Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb i Dalarnas län

Här kan du hitta alla lediga jobb i Dalarna i den offentliga sektorn. Kategorisera din sökning ovan för ett mer träffsäkert resultat. Välj antingen ett brett område, som hotell, restaurang, storhushåll eller säkerhetsarbete, eller gör en mer specificerad sökning under en kategori. Hos oss hittar du den optimala listningen för offentliga jobb Dalarnas län, så har du tänkt söka jobb i Dalarna, är detta det bästa stället att börja på.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Lärare till fritidshem Blomsterbäcksskolan
Blomsterbäcksskolans rektorsområde har idag ca 200 elever och är belägen i centrala Malung. Här finner du skolverksamhet i årskurserna F-5 samt fritidshemsverksamhet. Vi söker nu en kollega som vill jobba med oss under höstterminen 2022 på ett vikariat. I rollen som lärare för fritidshemmet samarbetar du med lärare i skolan, elevassistenter och övrig personal på verksamheten. Som lärare på fritids ska du verka för att eleverna får en god kunskapsutveckling före och efter skoldagen samt under lov. Du ska också arbeta för att skapa en stimulera...
2022-06-23 2022-07-31
Borlänge kommun, Maserskolan Lärare i NO till Maserskolan
Vi söker dig som tillsammans med personal, skolledning och elever vill driva och utveckla undervisningen i NO. Tjänsten innefattar förutom undervisning även arbete i ämnes- och arbetslag samt mentorskap. På skolan arbetar vi för att utveckla kompetensen och möjligheterna att ar...
2022-06-23 2022-07-18
Borlänge kommun, Domnarvets skolor Domnarvets skola söker socialpedagog
Vi söker socialpedagog med inriktning mot årskurs 79. På skolan jobbar tre socialpedagoger, en i yngre åldrar och två på högstadiet. Du kommer att ingå i ett tryggt resursteam med övriga socialpedagoger och speciallärare som arbetar tillsammans i vardagen. Att vara Socialpedagog på Domnarvets skola innebär att vara del i vårt arbete med att skapa inkluderande lärmiljöer, ett arbete som bedrivs utifrån organisations-, grupp- och individperspektiv. Du arbetar på uppdrag av rektor och har ett nära samarbete med elever och lärare, plus att du är...
2022-06-23 2022-08-07
Avesta kommun, Karlbo skola Lärare till särskild undervisningsgrupp Karlbo skola
Vill du vara med och skapa en bra start för barn och ungdomar utifrån deras behov och förutsättningar? Vi söker dig som vill vara med och driva och utveckla vår särskilda undervisningsgrupp. Undervisningsgruppen erbjuder elevplatser för elever i behov av att vistas i mindre sammanhang under sin skoldag. Verksamheten riktar sig till elever i behov av särskilt stöd. Eleverna i resursgrupperna har över tid haft svårigheter att strukturera sitt skolarbete, tillgodogöra sig undervisningen och svårigheter att nå kunskapskraven i ordinarie undervisni...
2022-06-23 2022-07-31
Vansbro kommun Vik Personlig assistent
Nu söker vi en engagerad och trygg personlig assistent som vill vikariera för en av våra ordinarie kollegor. Rollen som personlig assistent är omväxlande och du arbetar både i den enskildes hem och utanför. Du arbetar utifrån individensbehov och ansvarar för att skapa förtroendefullt samarbete med den enskilde och dennes anhöriga. Varje dag arbetar vi inom sektor social omsorg för att våra brukare ska ha en trygg och meningsfull tillvaro, där den enskildes behov står i centrum. I rollen som personlig assistent får du vara en viktig del av d...
2022-06-23 2022-07-13
Vansbro kommun Lärare i Fritidshem
Nu söker vi en lärare i Fritidshem till Parkskolan som är belägen i Vansbro. Skolan och fritidshemmet bedriver undervisning och pedagogisk verksamhet på sätt som motiverar, engagerar och ökar delaktigheten för samtliga elever. För att kunna erbjuda bästa möjliga utveckling använder vi oss av modern pedagogik och IT teknik. Vi arbetar med att kvalitetssäkra undervisningen och utveckla verksamheten genom olika projekt, för närvarande görs ett utvecklingsarbete i fritidshemmen. Som lärare i fritidshem ansvarar du för att skapa en positiv och krea...
