Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eslövs kommun, Ölyckeskolan Musiklärare till Ölyckeskolan
Nu söker vi en musiklärare till Ölyckeskolan. Som lärare hos oss tillhör du ett arbetslag där vi arbetar med att ge eleverna rätt förutsättningar att lyckas. Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen i musikämnet och eventuellt något annat ämne. En viktig del i ditt arbete består i att utmana och stödja eleverna så att de når så goda studieresultat som möjligt. Mentorskap ingår i tjänsten
2022-05-16 2022-06-06
Eslövs kommun Lärare på el- och energiprogrammet
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av undervisning i olika kurser på El- och energiprogrammet. I rollen ingår även mentorskap för en grupp elever och du kommer även att arbeta med APL, både gällande anskaffning av platser samt uppföljningar med eleverna och deras handledare på arbetsplatserna. Du blir dessutom ett viktigt och välkommet tillskott till lärarna på programmet. El- och energiprogrammet kommer vid nästa läsårsstart att övergå till att vara skolförlagt vilket innebär att du får vara med i att bygga upp den skolförlagda utbildningen...
2022-05-13 2022-06-03
Eslövs kommun Enhetschef till Bergagården
Med ett salutogent förhållningssätt och tillitsbaserat ledarskap får du som enhetschef möjlighet att vara med och skapa den bästa boendemiljön för våra brukare och bästa arbetsplatsen för våra medarbetare. Tillsammans med medarbetarna verkar du för att skapa en öppen och tillitsfull organisationskultur. Som ledare är du en viktig förebild för att utveckla och inspirera medarbetare till förbättringar i verksamheten. I rollen som enhetschef har du ansvar för att driva, leda och utveckla verksamheten utifrån uppsatta mål. Budget-, personal- och ...
2022-05-11 2022-05-31
Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Skåne, Eslöv
Som tandläkare på Folktandvården Skåne har du en central roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. I din dagliga yrkesroll utför du allt från enklare undersökningar till avancerade behandlingar och akut tandvård. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din ...
2022-05-10 2022-05-24
Folktandvården Tandhygienist till Folktandvården Skåne, Eslöv
Som tandhygienist på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du utför undersökningar samt identifierar, bedömer och planerar lämpliga munhälsovårdsinsatser. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din kompetens med större omväxling, kunskapsutbyte och ökad delaktighet. Vi värdesätter god service. Därför är g...
2022-05-10 2022-05-24
Eslövs kommun Eslövs kommun söker projektledare exploatering
Vi söker en projektledare som kan utreda, utveckla och driva utbyggnaden av Östra Eslöv. Du kommer att ansvara för samtliga kort- och långsiktiga processer inom de olika projekten; förstudie med utredning för bäst lämpad teknik och utformning av området, leda och genomföra projekteringen tillsammans med konsult, upphandla och leda anläggningen i samarbete med entreprenör. Skapandet av de nya bostadsområdena ska präglas av nytänkande för utformningen av stadsmiljön med hållbarhet i fokus för såväl vattenfrågor, grönområde, transporter, osv. Tjän...
2022-05-10 2022-05-29
Eslövs kommun, Harlösa skola Musiklärare
Harlösa skola söker nu en musiklärare för undervisning av musik i skolans alla årskurser F-6. Tjänsten är på deltid (40 %). I musikläraruppdraget ingår att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl tillsammans med arbetslagen på skolan. Som musiklärare hos oss arbetar du för att nå varje elev, du reflekterar över din undervisning och lärmiljön i klassrummet och du stärker eleverna i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen.
2022-05-09 2022-05-22
Eslövs kommun, Öster förskolor Förskollärare Violen
I samarbete med arbetslaget kommer du att vara med och utveckla förskolans undervisning, den tillgängliga miljön utifrån barnens intressen och synliggöra lärandeprocessen. För oss är det viktigt att vara medforskare med barnen. Barnen skall bli rustade med massor av erfarenheter utifrån deras nyfikenhet. Tillsammans med dina kollegor, har du ansvar för att reflektera, analysera och utveckla den pedagogiska verksamheten samt följa och dokumentera barns förändrande kunnande över tid.
2022-05-09 2022-05-23
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Arbetsterapeut, vik, till Habiliteringsmottagning barn och unga Eslöv-Lund
Som arbetsterapeut hos oss kommer du arbeta i med barn och unga från samtliga av de målgrupper som vi möter i vårt arbete. Arbetet är utåtriktat och innebär samverkan med andra verksamheter. I dina arbetsuppgifter ingår att, utifrån den enskilde individens behov, öka förmågan till aktivitet och delaktighet genom att analysera behov samt ge råd, stöd och behandling kring dagliga aktiviteter. En stor del av arbetet innebär att handleda barn, unga och deras nätverk för att skapa förändring i vardagsaktiviteter. Att bedöma behov av, förskriva och...
