Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Degerfors kommun, IFF Kurator/socionom till Öppenvården
Medarbetarna inom öppenvården arbetar på uppdrag av socialsekreterare med att stärka den enskilde och dess nätverk. Målgruppen är barn, unga, familjer och vuxna som har behov av stöd. Prioriterade områden är arbetet med barn och unga samt föräldrastöd. En viktig arbetsuppgift är omvärldsbevakning och kunskapsspridning inom området. Som medarbetare inom öppenvården ingår du bland annat i den sociala insatsgruppen (SIG), som arbetar förebyggande med ungdomar på högstadiet. Arbetstiden är förlagd på vardagar, dagtid och kvällstid, men även helgarb...
2021-05-12 2021-05-30
Degerfors kommun, Bruksskolan NO-lärare på Bruksskolan
Lärare i NO/Ma/Sv på Bruksskolan. Mentorskap i åk 6.
2021-05-11 2021-05-30
Degerfors kommun, Bruksskolan Specialpedagog till Bruksskolan
Sedvanliga specialpedagoguppgifter.
2021-05-11 2021-05-30
Degerfors kommun, Stora Vallaskolan Träslöjdslärare
Undervisa i slöjd
2021-05-11 2021-05-30
Degerfors kommun, Stora Vallaskolan Lärare SV/SVA
Undervisning i svenska och svenska som andraspråk. Ingå i ämneslag med övriga undervisande kollegor för att utveckla ämnet och samverka i arbetet med betyg och bedömning. Samarbeta med våra övriga ämneslärare på skolan samt studiehandledare Mentorskap
2021-05-11 2021-05-30
Degerfors kommun, Kommunstyrelseförvaltning HR-chef
Är du en erfaren ledare med goda kunskaper inom HR- området? Vi söker nu efter en utvecklingsinriktad HR-chef som vill driva och utveckla våra HR-processer. I rollen som HR-chef kommer du att få arbeta både strategiskt och operativt med i princip alla förekommande personalfrågor. Med ett tillitsbaserat ledarskap som karaktäriseras av öppenhet samt ett coachande och kommunikativt förhållningssätt, fattar du kloka beslut som för verksamheten framåt. Du har verksamhet-, budget-, arbetsmiljö- och personalansvar för kommunens personalavdelning bes...
2021-05-04 2021-05-30
Degerfors kommun, LSS Vikarier LSS
Vi är alltid i behov av duktiga medarbetare till våra verksamheter. Vi söker nu ett antal timvikarier till sommaren och även under hela året inom individ, familj och funktionsnedsättning (IFF). Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll, natt och helg. Våra verksamheter riktar sig till barn och vuxna med omfattande och varaktig funktionsnedsättning. Arbetet innebär att du tillsammans med den övriga personalen ger stöd och hjälp utifrån varje persons behov, förmåga och ...
2021-05-03 2021-05-16
Degerfors kommun, Kommunstyrelseförvaltning Turistassistent sommarjobb
I din tjänst som turistassistent kommer du att • möta och ge service till våra besökare, • jobba mycket självständigt vid dator, samt Mail och telefon • hyra ut cyklar samt viss försäljning • jobba med marknadsföring genom våra sociala kanaler • vara serviceminded och serva våra andra besöksmål med kartor och annat
2021-05-03 2021-05-14
Degerfors kommun, Vikarier Vård och Omsorg Vikarier SÄBO och Hemtjänst
Vi söker dig som vill jobba som semestervikarie inom Vård och Omsorg i Degerfors kommun. Arbetet består av vanligen förekommande arbetsuppgifter inom äldreomsorgen. Urval och intervjuer kommer ske löpande Ange vilka veckor du kan arbeta och om du vill vara inom SÄBO eller hemtjänst samt om du har körkort.
2021-05-03 2021-05-16
Degerfors kommun, HSL-enheten Sjuksköterska demens
Vi söker en sjuksköterska som arbetar 50 % i vårt demensteam och 50 % som sjuksköterska på våra SÄBO avdelningar med demensinriktning Idag består demensteamet av en sjuksköterska med vidareutbildning inom demens och medicinska kunskaper 50 % och arbetsterapeut med kunskaper om kognitiva hjälpmedel 50 %. Arbetet består av minnesutredningar via remiss från Primärvården. Arbetet består även av utbildning och handledning till personal samt rådgivning, information, stödsamtal och samtalsgrupper till personer med kognitiv svikt/demenssjukdom och anhö...
2021-04-29 2021-05-16
Degerfors kommun, Stora Vallaskolan Lärare i Svenska/Svenska som andra språk
Undervisning i svenska och svenska som andraspråk. Ingå i ämneslag med övriga undervisande kollegor för att utveckla ämnet och samverka i arbetet med betyg och bedömning. Samarbeta med våra övriga ämneslärare på skolan samt studiehandledare Mentorskap
2021-04-29 2021-05-16
Degerfors kommun, Strömtorpskolan Lärare i träslöjd
Du kommer arbeta som träslöjdslärare på flera skolenheter i kommunen, Strömtorpsskolan, Parkskolan samt Svartå och Åtorpsskolor. Du kommer tillhöra arbetslaget åk 4-6 på Strömtorpsskolan där du tillsammans med kollegor förväntas driva skolutveckling på vår enhet. Du kommer både enskilt och tillsammans med kollegor planera och utveckla verksamheten för att ge eleverna en meningsfull, välstrukturerad och varierad undervisning. Undervisningen ska följas upp systematiskt både enskilt och tillsammans med kollegor utifrån det systematiska kvalitetsa...
2021-04-29 2021-05-16
Degerfors kommun, Strömtorpskolan Lärare år 1-6
Arbetet innebär att du kommer vara mentor i årskurs 1 och arbeta i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor förväntas driva skolutveckling på vår enhet. Du kommer både enskilt och tillsammans med kollegor planera och utveckla verksamheten för att ge eleverna en meningsfull, välstrukturerad och varierad undervisning. Undervisningen ska följas upp systematiskt både enskilt och tillsammans med kollegor utifrån det systematiska kvalitetsarbetet som är pågående under hela läsåret.
2021-04-27 2021-05-14
Degerfors kommun, Svartå och Åtorps skolor Lärare på Svartå skola
Lärare i f-klass och lågstadiet på Svartå skola.
2021-04-26 2021-05-20
Degerfors kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Utvecklingschef elevhälsa
Vi söker dig som kan och vill leda vårt utvecklingsarbete inom centrala elevhälsan i Degerfors kommun. Du tror att du brinner för att tillsammans med skolchef, rektorer, personal, elever, barn och föräldrar utveckla strategier för det främjande, förebyggande och åtgärdande insatserna för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Som elevhälsochef ansvarar du för att utveckla elevhälsans förebyggande insatser enligt skolväsendet och elevhälsans styrdokument Arbetsuppgifter • Ingår i kultur- och utbildningsförvaltningens ledni...
2021-04-23 2021-05-23
Degerfors kommun, Svartå och Åtorps skolor Lärare i fritidshem
Lärare i fritidshem på Svartå skola.
2021-04-21 2021-05-14
Degerfors kommun, Svartå och Åtorps skolor Lärare i fritidshem
Lärare i fritidshem på Svartå skola.
2021-04-21 2021-05-14
Degerfors kommun, Bruksskolan Slöjdlärare på Bruksskolan
Trä- och metallslöjdslärare på Bruksskolan
2021-04-19 2021-05-23
Degerfors kommun, Bruksskolan Lärare i fritidshem på Bruksskolan
100% lärare i fritidshem på Bruksskolan. Viss resurstid i grundskolan.
2021-04-19 2021-05-23
Degerfors kommun, Bruksskolan Lågstadielärare på Bruksskolan
Lärare på lågstadiet på Bruksskolan.
2021-04-19 2021-05-23