Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Enköpings kommun, Hummelstaskolan Lärare mot fritids
Pedagogiskt arbete i fritidshem och grundskola. Fokus på elevers högre måluppfyllelse under hela skoldagen. Du kommer att jobba med barn i åldern 6 - 12 år. Under skoldagen i klasser och på raster. På eftermiddagarna i fritidsverksamheten. Du arbetar i team med lärare, pedagoger och annan personal på skolan. Du kommer att arbeta för att stödja barnens utveckling och ge dem möjlighet till olika fritidsaktiviteter, som uteverksamhet, snickra, måla, spela teater eller idrotta, men också att umgås med kamrater och då ofta med barnens fria lek s...
2021-07-27 2021-08-08
Enköpings kommun, Hummelstaskolan Grundskollärare mot tidigare år
Planera, genomföra undervisning i åk 2 tillsammans med 2 klasslärare. Du har erfarenhet av att arbeta självständigt och i samarbete med dina kollegor gör att ge eleverna möjlighet att nå sina kunskapsmål och bli sitt alla bästa jag, Du skapar goda relationer med elever och utgår från forskning och beprövad erfarenhet.
2021-07-27 2021-08-06
Enköpings kommun Fastighetsförvaltare
Nu har du möjlighet att bli en del av en arbetsplats och en avdelning som består av många kompetenta och trevliga kollegor. Vi har en god stämning och gemenskap på avdelningen där vi hjälper och stöttar varandra när det behövs. Vi vill att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbetsliv och privatliv, att det ska finnas tid för båda. I tjänsten finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Som fastighetsförvaltare hos oss har du totalansvar för byggnaderna inom ditt förvaltarområde och dina främsta arbetsuppgifter blir att: - ansv...
2021-07-26 2021-08-22
Enköpings kommun Vård och omsorg Undersköterskor
I vår verksamhet utgår vi från att alla människor vill ha en god omvårdnad och livskvalitet med guldkant i vardagen även när vi blir äldre och behöver stöd av andra. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt och vår värdegrund. Vi stöttar kunden att tillvarata sina egna resurser på ett professionellt och respektfullt sätt. Vi erbjuder våra kunder trygghet, värdighet, gemenskap och en meningsfull vardag med guldkant. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov kunden har. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, service o...
2021-07-26 2021-08-08
Enköpings kommun Socialförvaltningen Behandlingsassistenter
Behandlingsassistent Beskrivning av arbetsuppgifter. Enberga är ett samsjuklighetsboende som tar emot vuxna med missbruksproblematik och psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. Läget är lantligt strax utanför Örsundsbro. Som behandlingsassistent är Dina huvudsakliga arbetsuppgift att ge stöd till boende utifrån hens behov. Behovet av stöd kan vara omfattande och innefatta flertal/alla vardagliga situationer. Enskilda samtal och motiverande arbete med fokus på klientens beroendeproblematik och/eller psykiska mående kan förekomma. Vissa hälso- och s...
2021-07-23 2021-08-08
Enköpings kommun Vård och omsorg Undersköterska
I vår verksamhet utgår vi från att alla människor vill ha en god omvårdnad och livskvalitet med guldkant i vardagen även när vi blir äldre och behöver stöd av andra. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt och vår värdegrund. Vi stöttar den enskilde att tillvarata sina egna resurser på ett professionellt och respektfullt sätt. Vi erbjuder våra kunder trygghet, värdighet, gemenskap och en meningsfull vardag med guldkant. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov kunden har. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, se...
2021-07-20 2021-08-03
Enköpings kommun Mark- och exploateringschef
Som mark- och exploateringschef ansvarar du för att: - säkerställa kommunens exploateringsprocess med god ekonomi utifrån kommunens långsiktiga tillväxtplaner - utveckla kommunen marförsörjningsprocess i syfte att säkerställa marktillgång för bostäder och näringslivets behov - driva, utveckla och följa upp verksamheten mot uppsatta mål - personal-, verksamhets- och ekonomiansvar.
2021-07-19 2021-08-16
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Ekonomilärare till Westerlundska gymnasiet, vikariat
I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen undervisning, bedömning, planering och mentorskap. Du kommer att ingå i ekonomiprogrammets arbetslag och vara med och utveckla undervisningen tillsammans med andra pedagoger i ett ämneslag. Kurser som kan ingå i tjänsten är Företagsekonomi 1, Företagsekonomi 2, Marknadsföring samt Entreprenörskap och företagande (UF). Med digitala verktyg som naturliga inslag i arbetet ges du mycket goda möjligheter att arbeta varierat. Våra elever har god tillgång till IT-verktyg och alla har 1:1 lösning.
2021-07-19 2021-08-04
Förskolan Förskollärare
Som förskollärare ansvarar du för att leda, planera, dokumentera och utvärdera verksamheten tillsammans med arbetslaget. Du utvecklar och utformar den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Med utgångspunkt i styrdokumenten skapar du en utvecklande, utmanande och trygg miljö, där du även leder och entusiasmerar kollegor i det pedagogiska uppdraget. Ett viktig del av uppdraget är att gemensamt skapa en likvärdig förskola som utgår från en helhetssyn. Förskolan är relativt ny så därför komm...
