Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb i Dalarnas län

Här kan du hitta alla lediga jobb i Dalarna i den offentliga sektorn. Kategorisera din sökning ovan för ett mer träffsäkert resultat. Välj antingen ett brett område, som hotell, restaurang, storhushåll eller säkerhetsarbete, eller gör en mer specificerad sökning under en kategori. Hos oss hittar du den optimala listningen för offentliga jobb Dalarnas län, så har du tänkt söka jobb i Dalarna, är detta det bästa stället att börja på.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Avesta kommun, Johan Olovskolan Fritidspedagog By skola
Vi söker en fritidspedagog som vill vara med att vidareutveckla vår verksamhet i fritidshemmet i By skola. Fritidshemmet är en viktig enhet på vår skola där våra elever både före och efter skoltid ska möta en meningsfull och utvecklande verksamhet. Då fritidshemmet även är en lärandemiljö, lägger vi stor vikt vid att förankra verksamheten i styrdokumentet Lgr22 och i synnerhet läroplanens fjärde kapitel som berör fritidshemsverksamheten. Omsorg, utveckling och lärande är de läroplansförankrade ledord som fritidsverksamheten ska utgå från. Du sk...
2023-06-04 2023-06-16
Avesta kommun, Bergsnässkolan Lärare idrott och hälsa 4-6 Bergsnässkolan
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i idrott och hälsa åk 4-6 ,i enlighet med Lgr22 och övriga styrdokument. Tjänsten innefattar samverkan med kollegor, elever, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling. Du arbetar enligt gällande ru...
2023-06-02 2023-06-15
Vansbro kommun Vi söker personal till gruppboendet Spiken i Vansbro
Som boendehandledare på gruppbostaden Spiken stöttar du individer i personlig omvårdnad, praktiska sysslor, fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Du ger individen omsorg, vård och service i det dagliga livet. Våra brukare ska ha en trygg och meningsfullt tillvaro, där den enskildes behov står i centrum och det styr ditt arbete. Du är personen som stöttar individen och skapar förutsättningar för en meningsfull vardag, där individens egna resurser tas tillvara. Du arbetar för att bibehålla individens förmågor, hälsa och livskvalitet. I uppdr...
2023-06-02 2023-06-22
Hedemora kommun Centrala elevhälsan i Hedemora söker skolsköterska
Centrala elevhälsan i Hedemora kommun söker en skolsköterska. Som skolsköterska hos oss jobbar du med elever från förskoleklass och genom hela grundskolan och gymnasiet. Du träffar dem för hälsosamtal, vaccinationer, följer basprogrammet och utför enklare sjukvårdsinsatser. Vi är en central elevhälsa och har gemensam lokal med skolkuratorer, skolpsykolog och specialpedagoger som vi utgår ifrån. Tillsammans med övriga professioner inom elevhälsan jobbar du hälsofrämjande och förebyggande för att våra elever ska må bra i skolan och utvecklas mo...
2023-06-02 2023-07-30
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Skoladministratör till Blomsterbäcksskolan
Blomsterbäcksskolans rektorsområde har idag ca 200 elever och är belägen i centrala Malung. Här finner du skolverksamhet i årskurserna F-3 samt fritidshemsverksamhet. Vi söker nu en vikarierande Skoladministratör till Blomsterbäcksskolan. Vikariatet sträcker sig från 14 augusti 2023 till och med 14 augusti 2024. Tillsammans med rektor kommer du ha en central roll på skolan och fungera som spindeln i nätet i många frågor. Som skoladministratör kommer du ha en varierad roll där du är ansvarig för det som ska göras i administrativa system samtidi...
2023-06-02 2023-06-18
Hedemora kommun Grundskollärare åk 4-6 Vikmanshyttans skola
Hedemora kommun, Bildningsförvaltningen söker en klasslärare till åk 5, med placering på Vikmanshyttans skola. Tjänsten innebär att arbeta i arbetslag med klassläraransvar. Till ditt stöd finns arbetslaget på skolan samt kommunens centrala elevhälsa.
2023-06-02 2023-06-18
Hedemora kommun Undersköterska till SäBo - Vinstragården
Vi söker tre undersköterskor till Vinstragårdens särskilda boende. Du erbjuds ett omväxlande arbete med omvårdnadsinsatser och delegerade uppgifter från sjuksköterska och rehab personal. Du blir en del i vårt team som arbetar för att alla äldre personer får leva ett så värdigt liv och känna välbefinnande genom att alltid försöka skapa bästa möjliga möte.
2023-06-02 2023-07-10
Avesta kommun, Vård och omsorg Sommarjobb 2023, hemtjänst
I hemtjänsten är ditt mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodose brukarnas individuella behov av omsorg i det egna hemmet. Du kommer att åka med hemtjänstens bilar till olika brukare där du hjälper dem med personlig omvårdnad som av- och påklädning, hygien och hjälp vid matsituationer. Du är även behjälplig i sociala aktiviteter som promenader och ledsagning. Arbetet är delvis fysiskt ansträngande med tyngre lyft, förflyttningar och rörelse i form av exempelvis trappor till brukarnas boende. Du ...
