Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Falkenbergs kommun, Skogstorpsskolan Lärare f-3, Skogstorpsskolan
Vi på Skogstorpsskolan söker dig som vill arbeta som lärare. Tjänsten är placerad i åk f-3.
2021-10-21 2021-11-04
Falkenbergs kommun, Serviceförvaltningen Ekonomibiträde 75% Okomeskolan
Brinner du för service och att sätta gästen i centrum? Då är tjänsten som ekonomibiträde på Okome skola/förskola något för dig. Som ekonomibiträde i ett mottagningskök kommer du att få göra många olika arbetsuppgifter. Du kommer att utgå från Okomeskolans tillagningskök men ansvara för servering av frukost, lunch, tillredning av mellanmål på förskolan. Lunchen hämtas på Okome skolans tillagningskök. Diskning och övriga kökssysslor ingår också i tjänsten. Du kommer att utföra egenkontroll samt vissa administrativa uppgifter.
2021-10-21 2021-11-03
Falkenbergs kommun, Falkenbergs Montessoriskola Lärare 1-3, 80-100%, Montessoriskolan
Engagemang, Respekt, Mångfald, Lärande och Trygghet är nyckelord på vår skola. Vi använder Montessoripedagogiken som ett verktyg för att möta varje elevs individuella behov. Falkenbergs Montessoriskola är en liten F-9 skola med ca 195 elever i åldrarna 6-16 år. Skolan byggdes 2002 och är estetiskt utformad. Montessoriskolan är en liten enhet vilket underlättar samarbete och skapar trygghet för eleverna. Skolan är centralt belägen i Falkenberg så det finns goda pendlingsmöjligheter med både tåg och bil.
2021-10-20 2021-11-08
Falkenbergs kommun, Älvseredsskolan Elevassistent/fritidshemsassistent, 80-100%, Älvsereds skolan
Arbetet innebär att i tillsammans med kollegor arbeta för att alla elever får möjlighet att bli sitt allra bästa jag. Vi arbetar formativt, kollaborativt och inkluderande och våra mål är att eleverna ska bli demokratiska samhällsmedborgare, tillägna sig nya kunskaper och träna sina förmågor. Ditt huvuduppdrag blir bl a att stötta upp elever i olika lärandemiljöer, samt på eftermiddagarna bedriva undervisning på fritidshemmet tillsammans med elever och kollegor.
2021-10-20 2021-11-03
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Vikarier till trygghetsteamet
Arbetsuppgifterna är i huvudsak omvårdnadsarbete i hemmen hos våra brukare samt att utföra delegerade medicinska insatser. I tjänsten ingår också att åka på akuta larm till trygghetslarmskunder som är anslutna till vår Kommunsamordningscentral (KSC).
2021-10-20 2021-12-05
Falkenbergs kommun, Barn- och elevhälsan Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insats
Tjänsten innefattar verksamhetsansvar och medicinskt ledningsansvar för ett 15-tal skolsköterskor sju skolpsykologer och en skolläkare. Du kommer att ansvara för att skolsköterskornas resurser nyttjas likvärdigt i kommunen och mellan skolor. I uppdraget ingår systematiskt kvalitetsarbete av elevhälsans medicinska insatser genom ledningssystem, verksamhetsplan för EMI, elevhälsoenkäter, rutiner, patientsäkerhetsberättelse mm. Du kommer att vara ansvarig för Lex Maria anmälningar och avvikelserapporteringar. Som verksamhetschef EMI ingår det s...
2021-10-19 2021-11-09
Falkenbergs kommun, Skogstorpsskolan Lärare 4-6, Skogstorpsskolan
Vi på Skogstorpsskolan söker dig som vill arbeta som lärare. Tjänsten är placerad i åk 4-6.
2021-10-19 2021-10-26
Falkenbergs kommun, Modersmål- och organisation för nyanlända Modersmålslärare, 75%, polska
Barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun söker nu dig som vill arbeta som modersmålslärare i våra grundskoleområden med elever i åldrarna 6-16 år. Undervisningen är förlagd på olika skolor inom kommunen. Vi söker modersmålslärare i polska. Våra skolor är indelade i fem rektorsområden och tjänsten är delad mellan flera av dem.
2021-10-19 2021-10-31
Falkenbergs kommun, Modersmål- och organisation för nyanlända Modersmålslärare, tyska, timanställning
Barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun söker nu dig som vill arbeta som modersmålslärare i våra grundskoleområden med elever i åldrarna 6-16 år. Undervisningen är förlagd på olika skolor inom kommunen. Timanställningens omfattning styrs av vårt elevunderlag. Vi söker modersmålslärare i tyska. Våra skolor är indelade i fem rektorsområden och tjänsten är delad mellan flera av dem.
