Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Folktandvården Gävleborg AB, FTV Valbo Receptionist/tandsköterska till Folktandvården Valbo
Arbetsuppgifterna kommer i huvudsak vara förlagda i receptionen. Eftersom receptionen är klinikens nav, kommer du jobba mycket med kundbemötande och administration. Där arbetar du tillsammans med ett team av tandsköterskor och ger ett professionellt och serviceinriktat bemötande mot patienter och kollegor. Du kommer arbeta med patientkontakt, telefonhantering, remisshantering, tidbokning samt att kalla patienter. Du ger service till våra patienter både på klinik och via telefon samt är en hjälpsam resurs på kliniken.
2022-06-23 2022-07-07
Gävle kommun, Stigslund rektorsområde Lärare NO 7-9 Stigslunds skola
Lockas du av att undervisa i en kreativ och meningsfull miljö? Nu söker vi en NO-lärare som kommer att arbeta med undervisning i årskurs 79. Kom och gör Gävles framtid tillsammans med oss på Stigslunds skola! Som lärare i NO i årskurs 7-9 kommer du ha ansvar för planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I uppdraget ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna ...
2022-06-23 2022-07-24
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri Arbetsterapeut till barn- och ungdomshabiliteringen Gävle
Hos oss arbetar vi för att alla barn och ungdomar ska fungera så optimalt som möjligt i sin närmiljö. Som arbetsterapeut hos oss i Gävle ingår du i team tillsammans med fysioterapeut, kurator, logoped och specialpedagog. Du kommer även att arbeta nära läkare, sjuksköterska samt psykolog. Vi samarbetar även med andra specialistverksamheter så som barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomsmedicin samt med primärvårdens och kommunernas olika verksamheter. Vi träffar patienter och vårdnadshavare på mottagningen, i hemmet, på förskola/skola och ...
2022-06-23 2022-07-17
Gävle kommun, Solängen rektorsområde Lärare i Svenska som andraspråk 4-6 på Solängsskolan
Som lärare i årskurs 4-6 på Solängsskolan kommer du arbeta med undervisning i Svenska som andraspråk. Du kommer även ansvara för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra a...
2022-06-23 2022-07-07
Gävle kommun, Sätra rektorsområde Lärare i MA/NO till Stora Sätraskolan
Lockas du av att utmana och stötta eleverna så att de når goda studieresultat? Tycker du om att inspirera, leda och motivera elever? Bra! Då är det här ett jobb för dig! Kom och gör Gävles framtid tillsammans med oss. Som pedagog på Stora Sätraskolan i årskurs 6-9 kommer du arbeta med klassundervisning men även med stöd och intensivstöd till elever som behöver det. Du kommer ha mentorsansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgiftern...
2022-06-23 2022-07-31
Gävle kommun, Vallback rektorsområde Speciallärare mot svenska och SVA
Vill du vara med och ge elever en värdefull sysselsättning? Drivs du av att leda och motivera elever som är i stort behov av ditt stöd? Då kan detta vara en tjänst för dig! Vi söker en engagerad speciallärare som vill jobba mot högre måluppfyllelse för våra elever i skolan. Kom och gör Gävles framtid med oss. Som speciallärare är du ett stöd i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du arbetar med att ge stöd till elever i olika ämnen, i grupp, enskilt och i klass. På Staffansskolan/Brynässkolan deltar vi i ett projekt som fokuserar på...
2022-06-23 2022-07-03
Gävle kommun, Bemanningsenheten Barnskötare till Pool
Gillar du en utbildad barnskötare som gillar ett omväxlande och stimulerande arbete med barnen i fokus? Har du lätt för att anpassa dig till olika arbetssituationer och sammanhang? Bra! Kom och gör Gävles framtid med oss! Gävle kommun har beslutat att starta upp en pool med barnskötare varför vi söker ett större antal nya medarbetare både tillsvidare- och visstidsanställningar. Du kommer att vara anställd på Bemanningsenheten inom sektor Styrning och stöd men arbeta aktivt på förskolor inom Utbildning Gävle. Att arbeta som barnskötare i pool ...
2022-06-23 2022-07-08
Gävle kommun, Solängen rektorsområde Lärare i engelska kombinerat med annat ämne åk 7-9 Nynässkolan
Som lärare 7-9 kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna utformar du tillsammans med dina kollegor en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Mentorskap kan ingå i rollen men centralt är att du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanfö...
2022-06-23 2022-07-07
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri Kurator till BUP-mottagningen Södertull
På BUP-mottagning Södertull i Gävle kommer du att i nära samarbete med övrig personal arbeta med barnpsykiatriska bedömningar på barn och ungdomar i åldern 0-17år. Tillsammans med övriga yrkesprofessioner tar du beslut gällande vårdplanering för respektive patient och deltar regelbundet i jourverksamhet dagtid. Samverkan med vårdgrannar och andra aktörer så som Elevhälsa, Socialtjänst och Familjehälsan ingår som en viktig del av arbetet. Du kommer även ingå som en av fem medarbetare i vårt triageringsteam på BUP-mottagning Södertull. Triagering...
