Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Speciallärare individuella programmet gymnasiesärskolan, Storegårdsskolan
Gymnasiesärskolans verksamhet är uppbyggd kring ett praktiskt pedagogiskt arbetssätt. Utifrån styrdokumenten skapar vi en tydlig, tillgänglig lärandemiljö, där du som lärare tillsammans med övrig personal har en helhetssyn kring eleverna, där syftet är att utveckla deras kunskaper, förmågor och färdigheter för att skapa möjligheter till ett meningsfullt och innehållsrikt liv baserat på vars och ens individuella framtidstankar och förutsättningar. Du kommer ha din organisatoriska hemvist på skolans individuella program, men undervisning av ele...
2022-05-15 2022-06-03
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Speciallärare nationella programmen gymnasiesärskolan, Storegårdsskolan
Gymnasiesärskolans verksamhet är uppbyggd kring ett praktiskt pedagogiskt arbetssätt. Utifrån styrdokumenten skapar vi en tydlig, tillgänglig lärandemiljö, där du som lärare tillsammans med övrig personal har en helhetssyn kring eleverna, där syftet är att utveckla deras kunskaper, förmågor och färdigheter för att skapa möjligheter till ett meningsfullt och innehållsrikt liv baserat på vars och ens individuella förutsättningar och framtidstankar. Du kommer främst att undervisa i kärnämnen så som Ma, Sv, En och SO/NO, men det kommer att ingå u...
2022-05-15 2022-06-03
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Grevhagsskolan grundlärare f-3
Undervisning i på lågstadiet med huvuduppgift som klasslärare i årskurs ett. Som undervisande lärare i årskurs ett arbetar du tillsammans med parallellernas klasslärare och ytterligare en lärare som har ett flexibelt uppdrag beroende på behov. Dessutom ingår tre fritidspedagoger och studiehandledare i arbetslaget. Tillsammans ansvarar ni för elevernas hela dag. På skolan använder vi digitaliseringens möjligheter och alla elever har en lärplatta. I arbetet har du möjlighet att få stöd av speciallärare, specialpedagog och kurator.
2022-05-14 2022-05-29
Eksjö kommun Förskollärare till förskolan Äventyret, visstidsanställning
Uppdraget som förskollärare innebär ett särskilt pedagogiskt ansvar för att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera utbildningen utifrån skollag, läroplan samt verksamhetsplan. Erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande. Ansvara för att varje barn får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll. Ansvarar för att utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen.
2022-05-12 2022-05-29
Eksjö kommun Elevhälsochef
I din roll leder och samordnar du elevhälsoteamens professioner för alla barns och elevers tillgång till en likvärdig elevhälsa. Det främjande och förebyggande arbetet ska bedrivas med ett inkluderande förhållningssätt. Arbetet bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv från förskola till gymnasium med fokus på ökad måluppfyllelse. I uppdraget ingår att driva samverkansarbetet mellan elevhälsa och andra aktörer för bästa möjliga resultat samt att vara barn- och utbildningssektorns representant i POSOM-arbetet och familjecentralens styrgrupp. Du har...
2022-05-11 2022-05-29
Eksjö kommun Sommarjobb på Eksjö kommuns kontaktcenter
Som sommarjobbare på Eksjö kommuns kontaktcenter ingår du i vårt team av kommunvägledare. I kommunvägledarnas arbetsuppgifter ingår att ge information, vägledning och service till kommunens invånare, föreningar, företag och andra myndigheter. Det gör du via telefon, besök, e-post och sociala medier. Kontaktcenter tar varje dag emot ett stort antal frågor som vi antingen besvarar direkt eller skickar vidare till kommunens olika verksamheter. Frågorna kan handla om allt från barnomsorg till bygglov. I arbetsuppgifterna ingår också posthantering ...