2021-10-19 2021-10-31
Falkenbergs kommun, Modersmål- och organisation för nyanlända Modersmålslärare, makedonska, timanställning
Barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun söker nu dig som vill arbeta som modersmålslärare i våra grundskoleområden med elever i åldrarna 6-16 år. Undervisningen är förlagd på olika skolor inom kommunen. Timanställningens omfattning styrs av vårt elevunderlag. Vi söker modersmålslärare i Makedonska. Våra skolor är indelade i fem rektorsområden och tjänsten är delad mellan flera av dem.
2021-10-19 2021-10-31
Falkenbergs kommun, HSL Distriktssköterska/Sjuksköterska inom Hemsjukvården
Vi behöver dig, engagerad och nytänkande sjuksköterska. Vår verksamhet ansvarar för patienter både på särskilt boende och i ordinärt boende. Vi dokumenterar i Pulsen Combine och använder webbaserade APPVA för digital signering av läkemedel samt för att skriva delegeringar. Vi söker nu en ny kollega med placering på särskilt boende i Falkenberg.
2021-10-19 2021-11-01
Vivab HR-administratör
Om tjänsten I din roll som HR-administratör hos oss kommer dina arbetsuppgifter bland annat innebära: • Lön • Löpande personaladministration • Pensionsadministration • Statistik • Skriva anställningsavtal, besvara frågor kring tex ersättningar, semester, ledigheter etc. • Hjälpa till med bokningar och beställningar
2021-10-18 2021-11-06
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Stödpedagog till Funktionsstöd
Som stödpedagog är du ett stöd i arbetet att utveckla och använda individuellt anpassade pedagogiska metoder som stödjer den enskildes delaktighet och självständighet. Du har en vägledande och uppföljande roll till dina kollegor gällande: • social dokumentation och genomförandeplaner • metoder och förhållningssätt • lagar, skydds,- tvångs, och begränsningsåtgärder och anhörigperspektiv Som stödpedagog håller du i din enhets verksamhetsmöten. Du ingår i nätverk tillsammans med andra stödpedagoger och metodutvecklare, lokalt och länsövergripande...
2021-10-18 2021-10-31
Falkenbergs kommun, Förskolan Förskollärare med pedagogista uppdrag 100%
Vi söker dig med erfarenhet att driva utveckling och lärande av förskola i vår tid i ett projekterande arbetssätt. Falkenbergs kommun arbetar utifrån inkluderande undervisning, formativ undervisning och kollaborativt lärande. Genom detta är du med och utveckla undervisningen och lärmiljöerna på förskolorna. I din roll som pedagogista stödjer och utmanar Du pedagogerna i deras reflektion samt dokumentationsarbete. Tillsammans med rektorer, specialpedagog och pedagoger utvecklar vi förskolans systematiska kvalitetsarbete och utvecklingsarbeten. ...
2021-10-15 2021-10-31
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Rolfstorp förskola
I rollen som barnskötare kommer du att arbeta med att komplettera och i vissa fall avlasta förskollärarna med alla förekommande arbetsuppgifter. Du förväntas att aktivt bidra och vara delaktig i arbetet för hela förskolans utveckling. Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer och kommer att arbeta tillsammans med förskollärare och barnskötare för att skapa bästa möjliga förutsättning för barnens utveckling och lärande. Du ska kunna ge varje barn utrymme att lära sig utifrån sina unika egenskaper och möta varje barn, vårdnadshavare och arbetskamr...
2021-10-15 2021-10-29
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Vikarier till Omsorgen - Falkenbergs Egen Regi
Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du ger individuell omsorg för äldre i deras eget hem. Det innebär att du som medarbetare ofta åker till de äldre på egen hand. Du tillhör en arbetsgrupp som du kan få stöd och vägledning av. Du stöttar och hjälper till med vardagliga uppgifter som till exempel städ, tvätt och personlig omvårdnad och handlar. Att arbeta på ett särskilt boende innebär att du utför omsorg för äldre på ett boende. Inom särskilt boende arbetar du med flera kollegor som du kan få stöd och handledning av. Du stöttar och hjälp...
2021-10-15 2021-12-17
Falkenbergs kommun, Särskolan Speciallärare, grundsärskolan
Grundsärskolan söker dig som vill arbeta hos oss som lärare. Tjänsten är 100%.
2021-10-13 2021-10-27
Falkenbergs kommun, Tångaskolan Elevassistent/fritidhemsassistent, Tångaskolan
Vi söker nu dig som vill arbeta som elevassistent på Tångaskolan. Du kommer arbeta med elever som har behov av extra stöd och struktur. Du har ett inkluderande förhållningssätt, viljan att stötta andra och förmågan att prioritera och planera för elevernas bästa. På eftermiddagen kommer du vara på fritidshemmet.
