Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Fagersta kommun, Alfaskolan Socialpedagog
Du ska fungera som ett stöd för eleven i skolvardagen. Förbereda och anpassa skolmaterial, samt stötta eleven i dennes personliga omsorg och identitetsutveckling.
2021-10-14 2021-11-01
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Sundbo i Fagersta Biträdande avdelningsföreståndare till SiS ungdomshem Sundbo
Vi söker nu två biträdande avdelningsföreståndare till vår institution. Som biträdande avdelningsföreståndaren är du direkt underställd avdelningsföreståndaren på avdelningen. Tillsammans med avdelningsföreståndaren arbetar du med att leda och utveckla arbetet på avdelningen. I rollen som biträdande avdelningsföreståndare kommer du arbeta med dokumentation, särskilda befogenheter, tvångsvård och lagstiftning inom ramen för LVU och LSU. Inom ramen för din tjänst kommer du också att arbeta med ungdomarnas vård- och behandlingsplanering under dera...
2021-10-12 2021-11-14
Fagersta kommun, Risbroskolan Lärare i franska och engelska, årskurs 7-9
Undervisning i franska och engelska åk 7-9. Ingår i ett arbetslag och ett ämneslag. Dator eller iPad finns som arbetsverktyg för alla klasser. Undervisningstid ca 17h/v och 20-22 elever per klass.
2021-10-12 2021-10-30
Fagersta kommun, Myndighetsutövning Familjebehandlare för långtidsvikariat
Familjeteamets uppdrag är att erbjuda olika former av stöd till familjer på hemmaplan. Vi ska arbeta förebyggande och i samverkan med andra aktörer kring barn och unga i Fagersta, erbjuda tidiga insatser liksom intensiva insatser för familjer med omfattande behov. Syftet med alla våra insatser är att stärka förutsättningarna för en positiv utveckling och goda livsvillkor för barn och unga. Genom stöd till föräldrar vill vi ge dem verktyg för att förstå och hantera sitt barns beteende och förbättra deras förmåga att hantera vardagsproblem och ko...
2021-10-12 2021-10-30
Fagersta kommun, Per Olsskolan Biträdande rektor
Som biträdande rektor leder du verksamheten inom förskoleklass och fritidshem såväl operativt som strategiskt, Du har ansvar för personal- och arbetsmiljöfrågor. Som pedagogisk ledare arbetar du tillsammans med rektor med elevernas kunskapsutveckling i fokus.
2021-10-11 2021-10-31
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Sundbo i Fagersta Psykolog till SiS ungdomshem Sundbo
Vi söker en legitimerad psykolog som vill arbeta i en forensisk miljö med unga killar som behöver mycket stöd och hjälp för att komma vidare i livet. Hos oss erbjuder vi en bred tjänst där du kan utvecklas inom flera områden. Som psykolog på SiS ungdomshem Sundbo kommer ditt arbete att innefatta bland annat utredningar, bedömningssamtal, fortlöpande riskbedömningar och stödsamtal. I arbetet ingår även utbildningsinsatser till personal samt handledning av personalgrupper. Du förväntas delta i det fortlöpande utvecklingsarbetet som sker på insti...
2021-10-06 2021-10-31
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Sundbo i Fagersta Behandlingsassistent med säkerhetstänk för nattjänst
Vi söker nu trygga och stabila behandlingsassistenter för nattjänst. Som behandlingsassistent nattetid är du under din arbetstid direkt underställd IC-beredskapen. Du har arbetstid under ditt arbetspass och är ständigt vaken. Du kommer att ansvara för avdelningens säkerhet och brandskydd under nattetid. Andra arbetsuppgifter kan vara: - Vara behjälplig vid diverse kvällsrutiner samt läggning - Vara behjälplig med diverse morgonrutiner samt förbereda frukost - Dokumentation i KIA och KAJ - Lokalvård
2021-10-06 2021-10-24
Fagersta kommun, Risbroskolan Lärare i SO, årskurs 7-9
Undervisning i SO åk 7-9. Ingår i ett arbetslag och ett ämneslag. Dator eller iPad finns som arbetsverktyg för alla klasser. Undervisningstid ca 17h/v och 20-22 elever per klass.
