Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eda kommun , Vård & Stöd Arbetsterapeut
Vill du bli en i vårt team? Vi söker nu en arbetsterapeut. I kommunen arbetar arbetsterapeuterna med rehabilitering och habilitering både inom särskilt boende och ordinärt boende. Vi arbetar i team runt den enskilde vårdtagaren och har ett nära samarbete med andra vårdgivare. I ditt arbete som arbetsterapeut ingår att utreda, bedöma, planera och utföra/delegera åtgärder i ett förebyggande och rehabiliterande syfte samt utvärdera resultat. Det ingår även att förskriva medicintekniska produkter inom ansvarsområdet samt att skriva intyg för exemp...
2023-12-07 2023-12-31
Eda kommun , Vård & Stöd Distriktssköterska/sjuksköterska
Vård och stöd verksamheten har behov av att rekrytera distriktssköterska/sjuksköterska p.g.a. pensionsavgångar samt målet att öka kvaliteten inom hälso- och sjukvård för att möta en nära vård. Aktuella tjänster är placerade i Charlottenberg. Du kommer att få en längre introduktion. I kommunen arbetar vi med hemsjukvård både inom särskilt boende, LSS och i ordinärt boende. I arbetet ingår bl.a. att leda det medicinska arbetet och göra självständiga bedömningar av omvårdnadsinsatser. Du kommer att handleda, delegera och undervisa personal i häl...
2023-12-06 2023-12-31
Eda kommun , Vård & Stöd Vill du vara med i TEAM Humlegården?
• Ge den enskilde stöd i vardagen efter beslutade insatser. • Upprätta genomförandeplaner och dokumentera i vårt verksamhetssystem Lifecare/Procapita • Omsorg och skapa aktiviteter som är passande efter brukarens behov.
2023-12-05 2024-01-31
Eda kommun Kommunchef
Som kommunchef är du kommunens ledande tjänsteperson och direkt underställd den politiska ledningen. Du är länken mellan polititiken och tjänstemannaorganisationen där du i dialog ansvarar för att politiska beslut i kommunen verkställs. I rollen som kommunchef har du det övergripande ansvaret för kommunens organisation och ekonomi samt ett ansvar för att förvaltningarna samverkar och arbetar mot samma mål. Rollen som kommunchef innebär även att du driver Eda kommuns utveckling av den kommunala verksamheten vidare så att den blir än mer effekti...
2023-12-04 2024-01-01
Eda kommun Verksamhetschef vård och stöd
Vård och Stöd är en av Eda kommuns största verksamheter och består av ca 300 medarbetare med olika yrkesroller som bland annat undersköterska, sjuksköterska, stödassistent, arbetsterapeut, biståndsbedömare med flera. Verksamheten bedrivs inom flera olika lagstiftningar så som t ex socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Huvudsakliga arbetsuppgifter är att leda och utveckla verksamheten med fokus på ledarskap, effektivitet, kvalitet och ekonomi. Som verksamhet...
2023-12-01 2024-01-01
Eda kommun , Vård & Stöd Söker undersköterska som vill ha ett omväxlande arbete
• Ge den enskilde stöd i vardagen efter beslutade insatser enligt SOL och HSL lagen. •Dokumentera i vårt verksamhetssystem Lifecare/Procapita • Omsorg och skapa aktiviteter som är anpassande efter brukarens behov.
2023-11-29 2023-12-13
Eda kommun Hemtjänstpersonal till Bemanningscentralen Eda sökes
Vi söker timvikarier till hemtjänsten Eda kommun. Som timvikarie arbetar du under ordinarie personals frånvaro. Hemtjänsten arbetar med att ge omvårdnad och service till människor i alla åldrar som bor i sitt eget hem. Insatserna ska underlätta för den enskilde i det dagliga livet och ge möjlighet till att bo kvar i det egna hemmet. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till mer omfattande personlig service och omvårdnad. Man jobbar för att brukaren ska ha en väl fungerande vardag och då insatserna kan variera så krävs det att d...
2023-11-08 2023-12-31