Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Fysioterapeut, Hamrånge Din hälsocentral
Är du fysioterapeut och vill jobba tillsammans med oss för våra patienters möjlighet till aktivitet och hälsa? Vi strävar efter livskvalitet och bättre hälsa för våra patienter och vill ha dig med i vårt team. Arbetet innebär bedömning och behandling av patienter med olika funktionsnedsättningar och rehabiliteringsbehov, vanligt förekommande inom primärvård. I tjänsten ingår även vissa hembesök i samverkan med arbetsterapeut och distriktssköterska från hälsocentralen.
2021-02-26 2021-03-31
Gävle kommun, Sofiedal rektorsområde IT-samordnare till Sofiedals Rektorsområde
I samråd med skolledning, IT-samordnare och övriga medarbetare vara delaktig i rektorsområdets IT-utveckling genom att identifiera utvecklingsområden och arbeta för att hitta förbättringar och nya idéer. Du kommunicerar, samverkar och stödjer elever, medarbetare och skolledning i skolans digitaliseringsarbete. Du samordnar och stödjer medarbetare och elevers IT-utrustning och hanterar den löpande driften och administrationen av bärbara datorer, lärplattor och kringutrustning. Du kommer dessutom att vara ansvarig för att: • administrera appar,...
2021-02-25 2021-03-10
Gävle kommun, Sofiedal rektorsområde Specialllärare till Sofiedalsskolan
Som speciallärare är du ett stöd i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du arbetar med att ge stöd till elever i olika ämnen, enskilt, i grupp och i klass. Du representerar Elevhälsoteamet och samarbetar med lärarna i arbetet med att identifiera elevens behov. Du följer upp kartläggningar som genomförs i olika klasser tillsammans med lärare och samarbetar med rektor och övriga medarbetare från elevhälsan. Du kommer att arbeta i team, i ett nära samarbete med andra speciallärare, specialpedagoger och pedagoger.
2021-02-25 2021-03-10
Gävle kommun, Sofiedal rektorsområde Lärare i Ma/No till Sofiedalsskolan åk 7-9
Som lärare 7-9 kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan.
2021-02-25 2021-03-10
Gävle kommun, Vallback rektorsområde Lärare till Staffansskolan
Som lärare på Staffansskolan kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. I arbetsuppgifterna ingår mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan.
2021-02-24 2021-03-14
Gävle kommun, Vallback rektorsområde Trä- och metallslöjdslärare till Staffansskolan
Som Trä- och metallslöjdslärare kommer du arbeta med undervisning, ha ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan. Som lärare arbetar du med att främja ...
2021-02-24 2021-03-14
Gävle kommun, Bemanningsenheten Sommarjobb för högskolestuderande till Livsmiljö Gävle
Vill du ha ett spännande och utvecklande sommarjobb på Livsmiljö Gävle, som ger dig värdefull erfarenhet? Vi söker engagerade sommarvikarier till fyra av våra enheter, där du får möjlighet att arbeta med administration av bygglovsärenden, trafikfrågor, skolskjuts och elevresor samt allmän administration och posthantering. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken enhet du söker dig till. På enheten Bygglov kommer du huvudsakligen att arbeta med administration av bygglovsärenden. Till enheten Planering och analys söker vi en trafikplanerar...
2021-02-24 2021-03-07
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Specialistläkare i allmänmedicin till Södertull Din hälsocentral
Nu söker vi 3-4 specialistläkare i allmänmedicin till Södertull Din hälsocentral. Vi söker dig/er som är specialist i allmänmedicin och som vill tillsammans med dina/era specialistkollegor och kollegor i andra professioner bygga upp vår verksamhet inom primärvården i Gävle och Södertull Din hälsocentral. På Södertull Din hälsocentral får du/ni möjligheten att vara kreativa och bygga upp nya arbetssätt som passar verksamheten och dig/er. Har du/ni ett genuint intresse för handledning av utbildningsläkare finns det möjlighet att kombinera handled...
2021-02-23 2021-03-20
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Psykiatrisjuksköterska/Kurator till Valbo Din hälsocentral
Du kommer att ingå i ett psykosocialt team tillsammans med befintlig psykiatrisjuksköterska. Du ska ansvara för psykosociala bedömningar och korttidsinriktade behandlingsinsatser inom det allmänmedicinska kompetensområdet vid exempelvis depressioner, ångest, stressrelaterade sjukdomar, mer komplicerade kriser, psykosomatiska tillstånd mm. Vi arbetar med patienter över 18 år. Ofta utgör vi i primärvården första kontaktvägen för patienter med psykisk ohälsa. Det innebär mycket samverkan med övrig medicinsk- och rehabiliteringspersonal både på h...
