Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Förskollärare
Som förskollärare ansvarar du för att leda, planera, dokumentera och utvärdera verksamheten tillsammans med arbetslaget. Du utvecklar och utformar den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Med utgångspunkt i styrdokumenten tillsammans med Storskogens processberättelser, skapar du en utvecklande, utmanande och trygg miljö, där du även leder och entusiasmerar kollegor i det pedagogiska uppdraget. En viktig del av uppdraget är att gemensamt skapa en likvärdig förskola som utgår från en h...
2022-01-21 2022-02-11
Enköpings kommun Vård och omsorg Stödassistent/stödpedagog till socialpsykiatrins särskilda boende
Socialpsykiatrins särskilda boende söker nu en ny kollega. Som stödassistent/stödpedagog inom socialpsykiatrin arbetar du med att ge stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar utifrån ett salutogent förhållningssätt. Det salutogena förhållningsättet innebär att arbetet inriktas på att göra vardagen meningsfull, begriplig och hanterbar för den enskilde. Du kommer tillsammans med dina kollegor samt boendets sjuksköterska arbeta strategiskt och målmedvetet med det pedagogiska arbetet. Vi arbetar utefter aktuell lagstiftning vilket inne...
2022-01-21 2022-02-07
Enköpings kommun Vård och omsorg Behandlingsassistent
Som behandlingsassistent är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge stöd till den enskilde utifrån dennes förutsättningar och behov. Stödinsatserna kan vara omfattande och innefatta många vardagliga situationer. Individuella samtal och motiverande arbete med fokus på kundens beroendeproblematik och/eller psykiska mående förekommer. Vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter ingår utifrån delegering. Insatserna ska dokumenteras. Samarbete med kollegor, kundens privata och professionella nätverk samt boendets sjuksköterska är av stor vikt. Du deltar a...
2022-01-21 2022-02-06
Enköpings kommun Socialförvaltningen Socionom med erfarenhet av arbete med våld i nära relation
Socialsekreterare: Arbetsuppgifterna kan variera utifrån behovet i verksamheten. Just nu söker vi en Socialsekreterare för arbete i mottagningen. Vi söker särskilt den socionom som har erfarenhet av arbete med våld i nära relation då vi utvecklar vårt tvärteam i våld. KVALIFIKATIONER • Socionomexamen eller beteendevetenskaplig examen. Om du är beteendevetare behöver du ha läst minst 15 hp socialt arbete, 7,5 hp psykologi samt 7,5 hp socialrätt/förvaltningsrätt. Alternativt har du pågående utbildning. Vi sätter medborgaren i centrum och organi...
2022-01-21 2022-02-04
Enköpings kommun Vård och omsorg Undersköterskor till Hemtjänst Centrum
I vår verksamhet utgår vi från att alla människor vill ha en god omvårdnad och livskvalitet med guldkant i vardagen även när vi blir äldre och behöver stöd av andra. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt och vår värdegrund. Vi stöttar den enskilde att tillvarata sina egna resurser på ett professionellt och respektfullt sätt. Vi erbjuder våra kunder trygghet, värdighet, gemenskap och en meningsfull vardag med guldkant. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov kunden har. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, se...
2022-01-21 2022-02-13
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Hornö i Enköping Behandlingspedagog som kan motivera till livsviktig förändring
Som behandlingspedagog har du ett stort ansvar för det dagliga arbetet med klienterna. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för beteendeobservationer och dokumentation samt i övrigt stödja och motivera klienterna med vardagliga göromål och fritidsaktiviteter. Tillsammans med övrig personal är du en vuxen förebild och ansvarar för att skapa en stabil och trygg miljö för klienterna. För att skapa denna miljö sätter vi behandlingsarbetet i fokus men det är också viktigt att skapa struktur på avdelningen, gällande exempelvis lagar, regler och säkerhets...
