Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eda kommun , Bildning Lärare modersmål/språkstöd i flera språk
Undervisa elever i grundskolan som språkstöd och eller som modersmålslärare. Timanställningarna är på flera grundskolor i kommunen. Språken vi söker är: - somaliska - estniska - polska - persiska - portugisiska - spanska - thai - tigrinja - amhariska
2022-06-23 2022-07-31
Eda kommun , Bildning Sva-lärare 100% Gunnarsbyskolan
Undervisa elever med annat modersmål än svenska, tjänsten innefattar enskild undervisning samt undervisning i grupp. Undervisningen är i årkurserna 7-9. Placering på Gunnarsbyskolan i Charlottenberg.
2022-06-23 2022-07-07
Eda kommun , Kommunledningsstaben Utskottsekreterare/VIK Arkivsamordnare till Eda kommun!
Tjänsten som utskottssekreterare innebär att du är sekreterare och nyckelperson när det gäller att samordna och administrera ärendeprocessen. Det innebär bland annat att du ansvarar för ärendeberedningen, kallelser, sammanträdeshandlingar, protokoll och arkivering av avslutade ärenden. I arbetsuppgifterna ingår också att samordna kommunens dataskyddsarbete, kundkontakter i medborgarkontoret samt vanligt förekommande administrativa uppgifter. Arbetet som utskottssekreterare är omväxlande, utåtriktat och innebär många interna och externa kontakt...
2022-06-22 2022-08-07
Eda kommun , Bildning Vik fritidspedagog 100 % Gärdesskolan
Arbetet innefattar att utifrån styrdokumenten planera, genomföra samt utvärdera fritidshemmets verksamhet tillsammans med arbetslaget. Under skoltid deltar du i viss undervisning.
2022-06-21 2022-07-05
Eda kommun , Bildning Grundskollärare 100% till särskild undervisningsgrupp
Undervisning av elever i främst högstadieålder, i särskild undervisningsgrupp förlagd till Charlottenberg.
2022-06-16 2022-08-05
Eda kommun , Bildning Lärare Ma/No 100% VT, Gunnarsbyskolan
Undervisning i matematik och No-ämnen.
2022-06-16 2022-06-30
Eda kommun , Bildning Musiklärare åk 4-5 vt, 40 % Gunnarsbyskolan
Arbeta som musiklärare i åk 4-5
2022-06-15 2022-06-29
Eda kommun , Kommunledningsstaben Ekonom sökes till ekonomi- och planeringsenheten i Eda kommun!
• Stödja kommunens verksamheter med budget- och planeringsfrågor samt ekonomisk uppföljning och prognostisering. • Utredningsarbete både självständigt och i grupp. • Genomföra presentationer inför politiker och tjänstemän • Utbildningsinsatser • Dagliga förekommande arbetsuppgifter såsom fakturahantering, bokföring etc.
2022-06-02 2022-09-04
Eda kommun , Vård & Stöd Undersköterska till demensenheten
Du kommer att arbeta med personcentrerad vård och BPSD i ett team om 4 personer som ansvarar för totalt 3 avdelningar med 8-9 boende/avdelning. Tjänsten har en sysselsättningsgrad på 82,81 och är förlagd nattetid. Du arbetar 17 nätter på 6 veckor.
2022-05-31 2022-07-31
Eda kommun , Vård & Stöd Undersköterskor
Vård och stöd verksamheten söker två undersköterskor till hemtjänsten i Åmotfors. Du kan önska sysselsättningsgrad. Schemasystemet Time Care används och du får själv lägga ditt önskeschema för 6 veckor i taget. I vårt arbetet utgår vi från verksamhetens värdegrund. För oss är ett gott bemötande och en god kommunikation en viktig del i arbetet. Du är med och bidrar till att enskilda som p.g.a. ålder, sjukdom och/eller funktionsnedsättning är beviljade stöd för att klara sin vardag kan känna sig trygga och få en god omsorg och vård. Huvudsakliga...
2022-05-31 2022-07-11