Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Enköpings kommun, Fjärdhundraskolan Lärare med inriktning fritids/idrott
Du kommer att undervisa i idrott i åk 1-4 samt i vårt fritidshem. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån våra styrdokument. Du bedömer och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling i våra digitala system. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med vårdnadshavare och berörda myndigheter.
2021-02-24 2021-03-17
Enköpings kommun Vård och omsorg Leg. Sjuksköterska
Vi välkomnar de kollegor som har mycket goda idéer kring hur vi tillsammans kan skapa det bästa äldreboendet för våra kunder. Du kommer vara omvårdnadsansvarig (OAS) och ansvarig för en säker och ändamålsenlig vård och behandling vad gäller kundens fysiska och psykiska behov. Vissa arbetsledande uppgifter kan ingå efter överenskommelse med resultatenhetschef. Du kommer ansvara för att handleda medarbetarna i olika omvårdnadsuppgifter som bemötande, hygien och måltidssituation. Du ansvarar också för att utveckla medarbetarna i hälso- och sjukv...
2021-02-23 2021-03-07
Enköpings kommun Vård och omsorg Undersköterska sökes till omvårdnadsboendet Åkersbergsvägen 3
Som undersköterska är din främsta uppgift att stötta kunden i sin dagliga livsföring. Du arbetar aktivt för att varje kund ska få möjlighet att leva ett självständigt liv på det sätt som kunden själv önskar. I ditt uppdrag ingår även kontakt med anhöriga och administrativa uppgifter. Du kommer arbeta på ett schema tillsammans med dina kollegor där arbetstiden är förlagd dag och kvällstid med tjänstgöring även helgtid. Du kommer bli kontaktman åt en av kunderna som bor på enheten. Som kontaktman tar du tillsammans med kunden fram en genomföran...
2021-02-23 2021-03-02
Enköpings kommun Vård och omsorg Kontaktpersoner
Vi söker dig som är en engagerad medmänniska och vill vara kontaktperson, där du visar intresse och förståelse för andra. Du kan se den enskildes behov och intressen och stötta kunden till ökad självständighet. Din personliga lämplighet är avgörande för att skapa en relation som varar under en längre tid. För att trivas i din roll är det viktigt att du ser varje person och förstår hur viktigt du är för att bidra till en meningsfull fritid. Din främsta uppgift är att vara en god vän. I uppdraget som kontaktperson träffas ni några timmar, två ti...
2021-02-22 2021-03-22
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Laboratorieingenjör till engagerat team
Välkommen att bli en del av vårt trevliga team inom vatten- och avloppsavdelningens lab- och kvalitetsgrupp. Laboratoriet är ackrediterat enligt ISO 17025. Gruppen kommer att bestå av fem engagerade medarbetare som ställer upp för varandra och värnar om miljön. Vårt uppdrag är att säkerställa kvalitén på kommunens dricksvatten och rening av avloppsvatten. Vi har även i uppdrag att bidra med vår kompetens till avdelningen och stödja avdelningens kvalitetsarbete. Hos oss deltar du i och bidrar till samhällsutvecklingen. Arbetet innebär i huvudsa...
2021-02-22 2021-03-14
Enköpings kommun Upplevelseförvaltningen Bibliotekarie
Du kommer att arbeta som bibliotekarie med fokus digital tillgänglighet för barn och vuxna. Till biblioteken kommer människor för att låna, läsa och delta i aktiviteter samt för att utföra olika digitala tjänster. Det finns en efterfrågan på digitala tjänster och ett behov av digitalt stöd bland besökarna. Du är en central resurs i att driva utveckling av arbetssätt som stärker besökarnas digitala delaktighet när det gäller läsning, berättande, informationssökning, källkritik och demokrati. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt som bidrar ti...
2021-02-21 2021-03-07
Enköpings kommun, Fjärdhundraskolan Lärare i åk 1-2
Du kommer att ingå i ett lärarlag som ansvarar för undervisningen i åk 1 och 2. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån styrdokumenten. I arbetsuppgifterna ingår det att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling i vårt digitala system. Läroplanens kapitel 1 och 2 ska vara väl synlig i din undervisning. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med vårdnadshavare och berörda myndigheter.
2021-02-19 2021-03-12
Enköpings kommun, Fjärdhundraskolan Lärare i förskoleklass
Du kommer att arbeta i vår förskoleklass tillsammans med ytterligare en pedagog. Tillsammans med dina kollega planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån styrdokumenten. Läroplanens kapitel 1 och 2 ska vara väl synliga i din undervisning. Viss tid av din undervisning sker även på fritids. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med vårdnadshavare och berörda myndigheter.
2021-02-19 2021-03-12
Enköpings kommun, Fjärdhundraskolan Lärare på mellanstadiet
Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån styrdokumenten. Läroplanens kapitel 1 och 2 ska vara väl synliga i din undervisning. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med vårdnadshavare och berörda myndigheter.
