Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eslövs kommun, Förskoleområde norr Förskollärare
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. För oss är det viktigt att vara medforskare med barnen. I samarbete med arbetslaget kommer du att vara med och utveckla förskolans undervisning, den tillgängliga miljön utifrån barnens intressen och arbeta med att synliggöra lärandeprocessen. Tillsammans med dina kollegor, har du ansvar för att reflektera, analysera och utveckla den pedagogiska verksamheten samt följa och dokumentera barnens förändrande kunnande över tid. Det ingår även att samverka med ped...
2022-09-23 2022-10-14
Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad Bygglovshandläggare
Som bygglovshandläggare kommer du att granska, handlägga och besluta i ärenden om ansökan om lov, förhandsbesked samt i anmälningsärenden. Du ska med andra ord kunna handlägga ett ärende från det att ansökan om lov inkommer till det att slutbesked meddelas. Du kommer att hålla tekniska samråd samt följa upp pågående byggprojekt genom arbetsplatsbesök och slutsamråd. Du kommer också att granska detaljplaner, i samråds- såväl som granskningsskedet. En viktig del i arbetet är att ge god service och informera om lagar och regler samt om best...
2022-09-22 2022-10-09
Folktandvården Tandsköterskor till Folktandvården Skåne, Eslöv
Som tandsköterska på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du assisterar någon av våra duktiga tandläkare genom undersöknings- och röntgenassistans, delegerad patientbehandling och administrativt arbete som kostnadsförslag och remisshantering. Även visst arbete i receptionen kan förekomma. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet...
2022-09-21 2022-10-05
Eslövs kommun, Socialtjänstens utredningsenhet Utredare till socialtjänsten
Vi söker tre medarbetare som vill arbeta i en grupp med kompetenta och roliga kollegor! Som utredande socialsekreterare har du myndighetsansvar. Ditt huvudsakliga uppdrag kommer att vara att bedriva utredningar samt att genomföra uppföljningar och omprövningar av bistånd enligt Barns behov i centrum (BBIC). I utredningsarbetet ingår samverkan med barnens nätverk, andra viktiga samverkansparter men också att bedriva motivationsarbete med familjen. Handläggningen styrs av SoL- och LVU-lagstiftningen. På enheten arbetar vi med fortlöpande utve...
2022-09-20 2022-10-11
Eslövs kommun, Funktionsnedsättning LSS-Handledare
Hos oss kommer du att ha ett meningsfullt, intressant och utvecklande arbete. Som LSS-handledare ger du stöd och service utifrån brukarnas behov och önskemål samt utifrån individuella genomförandeplaner. Stödinsatserna utgår från brukarnas individuella behov för att främja förmågor, integritet, delaktighet och självbestämmande. Här stöttar du brukare som även har medicintekniska omvårdnadsbehov. En arbetsdag kan bland annat bestå av att ge stöd och hjälp med personlig omvårdnad, måltider, aktiviteter, städning, tvätt och annat som den du stöd...
2022-09-19 2022-10-10
Eslövs kommun, Löberöds förskolor Eslövs kommun söker förskollärare till Löberöds förskolor
Hos oss ingår du i ett arbetslag med andra kollegor där ni bland annat arbetar med att utveckla förskolans undervisning och den pedagogiska miljön utifrån barnens intresse. I ditt ansvar ingår det även att reflektera över, analysera och utveckla den pedagogiska verksamheten samt följa och dokumenterar barnens utveckling över tid. Vi ser barnen som kompetenta och ger barnen stort inflytande och delaktighet i sitt lärande. För oss är det viktigt att vara medforskare med barnen. Barnen ska bli rustade med massor av erfarenheter utifrån deras nyf...
2022-09-16 2022-10-07
Eslövs kommun, Yrkeshögskolan Utbildningsledare/Lärare till utbildningen Handledare-Socialpsykiatri på YH
Förutom att jobba som lärare kommer du även att agera som utbildningsledare tillsammans med din närmaste kollega. Vilka kurser du undervisar i utgår i från ditt kompetensområde. Du ingår i ett arbetslag som arbetar med olika yrkeshögskoleutbildningar och din närmaste chef är biträdande rektor, ansvarig för Yrkeshögskolan. I dina arbetsuppgifter ingår det även att; -Säkerställa att studerande får relevanta kunskaper, färdigheter och kompetenser för att bli anställningsbara efter examen -Samordna externa kursledare/konsulter -Säkerställa att de...
2022-09-15 2022-10-05
Eslövs kommun, Sjuksköterskeenheten Sjuksköterska till Trollsjögården
Arbetet som sjuksköterska på Trollsjögården är i stor grad självständigt men du kommer ingå i ett team av erfarna kollegor och få möjlighet till stöd. Tillsammans säkrar ni god och säker omvårdnad för de som bor på Trollsjögården. I din roll har du många kontaktytor så som kollegor, patienter och deras närstående samt enhetschef. Detta gör att du blir en del av ett stort nätverk med många interna och externa kontakter. Som sjuksköterska inom äldreomsorgen har du förutom det patientnära arbetet med bedömningar, undersökningar, information och ...
