Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska / barnsjuksköterska till Neonatalvården i Gävle
Barn som vårdas hos oss kan vara i behov av särskild medicinteknisk utrustning, t.ex. behandling med CPAP eller högflödesgrimma, övervakning och speciell omvårdnad. Arbetet innefattar akutsjukvård, med beredskap att gå på larm på förlossning/operation i kombination med avdelningsjobb. En stor del av arbetsuppgifterna består av att stötta vårdnadshavare att själva sköta omvårdnaden av sitt barn. Vi följer WHO`s tio steg som främjar amning. Neonatalvården har en lång introduktion under vilken vi väver in både praktisk och teoretisk utbildning...
2022-01-21 2022-02-13
Gävle kommun, Brynäs/Nynäs förskoleområde Barnskötare till Pumpmakargården
Barnskötare är ett pedagogiskt yrke som går ut på att ge barn i förskoleåldern en stimulerande och utvecklande vistelse på dagarna. Brinner du för att arbeta för barns lärande samt är en trygg och pedagogisk barnskötare? Då vill vi att du gör Gävles barns framtid med oss! Arbetet som barnskötare innebär att du tillsammans med dina kollegor bidrar till den pedagogiska verksamheten på förskolan och du ska också vara förtrogen med förskolans läroplan. Du bidrar och arbetar för att skapa en trygg, säker och utbildande miljö som lockar och utmanar ...
2022-01-21 2022-01-30
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Strateg inom trafik
Har du erfarenhet av strategisk planering och arbetar målinriktat? Bra, då kan du vara den strateg vi söker just nu! Kom och Gör Gävle mer effektivt med oss! Som planeringsstrateg leder du arbetet med att utveckla allmän plats och möjliggöra trafik genom en modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov med fokus på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. I ditt arbete utgår du från bland annat trafikprognoser, drift- och underhållsanalyser, omvärldsbevakning, innovation och digitalisering för att skapa mes...
2022-01-21 2022-02-06
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Enhetschef Kart, Mät och GIS
Vi på sektor Livsmiljö söker nu en enhetschef för Kart, Mät och GIS. Chefsuppdraget är för dig som vill vara med att utveckla verksamheten då geodata och GIS är viktiga och helt nödvändiga faktorer i den utveckling som krävs för att kunna möta de stora samhällsutmaningar som idag finns inom den offentliga sektorn. Vi arbetar idag aktivt med att ta vara på digitaliseringens möjligheter och inom detta verksamhetsområde finns utrymme för innovation och nytänkande. Vi finns i Europas starkaste GIS-kluster med Lantmäteriet, FPX och några av Sverig...
2022-01-21 2022-02-13
Gävle kommun, Utbildning Gävle Biträdande rektor till Polhemsskolan
Vi söker nu en biträdande rektor till Polhemsskolan som kommer ha det övergripande ansvaret för Barn- och fritidsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Som pedagogisk ledare har du en nyckelroll för skolans fortsatta utveckling. Ditt uppdrag är att tillsammans med lärarna leda arbetet med en tydlig inriktning mot elevers lärande. I dina arbetsuppgifter ingår både att planera och organisera, såväl som att följa upp och utvärdera. I ditt arbete stödjer du dig naturligt på skolans olika styrdokument. ...
2022-01-21 2022-02-06
Region Gävleborg, IT-förvalting Objektförvaltare till IT-stödsystem
Rekryteringen omfattar en systemförvaltare (roll objektförvaltare). Vi söker en objektförvaltare (förvaltningsledare) till vårt objekt Ekonomi. I objekt Ekonomi ingår bl.a ekonomisystem, uppföljningssystem och inköpssystem. Objektet har i nuläget fem medarbetare. Objektförvaltaren har ett helhetsansvar för leveransen från objektet. Det innebär att prioritera, leda och fördela arbetet från beställning till uppföljning. Att arbeta i nära relation med verksamheten och övriga medarbetare i teamet är avgörande i denna roll. Du kommer att delta i ...
2022-01-21 2022-01-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Medicinsk sekreterare till fysioterapin Gävle
Som medicinsk sekreterare har du ansvar för det administrativa uppdraget för fysioterapienheten. Samarbete förekommer med sekreterare på de övriga tre paramedicinska enheterna. Arbetsuppgifter innefattar bl.a. arbete med tidböcker, journalskrivning, posthantering och diagnoskodning. Du har en viktig roll i arbetet med att rätt registrering sker i våra system. Möjlighet till distansarbete finns men uppdraget kräver också närvaro på plats.
2022-01-21 2022-02-11
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Medicinsk sekreterare till ortopedkliniken i Gävle
Arbetsuppgifterna består av vårddokumentation och registrering i journal och olika vårdsystem, diagnos- och åtgärdskodning, remisshantering, posthantering, telefoni för sekreterarärenden samt alla i övrigt förekommande sekreteraruppgifter inom både öppen- och slutenvården. Ortopedens medicinska sekreterare är delaktiga i arbetet med olika kvalitetsregister.
