Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Fjärdhundra förskola
Som förskollärare ansvarar du för att leda, planera, dokumentera och utvärdera verksamheten tillsammans med arbetslaget. Du utvecklar och utformar den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Du har även ett övergripande ansvar för att utveckla förskolans arbete mot satta mål och styrdokument. Du arbetar tillsammans med övriga i arbetslaget för att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för barnen. Vi utgår ifrån varje barns förmåga att utvecklas där du stärker barnet genom att lyssna, stöt...
2022-06-23 2022-07-07
Enköpings kommun, Westerlundska gymnasiet Lärare i SvA, engelska och franska till Westerlundska gymnasiet
Du kommer att ingå i ett arbetslag och även vara med och utveckla undervisningen i ett ämneslag. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen planering, undervisning, bedömning och mentorskap. Med digitala verktyg som naturliga inslag i arbetet ges du mycket goda möjligheter att arbeta varierat. Våra elever har god tillgång till IT-verktyg och alla har 1:1 lösning.
2022-06-23 2022-08-01
Enköpings kommun, Korsängsskolan Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Som fritidsledare gör du stor skillnad för eleven. Du finns med under hela dagen och får en helhetsbild kring hur eleven och gruppen fungerar i klassrummet och i fritidsverksamheten. Det ger fantastiska möjligheter att analysera elevens behov, vilket ger dig möjlighet att jobba med aktiviteter som stärker eleven och gruppen i deras skolgång. Eleverna står i fokus, men ditt uppdrag innebär också att du samarbetar nära med andra yrkesgrupper på skolan. Du samverkar mycket med övriga pedagoger och elevhälsoteamet, men också med föräldrar och ibla...
2022-06-23 2022-07-07
Enköpings kommun, Enöglaskolan Lärare i mellanstadiet
Du kommer att undervisa i mellanstadiet. Du jobbar nära dina kollegor i teamet och har tillsammans med dem ett gemensamt ansvar för elevens hela dag. I alla ämnen jobbar vi utifrån ett språkutvecklande arbetssätt då vi är en skola med många språk. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån styrdokumenten. I arbetsuppgifterna ingår det att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling i vårt digitala system. Läroplanens kapitel 1 och 2 ska vara väl synlig i din undervisning. I arbetsuppgift...
2022-06-22 2022-07-06
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Eknäs SiS Ungdomshem Eknäs söker Behandlingsassistenter på sommarvikariat
Vi söker en behandlingsassistent på vikariat. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med människor i utsatta livssituationer. Som behandlingsassistent har du ett stort ansvar och är delaktig i behandlingsarbetet med ungdomarna. Tillsammans med övrig personal är du en vuxen förebild och ansvarar för att skapa en stabil och trygg miljö för ungdomarna. För att möjliggöra denna miljö är det viktigt att skapa och bibehålla en tydlig struktur på avdelningen gällande exempelvis förhållningssätt, rutiner och regler. Du deltar i det dagliga arbet...
2022-06-22 2022-07-08
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Eknäs SiS Ungdomshem Eknäs söker en Lokalvårdare till sommarvikariat
Eknäs söker nu dig med kunskap och erfarenhet inom lokalvård som har en god servicekänsla samt en önskan om att vara med och bidra till en så god miljö som möjligt för våra klienter. Sommarvikariatet innefattar städning av de gemensamma utrymmen som finns på institutionen samt kontor. På enheten finns fyra avdelningar med respektive personalytor, en skolbyggnad med tillhörande idrottshall. Utöver detta finns en administrationsbyggnad med bl.a. en tvättstuga samt matsal och konferensutrymmen.
2022-06-22 2022-07-08
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Eknäs Fastighetsskötare på deltid till SiS Ungdomshem Eknäs
Till SiS ungdomshem Eknäs söker vi nu en Fastighetsskötare på deltid (enligt överenskommelse) för ett sommarvikariat. Arbetsuppgifterna som fastighetsskötare hos oss består av vaktmästarliknande uppgifter, exempelvis intern transport, snickerijobb och löpande underhåll av inventarier. Du är en av institutionens kontaktpersoner gentemot externa aktörer i fastighetsfrågor och du ska arbeta kostnadsmedvetet. Att hjälpa till att ta emot leveranser ingår i tjänsten. I det dagliga arbetet kommer du komma i kontakt med ungdomar vilket ställer krav på ...
2022-06-22 2022-07-15
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Lärare åk 1 och 2
Du kommer att ingå i ett lärarlag som undervisar åk 1 och 2 och under läsåret 22/23 kommer du att ansvara för en åk 2. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån styrdokumenten. I arbetsuppgifterna ingår det att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling i vårt digitala system. Läroplanens kapitel 1 och 2 ska vara väl synlig i din undervisning. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med vårdnadshavare och berörda myndigheter.
