Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Folktandvården Gävleborg AB Klinikchef till Folktandvården Strömsbro/Ockelbo
Som klinikchef jobbar du för klinikernas helhet och överenskomna mål. Du är en ambassadör för Folktandvården, delar vår värdegrund och verksamhetsidé och verkar aktivt utifrån de verksamhetsstrategier som Folktandvården valt. Du jobbar för att utveckla verksamheterna och teamarbetet som präglar vårt arbetssätt. Hos oss är det viktigt med en aktiv samverkan mellan kliniker inom allmäntandvården för att hitta hållbara lösningar tillsammans. I uppdraget ingår helhetsansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi och du arbetar även kliniskt. Till ...
2021-05-12 2021-05-26
Gävle kommun, Utveckling och stöd IT-ansvarig Välfärd Gävle
Vill du ha ett utvecklande och spännande jobb där såväl verksamhetsnyttan, kundnyttan och tekniken är i centrum? Då kanske just du är den som vi söker till rollen som IT-ansvarig! Hos oss kommer din kompetens vara värdefull och viktig för hållbara arbetssätt och lösningar inom IT-området. Tillsammans gör vi så att Gävle utvecklas! Som IT-ansvarig inom Välfärd Gävle kommer du att bidra med generell kunskap inom IT-området. Du ansvarar, driver och samordnar de interna IT-frågorna inom Välfärd Gävle och är bryggan mellan Välfärd Gävles verksamhe...
2021-05-12 2021-05-26
Högskolan i Gävle Universitetsadjunkt i didaktik
Arbetsuppgifterna omfattar framför allt undervisning i Grundlärarprogrammet med inriktning Fritidshem, men även inom inriktning F - åk 3. Det kan också bli aktuellt med undervisning inom Förskollärarprogrammet. Undervisningen kommer att göras inom ramen för både campusbaserade och distansbaserade kurser och program. Vissa utvecklings- och administrationsarbeten ingår i arbetsuppgifterna. Den sökande förväntas tillbringa merparten av sin arbetstid på plats vid Högskolan i Gävle. I övrigt se Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Tjänstest...
2021-05-12 2021-05-25
Högskolan i Gävle Universitetslektor i religionsvetenskap, inriktn. religionshistoria med religionsdidaktik
I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, planering och genomförande av undervisning, examination och administrativa sysslor. Undervisningsspråk är i första hand svenska men även engelska kan förekomma. Undervisningen är både nät- och campusbaserad. Undervisningen gäller främst delkurser som omfattar de abrahamitiska respektive de österländska religionerna, men även undervisning och handledning på avancerad nivå kan förekomma. Undervisningen inkluderar dessutom viss ämnesdidaktik inom ämneslärarutbildningen i religion med inriktning på gymnasiet....
2021-05-12 2021-05-25
Gävle kommun, Solängen rektorsområde Lärare i spanska/engelska till Nynässkolan
Som lärare i åk 7-9 på Nynässkolan kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna kan även mentorskap komma att ingå. Tillsammans med dina kollegor utformar du en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktöre...
2021-05-12 2021-05-26
Gävle kommun, Polhemsskolan Gymnasielärare i Idrott, samhällskunskap, kommunikation och entreprenörskap.
Som lärare i gymnasiet kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan. Gymn...
2021-05-12 2021-05-19
Högskolan i Gävle Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att bedriva undervisning, handledning och examination inom avdelningens utbildningsutbud med hög kvalitet på såväl svenska som engelska. I anställningen ingår också att delta i avdelningens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning, samverkan med det omgivande samhället och internationalisering. Undervisning på campus i Gävle och via distans eller helt nätbaserat. Tjänsteställe är Gävle.
2021-05-12 2021-05-26
Gävle kommun, Vasaskolan Gymnasielärare i franska och svenska som andraspråk till Vasaskolan
Som lärare på Vasaskolan planerar, genomför och följer du upp undervisningen. Du är van att bedöma och utvärdera olika undervisningsstrategier och anpassa undervisningen därefter. På skolan har vi höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas. Som pedagog skapar du en undervisningssituation som präglas av trygghet och tillitsfullt klimat. På skolan jobbar vi både i arbetslag och ämneslag. I tjänsten ingår det mentorskap för elever i det arbetslag som du ingår i. Samarbete och kollegialt lärande är en självklar del av uppdraget....
