Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eksjö kommun Enhetschef särskilt boende
Vi söker nu enhetschef till Almgården, ett särskilt boende för äldre, beläget i centrala Eksjö. I rollen som enhetschef kommer du att vara en del av en ledningsgrupp med kunniga och engagerade kollegor. Tillsammans kommer ni att forma och utveckla verksamheten. Vård och omsorg arbetar utifrån IBIC (Individens behov i centrum), där vi fastställer mål för brukarna och följer upp dem. Ett betydande fokusområde är även kompetensförsörjning och bemanning. Vi står inför utmaningen att hitta smarta och effektiva lösningar utifrån våra resurser. Din a...
2023-12-08 2024-01-07
Statens institutionsstyrelse Säkerhetssamordnare
Arbetsbeskrivning   Som säkerhetssamordnare kommer du att ha en viktig roll i institutionens systematiska säkerhetsarbete. Du kommer att arbeta operativt med säkerhetsrelaterade frågor t.ex. risk- och säkerhetsbedömningar. I arbetsuppgifterna ingår bl a att samordna planering, genomförande och uppföljning av säkerhetsarbetet på institutionen. Du kommer även att ansvara för att samordna implementeringen av rutiner, anvisningar och åtgärdsplaner inom säkerhetsområdet. En av dina viktigare uppgifter kommer att bli att samordna institutionens hän...
2023-12-08 2024-01-02
Eksjö kommun Undersköterska Natt Marieberg
Som undersköterska på en natten på Marieberg vård är du en viktig del i den äldres liv och trygghet på natten. Vi arbetar med individbaserad omvårdnad där du som professionell yrkesutövare arbetar utifrån att ta tillvara och stärka den enskildes egna förmågor genom aktiverande förhållningssätt så att denne upplever sin vardag hanterbar meningsfull och trygg. Dina arbetsuppgifter består bland annat av god personlig omvårdnad, skapa trygghet för den äldre, läkemedelshantering, social dokumentation och diverse ansvarsområden. Även palliativ vå...
2023-12-07 2023-12-26
Eksjö kommun Semestervikarie sommaren 2024
Att arbeta inom äldreomsorgen och äldrepsykiatrin innebär att arbeta i en arbetsgrupp med olika professioner. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser i varierande omfattning, exempelvis omvårdnad, personlig hygien, förflyttningar, städ, tvätt, inköp, ledsagning och aktiviteter som promenader mm. Nattarbete inom äldreomsorgen innebär att arbeta i en mindre arbetsgrupp där man oftast utför sina arbetsuppgifter ensam. Man har också ett nära samarbete med hemsjukvårdens Nattsjuksköterskor. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser...
2023-12-06 2024-05-31
Eksjö kommun, Sociala sektorn Enhetschef myndighetsutövning vuxen
Biståndsenheten består av tre enheter, vuxen, barn och unga samt ekonomiskt bistånd. I ditt arbete som enhetschef kommer du ha ett helhetsansvar för biståndsenhet vuxen inom sociala sektorn. Verksamheten har inriktning mot myndighetsutövning inom missbruk, socialpsykiatri, funktionshinder och äldreomsorg där du har en viktig samordnande funktion. På biståndsenheten arbetar de tre enhetscheferna som ett team och täcker upp varandras områden vid frånvaro. Du är också en viktig del i biståndsenhetens mottagningsgrupp där din kompetens inom dina ...
2023-12-05 2023-12-27
Eksjö kommun, Sociala sektorn Familjebehandlare
Målgrupp är barn- och unga 0 - 21 år och deras familjer. Arbetsuppgifterna innebär motivationsarbete, analyserande- och utvärderande förändringsarbete i familjesystem. Ofta i familjernas hemmiljö med anpassade tider efter familjernas behov, vilket kan innebära kväll och helg. Inventera och samverka med både professionella och civila nätverk. Delta i föräldraskapsstödsgrupper och barn som anhörig grupp. Delta aktivt i arbetsplatsens ständiga förbättringsarbete för "alla våra barns bästa". Flexibilitet, relationsskapande och självständighet under...
