Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eda kommun, Bildning Skolkurator
Som skolkurator : - arbetar du på individ-, grupp- och organisationsnivå - arbetar du med främjande och förebyggande arbete i skolan - ingår du i skolans elevhälsoteam, samt kommunens övergripande elevhälsa - samverkar du med övriga skolkuratorer i kommunen - har du lätt att skapa kontakter med andra Tjänsten som skolkurator har placering vid Hierneskolan.
2022-01-21 2022-02-04
Eda kommun, Kommunledningsstaben Ekonom till ekonomi- och planeringsavdelningen i Eda!
Löpande bokföring, ekonomiadministration inklusive bokslut i två kommunala bolag, ansvarig för kund- och leverantörsreskontra, kravverksamhet, utbildningsinsatser samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning.
2022-01-19 2022-02-02
Eda kommun, Bildning Studie- och yrkesvägledare
Studie- och yrkesvägledaren stödjer och vägleder eleverna genom grundskoletiden så att eleverna kan göra välgrundade beslut inför kommande studie-och yrkesval. Du arbetar med elever enskilt och i grupp. Du samarbetar med vårdnadshavare, personal och externa aktörer. Tjänsten gäller grundskolan. I tjänsten ingår bland annat praktiksamordning, PRAO, där du är länken mellan skola och näringsliv. Detta innebär att du förbereder och följer upp elevens PRAO och bygger nätverk med företag och organisationer utanför skolan.
2022-01-13 2022-01-27
Eda kommun, Vård och stöd Bemanningsadministratör
Vård och stöd verksamheten söker en bemanningsadministratör. Vi erbjuder ett mycket varierande arbete som ställer krav på hög flexibilitet, med stor frihet. Ditt uppdrag är att bemanna korttidsvikariat i våra verksamheter, planera dagliga insatser i Lifecare och tillsammans med områdeschef administrera schemaläggning.
2022-01-13 2022-01-31
Eda kommun, Vård och stöd Semestervikarier vård och omsorg
Kom och jobba hos oss inom Vård och Omsorg i Eda kommun under sommaren. Vi kan erbjuda ett stimulerande och meningsfullt arbete där du gör skillnad för de människor du möter. Finns önskemål om arbetsort och verksamhet så ange detta i ansökan. Vi söker undersköterskor och vårdbiträden. Under juni, juli och augusti erbjuds semestervikariat, dag- eller nattjänstgöring inom hemtjänst, äldreboende, demensboende och korttidsboende . Vårt arbete utgår från Vård och Stöds värdegrund. För oss är ett gott bemötande och en god kommunikation en viktig d...
2022-01-13 2022-03-31
Eda kommun, Vård och stöd Semestervikarier LSS och Socialpsykiatri
Kom och jobba hos oss inom LSS och Socialpsykiatrin under sommaren. Som vikarie i verksamheter för personer med funktionsnedsättningar får du ett spännande och meningsfullt arbete där du gör skillnad för de människor du möter. Arbetsplatserna är små enheter om 4-6 brukare med mycket sociala aktiviteter. Arbetet innebär att ge stöd i det vardagliga livet och vid fritidsaktiviteter. Arbetet är omväxlande och utgår från brukarens behov med individuellt stöd och rehabilitering enligt individuella genomförandeplaner samt boendestödjande insatser. ...
2022-01-13 2022-03-31
Eda kommun, Vård och stöd Semestervikarier sjuksköterskor
Kom och jobba hos oss inom Vård och Stöd under sommaren. Du får ett spännande och meningsfullt arbete där du gör skillnad för de människor du möter. Vi söker sjuksköterskor till kommunal hälso- och sjukvård. Under juni, juli och augusti erbjuds semestervikariat med schemalagd tjänstgöring dag/kväll/helg, heltidsmått är 35 timmar/vecka. Vårt arbete utgår från Vård och Stöds värdegrund. Vi ska ge bästa möjliga service, omsorg och vård till kommunens invånare. För att lyckas med det behöver vi kompetenta och engagerade medarbetare som trivs m...
2022-01-13 2022-03-31
Eda kommun, Vård och stöd Socialsekreterare
Vård och stöd verksamheten söker en socialsekreterare till individ- och familjeomsorgen. Som socialsekreterare utreder och handlägger du ärenden enligt gällande lagstiftning. Tillsammans med klienten försöker du hitta lösningar som stärker hans eller hennes resurser och möjligheter att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv. Samarbete internt och externt, med de för klienten viktiga personer och myndigheter, är betydelsefulla delar av vårt arbete. Det dagliga arbetet leds och fördelas av en 1:e socialsekreterare. Resurser för stöd ...
2022-01-13 2022-01-28
Eda kommun, Vård och stöd Timvikarier LSS-verksamhet
LSS-verksamheten söker timvikarier för arbete i gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet. Vi har omgående behov av stödassistenter för kortare och längre vikariat vid ordinarie personals frånvaro. Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta med brukare som har funktionsnedsättning. Som stödassistent arbetar du målinriktat utifrån brukarens genomförandeplan och önskemål för brukarens utveckling, aktivitet och delaktighet. Du hjälper brukaren med praktiskt stöd och service men även att skapa ordning och struktur i tillvaron. T...
2021-12-09 2022-01-31
Eda kommun, Vård och stöd Sjuksköterska
Vill du vara med i vårt kompetenta gäng sjuksköterskor i kommunen? Vi är en liten kommun med korta beslutsvägar. Vi arbetar i multiprofessionella team kring den enskilde med rehab, undersköterskor och biståndshandläggare, samt har en mycket engagerad hemsjukvårsläkare från regionen som vi arbetar tätt ihop med. Det kollegiala samarbetet är starkt, och skrattet är alltid nära tillhands. Vår medicinskt ansvariga sjuksköterska har ett stort engagemang i arbetet, vilket ses som en bidragande orsak till arbetsglädjen i sjuksköterskegruppen. I komm...
2021-12-08 2022-01-31
Eda kommun, Bildning Timvikarier fritidshem, grundskola och förskola
Bemanningscentralen Bildning sköter idag rekrytering och bokning av vikarier till kommunens alla förskolor. Vi planerar och förbereder nu inför att även grundskolans och fritidshemmens vikarier ska höra till bemanningscentralen. Vi söker dig som är flexibel och kan infinna dig med kort varsel. Du ska ha förmåga att själv leda en barn/elevgrupp och är intresserad av pedagogiska frågor. Genom att vikariera i förskolan, med äldre barn i grundskolan samt på fritidshem, ges du en möjlighet att vara med och påverka barn och elevers utveckling och l...
2021-12-06 2022-02-28