Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Falkenbergs kommun, Äldreomsorg Undersköterskor till Solhaga
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga medarbetare stödja och hjälpa brukare utifrån deras individuella behov och önskemål. Du ansvarar för att ge omsorg och vård med god kvalité utifrån kommunens riktlinjer. Arbetsuppgifterna innebär att bistå individen med bland annat personlig omvårdnad, socialt stöd och olika serviceinsatser. Att vara kontaktperson ingår i arbetsuppgifterna. På Solhaga verkar vi för att alla boende ska uppleva en meningsfull vardag därför arbetar vi med delaktighet och aktivering. Vissa delegerade hemsjukvår...
2022-10-06 2022-10-20
Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten Bemanningssamordnare
Din roll som den ser ut idag blir att jobba med bemanning upp till 3 månader genom att förmedla personal till verksamheterna utifrån inkomna beställningar. Du kommer även kontinuerligt ha en kommunikation med pool- och timanställda och andra samarbetspartners och arbeta med administrativa arbetsuppgifter. I din roll är du spindeln i nätet och gör ditt bästa tillsammans med dina kollegor för att lösa bemanningsbehov på ett lugnt och metodiskt sätt. Arbetet förutsätter ett nära samarbete med kollegor och de verksamheter vi servar.
2022-10-06 2022-10-23
Falkenbergs kommun, Hemtjänst Undersköterska hemtjänst Hjortsberg
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är omvårdnadsarbete i hemmet hos omsorgstagarna samt delegerade hsl-arbetsuppgifter. Vi arbetar i verksamhetssystemet Intraphone, där allt ifrån planering, utförda besök och dokumentation genomförs.
2022-10-06 2022-10-20
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Specialpedagog, Hagaskolan i Varbergs Kommun
I ditt uppdrag som specialpedagog är du del av, och arbetar aktivt i, skolans elevhälsateam tillsammans med rektor. Du har ett nära samarbete med lärare och övrig personal på skolan. Du arbetar såväl främjande och förebyggande som operativt kring elever i behov av anpassningar och stöd. Du ser betydelsen av differentierad undervisning och tillgängliga lärmiljöer som främjar alla elevers utbildning på bästa sätt, och drivs av att utveckla hållbara arbetssätt tillsammans med kollegor. Du utvecklar undervisningen tillsammans med arbetslag och kol...
2022-10-06 2022-10-20
Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten Poolare till vikariepoolen inom vård och omsorg
Att arbeta som poolanställd inom Bemanningsenheten inom Falkenbergs egen regi innebär att du ger vård och omsorg till personer inom funktionsstöd/LSS, Hemtjänst, Särskilt boende och Socialpsykiatrin. Arbetsplatsen varierar oftast från dag till dag. Omsorgen handlar om att bidra till en bra vardag i gemenskap men även individuellt. Inom alla verksamheter hanterar du dokumentation av utförda insatser enligt de rutiner som finns på arbetsplatsen. Du använder de tekniska hjälpmedel som krävs för uppdraget och följer bemanningsenhetens spelregle...
2022-10-06 2022-10-30
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Stenens förskola
Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Du som förskollärare ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget. Som förskollärare ansvarar du för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Tillsammans med övriga i arbetslaget ska du ge varje barn en trygg omsorg samt främja barnets utveckling och lärande. Vi arbetar systematiskt med barnhälsa och SKA för att utveckla och säkerställa kvalitéten i utbildningen. Du som förskollärare är drivande i detta arbete....
2022-10-05 2022-10-25
Falkenbergs kommun, Serviceförvaltningen Kock 100% Ljungbyskolan
Brinner du för service och att sätta gästen i centrum? Gillar du matlagning från grunden och möjligheten att skapa goda måltider för våra barn och elever? Då är tjänsten som kock i köket på Ljungbyskolan något för dig. Som kock i Ljungbyskolans kök är du ansvarig för matlagning, att maten kommer fram i rätt tid och med rätt kvalitet. Tillsammans med kollega i köket i löser ni även arbetssysslor så som salladsberedning, disk, servering, städ, varuplock, beställning, egenkontroll, fakturering med mera. Arbete med svinn och hållbarhet är i foku...
2022-10-05 2022-10-19
Falkenbergs kommun, Slöingeskolan Lärare fritidshem med utvecklingsansvar, Slöingeskolan
Du kommer arbeta på Slöingeskolans fritidshem. I ditt uppdrag ingår även skolsamverkan där du som pedagog arbetar i skolan. I Falkenberg satsar vi på utveckling av fritidshemmet genom fritidshemslyftet för all personal på fritids. Du kommer tillsammans med personal och ledning fortsätta utvecklingsarbetet på fritidshemmet i Slöingeskolan. Vill du tillsammans med oss fortsätta att utveckla och driva vår verksamhet framåt är du välkommen med din ansökan.
