Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Falkenbergs kommun, Funktionsstöd Stödassistenter till LSS-boende, Enhetsområde 8
Just nu söker vi nya medarbetare till våra LSS gruppbostäder med placering inom enhetsområde 8. Som stödassistent är du intresserad av ett utvecklande och mångsidigt arbete, där vi är med och skapar och upprätthåller förutsättningar för trygghet, självbestämmande, livskvalitet och glädje för våra brukare. Din roll är att arbeta stödjande och motiverande tillsammans med brukaren för att hen ska kunna hantera sin vardag så självständigt som möjligt. Detta med hjälp av bland annat tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och alternativ ko...
2023-02-02 2023-02-16
Falkenbergs kommun, Måltid Falkenberg Ekonomibiträde 75% Hertingskolan kök
Brinner du för service och att sätta gästen i centrum? Då är tjänsten som ekonomibiträde på Hertingsskolans kök något för dig. Här tillagas frukost och mellanmål samt tillbehör och salladsbuffé till dagens lunch. När det serveras soppa bakar vi eget bröd. Huvudkomponenten till dagens lunch kommer från Tallgläntans kök. Du är med och komponerar dagens salladsbuffé med fokus på råvaror i säsong, iordningställer matsal innan och efter servering, diskar, serverar under öppethållande, sköter egenkontroll, köksstäd, iordningställande av matsal innan...
2023-02-02 2023-02-19
Falkenbergs kommun, Funktionsstöd Stödassistent till LSS-boende, Enhetsområde 2
Som stödassistent är du intresserad av ett utvecklande och mångsidigt arbete, där vi är med och skapar och upprätthåller förutsättningar för trygghet, självbestämmande, livskvalitet och glädje för våra brukare. Arbetet går ut på att ge stöd och service till de boende, för att bidra till en fungerande och stimulerande vardag. Brukarna på boendet är yngre och har en aktiv vardag där du kommer stötta var och en utifrån den enskildes behov. Arbetsuppgifterna består av t.ex. personlig omvårdnad, socialt stöd och andra insatser som utformas efter var...
2023-02-02 2023-02-16
Falkenbergs kommun, Funktionsstöd Stödassistent till LSS-boende, Enhetsområde 2 - vikariat
Som stödassistent är du intresserad av ett utvecklande och mångsidigt arbete, där vi är med och skapar och upprätthåller förutsättningar för trygghet, självbestämmande, livskvalitet och glädje för våra brukare. Arbetet går ut på att ge stöd och service till de boende, för att bidra till en fungerande och stimulerande vardag. Brukarna på boendet är yngre och har en aktiv vardag där du kommer stötta var och en utifrån den enskildes behov. Arbetsuppgifterna består av t.ex. personlig omvårdnad, socialt stöd och andra insatser som utformas efter var...
2023-02-02 2023-02-16
Falkenbergs kommun, Tångalyckans förskola Förskollärare 75-100%, Tångalyckan
Nu söker vi fler pedagoger som vill bli en del av vårt grymma team. Du är en driven och utvecklingsbenägen förskollärare som tillsamman med oss vill ta dig an utmaningen att bygga upp vår nya organisation, arbetssätt och lärmiljöer. Tångalyckans förskola är en förskola med nio undervisningsgrupper fördelade på sex hemvister. Förskolan består av en nyrenoverad del och en nybyggd del som är fantastiskt fina, inbjudande och anpassade efter en förskola i vår tid. Vår utomhusmiljö är varierande, inspirerande och utvecklande. Vi har som mål att ...
2023-02-02 2023-02-19
Falkenbergs kommun, Serviceförvaltningen Ekonomibiträde 80% Kristineslätts förskola
Brinner du för service och att sätta gästen i centrum? Då är tjänsten som ekonomibiträde på Kristineslätts förskola kök något för dig. Här tillagas frukost och mellanmål samt tillbehör och sallad till dagens lunch. När det serveras soppa så bakar vi eget bröd i köket. Huvudkomponenten och specialkoster till lunchen kommer från Eldstadens kök. Du är med och komponerar dagens sallad med fokus på råvaror i säsong, dukar upp på avdelningarnas matvagnar, diskar, sköter egenkontroll, köksstäd, statistik, beställningar och varumottagning. Du ansvarar...
