Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Folktandvården Gävleborg AB, FTV Valbo Tandhygienist till Folktandvården Valbo
Som tandhygienist jobbar du kliniskt med barn, ungdom och vuxna, inom hela vårdpanoramat. Du arbetar i team med tandläkare/tandsköterska och tillsammans strävar ni alltid efter att ge patienten kvalitativ vård i en lugn och omhändertagande miljö. Som tandhygienist hos oss finns goda möjligheter till fördjupning inom olika odontologiska områden såsom ortodonti, parodontologi med mera. Du får efter utbildning möjlighet att bland annat utföra fyllningsterapi, ta avtryck samt utföra klinisk fotografering.
2023-09-29 2023-10-13
Region Gävleborg, IT-förvaltning Supporttekniker till första linjens IT-support
Trivs du med att vägleda och guida andra i det dagliga arbetet, och vill vara med och göra skillnad? Tveka inte att söka tjänsten som supporttekniker hos oss. Du arbetar i första linjen och hjälper våra kunder via telefon, e-post och fjärrstyrning. Tjänsten som supporttekniker är omväxlande. Du erbjuds möjligheten att hantera många olika typer av ärenden och områden. Du löser ärenden på egen hand eller tillsammans med kollegor beroende på komplexitet och typ av ärende. Dina arbetsuppgifter innefattar att prioritera, analysera samt kommunicera ...
2023-09-29 2023-10-20
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri Kurator till barn- och ungdomshabiliteringen
Som kurator hos oss har du en viktig och betydelsefull roll i habiliteringsarbetet. Du arbetar med barn och unga med autism, intellektuella funktionsnedsättningar och motoriska funktionsnedsättningar. Du ger även stödjande insatser till föräldrar och närstående. Du kommer ingå i ett tvärprofessionellt team tillsammans med arbetsterapeut, fysioterapeut, specialpedagog, sjuksköterska, psykolog och logoped. Läkare och dietist finns även på enheten. Som kurator ansvarar du också för att ge information om samhällsstöd. Detta innebär att du även komm...
2023-09-29 2023-10-20
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri Rehabassistent till barn- och ungdomshabiliteringen
Som rehabassistent hos oss har du en viktig och betydelsefull roll i habiliteringsarbetet. Du träffar patienter och vårdnadshavare på mottagningen, i hemmet, på förskola/skola och andra platser i patientens omgivning. Idag erbjuder vi även en hög andel digitala vårdkontakter. Som rehabassistent kommer du bland annat att arbeta med • genomgång av träningsprogram med patient/vårdnadshavare • uppföljning av träningsprogram och hjälpmedel • träning på land eller i bassäng • administrativa uppgifter kopplat till kallelser, registrering och hjälpme...
2023-09-29 2023-10-20
Region Gävleborg, VO Specialmedicin Neurolog till neurologmottagningen
Vi samarbetar ofta med universitetssjukhus och deltar i olika högspecialiserade ronder till exempel neurodegenerativ rond, epilepsirond, neurofysrond. Mottagningsarbete med olika roller så som mottagningsbesök, handledning och konsult med bedömning av både kroniska och akut neurologiska diagnoser. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och neuropsykologer. Vi arbetar tillsammans med ett neurorehabteam för att möjliggöra för våra patienter att få så gott omhändertagande som möjligt. Arbetet på mottagningen sker dagtid måndag-fredag ...
2023-09-29 2023-10-13
AB Gavlegårdarna Drifttekniker till Gavlegårdarna i Gävle!
Som drifttekniker på Gavlegårdarna arbetar man med värme och ventilation i fastigheterna samt energibesparingsprojekt. Allt arbete sker med stöd av moderna tekniska system. Som drifttekniker har man ett nära samarbete med entreprenörer och andra avdelningar inom företaget som man arbetar tillsammans med. Här ansvarar man för att hålla värme- och ventilationssystemet i alla våra fastigheter på en hög nivå. Huvudsakliga arbetsuppgifter är: • Larmhantering och rondering av värmecentraler • Utföra service av våra ventilationsanläggningar och fjä...