2022-10-05 2022-10-09
Falkenbergs kommun, Okomeskolan Lärare fritidshem/fritidshemsassistent, Okome skola
Okome skola är en mindre skola med ett fritidshem, där förhållningssättet genomsyras av samarbetslärande med kooperativa förhållningssätt bland elever och kollaborativt lärande bland oss personal både på arbetslags- och skolområdesnivå. Vi ser till hela eleven och arbetar med utgångpunkt i att stärka elevers positiva lärandeidentitet samt ser oss som lärande individer oavsett vilken position vi har på enheten. Som en del i ett arbetslag ansvarar du för arbetslagets gemensamma arbete inom ramen för LGR11, skollag och det kommunala styrdokumentet...
2022-10-05 2022-10-19
Falkenbergs kommun, Hjortsbergsskolan Lärare i fritidshem, 60-100%, Hjortsbergsskolan
I Falkenberg satsar vi på utveckling av fritidshemmet b.la. genom fritidshemslyftet för all personal på fritids. Hjortsbergsskolans fritidshem har sex st avdelningar. INärheten till skog och hav ger fina förutsättningar för en bra och utvecklande verksamhet för elever och pedagoger. Vi har idag ett genomtänkt rastvärdskap för att också erbjuda hög kvalitet även i denna del av verksamheten. Vi arbetar aktivt med att utveckla våra fritidspedagogiska planeringar, FRIPP:ar för en att utveckla vår verksamhet hela tiden. Sex hela utvecklingsdagar p...
2022-10-04 2022-10-23
Falkenbergs kommun, Långåsskolan Lärare musik, Långåsskolan och Långavekaskolan
Vi söker dig som vill arbeta som lärare i musik på Långåsskolan och Långavekaskolan. Tjänsten är ett vikariat på 65%
2022-10-03 2022-10-23
Falkenbergs kommun, Serviceförvaltningen Kock 100% med Teamledaruppdrag, Tångaskolans kök
Brinner du för service och att sätta gästen i centrum? Gillar du matlagning från grunden och möjligheten att leda en ny grupp från start? Då är tjänsten som kock med teamledaruppdrag i köket på Tångaskolan något för dig. Under 2022 genomgår Tångaskolans kök och matsal en renovering. I december väntas ett nytt kök och ny matsal stå klart och i denna annonsen söker vi en kock med uppdrag som teamledare som vill vara med och skapa kökets rutiner, vision och värdegrund från start. Köket byggs för ca 700 portioner. Det serveras frukost, lunch och ...
2022-09-30 2022-10-16
Falkenbergs kommun, Utvecklingsavdelningen Utvecklingsledare digitalisering
Som utvecklingsledare digitalisering har du en viktig roll i arbetet med kommunens digitalisering och den digitala arbetsplatsen. Ett fokus är utveckling och förvaltning av kommunens beslutsstöd. Tjänsten innebär utveckling av arbetssätt och processer, att visualisera data och planera utvecklingsinsatser. Målet är att medarbetare och chefer enkelt ska få tillgång till den information de behöver. Informationen ska ligga till grund för uppföljning på olika nivåer, kvalitetssäkring samt stöd för beslut inom olika verksamheter. I Falkenbergs kom...
2022-09-30 2022-10-19
Falkenbergs kommun, Myndighetsavdelningen Socialsekreterare till Familjehemsgruppen
Arbetet innebär att du är ansvarig för all myndighetsutövning kring barnet. Du arbetar med uppföljning av barnets placering och kontakter med det biologiska nätverket. Som socialsekreterare arbetar du i team med familjehemssekreteraren kring placeringen och har gemensam handledning. I uppdraget ingår även arbete med Skolfam. Du får stöd i det dagliga arbetet av verksamhetsledare och en tillgänglig chef.
2022-09-29 2022-10-16
Falkenbergs kommun, Äldreomsorg Administrativ assistent till Solhaga, Särskilt boende
Som administrativ assistent är du ett stöd för enhetschef i det dagliga arbetet, framförallt inom personaladministration, löner, schemaläggning, bemanning vid akut frånvaro, fakturahantering samt övrigt förekommande administrativt arbete. Rollen som administrativ assistent har stor betydelse för såväl enhetens arbetsmiljö som för ekonomin. Assistenten ska tillsammans med enhetschef, verksamhetsledare och medarbetare sträva efter den mest optimala planeringen och bemanningen för verksamheten. Enhetschefen har det övergripande ansvaret för ver...
2022-09-29 2022-10-13
Falkenbergs kommun, Hemtjänst Undersköterska Hemtjänst Inland, placering i Ullared
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är omvårdnadsarbete i hemmet hos omsorgstagarna samt delegerade medicinska arbetsuppgifter. Vi arbetar i verksamhetssystemet Intraphone, där allt ifrån planering, utförda besök och dokumentation genomförs. Din placering kommer att vara i Ullareds-området, men du kan även komma att arbeta vissa pass i Vessige och/eller Ätran. Hemtjänsten i Inlandet har en stor geografisk yta och man tar sig runt i kommunens bilar.
2022-09-29 2022-10-12
Falkenbergs kommun, Tullbroskolan Speciallärare, Tullbroskolan
Vi söker en speciallärare till årskurs 7-9 på Tullbroskolan. Tullbroskolan är en skola som ligger centralt placerat nära Ätran med Vallarnas natur in på knutarna och ca fem minuters promenad till stadens torg. På skolan går ca 500 elever som är indelade i fem arbetslag. Vi arbetar som ett team där medlemmarnas olika kompetenser är vår bas. Vi söker dig som vill vara en aktiv medlem i vårt elevhälsoarbete. Du som söker skall kunna: • Arbeta med eleverna i klassrummet och enskilt. • Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska...
