Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Falkenbergs kommun, Söderskolan Lärare 7-9, tyska, Södertull
Vi söker dig som vill arbeta som lärare i tyska på Söder- och Tullbroområdet. Dels undervisa årskurs 6, två grupper på onsdagar och dels undervisa åk 9 på Söderskolan. Tjänsten är 30%.
2022-05-17 2022-05-29
Falkenbergs kommun, Modersmål- och organisation för nyanlända Lärare Grundskola SvA, nyanlända, 100% alt. två deltid.
Vi söker dig som vill arbeta som lärare, uppdraget är att undervisa nyanlända elever åk 4-9 i grundläggande Svenska som andraspråk. Kan förläggas på olika grundskolor i kommunen.
2022-05-17 2022-05-29
Falkenbergs kommun, Äldreomsorg Undersköterska till Ätranhemmet, vikariat
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga medarbetare stödja och hjälpa brukare utifrån deras individuella behov och önskemål. Du ansvarar för att ge omsorg och vård med god kvalité utifrån kommunens riktlinjer. Arbetsuppgifterna innebär att bistå individen med bland annat personlig omvårdnad, socialt stöd och olika serviceinsatser. Att vara kontaktperson ingår i arbetsuppgifterna. På Ätranhemmet arbetar vi för att alla boende ska uppleva en meningsfull vardag därför arbetar vi med delaktighet och aktivering. Vissa delegerade hemsju...
2022-05-16 2022-05-29
Falkenbergs kommun, Söderskolan ”Lilla gruppen” Södertullområdet söker drivna och modiga pedagoger
Lilla gruppen Södertullområdet söker drivna och modiga pedagoger som brinner för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Tillsammans med två kollegor skapa en hållbar och tillgänglig skoldag för en mindre grupp elever i mellanstadieåldern. Arbetet kommer att innebära både planering, genomförande och efterarbete av både undervisning i skolämnen och social träning på och mellan undervisningspassen. En del av arbetet är att utveckla organisationen och miljön runt eleverna samt samarbetet med elevens hemskola och vårdnadshavare. Som stöd i arbetet med L...
2022-05-16 2022-05-29
Falkenbergs kommun, Myndighetsavdelningen Socialsekreterare till Familjehemsgruppen
Arbetet innebär att du är ansvarig för all myndighetsutövning kring barnet. Du arbetar med uppföljning av barnets placering och kontakter med det biologiska nätverket i den mån de går att komma i kontakt med. De flesta av de ukrainska barnen bor med en anhörig, ofta den som de kommit till Sverige med, och barnen ska även ha en god man. Socialsekreteraren arbetar i team med familjehemssekreteraren kring placeringen och har gemensam handledning. I uppdraget ingår även arbete med Skolfam. Du får stöd i det dagliga arbetet av verksamhetsledare.
2022-05-16 2022-05-31
Falkenbergs kommun, Personalavdelningen Sommarvikarier till hemtjänsten och trygghetsteamet
Vårt fokus ligger på, att göra det som är bäst, för brukaren ska känns sig trygg i sitt hem. Till din hjälp finns även fler professioner, såsom sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du ger individuell omsorg för äldre människor i deras egna hem. Du hjälper dem exempelvis med att göra frukost, klä på sig, skötsel av hemmet, komma ut på en promenad och medicinering. Du blir deras förlängda arm i vardagen. Att arbeta inom trygghetsteamet innebär omvårdnadsarbete i hemmen hos våra brukare samt att ...
2022-05-16 2022-06-24
Falkenbergs kommun, Slöingeskolan Lärare fritidshem, 100%, Slöingeskolan
Slöingeskolan är en F-6 skola med ca 180 elever. Skolan ligger i centrala Slöinge. Vi jobbar tillsammans i F-3, 4-6 och fritidshemmet, detta gör att man har en stor möjlighet att själv påverka sitt arbete men också få stöttning av nära kollegor. Vi jobbar mycket med vi-känslan på skolan och all skolans personal samverkar för att våra elever ska få en trygg och utvecklande skolgång. Slöingeskolan är Övningsskola, vilket innebär att vi jobbar mot Högskolan i Halmstad och tar emot VFU-studenter varje termin. I Falkenberg satsar vi på utveckling...
2022-05-13 2022-05-22
Falkenbergs kommun, Vessigebroskolan Lärare 4-6, Vessigebroskolan
Vessigebroskolan söker Dig engagerade lärare som vill arbeta i en skola i Falkenbergs kommun. På Vessigebroskolan kommer du att möta engagerade elever och arbetskamrater. Arbetsmiljön är god, flexibiliteten är stor, omtanken om varandra tydlig och det är nära till skratt. Kort och gott en härlig välkomnande arbetsplats där vi alla hjälps åt för att ge våra elever möjlighet till goda resultat. Du är nyfiken, vill pröva, ser möjligheter och är flexibel och har ett lågaffektivt bemötande. Du är väl förtrogen med styrdokumenten och nyttjar oli...
