Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eksjö kommun Förskollärare till förskolan Apollo
Uppdraget som förskollärare innebär ett särskilt pedagogiskt ansvar för att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera utbildningen utifrån skollag, läroplan samt verksamhetsplan. Erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande. Ansvara för att varje barn får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll. Ansvara för att utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen. Förskolorna på Galaxen arbetar projektinriktat utifrån barnens tankar och hypoteser me...
2024-05-21 2024-06-02
Statens institutionsstyrelse Timanställd som behandlingsassistent
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bi...
2024-05-20 2024-08-31
Statens institutionsstyrelse Behandlingspedagog som vill bidra till livets vändpunkt
Arbetsbeskrivning Vårt uppdrag är meningsfullt, och ibland en stor utmaning. Men tillsammans gör vi mycket för samhällets mest utsatta och våldsamma där ingen annan nått full framgång. Vi behöver bli fler som kan stå kvar för de klienter som behöver det allra mest.  Vill du vara en av de som står kvar för någons vändpunkt i livet? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS LVM- Hessleby en meningsfull utmaning för dig! Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter, behandlingssamordnare, behandlingssekrete...
2024-05-17 2024-06-02
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Grevhagsskolan söker grundlärare inriktning fritidshem
Undervisning i på fritidshem tillsammans med kollegor. Viss del av tjänsten förläggs i skola alternativt förskoleklass. Det är en fördel om du har behörighet och vilja att undervisa i idrott och hälsa på lågstadiet. På fritidshemmet bedriver du undervisning utifrån de nationella målen med både inom- och utomhusmiljö som arena. På Grevhagsskolan finns goda möjligheter att använda idrottshall och skolbibliotek i undervisningen. Då du kommer att ingå i ett arbetslag bestående av flera lärare i fritidshem, men också arbeta tillsammans med övriga ...
2024-05-17 2024-05-26
Eksjö kommun, Sociala sektorn Undersköterska Korttiden Marieberg
Grunden för alla våra insatser på korttiden utgår ifrån ett tydligt brukarfokus där du som medarbetare har ett personcentrerat omvårdnads- och vårdfokus. Korttidsboende är en dynamisk och flexibel verksamhet som ställer krav på samordning och teamarbete med olika funktioner runt våra brukare. Det är ständiga förändringar och vi behöver kunna möta upp brukarnas olika behov och snabbt ställa om. Vi tror att du liksom vi vill se möjligheter i stället för hinder och gillar utmaningar. Vi lägger stor vikt på ett positivt tänkande, flexibilitet och...
2024-05-17 2024-05-30
Eksjö kommun Semestervikarie Hemtjänsten Mariannelund/ Ingatorp samt boendet Solgården
Att arbeta inom äldreomsorgen och hemtjänsten innebär att arbeta i en arbetsgrupp med olika professioner. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser i varierande omfattning, exempelvis omvårdnad, personlig hygien, förflyttningar, städ, tvätt, inköp, ledsagning och aktiviteter som promenader med mera.
2024-05-15 2024-05-31
Eksjö Energi AB Eksjö Energi söker en renhållningsarbetare i kombinationstjänst
Vill du vara med och göra skillnad för miljön och arbeta som renhållningsarbetare hos oss? Här är allas engagemang, delaktighet och ansvarstagande framgångsfaktorer för att vi tillsammans ska skapa en attraktiv kommun med livskvalitet för de som lever och verkar här. Mångfald är en naturlig del i vår verksamhet där vi ser olikheter som en styrka och en förutsättning för konkurrenskraft och tillväxt. Dina arbetsuppgifter är hämtning av hushållsavfall med enmans eller tvåmansbetjänt sopbil, tömning av enskilda avlopp, transporter med lastväxlare...
2024-05-14 2024-06-09
Statens institutionsstyrelse Behandlingssekrerterare som står kvar och bidrar till någon vändpunkt
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingssekreterare hos SiS det meningsfulla arbetet du söker. Utgångspunkten i vårt behandlingsarbete är att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du arbetar i ett team av engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå goda resultat. Som behandlingssekreterare samordnar och ansvarar du för klienternas behandling på institutionen, upprättar behandlingsplaner, sköter myndighet...
2024-05-13 2024-06-02
Statens institutionsstyrelse Vi bygger nytt - behandlingspedagoger sökes!
Arbetsbeskrivning Vill du utvecklas i din roll och samtidigt arbeta nära personal, ungdomar och klienter? Då ska du arbeta som behandlingspedagog hos oss på SiS! Nu expanderar Långanäs och vi är under nybyggnation av nya avdelningar. Vi söker nu dig som är redo att anta en ny utmaning i arbetslivet! Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människ...
2024-05-10 2024-06-02
Statens institutionsstyrelse Vi bygger nytt - behandlingspedagoger natt sökes!
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. Vi söker 1-2 behandlingspedagoger till nattjänst. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsar...
2024-05-10 2024-06-02
Eksjö kommun Enhetschef Vård och omsorg
Ditt uppdrag som enhetschef innebär att planera, leda och driva utveckling av din verksamhet utifrån IBIC (Individens behov i centrum). Som enhetschef anger du riktning, skapar goda förutsättningar för dina medarbetare och säkerställer att verksamhetens uppdrag genomförs med hög kvalitet och goda resultat. För att säkerställa en god och säker vård och omsorg ingår ett systematiskt kvalitetsarbete i ditt ledaruppdrag. Kompetensförsörjning är också ett betydande fokusområde där vi behöver hitta smarta och effektiva lösningar samtidigt som det ing...
