Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Frivård Södra Norrland Underrättelseoperatör till Frivården södra Norrland
Arbetsuppgifterna som underrättelseoperatör handlar i huvudsak om att inhämta, bearbeta och analysera information i syfte att förbättra bedömningen av våra klienter ur risk- och säkerhetssynpunkt samt stötta säkerhetsarbetet inom frivården. Du kommer att arbeta med såväl lokala, regionala samt centralt formulerade uppdrag. Resor i tjänsten kan förekomma. I uppgifterna ingår att bidra till att underrättelsearbetet integreras i verksamheten, så att det utvecklar det lokala säkerhetsarbetet och ökar kvaliteten i klientarbetet. Du behöver kunna ar...
2023-05-22 2023-06-12
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Chef inom Fastighetsbildning, Falun
Som chef på Lantmäteriet förväntas du driva förändringar genom att skapa förutsättningar för delaktighet och en god dialog. Du förväntas uppnå resultat genom en tydlig arbetsgivarroll i kombination med skapat förtroende och tillit till andra. På Falukontoret finns två funktioner med totalt ett 30-tal medarbetare i blandad ålder med olika kompetens och erfarenhet som alla bidrar till Lantmäteriets verksamhet på olika sätt. Vi söker nu en funktionschef till den ena funktionen, som är en arkivutredningsfunktion. Du kommer ingå i en ledningsgrupp ...
2023-05-12 2023-06-11
Kriminalvården, Frivården Dalarna Frivårdsinspektörer till frivården Falun
Frivårdens verksamhet ska uppfattas som tydlig och förutsägbar. Det uppnås bland annat genom att vi genomför arbetet på det sätt som vi bestämt och beskrivit. Frivårdens dubbla uppdrag, att både kontrollera men också stödja klienterna, är viktigt oavsett vilken roll man har inom frivårdens arbete. I arbetet behöver frivården samverka med andra aktörer för att klienterna får det stöd de är i behov av. Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ...
2023-05-07 2023-06-04