Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eslövs kommun, Funktionsnedsättning Gör skillnad!- Vi söker nu sommarhjältar till verksamhet funktionsnedsättning
Tillsammans med engagerade kollegor arbetar ni för att skapa en meningsfull vardag för våra brukare. Som sommarvikarie hos oss får du möjlighet att vårda, vägleda, utvecklas och göra skillnad. I samtliga verksamheter hjälper du våra brukare med bland annat vardagliga sysslor, personlig omvårdnad, ledsagning, aktiviteter, att dela ut medicin samt övriga insatser som bidrar till en meningsfull vardag utifrån den enskilde brukarens behov. Verksamhet funktionsnedsättning styrs av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och so...
2023-12-15 2024-06-10
Eslövs kommun, Vård och Omsorg Gör skillnad- Vi söker nu sommarhjältar till äldreomsorgen
Tillsammans med engagerade kollegor arbetar ni får att skapa en meningsfull vardag för våra brukare. Du som sommarvikarie hos oss får möjlighet att vårda, vägleda, utvecklas och göra skillnad. Inom äldreomsorgen arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Här får du även vara med och skapa välbefinnande och trygghet för personer som behöver det som mest. Är du intresserad av äldreomsorg kan du välja att arbeta inom hemvård eller på vård och omsorgsboenden. Hemvård Inom hemvården arbetar du i b...
2023-12-15 2024-06-10
Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad Administratör, sommarvikarie
Som administratör på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer du att arbeta med: • diarieföring av inkommande och utgående handlingar • arkivfrågor • fakturahantering • posthantering • medborgarkontakt • administration
2024-02-23 2024-03-10
Eslövs kommun, Kultur och Fritid Eslövs kommun söker sommarpersonal till Karlsro och Marieholmsbadet
Som badpersonal på Karlsrobadet och Marieholmsbadet kommer du få möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter både i grupp och individuellt för att göra ditt jobb så stimulerande som möjligt. Arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är: • att se till att badets gäster trivs och får den hjälp de behöver • badbevakning • lokalvård • receptionsarbete • att ta hand om anläggningens grönytor
2024-02-21 2024-03-11
Eslövs kommun, Socialtjänstens utredningsenhet Utredare till socialtjänsten i Eslövs kommun
Vi söker en medarbetare till en tillsvidaretjänst som vill arbeta i en grupp med kompetenta och roliga kollegor! Utifrån förestående lagändring kring placering på skyddat boende samt det kontinuerligt ökande behovet av intensiva hemmabaserade utredningar ser vi ett behov av att rikta utredningsuppdraget. Ditt huvudsakliga uppdrag kommer vara att bedriva hemmabaserade intensivutredningar samt arbeta med skyddsplaceringar av barn samt att för dessa ärende genomföra uppföljningar och omprövningar av bistånd enligt Barns behov i centrum (BBIC). ...
2024-02-20 2024-03-03
Eslövs kommun Förvaltningschef till Serviceförvaltningen i Eslövs kommun
Du kommer att ansvara för att leda serviceförvaltningens verksamhet och utveckling, utifrån det politiska uppdraget. Tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp driver du utveckling, effektivisering och kvalitetssäkring utifrån ett helhetsperspektiv. Ett huvudansvar är att stärka relationen med andra förvaltningar, med ett starkt fokus på kommunnyttan som den servicepartner serviceförvaltningen utgör. Det finns spännande utmaningar avseende fastighetsfrågor, förvaltning och förändringar som kräver förändringsledning och affärsmannaskap med h...
2024-02-19 2024-03-10
Eslövs kommun, Serviceförvaltningen Eslövs kommun söker köksmästare
Ditt uppdrag är att initiera och driva utvecklingsfrågor inom området i nära samarbete med måltidsverksamhetens ledningsgrupp och övriga förvaltningar. I uppdraget som köksmästare har du även delar av det operativa ansvaret för personal, ekonomi, produktion, resultat och arbetsmiljö. Du tar till vara på nya idéer och förslag och skapar goda förutsättningar för medarbetarnas kompetensutveckling. I uppdraget ingår även att planera bemanning, inköp och övriga administrativa uppdrag.
2024-02-16 2024-03-08
Folktandvården Tandhygienist till Folktandvården Skåne, Eslöv
Som tandhygienist på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du utför undersökningar samt identifierar, bedömer och planerar lämpliga munhälsovårdsinsatser. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din kompetens med större omväxling, kunskapsutbyte och ökad delaktighet. Vi värdesätter god service. Därför ä...
