Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Miljöhandläggare inom limniskt områdesskydd/vattenförvaltning
Vi söker en handläggare till Enheten för Vatten där vi arbetar med vattenförvaltning, miljömål, miljöövervakning, restaurering av vattenmiljöer och fiske. Enheten för Vatten är en av fyra enheter på Avdelningen för miljö- och samhällsplanering. Övriga enheter arbetar med vattenverksamhet och miljöprövning, miljötillsyn och efterbehandling av förorenade områden samt kulturmiljö och samhällsplanering. Vår verksamhetsstyrning kännetecknas av ett gott ledarskap och ett förhållningssätt som skapar delaktighet och engagemang. Du kommer dels att arb...
2022-05-16 2022-06-05
Kriminalvården, Falun/Österund/Gävle Chef (kriminalvårdsinspektör) till häktet Falun
Vi behöver bli fler och utökar med ytterligare en chef till häktet Falun. Du kommer att ansvara för arbetsmiljö, budget och verksamhet för en personalgrupp. Merparten av de anställda inom häktet är kriminalvårdare, vissa med specifika funktionsuppdrag. Inom verksamheterna finns också klienthandläggare, sjuksköterskor, vakthavande befäl och administrativ personal. Du och din chefskollega har personalansvar för totalt ett 30-tal medarbetare. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och rapporterar direkt till kriminalvårdschefen för verksamh...
2022-05-11 2022-06-05
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Utbildade kriminalvårdare till NTE Falun
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare och som redan har en godkänd kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta vid transp...
2022-05-11 2022-06-01
Kriminalvården, Frivården Dalarna Frivårdsinspektörer till frivården Falun
Frivårdens verksamhet ska uppfattas som tydlig och förutsägbar. Det uppnås bland annat genom att vi genomför arbetet på det sätt som vi bestämt och beskrivit. Frivårdens dubbla uppdrag, att både kontrollera men också stödja klienterna, är viktigt oavsett vilken roll man har inom frivårdens arbete. I arbetet behöver frivården samverka med andra aktörer för att klienterna får det stöd de är i behov av. Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ...
2022-05-10 2022-06-07
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Förvaltningsrättshandläggare till rättsavdelningen med placering i Falun
Som förvaltningsrättshandläggare kommer du företrädesvis handlägga ärenden enligt ordningslagen, men även andra rättsområden och frågeställningar förekommer. Handläggningen sker främst i polisens digitala ärendehanteringssystem, vilket bland annat innebär arbete med registerkontroller, lämplighetsbedömningar, att upprätta kommunikationsskrivelser och beslut. Arbetsuppgifterna består till stor del av att pröva inkomna ansökningar och att skriva beslut som du antingen ska föredra för beslutsfattare eller själv besluta i. Arbetet innebär mycket k...
2022-05-09 2022-05-25
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningsassistent, Falun
Vårt kontor ligger i centrala Falun med närhet till kommunikation, shopping och restauranger. Vi sitter i ett öppet kontorslandskap i ljusa fina lokaler. Arbetet som förrättningsassistent/teamledare är omväxlande och stimulerande. Arbetet innebär att du som förrättningsassistent och teamledare ingår i ett team bestående av bland annat förrättningslantmätare. Som förrättningsassistent kommer du att utföra vissa moment i förrättningshandläggningen inom teamet såsom delgivning, utskick av handlingar, sakägarkontakter, korrekturläsning, kontro...
2022-05-06 2022-05-29
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Miljömålssamordnare
Som miljömålssamordnare ansvarar du för att •Samordna den årliga regionala uppföljningen av miljömålen •Samordna uppdatering av miljömålens indikatorer •Verka för att stötta kommunerna i deras arbete för miljömålen •Samordna miljömålsnätverk för länets kommuner •I samverkan med andra aktörer utveckla arbetet och sprida kunskap om miljöförhållandena i Dalarna. Arbetet innebär många kontakter inom Länsstyrelsen samt med regionala och lokala aktörer i Dalarna.
2022-05-05 2022-05-22
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Extrapersonal till naturum Fulufjället
Som extrapersonal kommer du att hoppa in när behov uppstår som stöd till våra naturvägledare och föreståndaren för naturum. Här tar vi emot och informerar våra besökare om Fulufjällets Nationalpark och norra Dalarnas skyddade natur och fjällvärld. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat: • Försäljning via en mindre butik belägen i naturum. • Uppdatering av sociala medier och hemsida. • Bemanning av informationsdisken i naturum. • Natur- och kulturvägledning till allmänheten både inne och utomhus. • Medverka i utformning och genomförande av ak...
2022-05-04 2022-05-22
Kriminalvården, Häktet Falun kriminalvårdare till häktet Falun
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på häkte innebär fokus på omvårdnad och säkerhet och är ett jobb med tydliga rutiner. En del människor sitter häktade länge och ...
2022-05-02 2022-05-23