Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Två Förskollärare
Som förskollärare ansvarar du för att leda, planera, dokumentera och utvärdera verksamheten tillsammans med arbetslaget. Du utvecklar och utformar den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Du arbetar tillsammans med övriga i arbetslaget för att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för barnen. Vi utgår ifrån varje barns förmåga att utvecklas där du stärker barnet genom att lyssna, stötta och uppmuntra. Hos oss bidrar du till att verksamheten utvecklas i rätt riktning och ger våra barn ...
2021-05-12 2021-05-28
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Hornö i Enköping Undersköterska för semestervikariat och timanställning
Vi bedriver kvalificerad tvångvård och vårdrollen som undersköterska på Hornö innebär att du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns- att göra vardagen meningsfull för våra klienter. Du ska tillgodose klientens individuella behov av omsorg och omvårdnad utifrån LVM-lagstiftningen och enl socialtjänstlagen. Du kommer även att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering från sjuksköterskor. Som anställd hos oss är du basen för den kvalitet och utveckling som kännetecknar vården och omsorgen av klienterna på Hornö....
2021-05-12 2021-05-30
Enköpings kommun Vård och omsorg Leg. Sjuksköterska Åkersbergsvägen 3
Vi välkomnar de kollegor som har mycket goda idéer kring hur vi tillsammans kan skapa det bästa äldreboendet för våra kunder. Du kommer vara omvårdnadsansvarig (OAS) och ansvarig för en säker och ändamålsenlig vård och behandling vad gäller kundens fysiska och psykiska behov. Vissa arbetsledande uppgifter kan ingå efter överenskommelse med resultatenhetschef. Du kommer ansvara för att handleda medarbetarna i olika omvårdnadsuppgifter som bemötande, hygien och måltidssituation. Du ansvarar också för att utveckla medarbetarna i hälso- och sjukv...
2021-05-11 2021-05-30
Enköpings kommun Socialförvaltningen Socialsekreterare
Som ett led i att genomföra ett kvalitativt socialt arbete söker vi fler medarbetare med inriktning Utredning barn och familj. Vi söker en socialsekreterare till socialförvaltningen i Enköping . Du utreder primärt barn och följer upp vården av barn och ungdomar. Du arbetar i team som består av elva handläggare som utreder barn och 4 som följer upp öppna insatser samt två teamledare. Vi arbetar aktivt med introduktion av den som påbörjar sin anställning i vår förvaltning där du kommer få en fadder och introduktion i verksamhetens olika delar ...
2021-05-11 2021-05-25
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Fritidsledare
Pedagogiskt arbete i fritidshem och grundskola. Du kommer i ett nära samarbete med ambitiösa pedagoger bedriva pedagogiskt arbete under hela skoldagen. Förutom uppdraget i fritidshemmet ingår det även i arbetsuppgifterna att ge stöd till elever i deras skolarbete. Du undanröjer hinder för inlärning och bidrar till att skapa en skola som fungerar för alla. Du arbetar nära de andra pedagogerna och arbetsuppgifter som kan bli aktuella är närvarorapportering, rastvärd, matvärd, närvara vid förflyttningar och undervisning. Vi söker två fritidsl...
2021-05-11 2021-05-25
Enköpings kommun Vård och omsorg Sjuksköterska - samsjuklighetsboende
Ditt övergripande ansvar är: 1. att arbeta evidensbaserat och leda det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget på ett nytt Samsjuklighetsboende (Enberga) som drivs gemensamt av socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen . 2. den huvudsakliga delen av din arbetstid kommer du att arbeta teambaserat med kunder och verksamheter knutna till LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Du kommer här att arbeta med HSL-ärenden tillsammans med andra sjuksköterskor. På Enberga bor vuxna, som på grund av missbruksproblemati...
