Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Lärare i fritidshem
Undervisning i på fritidshem tillsammans med kollega. Viss del av tjänsten förläggs i skola alternativt förskoleklass. På fritidshemmet bedriver du undervisning utifrån de nationella målen med både inom- och utomhusmiljö som arena. På Grevhagsskolan finns goda möjligheter att använda idrottshall och skolbibliotek i undervisningen. På skolan använder vi digitaliseringens möjligheter. På Grevhagsskolan finns fyra fritidshem och du ingår i ett arbetslag bestående av flera lärare i fritidshem. Som lärare i fritidshem i Eksjö kommun deltar du i ett ...
2021-07-27 2021-08-15
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Hessleby i Mariannelund Behandlingsassistent/miljöterapi
Tjänsten ska medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen/aktivitetshuset kan utföras enligt rutiner, medverka till klienters trygghet och säkerhet. Tjänsten ska även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. För en behandlingsassistent är det centrala att bidra till trygghet och stabilitet för våra klienter. En behandlingsassistent är uppmärksam på klientens mående och agerar utifrån behov. I tjänsten specifika uppgifter ingår att ansvara för den miljöterapeutiska verksamheten på institutionen vilket inneb...
2021-07-22 2021-08-22
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Hessleby i Mariannelund Behandlingsassistent vikariat
Tjänsten ska medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner, medverka till klienters trygghet och säkerhet. Det handlar om allmän daglig livsföring, städning, tvätt, matlagning mm. Tjänsten ska även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. För en behandlingsassistent är det centrala att bidra till trygghet och stabilitet för våra klienter. En behandlingsassistent är uppmärksam på klientens mående och agerar utifrån behov.
2021-07-22 2021-08-22
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Hessleby i Mariannelund Behandlingsassistent tillsvidare natt
Tjänsten ska medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner, medverka till klienters trygghet och säkerhet. Det handlar om allmän daglig livsföring, städning, tvätt, matlagning mm. Tjänsten ska även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. För en behandlingsassistent är det centrala att bidra till trygghet och stabilitet för våra klienter. En behandlingsassistent är uppmärksam på klientens mående och agerar utifrån behov.
2021-07-22 2021-08-22
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Hessleby i Mariannelund Behandlingsassistent vikariat natt
Tjänsten ska medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner, medverka till klienters trygghet och säkerhet. Det handlar om allmän daglig livsföring, städning, tvätt, matlagning mm. Tjänsten ska även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. För en behandlingsassistent är det centrala att bidra till trygghet och stabilitet för våra klienter. En behandlingsassistent är uppmärksam på klientens mående och agerar utifrån behov.
2021-07-22 2021-08-22
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Hessleby i Mariannelund Behandlingspedagog vikariat
För en behandlingspedagog är uppdraget att medverka till att våra klienter får den trygghet, säkerhet, vård och behandling som de behöver. Som behandlingspedagog arbetar man med kontaktpersonskap, bidrar aktivt till att behandlingsplaner fullföljs och man dokumenterar enligt riktlinje. I arbetet ingår också att vara handledare för nyanställda och praktikanter. Befattningen ska även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. Arbetet som behandlingspedagog handlar också om att medverka till att det dagliga arbetet på ...
2021-07-22 2021-08-22
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Hessleby i Mariannelund Behandlingspedagog tillsvidare
För en behandlingspedagog är uppdraget att medverka till att våra klienter får den trygghet, säkerhet, vård och behandling som de behöver. Som behandlingspedagog arbetar man med kontaktpersonskap, bidrar aktivt till att behandlingsplaner fullföljs och man dokumenterar enligt riktlinje. I arbetet ingår också att vara handledare för nyanställda och praktikanter. Befattningen ska även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. Arbetet som behandlingspedagog handlar också om att medverka till att det dagliga arbetet på ...