2023-06-02 2023-06-14
Avesta kommun, Bergsnässkolan Undervisande pedagog särskild undervisningsgrupp Bergsnässkolan
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i skolans särskilda undervisningsgrupp samt skolans skolgrupp. Eleverna i skolans särskilda undervisningsgrupper är i behov av särskilt stöd och du verkar för en tät samverkan med kollegor, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. Du ansvarar också för att ha en god överblick och omsorg över dina elevers skoldag och sociala situation som helhet vilket kan innebära kontakt med andra myndigheter och instanser
2023-06-01 2023-06-14
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Personlig assistent inom LSS
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att brukaren kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt? Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent. I dina arbetsuppgifter ingår för yrket sedvanliga arbetsuppgifter som är att: • stötta brukaren i allt det dagliga • vara brukaren behjälplig med sin personliga omsorg • utföra hushållsuppgifter hos och med brukaren Arbetstiden är enbart schemalagd till dagtid Det är ett varierande arbete som innefattar det dagliga i en persons liv och tjänsten innebär sc...
2023-06-01 2023-07-23
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Förskollärare till Sälen
Malung-Sälens kommuns förskolor arbetar enligt läroplanen för förskolan och nu söker vi en kollega till en av våra verksamheter i Sälen-området. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi genomför verksamheten så att leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet stärker barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter. Via leken lär sig barnet språk, matematik, natur och teknik samt socialt samspel. En viktig del i arbetet är kontakten med vårdnadshavare ...
2023-06-01 2023-07-09
Borlänge kommun, Forssaklackskolan Lärare i matematik och eventuellt annat ämne på Forssaklackskolan
Du kommer att vara en del i ett arbetslag, ämneslag och ha mentorskap. Undervisning med planerings- och betygsansvar i aktuellt ämne. Du kommer även att ha möjlighet att utveckla ämnet utifrån dina tankar, men även tillsammans med andra ämneskollegor. Ett av skolans mål de senaste tre åren är, och kommer även att vara kommande läsår, att satsa på ämnet matematik. Vi har tre pedagoger som tillsammans ansvarar för två klasser vid varje lektionstillfälle. Skolan har även en speciallärare i matematik som samarbetar med undervisande lärare. Varje...
2023-06-01 2023-06-18
Borlänge kommun, Forssaängskolan Forssaängskolan söker resurspedagog med kompetens i teckenspråk
Du kommer att arbeta tätt med skolans personal. Fokus i ditt uppdrag kommer att vara riktat mot elev med behov av teckenspråk. Du behöver vara lugn och trygg som person samt att ha en god förmåga att utveckla goda relationer till både elever, kollegor och vårdnadshavare. Dessutom är det viktigt att du har stort fokus på eleven så du kan ge rätt stöd vid behov under hela skoldagen.
2023-06-01 2023-06-14
Borlänge kommun, Forssaängskolan Forssaängskolan söker resurspedagog med diabeteskompetens
Du kommer att arbeta tätt med skolans personal. Fokus i ditt uppdrag kommer att vara riktat mot elev med diabetes. Du behöver vara lugn och trygg som person samt att ha en god förmåga att utveckla goda relationer till både elever, kollegor och vårdnadshavare. Dessutom är det viktigt att du har stort fokus på eleven så du kan ge rätt stöd vid behov under hela skoldagen.
2023-06-01 2023-06-14
Borlänge kommun, Ösjöenheten Ornäs skola söker lärare till vår särskilda undervisningsgrupp-Varvet
Undervisning i vår särskilda undervisningsgrupp-Varvet. Du tillsammans med socialpedagog ansvarar för elevernas skoldag. Vissa av eleverna har all sin undervisning på Varvet vilket gör att du planerar och genomför undervisningen. Andra elever följer ordinarie klass uppgifter och där handlar det mer om att hjälpa eleverna att strukturera och slutföra dessa.
2023-06-01 2023-06-18
Borlänge kommun, Skräddarbacksskolan Lärare till åk 2 Skräddarbacksskolan!
Arbeta som lärare i åk 2 där huvuduppdraget är att planera, genomföra samt utvärdera undervisning. Du kommer vara mentor för en grupp elever, samt delta i utvecklingsarbete tillsammans med lärare inom samma årskurs men också i större arbetslag och med andra kollegor.
2023-06-01 2023-06-18
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Lugn och trygg socialsekreterare till vuxenenhet
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att utreda klienters behov, förutsättningar och biståndsrätt. I din roll som Socialsekreterare på enheten så träffar du och har regelbunden kontakt med Borlängebon. Arbetet innebär även att du kommer att möta personer i många olika situationer. För att uppnå verksamhetens mål med att stödja Borlängebon i att närma sig egen försörjning, så tycker vi på enheten att det är viktigt att ha en god samverkan både med interna och externa aktörer. Det pågår ständigt utvecklingsarbete och många samverkansgruppe...
