Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Danderyds kommun, Skolrestaurang, Danderyds gymnasium Danderyds gymnasium söker måltidsbiträde, Danderyds kommun
Nu söker vi dig som vill arbeta som måltidsbiträde på Danderyds gymnasiums skolrestaurang. Här tillagar vi lunch till skolans elever och personal som uppgår till ca 1300 portioner. I måltidsbiträdets arbete ingår salladsberedning, servering, diskning och städning. Vid behov kan det förekomma enklare arbetsuppgifter i köket. Du ingår i och samarbetar med kollegor i ett team om sju personer och är med och bidrar till Danderyds gymnasiums skolrestaurangs utveckling.
2023-06-01 2023-06-18
Danderyds kommun, Tekniska kontoret, VA- och avfallsavdelningen GIS-ingenjör med ansvar för VA-kartan, Danderyds kommun
Som GIS-ingenjör är du en viktig del av VA-verksamheten på tekniska kontoret. Dina främsta uppgifter kommer vara att uppdatera, ajourhålla och utveckla det viktiga digitala kartmaterialet för kommunens VA-anläggning. Rollen innebär även att vara systemansvarig för det geografiska informationssystemet VA-Banken och VA-databasen. Inom rollen som systemansvarig ingår förvaltning och utveckling av VA-databasen, ansvara för uppgraderingar, driftsättning av nya funktioner och arbetssätt kopplat till VA-Banken. Du ansvarar även för att administrera...
2023-06-01 2023-06-15
Danderyds kommun, Enebybergs skola Barnskötare med diabetesuppdrag i förskoleklass
Du kommer att ingå i ett arbetslag runt våra fyra klasser i förskoleklass. Ditt särskilda uppdrag och ansvarsområde blir att stötta en elev med diabetes. Detta stöd innebär att du har koll på elevens mående, blodsockernivå och kostintag. Du arbetar nära eleven under hela dennes skoldag.
2023-06-01 2023-06-18
Danderyds kommun, Enebybergs skola Rektor sökes till Enebybergs skola, Danderyds kommun
Du ansvarar för ledning av skolan, vilket innebär personal- och budgetansvar samt ledning av skolans utvecklingsarbete i samarbete med ledningsgruppen för skolan. I uppdraget ingår att planera, utveckla, följa upp och analysera skolans verksamhet mot uppsatta mål. I skolans ledningsgrupp ingår förutom rektor, två biträdande rektorer och en intendent. Ledningsgruppen består av erfarna och engagerade skolledare med mångårig erfarenhet. Gruppen har ett gott samarbete och värdesätter kollegialt utbyte. Du ska tillsammans med skolans ledningsgrupp f...
2023-05-31 2023-06-18
Danderyds kommun, Enebybergs skola Barnskötare till förskoleklass, Danderyds kommun
Brinner du för att arbeta med våra 6-åringar? Du kommer att ingå i arbetslaget runt våra fyra klasser i förskoleklass tillsammans med förskollärare, speciallärare och resurskollegor. Förskollärarna är pedagogiskt ansvariga för verksamheten under skoltid och ditt ansvar blir att vara ett stöd för de elever som behöver stöttning under skoltid och raster. Efter skoltid kan du komma att arbeta i förskoleklassens fritidsverksamhet tillsammans med fritidskollegor. Kontakt med vårdnadshavare ingår naturligt i dina arbetsuppgifter vilket du känner dig...
2023-05-30 2023-06-14
Danderyds kommun, Tekniska kontoret, Administrativa avdelningen Nämndsekreterare/Utredare till Tekniska kontoret
Vårt kontor har växt och därmed även behovet av en till nämndsekreterare/utredare till vår administrativa avdelning. Tjänsten innebär att du tillsammans med din kollega ansvarar för sekreterarskapet i förvaltningens politiska nämnder, bolag, utskott och råd. Tillsammans sköter ni förvaltningens nämndadministration vilket innebär att du som stödfunktion har tät kontakt med förvaltningen och förtroendevalda. I arbetsuppgifterna ingår det att löpande sammanställa protokoll, samordna uppföljning av beslut och uppdrag inom nämnden och dess utskott s...
