Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eksjö kommun, Sociala sektorn Handledare för feriepraktikanter sommaren 2021
Handleda, följa upp och bistå som stöd under arbetsdagen av grupper med feriepraktikanter inom vaktmästeritjänstgöring, IT seniorer samt projekt inom kulturskolan.
2021-05-13 2021-05-23
Eksjö kommun Bygglovhandläggare
Rollen som bygglovhandläggare innebär ett utåtriktat arbete där du jobbar med att göra bedömningar utifrån en komplex lagstiftning, detaljplaner och andra styrdokument samt rättspraxis. Som handläggare på byggenheten hanterar du framförallt bygglov och följer hela bygglovsprocessen med tekniska samråd och arbetsplatsbesök samt deltar i nämndens tillsyn. I ditt arbete samarbetar du nära med kollegorna på byggenheten men ansvarar självständigt för dina ärenden. Du har mycket kontakt med allmänheten genom rådgivning och information i frågor som r...
2021-05-13 2021-05-31
Eksjö kommun Lärare i svenska/svenska som andraspråk åk 7-9 till Prästängsskolan
Undervisning i svenska/svenska som andraspråk, handledarskap/mentorskap för en klass och samarbete med ämneslaget/arbetslaget och övriga professioner inom skolan
2021-05-12 2021-05-23
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Förskollärare till Hults förskola
I arbetsuppgifterna ingår att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i barngruppen enligt förskolans läroplan. Dessutom ingår det att tillsammans med kollegor skapa en miljö som inspirerar, utmanar och utvecklar barns lärande.
2021-05-10 2021-05-23
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Förskollärare till förskolan Eken
Du bidrar till optimalt lärande både kunskapsmässigt och känslomässigt där trygghet, nyfikenhet och glädje blir ledande för utbildningens utveckling! Tillsammans med barn och kollegor utvecklar vi ett utforskande arbetssätt. Vi arbetar projektbaserat och vår målsättning är att erbjuda en förskola med en miljö som inspirerar, utvecklar och utmanar barns lärande. Som förskollärare arbetar du medforskande och medvetet utifrån ditt uppdrag i enlighet med läroplanen. Du varierar ditt arbetssätt för att tillsammans med arbetslaget utveckla en lust...
2021-05-07 2021-05-23
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning Handläggare inom Fastighetsinskrivning, Eksjö
Arbetet består till största del av självständigt beslutsfattande av inskrivningsärenden samt kontakt med våra kunder. Du kommer att ha kontakt med privatpersoner, professionella aktörer från fastighetsmarknaden såsom mäklare och banker samt lämna upplysningar till allmänheten. Kontakterna sker såväl skriftligt som muntligt. Du arbetar teambaserat mot givna mål med fokus på ärendeflöde och kundservice.
2021-05-07 2021-05-28
Eksjö kommun Sfi-lärare på Vux i12
Du blir en del i ett litet engagerat arbetslag som nu fortsätter utveckla vår sfi-verksamhet utifrån våra gemensamma erfarenheter från pandemiåret. Vi har i dagsläget drygt 200 elever inskrivna på de olika kurserna i sfi och du får, som det ser ut just nu, huvudansvaret för undervisning och handledning av en elevgrupp såväl på plats som via olika distanslösningar.
2021-05-06 2021-05-31
Eksjö kommun Skolbibliotekssamordnare, vikariat 80%
Som skolbibliotekssamordnare med placering på Eksjö stadsbibliotek ska du fungera som länken mellan kommunens åtta grundskolor och folkbiblioteket. Du inspireras av att arbeta med barn och unga samt har ett stort intresse för barn- och ungdomslitteratur. I arbetsuppgifterna ingår att driva projekt inom läsfrämjande och MIK (medie- och informationskunnighet) tillsammans med skolornas personal och de skolbiblioteksansvariga lärarna. Tillsammans med personal på grundskolorna utvecklar och underhåller du befintliga skolbibliotek i Eksjö kommun....
2021-05-03 2021-05-21
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Kock
• Matlagning • Specialkosthantering • Beställning • Kostdatahantering • Servering • Diskning och städning
2021-04-29 2021-05-23
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Långanäs i Eksjö Sommarvikariat behandlingsassistent till SiS ungdomshem Långanäs
Som behandlingsassistent på SiS ungdomshem Långanäs har du ett viktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du motivera ungdomar till nya och mindre destruktiva sätt att leva genom att skapa hopp, meningsfullhet och utveckling. Du arbetar med att bygga trygga relationer utifrån omtanke och samtal. I arbetsuppgifterna ingår att hjälpa och stötta ungdomarna i deras vardag med allt ifrån vanliga hushållssysslor, hjälp med aktiviteter på och utanför området samt finnas behjälplig i ungdomarnas planering av sin behandling. Vi arbetar i team vilket skapar...
2021-04-29 2021-05-30
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Hessleby i Mariannelund Vaktmästare
Som vaktmästare arbetar du med service, underhåll och reparationer i och utanför de byggnader som finns på institutionen. I dina uppgifter ingår det mesta som har med fastighetsskötsel att göra. Det kan handla om att reparera och byta ut saker, mindre bygg- och målningsarbeten, enklare VVS och EL-installationer, skötsel av larm, varubeställningar samt ansvara för brandskydd. Intresse och kunskap gällande IT och dokumentation bör den sökande besitta då det är vanligt förekommande.
