Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eslövs kommun, Serviceförvaltningen Fastighetstekniker till Eslövs Kommun
Kan du på ett stolt och ansvarsfullt sätt kan ansvara för skötseln av Eslövs kommuns fastigheter? Läs då vidare! I rollen som Fastighetstekniker arbetar du bland annat med att: • ansvara för skötsel, service och underhåll av fastigheternas Tekniska system Ventilation Värmesystem Vatten • arbeta förebyggande för att fastigheterna är i bra skick. • ansvara och arbeta kontinuerligt för att energioptimering sker på Eslövs kommuns fastigheter. • arbeta i Vitec med felanmälan och rondering. • beredskapstjänstgöring kan förekomma.
2023-01-27 2023-02-19
Eslövs kommun, Sjuksköterskeenheten Distriktssjuksköterska till Eslövs kommun
På sjuksköterskeenheten söker vi en ny distriktssköterska till verksamheten inom hemsjukvård. Här arbetar man främst självständigt men ingår också i ett team av erfarna kollegor där man både kan ge och ta stöd i arbetet. Som distriktsköterska blir du en del av ett stort kontaktnät, där kollegor, områdeschefer, patienter och deras närstående ingår. Dokumentation sker via Lifecare-HSL journal Tjänsten är förlagd på dagtid måndag till fredag med helgtjänstgöring var 6:e helg, kvällspass kan ingå under helgtjänstgöring. Arbetet hos oss innebär möj...
2023-01-27 2023-02-19
Eslövs kommun, Socialtjänstens utredningsenhet Barnsekreterare sökes till Eslöv kommuns utredningsenhet inom socialtjänsten
I familjehemsgruppen arbetar tre familjehemssekreterare samt fyra barnsekreterare. Teamet leds av en biträdande enhetschef som leder och fördelar det dagliga arbetet. I tjänsten som barnsekreterare ansvarar du och dina kollegor för de familjehemsplacerade barnen. Ansvaret innebär att följa upp familjehemsplacerade barn och se till att den uppgjorda vårdplanen och genomförandeplanen följs upp, vidare är du kontakten i myndighetsutövningen. Du ingår i ett team där vi gärna delar med oss av våra erfarenheter och samarbetar. Familjehemsgruppen ar...
2023-01-23 2023-02-12
Eslövs kommun, Vuxenutbildningen Yrkeslärare VVS-inriktning komvux
Vuxenutbildningen startar upp en ny utbildning inom VVS-området där du kommer vara med från början sam driva denna nya utbildning. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av: • undervisning och handledning av elever • kreativ och praktisk undervisning bland annat genom digitala verktyg. Kurserna som du undervisar i är: verktygs- och materialhantering, sanitetsteknik, entreprenadteknik och service & bemötande • att ansvara för elevernas lärande och utveckling via undervisning och stöd genom att utgå från varje elevs specifika kunskaper och förut...
2023-01-23 2023-02-12
Eslövs kommun, Funktionsnedsättning LSS-handledare till barn och ungdomsboende inom LSS verksamhet
Som handledare på barn och ungdomsboende enligt LSS har du ett lagstadgat och yrkesmässigt ansvar för de fastställda stödinsatserna enligt LSS. Stödinsatserna utgår från barnen/ungdomarnas individuella behov för att främja förmågor, integritet, delaktighet och självbestämmande. Som LSS-handledare kommer du att: • ge stöd och service utifrån barn/ungdoms behov och önskemål samt utifrån individuell genomförandeplan. • ge pedagogiskt stöd och hjälp kring bland annat personlig omvårdnad, måltider, aktiviteter, städning, tvätt. • hantera skötsel a...
2023-01-20 2023-02-03
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Fysioterapeut till Habiliteringsmottagning barn och unga Eslöv-Lund
Nu välkomnar vi dig som är fysioterapeut och har ett stort intresse för barn och ungdomar till vårt team på Habiliteringsmottagning barn och unga Eslöv-Lund! Här erbjuder vi dig ett varierande arbete, nära teamarbete med många professioner och goda utvecklingsmöjligheter. Som medarbetare hos oss får du även stor frihet att lägga upp ditt arbete inom ramarna för tjänsten. Hos oss kommer du att tillhöra ett av våra två team på mottagningen i Eslöv och din introduktion anpassas efter din kompetens och tidigare erfarenheter. Dina arbetsuppgifter ...