2023-05-30 2023-06-27
Danderyds kommun, Fribergaskolan Kökschef/kock sökes till Fribergaskolan, Danderyds kommun
Vi söker nu en positiv, kunnig, kreativ och engagerad person som tillsammans med befintlig personal kan skapa en restaurangmiljö med trevlig atmosfär där god, varierad och näringsriktig lunchmat serveras till elever och personal. Mat som attraherar alla sinnen och skapar en bra måltidsupplevelse. Som kökschef/kock ska du vara arbetsledare för den övriga personalen i köket och ansvara för tillagning av lunch, planering av matsedel, inköp efter givna budgetramar, egenkontroll och samtliga förekommande arbetsuppgifter i ett kök. Du ska även funge...
2023-05-29 2023-06-11
Danderyds kommun, Fribergaskolan Engagerad mattelärare åk 7-9 sökes till Fribergaskolan, Danderyds kommun
I tjänsten ingår matematikundervisning i åk 7-9, framförallt som resurslärare till elever med svårigheter i matematik, men också i helklass. Planering och bedömning av elevernas kunskaper ingår, dock inte betygssättning. Mentorsskap ingår inte. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, då det i tjänsten ingår att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer till elever med problematisk skolgång och/eller elever med svårigheter i matematik. Lovskola kan komma att ingå i tjänsten.
2023-05-26 2023-06-11
Danderyds kommun, Stocksundsgårdens äldreboende Kock till Stocksundsgårdens vård- och omsorgsboende, Danderyds kommun
I din roll som kock utför du alla förkommande arbetsuppgifter i ett storkök. Du kommer främst arbeta med matlagning, salladsberedning, disk, rengöring, bakning och hantering av livsmedel. Ansvaret är att tillhandahålla god, och näringsriktig mat. Specialkoster förekommer. Den mikrobiologiska säkerheten är prioriterad.
2023-05-26 2023-06-18
Danderyds kommun, Tekniska kontoret, Administrativa avdelningen Kommunikatör till Danderyds kommun, vikariat
I denna roll är du kommunikatör för Tekniska kontoret och ett stöd i verksamhetens kommunikation kring såväl dagsaktuella frågor, prioriterade projekt, marknadsföring som rådgivning och kriskommunikation. Du blir även en del av kommunens utvecklings- och kommunikationsenhet och kommer ha uppdrag för gemensamma kommunikationsinsatser. Som kommunikatör är du ute i verkligheten, nära projekt och drift. I din roll ansvara du för att analysera behov, göra bedömningar och föreslå kommunikativa lösningar som ger önskad effekt utifrån målgrupp och ve...
2023-05-26 2023-06-22
Danderyds kommun, Tekniska kontoret, VA- och avfallsavdelningen Avfallsplanerare med driftsansvar, Danderyds kommun
Som avfallsplanerare med driftsansvar behöver du vara just driftig helt enkelt! Avfall engagerar, det är tydligt för oss som arbetar inom avfallsbranschen, och kommunen har en ytterst viktig uppgift i att se till att avfallshämtningen genomförs till belåtenhet för våra kommuninvånare och verksamheter. I din roll som driftansvarig har du nära kontakt med våra två entreprenörer för avfallshämtning. Du är väl förtrogen med avtalen och följer upp så att de följs av våra entreprenörer. I rollen som driftsansvarig leder du driftmöten och avtalsmöte...
2023-05-26 2023-06-18
Danderyds kommun, HR-avdelningen HR-konsult till Danderyds kommun, vikariat
Som HR-konsult arbetar du konsultativt mot chefer och som ett expertstöd till chefer i bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö och rehabilitering. Alla HR-konsulter har också ett eget expertområde, i den här rollen är ditt område ledningsstöd. Som HR-konsult är du bollplank och stöd till våra chefer. Det kan handla om hur chefen ska tänka när en medarbetare säger upp sig, har de rätt kompetens för alla uppdrag eller behöver de hjälp med att hitta en annan kompetens som kompletterar gruppen? Det skulle också kunna vara diskussioner om hantering av...
2023-05-25 2023-06-05
Danderyds kommun, Personlig assistans Danderyd Kontaktpersoner sökes till Danderyds kommun
Danderyds kommun söker kontaktpersoner till ett flertal kunder i varierande åldrar (från 20 år till 25 år) med olika behov och intressen. Som kontaktperson är din uppgift att vara en kompis, någon att hänga och göra aktiviteter med. Uppdragen varierar från 1 träff/vecka till 1 träff varannan vecka och du planerar ditt schema tillsammans med kunden.
2023-05-24 2023-06-07
Danderyds kommun, Personlig assistans Danderyd Avlösare till Danderyds kommun
Tycker du om att arbeta med barn och har barnasinnet kvar? Vi söker flera avlösare till barn med varierande diagnoser såsom Fragil X, ADHD samt autism. Avlösning önskas framförallt helger samt mitt i veckan, eftermiddag/kväll. Som avlösare i hemmet är din roll att 6-12 timmar/vecka avlasta föräldrar samt ge kvalitetstid till barnet/barnen genom att leka både inne och utomhus. Det kan handla om att hoppa studsmatta, spela fotboll, bygga tågbana, gunga eller kanske pyssla, rita eller läsa en bok.
2023-05-24 2023-06-08
Danderyds kommun, HR-avdelningen HR-administratör till Danderyds kommun, vikariat
I rollen som HR-administratör kommer du att ha varierande arbetsuppgifter och stötta kommundirektör, HR-chefen, rekryterare samt HR-konsulter i det vardagliga arbetet. Då HR-avdelningen får många frågor varje dag från både chefer och medarbetare, främst per e-post, kommer du att svara på de enklare frågorna själv. Du kommer också, under samverkan med de fackliga organisationerna, hålla i dagordningen, kalla till möten och skriva protokoll samt under andra möten föra minnesanteckningar. I din roll ingår det att arbeta med rekryteringsadministrat...
2023-05-24 2023-06-11
Danderyds kommun, Trappgränds Montessoriförskola Barnskötare till Trappgränds Montessoriförskola, Danderyds kommun
Du kommer att arbeta på en avdelning med barn som är mellan 3-5 år. Som barnskötare kommer du tillsammans i ditt arbetslag arbeta utifrån aktuella styrdokument och montessoripedagogiken, där ni planerar och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Vi är måna om att samarbeta och hjälpas åt, vi arbetar för att skapa en positiv, lärorik och trygg miljö för våra barn, där du skall arbeta för barns delaktighet och se det kompetenta barnet. Demokrati är en viktig hörnsten i Montessoripedagogiken och vi arbetarar med tillit till sin egen kraft i det...
2023-05-24 2023-06-18
Danderyds kommun, Torgets servicebostad Vaken natt till Torgets servicebostad, Danderyds kommun
Vi söker nu framförallt sommarvik för juli/aug hos oss. Vi ser det som positivt om du vill stanna och jobba på timme hos oss efter sommaren. När du arbetar vaken natt hos oss ingår du i ett arbetslag som ska hjälpa och stödja hyresgästerna, på Torgets servicebostad, att trivas och utvecklas genom att ge ett individuellt stöd och engagemang i deras dagliga liv. Som vaken natt är du en trygg person som finns tillgänglig för brukarna vid behov. Du utför även planerade nattstöd. Dina arbetsuppgifter består av att bygga en förtroendefull relat...
2023-05-24 2023-06-04
Danderyds kommun, Enebybergs skola Barnskötare/lärare i fritidshem, Danderyds kommun
Du kommer att ingå i arbetslaget runt våra fyra klasser i åk 4 tillsammans med mentorerna, speciallärare och en resurskollega. Mentorerna är pedagogiskt ansvariga för verksamheten och ditt ansvar blir att vara ett stöd för de elever som behöver stöttning under skoltid och raster. Efter skoltid kan du komma att arbeta i mellanstadiets fritidsverksamhet tillsammans med fritidskollegor alternativt på fritids åk 1-3. Kontakt med vårdnadshavare ingår naturligt i dina arbetsuppgifter.