2022-06-23 2022-07-07
Vansbro kommun Lärarassistent till Berghedens skola och fritidshem
Skolan bedriver undervisning och pedagogisk verksamhet på sätt som motiverar, engagerar och ökar delaktigheten för samtliga elever. För att kunna erbjuda bästa möjliga utveckling använder vi oss av modern pedagogik och IT teknik. Som lärarassistent på Berghedens skola är du med och bidrar till en positiv och kreativ lärmiljö som leder till ett ökat lärande för alla. Där alla elever känner nyfikenhet och lust att lära. I det kollegiala lärandet kommer du tillsammans med lärarna stötta och skapa möjligheter för att alla elever ska lyckas. Som lä...
2022-06-23 2022-07-07
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Pedagog med inriktning rörelse och hälsa
Mål och ansvar för tjänsten: Under skoltid arbetar som rastaktivist för ett lärande på skolgården. Syftet är att skapa en aktiv rastverksamhet samt trygghet och öka det sociala sammanhanget under elevens hela dag. Då skolan deltar i en rörelsesatsning förväntar vi oss att du har ett hälsofrämjande perspektiv på lärande. Med det menar vi att se till individens välmående gällande rörelse, återhämtning, minskad stress och att finnas i positiva sociala sammanhang. Arbetet med en aktiv rastverksamhet är påbörjat och du kommer att arbeta i ett tea...
2022-06-23 2022-06-30
Borlänge kommun, Domnarvets skolor Lärare i spanska, Domnarvets skola
Vi söker en lärare i spanska för årskurs 6-9. Gärna även behörighet i andra ämnen vilket ses meriterande. Tjänsten annonseras på heltid men, om du önskar jobba mindre än heltid, kan den skrivas till 75%. Du kommer att ingå i trygga och stabila arbets- och ämneslag med hög behörighet. Du är en viktig del i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor delar mentorskapet och ansvaret för årskursen. Hos oss har mentor ansvaret för några elever i årskursen för att på så sätt dela ansvaret tillsammans med kollegorna för hela årskursen. Du ä...
2022-06-23 2022-08-07
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Vikarierande avdelningschef för naturvård
Vår chefskultur inom Länsstyrelsen i Dalarnas län är viktig oss. Den innebär att jag som chef är arbetsgivarföreträdare, jag bidrar med en god dialog internt och externt. Jag skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö, jag har ett helhetsperspektiv och jag leder med tillit. Länsstyrelsen i Dalarnas län söker en tillfällig chef till avdelningen för naturvård. Vi befinner oss i ett läge där ordinarie avdelningschef är tillförordnat länsråd fram till dess att Länsstyrelsen i Dalarnas län får en ny ordinarie landshövding. Tjänsten är därför till...
2022-06-22 2022-07-31
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Förskollärare till Bullergården och Trubaduren
Du, tillsammans med arbetslaget, kommer ansvara för det pedagogisk arbetet och det kontinuerliga kvalitetsarbetet för verksamheten. Som förskollärare kommer du att ingå i ett arbetslag där ni har ett gemensamt ansvar för att skapa förutsättningar för ett lustfyllt lärande utifrån förskolans läroplan men där du som förskollärare har ett större ansvar. Vi arbetar efter en tydlig struktur och barnen delas ofta in i mindre grupper, det krävs därför att du vågar vara en förebild och ledare.
2022-06-22 2022-08-17
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Utvecklingsledare för skolutvecklingsfrågor till Avesta kommun
Som utvecklingsledare är ditt uppdrag att stödja resultatenhetschef inom skolan med utvecklingsfrågor samt med uppföljning och utveckling av systematiskt kvalitetsarbete. Du ansvarar för samordning kring gränsöverskridande kompetensutveckling som exempelvis kollegialt lärande, men även samordning avseende kompetensutveckling inom respektive stadie. Din roll blir förutom samordning att ta fram underlag och sy ihop skolutvecklingsfrågor. I arbetsuppgifterna ingår att vara sammanhållande för stadieövergripande ämnesträffar. Du arbetar mycket i sa...