2022-01-21 2022-02-17
Gävle kommun, Utveckling och stöd Enhetschef Internservice
Som enhetschef för internservice förväntas du att bygga upp och utveckla arbetssätt och hanteringen runt diarium, arkiv och datsskyddsarbete för att stötta kärnverksamheten på bästa sätt. Det samma gäller området Internservice och våra bemannade receptioner. Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och effektivisera enheten och dess verksamheter. Du förväntas ha ett strategiskt ansvar och fokus. Du är ansvarig inom enheten avseende medarbetare och ekonomi. Du leder, fördelar, utvecklar och skapar förutsättninga...
2022-01-21 2022-02-09
Region Gävleborg, IT-förvalting Systemförvaltare till IT-stödsystem
Rekryteringen omfattar en systemförvaltare. Vi söker en systemförvaltare till vårt IT-förvaltningsobjekt Kommunikationsverktyg. I objektet ingår b.la. våra webbar, ärendehanteringssystem, SharePoint, MS Office, E-post, telefoni samt videosystem. Som förvaltare kommer du tillsammans med övriga resurser inom objektet ha helhetsansvaret att förvalta och utveckla aktuella system i enlighet med våra verksamhetsbehov. Förmåga att arbeta i nära relation med verksamheten och övriga medarbetare i objektet är avgörande i denna tjänst. Handlingskraft oc...
2022-01-21 2022-02-06
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Arbetsterapeut till Vuxenhabiliteringen i Gävle
Då en av våra arbetsterapeuter går på längre ledighet söker vi nu en arbetsterapeut som vill vara med och utveckla Vuxenhabiliteringen. Vuxenhabiliteringen är i startgroparna för att vara med och utveckla den digitala vården i Region Gävleborg. Nya spännande arbetssätt som ska komplettera de arbetssätt vi redan har på enheten. Arbetet på vuxenhabiliteringen förutsätter att du har en god förmåga att samarbeta i team med övriga yrkesproffessioner samt i samverkan med andra samverkansparter internt och externt. Vi lägger stor vikt på god förmå...
2022-01-20 2022-02-20
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Distriktssköterska eller sjuksköterska till Valbo Din hälsocentral
Arbetet som distriktssköterska på hälsocentralen är varierande med planerade mottagningsbesök, akutbesök, telefonrådgivning, digitala besök och hembesök. Är du nytänkande och vill vara med och utforma nya arbetssätt där allas kompetenser och roller tas tillvara? Agerar du utifrån att kvalitet och samarbete ger arbetsglädje och att det leder till nytta för patienten? Då är du rätt person! .
2022-01-20 2022-02-17
Region Gävleborg, Säkerhets- och beredskapsavdelning Säkerhetsskyddssamordnare till Säkerhet- och beredskapsavdelningen
Beskrivning av arbetsuppgifter: Tjänsten innebär att du kommer ha en viktig och drivande roll för att tillse att Region Gävleborg följer säkerhetsskyddslagen samt säkerhetsskyddsförordning. Du ska genomföra säkerhetsskyddsanalyser, upprätta säkerhetsskyddsplaner, säkerhetsklassa...
2022-01-20 2022-02-13
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Undersköterska till kirurgisk akutvårdsavdelning, KAVA i Gävle
Vi söker dig undersköterska med intresse för akutsjukvård och kirurgi! Som undersköterska bidrar du till att ge omvårdnad av hög kvalité med fokus på patientsäkerhet samt att upprätthålla en god arbetsmiljö. Du kommer att arbeta med sedvanliga undersköterskeuppgifter i ett nära samarbete med övriga professioner på enheten. Vården är högspecialiserad och som undersköterska på KAVA får du en bred erfarenhet då vi har flera olika patientgrupper och diagnoser. Vi erbjuder dig en individuellt anpassad introduktion och du får själv som anställd va...
2022-01-20 2022-02-02
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Lantmäterihandläggare
Har du ett intresse och engagemang för lantmäterifrågor? Du är dessutom en noggrann och serviceinriktad person som uppskattar ett varierat arbete. Bra! Då kan du vara den vi söker. Kom och sätt Gävle på kartan tillsammans med oss! Som lantmäterihandläggare hos oss ansvarar du för att upprätta fastighetsförteckningar samt att kontrollera och registrera överenskommelser enligt anläggningslagen. Du har också en viktig roll i många olika moment i lantmäteriförrättningar, från det att ansökan om lantmäteriförrättning kommer in fram tills ärendet ä...
2022-01-20 2022-02-06
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning ST-läkare till Andersberg Din hälsocentral
Är du intresserad av ST-tjänst och vill vara med och utveckla primärvården tillsammans med oss? Vi ser dig och dina idéer som en tillgång och du kan påverka och vara delaktig i det du har särskilt intresse för. Här får du en viktig roll i teamet med möjlighet att utbildas och utvecklas. Hos oss får du en bred, flexibel ST-utbildning och stor chans att påverka planeringen. Du arbetar självständigt men specialister finns alltid på plats för daglig handledning. Du träffar den personliga handledaren regelbundet och diskuterar patientfall samt den...
