Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Enköpings kommun, Enöglaskolan Speciallärare
Vi söker en driven och engagerad speciallärare som vill vara en viktig del i vårt arbete med att utveckla vår undervisning på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du kommer att arbeta med elever från åk f-6, antingen i åk F-3 eller i åk 4-6. Undervisningen sker i klassrummet, i mindre grupp och enskilt. Du arbetar med kartläggningar, pedagogiska utredningar, analys och åtgärder. Du erbjuder handledning, driver skolutveckling samt medverkar vid resursfördelning. Du verkar för att alla elever ska få en god utveckling och stöttar pedagogerna i ...
2021-10-15 2021-10-29
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategisk VA- planerare
För att möta framtidens behov söker vi nu en strategisk va-planerare till vår grupp av engagerade kollegor som jobbar med strategisk planering, utredningar och miljö. Vi är just nu i ett skede i Enköpings utveckling där vi arbetar med stora och intressanta utredningar och projekt. Bland annat planerar vi för ny dricksvattenförsörjning. Kommunens storlek skapar en möjlighet att skapa närhet till hela verksamheten och även till andra kollegor på samhällsbyggnadsförvaltningen. Tillsammans med oss har du möjlighet att delta i och bidra till samhä...
2021-10-15 2021-11-12
Enköpings kommun, Enöglaskolan Mellanstadielärare Enöglaskolan
Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån styrdokumenten. I arbetsuppgifterna ingår det att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling i vårt digitala system, Infomentor. Läroplanens kapitel 1 och 2 ska vara väl synlig i din undervisning. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med vårdnadshavare och berörda myndigheter. Du jobbar utifrån kriterierna för framgångsrik undervisning och språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen och vill jobba för att utveckla elevernas lärmiljö så att den ä...
2021-10-15 2021-10-29
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Chefssekreterare och koordinator
Rollen innebär både operativt och administrativt stöd men även uppgifter som rör utveckling och strategi. Du kommer jobba direkt mot kommundirektör och VD för vårt moderbolag EMAB, men du kommer också indirekt utgöra ett stöd till kommunalråd, förvaltningschefer och andra centrala nyckelroller. I rollen ingår att bevaka kommundirektörens mail och telefon, hantera kalenderbokningar, sätta samman dagordningar, föra anteckningar, kalla till forum, koordinera och förmedla information mellan olika nyckelpersoner för att möjliggöra ett smidigt sama...
2021-10-15 2021-11-03
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i kirundi
Arbetsuppgifter är att undervisa elever i grundskolan modersmål kirundi enligt gällande styrdokument. Tjänsten innehåller även att studiehandleda elever i andra ämnen i grundskolan på modersmålet. Arbetet utförs på flera olika skolor inom kommunen men kan även bli aktuellt att genomföras via fjärrundervisning.
2021-10-14 2021-10-28
Enköpings kommun Vård och omsorg Avlösare i hemmet
Avlösarservice i hemmet syftar till att avlasta anhöriga på fritiden. Avlösarens uppgift är omvårdnad av den person som har en funktionsvariation. Avlösningen sker i hemmet och ersätter förälder eller anhörig i vardagliga aktiviteter. Insatsen ska göra det möjligt för anhöriga att få avkoppling och utföra sysslor utanför hemmet, kanske för att få tid att ägna sig åt andra barn i familjen. Just nu söker vi avlösare ett antal avlösare till personer med varierande funktionsvariationer. Tillgång till bil och körkort kan vara ett plus då vissa fami...
2021-10-14 2021-11-07
Enköpings kommun Socialförvaltningen Socialsekreterare
Arbetsuppgifter; Anställningen är ett vikariat som socionom på socialförvaltningen. Avdelning mottagning och utredning barn. Just nu söker vi en vikarierande Socialsekreterare på mottagningen. Mottagning är ett av teamen inom socialförvaltningen som arbetar med inkomna anmälningar, ansökningar och yttranden gällande både barn och vuxna. Vi träffar personer utsatta för våld och gör skyddsbedömningar samt fattar beslut om eventuell akut skyddsplaceringar. Arbetsuppgifterna är varierande där vi både träffar barn och vuxna. Mottagningen bedömer och...
2021-10-13 2021-11-07
Enköpings kommun Enhetschef för elevhälsa i grundskolan
Som chef för Elevhälsan ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi. Ditt uppdrag är att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan. Du arbetar strukturerat med mål och uppföljning av verksamheten. Genom att organisera en likvärdig elevhälsa av hög kvalitet, bidrar du till att ge varje elev rätt förutsättningar att lyckas och nå goda resultat. Du har nära samarbete med förvaltningens rektorer och verksamhetschefer. I ditt uppdrag ingår beredning av tilläggsbelopp och handläggning av elever med särskilda behov i...
