Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i nederländska
Enheten modersmål söker modersmålslärare för att undervisa i språket nederländska inom grundskolan utifrån gällande styrdokument. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för elevernas planering, genomförande av undervisning, uppföljning, bedömning och betygssättning. Tjänsten innehåller även att studiehandleda de elever som inte har kommit så långt i sin svenska språkutveckling i andra ämnen. Arbetsuppgifterna innebär att sökande har god datorvana stor förmåga till flexibilitet och ett ansvarsfullt tankesätt. Undervisningen genomförs på olika skolo...
2023-05-26 2023-06-09
Statens institutionsstyrelse Behandlingspedagog som vill göra skillnad
Behandlingspedagog som vill göra skillnad Behandlingspedagog - Tillsvidareanställning Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring. SiS ungdomshem Eknäs tar emot skolpliktiga pojkar med psykosoci...
2023-05-26 2023-06-11
Enköpings kommun Miljö & Byggnadsförvaltningen Enhetschef Miljöavdelningen
I Enköpings kommun är chefs-och ledarskapet ett prioriterat område sedan flera år tillbaka. Vi tror att bra ledare är den enskilt viktigaste faktorn för att locka nya medarbetare och få befintliga att fortsätta utvecklas med oss. Bra ledare bidrar till en god arbetsmiljö och till att medarbetarna kan utveckla bra och effektiva verksamheter för Enköpingsborna. Vi tror också att lösningarna på våra utmaningar ligger i en utveckling som drivs av kompetenta ledares och medarbetares kreativitet, inre motivation och vilja att bidra till ständiga förb...
2023-05-24 2023-06-11
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Verksamhetsutvecklare/förändringsledare
Vill du göra skillnad? För att kommunsverige ska klara av sina uppgifter i framtiden behöver stora förändringar göras när det gäller arbetssätt, innovation och nya tekniska lösningar. Du kommer att vara en del av denna förändringsresa genom att stötta verksamheterna i deras utveckling, men även att vara kontakten med centrala resurser som t.ex. juridik, IT-stöd och upphandling Utmaningen är att tillsammans med de olika verksamheterna synliggöra deras behov, utmana befintliga processer och arbetssätt, utvekla nya processer och införa dessa och k...
2023-05-24 2023-06-18
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Projektledare med fokus på förändring och innovation
Vill du göra skillnad? För att kommunsverige ska klara av sina uppgifter i framtiden behöver stora förändringar göras när det gäller arbetssätt, innovation och nya tekniska lösningar. Du kommer att vara en del av denna förändringsresa genom att planera, leda och följa upp flera av de projekt som syftar till att förändra kommunen. Utmaningen är att tillsammans med de olika verksamheterna sammanställa deras behov, utmana befintliga processer och arbetssätt, ta fram nya processer och införa dessa och kanske digitalisera några där det är lämpligt....
2023-05-24 2023-06-18
Enköpings kommun Vård och omsorg Ledsagare enligt LSS
Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare till en ung kvinna i centrala Enköping. Att arbeta som ledsagare innebär att du ger en annan människa stöd att kunna delta i aktiviteter utanför hemmet, med målet att personen ska kunna delta i fritidsaktiviteter. Ledsagningen ska vara individuellt utformad och därför är det viktigt att du som ledsagare är flexibel och arbetar utefter det beslut som finns och är lyhörd för kundens behov. Vår kund ser fram emot att få gå i affärer, ta en fika och göra utflykter tillsammans med sin ledsagare. Är du en...
2023-05-24 2023-06-30
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsförvaltare
Som fastighetsförvaltare hos oss har du totalansvar för byggnaderna inom ditt förvaltarområde och dina främsta arbetsuppgifter kommer vara att: - ansvara för att skapa ett gott samarbete med verksamhetens kunder. - ha löpande kontakt och hyresförhandlingar med hyresgäster och fastighetsägare. - utveckla och förvalta fastighetsbeståndet, genom att till exempel planera och utföra underhåll, hantera myndighetskrav och upphandla ramavtal. - bedriva fastighetsägaransvaret aktivt. - ha kontakt med entreprenörer/företag/myndigheter samt beställning...
2023-05-23 2023-06-11
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Grundskollärare slöjd/annat ämne
Vi söker dig, en positiv, engagerad grundskollärare som vill undervisa och inspirera våra elever i åk 3-6 i ämnet slöjd. Uppdraget innebär att du planerar, genomför och utvärderar undervisningen utifrån läroplan och lokala styrdokument samt arbetar behovsanpassat, lösningsfokuserat och formativt. Vi söker dig som har helhetssyn, ett tydligt ledarskap och förstår värdet av ett relationsskapande förhållningssätt med elever, kollegor och vårdnadshavare. Vår värdegrund bygger på att vi gör varandra bra och att vi jobbar tillsammans! Det är viktig...
