Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Enhetschef till enheten för landsbygds- och jordbrukarstöd
Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. Målen med den gemensamma jordbrukspolitiken från 2023 är att • det ska finnas säkra livsmedel av hög kvalitet till rimliga priser • jordbrukarna ska ha en skälig levnadsstandard • naturresurserna och miljön ska bevaras och skydd...
2021-10-15 2021-11-14
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Vi söker två medarbetare till Enheten för samhällsskydd
Länsstyrelsen i Dalarnas län söker två medarbetare som brinner för krisberedskap och totalförsvar och vill förstärka vårt team inom enheten för samhällsskydd. Du som ny förstärkning till vår organisation kommer utöver dina egna specialområden, att arbeta gränsöverskridande med andra kollegors ansvarsområden för att vi ska kunna hantera nya uppdrag med kort varsel och även kunna täcka upp för varandra när det behövs. Dina uppdrag kan bli arbete med mjuka frågor som inom samverkan, planering och samhällsutveckling, med rena handläggningsärenden ...
2021-10-15 2021-11-08
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare specialist, Falun
Som specialist förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som specialist arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank där du kommer att vara ett viktigt stöd för teamen i handläggningen av alla typer av ärenden. Du kommer att i sam...
2021-09-27 2021-10-27
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Erfaren förrättningslantmätare, Falun
Som erfaren förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som erfaren förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att...
2021-09-27 2021-10-27
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Falun
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2021-09-27 2021-10-27
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Enhetschef till enheten för samhällsskydd
Länsstyrelsen i Dalarnas län söker en enhetschef till enheten för samhällsskydd. Enheten har för närvarande 10 medarbetare som har både egna ansvarsområden och utvecklande uppdrag såväl internt som externt med aktörer i länet. Som enhetschef ansvarar du för att planera, utveckla och leda enhetens arbete. Du har ansvar för budget och resursfördelning, såväl ekonomiskt som personellt och har arbetsmiljöansvar. Vidare ansvarar du för uppföljning och utvärdering av verksamheten, att enheten arbetar i enlighet med den statliga värdegrunden och att ...
2021-09-17 2021-10-18