Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eksjö kommun Deltidsbrandman Hjältevad och Mariannelund
Som deltidsbrandman arbetar du med att hjälpa både samhället och privatpersoner då olyckan varit framme. Du ställs hela tiden inför nya utmaningar då du aldrig i förväg vet vad du kommer att få för larm. Det kan vara bränder, trafikolyckor, automatiska brandlarm, hjälp till ambulans och polis med mera. Normalt har du som deltidsbrandman beredskap var tredje vecka och då ska du kunna nås dygnet runt med hjälp av en personsökare. Övningar genomförs regelbundet 1 gång per beredskapsvecka på kvällstid. Är du en av dem som vi söker så hör vi av ...
2021-10-19 2022-01-03
Eksjö kommun, Sociala sektorn Sjuksköterska till hemsjukvården
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och spännande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetet som sjuksköterska i hemsjukvården innebär att du självständigt bedömer, planerar och utför medicinska åtgärder och omvårdnadsinsatser. Du samverkar i team såväl internt som externt för att tillgodose den enskildes behov samt ger stöd till anhöriga. Som sjuksköterska ansvarar du för att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter och handleda omvårdnadspersonal.
2021-10-19 2021-11-14
Eksjö kommun Lärare i fritidshem
I arbetsuppgifterna ingår att var skolans fasta vikarie och arbeta på vårt fritidshem, du kommer tillsammans med dina kollegor planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i elevgruppen enligt skolans läroplan. Du ansvarar för att kvalitetssäkra din undervisning, för att hela tiden arbeta för en verksamhet med hög nivå, där eleverna möts av höga positiva förväntningar.
2021-10-18 2021-10-31
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Långanäs i Eksjö Behandlingsassistenter till SIS Ungdomshem Långanäs, avdelning Torpet
Avdelningen Torpet är en låsbar akutavdelning, vilket innebär att du kommer möta ungdomar som är placerad enligt LVU (tvångsvård) för att bryta olika former av riskbeteenden. Avdelningen har plats för 8 ungdomar, yngre flickor och vårt arbete utgår från myndighetens värdeord; respekt, omtanke, tydlighet. På akutavdelningen möter vi ofta ungdomar i kris, vilket innebär att du kommer arbeta med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och vi söker nu dig som vill vara en del i vårt team runt ungdomarna. Arbetet innebär att arbeta med ungd...
2021-10-12 2021-10-26
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Förskollärare sökes till Galaxen
Du bidrar till ett optimalt lärande både kunskapsmässigt och känslomässigt där: Äkthet- Engagemang- Öppenhet - Professionalism - Kommunikation är gemensamma värdeord som genomsyrar verksamheten. Tillsammans utvecklar vi ett projektinriktat arbetssätt utifrån barnens tankar och hypoteser med återbruksmaterial som kreativ kraft. Det kollegiala lärandet hjälper oss att skapa en gemensam förståelse och samsyn för att möjliggöra optimala förutsättningar för både barn och medarbetare att utvecklas och lyckas.
2021-10-09 2021-10-31
Eksjö kommun Förskollärare förskolan Slottet
Som förskollärare är du en viktig del i förskolans verksamhet. Du finns med i den dagliga verksamheten i mötet med barn, föräldrar och kollegor, där du har det övergripande pedagogiska ansvaret. Med läroplanen som bas arbetar du med barn i grupp och ser samtidigt till att varje enskilt barn får den stimulans som passar dess ålder och utveckling. Vårt mål på förskolan Slottet är att utmana barnen utifrån fem förmågor som i sin tur utgår från läroplanen. Dessa förmågor ska genomsyra hela verksamheten och är en början till ett livslångt lärande: A...
2021-10-09 2021-10-31
Eksjö kommun Förskollärare förskolan Baronen
Som förskollärare är du en viktig del i förskolans verksamhet. Du finns med i den dagliga verksamheten i mötet med barn, föräldrar och kollegor, där du har det övergripande pedagogiska ansvaret. Med läroplanen som bas arbetar du med barn i grupp och ser samtidigt till att varje enskilt barn får den stimulans som passar dess ålder och utveckling. Barnens inflytande och delaktighet, att barnen utvecklar en god självkänsla är målområden vi fokuserar på i kvalitetsarbetet på förskolan.
2021-10-09 2021-10-31
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Förskollärare vikariat förskolan Eken
Du bidrar till optimalt lärande både kunskapsmässigt och känslomässigt där trygghet, nyfikenhet och glädje blir ledande för utbildningens utveckling! Tillsammans med barn och kollegor utvecklar vi ett utforskande arbetssätt. Vi arbetar projektbaserat och vår målsättning är att erbjuda en förskola med en miljö som inspirerar, utvecklar och utmanar barns lärande. Som förskollärare arbetar du medforskande och medvetet utifrån ditt uppdrag i enlighet med läroplanen. Du varierar ditt arbetssätt för att tillsammans med arbetslaget utveckla en lustf...
