Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb i Gävleborg


Här finns alla lediga jobb i Gävleborg inom den offentliga sektorn. Är du intresserad av jobb inom en specifik kategori kan du förfina sökningen ovan. Du kan antingen välja ett brett område som försäljning, inköp, marknadsföring eller specificera sökningen ytterligare genom att välja en underkategori. Hos oss hittar du den mest omfattande och lättnavigerade listningen för offentliga jobb Gävleborgs län, så ska du söka jobb i Gävleborg, finns allt du behöver här.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hofors kommun, underrubrik HR-specialist till Hofors kommun
Hofors kommun söker nu en HR-specialist som vill bidra med sin erfarenhet och kompetens. Här förväntas du bidra till vårt utvecklingsarbete samt att du har möjlighet att utvecklas ytterligare i din roll som HR. Du kommer till en arbetsplats med stort engagemang och gott samarbete. Vi kan erbjuda dig en tjänst där du får möjlighet att driva utvecklingsfrågor inom hela HR-området och därigenom får möjlighet att möta stora delar av vår breda och viktiga verksamhet. Arbetet som HR-specialist innebär att du arbetar i nära samarbete med chefer och...
2022-10-06 2022-10-30
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Socialsekreterare, Utredningsteam ungdom
Din huvudsakliga arbetsuppgift är handläggning enligt SoL och LVU med inriktning på ungdomar 13-20 år samt deras familjer och nätverk. Du utreder och bedömer vårdnadshavares och ungdomars resurser och biståndsbehov samt beslutar om och följer upp öppenvårdsinsatser. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med ett utvecklat barnperspektiv, där kontakt och tid med ungdomar prioriteras, i kombination med nätverksarbete och signs of safety.
2022-10-06 2022-10-27
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Socialsekreterare, Utredningsteam barn
Din huvudsakliga arbetsuppgift är handläggning enligt SoL och LVU med inriktning på barn, 0 - 12 år samt familjer och nätverk. Du utreder och bedömer barns resurser och biståndsbehov samt beslutar om och följer upp öppenvårdsinsatser. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med ett utvecklat barnperspektiv, där kontakt och tid med barn prioriteras, i kombination med nätverksarbete och signs of safety.
2022-10-06 2022-10-27
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Familjebehandlare till Sandvikens Familjecenter
Öppenvårdens uppdrag är att stötta familjer så barn och unga får rätt stöd och omsorg för att utvecklas i positiv riktning, och ytterst för att undvika att barn och unga behöver placeras utanför sitt hem. Familjebehandlarna är uppdelade i två team, där ena teamet har mer specialisering mot ungdomsproblematik och skolfrånvaro för äldre barn medan det andra teamets kompetens riktas mer på de yngre barnens behov och föräldrastöd kring struktur och rutiner i hemmet. Teamen är jämnt fördelade med sju till åtta familjebehandlare per team. Akut kri...
2022-10-06 2022-10-23
Folktandvården Gävleborg AB, FTV Bomhus Tandsköterska till Folktandvården Bomhus
Som tandsköterska hos oss har du varierande arbetsuppgifter. Du arbetar i team med andra yrkeskategorier med patientens bästa i fokus. Både receptions- och patientarbete förekommer. Du har en vilja att utvecklas utifrån egen förmåga och intresse samt för verksamhetens behov, som t.ex. att kunna arbeta självständigt med patienter. I ditt arbete ger du ett professionellt bemötande till våra patienter, både i reception och behandlingsrum.
2022-10-06 2022-10-20
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 6 IKT-pedagog till Iggesunds skola
Arbeta på hela skolan med elever och personal från Åk F-9 som behöver stöd i sin utbildning/undervisning och en anpassad lärmiljö gällande IKT. Samarbete med elever, vh, övriga kollegor och elevhälsan med digitalisering, ledarskap och relationer som viktigt ledord. Hålla sig uppdaterad på forskning inom området samt samarbeta med de forskningsteam som finns på och knutna till skolan. IKT-pedagogen ingår i elevhälsateamet.