2023-01-20 2023-02-12
Eslövs kommun, HR-avdelningen Eslövs kommun söker sommarvikarier till verksamhet funktionsnedsättning (LSS)
Vi söker dig som vill ha ett roligt och utvecklande arbete där du samtidigt gör skillnad för en annan människa. Arbetsuppgifterna varierar utifrån brukarnas behov och består av pedagogiskt stöd i vardagen, personlig omvårdnad, matlagning, städning, stöd vid fritidsaktiviteter samt övriga insatser som bidrar till en meningsfull vardag. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, helg och sovande jour. Natt förekommer inom vissa område. Inför ditt sommarvikariat så kommer du självklart få introduktion så du känner dig trygg i din roll.
2023-01-20 2023-05-31
Eslövs kommun, Vård och Omsorg Eslövs kommun söker semestervikarier till Äldreomsorgen
Inom Äldreomsorgen kan du jobba inom. • Hemvården • Äldreboende Din uppgift är att underlätta det dagliga livet för våra brukare som på grund av ålder, eller sjukdom har svårt att klara sig själva. Som semestervikarie inom äldreomsorgen arbetar du för att ge våra äldre en meningsfull, trygg och aktiv vardag men även ge stöd till brukare att klara den personliga hygienen, av- och påklädning, toalettbesök, förflyttningar och promenader. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, helg eller enbart natt. Inför ditt sommarvikariat så kommer du...
2023-01-20 2023-04-30
Eslövs kommun, Gymnasie/Vux Gymnasielärare i matematik till Carl Engströmgymnasiet
Vi söker nu en medarbetare som är utbildad lärare i matematik. Ytterligare ämnen är också intressanta. Tjänsten innefattar undervisning på såväl yrkes- som högskoleförberedande program. Delar av undervisningen att ske tillsammans med andra matematiklärare för att i olika konstellationer (exempelvis genom ett tvålärarsystem eller i mindre grupper) hitta vägar för eleverna att lära sig så mycket matematik som möjligt. Tjänsten är tidsbegränsad och omfattar mellan 50 och 100% under vårterminen 2023.
2023-01-19 2023-02-02
Eslövs kommun, Rehabenheten Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
Som fysioterapeut inom kommunal rehabilitering har du ansvar för att, tillsammans med arbetsterapeut, ha det övergripande rehabiliteringsansvaret i ordinärt boende på distrikt. Du arbetar för att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt genom träning och förebyggande insatser. I ditt ansvar ligger att bedöma rehabiliteringsbehov, rekommendera lämplig träning och vid behov finna kompensatoriska hjälpmedel. I arbetet ingår även utvärdering och uppföljning av ordinerade åtgärder och hjälpmedel. Du kommer även att...
2023-01-18 2023-02-05
Eslövs kommun, Serviceförvaltningen Idrottsplatsvaktmästare till Eslövs kommun
Som Idrottsplatsvaktmästare kommer du att ansvara för skötseln av grönytor och underhåll av idrottsanläggningar och idrottshallar. Det innebär bland annat gräsklippning, trimning och linjering av idrottsplaner. Vidare kommer du att vara delaktig i förberedelserna till olika idrottsevenemang. I rollen ingår att ge god service och att ha ett professionellt bemötande mot kommunens föreningar och till besökare på de olika anläggningarna. Du kommer vara delaktig i avdelningens arbete med arbetsplatsträffar, verksamhetsplanering och agerar utifrån...
2023-01-16 2023-02-02
Eslövs kommun, Socialpsykiatri Handledare inom Socialpsykiatri
Du ingår i Aktivitetshusets arbetsgrupp, där du är en av sex medarbetare. På Aktivitetshuset bedrivs en öppen Träffpunktsverksamhet samt två sysselsättningsgrupper. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att handleda brukare i Allfixgruppen som är en av våra sysselsättningsgrupper. Allfixgruppen är en utegrupp för personer med psykisk funktionsnedsättning som är beviljade sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL). I Allfixgruppen arbetar brukarna utifrån olika uppdrag inom kommunen med allt i allo göromål. Det kan vara enklare flytthjälp, sophä...
2023-01-16 2023-01-29
Eslövs kommun, Socialpsykiatri Handledare Socialpsykiatri
Din främsta uppgift är att värna om en god kvalitet för brukarna. Ge personlig omvårdnad, arbeta för ett aktivt och självständigt liv. Du kommer samverka internt och externt samt medverka till en god vardagsstruktur och vara behjälplig med sociala kontakter. Du har även ansvar som kontaktman för en del av brukarna med uppgifter såsom att upprätta och uppdatera genomförandeplaner eller i förekommande fall hantera privata medel. I arbetet ingår att motivera och stimulera den boende för att bibehålla förmågan till delaktighet och självständighet. ...
