Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter Fastighetstekniker med inriktning VVS
Vi söker dig som vill vara med att driva och utveckla våra bolag Eksjöbostäder AB och Eksjö Kommunfastigheter AB för att uppnå vår vision - Bästa värden för dig! Att arbeta tillsammans med oss innebär att du får ta stort ansvar tillsammans med övriga inom Fastighetsenheten driva den dagliga driften och skötseln av våra fastigheter. Du kommer att ingå i en sammanhållen fastighetsenhet som har till uppgift att utveckla och förbättra vårt fastighetsbestånd på såväl bostadssidan som våra kommunala lokaler. Du erbjuds en omväxlande och spännande t...
2023-05-29 2023-08-04
Eksjö kommun, Sociala sektorn Ungdomslots
Ungdomslotsarnas målgrupp är barn- och unga i åldern 11-20 år. För att klara arbetsuppgifterna behöver du vara självgående, kontaktskapande och trygg. Arbetstiderna varierar mellan dag- kväll- vardag- och helg. Du ska kunna uppmärksamma och ta kontakt med barn/ unga som har behov i skolmiljö från mellanstadiet till gymnasiet. Samarbeta med skolpersonal, vårdnadshavare och andra som finns i barn- och ungas närhet. Leda- och delta i fritidsaktiviteter efter skoltid, slussa barn- och unga in i meningsfulla fritidsaktiviteter. Anordna och leda...
2023-05-29 2023-07-31
Eksjö kommun Biståndshandläggare Äldreomsorg
Biståndsenheten vuxen i Eksjö är en enhet med tio medarbetare som alla arbetar med myndighetsutövning riktad mot vuxna. Vi arbetar nära våra interna utförare vid planering av insatser. Eksjö kommun har väl utvecklade insatser i egen regi som besitter en hög kompetens. Enheten har fått en utökning för att anställa ytterligare en biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Hos oss blir du del av ett glatt gäng med bred kompetens. Vi är mån om att vara en god arbetsmiljö för varandra och har en god gemenskap där vi hjälps åt. Tillsammans tar vi ansv...
2023-05-28 2023-06-18
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Elevassistent - Anpassade gymnasieskolan IND 85%
Den här tjänsten utgår ifrån Individuella programmet och är en elevassistenttjänst där huvuddelen av arbetsuppgifterna kommer vara riktad mot en manlig elev. Grunduppgifter för en elevassistent inom den anpassade gymnasieskolan är att ge pedagogiskt stöd på individ- och gruppnivå, social träning med elever, vid behov tillgodose elev/elevers behov av omsorg (hygien, toalettbesök, av- och påklädning, matsituationer m.m.). Det kan också handla om träning för att ungdomen skall klara sig i det dagliga livet samt uppgiften att hantera verbala och fy...
2023-05-27 2023-06-09
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Måltidsbiträde till förskolan Getingen
Vi har fokus på god mat som hamnar i magen och vi jobbar för mer grönt på tallriken till fördel för hälsa, klimat och ekonomi. Som måltidsbiträde på förskolan Getingen tillagar och bereder du tillbehör till huvudkomponenten som kommer färdig från tillagningsköket på Solgården. Du har möjlighet att göra det lilla extra med sallader och tillbehör, frukost och mellanmål. Kanske är du en stjärna på att baka bröd? Du ansvarar för beställningar, egenkontroll och städning. Som måltidsbiträde i förskolan är du med och väcker barnens intresse för sma...
2023-05-24 2023-06-11
Eksjö kommun Kurator till Furulundsskolan i Mariannelund
Skolkurator Du kommer att arbeta på uppdrag av rektor utifrån gällande lagstiftning. I arbetet ingår även att handleda och vara ett stöd för övrig skolpersonal, samt att utifrån social kompetens finnas tillgänglig för ledning, pedagoger och arbetslag i deras arbete med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. På skolan arbetar elevhälsan tillsammans i ett elevhälsoteam där kurator ingår tillsammans med rektor, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, socialpedagog och SYV. Som skolkurator tillför du psykosocial kompetens som...
