Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Kock/dietkock
Brinner du precis som vi för matlagning och service? Du har nu möjlighet att få arbeta som kock/dietkock på heltid i nya lokaler på Westerlundska gymnasiets kök! Westerlundska gymnasiets kök tillagar och serverar ca 1000 portioner på plats i skolans kök. Varje dag serveras flera olika rätter och nybakat bröd. Köket lagar även lunch och middag till 5 omvårdnadsboenden och matlådor till hemtjänstkunder, det levereras ca 300 luncher och 250 middagar till äldreomsorgen årets alla dagar. I kökets uppdrag ingår även en cafeteria, cateringverksamhet f...
2024-05-21 2024-06-03
Enköpings kommun Vaktmästare ronderande 60% (Vik.)
Upplevelseförvaltningen ansvarar för kultur-, idrott och fritidsfrågor i Enköping. Kommunen är i ett expansivt skede där Upplevelseförvaltningens 150 medarbetare spelar en viktig roll i att skapa goda förutsättningar för folkhälsa, upplevelser och lärande genom kultur, idrott och friluftsliv. Förvaltningen är indelad i två verksamhetsområden, Idrott & fritid och Kultur & turism. Denna tjänst är placerad inom Idrott & fritid. Verksamheten Idrott & Fritid ansvarar för drift, bokning och utveckling av samtliga kommunägda idrotts- och fritidsanläg...
2024-05-21 2024-06-04
Enköpings kommun, Westerlundska gymnasiet Lärare i matematik och fysik till Westerlundska gymnasiet
Du kommer att tillhöra Naturprogrammet på Westerlundska gymnasiet, och även tillhöra ett ämneslag. Viktigt för oss är att eleverna ska få en chans att utveckla många olika förmågor och att kunskaperna får ett sammanhang. Därför samarbetar vi över ämnesgränserna och med olika företag. Arbetslaget arbetar nära eleverna i en samlad studiemiljö och vi har välutrustade labblokaler. Programarbetslagen har stort inflytande över sitt arbete och sin planering. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen undervisning, bedömning, planering och mentorskap. Med...
2024-05-20 2024-06-09
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Mitt Djurvårdare till Fjärdhundra
Som djurvårdare hos oss arbetar du i team med veterinärer, djurvårdare och djursjukskötare. I det dagliga arbetet ingår receptionsarbete och arbete med att besvara vår kundtelefon. Du har tillsammans med ditt team ansvar för att lösa och utföra de arbetsuppgifter som behövs utifrån dagens behov och du arbetar prestigelöst med målet att våra patienter, kunder och inte minst vi själva ska trivas, må bra och ha kul på jobbet varje dag. Vi arbetar som ett team med dagens arbetsuppgifter och värdesätter vikten av hjälpas åt med stora som små uppgift...
2024-05-20 2024-06-03
Enköpings kommun Vård och omsorg Resultatenhetschef till Liljegården
I Enköpings kommun är chefs-och ledarskapet ett prioriterat område. Vi tror att bra ledare är den enskilt viktigaste faktorn för att inspirera nya medarbetare och få befintlig personal att fortsätta utvecklas med oss. Bra ledare bidrar till en god arbetsmiljö och till att medarbetarna kan utvecklas och till att skapa bra och effektiva verksamheter för Enköpingsborna. I din roll har du personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för Liljegården men har även ett helhetsansvar för äldreomsorgen tillsammans med oss andra. Förutom att du leder, utveck...
2024-05-17 2024-06-07
Enköpings kommun, Enheten för sjuksköterskor Undersköterska
Bistå sjuksköterskor med hälso- och sjukvårdsuppgifter samt utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser självständigt.
2024-05-17 2024-05-24
Enköpings kommun, Enheten för sjuksköterskor Leg. Sjuksköterska till Hälsa och Sjukvård
Leg sjuksköterska till kvällsjour med möjlighet till viss tjänstgöring dagtid.
2024-05-17 2024-06-09
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Lärare i bild åk 4-9, Bergvretenskolan
Du kommer att undervisa i bild i åk 4-9. Du ingår i ett arbetslag och har mentorskap för en grupp elever. I dina arbetsuppgifter ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning, både enskilt och tillsammans med andra. Tillsammans med arbetslaget deltar du i uppföljning och analys av resultat. Du bidrar till en kultur där vi lär av och med varandra för att hela tiden utveckla verksamheten och oss själva.
2024-05-17 2024-05-27
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Du kommer att undervisa på lågstadiet där du ingår i ett arbetslag tillsammans med fyra andra lärare. Tillsammans gör ni medvetna val för att få alla elever att må bra och utvecklas mot målen. Vi organiserar oss utifrån flerlärarsystem vilket gör att ni är fem lärare på fyra klasser. I dina arbetsuppgifter ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning, både enskilt och tillsammans med andra. Du bidrar till en kultur där vi lär av och med varandra för att hela tiden utveckla verksamheten och oss själva. Tjänsten är heltid men ...