2021-05-10 2021-05-31
Enköpings kommun Vård och omsorg Enhetschef Kommunrehab
Vi söker dig som tillsammans med våra arbetsterapeuter och fysioterapeuter vill fortsätta vårt utvecklingsarbete och upprätthålla vår höga kvalité. Detta innebär att leda en kompetent grupp av självständiga medarbetare både i vardagen och mot framtida utmaningar. Tillsammans med gruppen omprövar du kontinuerligt behov av kvalitets- och metodutveckling då omvärlden är i ständig förändring. Sedvanliga arbetsuppgifter för chef gällande medarbetare, verksamhet och ekonomi.
2021-05-07 2021-05-23
Enköpings kommun, Korsängsskolan Fritidspedagog /Lärare fritidshem
Vi söker en lärare mot fritidshem eller en fritidspedagog på heltid till vårt fritidshem i F-6. Du kommer att ansvara för att skapa goda förutsättningar för lärande under elevernas hela dag på skolan och arbeta med att utveckla deras förmågor, kunskapsmässigt och socialt, som beskrivs i våra styrdokument. Ditt uppdrag är indelat i tre större delar som utgörs av delaktighet i; 1. Skolsamverkan, elevernas verksamhet under skoldagen i samarbete med ansvariga lärare. 2. Skolgårdsverksamheten, som syftar till att trygga elevernas raster och socia...
2021-05-06 2021-05-20
Enköpings kommun Vård och omsorg Enhetschef
Som chef inom äldreomsorgen har du en viktig roll i den dagliga verksamheten. Du coachar, stöttar och leder det dagliga arbetet, samtidigt som du har kontakt med de äldre och deras anhöriga. Som chef har du en nyckelposition för att vår äldreomsorg i kommunen ska fungera dygnet runt, året runt. Ditt ansvar som enhetschef inom äldreomsorgen kommer att omfatta medarbetare, arbetsmiljö samt visst ekonomiskt ansvar. Din närmsta chef kommer vara Adéle de Waard som är resultatenhetschef och har det övergripande ansvaret för Kungsgården. Samverkan ...
2021-05-05 2021-05-23
Enköpings kommun, Enöglaskolan Lärare i tyska / gärna i kombination med annat ämne.
Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån styrdokumenten. I arbetsuppgifterna ingår det att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling i vårt digitala system, Infomentor. Läroplanens kapitel 1 och 2 ska vara väl synlig i din undervisning. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med vårdnadshavare och berörda myndigheter. Du jobbar utifrån kriterierna för framgångsrik undervisning och språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen och vill jobba för att utveckla elevernas lärmiljö så att den är...
2021-05-05 2021-05-19
Enköpings kommun, Enöglaskolan Förskollärare till förskoleklass
Som förskollärare ansvarar du för att leda, planera, dokumentera och utvärdera verksamheten tillsammans med arbetslaget. Du utvecklar och utformar den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Du arbetar tillsammans med övriga i arbetslaget för att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för barnen. Vi utgår ifrån varje barns förmåga att utvecklas där du stärker barnet genom att lyssna, stötta och uppmuntra. Då barnets hela dag är viktigt gör du delar av din tid i fritidsverksamheten.
2021-05-05 2021-05-19
Enköpings kommun, Enöglaskolan Fritidspedagog / Lärare i fritidshem
Vi söker dig som vill vara med att utveckla skolans fritidshem. Vi arbetar för ett aktivitetsstyrt och upplevelsebaserat fritidshem, där eleverna ska erbjudas alternativ och miljöer för att utvecklas och lära hela dagen. Dina arbetsuppgifter består främst i att arbeta utifrån ett fritidshemsperspektiv under fritids- och skoltid. På vår skola innebär det bl. a. att du leder aktiviteter på rasten, undervisar på fritidshemmet, möter och samverka med olika professioner.
2021-05-05 2021-05-19
Enköpings kommun Vård och omsorg Stödassistent inom LSS - Timvikarier vaken natt
Som stödassistent till personer med funktionsnedsättning som har insatser enligt LSS (stöd och service för vissa funktionshindrade) arbetar du med att stötta kunden i sin dagliga livsföring och för att denne ska få rätt stöd till ett självständigt liv. Arbetet sker huvudsakligen i kundens hem och dina arbetsuppgifter styrs av kundens behov och egna önskemål. Natten ska vara tyst och lugn för att våra kunder ska kunna sova. Ibland behöver våra kunder stöd på natten och då finns du där för deras behov. Saker som är svåra att göra på dagtid, för ...
