Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Falkenbergs kommun, Äldreomsorg Undersköterska till Ätranhemmet
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga medarbetare stödja och hjälpa brukare utifrån deras individuella behov och önskemål. Du ansvarar för att ge omsorg och vård med god kvalité utifrån kommunens riktlinjer. Arbetsuppgifterna innebär att bistå individen med bland annat personlig omvårdnad, socialt stöd och olika serviceinsatser. Att vara kontaktperson ingår i arbetsuppgifterna. På Ätranhemmet arbetar vi för att alla boende ska uppleva en meningsfull vardag därför arbetar vi med delaktighet och aktivering. Vissa delegerade hemsju...
2021-02-24 2021-03-09
Falkenbergs kommun, Äldreomsorg Undersköterskor till Ätranhemmet för vikariat
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga medarbetare stödja och hjälpa brukare utifrån deras individuella behov och önskemål. Du ansvarar för att ge omsorg och vård med god kvalité utifrån kommunens riktlinjer. Arbetsuppgifterna innebär att bistå individen med bland annat personlig omvårdnad, socialt stöd och olika serviceinsatser. Att vara kontaktperson ingår i arbetsuppgifterna. På Ätranhemmet arbetar vi för att alla boende ska uppleva en meningsfull vardag därför arbetar vi med delaktighet och aktivering. Vissa delegerade hemsju...
2021-02-24 2021-03-09
Falkenbergs kommun, Äldreomsorg Undersköterska
Till kvinna som har egen personlig assistans för LSS-insatser, söker vi omvårdnadspersonal som ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser, personlig omvårdnad och andra förekommande arbetsuppgifter. Det finns katt i hemmet.
2021-02-24 2021-03-09
Falkenbergs kommun, HSL Fysioterapeut till vikariat
I teamsamarbete med arbetsterapeut, sjuksköterska samt vård- och omsorgspersonal ansvarar du för insatser i patienternas ordinarie bostad och i kommunens särskilda boenden. Arbetet består av sedvanliga sjukgymnastiska arbetsuppgifter. Det kan t ex vara bedömningar av förflyttningsförmåga och behandlingar efter skada eller sjukdom, prova ut och förskriva hjälpmedel som kompensation för funktionsnedsättning eller i syfte att träna upp funktion samt instruera/utbilda/handleda anhöriga och omvårdnadspersonal i det dagliga arbetet kring patienten. D...
2021-02-23 2021-03-08
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Chaufför till mobila biblioteken
Vi söker nu chaufförer till vår mobila verksamhet. Som chaufför arbetar du på de mobila biblioteken när ordinarie personal är frånvarande, eller i perioder när vi har extra mycket att göra. Du medverkar till att den dagliga driften fungerar och tillsammans med dina kollegor verkar du som bibliotekets ansikte utåt. I arbetet ingår bemötande och service gentemot våra besökare, såsom att svara på frågor om bibliotekets bastjänster. Du har även hand om fordonsrelaterade arbetsuppgifter, såsom tankning. Din huvudsakliga arbetstid är för...
2021-02-23 2021-03-14
Falkenbergs kommun, Destination Falkenberg Kommunikatör/turistinformatör
En del av tjänster innebär att du kommer möta invånare och besökare i våra fysiska och mobila turistinformationer. Den andra delen innebär uppdatering av våra hemsidor, sociala kanaler, planera och ta fram innehåll för digitala skärmar men även att ta fram enklare trycksaker och affischer för behovet i turistinformationen. Du ingår i Kommunikationsgruppen och planerar, genomför och utvärderar i tätt samarbete med tre kollegor. Du är en duktig skribent och kan konsten att kombinera text och bild samt skapa innehåll som driver trafik till vår we...
2021-02-19 2021-03-15
Vivab Miljöingenjör
Som miljöingenjör på Vivab arbetar du med en stor variation av arbetsuppgifter. Arbetsområde är i huvudsak vatten- och avloppverksamheten, men du är till viss del även stöd till avfallsverksamheten och avdelningen för projekt och planering. Förutom det löpande arbetet med bland annat uppföljningar av miljöarbetet, myndighets- och företagskontakter, kommer ditt ansvarsområde vara dagvatten. Vivab arbetar med bidragsfinansierade projekt kring dagvatten. Exempel på dessa projekt är kartläggning av föroreningar och åtgärder för att minska dessa i...
2021-02-19 2021-03-14
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Socialförvaltningens stabsavdelning söker dokumentcontroller
Uppdraget som dokumentcontroller är brett och innebär att du dagligen arbetar med posthantering, diarieför inkommande och upprättade handlingar, hanterar begäran om allmänna handlingar och svarar på frågor från allmänhet, chefer och medarbetare. Du bedömer och hanterar information med utgångspunkt i relevant lagstiftning och ansvarar för att övervaka interna rutiner och processer i informationshantering. Digitalisering ställer högre krav för att insynskraven ska uppnås och innebär att informationen ändrar karaktär samt att mängden information...
