Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb i Dalarnas län

Här kan du hitta alla lediga jobb i Dalarna i den offentliga sektorn. Kategorisera din sökning ovan för ett mer träffsäkert resultat. Välj antingen ett brett område, som hotell, restaurang, storhushåll eller säkerhetsarbete, eller gör en mer specificerad sökning under en kategori. Hos oss hittar du den optimala listningen för offentliga jobb Dalarnas län, så har du tänkt söka jobb i Dalarna, är detta det bästa stället att börja på.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Plan- och mark Trafikhandläggare
Som trafikhandläggare hos oss kommer dina arbetsuppgifter spänna över ett brett område kopplat till trafik och infrastruktur. Trafikhandläggaren har många kontakter och samarbeten såväl externt, med medborgare, politiker, konsulter, entreprenörer, och myndigheter, som internt med andra avdelningar inom kommunen. I rollen kommer du ansvara för myndighetsutövning med koppling till trafik, gator och allmän plats. Arbetsuppgifterna inkluderar bl a handläggning och utredning av trafikjuridiska frågor enligt trafikförordningen, till exempel tillstå...
2022-01-21 2022-02-06
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Sjuksköterska natt
Malung-Sälens kommun söker sjuksköterska för nattarbete. Som Sjuksköterska hos oss ingår du i HSR-enheten som även utgörs av distriktsköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Som sjuksköterska ansvarar du för sedvanliga hälso- och sjukvårdsinsatser i hemsjukvård och på kommunens vård- och omsorgsboenden. Tillsammans med dina kollegor delas detta ansvar dygnet runt. De grundläggande arbetsuppgifterna är att bedöma, besluta och sätta mål utifrån individens behov. Vi dokumenterar enligt ICF i systemet Treserva. Nattjänsten är förlagd på...
2022-01-21 2022-02-27
Borlänge kommun, Domnarvets skolor Lärare engelska, 7-9 Domnarvets skola
Du kommer att arbeta som lärare i Engelska i årskurs 7-9. Du är en viktig del i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor delar mentorskapet och ansvaret för årskursen. Hos oss har man som mentor ansvaret för några elever i årskursen för att dela ansvaret tillsammans med kollegorna för hela årskursen. Du är också en viktig del i ämneslagen som tillsammans med ämneskollegor ansvarar för utvecklingen i ämnet. Varje vecka träffar du dina kollegor i arbets- och ämneslag inom ramen för din arbetstid med fokus på det gemensamma kollegiala ...
2022-01-21 2022-02-13
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Förvaltare av Naturvårdsverkets fastigheter i skyddad natur
Du ska förstärka vår arbetsgrupp för juridisk och ekonomisk fastighetsförvaltning. Gruppen ansvarar för avtal om upplåtelser på Naturvårdsverkets mark i Dalarna om bland annat byggnader, anläggningar, hyra, jakt och fiske. I arbetet ingår också att utveckla vårt arbete med vägfrågor. Länsstyrelsen är medlem i många vägföreningar genom fastigheterna i länets naturreservat. Dina arbetsuppgifter blir bland annat att bevaka och förhandla andelstal, samt att organisera våra kontakter och register för dessa vägföreningar. Arbetsuppgifterna är mångsi...
2022-01-21 2022-03-10
Borlänge kommun, Ösjöenheten Lärare i Spanska 6-9 Ornäs skola
Undervisning i ämnet Spanska på Ornäs skola i årskurserna 6- 9 . Vi söker dig som vill arbeta för att väcka och utmana våra elevers nyfikenhet. Att vara lärare hos oss innebär det klassiska i ett läraruppdrag, du planerar och genomför undervisningen samt utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet. Mentorskap för ett antal elever ingår i tjänsten.
2022-01-21 2022-02-04
Borlänge kommun, Ösjöenheten Lärare i Svenska 7-9 Ornäs skola
Undervisning i ämnet Svenska åk 7- 9. Vi söker dig som vill arbeta för att väcka och utmana våra elevers nyfikenhet. Att vara lärare hos oss innebär det klassiska i ett läraruppdrag, du planerar och genomför undervisningen samt utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet. Mentorskap för ett antal elever ingår i tjänsten.
2022-01-21 2022-02-04
Borlänge kommun, Kyrkskolan Socialpedagog till Mjälga Montessori F-3 samt Kyrkskolan F-6
Vi söker en nyfiken och engagerad socialpedagog. I rollen som socialpedagog hos oss på Mjälga montessoriskola och Kyrkskolan är dina arbetsuppgifter varierande och av olika karaktär. Du arbetar på uppdrag av rektor och har därtill ett nära samarbete med elever, pedagoger och vårdnadshavare. Du är en viktig del i arbetet med skolans elevhälsoteam samt planering och genomförande av rastaktiviteter. I uppdraget ingår att: - ha fokus på främjande och förebyggande trygghetsarbete på skolan - ha fokus på det elevsociala arbetet, där du är behjälp...
