Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Enköpings kommun, Enöglaskolan Samordnare över nyanlända och flerspråkiga elever/Lärare i FBG
Just nu är arbetet med nyanlända och flerspråkiga elever på Enöglaskolan i en förändringsprocess där du kommer att ha en viktig funktion i utvecklingsarbetet. Du kommer ha ett övergripande ansvar över att organisera och samordna arbetet tillsammans med SVA lärare, lärare i skolans förberedelsegrupp och modersmålslärare. Du undervisar i FBG. Du följer upp kartläggningar, bedömning av studiestöd och sva-undervisning. I uppdraget ingår även arbete med elever. Du är en viktig roll i det systematiska kvalitetsarbetet där du blir länken mellan arbets...
2023-01-27 2023-02-08
Enköpings kommun Vård och omsorg Stödassistent
Som stödassistent inom daglig verksamhet arbetar du med att stötta kunden i sin dagliga livsföring genom att individanpassa arbetsuppgifter, tillgodose basala behov, handleda, stödja och motivera kunden i aktiviteter och arbetsuppgifter. En stor del av arbetet går ut på att skapa och bibehålla en god och nära relation till kunden samt att arbeta för att denna har en meningsfull sysselsättning. Du arbetar tillsammans med dina kollegor med salutogent, respektfullt och individanpassat bemötande i alla situationer. Det är viktigt att du har en god...
2023-01-27 2023-02-10
Enköpings kommun Vård och omsorg Sommarvikarier med möjlighet att börja redan nu på Hemtjänst centrum
Hemtjänst är en lagstyrd verksamhet som möjliggör för människor att bo kvar hemma så länge som möjligt och med hjälp av våra insatser leva ett självständigt liv. Vi arbetar med stöd till främst äldre personer i deras hem och med utgångspunkt i myndighetsbeslut. Flera kunder har även hälso- och sjukvårdsinsatser. Vi har ett starkt kundperspektiv i allt vi gör och som medarbetare behöver du förstå vem vi ytterst är till för. Som vikarie på Hemtjänst centrum arbetar du som stöd för främst äldre personer i deras hem och i deras vardag. Arbetsuppgi...
2023-01-25 2023-03-31
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Timvikarie som kock
I uppdraget som vikarierande kock arbetar du där behovet uppstår i något av våra 30 kök inom kommunen. Det är ett omväxlande arbete med stor variation, du arbetar som en del av en arbetsgrupp eller ansvarar själv för ett kök inom t ex förskolan. Tillsammans erbjuder vi näringsriktiga, goda och säkra måltider till våra gäster inom skola, förskola och äldreomsorg. Vi arbetar aktivt för nöjda matgäster och för att minska vår klimatpåverkan. I arbetet som vikarierande kock ingår matlagning med fokus på mat lagad från grunden, en vegetarisk dag per...
2023-01-24 2023-03-01
Enköpings kommun Arbetsmarknadskonsulent
Som arbetsmarknadskonsulent är din primära arbetsuppgift att tillsammans med kollegorna bereda möjlighet för Jobbcentrums deltagare att komma ut på studiebesök, praktikplatser eller i anställning. Du genomför en kartläggning av individens kompetens samt behov vid ett första möte med deltagare, och kan träffa deltagare enskilt eller i grupp. Du arbetar nära Jobbcentrums coacher och ingår i olika team med dina kollegor. Tillsammans arbetar ni för att nå verksamhetens uppsatta mål. Du samarbetar även med handläggare på försörjningsstöd kring del...
2023-01-24 2023-02-19
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Förskollärare Enögla förskola
Som förskollärare ansvarar du för att leda, planera, dokumentera och utvärdera verksamheten tillsammans med arbetslaget. Du utvecklar och utformar den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Du arbetar tillsammans med övriga i arbetslaget för att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för barnen. Vi utgår ifrån varje barns förmåga att utvecklas där du stärker barnet genom att lyssna, stötta och uppmuntra.
2023-01-23 2023-01-31
Enköpings kommun, Hemtjänst Centrum Undersköterskor till Hemtjänst centrum
I vår verksamhet utgår vi från att alla människor vill ha en god omvårdnad och livskvalitet med guldkant i vardagen även när vi blir äldre och behöver stöd av andra. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt och vår värdegrund. Vi stöttar den enskilde att tillvarata sina egna resurser på ett professionellt och respektfullt sätt. Vi erbjuder våra kunder trygghet, värdighet, gemenskap och en meningsfull vardag med guldkant. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov kunden har. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, ser...
