Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Sundbo i Fagersta Kock till sommaren
Arbetet som kock innebär att du ska ombesörja att institutionens ungdomar får lunch och kvällsmat tillagade 5 dagar i veckan samt förbereda helgens mat. Det tillagas ca 100 portioner per dag fördelat på två mål. I köksarbetet kommer du tillsammans med din kollega förutom att laga den dagliga maten, göra beställningar av varor, planera matsedeln och packa varor som avdelningspersonal hämtar till avdelningarna. Uppgifterna omfattar även egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Följa de statliga ramavtalet vid beställningar. Du bör se mö...
2021-02-26 2021-03-31
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Sundbo i Fagersta Avdelningsföreståndare till SiS ungdomshem Sundbo
SiS ungdomshem Sundbo söker en avdelningsföreståndare till vår utredningsavdelning då nuvarande avdelningsföreståndare ska gå i pension. Dina arbetsuppgifter är att i enlighet med uppställda mål leda och utveckla avdelningen med ansvar för omvårdnad och behandling av ungdomarna. Utöver det dagliga arbetet på avdelningen ansvarar du även för dess personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet. I ledarskapet ingår även metodutveckling, dokumentation och uppföljning som viktiga delar. Du ingår i institutionens ledningsgrupp och ska förutom avdelnin...
2021-02-24 2021-03-31
NVK - Norra Västmanlands kommunalteknikförbund Anläggningsarbetare
Vi söker nu en ansvarsfull och engagerad person till tjänsten som anläggningsarbetare hos oss på NVK. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att arbeta med skötseln och underhållet av Fagersta och/eller Norberg gator och vägar. I det ingår underhåll och förebyggande arbete i både Fagersta och/eller Norberg, det innebär dessutom kontakt med våra entreprenörer samt kontroll av utförda tjänster. I tjänsten kommer du att arbeta löpande med kommunalt anläggningsarbete, VA-arbeten och renovering av befintligt nät. Du kommer även hjälpa andra på...
2021-02-24 2021-03-10
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Sundbo i Fagersta Behandlingsassistent nattjänst
Som behandlingsassistent ska du medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner, medverka till ungdomars trygghet och säkerhet. Det handlar om allmän daglig livsföring, städning, tvätt, matlagning mm. Som behandlingsassistent ska du även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. Det centrala är att bidra till trygghet och stabilitet för ungdomar. Du är uppmärksam på ungdomens mående och agerar utifrån behov. Som behandlingsassistent nattetid är du under din arbetstid direkt understä...
2021-02-18 2021-03-04
Fagersta kommun, Per Olsskolan Studiehandledare ryska
Du kommer att arbeta kring elev, eller elever, som har ryska som modersmål och behöver stöttning i kommunikation och tillägnande av svenska språket. Du fungerar som en bro mellan språken så att elevens/elevernas möjlighet till kunskapsutveckling och delaktighet i sociala sammanhang möjliggörs i största utsträckning. Du finns med eleven/eleverna under skoldagens alla delar. Undervisning i modersmål ryska kan förekomma.
2021-02-16 2021-02-28
Fagersta kommun, Hälso- och sjukvård Legitimerad sjuksköterska - sommarvikariat
Vi söker två legitimerad sjuksköterskor till vårt HSL-team i Fagersta. I HSL-teamet arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor. Du blir en förstärkning i vårt team under sommaren. Arbetet består av sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. Ansvara för jourtelefonen och täcka upp vid behov när ansvarig sjuksköterska inte är på plats. • Arbetet innefattar SÄBO, PSYK/LSS, kortidsboende, hemsjukvård servicehus • Du förväntas kunna samarbeta multiprofessionellt • Dokumentation sker i procapita, läsbehörighet i cosmic
2021-02-15 2021-03-31
Fagersta kommun, Alfaskolan Idrottslärare
I rollen som lärare leder du det pedagogiska arbetet i enlighet med skolans styrdokument. Du ansvarar för planering, undervisning, bedömning och dokumentation av elevernas kunskapsutveckling. Du deltar aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete enligt Fagersta kommuns framtagna modell.