2022-05-13 2022-05-27
Falkenbergs kommun, Apelskolan Lärare F-3, 100%, Apelskolan
Apelskolan1 är en skola där förhållningssättet genomsyras av samarbete och kooperativt lärande bland elever och kollaborativt lärande bland oss personal. Vi ser till hela eleven och arbetar ständigt med progression i lärandet och att stärka elevers positiva lärandeidentitet. Vi ser oss som lärande individer oavsett vilken position vi har på enheten. Undervisningen i både skola och fritids har stor grund i elevers delaktighet och inflytande. Vårt förhållningssätt bygger på formativ och inkluderande undervisning och kollaborativt arbete. Skolutv...
2022-05-13 2022-05-22
Falkenbergs kommun, Långåsskolan Lärare 4-6, Långåsskolan
Långåsskolan söker dig som vill arbeta som lärare i åk 4-6, du kommer undervisa i ma/no.
2022-05-13 2022-05-27
Falkenbergs kommun, Söderområdet F-9 Lärare fritidshem, 75-100%, Söderskolan
Söderskolan söker Dig engagerad lärare fritidshem som vill arbeta i en skola i södra delen av Falkenbergs kommun. Här kommer du att möta engagerade elever och arbetskamrater. Arbetsmiljön är god, flexibiliteten är stor, omtanken om varandra tydlig och det är nära till skratt. Kort och gott en härlig välkomnande arbetsplats där vi alla hjälps åt för att ge våra elever möjlighet till goda resultat. Du är nyfiken, vill pröva, ser möjligheter och är flexibel. Du är väl förtrogen med styrdokumenten och nyttjar olika lärmiljöer i din undervisnin...
2022-05-13 2022-05-26
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Trafikingenjör
Som trafikingenjör kommer du att ha ett mycket omväxlande arbete. Du kommer handlägga och utreda ärenden inom t.ex. trafikplanering, trafiksäkerhet och parkering och vara delaktig i projekt som rör dessa områden. Du kommer ansvara för myndighetsutövning, t.ex. markupplåtelser, skriva lokala trafikföreskrifter samt diverse tillstånd och dispenser inom trafikområdet och vara delaktig i arbetet med synpunktshantering. Du kommer att arbeta tillsammans med såväl kollegor i kommunen som externa konsulter, myndigheter, vägföreningar och entreprenörer...
2022-05-13 2022-06-05
Falkenbergs kommun, Dals ängars förskola Barnskötare 75%, Hällinge förskola
Under en period behöver vi stärka upp bemanningen på Hällinge förskola. I din roll som barnskötare tar du ansvar för att tillsammans med kollegorna på förskolan driva och aktualisera läroplanens mål och intentioner så att barnen ges förutsättningar att utveckla de förmågor som lyfts fram i vår läroplan, både i planerade och spontana undervisningssituationer. Du är en medforskande, flexibel barnskötare som genom ett aktivt lyssnande bidrar till att ge alla barn och kollegor förutsättningar att bli sina bästa jag!
2022-05-13 2022-05-27
Falkenbergs kommun, Tröingebergs förskola Förskollärare 80%, Tröingebergs förskola
Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare på Tröingebergs förskola. Du är en aktiv pedagog som i ett nära samarbete med övriga medarbetare på enheten tar ansvar för och säkerställer att vi har en förskola med hög kvalitet. Du är drivande i att aktualisera läroplanens mål och intentioner så att barnen ges förutsättningar att utveckla de förmågor som lyfts fram i vår läroplan, detta gör du både i spontana och planerade undervisningssituationer. Ditt deltagande i barnens aktiviteter definieras av att du är medupptäckare och medupplevare, ut...
2022-05-13 2022-05-27
Falkenbergs kommun, Äldreomsorg Undersköterska som Resursperson i verksamhet, Boken
Att arbeta som resursperson innebär att du i första hand arbetar inom de verksamheter som finns inom ett visst chefsområde, men det innebär även att du kan komma att göra resurspass inom andra enhetsområden. Arbetsplatsen kan variera från dag till dag. Som resursperson är du intresserad av ett utvecklande och mångsidigt arbete, där du är med och skapar och upprätthåller förutsättningar för trygghet, självbestämmande, livskvalitet och glädje för våra brukare. Arbetet går ut på att ge stöd och service till de boende, för att bidra till en funger...
2022-05-12 2022-05-23
Falkenbergs kommun, Gymnasieskolan Speciallärare - Hälsa-, vård- och omsorgsprogrammet
Vi söker speciallärare, inriktning utvecklingsstörning, till Gymnasiesärskolan i Falkenbergs kommun. Tjänsten innefattar undervisning i varierande kurser inom programmet för Hälsa, vård och omsorg, både i elevgrupp och med enskild elev. I uppdraget kan det även ingå vissa assistentuppgifter. Arbetslaget är ett viktigt nav i det dagliga arbetet. Vi söker dig som är nyfiken, vill pröva, ser möjligheter och är flexibel. Du är väl förtrogen med styrdokumenten och utnyttjar olika lärmiljöer i din undervisning. Elevernas möjlighet till delaktighet ...