2022-01-20 2022-02-03
Borlänge kommun, Gylle skola Lärare till Gylle skola F-6
Vi söker nu en engagerad lärare till årkurs 46, där du som lärare ansvarar för undervisning i din mentorsklass. Du ingår i ett arbetslag bestående av lärare och fritidspedagoger, som har regelbundna möten och utvärderar arbetet. Tillsammans arbetar ni för att utveckla arbetsmetoder, skapa studiero och en trygg skolgång för eleverna. Huvudsakliga arbetsuppgifter: •Planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i årkurs 4-6 •Använda metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse •Mentorskap för elever •Skapa god mi...
2022-01-20 2022-02-13
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/Kost- och lokalservice Lokalvårdare se hit!
Arbetet är fritt och innehåller stimulerande arbetsuppgifter inom lokalvård, både självständigt och i arbetslag. Du har möjlighet att vara med och påverka hur du lägger upp din arbetsdag på bästa sätt. På vissa enheter kommer du att utföra mer omfattade lokalvård i form av exempelvis storstädningar eller golvvård. Du förväntas utföra dina arbetsuppgifter på ett skonsamt sätt både för lokalerna du städar, och dig själv.
2022-01-20 2022-02-03
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Vuxenutbildningen Yrkeslärare vård och omsorg Vuxenutbildningen
Som yrkeslärare söker vi dig som tillsammans med arbetslaget arbetar formativt och planerar, genomför, utvecklar undervisningen och följer upp elevernas lärande och progression i enlighet med läroplanen för vuxenutbildningen för att främja elevernas inlärning och för att nå en god måluppfyllelse. Tjänsten innebär undervisning av en heterogen målgrupp där elevernas behov, studiebakgrund och språkliga förutsättningar är varierande, vilket ställer höga krav på flexibilitet och individanpassning. Du deltar aktivt i verksamhetens utvecklingsarbete...
2022-01-20 2022-02-03
Avesta kommun, Björkhagen Undersköterskor till Björkhagen
Som undersköterska på Björkhagen arbetar du för att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina arbetsuppgifter innebär att vara ett stöd till den boende, så att den kan leva sitt liv så som den önskar. Du arbetar utefter genomförandeplanen som finns för varje vårdtagare.Hos oss ska de boende få en meningsfull dag och det är din insats och engagemang som gör skillnad! Arbetet innefattar personlig omvårdnad som av- och påklädning, hygien, hjälp vid matsituationer och behjälplig vid sociala aktiviteter. I arbetet förekommer även medicinsk omvårdnad på del...
2022-01-19 2022-02-02
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Enhetschef för tillsynsenheten enligt den tillfälliga covid-19-lagen
Enheten för tillsyn enligt pandemilagen är placerad på avdelningen för miljö och samhällsplanering jämte fyra andra enheter. Enheten ansvarar för att bedriva tillsyn enligt pandemilagen och har en nära samverkan med länsstyrelsens Samordningsstab för Corona, Rättsenhet samt Funktionen för ledningsstöd. Som enhetschef ansvarar du för att planera och leda arbetet, prioritera och kvalitetssäkra enhetens processer och är chef för enhetens medarbetare. Du har ansvar för budget och resursfördelning, såväl ekonomiskt som personellt och har arbetsmilj...
2022-01-19 2022-01-26
Avesta kommun, Vård och omsorg Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Tjänstens övergripande uppdrag är att kvalitetssäkra vården. Det vill säga att finnas till för vårdtagarna och utifrån hälso- och sjukvårdsområdet ansvara för att kommunen driver och sköter sitt uppdrag inom gällande lagar och föreskrifter. MAS är väl insatt i verksamheten, gör verksamhetsbesök samt följer upp riktlinjer, föreskrifter och lagar. Du tar fram rapporter och underlag till både förvaltningen och den politiska styrningen. Du har vidare huvudansvaret för att initiera, utveckla och implementera nya rutiner när det behövs. Som MAS har d...
2022-01-19 2022-02-02
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Elevhälsan Centrala elevhälsan söker Logoped mot förskolan
Vi söker en legitimerad logoped med kompetens inom förskole/skollogopedi som vill var med och bidra i vårt arbete med stöd till förskolan kring tal, språk och kommunikation. Du kommer att arbeta operativt och strategiskt samt vara en viktig part i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Arbetet kommer att ske i samverkan med Centrala Elevhälsans specialpedagoger riktat mot förskolan, såväl som förskolans rektorer. Kommunövergripande utvecklingsarbete sker tillsammans med Centrala Elevhälsans skollogopeder rörande insatser på grupp- och ...
2022-01-19 2022-02-02
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Lärare Ma/No till Rörbäcksnäs skola
Vildmarksskolan är den lilla skolan med de stora möjligheterna. Med fjäll, skog, sjöar och tjärn i vår närhet växer sig klassrumsmiljön långt utanför skolans väggar. Dessutom gör vårt unika elevantal att vi kan ge varje barn det där lilla extra. Alldeles intill skolan finns Fjällugglan med förskola och fritidsverksamhet. Just nu söker vi en vikarierande lärare i ämnen matematik och NO. Tjänsten innefattar framförallt lektioner i årskurserna 4-6 men det kan förekomma lektionstillfällen i de övriga årskurserna. Vårt arbetssätt är både tematis...
