Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Gällivare Utbildningsledare med inriktning Högskola
Som utbildningsledare för Lapplands Lärcentra kommer du bl.a. arbeta med utveckling av utbildningsutbudet inom våra verksamhetsområden. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för behovsinventering, kontakter med branscher och lärosäten, ansvar för utvecklingsgrupper, information om vårt utbildningsutbud samt omvärldsbevakning. Arbetet innebär nära samverkan med all personal inom lärcentra på våra fyra orter samt externa aktörer. Visst administrativt arbete ingår i tjänsten.
2021-05-10 2021-05-28
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Gällivare Lärare till El och Energiprogrammet i Gällivare 100 %
Tillsammans med övriga teamet kommer du att utbilda framtidens elektriker med teoretiska och praktiska inslag. Planering och utveckling av kurser inom programmet är vanligt förekommande arbetsuppgifter. Du kommer även att vara mentor för en grupp elever samt delta i arbetslagets arbete på programmet.
2021-05-05 2021-05-31
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Rektor till Lapplands Gymnasium Kiruna
Som rektor ingår du i ett lokalt skolledningsteam på gymnasiet i Kiruna där du har ansvar för en av skolenheterna. Enheten består av följande program: FT, HT, IN, NA, RL och TE. Skolans organisation såväl lokalt som inom Lapplands Gymnasium ställer krav på god organisations- och samarbetsförmåga då vi arbetar med att hitta lösningar över enhetsgränserna med bl a samläsningar och fjärrundervisning. Du har därför god datorvana och intresse av att arbeta med digitala hjälpmedel. Som rektor är det din uppgift att leda och utveckla verksamheten. Med...
2021-04-30 2021-05-14
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Gällivare Lärare SFI Lärcentra Gällivare
Undervisning i SFI på Vuxenutbildningen i Gällivare. Du kommer att tillhöra ett arbetslag med övriga SFI lärare där ni tillsammans arbetar för att utveckla undervisningen och vår verksamhet. Ev kan kvällsundervisning och andra förekommande arbetsuppgifter komma att ingå i tjänsten.
2021-04-29 2021-05-16
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Gällivare Studiecoach
I arbetsuppgifterna som studiecoach ingår bland annat att: • samla elever för systematisk träning i studieteknik • handleda elever som har svårigheter med att skapa struktur på studierna • delta vid studerandekonferenser •tillsammans med övrig personal arbeta för att utveckla verksamheten • arbeta i och utveckla vår Studiehörna där elever får möjlighet till stöd och hjälp med sina studier • vara ett stöd för lärare samt bidra med kunskaper om olika hjälpmedel, verktyg som främjar elevens kunskapsutveckling.
2021-04-29 2021-05-16
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Gällivare Lärare inom särskild utbildning för vuxna/Särvux Gällivare
Som lärare inom särskild utbildning för vuxna, planerar du och genomför utbildningsupplägg med undervisning utifrån varje elevs behov. Du utvecklar utbildningen inom ramen för styrdokumenten och deltar också i den uppsökande verksamheten. Undervisningen planeras och bedrivs utifrån elevens behov och kunskapsnivå I tjänsten kan ev andra arbetsuppgifter förekomma beroende på elevunderlag.
2021-04-29 2021-05-16
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Gällivare Idrottslärare till Lapplands Gymnasium-Gällivare 100 %
Arbeta som idrottslärare på gymnasiet, gymnasiesärskolan samt gymnasiets individuella program. Du kommer att planera och genomföra all idrottsundervisning på skolan tillsammans med en kollega. I arbetet ingår även utvecklingsarbete enskilt, i arbetslag och för hela skolan. Du kommer även att få en mentor som vägleder dig in i arbetet på vår skola.
2021-04-19 2021-05-14