2022-06-21 2022-06-28
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Lärare i ma/NO
Du kommer att ingå i arbetslag 5-9 och undervisa i matematik och NO i åk 7-9. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån styrdokumenten. I arbetsuppgifterna ingår det att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling i vårt digitala system. Läroplanens kapitel 1 och 2 ska vara väl synlig i din undervisning. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med vårdnadshavare och berörda myndigheter samt klassansvar/mentorskap i åk 7-9.
2022-06-21 2022-06-30
Enköpings kommun Vård och omsorg Stödassistent på gruppbostad (vaken natt) - sommarvikariat
I din roll kommer du att stötta personer med funktionsnedsättning mot målet att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du arbetar huvudsakligen i kundens hem och dina arbetsuppgifter styrs av kundens behov och önskemål. Natten ska vara tyst och lugn för att våra kunder ska kunna sova. Ibland behöver våra kunder stöd på natten och då finns du där för deras behov. Saker som är svåra att göra på dagtid, för att det rör sig personer i lokalerna, gör vi på natten förutsatt att det inte stör sovande kunder. Det kan också förekomma...
2022-06-21 2022-07-11
Enköpings kommun, Korsängsskolan Förskollärare i förskoleklass
Som förskollärare i förskoleklass kommer du att ingå i ett arbetslag och arbeta med barnens utveckling både kognitivt och socialt. I arbetstiden ingår även arbete på fritids. Arbetet innebär att du tillsammans med dina kollegor driver pedagogisk utveckling för eleverna. Du kommer att planera, genomföra och följa upp verksamheten enligt gällande styrdokument och verksamhetens mål. Under en arbetsdag hos oss har du ett nära samarbete med skolans övriga verksamheter och i tjänsten ingår det att arbeta med eleverna under hela skoldagen.
2022-06-20 2022-06-29
Enköpings kommun Vård och omsorg Resultatenhetschef
Vi söker dig som vill vara chef i en nyskapad enhet med sjuksköterskor, jourverksamhet, planeringsteam och utredningshemtjänst. Denna enhet är en del av verksamhetsområde Hälsa och sjukvård där även rehabenhet och hjälpmedelsansvarig finns. Din närmaste chefskollega blir resultatenhetschefen för rehabenheten och ytterst ansvarig för verksamheten är verksamhetsområdeschef för hälsa och sjukvårdsenheten. I uppdraget ingår att: - bygga systematik med tydlig uppföljning och forum för dialog vid nya riktlinjer, tydlig implementering gällande nya...
2022-06-20 2022-07-13
Enköpings kommun Vård och omsorg Stödassistent på gruppbostad inom LSS (timvikariat)
Som stödassistent kan du verkligen göra skillnad för andra människor! I din roll kommer du att stötta personer med funktionsnedsättning mot målet att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du arbetar huvudsakligen i kundens hem och dina arbetsuppgifter styrs av kundens behov och önskemål. Det innebär att du stöttar kunden i vardagen med till exempel kommunikation, personlig hygien, tvätt, städning och matlagning. Men du kommer också att få möjlighet att vara delaktig i kundens fritidsintressen, som till exempel att skapa, pys...
2022-06-17 2022-07-17
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef detaljplanering
Som enhetschef för detaljplaneringen har du ett verksamhetsansvar över en portfölj av detaljplaneprojekt. Ditt huvudsakliga uppdrag kommer vara att skapa goda förutsättningar för att planarkitekterna ska kunna göra sitt yttersta i sina projekt. Du kommer vara det naturliga bollplanket till planarkitekterna och tillsammans med enheten planera och prioritera det gemensamma arbetet. Du kommer utöver verksamhetsansvaret även att ha personal- och budgetansvar. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att: - Utgöra stöd och rådgivare till planarkitektern...
2022-06-16 2022-07-31
Enköpings kommun Vård och omsorg Stödassistent på gruppbostad för funktionshindrade (LSS)
Som stödassistent kan du verkligen göra skillnad för andra människor! I rollen som stödassistent inom LSS kommer du att stötta personer med funktionsnedsättning med målet att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Därför är det viktigt med ett respektfullt och individuellt anpassat bemötande i alla situationer, Du arbetar huvudsakligen i kundens hem och dina arbetsuppgifter styrs av kundens behov och önskemål. Det innebär att du stöttar kunden i vardagen med till exempel kommunikation, personlig hygien, tvätt, städning och m...
2022-06-15 2022-07-31
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Fritidspedagog/arbetslagsledare med samordningsansvar
Vi söker dig, en positiv, engagerad lärare mot fritidshem/fritidspedagog som vill undervisa och inspirera våra elever i åk F-6 men som också vill vara med och utveckla hela Munksundsskolans verksamhet. Uppdraget innebär undervisning i fritidshemmet och utveckling av fritids pedagogiska verksamhet samt ett samordningsuppdrag där du som arbetslagsledare finns med i ledningsgruppen. Du, tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvärderar undervisningen utifrån fritidshemmets läroplan och lokala styrdokument. Ni arbetar för att skapa en ...
