Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb i Dalarnas län

Här kan du hitta alla lediga jobb i Dalarna i den offentliga sektorn. Kategorisera din sökning ovan för ett mer träffsäkert resultat. Välj antingen ett brett område, som hotell, restaurang, storhushåll eller säkerhetsarbete, eller gör en mer specificerad sökning under en kategori. Hos oss hittar du den optimala listningen för offentliga jobb Dalarnas län, så har du tänkt söka jobb i Dalarna, är detta det bästa stället att börja på.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Barn- och Ungdomsenheten söker nya entusiastiska medarbetare!
Vi arbetar med barn och ungdomar, dess familjer och nätverk där det finns olika typer av social problematik. Som socialsekreterare hos oss är du en av de som utreder behov av stöd, hjälp och skydd samt följer upp de beslutade insatserna för dessa barn och ungdomar. För oss är det viktigt att inget barn far illa och att handläggning och fattade beslut är rättssäkra. Vi tror på att hjälpa och vägleda familjer att hitta sin kapacitet för att kunna göra egna förändringar.
2021-05-12 2021-05-26
Avesta kommun, Karlfeldtgymnasiet Pedagog till gymnasiesärskolan
Tjänsten är baserad på de fyraåriga nationella programmen där du kommer att undervisa eleverna i kärnämnen men eventuellt också i något karaktärsämne. På programmet finns fyra olika inriktningar mot handel, fordon, vård och restaurang och bageri. Vårt arbete är att förbereda våra elever inför livet efter skolan och klä på dem med användbara kunskaper inför ett kommande arbete. Som pedagog hos oss ingår du i ett arbetslag tillsammans med andra pedagoger och klassassistenter. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med resten av teamet och med di...
2021-05-12 2021-05-19
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Kreativa pedagoger inom estetiska uttryckssätt till Kulturcentrum Asken
Kreativt och pedagogiskt arbete med stort fokus på lärande och estetiska lärprocesser, temaarbeten, värdegrundsarbeten och gruppstärkande arbete inom skolans uppdrag i hela Borlänge kommun genom ditt estetiska uttryckssätt. Målgruppen är elever och personal inom förskolan, grundskola, grundsärskola och fritidshem i olika teman och upplägg, samt med egna utbud som du skapar utifrån verksamheternas behov. Du kommer arbeta med Tusen ord, vår interaktiva utställning där språket och berättandet står i centrum. Du kommer ha kompetensutveckling för ...
2021-05-11 2021-05-25
Vansbro kommun Studie- och yrkesvägledare
Vi söker dig som är studie- och yrkesvägledare till Lärcentrum, vuxenutbildning. Vuxenutbildningen erbjuder kurser/utbildningar på olika sätt utifrån individens behov. I Vuxenutbildningen ingår grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna, yrkeshögskoleutbildning och lärcentrumverksamhet inom vilken studie- och yrkesvägledningen ingår. Vi har alltid elevens utveckling och lärande i fokus och vi tror på att varje elev kan nå sin fulla potential med rätt förutsättningar. Du möter...
2021-05-11 2021-05-25
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadshandläggare Krami
Du kommer att arbeta med processen för deltagarna i att finna, få och behålla ett arbete. I arbetet ingår att leda vägledningskurser, arbeta med intag och uppföljningar, delta i arbetsplatsbesök och genomföra sociala aktiviteter. Vi arbetar processinriktat med personerna, det innebär att undersöka och reflektera, att stödja och vägleda, att tänka om och pröva nytt, att ha tillgång till olika verktyg och material, att ställa frågor och tillsammans söka efter svar. Du arbetar både med enskilda samtal med deltagarna och med gruppverksamhet. En d...
2021-05-11 2021-05-25
Hedemora kommun Fritidspedagog/Lärare mot yngre åldrar, Smedby fritidshem
Hedemora kommun, Bildningsförvaltningen söker en fritidspedagog eller lärare mot yngre åldrar med inriktning mot fritidshem. Vi behöver ytterligare en duktig medarbetare till vårt fritidshem. Smedby skola är en F-6 skolan som ligger i Dala Husby ca 2 mil från centralort. Skolan har ett välfungerande arbetslag som stöttar varandra, här är alla elever allas ansvar. Skolan har i dag ca 120 barn/elever varav ca 65 barn går på fridshemmet. Skolan har närhet till skog och sporthall. Vi vill att våra barn/elever ska utmanas i sitt lärande under ...