2022-10-06 2022-10-23
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 6 Lärare i Engelska åk 6-9 till Iggesunds skola
Undervisa i engelska i åk 6-9 samt i övrigt utföra de arbetsuppgifter som ingår i läraruppdraget. Samarbete, elevfokus och relationsbyggande är viktiga ledord.
2022-10-06 2022-10-23
Gävle kommun, Bemanningsenheten Bemanningsenheten söker Administratör till Miljö och hälsa
Som administratör inom verksamheten miljö och hälsa kommer du vara ett nära verksamhetsknutet administrativt stöd. Vi söker därför dig som är driven, noggrann och självständig som vill göra Gävle bättre med oss. Du kommer arbeta med övergripande administration, där ditt dagliga arbete är varierande vilket betyder att du självständigt planerar, organiserar och strukturerar för att hålla tidsramar. Dina arbetsuppgifter kommer till stora delar bestå av att svara på inkommande mejl till verksamhetens funktionsbrevlåda, hantering av internservice, ...
2022-10-06 2022-10-12
Gävle kommun, Stöd i hemmet Undersköterska till Valbo/Forsbacka hemtjänst
Vill du vara en del i våra hemtjänstgrupper och tillsammans med kollegor bidra till att göra varje dag värdefull för äldre i hemmet? Vad kul! Vi söker nu tre undersköterskor till Valbo och Valbo/Forsbacka hemtjänst. Här finns möjlighet att utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra en bättre och meningsfull vardag för våra kunder. Tillsammans gör vi Gävle värdefullt. Valbo och Valbo/Forsbacka hemtjänst är centralt beläget i Valbo. Arbetsgrupperna består av ungefär 40 medarbetare enhetschef, samordnare och planerare. I Valbo/Forsba...
2022-10-06 2022-10-23
Sandvikens kommun, Sandviken Energi Elnät Projektör med ansvar för nätutveckling
Vi är inne i en fas där vi fokuserar på att utveckla våra arbetssätt inom nätutveckling och du som projektör kommer som vår nya kollega att ges stora möjligheter till att växa och utvecklas! I rollen tillhör och leder du gruppen som ansvarar för planeringen av framtidens elnät och ser till att nya kundanslutningar samt om- och nybyggnadsprojekt genomförs såväl säkert som effektivt. Här väntar många kunniga och hjälpsamma kollegor som ser fram emot att både dela med sig samt att få ta del av dina kunskaper. Arbetsuppgifter som ingår i tjänsten ...
2022-10-06 2022-11-02
Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs Underläkare till medicin Bollnäs
Som underläkare är du placerad på någon av vårdavdelningarna tillsammans med en specialistläkare/överläkare. Möjlighet finns även att vara en del på akuten när behov finns och arbeta tillsammans med primärjouren. All personal på avdelningen arbetar i team och har ett gott samarbete med andra enheter. Som underläkare hos oss kommer du bland annat att arbeta med • patientkontakt, undersökning och samtal • rond, ut-och inskrivning, dokumentation • läkemedelsgenomgång och receptförskrivning Hos oss får du • en mycket bra start inför en internmedi...
2022-10-06 2022-11-16
Region Gävleborg, VO Kirurgi Sjuksköterska till kirurgavdelning 112K i Gävle
Som sjuksköterska på 112K erbjuds du ett roligt och ständigt utvecklande arbete inom ett av sjukvårdens mest spännande arbeten med akuta och planerade patienter. Du är arbetsledare för ditt vårdlag och samordnar både medicinska- och omvårdnadsfrågor i team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Som stöd har du även enhetens specialistsjuksköterska och vårdplanerare. Vårdlaget ansvarar över sex patienter. Utöver arbetet i vårdlaget förväntas du även att som medarbetare bidra till enhetens utvecklingsar...