2021-04-28 2021-05-16
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Måltidsbiträde
• Enklare matlagning • Specialkosthantering • Beställning • Kostdatahantering • Diskning och städning
2021-04-28 2021-05-16
Eksjö kommun, Sociala sektorn Behandlingsassistent Boendestöd/psykiatri
Arbetsuppgifterna består av stöd- och vägledningsinsatser utifrån individuell plan. Arbetet utgår ifrån team, men stor del av arbetet sker som ensamarbete. Du arbetar med att möta individen utifrån behov och funktion, i klientens/brukarens hem och i samhället . Metodik och insats planeras utifrån att skapa trygghet, delaktighet och återhämtning med målsättning att öka självständighet för individen.
2021-04-26 2021-05-17
Eksjö kommun Biståndshandläggare till biståndsenheten vuxen, Äldreomsorg
Ditt uppdrag som biståndshandläggare är att med den enskilde i fokus informera, vägleda, ta emot anmälan/ansökan utreda, göra individuella lösningar och fatta beslut om insatser enligt socialtjänstlagen. Eksjö kommun arbetar med individens behov i centrum. Du samverkar med andra myndigheter och för den enskilde andra viktiga personer. Tillsammans med den enskilde försöker du hitta lösningar som stärker dennes resurser och möjligheter till ett självständigt liv. Du har fokus på den enskildes delaktighet och en vilja att utveckla verksamheten ti...
2021-04-19 2021-05-17
Eksjö kommun Deltidsbrandman
Som deltidsbrandman arbetar du med att hjälpa både samhället och privatpersoner då olyckan varit framme. Du ställs hela tiden inför nya utmaningar då du aldrig i förväg vet vad du kommer att få för larm. Det kan vara bränder, trafikolyckor, automatiska brandlarm, hjälp till ambulans och polis med mera. Normalt har du som deltidsbrandman beredskap var tredje vecka och då ska du kunna nås dygnet runt med hjälp av en personsökare. Övningar genomförs regelbundet 1 gång per beredskapsvecka på kvällstid. Är du en av dem som vi söker så hör vi av ...
2021-04-01 2021-08-31
Eksjö kommun, Sociala sektorn Sommarjobb 2021 Till Äldreomsorgen
Att arbeta inom äldreomsorgen innebär att arbeta i en arbetsgrupp med olika professioner. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser i varierande omfattning. Exempel på insatser är omvårdnad, personlig hygien, förflyttningar, städ, tvätt, inköp, ledsagning och aktiviteter som promenader mm. Insatserna kan utföras inom särskilt boende eller i den enskildas privata bostad med hjälp av hemtjänst. Arbetet innefattar även löpande dokumentation.
2021-01-16 2021-05-28
Eksjö kommun, Sociala sektorn Sommarjobb 2021 Måltidsverksamhet Sociala sektorn
Vi söker dig som • Förstår att det vi äter är en viktig del av hur vi upplever vårt liv och vår dag • Som är kvalitetsmedveten, både när det gäller det vi producerar men också hur vi gör det • Tycker om att arbeta i grupp • Vara till nytta för andra
2020-12-21 2021-05-28
Eksjö kommun, Sociala sektorn Sommarjobb 2021 Till Äldrepsykiatrin Ekbacken Eksjö kommun
Att arbeta inom äldreomsorgen innebär att arbeta i en arbetsgrupp med olika professioner. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser i varierande omfattning. Exempel på insatser är omvårdnad, personlig hygien, förflyttningar, städ, tvätt, inköp, ledsagning och aktiviteter som promenader mm.
2020-12-21 2021-05-28
Eksjö kommun, Sociala sektorn Sommarjobb 2021 Till Äldreomsorgen -nattpatrullen
Nattarbete inom äldreomsorgen innebär att arbeta i en mindre arbetsgrupp där man oftast utför sina arbetsuppgifter ensam. Man också har ett nära samarbete med hemsjukvårdens Nattsjuksköterskor. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser i varierande omfattning. Exempel på insatser är omvårdnad, personlig hygien, förflyttningar, tillsyn med mera. Insatserna kan utföras inom särskilt boende eller i den enskildas privata bostad med hjälp av nattpatrull. Arbetet innefattar även löpande dokumentation.
2020-12-21 2021-05-28
Eksjö kommun, Sociala sektorn Sommarjobb 2021 Till omsorgen om funktionsnedsatta i Eksjö kommun
Vi söker dig som • Ser människor som individer och vill stärka människors egna resurser • Som är noggrann, stresstålig och flexibel • Ser helheten, men fokuserar på det enskilda mötet • Brinner för att hjälpa andra människor
2020-12-21 2021-05-28
Eksjö kommun, Sociala sektorn Sommarjobb 2021 Till Neuropsykiatrin/psykiatri
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken arbetsplats du arbetar på. Generellt för alla arbetsplatser är att du ska stötta människor så att de kan få en fungerande vardag utifrån individens behov. Vi arbetar självständigt och i grupp. Vi arbetar utifrån beslut som fattas av myndighet.
2020-12-18 2021-05-28