2022-01-20 2022-02-10
Enköpings kommun Ekonomichef
Som ekonomichef är du chef för ekonomiavdelningen och ytterst ansvarig för utveckling av kommunkoncernens övergripande ekonomiprocesser. I avdelningen ingår ekonomer, controllers och strateger. Inom avdelningen finns också en chef för redovisning och ekonomiservice. Totalt har avdelningen cirka tjugo medarbetare, varav du har personal- och arbetsmiljöansvar för sju. Ekonomiavdelningen har det övergripande och samordnande ansvaret för kommunkoncernens ekonomi- och koncernrapporteringssystem. Du förväntas bidra med tydliga beslutsunderlag och en...
2022-01-19 2022-02-06
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Djursjukskötare till Distriktsveterinärerna Fjärdhundra
Som djursjukskötare är du en viktig del i vårt team! Vi erbjuder en varierad vardag med flexibla kollegor som hjälps åt där det finns behov. Vi hjälps åt i det dagliga arbetet och bildar ett sammansvetsat team. Du kommer till stor del vara vårt ansikte utåt och har ofta den inledande kontakten med våra kunder, både på mottagningen och i telefon. Som legitimerad djursjukskötare kommer du att vara del i vårt narkosteam på smådjur. Arbetsuppgifterna består också av bland annat receptionistarbete, med kassahantering, försäljning, tidsbokning och rå...
2022-01-19 2022-02-16
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Erfaren speciallärare F-4 med inriktning läs och skriv
Du arbetar direkt mot elever med fokus på tidiga insatser kring läs- och skrivträning. Du, under ledning av specialpedagog, driver och samordnar frågor kring elevers behov av särskilt stöd.
2022-01-19 2022-02-09
Enköpings kommun Socialförvaltningen Samhällsvården söker socialsekreterare för arbete med placerade barn
Vi söker nu en socialsekreterare för att arbeta med placerade barn. På Socialförvaltningens avdelning Samhällsvård arbetar familjehemssekreterare och barnets socialsekreterare, vi kallar dem barnuppföljare. Alla placerade barn har en socialsekreterare som följer upp barnets vård, hälsa och utveckling. Barnuppföljaren arbetar nära tillsammans med familjehemssekreterare, öppenvård, skola, hälso- och sjukvården, uppdragstagare, barnens vårdnadshavare och nätverk. Vi på hade tidigare ett projekt som nu är permanentat och del av ordinarie verksamhe...
2022-01-18 2022-02-01
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Barnskötare Grillby förskola
Du är en aktiv, engagerad barnskötare som har passion för att vara en del av att jobba på en förskola med hög pedagogisk kvalité. Som barnskötare på Grillby vill vi att du är en aktiv pedagog i barngruppen. Vi jobbar med både individen och gruppen för att skapa förutsättningar för barn att lyckas och utvecklas till sin fulla potential. Du är med och planerar för barns utveckling och lärande tillsammans med ditt arbetslag och förskolläraren som leder arbetet. Arbetet i förskola handlar om omsorg, utveckling och lärande där alla medarbetare är me...
2022-01-18 2022-02-01
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Hornö i Enköping Kock dagtid, semestervikariat och timvikarie under vår och höst
Arbetet som kock innebär att du ska ombesörja att institutionens klienter får lunch och kvällsmat tillagade 5 dagar i veckan samt förbereda helgens mat. Det tillagas ca 100 portioner per dag fördelat på två mål. I köksarbetet kommer du tillsammans med din kollega förutom att laga den dagliga maten, göra beställningar av varor, planera matsedeln, packa varor och köra ut varor till avdelningarna. Uppgifterna omfattar även egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Följa de statliga ramavtalet vid beställningar. Du bör se möjligheter och t...
2022-01-17 2022-02-07
Enköpings kommun, Korsängsskolan Elevcoach på högstadiet
Som elevcoach på högstadiet har du en viktig roll för elevernas välmående under hela skoldagen. Du finns som stöd både under raster och i olika studiesituationer, som vägledare och kompletterande vuxenstöd på skolan. Du motiverar, vägleder och hjälper eleverna att strukturera både sin vardag och sina studier. Du kommer även att ansvara för skolans elevkafeteria. Utgångspunkten för ditt arbete är en övertygelse om att alla kan lyckas och att eleverna ges möjlighet att växa, utvecklas och stärka sin självkänsla. Du kommer att ingå i trygghetstea...