2022-06-22 2022-07-06
Gävle kommun, Vallback rektorsområde Administrativt stöd Staffanskolan
Är du en person som trivs att möta människor och skapa goda relationer? Som ser helheten och har en god känsla för organisatoriska lösningar? Då kanske du är den vi söker! Kom och gör Gävle framtid med oss! Uppdraget som administrativt stöd innebär till stor del vikarieanskaffning, du kommer att ha tät kontakt och samarbete med kommunens bemanningsenhet. Kontakt med skolans personal och vårdnadshavare är en naturlig del av ditt vardagliga arbete. Utöver detta kommer tjänsten innebära att du utför olika former av dokumentation såsom protokoll,...
2022-06-22 2022-07-01
Gävle kommun, Förebyggande och kompetens Studie- och yrkesvägledare
Lockas du av att bidra med dina kunskaper i ett meningsfullt projekt? Har du samtidigt ett coachande och vägledande förhållningssätt? Bra, då kan det vara dig vi söker. Tillsammans gör vi Gävles framtid! Vi söker nu en studie- och yrkesvägledare på visstidsanställning i ett proj...
2022-06-22 2022-07-07
Gävle kommun, Sofiedal rektorsområde Lärare matematik och NO till Sofiedalskolan
Som lärare 7-9 kommer du arbeta med undervisning, samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan.
2022-06-22 2022-08-05
Gävle kommun, Myndighet Socialassistent till Utredningsenheten barn
Utredningsenhet barn är uppdelad i två enheter, utredningsenhet barn 1 och 2 och varje enhet har en enhetschef och två 1:e socialsekreterare samt en gemensam administratör. Båda enheterna arbetar med samma målgrupp, barn i åldern 0-12 år och deras familjer. Enheternas uppdrag består av att utreda barns behov av skydd och/eller stöd enligt SoL och LVU samt göra förhandsbedömningar i redan pågående ärenden. Uppdraget består också av att följa upp beslutade insatser. För att främja god arbetsmiljö och bibehålla hög kvalitet i verksamheten utökar n...
2022-06-22 2022-07-24
Region Gävleborg, VO Primärvård Medicinsk sekreterare till Södertull Din hälsocentral
Vi bedriver primärvård med läkarmottagning, akutteam, distriktssköterskemottagning, hemsjukvård, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi och fysioterapi. Dessutom ansvarar vi för flera vård- och omsorgsboenden samt Migrationsverkets förvar i Gävle som innefattar 48 förvarsplatser. Vi har specialistmottagningar för astma/KOL, diabetes, hjärtsvikt, inkontinens och hälsosamtal. Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du bland annat att arbeta med • vårddokumentation • journalskrivning • registrering • scanning • att bemanna receptionen, vilket är ...
2022-06-22 2022-07-15
Gävle kommun, Vallback rektorsområde Elevassistenter
Vill du vara en förebild för våra elever? Är du en trygg person som har lätt att motivera och inspirera eleverna mot en värdefull sysselsättning? Då är du den elevassistent vi söker. Gör Gävles framtid med oss! Uppdraget som elevassistent kan variera beroende på elevernas situation och skolans behov. Grunduppdraget är att arbeta med elever både enskilt och på gruppnivå. Arbetet bedrivs i såväl klassrum, enskilt stöd samt i stöd på gruppnivå. En stor del i det dagliga arbetet är att stötta och hjälpa elever att strukturera och planera sin skold...
2022-06-22 2022-07-01
Högskolan i Gävle Universitetsadjunkt i geografisk informationsteknik, vikariat
Dina arbetsuppgifter omfattar undervisning och kursansvar med huvudsaklig inriktning mot GIS och naturgeografi inom ämnesområdena geomatik, geografi och lantmäteriteknik. Du kommer att undervisa på civilingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik, lantmätarprogrammet och samhällsplanerarprogrammet. Undervisning i laborativa moment är en viktig arbetsuppgift som ingår i de flesta kurser. Även fältstudier och exkursioner förekommer. Undervisningen bedrivs både självständigt och tillsammans med andra lärare. Tjänsteställe är Gävle och merparten av arbe...
2022-06-21 2022-06-30
Polismyndigheten, Polisregion Mitt Lokalpolisområdeschef till lokalpolisområde Gästrikland, Gävle
Uppdraget som lokalpolisområdeschef vid Polisområde Gävleborg Som chef för lokalpolisområde Gästrikland rapporterar du till chefen för polisområde Gävleborg samt ingår i polisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för lokalpolisområde Gästriklands verksamhet och dess resultat. Som lokalpolisområdeschef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamhe...