2021-10-09 2021-10-31
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Förskollärare förskolan Kullalyckan
I arbetsuppgifterna ingår att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i barngruppen enligt förskolans läroplan. Dessutom ingår det att tillsammans med kollegor skapa en miljö som inspirerar, utmanar och utvecklar barns lärande.
2021-10-09 2021-10-31
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Förskollärare/resurs med NPF-kompetens till förskolan Kvarnarp
Vår målsättning är att erbjuda en förskola med en miljö som inspirerar, utvecklar och utmanar barns lärande. Som förskollärare arbetar du medvetet utifrån ditt uppdrag i läroplanen. Du varierar ditt arbetssätt för att tillsammans med arbetslaget utveckla en lustfylld och lärorik miljö som lägger grunden för det livslånga lärandet.
2021-10-09 2021-10-31
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Förskollärare till förskolan Kvarnarp
Vår målsättning är att erbjuda en förskola med en miljö som inspirerar, utvecklar och utmanar barns lärande. Som förskollärare arbetar du medvetet utifrån ditt uppdrag i läroplanen. Du varierar ditt arbetssätt för att tillsammans med arbetslaget utveckla en lustfylld och lärorik miljö som lägger grunden för det livslånga lärandet.
2021-10-09 2021-10-31
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Förskollärare förskolan Stocksnäs
Du bidrar till optimalt lärande både kunskapsmässigt och känslomässigt där trygghet, nyfikenhet och glädje blir ledande för utbildningens utveckling! Tillsammans med barn och kollegor utvecklar vi ett utforskande arbetssätt. Som förskollärare arbetar du medforskande och medvetet utifrån ditt uppdrag i enlighet med läroplanen. Du varierar ditt arbetssätt för att tillsammans med arbetslaget utveckla en lustfylld och lärorik miljö som lägger grunden för det livslånga lärandet. Du dokumenterar lärprocesser och utbildning genom pedagogisk dokumenta...
2021-10-09 2021-10-31
Eksjö kommun, Tillväxt- och utvecklingssektorn Badmästare
Vi söker nu en badmästare till arbetslaget i simhallen som består av 8 medarbetare. Tillsammans med dina kollegor arbetar du som simlärare, badvakt, gruppträningsinstruktör samt med att ge stöd och hjälp till våra gymbesökare. Vidare har du café-reception och kassatjänstgöring samt utför städ och daglig skötsel av våra lokaler. Inköp och arbete i kassa och bokningssystem är också arbetsuppgifter som förekommer. Arbetet innebär dag-kväll och helgtjänstgöring
2021-10-08 2021-10-29
Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter Arbetsledare Eksjöbostäder
Vi söker dig som vill vara med att driva och utveckla våra bolag Eksjöbostäder AB och Eksjö Kommunfastigheter AB för att uppnå vår vision - Bästa värden för dig! Att arbeta tillsammans med oss innebär att du får ta stort ansvar och tillsammans med övriga inom Fastighetsenheten driva den dagliga driften och skötseln av våra fastigheter. Du kommer att ingå i en sammanhållen fastighetsenhet som har till uppgift att utveckla och förbättra ett bestånd på 1250 lägenheter och 110 000 kvm kommunala verksamhetslokaler. Vi lägger stor vikt vid att du de...
2021-10-08 2021-10-29
Eksjö kommun, Sociala sektorn Behandlingsassistent Korttidshem barn/ungdom
Arbetsuppgifterna innehåller stöd, omvårdnad och vägledningsinsatser utifrån individuellplan. Arbetet sker i team, men del av arbetstiden är förlagd som ensamarbete. Du arbetar med att möta barnet/ungdomen på sin utveckling och funktionsnivå.
2021-10-07 2021-10-31
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Hessleby i Mariannelund Behandlingsassistent med fokus på aktiviteter
Tjänsten ska medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen/aktivitetshuset kan utföras enligt rutiner, medverka till klienters trygghet och säkerhet. Tjänsten ska även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. För en behandlingsassistent är det centrala att bidra till trygghet och stabilitet för våra klienter. En behandlingsassistent är uppmärksam på klientens mående och agerar utifrån behov. I tjänsten specifika uppgifter ingår att ansvara för den miljöterapeutiska verksamheten på institutionen vilket inneb...
2021-10-06 2021-10-21
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Långanäs i Eksjö SiS Ungdomshem Långanäs söker psykolog som kan bidra till livsviktig förändring
Vill du möta tuffa utmaningar, utveckla dig inom ditt yrke och ingå i en organisation där din kompetens verkligen värdesätts? Ugglebo är SiS ungdomshem Långanäs egna hälso- och sjukvårdsenhet, med två sjuksköterskor, tre psykologer, en enhetschef och med regelbunden tillgång till psykiater. Tillsammans har vi en gedigen erfarenhet av ungdomsvård och har upparbetat ett gott klimat och arbetssätt för hur utredning och behandling bedrivs på institutionen. Vi är ett välfungerande team med gott samarbete som arbetar utifrån myndighetens värdeord ...