2021-05-11 2021-05-31
Hedemora kommun Lärare till Smedby skola
Hedemora kommun, Bildningsförvaltningen söker en lärare till Smedby skola. Smedby skola är en F-6 skola som ligger i Dala Husby ca 2 mil från centalort. Skolan har ett välfungerande arbetslag som stöttar varandra och här är alla elever allas ansvar. Skolan har i dag strax över 100 vetgiriga elever. Skolan har ett eget uteklassrum med närhet till skog. Vi har små klasser och bra tillgång till digitala verktyg med möjlighet till handledning. Hos oss får lärare vara lärare och göra skillnad varje dag. I uppdraget ingår Klasslärarskap för elever...
2021-05-11 2021-05-31
Malung-Sälens kommun Förskollärare till norra kommundelen
Malung-Sälens kommuns förskolor arbetar enligt Läroplan för förskolan (Lpfö18). Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi genomför utbildningen så att leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet stärker barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter. Via leken lär sig barnet språk , matematik, natur och teknik samt socialt samspel. En viktig del i arbetet är kontakten med föräldrar/målsmän där din roll ska vara kommunikativ och lösningsfokuserad.
2021-05-11 2021-05-31
Malung-Sälens kommun Vi söker en fastighetsskötare
Vid fastighetsenheten arbetar ca 15 fastighetsskötare med vårt bestånd och 2 maskinister vid vårt värmeverk underställda fastighetschefen. Våra fastigheter finns spridda över hela kommunen och varje fastighetsskötare ansvarar för sina tilldelade fastigheter. Du har eget budgetansvar och stora möjligheter att på egen hand planera ditt arbete. Du kommer i huvudsak att jobba med drift och underhåll av våra byggnader och tekniska system bla värme, ventilation, el och styr. Arbetet sker i nära kontakt med våra hyresgäster och verksamheter som i dags...
2021-05-11 2021-05-31
Avesta kommun, Karlfeldtgymnasiet Specialpedagog/speciallärare till Karlfeldtgymnasiet
Du kommer att bedriva stödundervisning på studiero där du kommer att ingå i ett team på skolan som aktivt stödjer våra elever på skolan som har störst behov. Som specialpedagog/lärare på skolan förväntas du även vara ett stöd till pedagogerna/programmen när det handlar om stöd och anpassningar i den ordinarie undervisningen. Samarbetet med undervisande lärare och hela elevhälsoteamet är en förutsättning för att så många elever som möjligt skall nå målen. En annan förutsättning är att du är beredd att arbeta flexibelt tidsmässigt. För att al...
2021-05-11 2021-05-23
Avesta kommun, Skogsgläntan 2 Vikarierande undersköterskor till Skogsgläntan
Som undersköterska på Skogsgläntan är ditt övergripande mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina arbetsuppgifter innebär att vara ett stöd till de äldre, så att de kan leva sitt liv så som de önskar. Hos oss ska de boende få en meningsfull dag och det är din insats och engagemang som gör skillnad. Du arbetar efter genomförandeplanen som finns för varje brukare, personlig omvårdnad som av- och påklädning, hygien, hjälp vid matsituationer och behjälplig vid sociala aktiviteter. Medicinsk omvårdnad på delegering från sjuksköterska förekommer o...
2021-05-10 2021-05-24
Avesta kommun, Kultur Kulturskolepedagog - Piano i kombination med musik i klass
Bedriva undervisning individuellt, i grupp/ensemble och klass. Undervisa elever i olika åldrar och med blandad repertoar/genre, från nybörjare till avancerad nivå. Delta aktivt i utvecklingsarbete som rör hela Kulturskolan, verksamhetsmöten, APT. Utåtriktad verksamhet är en stor del av arbetet, såsom olika projekt (digitala och analoga) och konserter. Tjänsten gäller undervisning i ämnena piano och musik i klass samt eventuellt ytterligare instrument/ämnen. Arbetet sker ute på skolorna eller på Kulturskolan. Du kommer att samarbeta med både in...
2021-05-10 2021-05-24
Avesta kommun, Förskola Förskollärare till Prästkragen
Att vara förskollärare hos oss innebär att du utvecklas varje dag. Det är ett fantastiskt privilegium och vi har väldigt roligt tillsammans. Varje månad har vi APT där vi diskuterar pedagogiska frågor och ges möjlighet till kollegialt lärande. Du kommer erbjudas fortbildning och tillgång till stödjande ledarskap för att du, och därigenom barnen, ska vidareutvecklas och trivas hos oss. I uppdraget ingår att organisera för lärande och utveckling genom att tillsammans med arbetslaget driva den dagliga undervisningen och planera för rutinsituatio...
