Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Falkenbergs kommun, Äldreomsorg Undersköterska till Ätranhemmet
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga medarbetare stödja och hjälpa brukare utifrån deras individuella behov och önskemål. Du ansvarar för att ge omsorg och vård med god kvalité utifrån kommunens riktlinjer. Arbetsuppgifterna innebär att bistå individen med bland annat personlig omvårdnad, socialt stöd och olika serviceinsatser. Att vara kontaktperson ingår i arbetsuppgifterna. På Ätranhemmet arbetar vi för att alla boende ska uppleva en meningsfull vardag därför arbetar vi med delaktighet och aktivering. Vissa delegerade hemsjukvå...
2023-06-09 2023-06-20
Falkenbergs kommun, Fajansskolan Lärare musik, Fajansskolan
Vi söker dej som är legitimerad musiklärare Du vill utveckla undervisningen och locka eleverna till lust att lära genom att tänka nytt och utanför boxen. Vi önskar att slöjdämnet blir mer än traditionell undervisning och att du som söker finner energi och glädje i att tänka nytt. Som person är du initiativrik, kan sätta igång aktiviteter och följa upp dem. Du arbetar bra med andra människor, vare sig de är kollegor, elever eller vårdnadshavare. Din förmåga att kommunicera är god och sker både smidigt och lyhört. Du anpassar också ditt arbe...
2023-06-09 2023-06-18
Falkenbergs kommun, Tullbroskolan Lärare, musik, Tullbroskolan
Vi på Tullbroskolan söker dig som vill arbeta som lärare i musik i åk 7-9.
2023-06-07 2023-06-14
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Musiklärare Kulturskolan, piano
Följande ingår i tjänsten: - Pianoundervisning för barn i alla åldrar. - Uppsökande verksamhet på skolorna i rekryteringssyfte kommer att bli aktuellt. - Tillsammans med en sånglärare ta hand om vår yngsta kör. - Arbeta med utåtriktad verksamhet för att nå nya grupper i Falkenbergs Kommun - Undervisning via digitala verktyg kan förekomma
2023-06-07 2023-06-19
Falkenbergs kommun, Ekonomiavdelningen Koncernekonom
Som koncernekonom ansvara för koncernredovisning, resultatrapportering och konsolidering av kommunens 6 dotterbolag, bolagens skattefrågor, finansieringsfrågor, uppföljning, budget och prognos. Föredra ekonomiska rapporter för styrelser och i andra instanser. Rollen innebär att vidareutveckla rapportstruktur och samarbetet med bolagens ekonomichefer. Upprätta och föredra moderbolagets redovisning och konsoliderade rapport inför moderbolagets styrelse. Du kommer att upprätta sammanställd redovisning för Falkenbergs kommun och års- och koncernå...
2023-06-07 2023-06-25
Falkenbergs kommun, Tångalyckans förskola Barnskötare 75%, Tångalyckan
Nu söker vi en barnskötare som vill bli en del av vårt grymma team. Du är en driven och utvecklingsbenägen barnskötare som tillsammans med oss vill ta dig an utmaningen att bygga upp vår nya organisation, arbetssätt och lärmiljöer. Tångalyckans förskola är en förskola med nio undervisningsgrupper fördelade på sex hemvister. Förskolan består av en nyrenoverad del och en nybyggd del som är fantastiskt fina, inbjudande och anpassade efter en förskola i vår tid. Vår utomhusmiljö är varierande, inspirerande och utvecklande. Vi har som mål att alla...
2023-06-05 2023-06-18
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Stenens förskola, Tvååker
Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Du som förskollärare ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget. Som förskollärare ansvarar du för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Tillsammans med övriga i arbetslaget ska du ge varje barn en trygg omsorg samt främja barnets utveckling och lärande. Vi arbetar systematiskt med barnhälsa och SKA för att utveckla och säkerställa kvalitéten i utbildningen. Du som förskollärare är drivande i detta arbete....
2023-06-02 2023-06-17
Falkenbergs kommun, Dals ängars förskola Förskollärare 80%, Dals ängars förskola
Dals Ängars förskola, söker en uppdrags medveten, nyfiken, kreativ förskollärare till ett vikariat som är redo att ta sig an uppdraget utifrån ett projekterande arbetssätt. Dals Ängars förskola inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi där barn ses som fullvärdiga medborgare i samhället. Vi respekterar varandras kompetenser och arbetar aktivt för att synliggöra allas röster. Allas olikheter ses som en tillgång och berikar förskolans utbildning. En viktig del är att skapa kvalitativa lärmiljöer tillsammans med barnen som inbjuder til...
2023-06-02 2023-06-16
Falkenbergs kommun HVB-handläggare barn & unga
Som HVB-handläggare på enheten för barn, och våld i nära relation arbetar du med ungdomar som har omfattande problematik samt placerade ungdomar. Du gör utredningar och följer upp insatser och placeringar med stöd av både SoL och LVU. Arbetet är ansvarsfullt och omväxlande och utförs i nära samarbete med kollegor och med stöd i det dagliga arbetet av en verksamhetsledare. Falkenbergs kommun har en väl utbyggd vårdkedja för ungdomar och en öppenvård med omfattande insatser för målgruppen. Du får regelbunden metodhandledning, extern handledning o...