2023-05-23 2023-06-11
Eksjö kommun Lärare- Träblås - Kulturskolan i Eksjö
Undervisning i saxofon och klarinett, individuellt samt i ensembler och i orkestrar. Ta ansvar för dina elever och verka för goda kontakter med eleverna och deras vårdnadshavare. I samråd med chef ansvara för schemaläggning och uppföljning av schema samt viss administration. Tillsammans med chef, kollegor och elever planera och aktivt delta i aktiviteter utifrån Kulturskolans mål och åtaganden, exempelvis utåtriktad verksamhet, konserter, föreställningar. Delta aktivt i möten och fortbildningar Tillägg: Leda, planera och delta i orkester...
2023-05-23 2023-06-09
Eksjö kommun Furulundsskolan söker lärare i bild åk 7-9, samt hem och konsumentkunskap till åk 6-9
Vi söker dig som är behörig och legitimerad för att undervisa i bild åk 7-9 och gärna även i Hem- och konsumentkunskap i årskurs 6-9. Tjänsten är planerad till 80%, men heltid kan diskuteras om du även kan vara resurs i något annat ämne på skolan. Alternativt kan vi tänka oss att dela upp i två tjänster som då vardera kan bli mellan 40% - 60% i omfattning. Även om du bara har behörigheten och legitimation i ett av de ämnen vi söker vill vi ha din ansökan. Tjänsten innebär att du kommer tillhöra vårt arbetslag för 7-9 och du blir mentor för en...
2023-05-22 2023-06-06
Statens institutionsstyrelse Vi söker en Biträdande Enhetschef till Långanäs
Biträdande Enhetschef, Långanäs Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring. SiS ungdomshem Långanäs tar emot icke skolplik...
2023-05-22 2023-06-11
Eksjö kommun Undersköterskor till Hemtjänsten
I hemtjänsten arbetar du i brukarens egna hem där du ska vara ett stöd och hjälp i deras vardag och får samtidigt möjlighet att sätta en guldkant på deras tillvaro. Grunden för alla våra insatser utgår ifrån individens behov och ett tydligt brukarfokus där du som medarbetare har ett personcentrerat omvårdnads- och vårdfokus. Arbetsuppgifterna består bland annat av personlig omvårdnad, hushållsnära arbete samt hälso- och sjukvårdsinsatser enligt delegering från sjuksköterska. Du kommer att ha ett stort eget ansvar där det ingår att vara omsorg...
2023-05-22 2023-06-19
Eksjö kommun Eng/SV-lärare till Eksjö gymnasium
I tjänsten ingår såväl undervisning på nationella program i kurserna engelska och svenska som viss stödundervisning. Arbetet sker i klass men kan också vara med mindre grupper och/eller individuell undervisning. I tjänsten ingår mentorskap.
2023-05-19 2023-06-11
Eksjö kommun Furulundsskolan söker lärare i hem och konsumentkunskap till åk 6-9
Vi söker dig som är behörig och legitimerad för att undervisa i Hem- och konsumentkunskap i årskurs 6-9 och gärna även i bild åk 7-9. Tjänsten är planerad till 80%, men heltid kan diskuteras om du även kan vara resurs i något annat ämne på skolan. Alternativt kan vi tänka oss att dela upp i två tjänster som då vardera kan bli mellan 40% - 60% i omfattning. Även om du bara har behörigheten och legitimation i ett av de ämnen vi söker vill vi ha din ansökan. Tjänsten innebär att du kommer tillhöra vårt arbetslag för 7-9 och du blir mentor för e...
2023-05-19 2023-06-06
Eksjö kommun Furulundsskolan söker en grundlärare 4-6 deltid 75%
Tjänsten är en klasslärartjänst i åk 4 och vi söker dig som är utbildad att undervisa i årskurs 4-6. Du kommer att arbeta i ett två-lärarsystem men du kommer också att arbeta enskilt med vissa ämnen och lektioner. Du blir en viktig del i ett väl fungerande arbetslag där ni tillsammans planerar ,genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet.
2023-05-19 2023-06-06
Statens institutionsstyrelse Behandlingspedagog som vill göra skillnad
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen...
2023-05-17 2023-06-05
Statens institutionsstyrelse Behandlingsassistent som vill bidra till livsviktig förändring
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bi...
