Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lantmäteriet, Geodata Grunddatajurist, Gävle
2021-07-27 2021-09-05
Lantmäteriet, Geodata Funktionschef Juridik, Gävle
Är du erfaren chef med personalansvar som är intresserad av juridiska frågor i offentlig verksamhet? Vi söker dig med förmåga att skapa ett framgångsrikt juristteam. Vi erbjuder dig en stimulerande tjänst med engagerade medarbetare och kollegor där du samverkar med parter internt och externt då juridik är en integrerad del av vår verksamhetsutveckling. Vi arbetar för en enhetlig och effektiv rättstillämpning och vår uppgift är att bidra till en snabb, enkel och rättssäker nationell informationsförsörjning med grunddata till samhället. Tillsam...
2021-07-27 2021-09-05
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Medicinsk sekreterare till kirurgkliniken i Gävle
Arbetsuppgifterna består av vårddokumentation och registrering i olika vårdsystem, diagnoskodning samt alla i övrigt förekommande sekreteraruppgifter inom både öppen- och slutenvården. Vidare har medicinska sekreterare hos oss en viktig roll i att arbeta med kvalitetsregister och handleda våra medicinska sekreterarstudenter.
2021-07-27 2021-08-22
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Psykolog med teamledaransvar i Digital Psykiatri
Som psykolog och teamledare hos oss kommer du arbeta halvtid med kliniskt arbete och halvtid med att leda och strukturera teamet. Det kliniska arbetet kommer vara riktat mot en av länets vuxenpsykiatriska mottagningar med strukturerade diagnostiska utredningar och KBT- behandlingar. Arbetet sker både via videolänk och med fysiska besök. Du kommer använda digitalt stöd i form av digitala behandlingsprogram och skattningsskalor i redan etablerade plattformar. Som teamledare har du ett övergripande arbetsledande ansvar för teamet. Detta innefattar...
2021-07-27 2021-08-10
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Utbildningsledare till Kliniskt träningscentrum
Syftet med ditt arbete är att genom evidensbaserad kunskap och utbildningsstöd stärka den professionella kompetensen hos sjukvårdpersonal för att skapa trygghet och personalsäkerhet och därmed bidra till ökad patientsäkerhet. Utbildningarna kan omfatta allt från träning av grundläggande färdigheter (som till exempel KAD och venprovtagning) och hjärt- och lungräddning till kommunikations- och teamträning och fullskalesimulering i interprofessionella team. Initialt omfattar denna tjänst en del fokus på introduktionsutbildningarna för sjukskötersk...
2021-07-27 2021-08-25
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterskor till hjärtavdelningen i Gävle
Kardiologin är unik i de möjligheter som finns. Är du nyutexaminerad är det inget hinder för att du kan börja på vår hjärtavdelning. Allt eftersom du blir mer och mer erfaren finns möjligheter till utbildning och utökade arbetsuppgifter. Utbildningsspåren är flera, bland annat interna utbildningar. Efter några år hos oss finns det möjlighet att utbilda dig på magisternivå inom kardiologi.
2021-07-26 2021-08-15
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Medicinsk sekreterare till Barn- och ungdomshabiliteringen Gävle
Vi arbetar för att alla barn och ungdomar ska fungera så optimalt som möjligt i sin närmiljö. Det gör vi tillsammans i team bestående av olika professioner såväl de med patientnära arbete som de med mer administrativa och organisatoriska roller. För att lyckas i uppdraget samarbetar vi med andra specialistverksamheter som Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomsmedicin samt med primärvårdens och kommunernas olika verksamheter. Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du att arbeta med: • Dokumentation (Melior) • Registrering i olika v...
2021-07-26 2021-08-16
Region Gävleborg Fysioterapeut till Barn- och ungdomshabiliteringen i Gävle
Hos oss arbetar vi för att alla barn och ungdomar ska fungera så optimalt som möjligt i sin närmiljö. Detta gör vi tillsammans i tvärvetenskapliga team bestående av arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, läkare, psykologer, rehabassistenter, sjuksköterskor och specialpedagoger. Hos oss i Gävle ingår du också i ett team om 6 fysioterapeuter som tillsammans arbetar nära för att lyckas i verksamhetens gemensamma uppdrag. Vi samarbetar även med andra specialistverksamheter som Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och ungd...
2021-07-26 2021-08-22
Gävle kommun, Nordöstra förskoleområdet Vikariat förskollärare Norrsundet förskola
Tillsammans med kollegorna i arbetslaget har du som förskollärare huvudansvar för utbildningen på förskolan. I arbetet ingår planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer.