2023-02-02 2023-02-19
Falkenbergs kommun, Modersmål- och organisation för nyanlända Modersmålslärare, 80%, albanska
Barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun söker nu dig som vill arbeta som modersmålslärare i våra grundskoleområden med elever i åldrarna 6-16 år. Undervisningen är förlagd på olika skolor inom kommunen. Vi söker modersmålslärare i albanska. Våra skolor är indelade i fem rektorsområden och tjänsten är delad mellan flera av dem.
2023-02-01 2023-02-12
Falkenbergs kommun, Myndighetsavdelningen Socialsekreterare till stöd- och försörjningsenheten
Som socialsekreterare stödjer du den enskilde att finna vägar till självförsörjning och till att leva ett självständigt liv samt att pröva rätten till ekonomiskt bistånd under tiden. För att trivas hos oss ska du tycka om att möta olika typer av människor och livssituationer. Du ska vara intresserad av förändringsarbete inriktat på människors grundläggande vardag i kombination med myndighetsutövning. Enheten arbetar målmedvetet med att säkerställa en såväl professionell och rättssäker myndighetsutövning som att utveckla kvalitativa metoder fö...
2023-01-31 2023-02-14
Falkenbergs kommun, Myndighetsavdelningen Utredande socialsekreterare
Vi arbetar både med att ta emot anmälningar, göra utredningar, följa upp bistånd och HVB-placeringar, LSS-barn och våld i nära relation så det finns möjlighet till både variation och fördjupning i arbetsuppgifterna. Arbetet är ansvarsfullt och omväxlande och utförs i nära samarbete med kollegor och med stöd i det dagliga arbetet av verksamhetsledare. Du får regelbunden metodhandledning, extern handledning och erbjuds utbildning som bedöms vara relevant, bland annat genom Yrkesresan.
2023-01-30 2023-02-12
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Badbevakare/simlärare sommar 2023
Ditt arbete som badbevakare/simlärare kommer att vara omväxlande då alla förekommande verksamhetsuppgifter ingår och är av fysisk karaktär, såsom badbevakning, simundervisning, kassa/receptionsarbete och städning mm. Du ansvarar för badgästernas säkerhet och trivsel. På arbetsplatsen tillämpar vi roterande tjänstgöring vilket innebär att samtliga moment ingår. Tjänsten innebär även regelbunden kväll- och helgtjänstgöring.
2023-01-30 2023-03-31
Falkenbergs kommun, Barn och utbildningskansliet Administrativ assistent, Grundskolan
En av våra erfarna medarbetare i kommunens skoladministration ska gå vidare till nya utmaningar och vi söker nu dig som vill arbeta i vårt administrativa team inom grundskolan. Här arbetar du i nära samarbete med skolornas rektorer, enskilt och i team. I arbetsuppgifterna ingår elevregistrering och placering av barn på fritidshemsplatser, betygshantering och ekonomi med fakturahantering. Andra förekommande uppgifter är vikarieanskaffning, diarieföring, statistikredovisning, skolskjutsfrågor och myndighetskontakter. I tjänsten ingår även servi...
2023-01-30 2023-02-12
Falkenbergs kommun, Myndighetsavdelningen Socialsekreterare med inriktning våld i nära relation
Som handläggare för våld i nära relation/ hedersrelaterat våld (VIR/HRV) utreder du våldsutsatta och våldsutövare och beviljar insatser som du också följer upp. Du arbetar tätt med en väl utbyggd öppenvård och flera skyddade boenden. När det finns barn i familjen arbetar du tillsammans med barnhandläggare. Vi och öppenvården använder oss av evidensbaserade metoder och tycker om utveckling i arbetet. Du får regelbunden metodhandledning, extern handledning och erbjuds utbildning som bedöms vara relevant bland annat genom Yrkesresan
2023-01-30 2023-02-12
Falkenbergs kommun, Myndighetsavdelningen Verksamhetsledare till enheten för barn, unga och våld i nära relation
Som verksamhetsledare erbjuds du ett stimulerande och omväxlande arbete i en stabil arbetsgrupp med blandad erfarenhet där det är en god stämning och ett öppet arbetsklimat. I din roll får du stor möjlighet att påverka och driva verksamhetsutveckling. Vi behöver din hjälp med att utveckla metoder, skapa rutiner och vidareutveckla vårt arbete. I nära samarbete med enhetschef leder och fördelar du arbetsuppgifter i arbetsgruppen. Du blir det trygga stöd dit dina kollegor kan vända sig för att få stöd i det dagliga arbetet. Du får också en viktig ...