2023-09-28 2023-10-12
Gävle kommun, Välfärd Gävle Vägledare till Utredningsenheten vuxen
Vill du vara med och motverka att Gävlebor lever i socialt utanförskap och dras in i en kriminell livsstil? Sök då tjänsten som vägledare på Utredningsenhet vuxen. Vi söker nu 3 engagerade medarbetare till vårt ambulerande motivationsteam. Tillsammans gör vi Gävle värdefullt! Ambulerande motivationsteamet arbetar uppsökande, samordnande, vägledande och motiverande med medborgare som har ett missbruk och/eller lever i en kriminell kontext. Som vägledare arbetar du tillsammans med ansvarig socialsekreterare för att motivera medborgare att göra...
2023-09-27 2023-10-10
Gävle kommun, Stöd i hemmet Behandlingssamordnare och stf enhetschef till Öppenvårdsenhet vuxen
Är du trygg i din roll som alkohol- och drogterapeut och söker nya utmaningar? Bra! Kom och bidra med din kunskap och erfarenhet i rollen som behandlingssamordnare hos oss på Öppenvårdsenhet vuxen! Vi erbjuder dig ett omväxlande och utvecklande arbete där du ges möjligheten att växa både personligt och professionellt. Tillsammans gör vi varandra, verksamheten och Gävle ännu bättre! Tillsammans med chef och den andra behandlingssamordnaren leder och fördelar du det dagliga klientarbetet. Du ansvarar för ditt team som består av alkohol- och dro...
2023-09-27 2023-10-22
Gävle kommun Lärare inriktning fritidshem autismspektrumgrupp Milbo skola
Du kommer att ansvara för planering och undervisning i fritidshemmet. I arbetet ingår planering, genomförande och utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer. Tillsammans med dina kollegor medverkar du till att skapa en skola där alla känner sig trygga och sedda som elever, vårdnadshavare och personal. Arbetet är förlagt till Milbo skolas autismspektrumgrupp Gläntan där du kommer att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
2023-09-27 2023-10-22
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Sjuksköterska till vuxenpsykiatrins heldygnsvård
Som sjuksköterska i vuxenpsykiatrins heldygnsvård utgör du en viktig roll i vårdteamet runt patienten utifrån ditt unika omvårdnadsperspektiv. Du samarbetar med andras yrkesprofessioner samt patienten och dess anhöriga. Du bedömer den enskilde patientens behov av psykiatrisk omvårdnad, utför och delegerar omvårdnadsåtgärder. Som sjuksköterska hos oss har du en arbetsledande roll, ansvarar för läkemedel och dokumentation. Att handleda studenter och nya medarbetare är en naturlig del av dina arbetsuppgifter. Som ny sjuksköterska hos oss erbjuds d...
2023-09-27 2023-10-22
Gävle kommun, Sofiedal rektorsområde Lärare Ma/NO åk. 7-9 till Sofiedalskolan
Vill du vara delaktig i elevers lärande och utveckling? Gillar du att se elever växa och utvecklas? Bra, då kan detta vara en tjänst för dig! Kom och gör Gävles barns framtid med oss. Sofiedalskolan söker en legitimerad lärare som kommer att arbeta med undervisning i årkurs 7-9 i ämnena matematik och No. Du kommer ha ansvar för planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I uppdraget ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad s...
2023-09-27 2023-10-17
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Lärare till Lärcentrum Gävle
Lärcentrum är en nationell organisation för vuxenutbildning för Kriminalvårdens klienter. Vid varje anstalt finns ett lärcentrum där utbildning bedrivs enligt Förordning om vuxenutbildning (2011:1 108). Anställda, behöriga lärare undervisar på grundläggande och gymnasial nivå liksom i utbildning i svenska för invandrare. Som lärare inom Kriminalvården är du placerad på anstalten och arbetar i tre funktioner; som ämneslärare för lokala studerande, som ämneslärare för studerande på distans, samt som pedagogisk handledare lokalt för dem som har si...
