Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Degerfors kommun, Elevhälsan Skolsköterska
Du kommer främst att arbeta med elever i årskurs F-6 och men även med högre åldrar. Du skall planera och ansvara för elevhälsans medicinska insats på någon eller några av kommunens grundskolor och eller till viss del på vår anpassade grundskola. Du skall även erbjuda och utföra hälsobesök och vaccinationer enligt gällande basprogram, organisera och medverka vid skolläkarmottagning. Du arbetar med hälsobesök för att öka elevernas kunskap och medvetenhet om risk- och friskfaktorer och hur de påverkar hälsan. De medicinska insatserna i elevhäl...
2023-05-31 2023-06-18
Degerfors kommun, Feriepraktik Feriearbete Dressin
Är du över 18 år , serviceinriktad och skriven i Degerfors kommun? Då finns möjlighet att söka feriearbete på Dressinbanan. Antal platser: 12 st, 4 platser/period. Period 1: vecka 24-26, Period 2: vecka 27-29, Period 3: vecka 30-32. Man arbetar 120 timmar under 3 veckor. Uthyrning av dressiner vid Dressinbanan i Ängebäck samt skötsel av inne och utemiljö.
2023-05-31 2023-06-18
Degerfors kommun, Degerforsgymnasiet Lärare Engelska och ett ämne till
Undervisning i engelska och ytterligare ämne på Introduktionsprogram. Ev. även undervisning på nationella program samt mentorskap för en elevgrupp
2023-05-30 2023-06-11
Degerfors kommun, IT-enheten IT-tekniker
Rollen som It-tekniker arbetar med Windows server- och klientoperativ, paketerat applikationer för MDT och hanterat applikationsdrift för en av kommunens förvaltningar. Rollen har dessutom huvudansvar för vår integrationslösning TEIS och några andra teknikområden.
2023-05-29 2023-06-11
Degerfors kommun, Degerforsgymnasiet Lärare tyska
Undervisning i tyska
2023-05-28 2023-06-04
Degerfors kommun, Svartå och Åtorps skolor Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Tjänsten har placering vid Svartå skola som är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. Du kommer arbeta på skolans fritidshem samt som resurs i skolan. Arbetsuppgifterna är växlande utifrån verksamhetens planering och utifrån de olika aktiviteter som verksamheten innehåller.
2023-05-26 2023-06-09
Degerfors kommun, Svartå och Åtorps skolor Lärare till Svartå skola, vikariat
Som lärare hos oss på Svartå skola blir du en del av ett team med öppet och positivt klimat. Du kommer att ingå i ett arbetslag som samarbetar i undervisningen så väl som i elevhälsoarbetet. För dig är lärandet centralt och att arbetet organiseras så att arbetsmiljön blir trivsam. Du känner ett genuint intresse för våra elever och tar stort ansvar i din profession. Vi värdesätter erfarenhet, kreativitet och ett stort engagemang. Du ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt i hela ditt arbetssätt. Vi eftersöker ett pedagogiskt fö...
2023-05-26 2023-06-09
Degerfors kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen Nämndsekreterare
Tjänsten innehåller bland annat: - Administration av ärenden, diarieföring, expediering och registrering av beslut, kallelser, utskick och protokoll till de båda nämnderna - Utlämnande av handlingar - Beredningar inför sammanträden med nämndsordföranden och olika chefer - Administration av ersättningar och arvoden för förtroendevalda - Utveckling av administrativa rutiner - Posthantering Kommunen arbetar bland annat i ärendehanteringssystemen Ciceron, Bygg-R och ECOS-2.
2023-05-25 2023-06-09
Degerfors kommun, Kommunstyrelseförvaltning Fastighets- och säkerhetssamordnare
I rollen som fastighets- och säkerhetssamordnare ansvarar du för kommunens strategiska lokal- och fastighetsplanering där verksamheterna ska erbjudas ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler och att kommunens fastigheter utnyttjas på bästa sätt, både idag och i framtiden. Du ansvarar för underhållsplaneringen av vissa kommunfastigheter och fungerar som beställare och deltar i upphandlingar. Uppdraget innebär löpande kontakt med hyresgäster samt avtals- och kontraktsskrivning. Rollen ansvarar för ledning och styrning av fastighetsprocessen ...
2023-05-24 2023-06-07
Degerfors kommun, Grundsärskolan Kombitjänst specialpedagog/speciallärare till anpassad grundskola
Delad tjänst där du som specialpedagog även har undervisning i elevgrupp.
2023-05-02 2023-06-06
Degerfors kommun, HSL-enheten Sjuksköterska till hemsjukvården
I arbetsuppgifterna som sjuksköterska hos oss ingår att planera och strukturera arbetet mot den enskilde och dess närstående. Du bedömer och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. Vi arbetar med en hälsofrämjande, personcentrerad vård och planerar arbetet utifrån den enskildes individuella förutsättningar och behov. Ett nära teamarbete med övriga yrkeskategorier såsom, undersköterskor, vårdbiträden, arbetsterapeuter och enhetschefer samt läkare från vårdcentralen utgör en stor del av arbetet. Du har även ett tätt ...
2023-02-15 2023-06-11