Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eslövs kommun, Billinge-Stehags förskolor Positiv och engagerad förskollärare till Billinge förskola
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. För oss är det viktigt att vara medforskare med barnen. I samarbete med arbetslaget kommer du att vara med och utveckla förskolans undervisning, den tillgängliga miljön utifrån barnens intressen och arbeta med att synliggöra lärandeprocessen. Tillsammans med dina kollegor, har du ansvar för att reflektera, analysera och utveckla den pedagogiska verksamheten samt följa och dokumentera barnens förändrande kunnande över tid. Det ingår även att samverka med ped...
2021-03-02 2021-03-16
Eslövs kommun, Marieskolan Marieskolan söker två lärare till förskoleklass
Som förskollärare/lärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik skola. För oss är det viktigt att vara medforskare med barnen. Barnen ska bli rustade med massor av erfarenheter utifrån deras nyfikenhet och förberedas för fortsatt utbildning. I ditt uppdrag ingår att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen. Du medverkar till en positiv och utvecklande miljö med en god balans av omsorg och lärande. Tillsammans med dina kollegor har du ansvar för at...
2021-03-02 2021-03-21
Eslövs kommun, Norrevångsskolan 7-9 Eslövs kommun söker en lärare i teknik och matematik till Norrevångsskolan
Tjänsten innebär teknik och matematik undervisning i årskurserna 7-9. Som lärare tillhör du ett arbetslag där man arbetar med att ge eleverna rätt förutsättningar att lyckas. Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Bil en av oss och var med och skapa varje elevs bästa skola!
2021-03-02 2021-03-22
Eslövs kommun, Utvecklingsenheten Systemförvaltare till Utvecklingsenheten
I rollen som systemförvaltare kommer du att arbeta med administration, förvaltning och utveckling. Detta innebär att supportera och utbilda användare, ta fram lathundar, driva och samordna projekt men även hantera konfiguration, statistik, loggar, behörigheter och systemdokumentation. Du ansvarar för tester vid versionsbyte och införande av nya funktioner och tar fram den årliga planen av versionsbyte. Arbetet innebär också kontakter och samverkan med kommunens IT-avdelning och olika systemleverantörer. Du kommer även vara en stor del i det u...
2021-03-02 2021-03-16
Eslövs kommun, Norrevångsskolan 7-9 Eslövs kommun söker två lärare i NO till Norrevångsskolan
Tjänsten innebär undervisning i fysik, kemi och biologi i årskurserna 7-9. Tillsammans med ditt arbetslag arbetar ni för en hög måluppfyllelse bland eleverna. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Du har tillgång till en egen sal som du ansvarar för. Tillsammans med övrig skolpersonal samarbetar du för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. I din roll kommer du tills...
2021-03-02 2021-03-22
Eslövs kommun, Familjeenheten Familjebehandlare till Eslövs kommun
Vill du vara med och utveckla det förebyggande och främjande arbetet riktat till barn/ungdomar och deras föräldrar i Eslövs kommun? Familjeenheten utökar med fokus på det förebyggande och främjande arbetet i samverkan med elevhälsan. Vi söker två medarbetare som vill arbeta i en grupp med kompetenta och trevliga kollegor! Som familjebehandlare kommer du främst arbeta med barn/ungdomar och deras föräldrar inom ramen för råd och stöd. I arbetet samarbetar du med skola och med andra personer kring barnet/ungdomen från det privata och professionel...
2021-02-25 2021-03-11
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Tåbelund i Eslöv
Vi har nu möjlighet att välkomna dig medicinska sekreterare till vår vårdcentral! Som medicinsk sekreterare hos oss arbetar du tillsammans med övriga sekreterare i ett välfungerande team. I teamet delar ni på arbetsuppgifter såsom journaldokumentation, akutsekreterarfunktion och bemanning av receptionen, som är öppen vardagar, klockan 07.30 till 17.00. Vid intresse finns även möjlighet till individuella ansvarsområden.
2021-02-23 2021-03-16
Eslövs kommun, Stehagsskolan Lärare i Ma/No/Tk sökes för studiemotiverade elever
Tjänsten innebär undervisning i matematik, naturvetenskap och teknik till årskurs 6. I din roll som lärare kommer du även att vara mentor för en grupp elever. Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Din undervisning ska vara målfokuserad, kreativ och syfta till att nå och hitta strategier för att stärka eleverna både kunskapsmässigt och i sin personliga utveckling. På vår skola har vi satsat på att arbeta med ämnesgrupper under konfe...
2021-02-23 2021-03-09
Eslövs kommun Textilslöjdslärare till Ölyckeskolan
Nu söker vi i Eslövs kommun en lärare i textilslöjd för årskurs 3-9 till Ölyckeskolan i Löberöd. Som lärare ansvarar du för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av undervisningen i de klasser du undervisar. Du är en del av ett arbetslag där ni tillsammans arbetar för att ge eleverna rätt förutsättningar för att lyckas. Du har också ett nära samarbete med skolans två andra slöjdlärare och kommer att vara en del av det kommunövergripande nätverket för slöjdämnet. Mentorskap för åk 7-9 ingår i tjänsten.
2021-02-18 2021-03-04
Eslövs kommun, Sjuksköterskeenheten Sjuksköterska till Trollsjögården i Eslöv
Är du legitimerad sjuksköterska och vill vara en del av vårt härliga team? Vill du få möjlighet att göra skillnad genom att med patienten i centrum bidra med din kompetens, kunnande och engagemang? Sjuksköteskeenheten söker nu en ny kollega till vård- och omsorgsboendet Trollsjögården i Eslöv. Arbetet är i stor grad självständigt men du kommer ingå i team av erfarna kollegor och få möjlighet till stöd. Tillsammans säkrar ni god och säker omvårdnad för de som bor på Trollsjögården. I din roll har du många kontaktytor så som kollegor, patienter ...
