Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Långanäs i Eksjö Behandlingssamordnare MI inriktning till SiS Ungdomshem Långanäs, Slätten
Avdelningen Slätten är en låsbar behandlingsavdelning, vilket innebär att du kommer möta ungdomar som är placerad enligt LVU, för att bryta olika former av riskbeteenden. Avdelningen har plats för 7 ungdomar, flickor, i åldrarna 13-21 år. Nu söker vi dig som vill vara med att utveckla en ny roll som behandlingssamordnare med MI i fokus! I uppdraget som behandlingssamordnare ingår att planera, genomföra och följa upp programverksamhetens aktiviteter samt ansvara för att programverksamheten genomförs. Som behandlingssamordnare ansvarar du för a...
2021-02-26 2021-03-21
Eksjö kommun, Sociala sektorn Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Som medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar du för den vård och behandling som ges till brukare och patienter. Det ställs höga krav på en säker läkemedelshantering och tydlig dokumentation. Du är sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor och ansvarar för: • hälso- och sjukvårdsriktlinjer • delegeringsriktlinjer • verksamhetsuppföljning • kvalitet och patientuppföljning • dokumentationsriktlinjer • avvikelsehantering Du är med och bidrar till utveckling och kvalitet genom att du omvärlds analyserar, initierar och leder det viktiga utve...
2021-02-25 2021-03-14
Eksjö kommun Trafikingenjör
Arbetsuppgifter och ansvar Att arbeta som trafikingenjör innebär ett intressant och variationsrikt arbete där du har möjlighet att påverka och driva olika större och mindre projekt. Jobba med trafiksäkerhet på kort och lång sikt, i stort som smått. Du ansvarar för kommunens parkeringsövervakning med ett externt företag som verktyg. I tjänsten har du mycket kontakt med allmänhet, myndigheter och entreprenörer. Ditt arbete ger direkta resultat i form av konkreta förbättringar av trafikmiljön. I tjänsten rör du dig både ute i trafikmiljön och inne...
2021-02-23 2021-03-04
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Långanäs i Eksjö Behandlingsassistenter natt till SiS ungdomshem Långanäs
Vi utökar nu vår nattorganisation med fler medarbetare. Tjänstgöringsgraden är 66,67% och anställningen kan komma att inledas med en provanställning. På institutionen finns idag en vaken natt per låsbar avdelning vilket vi nu kommer att förstärka på några av våra avdelningar. Dessutom finns det en "yttre natt" som nyttjas på hela området efter behov. I tjänsten vi annonserar ingår det att samverka med den yttre nattpersonalen och även med andra avdelningar vid behov så som t ex förstärkning utifrån vårdbehov eller vakanser. Uppdraget innebär ...
2021-02-19 2021-03-14
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Långanäs i Eksjö Sommarvikariat utredningssekreterare till avdelning Slottet, SiS ungdomshem Långanäs
Vill du vara med och göra skillnad för dem som behöver det mest? På vår avdelning Slottet finns plats för 7 flickor som alla är i behov av utredning. Vi arbetar för att våra ungdomar, trots att de vistas hos oss under tvångslagstiftning, uppmuntras till och upplever att de har egna val och kan påverka sin egen utveckling så långt det är möjligt. Utredningssekreterarens ansvar är att planera, samordna och genomföra processen kring utredningsarbetet tillsammans med ett professionellt utredningsteam. Utredningsteamet som är tvärprofessionellt, b...
2021-02-17 2021-03-07
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Långanäs i Eksjö Utredningssekreterare med ledningsansvar till avdelning Slottet, SiS ungdomshem Långanäs
Vill du vara med och göra skillnad för dem som behöver det mest? På vår avdelning Slottet finns plats för 7 flickor som alla är i behov av utredning. Vi arbetar för att våra ungdomar, trots att de vistas hos oss under tvångslagstiftning, uppmuntras till och upplever att de har egna val och kan påverka sin egen utveckling så långt det är möjligt. Utredningssekreterarens ansvar är att planera, samordna och genomföra processen kring utredningsarbetet tillsammans med ett professionellt utredningsteam. Utredningsteamet som är tvärprofessionellt, b...
2021-02-17 2021-03-07
Eksjö kommun, Tillväxt- och utvecklingssektorn Turistinformatör
Personen vi söker till Eksjö museum och Tourist Center är ett av Eksjö kommuns ansikte utåt. Huvudsaklig arbetsuppgift är att arbeta med kundmottagning och butik samt därmed sammanhängande administrativa arbetsuppgifter. Timanställning, omfattning cirka 70%. Period: Från 2021-07-07 till 2021-08-22 respektive 2021-08-29
2021-02-17 2021-03-14
Eksjö kommun Kommunikatör
Som kommunikatör hos oss kommer du att jobba varierat och brett inom hela kommunikationsområdet. Under dina arbetsdagar kommer du bland annat att agera stöd i kommunikationsfrågor och ta fram kommunikationsplaner för olika uppdrag. Du kommer också att producera trycksaker och innehåll i form av text, bild och film till våra interna, externa och sociala kanaler.