2024-05-17 2024-05-27
Enköpings kommun Vård och omsorg Enhetschef Personlig assistans och LSS boende
I Enköpings kommun är chefs-och ledarskapet ett prioriterat område sedan flera år tillbaka. Vi tror att bra ledare är den enskilt viktigaste faktorn för att locka nya medarbetare och få befintliga att fortsätta utvecklas med oss. Bra ledare bidrar till en god arbetsmiljö och till att medarbetarna kan utveckla bra och effektiva verksamheter för Enköpingsborna. Vi tror också att lösningarna på våra utmaningar ligger i en utveckling som drivs av kompetenta ledares och medarbetares kreativitet, inre motivation och vilja att bidra till ständiga fö...
2024-05-16 2024-06-06
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Strategisk inköpare (upphandlare), vikariat
Vi söker nu en vikarie för en av våra strategiska inköpare som kommer vara föräldraledig. Som strategisk inköpare har du ansvar för att genomföra upphandlingar enligt LOU och leda dessa genom hela upphandlingsprocessen. I rollen arbetar du självständigt med flera upphandlingar parallellt, och i nära samarbete med företrädare för verksamheterna. I de upphandlingsprojekt du ansvarar för kommer du att ha en sammanhållande och drivande funktion. Du kommer vara med att utveckla upphandlingsarbetet i kommunen och bidra till att kommunens mål uppfy...
2024-05-15 2024-05-29
Enköpings kommun Vård och omsorg Hjälpmedelsansvarig
• Ansvara för Vård- och omsorgsförvaltningens hjälpmedelsverksamhet, vilket innefattar både individuellt förskrivna och boendeägda hjälpmedel. Hjälpmedelsverksamheten är en enhet inom verksamhetsområde Hälsa och sjukvård, där arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, planeringsteam och trygg hemgångsteam ingår. I arbetet ingår budget- och verksamhetsansvar, rapportering och ansvar för styrande dokument och rutiner inom hjälpmedelsområdet, samt att i olika sammanhang presentera verksamheten. Att i samarbete med verksamhetschef planera...
2024-05-15 2024-05-31
Enköpings kommun, Westerlundska gymnasiet Skolsköterska till Westerlundska gymnasiet
Vi söker nu en skolsköterska till Westerlundska gymnasiet. Enköping tillämpar ett strukturerat elevhälsoarbete där du är en del av ett elevhälsoteam. I teamet, ingår ytterligare en skolsköterska, en skolpsykolog, fyra kuratorer och fem studie- och yrkesvägledare. Dina arbetsuppgifter är att genomföra hälsosamtal/kontroller, inskrivningssamtal och vaccinationer enligt basprogram för våra elever. I samarbete med skolledning och övrig skolpersonal utgör elevhälsan en viktig stödprocess för att skapa goda förutsättningar för ungdomars hälsa, läran...
2024-05-14 2024-06-02
Enköpings kommun, Enöglaskolan Lärare lågstadiet
Dina arbetsuppgifter I dina arbetsuppgifter ingår det att arbeta utifrån grundskolans styrdokument (Skollagen och Lgr 22) tillsammans med lärarkollegor. Vidare har du eget ansvar för planering, genomförande, dokumentation och uppföljning av den undervisning du genomför. Du medverkar i analys och utveckling av skolverksamheten tillsammans med övriga lärare och skolledning. Du kommer att vara klasslärare/mentor för en grupp och arbeta tätt tillsammans med övriga lärare i arbetslag F-3. Du kommer att undervisa i alla ämnen vilket innebär att du ...
2024-05-13 2024-05-27
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Speciallärare på Bergvretenskolan
Du ingår i ett elevhälsoteam tillsammans med fyra andra speciallärare, två kuratorer, skolsköterska, skolpsykolog, rektor och biträdande rektor. Du bidrar till en kultur där vi lär av och med varandra för att hela tiden utveckla verksamheten och oss själva. Du arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande. Du undervisar elever i klass, i mindre grupp och enskilt. I dina arbetsuppgifter ingår handledning/rådgivning av såväl kollegor som andra berörda. Du arbetar med kartläggningar, pedagogiska utredningar, särskilt stöd, analys och åtgärd....
2024-05-10 2024-05-21
Enköpings kommun Socialförvaltningen Arbetshandledare
Arbetshandledarens roll är huvudsakligen att leda och fördela arbetet i olika arbetsgrupper hos oss på Joar Socia. Grupperna består av personer som är i behov av sysselsättning/arbetsträning. Joar Socia är socialförvaltningens arbetsträningsenhet med cirka 40 deltagare. Hos oss på Joar Socia är individen i fokus där målet för våra deltagare är att få ett arbete och komma ut i självförsörjning. Du planerar och samordnar arbetet med övriga arbetshandledare. För oss är det viktigt med samarbete både internt och externt. Det är viktigt att du är...