2022-09-15 2022-10-06
Eslövs kommun, Öster förskolor Förskollärare Bergabo förskola
I samarbete med arbetslaget kommer du att vara med och utveckla förskolans undervisning, den tillgängliga miljön utifrån barnens intressen och synliggöra lärandeprocessen. För oss är det viktigt att vara medforskare med barnen. Barnen skall bli rustade med massor av erfarenheter utifrån deras nyfikenhet. Tillsammans med dina kollegor, har du ansvar för att reflektera, analysera och utveckla den pedagogiska verksamheten samt följa och dokumentera barns förändrande kunnande över tid.
2022-09-14 2022-10-07
Eslövs kommun, Öster förskolor Förskollärare Violen
I samarbete med arbetslaget kommer du att vara med och utveckla förskolans undervisning, den tillgängliga miljön utifrån barnens intressen och synliggöra lärandeprocessen. För oss är det viktigt att vara medforskare med barnen. Barnen skall bli rustade med massor av erfarenheter utifrån deras nyfikenhet. Tillsammans med dina kollegor, har du ansvar för att reflektera, analysera och utveckla den pedagogiska verksamheten samt följa och dokumentera barns förändrande kunnande över tid.
2022-09-14 2022-10-07
Region Skåne, Primärvården Fysioterapeut till Vårdcentralen Tåbelund i Eslöv
Nu välkomnar vi en ny kollega till Vårdcentralen Tåbelund! Tjänsten är ett vikariat med start 2022-11-07 eller enligt överenskommelse och med slut 2023-08-31. I rollen som fysioterapeut hos oss arbetar du dagtid, måndag till fredag, med egen mottagning, undersökning, bedömning och behandling. Här erbjuder vi dig utvecklingsmöjligheter utifrån dina individuella behov. Du arbetar nära andra professioner på enheten.
2022-09-13 2022-11-06
Eslövs kommun, Familjeenheten Fältsekreterare
Som fältsekreterare arbetar du förebyggande och främjande med ungdomar under 18 år och är en rådgivande och stödjande insats inom socialtjänsten. Arbetet innebär samverkan med skolan, fritidsgård, polis samt med föräldrar kring ungdomar som befinner sig i riskzonen eller som öns...
2022-09-13 2022-10-05
Eslövs kommun, Barn och Utbildning Skolsköterska
Du tillhör organisatoriskt den centralt placerade Barn- och elevstödsenheten men har din arbetsplats på Västra skolan, en F-6 skola. Ditt uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal, utifrån din medicinska kompetens, skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Tillsammans med skolläkaren och i samråd med skolledningen ansvarar du för organisation av elevhälsans medicinska insatser i skolan enligt gällande råd och anvisningar. Vi vill verka för ett salutogent förhållningssätt, dä...
2022-09-13 2022-09-27
Eslövs kommun, Vuxenutbildningen Vård- och omsorg yrkeslärare vuxenutbildningen
Som yrkeslärare undervisar du eleverna genom att utveckla sin yrkeskompetens för att bli anställningsbara undersköterskor inom vård och omsorg. Du undervisar enligt skolverkets vård- och omsorgskurser. Du ingår i ett team med 6 vårdlärare och svenska som andraspråkslärare där sam...
2022-09-13 2022-10-04
Eslövs kommun, Sjuksköterskeenheten Distriktssjuksköterska sökes till Eslövs kommun
På sjuksköterskeenheten söker vi en ny distriktssköterska till verksamheten inom hemsjukvård. Här arbetar man främst självständigt men ingår också i ett team av erfarna kollegor där man både kan ge och ta stöd i arbetet. Som distriktsköterska blir du en del av ett stort kontaktnät, där kollegor, områdeschefer, patienter och deras närstående ingår. Dokumentation sker via Lifecare-HSL journal Tjänsten är förlagd på dagtid måndag till fredag med helgtjänstgöring var 6:e helg, kvällspass kan ingå under helgtjänstgöring. Arbetet hos oss innebär möj...
2022-09-12 2022-10-03
Eslövs kommun, Vård och Omsorg Eslövs kommun söker en sjuksköterska inom LSS
Som sjuksköterska inom kommunal hemsjukvård/LSS är du omvårdnadsansvarig och utför eller delegerar de HSL insatser patienterna har behov av. Du har ansvar för att delegera, handleda och stödja personal på respektive boende i HSL uppgifterna. Arbetsuppgifterna består i hög grad av bedömningar, bibehålla status hos patienten men också att lösa akuta behov som uppstår. Vi bedriver en avancerad vård i hemmet med stöd av vårdcentralerna, ASIH, Mobila teamet och Falks. Detta innebär att som LSS sköterska i kommunen har du många kontaktytor och är e...