2023-05-31 2023-06-13
Vansbro kommun Vill du vara med i uppstarten av ett nytt specialteam som undersköterska?
Vi söker nu undersköterskor som vill vara med att starta upp ett specialteam inom äldreomsorgen! I rollen som undersköterska i specialteamet förmedlar du trygghet och säkerställer att varje individ blir sedd i alla möten. Du avlastar hemtjänsten och anhöriga, och utför insatser hos personer med särskilda behov. Du är tränad för att ha bra bemötande och lågaffektivt bemötande. Som specialistundersköterska arbetar du nära våra kunder och omvårdnadspersonal. Med din specialkompetens inom demens och psykiatri kan du var med och bidra till förb...
2023-05-30 2023-06-19
Borlänge kommun, Gylle skola Lärare i tyska
Som lärare i tyska ansvarar du för planering, genomförande samt uppföljning och utvärdering av undervisning för årskurs 6-9. Du kommer även att vara mentor för ett antal elever samt ingå i ett arbetslag som tillsammans jobbar för att skapa goda förutsättningar för våra elever att lyckas. Det är viktigt att du är en tydlig pedagog som sätter individen i fokus och möter denne där den befinner sig både kunskapsmässigt och socialt. En god samarbetsförmåga mellan kollegor värdesätter vi högt då vi är övertygade om att det är en viktig del i bygga...
2023-05-30 2023-06-12
Borlänge kommun, Paradisskolan Lärare åk 4-6 till nybyggda Paradisskolan!
Du kommer att arbeta som klasslärare. Du ingår i ett årskursteam där du tillsammans med dina kollegor har stöd i varandra kring det dagliga arbetet samt gemensamt driver utveckling av undervisningen samt verksamheten.
2023-05-30 2023-06-12
Borlänge kommun, Paradisskolan Lärare åk 1-3 till nybyggda Paradisskolan!
Du kommer att arbeta som klasslärare. Du ingår i ett årskursteam där du tillsammans med dina kollegor har stöd i varandra kring det dagliga arbetet samt gemensamt driver utveckling av undervisningen samt verksamheten.
2023-05-30 2023-06-12
Avesta kommun, Förskola barnskötare skiftjänst
Som barnskötare kommer du att arbeta i barngrupp i åldrarna 3-5 år. I tjänsten ingår arbete på helger, kvällar och tidiga morgnar. Du kommer att vara delaktig i det pedagogiska arbetet på avdelningen och en stor vikt läggs även på omsorgstiden på obekväm tid från 16,30-07,30. Under kvällar, helger och nätter finns även skolbarn mellan 6-12 år i vår verksamhet. Du kommer att möta och arbeta med alla åldrar mellan 1-12 år under de tider som ordinarie fritidshem är stängda.
2023-05-30 2023-06-12
Malung-Sälens kommun, Vatten & Avfall, Malung-Sälen AB Drifttekniker Sälen, vattenverk
I tjänsten kommer du i huvudsak att arbeta med våra vattenverk samt vår vattendistribution. Du kommer att arbeta med tillsyn, reparation, läcksökning, kontroller, felsökning, driftoptimering samt övrig VA-drift vid behov. Arbetet är självständigt, men vi arbetar även i team. Våra anläggningar övervakas med avancerat drift och övervakningssystem. Digital dokumentation och egenkontroll av anläggningarna är en viktig del i arbetet. Arbetet innebär kontakter med bland annat entreprenörer, leverantörer och kunder.
2023-05-30 2023-06-27
Malung-Sälens kommun, Vatten & Avfall, Malung-Sälen AB Drifttekniker Sälen, ledningsnät
I tjänsten kommer du i huvudsak att arbeta med våra ledningsnät. Du kommer att arbeta med tillsyn, reparation, läcksökning, kontroller, felsökning, driftoptimering samt övrig VA-drift vid behov. Arbetet är självständigt, men vi arbetar även i team. Våra anläggningar övervakas med avancerat drift och övervakningssystem. Digital dokumentation och egenkontroll av anläggningarna är en viktig del i arbetet. Arbetet innebär kontakter med bland annat entreprenörer, leverantörer och kunder.
2023-05-30 2023-06-27
Hedemora kommun Trafiksamordnare med kännedom om detaljplanering
Vi söker en trafiksamordnare till vår miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. Vår förvaltning har ett helhetsansvar för kommunens samhällsplanering vilket är både roligt och utvecklande. Du kommer att ingå i vår planenhet vilket innebär att du bidrar med kunskaper i vår fysiska planering och även ansvar för en del planfrågor. Som trafiksamordnare kommer du att hantera regionsövergripande infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor. I ditt arbete har du täta kontakter med Regionen och med Trafikverket. Du arbetar också med trafikplanering, trafik...
2023-05-30 2023-06-18
1 2 3 4 5 6 >