Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Danderyds kommun, Digitalisering och utvecklingsavdelningen IT-säkerhetsspecialist till Danderyds kommun
Som IT-säkerhetsspecialist kommer du arbeta med att säkerhetsställa att Danderyds information skyddas och utvecklas i takt med den ständigt förändrade hotbilden. Du ansvarar för att analysera, värdera tekniska hot och sårbarhet, kravställa och kommunicera IT-säkerhetskrav relaterat till de plattformar och tjänster kommunen behöver i sin totala verksamhet. Det innebär att du kommer få delta i IT-upphandlingar och IT-projekt. I denna roll kommer du samverka med andra enheter och avdelningar i kommunen, till exempel med Trygghets- och säkerhetse...
2022-05-13 2022-05-31
Danderyds kommun, Förskolan Borgen Kreativ förskollärare till Förskolan Borgen, Danderyds kommun
I ditt uppdrag som förskollärare kommer du tillsammans med dina kollegor driva förskolan mot gemensamma mål. Undervisningen sker utifrån aktuella styrdokument, där ni planerar, utvärderar och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att skapa en positiv, lärorik och trygg miljö för våra barn, där du ska arbeta för barns delaktighet och se det kompetenta barnet. Din roll innebär också ett nära samarbete med vårdnadshavare och att vara en tydlig ledare. Arbetslaget deltar i Skolverkets moduler inom läslyftet. Fokus lig...
2022-05-12 2022-06-02
Danderyds kommun, Socialkontoret, Individ- och familjeomsorgen, familjeenheten Socialsekreterare - Barn och ungdomsutredningar, Danderyds kommun
I rollen som Socialsekreterare, barn och ungdomsutredningar upp till 20 års ålder, kommer du tillsammans med 13 socialsekreterare att arbeta med mottagning, utredningar och uppföljning av beslutade insatser (med undantag för våra placerade barn, vilka barnsekreterare ansvarar för). Du kommer också att ha ett nära samarbete med metodstödjare och gruppchef. Vi har möjlighet att erbjuda barn och deras familjer det stöd som vi anser att de behöver. Vi sätter ett stort värde vid en rättssäker handläggning och har dokumenterade och lättillgängliga ...
2022-05-12 2022-06-02
Danderyds kommun, Kevingeskolan Lärare åk 1-3 till Kevingeskolan, Danderyds kommun
Som lärare hos oss driver du och utvecklar undervisningen tillsammans med elever, kollegor i arbetslaget och med skolledningen. Tillsammans arbetar vi utifrån skolans prioriterade område som är tillgängligt lärande. Vi utgår från att varje elev är unik och arbetar aktivt med arbetssätt som möjliggör lärandet i samtliga lärmiljöer där formativa arbetsmetoder varvas med traditionella arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid att våra pedagoger får möjlighet att utvecklas tillsammans, så att delta i kollegiala samtal och utvecklingsgrupper ingår i uppd...
2022-05-11 2022-05-31
Danderyds kommun, Kevingeskolan Musiklärare till Kevingeskolan, Danderyds kommun
Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen enligt våra styrdokument. Du har en del i att planera och genomföra jul- och sommaravslutningar och liknande musikaliska sammankomster. Du samverkar med klasslärare/ämneslärare och har en dialog med elever och vårdnadshavare kring kunskapsutveckling och lärande. Du bidrar aktivt till att skapa en positiv arbetsmiljö, för både stora och små.
2022-05-11 2022-05-31
Danderyds kommun, Kevingeskolan Lärare åk 4 till Kevingeskolan, Danderyds kommun
Som lärare på Kevingeskolan driver du och utvecklar undervisningen tillsammans med elever, kollegor i arbetslaget och med skolledningen. Du har mentorsansvar för en årskurs 4. Tillsammans arbetar vi utifrån skolans prioriterade område som är tillgängligt lärande. Vi utgår från att varje elev är unik och arbetar aktivt med arbetssätt som möjliggör lärandet i samtliga lärmiljöer där formativa arbetsmetoder varvas med traditionella arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid att våra pedagoger får möjlighet att utvecklas tillsammans, så att delta i kol...
2022-05-11 2022-05-31
Danderyds kommun, LSS Personstöd m.m. Timanställda personliga assistenter sökes till Danderyds kommun- LSS i egen regi
Som personlig assistent assisterar du en person med omfattande funktionshinder att göra det kunden skulle ha klarat själv utan sitt funktionshinder. Det handlar såväl om vardagssysslor som nöjen. Många som arbetar som personlig assistent upplever en tillfredsställelse i att hjälpa en medmänniska. Din insats som personlig assistent är av mycket stor betydelse för kunden, du ger kunden hjälp med de delar av livet som hen själv skulle ha gjort om möjligheten fanns. Som personlig assistent blir du delaktig i kundens liv. Eftersom kunden kan befinn...
2022-05-10 2022-05-25
Danderyds kommun, Förskolor Engagerad rektor till tre kommunala Förskolor i Danderyds kommun
Vill du vara med och leda våra förskolor och bidra till att våra fantastiska barn fortsätter att utvecklas? Vi söker nu en engagerad rektor som sätter barnen i fokus. Som rektor ansvarar du för ledning av tre förskolor, det innebär personal- budget- och arbetsmiljöansvar samt ledning av förskolornas utvecklingsarbete. I uppdraget ingår att planera, utveckla, följa upp och analysera förskolornas verksamhet mot uppsatta mål. Du är med och utvecklar det systematiskt kvalitetsarbetet. Du arbetar med coachning av medarbetare, personalplanering, re...