2023-01-23 2023-02-24
Enköpings kommun Vård och omsorg Sjuksköterskor till nya Verksamhetsområdet Hälsa och Sjukvård
Vi söker dig som är sjuksköterska och vill arbeta inom kommunal hälso- och sjukvård. Det kan exempelvis vara inom hemsjukvård, LSS, Socialpsykiatri, Jourverksamhet eller på SäBo. Vi söker dels dig som är intresserad av ett specifikt område men också dig som är öppen för all kommunal hälso- och sjukvård. Du möter kunder i deras hem och utför vården där utifrån uppdrag från bl a primärvården. Uppdraget omfattar sedvanliga arbetsuppgifter för legitimerad sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård. Du har ansvar för att vägleda och handleda pe...
2023-01-20 2023-02-24
Enköpings kommun Undersköterska till Grillby/Lillkyrka hemtjänst
I vår verksamhet utgår vi från att alla människor vill ha en god omvårdnad och livskvalitet med guldkant i vardagen även när vi blir äldre och behöver stöd av andra. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt och vår värdegrund. Vi stöttar den enskilde att tillvarata sina egna resurser på ett professionellt och respektfullt sätt. Vi erbjuder våra kunder trygghet, värdighet, gemenskap och en meningsfull vardag med guldkant. Nu söker vi en undersköterska till Grillby/Lillkyrka hemtjänst. Ett fritt och inspirerande arbete. Gruppen utgår från Lillky...
2023-01-20 2023-02-05
Enköpings kommun Vård och omsorg Stödassistent till Socialpsykiatrins särskilda boende
Som stödassistent inom socialpsykiatrin arbetar du med att ge stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar utifrån ett salutogent förhållningssätt. Det salutogena förhållningsättet innebär att arbetet inriktas på att göra vardagen meningsfull, begriplig och hanterbar för den enskilde. Du kommer tillsammans med dina kollegor samt boendets sjuksköterska arbeta strategiskt och målmedvetet med det pedagogiska arbetet. Vi arbetar utefter aktuell lagstiftning vilket innebär att vi dokumenterar dagligen enligt SoL och HSL. Du ska verka för ...
2023-01-19 2023-02-05
Enköpings kommun Vård och omsorg Koordinator till Hemtjänst centrum
Vill du göra skillnad för människor med hemtjänst? Då kan du vara den vi söker! Vi söker just nu en koordinator på ett vikariat till Hemtjänst centrum! Hemtjänst är en lagstyrd verksamhet som möjliggör för människor att bo kvar hemma så länge som möjligt och med hjälp av våra insatser leva ett självständigt liv. Vi arbetar med stöd till främst äldre personer i deras hem och med utgångspunkt i myndighetsbeslut. Flera kunder har även hälso- och sjukvårdsinsatser. Vi har ett starkt kundperspektiv i allt vi gör och som koordinator behöver du först...
2023-01-19 2023-01-30
Enköpings kommun Vård och omsorg Enhetschefer
Som chef inom äldreomsorgen har du en viktig roll i den dagliga verksamheten. Du coachar, stöttar och leder det dagliga arbetet, samtidigt som du har kontakt med de äldre och deras anhöriga. Som chef har du en nyckelposition för att vår äldreomsorg i kommunen ska fungera dygnet runt, året runt. Ditt ansvar som enhetschef inom äldreomsorgen kommer att omfatta medarbetare, arbetsmiljö samt visst ekonomiskt ansvar. Din närmsta chef kommer vara antingen Helen Lundgren, resultatenhetschef för Regalskeppsvägen eller Annica Kääriä som är resultatenh...
2023-01-19 2023-02-12
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Systemförvaltare med fastighetsinriktning
Som systemförvaltare utgör du navet i arbetet med Enköpings kommuns fastighetsavdelnings verksamhetssystem, främst fastighetsförvaltningssystemet Pythagoras. Du ansvarar för att fastighetssystemet hålls uppdaterat och utvecklas efter verksamhetens behov. I rollen som systemförvaltare kommer du att ansvara även ansvara för administrativa uppgifter kopplat till Enköpings kommuns fastighetsförvaltning. Du kommer ha kontakt med externa parter, såsom med leverantörer vid uppgraderingar och supportärenden. Systemförvaltningen sker enligt en variant ...
2023-01-19 2023-02-05
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Fjärdhundra förskola
Vi bedriver en verksamhet som ska vara utvecklande och meningsfull för varje individ som vistas i den. Vi lägger stort fokus på att alla barn kan, men på olika sätt. Du kommer ha stor möjlighet att påverka och utveckla det pedagogiska arbetet både inomhus och utomhus. Samarbete sker dagligen mellan grupperna och det är ett gott samarbete även med närliggande skola kring övergången mellan verksamheterna. Förskolan har även en mobil avdelning (buss). Förskolan använder sig av en digital lärplattform där all information skickas ifrån och all dokum...
2023-01-18 2023-02-01
Statens institutionsstyrelse Behandlingspedagog som vill göra skillnad
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Med stöd av...
2023-01-16 2023-02-06
Statens institutionsstyrelse Behandlingsassistent som vill bidra till livsviktig förändring
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra klienter till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra klienter, och står för basen i det dagliga livet som städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerhete...