2021-07-22 2021-08-22
Eksjö kommun, Sociala sektorn IT-utvecklare
I uppdraget är du ett konsultativt stöd med ett strategiskt perspektiv till sektorledningen. Du omvärldsbevakar och rapporterar gällande välfärdsteknologi och dess utveckling och trender. Att ha en förmåga att förklara och omsätta välfärdsteknologi på ett enkelt sätt till omgivningen är en viktig del i ditt arbete. Du följer upp och utreder vilka behov och utvecklingsmöjligheter som finns. Kvalitetssäkrar underlag och ansvarar för inlämning av individ och mängdstatistik. Du är en nyckelperson gällande avtal, kravspecifikationer, upphandlingar ...
2021-07-19 2021-08-15
Eksjö kommun, Furulundsskolan Grundlärare 1-3
I arbetsuppgifterna ingår att självständigt och tillsammans med närmsta kollega samt arbetslaget planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i elevgruppen enligt skolans läroplan. Vi arbetar med två pedagoger i varje klass. Du ansvarar för att kvalitetssäkra din undervisning, för att hela tiden arbeta för en skola med hög nivå, där eleverna möts av höga positiva förväntningar.
2021-07-14 2021-08-08
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Förskollärare vikariat Ekens förskola
Du bidrar till optimalt lärande både kunskapsmässigt och känslomässigt där trygghet, nyfikenhet och glädje blir ledande för utbildningens utveckling! Tillsammans med barn och kollegor utvecklar vi ett utforskande arbetssätt. Vi arbetar projektbaserat och vår målsättning är att erbjuda en förskola med en miljö som inspirerar, utvecklar och utmanar barns lärande. Som förskollärare arbetar du medforskande och medvetet utifrån ditt uppdrag i enlighet med läroplanen. Du varierar ditt arbetssätt för att tillsammans med arbetslaget utveckla en lustf...
2021-07-13 2021-08-15
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Modersmålslärare/studiehandledare i albanska, kroatiska, nederländska och polska.
Arbetsbeskrivning Som modersmålslärare i Eksjö kommun får du möjlighet att träffa elever från olika skolor, både på grundskolan och/eller på gymnasiet. Du kommer att undervisa eleverna och utveckla deras förmåga att läsa, skriva och tala sitt modersmål och/eller stödja dem i sin kunskapsutveckling i skolans olika ämnen. Du ingår i ett nätverk med andra modersmålslärare, där ni får chansen att reflektera över undervisningen, delge varandra tips och idéer samt tillsammans utveckla undervisningen. Kvalifikationer Vi söker dig som har erfarenhet ...
2021-07-12 2021-08-08
Eksjö kommun, Sociala sektorn Sjuksköterska Natt
Vill du göra skillnad för andra människor? Vi erbjuder dig ett varierande arbete med frihet under ansvar. Som nattsjuksköterska ansvarar du för sedvanliga hälso- och sjukvårdsuppgifter inom hemsjukvård, både i ordinärt och särskilt boende. Arbetsuppgifterna består av medicinska bedömningar och insatser samt hantering av medicintekniska produkter. Palliativ vård är en viktig del i arbetet. Du samarbetar nära med nattpatrull och övriga sjuksköterskor samt omvårdnadspersonal. Med fokus på den enskildes behov, med ett konsultativt förhållningssät...
2021-07-09 2021-08-01
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Hunsnässkolan söker lärare 1-6
Hunsnässkolan har hög personaltäthet och få antal elever i varje elevgrupp. Undervisningen sker i första hand i grupp utifrån elevens behov och kunskapsnivå samtidigt finns här goda förutsättningar till att anpassa undervisningen såväl inom gruppen som för varje enskild elev. Tillsammans med ditt arbetslag planerar, genomför och utvärderar du verksamheten och undervisningen.
