Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eslövs kommun, Gymnasieskolan Vi söker en grundskollärare i hemkunskap och annat ämne till gymnasiesärskolan i Eslöv
Nu söker vi en behörig lärare som vill undervisa i hemkunskap och annat ämne. Vi söker dig som vill arbeta med elever med funktionsvariationer och vill vara med och utveckla vår gymnasiesärskola. Som lärare hos oss, arbetar du utöver undervisningen med pedagogisk kartläggning, anpassningar av lärandemiljön, uppföljning och utvärdering.
2021-05-11 2021-06-01
Eslövs kommun, Gymnasieskolan Grundskollärare i svenska och samhällsorienterade ämnen
Vi söker dig som vill arbeta med elever med funktionsvariationer, och som vill, i samverkan med arbetsgruppen, vidareutveckla vår gymnasiesärskola. Som lärare hos oss arbetar du utöver undervisningen med pedagogisk kartläggning, anpassningar av lärandemiljön, uppföljning och utvärdering. Arbetet kräver nära samverkan med elevernas vårdnadshavare, kollegor samt andra utomstående aktörer som är viktiga för elevernas hälsa och utveckling.
2021-05-11 2021-06-01
Eslövs kommun, Centrum förskolor Förskollärare till Kunskapshusets förskola
I samarbete med arbetslaget kommer du att vara med och utveckla förskolans undervisning, den tillgängliga miljön utifrån barnens intressen samt att arbeta med att synliggöra lärandeprocessen. Tillsammans med dina kollegor, har du ansvar för att reflektera, analysera och utveckla den pedagogiska verksamheten samt följa och dokumentera barnens förändrande kunnande över tid. Vi vill att du skall vara medupptäckare i barnens vardag och arbeta ständigt med att utmana och stimulera barns nyfikenhet. I dina arbetsuppgifter ingår även att samverka med ...
2021-05-10 2021-05-24
Eslövs kommun, Resursavdelningen Skolpsykolog till Eslövs kommun
Vill du vara med och göra skillnad? Vill du vara med i vårt viktiga barn- och elevhälsoarbete i Eslövs kommun? Vi söker nu en vikare för en av våra psykologer för höstterminen 2021 och vårterminen 2022. Vi söker dig som har ett brinnande intresse för barns och ungas utveckling och som tillsammans med oss vill vara med att utveckla och förbättra vårt arbete för elever i skolan. Arbetsområdets fokus kommer att vara psykologresurs mot grundskola och gymnasieskola. Exempel på arbetsuppgifter är: • Konsultation, handledning och rådgivning till per...
2021-05-10 2021-05-27
Eslövs kommun, Gymnasieskolan Gymnasielärare i samhällskunskap och historia
Tjänsten innebär undervisning i samhällskunskap och historia på gymnasiet. Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Du har även en viktig roll som mentor och är en del i ett drivande arbetslag, där målsättningen är att ge eleverna rätt förutsättningar att lyckas.
2021-05-07 2021-05-28
Eslövs kommun, Gymnasieskolan Engagerad specialidrottslärare inom handboll till Carl Engströmgymnasiet
Hos oss på Carl Engströmgymnasiet ansvarar du för idrottsundervisningen. Tjänsten innebär att du som lärare ska planera och bedriva undervisning enligt den gällande läroplanen. Som idrottslärare arbetar du med att skapa positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv hos eleverna. Genom din undervisning ger du eleverna möjlighet att testa på flera olika rörelseaktiviteter. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Som lärare tillhör du ett arbetslag med kolleger inom idrotten där man arbetar med att ge elever rätt förut...
2021-05-07 2021-05-28
Eslövs kommun, Östra skolan Lärare till den lilla byskolan
Du har nu möjligheten att få bli en del av Team Östra. Inför höstterminen söker vi en trygg och strukturerad lärare till åk 1 som ser fördelarna med den lilla skolan. Årskurs 1 kommer bestå av 11 elever som du även kommer vara mentor åt. Till din hjälp kommer du ha en fritidspedagog som är kopplad till klassen. Du kommer även att ingå i arbetslag där ni har möjligheter till nära samarbete i och kring det mesta. Stor vikt läggs vid att vara flexibel och att vara en del i att hitta lösningar i vardagen. Tjänsten är under ett läsår.
2021-05-07 2021-05-21
Eslövs kommun, Ekenässkolan NO-lärare sökes till nyrenoverade Ekenässkolan
Nu söker vi dig som tycker att NO är det bästa ämnet i skolan och som kan förmedla intresset vidare till eleverna. Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen inom NO-ämnen. Du kommer tillhöra ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor arbetar för att ge eleverna rätt förutsättningar att lyckas. Mentorskap för åk 7-9 ingår i tjänsten. Tjänsten är på 80%.