2022-06-22 2022-07-10
Avesta kommun, Kommunkansliet Controller till Avesta kommun
Du har operativt ansvar för att samordna och kvalitetssäkra effektiva ekonomistyrningsprocesser, för att säkerställa att kommunen lever upp till kraven på god intern styrning och kontroll. Det är en bred roll som innefattar såväl operativa som strategiska arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att: • Planera och utveckla kommunens styrmodell för mål och budget. • Processansvarig för planerings- och uppföljningsprocesser på kommunövergripande nivå som budget, prognos samt uppföljning; månadsrapporter, delårsrapporter, årsredov...
2022-06-21 2022-08-21
Vansbro kommun Omvårdnadspersonal till Hemtjänst Vansbro/Äppelbo, Berghedens äldreboende
Nu söker vi dig en ny kollega till vårt team av omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen med placering på Berghedens äldreboende eller Hemtjänst Vansbro/Äppelbo. Du blir placerad på antingen Berghedens äldreboende eller Hemtjänst Vansbro/Äppelbo men du kommer vid behov behöva variera ditt arbete mellan Berghedens äldreboende och Hemtjänst Vansbro/Äppelbo. Denna kombination mellan hemtjänst och särskilt boende ser vi som en möjlighet för utveckling och variation. Du ger individen omsorg, vård och service i det dagliga livet. Våra brukare ska ha e...
2022-06-21 2022-07-05
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Pedagog till Rörbäcksnäs skola
Inför höstterminen 2022 söker vi nu en pedagog till vår fina kommunala skola i Rörbäcksnäs, Vildmarksskolan. På skolan arbetar vi brett över årskurserna och i denna roll som vi ser är en heltidstjänst med kombination som pedagog i alla årskurser F-6 samt fritidsverksamheten. I ditt uppdrag planerar du undervisning, genomför densamma och gör en bedömning av dina elevers förvärvade kunskaper. Din undervisning är kreativ och syftar till att nå och hitta strategier för att stärka eleverna, både kunskapsmässigt och i deras personlig utveckling. Un...
2022-06-21 2022-07-10
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Handläggare skolkansliet
Skolverksamheten i Malung-Sälens kommun kännetecknas av erkänt goda resultat. Vi söker nu en vikarierande handläggare till skolkansliet inom Barn och utbildningsförvaltningen som vill vara med och utveckla verksamheten vidare. Du kommer arbeta i en övergripande administrativ roll som kommer innehålla en bred variation av arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna kommer bestå av: • ansökan och redovisning av stadsbidrag inom förvaltningen. • beslutande och överklagan för skolskjuts samt vara en länk mellan kommunen och kollektivtrafikförvaltningen. ...
2022-06-21 2022-07-06
Borlänge kommun, Gylle skola Kvalificerad handläggare till Gylle skola F-6
Vi söker en kvalificerad handläggare som vill vara med och utvecklas med oss på nya Gylle skola F-6. I rollen som handläggare arbetar du nära skolledning och assisterar dem i administrativa uppgifter/ärenden. Du kommer hantera både elev- och personalärenden i olika system och behöver därför ha god kunskap och erfarenhet av att arbeta i digitala system. Som handläggare bör du trivas med varierande arbetsuppgifter samt vara flexibel och rationell i ditt arbete. Du kommer att vara placerad på skolans expedition och får därmed en central roll i...
2022-06-21 2022-07-24
Hedemora kommun Socialsekreterare till Barn- och ungdomsenheten
Barn- och ungdomsenheten utökar socialsekreterargruppen med ytterligare två socialsekreterare och därför söker vi nu två nya kollegor. Hos oss kommer du att arbeta med barn och ungdomar mellan 0-20 år som av olika anledningar har blivit aktuella hos oss på socialtjänsten. Ditt huvudsakliga uppdrag är att utreda barnets/ungdomens situation enligt BBIC (barnets behov i centrum), göra bedömningar enligt SoL och LVU samt att genomföra uppföljningar av beviljade insatser. I utrednings- och uppföljningsarbetet ingår samverkan med barnets nätverk, t...
