas helhet och överenskomna mål. Du är en ambassadör för Folktandvården, delar vår värdegrund och verksamhetsidé och verkar aktivt utifrån de verksamhetsstrategier som Folktandvården valt. Du jobbar för att utveckla verksamheterna och teamarbetet som präglar vårt arbetssätt. Hos oss är det viktigt med en aktiv samverkan mellan kliniker inom allmäntandvården för att hitta hållbara lösningar tillsammans. I uppdraget ingår helhetsansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi och du arbetar även kliniskt. Till ...
2021-05-12 2021-05-26
Lantmäteriet, Myndighetsgemensam verksamhet HR partner - vikariat, Gävle
Du ingår i Lantmäteriets verksamhetsområde HR och kommer att samarbeta med kollegor inom verksamhetsområdet, men också med övriga chefer och medarbetare på Lantmäteriet. Vi arbetar utifrån en tydlig arbetsgivarroll, att arbeta verksamhetsnära och proaktivt med HR-frågor och på så sätt stödjer vi Lantmäteriets värdegrund: handlingskraft, service och öppenhet. I rollen som HR-partner kommer du att arbeta både operativt och strategiskt med HR-frågor. Du ingår i en av verksamheternas ledningsgrupp och trivs med en omväxlande roll med att vara ett ...
2021-05-12 2021-06-01
Sandvikens kommun, Sandvikenhus AB Byggprojektledare till Sandviken
Vill du vara med och leda dagens och framtidens byggen vid Sandvikenhus? Sandvikenhus rustar och bygger för framtidens trygga hem och nu söker vi dig som vill bli del av ett starkt och yrkesskickligt team av projektledare vid Bygg- och teknikavdelningen. Som byggprojektledare hos oss leder du och får helhetsansvar för om-, till- och nybyggnadsprojekt inom företagets och kommunens fastighetsbestånd. Du jobbar nära våra uppdragsgivare, kunder, kommunens förvaltningar, allmänheten och en hel del konsulter och entreprenörer. Hos oss får du en bred ...
2021-05-11 2021-05-30
Folktandvården Gävleborg AB, FTV Slottstorget Tandläkare till Folktandvården Slottstorget
Som tandläkare hos oss jobbar du kliniskt med barn, ungdom och vuxna, inom hela vårdpanoramat. Du leder och arbetar i team med tandsköterska/tandhygienist. Tillsammans strävar ni alltid efter att ge patienten kvalitativ vård i en lugn och omhändertagande miljö.
2021-05-11 2021-05-25
Hudiksvalls kommun Badhus Simlärare
Hos oss får du 17 kollegor som ingår i enheten för badhus, idrottshallar och teater. Här får du kombinera att vara simlärare, babysimsinstruktör och ledare för vattenträning. Du kombinerar den praktiska ådran tillsammans med din pedagogiska sida. I rollen som simlärare/instruktör ingår att: • Planera och genomföra simundervisning med skolornas elever. • Dokumentera och följa upp simkunnigheten enligt gällande mål. • Leda babysim • Planera och leda vattenträning • I samarbete med övriga medarbetare planera och genomföra kurser och aktiviteter ...
2021-05-11 2021-06-01
Hudiksvalls kommun Badhus Simlärare
Hos oss får du 17 kollegor som ingår i enheten för badhus, idrottshallar och teater. Här får du kombinera att vara simlärare, babysimsinstruktör och ledare för vattenträning. Du kombinerar den praktiska ådran tillsammans med din pedagogiska sida. I rollen som simlärare/instruktör ingår att: • Planera och genomföra simundervisning med skolornas elever. • Dokumentera och följa upp simkunnigheten enligt gällande mål. • Leda babysim • Planera och leda vattenträning • I samarbete med övriga medarbetare planera och genomföra kurser och aktiviteter ...
2021-05-11 2021-06-01
Gävle kommun, Sofiedal rektorsområde Lärare MA/NO åk 7-9 i AST-grupp till Sofiedalsskolan
Som lärare på Sofiedalskolans avdelning Opalen kommer du arbeta med undervisning av barn i autismspektrum, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadsha...
2021-05-11 2021-05-25
Gävle kommun, Sofiedal rektorsområde Lärare i SV/SO till Sofiedalskolans åk 7-9
Som lärare i åk 7-9 på Sofiedalskolan kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanfö...
2021-05-11 2021-05-25
Sandvikens kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Enhetschef till Parkbadet
Som enhetschef på Parkbadet skapar du tillsammans med dina medarbetare en välkomnande miljö för badupplevelser, friskvård och träning. En miljö där våra kunder och besökare trivs att vara och där våra medarbetare gillar att arbeta. Du leder det dagliga arbetet som gör att våra kunder och besökare får en positiv upplevelse av sitt besök och kommer tillbaka ofta. Parkbadet erbjuder trygga upplevelser för alla och ditt ledarskap ger dina medarbetare ansvar och förutsättningar för ett bra bemötande med säkerheten i fokus för våra gäster. Ma...
2021-05-11 2021-06-06
Hudiksvalls kommun Skolenhet 2 NIU och LIU Innebandy
Undervisning i specialidrott inom Innebandy (Nationell idrottsutbildning) samt inom Idrott- och hälsa -specialisering mot Innebandy (Lokal idrottsutbildning).
2021-05-11 2021-05-28
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Undersköterska/skötare till akutpsykiatrisk jourmottagning Gävle
Att arbeta som undersköterska/skötare med undersköterskekompetens på den psykiatriska jourmottagningen i Gävle innebär kontakt med alla tänkbara psykiatriska tillstånd på en och samma arbetsplats. Här kommer du att möta patienter utifrån mångkulturella aspekter, unga och äldre patienter. Tjänsten innefattar psykiatriskt jourmottagningsarbete dag- och kvällstid, såväl helg- som vardag. Du kommer att både självständigt och i samarbete med övriga medarbetare på mottagningen genomföra akutpsykiatriska bedömningar, där vårdnivå och lämpliga insats...
2021-05-11 2021-05-19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >