Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Danderyds kommun, Enebybergs skola Textilslöjdslärare till Enebybergs skola i Danderyd
Kommande läsår undervisar du eleverna i åk 3, fyra grupper, och utöver det har du resurstid i åk 3 där du stöttar i klassrummet. Du planerar, genomför, utvärderar och följer upp slöjdundervisningen för aktuella elever. Din undervisning utgår från våra styrdokument och kursplaner. Du anpassar den utifrån elevernas behov, både för de elever som behöver extra utmaningar och de som behöver extra stöd. Du arbetar självständigt men samarbetar även med arbetslag och dina två slöjdkollegor.
2021-07-23 2021-08-05
Danderyds kommun, Socialkontoret, Individ- och familjeomsorgen, vuxenenheten Språkkunnig integrationspedagog till Danderyds kommun på deltid
Som integrationspedagog arbetar du för att stötta nyanlända, volontärer och besökare på den nystartade verksamheten Mötesplats Danderyd. Det övergripande syftet med mötesplatsen är att stärka integrationen i Danderyd genom en ökad samverkan mellan kommun och civilsamhälle kring nyanländas sociala inkludering i lokalsamhället. Integrationspedagogen ska arbeta operativt i verksamheten på och kring Mötesplatsen. Ansvarsområden inkluderar ansvar för de praktiska delarna kring själva lokalen som Mötesplatsen utgår från, sprida information om verks...
2021-07-23 2021-08-08
Danderyds kommun, Danderyds Gymnasium Kreativ specialpedagog sökes till Danderyds gymnasium
I rollen som specialpedagog är du med och utvecklar vårt elevhälsoteam. Du stöttar våra ungdomar både i grupp och individuellt i deras utveckling för att nå utbildningens mål samt arbetar med att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom skolan. Under läsåret 21/22 genomför skolans elevhälsoteam Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) processarbete för en likvärdig utbildning i syfte att höja skolans samlade elevhälsokompetens. Som specialpedagog är du en mycket viktig del i hur ärenden som inkommer till elevhälsoteamet sk...
2021-07-19 2021-08-08
Danderyds kommun, Ungt fokus Nyblivna studenter sökes till Fribergagården, Danderyds kommun
Du kommer få möjligheten att axla en bred roll där du kommer komma i kontakt med många olika människor. Du kommer bland annat att få arbeta på Fribergagårdens kafé, där uppgifter som att förbereda mat, sköta kassan och servera ungdomar ingår. I din roll kommer du även att få ställa ordning lokalerna utifrån verksamhetens behov. En annan del av din roll är att delta i våra olika projektarbeten. De första veckorna kommer du bland annat få arbeta mycket med ett stort (och spännande) kommande event. I denna tjänst kommer du arbeta aktivt med vikti...
2021-07-16 2021-08-06
Danderyds kommun, Ungt fokus Nyblivna studenter sökes till Träffpunkt Enebyberg, Danderyds kommun
Du kommer att få jobba inom Träffpunktens olika verksamheter och arbeta tillsammans med respektive ansvarig för bland annat events, kafé och kontakt med skolor. På Träffpunktens kafé kommer du exempelvis planera och förbereda mat/desserter, sköta kassan, diska och serva. På Seniorträffen kommer du få hjälpa till att förbereda inför träffarna samt bistå med hjälp, till exempel med servering. En annan del av din roll går ut på att delta i våra olika projektarbeten. Du kommer arbeta med roliga events, marknadsföring samt behandla ungdomsfrågor ti...
2021-07-16 2021-08-06
Danderyds kommun, Idrottsplatserna Idrottsplatsvaktmästare till Danderyds kommun
Som idrottsplatsvaktmästare arbetar du med att utveckla och förvalta kommunens idrottsanläggningar, friluftsområden och friluftsbad. I uppdraget ingår underhåll av maskiner, skötsel av fastigheter, isbanor och grönytor samt städning av lokaler och utemiljöer. Idrottsplatsvaktmästare är enhetens ansikte utåt och fyller en mycket viktig funktion mellan förening och kommun. Tjänsten innebär skifttjänstgöring mellan augusti till april och vissa arbetsmoment kan vara fysiskt krävande. Under kväll och helgtjänstgöring innebär arbetet att ge god servi...
2021-07-16 2021-08-06
Danderyds kommun, Vasaskolan Idrottslärare till Vasaskolan, Danderyds kommun
Som lärare hos oss planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i idrott och hälsa. Du driver och utvecklar undervisningen tillsammans med elever, kollegor i arbetslaget samt med skolledningen. Tillsammans arbetar vi utifrån skolans prioriterade områden. Vi utgår från att varje elev är unik och arbetar aktivt med arbetssätt som möjliggör lärandet i samtliga lärmiljöer, där formativa arbetsmetoder varvas med mer traditionella arbetssätt. Undervisningens innehåll ska kunna anpassas efter elevernas behov, för de som behöver extra stöd men o...