2022-09-28 2022-10-12
Falkenbergs kommun, Tallkottens förskola Förskollärare/Barnskötare 80%, Tallkottens förskola
Sugen på en ny utmaning och spännande utvecklingsmöjligheter. Att få vara med och utveckla utmanande, lustfyllda och estiska lärmiljöer för att barnens och pedagogernas nyfikenhet och experimentlust ska frodas. Välkommen till oss på Tallkottens förskola. Tallkottens förskola startade hösten 2017. Tallkotten är en gammal fin genuin byggnad med rymliga, fräscha och nyrenoverade lokaler. Vi har nära till Vallarnas friluftsområde. Förskolan har barnens bästa i fokus den ska vara rolig, utvecklande, lärande och att alla barn utvecklar en tro på s...
2022-09-27 2022-10-11
Falkenbergs kommun, Falkenbergs Montessoriskola Elevassistent, 50-100%, Falkenbergs Montessoriskola
Vi söker nu dig som vill arbeta på Falkenbergs Montessoriskola som elevassistent. Du kommer att arbeta med elever som har omvårdnadsbehov. Du kommer arbeta med elever som har behov av extra stöd och struktur, både pedagogiskt och socialt. Tjänsten kan eventuellt kombineras med arbete på vårt fritidshem/resurs i helklass/stöttning vid personalfrånvaro
2022-09-26 2022-10-09
Falkenbergs kommun, Stafsinge förskola Barnskötare, 80 %, Stafsinge förskola
Stafsinge förskola är en förskola som ligger centralt i Falkenberg. Det är åtta avdelningar fördelade på fyra hus. På Månen och Stjärnan går de yngsta barnen som är 1-3 år och på Solen och Kometen går de äldsta barnen som är 4-6 år. Pedagogerna samarbetar mellan husen vilket bidrar till att barnen känner sig trygga med all personal. Vi söker nu en barnskötare.
2022-09-26 2022-10-09
Falkenbergs kommun, Kansliavdelningen Projektledare med IT-kompetens för införande av e-arkiv - till tre kommuner i Halland
Som projektledare/it-resurs för kommunernas arbete med att implementera e-arkiv är du samordnande i att driva kommunens uppstart och implementering av e-arkiv. Du ska: - leda projektet genom att planera, samordna, styra mot uppsatta mål och följa upp projektet. - vara sakkunnig på IT-integrationsfrågor gällande e-arkiv och föreslå lösningar. - säkerställa de tekniska förutsättningarna för leveranser till e-arkivsystemet. - vara kontaktperson till leverantören av e-arkivsystemet och kommunernas IT-organisation...
2022-09-26 2022-10-16
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans tidigare år, Bosgårdsskolan
Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervisningen bedrivs i demokratisk form och förbereder eleverna för vidare studier och yrkesval. Du möter varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande. Din undervisning har ett tydligt språkutvecklande arbetssätt, vilket innebär att du gör strategiska val för kunskap och lärande. Du arbetar systematiskt med att förbättr...
2022-09-23 2022-10-09
Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten Barnskötare, 85%, Bemanningsenheten
Vi söker nu barnskötare till vår centrala bemanningsenhet. Där kommer du att ingå i ett team med barnskötare, förskollärare samt elevassistenter som tillsammans täcker upp kortare vikariat på de olika verksamheterna inom förskola och skola upp till årskurs 6.
2022-09-23 2022-10-16
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Behandlingsekreterare till tidigt samordnade insatser, TSI
Som anställd inom TSI samverkar du med skolans elevhälsoteam och deltar vid möten med elevhälsoteamen i år F-6. En stor del av arbetet handlar om att skapa förtroendefulla relationer med elever, föräldrar och personal på skolan för att kunna arbeta förebyggande med elevärenden både på individ- och gruppnivå. Vår ambition är att erbjuda ett brett stöd, så att det kan omfatta både elever och deras föräldrar. Stödet som erbjuds ska var lättillgängligt och flexibelt. Det kan ges både under och efter skoltid, på skolan eller annan plats utifrån fami...
2022-09-22 2022-10-06
Falkenbergs kommun, Äldreomsorg Undersköterska till Ätranhemmet
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga medarbetare stödja och hjälpa brukare utifrån deras individuella behov och önskemål. Du ansvarar för att ge omsorg och vård med god kvalité utifrån kommunens riktlinjer. Arbetsuppgifterna innebär att bistå individen med bland annat personlig omvårdnad, socialt stöd och olika serviceinsatser. Att vara kontaktperson ingår i arbetsuppgifterna. På Ätranhemmet arbetar vi för att alla boende ska uppleva en meningsfull vardag därför arbetar vi med delaktighet och aktivering. Vissa delegerade hemsjukvå...
2022-09-13 2022-10-09
1 2 >