Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Danderyds kommun, Fribergaskolan Lärare i Matte och NO till Fribergaskolan, Danderyds kommun
Du kommer att undervisa i matematik, fysik och teknik i årskurs 8. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen enligt kursplan. I uppgiften ingår även att bedöma och betygsätta eleverna, vilket görs med stöd av ämneskollegor. Du kommer även att vara mentor för en grupp elever. Du samarbetar med kollegor i laget kring era gemensamma elever och bidrar till skolans utvecklings- och kvalitetsarbete.
2021-05-12 2021-06-01
Danderyds kommun, Fribergaskolan Lärare i Engelska och Spanska till Fribergaskolan, Danderyds kommun
Du kommer att undervisa i engelska och spanska i årskurs 69. Uppdraget innebär att organisera, planera och genomföra undervisningen enligt kursplan, vilket sker under eget ansvar och med stor frihet. I uppgiften ingår även att bedöma och betygsätta eleverna, vilket görs med stöd av ämneskollegor. Du kommer även att vara mentor för en grupp elever. Du samarbetar med kollegor i laget kring era gemensamma elever och bidrar till skolans utvecklings- och kvalitetsarbete.
2021-05-12 2021-05-28
Danderyds kommun, Ekebyskolan Lärare idrott och hälsa till Ekebyskolan, Danderyds kommun
Som lärare hos oss planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i idrott och hälsa. Du driver och utvecklar undervisningen tillsammans med elever, kollegor i arbetslaget samt med skolledningen. Tillsammans arbetar vi utifrån skolans prioriterade områden. Vi utgår från att varje elev är unik och arbetar aktivt med arbetssätt som möjliggör lärandet i samtliga lärmiljöer, där formativa arbetsmetoder varvas med mer traditionella arbetssätt. Undervisningens innehåll ska kunna anpassas efter elevernas behov, för de som behöver extra stöd men o...
2021-05-12 2021-05-28
Danderyds kommun Undersköterska till Danderyds dagverksamhet för äldre med demenssjukdomar
I rollen som undersköterska kommer du att arbeta nära de äldre som besöker dagverksamheterna. I arbetet ingår det främst att leda olika aktiviteter både i grupp samt enskilt. Det kan innebära utevistelser, gymnastik, frågesport, sång, användning av digitala verktyg eller någon annan aktivitet som efterfrågas av våra gäster. Du finns till för att förgylla besökarnas dag. Du ser till varje enskild individs behov och arbetar enligt IBIC (individens behov i centrum). Din roll innebär också att dokumentera i Treserva, skriva journaler samt genomfö...
2021-05-12 2021-06-02
Danderyds kommun, Mörby ungdomsmottagning Kurator sökes till Mörby ungdomsmottagning på deltid, Danderyds kommun
Dina arbetsuppgifter innebär att ha stödsamtal med ungdomar i åldersgruppen 12-22 år. Uppdraget är att utifrån ett salutogent helhetsperspektiv främja och förebygga psykisk, fysisk och sexuell hälsa. Som kurator har du samtalskontakter med ungdomar som bland annat rör relationer, nedstämdhet, oro, ångest, identitet, självdestruktiva beteenden, sexualitet, graviditet samt abort. Du kommer att arbeta med sex och samlevnadsfrågor, psykisk hälsa, stöd- och krissamtal både individuellt och i grupp. I mottagningens utåtriktade arbete ingår informati...
2021-05-12 2021-05-30
Danderyds kommun, Internservice, kommunikionsavdelningen Konferensvärd med tekniskt kunnande till Danderyds kommun
Du arbetar i ett team med ytterligare tre kontorsvaktmästare/konferensvärd och tillsammans ansvarar ni för kommunens vaktmästar- och konferensvärdsuppdrag på Djursholms slott och i Mörby Centrum. I Djursholms slott sitter stora delar av vårt Kommunledningskontor och där har vi en festvåning som används för möten och hyrs ut privat till bröllop, fester etc. I Mörby centrum har vi vår nya fina Mötespark och flera av våra förvaltningar. I arbetsuppgifterna ingår bland annat supportansvar för konferensrummens ljud, AV och datorutrustning, posthan...
2021-05-12 2021-06-11
Danderyds kommun, LSS Personstöd m.m. Avlösare sökes till 14-årig kille, Danderyds kommun
Vi söker nu en avlösare till en 14-årig kille med diagnos Aspergers syndrom. Avlösningen önskas 1 ggr/vecka med ca 2 tim/tillfälle, en eftermiddag/kväll och eller helg. Som avlösare i hemmet är din roll att avlasta föräldrar samt att motivera och stärka kund till en bättre vardag. Kunden kan tidvis behöva stöttning och motivation för att komma igång med olika aktiviteter i sin vardag.