2024-02-13 2024-02-27
Eslövs kommun Eslövs kommun söker biträdande rektor till Flyingeskolan
Som biträdande rektor kommer du att vara drivande i frågor som rör personal, pedagogik, skolutveckling och verksamhetsfrågor. Tillsammans med rektor leder du skolan mot verksamhetens mål. Utöver det ingår du i skolans trygghetsteam samt elevhälsoteam och bidrar till att utveckla skolans främjande och förebyggande arbete.
2024-02-13 2024-03-04
Eslövs kommun, Myndighet Biståndshandläggare SoL sökes till Eslövs kommun
Som biståndshandläggare arbetar du utifrån en helhetssyn och bemöter individen med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan, ett rehabiliterande synsätt. Dina främsta arbetsuppgifter blir att utreda och bedöma behov gällande hemtjänst, dagverksamhet, korttidsplats, vård- och omsorgsboende och därefter besluta enligt Socialtjänstlagen. I dina arbetsuppgifter ingår även att delta i SIP och nätverksmöten. Arbetet innebär en nära dialog med de personer som söker insatser samt deras anhöriga. För att klara rollen krävs ett bra samarbete med utfö...
2024-02-12 2024-03-03
Eslövs kommun, Kärråkra Vikarierande undersköterska till Kärråkra demensboende
I rollen som undersköterska på Kärråkra demensboende ingår det att ge våra brukare omvårdnad, service och stöd samt genomföra sociala aktiviteter utifrån brukarnas individuella behov och önskemål. Vi arbetar personcentrerat och använder oss av genomförandeplaner. Vi utgår från brukarens förutsättningar för att anpassa stödet som vi ger, i så stor utsträckning som möjligt. I arbetet ingår att motivera och stimulera den boende för att bibehålla förmågan till delaktighet och självständighet. Vi använder oss av lågaffektivt bemötande och det är vik...
2024-02-09 2024-03-01
Eslövs kommun, Funktionsnedsättning Eslövs kommun söker timvikarier till LSS-boende i Marieholm
Du kommer ansvara för att stödja en till två brukare under ditt arbetspass, både i samband med olika aktiviteter, daglig omvårdnad samt vid ADL-insatser. Du arbetar aktivt med rådande metoder och förhållningssätt som till exempel lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Tydlighet i bemötande är en viktig del i ditt dagliga arbete där du följer framtagna handlingsplaner och genomförandeplaner. Arbetstiderna är förlagda på dag, kväll, helg och sovande jour. Du planerar själv din tillgänglighet och blir bokad på arbetspass efter behov...
2024-02-09 2024-03-01
Eslövs kommun, Rehabenheten Eslövs kommun söker rehabassistent på sommarvikariat
Som rehabassistent kommer du utföra delegerade uppgifter från fysioterapeuter och arbetsterapeuter, detta kan vara individuell träning och hantering av hjälpmedel. Patienterna är från 20 år och uppåt med en klar dominans av äldre. I arbetet kommer du möta patienter med olika funktionsvariationer och sjukdomstillstånd. Detta gör arbetet varierande och ställer krav på bred kompetens och flexibilitet. Rehabiliteringen kan utföras i patientens egna bostad eller på kommunens vård- och omsorgsboenden. I tjänsten ingår även administrativa uppgifter so...
2024-02-09 2024-03-01
Eslövs kommun, Rehabenheten Eslövs kommun söker rehabassistent på vikariat
På rehabenheten i Eslöv brinner vi för rehabilitering i hemmet. Nu tar vi ytterligare ett steg för att möjliggöra för fler att bli självständigare. Som rehabassistent kommer du utföra delegerade uppgifter från fysioterapeuter och arbetsterapeuter, det kan vara allt från individuell träning, gruppträning och hantering av hjälpmedel. Patienterna är från 20 år och uppåt med en klar dominans av äldre. I arbetet kommer du möta patienter med olika funktionsvariationer och sjukdomstillstånd. Detta gör arbetet varierande och ställer krav på bred kompet...
2024-02-09 2024-03-01
Eslövs kommun, Vasavångskolan F-6 Lärare till Östra Strö skolan i Eslöv
Du har nu möjligheten att få bli en del av Team Östra och Östra strö skola. Vi söker en trygg och strukturerad lärare som ser fördelarna med den lilla skolan. Du är van vid att samplanera och sambedöma i ditt arbete. Du är även insatt i ett språkutvecklande arbetssätt med en tydlig struktur för dina lektioner. Du kommer att ingå i arbetslag där ni har möjligheter till nära samarbete i och kring det mesta. Stor vikt läggs vid ett lösningsorienterat förhållningssätt och att vara en del i att hitta lösningar i vardagen. Då det inte finns kollek...