2021-02-23 2021-03-21
Gävle kommun, Borgarskolan Yrkeslärare Lastbilsmekaniker
Som yrkeslärare i gymnasiet kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner inom en specifik yrkesinriktning. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktöre...
2021-02-23 2021-03-14
Gävle kommun, Sofiedal rektorsområde Lärare MA/NO åk 7-9 i AST-grupp
Som lärare på Sofiedalskolans avdelning Opalen kommer du arbeta med undervisning av barn i autismspektrum, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadsha...
2021-02-23 2021-03-09
Gävle kommun, Välfärd Gävle Semestervikarier, socionomer/socionomstudenter till Gävle kommun
På försörjningsstödenheterna arbetar du med socialt förändringsarbete och myndighetsutövning i form av utredning och handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Där arbetar du aktivt tillsammans med våra kunder, samarbetar med kollegor och samverkanspartners för att kunden så snart som möjligt ska kunna leva ett självständigt liv med egen försörjning. Som biståndshandläggare arbetar du med personer över 18 år som söker om stöd och hjälp. Arbetet innebär att utreda rätten till olika insatser, bedöma och fatta beslut enlig...
2021-02-23 2021-04-30
Region Gävleborg. Dietist på distans till dietistenheten Gävleborg
Som dietist på distans arbetar du främst med patientarbete med fokus på att förbättra tillgängligheten inom dietistenheten. Kontakten med patienter sker via digitala möten, men även telefonledes. Du kommer att arbeta med vanligt förekommande patientgrupper inom respektive område. Denna visstidsanställning kommer att utvärderas under arbetets gång med hänseende till kvalitet på nutritionsbehandling, nöjdhet hos patient, arbetsmiljö samt produktion. Vi inom dietistenheten har regelbundna samverkansmöten för utvecklings- och uppföljningsarbete sam...
2021-02-23 2021-03-09
Gävle kommun, Södra förskoleområdet Barnskötare
Rollen som barnskötare innebär att du tillsammans med dina kollegor bidrar till den pedagogiska verksamheten på förskolan. I arbetet ingår planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer.
2021-02-22 2021-03-08
Region Gävleborg. Sjuksköterska till onkologisk dagsjukvård i Gävle
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du tillsammans med övriga i teamet för våra patienters behandlingar och fortsatta planering i omvårdnadsprocessen. Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter samt arbeta självständigt i patientcentrerad vård. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • cytostatikabehandling intravenöst och peroralt • målstyrd behandling med antikroppar • symtomlindrande behandling med exempelvis transfusioner av blodprodukter. Hos oss får du • personligt anpassad introduktion • arbeta i en trygg arbetsg...
2021-02-22 2021-03-15
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning ST-studierektor för Barn och ungdomspsykiatrin
Uppdraget innebär att verka för att samordna och kvalitetssäkra specialistläkarutbildningen inom BUP med övergripande ansvar för samtliga ST-läkare, i våra sju regioner. I uppdraget ingår att genomföra träffar/besök på de kliniker som har ST-läkare för att följa upp hur ST-utbildningen genomförs. Du kommer att medverka till att det inom regionen finns en likvärdighet avseende genomförandet av ST-utbildningen, upprättande av utbildningsplanering och utvärderingsmetoder. Det ingår även att ordna träffar för huvudhandledare, utbildningsseminarier ...
2021-02-22 2021-03-12
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Arbetsterapeut till Södertull Din hälsocentral
Är du arbetsterapeut och vill jobba tillsammans med oss för våra patienters möjlighet till aktivitet och hälsa? I samråd med patienten görs bedömning av aktivitetsförmåga och behov av rehabiliteringsinsatser. Du gör bedömningar, förskrivning av hjälpmedel, utprovning, uppföljning enligt förskrivningsprocessen. Som arbetsterapeut gör du minnesutredningar som ett komplement till DSK och läkares bedömning/utredning. I arbetsuppgifterna ingår även bland annat att utifrån bedömning formulera utlåtanden i ärenden som gäller bostadsanpassning, samt an...
2021-02-22 2021-03-15
Gävle kommun, Polhemsskolan Biträdande rektor, Polhemsskolan
Vi söker nu en biträdande rektor till Polhemsskolan som kommer ha det övergripande ansvaret för Barn- och fritidsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Som pedagogisk ledare har du en nyckelroll för skolans fortsatta utveckling. Ditt uppdrag är att tillsammans med lärarna leda arbetet med en tydlig inriktning mot elevers lärande. I dina arbetsuppgifter ingår både att planera och organisera, såväl som att följa upp och utvärdera. I ditt arbete stödjer du dig naturligt på skolans olika styrdokument....
