Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Vi söker två byggnadsantikvarier
Du kommer att i nära samarbete med våra övriga kulturmiljövårdare arbeta med Dalarnas kulturhistoriska byggnader, bebyggelsemiljöer och kulturlandskap utifrån gällande lagstiftning och nationella och regionala mål och strategier. Du kommer att arbeta tvärsektoriellt i olika samhällsfrågor med andra sakområden på myndigheten. Som byggnadsantikvarie kommer du att: •handlägga frågor om kyrkor, kyrkliga miljöer, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, kulturlandskap samt bidrag. •företräda kulturmiljöfrågor i samråd om samhällsplanerings- och i utv...
2021-07-26 2021-08-22
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Handläggare av stöd och bidrag till följd av Coronapandemin
Coronaviruset har fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. För att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av coronapandemin har regeringen återigen beslutat att lämna stöd till tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher (LOK-stöd). Se vidare information: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/samhalle/planering-och-byggande/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher.html Regeringen har också infört ett ekonomiskt stöd för enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin (OMS...
2021-07-20 2021-08-08
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Tillsynshandläggare alkohol och tobak
Som tillsynshandläggare för alkohol och tobak är dina arbetsuppgifter att utöva tillsyn av och stödja kommunerna i deras arbete. Det ingår att svara på frågeställningar från kommunerna på ett rättssäkert och pedagogiskt sätt. I uppdraget ingår också att fånga upp lokala och regionala behov av stöd samt att stärka samarbetet mellan aktörer. Det kan till exempel innebära att du identifierar och driver frågor, skapar kontaktvägar, sprider metoder och material, ordnar utbildningar samt skapar forum för dialog. Du kommer att handlägga ärenden och sk...
2021-07-13 2021-08-15
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Projektmedarbetare ; resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtyck
Du kommer att arbeta med de uppdrag som Länsstyrelsen har gällande mäns våld mot kvinnor, men även med övriga uppdrag som berör socialtjänstfrågor, till exempel i frågor som rör barn och unga. Du kommer att arbeta tillsammans med vår strateg inom våld i nära relationer i arbetet med att stödja utveckling av regional myndighetsgemensamma resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck. Huvuduppgifterna i din tjänst är att arbeta med deluppdraget som har fokus på hedersrelaterat våld och förtryck som biträdande projektledare. I rollen ingår oc...
2021-07-02 2021-08-15
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Vi söker en handläggare mäns våld mot kvinnor
Du kommer att arbeta med de uppdrag som Länsstyrelsen har gällande mäns våld mot kvinnor, men även med övriga uppdrag som berör socialtjänstfrågor, till exempel i frågor som rör barn och unga. Du kommer att arbeta tillsammans med vår strateg inom våld i nära relationer i arbetet med att ge stöd till kommuner och andra aktörer, till exempel genom nätverk, seminarier och andra kunskapshöjande insatser. I rollen ingår också att föra ut kunskap inom området, till exempel genom att hålla presentationer muntligt och skriftligt. Du kommer även att a...
2021-07-02 2021-08-15
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Nationell samordnare barnrätt
Arbetsuppgifterna omfattar att samordna, planera och leda länsstyrelsernas uppdrag i barnets rättigheter. I arbetet ingår att samordna verksamhetsplan och budget för uppdraget, samordna länsstyrelsernas nationella nätverk, bistå med stöd och utveckling inom uppdragets frågor, driva och utveckla den nationella samverkan med berörda aktörer och återrapportera uppdraget till regeringen. Arbetet genomförs delvis tillsammans med den nationella samordnaren av uppdrag i mänskliga rättigheter och kommunikatör för de båda uppdragen. I tjänsten ingår äve...
2021-07-02 2021-08-15
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Projektledare förarbete omarrondering
Arbetsuppgifterna omfattar att initiera, planera, leda, utveckla och utvärdera flera av Länsstyrelsens förarbeten som syftar till omarrondering av mark. Arbetet innebär bred samverkan, samarbete och kommunikation med såväl enskilda markägare som med Lantmäteriet, Skogsstyrelsen och berörda kommuner. Arbetet innebär viss tjänstgöring på kvällar och helger. Projektledaren, en generalist med koll på detaljerna, ska hålla alla intressenter informerade och engagerade. Arbetsuppgifterna ställer stora krav på förmågan till enkel och målgruppsanpassad ...
2021-06-15 2021-08-22
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Projektkoordinator förarbete omarrondering
Arbetsuppgifterna innebär att koordinera Länsstyrelsens arbete för att främja omarrondering. Det omfattar aktiv medverkan i planering, genomförande, utveckling och utvärdering av projekt som syftar till omarrondering av mark och att bistå projektledare och övriga medarbetare i projekten. Arbetet innebär bred samverkan, samarbete och kommunikation med departement, myndigheter, berörda kommuner, intresseorganisationer samt besparingsskogar och andra företag. Arbetet kan innebära viss tjänstgöring på kvällar och helger. Projektkoordinatorn arbetar...
2021-06-14 2021-08-22