2022-09-12 2022-10-03
Eslövs kommun, Sjuksköterskeenheten Sjuksköterska sökes till korttidsenheten
Arbetet på korttidsenheten innebär att du tar emot patienter som behöver stöd 24h/dygn, läkemedelsjusteringar och rehabilitering innan hemgång. Patienten brukar få korttidsvård under ca 3 veckor så tiden är intensiv och planeringen behöver vara god för att patienten ska få med sig det den behöver innan hemgång. Dokumentation sker via Lifecare-HSL journal Arbetet är i stor grad självständigt men du kommer samarbeta med erfarna kollegor och får möjlighet till stöd. Tjänsten innebär många kontaktytor och att vara del av större nätverk för att sam...
2022-09-12 2022-10-03
Eslövs kommun, Sjuksköterskeenheten Eslövs kommun söker sjuksköterska till pool-tjänst
Ditt fokus hos oss kommer att vara att få patientens vardag att fungera. Arbetsuppgifterna består av hälso- och sjukvård i ett kommunalt perspektiv där Primärvården är en nära samarbetspartner. Det är stor variation i arbetet då vi hjälper patienter med alla olika behov av HSL. Dokumentation sker via Lifecare-HSL journal. Idag bedrivs det avancerad vård på våra boenden, likaså i patienternas hem. Arbetet är i stor grad självständigt men du kommer ingå i team av erfarna kollegor där möjlighet till stöd och rådgivning finns. I din roll har du m...
2022-09-12 2022-10-03
Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad Eslövs kommun söker landskapsarkitekt för projektledare exploatering
Vi söker en projektledare som kan utreda, utveckla och driva utbyggnaden av nya exploateringsområden med särskilt fokus på anläggningsprojektets gröna delar. Du ansvarar för gestaltningen av de nya områdena och bistår avdelningen med kompetens inom växtmaterial, möblering, lekplatser, markbeläggning, osv. Du kommer att ansvara för samtliga kort- och långsiktiga processer inom de olika projekten; förstudie med utredning för bäst lämpad teknik och utformning av området, leda och genomföra projekteringen tillsammans med konsult, upphandla och leda...
2022-09-09 2022-10-02
Eslövs kommun, Flyinge skola Idrottslärare
Flyinge och Harlösa skolor söker nu en vikarierande idrottslärare åk 1-6.
2022-09-06 2022-09-27
Eslövs kommun, Lapplandsvägen 11 A Timvikarier till barnboende inom LSS-verksamhet
Hos oss kommer du att ha ett meningsfullt, intressant och utvecklande arbete. Som LSS-handledare ger du stöd och service utifrån barnen/ungdomarnas behov och önskemål samt utifrån individuella genomförandeplaner. Stödinsatserna utgår från barnen/ungdomarnas individuella behov för att främja förmågor, integritet, delaktighet och självbestämmande. Här stöttar du barn och ungdomar som har ett stort omvårdnadsbehov där samtliga har behov av medicinteknisk utrustning. En arbetsdag kan bland annat bestå av att ge stöd och hjälp med personlig omvårdn...
2022-08-29 2022-10-31
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel ST-läkare till Barn- och ungdomspsykiatrin flera orter
Vi erbjuder en högkvalitativ utbildningstjänst med stora möjligheter att utvecklas både som kliniker och forskare. Tjänsternas upplägg planeras i samråd med områdeschef, studierektor och handledare. Innehållet följer den målbeskrivning som fastställts för att uppnå specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri. Under din utbildning kommer du att tjänstgöra vid olika enheter inom Bup Skåne med sidoutbildning/tjänstgöring inom vuxenpsykiatri, barnmedicin och beroendevård samt tjänstgöring i den samlande barn- och ungdomspsykiatrins jourlinje...
2022-08-23 2022-09-29
Eslövs kommun, Vård och Omsorg Eslövs kommun söker timanställda inom personlig assistans!
Söker du ett meningsfullt och utvecklande arbete? Då är du välkommen till oss! Vi söker nu dig som vill arbeta som vikarie inom personlig assistans. Det kan röra sig om att hoppa in på timmar vid ordinarie personals frånvaro eller om kortare vikariat. Som personlig assistent kommer du vara brukaren behjälplig i dennes vardagliga liv. Det innebär att du fungerar som brukarens förlängda arm och stöttar i det som är aktuellt i vardagen. Som timvikarie täcker du upp vid sjukdom samt semester och du kommer därigenom att arbeta hos flera olika bruka...
2022-07-15 2022-10-31
Eslövs kommun, Vård och Omsorg Letar du efter ett extrajobb? Nu söker vi timvikarier till vård och omsorg!
Verksamhet äldreomsorg Som timvikarie inom äldreomsorgen kan du arbeta på särskilt boende eller inom hemvården. Du kommer att arbeta med att ge brukarna en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Detta innebär att du stöttar vid exempelvis personlig hygien, utför delegerade sjukvårdsuppgifter och dokumentation. I arbetsuppgifterna kan även inköp, städ, tvätt samt fritidsaktiviteter ingå. Det är viktigt att det är den enskildes behov som är i fokus och det är utifrån detta förhållningssätt vi organiserar vårt arbete. Verksamhet funktionsnedsä...
2022-06-23 2022-09-30