2021-02-22 2021-03-07
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Medicinsk sekreterare till Barn- och ungdomsmottagningen i Gävle
Som medicinsk sekreterare hos oss är din huvudsakliga arbetsuppgift arbete med journalskrivning och övrig medicinsk dokumentation. Hos oss får du också, genom att vi har ett roterande schema, varierande arbetsuppgifter och du ges möjlighet att utvecklas inom flera administrativa områden såsom registrering i patientadministrativa system, diagnosklassificering, remisser, samt hantering av post och vårdrelaterade intyg. Inom teamet pågår utvecklingsarbeten vilka du förväntas medverka i.
2021-02-22 2021-03-14
Region Gävleborg, IT-förvalting Region Gävleborg söker enhetschef till IT verksamhetsutveckling
Enhetens uppdrag är att skapa förutsättningar och bidra till verksamhetsutveckling och verksamhetsnytta, med stöd av IT, för alla verksamheter inom Region Gävleborg. Målbilden är att tillsammans med verksamheterna stärka dem i sina uppdrag och att enheten ska vara den självklara samarbetsparten kring utvecklingsfrågor inom IT-området. I rollen som enhetschef erbjuder vi dig ett stimulerande och omväxlande arbete där du ansvarar för att leveranserna uppfyller vårt uppdrag. Du rapporterar till avdelningschef och har ett tätt samarbete med de sex...
2021-02-22 2021-03-15
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Medicinsk sekreterare till Hamrånge Din hälsocentral
Som medicinsk sekreterare hos oss arbetar du med vårddokumentation, journalskrivning och remissbevakning. Du arbetar även i receptionen med tillhörande administrativa uppgifter, registrering och scanning. Det ställs krav på självständigt arbete, ett gott bemötande, god samarbetsförmåga och professionellt ansvar.
2021-02-22 2021-03-14
Gävle kommun, Ekonomiavdelningen Redovisningscontroller
Vill du arbeta med redovisning och trivs med ett omväxlande arbete med många kontaktytor? Brinner du för utveckling och digitalisering? Då kan detta vara din nästa utmaning! Gävle kommun söker nu en redovisningscontroller till Ekonomiavdelningen. Kom och gör Gävle bättre tillsammans med oss! I ditt uppdrag ingår det att vara stöd i huvudsak till redovisningschef, men även övriga chefer samt medarbetare på ekonomiavdelningen. Du kommer att arbeta med kommunövergripande redovisning, ansvara för kommunens delårs- och årsbokslutsarbete samt delta ...
2021-02-22 2021-03-17
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Miljöinspektör med inriktning miljöskydd
Gör Gävle till Sveriges bästa miljöstad! Vi söker nu två miljöinspektörer med inriktning miljöskydd till enheten för miljö- och hälsoskydd på Livsmiljö Gävle. Som miljöinspektör inom miljöskyddsområdet genomför du tillsynsarbete enligt Miljöbalken. Egenkontroll hos våra tillsynsobjekt är ett centralt begrepp, liksom att vi i gruppen strävar efter samsyn kring bedömningar och tillvägagångssätt. Tillsynsarbetet handlar bland annat om handläggning av anmälningar och ansökningar, genomförande av tillsynsbesök och inventeringar, provtagning vid til...
2021-02-19 2021-03-07
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Stadsarkitekt
Gävle växer, och har idag strax över 100 000 invånare. Nu behöver vi göra plats för fler Gävlebor och kommande generationer. I utvecklingen av Gävle är gestaltningsfrågorna en viktig del och nu söker vi en stadsarkitekt med rollen att arbeta strategiskt, proaktivt och operativt med fokus på gestaltning av bebyggelse. Som stadsarkitekt har du en viktig roll i att initiera, väcka intresse och inspirera kring arkitekturfrågor, det gör du genom att hålla föreläsningar och dialoger med såväl invånare, byggherrar, politiker som andra medarbetare. ...
2021-02-19 2021-03-12
Gävle kommun, Välfärd Gävle Ekonom
Är du en driven ekonom som är bra på att förklara ekonomiska termer? Bra, då kanske just du är den ekonom vi söker! Hos oss kommer din kompetens vara viktig och värdefull för att ge det bästa tänkbara verksamhetsstödet till Välfärd Gävle, för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Tillsammans gör vi Gävle bättre! I rollen som ekonom arbetar du som ett verksamhetsstöd med löpande budget, avstämningar och bokslutsarbete. Du är ett stöd i chefernas arbete med att se samband mellan verksamhet, personal och ekonomi så att de kan fatta beslut ...
2021-02-19 2021-03-07
1 2 3 4 >