2021-02-19 2021-03-03
Falkenbergs kommun, Barn och familj Utredning Socialsekreterare till barn- och ungdomsenheten
Som socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten arbetar du med att göra utredningar och uppföljningar av bistånd enligt SoL och LVU. Arbetet är ansvarsfullt och omväxlande och utförs i nära samarbete med kollegor och med stöd i det dagliga arbetet av verksamhetsledare. Du får regelbunden metodhandledning, extern handledning och erbjuds utbildning som bedöms vara relevant.
2021-02-18 2021-02-28
Falkenbergs kommun, Funktionsstöd Enhetschef till Funktionsstöd
Som enhetschef leder, planerar och samordnar du verksamheten och har ansvar för ekonomi och personal. I tjänsten ingår kvalitets- och utvecklingsarbete utifrån uppsatta mål och verksamhetens behov. Du ska arbeta för ett positivt arbetsklimat, främja delaktighet och kreativitet så att engagemang och motivation skapas. Ledningsuppdraget innefattar också täta kontakter med brukare, anhöriga, kollegor och organisationen/förvaltningen. Funktionsstöd är ett nytt verksamhetsområde inom socialförvaltningens egen regi vilket innebär att du blir en v...
2021-02-17 2021-03-02
Falkenbergs kommun, Stafsinge förskola Förskollärare/Barnskötare 75%, Stafsinge förskola
Stafsinge förskola är en förskola som ligger centralt i Falkenberg. Det är åtta avdelningar fördelade på fyra hus. På Månen och Stjärnan går de yngsta barnen som är 1-3 år och på Solen och Kometen går de äldsta barnen som är 4-6 år. Pedagogerna samarbetar mellan husen vilket bidrar till att barnen känner sig trygga med all personal. Vi söker dig - förskollärare alt. barnskötare, som vill arbeta på en Förskola i vår tid! i Falkenbergs kommun. Vi söker dig som ser varje barns unika förmåga med fokus på barnens och verksamhetens utveckling och...
2021-02-16 2021-02-28
Vivab Driftchef
Att arbeta som driftchef hos oss innebär ett fritt arbete under stort ansvar. Du kommer att leda ett team på10 personer med ansvar för drift, underhåll och nyanläggning av ledningsnät med tillhörande anordningar. Arbetsuppgifterna är att planera och leda arbetet i pågående underhålls- och entreprenadprojekt. Detta innebär bl.a. materialplanering, bemanning, arbetsberedning och budgetansvar. Kontakt med enskilda fastighetsägare före under och efter entreprenadarbetet, samt problemlösning för våra kunder. I ditt arbete kommer du även att ha löpan...
2021-02-16 2021-03-07
Vivab Kundservicemedarbetare
Som kundservicemedarbetare hos oss är du spindeln i nätet mellan kunden och de olika delarna av våra verksamheter. Du ingår i ett team på åtta personer där allas prestationer är viktiga för att vi ska uppnå målen. Uppdraget är att ge förstklassig service till alla som kontaktar oss med frågor, synpunkter, beställningar och önskemål. Telefon och mail är dina främsta verktyg och du arbetar till stor del i vårt kundsystem. I perioder kan arbetsbelastningen och tempot vara högt, ibland är det lugnt och vardagligt. Du behöver kunna prestera och dr...
2021-02-16 2021-03-07
Falkenbergs kommun, Barn och utbildningskansliet Lärare, Lovskola
Sedan 1 augusti 2017 är en huvudman skyldig att erbjuda obligatoriskt anordnad lovskola till två elevgrupper. Dels till elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att under årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan, dels till elever som gått ut årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett sådant program. Huvudmannen ska anordna lovskola i juni samma år som eleven har gått ut årskurs 8 respektive årskurs 9 och undervisningen ska uppgå till sammanlagt minst 50 timmar efter både årskurs 8 och 9. Vi sö...
2021-02-15 2021-03-07
Falkenbergs kommun, IFO SSPF-samordnare för ungdomar i riskmiljö
Nu kraftsamlar förvaltningen tillsammans med polis, räddningstjänst och andra aktörer för att på ett systematiskt sätt arbeta med trygghetsfrågor i Falkenberg. En viktig del av de förebyggande och trygghetsskapande åtgärderna är det arbetet som kommer att bedrivas genom SSPF (socialtjänst- skola-polis-fritid) och fältverksamheten. SSPF är en samverkansmodell mellan socialtjänst, skola och fritid där syftet är att förhindra att barn och unga hamnar i -eller fortsätter med ett kriminellt beteende och/eller i drogmissbruk. SSPF är en insats som ri...
2021-02-12 2021-03-07
Falkenbergs kommun, Schubergstorpsskolan Lärare musik, Schubergstorpsskolan
Vi söker lärare i musik till Schubergstorpsskolan. Tjänsten är på 20% Välkommen med din ansökan. Hör gärna av dig om du har frågor kring tjänsten.