2024-05-08 2024-05-22
Enköpings kommun Vård och omsorg Stödassistent till barnverksamheten
Som stödassistent på korttidsvistelse arbetar du för att personer med olika funktionsvariationer ska få rätt stöd till ett självständigt liv. Du ska kunna anpassa ditt arbete efter kundens vilja och behov och alltid sträva efter att göra kunden delaktig. Det kan innebära exempelvis att vara ett stöd för kommunikation, stöd vid aktiviteter samt personlig omvårdnad med kunden i fokus. I dina arbetsuppgifter ingår även att dokumentera i dokumentationssystemet Lifecare, skapa och följa upp genomförandeplaner, planera individanpassade aktiviteter, s...
2024-05-08 2024-05-31
Enköpings kommun, Korsängsskolan Lärare åk 4-6
Ämneslärare i åk 4-6 med behörighet att undervisa i främst NO samt minst ett ytterligare ämne. Som lärare ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i dina ämnen. Du dokumenterar elevernas kunskapsutveckling i våra digitala system. Som lärare på Korsängsskolan är du även mentor för en grupp elever. Som mentor har du extra ansvar för att följa elevens kunskapsutveckling i alla skolans ämnen och har huvudansvaret för kontakten med vårdnadshavare, du genomför utvecklingssamtal och andra samtal utifrån behov.
2024-05-08 2024-05-24
Enköpings kommun, Westerlundska gymnasiet Lärare i kemi och biologi eller naturkunskap till Westerlundska gymnasiet
Du kommer att tillhöra Naturprogrammet på Westerlundska gymnasiet, och även tillhöra ett ämneslag. Ditt huvudämne kommer att vara kemi och du kommer att ansvar för kemiinstitutionen. Viktigt för oss är att eleverna ska få en chans att utveckla många olika förmågor och att kunskaperna får ett sammanhang. Därför samarbetar vi över ämnesgränserna. Arbetslaget arbetar nära eleverna i en samlad studiemiljö och vi har nya välutrustade labblokaler. Programarbetslagen har stort inflytande över sitt arbete och sin planering. I arbetsuppgifterna ingår hu...
2024-05-07 2024-05-31
Enköpings kommun, Westerlundska gymnasiet Lärare i matematik till Westerlundska gymnasiet, vikariat
Du kommer att ingå i samhällsarbetslaget och även vara med och utveckla undervisningen i ett ämneslag. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen planering, undervisning, bedömning och mentorskap. Med digitala verktyg som naturliga inslag i arbetet ges du mycket goda möjligheter att arbeta varierat. Våra elever har god tillgång till IT-verktyg och alla har 1:1 lösning.
2024-05-07 2024-05-31
Statens institutionsstyrelse Behandlingsassistent som vill bidra till livsviktig förändring
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra klienter till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra klienter, och står för basen i det dagliga livet som städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerhete...
2024-05-07 2024-05-28
Enköpings kommun Socialförvaltningen Utvecklare till Socialförvaltningen
Vi söker nu en ny kollega då en av våra utvecklare efter många år på Socialförvaltningen väljer att gå i pension. I ditt uppdrag kommer du att stödja chefer och medarbetare i det kvalitets- och utvecklingsarbete som ständigt pågår. Du arbetar i ett team med tre utvecklare. Nära samverkan ingår i arbetet eftersom du kommer samverka med förvaltningens chefer och teamledare, samt med kollegor vid andra förvaltningar inom kommunen. Vi ser att du har goda kunskaper om socialtjänstens arbete vilket inkluderar de lagar och metoder som används och so...
2024-05-07 2024-05-22
Enköpings kommun Vård och omsorg Legitimerad Arbetsterapeut
Vi söker två härliga arbetsterapeuter, gärna med tidigare erfarenhet av kommunal rehabilitering men det är inget krav. Anledningen till utökningen är att vi ser ett ökat behov av rehabilitering i kommunen, och därför vill vi att just du kommer till oss. Som arbetsterapeut hos oss ansvarar du för arbetsterapeutiska insatser till kommuninvånare som bor i ordinärt boende och på särskilda boenden. Du arbetar med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. I arbetet ingår bland annat att göra bedömnin...
2024-05-02 2024-06-16
Enköpings kommun Vård och omsorg Legitimerad fysioterapeut
vi söker just nu en härligt fysioterapeut för att utöka vårt härliga rehab gäng. Vi ser ett ökat behov av rehabilitering i kommunen och hoppas därför att just du söker till oss. Som fysioterapeut på Kommunrehab ansvarar du för fysioterapeutiska insatser till kommuninvånare som bor i ordinärt boende och på särskilda boenden. Du bidrar till att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt genom att öka individens fysiska aktivitet, initiera träning, samt handleda personal inom dessa områden. Förskrivning...
2024-05-02 2024-06-16
Statens institutionsstyrelse Eknäs söker lärare i trä- och metallslöjd
  Eknäs söker lärare i trä- och metallslöjd Slöjdlärare Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring. SiS ungdomshem Ekn...
2024-05-02 2024-05-31
1 2 >