2022-05-06 2022-05-27
Eslövs kommun, Vård och Omsorg Letar du efter ett sommarjobb? Läs då vidare!
Verksamhet äldreomsorg Som semestervikarie inom äldreomsorgen kan du arbeta på särskilt boende eller inom hemvården. Du kommer att arbeta med att ge brukarna en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Detta innebär att du stöttar vid exempelvis personlig hygien, utför delegerade sjukvårdsuppgifter och dokumentation. I arbetsuppgifterna kan även inköp, städ, tvätt samt fritidsaktiviteter ingå. Det är viktigt att det är den enskildes behov som är i fokus och det är utifrån detta förhållningssätt vi organiserar vårt arbete. Verksamhet funktionsn...
2022-05-06 2022-06-10
Eslövs kommun, Upphandlingsavdelningen Senior och junior upphandlare sökes till Eslövs kommun
Som upphandlare hos oss planerar, leder och genomför du självständigt kommunens upphandlingar av varor och tjänster. Du ansvarar för hela upphandlingsprocessen, från behovsanalys till avtalstecknande och avtalsförvaltning. Du ser upphandlingens strategiska betydelse för kommunen och arbetar mål- och resultatinriktat, både enskilt och i grupp. I rollen som upphandlare bistår du även med konsultativt råd och stöd i organisationen och representerar Eslövs kommun i interna såväl som externa nätverk, bland annat genom information och utbildning.
2022-05-06 2022-05-24
Eslövs kommun, Ekenässkolan Lärare i spanska/svenska till Ekenässkolan
Vi söker nu dig som är utbildad lärare och vill spela en stor roll i elevernas vardag. Dina arbetsuppgifter består av att undervisa i spanska samt svenska och utifrån läroplanen planera, genomföra och följa upp undervisningen. Som lärare hos oss tillhör du ett kollegie där vi arbetar tillsammans för att ge eleverna rätt förutsättningar att lyckas. Din viktigaste uppgift är att utmana och stödja eleverna så att de når goda studieresultat.
2022-05-05 2022-05-26
Eslövs kommun, Flyinge skola Lärare åk F-6
Vi söker nu dig som vill spela en stor roll i elevernas vardag. Dina arbetsuppgifter består av att utifrån läroplanen planera, genomföra och följa upp undervisningen. Undervisning sker på låg- och mellanstadiet i olika ämnen. Du ingår i ett inspirerande arbetslag, samarbetar med kollegorna och är mentor för en klass.
2022-05-04 2022-05-25
Eslövs kommun, Grundsärskolan Speciallärare - inriktning utvecklingsstörning
Som speciallärare på vår grundsärskola ansvarar du för planering och genomförande av undervisningen. I samarbete med kollegor ansvarar du för elevernas kunskapsutveckling, sociala utveckling, trygghet och trivsel, samtidigt som du verkar för en god arbetsmiljö överlag. Du verkar för alla elevers rätt till delaktighet i en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Du deltar aktivt i skolans och arbetslagets gemensamma uppgifter där du bidrar med din kompetens, dina idéer och dina tidigare erfarenheter samtidigt som du tar del av och är nyfiken på de...
2022-05-04 2022-05-25
Region Skåne, Primärvården Psykolog till Vårdcentralen Tåbelund i Eslöv
Vi ser nu fram emot att få välkomna en ny kollega som vill bli en del av vår trevliga verksamhet och en av tre psykologer hos oss. Som psykolog på vårdcentralen arbetar du främst med bedömningar och insatser utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) eller Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Kontakterna kan variera i längd, men tyngdpunkten ligger på kortare fokuserade insatser. Patienter triageras ofta direkt till psykolog, och vi lägger stor vikt vid att kunna erbjuda god tillgänglighet och snar tid för besök. Behandlingsarbetet sker framfö...
2022-05-03 2022-06-14
Eslövs kommun, Källebergsskolan Lärare i matematik till Källebergsskolan
Tjänsten innebär matteundervisning i årskurserna 7-9. Som lärare tillhör du ett kollegie där man arbetar med att ge eleverna rätt förutsättningar att lyckas. Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl tillsammans med arbetslagen på skolan. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Som lärare hos oss arbetar du för att nå varje elev, du reflekterar över din undervisning och lärmiljön i klassrummet och du st...
2022-05-03 2022-05-17
Eslövs kommun, Gymnasie/Vux Gymnasielärare i naturkunskap
Vi söker nu en medarbetare som är utbildad lärare i naturkunskap. Tjänsten innefattar undervisning på såväl yrkes- som högskoleförberedande program på gymnasiet samt även undervisning på Komvux.