2021-05-10 2021-05-24
Malung-Sälens kommun Blomsterbäcksskolan söker lärare till särskolan
Blomsterbäcksskolans rektorsområde har idag ca 200 elever och är belägen i centrala Malung. Här finner du skolverksamhet i årskurserna F-5 samt fritidshemsverksamhet. Nu söker vi en lärare som vill arbeta hos oss med elever med funktionsnedsättning på särskolan. Du kommer att arbeta tillsammans med pedagogiska assistenter i verksamheten. I ditt uppdrag som lärare ansvarar du för lektionsplanering och dokumentation runt elevens skoldag, samt hitta strategier för att stärka eleven, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling. Dokumen...
2021-05-10 2021-06-13
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Förskollärare till Fyrklövern
Som förskollärare kommer du tillsammans med rektor och pedagogisk utvecklare att ansvara för att leda och utveckla den pedagogiska verksamheten och förskolans systematiska kvalitetsarbete som ska leda till att vi uppnår läroplansmålen. I uppdraget ingår det att kunna hålla pedagogiska diskussioner och nätverk för utveckling på förskolan, även utanför sin avdelning då vi gärna ser att kunskap och kompetens sprids och utvecklas. Vi ser positivt på samverkan mellan förskollärare från olika avdelningar så att Fyrklövern blir och är en helhet. Det ä...
2021-05-10 2021-08-01
Avesta kommun, Skogsgläntan 2 Undersköterska till Skogsgläntan Lövet
Som undersköterska på Skogsgläntan är ditt övergripande mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina arbetsuppgifter innebär att vara ett stöd till de äldre, så att de kan leva sitt liv så som de önskar. Hos oss ska de boende få en meningsfull dag och det är din insats och engagemang som gör skillnad. Du arbetar efter genomförandeplanen som finns för varje brukare, personlig omvårdnad som av- och påklädning, hygien, hjälp vid matsituationer och behjälplig vid sociala aktiviteter. Medicinsk omvårdnad på delegering från sjuksköterska förekommer o...
2021-05-09 2021-05-24
Avesta kommun, Kommunrehab Fysioterapeut till kommunrehab
Som fysioterapeut i Avesta kommun ansvarar du för rehabilitering av personer inom hemsjukvård, vård- och omsorgsboenden, korttidsboende med inriktning äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri. Du styr din vardag självständigt men arbetar samtidigt också tillsammans med kollegor inom teamet. Hos oss finns alltid möjlighet att diskutera och konferera när det behövs. I arbetsuppgifterna ingår bland annat funktionsbedömningar av rörelseförmåga, bedömningar, genomförande och utvärdering av träning samt handledning och utbildning av vård- och omsorgspe...
2021-05-07 2021-05-30
Borlänge kommun, Domnarvets skolor Studie- och yrkesvägledare, Domnarvets och Ornäs skolor
Du ansvarar för studie- och yrkesvägledning som det beskrivs enligt skollagen och andra styrdokument. Du har ett nära samarbete med skolans arbetslag i synnerhet i Syv-relaterat arbete men även i övrigt pedagogiskt arbete. SYV ingår på båda skolorna i resursteamet med övriga stödfunktioner som speciallärare, specialpedagoger, socialpedagoger, kurator och skolsköterska. Du är en viktig del i ditt arbetslag där du tillsammans med dina kollegor arbetar med fokus på gemensamma elevhälsafrågor. Till ditt stöd finns även övriga studie- och yrke...
2021-05-07 2021-05-21
Hedemora kommun Engelskalärare deltid Stureskolan
Bildningsförvaltningen, Stureskolan söker en lärare i Engelska. Stureskolan är en F-6 skola belägen i Hedemora centrum. På skolan går ca 300 elever. Stureskolans har genom stadsbidrag kunnat öka lärtätheten så på de flesta lektioner verkar två lärare. Personalen arbetar i team där ett team verkar runt en årskurs eller runt ett ämnen. Skolan har ett nära samarbete med Högskolan Dalarna då vi är en partnerskola för studenter som går lärarutbildningen. Arbetsplatsen kännetecknas av engagerade medarbetare med hög kompetens och god serviceanda o...