2023-01-16 2023-01-29
Eslövs kommun, Serviceförvaltningen Skolvaktmästare till Eslövs kommun
Ditt uppdrag är att på ett stolt och ansvarsfullt sätt vara behjälplig i skolverksamhet. Tjänsten innefattar bland annat skötsel och service av både innemiljö och utemiljö på skolfastigheter. Du arbetar förebyggande för att fastigheterna är i bra skick. Du kommer ingå i fastighetsservicens arbetsgrupp och rapporterar till enhetschefen. Dina övergripande uppgifter kommer innehålla: • Felanmälan och rondering i systemet Vitec • Ansvar för beställning och leveranskvittens i e-handelssystemet Proceedo och ekonomisystemet Raindance enligt serv...
2023-01-13 2023-02-19
Eslövs kommun, HR-avdelningen Sommarvikarier till barnboende inom LSS verksamhet
Hos oss kommer du att ha ett meningsfullt, intressant och utvecklande arbete. Som LSS-handledare ger du stöd och service utifrån barnen/ungdomarnas behov och önskemål samt utifrån individuella genomförandeplaner. Stödinsatserna utgår från barnen/ungdomarnas individuella behov för att främja förmågor, integritet, delaktighet och självbestämmande. Här stöttar du barn och ungdomar som har ett stort omvårdnadsbehov där samtliga har behov av medicinteknisk utrustning. En arbetsdag kan bland annat bestå av att ge stöd och hjälp med personlig omvårdna...
2023-01-12 2023-04-30
Eslövs kommun, HR-avdelningen Eslövs kommun söker timanställda och sommarvikarier inom personlig assistans
Söker du ett meningsfullt och utvecklande arbete? Då är du välkommen till oss! Vi söker nu dig som vill arbeta extra som timvikarie och semestervikarie inom personlig assistans. Som personlig assistent kommer du vara brukaren behjälplig i dennes vardagliga liv, vilket innebär allt från personlig omvårdnad, hjälp med förflyttningar, städ och tvätt till dagliga aktiviteter. Som timvikarie och sommarvikarie täcker du upp vid sjukdom samt semester och du kommer därigenom att arbeta hos flera olika brukare. Arbetstiderna varierar och kan vara förlag...
2023-01-11 2023-06-30
Eslövs kommun, Hemvården Söder Undersköterska till hemgångsteam i Eslöv
Som undersköterska i hemgångsteamet i Eslöv ingår social omsorg samt vissa delegerande hälso- och sjukvårdsinsatser, stöttande och coachande vardagsrehabilitering i ordinärt boende. Det kommer även finnas ett nära samarbete med andra hemvårdsteam, liksom samverkan med exempelvis sjukhus och primärvård. Dokumentation, framtagning av rehabiliterings- och omsorgsplan kommer att vara framträdande arbetsuppgifter för undersköterskor i hemgångsteamet, liksom ett nära samarbete med legitimerad personal. I perioder av minskat antal utskrivningar från ...
2023-01-05 2023-02-02
Sydvatten Ansvarsfull och engagerad underhållsingenjör!
På Ringsjöverket bereds vatten från Bolmen till dricksvatten. Vattenverket är en omfattande processindustri som löpande behöver utvecklas och underhållas. Det löpande underhållsarbetet genomförs av egen personal och med entreprenörer. I rollen som underhållsingenjör så ansvarar du för entreprenörs- och underhållsarbeten vid Ringsjöverkets tekniska anläggningar och fastigheter. Du genomför självständigt förstudier och utredningar inför kommande arbete och projekt med hjälp av interna och externa resurser. I rollen som underhållsingenjör in...
2023-01-05 2023-01-29
Eslövs kommun, Serviceförvaltningen Säsongsanställd idrottsplatsvaktmästare till Eslövs kommun
Ditt huvudsakliga uppdrag som idrottsplatsvaktmästare är att ansvara för miljön på Eslövs kommuns idrottsanläggningar. Tjänsten innefattar bland annat arbetsuppgifter så som gräsklippning, trimning, linjering av idrottsplaner, förberedelse inom diverse idrottsevenemang. I arbetet ger du även god service och har ett professionellt bemötande mot våra föreningar och besökare på de olika anläggningarna. I denna tjänst kommer maskinkörning vara ditt främsta uppdrag. Beredskapstjänstgöring kan förekomma
2022-12-19 2023-01-31