2022-05-03 2022-05-24
Eslövs kommun, Gymnasie/Vux Lärare i svenska och svenska som andraspråk
Vi söker två medarbetare för undervisning i svenska och svenska som andraspråk. Undervisningen sker både på våra nationella program (yrkes- och högskoleförberedande) samt på vårt introduktionsprogram.
2022-05-03 2022-05-24
Eslövs kommun, Serviceförvaltningen Parkarbetare sökes till fastighetsservice i Eslövs kommun
Som parkarbetare på fastighetsservice kommer du att ansvara för utemiljön på Eslövs kommuns fastigheter. Arbetsuppgifter som ingår i detta ansvar är bland annat grönyteskötsel, beskärning av växtlighet, maskinkörning av lantbrukstraktorer och gräsklippare, skötsel av lekplatser samt renhållning. I arbetet kan det även komma att ingå vinterberedskap. Du kommer att arbeta både självständigt samt i grupp med kollegor och arbetar enligt schema, där helgtjänstgöring kan förekomma.
2022-05-02 2022-05-29
Eslövs kommun, Grundsärskolan Musiklärare sökes till Bredablicks grundsärskola
Som musiklärare på vår grundsärskola undervisar du alla elever i musik eller estetisk verksamhet beroende på vilken ämnesinriktning de går i. Musikundervisningen bedrivs i skolans välutrustade musiksal, där finns något för alla elever. Undervisningen kan innebära halvklass, mindre grupper eller enskilt om behovet finns och gör att det finns goda förutsättningar för att individanpassa undervisningen. Arbetet bedrivs utifrån en helhetssyn på eleven, där struktur och visuell kommunikation är viktiga inslag. Det kan även förekomma uppdrag i klass...
2022-05-02 2022-05-20
Eslövs kommun, Grundsärskolan Eslövs kommun söker lärare i fritidshem/fritidspedagog till grundsärskola
Som lärare i fritidshemmet/fritidspedagog på vår grundsärskola har du ett övergripande pedagogiskt och samordnande ansvar för vårt fritidshem. Du planerar, delegerar, genomför och utvärderar den pedagogiska verksamheten på vårt fritidshem. I en ledande roll samt i ett nära samarbete med övrig fritidspersonal ser du till att våra elever erbjuds en innehållsrik och meningsfull fritidshemsverksamhet. Du arbetar för att eleverna skall känna sig så delaktiga och självständiga som möjligt i alla sammanhang. Du har förmåga att anpassa den digitala l...
2022-04-29 2022-05-20
Eslövs kommun, Fridasroskolan Grundskollärare åk 4-6
I arbetet som grundskollärare ingår det att förbereda och hålla lektioner, delta i planerings- och utvecklingsarbete på skolan samt att i viss mån hålla i föräldramöten och utvecklingssamtal. Du arbetar utifrån läroplanen och omsätter den till meningsfullt lärande för eleverna. Tillsammans med dina kollegor i ett trelärarsystem medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande lärmiljö skapas för varje elev under skoldagen.
2022-04-29 2022-05-20
Eslövs kommun Eslöv kommun söker LSS-handledare till barn och ungdomsboende!
Hos oss kommer du att ha ett meningsfullt, intressant och utvecklande arbete. Som LSS-handledare ger du stöd och service utifrån barnen/ungdomarnas behov och önskemål samt utifrån individuella genomförandeplaner. Stödinsatserna utgår från barnen/ungdomarnas individuella behov för att främja förmågor, integritet, delaktighet och självbestämmande. Här stöttar du barn och ungdomar som har ett stort omvårdnadsbehov, där samtliga har behov av medicinteknisk utrustning. En arbetsdag kan bland annat bestå av att ge stöd och hjälp med personlig omvård...
2022-04-27 2022-05-22
Eslövs kommun, Socialtjänst över 18 år Eslövs kommun söker socialsekreterare
Som socialsekreterare på enhet Socialtjänst över 18 kommer du att arbeta självständigt med dina klienter, utreda, bedöma och följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen och i vissa fall LVM/LVU. Ditt arbete är varierat och du samverkar med ett flertal olika organisationer och aktörer i samhället så som Eslövs öppenvård, andra enheter inom socialtjänsten, regionen och polisen. På enheten arbetar fyra handläggare med myndighetsövning. Du blir en viktig del av den gruppen och förväntas ha en aktiv roll i det kollegiala samarbetet samt vara nyfik...
2022-04-26 2022-05-17
Region Skåne, Primärvården Fysioterapeut till Vårdcentralen Tåbelund i Eslöv
Nu välkomnar vi en ny kollega till Vårdcentralen Tåbelund! I rollen som fysioterapeut hos oss arbetar du dagtid, måndag till fredag, med egen mottagning, undersökning, bedömning och behandling. Här erbjuder vi dig utvecklingsmöjligheter utifrån dina individuella behov. Du arbetar nära andra professioner på enheten.
2022-04-06 2022-05-18
1 2 >