Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Fritidsledare
Som fritidsledare i Falkenbergs kommun kommer du att arbeta med utgångspunkt i ungdomars delaktighet, inflytande och lärande. Detta innebär att du ska stimulera och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars eget aktiva engagemang och ansvarstagande. Tillsammans med kollegor och ungdomar arrangerar och utvecklar du ungdomsverksamheten som bedrivs på eftermiddagar, kvällar och helger. Där ungdomarna är, är även du och hjälper till att coacha och skapa en meningsfull fritid. I uppdraget ingår även dokumentera den dagliga verksamhe...
2021-07-26 2021-08-10
Falkenbergs kommun, Område: Kommunstyrelseförvaltningen Bygglovshandläggare
Du kommer att arbeta med handläggning av bygglov och anmälningsärenden och vara föredragande i bygglovsnämnden. Arbetet är individuellt men du kommer att arbeta nära och i samråd med kollegor. En viktig arbetsuppgift är att ge råd och upplysningar till sökande med utgångspunkt i gällande lagstiftning, god estetik och en avvägning mellan olika intressen. Som bygglovshandläggare granskar du bygg-, mark- och rivningslov och anmälningspliktiga ärenden utifrån såväl formella bestämmelser som lämplighet och gestaltning samt deltar aktivt i avdelning...
2021-07-23 2021-08-12
Falkenbergs kommun, Långavekaskolan Lärare 4-6, 75-100% Långavekaskolan
Långåsskolan söker dig som vill arbeta som lärare i åk 4-6.
2021-07-23 2021-08-08
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Bemanningsenheten
Att arbeta som undersköterska; poolanställd inom Bemanningsenheten inom Falkenbergs egen regi innebär att du ger omsorg till personer inom funktionsstöd/LSS, Hemtjänst, Särskilt boende och Socialpsykiatrin. Arbetsplatsen varierar oftast från dag till dag. Omsorgen handlar om att bidra till en bra vardag i gemenskap men även individuellt. Inom alla verksamheter hanterar du dokumentation av utförda insatser enligt de rutiner som finns på arbetsplatsen. Du använder de tekniska hjälpmedel som krävs för uppdraget och följer bemanningsenhetens spe...
2021-07-21 2021-08-11
Falkenbergs kommun, Kristineslätts förskola Förskollärare, Kristineslätts förskola
Kristineslätts förskola är en förskola som består av fyra avdelningar. Förskolan erbjuder inspirerande lärmiljöer där barnen får utveckla sin kreativitet och fantasi genom material som kan användas på många olika sätt, exempelvis återvinningsmaterial eller föremål från naturen. I vårt område har vi tillsammans arbetat fram en verksamhetsidé för vår verksamhet. Den beskriver hur vi tänker kring lärande, samt vilka saker vi har valt att ha fokus på i vårt arbete. Vi söker just nu en förskollärare.
2021-07-21 2021-08-11
Falkenbergs kommun, Ullaredsområdet F-9 Skolsköterska till Ullaredsområdet
Vi söker en skolsköterska till Ullaredsområdet. Som skolsköterska är du en del av skolans aktiva elevhälsoteam som arbetar i nära samarbete med övrig personal på skolan. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är därför främjande och förebyggande hälsoarbete på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå med goda möjligheter att själv påverka och utveckla arbetets innehåll. I det hälsofrämjande och förebyggande uppdraget för eleverna...
2021-07-13 2021-08-01
Falkenbergs kommun, Modersmål- och organisation för nyanlända Lärare Grundskola SvA, nyanlända, 60%
Vi söker dig som vill arbeta som lärare, uppdraget är att undervisa nyanlända elever åk 4-9 i grundläggande Svenska som andraspråk. Kan förläggas på olika grundskolor i kommunen.
2021-07-13 2021-07-27
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Behandlingssekreterare till behandlingsenheten
Behandlingsenheten arbetar på uppdrag av socialsekreterare och vänder sig till föräldrar samt barn och ungdomar i åldern 0 - 21 år. Vi jobbar med stödinsatser och behandling i familjer med socialt komplexa livssituationer, där målet är att hjälpa familjerna att hitta rätt strategier för att bemästra svårigheter, så att barnen kan bo kvar i sin hemmiljö samt att fungera i skolan och på sin fritid. Verksamheten har satsat på att utveckla arbetet med familjerna genom bland annat metoden Signs of Safety, ett systemiskt- och nätverksorienterat förhå...
2021-07-09 2021-08-01
Falkenbergs kommun, Grundskolan Biträdande rektor Hjortsbergsskolan Falkenberg åk F-6
Vill du vara med och leda, styra och utveckla verksamheten inom skolan i Falkenberg? I vår ledningsorganisation har vi ett antal biträdande rektorer och till hösten 2021 söker vi dig som arbetar som skolledare eller som vill påbörja denna karriär. Som biträdande rektor i Falkenbergs kommun kommer du att få lära dig rektorsjobbet tillsammans med erfarna kollegor, gå den statliga rektorsutbildningen och få utökat ansvar allt eftersom du utvecklas i skolledarjobbet. Som biträdande rektor kommer du bland annat att jobba med organisering, pedagogis...