2023-09-27 2023-10-18
Lantmäteriet Tekniskt stöd inom geografiska informationssystem, Serbien
I Lantmäteriets biståndsprojekt i Serbien erbjuds nu en möjlighet att bidra till landets utveckling. Det bilaterala samarbetsprojekt genomförs tillsammans med Republic Geodetic Authority of Serbia (RGA). Projektet finansieras av SIDA och kommer att pågå till och med 2025. Projektets övergripande mål är att möjliggöra för Serbiens offentliga förvaltningar att fatta effektiva och öppna beslut, på ett demokratiskt och socialt inkluderande sätt, genom användning av geodata. En del av projektet fokuserar därmed på att stödja RGAs befintliga enhet i...
2023-09-27 2023-10-18
Gavlefastigheter , Gavlefastigheter Byggprojektledare
Ditt ansvar som projektledare blir att leda, planera och följa upp projekten så att myndighetskrav, ekonomi, kvalitets- och miljökrav uppfylls. Projekten drivs i nära samarbete med interna kollegor så som tekniska specialister, förvaltare och inköpare. Konsulter, hyresgäster, myndigheter och entreprenörer är andra aktörer som du samarbetar med. Verksamhetsutveckling är en ständigt pågående process hos oss och du bidrar till att driva utvecklingen framåt tillsammans med dina kollegor.
2023-09-26 2023-10-23
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle Kurator vikariat till Andersberg Din hälsocentral
Vid Andersberg Din hälsocentral tillhör stressrelaterad ohälsa, kris, ångest och depressioner med lindrig och måttlig svårighetsgrad de vanligaste sökorsakerna. Patientgruppen är personer över 18 år. Psykosociala teamet i Andersberg ingår i ett större nätverk med andra professioner så som psykologer, kuratorer och psykiatrisjuksköterskor på andra hälsocentraler i Gävle. Arbetet är självständigt med mål att ha ett gott samarbetsklimat där vi hjälper och stöttar varandra. Som kurator hos oss kommer du bland annat att arbeta med • samtalsbehandli...
2023-09-26 2023-10-31
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle Specialistläkare allmänmedicin
Som specialistläkare i allmänmedicin kommer du att arbeta i nära samarbete med alla professioner på hälsocentralen. Din specialistkompetens är en viktig förutsättning för vårt gemensamma uppdrag i att stödja, behandla och vägleda människor mot ett friskare liv. Som specialistläkare i allmänmedicin hos oss kommer du bland annat att kunna arbeta med • våra mest sköra äldre på VÅBO • hemsjukvård • läkarmottagning • handleda utbildningsläkare, sköterskor och övrig personal. Hos oss får du • får du möjlighet till eget ansvarsområde som du brinner ...
2023-09-26 2023-10-20
Gävle kommun, Boende Omvårdnadspersonal till enskild kund på vård- och omsorgsboende
Vill du vara en del av vårt team som till största del jobbar med en specifik kund på vårt vård- och omsorgsboende? Vad kul! Vi söker erfarna och engagerade omvårdnadspersonal för en unik position som kräver särskild kompetens och bemötande. Tillsammans gör vi Gävle bättre för våra kunder. I den här rollen kommer du att arbeta nära och dedikerat med en specifik kund som utmanar med sitt beteende. Ditt främsta uppdrag är att skapa en trygg, stödjande och professionell vårdmiljö för kunden. Att möta kunden med empati och respekt, oavsett deras b...
2023-09-25 2023-10-10
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Sjuksköterska i ADHD-team
Som sjuksköterska hos oss kommer du arbeta självständigt med • insättning av läkemedelsbehandling, uppföljningar och dosjusteringar • delta i ADHD-teamets telefonrådgivning och medicinhämtning • samverka både internt men också med externa parter såsom socialtjänst, HVB-hem, heldygnsvårdsavdelningar med mera. Hos oss får du • mentor under första tiden på arbetsplatsen • extern handledning i MI • får arbeta i en rolig arbetsgrupp och göra stor skillnad för många människor. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbild...