2023-01-16 2023-02-06
Enköpings kommun Vård och omsorg Undersköterskor
I vår verksamhet utgår vi från att alla människor vill ha en god omvårdnad och livskvalitet med guldkant i vardagen även när vi blir äldre och behöver stöd av andra. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt och vår värdegrund. Vi stöttar den enskilde att tillvarata sina egna resurser på ett professionellt och respektfullt sätt. Vi erbjuder våra kunder trygghet, värdighet, gemenskap och en meningsfull vardag med guldkant. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov kunden har. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, ser...
2023-01-16 2023-02-05
Enköpings kommun Vård och omsorg Undersköterska - Natt
Varje dag får undersköterskor livet att fungera för människor som behöver hjälp, människor som av olika anledningar behöver vård, uppmuntran och stöd. Du som undersköterska får anhöriga att förstå, vårdtagare att känna sig trygga och vardagen att gå ihop. Nu söker vi en undersköterska till natten då vi arbetar med kvalitet dygnet runt för våra kunder. Tjänsten är ett vikariat på ett år som eventuellt kan förlängas. I vår verksamhet utgår vi från att alla människor vill ha en god omvårdnad och livskvalitet med guldkant i vardagen även när vi ...
2023-01-13 2023-01-29
Statens institutionsstyrelse Behandlingsassistenter sommarvikariat
Arbetsbeskrivning Passa på att prova ett intressant sommarvikariat som behandlingsassistent på SiS. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt vå...
2023-01-12 2023-02-02
Statens institutionsstyrelse Sjuksköterska
Arbetsbeskrivning I arbetet som sjuksköterska kommer du att vara en del av ett team av sjuksköterskor som ansvarar för hälso- och sjukvårdsarbetet på institutionen. Detta innebär bland annat ansvar för läkarmottagning samt läkemedelshantering. Vidare ansvarar du för att göra egna hälsobedömningar och prioriteringar av klienternas behov, utbilda och delegera delar av läkemedelshanteringen till berörd personal på institutionen samt skapa rutiner och strukturer som motsvarar de krav som ställs på den hälso- och sjukvård som bedrivs inom SiS. Hälso...
2023-01-12 2023-02-02
Enköpings kommun Vård och omsorg Undersköterskor
I vår verksamhet utgår vi från att alla människor vill ha en god omvårdnad och livskvalitet med guldkant i vardagen även när vi blir äldre och behöver stöd av andra. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt och vår värdegrund. Vi stöttar den enskilde att tillvarata sina egna förmågor på ett professionellt och respektfullt sätt. Vi erbjuder våra kunder trygghet, värdighet, gemenskap och en meningsfull vardag med guldkant. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov kunden har. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, ser...
2023-01-12 2023-01-29
Enköpings kommun Vård och omsorg Undersköterskor - Natt
I vår verksamhet utgår vi från att alla människor vill ha en god omvårdnad och livskvalitet med guldkant i vardagen även när vi blir äldre och behöver stöd av andra. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt och vår värdegrund. Vi stöttar den enskilde att tillvarata sina egna förmågor på ett professionellt och respektfullt sätt. Vi erbjuder våra kunder trygghet, värdighet, gemenskap och en meningsfull vardag med guldkant. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov kunden har. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, ser...
2023-01-12 2023-01-29
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Mitt Djursjukskötare till Distriktsveterinärerna Fjärdhundra
Som djursjukskötare är du en viktig del i vårt team! Vi erbjuder en varierad vardag med flexibla kollegor som hjälps åt där det finns behov. Vi hjälps åt i det dagliga arbetet och bildar ett sammansvetsat team. Du kommer till stor del vara vårt ansikte utåt och har ofta den inled...
2023-01-11 2023-02-28
Enköpings kommun Vård och omsorg Sjuksköterska
Du kommer vara omvårdnadsansvarig (OAS) och ansvarig för en säker och ändamålsenlig vård och behandling vad gäller kundens fysiska och psykiska behov. Vissa arbetsledande uppgifter kan ingå efter överenskommelse med resultatenhetschef. Du kommer ansvara för att handleda medarbetarna i olika omvårdnadsuppgifter som bemötande, hygien och måltidssituation. Du ansvarar också för att utveckla medarbetarna i hälso- och sjukvårdsuppgifter. Det sker ett aktivt samarbete med andra sjuksköterskor, både inom resultatenheten men även andra verksamheter i...
2023-01-10 2023-01-29
Enköpings kommun Vård och omsorg Undersköterskor till Poolen Hemtjänst Centrum
Arbetet i Poolen innebär att du roterar i alla enheter vid frånvaro på Hemtjänst Centrum. Kundnära arbete utifrån sedvanliga hemtjänstinsatser som är beviljade av bistånd.
2023-01-09 2023-01-31
1 2 >