2021-10-06 2021-10-24
Fagersta kommun, Hemtjänst Undersköterska vikariat
Du arbetar dagligen med att ge stöd och service till personer som bor i eget hem utifrån den enskildes behov. Detta innebär att du stöttar i den dagliga livsföringen till exempel personlig hygien, inköp med mera. Administrativa uppgifter såsom social dokumentation i verksamhetssystem är en del av det dagliga arbetet. I ditt arbete ingår delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter, vilket innebär rehabiliterande insatser. Vi arbetar med nyckelfria lås och digital planering. Vikariatet innebär dag, kväll och helg tjänstgöring enligt schema.
2021-10-04 2021-10-22
Fagersta kommun, Individ- och familjeomsorg Familjehemssekreterare
Som familjehemssekreterare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att rekrytera och utreda familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer samt att på bästa sätt matcha familjehem och övriga uppdragstagare efter barns behov. Du utbildar familjehem, både enskilt och i grupp (Socialstyrelsens Ett hem att växa i) och hanterar avtal och ersättningsfrågor för familje- och jourhem. Du ger kontinuerligt stöd och handledning till familjehemmen i deras uppdrag. Arbetet som familjehemssekreterare är självständigt och flexibelt med stort eget ansvar, men...
2021-10-01 2021-10-24
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Sundbo i Fagersta PTP-psykolog som kan bidra till livsviktig förändring
Vi söker dig som vill arbeta i en forensisk miljö med unga killar som behöver mycket stöd och hjälp för att komma vidare i livet. Hos oss erbjuder vi en bred tjänst där du kan utvecklas inom flera områden. Psykologerna på SiS ungdomshem Sundbo arbetar för hela institutionen med neuropsykologisk utredning, riskbedömning inom kriminalitet, psykologisk behandling, metodutveckling, handledning, utbildning och organisation, lite beroende på intresse och fallenhet. Hos oss har psykologen ett stort ansvar och inflytande. Du kommer att ingå i vår hälso...
2021-09-30 2021-10-31
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Sundbo i Fagersta Vi söker behandlingsassistenter (timvik)
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med människor i utsatta livssituationer. Som behandlingsassistent har du ett stort ansvar och är delaktig i behandlingsarbetet med ungdomarna. Tillsammans med övrig personal är du en vuxen förebild och ansvarar för att skapa en stabil och trygg miljö för ungdomarna. För att möjliggöra denna miljö är det viktigt att skapa och bibehålla en tydlig struktur på avdelningen gällande exempelvis förhållningssätt, rutiner och regler. Du deltar i det dagliga arbetet på avdelningen och hjälper ungdomarna i v...
2021-09-30 2021-10-24
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Sundbo i Fagersta Behandlingssamordnare till vårat programteam
SiS ungdomshem Sundbo är rätt plats för dig som vill bidra, utvecklas och trivas. Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor och utvecklas inom ditt område. Vår värdegrund hjälper dig i ditt dagliga arbete genom att visa vad som är viktigt och hur vi ska förhålla oss till varandra och dem vi är till för. Du ska ha motivation att arbeta med och hjälpa människor i en utsatt livssituation efter SiS värdegrund. SiS ungdomshem Sundbo ska starta upp ett programteam. Vi söker därför två personer som har erfarenhet av behandlingsarbete. I samarbete...
2021-09-30 2021-10-31
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Sundbo i Fagersta SiS ungdomshem Sundbo söker studie- och yrkesvägledare
I rollen som studie- och yrkesvägledare informerar och vägleder du elever inför studie- och yrkesvalssituationer och hjälper eleverna genomföra sina val samt deltar i kartläggningssamtal med nya elever. Som Studie- och yrkesvägledare är en av dina uppgifter att vara en länk mellan skolan och behandlingssidan av verksamheten, där ditt ansvar är att tillvarata elevernas behov av utbildning. I den rollen deltar du både på möten med socialtjänsten och i tvärprofessionella möten med behandlingsplanerare, psykologer och sjuksköterskor. Eleverna på ...
2021-09-27 2021-10-31
NVK - Norra Västmanlands kommunalteknikförbund Anläggningsarbetare NVK
Vi söker nu en ansvarsfull och engagerad person till tjänsten som anläggningsarbetare hos oss på NVK. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att arbeta med skötseln och underhållet av Fagersta och/eller Norbergs gator, vägar samt ledningsnät. I det ingår underhåll och förebyggande arbete i både Fagersta och/eller Norberg, det innebär dessutom kontakt med våra entreprenörer samt kontroll av utförda tjänster. I tjänsten kommer du att arbeta löpande med kommunalt anläggningsarbete, VA-arbeten och renovering av befintligt nät. Du kommer även...
2021-09-22 2021-10-22