2021-05-12 2021-05-30
Gävle kommun, Vasaskolan Gymnasielärare i svenska/svenska som andraspråk till Vasaskolan
Som lärare på Vasaskolan planerar, genomför och följer du upp undervisningen. Du är van att bedöma och utvärdera olika undervisningsstrategier och anpassa undervisningen därefter. På skolan har vi höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas. Som pedagog skapar du en undervisningssituation som präglas av trygghet och tillitsfullt klimat. På skolan jobbar vi både i arbetslag och ämneslag. I tjänsten ingår det mentorskap för elever i det arbetslag som du ingår i. Samarbete och kollegialt lärande är en självklar del av uppdraget....
2021-05-12 2021-05-30
Region Gävleborg. Kurator till Hörselhabiliteringen i Gävle
Hörselhabiliteringens uppdrag är att ge habiliterande och rehabiliterande insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Som kurator har du ett brett arbetsfält inom hörselvården/hörselhabiliteringen och övriga öron-, näs- och halskliniken. Insatser inom hörselhabiliteringen riktar sig till personer med hörselnedsättning, tinnitus, ljudkänslighet, samt döva barn och vuxna och deras familjer. Vi samarbetar med syncentralen och ÖNH. Som kurator hos oss kommer du bland annat att arbeta med • Psykosocialt stöd bestående av bland annat sedvanliga kur...
2021-05-12 2021-06-02
Gävle kommun, Välfärd Gävle Handledare till EDV - inriktning Autism/AST och utvecklingsstörning
Målgruppen är vuxna personer med Autism/AST ( autismspektrumtillstånd ) och utvecklingsstörning som har beslut om daglig verksamhet enligt Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade ( LSS ). Inom EDV arbetar vi aktivt med brukarinflytande och vårt arbete utgår från ett pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt ( PFA ) som tydliggör och anpassar arbetsuppgifterna utifrån varje person. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande. Du ska kunna arbeta självständigt utifrån målsättningar, riktlinjer, aktiviteter och individuella genomför...
2021-05-12 2021-05-19
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Chefssekreterare till intensivvårdsavdelningen i Gävle
Beskrivning av arbetsuppgifter: En del av dina administrativa arbetsuppgifter innefattar arbete i regionens IT-system. Du kommer att ha ansvar att ta ut statistik. Det inrymmer även administration inom HR-området såsom anställnings- och avgångsrapporter, personalrapportering och schema, sjuk- och friskregistrering. Inom ekonomi består arbetsuppgifterna av fakturagranskning, hantering och kontering samt interna och externa debiteringar. Övrigt innefattar arbetsuppgifterna att vara behjälplig i dokumenthantering, arkivering, scanning och upprätta...
2021-05-12 2021-05-30
Lantmäteriet, Myndighetsgemensam verksamhet HR partner - vikariat, Gävle
Du ingår i Lantmäteriets verksamhetsområde HR och kommer att samarbeta med kollegor inom verksamhetsområdet, men också med övriga chefer och medarbetare på Lantmäteriet. Vi arbetar utifrån en tydlig arbetsgivarroll, att arbeta verksamhetsnära och proaktivt med HR-frågor och på så sätt stödjer vi Lantmäteriets värdegrund: handlingskraft, service och öppenhet. I rollen som HR-partner kommer du att arbeta både operativt och strategiskt med HR-frågor. Du ingår i en av verksamheternas ledningsgrupp och trivs med en omväxlande roll med att vara ett ...
2021-05-12 2021-06-01
Folktandvården Gävleborg AB, FTV Slottstorget Tandläkare till Folktandvården Slottstorget
Som tandläkare hos oss jobbar du kliniskt med barn, ungdom och vuxna, inom hela vårdpanoramat. Du leder och arbetar i team med tandsköterska/tandhygienist. Tillsammans strävar ni alltid efter att ge patienten kvalitativ vård i en lugn och omhändertagande miljö.
2021-05-11 2021-05-25
Gävle kommun, Sofiedal rektorsområde Lärare MA/NO åk 7-9 i AST-grupp till Sofiedalsskolan
Som lärare på Sofiedalskolans avdelning Opalen kommer du arbeta med undervisning av barn i autismspektrum, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadsha...
2021-05-11 2021-05-25
Gävle kommun, Sofiedal rektorsområde Lärare i SV/SO till Sofiedalskolans åk 7-9
Som lärare i åk 7-9 på Sofiedalskolan kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsa...
