Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Danderyds kommun, Kevingeskolan Resursassistent till anpassad grundskola, Danderyds kommun
Som resursassistent på Kevinge anpassad grundskola är din roll att ge nära stöd till eleverna genom deras skoldag. Det innebär att du kommer att arbeta i nära samarbete med både lärare och annan resurspersonal för att säkerställa en trygg och stimulerande miljö för eleverna. Du kommer att vara närvarande i klassrummet för att erbjuda individuellt stöd och underlätta övergångar mellan olika aktiviteter. Eftersom skolan har åldersblandade klasser får du möjligheten att stödja elever i olika åldersgrupper och anpassa din support efter deras behov.
2024-05-15 2024-06-02
Danderyds kommun, Kevingeskolan Musiklärare till Kevinge anpassad grundskola och grundskola, Danderyds kommun
Din huvudsakliga roll är att vara musiklärare för årskurs 1-6 i en väl fungerande skolmiljö där samarbete och kollegialt lärande är centrala. Du planerar och utvärderar undervisningen i samarbete med erfarna kollegor och bidrar till att skapa en positiv arbetsmiljö. Mentorsskap och samarbete med andra pedagoger är en del av din roll.
2024-05-15 2024-06-02
Danderyds kommun, Vasaskolan Lärare trä- och metallslöjd till grundskolor i Danderyds kommun
Din huvudsakliga uppgift är att undervisa i trä- och metallslöjd i åk 3-6 i en stimulerande lärmiljö samt en väl fungerade skola tillsammans med rutinerade kollegor med hög kompetens. Du ingår i ett väl fungerade arbetslag som är stabilt och tycker om att samarbeta.
2024-05-15 2024-06-02
Danderyds kommun, Stocksunds RE Skolvaktmästare till Stocksundsskolan och Långängsskolan, Danderyds kommun
I rollen som Vaktmästare ingår du i vårt kollegium där du kommer ha breda arbetsuppgifter. Du involveras i och löser frågor där du arbetar nära skolledningen. Samtidigt har du daglig kontakt med hantverkare, leverantörer, övriga medarbetare och elever. En stor del av rollen innebär ärendehantering och underhåll, t ex felanmälningar, SBA, lås, larm, sophantering, lokalvård men även praktiska reparationer och mindre byggarbeten. Du kommer också samarbeta med dina kollegor, t ex vid skolstart och skolavslutning. Rollen innebär att arbeta föreb...
2024-05-13 2024-06-03
Danderyds kommun, Mörbyskolan Mörbyskolan 7-9 söker matematik/NO/tekniklärare
Du kommer att arbeta med åk 7-9. Du kommer att tillhöra ett arbetslag men även ett ämneslag. Mentorskap i en elevgrupp ingår.
2024-05-08 2024-05-26
Danderyds kommun, Personlig assistans Danderyd Kontaktpersoner till Danderyds kommun
En kontaktperson är ett icke-professionellt stöd som ska vara en person med stort engagemang och intresse för andra människor, en medmänniska och kompis. Som kontaktperson utgår du från de intressen och aktiviteter våra kunder har/önskar göra. Det kan vara allt från att utföra olika sporter, spela datorspel, sällskapsspel, eller aktiviteter som att gå på museum, shoppa i köpcentrum eller umgås alt utifrån kundens intressen och önskemål. Uppdragen varierar från flertalet träffar/vecka till 1 träff varannan vecka och du planerar ditt schema ti...
2024-05-08 2024-06-20
Danderyds kommun, Familjeavdelningen Familjerättssekreterare till Danderyds kommun
Från maj 2024 är Danderyds kommun värdkommun för en nystartad kommungemensam familjerätt mellan Danderyd, Täby, Lidingö och Vaxholm. Den nya verksamheten består av 11 tjänster och leds av en enhetschef. Verksamheten kommer även fortsättningsvis vara en del av familjeavdelningen där all socialtjänstverksamhet rörande barn genomförs. Det finns en mycket god och nära samverkan mellan alla familjeavdelningens arbetsgrupper. Dina arbetsuppgifter inkluderar: • Utföra utredningar och skriva yttranden till domstol i vårdnads-, boende- och umgängesäre...
2024-05-08 2024-05-26
Danderyds kommun, Klingsta vård- och omsorgsboende Timanställda undersköterskor och vårdbiträden till Klingsta, Danderyds kommun
I rollen som undersköterska/vårdbiträde ger du boende en meningsfull vardag genom att ge personlig omvårdnad, omsorg och social aktivering. Utifrån rutiner, genomförandeplan och levnadsberättelse ser vi till att varje boende får sina individuella behov tillgodosedda. Dessutom är du en viktig pusselbit i att stödja och motivera de äldre, skapa trygghet och ha kontakt med närstående. Hos oss jobbar vi tillsammans, och du kommer samarbeta med andra professioner för att erbjuda våra boende den bästa möjliga tillvaron. Du kommer också att vara till...
2024-05-08 2024-06-02
Danderyds kommun, Samhällsutvecklingsförvaltningen Markförvaltare till Danderyds kommun
I din roll kommer du ha många kontakter med olika intressenter så som arrendatorer, andra markägare i kommunen, exploatörer som letar efter mark att bygga på, ledningsägare, samfällighetsföreningar, beslutsfattare, medborgare och myndigheter. I rollen samarbetar man även brett med kommunens övriga verksamheter, som tex plan, miljö, kultur och fritid. Dina arbetsuppgifter: • Ta fram långsiktiga planer för hur kommunens fastighets/markägande ska se ut • Bereda förvärv och avyttring av mark/fastigheter • Bereda markanvisningar • Förhandla och u...