2023-01-30 2023-02-12
Falkenbergs kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Vårt kontor består idag av 26 personer, fördelade på följande enheter; Verksamhetsstöd, Livsmedel, Hälsoskydd, Miljöskydd, Mark och Vatten, samt Vattenförvaltning/Naturvård. Förvaltningen arbetar utifrån en av nämnden antagen verksamhetsplan och tillsynsplan. Dessa planer bryts sedan ner till varje enhets verksamhetsnivå, och slutligen till den enskilda handläggarens årsarbetsplan. Din huvudarbetsuppgift blir att som miljö- och hälsoskyddsinspektör vara en del av vårt gemensamma miljöbalksarbete. Kontrollen och tillsynen innebär ofta ett arbet...
2023-01-30 2023-02-20
Falkenbergs kommun, Kulturskolan Vikarierande musiklärare, gitarr/elbas, Kulturskolan Falkenberg
Vi söker en lärare i gitarr och elbas. Följande ingår i tjänsten: Undervisning för barn i olika åldrar. • Enskild undervisning • Undervisning i rockensemble
2023-01-27 2023-02-06
Vivab Kundservicemedarbetare
Som kundservicemedarbetare hos oss är du spindeln i nätet mellan kunden och de olika delarna av våra verksamheter. Du ingår i ett team på sex personer där allas prestationer är viktiga för att vi ska uppnå målen. Uppdraget är att ge förstklassig service till alla som kontaktar oss med frågor, synpunkter, beställningar och önskemål. Mejl och digitala kanaler är dina främsta verktyg och du arbetar till stor del i vårt kundsystem. I perioder kan arbetsbelastningen och tempot vara högt, ibland är det lugnt och vardagligt. Du behöver kunna preste...
2023-01-27 2023-02-12
Falkenbergs kommun, IFO Boendestödjare Socialpsykiatri
Vi söker dig som vill vara med i en utvecklande verksamhet där du kan göra skillnad för människor! Boendestöd är en biståndsbedömd insats och är ett stöd i brukarens hem eller närmiljö. Vår uppgift är att stödja och motivera våra brukare med psykiska funktionsnedsättningar till en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Stödet är individanpassat och styrs av en genomförandeplan som vi gör tillsammans med brukaren. Stödet kan bestå i att få hjälp med att komma igång med vardagssysslor, att få en struktur i vardagen eller få social träning. Brukar...
2023-01-27 2023-02-03
Falkenbergs kommun, Äldreomsorg Projektledare inom funktionsstöd, Falkenbergs egen regi
Projektleda och verkställa verksamhetsövergång av verksamheter inom daglig verksamhet, LSS som övergår från entreprenaddrift till kommunal regi 1 november 2023. Arbetsuppgifterna består av att hålla samman, leda och ansvara för processen för verksamhetsövergångarna.
2023-01-25 2023-02-05
Falkenbergs kommun, Funktionsstöd Stödassistent till LSS-boende, Enhetsområde 3
Som stödassistent är du intresserad av ett utvecklande och mångsidigt arbete, där vi är med och skapar och upprätthåller förutsättningar för trygghet, självbestämmande, livskvalitet och glädje för våra brukare. Arbetet går ut på att ge stöd och service till de boende, för att bidra till en fungerande och stimulerande vardag. Arbetsuppgifterna består av t.ex. personlig omvårdnad, socialt stöd och andra insatser som utformas efter varje enskild individs behov och förutsättningar. Vi arbetar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt med brukarens ...
