Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eda kommun, Bildning Elevassistenter Gunnarsbyskolan 80%
Vi söker dig som vill stötta elever i grundskolan under deras skoldag. Elever som behöver en trygg vuxen som kan hjälpa till under lektioner och raster.
2021-10-12 2021-10-26
Eda kommun, Bildning Grundskollärare 100% till särskild undervisningsgrupp
Undervisning av elever i främst högstadieålder, i särskild undervisningsgrupp förlagd till Charlottenberg.
2021-10-12 2021-10-26
Eda kommun, Bildning Mellanstadielärare Gärdeskolan
Mentor mellanstadiet Undervisning i klass med där tillhörande uppgifter.
2021-10-12 2021-10-26
Eda kommun, Bildning Förskollärare Eda kommun 40/40
Vi söker förskollärare till våra förskolor i eda kommun. Du som söker ska vara väl förtrogen med förskolans läroplan, kunna arbeta målinriktat, följa barns utveckling och lärande samt kunna redovisa resultat i ditt arbete. Antalet tjänster kan variera pga om erforderliga beslut tas. Tillträde kan utifrån detta ske tidigare och anställning kan komma att ske under rekryteringsperioden.
2021-10-11 2021-10-25
Eda kommun, Vård och stöd Sjuksköterska LSS/Psykiatri
Vi söker en sjuksköterska med inriktning mot LSS/Psykiatri. I kommunen arbetar vi med hemsjukvård både inom särskilt boende och i ordinärt boende. Vi arbetar i team runt den enskilde brukaren och har nära samarbete med andra vårdgivare. I arbetet ingår bl.a. att leda det medicinska arbetet och göra självständiga bedömningar av omvårdnadsinsatser. Du kommer att handleda, delegera och undervisa personal i hälso- och sjukvårdsinsatser samt identifiera och förebygga risker i vården. Arbetstiden är förlagd måndag-söndag. I tjänsten ingår att kväl...
2021-10-11 2021-10-29
Eda kommun, Bildning Fritidspedagog Gärdeskolan
Arbete i fritidshem Undervisning i klass
2021-10-06 2021-10-24
Eda kommun, Bildning Timvikarie Gärdeskolan
Undervisa i klass, förskoleklass eller fritids.
2021-09-30 2021-10-31
Eda kommun, Bildning Förskollärare till Öppna förskolan i Eda kommun
På Öppna förskolan bedrivs pedagogiskt arbete med barn 0-6 år och deras vårdnadshavare eller annan vuxen. Som pedagog på Öppna förskolan arbetar du med att skapa förutsättningar för barns och familjers positiva utveckling. Att vara en förebild och att stödja och stärka vårdnadshavare i föräldraskapet är en viktig arbetsuppgift, liksom att stimulera samspel, anknytning och språkutveckling. Du arbetar för integration och för att stärka det sociala nätverket som främjar gemenskap oavsett bakgrund. Du ansvarar för öppna förskolans verksamhet som ...
2021-09-02 2021-10-31