2023-05-23 2023-06-06
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Fritidsledare 80%
Du kommer att arbeta som fritidsledare i vårt fritidshem samt med elevstödjande arbete under skoltid på grupp- eller individnivå. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera, genomföra, följa upp och analysera verksamheten enligt våra styrdokument.
2023-05-23 2023-05-31
Enköpings kommun Vård och omsorg Leg Arbetsterapeut till Trygg hemgång och Planeringsteam
Uppdraget i Trygg hemgång innebär att du arbetar med fysioterapeutkollega och sjuksköterskekollega, samt med ett gäng specialiserade undersköterskor. Du kommer att arbeta som utredningsansvarig och där ni tillsammans som team utreder kunder/patienter, som får Trygg hemgångsbeslut. Trygg hemgångsbeslut får de kunder/patienter som känner sig otrygga eller råkat ut för något, som gjort att deras livssituation har förändrats och haft lite hjälp eller ingen hjälp från kommunen tidigare. Utredningen sker inom 3 veckor innan vi rapporterar vidare til...
2023-05-22 2023-06-05
Statens institutionsstyrelse Biträdande Enhetschef
Biträdande Enhetschef Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring. SiS ungdomshem Eknäs tar emot skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kri...
2023-05-22 2023-06-11
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef detaljplanering
Som enhetschef för detaljplaneringen har du ett verksamhetsansvar över hela portföljen av detaljplaneprojekt och driver arbetet tillsammans med dina medarbetare på enheten. I ditt chefsuppdrag behöver du hjälpa till att skapa goda förutsättningar för planarkitekterna att utföra sitt jobb och du blir deras naturliga bollplank i det dagliga arbetet. Du kommer även driva egna detaljplaner. Du kommer utöver verksamhetsansvaret även att ha personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att: • Utgöra stöd och vara rå...
2023-05-22 2023-06-12
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef för översiktlig och strategisk planeringen
Inom den aktuella enheten ligger ansvaret för den översiktliga planeringen (i enlighet med plan- och bygglagen) samt de strategiska frågorna bostadsförsörjning, befolkningsstatistik och prognos, regionala planeringsfrågor inom tex infrastruktur och kollektivtrafik, naturvård, strategiska vattenfrågor samt åtgärdsarbete inom vattenförvaltning. Med en bredd av frågor och många spännande planer och utvecklingsprojekt på gång söker vi nu en enhetschef. Som enhetschef för den översiktliga och strategiska planeringen ingår verksamhetsansvar över en...
2023-05-22 2023-06-12
Enköpings kommun, Bergvretenskolan Lärare hem- och konsumentkunskap Bergvretenskolan
Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån styrdokumenten. Du gör medvetna val för att skapa förutsättning för våra elever att må bra och nå måluppfyllelse. Du arbetar i moderna och välrustade lokaler och samarbetar med erfarna och kompetenta kollegor. Mentorskap i år 7-9 ingår.
2023-05-21 2023-05-31
Enköpings kommun Vård och omsorg Fysioterapeut
Som fysioterapeut på Kommunrehab ansvarar du för fysioterapeutiska insatser till kommuninvånare som bor i ordinärt boende och på särskilda boenden. Du bidrar till att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt genom att öka individens fysiska aktivitet, initiera träning, samt handleda personal inom dessa områden. Förskrivning av hjälpmedel samt utbildning av personal ingår i arbetet.
2023-05-16 2023-06-09
Enköpings kommun, Örsundsbroskolan Lärare 4-6 Örsundsbroskolan
Arbeta som lärare i årskurserna 4-6
2023-05-16 2023-05-30
Enköpings kommun, Örsundsbroskolan Lärare slöjd trä och metall på Örsundsbroskolan
Du undervisar i ämnet slöjd för årskurs 3-9.
2023-05-16 2023-05-30
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Lärare i musik åk 3-9
Du kommer att undervisa i musik i årskurs 3-9 och ingår i ett av skolans arbetslag. I tjänsten ingår även mentorskap.