2021-10-06 2021-10-31
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Långanäs i Eksjö Behandlingsassistent, vikariat, till SIS Ungdomshem Långanäs, avdelning Änglagården
Avdelning Änglagården är en låsbar behandlingsavdelning med ungdomar som är placerad enligt LVU, för att bryta olika former av riskbeteenden. Avdelningen har plats för 7 ungdomar, flickor, i åldrarna 16-21 år och vårt arbete utgår från myndighetens värdeord; respekt, omtanke, tydlighet. Arbetet innebär kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och vi söker nu dig som vill vara en del i vårt team och bidra till att skapa en trygg, säker och omvårdande miljö för våra ungdomar. Du kommer i din roll hos oss arbeta med ungdomarna i den dagliga...
2021-10-06 2021-10-24
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Långanäs i Eksjö Behandlingsassistent natt, vikariat till SIS Ungdomshem Långanäs, avdelning Änglagården
Avdelning Änglagården är en låsbar behandlingsavdelning med ungdomar som är placerad enligt LVU, för att bryta olika former av riskbeteenden. Avdelningen har plats för 7 ungdomar, flickor, i åldrarna 16-21 år och vårt arbete utgår från myndighetens värdeord; respekt, omtanke, tydlighet. Arbetet innebär omvårdnads-och motivationsarbete och vi söker nu dig som vill vara en del i vårt team och bidra till att skapa en trygg, säker och omvårdande miljö för våra ungdomar nattetid. Du kommer arbeta med att bygga trygga relationer och motivera ungd...
2021-10-06 2021-10-24
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Långanäs i Eksjö Behandlingspedagog till SIS ungdomshem Långanäs, avdelning Änglagården
Avdelning Änglagården är en låsbar behandlingsavdelning med ungdomar som är placerad enligt LVU, för att bryta olika former av riskbeteenden. Avdelningen har plats för 7 ungdomar, flickor, i åldrarna 16-21 år och vårt arbete utgår från myndighetens värdeord; respekt, omtanke, tydlighet. Arbetet innebär kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och vi söker nu dig som vill vara en del i vårt team och bidra till att skapa en trygg, säker och omvårdande miljö för våra ungdomar. Du kommer i din roll hos oss arbeta med ungdomarna i den dagliga...
2021-10-06 2021-10-24
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Långanäs i Eksjö Behandlingssamordnare inriktning ÅP till SiS Ungdomshem Långanäs, avdelning Änglagården
Vill du vara med och göra skillnad för dem som behöver det mest? Avdelning Änglagården är en låsbar behandlingsavdelning med ungdomar som är placerad enligt LVU, för att bryta olika former av riskbeteenden. Vi arbetar för att våra ungdomar, trots att de vistas hos oss under tvångslagstiftning, uppmuntras till och upplever att de har egna val och kan påverka sin egen utveckling. Avdelningen har plats för 7 ungdomar, flickor, i åldrarna 16-21 år och vårt arbete utgår från myndighetens värdeord; respekt, omtanke, tydlighet. Nu söker vi dig som...
2021-10-06 2021-10-24
Eksjö kommun, Samhällsbyggnadssektorn Mark- och exploateringsingenjör
Som mark- och exploateringsingenjör får du många varierande och roliga arbetsuppgifter som spänner över hela samhällsbyggnadsprocessen, från idé och planering till byggklar mark. Mark- och fastighetsförvaltning av kommunens fastighetsinnehav, fastighetsutveckling, exploateringsverksamhet, markteknik och genomförandefrågor. Förvaltningen avser också ett mindre antal byggnader och anläggningar. I din roll ansvarar du för kommunens arrenden, markupplåtelser, servitut och fastighetstransaktioner i nära samarbete med din chef för att ge några exempe...
2021-10-05 2021-10-31
Eksjö kommun, Sociala sektorn Arbetsterapeut
Som arbetsterapeut gör du bl.a. ADL-bedömningar, bedömer behov av och förskriver hjälpmedel samt ansvarar för intygsskrivande för bostadsanpassning. Du handleder omvårdnadspersonal samt säkerställer en god kontakt med patientens anhöriga. Som arbetsterapeut jobbar du i team med framför allt sjukgymnaster, sjuksköterskor och undersköterskor. Du planerar till stor del din dag själv.
2021-10-05 2021-10-24
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Eksjö
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2021-10-04 2021-10-24
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Resurslärare till Linnéskolan
Undervisning som resurslärare i årskurs 1-3 eller årskurs 4-6 under vårterminen 2022. Du är ansvarig för undervisningen både i helklass och med enskilda elever. Tillsammans med arbetslaget och andra lärare på skolan ska du planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet enligt LGR 11. Du ansvarar för att kvalitetssäkra din egen undervisning, delta och vara aktiv i skolans utvecklingsarbete. Innevarande läsår inriktar vi oss främst på implementering av de nya kursplanerna i kombination med skolans tidigare utvecklingsarbete kring tillgä...
2021-10-01 2021-10-24
1 2 >