2023-12-05 2024-01-08
Eksjö kommun Vaktmästare
Ditt uppdrag som vaktmästare omfattar arbete både inom- och utomhus, och du kommer bland annat att arbeta med: • post- och pakethantering för samtliga kommunala verksamheter samt kommunala bolag • flaggning (där viss helgtjänstgöring ingår), samt skötsel av flaggor och flaggstänger • uppsättning/nedtagning av whiteboards, hyllor, tavlor, skyltar med mera • byte av trasiga lampor/lysrör, flyttning av takarmaturer (ej fast installation) • flytt av lättare möbler/inventarier samt organisering av flytt av tyngre möbler/inventarier • enklare repara...
2023-12-01 2023-12-17
Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter Fastighetvärd med helhetsperpektiv i Mariannelund och Ingatorp
Vi söker dig som vill vara med att driva och utveckla våra bolag Eksjöbostäder AB och Eksjö Kommunfastigheter AB för att uppnå vår vision - Bästa värden för dig! Att arbeta tillsammans med oss innebär att du får ta stort ansvar och tillsammans med övriga inom Fastighetsenheten driva den dagliga driften och skötseln av våra fastigheter. Du kommer att ingå i en sammanhållen fastighetsenhet som har till uppgift att utveckla och förbättra ett bestånd på 1200 lägenheter och ca 100 000 m2 kommunala verksamhetslokaler. Inom bolagen arbetar vi enligt ...
2023-12-01 2024-01-01
Statens institutionsstyrelse Behandlingspedagog till Långanäs som vill göra skillnad
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen...
2023-11-30 2023-12-31
Eksjö kommun Socialsekreterare inom placeringsgrupp
Som socialsekreterare inom placeringsgruppen kommer du arbeta gentemot placerade barn och unga 0-20 år och deras familjer. Ditt huvudsakliga uppdrag är att följa upp det enskilda barnets situation under placering enligt SoL eller LVU. Detta innebär handläggning så som överväganden/omprövningar och eventuellt utredning av behov. Du ansvarar för att barnets rättigheter tas tillvara i kontakt med personer i barnets nätverk och övriga aktörer. Du har vidare ett nära samarbete med familjehemssekreterare och inom tjänsten kan även ingå att stödja des...
2023-11-30 2024-01-15
Statens institutionsstyrelse Sjuksköterska sökes till SiS ungdomshem Långanäs
Arbetsbeskrivning Är du legitimerad sjuksköterska och vill vara med och göra skillnad för utsatta ungdomar? Då kan vi ha tjänsten för dig!  Som legitimerad sjuksköterska på Långanäs är du en viktig del av behandlingsarbetet där du också ingår i elevhälsan. I tvärprofessionella samarbete har du möjlighet att påverka ungdomars fortsatta utveckling under placeringen hos oss. Vill du vara en del av det arbetet har du som sjuksköterska ett meningsfullt, självständigt och stimulerande arbete som alltid utgår från värdeorden respekt, omtanke och tyd...
2023-11-27 2023-12-31
Eksjö kommun Prästängsskolan och Furulundsskolan söker studie- och yrkesvägledare
Arbetet innebär många personkontakter med elever, föräldrar, arbetslivet och företrädare för olika gymnasieskolor. En viktig uppgift är att vägleda elever inför studie- och yrkesvalssituationer, enskilt och i grupp utifrån våra styrdokument. Studie- och yrkesvägledaren har en viktig roll i att bygga nätverk med det omgivande samhället. Samarbetet mellan skola och näringsliv behöver kontinuerligt vårdas och utvecklas för att ge eleverna en god inblick i framtidens möjligheter.
2023-11-23 2023-12-10
Eksjö Energi AB Nu söker vi en renhållningschef med ansvar för hela renhållningsverksamheten!