2021-07-07 2021-08-02
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Park- och kustmedarbetare med inriktning maskinförare
Vi erbjuder ett varierat och fysiskt arbete då det största arbetsområdet innefattar kommunens skogar och stränder. Skog- och kustenheten sköter stränderna, skogarna, naturmarker, dammar, offentliga toaletter samt Vallarnas minizoo. Sommartid förekommer även arbete med gräsklippning, laxfiske och skräphantering inom kommunen. Helgtjänstgöring ingår i tjänsten.
2021-07-07 2021-08-31
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Fastighetsförvaltare
Som fastighetsförvaltare hos oss har du helhetsansvar för ett eget fastighetsbestånd. Du är beställare av planerade underhållsåtgärder och har löpande avstämning av dessa utifrån genomförande och ekonomi. Tillsammans med dina kollegor följer du upp kostnader, energiförbrukning, serviceanmälningar etc och planerar utifrån detta långsiktiga behov i ditt fastighetsbestånd. Du har tät dialog med Fabo (Falkenbergs Bostads AB) som ansvarar för drift och skötsel på fastigheterna. I tjänsten som fastighetsförvaltare ingår både kundansvar och fastigh...
2021-07-06 2021-08-06
Falkenbergs kommun, Grundskolan Biträdande rektor Falkenbergs grundskola F-6
Vill du vara med och leda, styra och utveckla verksamheten inom skolan i Falkenberg? I vår ledningsorganisation har vi ett antal biträdande rektorer och nu söker vi dig som arbetar som skolledare eller som vill påbörja denna karriär. Vi söker en biträdande rektor till Vinbergskolan/Ljungbyskolan. Som biträdande rektor i Falkenbergs kommun kommer du att få utvecklas inom rektorsuppdraget tillsammans med erfarna kollegor, gå den statliga rektorsutbildningen och få utökat ansvar allt eftersom du utvecklas i skolledarjobbet. Som biträdande rektor...
2021-06-30 2021-08-07
Falkenbergs kommun, Gymnasieskolan Biträdande rektor Falkenbergs gymnasieskola
Vill du vara med och leda, styra och utveckla verksamheten inom skolan i Falkenberg? Barn och utbildningsförvaltningen söker dig som vill ha ett utmanande arbete inom vår verksamhet. Förutom ett pedagogiskt ansvar, har du även verksamhets-, elevhälso-, budget-, arbetsmiljö-, och personalansvar. Tjänsten innebär att du tillsammans med gymnasieskolans övriga skolledare under verksamhetschefen leder skolans arbete. Arbetssättet är nära, du sitter nära dina kollegor, du arbetar nära dem och nära din verksamhet. Du ingår i ledningsgrupp där även sk...
2021-06-30 2021-08-08
Falkenbergs kommun, Långavekaskolan Elevassistent, Långavekaskolan
Vi söker nu dig som vill arbeta med en elev på Långavekaskolan som elevassistent. Du kommer arbeta med en elev med omvårdnadsbehov. Du har ett inkluderande förhållningssätt, viljan att stötta andra och förmågan att prioritera och planera för elevens bästa. Tjänsten är 30-50%.
2021-06-30 2021-08-01
Falkenbergs kommun, Barn- och elevhälsan SKOLPSYKOLOG , Centrala barn-och elevhälsa i Falkenberg
Målet för elevhälsoarbetet är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och vara ett stöd på olika nivåer för att skapa lärmiljöer som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans organisation i Falkenberg består av en tvärprofessionell central barn- och elevhälsa (CBEH) och lokala elevhälsoteam. Elevhälsans olika kompetenser skall samverka och är en viktig del i enheternas systematiska kvalitetsarbete. Vi vill skapa en hållbar organisation som gynnar samverkan och likvärdighet när det gäller tillgång på stöd i kommunens ...
2021-06-29 2021-07-29
Falkenbergs kommun, Gymnasieskolan Lärare i naturkunskap och matematik, Falkenbergs gymnasieskola
Vi söker nu en vikarierande lärare i naturkunskap och matematik 100% under läsåret 21/22. Vill du bli en i barn- och fritidsprogrammets trivsamma gäng? Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med höga förväntningar på alla. Du som medarbetare har en nyckelroll. Med kompetens och engagemang arbetar vi tillsammans för att varje elev ska nå sina mål och känna trygghet och glädje i skolan. Utbildning Falkenberg ligger till grund för vårt arbete med en förbättrad undervisningskvalitet. Lärarna är indelade i arbetslag och ämnesgrupper. I ...