2021-07-19 2021-08-09
Enköpings kommun Miljö & Byggnadsförvaltningen Administratör
Du kommer arbeta tillsammans med miljöavdelningens olika inspektörsgrupper. I rollen som administratör kommer du stötta inspektörerna genom administrativ handläggning, vilket till stor del innebär diarieföring, dokumentering, arkivering, beställning och kvalitetssäkring. Arbetet innebär också kontakter med människor och företag utanför förvaltningen.
2021-07-19 2021-08-16
Enköpings kommun Miljö & Byggnadsförvaltningen Miljöinspektör
Arbetsuppgifterna består av tillsyn och handläggning enligt miljöbalken inom området miljöskydd. Arbetet innebär bland annat att du ska handlägga ansökningar, planera och genomföra besök samt skriva beslut. Det kan också bli aktuellt med deltagande i projekt där verksamheter inventeras, inspekteras och klassas. Handläggning av anmälningar samt rådgivning kan också komma ifråga. Det är meriterande om du är van att arbeta i något ärendehanteringssystem, vi använder Castor inom avdelningen. Arbetsuppgifterna innebär myndighetsutövning och du har ...
2021-07-16 2021-08-16
Enköpings kommun Vård och omsorg Stödassistent inom LSS
Som stödassistent kan du verkligen göra skillnad för andra människor! I rollen som stödassistent inom LSS kommer du att stötta personer med funktionsnedsättning med målet att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du arbetar huvudsakligen i kundens hem och dina arbetsuppgifter styrs av kundens behov och önskemål. Det innebär att du stöttar kunden i vardagen med till exempel kommunikation, personlig hygien, tvätt, städning och matlagning. Men du kommer också att få möjlighet att vara delaktig i kundens fritidssysselsättning o...
2021-07-16 2021-08-29
Enköpings kommun Vård och omsorg Sommarvikarier till Socialpsykiatrin
Vi söker sommarvikarier till boendestöd och till särskilt boende. Att arbeta som sommarvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro, arbetstiden är schemalagd dag, kväll, helg och vaken natt. Som boendestödjare/stödassistent inom socialpsykiatrin arbetar du med att ge stöd i vardagen till personer med psykiska funktionsnedsättningar utifrån ett salutogent förhållningssätt. Det salutogena förhållningsättet innebär att arbetet inriktas på att göra vardagen meningsfull, begriplig och hanterbar för den enskilde. Du kommer tillsamm...
2021-07-15 2021-08-31
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Redovisningsassistent
Vi söker en medarbetare till Ekonomiavdelningen, Redovisningsenheten med inriktning mot kassa/leverantörsfunktionen. Alla medarbetare inom ekonomiavdelningen har uppdraget att vidareutveckla arbetssätt och metoder inom respektive område. Arbetet som redovisningsassistent kräver ett intresse för och vana av system. Du kommer bland annat att arbeta med löpande redovisning, avstämningar, kontering samt inläsning av filer från försystem och bokföringsorder. Det ingår även bankkontakter och leverantörsfakturahantering. Tjänsten är bred och innebär...
2021-07-13 2021-08-16
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Redovisningsansvarig
Till vår enhet på Ekonomiavdelningen söker vi nu en erfaren och kvalificerad redovisningsansvarig. Vi söker dig som brinner för att arbeta med kvalificerat redovisningsarbete och som trivs med att ha en roll där du får ta ansvar för att samordna och utveckla kommunens arbete med löpande redovisning, bokslutsarbete och koncernredovisning. Ekonomiavdelningen är organiserad centralt på Kommunledningsförvaltningen och du kommer att ingå i Redovisningsenheten som består av 12 medarbetare. Där ingår redovisning, leverantör- och kundreskontra, anläggn...
2021-07-13 2021-08-16
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Controller
Som controller kommer du att vara delaktig i kommunens arbete att upprätta kommunens och koncernens delårsbokslut och årsbokslut samt att aktivt förbättra analysarbetet inom kommunen. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för budget, prognos och uppföljning av kommunens investeringar och hantera kommunens likviditet. Du kommer även att ansvara för samordningen av kommunens taxor och avgifter samt delta i arbetet med räkenskapssammandraget efter avslutat bokslutsarbete. Det är naturligt att du också är en del av arbetet i olika projekt men oc...
2021-07-07 2021-08-22
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Eknäs i Enköping Ungdomshem Eknäs söker behandlingspedagoger/behandlingsassistenter-tillsvidare.
I arbetsuppgift ingår att utföra arbete på låsbara avdelningar. Arbetet görs enligt den behandlingsplan och de åtgärdsbehov som är utformade efter aktuell socialtjänsts uppdrag, och varje ungdoms specifika behov. I arbetet ingår även div. allmänsysslor som innefattas i ungdomens vardagliga sociala- och fysiska träning, samt att skriftligt dokumentera iakttagelser runt detta. Arbetet bedrivs utifrån evidensbaserade metoder och ett beteendeterapeutiskt synsätt, vilket ligger till grund för verksamheten på Eknäs. I arbetsuppgiften kommer även att ...