2021-05-07 2021-05-21
Danderyds kommun, LSS Personstöd m.m. Ledsagare och avlösare sökes till Danderyds kommun!
Som Ledsagare och avlösare kommer du att arbeta hos våra kunder som är i åldersspannet 6-25 år. Många av våra kunder har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, exempelvis autism och ADHD. Antal timmar för uppdragen varierar från kund till kund och kan vara alltifrån 4 - 10 tim /vecka. Arbetstiden varierar utifrån vem du jobbar med och är oftast förlagd till eftermiddagar, kvällar och/eller helger. Det passar exempelvis perfekt om du studerar!
2021-05-07 2021-05-21
Danderyds kommun, Kontaktcenter Kontaktcentermedarbetare till Danderyds kommun
Som medarbetare hos oss på kontaktcenter tillhör du ett härligt team bestående av sju medarbetare. Din primära arbetsuppgift är att ge service till medborgare och företag gällande kommunens tjänster. Dessa kan variera mellan allt från ansökan om bygglov och ansökan om skolplats till anmälan av fel och synpunkter. Tillsammans med våra kollegor i kommunen utformar vi nya effektiva arbetssätt som ska ge bättre och snabbare service till Danderydsborna. Kontaktcenter bidrar på detta vis till verksamhetsutveckling och nya lösningar i kommunen. Vi u...
2021-05-07 2021-05-22
Danderyds kommun, Kommunledningskontorets Kansli IT-arkivarie med ansvar för verksamhetsutveckling och e-arkiv, Danderyds kommun
I rollen som IT-arkivarie med ansvar för verksamhetsutveckling och e-arkiv är du expert inom digital arkiv- och informationshantering. I ditt arbete kommer du att ha nära kontakter med kommunens övriga förvaltningar samt IT-enheten. Du är ansvarig för att planera och samordna utveckling och införande av leveransprocessen till det kommungemensamma e-arkivet samt förvaltning. Du kommer att kravställa leveranser från verksamhetssystemen samt att fungera som en brygga mellan teknik och verksamheter, såsom användarstöd, support och systemvård. Som...
2021-05-04 2021-05-23
Danderyds kommun, Enebybergs skola Fritidspedagog/Lärare inriktning fritidshem till Enebybergs skola, Danderyds kommun
Du kommer att ingå i ett arbetslag kring en förskoleklass. Tillsammans med en förskolläraren ansvarar ni för elevernas hela skoldag. Förskolläraren är ansvarig för verksamheten under skoltid och ditt ansvar blir fritidsverksamheten samt att vara ett stöd för eleverna under skoltid och under raster. Tillsammans med kollegor ska du erbjuda eleverna en stimulerande, utvecklande, varierande och meningsfull fritidsverksamhet. Tillsammans är ni ansvariga för att planera verksamheten utifrån styrdokument samt genomföra och utvärdera fritidsverksamhet...
2021-05-04 2021-05-18
Danderyds kommun Modersmålslärare i tyska, Danderyds kommun
I din roll som modersmålslärare kommer du att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanen. Som modersmålslärare kommer du arbeta språkutvecklande och inkluderar alla elever i din undervisning. Du kommer undervisa för tre grupper, låg-, mellan- och högstadiet, där undervisning sker för varje stadie för sig enligt schema. Varje grupp består av ca 3-15 elever. Lärare ansvarar för sitt ämne men förväntas samarbeta och utveckla undervisningen i modersmål tillsammans med de andra. Tjänsten är förlagd på måndagar.
2021-04-29 2021-05-16
Danderyds kommun, Kyrk-/Baldersskolan Barnskötare till Kyrkskolan, Danderyds kommun
I din roll som Barnskötare kommer du arbeta med elever i förskoleklass och åk 1-3. Du ingår i ett nära samarbete med lärare i fritidshem, förskollärare samt övrig personal. Du arbetar utifrån läroplansmålen i Lgr11. Du planerar, genomför och utvärderar den pedagogiska verksamheten tillsammans med dina kollegor i arbetslaget. Som Barnskötare stöttar du eleverna i deras utveckling och säkerställer en trygg miljö. Tjänsten är på deltid (50%) och är förlagd på eftermiddagstid.