2022-06-21 2022-07-19
Gävle kommun, Grundsärskola Speciallärare till grundsärskolans nya enhet - Tallbo
Vill du vara med i uppstarten för en ny enhet inom grundsärskolan? Brinner du för att möjliggöra en utvecklande och inkluderande framtid för barnen? Då är du den vi söker! Gör Gävles barns framtid med oss. Arbetssättet på enheten grundas på TEACCH-metodik där lärmiljön är väl anpassad och präglas av tydighet och struktur. Här går elever med hög grad av autism som har särskilt stora behov av en lugnare skolmiljö och ett arbetssätt utformat specifikt för målgruppen. Lärandet sker utifrån ett heldagsperspektiv där skola och fritids naturligt krok...
2022-06-21 2022-08-14
Polismyndigheten, Polisregion Mitt Biträdande lokalpolisområdeschef till lokalpolisområde Gästrikland, Gävle
Uppdraget som biträdande lokalpolisområdeschef Som biträdande chef rapporterar du till chefen för lokalpolisområde Gästrikland. Du ingår i polisområdets och lokalpolisområdets ledningsgrupp och ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt driver myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. I ditt uppdrag ligger särskilt att biträda lokalpolisområdeschefen i ledningen av den operativa verksamheten och säkerställa dess resultat. Som biträdande lokalpolisområdeschef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt ...
2022-06-21 2022-07-19
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri Sjuksköterska till barn- och ungdomspsykiatrin Gula Villan i Gävle
På vår enhet arbetar vi med medicinska behandlingsinriktningar, kognitiv beteendeterapi, dialektisk beteendeterapi och har även gruppverksamheter för föräldrar och ungdomar. Som en del i vårt omhändertagande på jourtid har vi även skapat en beredskapslinje som består av olika yrk...
2022-06-20 2022-07-17
Region Gävleborg, Trafik, kultur och folkhögskoleförvaltningen Verksamhetsutvecklare hemslöjd
Gävleborg är ett aktivt slöjdlän med många slöjdföretagare och flera utbildningar inom slöjdområdet. Som verksamhetsutvecklare inom hemslöjd ges du möjlighet till ett flexibelt, kreativt och stimulerande arbete på både praktisk och strategisk nivå. Du får i ditt möte med professionella slöjdare, amatörer, föreningar och civilsamhälle skapa och underhålla relationer. Med kollegor inom Kultur Gävleborg samt kulturaktörer på nivåer regionalt, interregionalt och nationellt får du arbeta med att sprida kännedom om slöjdens traditioner där barn och u...
2022-06-20 2022-08-21
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri Medicinsk sekreterare till barn- och ungdomshabiliteringen Gävle
Hos oss arbetar vi för att alla barn och ungdomar ska fungera så optimalt som möjligt i sin närmiljö. Det gör vi tillsammans i team bestående av olika professioner, såväl de med patientnära arbete som de med mer administrativa och organisatoriska roller. För att lyckas i uppdrage...
2022-06-20 2022-07-31
Region Gävleborg, VO Laboratoriemedicin Biomedicinsk analytiker till klinisk patologi och cytologi Gävle
Hos oss får du arbeta i ett modernt histopatologiskt laboratorium som ligger i framkant gällande digitalisering av diagnostiken. Vårt laboratorium är indelat i två team med varsin processteamledare. Det ena teamet kallas utskärningsteamet, där tas alla vävnadsprover omhand, samt ett flertal stora operationspreparat som några BMA skär ut själva. Vi utför fryssnitt, samt letar lymfkörtlar i tarmfett och axill. Vi har ett nära och bra samarbete med våra patologläkare. Vi arbetar självständigt, men hjälper varandra vid behov. När vi inte tar hand ...
2022-06-20 2022-07-24
Gävle kommun, IT- och utvecklingsavdelningen IT- och utvecklingsavdelningen söker arkitekter
Vi är i ett spännande skede där agilt arbetssätt, arkitekturstöd och portföljstyrning kopplas ihop i en ny ledningsstruktur. Som ett led i detta förstärker vi oss inom arkitektur och rekryterar därför nu både en verksamhetsarkitekt och en IT-arkitekt som tillsammans med nuvarande arkitekter och strateger bildar ett nytt team. Som verksamhetsarkitekt kommer du arbeta kommunövergripande och ha en nära dialog med våra verksamheter och vara en viktig del i våra spännande och framtida utvecklingsområden inom tex integration, IoT och nyttjande av ...
2022-06-20 2022-08-14
Tierps kommun, Rektorsområde 1 Lärare åk 4-6 Mehede skola
Vi söker dig som är legitimerad och behörig lärare för åk 4-6. Du kommer att jobba i en åldersblandad klass tillsammans med en lärare och en elevassistent. Du jobbar också tillsammans med arbetslaget där vi har en helhetssyn på skolan. Vi jobbar flera vuxna i klasserna och en bra samarbetsförmåga är viktig.
2022-06-20 2022-08-07
1 2 3 4 >