Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gävle kommun, Förebyggande och kompetens Rektor Vuxenutbildningen
Vill du vara en del av Vuxenutbildningens utvecklingsresa? Trivs du i en spännande roll och i en mångkulturell miljö? Sök då tjänsten som Rektor hos oss. Kom och Gör Gävle bättre! Som Rektor på Vuxenutbildningen kommer erbjuds du en spännande roll i en mångkulturell miljö där du bidrar till individers personliga utveckling. I rollen som rektor för den nya enheten kommer du tillsammans med dina medarbetare att ansvara för att fortsätta driva och utveckla gruppernas arbete mot målbilden. I ditt ansvar ingår att driva och utveckla skolutveckl...
2021-10-18 2021-11-07
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Idrottsplatsvaktmästare
Som idrottsplatsvaktmästare på Livsmiljö Gävle arbetar du med drift och underhåll av idrottshallar, gräs- och grusplaner, konstgräsplaner, friidrottsarenor och ishallar. Uppdraget omfattar även fastighetsanknuten service så som skötsel, lokalvård och mindre reparationer av lokaler, utrustning och anläggningar. Arbetet är serviceinriktat med tekniska och praktiska inslag där problemlösning är en viktig del i arbetet. Du, tillsammans med dina kollegor, ser till att bokade lokaler, hallar och idrottsplatser med tillhörande utrustning och teknik...
2021-10-15 2021-10-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska/barnsjuksköterska till neonatalvården i Gävle
Barn som vårdas hos oss kan vara i behov av särskild medicinteknisk utrustning, t.ex. behandling med CPAP eller högflödesgrimma, övervakning och speciell omvårdnad. Arbetet innefattar akutsjukvård, med beredskap att gå på larm på förlossning/operation i kombination med avdelningsjobb. En stor del av arbetsuppgifterna består av att stötta vårdnadshavare att själva sköta omvårdnaden av sitt barn. Vi följer WHOs Tio steg som främjar amning. Neonatalvården har en lång introduktion under vilken vi väver in både praktisk och teoretisk utbildning....
2021-10-15 2021-11-05
Gävle kommun, Sätra förskoleområde Förskollärare Majgårdens förskola, resursavdelning Stacken
Tillsammans med kollegorna i arbetslaget har du som förskollärare huvudansvar för utbildningen på förskolan. I arbetet ingår planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer.
2021-10-15 2021-11-07
Gävle kommun, HR-avdelningen HR - konsult med inriktning rekrytering
Hösten 2021 startade en ny operativ enhet inom rekrytering och kompetensförsörjning. Enheten för rekrytering och kompetensförsörjning är en stödjande verksamhet inom områdena attrahera, rekrytera, introducera, behålla, utveckla och avsluta. Alla chefer får rekryteringsstöd i samtliga nyanställningar över sex månader. Stöd ges genom hela rekryteringsprocessen. I rollen som HR-konsult i kompetensförsörjningsenheten kommer du att vara ett kvalificerat och administrativt stöd till chefer i deras rekryteringsprocesser. Arbetet innebär att du ansvar...
2021-10-14 2021-10-27
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Badvärd
Som badvärd hos oss kommer du att ha schemalagd tjänstgöring i badmiljö med bevakning av oaser och simhall. En stor del av arbetet handlar om att hålla Fjärran Höjderbadet rent och snyggt vilket innebär arbetsuppgifter där skötsel och städning ingår. Ditt uppdrag innefattar även simundervisning samt babysim. Att utföra olika typer av livräddningsövningar sker regelbundet på arbetsplatsen.
2021-10-14 2021-10-21
Kriminalvården, Gävle Kock till verksamhetsområde Gävle, timanställning
Som kock lagar du mat till i första hand de intagna på häktet men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.
2021-10-14 2021-11-04
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Tekniker till teknisk hörselvård i Gävle
Du kommer att arbeta med service av hörapparater, installation och underhåll av hörselteknisk utrustning i patientens hem, beställning av hörapparater/hörhjälpmedel, kontroll av leveranser, lagerhantering och rekonditionering av hörhjälpmedel. Patientkontakt ingår i arbetet. En gång/vecka sker arbetet i Sandviken, tjänstebil finns.
2021-10-14 2021-10-29
Region Gävleborg, Företagshälsovårdsnämndförvaltning Företagssköterska till Företagshälsa Region Gävleborg
I dina arbetsuppgifter som företagssköterska ingår exempelvis provtagning, vaccinationer och lagstadgade medicinska kontroller. Som medarbetare på Företagshälsa Region Gävleborg fungerar du förutom din yrkesspecifika roll också som arbetsmiljökonsult där du bistår våra kunder i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ingår i ett multiprofessionellt team. Det förebyggande arbetet innehåller utbildning, information och rådgivning till både anställda och chefer. I arbetsuppgifterna ingår bland annat arbetslivsinriktat rehabiliterings- och arbetsan...
