Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Familjebehandlare (behandlingssekreterare) till Behandlingsenheten
Behandlingsenheten arbetar på uppdrag av socialsekreterare och vänder sig till föräldrar samt barn och ungdomar i åldern 0 - 21 år. Verksamheten har insatser som riktar sig till både barn och ungdomar samt deras familjer. Möten med barnet eller ungdomen och familjen sker i verksamhetens lokaler, i familjens hem, i skolan och i samverkan med andra professionella utifrån familjens behov. Vi söker nu en behandlingssekreterare. Tjänsten innebär psykosocialt behandlingsarbete i olika former av stödsamtal. Vilket stöd som erbjuds beror på vilka beh...
2024-04-23 2024-05-15
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Teamsamordnare/Undersköterska till kombinationstjänst, Hemtjänst FER
Som teamsamordnare verkställer och planerar du för de brukare som har hemtjänst i Falkenbergs egenregi. Det som planeras ut av dig blir hemtjänstpersonalens arbetspass, vilket innebär en nära kontakt och ett samarbete mellan teamsamordnare och övriga medarbetare i hemtjänsten. Arbetet innefattar att ha kontroll på bemanningskrav samt att korttidsrekrytera. Som teamsamordnare kommer du ha kontakt med brukare, anhöriga och andra professioner såsom sjuksköterskor, arbetsterapeut m.fl. Även andra administrativa arbetsuppgifter ingår. Som teamsamord...
2024-04-23 2024-05-06
Räddningstjänsten Väst Brandmän - sommarvikariat med möjlighet till förlängning
Du bidrar till vårt arbete med att ge skydd mot olyckor i samhället. Du arbetar med förberedelse inför insats genom utbildning, övning och övrig kompetensutveckling samt med förebyggande uppgifter och trygghetsskapande åtgärder för samhället och medborgaren. Detta exempelvis genom information, utbildning och uppsökande verksamhet, såväl före som efter en inträffad händelse. Utöver detta har du en operativ tjänstgöring i ett av våra räddningsteam. Vi erbjuder Hos oss får du ett stimulerande arbete där du kan påverka och göra skillnad. Du får mö...
2024-04-19 2024-05-01
Falkenbergs kommun, Myndighetsavdelningen Utredande socialsekreterare till enheten för barn, unga och våld i nära relation
Vi söker nu utredande socialsekreterare som utreder barn och unga i åldern 0-21 år beviljar insatser med stöd av SoL och LVU samt följer upp insatserna. Du kommer ingå ett utredningsteam och arbeta nära kollegor och du får dagligt stöd i arbetet av en verksamhetsledare. På enheten finns två utredarteam, ett mottag som tar emot alla ansökningar och anmälningar. Det finns handläggare som arbetar med våldsutsatta och våldsutövare som arbetar nära utredande socialsekreterare för barnet. På enheten finns HVB-handläggare som ansvara för placerade bar...
2024-04-18 2024-05-02
Vivab Hållbarhetsstrateg
Vad erbjuder rollen? Hållbarhet är vår verksamhetsidé och en viktig del i vår identitet. Som hållbarhetsstrateg på Vivab kommer du att vara ett viktigt och efterlängtat internt stöd. Du kommer att jobba strategiskt med hållbarhetsfrågor i hela verksamheten. Dina arbetsuppgifter är varierande: • Du driver, stöttar och följer upp målarbetet med verksamhetsplanen, samt är ett stöd till verksamheten i deras arbete med sina avdelnings- och enhetsplaner. • Du har det övergripande ansvaret för att hålla samman arbetet med CSRD och hållbarhetsrapport...
2024-04-18 2024-05-12
Falkenbergs kommun, Schubergstorpsskolan Skolkurator, Barn- och utbildningsförvaltningen
Vi söker en skolkurator till Schubergstorpsskolan och Ätranskolan. Där kommer du att ingå som en naturlig och viktig del i två F-6:skolors elevhälsoteam tillsammans med skolsköterska, specialpedagog/lärare, skolpsykolog och rektor. Ditt arbete som skolkurator kommer bland annat att innebära enskilda elev- och föräldrakontakter, stödsamtal, samarbete med lärare samt kontakt med andra instanser såsom socialtjänst, polis, BUP med flera. Vi vill ha någon som brinner för sitt uppdrag och har lätt att samarbeta med andra. Du kommer att få handlednin...
2024-04-17 2024-04-30
Falkenbergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Sektorchef Lärande och hälsa
I rollen som sektorchef för Lärande och hälsa leder du på huvudmannens uppdrag en kvalificerad stödorganisation för att främja alla barns och elevers lärande, hälsa och utveckling, samt öka tillgången till en likvärdig utbildning utifrån nationella styrdokument, Utbildning Falkenberg och andra lokala styrdokument. Sektorn ska även säkerställa och stödja verksamheterna till en god efterlevnad av styrdokument, lagstiftning, riktlinjer, beslut och praxis. I uppdraget ligger att leda sektorns arbete att fullgöra uppdraget. Du arbetar direkt under ...
2024-04-17 2024-05-05
Falkenbergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolvaktmästare, Barn- och utbildningsförvaltningen
Är du en mångsysslare? Är du praktiskt lagd, serviceinriktad och vill bidra till elevernas arbetsmiljö för bästa lärande? Då kanske du skulle fundera på att bli vaktmästare. Som skolvaktmästare ansvarar du för verksamhetsservice till tre grundskolor inom centrala Falkenberg med varierande arbetsuppgifter och flera kontakter varje dag. Tjänsten passar den som är serviceinriktad och samtidigt har sinne för praktisk problemlösning. Exempel på arbetsuppgifter är hantering av inventarier, iordningställande av lärmiljöer, felanmälan, mindre reparat...
