Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Degerfors kommun, IFF 1:e socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen inom individ- och familjeomsorgen
Förvaltningen står inför en utmanande och spännande utveckling och därför söker vi nu en 1:e socialsekreterare som arbetar i nära samarbete med och på uppdrag av enhetschef för myndighetsutövning. Ditt uppdrag blir att arbetsleda socialsekreterare utifrån gällande lagstiftning och ansvara för ärendehantering och rättssäkerhet. Du kommer att företräda socialtjänsten i individutskottet samt i förekommande juridiska processer/förhandlingar. Som 1:e socialsekreterare är ditt uppdrag att underlätta och stödja individ- och familjeomsorgen att utveck...
2024-04-18 2024-05-09
Degerfors kommun, Feriepraktik Feriearbetare för dig som avslutar årskurs 9 i Degerfors kommun
Diverse uppgifter inom enkätens områden (barn, vård och omsorg, vaktmästeri osv). Välj minst 2 perioder du kan arbeta och minst 2 alternativ på arbetsområde. Viktigt att ovanstående följs och att man väljer fler perioder och arbetsområden då första perioden oftast blir full direkt.
2024-04-17 2024-05-05
Degerfors kommun, Degerforsgymnasiet Lärare Naturkunskap
Undervisning i naturkunskap och biologi samt mentorskap
2024-04-15 2024-05-05
Degerfors kommun, HSL-enheten Arbetsterapeut
Vi arbetar med en hälsofrämjande, personcentrerad vård och planerar arbetet utifrån den enskildes individuella förutsättningar och behov. Ett nära teamarbete med övriga yrkeskategorier såsom, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och enhetschefer samt fysioterapeut från vårdcentralen utgör en stor del av arbetet. Du har även ett tätt samarbete och en regelbunden kontakt med såväl närstående som andra externa parter såsom slutenvården. Som arbetsterapeut hos oss är du med och skapar viktiga förutsättningar för den enskilde att leva et...
2024-04-09 2024-04-30
Degerfors kommun, HSL-enheten Sjuksköterskor till sommarvikariat samt timanställning
I arbetsuppgifterna som sjuksköterska hos oss ingår att planera och strukturera arbetet mot den enskilde och dess närstående. Du planerar, genomför och utvärderar omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsinsatser. Vi arbetar med en hälsofrämjande, personcentrerad vård och planerar arbetet utifrån den enskildes individuella förutsättningar och behov. Ett nära teamarbete med övriga yrkeskategorier såsom, undersköterskor, vårdbiträden, arbetsterapeuter och enhetschefer samt läkare från vårdcentralen utgör en stor del av arbetet. Du har även nära och go...
2024-02-07 2024-04-30