2024-02-09 2024-02-29
Region Skåne, Primärvården Undersköterska till Vårdcentralen Kärråkra i Eslöv
Som undersköterska har du en viktig roll på vårdcentralen. Dina arbetsuppgifter innefattar laboratorieverksamhet, olika typer av provtagning, EKG, blodtryckskontroller. Därtill innefattar dina arbetsuppgifter assistans vid mindre operationer, enklare omläggningar, suturtagning, delegerade arbetsuppgifter efter intern utbildning exempelvis glukosbelastning, inhalationer och provtagning för blodgruppering/BAS-test. I ditt arbete använder du dig av våra olika IT-system. Undersköterskegruppen har även olika ansvarsområden exempelvis medicinsk tekni...
2024-02-08 2024-02-29
Eslövs kommun, Rehabenheten Eslövs kommun söker vikarierande fysioterapeut
Som fysioterapeut inom rehabenheten har du ett övergripande rehabiliteringsansvar och skapar viktiga förutsättningar för att patienten ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Detta genom bland annat rehabilitering, träning och hjälpmedelsförskrivning. I ditt ansvar ligger att bedöma rehabiliteringsbehov, rekommendera lämplig träning och vid behov hitta kompensatoriska hjälpmedel samt handleda och instruera omvårdnadspersonal. Du kommer att bli tilldelad en mentor och ha ett nära samarbete med legitimerade kollegor...
2024-02-08 2024-02-29
Eslövs kommun, Förskoleavdelningen Eslövs kommun söker timvikarier till förskolan
Nu när några av våra timvikarier har gått vidare till nya äventyr så behöver vi rekrytera fler duktiga vikarier. Du erbjuds ett givande och meningsfullt arbete och din insats är betydelsefull för oss. Som timvikarie arbetar du vid ordinarie personals frånvaro vid både kortare och lite längre uppdrag. Under en arbetsdag stöttar du barn i åldrarna 1-5 år vid måltider, utevistelse, lek och andra aktiviteter. Arbetstiderna är förlagda dagtid, Måndag till Fredag
2024-02-06 2024-03-06
Eslövs kommun, Tillväxtavdelningen Utvecklingsstrateg inom hållbar utveckling till Eslövs kommun
Som utvecklingsstrateg inom hållbar utveckling kommer du bland annat: • ansvara för att samordna och synliggöra kommunledningskontorets hållbarhetsarbete, med fokus på ekologisk hållbarhet och klimatfrågor • samordna hela kommunens arbete med klimatanpassning • delta i externa nätverk, samarbeten och projekt inom hållbar utveckling • ansvara för och medverka i utredningar och analyser inom hållbar utveckling och klimat samt framtagandet av en årlig hållbarhetsrapport Exempel på uppdrag och arbetsuppgifter är projektledning och projektansökning...
2024-02-06 2024-02-26
Eslövs kommun, Ekonomiskt bistånd Eslövs kommun söker socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
Som socialsekreterare arbetar du med utredning och handläggning inom ekonomiskt bistånd, från första kontakten med kommuninvånare och hela vägen till självförsörjning. Ditt arbete omfattar att bedöma rätten till bistånd och att kommunicera ut beslutet till invånaren. Arbetet innefattar både nya ansökningar och redan pågående ärende. Vidare innebär arbetet att ge individuellt stöd och aktivt arbeta med motiveringsarbetet, där varje ärende är unikt och målet alltid är självförsörjning. Vi har ett nära samarbete med både interna och externa akt...
2024-02-06 2024-02-25
Eslövs kommun Fastighetsförvaltare till Eslövs kommun
Som fastighetsförvaltare ansvarar du för hela kedjan i det planerade fastighetsunderhållet av kommunens fastigheter. I ditt uppdrag ingår att ta fram underhållsplaner och hålla dessa uppdaterade. Du ansvarar ekonomiskt för dina fastigheter vilket innebär att du är ansvarig för din budget och upprättar denna samt redovisar månatliga prognoser. Du har ett dagligt samarbete med fastighetstekniker, driftingenjör och, projektledare. Dina hyresgäster är kommunens olika förvaltningar med blandade verksamheter allt från idrottsplatser till skolor och f...
2024-02-05 2024-02-25
Eslövs kommun, Socialtjänstens utredningsenhet Familjerättssekreterare
Som vikarierande familjerättssekreterare i Eslöv får du möjligheten att arbeta med en bredd av ärenden inom området, där fokus ligger på att främja barnens delaktighet i utredningsprocessen. Vi strävar efter att vara två handläggare i de flesta ärenden och sätter särskild vikt vid att skapa samarbete mellan föräldrar för att gynna barnens bästa. Denna roll erbjuder inte bara en möjlighet att vägleda och stödja familjer genom komplexa situationer, utan också utvecklings- och fortbildningsmöjligheter samt handledning med erfarna familjerättssekre...
2024-01-31 2024-02-26