2021-05-05 2021-06-04
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Förvaltningsledare PM3
Du blir en del av ett engagerat Utvecklings- och strategiteam om cirka fem personer som tillsammans arbetar för att utveckla och implementera digitala arbetssätt tillsammans med kommunens olika verksamheter. Din primära arbetsuppgift blir att förvalta Enköpings modell av PM3. I detta arbete ingår bland annat att: • Tillsammans med verksamheten och IT utveckla förvaltningsmodellen över tid • Stötta förvaltningsobjekten i deras arbete • Hantera och administrera forum och nätverk relaterat till förvaltningsarbetet Du kommer också att stödja ko...
2021-05-05 2021-05-23
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Lärare år 7-9 Matematik Bergvretenskolan
Tillsammans med dina kollegor gör du medvetna pedagogiska val för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla elever att må bra och nå måluppfyllelse utifrån våra styrdokument. Du är mentor för en grupp elever och låter analys av resultat ligga till grund för hur du planerar och genomför din undervisning. Du är en del i ett arbetslag och stödjer och utmanar för att bidra till utveckling. Du undervisar i matematik samt ev. annat ämne i år 7-9.
2021-05-04 2021-05-16
Enköpings kommun Vård och omsorg Undersköterska till Socialpsykiatrin
Vi söker nu en ny undersköterska till Socialpsykiatrins särskilda boende, Solgården. Solgården består av sjutton permanenta lägenheter och en korttidsplats. I din roll som undersköterska hos oss arbetar du i ett nära samarbete med ansvarig sjuksköterska och baspersonal. Du ingår även i socialpsykiatrins centrala-och lokala kvalitetsgrupp, där enheters kvalitetssäkringsarbete är i fokus. I rollen som undersköterska har du ett huvudansvar för att utföra de HSL-och omvårdnadsinsatser som dagligen sker på boendet. Då vi vid behov behöver fördela om...
2021-05-04 2021-05-18
Enköpings kommun, Westerlundska gymnasiet Lärare i handelsämnen
Du kommer att undervisa eleverna i service, kommunikation och företagande. Läsåret 22/23 kommer handelsprogrammet att förnyas på nationell nivå och du kommer att vara en viktig kraft i införandet av ny poängplan och förändrade kurser. Du och kollegorna i arbetslaget kommer leda denna process i ett nära samarbete. I skapandet av något nytt vill vi bevara de positiva värden vi idag har på programmet med trygg erfarenhet av service och företagande, ett nära och relationellt arbete med eleverna samt ett gott samarbete med lokala företag. Ytterligar...
2021-05-03 2021-05-17
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Administrativ assistent
Vi söker dig som är en stjärna på administration, struktur och service. Om du lockas av möjligheten att få en stor bredd i dina administrativa arbetsuppgifter och som tycker det skulle vara intressant att tillhöra samhällbyggnadsförvaltningen så tror vi att vi har det perfekta uppdraget för dig! Arbetsuppgifterna är varierade och kan tex innebära att registrera nyanställda, boka upp utbildningar, hantera administration i rekryteringar, boka lokaler, beställa fika samt koordinering kring olika möten. Rollen innehåller flera administrativa göro...
2021-05-03 2021-05-16
Enköpings kommun Vård och omsorg Stödassistent/Stödpedagog
Som stödassistent/stödpedagog inom daglig verksamhet arbetar du med att stötta kunden i sin dagliga livsföring genom att individanpassa arbetsuppgifter, tillgodose basala behov, handleda, stödja och motivera kunden i aktiviteter och arbetsuppgifter. En stor del av arbetet går ut på att skapa och bibehålla en god och nära relation till kunden samt arbeta för att denna har en meningsfull sysselsättning. Du arbetar tillsammans med dina kollegor med salutogent, respektfullt och individanpassat bemötande i alla situationer. Det är viktigt att du h...