2021-02-16 2021-03-07
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Mätnings-och kartingenjör, Eksjö
Som mätnings- och kartingenjör kommer du att arbeta teambaserat i ett nära samarbete med kollegor i förrättningsteam som består av förrättningslantmätare och förrättningsassistenter. För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta självständigt men samtidigt uppskatta att samarbeta med andra då rollen innebär många kontakter med kunder. Som mätnings- och kartingenjör hos Lantmäteriet har du goda utvecklingsmöjligheter att specialisera dig. Inom Lantmäteriet tillämpar vi en karriärtrappa för mätnings-och kartingenjörer vilken ger dig goda...
2021-02-15 2021-03-14
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Hessleby i Mariannelund Biträdande institutionschef
Biträdande institutionschef, BIC, bistår institutionschefen i styrning och ledning av verksamheten. Tjänsten är direkt underställd institutionschefen och jobbar på dennes uppdrag. BIC träder in för institutionschefens ställe vid dennes frånvaro samt ingår i institutionens chefsberedskap. Vi erbjuder dig arbete och delaktighet i en verksamhet som är i ständig förändring utifrån ett livsviktigt uppdrag. Som BIC på SiS LVM-hem Hessleby ingår du i ny ledningsgrupp som arbetar utifrån den lärande organisationen. Som biträdande institutionschef i...
2021-02-05 2021-02-28
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Långanäs i Eksjö Chef för HSL-team
Vad vi erbjuder: Vi erbjuder dig ett givande och varierat arbete inom tvångsvård av unga, med möjlighet att utveckla din kompetens inom arbetsledning, utredningsarbete och psykoterapeutiskt arbete. Du kommer att leda vårt HSL-team bestående av psykologer och sjuksköterskor. Ni arbetar tillsammans med övriga på institutionen i ett multiprofessionellt team med bred kompetens inom ungdomsvården. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning. Det här får du arbeta med: Som chef för HSL-teamet arbetsleder du psykologer och ...
2021-02-05 2021-02-28
Eksjö kommun, Sociala sektorn Sommarjobb 2021 Till Äldreomsorgen
Att arbeta inom äldreomsorgen innebär att arbeta i en arbetsgrupp med olika professioner. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser i varierande omfattning. Exempel på insatser är omvårdnad, personlig hygien, förflyttningar, städ, tvätt, inköp, ledsagning och aktiviteter som promenader mm. Insatserna kan utföras inom särskilt boende eller i den enskildas privata bostad med hjälp av hemtjänst. Arbetet innefattar även löpande dokumentation.
2021-01-16 2021-05-28
Eksjö kommun, Sociala sektorn Sommarjobb 2021 Måltidsverksamhet Sociala sektorn
Vi söker dig som • Förstår att det vi äter är en viktig del av hur vi upplever vårt liv och vår dag • Som är kvalitetsmedveten, både när det gäller det vi producerar men också hur vi gör det • Tycker om att arbeta i grupp • Vara till nytta för andra
2020-12-21 2021-05-28
Eksjö kommun, Sociala sektorn Sommarjobb 2021 Till Äldrepsykiatrin Ekbacken Eksjö kommun
Att arbeta inom äldreomsorgen innebär att arbeta i en arbetsgrupp med olika professioner. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser i varierande omfattning. Exempel på insatser är omvårdnad, personlig hygien, förflyttningar, städ, tvätt, inköp, ledsagning och aktiviteter som promenader mm.
2020-12-21 2021-05-28
Eksjö kommun, Sociala sektorn Sommarjobb 2021 Till Äldreomsorgen -nattpatrullen
Nattarbete inom äldreomsorgen innebär att arbeta i en mindre arbetsgrupp där man oftast utför sina arbetsuppgifter ensam. Man också har ett nära samarbete med hemsjukvårdens Nattsjuksköterskor. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser i varierande omfattning. Exempel på insatser är omvårdnad, personlig hygien, förflyttningar, tillsyn med mera. Insatserna kan utföras inom särskilt boende eller i den enskildas privata bostad med hjälp av nattpatrull. Arbetet innefattar även löpande dokumentation.
2020-12-21 2021-05-28
Eksjö kommun, Sociala sektorn Sommarjobb 2021 Till omsorgen om funktionsnedsatta i Eksjö kommun
Vi söker dig som • Ser människor som individer och vill stärka människors egna resurser • Som är noggrann, stresstålig och flexibel • Ser helheten, men fokuserar på det enskilda mötet • Brinner för att hjälpa andra människor
2020-12-21 2021-05-28
Eksjö kommun, Sociala sektorn Sommarjobb 2021 Till Neuropsykiatrin/psykiatri
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken arbetsplats du arbetar på. Generellt för alla arbetsplatser är att du ska stötta människor så att de kan få en fungerande vardag utifrån individens behov. Vi arbetar självständigt och i grupp. Vi arbetar utifrån beslut som fattas av myndighet.
2020-12-18 2021-05-28
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Långanäs i Eksjö Sommarvikariat behandlingsassistent till SiS ungdomshem Långanäs
Som behandlingsassistent på SiS ungdomshem Långanäs har du ett viktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du motivera ungdomar till nya och mindre destruktiva sätt att leva genom att skapa hopp, meningsfullhet och utveckling. Du arbetar med att bygga trygga relationer utifrån omtanke och samtal. I arbetsuppgifterna ingår att hjälpa och stötta ungdomarna i deras vardag med allt ifrån vanliga hushållssysslor, hjälp med aktiviteter på och utanför området samt finnas behjälplig i ungdomarnas planering av sin behandling. Vi arbetar i team vilket skapar...
2020-12-17 2021-03-31