2022-01-19 2022-02-20
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Receptionist till Södertull Din hälsocentral
Arbetsuppgifterna som receptionist består huvudsakligen av att ta emot våra patienter och visa dem till rätta. Du arbetar också med tillhörande administrativa uppgifter som fakturering, registrering av patienter i olika system, scanning av dokument, frikortsregistrering, tolkbokning, posthantering, viss beställning av varor samt av- och ombokning av patienter.
2022-01-19 2022-01-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till medicinsk akutvårdsavdelning i Gävle
Arbetet per vårdlag fördelas mellan en sjuksköterska och en undersköterska. Tillsammans ansvarar man för sex patienter på vardagar och helger. Utöver vårdlagen har vi en receptionist och en vårdplanerare. Vi strävar efter ett bra samarbete mellan olika yrkesprofessioner på avdelningen för att underlätta arbetet, säkerställa en god arbetsmiljö och patientsäkerhet. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta • med att göra snabba bedömningar för att upprätthålla ett högt flöde • i nära samarbete med läkare, undersköterskor, med...
2022-01-19 2022-03-31
Folktandvården Gävleborg AB, Specialisttandvården Gävle sjukhus Teamchef till Specialisttandvården Gävle sjukhus
Som teamchef ansvarar du för den operativa driften av teamen inom kliniken. Arbetsledning är den främsta arbetsuppgiften och i den ingår t ex produktionsplanering, personalplanering, tidsattestering, medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesättning av medarbetare sker tillsammans med klinikchef. I arbetet har du ett coachande ledarskap, framförallt när det gäller förbättringsarbetet. Du driver den dagliga styrningen och säkerställer att avvikelser identifieras och åtgärdas. Du säkerställer även att 5S revisioner genomförs och förbättringsförslag...
2022-01-19 2022-02-06
Gävle kommun, Administrativa avdelningen Strateg social hållbarhet
Vill du arbeta med att främja social hållbarhet i en kommun som växer och skapa nytta för verksamheter och samhälle? Du ökar din kunskap och utvecklar din kompetens! Kom och gör Gävle hållbart tillsammans med oss! Vi söker nu en strateg för en tidsbegränsad anställning till och med 31 december 2022 som vill arbeta strategiskt med sociala hållbarhetsfrågor som en del av Gävle kommuns arbete med att forma ett långsiktigt hållbart Gävle. Inom ramen för programmet med social hållbarhet ingår planering, genomförande samt att stödja organisationen...
2022-01-18 2022-02-06
Gävle kommun, Administrativa avdelningen Strateger social hållbarhet
Vill du arbeta med att främja social hållbarhet i en kommun som växer och skapa nytta för verksamheter och samhälle? Du ökar din kunskap och utvecklar din kompetens! Nu söker vi två strateger som vill arbeta strategiskt med sociala hållbarhetsfrågor som en del av Gävle kommuns arbete med att forma ett långsiktigt hållbart Gävle. Tjänsten innebär att fortsätta utveckla kommunens arbete inom social hållbarhet med ett inkluderande förhållningssätt. Vi gör Gävle hållbart tillsammans! Inom ramen för programmet med social hållbarhet omfattar arb...
2022-01-18 2022-02-06
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Fysioterapeut/ sjukgymnast till Hamrånge Din hälsocentral
Som fysioterapeut/Sjukgymnast kommer du att arbeta med våra patienters hälsa och livskvalitet. Arbetet innebär bedömning och behandling av patienter med olika funktionsnedsättningar och rehabiliteringsbehov, vanligt förekommande inom primärvård. I tjänsten ingår även vissa hembesök i samverkan med arbetsterapeut och distriktssköterska från hälsocentralen.
2022-01-18 2022-02-20
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till Laboratoriet för klinisk kemi och transfusionsmedicin
Att arbeta på Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin innebär att du kommer att ha mycket varierande arbetsuppgifter. Du kommer främst att jobba på blodtappningen där du tar hand om våra blodgivare, det innefattar även provtagning och en del administrativa uppgifter. Du kommer att arbeta med att producera komponenter av produkten från blodtappningen. Det kan även förekomma placering i vår provtagning, provinlämning och kundtjänst.
2022-01-18 2022-02-08
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till onkologisk avdelning i Gävle
Till vår vårdavdelning söker vi nu dig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla och driva cancersjukvården. Du kommer i arbetet på onkologisk avdelning att möta många patienter och deras anhöriga. Detta kräver bland annat att du har förmåga att möta människor i kris, är empatisk och lyhörd. Du kommer också att samarbeta med många olika yrkeskategorier. Det innebär att du är bra på att kommunicera, har god samarbetsförmåga, är flexibel samt att kunna bidra till ett positivt och effektivt teamarbete.
2022-01-18 2022-02-15
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Psykolog till allmänpsykiatriska mottagningen i Gävle
Som psykolog förväntas du ta enskilda terapier, gruppterapi och göra diagnostiska utredningar. Du kommer att arbeta teambaserat och delge dina kunskaper till övriga teammedlemmar. Samverkan med både interna och externa partners krävs
2022-01-18 2022-02-06
1 2 3 4 5 >