2022-05-12 2022-05-25
Falkenbergs kommun, Fageredsskolan Grundlärare fritidshem/fritidspedagog, Fageredskolan75-100%
Vi söker dig som är engagerad i ditt pedagogiska uppdrag, är intresserad av skolutveckling och vill ta ansvar för helheten samt har ett systematiskt arbetssätt. Du är öppen, nytänkande och vågar titta på din egen undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet för att kunna utmana dig själv och andra i ert arbete. Fageredskolan är en mindre skola med ett fritidshem. Vi ser till hela eleven och arbetar återkommande med att stärka elevers positiva lärandeidentitet. Undervisningen på fritids har stor grund i elevers delaktighet och inflyt...
2022-05-12 2022-05-26
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Administrativ assistent
Som administrativ assistent är du ett stöd för enhetschef i det dagliga arbetet, framförallt inom personaladministration, utbetalning av arvode och omkostnader, fakturahantering samt övrigt förekommande administrativt arbete i vardagen.
2022-05-12 2022-05-26
Falkenbergs kommun, Kristineslätts förskola Förskollärare, Kristineslätts förskola
Kristineslätts förskola är en förskola som består av fyra avdelningar. Förskolan erbjuder inspirerande lärmiljöer där barnen får utveckla sin kreativitet och fantasi genom material som kan användas på många olika sätt, exempelvis återvinningsmaterial eller föremål från naturen. I vårt område har vi tillsammans arbetat fram en verksamhetsidé för vår verksamhet. Den beskriver hur vi tänker kring lärande, samt vilka saker vi har valt att ha fokus på i vårt arbete. Vi söker just nu en förskollärare.
2022-05-11 2022-05-25
Falkenbergs kommun, Fajansskolan Lärare fritidshem, 100%, Fajansskolan
Fajansskolan söker dig som vill arbeta som lärare fritidshem. Du kommer att arbeta som resurs i klass och på fritidshem.
2022-05-11 2022-05-25
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gruppchef PKC, placering Falkenberg
Välkommen till Polisens kontaktcenter! Man kan bara ta ett samtal åt gången men det samtalet kan vara det enda medborgarmötet allmänheten har med Polismyndigheten. PKC är första linjens brottsutredare och åtgärderna som vidtas här är ovärderliga senare i processen. Vi har vid årsskiftet genomfört organisatoriska förändringar, där vi nu arbetar i team på fasta tider. Varje team består av FU-ledare och operatörer och en gruppchef. Vi söker dig som vill vara med och utveckla teamarbetet i det lilla men med en förmåga att se en helhet där PKC i ...
2022-05-11 2022-05-25
Falkenbergs kommun, Äldreomsorg Undersköterska till Boken
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga medarbetare stödja och hjälpa brukare utifrån deras individuella behov och önskemål. Du ansvarar för att ge omsorg och vård med god kvalité utifrån kommunens riktlinjer. Arbetsuppgifterna innebär att bistå individen med bland annat personlig omvårdnad, socialt stöd och olika serviceinsatser. Vi arbetar för att alla boende ska uppleva en meningsfull vardag, genom olika aktiviteter och delaktighet från brukare och närstående. Att vara kontaktperson ingår i arbetsuppgifterna, samt vissa delegerad...
2022-05-11 2022-05-24
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Poolare inom vård och omsorg
Att arbeta som poolanställd inom Bemanningsenheten inom Falkenbergs egen regi innebär att du ger vård och omsorg till personer inom funktionsstöd/LSS, Hemtjänst, Särskilt boende och Socialpsykiatrin. Arbetsplatsen varierar oftast från dag till dag. Omsorgen handlar om att bidra till en bra vardag i gemenskap men även individuellt. Inom alla verksamheter hanterar du dokumentation av utförda insatser enligt de rutiner som finns på arbetsplatsen. Du använder de tekniska hjälpmedel som krävs för uppdraget och följer bemanningsenhetens spelregle...
2022-05-11 2022-06-05
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Sibbarps förskola
Du kommer att arbeta som barnskötare på Sibbarps förskola. Arbete enligt skollagen och läroplansmålen med fokus på våra utbildning, tillgängliga lärmiljöer, glädje och bemötande. På vår förskola vill vi vara med och utveckla barnen till glada, trygga och starka individer. Hur ser du på denna målbild? Vad kan just du bidra med i arbetet för att vi ska nå vår målbild? Din roll som barnskötare innebär arbete i barngrupp. Det ingår inte planering och dokumentation.
2022-05-10 2022-05-24
Falkenbergs kommun, Hertingskolan Lärare 4-6, 100%, Hertingskolan
Vi på Hertingskolan söker dig som vill arbeta som lärare i åk 4-6.
2022-05-10 2022-05-24
1 2 3 >