Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Mäns våld mot kvinnor / Våld i nära relationer
Du kommer att arbeta med de uppdrag som Länsstyrelsen har gällande mäns våld mot kvinnor, men även med övriga uppdrag som berör socialtjänstfrågor, till exempel i frågor som rör barn och unga. Du kommer att arbeta tillsammans med vår strateg inom våld i nära relationer i arbetet med att ge stöd till kommuner och andra aktörer, till exempel genom nätverk, seminarier och andra kunskapshöjande insatser. Huvuduppgifterna i din tjänst är att arbeta med deluppdraget som har fokus på kompetens- och metodstöd samt prostitution och människohandel med sä...
2021-02-26 2021-03-14
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Vi söker en Enhetschef för vilt
Som enhetschef ansvarar du för att planera och leda arbetet, prioritera och kvalitetssäkra enhetens processer och är chef för enhetens medarbetare. Du har ansvar för budget och resursfördelning, såväl ekonomiskt som personellt och har arbetsmiljöansvar. Vidare ansvarar du för uppföljning och utvärdering av verksamheten och att enheten arbetar i enlighet med den statliga värdegrunden samt att Länsstyrelsens styrdokument följs. Din närmaste chef är avdelningschefen Björn Forsberg.
2021-02-19 2021-03-14
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Handläggare av stöd och bidrag till följd av Coronapandemin
Arbetsuppgifterna består i att självständigt, men i samråd med arbetsgruppen, utifrån förordningen och det upprättade regelverket: • Administrera och granska inkomna ansökningar • Ta beslut om bidrag
2021-02-17 2021-03-07
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Handläggare förorenade områden
Vi söker nu dig som gärna vill utvecklas och specialisera dig inom förorenade områden. Du kommer att ha kontakt med och genomföra tillsyn på både nedlagda verksamheter och aktiva företag. Arbetsuppgifter innebär att bedöma vilka utredningar som behövs samt att granska riskbedömningar, utredningsrapporter, statusrapporter, provtagningsplaner, kontrollprogram och föreslagna åtgärder. Du kommer att arbeta med ansvarsutredningar samt söka och förmedla statliga bidrag. Vidare ingår att granska planer, delta i 12:6 samråd, svara på internremisser ...
2021-02-11 2021-03-11
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Naturvårdshandläggare av åtgärder för hotade arter
Vi söker en medarbetare som ska vara en i arbetsgruppen som arbetar med hotade arter som är aktuella i länet, inventera arter och naturtyper och vara delaktig i utförandet av praktiska åtgärder. Åtgärder kan komma att handla om allt från att ta fram informationsmaterial, att genomföra egna inventeringar, förankra åtgärder hos markägare till att utföra praktiska åtgärder i fält. Att leda både anlitade konsulter och egen anställd personal ingår i arbetsuppgifterna. Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter inom naturvård och samarbete med engagerad...
2021-02-10 2021-03-05
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Enhetschef för Agenda 2030
Enheten har för närvarande 25 medarbetare och som enhetschef har du personal samt arbetsmiljöansvar och du ansvarar för att leda, planera, prioritera och kvalitetssäkra enhetens processer. Vidare ansvarar du för uppföljning och utvärdering av verksamheten och att enheten arbetar i enlighet med den statliga värdegrunden. Du kommer att företräda våra frågor både internt och externt. För oss är det viktig att du kan bidra med att skapa struktur, sammanhang för våra uppdrag. Vi söker en chef som har en vilja, driv och ett engagemang att utveckla ve...
2021-02-09 2021-03-03
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Naturvårdshandläggare inom miljöövervakning och arbete med hotade arter
I den nu sökta tjänsten kommer du främst att arbeta med miljöövervakning i landmiljön i länet, göra uppföljningar av naturtyper och arters utveckling i skyddad natur och åtgärder för hotade arter. Även andra naturvårdsärenden kan bli aktuella eftersom Enheten för Naturskydd samarbetar med många kompetensområden inom och utanför Länsstyrelsen för att nå naturvårdens mål.
2021-02-05 2021-02-26
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Förvaltare av skyddad natur
Vi söker Dig som kan förstärka och tillföra vår arbetsgrupp kompetens och ett gott medarbetarskap på kontoret i Falun. Gruppen ansvarar för skötsel och förvaltning av skyddad natur och Naturvårdsverkets fastigheter. Arbetsuppgifterna är mångsidiga och medarbetarna har olika ansvarsområden. Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är bland annat: • Skötsel av naturtyper och arter i skyddad natur: projektering, arbetsplanering och projektledning av utförande med egen personal eller entreprenörer. • Skötsel och teknisk förvaltning av friluftsanläggningar...
2021-02-04 2021-02-28
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Vi söker en djurskyddshandläggare
Länsstyrelsen söker en djurskyddshandläggare till enheten för jordbruk och djurskydd. Du kommer huvudsakligen arbeta med kontroll av foder och livsmedel i primärproduktionen samt tvärvillkorskontroller, men även djurskyddskontroller och ärenden enligt lag om tillsyn över hundar och katter tillhör arbetsgruppens område. Arbetet fördelas i arbetsgruppen och är till viss del händelsestyrt. Arbetet är brett och varierande därför kan arbetsuppgifterna variera över tid.
2021-02-03 2021-02-28
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Enhetschef till enheten för kulturmiljö och samhällsplanering
Länsstyrelsen i Dalarnas län söker en chef till enheten för kulturmiljö och samhällsplanering som är en av fem enheter på avdelningen för miljö och samhällsplanering och för närvarande har 23 medarbetare. Vid enheten handläggs ärenden enligt kulturmiljölagen och plan- och bygglagen. Enhetens arbetsområden är bland annat att: - pröva, bedriva tillsyn över och bevilja bidrag till skyddade kulturmiljöer och besöksmål - besluta om arkeologiska undersökningar till följd av exploateringar - ta fram planeringsunderlag och stötta kommunerna i strategis...
2021-01-25 2021-02-28