2023-01-24 2023-02-06
Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten Sommarjobba inom vård och omsorg
Vi söker sommarvikarier till vård och omsorg. Du som vill kan även få pass redan under vinter och vår. Vi erbjuder flera olika yrken. Du kan jobba med äldre eller med personer som har en funktionsnedsättning. Om du kommer till oss på intervju berättar vi om våra olika verksamheter och hjälper dig att hitta en tjänst där du kan trivas. Innan intervjun får du gärna läsa mer om vad det innebär att jobba hos oss, och vad de som redan jobbar hos oss tycker (se länk nedan). Vi kan erbjuda dig en heltidstjänst under sommarmånaderna juni, juli och au...
2023-01-24 2023-02-20
Falkenbergs kommun, Hemtjänst Undersköterska Hemtjänst Inland, placering i Ätran
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är omvårdnadsarbete i hemmet hos omsorgstagarna samt delegerade medicinska arbetsuppgifter. Vi arbetar i verksamhetssystemet Intraphone, där allt ifrån planering, utförda besök och dokumentation genomförs. Din placering kommer att vara i Ätranområdet, men du kan även komma att arbeta vissa pass i Vessige och/eller Ullared. Hemtjänsten i Inlandet har en stor geografisk yta och man tar sig runt i kommunens bilar.
2023-01-24 2023-02-07
Falkenbergs kommun, Funktionsstöd Stödassistent till LSS-boende, Enhetsområde 4
Som stödassistent är du intresserad av ett utvecklande och mångsidigt arbete, där vi är med och skapar och upprätthåller förutsättningar för trygghet, självbestämmande, livskvalitet och glädje för våra brukare. Vi önskar att du som söker har erfarenhet av att ha arbetat inom LSS/socialpsykiatri med målgruppen. Som stödassistent arbetar du stödjande och motiverande med brukaren, med ett lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Arbetet sker alltid med stor respekt för brukarens integritet, självständighet, delaktighet samt inflytande...
2023-01-24 2023-02-06
Falkenbergs kommun, Gymnasieskolan Chef skoladministratörer
Vi söker en utvecklande ledare som vill arbeta som chef för vår skoladministration. Du kommer att arbeta som chef för en grupp kompetenta skoladministratörer som arbetar inom Gymnasium, Vuxenutbildningen samt utvecklingen av ett Campus. Idag är de ett drygt tiotal personer. Tjänsten är på 50% men kan eventuellt kombineras med andra arbetsuppgifter utifrån din erfarenhet och kompetens. Tjänsten är underställd sektorchef för Gymnasium och Frivilliga skolformer. Intervjuer sker 17/2 och du är varmt välkommen med din ansökan!
2023-01-23 2023-02-07
Falkenbergs kommun, Hemtjänst Vi söker undersköterska till hemtjänst Hjortsberg!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är omvårdnadsarbete i hemmet hos omsorgstagarna samt delegerade hsl-arbetsuppgifter. Vi arbetar i verksamhetssystemet Intraphone, där allt ifrån planering, utförda besök och dokumentation genomförs.
2023-01-20 2023-02-05
Falkenbergs kommun, Serviceförvaltningen Ekonomibiträde 100% Stafsinge/Solhagen förskola
Brinner du för service , att sätta gästen i centrum samt gillar att möte yngre barn ? Då är tjänsten som ekonomibiträde på Stafsinge/Solhagens förskola något för dig. På Stafsinge lagas frukost, mellanmål samt lunch inkl. specialkost, till förskolans barn och pedagoger samt komplett lunch till Solhagens förskola. I tjänsten ingår att bemanna Solhagens förskola genom att utgå från Stafsinge och cykla flak-el-cykel ner till Solhagen och serva de avtalade måltiderna på plats. Vid lunch har du komplett lunch med i cykeln, som en cyklande mattranspo...
2023-01-19 2023-02-02
1 2 >