2022-05-10 2022-05-22
Eksjö kommun Prästängsskolan söker lärare i trä- och metallslöjd
Vi söker en engagerad lärare med en nyfikenhet och vilja att bli ännu bättre tillsammans med andra. Du är en tydlig ledare som skapar förtroendefulla relationer. Du kommer att vara en del av det samarbetande lärarlaget på skolan. Utifrån den gemensamma planeringen utformar du undervisningen tillsammans med eleverna i dina grupper. Det formativa arbetssättet är något vi gemensamt på skolan har fokus på att utveckla.
2022-05-09 2022-05-29
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Grevhagsskolan söker grundlärare 4-6
Arbete på mellanstadiet med fokus på årskurs sex. Du kommer att arbeta efter de behov som finns i årskursen. Det kan handla om enskild undervisning, undervisning i olika grupperingar, men även på klassnivå. Du planerar arbetet tillsammans med de två klasslärare som idag jobbar med klasserna. Fokuset är elevens bästa och du behöver tycka att det är inspirerande och roligt att vara flexibel.
2022-05-06 2022-05-22
Eksjö kommun, Tillväxt- och utvecklingssektorn Näringslivsutvecklare
Som näringslivsutvecklare i Eksjö kommun kommer du att arbeta med både strategiska och operativa insatser för att möjliggöra att nya företag skapas, att befintliga företag kan utvecklas på orten, men också för att attrahera nya företag att etablera sig i kommunen. Du arbetar i ett litet team med fokus på dessa frågor och förväntas kunna ta egna initiativ och samverka med företag, organisationer, nätverk och aktörer inom näringslivsarbete. Att bygga relationer till näringslivet och skapa kontakter med näringslivsaktörer är en naturlig del av de...
2022-05-02 2022-05-22
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Långanäs i Eksjö Behandlingspedagog till SIS Ungdomshem Långanäs till öppen avdelning
Långanäs har två öppna behandlingsavdelningar där vi arbetar för att förbereda ungdomarna att vistas i samhället och slussas mot öppna vårdinsatser såsom familjehem eller eget boende med stöd. Vi arbetar för att våra ungdomar, trots att de vistas hos oss under tvångslagstiftning, uppmuntras till och upplever att de har egna val och kan påverka sin egen utveckling. Båda avdelningarna tar emot flickor i åldrarna 13-21 år. Brostugan har plats för 6 flickor och Tegelbacken 4 flickor. Vi söker nu dig som vill anta utmaningen att möta ungdomar som ...
2022-04-25 2022-05-20
Eksjö kommun, Tillväxt- och utvecklingssektorn Näringslivschef
Som näringslivschef i Eksjö kommun har du ansvar för etableringsfrågor, nyföretagande och företagslotsning kopplat till kommunal verksamhet. Du arbetar i ett litet team med fokus på dessa frågor och förväntas arbeta både strategiskt och operativt. Det är dock en självständig tjänst, där det krävs att kunna leda både sig själv och andra för att uppnå resultat. Du arbetar i nära samarbete med näringslivsbolaget Eksjö.nu som är ett hälftenägt kommunalt bolag med inriktning på medlemsnytta. En viktig del av arbetet kommer att ligga i att stötta n...
2022-04-25 2022-05-22
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Långanäs i Eksjö Behandlingsassistent till SIS Ungdomshem Långanäs, Öppen avdelning
Är du en lugn och trygg person som vill du arbeta med behandling av ungdomar och att motivera dem till nya val i livet? Då kan detta arbete som behandlingsassistent hos oss vara rätt för dig! Vi söker nya medarbetare till våra öppna avdelningar. Tegelbacken och Brostugan. På Tegelbacken finns plats för fyra pojkar och Brostugan nio platser för flickor som alla har en öppen placering. Uppdraget som behandlingsassistent utgår ifrån den tjänst socialtjänsten önskar, akut, utredning eller behandling. Vi söker nu dig som vill anta utmaningen at...
