Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Danderyds kommun, Klingsta vård- och omsorgsboende Undersköterskor till vikariat på Klingsta vård- och omsorgsboende, Danderyds kommun
Arbetstiderna är rullande enligt schema (dag, kväll och varannan helg). Arbetsuppgifterna innefattar framför allt; personlig omvårdnad, måltidsarbete, dokumentation, genomförande av aktiviteter tillsammans med de boende samt administrering av läkemedel efter delegering. Kontaktmannaskap för 1-2 boende och någon ombudsroll t.ex. hygienombud kan förekomma. I dina arbetsuppgifter ingår även att genomföra en del digitala utbildningar som ingår i Danderyds kommuns Egen regis utbildningspaket.
2023-12-08 2024-01-04
Danderyds kommun, Klingsta vård- och omsorgsboende Undersköterska (natt) till Klingsta vård- och omsorgsboende, Danderyds kommun
Arbetstiderna är natt (du kommer även gå introduktionspass under dagtid för att lära dig verksamheten). Arbetsuppgifterna är vaken natt och innefattar framför allt; personlig omvårdnad, dokumentation samt administrering av läkemedel efter delegering. Du är ansvarig för en avdelning, men hjälper dina kollegor på andra avdelningar vid behov. I dina arbetsuppgifter ingår även att genomföra en del digitala utbildningar som ingår i Egen regis utbildningspaket.
2023-12-08 2024-01-04
Danderyds kommun, Torgets servicebostad Danderyds kommun söker 2 Stödpedagoger till Villa stinsens gruppbostad
Vill du vara med och motivera? Vill du vrida och vinkla för den bästa lösningen? Vill du vara med och stötta till större delaktighet och självbestämmande? Nu söker vi på Villa Stinsens gruppbostad 2 stödpedagoger. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att ansvara för att rutiner följs samt vara med i utveckling av dessa, ge stöd till brukarna i de dagliga rutinerna. Som stödpedagog ansvarar du för att kartlägga behov samt se till att individuella genomförandeplaner upprättas, genomförs, utvärderas och dokumenteras. I ditt arbete ingår s...
2023-12-07 2023-12-14
Danderyds kommun, Socialkontoret, Individ- och familjeomsorgen, familjeenheten Familjerättssekreterare till ny gemensam Familjerätt
From maj 2024 kommer Danderyds kommun vara värdkommun för en nystartad kommungemensam familjerätt mellan Danderyd, Täby, Lidingö och Vaxholm. Den nya verksamheten kommer att bestå av 11 tjänster och ledas av en enhetschef. Verksamheten kommer även fortsättningsvis vara en del av familjeavdelningen där all socialtjänstverksamhet rörande barn genomförs. Det finns en mycket god och nära samverkan mellan alla familjeavdelningens arbetsgrupper. Familjeavdelningen söker nu en familjerättssekreterare då vi redan nu ser att det finns vakanser inför sa...
2023-12-05 2023-12-18
Danderyds kommun, Personlig assistans Danderyd Kontaktpersoner sökes till Danderyds kommun
Vi söker kontaktpersoner till våra kunder från åldern 13 år t.o.m. 20 år, med diagnosen autism och ADHD samt olika behov och intressen. Som kontaktperson utgår du från de intressen och aktiviteter våra kunder har/önskar göra. Det kan vara allt från att fika, gå på promenader, bio eller museum. Gå i affärer, baka/spela spel eller kolla på film hemma. Som kontaktperson ses man 1 ggr i vecka eller varannan vecka beroende på beslut.
2023-12-01 2023-12-14
Danderyds kommun, Personlig assistans Danderyd Avlösare sökes till Danderyds kommun
I denna roll kommer du arbeta hos våra kunder som är i åldersspannet 5 år och uppåt. Många av våra kunder har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, såsom Fragil X, ADHD samt autism. Som avlösare i hemmet är din roll att 4 -12 timmar/vecka avlasta föräldrar samt ge kvalitetstid till barnet/barnen genom att leka både inne och utomhus. Det kan handla om allt från att spela fotboll, hoppa studsmatta, pyssla, sjunga, göra musik rita eller läsa en bok. Avlösning önskas framför allt helger samt mitt i veckan, eftermiddag/kväll.
2023-12-01 2023-12-14
Danderyds kommun, Kontaktcenter Kontaktcentermedarbetare, Danderyds kommun
Som medarbetare hos oss på kontaktcenter tillhör du ett härligt team bestående av sju medarbetare. Din primära arbetsuppgift är att ge service till invånarna och företag gällande kommunens tjänster. Det kan variera mellan allt från ansökan om bygglov, hjälp med hemtjänst, frågor gällande förskola/skola till hantering av fel och synpunkter. Tillsammans med våra kollegor i kommunen utformar vi nya effektiva arbetssätt som ska ge bättre och snabbare service till Danderydsborna. Kontaktcenter bidrar på detta vis till verksamhetsutveckling och nya ...
2023-12-01 2023-12-29
Danderyds kommun, Socialkontoret, Enheten för äldre- och handikappomsorg LSS-handläggare till Danderyds kommun
Du kommer att handlägga ansökningar om insatser för personer med funktionsnedsättningar men vid organisationsförändringar kan andra behov uppstå och då får du möjlighet att lära dig och handlägga fler inriktningar enligt socialtjänstlagen. Våra arbetssätt kännetecknas av ett vi och individen i centrum, där det är möjligt att minska individens kontakter med olika handläggare och hittar lösningar tillsammans med andra handläggargrupper. Din uppgift blir att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser främst enligt lagen om stöd och service till v...
2023-11-30 2023-12-18
Danderyds kommun, Stocksundsgårdens äldreboende Fysioterapeut till vikariat på Danderyds kommun
Du kommer att arbeta i nära samarbete med arbetsterapeut, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Tillsammans med dem utgör du en viktig pusselbit i utformandet av en givande vardag för de boende. I din roll handleder du omvårdnadspersonalens ansvarstagande i ett hälsofrämjande arbetssätt. Som fysioterapeut säkerställer och deltar du i det multiprofessionella teamet runt den boende. Som fysioterapeuten i teamet omfattar ditt ansvarsområde kommunal hälso-och sjukvård. Du gör bedömningar av rörelse- och förflyttningsförmåga, sätter mål och pla...
2023-11-29 2023-12-20
Danderyds kommun, Kommunledningskontorets ekonomiavdelning Ekonomiassistent kundreskontra, Danderyds kommun
Som ekonomiassistent för kundreskontran kommer du att ha ett helhetsansvar för kundreskontraflödet, vilket innebär en variation av arbetsuppgifter. I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår bland annat följande: • Manuell fakturering/kreditering enligt debiteringsunderlag • Filfaktureringar • Kassahantering • Autogiro • Löpande bokföring i vårt dotterbolag • Avstämning av kundreskontran • Kundinbetalningar och kassaavstämning • Påminnelsehantering • Kontakt med inkassobolaget • Underhåll kundregister • Support via telefon och mail • Behjälpli...
2023-11-22 2023-12-10