2021-02-18 2021-03-04
Eslövs kommun, Äldreomsorgen Eslövs kommun söker sakkunnig och engagerad Silviasyster
Som silviasyster är din huvudsakliga uppgift att handleda personalen på två demensavdelningar i det dagliga arbetet. Du finns som en del i omvårdnaden av våra boende med kognitiv nedsättning och kan stötta och handleda där du bäst behövs. Vi arbetar aktivt med BPSD-registrering som syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdomar. I din roll kommer du ansvara för BPSD-registrering och att handlingsplaner och åtgärder är uppdaterade och kända av medarbetarna. Båda avdelningarna är stjärnmärkta vilket innebär att vi arbetar m...
2021-02-17 2021-03-03
Eslövs kommun, Flyinge skola Lärare för undervisning i grundskolan sökes till Flyinge och Harlösa
Nu söker vi en lärare för undervisning i årskurs 1-3 till Flyinge samt Harlösa rektorsområde där undervisning kan förekommer på båda skolorna i tjänsten. Som lärare bedriver du en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att stärka varje elev kunskapsmässigt och i den personliga utvecklingen. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument samt elevens behov och intressen. Arbetet sker enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som du tillhör. Du sama...
2021-02-16 2021-03-02
Region Skåne, Primärvården Fysioterapeut till Vårdcentralen Tåbelund i Eslöv
Nu välkomnar vi en ny kollega till vårdcentralen Tåbelund! Som fysioterapeut hos oss arbetar du dagtid, måndag till fredag, med egen mottagning, undersökning, bedömning och behandling. Här erbjuder vi dig utvecklingsmöjligheter utifrån dina individuella behov.
2021-02-12 2021-03-07
Eslövs kommun, Arbetsmarknadsenheten Feriearbete i Eslövs kommun
Vill du göra något meningsfullt i sommar, få erfarenhet att skriva i ditt cv, lära dig en massa nya saker och träffa nya vänner? Sök då ett feriejobb hos oss där du kan göra skillnad. Feriearbeten finns inom flera olika kommunala verksamheter och inom föreningsverksamheter. Exempelvis erbjuder vi arbete inom förskola/fritids, vård och omsorg, servering/kök, administration, lokalvård, vaktmästeri, parkarbete och föreningsverksamhet (söker du arbete inom förskola/fritidshem eller inom vården, behöver du ha fyllt 18 år). Kvälls/helgarbete kan för...
2021-02-08 2021-03-07
Eslövs kommun, Vård och Omsorg Distriktssköterska till Eslövs kommun
På sjuksköterskeenheten söker vi en ny kollega till verksamheten inom hemsjukvård. Arbetet är i stor grad självständigt men du kommer ingå i team av erfarna kollegor och få möjlighet till stöd. I din roll som distriktssköterska har du många kontaktytor så som kollegor, enhetschef samt patienter och deras närstående. Detta gör att du blir en del av ett stort nätverk med många interna och externa kontakter. Tjänsten är förlagd dagtid med helgtjänstgöring var sjätte vecka. Vår tjänst ger stor möjlighet till variation i arbetet då vi hjälper pat...
2021-01-28 2021-03-09
Eslövs kommun, Sjuksköterskeenheten Kvällssjuksköterska sökes till Eslövs kommun
Som kvällssjuksköterska arbetar du inom hela vår hemsjukvård och träffar patienter på särskilt boende och i ordinärt boende. Arbetet är i stor grad självständigt men du kommer ingå i team av erfarna kollegor och få möjlighet till stöd. Arbetsuppgifterna består av i hög grad punktinsatser men också att lösa akuta behov som uppstår hos våra patienter med hemsjukvård. Vi bedriver en avancerad vård i hemmet med stöd av vårdcentralerna, ASIH, Mobila teamet och Falks. Detta innebär att som kvälls sjuksköterska i kommunen har du många kontaktytor oc...
2021-01-11 2021-03-08
Eslövs kommun, Sjuksköterskeenheten Eslövs kommun söker sjuksköterska till pooltjänst
Sjuksköteskeenheten söker nu en ny kollega till verksamheten inom hemsjukvård då vi behöver utöka gruppen sjuksköterskor som arbetar på våra servicehus och inom hela vår hemsjukvård. Tjänsten som pool sjuksköterska innebär att du kommer att finnas som ett stöd till dina kollegor vid frånvaro och hög arbetsbelastning för att kunna avlasta och höja kvalitén. Vårt fokus är att få patientens vardag att fungera. Arbetsuppgifterna består av hälso- och sjukvård i ett kommunalt perspektiv där Primärvården är en nära samarbetspartner. Det är stor varia...
2021-01-08 2021-03-22
Eslövs kommun! Våra hjältar behöver semester - sök jobb inom vården i sommar!
Vård och omsorg är ett brett område vilket innebär att du kan komma att arbeta på ett LSS-boende, inom socialpsykiatrin eller inom personlig assistans. Ytterligare arbetsområden finns inom äldreomsorgen där du kan komma att arbeta på ett särskilt boende för äldre eller inom hemvården. Till sommaren söker vi dig som vill ha ett meningsfullt och roligt sommarjobb, där du kan göra skillnad. Vår strävan är att erbjuda våra brukare en omsorg med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg som är utformad efter brukarens behov. Di...
2020-12-21 2021-05-30