2021-06-29 2021-07-30
Falkenbergs kommun, Barn- och elevhälsan Lärare i svenska och engelska 4-9 till områdesgemensam särskild undervisningsgrupp (SU)
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet? Vi söker nu en lärare för undervisning i en nystartad särskild undervisningsgrupp (SU). I tjänsten kommer du att få vara med att bygga upp en anpassad verksamhet för elever inom AST på en av våra grundskolor (F-6) tillsammans med engagerade pedagoger. I uppdraget ingår även undervisning i svenska och engelska för elever i kommungemensam SU åk 4-9. Verksamheten ska präglas av en hög professionalitet och ett gott samarbetsklimat mellan pedagoger, elever och vårdnadshavare. Verksamhetens mål är att ...
2021-06-28 2021-08-06
Falkenbergs kommun, Tullbroskolan Speciallärare/Specialpedagog, 80%-100%, Tullbroskolan
Vi söker dig som är speciallärare eller specialpedagog till årskurs 7-9 på Tullbroskolan, för att förstärka vårt specialpedagogiska team som idag består av en specialpedagog och en speciallärare. Tullbroskolan är en skola som ligger centralt placerat nära Ätran med Vallarnas natur in på knutarna och ca fem minuters promenad till stadens torg. På skolan går ca 500 elever som är indelade i fem arbetslag. Vi arbetar som ett team där medlemmarnas olika kompetenser är vår bas. Vi söker dig som vill vara en aktiv medlem i vårt elevhälsoarbete. Bero...
2021-06-28 2021-08-01
Falkenbergs kommun, Gymnasieskolan Lärare i svenska och ytterligare ämne
Vi söker en driven, legitimerad lärare, behörig att undervisa i svenska och ytterligare ett ämne, på gymnasienivå. Du har erfarenhet av undervisning på gymnasiet samt har en god pedagogisk förmåga och kan därmed inspirera och engagera elever till lärande utifrån deras olika behov. Du strävar efter att utveckla din undervisning och arbeta på ett varierat sätt. Du gillar att ta ansvar och ser mentorsrollen som en viktig del i ditt arbete med att lotsa eleverna vidare. Du har lätt att skapa förtroende och är bekväm med att ha föräldrakontakter. Du...
2021-06-28 2021-08-03
Falkenbergs kommun, Långavekaskolan Lärare fritidshem, 100%, Långavekaskolan
Långavekaskolan söker Dig engagerad fritidspedagog som vill arbeta i en liten skola på landet i Falkenbergs kommun. Du är nyfiken, vill pröva, ser möjligheter och är flexibel. Du kommer även undervisa i bild. Skogstorpsområdet arbetar systematiskt med utvecklingsarbete där en utvecklingsgrupp arbetar med skolledningen för ökad kvalitet tex med planeringar, uppföljning och analys.
2021-06-28 2021-08-04
Falkenbergs kommun, Tångaområdet F-9 Skolkurator, Tångaskolan
Vi söker skolkurator till Tångaskolan årskurs 6-9. Ditt arbete som skolkurator kommer bl.a. att innefatta enskilda elev- och föräldrakontakter, stödsamtal, samarbete med enskilda lärare och arbetslag, gruppsamtal med elever, samt kontakt med socialtjänst, polis, BUP m.fl. Du kommer även ingå i elevhälsoteam.
2021-06-28 2021-08-01
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarier till Falkenbergs Egen Regi
Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du ger individuell omsorg för äldre i deras eget hem. Det innebär att du som medarbetare ofta åker till de äldre på egen hand. Du tillhör en arbetsgrupp som du kan få stöd och vägledning av. Att arbeta på ett särskilt boende innebär att du utför omsorg för äldre på ett boende. Inom särskilt boende arbetar du med flera kollegor som du kan få stöd och handledning av. Att arbeta inom Funktionsstöd innebär att du stödjer och motiverar brukarna med olika funktionsnedsättningar till en meningsfull, trygg och ...
2021-06-23 2021-08-15
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Stenens förskola
Vill du anta utmaningen att vara med i starten av en nyöppnad förskola i Tvååker? Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Du som förskollärare ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget. Som förskollärare ansvarar du för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Tillsammans med övriga i arbetslaget ska du ge varje barn en trygg omsorg samt främja barnets utveckling och lärande. Vi arbetar systematiskt med barnhälsa och SKA för att utveckla och säke...
2021-06-23 2021-07-28
Falkenbergs kommun, Vessigebroskolan Lärare slöjd, Vessigebroskolan
Vessigebroskolan söker Dig engagerade lärare som vill arbeta i en skola i Falkenbergs kommun. Vi söker dig som vill arbeta som trä- och metallslöjdslärare en dag i veckan. Du kommer arbeta torsdagar. På Vessigebroskolan kommer du att möta engagerade elever och arbetskamrater. Arbetsmiljön är god, flexibiliteten är stor, omtanken om varandra tydlig och det är nära till skratt. Kort och gott en härlig välkomnande arbetsplats där vi alla hjälps åt för att ge våra elever möjlighet till goda resultat. Du är nyfiken, vill pröva, ser möjligheter o...
2021-06-15 2021-08-10