2021-02-11 2021-02-25
Falkenbergs kommun, Äldreomsorg Sommarvikarier till Äldreomsorg - inlandet
Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du ger individuell omsorg för äldre människor i deras egna hem. Du hjälper dem exempelvis med att göra frukost, klä på sig, skötsel av hemmet eller komma ut på en promenad. Du blir deras förlängda arm i vardagen. Hemtjänsten i Inlandet har en stor geografisk yta och man tar sig runt i kommunens bilar och cyklar. Vi i Inlandets hemtjänst arbetar tillsammans och hjälper varandra över gränserna vid behov. Till din hjälp finns flera professioner, såsom sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Vårt fo...
2021-02-03 2021-05-13
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarier till Socialpsykiatrin
Din uppgift blir att stödja och motivera brukarna med psykisk ohälsa till en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Arbetsuppgifterna utformas efter varje enskild individs behov och förutsättningar, och vi arbetar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt med brukaren i fokus. Arbetet är förlagt till dag, kväll, natt med sovande jour/vaken natt samt helg på våra särskilda boenden. På boendestödet är arbetet förlagt till dagtid mån-fre. Arbetet innebär ett stort ansvar där du hjälper våra brukare utifrån insats och behov. Du stöttar och motive...
2021-01-29 2021-05-13
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarier till Funktionsstöd/LSS
Din uppgift blir att stödja och motivera brukarna med olika funktionsnedsättningar till en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Arbetsuppgifterna utformas efter varje enskild individs behov och förutsättningar, och vi arbetar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt med kunden i fokus. Arbetet är förlagt till dag, kväll, natt med sovande jour/vaken natt, samt helg, beroende på arbetsplatsens schema. Arbetet innebär ett stort ansvar där du hjälper våra brukare utifrån insats och behov. Du stöttar och hjälper till med vardagliga uppgifter som ...
2021-01-25 2021-04-15
Falkenbergs kommun, Äldreomsorg Sommarvikarier till Äldreomsorgen
Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du ger individuell omsorg för äldre i deras eget hem. Det innebär att du som medarbetare ofta åker till de äldre på egen hand. Du tillhör en arbetsgrupp som du kan få stöd och vägledning av. Att arbeta på ett särskilt boende innebär att du utför omsorg för äldre på ett boende. Inom särskilt boende arbetar du med flera kollegor som du kan få stöd och handledning av. Omsorgen handlar om att skapa en vardag i gemenskap, men även om att ge individuell omsorg. Inom alla verksamheter hanterar du dokumentation...
2021-01-15 2021-04-15
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarier till korttid - demens och rehab
Du är en person som tycker om att arbeta med människor i vård och omsorgsarbete, att hjälpa dem i deras vardag med allt från påklädning till att komma ut på en promenad och servera dem mat. Du hjälper till med rehabilitering och ger dem den hälso- och sjukvård de behöver. Det är ett omväxlande arbete där du gör skillnad för våra kunder. Du ingår i ett team där ni hjälps åt och där du kan få råd och tips när du behöver det.
2021-01-15 2021-04-15
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Park- och kustarbetare, inriktning kust
Arbetet innebär klippning och trimning av gräs, städning av gräsytor samt visst anläggningsarbete. Gräsklippningen mm. enligt vår skötselplan. Skog- och kustenheten har även ansvar för skötsel av skogar, våtmarker, stränder, plockstäd och sophantering. Arbetsuppgifter inom dessa områden kan också förekomma i tjänsten. Helgtjänstgöring ingår i tjänsten.
2020-12-17 2021-02-28
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Park- och kustarbetare, inriktning park
Vi söker dig som vill arbeta på park och växthus under säsongen 2021. Som säsongsanställd park- och kustarbetare arbetar du med skötsel av våra grönytor såsom säsongsplanteringar, perennplanteringar, träd, häckar, buskar och grusytor. Vi vattnar även träd, underhåller lekplatser, skräpplock, mindre anläggningsarbeten, reparationer mm. Arbetet kan också bestå av att hjälpa till i växthuset under arbetstoppar. Helgtjänstgörning ingår i tjänsten.
2020-12-17 2021-02-28
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Park- och kustarbetare, inriktning gräs
Det största arbetsområdet innefattar skötsel av kommunens stränder vilket innebär grönyteskötsel, sandhantering och offentliga toaletter. Skog- och kustenheten utför även skötsel av skogar, våtmarker, gräsklippning, skräpplock och sophantering inom kommunen. I tjänsten ingår även skötsel av Vallarnas djur i vårt minizoo och Ätrans laxfiske. Helgtjänstgöring ingår i arbetstiderna.
2020-12-17 2021-02-28
Falkenbergs kommun, Barn och familj Utförare Vi söker jourhem
Vi söker dig som vill fungera som jourhem med två platser för pojkar/flickor 0-18 år i Falkenbergs kommun tillsammans med din familj. Som jourhem måste en vuxen vara hemma på heltid. Du som är hemma blir anställd av Falkenbergs kommun. Du har möjlighet att få tjänstledighet upp till tre år från ditt nuvarande arbete om du har en anställning i kommunen. Du har en fast månadslön och därtill en omkostnadsersättning för varje barn som är placerat i enlighet med Svenska kommunförbundets riktlinjer. Som jourhem erbjuds du utbildning, stöd i uppdr...
2020-08-20 2021-03-30