2021-07-06 2021-08-01
Eksjö kommun Skolsköterska Furulundsskolan Fk- åk 9 i Mariannelund
Elevhälsans medicinska insats i barn- och utbildningssektorn består av skolsköterskor och skolläkare. Som medarbetare i elevhälsan arbetar du evidensbaserat med främjande och förebyggande elevhälsoarbete för att skapa tillgängliga lärmiljöer och undanröja hinder i lärandet för kommunens elever. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner inom elevhälsan samt på skolan och i samverkan med skolledning, elever och vårdnadshavare. Arbetet som skolsköterska är varierande och stimulerande. Du erbjuder och utför hälsobesök samt vaccinerar e...
2021-06-30 2021-08-08
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Långanäs i Eksjö Lärare till SiS ungdomshem Långanäs
Vill du vara med och skapa framtidstro hos utsatta ungdomar? Vill du arbeta i en skola med små klasser och undervisning som bygger på tillit och på vad eleverna klarar av? Då är jobbet som lärare på SIS ungdomshem Långanäs en meningsfull utmaning och samtidigt en resa i personlig utveckling. Till oss kommer ungdomar som befinner sig i en problematisk och tuff livssituation. Många har negativa erfarenheter av skolan och låg tillit till lärare och andra vuxna. Som lärare hos oss arbetar du med dessa elever och du får en unik chans att väcka dera...
2021-06-30 2021-08-08
Eksjö kommun Skolpsykolog till centrala elevhälsan
Tjänsten i barn- och utbildningssektorns centrala elevhälsoteam gäller skolpsykologiskt arbete med inriktning mot elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Centrala elevhälsoteamet består av specialpedagoger i förskola och grundskola, speciallärare, arbetsterapeut och skolpsykologer. Som medarbetare i elevhälsan arbetar du evidensbaserat med främjande och förebyggande elevhälsoarbete för att skapa tillgängliga lärmiljöer och undanröja hinder i lärandet för kommunens elever. Arbetet sker i nära samar...
2021-06-30 2021-08-08
Eksjö kommun PTP-psykolog till centrala elevhälsan
Tjänsten i barn- och utbildningssektorns centrala elevhälsoteam gäller praktisk tjänstgöring för psykolog (PTP) inom elevhälsan för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Som PTP-psykolog i Eksjö kommun får du handledning av ST-psykolog inom pedagogisk psykologi och du kommer ges möjlighet att delta i PTP-programmet i region Jönköpings län. Du har också tillgång till nätverksträffar och extern handledning tillsammans med skolpsykologer i grannkommunerna. Arbetet som skolpsykolog i centrala elevhä...
2021-06-30 2021-08-08
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Långanäs i Eksjö Behandlingsassistent till SiS ungdomshem Långanäs, timvikariat
Som behandlingsassistent på SiS ungdomshem Långanäs har du ett viktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du motivera ungdomar till nya och mindre destruktiva sätt att leva genom att skapa hopp, meningsfullhet och utveckling. Du arbetar med att bygga trygga relationer utifrån omtanke och samtal. I arbetsuppgifterna ingår att hjälpa och stötta ungdomarna i deras vardag med allt ifrån vanliga hushållssysslor, hjälp med aktiviteter på och utanför området samt finnas behjälplig i ungdomarnas planering av sin behandling. Vi arbetar i team vilket skapar...
2021-06-17 2021-09-26
Eksjö kommun Deltidsbrandman
Som deltidsbrandman arbetar du med att hjälpa både samhället och privatpersoner då olyckan varit framme. Du ställs hela tiden inför nya utmaningar då du aldrig i förväg vet vad du kommer att få för larm. Det kan vara bränder, trafikolyckor, automatiska brandlarm, hjälp till ambulans och polis med mera. Normalt har du som deltidsbrandman beredskap var tredje vecka och då ska du kunna nås dygnet runt med hjälp av en personsökare. Övningar genomförs regelbundet 1 gång per beredskapsvecka på kvällstid. Är du en av dem som vi söker så hör vi av ...
2021-04-01 2021-08-31