2021-07-26 2021-08-08
Gävle kommun Kvalificerad utredare
Som kvalificerad utredare ska du skapa goda förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Du ska initiera, planera och genomföra kvalificerade granskningar av kommunens verksamheter. Du kommer att arbeta med de metoder som vanligtvis används: dokumentanalyser och intervjuer med politiker, chefer och medarbetare i kommunens verksamheter. I ditt arbete genomför du stickprov, enkäter och medverkar till upphandling av registeranalyser. De granskningar som görs sammanställs i rapporter som därefter presenteras för de förtroende...
2021-07-26 2021-08-22
Region Gävleborg, Ekonomiförvaltning Assistent till Journalutlämning i Gävle
Du kommer att arbeta med handläggning av journalhandlingar via rekvisitioner, teleQ samt 1177 E-tjänst. Arbetet innebär att serva verksamheter inom Region Gävleborg med utlämning av patientjournaler genom att vara en ingång för medborgare, andra vårdgivare, försäkringsbolag och olika myndigheter. Du ska även kunna vara behjälplig att ta fram underlag till studier när det efterfrågas. Du kommer hantera hela processen vid en begäran om journalutlämnande från mottagande av begäran till sekretessprövning och utlämnande.
2021-07-23 2021-08-30
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Landskapsarkitekt
Som landskapsarkitekt hos oss kommer du att utveckla offentlig plats och ta fram beslutsunderlag både självständigt och tillsammans med andra. Rollen innebär bland annat att vara landskapskompetens i detaljplaner, exploateringar och bygglov, ta fram områdesspecifika program, gestaltningsförslag, leda samt delta i olika stadsmiljö- och utvecklingsprojekt samt handlägga olika typer av stadsmiljö-, tillgänglighets- och trygghetsfrågor. Du kommer i denna roll ofta att arbeta i ett projektbaserat arbetssätt, vilket innebär att du kommer att funger...
2021-07-22 2021-08-31
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Musikupplevelser till barn med särskilda behov
Kulturskolan i Gävle bedriver sedan många år musikpedagogisk verksamhet för deltagare med funktionsvariationer och särskilda behov. Vi önskar nu att utöka verksamheten inom ramen för bidrag från Kulturrådet. Därför söker vi dig som vill arbeta med musikpedagogisk verksamhet för deltagare med funktionsvariationer och särskilda behov. I rollen ingår att, tillsammans med deltagare och kollegor, skapa förutsättningar för musikupplevelser, där delaktighet och eget skapande står i fokus, utifrån var och ens förutsättningar.
2021-07-22 2021-08-08
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Distriktssköterska/Sjuksköterska till Strömsbro Din Hälsocentral
• Arbetet som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss är varierande med planerad mottagning, akutbesök, telefonrådgivning och hembesök. • Har du patienten i fokus och är du nytänkande? • Är samarbete och arbetsglädje viktigt för dig? Då är du rätt person för oss!
2021-07-21 2021-08-15
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till njur- och hematologiavdelningen i Gävle
Vi söker nu dig som har intresse för njursjukvård eller hematologi till vårat njurvårdlag eller hematologivårdlag. Du är arbetsledare för ditt vårdlag och samordnar både medicinska- och omvårdnadsfrågor i team med läkare, andra sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Du kommer arbeta i vårdlag där patienterna fördelas utefter den medicinska tyngden, detta bidrar till att arbetsbelastningen blir jämt fördelad. Utöver vårdlagen har vi en vårdplanerare som samordnare samt receptionist dagtid. Vi strävar efter ett bra...
2021-07-20 2021-08-20
Gävle kommun, Sofiedal rektorsområde Grundskolelärare åk 4-6 Sofiedalskolan
Som lärare 4-6 kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan.
2021-07-19 2021-08-09
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till Neonatalvården i Gävle
Barn som vårdas hos oss kan vara i behov av särskild medicinteknisk utrustning, t.ex. behandling med CPAP eller högflödesgrimma, övervakning och speciell omvårdnad. Arbetet innefattar akutsjukvård, med beredskap att gå på larm på förlossning/operation i kombination med avdelningsjobb. En stor del av arbetsuppgifterna består av att stötta vårdnadshavare att själva sköta omvårdnaden av sitt barn. Vi följer WHO's "Tio steg som främjar amning". På avdelningen är det en hög kompetens bland personalen, vilket ny personal har känt varit en stor try...
2021-07-19 2021-08-22
Gävle kommun, IT- och utvecklingsavdelningen Upphandlings- och avtalsstrateg med inriktning på IT
Lockas du av att arbeta i en strategisk funktion inom IT-området där du påverkar och bidrar till ett effektivt och långsiktigt IT-arbete? Bra, då kanske just du är den upphandlings- och avtalsstrateg vi söker! Hos oss kommer din kompetens vara värdefull och viktig för att åstadkomma den bästa tänkbara IT-leveransen till våra kunder, nu och i framtiden. Tillsammans gör vi Gävle hållbart! Som upphandlings- och avtalsstrateg på IT- och utvecklingsavdelningen leder och driver du ditt och avdelningens arbete inom området upphandling och avtal. Du ...