2021-04-29 2021-05-17
Danderyds kommun, Vård och omsorg Verksamhetschef till Personlig assistans och boende enligt LSS, Danderyds kommun
Som Verksamhetschef har du ett övergripande ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö för dina verksamheter. Du driver samt utvecklar verksamheterna i enlighet med uppsatta mål inom givna ekonomiska ramar. Du leder verksamheterna tillsammans med dina gruppchefer. Stödfunktioner finns bland annat inom ekonomi, kommunikation, IT och HR. Du ingår tillsammans med 5 andra verksamhetschefer i ledningsgruppen för verksamhetsområdet vård och omsorg, egen regi. I arbetet ingår att hantera personalfrågor som kompetensstrategi och arbetsmiljö, samt an...
2021-04-29 2021-05-16
Danderyds kommun, Redovisningsenheten Redovisningsekonom till Kommunledningskontoret, Danderyds kommun
Som Redovisningsekonom kommer du att arbeta med bland annat följande: • Redovisning • Delårs- och årsbokslut • Rapportering till SCB • Momsredovisningar • Avstämningar • Stiftelseredovisning • Utveckling och dokumentering av rutiner och processer
2021-04-27 2021-05-16
Danderyds kommun, Fribergaskolan SV lärare med biblioteksuppdrag sökes till Fribergaskolan, Danderyds kommun
Du kommer att arbeta 50% som svenskalärare med ferietjänst och 50% med biblioteksarbete. Som svenskalärare kommer du att ingå i ett väl fungerande arbetslag samt vara mentor för ett antal elever. Du organiserar, planerar och genomför undervisningen enligt kursplan under eget ansvar och med stor frihet. Du kommer även att bedöma och betygsätta eleverna, vilket sker med stöd av ämneskollegor. Som biblioteksansvarig kommer du att stödja och samarbeta med lärarna och förse dem med pedagogiska tips. Du kommer att ansvara för utlåning och inköp a...
2021-04-27 2021-05-18
Danderyds kommun, Kevingeskolan Textilslöjdslärare/Bildlärare till Kevingeskolan, Danderyds kommun
I denna roll kommer du att undervisa i textilslöjd i åk 3-6 och i bildämnet i åk 4-6. Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i dina två ämnen. Du deltar dessutom aktivt i skolans värdegrundsarbete och bidrar till skolans utveckling. Du kommer ingå i arbetslaget kring mellanstadiet där lärare och fritidspersonal för årskurs 4-6 ingår. Tjänsten är på 75% fördelat på 50% textilslöjd och 25% bild.
2021-04-26 2021-05-17
Danderyds kommun, Upphandlingsenheten Upphandlingssamordnare sökes till Danderyds kommun
Som upphandlingssamordnare arbetar du nära ekonomichefen, kommunledningen samt chefer på förvaltningarna. Hos oss kommer du bland annat ansvara för att samordna kommunens alla upphandlingar. Det innebär exempelvis att hålla upphandlingsplanen uppdaterad genom en bra dialog med verksamheten och deras behov av inköp, avrop eller upphandlingar. För att lyckas med det ska du vara en van relationsbyggare och trivs med att samarbeta och ha många kontaktytor i kommunen. Du arbetar med att planera och sedan fördela upphandlingsarbetet inom upphandlin...
2021-04-23 2021-05-21
Danderyds kommun, Upphandlingsenheten Upphandlare sökes till Danderyds kommun
Du ska självständigt planera och genomföra upphandlingar i samverkan med sakkunniga från kommunens olika verksamheter. Ditt uppdrag är att leda arbetet genom alla delar i upphandlingsprocessen och du agerar som specialist inom upphandling. Arbetet är varierande då du ibland sitter med i en styrgrupp och ibland driver projekten självständigt. Upphandlingsenheten har både en styrande och stödjande roll gentemot verksamheterna. Vi utför även utbildningar för verksamheterna inom inköp. Du ansvarar för inläggning och uppdatering av din del av a...
2021-04-23 2021-05-21
Danderyds kommun, Annebergsgårdens äldreboende Sommarvikarier, Undersköterskor, sökes till Danderyds kommun
I rollen som Undersköterska ger du boenden en meningsfull vardag genom att ge personlig omvårdnad, omsorg och social aktivering. Du kommer att bedriva vård och omsorgsarbete enligt rutiner och genomförandeplan. Du kommer att stödja och motivera de äldre, skapa trygghet och ha kontakt med närstående. Din roll innebär också att vara till hjälp och ge stöd vid personlig hygien, av- och påklädning, måltidssituationer samt vid sociala aktiviteter och utevistelse. Du kommer att ha övriga uppgifter som ingår i den dagliga driften inom verksamheten, ...
2021-04-09 2021-05-16