2021-05-07 2021-05-27
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Arbetsmarknadsenheten Handläggare till nystartad verksamhet
Arbetsuppgifterna är att handleda, stötta och motivera deltagarna till att ta nästa steg mot arbetsmarknaden. Uppgifterna innebär att ha kontinuerlig kontakt med myndigheter och andra intressenter runt deltagaren samt att upprätta handlingsplaner med tät uppföljning med den enskilde individen. Arbetet innehåller enskilda samtal med individerna samt att hålla gruppverksamhet. Gruppverksamheterna är flexibla utifrån individernas behov. I arbetet ingår: dokumentation, ha samtal med individer, leda grupper, göra uppföljningar, kontakta nödvändiga i...
2021-05-07 2021-05-23
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Hushagens förskola söker driven förskollärare!
Som förskollärare ansvarar du tillsammans med andra förskollärare för att hela arbetslaget skapar och ger förutsättningar för processer som syftar till omsorg, utveckling och lärande med läroplanen som grund. Tillsammans i arbetslaget planerar, dokumenterar och utvärderar ni verksamheten utifrån både individ- och gruppnivå. Du och de andra förskollärarna ansvarar för att ni tillsammans i arbetslaget anpassar och utvecklar verksamheten efter barnens intressen och behov, där leken är betydande. Du bidrar också med din kompetens till utveckling ...
2021-05-07 2021-05-23
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Processledare
Vill du vara med och stärka framtidens kompetensförsörjning? I och med ökad efterfrågan på kompetenser från befintliga företag och förväntad kommande företagsetableringar i kommunen samt utökat uppdrag för komvux ökar behovet ett kommunalt Lärcentrum. Avesta kommun planerar därför att startar upp ett Lärcentrum i syfte att intensifiera arbetet med etablering av yrkeshögskoleutbildningar i kommunen samt utökat samarbete med högskolor och universitet. Om erforderliga beslut fattas kommer vi för detta att anställa en processledare med uppgift at...
2021-05-07 2021-05-30
Avesta kommun, Kultur Kulturskolepedagog - Cello i kombination med musik i klass
Bedriva undervisning individuellt, i grupp/ensemble och musik i klass. Undervisa elever i olika åldrar och med blandad repertoar/genre, från nybörjare till avancerad nivå. Delta aktivt i utvecklingsarbete som rör hela Kulturskolan, verksamhetsmöten, APT. Utåtriktad verksamhet är en stor del av arbetet, såsom olika projekt (digitala och analoga) och konserter. Tjänsten gäller undervisning i ämnena cello och musik i klass samt eventuellt ytterligare instrument/ämnen. Arbetet sker ute på skolorna eller på Kulturskolan. Du kommer att samarbeta med...
2021-05-07 2021-05-24
Avesta kommun, Kultur Kulturskolepedagog - Slagverk i kombination med musik i klass
Bedriva undervisning individuellt, i grupp/ensemble och musik i klass. Undervisa elever i olika åldrar och med blandad repertoar/genre, från nybörjare till avancerad nivå. Delta aktivt i utvecklingsarbete som rör hela Kulturskolan, verksamhetsmöten, APT. Utåtriktad verksamhet är en stor del av arbetet, såsom olika projekt (digitala och analoga) och konserter. Tjänsten gäller undervisning i ämnena slagverk och musik i klass samt eventuellt ytterligare instrument/ämnen. Arbetet sker ute på skolorna eller på Kulturskolan. Du kommer att samarbeta ...
2021-05-07 2021-05-24
Avesta kommun, Kultur Kulturskolepedagog - Rytmik, teater och musik i klass i komb. med stråk
Bedriva undervisning i grupp/ensemble, klass samt individuell undervisning. Undervisa elever i olika åldrar, från nybörjare till avancerad nivå, samt utveckla en rytmikprofil. Delta aktivt i utvecklingsarbete som rör hela Kulturskolan, verksamhetsmöten och APT. Utåtriktad verksamhet är en stor del av arbetet, såsom olika projekt (digitala och analoga) och konserter, där du kan verka som producent. Tjänsten gäller undervisning i rytmikens olika uttryckssätt, främst scenisk gestaltning och teater, samt musik i klass och stråk. Arbetet sker ute p...
2021-05-06 2021-05-20
1 2 3 4 >