Som renhållningschef har du det övergripande ansvaret för hela renhållningsverksamheten. Det innebär att säkerställa att insamling sker av de fraktioner som är beslutade inom samverkansorganisationen och som ligger på det kommunala ansvaret. Du ansvarar för drift och funktion av de två återvinningscentralerna som finns i Eksjö kommun. Du ansvarar för att utförandet sker inom de lagar och regler som gäller för insamling och hantering av avfall. Personalansvaret innebär: -Rekrytering och anställning av nya medarbetare . -Vara en förebild och g...
2023-11-21 2023-12-17
Eksjö kommun Socialsekreterare barn och unga
Det huvudsakliga uppdraget för dig som socialsekreterare är att utreda barn och ungdomar 0-20 år samt verkställa och följa upp insatser enligt SoL och LVU. Målgruppen är barn och ungdomar som riskerar att fara illa och deras familjer. Tillsammans med barnet och föräldrarna planerar du insatser som du sedan följer upp. Arbetet är utmanande, meningsfullt och utvecklande. I verksamheten finns implementerade rutiner och struktur som skapar goda förutsättningar för rättssäker handläggning. I din roll kommer du ha många olika kontaktytor och kommer a...
2023-11-02 2023-12-14
Eksjö kommun Intresseanmälan timvikarie Eksjö kommun
I arbete inom förskola, grundskola/anpassad grundskola, gymnasium/anpassad gymnasieskola kommer du ha i uppdrag att hjälpa barnen/eleverna att utvecklas både kunskapsmässigt och känslomässigt. Därmed läggs grunden till det livslånga lärandet. Inom ovanstående kan du arbeta som barnskötare, elevassistent och/eller obehörig pedagog. Att arbeta inom äldreomsorgen och äldrepsykiatrin innebär att arbeta i en arbetsgrupp med olika professioner. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser i varierande omfattning, exempelvis omvårdnad, personlig h...
2023-08-22 2024-05-31
Eksjö kommun Deltidsbrandman Hjältevad och Mariannelund
Som deltidsbrandman arbetar du med att hjälpa både samhället och privatpersoner då olyckan varit framme. Du ställs hela tiden inför nya utmaningar då du aldrig i förväg vet vad du kommer att få för larm. Det kan vara bränder, trafikolyckor, automatiska brandlarm, hjälp till ambulans och polis med mera. Normalt har du som deltidsbrandman beredskap var tredje vecka och då ska du kunna nås dygnet runt med hjälp av en personsökare. Övningar genomförs regelbundet 1 gång per beredskapsvecka på kvällstid. Är du en av dem som vi söker så hör vi av ...
2023-07-03 2023-12-21
Eksjö kommun Lärare engelska/svenska 4-9
Hunsnässkolan är Eksjö kommuns resursskola och vi arbetar på uppdrag av alla grundskolor i Eksjö kommun. Hos oss går elever från årskurs 1- 9 i små, resurstäta elevgrupper vilket ger oss förutsättningar att möta eleverna där de befinner sig kunskapsmässigt. Genom att bygga goda relationer och träna eleverna i fungerande strategier för inlärning och hanterande av olika sociala situationer ger vi dem möjlighet att lyckas med sitt skolarbete. Målet är att eleven ska få rätt förutsättningar att gå i sin ordinarie skola och klass. Arbetsgruppen bes...
2023-03-15 2023-12-17
Eksjö kommun Lärare 1-3
Hunsnässkolan är Eksjö kommuns resursskola och vi arbetar på uppdrag av alla grundskolor i Eksjö kommun. Hos oss går elever från årskurs 1- 9 i små, resurstäta elevgrupper vilket ger oss förutsättningar att möta eleverna där de befinner sig kunskapsmässigt. Genom att bygga goda relationer och träna eleverna i fungerande strategier för inlärning och hanterande av olika sociala situationer ger vi dem möjlighet att lyckas med sitt skolarbete. Målet är att eleven ska få rätt förutsättningar att gå i sin ordinarie skola och klass. Arbetsgruppen bes...
2023-03-15 2023-12-17