2024-05-06 2024-06-02
Eksjö kommun Socialsekreterare Familjefokus
Ditt uppdrag som socialsekreterare blir att utreda barns behov av skydd och stöd, fatta beslut om insatser och följa upp dem, särskilt i de ärenden som aktualiseras inom ramen för Familjefokus. Dit finns utvalda personer från andra verksamheter knutna så som socialtjänstens öppenvård, boendestöd och hemtjänst, vilka tillsammans med dig utgör ett team under utredningsförfarandet. Tillsammans kommer ni med barnets bästa i fokus arbeta kompenserade, utredande och behandlande inom ramen för era roller. Stödet kommer riktas både till individerna och...
2024-05-06 2024-06-10
Statens institutionsstyrelse Administratör med fokus på bemanning
Arbetsbeskrivning Vi söker nu en administratör med fokus på bemanning. I denna roll arbetar du administrativt med att bemanna våra avdelningar med personal, både kortsiktigt och långsiktigt. Det kan förekomma akuta vakanser vilket gör att det ibland kan vara högt tempo. Bemanningen är en stor del av tjänsten, detta är på grund av att behovet av personal hos oss kan skifta snabbt genom att beslut om ökade säkerhetsklasser görs på ungdomar som befinner sig hos oss. Bemanning hos oss innebär att du är ansvarig för all kontakt med timanställda ...
2024-05-02 2024-05-24
Eksjö kommun, Sociala sektorn Nattsjuksköterska till hemsjukvården
Vill du jobba natt och bli vår nya kollega? Som sjuksköterska i hemsjukvården möter du patienter i alla åldrar men många olika sjukdomar och behov. Du utför hälso- och sjukvårdsuppgifter såsom medicinska bedömningar, läkemedelshantering och vård i livets slutskede. Dokumentation och handledning av omvårdnadspersonal är centrala delar i ditt arbete. Stöd och råd till patienter, anhöriga och omvårdnadspersonal ingår i uppdraget liksom att samverka med andra vårdgivare. Du samverkar nära med äldreomsorgens nattpatruller. Hos oss erbjuds du ett...
2024-04-19 2024-06-05
Eksjö kommun Kontrakterade jourhem sökes!
Uppdraget som kontrakterat jourhem innebär att ni ska kunna ta emot tillfälligt placerade barn och ungdomar med kort varsel. Oftast sker placeringen samma dag. Placeringen kan variera från enstaka dagar till några månader. De barn och ungdomar som bor i jourhem kan av olika anledningar inte bo hemma med sin/sina vårdnadshavare och är därför i behov av ett jourhem. När barnet inte kan bo hemma behöver barnet vara jourhemsplacerad, antingen en kortare period eller under tiden socialtjänsten färdigställer en utredning som påvisar barnets behov av...
2024-04-16 2024-06-10
Eksjö kommun Deltidsbrandman Eksjö, Hjältevad och Mariannelund
Som deltidsbrandman arbetar du med att hjälpa både samhället och privatpersoner då olyckan varit framme. Du ställs hela tiden inför nya utmaningar då du aldrig i förväg vet vad du kommer att få för larm. Det kan vara bränder, trafikolyckor, automatiska brandlarm, hjälp till ambulans och polis med mera. Normalt har du som deltidsbrandman beredskap var tredje vecka och då ska du kunna nås dygnet runt med hjälp av en personsökare. Övningar genomförs regelbundet 1 gång per beredskapsvecka på kvällstid. Är du en av dem som vi söker så hör vi av ...
2024-02-14 2024-08-09
Eksjö kommun Personlig assistent och stödassistent
I arbetet inom Omsorg i Centrum, funktionshinderomsorgen ger du stöd, social service och omvårdnad till brukaren i den dagliga livssituationen enligt sociallagstiftning. Du arbetar i servicebostad eller som personlig assistent i brukarens bostad. Vi kan erbjuda dig ett meningsfullt och lärorikt arbete.
2024-02-02 2024-06-16
Eksjö kommun Semestervikarie sommaren 2024
Att arbeta inom äldreomsorgen och äldrepsykiatrin innebär att arbeta i en arbetsgrupp med olika professioner. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser i varierande omfattning, exempelvis omvårdnad, personlig hygien, förflyttningar, städ, tvätt, inköp, ledsagning och aktiviteter som promenader mm. Nattarbete inom äldreomsorgen innebär att arbeta i en mindre arbetsgrupp där man oftast utför sina arbetsuppgifter ensam. Man har också ett nära samarbete med hemsjukvårdens Nattsjuksköterskor. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser...
2023-12-06 2024-05-31
Eksjö kommun Intresseanmälan timvikarie Eksjö kommun
I arbete inom förskola, grundskola/anpassad grundskola, gymnasium/anpassad gymnasieskola kommer du ha i uppdrag att hjälpa barnen/eleverna att utvecklas både kunskapsmässigt och känslomässigt. Därmed läggs grunden till det livslånga lärandet. Inom ovanstående kan du arbeta som barnskötare, elevassistent och/eller obehörig pedagog. Att arbeta inom äldreomsorgen och äldrepsykiatrin innebär att arbeta i en arbetsgrupp med olika professioner. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser i varierande omfattning, exempelvis omvårdnad, personlig h...
2023-08-22 2024-05-31