2021-07-02 2021-08-27
Danderyds kommun, Danderyds Gymnasium Biträdande rektor sökes till Danderyds gymnasium
I rollen som biträdande rektor är du ansvarig för teknikprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och ytterligare ett antal områden beroende på dina meriter och erfarenheter. Skolan har en lång erfarenhet av spetsutbildning inom matematik som ingår i ditt ansvarsområde. Du kommer att ansvara för och leda utveckling inom området matematik för hela skolan. Du har en personalgrupp på cirka 30 lärare som du ska leda på både individ- och gruppnivå. Rollen innebär bland annat att hantera medarbetarsamtal, lönerevision, personalärenden och rekrytering. ...
2021-07-02 2021-08-01
Danderyds kommun, Vasaskolan Skolsköterska 60% till Vasaskolan, Danderyds kommun
Vi söker en skolsköterska med inriktning elever F-6. Som skolsköterska är ditt uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Du ingår aktivt i skolans elevhälsoteam som bereder och ansvarar för det övergripande elevhälsoarbetet. I elevhälsoteamet ingår förutom du, skolledning, skolpsykolog, talpedagog och specialpedagoger. En naturlig del av arbetet är att träffa elever och vårdnadshavare och bidra med din...
2021-06-23 2021-08-15
Danderyds kommun, Ungt fokus Föreståndare ungdomscentrum Enebyberg, Danderyds kommun
Uppdraget som Föreståndare innebär att du ansvarar för att de två verksamheterna ungdomscentrum och LSS utvecklas och prioriteras. Du samverkar med Brageskolan, civilsamhälle och utvecklar det nya uppdraget att rikta in oss mot åk 5 och 6. Tillsammans med verksamhetens fem anställda jobbar du för en främjande miljö för alla i huset. Som Föreståndare leder du vår målsättning att jobba med ungdomsdelaktighet. Du arbetar med budget och har hand om schemaläggning. Du arbetar dessutom med verksamhetsutveckling så att den engagerar flera målgrupper....
2021-06-22 2021-08-15
Danderyds kommun, Kevingeskolan Resursassistent till Kevingeskolan, Danderyds kommun
Vi söker en resursassistent till en elev på Kevingeskolans grundsärskola inriktning träningsskola. I uppdraget som resursassistent följer du eleven och stöttar i vardagen utifrån elevens specifika behov. Lärarna har huvudansvaret för hur arbetet i klassrummet bedrivs och för måluppfyllelsen. Som resursassistent har du ansvar för omsorgsdelen av elevens dag (arbetet kan vara fysiskt krävande). Du är också behjälplig i det pedagogiska arbetet under handledning av pedagoger.
2021-06-22 2021-08-13
Danderyds kommun, Kyrk-/Baldersskolan och Kevingeskolan Lärare åk 4 till Kyrkskolan, Danderyds kommun
Som lärare hos oss driver du och utvecklar undervisningen tillsammans med elever, kollegor i arbetslaget och med skolledningen. Du har mentorsansvar för en årskurs 4. Tillsammans arbetar vi utifrån skolans prioriterade område som är tillgängligt lärande. Vi utgår från att varje elev är unik och arbetar aktivt med arbetssätt som möjliggör lärandet i samtliga lärmiljöer där formativa arbetsmetoder varvas med traditionella arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid att våra pedagoger får möjlighet att utvecklas tillsammans, så att delta i kollegiala s...
2021-06-18 2021-07-31
Danderyds kommun, Vasaskolan Lärare i bild på 50 % sökes till Vasaskolan, Danderyds kommun
Arbetet innebär undervisning i bild för åk 4- 6 samt våra små särskilda undervisningsgrupper. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen enligt våra styrdokument. Du ansvarar tillsammans med övrig personal för att genomföra olika aktiviteter och evenemang.
2021-06-17 2021-08-11
Danderyds kommun, Torgets servicebostad Engagerad medarbetare sökes till Torgets Servicebostad, Danderyds kommun
Du kommer att ingå i ett arbetslag som ska hjälpa och stödja hyresgästerna, på Torgets servicebostad, att trivas och utvecklas genom att ge ett individuellt stöd och engagemang i deras dagliga liv. Dina arbetsuppgifter består av att bygga en förtroendefull relation med de boende, och med respekt för deras rätt till självbestämmande och integritet, stödja dem i de områden av deras liv som de har svårt att klara av själva. Målet är att härigenom hjälpa de boende till större självständighet i deras egna liv, samt till större delaktighet i samhäl...
2021-06-10 2021-08-15
Danderyds kommun, Digitalisering och utvecklingsavdelningen Systemförvaltare M365 sökes till Danderyds kommun
Som systemförvaltare kommer du att vara både rådgivande och kunna implementera lösningar runt med Microsoft 365, Azure och Microsoft Active Directory i samverkan med systemförvaltare och drifttekniker. För att trivas med rollen ser vi att du har flera års erfarenhet av arbete i större Microsoft-miljöer med såväl Microsoft AD, Microsoft 365 & Azure. I din roll agerar du både utförare och rådgivare och du ansvarar för att bevaka nyheter och förändringar från Microsoft. I tjänsten ingår beredskap.
2021-06-04 2021-08-08