2022-01-17 2022-01-31
Enköpings kommun Socialförvaltningen Administrativ samordnare
Socialförvaltningens administrativa enhet ansvarar för att bistå förvaltningen med administrativt stöd. Exempelvis posthantering, diarieföring, arkivhantering, ekonomi, inköp och reception. Administrativa enheten har ett nära samarbete med socialförvaltningens övriga medarbetare för att tillsammans möta kommunens medborgares behov på bästa sätt. Vi söker nu en administrativ samordnare till enheten. I rollen som administrativ samordnare har du ett arbetsledaransvar för enhetens 7 medarbetare som består av administratörer och ekonomiassistenter....
2022-01-17 2022-02-04
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Utredare/analytiker
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildningar, yrkeshögskola, arbetsmarknadsfrågor samt integrationsfrågor. Då en av våra två utredare valt att gå vidare till nya utmaningar söker vi nu en ny kollega. Arbetet som utredare/analytiker på utbildningsförvaltningen är ett uppdrag som i huvudsak går ut på att arbeta fram och skriva utredningar och beslutsunderlag till nämnden samt att arbeta med förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. I detta uppdrag kommer du att ansvara för att ta fram, ...
2022-01-17 2022-01-31
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Lokalvårdare
Vi söker nu två lokalvårdare som vill vara en del av vårt härliga gäng och följa med oss på vår resa till att bli bäst i Sverige på lokalvård. Trivs du i nära samarbete med människor? Ser du möjligheter där andra ser problem? Har du nära till ett leende och vet att sådana smittar? Då kan du vara den vi söker! Vi erbjuder ett flexibelt arbete med eget ansvar och en daglig kontakt med våra kunder. Som en i teamet ansvarar du för städning i exempelvis sportanläggningar, kontor, skolor och förskolor. Även storstädning i kommunens fastigheter före...
2022-01-17 2022-01-31
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Lokalvårdare
Vi söker nu flera lokalvårdare som vill vara en del av vårt härliga gäng och följa med oss på vår resa till att bli bäst i Sverige på lokalvård. Trivs du i nära samarbete med människor? Ser du möjligheter där andra ser problem? Har du nära till ett leende och vet att sådana smittar? Då kan du vara den vi söker! Vi erbjuder ett flexibelt arbete med eget ansvar och en daglig kontakt med våra kunder. Som en i teamet ansvarar ni för städning av tex skolor, sportanläggningar, bibliotek och förskolor. Även storstädning och golvvård förekommer. Du b...
2022-01-17 2022-01-31
Enköpings kommun Vård och omsorg Timvikarier till Åkersbergsvägen 3
I vår verksamhet utgår vi från att alla människor vill ha en god omvårdnad och livskvalitet med guldkant i vardagen även när vi blir äldre och behöver stöd av andra. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt och vår värdegrund. Vi stöttar den enskilde att tillvarata sina egna resurser på ett professionellt och respektfullt sätt. Vi erbjuder våra kunder trygghet, värdighet, gemenskap och en meningsfull vardag med guldkant. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov kunden har. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, ser...
2022-01-14 2022-01-30
Enköpings kommun, Hemtjänst Centrum Undersköterska/Vårdbiträde till Hemtjänstcentrum
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov kunden har. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, service och social samvaro, samt med dokumentation, planering, vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter och utvecklingsarbeten. Som undersköterska/vårdbiträde ger du inte bara praktisk vård, du är också den som lyssnar, förstår, stöttar, uppmuntrar och underlättar. Vi söker dig som tycker om att arbeta tillsammans med äldre människor, tycker att social samvaro och meningsfullhet är viktiga ingredienser i vardagen.