2021-05-11 2021-05-25
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Undersköterska/skötare till akutpsykiatrisk jourmottagning Gävle
Att arbeta som undersköterska/skötare med undersköterskekompetens på den psykiatriska jourmottagningen i Gävle innebär kontakt med alla tänkbara psykiatriska tillstånd på en och samma arbetsplats. Här kommer du att möta patienter utifrån mångkulturella aspekter, unga och äldre patienter. Tjänsten innefattar psykiatriskt jourmottagningsarbete dag- och kvällstid, såväl helg- som vardag. Du kommer att både självständigt och i samarbete med övriga medarbetare på mottagningen genomföra akutpsykiatriska bedömningar, där vårdnivå och lämpliga insats...
2021-05-11 2021-05-19
Gävle kommun, Polhemsskolan Två lärare i Matematik & Naturkunskap till Polhemsskolan
Som lärare i gymnasiet kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan. Gymn...
2021-05-11 2021-05-25
Region Gävleborg, IT-förvalting Systemförvaltare till IT-stödsystem
Vi söker en systemförvaltare till vårt IT-förvaltningsobjekt Kommunikationsverktyg. I objekt Kommunikationsverktyg ingår bl.a våra webbar, ärendehanteringssystem, SharePoint, MS Office, E-post, telefoni och videosystem. Som systemförvaltare ska du tillsammans med övriga resurser i objektet ansvara för att förvalta och utveckla aktuella system i enlighet med vår verksamhets behov. Att arbeta i nära relation med verksamheten och övriga medarbetare i objektet är avgörande i denna tjänst. Du kommer huvudsakligen att arbeta inom telefoni- och vi...
2021-05-11 2021-06-04
Gävle kommun, Sätra rektorsområde Lärare åk 1-3 till Ulvsäterskolan
Att ha klassansvar på Ulvsäterskolan innebär att man arbetar strukturerat i ett team med 2 klasser i samma årskurs. Klasslärare samarbetar med fritidspedagog, speciallärare, studiehandledare och SvA-lärare. Som lärare i åk 1och 2 har man inte musikundervisning utan vi ingår i ett projekt som heter El Sistema, ett projekt som främjar musik, drama och integration. Vi är en skola med fler paralleller i varje årskurs och samplanering/sambedömning är prioriterat inslag i det kollegiala lärandet, och vi ser en framgångsfaktor i att det finns bra föru...
2021-05-10 2021-05-31
Gävle kommun, Vallback rektorsområde Lärare 7-9 Svenska/SO till Vallbacksskolan
Som lärare i åk 7-9 på Vallbacksskolan kommer du arbeta med undervisning, mentorsansvar samt ansvara för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan.
2021-05-10 2021-06-12
Gävle kommun, Vallback rektorsområde Lärare i svenska till Vallbacksskolan
Som lärare i åk 7-9 på Vallbacksskolan kommer du arbeta med undervisning, samt ansvara för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan.
2021-05-10 2021-06-12
Gävle kommun, Bemanningsenheten Miljöinspektör till Livsmiljö Gävle, sommarvikariat
Som miljöinspektör genomför du livsmedelskontroller, vilket innefattar inspektioner och revisioner. Du deltar även i utredningar av matförgiftningar och klagomål av enklare och mer komplex karaktär. I rollen ingår även att ge information och rådgivning inom livsmedelsområdet. Att arbeta med att utveckla vår kontrollmetodik tillsammans med avdelningen kommer också att ingå i arbetet. Tjänsten ställer krav på din förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter på ett sätt som gynnar verksamheten som helhet. Vid livsmedelskontroller krävs ett gott o...
2021-05-10 2021-05-24
Gävle kommun, Bergby rektorsområde Lärare åk 1-3 till Björke Skola
Som lärare i 1-3 kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. I arbetsuppgifterna ingår mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan. Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.
2021-05-10 2021-05-30
Högskolan i Gävle Doktorand inriktn. digitalisering och internationalisering av små och medelstora företag
I doktorandens arbetsuppgifter ingår att bedriva forskarutbildning samt institutionstjänstgöring/undervisning. Det forskningsprojekt som doktoranden ska arbeta med rör små och medelstora företags digitalisering, digital transformation och internationalisering. Initialt sker det empiriska arbetet inom ramen för projektet Hållbara affärsrelationer för innovativa SMEs internationalisering. Utbildningen avslutas med en doktorsexamen i ämnet Industriell ekonomi motsvarande 240 högskolepoäng på forskarnivå. Examen utfärdas av Högskolan i Gävle. Do...
2021-05-10 2021-05-23
1 2 3 4 5 >