2021-05-07 2021-05-28
Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad Bygglovshandläggare till Eslövs kommun
Som bygglovshandläggare kommer du att granska, handlägga och besluta i ärenden om ansökan om lov, förhandsbesked samt i anmälningsärenden. I dina arbetsuppgifter ingår även att hålla tekniska samråd samt följa upp pågående byggprojekt genom arbetsplatsbesök och slutsamråd. En viktig del i arbetet är att ge god service och informera om lagar och regler samt om bestämmelser i exempelvis detaljplaner. Vidare kommer du att bereda och föredra ärenden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Beroende på din bakgrund kan det bli aktuellt att granska d...
2021-05-06 2021-05-27
Eslövs kommun, Sallerupskolan Lärare i musik till Sallerupskolan
I musikläraruppdraget ingår att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen. Detta gör du enskilt och tillsammans med arbetslagen på skolan. Som musiklärare hos oss arbetar du för att nå varje elev, du reflekterar över din undervisning och lärmiljön i klassrummet och du stärker eleverna i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. Tjänsten är på 60% men Sallerupskolan är i en tillväxtfas och tjänsten kan komma att utökas på sikt.
2021-05-06 2021-05-31
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Tåbelund i Eslöv
Vi välkomnar nu en sjuksköterska alternativt distriktssköterska till oss! Här blir du en del av vår arbetsplats som kännetecknas av stor trivsel och högt i tak. Hos oss erbjuds du ett stimulerande arbete med stora möjligheter till utveckling. Din roll innebär sedvanliga arbetsuppgifter för en mottagning på en vårdcentral, såsom triagering, akuta bedömningar, telefonrådgivning samt eventuellt arbete på distriktssköterskemottagning och specialistmottagningar.
2021-05-06 2021-06-03
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska till Vårdcentralen Tåbelund i Eslöv
Vi välkomnar nu en sjuksköterska alternativt distriktssköterska till oss! Här blir du en del av vår arbetsplats som kännetecknas av stor trivsel och högt i tak. Hos oss erbjuds du ett stimulerande arbete med stora möjligheter till utveckling. Din roll innebär sedvanliga arbetsuppgifter för en mottagning på en vårdcentral, såsom triagering, akuta bedömningar, telefonrådgivning samt eventuellt arbete på distriktssköterskemottagning och specialistmottagningar.
2021-05-06 2021-06-03
Eslövs kommun, Gymnasieskolan Lärare i spanska till Carl Engströmgymnasiet
Nu söker vi i Eslövs kommun en lärare i spanska för undervisning på gymnasiet. Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Dina undervisningsgrupper kommer från flera olika program.
2021-05-06 2021-05-28
Eslövs kommun, Gymnasieskolan Gymnasielärare i svenska och engelska
Tjänsten innebär undervisning i svenska och engelska på gymnasiet. Som lärare tillhör du ett arbetslag där man arbetar med att ge eleverna rätt förutsättningar att lyckas. Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat.
2021-05-06 2021-05-23
Eslövs kommun, Gymnasieskolan Speciallärare i matematik
Som speciallärare hos oss ger du stöd till lärare i val av undervisningsmetoder i klassrummet med mål att skapa en god lärandesituation som inriktar sig till alla elevers behov och förutsättningar på grupp- och individnivå. Du kartlägger hinder och möjligheter i lärmiljön samt bidrar med kunskap kring extra anpassningar och elevers behov av särskilt stöd. I dina arbetsuppgifter ingår även att följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärmiljöer i samverkan med kolleger och ledning. I rollen som speciallärare ingår du i skol...
2021-05-06 2021-05-23
Eslövs kommun, Gymnasieskolan Gymnasielärare till Barn- och Fritidsprogrammet
Vi söker dig som vill arbeta på Barn- och Fritidsprogrammet där vi har inriktningarna pedagogiskt och socialt arbete. Ditt arbete som lärare hos oss innebär att du motiverar och stimulerar elevernas förmåga att tänka själv, samarbeta, ta initiativ samt ta ansvar för sitt eget lärande. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av undervisning i huvudsak på Barn- och Fritidsprogrammet men också på Vård- och Omsorgsprogrammet. Du ingår i arbetslaget på Barn och Fritid som har nära kontakt med arbetslaget på Vård och Omsorg. I dina arbetsuppgifter ing...
2021-05-06 2021-05-23
Eslövs kommun, Sallerup förskolor Förskollärare till Munkebo förskola
Som förskollärare hos oss har du tillsammans med dina kolleger ansvar för att planera undervisningen utifrån förskolans styrdokument. Hos oss får du arbeta med drivande kolleger. I dina arbetsuppgifter ingår även att samverka med pedagogista och ateljérista för att utveckla projekt och barns lärande. För oss är det viktigt att vara medforskare med barnen. Tillsammans verkar vi för en trygg, rolig och lärorik förskola. I dina arbetsuppgifter ingår att inspirera och skapa utvecklande miljöer med en god balans av omsorg och lärande.