2021-02-15 2021-03-15
Fagersta kommun, Alfaskolan Förskollärare i förskoleklass
I rollen som förskollärare leder du det pedagogiska arbetet i enlighet med skolans styrdokument i förskoleklass och fritidshem. Du ansvarar för planering, undervisning, utvärdering, uppföljning och dokumentation av elevernas kunskapsutveckling. Du deltar aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete enligt Fagersta kommuns framtagna modell.
2021-02-15 2021-03-15
Fagersta kommun, Alfaskolan Grundlärare i årskurs 1-3
I rollen som lärare leder du det pedagogiska arbetet i enlighet med skolans styrdokument. Du ansvarar för planering, undervisning, bedömning och dokumentation av elevernas kunskapsutveckling. Du deltar aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete enligt Fagersta kommuns framtagna modell.
2021-02-15 2021-03-15
Fagersta kommun, Alfaskolan Lärare i vikariepool
Arbetet i skolans vikariepool innebär att du täcker upp för lärare och annan personal vid frånvaro. Tjänsten är en semestertjänst, vilket innebär att du under loven arbetar på skolans fritidshem.
2021-02-15 2021-03-15
Fagersta kommun, Alfaskolan Förskollärare/Fritidspedagoger
I rollen som fritidspedagog leder du det pedagogiska arbetet enligt läroplanens målområden. Du leder det systematiska kvalitetsarbetet på avdelningen tillsammans med barnen och medarbetarna. Du ansvarar för dokumentation, utvärdering, uppföljning och planering.
2021-02-15 2021-03-15
Fagersta kommun, Alfaskolan Grundlärare i årskurs 4-6
I rollen som lärare leder du det pedagogiska arbetet i enlighet med skolans styrdokument. Du ansvarar för planering, undervisning, bedömning och dokumentation av elevernas kunskapsutveckling. Du deltar aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete enligt Fagersta kommuns framtagna modell.
2021-02-15 2021-03-15
Fagersta kommun, Alfaskolan Idrottslärare/Grundskolelärare i 4-6
Vi söker nu en ämneslärare med behörighet att undervisa i idrott på 50 % i kombination med ett annat ämne, företrädesvis musik, på 50 % inom årskurs 4-6. I rollen som lärare leder du det pedagogiska arbetet i enlighet med skolans styrdokument. Du ansvarar för planering, undervisning, bedömning och dokumentation av elevernas kunskapsutveckling. Du deltar aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete enligt Fagersta kommuns framtagna modell.
2021-02-15 2021-03-05
Fagersta kommun, Hälso- och sjukvård Legitimerad sjuksköterska
Vi söker en legitimerad sjuksköterska till vårt HSL-team i Fagersta. I HSL-teamet arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor. Du blir en förstärkning i vårt team och kommer till största del ansvara för jourtelefonen. Arbetet består av sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. Ansvara för jourtelefonen och täcka upp vid behov när ansvarig sjuksköterska inte är på plats. • Arbetet innefattar SÄBO, PSYK/LSS, kortidsboende, hemsjukvård servicehus • Du förväntas hålla i delegeringsutbildning • Du förväntas kunna samarbe...
2021-02-08 2021-02-28
Fagersta kommun, Individ- och familjeomsorg Vi söker familjerådgivare
Du kommer att arbeta med bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och familjerelationer. Du har ett självständigt terapeutiskt ansvar och gör bedömningar, planerar och genomför arbetet utifrån de sökandes behov och önskemål. Du möter människor som ofta är i kris. Samtalen kan vara klargörande, bearbetande, reparations- eller separationsarbete. Nya familjekonstellationer ställer höga krav på familjernas flexibilitet. Du kan bidra i dessa frågor med vägledande samtal. Barnens situation lyfts alltid fram i samtalen. Familjerå...