2023-05-17 2023-06-05
Statens institutionsstyrelse Enhetschef
  Arbetsbeskrivning Vill du ha en nyckelroll i en spännande och viktig verksamhet, utveckla dig som ledare och samtidigt vara nära personal och klienter?  Då ska du arbeta som enhetschef hos Statens institutionsstyrelse, SiS. I rollen som enhetschef har du ett övergripande ansvar för verksamheten på avdelningen. I ditt arbete kommer du att planera, leda och utveckla arbetet på avdelningen så att man följer de riktlinjer och lagar som styr verksamheten. Du har arbetsmiljö-, personal- och ekonomiansvar. I ledarskapet och arbetsuppgifterna ingår...
2023-05-16 2023-06-04
Eksjö Energi AB Sopbilschaufförer - sommarvikariat 2 st
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara hämtning av kommunalt avfall med enmans eller tvåmansbetjänt sopbil samt skötsel och tvätt av sopbilar. Innan anställningen påbörjas genomförs introduktionsutbildning. Anställningen avser semestervikariat på 8 till 10 veckor under perioden juni - augusti.
2023-05-03 2023-06-04
Eksjö kommun Lärare engelska/svenska 4-9
Hunsnässkolan är Eksjö kommuns resursskola och vi arbetar på uppdrag av alla grundskolor i Eksjö kommun. Hos oss går elever från årskurs 1- 9 i små, resurstäta elevgrupper vilket ger oss förutsättningar att möta eleverna där de befinner sig kunskapsmässigt. Genom att bygga goda relationer och träna eleverna i fungerande strategier för inlärning och hanterande av olika sociala situationer ger vi dem möjlighet att lyckas med sitt skolarbete. Målet är att eleven ska få rätt förutsättningar att gå i sin ordinarie skola och klass. Arbetsgruppen bes...
2023-03-15 2023-06-11
Eksjö kommun Lärare 1-3
Hunsnässkolan är Eksjö kommuns resursskola och vi arbetar på uppdrag av alla grundskolor i Eksjö kommun. Hos oss går elever från årskurs 1- 9 i små, resurstäta elevgrupper vilket ger oss förutsättningar att möta eleverna där de befinner sig kunskapsmässigt. Genom att bygga goda relationer och träna eleverna i fungerande strategier för inlärning och hanterande av olika sociala situationer ger vi dem möjlighet att lyckas med sitt skolarbete. Målet är att eleven ska få rätt förutsättningar att gå i sin ordinarie skola och klass. Arbetsgruppen bes...
2023-03-15 2023-06-11
Eksjö kommun Deltidsbrandman Hjältevad och Mariannelund
Som deltidsbrandman arbetar du med att hjälpa både samhället och privatpersoner då olyckan varit framme. Du ställs hela tiden inför nya utmaningar då du aldrig i förväg vet vad du kommer att få för larm. Det kan vara bränder, trafikolyckor, automatiska brandlarm, hjälp till ambulans och polis med mera. Normalt har du som deltidsbrandman beredskap var tredje vecka och då ska du kunna nås dygnet runt med hjälp av en personsökare. Övningar genomförs regelbundet 1 gång per beredskapsvecka på kvällstid. Är du en av dem som vi söker så hör vi av ...
2023-03-01 2023-06-18
Eksjö kommun Semestervikarier Eksjö kommun 2023
Att arbeta inom äldreomsorgen och äldrepsykiatrin innebär att arbeta i en arbetsgrupp med olika professioner. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser i varierande omfattning, exempelvis omvårdnad, personlig hygien, förflyttningar, städ, tvätt, inköp, ledsagning och aktiviteter som promenader mm. Nattarbete inom äldreomsorgen innebär att arbeta i en mindre arbetsgrupp där man oftast utför sina arbetsuppgifter ensam. Man har också ett nära samarbete med hemsjukvårdens Nattsjuksköterskor. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser ...
2022-11-28 2023-07-02
Eksjö kommun Intresseanmälan timvikarie Eksjö kommun
I arbete inom förskola, grundskola/grundsärskola, gymnasium/gymnasiesärskolan kommer du ha i uppdrag att hjälpa barnen/eleverna att utvecklas både kunskapsmässigt och känslomässigt. Därmed läggs grunden till det livslånga lärandet. Inom ovanstående kan du arbeta som barnskötare/obehörig förskolelärare, elevassistent och/eller obehörig lärare. Att arbeta inom äldreomsorgen och äldrepsykiatrin innebär att arbeta i en arbetsgrupp med olika professioner. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser i varierande omfattning, exempelvis omvårdnad,...
2022-10-11 2023-08-11