Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Danderyds kommun, Stocksunds RE Skolsköterska till Stocksundsskolan, Danderyds kommun
Som skolsköterska är ditt uppdrag att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande, utifrån din medicinska kompetens. I skolsköterskans arbetsuppgifter ingår att följa elevernas utveckling mot kunskapsmålen, arbeta hälsofrämjande och förebyggande, genomföra hälsosamtal- och kontroller enligt basprogram, genomföra vaccinationsprogram, organisera skolläkarmottagning samt utföra enklare sjukvårdsinsatser. En naturlig del av arbetet är att träffa elever oc...
2021-10-21 2021-11-14
Danderyds kommun, LSS Personstöd m.m. Danderyd kommun söker ledsagare till en 13-årig tjej
Danderyds kommun söker dig som vill vara ledsagare till en basketintresserad tjej med diagnos atypisk autism samt ADHD. Hon önskar ledsagning 1ggr/vecka, 4tim/tillfälle framförallt söndagar då hon gärna vill gå till kyrkan. I samband med besöket till kyrkan vill hon gärna hitta på något roligt som att gå på bio eller spela basket. Hon är en tjej med mycket energi som gillar fysisk aktivitet och när det händer saker.
2021-10-19 2021-11-03
Danderyds kommun, Förskolan Sätraäng Förskollärare till förskolan Sätraäng
I ditt uppdrag som förskollärare ska du tillsammans med dina kollegor driva undervisningen utifrån aktuella styrdokument där ni planerar, reflekterar och analyserar den pedagogiska verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att skapa en positiv, lärorik och trygg miljö för våra barn där ni ser till deras delaktighet och det kompetenta barnet.
2021-10-18 2021-11-01
Danderyds kommun, LSS Personstöd m.m. Avlösare sökes till Danderyds kommun
Vi söker avlösare till två härliga pojkar som är syskon. Pojkarna är 3 och 5 år gamla med samma syndrom - de har båda diagnosen Fragil X. Pojkarna kräver 100 procentig närvaro av en vuxen person i alla lägen. Inget av barnen har tal, de har ett litet ordförråd, pekar och kommunicerar men är icke-verbala. Avlösningen önskas framförallt helger samt mitt i veckan, eftermiddag/kväll. Som avlösare i hemmet är din roll att avlasta föräldrarna 12 timmar/vecka. Avlösningen sker med ett syskon i taget.
2021-10-15 2021-10-30
Danderyds kommun, Miljö- och Stadsbyggnadskontoret Miljöchef till Danderyds kommun
Drivs du av att skapa förutsättningar för en effektiv och välfungerande avdelning? Har du ett engagemang för miljö-, hälsoskydds, - och livsmedelsfrågor? Välkommen att söka tjänsten som miljöchef på Danderyds kommun! Som miljöchef har du fullt chefsansvar vilket innebär att du ansvarar för avdelningens 10 medarbetare, ekonomi och verksamhet. I arbetet ingår att hantera personalfrågor, arbetsmiljö samt ansvara för verksamhetens ekonomi med budgetarbete och resultatuppföljning. Du ansvarar för avdelningens planering av och uppföljning av arbete...
2021-10-15 2021-11-05
Danderyds kommun, Ungt fokus Ungdomskoordinator till Danderyds kommun
I ditt uppdrag som ungdomskoordinator kommer du arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Du kommer regelbundet att bedriva ett uppsökande arbete och vistas i de miljöer där ungdomarna är, med målet att skapa relationer. Ungdomskoordinatorerna som grupp har olika uppdrag men arbetar mot samma mål, ungdomars välbefinnande i enlighet med Barn och ungdomsstrategin. Uppdraget är komplext och bygger på ett flexibelt förhållningssätt. Uppdraget är roligt med stora utvecklingsmöjligheter. Uppdraget kan variera efter kommunens och verksamheternas behov. ...
2021-10-15 2021-11-18
Danderyds kommun, Miljö- och Stadsbyggnadskontoret Registrator till miljö- och stadsbyggnadskontoret, Danderyds kommun
I kontorets registratur arbetar vi med registrering av ärenden inom bygglovs- och miljöprocesserna och utlämning av allmänna handlingar. Processerna är till stor del digitala och kvalitetssäkring och felsökning i våra digitala system/e-tjänster är en viktig uppgift i arbetet. Praktiskt arbete med arkivfrågor ingår som en del i tjänsten. Då vi är en myndighet ska du jobba för kvalitet i diarieföring och dokumenthantering. Som registrator kommer du säkerställa att kontorets registratur följer lagar, handläggningstider och riktlinjer. I samband m...
2021-10-14 2021-10-28
Danderyds kommun, Socialkontoret, Individ- och familjeomsorgen, familjeenheten Metodstödjare/Specialistsocionom, Familjeavdelningen, Danderyds kommun
Vi har tillsammans arbetat fram uppdraget för denna nyinrättade tjänst som metodstödjare/specialistsocionom och ser fram emot att få en ny kollega med det uppdraget. När du börjar hos oss kommer du få vara med och bygga upp och strukturera arbetets innehåll. Tjänsten tillhör Barn- och Ungdomsgruppens ena team som leds av en gruppchef som ansvarar för den dagliga arbetsledningen samt har personalansvar för arbetsgruppen. I uppdraget kommer du: • Ansvara för yrkesintroduktion för nyanställda socialsekreterare i arbetsgruppen. • Ge råd och s...
2021-10-14 2021-10-29
Danderyds kommun, Skogsgläntans förskola Kock till Skogsgläntans förskola, Danderyds kommun – vikariat
I arbetet som kock har du en betydelsefull roll att servera god, inspirerande och näringsriktig mat till våra viktiga gäster, våra barn. Danderyds kommuns förskolor är KRAV-certifierade vilket du givetvis följer. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära: • Planera, beställa och tillaga frukost och lunch till ca 95 barn och 20 pedagoger. • Diska, städa och dokumentera enligt gällande miljö- och hälsoregler. • Tillaga och baka så mycket som möjligt från grunden. • Ansvara för ekonomisk hushållning inom given budget.
2021-10-13 2021-11-03
Danderyds kommun, LSS Personstöd m.m. Danderyds kommun söker kontaktperson till 19-årig kille
Vi söker en kontaktperson som 1 ggr/vecka vill träffa en kille med diagnos autism och ospecificerad ADHD. Han gillar datorer, gaming (CS Go), programmering, entreprenörskap och att titta på Youtube. Han är matintresserad och tycker om att spela pingis och att mysa med sin hund. Andra aktiviteter han tycker om att göra är att luncha, spela spel, titta på film, skapa musik eller laga mat samt att ta promenader med eller utan hunden. All form av fysisk rörelse är bra för honom.
2021-10-13 2021-10-28
Danderyds kommun, FoU Nordost Forskningsledare sökes till FoU Nordost
FoU Nordost är en processorienterad samverkans- och stödstruktur för våra ägare. Det innebär att man i rollen som forskningsledare på FoU Nordost arbetar utifrån fokusområden som berör alla delar av socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård, och förutsätter ett flexibelt arbetssätt då det kan innebära arbete utanför sitt specialområde. Arbetet sker i nära samarbete med chefer, utvecklingsledare och andra experter i verksamheterna. Som forskningsledare kommer du att planera och genomföra forsknings- och/eller utvecklingsuppdrag i samverk...
2021-10-12 2021-10-29
Danderyds kommun, LSS Personstöd m.m. Ledsagare och avlösare till Danderyds kommun
Som ledsagare och avlösare kommer du att arbeta hos våra kunder som är i åldersspannet 6-20 år. Många av våra kunder har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, exempelvis autism och ADHD. Antal timmar för uppdragen varierar från kund till kund och kan vara alltifrån 4 - 10 tim /vecka. Arbetstiden varierar utifrån vem du jobbar med och är oftast förlagd till eftermiddagar, kvällar och/eller helger. Det passar exempelvis perfekt om du studerar!
2021-10-12 2021-10-27
Danderyds kommun, LSS Personstöd m.m. Ledsagare sökes till 14-årig kille, Danderyds kommun
Vi söker nu en ledsagare till en 14-årig kille som uppfyller kriterierna för diagnos Autism, samt ADHD. Han är vänlig, snabb, smart och rolig. Han spenderar mycket tid online med olika spel och sociala medier och är mycket duktig på datorer och programmering och han gillar att titta på serien Star Trek. Han har extremt lätt för att lära sig som saker han är intresserad av. Har tydliga ledaregenskaper som uppskattas både IRL och på nätet. Mycket duktig på engelska. Tycker om att diskutera saker som intresserar honom. Han behöver stöd med aktivit...
2021-10-12 2021-10-27
Danderyds kommun, Plan- och exploateringsavdelningen Exploateringsingenjör till Danderyds Kommun
Som exploateringsingenjör hos oss kommer du att arbeta brett utifrån tekniska, ekonomiska och juridiska perspektiv. Du kommer arbeta som huvudprojektledare för stadsbyggnadsprojekt och därmed medverka i både planprocessen och genomförandet och samordna vårt arbete med externa exploatörer och andra delar av kommunens verksamheter. I arbetsuppgifterna ingår bland annat förhandlingar, avtalsskrivning och markfrågor såsom arrende och nyttjanderättsfrågor. Då vi är en relativt liten organisation innebär arbetet varierande både stora och små arbetsup...
2021-10-12 2021-11-02
Danderyds kommun, LSS Personstöd m.m. Musikälskande ledsagare/avlösare sökes; Danderyds kommun
Jag är en 33-årig tjej som, pga. Downs syndrom, söker jämnåriga kvinnliga ledsagarkompisar. Mina nuvarande ledsagare har pluggat klart och ska börja jobba med det de utbildat sig till. Mina intressen: Opera, sång, dans, teater, språk, träna på gym, spinning, simning, vattengymnastik, foto, träffa kompisar, få hjälp att få ett eget vuxenliv utan föräldrar. Jag bor hemma hos mina föräldrar i Danderyd. Jag tar lektioner hos sångpedagog, har också lektioner i piano och teckenspråk och söker förnärvarande nya lärare i språk och dans. Jag talar och...
2021-10-12 2021-10-27
Danderyds kommun, Storkalmars gruppboende Sjuksköterska till Storkalmar, Danderyds kommun
På Storkalmar har du ett helhetsuppdrag som sjuksköterska då du har helt omvårdnadsansvar för alla boende. I din tjänst är du ansvarig för att bland annat registrera i Nationella register (senior alert, BPSD och Palliativ registret), hålla kontakt med anhöriga samt handleda arbetsgruppen i hälso- och sjukvårdsfrågor. Du behöver kunna arbeta självständigt och fatta egna beslut. Du ska förstå HSL uppdraget och tillsammans med verksamhetschef forma hälso- och sjukvården.
2021-10-11 2021-10-24
Danderyds kommun, Vitsippans förskola Förskollärare till Danderyds kommun - Tillsvidare och vikariat
Vi söker nu två förskollärare, en tillsvidaretjänst på en småbarnsavdelning och ett vikariat på ca 10 månader till en storbarnsavdelning. I ditt uppdrag som förskollärare ska du tillsammans med dina kollegor driva undervisningen utifrån aktuella styrdokument, där ni planerar, utvärderar och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att skapa en positiv, lärorik och trygg miljö för våra barn, där du ska arbeta för barns delaktighet och se det kompetenta barnet. Glädje, trygghet och verksamhetsutveckling är viktigt för ...
2021-10-11 2021-10-26
Danderyds kommun, Enebybergs skola Skolsköterska till Enebybergs skola, Danderyds kommun
Skolsköterskans uppdrag är att utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevens hälsa, utveckling och lärande. Du ingår i elevhälsoteamet på skolan och arbetet sker i nära samverkan tillsammans med de övriga professionerna som ingår i teamet. Elevhälsan har ett uppdrag att arbeta hälsofrämjande i syfte att bidra till elevernas möjlighet till lärande. I det arbetet ingår att arbeta med olika nivåer, det vill säga individnivå, gruppnivå och skolnivå, för att bidra till inkluderande och tillgängliga lärmiljöer. Du...
2021-10-11 2021-10-27
Danderyds kommuns hemtjänst Legitimerad arbetsterapeut, Danderyds kommun
Du kommer att arbeta i nära samarbete med fysioterapeut, sjuksköterskor och omsorgspersonal. Tillsammans med fysioterapeut utgör ni en viktig pusselbit i utformandet av en meningsfull vardag för de boende. Du handleder omsorgspersonals ansvarstagande i ett funktionsbevarande arbetssätt och du är med och skapar en meningsfull och aktiv vardag för de äldre och inom LSS. Du deltar i det tvärprofessionella team-mötet. Dokumentation sker i Treserva. Arbetsterapeutens ansvar i teamet: • förskrivning, utprovning och uppföljning av bashjälpmedel. • fu...
2021-10-07 2021-10-22
Danderyds kommun, Miljö- och Stadsbyggnadskontoret Bygglovshandläggare till Danderyds kommun
Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete, som bygglovshandläggare. Tillsammans med stadsarkitekten, fyra bygglovhandläggare och tre byggnadsinspektörer kommer du att handlägga bygglovsärenden av varierande svårighetsgrad, hålla tekniskt samråd, göra tillsynsärenden samt ge information och råd till allmänheten. I tjänsten ingår även viss administration inom avdelningen. Du förväntas ta stort eget ansvar inom ditt arbetsområde och du är med och bidrar till avdelningens utvecklingsarbete och ett positivt arbetsklimat. Vi använder ...
2021-10-06 2021-10-24
Danderyds kommun, Mörbyskolan Engagerad studie- och yrkesvägledare till Mörbyskolan åk 7-9, Danderyd
Som Studie- och yrkesvägledare kommer du framför allt att arbeta som ansvarig för skolans studie- och yrkesvägledning. I ditt arbete kommer du att vägleda och informera elever inför vidare studier och yrken både enskilt och i grupp. Du kommer även ingå i elevhälsoteamet, ta del av arbetet i arbetslagen, särskolegruppen och arbeta med elever i förberedelsegrupp. Du kommer att vara en naturlig del i skolans elevhälsoarbete. Du samarbetar med andra skolor i kommunen och skapar kontakter med företag i närområdet. Du kommer även att ha ett övergr...
2021-10-06 2021-10-31
Danderyds kommun, Vasaskolan Fritidspedagog/lärare inriktning fritidshem till resursklass i Danderyd
I din roll som fritidspedagog är du pedagogiskt ansvarig för verksamheten på Resursklassens egen fritidsavdelning. Du planerar och genomför undervisningen på fritids och raster tillsammans med erfarna och kompetenta pedagoger. Du kommer att arbeta med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt förhållningssätt. Du får ett väl fungerande arbetslag där pedagogerna har ett nära samarbete och får handledning kollegialt och av psykolog. Här har du möjlighet att förverkliga läroplanens mål, hinna se varje elev, bygga relationer och stödja eleverna i ...
2021-10-06 2021-11-30
Danderyds kommun, Villa Stinsens gruppbostad Stödassistent med ett brinnande engagemang, Danderyds kommun
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att ansvara för att rutiner följs samt vara med i utveckling av dessa, ge stöd och service i den dagliga livsföringen utifrån varje enskild boendes behov, ansvara för att individuella genomförandeplaner upprättas, genomförs, utvärderas och dokumenteras. I ditt arbeta ingår samverkan med; ledning, övriga medarbetare, daglig verksamhet, hälso- och sjukvård, gode män, anhöriga samt andra för personen viktiga kontakter. I din roll är det av stor vikt att du bygger en förtroendefull relation med de boende,...
2021-10-05 2021-10-29
Danderyds kommun, Fribergaskolan Textillärare sökes till Fribergaskolan, Danderyds kommun
Du kommer att undervisa i textilslöjd i årskurs 7-9. Dina arbetsuppgifter består av att organisera, planera och genomföra undervisning enligt kursplan. Undervisningen sker under eget ansvar och med stor frihet. I dina arbetsuppgifter ingår det att bedöma och betygsätta eleverna, vilket görs med stöd av ämneskollegor. Du samarbetar med kollegor i laget kring era gemensamma elever och bidrar till skolans utvecklings- och kvalitetsarbete.
2021-10-01 2021-10-22
Danderyds kommun, Kommunledningskontorets ekonomiavdelning Controller till Kommunledningskontoret, Danderyds kommun
Som controller på ekonomiavdelningen har du det övergripande ansvaret för kommunstyrelsen budget, uppföljning och prognoser. Arbetet innebär bland annat att vara ett stöd till avdelningschefer i budget, uppföljning och prognosarbetet. Arbetet innebär även olika former av operativt arbete så som: • debitering av centrala kostnader till kommunens enheter enligt kommunstyrelsens internprismodell • fördelningar till kommunens enheter av diverse kostnader såsom försäkringspremier, fackliga löner och personalhälsovård • att utföra intern kontroll • ...
2021-09-30 2021-10-21