Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Emmaboda kommun, Vilhelm Mobergsgymnasiet Vård- och omsorgslärare, vikariat
Som vikarierande lärare på Vård- och omsorgsprogrammet ansvarar du för undervisning i yrkesinriktade kurser på vår vuxenenhet och gymnasieskolan med fokus på ungdomsstuderande och kurser i socialt arbete. I tjänsten ingår nära samarbete med skolledning, administratör och enhetschefer i omsorgen. Vård och omsorgsprogrammet för vuxna och ungdomar är en liten enhet med nära samarbete mellan lärare.
2022-09-22 2022-10-02
Emmaboda kommun, Vissefjärda serviceområde Omsorgshandledare till Cirkelverksamhet
Arbete med cirkelverksamhet för personer med demenssjukdom som har fått bistånd beviljat enligt Socialtjänstlagen. Arbetet innebär ett stort ansvar samt krav på flexibilitet. Arbetet byggs på ett socialt synsätt där den enskilde och dess behov av stöd och hjälp är den största arbetsuppgiften. Du är "spindeln i nätet" som är lyhörd för besökarnas intressen och bjuder in till delaktighet och inflytande. Du ska vara en kreativ innovatör med ett socialt och undrande förhållningssätt. Arbetet innebär att skapa en meningsfull dag, öka livskvalitén fö...
2022-09-21 2022-10-16
Emmaboda kommun, Emmaboda Bj F-6 Modersmålslärare/studiehandledare i Tyska
Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisande lärare. Du bedriver undervisning av hög kvalitet och har ett inkluderande förhållningssätt. Du kommer att jobba med elever i olika åldrar. Tjänsten kan vara förlagd på en eller flera skolenheter i kommunen.
2022-09-19 2022-10-03
Emmaboda kommun, Vilhelm Mobergsgymnasiet Komvuxlärare i Svenska som andraspråk (SVA)
Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. I ditt arbete som lärare i SVA på Komvux i Emmaboda kommer du i första hand att undervisa elever i Svenska som andraspråk på grundläggande nivå (motsvarande åk. 7-9). I tjänsten kan även undervisning i stödgrupper och handledning ingå. Undervisning på dagtid, men även viss undervisning på kvällstid kan ingå. Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med mycket...
2022-09-13 2022-09-30
Emmaboda kommun, Emmaboda Bj 7-9 Studiehandledare i somaliska
I uppdraget som studiehandledare ingår att stödja elevens kunskapsutveckling genom att studiehandleda växelvis på modersmålet och svenska för att t.ex. befästa nya ord och begrepp. Det ingår även att handleda eleverna i strategier för lärande, t.ex. studieteknik samt vid behov vara delaktig i kartläggning av nyanlända elever. Studiehandledning kan ske enskilt eller med flera elever i grupp
2022-09-12 2022-09-25
Emmaboda kommun, LSS-omsorgen Omsorgspedagog
Som anställd inom Socialförvaltningen i Emmaboda kommun så erbjuds du ett varierande arbete där det salutogena synsättet är bärande för verksamheterna. Du har ett stort fokus på den enskilde och ditt arbete går ut på att stödja till utveckling, delaktighet och självständighet. Du ska tillsammans med de andra omsorgpedagogerna initiera, utveckla och samordna pedagogiska frågor i personalgruppen. Du arbetar aktivt med att förankra arbetet med kvalitetsfrågor och PFA (pedagogiskt förhållningssätt- och arbetssätt). I dina arbetsuppgifter på gruppb...
2022-09-02 2022-09-25
Emmaboda kommun, Hälso- och sjukvårdsenheten Arbetsterapeut
Vill du vara med att bygga framtidens rehab? Som arbetsterapeut i Emmabodas kommun erbjuder vi dig ett varierande, engagerande och stimulerande arbete. Vi vill ligga steget före och ge ökad delaktighet och trygghet till patienten. Som arbetsterapeut ansvarar du för bedömning, genomförande och uppföljning av arbetsterapeutiska åtgärder samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Utifrån patientens aktivitetsförmåga bedömer du behov av träning, kompenserande åtgärder som hjälpmedel eller anpassning av miljön. Du prioriterar och organiserar...
2022-09-02 2022-10-02
Emmaboda kommun, Fastighetsskötare Fastighetsskötare
Teknisk Service är Emmaboda kommuns utförarenhet inom gata/park, fastighetsskötsel och hantverksservice. Som fastighetsskötare kommer du att arbeta med allmän drift och skötsel av fastigheter, både inom- och utomhus. Arbetet består av schemalagda åtgärder och underhåll, men även av ärenden som inkommit via arbetsordersystemet. Du startar varje morgon i Teknisk service lokaler på Södra vägen 27 i Emmaboda där arbetsdagen planeras. Hela kommunen är vårt ansvarsområde så du kommer att rotera mellan olika arbetsplatser. Snöberedskap förekommer i tj...
2022-09-01 2022-09-30
Emmaboda kommun, Vilhelm Mobergsgymnasiet Lärare i Sv med möjlighet till försteläraruppdrag
I din roll som lärare i svenska på Vilhelm Mobergsgymnasiet, VMG, kommer du att undervisa i svenska på gymnasial nivå både på högskole- och yrkesförberedande program. Du planerar och genomför din undervisning i nära samarbete med dina kollegor i SvA samt med våra skolbibliotekarier och specialpedagog. Det löpande arbetet kring eleverna samordnas i arbetslaget och i dina arbetsuppgifter kommer det att ingå mentorsansvar. Om du är behörig och intresserad av uppdraget som förstelärare i svenska hos oss kommer det att ingå ämnesansvar på VMG samt ...
2022-08-12 2022-10-02