2024-04-16 2024-04-29
Falkenbergs kommun, Okomeskolan Socialpedagog, Okomeskolan
Vi söker dig som brinner för barn i behov av särskilt stöd och vill jobba i ett litet sammanhang både i skolan och på fritidshemmet. Målet är att alltid möta behoven hos alla elever, främja hög närvaro i skolan, hjälpa eleverna att fungera bättre i sin vardag samt ge eleverna motivation till studier och med det en hög grad av lärandeidentitet. Att samverka med vårdnadshavare och andra organisationer. Att som en del av elevhälsan utveckla olika lärmiljöer, kartlägga, skriva utredningar och undanröja hinder i olika lärmiljöer samt att medverka o...
2024-04-15 2024-04-28
Falkenbergs kommun, Näringslivsavdelningen Näringslivschef
Som Näringslivschef är ditt uppdrag att leda och driva kommunens näringslivsarbete. Att framgångsrikt kommunicera och implementera kommunens näringslivs- och etableringsstrategi i samarbete med interna och externa aktörer. Det innebär bland annat att utveckla kommunens kontakter och relationer med såväl befintliga som potentiella företag och företagare. På din agenda står nyetableringar, service och tillväxt hos befintliga företag samt samverkan med andra aktörer. I din roll arbetar du nätverkande på lokal och regional nivå med tillväxt- och ut...
2024-04-15 2024-05-14
Falkenbergs kommun, Tullbroskolan Lärare 7-9 sv/so, Tullbroskolan
Vi på Tullbroskolan söker dig som vill arbeta som lärare i sv/so. Tjänsten är 60% svenska och 40% so.
2024-04-12 2024-04-26
Falkenbergs kommun, Gymnasieskolan Lärare, Bageri och konditori, Restaurang och Livsmedelsprogrammet
Vi söker nu lärare med inriktningen bageri och konditori till Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Arbetsuppgifterna består av undervisning i bageri- och konditorikurser och i övrigt förekommande uppgifter för en lärare. Du kommer möta så väl ungdoms- som VUX-elever hos oss. Som undervisande lärare har du utöver dina kurser även ett delat mentorsansvar med en annan kollega. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig del av gymnasieelevernas utbildning, du kommer vara en del i detta genom APL-besök, trepartssamtal för avstämning och be...
2024-04-11 2024-04-28
Falkenbergs kommun, Gymnasieskolan Lärare till Försäljning- och serviceprogrammet, Ekonomiprogrammet
Dina arbetsuppgifter består av undervisning, handledning av elever, mentorskap, kontakt med vårdnadshavare samt uppföljning av APL och kontakt med branschen. Du kommer tillsammans med såväl ämneskollegor som arbetslagskollegor arbeta för att programmen ska fortsätta utvecklas och växa för våra elevers skull. På Falkenbergs gymnasieskola är samarbetet med näringslivet centralt för att göra våra elever anställningsbara och möta arbetsmarknadens behov, samt förberedas för vidare studier. Välkommen med din ansökan, välkommen med på vår resa.
2024-04-11 2024-04-28
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Ätranhemmet
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga medarbetare stödja och hjälpa brukare utifrån deras individuella behov och önskemål. Du ansvarar för att ge omsorg och vård med god kvalité utifrån kommunens riktlinjer. Arbetsuppgifterna innebär att bistå individen med bland annat personlig omvårdnad, socialt stöd och olika serviceinsatser. Att vara omsorgskontakt ingår i arbetsuppgifterna. På Ätranhemmet arbetar vi för att alla boende ska uppleva en meningsfull vardag därför arbetar vi med delaktighet och aktivering. Vissa delegerade hemsjukv...
2024-04-11 2024-04-24
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Vi söker en undersköterska till Ullared och Ätran, Hemtjänst Inland
Du arbetar som undersköterska i brukarens eget hem och ger vård, omsorg och service enligt beviljat bistånd. Du arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt med tonvikt på värdighet och välbefinnande för brukaren. Du ska tillvarata och stimulera den enskildes resurser och utföra sjukvårdande uppgifter efter delegering av sjuksköterska. Här arbetar du med kollegor som har god erfarenhet och kompetens från vård- och omsorgsarbete. I hemtjänsten kommer du också att möta teamsamordnare som planerar arbetet med dig för att kvalitetssäkra vård- och o...
2024-04-08 2024-05-01
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska till Hemsjukvården Falkenberg - Placering Falkenberg
Som sjuksköterska arbetar du för en god och säker vård för våra medborgare som är inskrivna i hemsjukvården, boende i ordinärt boende eller på något av kommunens boenden. I Falkenbergs kommun har vi somatisk vård, korttidsboende, dagverksamhet och demensenheter. I ditt arbete åker du ut på akuta och planerade sjukvårdsuppdrag. Ditt arbete kommer att vara omväxlande då arbetet innebär att delegera arbetsuppgifter, göra akuta, kliniska bedömningar i patientens hem samt per telefon med omvårdnadspersonal. Alla legitimerade (sjuksköterskor/arbets...
2024-03-01 2024-05-31
Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten sommarvikarier Sommarjobba inom vård och omsorg
Vi söker sommarvikarier till vård och omsorg. Du som vill kan även få pass redan under vinter och vår. Vi erbjuder flera olika yrken. Du kan jobba med äldre eller med personer som har en funktionsnedsättning. Om du kommer till oss på intervju berättar vi om våra olika verksamheter och hjälper dig att hitta en tjänst där du kan trivas. Vi kan erbjuda dig en heltidstjänst under sommarmånaderna juni, juli och augusti och möjlighet till extrajobb under vinter och vår. Du får en lugn och metodisk introduktion till jobbet och får gå bredvid erfaren ...
2023-12-14 2024-04-30