2021-02-19 2021-03-12
Enköpings kommun Vård och omsorg Ledsagare
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som ledsagare. Som ledsagare stöttar du en person med funktionsnedsättning till ett aktivt, socialt och meningsfullt liv. Uppdragen passar dig som vill jobba några timmar i veckan eller månaden. Ditt uppdrag som ledsagare möjliggör för den personen att delta i aktiviteter utanför hemmet. Det är personens egna önskemål som ligger i fokus, men ibland kan man behöva jobba med motivationen. I uppdraget som ledsagare är du timanställd. Vi söker nu en ledsagare till en yngre kvinna som behöver ledsagnin...
2021-02-18 2021-03-14
Enköpings kommun Vård och omsorg Personlig assistent, timvikarie
Vi söker tim vikarier till personliga assistans, till våra kunder som bor på landet. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat personlig omvårdnad, hushållsrelaterade sysslor och förflyttningar. Kunderna bor i familjegemenskap och vanligtvis förekommer det husdjur. Det finns behov av vikarier på dag/kväll samt natt. Bil och körkort är ett krav. Vi söker dig, som kan hålla lugnet även i stressade situationer och hjälpa kund att hitta lösningar. Du är positiv och lyhörd. Du behöver behärska det svenska språket i tal och skrift. Erfarenhet ...
2021-02-18 2021-03-14
Enköpings kommun Projektledare VA
Som projektledare hos oss bli din uppgift att planera, driva och leda anläggningsprojekt inom va med ansvar för ekonomi, tidplaner och kvalitetsuppföljning. I rollen har du ett helhetsansvar för projekten från planering till överlämning till förvaltare. Det innebär bland annat att: - verka för ett gott samarbete och laganda inom projekten - upprätta och följa upp tidplaner och ekonomi - planera för och utföra projektets upphandlingar med hjälp av kommunens upphandlingsstöd - arbeta med styrning och leveransuppföljning av konsulternas och ent...
2021-02-17 2021-03-12
Enköpings kommun Upplevelseförvaltningen Timvikarie till biblioteken
I Enköping finns tre bibliotek, en biblioteksbuss och ett bibliotek på nätet. Verksamheterna är belägna centralt i Enköping och på landsbygden med goda kommunikationer. Att arbeta som vikarie är både givande och lärorikt. Som vikarie på biblioteken bidrar du till att ge enköpingsborna en god upplevelse av ett varierat utbud och de tjänster som erbjuds. Här möter du besökare i alla åldrar, med olika bakgrund och behov. Du behöver ha ett levande människointresse och en stark servicekänsla. Som vikarie på biblioteken arbetar du med sedvanliga bi...
2021-02-16 2021-03-02
Enköpings kommun Upplevelseförvaltningen Kvalificerad ekonomiassistent
Upplevelseförvaltningen i Enköpings kommun består av två verksamhetsområden, idrott och fritid samt kultur och turism. Utöver det finns en central administration, utveckling och stöd som bland annat ansvarar för ekonomistyrning i form av redovisning, budget- uppföljnings- och bokslutsprocessen. Vi söker nu en kvalificerad ekonomiassistent som kommer vara med i arbetet att forma en gemensam ekonomiorganisation och där arbeta främst för kultur och turism, men även med förvaltningsövergripande ekonomiprocesser. På utveckling och stöd arbetar vi te...
2021-02-15 2021-03-07
Enköpings kommun Vård och omsorg Stödassistent/stödpedagog
Som stödassistent/stödpedagog inom daglig verksamhet arbetar du med att stötta kunden i sin dagliga livsföring. Vi individanpassar arbetsuppgifter för att tillgodose basala behov, vi handleder, stödjer och motiverar kunden i aktiviteter och arbetsuppgifter. En stor del av arbetet går ut på att skapa och bibehålla en god och nära relation till kunden samt att arbeta för att denna har en meningsfull sysselsättning. Du arbetar tillsammans med dina kollegor på ett respektfullt och individanpassat bemötande i alla situationer. På arbetsplatsen har...
2021-02-15 2021-03-07
Enköpings kommun Socialförvaltningen Socialsekreterare
Vill du arbeta i team med ett spännande och utvecklande arbete som socialsekreterare i en funktion med behovsanpassad variation i uppdraget? Vi på Socialförvaltningen i Enköping arbetar proaktivt och nytänkande med våra brukare i ständigt fokus. Vi är en förvaltning som utvecklas . Förvaltningen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och vi vågar därför testa olika arbetssätt i syfte att möta medborgarens behov och att skapa en bra arbetsmiljö . Vi söker dig som är positiv, engagerad och intresserad av att fortsätta utveckla vårt upp...
2021-02-15 2021-03-01
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem
Vi söker dig som vill vara med att utveckla skolans fritidshem. Vi arbetar för ett aktivitetsstyrt och upplevelsebaserat fritidshem, där eleverna ska erbjudas alternativ och miljöer för att utvecklas och lära hela dagen. Dina arbetsuppgifter består främst i att arbeta utifrån ett fritidshemsperspektiv under fritids- och skoltid. På vår skola innebär det bl. a. att du leder aktiviteter på rasten, undervisar på fritidshemmet, möter och samverka med olika professioner.