2022-04-25 2022-05-20
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Höreda/Hultskolan söker Textillärare
Planera, genomföra och utvärdera undervisning i årskurs 3-6 i enlighet med skolans styrdokument, individuellt och i arbetslag. • Du deltar aktivt i att utveckla framgångsrika lärmiljöer tillsammans med övriga på skolan. • Användande av skolans digitala system tex dokumentation, frånvarohantering och kommunikation. • Samarbete i form av dialog och möten med vårdnadshavare. Tjänsten är på 60 - 75% med en fördelning mellan Höredaskolan och Hultskolan.
2022-04-22 2022-05-22
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Höredaskolan söker lärare till åk 1-3
Vi söker klasslärare till årskurs 1 Vi söker lärare med huvudsakligt uppdrag att undervisa i årskurs 1-3. Du ansvarar för undervisningen i dina ämnesbehörigheter med tillhörande arbetsuppgifter. Du ingår i ett team med övriga lågstadielärare I kommunen ordnas nätverksträffar där man får stöd i sitt arbete i ett kollegialt lärande. På skolan finns kollegor med behörighet och erfarenhet att samplanera och bedöma tillsammans med.
2022-04-22 2022-05-24
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Höredaskolan söker lärare till åk 4-6
Du ansvarar för undervisningen i årskurs 4-6 i dina ämnesbehörigheter med tillhörande arbetsuppgifter. Du ingår i ett team med dina övriga mellanstadielärare. I kommunen ordnas nätverksträffar där man kan få stöd i sitt arbete i ett kollegialt lärande. På skolan finns kollegor med behörighet och erfarenhet att samplanera och bedöma tillsammans med.
2022-04-22 2022-05-24
Eksjö kommun Kock till Mariebergs kök Eksjö
Vi söker dig som vill arbeta som kock i köket på Mariebergs särskilda boende Som kock i köket på Marieberg tillagar man dygnets alla måltider och packar varor till boende på Marieberg, Almgården och Mogården. Du arbetar i ett lag med sju kockar som delar på alla förekommande arbetsuppgifter. Vi jobbar aktivt med kommunens vision genom att vi har ett fokus miljösmarta måltider. Arbetsuppgifter -Matlagning -Specialkosthantering -Beställning -Kostdatahantering -Packa varor -Diskning och städning
2022-04-22 2022-05-29
Eksjö kommun, Sociala sektorn Hemsjukvården söker Sjuksköterska med samordningsansvar
Tillsammans med hemsjukvårdens enhetschef ansvarar du för schema och bemanning. I vissa delar ersätter du verksamhetens chef vid frånvaro. I arbetsuppgifterna ingår telefonrådgivning och fördelning av inkommande ärenden till dina kollegor. Du har ett övergripande ansvar för vårdplaneringsprocessen och har en nyckelroll i samverkan med andra vårdgivare. Du dokumenterar i vårt journalsystem Combine och i länets vårdplaneringssystem Cosmic Link. Du handleder nya kollegor och ger stöd till dina kollegor. Du deltar och leder i en hemsjukvård i...
2022-04-22 2022-05-22
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Långanäs i Eksjö Sommarvikariat behandlingsassistent till SiS ungdomshem Långanäs
Vill du vara med och göra skillnad i sommar? SiS ungdomshem Långanäs söker nu dig som har ett stort intresse samt erfarenhet från att arbeta med människor i utsatta livssituationer. Vi arbetar för att våra ungdomar, trots att de vistas hos oss under tvångslagstiftning, uppmuntras till och upplever att de har egna val och kan påverka sin egen utveckling så långt det är möjligt. Vårt arbete utgår från myndighetens värdeord; respekt, omtanke, tydlighet. Arbetet innebär kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och vi söker nu dig som vill va...
