Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eda kommun , Individ- och familjeomsorgen Socialsekreterare ekonomiskt bistånd
Individ- och familjeomsorgen söker en socialsekreterare till vuxengruppen med inriktning ekonomiskt bistånd. Som socialsekreterare utreder du och bedömer rätten till ekonomiskt bistånd enligt gällande lagstiftning. Tillsammans med klienten försöker du hitta lösningar som stärker hans eller hennes resurser och möjligheter att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv. Samarbete internt och externt med för klienten viktiga personer och myndigheter är betydelsefulla delar av vårt arbete. Vi ser arbetet med ekonomiskt bistånd som ett so...
2022-09-21 2022-10-13
Eda kommun , Vård & Stöd Undersköterska
Vård och stöd verksamheten söker en undersköterska till heltidstjänst på det särskilda boendet Älvgården i Åmotfors. Vårt arbete utgår från verksamhetens värdegrund samt det goda mötet och bemötandet mot såväl de vi är till för, som mellan oss i personalgruppen. Du är med och bidrar till att enskilda som p.g.a. ålder, sjukdom och/eller funktionsnedsättning är beviljade stöd för att klara sin vardag kan känna sig trygga och få en god omsorg och vård. Detta kan innebära personlig omvårdnad, hjälp vid måltidssituationer, stöttning, vissa servicei...
2022-09-20 2022-10-10
Eda kommun , Bildning Skolkurator
Som skolkurator kommer du att arbeta både på individ-, grupp- och organisationsnivå. -Du kommer att arbeta främjande och förebyggande - Du kommer att samverka med kommunens övriga skolkuratorer i ett team - Du ingår i kommunens elevhälsa - Du ingår i Gärdesskolans elevhälsoteam - Du har lätt för att skapa kontakter med andra människor
2022-09-19 2022-10-03
Eda kommun , Vård & Stöd Stödassistenter gruppboende LSS, natt
Vård och stöd verksamheten söker stödassistenter för tjänstgöring natt 64,5 % på gruppboende enligt LSS. Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta med brukare som har funktionsnedsättning. Som stödassistent i gruppboende är dina arbetsuppgifter att ge praktiskt stöd och service, men även hjälp att skapa ordning och struktur i tillvaron samt förklara och ge stöd att hantera och bemästra olika situationer. Det kan handla om att göra världen begriplig och hanterbar, att göra dagen förutsägbar och att åskådliggöra tiden. Som stödassis...
2022-09-19 2022-10-07
Eda kommun , Samhällsbyggnad Projektledare utåtriktad verksamhet
Biblioteken i Eda har av kulturrådet fått bidragsmedel för att starta upp ett läsfrämjande projekt med fokus på våra äldre och människor inom LSS med syfte att stärka bibliotekets arbete riktat mot dessa grupper. Vi söker nu en utåtriktad projektledare som är initiativrik och som har förmåga att jobba självständigt. I arbetet utgår du från biblioteket i Charlottenberg och din uppgift blir att i samarbete med chefer och anställda på boendena samt annan personal som jobbar med äldrefrågor ta fram samverkansformer samt kartlägga behov av läsfrämj...
2022-09-16 2022-10-31
Eda kommun , Bildning Timlärare skolan Bemanningscentralen Eda
Som anställd på Bemanningscentralen arbetar du som timvikarie vid behov. Du arbetar på någon av våra skolor i Eda kommun. Vi har stort behov av timlärare i årskurs 7-9 Du arbetar under ordinarie personals frånvaro. Inom skolan leder och organiserar du arbetet i ett klassrum vid ordinarie lärares frånvaro. Ofta finns planering från ordinarie lärare att följa. Du behöver vara organiserad och en trygg vuxen.
2022-09-08 2022-10-31
Eda kommun , Bildning Barnskötare Fritids Bemanningscentralen Eda
Som anställd på Bemanningscentralen arbetar du som timvikarie vid behov. Du arbetar på någon av våra skolor och fritidshem. Vi söker först och främst fritids och personal som vill arbeta som resurs i klass. Du arbetar under ordinarie personals frånvaro. Inom förskolan är du delaktig i barnens dag tex lek, läsa böcker, musik och dans. Vi arbetar efter läroplan. Det är ett varierande kul arbete där du får mycket tillbaka av barnen. Det är en glädjefullt arbete.
2022-09-08 2022-11-01
Eda kommun , Kommunledningsstaben Vik utskottssekreterare
Tjänsten som utskottssekreterare innebär att du är sekreterare i olika nämnder och styrelser. Du är en nyckelperson när det gäller att samordna och administrera ärendeprocessen. Det innebär bland annat att du ansvarar för ärendeberedningen, kallelser, sammanträdeshandlingar, protokoll och arkivering av avslutade ärenden. Dessutom ingår att göra regelbundna avstämningar av pågående ärenden i diariet inom dina verksamhetsområden. I din roll har du ett nära samspel med handläggare, chefer och förtroendevalda i kommunen. Du ansvarar för att kvali...
2022-09-06 2022-09-30
Eda Bostads AB Ekonom vikariat
• Upprätta delårs- och årsbokslut och budget, vid behov upprätta kalkyler och analyser. • Kostnadsuppföljning per fastighet, kontoavstämning, skatt- och momsdeklaration och upprättande av deklaration. • Handlägga bankärenden/låneportfölj. • Hyresavstämning och internhyror. • Handlägga försäkringsfrågor. • Budgetera och beställa underhåll (Eda Bostad AB och Eda kommun). • Vara delaktig i uthyrning av interna lokaler. • Övrigt förekommande administrativa arbetsuppgifter inom Eda Bostads AB. Arbetet kräver att du är strukturerad och kan jobba sj...
2022-08-30 2022-09-30