2021-07-16 2021-08-15
Gävle kommun, Välfärd Gävle Nämndsamordnare till Välfärd Gävle
Vill du arbeta för att kvalitetssäkra den demokratiska processen? Är du noggrann och strukturerad och gillar att arbeta med avancerad administration? Då kanske just du är den nämndsamordnare som vi söker till Välfärd Gävle - gör Gävle i händelsernas centrum! Som nämndsamordnare hos Välfärd Gävle kommer du att arbeta tillsammans med de andra nämndsamordnarna mot sektorns tre nämnder, Socialnämnden, Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden. Du kommer att ha huvudansvaret för Socialnämnden. Du kommer att ha en viktig och ...
2021-07-16 2021-08-15
Region Gävleborg, Ekonomiförvaltning Samordnare - Serviceenheten Gästrikland
Serviceenheten har ett tydligt uppdrag att leverera tjänster för att säkerställa en störningsfri vårdproduktion samt frigöra mer vårdtid för vårdpersonalen. Serviceenheten söker nu en Samordnare som är en del av den dagliga styrningen. Samordnaren jobbar mycket nära enhetschefen och kollegor. Arbetsuppgifterna för Samordnaren är att: - Vara behjälplig i daglig produktionsplanering - Personaladministration - Driva samt delta i förbättringsarbeten - Bistå vid rekrytering och kompetenshöjning - Ha samordningsansvar - Deltar/arbetar i produktion...
2021-07-15 2021-08-22
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Arbetsterapeut/vårdplanerare, Arbetsterapeut/rehabkoordinator i Gävle
Vi söker två arbetsterapeuter där en tjänst har del av tid placerad som vårdplanerare på strokeavdelningen och en tjänst har del av tid i ett uppdrag som rehabkoordinator på ortopedkliniken. För båda tjänsterna kan det bli aktuellt med placering som arbetsterapeut i slutenvård såväl som öppenvård. Om du har erfarenhet av och/eller intresse för handrehabilitering är det meriterande i den här rekryteringen. Som arbetsterapeut hos oss kan du möta vårdsökande med varierade behov av undersökning, råd, bedömning och behandling. Våra patientärenden ...
2021-07-14 2021-08-20
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Specialpedagog till Barn- och ungdomshabiliteringen Gävle
Hos oss arbetar vi för att alla barn och ungdomar ska fungera så optimalt som möjligt i sin närmiljö. Detta gör vi tillsammans i ett team bestående av olika professioner som arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog, rehabassistent, sjuksköterska och specialpedagog. För att lyckas i uppdraget samarbetar vi med andra specialistverksamheter som Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomsmedicin samt med primärvårdens och kommunernas olika verksamheter. Ditt arbete som specialpedagog innebär bland annat att: • ...
2021-07-14 2021-08-24
Region Gävleborg HR-konsult med inriktning mediepedagogik
Som HR-konsult med inriktning mediepedagogik hos oss kommer du bland annat arbeta med att • omvärldsbevaka nya idéer och ny teknik inom det mediepedagogiska området • utveckla, implementera och förbättra metodik, pedagogik och teknik gällande digitala utbildningslösningar • stödja nyckelpersoner och internlärare i lärarledd utbildning på distans, blandade lärmiljöer (blended learning) med digitala utbildningsverktyg (bl.a. Composer och Grade Learning) och e-utbildning genom utbildning, workshops och nätverksträffar • producera lärarledda digita...
2021-07-14 2021-08-15
Gävle kommun, Välfärd Gävle Systemförvaltare
Vill du ha ett utvecklande och spännande jobb där såväl tekniken, verksamhetsnyttan och kundnyttan är i centrum? Då kanske just du är den systemförvaltaren vi söker, kom och gör Gävle bättre tillsammans med oss! Som systemförvaltare arbetar du med verksamhetsnära IT där du är länken mellan verksamheten och tekniken/systemstödet. Du arbetar med förvaltning, förbättring och utveckling av de system som stöttar arbetsprocesserna inom verksamheterna socialtjänst och hälso- och sjukvård. Du kommer arbeta tillsammans med 6 systemförvaltare och en sy...
2021-07-13 2021-08-15
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Medicinsk sekreterare till Ortopedkliniken i Gävle
Arbetsuppgifterna består av vårddokumentation och registrering i olika vårdsystem, diagnos- och åtgärdskodning, remisshantering, posthantering, telefoni för sekreterarärenden samt alla i övrigt förekommande sekreteraruppgifter inom både öppen- och slutenvården. Ortopedens medicinska sekreterare är delaktiga i arbetet med olika kvalitetsregister.
2021-07-13 2021-07-29
1 2 3 4 5 >