2021-10-11 2021-11-01
Enköpings kommun Vård och omsorg Biståndshandläggare
Som biståndshandläggare arbetar du med handläggning av ansökningar avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen för äldre och personer med funktionsnedsättning. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv kring och med den enskilde och i samarbete med nätverk såsom anhöriga, utförare, andra professioner samt andra förvaltningar och myndigheter.
2021-10-08 2021-10-22
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Eknäs i Enköping SIS ungdomshem EKNÄS söker PTP - psykolog
Vår hälso- och sjukvårdsteam består av två konsultläkare, sjuksköterskor och psykologer. Som PTP - psykolog kommer du att under kvalificerad handledning arbeta med alla arbetsmoment som hör till psykologyrket såsom bedömnings- och behandlingsarbete, utredning, riskbedömning, handledning av personal osv. En viktig del av arbetet är intern samverkan med andra yrkesgrupper som avdelningsföreståndare, behandlingspersonal, rektor och lärare.
2021-10-08 2021-11-07
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Lärare SVA
Välkommen att söka en spännande tjänst hos avdelningen för grundskolestöd där kommunens Mottagningsenhet för nyanlända elever ingår! I rollen ingår kartläggning av nyanlända elever, studiehandledning på svenska i åldrarna 1-9, ett nära samarbete med grundskolornas förberedelseklasser, dess organisation och struktur samt ansvar för nätverk.
2021-10-08 2021-10-22
Enköpings kommun Vård och omsorg Sjuksköterska Samsjuklighetsboende/LSS
Ditt övergripande ansvar är: 1. att arbeta evidensbaserat och leda det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget på Enberga samsjuklighetsboende som drivs gemensamt av socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. 2. att arbeta teambaserat med kunder och verksamheter knutna till LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Du kommer här att arbeta med HSL-ärenden tillsammans med andra sjuksköterskor. På Enberga bor vuxna, som på grund av missbruksproblematik samt psykiska och/eller fysiska skäl behöver ett mer omfatta...
2021-10-07 2021-10-28
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Strategisk inköpare med inriktning mot IT
Som strategisk inköpare med inriktning mot IT, har du ansvar för att självständigt leda och genomföra upphandlingar och större förnyade konkurrensutsättningar relaterat till IT-området. Det innebär upphandlingar med skriftande komplexitet, allt från hårdvara till verksamhetssystem och licenser eller konsulttjänster. Du kan även komma att utföra upphandlingar inom andra områden än IT. Du arbetar med flera upphandlingar parallellt, med ansvar för att driva upphandlingarna framåt i nära samarbete med verksamheten. Du kommer få ett ansvar som kont...
2021-10-07 2021-10-24
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i somaliska-studiehandledning
Behov av studiehandledning på modersmålet ökar för elever i årskurs 4-9 inom grundskolan. Därför söker vi nu dig som har mycket goda kunskaper i ditt modersmål somaliska. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Du ska också ha väl dokumenterade kunskaper i det svenska språket. Tidigare pedagogisk utbildning eller erfarenhet av undervisning är avgörande. Att ha arbetat som tolk eller översättare kan också vara intressant. Arbetet innebär att stödja eleven på sitt modersmål i läroplanens olika ämnen under ordinarie lektionstid och tillsam...
2021-10-06 2021-10-20
Enköpings kommun Vård och omsorg Personlig assistent
Om du vill göra skillnad för andra samtidigt som du själv får möjlighet att utvecklas som individ, då ska du söka arbete hos oss. Vår verksamhet gör skillnad för människor på riktigt. Du kommer att arbeta som stöd till personer med funktionsnedsättningar. Din uppgift blir i första hand att se till att denna person kan leva det liv som han eller hon vill leva. Arbetsuppgifter är att ge stöd och hjälp med vardagliga sysslor som att sköta sin personliga hygien, städning, tvätt, matlagning och socialt umgänge. Just nu har vi behov av assistent til...
2021-10-06 2021-10-29
Enköpings kommun Ishallsvaktmästare
Som medarbetare på enheten Idrottsplatser & ishallar arbetar du främst med drift och skötsel av kommunens idrottsanläggningar. Denna tjänsten har huvudsakligen inriktning på arbete i våra ishallar. Det är ditt och dina medarbetares ansvar att se till så att våra ishallar är i utmärkt skick så både egna samt besökande föreningar och övriga aktiva får uppleva hög kvalitet och få bästa möjliga förutsättningar för att bedriva sin verksamhet och utöva sin idrott. God kontakt och hög servicegrad mot våra föreningar och besökande är en mycket viktigt ...