2023-06-02 2023-06-18
Falkenbergs kommun, Hertings Gårds Förskola Förskollärare, 80-100% Hertings Gårds förskola
Vi söker engagerade förskollärare som vill ta ansvar och driva utveckling tillsammans med oss. Du är intresserad av att arbeta utifrån Reggio Emilias värdegrund och människosyn. I rollen som förskollärare ska du tillsammans med dina kollegor, rektor, pedagogista och specialpedagog på ett engagerat och positivt sätt bidra till att utveckla och utvärdera utbildningen och undervisningen på förskolan i enlighet med Lpfö 18. Som förskollärare kommer du ta ansvar för undervisningen och leda arbetet med reflektion, planering, utvärdering, uppföljnin...
2023-06-02 2023-06-18
Falkenbergs kommun Utredande socialsekreterare med annorlunda uppdrag
Vi arbetar både med att ta emot anmälningar, göra utredningar, följa upp bistånd och HVB-placeringar, LSS-barn och våld i nära relation så det finns möjlighet till både variation och fördjupning i arbetsuppgifterna. Arbetet är ansvarsfullt och omväxlande och utförs i nära samarbete med kollegor och med stöd i det dagliga arbetet av verksamhetsledare. Du får regelbunden metodhandledning, extern handledning och erbjuds utbildning som bedöms vara relevant, bland annat genom Yrkesresan.
2023-06-02 2023-06-18
Falkenbergs kommun, Långaveka förskola Barnskötare 60%, Långaveka förskola
Långaveka förskola är en förskoleverksamhet om fyra undervisningsgrupper, två för de äldre och två för de yngre. Vi söker nu en barnskötare. Vår verksamhet skall bland annat präglas av att: Vi har en verksamhet för alla. Hos oss känner alla trygghet, glädje och stolthet. Alla kan och vill påverka i en gemenskap där alla behövs. Vår verksamhet bygger på kreativitet och nyfikenhet där grunden är lära att lära. Barnen vistas i åldersindelade flexibla grupper. Du kommer att få förmånen att arbeta i ljusa öppna lokaler med bland annat en vinterträ...
2023-06-02 2023-06-16
Falkenbergs kommun, Tångaskolan Lärare 7-9 spanska, Tångaskolan
Vi söker dig som vill lära och bidra till lärande i en utvecklande lärmiljö på vår F-9-skola där olikhet liksom allas lika värde är normen och ett viktigt inslag i undervisningen. Vårt utvecklingsarbete syftar till att ge eleverna största tänkbara möjligheter att leva och verka i samhället. Detta vill vi åstadkomma genom kollaborativa och språkutvecklande undervisningsmetoder i alla ämnen och genom att också vi som lärare också lär av varandra. Vår skola kännetecknas av höga förväntningar på eleverna. Skolan ligger centralt i Falkenberg på gå...
2023-06-02 2023-06-15
Falkenbergs kommun, Tångaskolan Lärare 7-9 engelska, Tångaskolan
Vi söker dig som vill lära och bidra till lärande i en utvecklande lärmiljö på vår F-9-skola där olikhet liksom allas lika värde är normen och ett viktigt inslag i undervisningen. Vårt utvecklingsarbete syftar till att ge eleverna största tänkbara möjligheter att leva och verka i samhället. Detta vill vi åstadkomma genom kollaborativa och språkutvecklande undervisningsmetoder i alla ämnen och genom att också vi som lärare också lär av varandra. Vår skola kännetecknas av höga förväntningar på eleverna. Skolan ligger centralt i Falkenberg på gån...
2023-06-02 2023-06-15
Falkenbergs kommun, Tullbroskolan Lärare 7-9, Tullbroskolans särskilda undervisningsgrupp
Vi på Tullbroskolan söker dig som vill arbeta som lärare i vår särskilda undervisningsgrupp. Tjänsten är 75-100%.
2023-06-02 2023-06-15
Falkenbergs kommun, Tullbroskolan Lärare idrott, Tullbroskolan
Vi på Tullbroskolan söker dig som vill arbeta som lärare i idrott. Tjänsten är ett vikariat på 80%.
2023-06-02 2023-06-15
Falkenbergs kommun, Administration FER Ny enhetschefskollega till Boken och Berguven
Som enhetschef leder, planerar och samordnar du verksamheten och har ansvar för ekonomi och personal. I tjänsten ingår kvalitets- och utvecklingsarbete utifrån uppsatta mål och verksamhetens behov. Du ska arbeta för ett positivt arbetsklimat, främja delaktighet och kreativitet så att engagemang och motivation skapas. Ledningsuppdraget innefattar också täta kontakter med brukare, anhöriga, kollegor och organisationen/förvaltningen. I område särskilda boende arbetar vi med projektet Tillsammans gör vi skillnad, detta bygger på tillitsstyrni...