2021-05-05 2021-05-23
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska, vikariat, till barn- och ungdomspsykiatrimottagning i Eslöv
- Mitt arbete är riktigt roligt och kontakten med patienterna är kärnan till detta. I stor utsträckning arbetar vi återkommande med våra patienter och vi får se effekten av våra insatser, hur det påverkar barnens och familjernas livssituationer. De yngsta patienterna är sex år nä...
2021-05-05 2021-05-19
Eslövs kommun, Yrkeshögskolan Utbildningsledare till Yrkeshögskolan i Eslöv
Som utbildningsledare är du ansvarig för vår salsbundna utbildning Handledare-Socialpsykiatri. Uppdraget besår av lika delar utbildningsledare och lärare. Vilka kurser du undervisar i utgår ifrån ditt kompetensområde. Du rapporterar till din närmaste chef, biträdande rektor som är ansvarig för Yrkeshögskolan. https://eslov.se/utbildning-barnomsorg/vuxenutbildning-yh/yrkeshogskolan/utbildningar/handledaresocialpsykiatri/ I dina arbetsuppgifter ingår även att; -Säkerställa att studerande får relevanta kunskaper, färdigheter och kompetenser för...
2021-05-05 2021-05-20
Eslövs kommun, Ekonomiskt bistånd Eslövs kommun söker socialsekreterare
Vi söker vi dig som vill arbeta med meningsfullt och kvalificerat socialt arbete! I enheten för ekonomiskt bistånd hanterar vi utredningar gällande ekonomiskt bistånd, boendefrågor och sociala kontrakt, budget- och skuldrådgivning samt dödsboanmälningar. Socialsekreterarna på enheten arbetar idag utifrån två team; mottagningsteamet och planeringsteamet. Tjänsten kommer i första hand ingå i mottagningsteamet där du tillsammans med dina kollegor kommer att bemöta och utreda ärenden som kommer till enheten, främst riktat mot personer med behov a...
2021-05-04 2021-05-18
Eslövs kommun, Vård och Omsorg Eslövs kommun söker timanställda inom personlig assistans!
Söker du ett meningsfullt och utvecklande arbete? Då är du välkommen till oss! Vi söker nu dig som vill arbeta extra som timvikarie inom personlig assistans. Som personlig assistent kommer du vara brukaren behjälplig i dennes vardagliga liv. Det innebär allt från personlig omvårdnad, hjälp med förflyttningar, städ och tvätt till dagliga aktiviteter. Som timvikarie täcker du upp vid sjukdom samt semester och du kommer därigenom att arbeta hos flera olika brukare. Arbetstiderna varierar och kan vara förlagda på dag, kväll, sovande jour, vaken na...
2021-04-30 2021-08-31
Eslövs kommun, Sjuksköterskeenheten Sjuksköterska till serviceboende i Eslöv
Sjuksköteskeenheten söker nu en ny kollega till verksamheten inom hemsjukvård på servicehuset Solhällan/Vårlöken. Arbetet är i stor grad självständigt men du kommer ingå i team av erfarna kollegor och få möjlighet till stöd. I din roll har du många kontaktytor så som kollegor, boendechef, patienter och deras närstående. Detta gör att du blir en del av ett stort nätverk med många interna och externa kontakter. Vår tjänst ger stor möjlighet till variation i arbetet då vi hjälper patienter med alla olika behov av HSL.
2021-04-29 2021-05-20
Eslövs kommun, Marieskolan Lärare med bred behörighet till Marieskolan
Som lärare 4-6 kommer du att ansvara för att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen. Du arbetar utifrån läroplanen och omsätter den till meningsfullt lärande för eleverna. Tillsammans med dina kollegor medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande lärmiljö skapas för varje elev under skoldagen.
2021-04-28 2021-05-16
Eslövs kommun, Vård och Omsorg Distriktssköterska till Eslövs kommun
På sjuksköterskeenheten söker vi en ny kollega till verksamheten inom hemsjukvård. Arbetet är i stor grad självständigt men du kommer ingå i team av erfarna kollegor och få möjlighet till stöd. I din roll som distriktssköterska har du många kontaktytor så som kollegor, enhetschef samt patienter och deras närstående. Detta gör att du blir en del av ett stort nätverk med många interna och externa kontakter. Tjänsten är förlagd dagtid med helgtjänstgöring var sjätte vecka. Vår tjänst ger stor möjlighet till variation i arbetet då vi hjälper pat...
2021-04-28 2021-05-19
Eslövs kommun, Äldreomsorgen Eslövs kommun söker analyserande administratör till äldreomsorgen
Två av våra administratörer ska gå ner i tjänst och nu söker vi dig som kan komplettera oss. Du kommer fördela din arbetstid mellan vårt demensboende Kärråkra samt särskilt boende Trollsjögården. Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av personaladministration där du säkerställer den dagliga bemanningen. En stor del av dina arbetsuppgifter består av att arbeta med schemaplanering och bemanning, där du jobbar med kort- och långsiktig schemaplanering enligt fastställda processer. Vi ser att du analyserar, utvecklar och förbättrar vårt arbeta...
2021-04-28 2021-05-12
1 2 >