Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Fagersta kommun, Hälso- och sjukvård Arbetsterapeuft
Vi behöver nu en till vikarie till en föräldraledig arbetsterapeut i vårt rehabteam i Fagersta Kommun. Du blir vår sjätte medlem i teamet som består av två arbetsterapeuter, två fysioterapeuter och en rehabassistent. Arbetet består av sedvanliga arbetsterapeutuppgifter, exempelvis förskrivning av hjälpmedel, intyg för bostadsanpassning, handträningsprogram. I tjänsten kan även administrativa uppgifter ingå som att vara administratör för vissa av våra program. • Vi jobbar på distrikt och jobbar mot SÄBO, patienter med hemtjänst och korttidsboe...
2021-07-26 2021-08-13
Fagersta kommun, Per Olsskolan Musiklärare
Som musiklärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera all musikundervisning i årskurs 4-6. Utveckling sker genom reflektion och analys på egen hand, och tillsammans med arbetslagen, där du har en aktiv roll. Som en naturlig del i arbetet ingår också en nära kontakt med elever och vårdnadshavare och att medverka i utveckling av den digitala undervisningen. En förmåga att skapa trygga och inspirerande lärmiljöer är av största vikt där eleverna ses som medaktörer. Vi tillämpar löpande rekrytering så tjänsten kan komma att tillsät...
2021-07-24 2021-08-02
Fagersta kommun, Individ- och familjeomsorg Behandlare till Öppenvårdsmottagningen Slussen
Dina arbetsuppgifter är att bedriva psykosocialt stöd och behandlingsarbete med målgruppen ungdomar och vuxna. Grunden för arbetet är motiverande och behandlande samtal, såväl individuellt som i grupp. Arbetet bedrivs både förebyggande och genom behovsbedömda insatser. Arbetet som behandlare är självständigt och flexibelt med stort eget ansvar, men också ett nära samarbete med dina kollegor i öppenvården, socialsekreterare i de samverkande kommunerna liksom med hälso- och sjukvården och andra samverkanspartners. Arbetet utformas utifrån behoven...
2021-07-20 2021-08-10
Fagersta kommun, Hälso- och sjukvård Legitimerad sjuksköterska
Vi är i behov av ytterligare en sjuksköterska. Arbetet som sjuksköterska inom kommunen är omväxlande, utmanande och mycket fritt då du själv fördelar arbetet efter de behov som uppstår. Du samordnar och ansvarar för att hälso- och sjukvårdsinsatser samt omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och utvärderas inom området där kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar. Ditt arbete innebär att du leder och planerar hälso- och sjukvårdsinsatser och omvårdnaden kring patienten samt handleder omvårdnadspersonalen att ta ansvar för omvårdnadsarbetet oc...
2021-07-16 2021-08-20
Fagersta kommun, Mariaskolan Studiehandledare arabiska
I rollen som studiehandledare leder du det pedagogiska arbetet i enlighet med skolans styrdokument. Du ansvarar för planering, undervisning, bedömning och dokumentation av elevernas kunskapsutveckling. Du deltar aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete enligt Fagersta kommuns framtagna modell.
2021-07-07 2021-08-01
NVK - Norra Västmanlands kommunalteknikförbund Gatuchef
Tjänsten som gatuchef innebär att du har verksamhetsansvar inom områdena förvaltning, planering och nyanläggning. Gatuavdelningen ansvarar för Fagersta- och Norbergs kommuners gator/vägar, gång- och cykelvägar, VA nät, torg, parker, offentliga miljöer, broar samt belysning. Tillsammans med enhetens medarbetare levererar ni tjänster och service utifrån politiska direktiv och förväntningar inom givna ekonomiska ramar, så att medborgarna är nöjda med att leva och bo i kommunerna Ditt ansvarsområde är såväl ekonomi- som verksamhetsansvar, inkluder...
2021-07-05 2021-08-15
Fagersta kommun, Mariaskolan Finsk modersmålslärare
I rollen som lärare leder du det pedagogiska arbetet i enlighet med skolans styrdokument. Du ansvarar för planering, undervisning, bedömning och dokumentation av elevernas kunskapsutveckling. Du deltar aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete enligt Fagersta kommuns framtagna modell. Rekrytering och anställning kan avslutas under ansökningsperioden.
2021-06-18 2021-08-01
Fagersta kommun, Mariaskolan Elevassistent på Mariaskolan
Du kommer att jobba som elevassistent riktad mot enskild elev på lågstadiet, där ditt uppdrag är att stödja eleven under skoltid och vara den som ger eleven förutsättningar att lyckas med sin skoldag, kunskapsmässigt och socialt. Som stöd i ditt arbete finns övrig personal i årskursen. Du kommer även att kunna ges handledning av våra specialpedagoger/ speciallärare. Vi söker en person med väl utvecklad förmåga att skapa goda och hållbara relationer. Du har god initiativförmåga och eget driv, kan jobba självständigt och samtidigt trivs du bra ...
2021-06-17 2021-08-01