2021-02-05 2021-02-28
Fagersta kommun, Myndighetsutövning Fagersta kommun söker nu: Biståndshandläggare SoL
I rollen som biståndshandläggare gör du kvalificerade utredningar, fattar beslut och följer upp insatser enligt SoL inom äldreomsorg och funktionsvariationer. Du arbetar självständigt men också i nära samarbete med kollegor, chef och andra professioner både internt och externt. I Fagersta Kommun arbetar vi utifrån det nationella arbetssättet IBIC. Dokumentation sker i verksamhetssystemet Pulsen. I arbetet ingår även att bevaka samt arbeta i Cosmic Link.
2021-02-05 2021-02-28
NVK - Norra Västmanlands kommunalteknikförbund Arbetsledare Gata/Park
I tjänsten kommer du att arbetsleda inom alla förekommande arbeten inom gata/parkavdelningen i både Fagersta och Norbergs Kommuner. Huvudinriktningen är mot drift och underhåll för kommunens gator, VA, parker och lekplatser. Typiska servicearbeten som planeras och förbereds kan vara lövsopning, vårsopning, gräsklippning, planteringar, julpyntning, lekplatsförnyelser, beläggningsarbeten, snöröjning, gatubelysning mm. Samordning med andra inom och utanför avdelningen är en naturlig del av uppdraget. Du kommer att arbeta tillsammans med alla fun...
2021-02-04 2021-03-07
Fagersta kommun, Vård och omsorg - sommarvikarier Vi söker sommarvikarier till Vård och Omsorg
Arbetet innebär ett stort ansvar där du möter, stödjer, hjälper och vårdar människor som har behov av detta på olika sätt. Vårdboende: Vill du jobba nära kollegor och jobba med personlig, nära hjälp? Då kanske sommarjobb inom något av våra vårdboenden är något för dig! De som bor på vårdboendet har olika inriktningar på sina behov såsom fysiska omvårdnadsbehov, vård vid demenssjukdom eller blandade omvårdnadsbehov. Hemtjänst inklusive servicehus: Är du självständig och vill skapa nya bekantskaper? Inom hemtjänsten finns personer som bor på ...
2021-01-20 2021-03-31
NVK - Norra Västmanlands kommunalteknikförbund Sommarjobba på NVK
Är du gymnasieungdom och önskar arbete i sommar? Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund NVK- söker nu 24 stycken gymnasieungdomar för feriearbete inom gatuavdelningen, fastighetsavdelningen samt Va-enheten. För att få söka feriearbete krävs det att Du uppfyller följande fyra kriterier: - Att Du går på gymnasiet - Att Du är folkbokförd i Fagersta Kommun - Att Du har ferie mellan årskurs 1 och 2 eller mellan 2 och 3 - Att du skriver ett personligt brev i ansökan Uppfyller Du dessa kriterier är Du välkommen att söka feriearbete under tre vec...
2021-01-19 2021-03-07
NVK - Norra Västmanlands kommunalteknikförbund Säsongsarbetare
NVK söker nu 8 stycken ansvarsfulla och drivna säsongsarbetare som kan börja jobba i April/Maj, 4 st inom gatuavdelningen i Fagersta och 1 st Norberg samt 2 inom fastighetsavdelningen i Norberg och 1 i Fagersta. Tjänsten som säsongsarbetare utgör ca 6 månader. De huvudsakliga arbetsuppgifter består av bl.a.: • Gräsklippning • Skötsel av planteringar och lekplatser • Renhållning av kommunens grönområden och gator • Yttre fastighetsskötsel • Allmän skötsel och underhåll Urval kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidiga...
2021-01-19 2021-02-28
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Sundbo i Fagersta Vi söker behandlingsassistent till sommaren!
Nu söker vi behandlingsassistenter till sommaren! Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med människor i utsatta livssituationer. Som behandlingsassistent har du ett stort ansvar och är delaktig i behandlingsarbetet med ungdomarna. Tillsammans med övrig personal är du en vuxen förebild och ansvarar för att skapa en stabil och trygg miljö för ungdomarna. För att möjliggöra denna miljö är det viktigt att skapa och bibehålla en tydlig struktur på avdelningen gällande exempelvis förhållningssätt, rutiner och regler. Du deltar i det dagliga...
2021-01-19 2021-02-28