2023-05-16 2023-05-30
Enköpings kommun Miljö & Byggnadsförvaltningen Miljöinspektör
Som miljöinspektör arbetar du med tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Det finns möjligheter till varierande arbetsuppgifter inom B-, C- och U-verksamheter, avfall, dagvatten, lantbruk och strandskydd. Det finns även möjligheter till att jobba med förorenade områden, den tillsynen kommer bedrivas på både bekräftade och obekräftat förorenade områden. Vi tror även att du skulle kunna jobba med anmälningsärenden med åtgärdsprogram vid sanering och underrättelseärenden. Om det finns intresse skulle du även kunna vara en del av vårt arbete med ...
2023-05-15 2023-05-31
Enköpings kommun Vård och omsorg Undersköterskor till Poolen Hemtjänst centrum
Vi utökar vår Pool på Hemtjänst centrum och säker därför nya medarbetare! Om du är undersköterska och gillar att ha ett omväxlande arbete där du roterar i olika hemtjänstgrupper kan du var den vi söker! Hemtjänst är en lagstyrd verksamhet som möjliggör för människor att bo kvar hemma så länge som möjligt och med hjälp av våra insatser leva ett självständigt liv. Vi arbetar med stöd till främst äldre personer i deras hem och med utgångspunkt i myndighetsbeslut. Flera kunder har även hälso- och sjukvårdsinsatser. Vi har ett starkt kundperspekti...
2023-05-15 2023-06-11
Enköpings kommun, Korsängsskolan Administratör grundskola
Om du gillar att ha flera processer i gång samtidigt och att ha många kontakter under en dag är det här ett jobb för dig. Som skoladministratör på Korsängsskolan arbetar du med både personal- och elevfrågor, vilket innebär t ex vikarieanskaffning, registrering av personal och elever i de system som vi använder oss av, skriva anställningsavtal, introduktion av nyanställ personal, hjälp vid beställningar och upphandling. Ditt uppdrag är också att vara ett stöd i rektors och biträdande rektorers processer. Du behöver ha mycket god datavana, att ku...
2023-05-15 2023-05-29
Enköpings kommun Vård och omsorg Timvikarier till socialpsykiatrin
Som boendestödjare/stödassistent inom socialpsykiatrin arbetar du med att ge stöd i vardagen till personer med psykiska funktionsnedsättningar utifrån ett salutogent förhållningssätt. Det salutogena förhållningsättet innebär att arbetet inriktas på att göra vardagen meningsfull, begriplig och hanterbar för den enskilde. Du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta strategiskt och målmedvetet med det pedagogiska arbetet. Du ska verka för god livskvalité där den enskilde ges bästa möjlighet att utveckla sina förmågor och styrkor. Det innebär a...
2023-05-12 2023-06-04
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Energiingenjör
Som energiingenjör kommer du att: - leda, driva och samordna förvaltningens arbete för att minska energi genom beteendeförändring. - följa upp och analysera energianvändning. - delta i förvaltningens utvecklingsarbete. - Jobba med energieffektivisering. - delta i avdelningens miljöarbete. - stötta energisamordnare med omvärldsbevakning och vara stöd till energieffektivisering, vara framtagande av energiplan och tillhörande projekt. - vara förvaltningens representant i att skapa beteendeförändringar för minskning av energianvändning. - skapa öns...
2023-05-12 2023-06-12
Enköpings kommun Vård och omsorg Arbetsterapeut
Som arbetsterapeut ansvarar du för arbetsterapeutiska insatser till kommuninvånare som bor i ordinärt boende och på särskilda boenden. Du arbetar med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. I arbetet ingår bland annat att göra bedömningar av patienters aktivitetsförmåga, intygsskrivning, förskrivning av hjälpmedel och handledning och utbildning av vårdpersonal. Du kommer till ett härligt gäng kollegor som är kompetenta, hjälpsamma, kreativa, modiga och roliga att arbeta tillsammans med! Vi erbj...
2023-05-11 2023-06-09
Enköpings kommun, Westerlundska gymnasiet Studie- och yrkesvägledare till Westerlundska gymnasiet och Enöglaskolan
Tjänsten kommer att vara 25% på Enöglaskolan och 75% på Westerlundska gymnasiet. På gymnasiet kommer du att arbeta med introduktionsprogrammen samt Fordons- och transportprogrammet. I arbetsuppgifterna ingår vägledning i grupp men framförallt med enskilda elever. Du ska kunna informera och vägleda om utbildningsval, yrkesmöjligheter och framtida arbetsmarknad utifrån elevernas förutsättningar och önskemål. Du ska också kunna stimulera elevens intresse och nyfikenhet för kommande val och inriktningar under och efter grundskole- respektive gymnas...
2023-05-11 2023-05-31
1 2 >