2022-10-05 2022-10-30
Region Gävleborg, VO Ögon Vårdenhetschefer till ögonmottagningen
Vi söker två enhetschefer som i ett delat ledarskap tillsammans med läkarchef arbetar strategiskt utifrån ett helhetsperspektiv och i nära samverkan kommer ni att planera och leda verksamheten. I organisationen har vi ett nära samarbete med stödfunktioner inom ekonomi och HR där du löpande får stöttning. Regionen tillhandahåller obligatoriska utbildningar såsom introduktionsutbildning för nya chefer, utbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt. Region Gävleborg erbjuder möjlighet till mentorskap. Organisationsupplägget med två vårdenhetschefer är...
2022-10-05 2022-10-30
Region Gävleborg, VO Ambulans och akut verksamhet Sjuksköterska till ambulanssjukvården norra Hälsingland
Som sjuksköterska på ambulansen arbetar du alltid tillsammans med minst en kollega, men som patientansvarig under uppdrag har du också ett stort eget ansvar. Arbetet är omväxlade och ingen dag är den andra lik. Arbetet som sjuksköterska hos oss innefattar bland annat att • bedöma, vårda och behandla patienter utifrån våra behandlingsriktlinjer, generella direktiv och läkarordinationer • genom samarbete och utbyte av kunskaper verka för bästa möjliga omhändertagande av sjuka och skadade • utöver arbete inom den egna verksamheten samarbeta med ...
2022-10-05 2022-10-30
Region Gävleborg, VO Internmedicin Undersköterska till lungmottagningen Gävle
Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • blodprovstagning • spirometri • förrådsbeställningar • telefon • förberedelse inför och städning efter bronkoskopier • administrativt arbete i Melior och Elvis med mera. Vissa tunga och stressiga arbetsmoment förekommer. Hos oss får du • individuell introduktion • arbeta dagtid måndag-fredag. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
2022-10-05 2022-10-19
Gävle kommun, Bemanningsenheten Bemanningsenheten söker lärare i Spanska till grundskolan
Är du en person som drivs av att leda, motivera och inspirera? Är du en samarbetsorienterad och relationsskapande specialpedagog som är van vid att ta stort ansvar och har ett genuint intresse för ditt arbete? Bra! Kom och gör Gävles barns framtid med oss. Som timanställd inom sektor Utbildning Gävle får du en varierande arbetsplats där du arbetar med barn och ungdomar, inom skolan. Du är en viktig del i arbetet med att upprätthålla en god kvalitet i den pedagogiska verksamheten. Med ett gott arbete tillsammans med kollegorna i arbetslaget tar ...
2022-10-05 2022-10-12
Gävle kommun, Välfärd Gävle Habiliterare till barn- och ungdom i bostad med särskild service LSS
Som habiliterare ger du stöd med respekt för individens integritet och självbestämmande utgående från den enskildes genomförandeplan. Du stödjer i vardagliga sysslor, allt ifrån stöd med matlagning, städning, omvårdnad, personlig hygien och fritidsaktiviteter. Du ansvarar för att samverka med vårdnadshavare och närstående. Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna i vår gemensamma värdegrund. För dig är det självklart att utgå från denna värdegrund i mötet med barnen/ungdomarna, anhöriga och varandra. Du kommer ...
2022-10-05 2022-10-18
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 5 Lärare åk 1-3 till Njutångers skola
Du arbetar på Njutånger skola enligt mål-och ansvars beskrivning för lärare och ingår i ett arbetslag med lärare i åk 1-3. Mentorskap ingår.
2022-10-05 2022-10-23
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 5 Lärare i fritidshem till Njutångers skola
Utveckla och driva pedagogiskt arbete i vår fritidsverksamhet tillsammans med övriga pedagoger. Fritidsverksamheten ska genomsyras av en stimulerande och utvecklande miljö. Undervisning i ämne enligt överenskommelse.