2021-02-15 2021-03-01
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Hornö i Enköping Behandlingspedagog som kan motivera till livsviktig förändring
Som behandlingspedagog har du ett stort ansvar för det dagliga arbetet med klienterna. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för beteendeobservationer och dokumentation samt i övrigt stödja och motivera klienterna med vardagliga göromål och fritidsaktiviteter. Tillsammans med övrig personal är du en vuxen förebild och ansvarar för att skapa en stabil och trygg miljö för klienterna. För att skapa denna miljö sätter vi behandlingsarbetet i fokus men det är också viktigt att skapa struktur på avdelningen, gällande exempelvis lagar, regler och säkerhets...
2021-02-12 2021-02-28
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Hornö i Enköping Behandlingspedagog natt 83,05%, tillsvidareanställning
Tillsammans med övrig personal är du en trygg förebild och ansvarar för att skapa en stabil och lugn miljö för klienterna. För att skapa denna miljö är det också viktigt att ha struktur på avdelningen, gällande exempelvis lagar, regler och säkerhetsrutiner. Du är bra på att bygga relationer och lyssna. Under natten sker viss städning, beställning av matvaror samt dokumentation.
2021-02-12 2021-02-28
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Hornö i Enköping Behandlingspedagog natt 83,05%, föräldraledighetsvikariat
Tillsammans med övrig personal är du en trygg förebild och ansvarar för att skapa en stabil och lugn miljö för klienterna. För att skapa denna miljö är det också viktigt att ha struktur på avdelningen, gällande exempelvis lagar, regler och säkerhetsrutiner. Du är bra på att bygga relationer och lyssna. Under natten sker viss städning, beställning av matvaror samt dokumentation.
2021-02-12 2021-02-28
Enköpings kommun Socialförvaltningen Behandlingsassistent
Öppenvård vuxen tillhör Socialförvaltningen i Enköpings kommun som består av en öppenvårdsmottagning, två stödboenden, ett samsjuklighetsboende, en uppsökande verksamhet samt en verksamhet för arbetsträning/sysselsättning. Nu söker vi timvikarier till våra två stödboenden och uppsökande verksamhet. Personalgruppen består av sju behandlingsassistenter, en teamledare som vägleder medarbetarna i det dagliga arbetet samt en verksamhetsansvarig avdelningschef. Som behandlingsassistent kommer du att möta de klienter vi arbetar med inom öppenvården...
2021-02-12 2021-03-07
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Eknäs i Enköping SiS ungdomshem Eknäs söker semester- och timvikarier.
Som behandlingsassistent kommer du att, utifrån socialtjänstens uppdrag och i samverkan med övrig personal, svara för motivations- och behandlingsarbete. Du ska medverka i schemalagda fritidsaktiviteter, utföra avdelningsobservationer och dokumentation av dessa, och göra andra arbetsuppgifter som du blir tilldelad. I arbetsuppgiften kan även ingå kontakter med ungdomens familj, socialtjänst och andra myndigheter. Arbetstid: dagtid, kväll och helg allt efter behov. Allt arbete inom SiS utgår från våra värdeord: Respekt, Omtanke och Tydlighe...
2021-02-11 2021-03-07
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Verksamhetskoordinator
Du blir en del av ett engagerat Utvecklings- och strategiteam om cirka fem personer som tillsammans arbetar för att utveckla och implementera digitala arbetssätt tillsammans med kommunens olika verksamheter. Du kommer att stödja kommunens förvaltningar i deras digitala utveckling bl a genom att: • Vara kontakten mellan drift, support och verksamhet • Hantera och administrera forum och nätverk inom kommunen • Driva uppdrag, projekt och förstudier
2021-02-10 2021-03-03
Enköpings kommun Socialförvaltningen Socialsekreterare familjerätt
Vi på Socialförvaltningen i Enköping arbetar proaktivt och nytänkande med barnens bästa i ständigt fokus. Förvaltningen arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare med en bra arbetsmiljö. På vår förvaltning är vi ca 150 medarbetare som tillsammans har lång erfarenhet och stor kunskap om socialt arbete. Inom avdelningen Utredning barn, mottagning och Familjerätt är vi 29 medarbetare. Inom förvaltningen har vi ett nära och gott samarbete mellan myndigheten och vår väl utbyggda öppenvård. Vi har även ett gott samarbete med externa aktör...
2021-02-10 2021-03-07
Enköpings kommun Vård och omsorg Leg. sjuksköterskor
Vi välkomnar de kollegor som har mycket goda idéer kring hur vi tillsammans kan skapa det bästa äldreboendet för våra kunder. Du kommer vara omvårdnadsansvarig (OAS) och ansvarig för en säker och ändamålsenlig vård och behandling vad gäller kundens fysiska och psykiska behov. Vissa arbetsledande uppgifter kan ingå efter överenskommelse med resultatenhetschef. Du kommer ansvara för att handleda medarbetarna i olika omvårdnadsuppgifter som bemötande, hygien och måltidssituation. Du ansvarar också för att utveckla medarbetarna i hälso- och sju...
2021-02-09 2021-02-28
1 2 >