2023-05-22 2023-06-07
Danderyds kommun, Fribergaskolan Vi söker dig erfarna Studie- och Yrkesvägledare! Danderyds kommun
Du kommer framför allt att arbeta som ansvarig för skolans studie- och yrkesvägledning med allt vad det innebär men även ingå i elevhälsoteamet, ta del av arbetet i arbetslagen, vår AST-verksamhet och arbeta med nyanlända elever.
2023-05-22 2023-06-05
Danderyds kommun, Fribergaskolan Vikarierande lärare i svenska sökes till Fribergaskolan, Danderyds kommun
Tjänsten innefattar undervisning i svenska i åk 7 (4 klasser) och i åk 9 (en klass) samt SV/EN i åk 7. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens slut.
2023-05-22 2023-06-04
Danderyds kommun, Enheten för flerspråkighet Modersmålslärare i persiska till Danderyds kommun
I din roll som modersmålslärare kommer du att tillsammans med en annan persisk talande kollega planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt kursplanen. Som modersmålslärare kommer du arbeta språkutvecklande och inkluderar alla elever i din undervisning. Undervisningen är organiserad i stadier i låg- mellan och högstadiet. Varje grupp består av ca 5-15 elever. Undervisning sker på måndagar och det är samma lektionstider varje läsår. All undervisning sker på plats på en skola i ett fullstort klassrum med all utrustning som behövs, orga...
2023-05-12 2023-06-07
Danderyds kommun, Fribergaskolan Skolkurator på Fribergaskolan, Danderyds kommun
Som skolkurator hos oss arbetar du med psykosociala insatser genom främst förebyggande och hälsofrämjande arbete. Arbetet sker på organisations-, grupp- och individnivå och i nära samarbete med kollegorna i elevhälsoteamet, med övriga berörda medarbetare samt vårdnadshavare. Du är skolornas sakkunniga i sociallagstiftning och i studiesociala frågor och samverkar med andra instanser inom kommunen exempelvis socialtjänsten, BUP och Ungt fokus (fältassistenter). Tjänsten är tillsvidare och deltid, 75-80%. Tjänsten är en uppehållsanställning. Bl...
2023-05-11 2023-06-05
Danderyds kommun, Socialkontoret, Individ- och familjeomsorgen, familjeenheten Enhetschef för nystartad kommungemensam Familjerätt på Socialförvaltningen, Danderyds kommun
Den nya familjerättsverksamheten kommer att bestå av ca 11 medarbetare som arbetar med alla frågor inom det familjerättsliga området. Som enhetschef har du har personal-, budget och verksamhetsansvar och genomför medarbetar- och lönesamtal samt ansvarar för rekrytering. I ditt uppdrag ingår att stå för arbetsledning och stöd till medarbetarna, beslutsfattande enligt delegation samt genomföra APT för verksamheten. Du är också drivande i verksamhetsutveckling inom det familjerättsliga området samt är tillgänglig för att ge råd och stöd och info...
2023-05-11 2023-06-04
Danderyds kommun, Löneenheten Löneenheten söker ny medarbetare på 50%, Danderyds kommun
I rollen som lönekonsult hos oss arbetar du i teamet med våra lönekonsulter. Du agerar stöd för dem inom lönehantering i deras verksamheter. Vid behov kommer du att ansvara för de verksamheter som lönekonsulterna behöver stöttning med. Du får ett nära samarbete med dina kollegor på avdelningen vilket innebär kunskapsutbyten, bollplank och ett utvecklingsarbete som alla är involverade i. Du kommer att arbeta med hela löneprocessen, vilket bland annat innebär att kvalitetssäkra löner, hantera schemafrågor samt arbeta med löne- och avtalsärende...
2023-05-09 2023-06-04
Danderyds kommun, Vasaskolan Resursassistent Vasaskolan, Danderyds kommun
I denna roll ingår du i ett arbetslag och samarbeta med lärare och andra assistenter i resursklasser. Du stöttar elever i grupp och enskilt under lektioner, raster och på fritids. I grupperna finns 56 elever tillsammans med en lärare och en resurspedagog. Grupperna präglas av arbetsro och goda studieresultat. Elever som behöver mer stöd och har svårt att delta i gruppsammanhang får arbeta enskilt eller i par med en pedagog.
2023-05-03 2023-06-11