Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Enköpings kommun Socialförvaltningen Behandlingsassistent öppenvården
Vi söker två behandlingsassistenter till våra stödboenden och uppsökande verksamhet inom öppenvård vuxen. Som behandlingsassistent kommer du att möta de klienter vi arbetar med inom öppenvården, både på våra stödboenden samt i klienternas egna lägenheter. Vår målgrupp är i huvudsak personer med missbruks- och beroendeproblematik. Psykisk ohälsa är vanligt förekommande. I dina arbetsuppgifter ingår det att tillsammans med dina kollegor samt enskilt arbeta med motivations- och förändringsarbete i kombination med socialt stödjande insatser. Tills...
2022-09-24 2022-10-16
Enköpings kommun Vård och omsorg Undersköterskor till Poolen Hemtjänst Centrum
Arbetet i Poolen innebär att du roterar i alla enheter vid frånvaro på Hemtjänst Centrum. Kundnära arbete utifrån sedvanliga hemtjänstinsatser som är beviljade av bistånd.
2022-09-23 2022-10-30
Enköpings kommun Vård och omsorg Undersköterska
I vår verksamhet utgår vi från att alla människor vill ha en god omvårdnad och livskvalitet med guldkant i vardagen även när vi blir äldre och behöver stöd av andra. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt och vår värdegrund. Vi stöttar den enskilde att tillvarata sina egna resurser på ett professionellt och respektfullt sätt. Vi erbjuder våra kunder trygghet, värdighet, gemenskap och en meningsfull vardag med guldkant. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov kunden har. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, ser...
2022-09-22 2022-10-09
Enköpings kommun Socialförvaltningen Erfaren socionom sökes till teamledaruppdrag
Socialförvaltningens verksamhet består av Stab, Utredning barn och familj, Utredning vuxna och försörjning, Öppenvård barn och familj och Öppenvård vuxna. Aktuell tjänst tillhör avdelningen Utredning vuxna och försörjning med placering i Vuxenteamet och innehåller även arbetsuppgifter i hela förvaltningen. Vi arbetar aktivt med vår organisation och strävar efter helhetssyn och helhetsperspektiv i vår förvaltning. Vi genomför ett aktivt arbete där vi är en förvaltning och där vi arbetar tillsammans mot våra mål. Utredning vuxna och försörjning ...
2022-09-21 2022-10-05
Enköpings kommun Socialförvaltningen Teamledare Öppenvård barn och familj
Vi utökar och söker nu en teamledare på heltid till öppenvård barn och familj Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med samordning och arbetsledning. Tillsammans med din teamledarkollega ansvarar du för att fördela, samordna och följa upp det dagliga arbetet inom öppenvård barn och familj. Ni arbetar integrerat med övriga enheter på socialtjänsten i så kallade tvärteam för att möta behoven hos våra medborgare. Du har i ditt arbete stöd av andra teamledarkollegor och din avdelningschef. Tjänsten ställer krav på flexibilitet ...
2022-09-21 2022-10-05
Enköpings kommun Vård och omsorg Kontaktperson till personer med funktionsnedsättning
Som kontaktperson är du en engagerad medmänniska med utrymme i din vardag. I uppdraget som kontaktperson stöttar du en person till ökad självständighet och till en mer betydelsefull vardag. Den personliga lämpligheten är avgörande och att du har ett intresse för att skapa en relation som varar under en längre tid, och viljan att engagera dig. I kontaktpersonuppdraget träffas ni enligt överenskommelse några timmar, två till fyra gånger månad. Som kontaktperson får ersättning i form av ett arvode och en omkostnadsersättning. Vi söker dig som har...
2022-09-21 2022-10-31
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Eknäs i Enköping SiS Ungdomshem Eknäs söker Lärare i Svenska - Tillsvidare
Eknässkolan utgör en egen enhet på institutionen där vi i samarbete planerar, undervisar i mindre undervisningsgrupper, utvärderar och utvecklar skolarbetet på institutionen. Undervisningen på Eknäs är obligatorisk inom ramen för grundskola då ungdomarna i huvudsak är skolpliktiga. Vi jobbar nära ungdomarna och har en positiv anda i både arbete och relation. Skolverksamheten inom SiS följer samma författningar som övriga skolväsendet. Eknässkolan har ansvar för alla inskrivna ungdomars utbildning oavsett problematik eller placeringsform. I upp...
2022-09-20 2022-10-31
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsskötare
Som fastighetsskötare arbetar du självständigt med skötsel, drift och underhåll i ett flertal av kommunens fastigheter och lokaler. Dina arbetsuppgifter kan till exempel vara att: - samarbeta och stämma av med drifttekniker, entreprenörer, hyresgäster och förvaltare. - åtgärda enklare vvs-arbeten. - åtgärda enklare el-fel. - göra enklare snickeriarbeten. - hantera lås och larm. - felsöka och reparera ventilation och värme. - läsa av vatten, värme och el. - ansvara för mottagning och snabb hantering av felanmälningar från kunderna. - utföra s...