2022-04-01 2022-05-31
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Långanäs i Eksjö Sommarvikariat behandlingsassistent natt till SIS Ungdomshem Långanäs
Vill du vara med och göra skillnad i sommar? SiS ungdomshem Långanäs söker nu dig som har ett stort intresse samt erfarenhet från att arbeta med människor i utsatta livssituationer. Vi arbetar för att våra ungdomar, trots att de vistas hos oss under tvångslagstiftning, uppmuntras till och upplever att de har egna val och kan påverka sin egen utveckling så långt det är möjligt. Vårt arbete utgår från myndighetens värdeord; respekt, omtanke, tydlighet. Arbetet innebär kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och vi söker nu dig som vill va...
2022-04-01 2022-05-31
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Långanäs i Eksjö Sommarvikariat Behandlingspedagog till Sis ungdomshem Långanäs
Vill du vara med och göra skillnad i sommar? SiS ungdomshem Långanäs söker nu dig som är utbildad inom området behandling eller beteendevetenskap och har ett stort intresse för att arbeta med människor i utsatta livssituationer. Vi arbetar för att våra ungdomar, trots att de vistas hos oss under tvångslagstiftning, uppmuntras till och upplever att de har egna val och kan påverka sin egen utveckling så långt det är möjligt. Vårt arbete utgår från myndighetens värdeord; respekt, omtanke, tydlighet. Tjänsten innebär kvalificerat omvårdnads-och m...
2022-04-01 2022-05-31
Eksjö kommun Sfi lärare våren 2022
Att undervisa i svenska för deltagare i Sfi, utbildning i svenska för invandrare. Du arbetar i ett arbetslag med andra sfi-lärare och SYV med att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en eller flera elevgrupper i Sfi.
2022-03-21 2022-05-31
Eksjö kommun Deltidsbrandman Hjältevad och Mariannelund
Som deltidsbrandman arbetar du med att hjälpa både samhället och privatpersoner då olyckan varit framme. Du ställs hela tiden inför nya utmaningar då du aldrig i förväg vet vad du kommer att få för larm. Det kan vara bränder, trafikolyckor, automatiska brandlarm, hjälp till ambulans och polis med mera. Normalt har du som deltidsbrandman beredskap var tredje vecka och då ska du kunna nås dygnet runt med hjälp av en personsökare. Övningar genomförs regelbundet 1 gång per beredskapsvecka på kvällstid. Är du en av dem som vi söker så hör vi av ...
2022-03-03 2022-09-01
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Höreda-/Hultskolan söker lärare i musik låg och mellanstadiet
Nu söker vi dig som är behörig musiklärare. Du kommer att ansvara för undervisningen i musik på grundskolan, du ansvarar också för det musikaliska innehållet vid skolavslutningar, luciaframträdande och liknande aktiviteter. I tjänsten ingår musikundervisning för låg och mellanstadiet. Tjänsten är på 40% och är fördelad mellan Hult och Höredaskolan. Om du även innehar behörighet i Engelska för grundskolan så kan tjänsten komma att utökas.
2022-02-25 2022-05-25
Eksjö kommun, Sociala sektorn Sjuksköterska till hemsjukvården
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och spännande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetet som sjuksköterska i hemsjukvården innebär att du självständigt bedömer, planerar och utför medicinska åtgärder och omvårdnadsinsatser. Du samverkar i team såväl internt som externt för att tillgodose den enskildes behov samt ger stöd till anhöriga. Som sjuksköterska ansvarar du för att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter och handleda omvårdnadspersonal.
2022-02-02 2022-05-31
Eksjö kommun Intresseanmälan timvikarie Eksjö kommun
I arbete inom förskola, grundskola/grundsärskola, gymnasium/gymnasiesärskolan kommer du ha i uppdrag att hjälpa barnen/eleverna att utvecklas både kunskapsmässigt och känslomässigt. Därmed läggs grunden till det livslånga lärandet. Inom ovanstående kan du arbeta som barnskötare/obehörig förskolelärare, elevassistent och/eller obehörig lärare. Att arbeta inom äldreomsorgen och äldrepsykiatrin innebär att arbeta i en arbetsgrupp med olika professioner. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser i varierande omfattning, exempelvis omvårdnad,...
2021-12-13 2022-10-10
1 2 >