2022-10-05 2022-10-23
Gävle kommun, Sörby förskoleområde Barnskötare
Vill du vara med och bidra till barnens lärande och utveckling? Är du en trygg och engagerad barnskötare som vill fortsätta utvecklas? Då kan detta vara en tjänst för dig! Kom och gör Gävles framtid med oss. Arbetet som barnskötare innebär att du tillsammans med dina kollegor bidrar till den pedagogiska verksamheten på förskolan. I arbetet ingår planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering av verksamheten enligt beslutande mål och riktlinjer. Att arbeta som barnskötare innebär unika och betydelsefulla möjligheter att...
2022-10-05 2022-10-16
Hudiksvalls kommun Vård och omsorg 1 Enhetschef till Frejagårdens vård-och omsorgsboende och Bjuråkers hemtjänst
Arbetet som enhetschef på Frejagården och Bjuråkers hemtjänst innebär bland annat att du, utifrån gällande lagstiftning och mål skall leda och fördela arbetet på enheten, ha verksamhets-, personal- och budgetansvar samt ha kontakter med kunder och deras närstående. Som enhetschef ska du samverka med en rad olika interna och externa kontakter, leda, motivera och stimulera dina medarbetare samt driva ett aktivt utvecklingsarbete som bidrar till att enheten når uppsatta mål. Administrativt stöd finns samt bemanningssamordnare för den dagliga vikar...
2022-10-05 2022-10-20
Gävle kommun, Nordöstra förskoleområde Förskollärare, Daggmasken
Vill du vara delaktig i barns lärande och utveckling? Gillar du att se barn växa och utvecklas? Är du en utbildad, pedagogisk och engagerad förskollärare som är van vid att ta stort ansvar? Bra, då kan detta vara en tjänst för dig! Kom och gör Gävles barns framtid med oss. Tillsammans med kollegorna i arbetslaget har du som förskollärare huvudansvar för utbildningen på förskolan. I arbetet ingår planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer.
2022-10-05 2022-10-23
Hudiksvalls kommun Personlig ass ECH 3 Två heltidstjänster! Vi söker nu personliga assistenter till Delsbo
Vi söker nu två kvinnliga assistenter till en kvinna i Delsbo! Arbetet sker i kundens hem som ligger lantligt med fina omgivningar. Stödet innefattar allt som hör vardagen till så som personlig hygien, matlagning och andra hushållssysslor. Det finns flera hjälpmedel att använda vid arbetet så som personlyft vid förflyttningar, permobil, rullstol och det finns även en anpassad bil som assistenterna kör. Dagarna läggs upp utifrån kundens behov och kan innehålla promenader, en tur till Hudik för shopping eller åka iväg och göra andra ärenden ell...
2022-10-05 2022-10-30
Högskolan i Gävle Universitetslektor i företagsekonomi inr marknadsföring, vikariat
Universitetslektorns arbetsuppgifter består av utbildning och forskning vid Avdelningen för ekonomi. I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grund- och avancerad nivå i ämnet företagsekonomi. Under anställningsperioden rör arbetsuppgifterna undervisning inom Ekonomprogrammet och det internationella Magisterprogrammet i företagsekonomi med inriktning affärsutveckling (marknadsföring och management/organisation). I arbetsuppgifterna ingår handledning av examensarbeten inom flera av företagsekonomins delämnesområden, bland annat marknadsföring,...
2022-10-05 2022-10-26
Hofors kommun Undersköterskor, vårdbiträden och omsorgsbiträde för timvikariat inom äldreomsorgen
Undersköterska, vårdbiträde, omsorgsbiträde, Dina främsta arbetsuppgifter är att hjälpa omsorgstagare utifrån deras individuella behov till en god och lättare vardag genom hjälp med till exempel personlig omvårdnad, måltidsstöd och serviceinsatser. I arbetsuppgifterna ingår också dokumentation samt serviceuppgifter i lokalerna. Vi är i behov av vikarier som kan arbeta på timanställning under hela året. Våra verksamheter pågår dygnet runt vilket innebär tjänstgöring, dag, kväll och helg. På vissa enheter tillämpas arbete även nattetid. Skriv...
2022-10-05 2023-01-31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >