Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Danderyds kommun, Stocksunds RE Lärare F-3 till Stocksundsskolan, en skola med hög måluppfyllelse; Danderyds kommun
Nu söker vi dig som är behörig F-3 lärare till Stocksundsskolan. Skolan ligger mitt i ett lugnt villaområde, med närhet till kommunikationer såsom tåg, tunnelbana och bussterminal vid Danderyds sjukhus. Din huvudsakliga uppgift kommer bestå av undervisning i åk 1 i en stimulerande läromiljö. Du kommer till en väl fungerande skola tillsammans med rutinerade kollegor som har hög kompetens. Du kommer att ingå i ett arbetslag, F-3. På Stocksundsskolan är eleverna studiemotiverade och har hög måluppfyllelse. Skolan har en väl fungerande skolhälsov...
2022-10-04 2022-11-06
Danderyds kommun, Mörbyskolan Mörbyskolan åk 7-9 söker vikarie i spanska 50%
Du kommer att undervisa i spanska i åk 7 och 9. Det är hög nivå på undervisning och på elevers studiemotivation men vi är även måna om allas trivsel. Förutom att tillhöra ett ämnesövergripande arbetslag så samarbetar du även med ett ämneslag med andra spansklärare och lärare i övriga moderna språk. Tjänsten är ett vikariat för en föräldraledighet och kan även rymma ett mentorskap för en grupp elever i åk 7.
2022-10-04 2022-10-23
Danderyds kommun, Enheten för flerspråkighet Studiehandledare i ukrainska sökes till Danderyds kommun
I din roll som Studiehandledare är du ämneslärarens språkliga länk till elevens kunskaper. Vidare är du en länk mellan elevens tidigare skolgång och det svenska skolsystemet för att ge eleverna rätt förutsättningar att komma in i sin nya skola. Du kommer med hjälp av ditt modersmål och din pedagogiska förmåga stödja elevens kunskapsutveckling samt öka elevernas möjligheter att nå målen i skolämnena. Du kommer att delta i upprättande av planering för den enskilda elevens studiehandledning i samverkan med ansvariga lärare. Utifrån de pedagogisk...
2022-10-03 2022-10-25
Danderyds kommun, Hildingavägens förskola Barnskötare till Hildingavägens förskola, Danderyds kommun
I ditt uppdrag som barnskötare arbetar du tillsammans med dina kollegor för att skapa en positiv, lärorik och trygg miljö för våra barn. Ni arbetar för att skapa delaktighet hos barnen och se det kompetenta barnet. Glädje, trygghet och verksamhetsutveckling är viktigt för oss.
2022-09-30 2022-10-23
Danderyds kommun, Rosenvägens förskola Är du förskollärare med stort driv och glädje för uppdraget? Danderyds kommun
I ditt uppdrag som förskollärare kommer du tillsammans med dina kollegor driva förskolan mot gemensamma mål. Undervisningen sker utifrån aktuella styrdokument, där ni planerar, utvärderar och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att skapa en positiv, lärorik och trygg miljö för våra barn, där du ska arbeta för barns delaktighet och se det kompetenta barnet. Din roll innebär också ett nära samarbete med vårdnadshavare och att vara en tydlig ledare. Arbetslaget deltar i Skolverkets moduler inom läslyftet. Fokus ligg...
2022-09-30 2022-10-23
Danderyds kommun, Stocksundsgårdens äldreboende Timanställda undersköterskor till Natt- och trygghetslarm, Danderyds kommun
På Natt- och trygghetslarmet kommer du att besvara trygghetslarm från våra kunder med beviljat trygghetslarm. Därutöver kommer du vid nattjänstgöring utföra beviljade hemtjänstinsatser till våra natt kunder. Dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter. Vi dokumenterar i treserva. Du arbetar tillsammans med en kollega (till viss del ensamarbete).
2022-09-30 2022-10-23
Danderyds kommun, Stocksundsgårdens äldreboende Undersköterskor till Natt- och trygghetslarm, Danderyds kommun
På Natt- och trygghetslarmet kommer du att besvara trygghetslarm från våra kunder med beviljat trygghetslarm i hela Danderyds kommun. Tjänstebilar finns. Dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter. Vi dokumenterar i Treserva. Du arbetar tillsammans med en kollega (till viss del ensamarbete).
2022-09-30 2022-10-23
Danderyds kommun, Klingsta vård- och omsorgsboende Sjuksköterska till Klingsta vård- och omsorgsboende, Danderyds kommun
Som sjuksköterska hos oss kommer du vara omvårdnadsansvarig sjuksköterska för 20 boende och arbeta nära din sjuksköterskekollega. Du kommer arbeta tvärprofessionellt tillsammans med fysioterapeut, arbetsterapeut och omvårdnadspersonal. I din roll kommer du att leda hälso- och sjukvårdsinsatserna i omvårdnadsarbetet och ha ett nära samarbete med vår läkarorganisation. Kompetensutveckling är möjlig, via egen regis kompetensmodell för sjuksköterskor. Arbetsuppgifterna inkluderar såsom läkemedelshantering, delegering, dokumentation, rondarbete, p...
2022-09-30 2022-10-23
Danderyds kommun, LSS Personstöd m.m. Danderyds kommun söker ledsagare/avlösare till 20-årig tjej
Vår kund önskar en ledsagare/avlösare som delar hennes intressen: Historia, sci-fi serier, film och böcker, Disney, konst och att skapa. Hon vill gärna gå ut och handla, gå på mässor som Comic con och att promenera med sina hundar. Ett stort intresse är Marvel filmer - hon hoppas att du har sett alla! Tillsammans planerar ni dagar och tider för ledsagning/avlösning för ca 5 tim/vecka (eftermiddagar/kvällar och/eller helger).
2022-09-30 2022-10-14
Danderyds kommun, LSS Personstöd m.m. Avlösare till 7-årig pojke sökes!
Vår kund har lätt till skratt och gillar att vara med där det händer saker. Han har en sen tal- och språkutveckling och en måttlig motorisk funktionsnedsättning samt är beroende av hjälpmedel för att stå och förflytta sig. Han tycker bl a om att bygga med lego, rita, måla, leka med pärlplattor och klistermärken, lyssna på högläsning samt att vara utomhus och leka i lekparker.
2022-09-30 2022-10-14
Danderyds kommun, LSS Personstöd m.m. Ledsagare och avlösare till Danderyds kommun
Som ledsagare och avlösare kommer du arbeta hos våra kunder som är i åldersspannet 7 år och uppåt. Många av våra kunder har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, exempelvis autism och ADHD, men även Downs syndrom. Antal timmar för uppdragen varierar från kund till kund och kan vara alltifrån 2-10 tim/vecka. Arbetstiden varierar utifrån vem du jobbar med och är oftast förlagd till eftermiddagar, kvällar och/eller helger. Det kan passa dig som är studerande mycket bra!
2022-09-30 2022-10-14
Danderyds kommun, Utveckling och kommunikation Projektkommunikatör till Danderyds kommun
Älskar du att arbeta med kommunikation där du möter många olika målgruppers behov?Är du en erfaren kommunikatör som är bra på att knyta relationer? Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Som kommunikatör hos oss är du delaktig i att skapa värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar i Danderyds kommun. I din roll kommer du framför allt arbeta som projektkommunikatör i olika fastighets- och stadsutvecklingsprojekt. I de uppdragen arbetar du nära projektledare där du har ansvar för kommunikations- och aktivitetsplan samt r...
2022-09-29 2022-10-14
Danderyds kommun, Majstigens förskola Kock till Majstigens förskola, Danderyds kommun
I arbetet som kock har du en betydelsefull roll att servera god, inspirerande och näringsriktig mat till våra viktiga gäster, våra barn. Danderyds kommuns förskolor är KRAV-certifierade vilket du givetvis följer. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära: • Planera, beställa och tillaga frukost och lunch till ca 55 barn och ca 10 pedagoger • Diska, städa och dokumentera enligt gällande miljö- och hälsoregler • Tillaga och baka så mycket som möjligt från grunden • Ansvara för ekonomisk hushållning inom given budget • Attestering av...
2022-09-28 2022-10-19
Danderyds kommun, Kyrk-/Baldersskolan och Kevingeskolan Skolsköterska till Danderyds kommun
Som skolsköterska är ditt uppdrag att samverka med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån din medicinska kompetens och att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. I skolsköterskans arbetsuppgifter ingår att följa elevernas utveckling mot kunskapsmålen, arbeta hälsofrämjande och förebyggande, genomföra hälsosamtal- och kontroller enligt basprogram, genomföra vaccinationsprogram, organisera skolläkarmottagning samt utföra enklare sjukvårdsinsatser. En naturlig del av arbetet är att träffa ele...
2022-09-27 2022-10-23
Danderyds kommun, Socialkontoret, Individ- och familjeomsorgen, vuxenenheten Utvecklingsinriktad Bostadssekreterare för vikariat till Danderyds kommun
I rollen som Bostadssekreterare är det främsta målet att stötta individer till ett stabilt och tryggt boende. Tjänsten innefattar direkt kontakt med klienter som antingen bor i en av kommunens sociala bostäder, är bostadslösa och har blivit beviljade tillfälligt boende via kommunen eller kommuninvånare som på grund av störning eller hyresskulder riskerar att bli av med sin bostad. Några av bostadssekreterarens främsta arbetsuppgifter är att följa upp korttidskontrakt, att utreda behovet av förlängning av kontrakt samt att arbeta förebyggande f...
2022-09-27 2022-10-11
Danderyds kommun, Vård och omsorg Verksamhetschef till ny daglig verksamhet enligt LSS, Danderyds kommun
Till en början kommer du lägga stora delar av din arbetstid på uppstarten av verksamheten. Detta kan innebära att arbeta fram marknadsföring av verksamheten gällande presumtiva kunder och med presumtiva uppdragsgivare inom kommunen och i näringslivet. Du kommer ha kontakt med biståndshandläggare. Arbeta fram en funktionell verksamhet i lokalerna och säkerställa rutiner enligt aktuella regelverk samt säkerhetsställa arbetsprocesser enligt rutiner. Du kommer också genomföra rekrytering av stödassistenter till verksamheten. Du driver samt utveck...
2022-09-23 2022-10-07
Danderyds kommun, Tekniska kontoret, Anläggningsavdelningen Miljö- och vattenplanerare till Tekniska kontoret, Danderyds kommun
Som miljö- och vattenplanerare kommer du att arbeta på anläggningsavdelningen, som är en av fyra avdelningar på tekniska kontoret. Du kommer att vara den i teamet som ansvarar för kommunens vatten- och miljöfrågor. Du kommer också samarbeta med dina kollegor för att ta fram nya strategiska dokument. Det innebär att i enlighet med de politiska styrdokument och uppdrag som ges till kontoret, planera och driva projekt från start till mål. Du ska agera som expert på miljö och vattenfrågor såväl internt som externt genom: medborgardialog, kontakt me...
2022-09-23 2022-10-16
Danderyds kommun, Utveckling och kommunikation Kommunikatör till Kommunledningskontoret, Danderyds kommun
Är du en klippa på kommunikation? Är du en erfaren, driven och framåtlutad kommunikatör? Då är det dig vi söker! Som kommunikatör hos oss är du delaktig i att skapa värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar i Danderyds kommun. Veckan inleds med en gemensam redaktionell planering och dina uppdrag präglas av att vara både händelsestyrda och planerade. Utöver möten och kommunikationsplanering skriver, producerar och publicerar du innehåll på våra webbplatser och i våra sociala kanaler. Du kommer arbeta nära de övriga avdelnin...
2022-09-22 2022-10-12
Danderyds kommun, Torgets servicebostad Danderyds kommun söker stödassistent till Torgets servicebostad
I rollen som stödassistent kommer du att ingå i ett arbetslag som ska hjälpa och stödja de boende att utvecklas genom att ge ett individuellt stöd och engagemang i deras dagliga liv. Dina arbetsuppgifter består av att bygga en förtroendefull relation med de boende, och med respekt för deras rätt till självbestämmande och integritet, stödja dem i de områden av deras liv som de har svårt att klara av själva. Målet är att stödja de boende till större självständighet i deras egna liv, samt till större delaktighet i samhället.
2022-09-21 2022-10-12
Danderyds kommun, Socialkontoret, Enheten för äldre- och handikappomsorg Erfaren LSS-handläggare till Danderyds kommun
Vi söker dig som vill arbeta som LSS-handläggare i en arbetsgrupp med nära arbetsledning och ett stimulerande och utvecklande arbetsklimat. Du kommer att handlägga ansökningar om insatser för personer med funktionsnedsättningar. Din uppgift blir att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser främst enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) men även socialtjänstlagen (SoL). Du kommer även att i vårt strukturerade målarbete följa upp och ompröva beviljade insatser. Du kommer att ha kontakt med brukare och deras anhörig...
2022-09-20 2022-10-10
Dagverksamhet Oliven och Soltorpet Timanställda undersköterskor Dagverksamhet demenssjuka, Danderyds kommun
Vi söker er undersköterskor, som har ett genuint intresse för att arbeta med äldre personer med demenssjukdomar. I arbetet ingår att leda olika aktiviteter, samt social samvaro med stimulerande samtal. Aktiviteterna utförs både enskilt och i grupp. Vi använder oss bl a av sång och musik, skapande aktiviteter, frågesporter, korsord, fysiska aktiviteter såsom gymnastik och promenader, trädgård och utevistelse, allt efter våra gästers intressen och behov. Vi använder oss också av digital teknik. Vi arbetar enligt IBIC (individens behov i centrum)....
2022-09-16 2022-10-07
Dagverksamhet Oliven och Soltorpet Undersköterska Dagverksamhet demenssjuka, Danderyds kommun
Vi söker dig undersköterska, som har ett genuint intresse för att arbeta med äldre personer med demenssjukdomar. I arbetet ingår att leda olika aktiviteter, samt social samvaro med stimulerande samtal. Aktiviteterna utförs både enskilt och i grupp. Vi använder oss bl a av sång och musik, skapande aktiviteter, frågesporter, korsord, fysiska aktiviteter såsom gymnastik och promenader, trädgård och utevistelse, allt efter våra gästers intressen och behov. Vi använder oss också av digital teknik. Vi arbetar enligt IBIC (individens behov i centrum)....
2022-09-16 2022-10-07
Danderyds kommun, Kommunledningskontorets Kansli Utredare till kommunledningskontoret, Danderyds kommun
Som strategisk utredare befinner du dig mitt i händelsernas centrum. Du kommer att få leda övergripande utvecklingsprojekt samt svara för kvalificerade utredningar inom ramen för kommunledningskontorets ärendeberedning. Vissa uppdrag och aktiviteter är även av förvaltningsövergripande karaktär. Du är duktig på att hitta balans mellan att planera strategiskt och långsiktigt samt att hantera löpande uppgifter i den dagliga verksamheten. Tjänsten som utredare fyller en central funktion i kommunledningskontorets utvecklingsarbete. Rollen förutsätte...
2022-09-13 2022-10-09
Danderyds kommun, Kommunledningskontorets Kansli Huvudregistrator till Danderyds kommun
Har du erfarenhet av diarieföring i offentlig förvaltning, gillar ordning och reda, är utvecklingsorienterad och har ett stort intresse för digital informationshantering? Då kan du vara den vi söker till den viktiga rollen som huvudregistrator! Du kommer även hantera systemadministration i vårt ärendehanteringssystem W3D3. Du kommer vara en drivande kraft i att förbättra och effektivisera ärende- och dokumenthanteringen i kommunen. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat: • Löpande diarieföring, expediering och posthantering • Utlämnande ...
2022-09-13 2022-10-16
Danderyds kommun, Skogsgläntans förskola Kock till Skogsgläntans förskola, Danderyds kommun
I arbetet som kock har du en betydelsefull roll att servera god, inspirerande och näringsriktig mat till våra viktiga gäster, våra barn. Danderyds kommuns förskolor är KRAV-certifierade vilket du givetvis följer. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära: • Planera, beställa och tillaga frukost och lunch till ca 75 barn och 17 pedagoger. • Diska, städa och dokumentera enligt gällande miljö- och hälsoregler. • Tillaga och baka så mycket som möjligt från grunden. • Ansvara för ekonomisk hushållning inom given budget.
2022-09-09 2022-10-09
1 2 >