2022-06-21 2022-07-31
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/IT Nätverkstekniker
Du kommer tillsammans med nätgruppen i Drift & Infra att arbeta ute på fältet och inne på kontoret med utrustning i Borlänge och Säters kommuns nätverk. Du kommer vara stationerad och utgå från Borlänge kommun. Drift och Infra är en grupp med drivande och ambitiösa medarbetare på nio personer som tillsammans jobbar med kommunens IT-plattform. Gruppen av tekniker har kontinuerliga möten där vi lyfter uppkomna problem, utbyter idéer, sporrar och hjälper varandra. Nätgruppen ansvarar för kontorsdatanätverket i Borlänge kommunkoncern och Säte...
2022-06-21 2022-07-06
Avesta kommun, Förskola vik förskollärare
Vi vill gärna ha två medarbetar till oss på vår skiftförskola under tiden vår ordinarie personal är ledig. En av tjänsterna innebär skifttjänstgöring och en tjänst innebär dagtidsarbete. Du får bedriva undervisning enligt läroplan för förskolan Lpfö-18. Vi har en spännande arbetsplats där vi har flera arbetskamrater i ett arbetslag än i på andra förskolor vilket gör arbetet rikt och omväxlande. Vi har en gård där det finns goda möjligheter att bedriva verksamhet utomhus. Skifttjänstgöringen kommer att vara förlagd på båda avdelningarna (1-3 år ...
2022-06-21 2022-07-05
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Administrativ assistent till äldreomsorgen
Vi behöver hitta dig som har en hög servicekänsla och en utvecklad administrativ förmåga. Som administrativ assistent hos oss kommer du att arbeta med allmänna administrativa arbetsuppgifter samt mer specifika arbetsuppgifter inom äldreomsorgen. Dina arbetsuppgifter är varierande men ditt huvudansvar är personaladministration såsom anställningsavtal, lönerapportering, fakturakontroll, schemahantering, personalplanering och telefonservice. Du kommer vara ett administrativt stöd åt enhetschefer inom äldreomsorgen samt tillser att övriga föreko...
2022-06-21 2022-07-24
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Personlig assistent
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att brukaren kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt? Vi söker en personlig assistent där din arbetsplats kommer vara i Malung. I dina arbetsuppgifter ingår för yrket sedvanliga arbetsuppgifter som är att: • stötta brukaren i det dagliga • vara brukaren behjälplig med sin personliga omsorg och • utföra hushållsuppgifter hos och med brukaren Det är ett varierande arbete som innefattar det dagliga i en persons liv och tjänsten innebär schema veckans alla dagar...
2022-06-20 2022-08-14
Borlänge kommun, Paradisskolan Musiklärare till nybyggda Paradisskolan!
Du kommer att arbeta som musiklärare. Du ingår i ett team för de praktiska ämnena.
2022-06-20 2022-07-04
Avesta kommun, Krylbo Skola Elevassistenter
Söker flera elevassistenter, två tjänster på Spira och eventuellt någon i grundsärskolan. (avhängigt om nuvarande personal kommer in på utbildning) Du ska vara personligt stöd och resurs för eleverna. I den särskilda undervisningsgruppen Spira finns fem elever som behöver stora anpassningar i sin skolgång. Efter skolan arbetar du med de elever som även är här på fritids. I grundsärskolan finns för närvarande 15 elever.
2022-06-20 2022-07-12
Avesta kommun, Förskola Förskollärare till förskolan Blåkullen
Att vara förskollärare hos oss innebär att du utvecklas varje dag. Tillsammans diskuterar vi pedagogiska frågor och du ges möjlighet till kollegialt lärande, både på arbetsplatsen samt tillsammans med andra förskollärare i Avesta. Du utgår från förskolans styrdokument för att organisera för barnens lärande och utveckling. Tillsammans med arbetslaget driver du den dagliga undervisningen och planerar för rutinsituationer samt den betydelsefulla leken. Arbetet innebär i praktiken att du ska bygga relation med barnen genom att vara nära barnen på...
2022-06-20 2022-07-10
1 2 3 4 5 >