2024-05-08 2024-06-02
Danderyds kommun, Mörbyskolan Mörbyskolan åk 7-9 söker vikarie i SO, Danderyds kommun
Du kommer att arbeta med åk 7-9 i alla SO-ämnen. Du kommer att tillhöra ett arbetslag men även ämneslag SO. Mentorskap i en elevgrupp ingår samt att arbeta med skolans elevråd.
2024-05-07 2024-05-26
Danderyds kommun, Avdelningen för äldre och personer med funktionsnedsättning Biståndshandläggare till projektarbete - Uppsökande och förebygga ensamhet
Vi söker en erfaren socionom som vill arbeta uppsökande och med förebyggande samtal per telefon och genom hembesök. Arbetet är stimulerande och bedrivs i projektform för att hitta ett nytt arbetssätt för att nå ut till äldre personer som lider av ofrivillig ensamhet, ohälsa och isolering. Du kommer att: • Guida och hänvisa till hälsofrämjande aktiviteter och insatser. • Samverka med biståndsavdelningen genom att följa upp orosanmälningar. • Samverka med lokala föreningar för att fånga upp målgruppen. • Samordna projektet kopplat till att motv...
2024-05-03 2024-05-23
Danderyds kommun, Enebybergs skola Lärare Ma/NO åk 4-6 till Enebybergs skolan, Danderyds kommun
Tillsammans med dina kollegor kommer du att samarbeta för att planera undervisningen för en specifik årskurs, i enlighet med våra styrdokument. Du kommer att ha ansvar för att leda det dagliga arbetet i din klass, både självständigt och i samarbete med andra lärare och personal på fritidsverksamheten. Vi har årskursarbetslag och du kommer att undervisa och vara mentor i vårt arbetslag årskurs fyra. Dina huvudsakliga undervisningsområden kommer att vara matematik och NO. Du förväntas kontinuerligt utvärdera och följa upp undervisningen samt anp...
2024-05-03 2024-05-19
Danderyds kommun, Enebybergs skola Lärare trä- och metallslöjd till Enebybergs skolan, Danderyds kommun
Tillsammans med dina kollegor kommer du att samarbeta för att planera undervisningen för en specifik årskurs, i enlighet med våra styrdokument. Du kommer att ha ansvar för att leda det dagliga arbetet i din klass, både självständigt och i samarbete med andra lärare. Undervisningen i slöjd sker i halvklass om 10-13 elever i fina lokaler. Undervisningstiden är något högre än våra andra tjänster på skolan, men man är inte mentor eller rastvärd. Du förväntas kontinuerligt utvärdera och följa upp undervisningen samt anpassa den efter elevernas ind...
2024-05-03 2024-05-19
Danderyds kommun, Villa Stinsens gruppbostad Stödassistent till gruppbostad Danderyds kommun
När du arbetar som stödassistent hos oss ingår du i ett arbetslag som ska hjälpa och stödja brukarna på Villa stinsen, att trivas och utvecklas genom att ge ett individuellt stöd och engagemang i deras dagliga liv. Som stödassistent hos oss består dina arbetsuppgifter består av att bygga en förtroendefull relation med de boende, och med respekt för deras rätt till självbestämmande och integritet, stödja dem i de områden av deras liv som de har svårt att klara av själva. Alla brukarna har individuellt anpassade rutiner så det är viktigt att d...
2024-05-03 2024-05-19
Danderyds kommun, Villa Stinsens gruppbostad Timvikarierande stödassistenter till gruppbostad, Danderyds kommun
När du arbetar som stödassistent hos oss ingår du i ett arbetslag som ska hjälpa och stödja brukarna på Villa stinsen, att trivas och utvecklas genom att ge ett individuellt stöd och engagemang i deras dagliga liv. Som stödassistent hos oss består dina arbetsuppgifter består av att bygga en förtroendefull relation med brukarna, och med respekt för deras rätt till självbestämmande och integritet, stödja dem i de områden av deras liv som de har svårt att klara av själva.
2024-05-03 2024-05-19
Danderyds kommun, Vasaskolan Specialpedagog till resursklasser på Vasaskolan, Danderyds kommun
Vi breddar våra befintliga resursklasser med en verksamhet för elever med NPF som har behov av mindre sammanhang från enskild undervisning till liten grupp. Vissa elever kommer att arbeta i ett mindre sammanhang med en pedagog för att sedan kunna ingå i gruppundervisning. Du kommer att vara en nyckelperson som tillsammans med elevhälsan utvecklar och bygger upp en verksamhet som blir den sista pusselbiten för att Vasaskolan ska bli en grundskola för alla. Förutom undervisning kommer du ansvara för planering, utförande och utvärdering, vilket ...
2024-04-22 2024-05-19
Danderyds kommun, Personlig assistans Danderyd Ledsagare och avlösare till Danderyds kommun
Som Ledsagare stöttar du en person med funktionsnedsättning till en aktiv, social och meningsfull vardag. Du utgår från de intressen och aktiviteter våra kunder har/önskar göra. Det kan vara allt från att spela sällskapsspel, utöva sport, gå på teater, museum eller ta en fika tillsammans. Som avlösare i hemmet är din roll att avlasta föräldrar samt ge kvalitetstid till barnet/barnen genom att leka både inne och utomhus. Det kan handla om allt från att spela fotboll, hoppa studsmatta, umgås, pyssla, sjunga, göra musik rita eller läsa en bok. U...
2024-03-27 2024-06-20