2022-06-15 2022-06-29
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Socialpedagog
Du kommer att arbeta ute i verksamheten med direkt elevkontakt. I arbetsuppgifterna ingår bl a att upprätthålla vår organiserade rastverksamhet, trygghetsarbete med fokus på grupprocesser, relationsbyggande arbete och lösningsfokuserat arbetssätt.
2022-06-14 2022-06-28
Enköpings kommun Socialförvaltningen Erfaren socionom sökes
Utredning vuxna och försörjning är en av tre avdelningar inom socialförvaltningen som ansvarar för myndighetsutövningen. Avdelningen är fördelad på två specialiserade team; Försörjningsstödsteam och Utredningsteam vuxen. Vi är en förvaltning som växer och utvecklas. Förvaltningen strävar efter att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och vi vågar därför testa olika arbetssätt i syfte att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. Vi är en avdelning som tycker det är viktigt att man trivs och har kul på jobbet. Vi erbjuder en välorganiserad...
2022-06-14 2022-07-31
Enköpings kommun, Örsundsbroskolan So-lärare 7-9 Örsundsbroskolan
Undervisa so-ämnena i lärarteam
2022-06-13 2022-06-27
Enköpings kommun Upplevelseförvaltningen Kock på Pepparrotsbadet
Kock på Pepparotsbadet Den här tjänsten innebär att man jobbar i köket på Pepparotsbadet. I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter inom köksarbete så som planering av inköp , förbereselse , egenkontroll, livsmedelssäkerhet, kundmöte och matlagning. Matlagningen består av en fast meny som anpassas efter säsong och efterfrågan. Matlagning till buffeér vid kalas och föreningsförfrågningar och evenemang sker löpande. I Relaxen finns ett serveringstillstånd och i Relaxavdelningen finns anpassade menyer efter säsong , helg och vardag. Produktion a...
2022-06-13 2022-07-01
Enköpings kommun, Korsängsskolan Lärare trä- och metallslöjd
Som lärare i slöjd hos oss kommer du att undervisa elever från årskurs 3-9. I din roll kommer du självständigt planera, utvärdera och följer upp undervisningen. I slöjdämnet är ditt mål är att utveckla elevernas kunskaper om olika hantverk. Du lär ut hur hantverket kan se ut beroende på vad det är för material och verktyg eleven arbetar med. Du kommer introducera eleverna till olika verktyg, redskap och maskiner och lär dem hur det ska användas och hanteras på ett säkert sätt.
2022-06-13 2022-06-27
Enköpings kommun, Korsängsskolan Lärare i spanska
Tillsammans med en kollega ansvarar du för undervisningen i spanska, modernt språk i årskurs 6-9. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån styrdokumenten. I arbetsuppgifterna ingår det att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling i vårt digitala system. Läroplanens kapitel 1 och 2 ska vara väl synlig i din undervisning. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med vårdnadshavare och berörda myndigheter.
2022-06-13 2022-06-27
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Hornö i Enköping Psykolog
Hornös två psykologer är en gemensam resurs för hela verksamheten. Detta innebär att man som psykolog arbetar på uppdrag av samtliga avdelningar inom institutionen. Psykologernas primära uppdrag är utredning, kartläggning och bedömning av klienter. Våra utredningsfrågeställningar berör ofta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, missbruk och psykiatrisk samsjuklighet, dvs. dubbeldiagnoser, samt behandlingsplanering utifrån detta. I uppdraget finns även att arbeta med suicidprevention samt fokuserade behandlingsinterventioner med klienter. Vi...
2022-06-10 2022-07-01
Enköpings kommun Vård och omsorg Metodhandledare
Du kommer inom vård- och omsorgsförvaltningens LSS-organisation att arbeta som metodhandledare i resultatenheten Barnverksamheten & LSS boende som består av 13 verksamheter. Du kommer att samverka med andra metodhandledare inom organisationen och rapportera till resultatenhetschef. I uppdraget kommer du ha ett övergripande ansvar för pedagogiskt stöd/handledning gällande uppdragsinnehåll, arbetssätt och metodutveckling. Arbetet innebär att du företräder kunden och arbetar handledande mot personal utifrån strukturerade och tydliggörande metode...
2022-06-10 2022-07-01
Enköpings kommun Socialförvaltningen Behandlingsassistent
Vi söker två behandlingsassistenter till våra två stödboenden samt uppsökande verksamhet inom Öppenvård vuxen, Socialförvaltningen i Enköpings kommun. Vill du göra skillnad på riktigt? Som behandlingsassistent kommer du att möta de klienter vi arbetar med inom öppenvården, både på våra stödboenden samt i klienternas egna lägenheter. Vår målgrupp är i huvudsak personer med missbruks- och beroendeproblematik. I dina arbetsuppgifter ingår det att tillsammans med dina kollegor samt enskilt arbeta med motivations- och förändringsarbete i kombinatio...
2022-06-10 2022-07-03
1 2 >