2023-06-01 2023-06-25
Falkenbergs kommun, Schubergstorpsskolan Lärare F-3, 100%, Schubergstorpsskolan
Vi söker dig som vill arbeta som lärare på Schubergstorpsskolan.
2023-06-01 2023-06-11
Falkenbergs kommun, Gymnasieskolan Lärare till Ekonomiprogrammet, Falkenbergs gymnasieskola
Falkenbergs gymnasieskola söker inför läsåret 23/24 en lärare till Ekonomiprogrammet. Dina arbetsuppgifter består av undervisning, handledning av elever, mentorskap och kontakt med vårdnadshavare. Du kommer tillsammans med såväl ämneskollegor som arbetslagskollegor arbeta för att programmen ska fortsätta utvecklas och växa för våra elevers skull. På Falkenbergs gymnasieskola är samarbetet med näringslivet centralt för att göra våra elever anställningsbara och möta arbetsmarknadens behov, samt förberedas för vidare studier. Rekrytering kan ...
2023-05-31 2023-06-11
Falkenbergs kommun, Serviceförvaltningen Vikariat Ekonomibiträde 95 % Solhaga kök
Brinner du för service och att sätta gästen i centrum? Då är tjänsten som ekonomibiträde på Solhaga något för dig. Som ekonomibiträde i ett tillagningskök kommer du att få göra många olika arbetsuppgifter så som salladsberedning, diskning, varumottagning och städning men även viss matlagning samt dietkost. Matsvinn och hållbarhet är något vi jobbar med dagligen, tycker är väldigt viktigt och vi ser därför att du är uppfinningsrik, rationell och flexibel. De olika arbetsuppgifterna gör du på ett rullande schema med helgtjänstgöring varannan helg...
2023-05-31 2023-06-14
Falkenbergs kommun, IFO Behandlingsassistenter till Stödboendet Tolvan
Kontaktmannaskap. Upprätta genomförandeplan tillsammans med den boende. Stötta den boende i sin förändringsprocess med ex. sysselsättning, eget boende, sociala relationer m.m. Tillsammans med verksamhetsledare och medarbetare utveckla kvalitet i det arbete som bedrivs inom verksamheten. Samverka med andra aktörer, myndigheter och organisationer.
2023-05-30 2023-06-22
Falkenbergs kommun, Gymnasieskolan Specialpedagog/speciallärare, Falkenbergs gymnasieskola
Vi söker en ny medarbetare, specialpedagog/speciallärare riktad mot språkutveckling, till Falkenbergs gymnasieskola mitt i Falkenbergs centrum. På skolan går cirka 1200 elever och omfattar 14 nationella program, såväl yrkesprogram som högskoleförberedande program. Vi har en kompetent lärarkår med hög behörighet, ca 95%. Vi är formerade i arbetslag och bedriver ett utvecklingsarbete i ämnena; DUA (didaktiskt utvecklingsarbete). Skolan är organiserad i tre skolenheter, med tre rektorer och fyra biträdande rektorer. Du kommer att ingå i en elevhäl...
2023-05-30 2023-06-11
Falkenbergs kommun, Ätranskolan Lärare, 4-6, 100%, Ätranskolan
Vi söker dig som vill arbeta som lärare på Ätranskolan. Det väsentliga i uppdraget kommer bestå av undervisning och uppgifter som hör undervisningen till i den egna verksamheten. Vi arbetar områdesvis i Ullaredsområdet med ämnesträffar där du träffar lärare från våra andra skolor för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Under två år har vi fokuserat på kooperativt lärande där flera av våra lärare har fått gå kurs och vi har även det som en naturlig del i träffarna.
2023-05-30 2023-06-11
Falkenbergs kommun, Ätranskolan Lärare fritidshem, 80-100%, Ätranskolan
Välkommen att arbeta som fritidspedagog på Ätranskolans fritids. Ätranskolan är en enparallellig skola med 100 elever i F-5. Skolan har 5 personer på fritids som arbetar som resurs eller med ämnen i klasserna och utöver det har skolan några personal som arbetar som bland annat elevassistenter och studiestödshandledare. Skolan har stora möjligheter med sin utemiljö där det finns skog, skidspår på vintern, stor skolgård och bad på sommaren. Här finns också en fullstor idrottshall och egen slöjdsal. Skolan har en härlig gemenskap mellan såväl barn...
2023-05-30 2023-06-11
Falkenbergs kommun, Hjortsbergsskolan Lärare f-3, Hjortsbergsskolan
Inför läsår 23/24 söker vi en lärare mot åk f-3. Du kommer att arbeta mot åk 1. I tjänsten ingår mentorskap och du kommer att ha ett nära samarbete med 3 andra lärare i den 3 parallella årskursen. Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Du är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet med goda pedagogiska färdigheter i undervisningen. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven motivera dem att nå goda resultat i skolarbetet. Du anpassar undervisningen till eleve...
2023-05-30 2023-06-11
1 2 >