Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Degerfors kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen Byggnadsinspektör
I den lilla kommunen kommer du att arbeta inom hela bygglovsprocessen. Detta innebär att; • Självständigt arbeta med teknisk granskning och tillsyn i bygglovsärenden, • Leda samråd, utföra tillsyn samt besluta om bygglov, startbesked och slutbesked, • Föredra ärenden inför bygg- och miljönämnden, • Ge råd och information till allmänheten, • Arbeta i nära samarbete med miljö- och samhällsbyggnadsavdelningens övriga personal • Aktivt delta i arbetet med att förbättra och utveckla processerna, rutinerna och arbetssättet i verksamheten (bl. a. e...
2021-02-10 2021-02-28
Degerfors kommun, HSL-enheten Sommarvikariat Arbetsterapeut
Som leg. arbetsterapeut i Degerfors kommun arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet innefattar bedömning av aktivitetsförmåga och boendemiljö. Rehabiliterande åtgärder i form av träning av funktions- och aktivitetsförmåga. Hjälpmedelsförskrivning och handledning av omvårdnadspersonal och anhöriga samt bedöma och intyga behov av anpassning av bostaden. Arbetet ger mycket frihet under ansvar.
2021-02-10 2021-02-28