Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Falkenbergs kommun, Internservice Bilvårdare med samordningsansvar
Som bilvårdare arbetar du med de löpande arbetsuppgifterna i verkstaden, såsom enklare underhåll och översyn av våra fordon och cyklar, biltvätt, däckskiften, transport och förflyttning av fordon, exempelvis då de ska köras till besiktning, service eller reparation. Utöver det löpande arbetet har du också ett samordningsansvar som bland annat innefattar att du strukturerar, samordnar och prioriterar det löpande underhållet och verkstadsarbetet i samråd med övriga medarbetare. Du tar emot och administrerar felanmälningar samt planerar, priorit...
2023-12-08 2024-01-01
Vivab Projektledare
Arbetet som projektledare innebär omväxlande och utvecklande arbetsuppgifter. Som projektledare hos oss arbetar du självständigt och leder dina projekt hela vägen från planering, utredning och upphandling till genomförande, överlämnande och avslut. Som projektledare har du ansvar för budget och den ekonomiska uppföljningen som hör till. Till din hjälp har du engagerade och kunniga kollegor. Du kommer att ha ett nära samarbete med både interna och externa funktioner, såsom byggledare, driftpersonal och entreprenörer. Vi har många spännande pro...
2023-12-08 2024-01-08
Falkenbergs kommun Socialsekreterare till Familjehemsgruppen
Som socialsekreterare följer du barnet under barnets tid i familjehemmet. Du arbetar i team med familjehemssekreterare tillsammans med barnet, biologiskt nätverk och familjehem. Som en del av ditt uppdrag arbetar du även med Skolfam, ett pedagogiskt stöd till familjehemsplacerade barn i samarbete med Barn och utbildningsförvaltningen där en psykolog och en specialpedagog ingår. Du kommer bli en viktig person för de barn du har kontakt med så det är viktigt att du är trygg med att det är det här du vill arbeta med. I tjänsten ingår samverkan m...
2023-12-07 2023-12-31
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Vårdbiträde till Hemtjänst Centrum
Som vårdbiträde arbetar du i brukarens eget hem och ger vård, omsorg och service enligt beviljat bistånd. Du arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt med tonvikt på värdighet och välbefinnande för brukaren. Du ska tillvarata och stimulera den enskildes resurser. I ditt uppdrag kommer du att utföra omsorgsarbete i form av serviceinsatser och personlig omvårdnad, men det kan även ingå att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter som är delegerade av legitimerad personal. Du arbetar nära din undersköterske- och vårdbiträdeskollegor som har god ...
2023-12-05 2023-12-18
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Vi söker undersköterska till Hemtjänst Hjortsberg, Falkenbergs egenregi
Du arbetar som undersköterska i brukarens eget hem och ger vård, omsorg och service enligt beviljat bistånd. Du arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt med tonvikt på värdighet och välbefinnande för brukaren. Du ska tillvarata och stimulera den enskildes resurser och utföra sjukvårdande uppgifter efter delegering av legitimerad personal. Här arbetar du med kollegor som har god erfarenhet och kompetens från vård- och omsorgsarbete.
2023-11-30 2023-12-17
Falkenbergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i Tyska
Barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun söker nu dig som vill arbeta som modersmålslärare i tyska, med elever i åldrarna 6-16 år. Våra skolor är indelade i fem rektorsområden och modersmålsundervisningen är förlagd på olika skolor inom kommunen. Undervisning i tyska är förlagd på två skolor och 8 timmar fördelat på två eftermiddagar.
2023-11-30 2023-12-13
Falkenbergs kommun, Tullbroskolan Lärare sv/eng, Tullbroskolan
Vi på Tullbroskolan söker dig som vill arbeta som lärare i sv/eng. Tjänsten är ett vikariat på 80%.
2023-11-28 2023-12-11
Falkenbergs kommun, HR-avdelningen Löneadministratör
Du kommer att arbeta med löneadministration mot verksamheter inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Arbetet består av rapportering och administrativt stöd för våra rektorer i processerna kring anställning och avslut. Du arbetar löpande med schema, frånvaro och extratidsrapportering samt kontrollerar och bearbetar löneunderlag. Medarbetarna självrapporterar och har dig som ett stöd vid frågor. Löneteamet består av fem personer som operativt jobbar tätt ihop i det löpande lönearbetet. Inom löneenheten arbetar totalt 12 personer som tillsamma...