2023-09-25 2023-10-15
Region Gävleborg, VO Ambulans och akut verksamhet Sjuksköterska till ambulanssjukvården i Gävle/Ockelbo
Inom ambulanssjukvården arbetar vi tillsammans för att alltid ge våra patienter rätt vård, på rätt vårdnivå och i rätt tid. I rollen som sjuksköterska på ambulansen arbetar du alltid tillsammans med minst en kollega men som patientansvarig under uppdrag har du också ett stort eget ansvar. Upplärningen innefattas av en längre introduktion som fördelas under ett par år där du successivt får nya kunskaper och färdigheter som gör dig trygg i yrkesrollen. Hos oss finns trygga ledare, lång erfarenhet och en positiv attityd som gör arbetet roligt och ...
2023-09-25 2023-10-15
Gävle kommun, Brynäs/Nynäs förskoleområde Förskollärare sökes till Brynäs/Nynäs
Vill du vara delaktig i barns lärande och utveckling? Gillar du att se barn växa och utvecklas? Är du en utbildad, pedagogisk och engagerad förskollärare som är van vid att ta stort ansvar? Bra, då kan detta vikariat vara nåt för dig! Kom och gör Gävles barns framtid med oss. Tillsammans med kollegorna i arbetslaget har du som förskollärare huvudansvar för utbildningen på förskolan. I arbetet ingår planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer.
2023-09-25 2023-10-08
Region Gävleborg, VO Anestesi Kvalitetssamordnare
Du är en del i anestesins stab och har verksamhetschefen som närmaste chef och sitter i ledningsgruppen. Vi är ett proaktivt verksamhetsområde som samverkar med stora delar av hälso- och sjukvården. Som kvalitetssamordnare hos oss kommer du bland annat att arbeta med • rutiner • internrevisioner • verksamhetsutveckling. Hos oss får du arbeta med utmanande projekt. Vi håller hög kvalitet i en snabb utveckling. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
2023-09-25 2023-10-10
Region Gävleborg, VO Ögon ST-läkare till ögonmottagning
På ögonmottagningen arbetar tolv läkare, varav fem är ST-läkare. Vi är en klinik som kan erbjuda en bredd samtidigt som du får utrymme att fördjupning dig inom ditt intresseområde. Vi träffar 500-600 patienter i veckan, där vi arbetar med att skapa en kontinuitet för patienterna vi möter. Detta för att förbättra deras upplevelse och för att du som läkare får följa behandlingen av dina patienter. Som ST-läkare hos oss kommer du arbeta • på mottagningen med undersökningar • på operationsavdelningen • med jourtjänstgöring. Hos oss får du • god ...
2023-09-25 2023-10-15
Region Gävleborg, VO Kvinnosjukvård Sjuksköterska till gynekologisk mottagning
Som sjuksköterska på gynmottagningen kommer du bland annat att arbeta med • patientrådgivning via telefon, 1177 och Min vård Gävleborg • remisshantering • mottagningsarbete • samt vara kontakt-sjuksköterska för gynekologisk cancer och patientnära arbete med patienter på vår dagsjukvård. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
2023-09-25 2023-10-22
Region Gävleborg, VO Barn- och ungdomssjukvård Barnsjuksköterska till barn- och ungdomsmottagningen
Vill du arbeta med barn och ungdomar i en specialistenhet som är godkänd i barnanpassad vård? Då ska du söka till oss. Som barnsjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • pedagogiskt och medicinskt förberedelsearbete • behandling • provtagning • telefonrådgivning • samordning av insatser för både planerade och akuta besök • egen sjuksköterskemottagning. Hos oss får du • arbeta tillsammans med erfarna kollegor • en trygg introduktion. Läs mer om våra olika förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-r...
2023-09-25 2023-10-22
Region Gävleborg, VO Barn- och ungdomssjukvård Psykolog till barn- och ungdomssjukvården
Specialistsjukvården utförs i multiprofessionella team med inriktning på olika diagnosgrupper. Inom barn- och ungdomssjukvården arbetar vi för att gemensamt utveckla och utvärdera vår verksamhet för att säkerställa att barnens vård utförs enligt FN:s barnkonvention och Nobabs standard. Som psykolog hos oss kommer du bland annat att • delta i tvärprofessionella team kring olika patientgrupper • göra utvecklingsbedömningar av barn som är för tidigt födda eller med andra riskfaktorer kopplade till födseln • göra screening och bedömning av psykisk...
2023-09-25 2023-10-29
1 2 3 4 5 >