2021-10-14 2021-10-31
Gävle kommun, Verksamhetsstöd Administratör inriktning praktik
Ditt uppdrag som administratör inriktning praktik inom Verksamhetsstöd Sektor Utbildning handlar om att vara spindeln i nätet när det gäller den sektorövergripande administrationen av olika typer av praktik såsom PRAO, APL och VFU, men också att vara länken mellan skola och näringsliv i samarbetsprojektet Trossen. I ditt uppdrag kommer du beroende på praktikform fördela praktikplatser internt eller externt, men också arbeta med införskaffning av olika praktikplatser. Det är därför av största vikt att du är känd för att vara en god förebild oc...
2021-10-14 2021-10-28
Gävle kommun, Verksamhetsstöd Elevhälsan Enhetschef centrala elevhälsan
Vill du vara med och påverka och vidareutveckla Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete? Har du även intresse och kunskap av att leda och stödja ett team med skolkuratorer? Sök då tjänsten som enhetschef. Gör Gävles framtid med oss! Som enhetschef för skolkuratorerna tar du initiativ till och leder processer som bidrar till ett ökat förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete. Här har du en nyckelroll att tillsammans med skolans personal och medarbetarna inom elevhälsan utveckla verksamheten mot dess mål. Du leder en arbetsgrup...
2021-10-13 2021-10-31
Region Gävleborg, Ekonomiförvaltning Verksamhetsutvecklare till fastighetsavdelningen i Gävle
Fastighetsavdelningen utökar och söker en verksamhetsutvecklare. Som verksamhetsutvecklare arbetar du både med strategiska uppdrag och med uppdrag på operativ nivå. Du samverkar med både interna och externa intressenter. Du samordnar och rapporterar pågående förstudier, utredningar etc. som rör avdelningen på övergripande nivå. Du driver vissa återkommande processer inom avdelningen, t ex uppdatering av riktlinjer, mål och aktiviteter. I tjänsten kommer du att genomföra utredningar, analyser samt skapa beslutsunderlag kopplat till fastighetsa...
2021-10-13 2021-10-26
Gävle kommun, Administrativa avdelningen Enhetschef social hållbarhet
Vi söker dig som har stort intresse för sociala hållbarhetsfrågor och som vill arbeta med att leda Gävle kommuns Sociala hållbarhetsprogram. Socialt hållbarhetsprogram för Gävle kommun har tagits fram för att säkerställa att vi inom Gävle kommunkoncern arbetar tillsammans för en hållbar framtid för alla som bor och vistas i Gävle kommun idag och i framtiden. Med utgångspunkt i Agenda 2030 och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna strävar vi mot ett socialt hållbart samhälle genom de fyra målområdena trygghet, jämställda och jämlika v...
2021-10-13 2021-10-26
Gävle kommun, Brynäs/Nynäs förskoleområde Barnskötare till Staffansgården
Rollen som barnskötare innebär att du tillsammans med dina kollegor bidrar till utbildningen på förskolan. I arbetet ingår planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering enligt beslutade mål och riktlinjer.
2021-10-12 2021-10-26
Gävle kommun, Välfärd Gävle Försörjningsstödshandläggare
Vill du göra skillnad? Vill du arbeta för att människor ska nå utveckling, stabilitet och egenförsörjning? Då kan detta vara din nästa utmaning! Vi söker nu två försörjningsstödshandläggare. Kom och gör Gävle bättre med oss! Som försörjningsstödshandläggare är ditt främsta uppdrag att handlägga och utreda rätten till ekonomiskt bistånd. Du fattar självständigt beslut om bistånd genom att tillämpa lagstiftningen på ett korrekt och rättssäkert sätt. Arbetet innebär att göra kvalificerade utredningar av inkomna underlag. I din roll ingår du i et...
2021-10-12 2021-10-31
Gävle kommun, IT- och utvecklingsavdelningen Masterdataansvarig
Vill du vara med och leda utveckling och digitalisering inom Gävle kommun? Hos oss får du möjlighet att skapa samhällsnyttiga tjänster som ger nöjda användare och förbättrar för verksamheten samtidigt som du delar med dig och lär av andra. Gör Gävle smartare tillsammans med oss! Vi söker nu dig som inte är en renodlad arkitekt, systemförvaltare, informatiker, förändringsledare eller projektledare men som kan agera i alla eller flera av dessa roller utifrån informationsperspektivet som vår masterdataansvarig! Du brinner för styrning av data oc...
2021-10-12 2021-10-31
Gävle kommun, Vasaskolan Gymnasielärare i bildämnen
Som lärare på Vasaskolan planerar, genomför och följer du upp undervisningen. Du är van att bedöma och utvärdera olika undervisningsstrategier och anpassa undervisningen därefter. På skolan har vi höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas. Som pedagog skapar du en undervisningssituation som präglas av trygghet och tillitsfullt klimat. På skolan jobbar vi både i arbetslag och ämneslag. Mentorskap kan ingå i tjänsten. Samarbete och kollegialt lärande är en självklar del av uppdraget. Vi vill att du bidrar till att utveckla de...