2022-05-10 2022-05-29
Danderyds kommun, Fribergaskolan Lärare i NO till Fribergaskolan, Danderyds kommun
Välkommen att bli en i vårt stora NO-gäng! Du kommer att undervisa i NO och teknik i åk 7-9. Vi har grupper om 18-21 elever i undervisningen i NO/teknik och alla lektioner sker i laborationssal. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen enligt kursplan. I uppgiften ingår även att bedöma och betygsätta eleverna, vilket görs med stöd av ämneskollegor. Du kommer även att vara mentor för en grupp elever i åk 8. Du samarbetar med kollegor i laget kring era gemensamma elever och bidrar till skolans utvecklings- och...
2022-05-07 2022-05-29
Danderyds kommun, Danderyds Gymnasium Kemilärare till Danderyds gymnasium
Som gymnasielärare hos oss innebär ditt arbete att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt aktuella styrdokument. Du kommer främst undervisa på Teknikprogrammet, där du undervisar elever i Kemi 1. Du samarbetar med lärarna på Teknikprogrammet kring ett mindre antal klasser. Utöver detta önskar vi att du tar en kurs i Naturkunskap 1 samt håller kemistöd för elever på både Teknik- och Naturprogrammet.
2022-05-06 2022-05-22
Danderyds kommun, Vasaskolan Förskoleklasslärare
Vi söker dig som vill vara med och skapa samt påverka förskoleverksamheten på Vasaskolan. Du kommer att arbeta som lärare och vara mentor i förskoleklass för en klass med 16 elever. Vi söker dig som har eget driv och vill utveckla vår förskoleklassverksamhet. I rollen ingår att arbeta i skola och på fritids. Du kommer tillsammans med andra pedagoger ansvara för planering och genomförande av förskoleklassens verksamhet gällande skola och fritids.
2022-05-06 2022-06-10
Danderyds kommun, Fribergaskolan Hem- och konsumentkunskapslärare till Fribergaskolan i Danderyds kommun
Du kommer att undervisa i hem- och konsumentkunskap i årskurs 7-9. Du kommer att ingå i ett väl fungerande arbetslag samt vara mentor för ett antal elever. Du kommer att organisera, planera och genomföra undervisningen enligt kursplan i nära samarbete med en ämneskollega. I uppdraget ingår även att bedöma och betygsätta eleverna vilket görs med stöd av ämneskollegan. Hemkunskapsverksamheten genomförs idag i ljusa, fräscha och välutrustade lokaler vilket bidrar till en kreativ och givande undervisning.
2022-05-04 2022-05-25
Danderyds kommun, LSS Personstöd m.m. Ledsagare och avlösare till Danderyds kommun
Som ledsagare och avlösare kommer du att arbeta hos våra kunder som är i åldersspannet 7-20 år. Många av våra kunder har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, exempelvis autism och ADHD. Antal timmar för uppdragen varierar från kund till kund och kan vara alltifrån 4-10 tim/vecka. Arbetstiden varierar utifrån vem du jobbar med och är oftast förlagd till eftermiddagar, kvällar och/eller helger. Det passar exempelvis perfekt om du studerar!
2022-05-03 2022-05-17
Danderyds kommun, Annebergsgårdens äldreboende Timanställd undersköterska till vård- och omsorgsboende, Danderyds kommun
Som undersköterska ansvarar du för den dagliga omvårdnaden för de boende. I samverkan med övriga yrkeskategorier bidrar du till att ge en god och individanpassad omvårdnad. Genomförandeplanen och levnadsberättelsen är centrala verktyg för att säkerställa att varje boende får sina individuella behov tillgodosedda. Vi lägger stort fokus på att erbjuda våra boende aktiviteter och en meningsfull vardag.
2022-05-02 2022-05-20
Danderyds kommun, Miljö- och Stadsbyggnadskontoret Livsmedelsinspektör till Danderyds kommun
Som livsmedelsinspektör på miljöavdelningen har du en viktig funktion och bedriver för den här tjänsten myndighetsutövning med stöd i livsmedelslagstiftningen. Du ansvarar för tillsyn och handläggning enligt livsmedelslagstiftningen. I kommunen finns ca 250 livsmedelsverksamheter som omfattas av planerad kontroll. Kommunen kommer från januari 2023 att övergå till efterhandsdebitering. Under hösten krävs en förstärkning inom livsmedelskontrollen med anledning av ökade arbetsuppgifter. Miljöavdelningen behöver förstärka gruppen med två livsmedels...
2022-05-02 2022-05-20
Danderyds kommun, Fribergaskolan Vill du arbeta med ekonomi- och budgetfrågor i en dynamisk arbetsmiljö som skolintendent i Danderyd?
I rollen som skolintendent ingår du i skolans ledningsgrupp med rektor samt biträdande rektor, som tillsammans driver det övergripande arbetet med skolans systematiska kvalitetsarbete och skolutvecklingsarbete. Du har såväl verksamhetsansvar som personalansvar vilket bland annat innebär arbetsledning av medarbetare, personalplanering och rekrytering. Du har personalansvar för kök, vaktmästeri, IT och resursassistenter. Din roll innebär bland annat att operativt ansvara för ekonomi och budgetfrågor i ett nära samarbete med rektorn. Du kommer a...
2022-04-29 2022-05-20