2021-10-13 2021-10-27
Falkenbergs kommun, Kulturskolan Lärare i dans, danspedagog, Kulturskolan
Vi söker nu en mångsidig och utåtriktad lärare med erfarenhet av att undervisa i olika former av dans. Du kommer att planera och genomföra och utvärdera undervisning för elever från ca 4-15 år. Du behöver ha initiativförmåga, vara handlingskraftig och ansvarsfull. Undervisning i olika kvällskurser och samverkansprojekt utgör den huvudsakliga arbetsuppgiften, så god kommunikations och samarbetsförmåga är viktigt. Arbetet sker bl.a. i Argus och Falkhallen och även hos samarbetspartners. Undervisningen förläggs till dagtid, kvällstid och, i samba...
2021-10-12 2021-10-26
Falkenbergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vi söker Verksamhetschef inom grundskola hos oss på Falkenbergs kommun
Som verksamhetschef hos oss på Barn och utbildningsförvaltningen kommer du ha det övergripande ansvaret för förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola. Tjänsten innebär att du är chef för rektorer och biträdande rektorer. Som verksamhetschef arbeta du utifrån huvudmannauppdraget, i detta ligger såväl ansvar för resultatutveckling, ekonomiskt ansvar, samt även ansvar för att tillse att det finns ett välfungerande arbete med elevhälsa, systematiskt arbetsmiljöarbete, brandskydd, egenkontroll etc. En väsentlig del i huvudmannauppdrage...
2021-10-12 2021-11-07
Falkenbergs kommun, Vinbergsskolan Lärare F-3, 100%, Vinbergsskolan
Vinbergsskolan söker Dig engagerad grundskollärare som vill arbeta i en skola i Falkenbergs kommun. Här kommer du att möta engagerade elever och arbetskamrater. Arbetsmiljön är god, flexibiliteten är stor, omtanken om varandra tydlig och det är nära till skratt. Kort och gott en härlig välkomnande arbetsplats där vi alla hjälps åt för att ge våra elever möjlighet till goda resultat. Du är nyfiken, vill pröva, ser möjligheter, ser samarbete som en styrka och är flexibel. Du är väl förtrogen med styrdokumenten och nyttjar olika lärmiljöer ...
2021-10-12 2021-10-31
Falkenbergs kommun, Tångaskolan Lärare fritidshem, Tångaskolan
Vi söker Dig som vill arbeta som lärare fritidshem på Tångaskolans fritidshem. I tjänsten ingår att tillsammans med arbetslaget arbeta med utveckling och drift av fritidshemmet, att bygga upp en struktur och organisation där våra elever lär och utvecklas utifrån våra styrdokument. En stor del av tjänsten är att samverka med skolan. Du ska vara bekväm med att planera, utvärdera och analysera din undervisning. Vår skola kännetecknas av höga förväntningar på eleverna. Skolan ligger centralt i Falkenberg på gångavstånd till Falkenbergs station. ...
2021-10-12 2021-10-26
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Volontär till socialt arbete
Frivilligarbete kan se väldigt olika ut. Du som engagerar dig kan välja mellan att hjälpa individer som bor på ett av kommunens särskilda boenden eller i ett vanligt boende genom att t.ex. hålla i en aktivitet, gå promenader, läsa högt eller bara sitta ned och samtala. Bor individen hemma kan du också välja att följa med till läkare, frisör m.m. Du kan också välja att hjälpa till på en av kommunens mötesplatser för seniorer genom att jobba frivilligt under evenemang, stå i café eller leda en gruppverksamhet.
2021-10-12 2021-12-20
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Fritidsledare
Är du en engagerad fritidsledare som brinner för att arbeta med barn och ungdomar? Då skall du söka denna tjänst! Som fritidsledare i Falkenbergs kommun kommer du att arbeta med utgångspunkt i ungdomars delaktighet, inflytande och lärande. Detta innebär att du ska stimulera och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars eget aktiva engagemang och ansvarstagande. Tillsammans med kollegor och ungdomar arrangerar och utvecklar du ungdomsverksamheten som bedrivs på eftermiddagar, kvällar och helger. Där ungdomarna är, är även du oc...
2021-10-12 2021-11-02
Falkenbergs kommun, Söderområdet F-9 Skolkurator, 100%, Söder området
Vi söker en skolkurator på 100% till Söderområdet. Du kommer arbeta på Söderskolan, Slöingeskolan och Årstadskolan. Ditt arbete som skolkurator kommer bl.a. att innebära kontinuerliga elevhälsomöten, enskilda elev- och föräldrakontakter, stödsamtal, förebyggande elevhälsoarbete i grupp, samarbete med lärare samt kontakt med socialtjänst, polis, BUP m.fl. Du ingår som en naturlig och viktig del i skolans elevhälsoteam tillsammans med skolsköterska, specialpedagog och rektor. Tjänsten är ett vikariat.
2021-10-09 2021-10-22
1 2 >