2022-09-20 2022-10-11
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Eknäs i Enköping SiS Ungdomshem Eknäs söker lärare i Musik - Deltid
Eknässkolan utgör en egen enhet på institutionen där vi i samarbete planerar, undervisar i mindre undervisningsgrupper, utvärderar och utvecklar skolarbetet på institutionen. Undervisningen på Eknäs är obligatorisk inom ramen för grundskola då ungdomarna i huvudsak är skolpliktig...
2022-09-20 2022-10-31
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Eknäs i Enköping SiS Ungdomshem Eknäs söker Behandlingspedagoger - Tillsvidare
Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos oss på Eknäs och inom SiS en meningsfull utmaning. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och eller klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd ...
2022-09-20 2022-10-10
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Hornö i Enköping Administratör, Vikariat 50%
Som administratör kommer du att arbeta i ett team under institutionschefen. Ditt huvudområde är att vara administrativt stöd till verksamheten och sköta sedvanliga administrativa arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna kan bestå av fakturahantering, posthantering, arkivering, registrering i vårt klientadministrativa system och rekrytering. Till din hjälp har du olika verksamhetssystem såsom Besched, Primula, Proceedo, UBW och KAJ. Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande, strukturerad och flexibel. Det är viktigt att du är serviceinriktad med...
2022-09-19 2022-09-30
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Registrator/systemförvaltare
Vi söker nu en driven person för en tjänst som registrator och systemförvaltare på kommunledningsförvaltningen. Rollen innebär att vara ett verksamhetsnära stöd gällande informationshanteringen på kommunledningsförvaltningen och att tillsammans med den andra registratorn ansvara för förvaltningens diarium. Du har ett stort intresse för systemförvaltning och kan utveckla diariet så att det blir ett effektivt stöd i beredningsprocessen och för att hantera kommunens handlingar på ett professionellt sätt. I din roll samarbetar du även nära med ko...
2022-09-19 2022-10-09
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Enhetschef - Ledningsstöd
I din roll som enhetschef blir du närmaste chef till kommunsekreterare, registratorer, administrativa assistenter, chefssekreterare och kontorsassistenter, för närvarande 10 medarbetare som du kommer ha personalansvar och arbetsmiljöansvar för. Som enhetschef driver du utvecklingen framåt på enheten på såväl strategisk som operativ nivå och har en viktig roll i att leda och styra arbetet men med ett inlyssnande förhållningssätt till dina medarbetare. Tanken är att hålla samman avdelningen som helhet för att behålla de synergieffekter som finn...
2022-09-19 2022-10-16
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Grundskollärare tidigare år
Vi söker en lärare för undervisning i årskurserna 1-3 Uppdraget innebär att du planerar, genomför och utvärderar undervisningen utifrån läroplan och lokala styrdokument. Läroplanens kapitel 1 och 2 ska vara väl synlig i din undervisning och du arbetar behovsanpassat, lösningsfokuserat och formativt. Vi har en organisation och ett arbetssätt som möjliggör arbete i lärande team. Vi söker dig som trivs med att samarbeta med andra och vill bedriva formativ undervisning med varierande arbetssätt anpassat efter eleverna behov. Tjänsten består av...
2022-09-19 2022-10-03
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Lärare fritidshem/fritidspedagog med samordningsansvar
Vi söker dig, en positiv, engagerad lärare fritidshem som vill undervisa och inspirera våra elever i åk F-6 och som också vill vara med och utveckla hela Munksundsskolans verksamhet. Uppdraget innebär undervisning i fritidshemmet och utveckling av fritids pedagogiska verksamhet samt ett samordningsuppdrag där du som arbetslagsledare finns med i ledningsgruppen. Du, tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvärderar undervisningen utifrån fritidshemmets läroplan och lokala styrdokument. Ni arbetar för att skapa en helhetssyn kring bar...
2022-09-19 2022-10-03
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Enköpings centrala elevhälsa söker kurator
Arbetet innebär att möta upp elever på indvid och grupp i såväl stödsamtal som lärandesamtal exempelvis i områden som nätvett, mobbing och konflikthantering. Som skolkurator arbetar du även med handledning och utbildning till personal på uppdrag av rektor. Utöver det är skolkurator ofta skolans kontakt med externa aktörer så som socialtjänst. En centralt anställd kurator ingår i en grupp av kuratorer som arbetar för att stödja grundskolorna i Enköpings kommun, det innebär nätverksträffar och stort samarbete med övriga centralt anställda...
2022-09-16 2022-09-30
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Utredare till utbildningsförvaltningen
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildningar, yrkeshögskola, arbetsmarknadsfrågor samt integrationsfrågor. Då en av våra två utredare valt att gå vidare till nya utmaningar söker vi nu en ny kollega. Arbetet som utredare på utbildningsförvaltningen är ett uppdrag som i huvudsak går ut på att arbeta fram och skriva utredningar och beslutsunderlag till nämnden samt att arbeta med förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Utredningsarbetet omfattar olika typer av ärenden av varierande ...