2021-10-05 2021-10-19
Enköpings kommun, Korsängsskolan Lärare mellanstadiet
Vi letar efter dig som är legitimerad lärare för undervisning på mellanstadiet. Som lärare på mellanstadiet kommer du att arbeta i årskurserna 4-6. I din roll kommer du självständigt och tillsammans med kollegor i arbetslaget planera, utvärdera och följa upp undervisningen. I arbetsuppgifterna ingår det att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling i vårt digitala system. Läroplanens kapitel 1 och 2 ska vara väl synlig i din undervisning. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med vårdnadshavare och berörda myndigheter.
2021-10-05 2021-10-22
Enköpings kommun Miljö & Byggnadsförvaltningen Utvecklingsingenjör GIS/3D/Visualiserare
Du bidrar till utveckling av metoder, system och teknik för arbete med höjddata och 3D-modeller. Arbetet kan innebära strukturering, lagring och underhåll av geografiska 3D-data. Tillhandahållande av 3D-data i planerings och projekteringsprocesser samt visualisering för handläggare, beslutsfattare, företag och kommuninvånare är prioriterade uppgifter. Du arbetar med att skapa åtkomst till användarvänliga visualiseríngsverktyg för att stödja i plan- och exploateringsprocesser. Du ska tillsammans med våra GIS- och kart-/mätningsingenjörer bidra ...
2021-10-04 2021-10-25
Enköpings kommun Vård och omsorg Timvikarier till Socialpsykiatrin
Vi söker vikarier till boendestöd och till särskilt boende. Att arbeta som vikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro, arbetstiden är schemalagd dag, kväll, helg och vaken natt. Som boendestödjare/stödassistent inom socialpsykiatrin arbetar du med att ge stöd i vardagen till personer med psykiska funktionsnedsättningar utifrån ett salutogent förhållningssätt. Det salutogena förhållningsättet innebär att arbetet inriktas på att göra vardagen meningsfull, begriplig och hanterbar för den enskilde. Du kommer tillsammans med dina...
2021-10-04 2021-10-18
Enköpings kommun Vård och omsorg Vi söker en sjuksköterska till omvårdnadsboendet Orion
Som sjuksköterska är du omvårdnadsansvarig (OAS) för en säker och ändamålsenlig vård och behandling var gäller kundens fysiska och psykiska behov. Vissa arbetsledande uppgifter kan ingå efter överenskommelse med resultatenhetschef. Du ansvarar för att handleda medarbetarna i bland annat omvårdnad, bemötande, hygien och matsituation. Du ansvarar också för att utveckla medarbetarna i hälso- och sjukvårdsuppgifter. Tillsammans med ledningsgruppen bidrar du till verksamhetens utveckling och att vi når uppsatta mål. Det sker ett aktivt samarbet...
2021-10-04 2021-12-31
Enköpings kommun Socialförvaltningen Behandlare
Socialförvaltningens öppenvård består av olika verksamheter som arbetar integrerat. Det innebär att alla medarbetare på öppenvården arbetar tillsammans för att möta medborgarnas behov. I öppenvård vuxen ingår öppenvårdsmottagning, stödboenden, uppsökande verksamhet, samsjuklighetsboende, verksamhet för arbetsträning och sysselsättning. Nu söker vi dig som har engagemang och intresse av förändrings- och motivationsarbete då vi söker en behandlare till Nyängens öppenvårdsmottagning. I teamet finns sex behandlare, en teamledare och en avdelnings...
2021-10-04 2021-10-25
Enköpings kommun Vård och omsorg Personlig assistent, timvikarie
Om du vill göra skillnad för andra samtidigt som du själv få möjlighet att utvecklas som individ, då ska du söka arbete hos oss. Vår verksamhet gör skillnad för människor på riktigt. Du kommer att arbeta som stöd till personer med funktionsnedsättningar. Din uppgift blir i första hand att se till att denna person kan leva det liv som han eller hon vill leva. Arbetsuppgifter är att ge stöd och hjälp med vardagliga sysslor som att sköta sin personliga hygien, städning, tvätt, matlagning och socialt umgänge.
2021-10-01 2021-10-31
Enköpings kommun Socialförvaltningen Arbetshandledare
Arbetshandledarens roll är huvudsakligen att leda och fördela arbetet i olika arbetsgrupper vid Joar Socia. Grupperna består av personer som är i behov av sysselsättning/arbetsträning. Du kommer att i huvudsak ansvara för gruppen på snickeri och målarverkstaden på Joar Socia. Du planerar och samordnar arbetet med övriga arbetshandledare.
2021-09-29 2021-10-24
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Slöjdlärare åk 1-6
Vi söker en legitimerad lärare i ämnet slöjd. Du tar aktivt ansvar för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Som lärare tar du ansvar för dina resultat, vilket är alla dina elevers utveckling i enlighet med styrdokumenten. Du differentierar och tillgängliggör din undervisning och möjliggör för alla elever att lyckas. Nuvarande slöjdlärare har utformat en planering för läsåret och den finns att tillgå om så önskas.
2021-09-03 2021-11-30