2023-11-23 2023-12-12
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Familjebehandlare (behandlingssekreterare) till Behandlingsenheten
Behandlingsenheten arbetar på uppdrag av socialsekreterare och vänder sig till föräldrar samt barn och ungdomar i åldern 0 - 21 år. Verksamheten har insatser som riktar sig till både barn och ungdomar samt deras familjer. Möten med barnet eller ungdomen och familjen sker i verksamhetens lokaler, i familjens hem, i skolan och i samverkan med andra professionella utifrån familjens behov. Vi söker nu en behandlingssekreterare. Tjänsten innebär psykosocialt behandlingsarbete i olika former av stödsamtal. Vilket stöd som erbjuds beror på vilka beh...
2023-11-21 2023-12-17
Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten Timvikarie till vård och omsorg
Oavsett verksamhet så erbjuder vi varierande arbete där du möter många människor och har olika arbetsuppgifter. Som vikarie inom vård och omsorg hjälper du personer i olika åldrar att få en meningsfull och fungerande vardag. Det kan till exempel handla om att hjälpa till med morgonrutinen, personlig hygien, åka på en utflykt, fixa midsommarfirandet och uppmuntra och motivera omsorgstagarna i deras vardag.
2023-11-14 2023-12-24
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Badmästare
Ditt arbete som badmästare kommer att vara omväxlande då alla förekommande verksamhetsuppgifter ingår såsom badbevakning, simundervisning, vattengymnastik, kassa/receptionsarbete och städning mm. Du ansvarar för badgästernas säkerhet och trivsel. På arbetsplatsen tillämpar vi roterande tjänstgöring vilket innebär att samtliga moment ingår. Du får ett arbete med omväxlande och varierande arbetsuppgifter där du arbetar både självständigt men också tillsammans med dina kollegor! Tjänsten innebär även regelbunden kväll- och helgtjänstgöring.
2023-11-10 2023-12-14
Falkenbergs kommun, HSL Arbetsterapeut till Hemsjukvården Falkenberg - Placering Falkenberg
Du verkar för ett rehabiliterande arbetssätt, med stark betoning på teamarbete, där målet är att det ska genomsyra verksamheten. Du ansvarar för bedömning, genomförande och uppföljning av arbetsterapeutiska åtgärder samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Utifrån patientens aktivitetsförmåga bedömer du till exempel behov av träning, kompenserande åtgärder såsom hjälpmedel eller anpassning av miljön. Du prioriterar din arbetsdag både självständigt och tillsammans med dina kollegor utifrån de ärenden du ansvarar för. Tillsammans med teame...
2023-10-27 2024-01-22
Falkenbergs kommun, HSL Sjuksköterska till Hemsjukvården Falkenberg - Placering Falkenberg
Som sjuksköterska arbetar du för en god och säker vård för våra medborgare som är inskrivna i hemsjukvården, boende i ordinärt boende eller på något av kommunens boenden. I Falkenbergs kommun har vi somatisk vård, korttidsboende, dagverksamhet och demensenheter. I ditt arbete åker du ut på akuta och planerade sjukvårdsuppdrag. Ditt arbete kommer att vara omväxlande då arbetet innebär att delegera arbetsuppgifter, göra akuta, kliniska bedömningar i patientens hem samt per telefon med omvårdnadspersonal. Alla legitimerade (sjuksköterskor/arb...
2023-10-26 2024-01-22
Falkenbergs kommun, HSL Sjuksköterska till Hemsjukvården Falkenberg - Placering Ullared
Som sjuksköterska arbetar du för en god och säker vård för våra medborgare som är inskrivna i hemsjukvården, boende i ordinärt boende eller på något av kommunens boenden. I Falkenbergs kommun har vi somatisk vård, korttidsboende, dagverksamhet och demensenheter. I ditt arbete åker du ut på akuta och planerade sjukvårdsuppdrag. Ditt arbete kommer att vara omväxlande då arbetet innebär att delegera arbetsuppgifter, göra akuta, kliniska bedömningar i patientens hem samt per telefon med omvårdnadspersonal. Du kommer ha din utgångspunkt i Ulla...
2023-10-26 2024-01-22