2022-09-16 2022-10-03
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Samordnare av skolgång inom skolteam och lärande arena
Inom Enköpings kommun jobbar vi aktivt för att nå skolframgång för varje elev. Det innebär modiga grepp inom utbildningsförvaltningen. En av de satsningar vi gjort är att skapa en Lärande Arena och ett Skolteam. Som skolsamordnare inom dessa två verksamheter är det centrala uppdraget att hålla samman elevens skolgång utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Inom skolteamet sker nära samarbete med socialtjänst och inom Lärande Arena sker nära samarbete med grundskolan. Arbetet innebär att följa elevens lärande genom de särskilda stöd som ges...
2022-09-16 2022-09-30
Enköpings kommun Vård och omsorg Behandlingsassistent Natt
Som behandlingsassistent är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge stöd till den enskilde nattetid utifrån dennes förutsättningar och behov. Stödinsatserna kan vara omfattande och innefatta många vardagliga situationer. Du kommer jobba med att bygga goda behandlingsrelationer och medverkar till att våra klienter får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Individuella samtal och motiverande arbete med fokus på kundens beroendeproblematik och/eller psykiska mående förekommer. Vissa hälso- och sjukvårdsuppgif...
2022-09-16 2022-10-02
Enköpings kommun Socialförvaltningen Erfaren socionom till mottagningsfunktion
Vi söker en socialsekreterare till vårt mottagningsteam inom socialförvaltningen i Enköping som ska arbeta tillsammans med kollegorna i förvaltningen med handläggning av det som kommer in till förvaltningen. I arbetet ingår primärt förhandsbedömning och bedömning av barn och vuxen ärenden, råd stöd och service till medborgare innan man är aktualiserad och information om socialtjänsten till andra myndigheter och privatpersoner. Du kommer att samgå med vår öppenvård för att kunna ge tidiga insatser utan utredning när det är tillämpligt och i vis...
2022-09-16 2022-09-30
Enköpings kommun Socialförvaltningen Receptionist
Som receptionist är du förvaltningens ansikte utåt och har en viktig roll både för kommunens medborgare och medarbetare. En av dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att bemanna receptionen som är öppen måndag-fredag. klockan 9.3-15.30. Dag före röd dag klockan 9.3-14. Stängt för lunch klockan 11.45-12.45. Som receptionist är du dagligen med vid öppning och stängning av receptionen. Du välkomnar besökare och besvarar deras frågor. Du kommer ta emot ansökningshandlingar, samt ansvara för väntrummet. Utöver detta kan andra administrativ...
2022-09-16 2022-09-25
Enköpings kommun Vård och omsorg Boendestödjare till socialpsykiatrin (Dagtid)
Socialpsykiatrins boendestöd söker nu en ny kollega. Som boendestödjare/stödpedagog inom socialpsykiatrin arbetar du med att ge stöd i vardagen till personer med psykiska funktionsnedsättningar utifrån ett salutogent förhållningssätt. Det salutogena förhållningsättet innebär att arbetet inriktas på att göra vardagen meningsfull, begriplig och hanterbar för den enskilde. Du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta strategiskt och målmedvetet med det pedagogiska arbetet. Du ska verka för god livskvalité där den enskilde ges bästa möjlighet at...
2022-09-15 2022-10-05
Enköpings kommun Vård och omsorg Stödassistent till Socialpsykiatrins särskilda boende
Socialpsykiatrins särskilda boende söker nu en ny kollega. Som stödassistent inom socialpsykiatrin arbetar du med att ge stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar utifrån ett salutogent förhållningssätt. Det salutogena förhållningsättet innebär att arbetet inriktas på att göra vardagen meningsfull, begriplig och hanterbar för den enskilde. Du kommer tillsammans med dina kollegor samt boendets sjuksköterska arbeta strategiskt och målmedvetet med det pedagogiska arbetet. Vi arbetar utefter aktuell lagstiftning vilket innebär att vi d...
2022-09-15 2022-10-09
Enköpings kommun Vård och omsorg Samordnare till Kungsgården
Hos oss på Kungsgården omvårdnadsboende kommer du som samordnare att vara navet i allt som händer på boendet och är vårat ansikte utåt. Du ansvarar tillsammans chef med för all planering och administration kring vår dagliga drift vilket till stor del rör bemanning och schemaplanr...
2022-09-15 2022-10-02
Enköpings kommun, Korsängsskolan Ämneslärare årskurs 6-9
Vi söker nu lärare med behörighet att undervisa i hem- och konsumentkunskap, svenska samt engelska i årskurserna 6-9. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån styrdokumenten. I arbetsuppgifterna ingår det att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling i vårt digitala system. Läroplanens kapitel 1 och 2 ska vara väl synlig i din undervisning. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med vårdnadshavare och berörda myndigheter.
2022-09-14 2022-09-28
1 2 >