2021-10-12 2021-10-24
Gävle kommun, Utbildning Gävle Gymnasielärare i matematik/naturkunskap
Som lärare i gymnasiet kommer du att arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av arbetsuppgifter. Arbetet utförs enligt beslutande mål och riktlinjer. I arbetsuppgiften ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utifrån en bra, lustfylld och varierande skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stöder eleverna så att de når goda skolresultat. Arbetet genomförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt andra aktörer utanför skolan...
2021-10-12 2021-10-24
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Hälsoinformatiker till Region Gävleborg
Som hälsoinformatiker kommer du verka utifrån bland annat Socialstyrelsens gemensamma informationsstruktur och Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård med att standardisera och strukturera ändamålsenlig vårdinformation. Målet är att kunna bidra till en god och säker vård för patienten samt vara informationskälla till bl.a. patienten, uppföljning och rättsliga krav. Vi befinner oss just nu i en spännande fas inför implementering av ett nytt journalsystem, Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS). Det sker i samarbete med åtta a...
2021-10-12 2021-10-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till BB/gyn-avdelningen, kvinnosjukvården i Gävle
Att arbeta som sjuksköterska på vår BB/gyn-avdelning innebär att ansvara för omvårdnaden av nyförlöst kvinna och nyfött barn med patientsäkerhet och gott bemötande i fokus. Du säkerställer att familjen får den vård, omsorg, information och det stöd de är i behov av. Arbetet omfattar även vård och omsorg av gynekologiska patienter. Arbetet innefattar gott samarbete med andra yrkesgrupper och vårdenheter inom och utanför kvinnokliniken samt handledning av studenter/praktikanter och nyanställda. Stor möjlighet till kompetensutveckling och breddn...
2021-10-12 2021-10-24
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Undersköterska till BB/gyn-avdelningen, kvinnosjukvården i Gävle
Vi söker dig som är intresserad av vård och omsorg om kvinnor med gynekologiska besvär, gynekologisk cancer och den nyförlösta kvinnan med sitt nyfödda barn. På vår avdelning arbetar vi i par med ett gemensamt ansvar om patienten. Du ska ha ett gott samarbete med dina kollegor på avdelningen och ett nära samarbete med andra avdelningar. I uppdraget ingår också att handleda studerande och introducera nya kollegor. Arbetet på vår avdelning är upplagt i treskift. Stor möjlighet till kompetensutveckling och breddning av kompetens finns genom våra...
2021-10-12 2021-10-24
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Barnmorska till barnmorskemottagningen Gävle
Barnmorskan arbetar inom följande verksamhetsområden: • Hälsovård i samband med graviditet vilket innefattar medicinskt basprogram, foster diagnostik, hälsoinformation under graviditet och psykosocialt arbete. • Stöd i föräldraskap och föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelse. • Familjeplanering på individnivå vilket innefattar preventivmedelsrådgivning och STI-prevention. • Gynekologisk cellprovskontroll för att förebygga cervixcancer. • Folkhälsoarbete och samtal om livsstilsfrågor.
2021-10-12 2021-10-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning ST-läkare till Valbo Din hälsocentral
Är du intresserad av en tjänst hos oss och vill vara med och utveckla primärvården? Vi ser dig och dina idéer som en tillgång och du kan påverka och vara delaktig i det du har särskilt intresse för. Vill du arbeta både självständigt och i team och träffa patienter med många olika sökorsaker? Både vi och hela regionen befinner oss i en spännande utvecklingsfas där digitala vårdmöten står för dörren. Vi är en verksamhet som står i en utvecklingsfas så vill du hänga på, tveka inte. Som läkare på Valbo Din hälsocentral kommer du att arbeta i team...
2021-10-12 2021-11-01
Gävle kommun, Välfärd Gävle Leg sjuksköterska Hemsjukvården/konsultverksamheten
Som samordningssjuksköterska på Välfärd Gävles konsultverksamhet är du arbetsledare under ditt pass. Du tar emot inkommande samtal gällande kunder inskrivna i kommunens Hemsjukvård samt kunder boendes på Välfärd Gävles vård- och omsorgsboenden. Du ger råd till personal, kunder och anhöriga. Du fördelar kundbesök till sjuksköterskor och undersköterskor. Arbetet sker under jourtid vilket innebär vardagkvällar samt vissa helger.
2021-10-11 2021-11-07
Region Gävleborg, Regional utvecklings-förvaltning Avdelningschef näringsliv och innovation, regional utveckling
Som avdelningschef kommer du att fortsätta bygga upp avdelningens verksamhet och leda verksamheten i samarbete med interna och externa aktörer utifrån ett helhetsperspektiv. Du ansvarar för personal, ekonomi, arbetsmiljö och kompetensförsörjning samt för verksamhetens leverans och kvalitet där uppföljning- och utvecklingsansvar ingår för desamma. Du säkerställer att välgrundade beslutsunderlag tas fram, kan på ett professionellt sätt föredra ärenden för politik och i andra sammanhang samt bidrar till gott samverkansklimat internt såväl som ex...
2021-10-11 2021-10-31
1 2 3 4 >