2021-05-03 2021-05-30
Enköpings kommun Vård och omsorg Stödassistent / Stödpedagog
Som stödassistent/stödpedagog inom daglig verksamhet arbetar du med att stötta kunden i sin dagliga livsföring genom att individanpassa arbetsuppgifter, tillgodose basala behov, handleda, stödja och motivera kunden i aktiviteter och arbetsuppgifter. En stor del av arbetet går ut på att skapa och bibehålla en god och nära relation till kunden samt arbeta för att denna har en meningsfull sysselsättning. Du arbetar tillsammans med dina kollegor med salutogent, respektfullt och individanpassat bemötande i alla situationer. Det är viktigt att du ...
2021-05-03 2021-05-30
Förskolan Förskollärare
Som förskollärare ansvarar du för att leda, planera, dokumentera och utvärdera verksamheten tillsammans med arbetslaget. Du utvecklar och utformar den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Du arbetar tillsammans med övriga i arbetslaget för att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för barnen. Vi utgår ifrån varje barns förmåga att utvecklas där du stärker barnet genom att lyssna, stötta och uppmuntra. Hos oss bidrar du till att verksamheten utvecklas i rätt riktning och ger våra barn...
2021-04-30 2021-05-14
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Strategisk inköpare
Som strategisk inköpare har du ansvar för att självständigt leda och genomföra upphandlingar inom olika varu- och tjänsteområden men framförallt byggentreprenader med skiftande komplexitet. Du arbetar med flera upphandlingar parallellt, med ansvar för att driva upphandlingarna framåt i nära samarbete med verksamheten. Enköpings kommun har många spännande upphandlingsprojekt på gång där du blir en viktig del. Du kommer få ett ansvar som kontaktperson mot en specifik förvaltning och även ett kategoriansvar när vi implementerat det arbetssättet. ...
2021-04-30 2021-05-18
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli- och utredningschef
Vi söker nu en kansli- och utredningschef som driver utvecklingen inom avdelningen för ledningsstöd på såväl strategisk som operativ nivå. Du kommer att ha en viktig, övergripande roll i att leda och styra det kommunövergripande utvecklingsarbetet inom avdelningens verksamhetsområden, kommunen som helhet och i relation till kommunledningen. Kommunstyrelsen är föregångare och förebild för stöd, service och styrning. Kansli- och utredningschefen har en central roll i kommunens utvecklingsarbete. Avdelningens uppdragsgivare är både kommunledninge...
2021-04-30 2021-05-17
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Lärare fritidshem
Pedagogiskt arbete både på fritidshem och i grundskola med fokus på elevers måluppfyllelse under hela skoldagen. Du arbetar i team med alla yrkesgrupper på skolan på skolan. Uppdraget innebär att du planerar, genomför och utvärderar undervisningen utifrån läroplan och lokala styrdokument. Du kommer att jobba med barn i åldern 6 - 12 år i fritidsverksamheten. Du arbetar med att utveckla barnens sociala förmågor och för att tillföra kunskaper i exempelvis matematik, biologi, språk och samhällskunskap. I rollen som pedagog är du en tydlig led...
2021-04-30 2021-05-14
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Grundskollärare NO åk 4-6
Undervisning i åk 4-6 Uppdraget innebär att du planerar, genomför och utvärderar undervisningen utifrån läroplan och lokala styrdokument. Läroplanens kapitel 1 och 2 ska vara väl synlig i din undervisning och du arbetar behovsanpassat, lösningsfokuserat och formativt. Vi har en organisation och ett arbetssätt som möjliggör arbete i lärande team. Vi söker dig som trivs med att samarbeta med andra och vill bedriva formativ undervisning med varierande arbetssätt anpassat efter eleverna behov. Tjänsten består av planering, genomförande och uppf...
2021-04-30 2021-05-14
1 2 >