2022-01-14 2022-02-13
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Skolassistent Skolstaskolan
Du kommer att vara en viktig person mitt i skolan med en central funktion och med flera olika arbetsuppgifter - både administrativa och i direktkontakt med människor. Nedan är en beskrivning av de centrala arbetsuppgifterna: Du kommer att vara ansvarig för den administration som rör elever, personal och ekonomi. Det innebär arbete i en rad olika digital system som t ex Proceedo, Procapita, Visma Window och Infomentor. Du kommer att vara ett viktigt stöd för rektor och personal i den administrativa driften av skolan - till exempel fakturor, budg...
2022-01-14 2022-02-04
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Planeringsingenjör/byggledare
Som planeringsingenjör/ byggledare mot ledningsnät kommer du att arbeta nära driftchefen och arbetsledaren i arbetet med drift, underhåll och reinvesteringar i ledningsnätet. Ditt fokus kommer vara på att planera arbetet på kort och lång sikt. I detta ingår bland annat: • Planera, utveckla och leda drift och underhållsarbete på ledningsnätet som i första hand utföres av intern personal • Utveckla och dokumentera rutiner i det dagliga arbetet. • Stödja arbetsledning och personal vid reinvest/nyanläggning och underhåll av ledningsnätet både inte...
2022-01-14 2022-02-04
Enköpings kommun Skolkurator
Vi erbjuder ett brett, spännande och omväxlande arbete i vår elevhälsa. Ditt övergripande uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med elevernas lärmiljö och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Du kommer att arbeta inom grundskolans verksamhet (förskoleklass till årskurs 9). Du kommer att vara centralt anställd inom elevhälsan i Enköpings kommun, men ha din arbetsplats på två grundskolor i kommunen. Arbetet innebär samarbete mellan skolor och med övriga yrkesgrupper inom skolan. Uppdraget som skolkurator innebär a...
2022-01-12 2022-01-26
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Hornö i Enköping Behandlingsassistent, sommar- och timvikarier
Skulle du vilja ha ett arbete där din förmåga att skapa relationer kommer att vara avgörande för din framgång i arbetet? Lockas du av tanken att du på daglig basis skulle kunna göra skillnad i någon annans liv? Är du en förtroendeingivande person som är bra på att lyssna och stötta andra? Skulle du vilja tillhöra en arbetsgrupp med riktigt stark sammanhållning som stöttar varandra? Då borde du söka till oss? I arbetet som behandlingsassistent kommer du att delta i den dagliga verksamheten där du kommer att medverka i aktiviteter både på och ut...
2022-01-12 2022-02-02
Enköpings kommun Vård och omsorg Stödassistent
Omnia daglig verksamhet söker medarbetare till Aktivitetsinriktningen och Individinriktningen. Som stödassistent/stödpedagog inom Omnia daglig verksamhet arbetar du med att stötta kunden i sin dagliga livsföring genom att individanpassa arbetsuppgifter, tillgodose basala behov, handleda, stödja och motivera kunden i sin kommunikation, aktiviteter och arbetsuppgifter. En stor del av arbetet går ut på att skapa och bibehålla en god och nära relation till kunden samt arbeta för att denna har en meningsfull sysselsättning. Du arbetar tillsammans...
2022-01-12 2022-02-04
Enköpings kommun Vård och omsorg Leg. Sjuksköterska
Vi välkomnar de kollegor som har mycket goda idéer kring hur vi tillsammans kan skapa det bästa äldreboendet för våra kunder. Du kommer vara omvårdnadsansvarig (OAS) och ansvarig för en säker och ändamålsenlig vård och behandling vad gäller kundens fysiska och psykiska behov. Vissa arbetsledande uppgifter kan ingå efter överenskommelse med resultatenhetschef. Du kommer ansvara för att handleda medarbetarna i olika omvårdnadsuppgifter som bemötande, hygien och måltidssituation. Du ansvarar också för att utveckla medarbetarna i hälso- och sjukv...
2022-01-12 2022-01-30
1 2 >