2021-07-07 2021-08-01
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Strategisk inköpare (upphandlare)
Som strategisk inköpare har du ansvar för att självständigt leda och genomföra upphandlingar inom olika områden med skiftande komplexitet. Du arbetar med flera upphandlingar parallellt, med ansvar för att driva upphandlingarna framåt i nära samarbete med verksamheten. Du kommer få ett ansvar som kontaktperson mot en specifik förvaltning och även ett kategoriansvar när vi implementerat det arbetssättet. I arbetsuppgifterna ingår också att agera rådgivare till interna beställare, informera om upphandlingsregler, viss avtalsuppföljning samt aktiv...
2021-07-06 2021-08-15
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Kvalitetsstrateg
Som kvalitetstrateg leder du arbetet med att utveckla kommunens övergripande årshjul. Du koordinerar analysteam med syfte att utveckla kommunens årsredovisning och delårsrapporter samt andra tematiska rapporter. Du arbetar med att vidareutveckla kommunens styrmodell och vår jämförelse med andra kommuner. För KF och KS är du operativ i team med framtagande av årsplan och internkontroll. I din roll är du systemförvaltare för BI-system som syftar till uppföljning och analys av verksamheten. Du planerar och genomför workshops samt utbildningar i ve...
2021-07-06 2021-08-22
Enköpings kommun Vård och omsorg Timanställd stödassistent
Om du vill göra skillnad för andra samtidigt som du själv får möjlighet att utvecklas som individ, då ska du söka arbete hos oss. Du kommer att arbeta på gruppbostad inom vår LSS verksamhet som stödassistent. Din uppgift blir i första hand att se till att dessa personer kan leva det liv som dem vill leva. Som stödassistent arbetar du i kundens hem och utgår från kundens behov, genomförandeplan och handlingsplaner. Arbetsuppgifter är att ge stöd och hjälp med vardagliga sysslor som att exempelvis vara stöd i fritidssysselsättning, strukturera ...
2021-07-02 2021-08-02
Enköpings kommun Vård och omsorg Leg Sjuksköterska till Tallgården i Grillby
Som sjuksköterska är du omvårdnadsansvarig (OAS) för en säker och ändamålsenlig vård och behandling var gäller kundens fysiska och psykiska behov. Vissa arbetsledande uppgifter kan ingå efter överenskommelse med resultatenhetschef. Du ansvarar för att handleda medarbetarna i bland annat omvårdnad, bemötande, hygien och matsituation. Du ansvarar också för att utveckla medarbetarna i hälso- och sjukvårdsuppgifter. Tillsammans med ledningsgruppen bidrar du till verksamhetens utveckling och att vi når uppsatta mål. Det sker ett aktivt samarbete...
2021-07-01 2021-08-15
Enköpings kommun Ishallsvaktmästare
Som medarbetare på enheten Idrottsplatser & ishallar arbetar du främst med drift och skötsel av kommunens idrottsanläggningar. Denna tjänsten har huvudsakligen inriktning på arbete i våra ishallar. Det är ditt och dina medarbetares ansvar att se till så att våra ishallar är i utmärkt skick så både egna samt besökande föreningar och övriga aktiva får uppleva hög kvalitet och få bästa möjliga förutsättningar för att bedriva sin verksamhet och utöva sin idrott. God kontakt och hög servicegrad mot våra föreningar och besökande är en mycket viktigt ...
2021-07-01 2021-07-31
Enköpings kommun, Kommunrehab Arbetsterapeut Kommunrehab Enköping
Som arbetsterapeut ansvarar du för arbetsterapeutiska insatser till kommuninvånare som bor i ordinärt boende och på särskilda boenden. Du arbetar med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. I arbetet ingår bland annat att göra bedömningar av patienters aktivitetsförmåga, intygsskrivning, förskrivning av hjälpmedel och handledning och utbildning av vårdpersonal. Du kommer till ett härligt gäng kollegor som är kompetenta, hjälpsamma, kreativa, modiga och roliga att arbeta tillsammans med! Vi erbju...
2021-06-30 2021-08-01
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Barnskötare Enögla förskola
Tjänsten är en barnskötartjänst. Som barnskötare deltar du, tillsammans med övrig personal, i att planera, genomföra, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet. Arbetet innebär nära kontakt och samarbete med kollegor, barn och vårdnadshavare.
2021-06-30 2021-08-08
Förskolan Förskollärare
Som förskollärare hos oss får du vara med i ett utvecklingsarbete, där vi tar tillvara på de fina nya lokalernas potential och utformar ett arbetssätt där pedagogiska miljön blir den tredje pedagogen. Vi har skapat förutsättningarna till denna utveckling i form av planeringstid som ligger utanför schemat samt inplanerad utvecklingstid tillsammans med arbetslaget och andra förskollärare. I ditt förskolläraruppdrag ansvarar du för att leda, planera, dokumentera och utvärdera verksamheten tillsammans med arbetslaget. Du utvecklar och utformar d...
2021-06-22 2021-08-06
1 2 >