2022-01-19 2022-02-02
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Elevhälsan Nu utökar vi!- Centrala elevhälsan söker Specialpedagog
Vi söker nu en utbildad specialpedagog med kompetens för förskolan som vill vara med och bidra till vårt arbete med stöd till förskolan. Du kommer att få arbeta både operativt och strategiskt och vara en viktig part i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Du kommer att vara en del av Barnhälsoteamen ute på förskolorna. Det finns redan två specialpedagoger mot förskolan i vår organisation och snart även en Logoped med inriktning förskolan, så ni kommer att arbeta en hel del även tillsammans och ha stöd och hjälp av varandra i arbetet. ...
2022-01-19 2022-02-13
Hedemora kommun Vikarier inom skolan
Hedemora kommun, Bildningsförvaltningen söker vikarier inom skolan. Vi i Hedemora kommun söker dig som vill jobba som timvikarie i skola åk F-6/ särskola/fritidshem.
2022-01-19 2022-04-30
Hedemora kommun Biträdande rektor till Vasaskolan
Bildningsförvaltningen söker en biträdande rektor till Vasaskolan i Hedemora. Vasaskolan är vår kommunala högstadieskola. Vid Vasaskolan arbetar vi med ett tvålärarskap vilket innebär att lärarna arbetar parvis med planering och genomförande av undervisningen. Vi arbetar utifrån visionen att alla elever ska ha ett lärande utifrån sina förutsättningar. Beskrivning av tjänsten: Som biträdande rektor arbetar du tätt tillsammans med rektor och skolans ledningsgrupp för att utveckla skolans verksamhet. Du kommer att ha chefsansvar för en grupp me...
2022-01-19 2022-02-06
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Vi söker pool medarbetare till kostenheten
Vill du jobba med ett utmanande, spännande och kreativt arbete så är du den vi söker! Nu söker vi flera nya medarbetare som kan arbeta hos oss under 2022. Som medarbetare inom personalpoolen på kostenheten är matlagning en stor del av arbetet. Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du blir en viktig del i att laga goda, säkra och hälsosamma måltider för barn och ungdomar. Dina arbetsuppgifter är varierande och består av daglig produktion, rengöring/disk, egenkontroll, planering och uppföljning av måltider med tillhörande specialkost. ...
2022-01-18 2022-02-01
Vansbro kommun Elevcoach i grundskolan, årskurs 7-9
Skolan bedriver undervisning och pedagogisk verksamhet på sätt som motiverar, engagerar och ökar delaktigheten för samtliga elever. För att kunna erbjuda bästa möjliga utveckling använder vi oss av modern pedagogik och IT teknik. Som elevcoach i vår kommun är du med och skapar en positiv och kreativ lärmiljö som leder till ett ökat lärande för alla och där alla elever känner nyfikenhet och lust att lära. I det kollegiala lärandet arbetar du tillsammans med arbetslaget för att skapa möjligheter för att alla elever ska lyckas. Du är med och lede...
2022-01-18 2022-02-01
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Vilthandläggare
Vi söker dig som vill arbeta med vilt och naturvårdsfrågor och är genuint intresserad av frågor om biologisk mångfald, hantering av skyddade arter samt jaktens förvaltning. Du har god kännedom om det boreala ekosystemet i stort och om hur arter samspelar och påverkar varandra, samt hur människan påverkar de naturliga systemen. Du är en nyfiken problemlösare som gillar när det händer oväntade saker och du jobbar enligt statens värdegrund. Du är en god diplomat när det behövs och en fyrkantig byråkrat när det behovet uppstår och du kompromissar a...
2022-01-18 2022-02-20
Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Kultur- och fritidsenheten Konditor till Ornässtugans café
Kulturenheten söker konditor till Ornässtugans café under sommarmånaderna. Planering av sortiment, bakning, försäljning, lokalvård. Tjänsten är en visstidsanställning under perioden maj-september 2022. I maj och september rör det sig om helgarbete. Anställningen under sommarmånaderna kommer att ligga på 50%.
2022-01-17 2022-02-14
Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Kultur- och fritidsenheten Turistvärdar till Ornässtugan
Kulturenheten söker guide/cafévärdar till Ornässtugan Guidning, caféarbete, receptionsarbete, försäljning, kassaredovisning, lokal- och områdesvård. Arbetstider: schemalagd tjänstgöring, även lördagar, söndagar samt helgdagar. Tjänsten är en visstidsanställning perioden juni-augusti 2022. Upplärning sker under ett par helger i maj. Ange i ansökan om du även kan arbeta helger i september.
2022-01-17 2022-02-14
Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Kultur- och fritidsenheten Cafépersonal till Ornässtugans café
Kulturenheten söker cafépersonal till Ornässtugan. Caféarbete, disk, receptionsarbete, försäljning, kassaredovisning, lokal- och områdesvård. Arbetstider: schemalagd tjänstgöring, även lördagar, söndagar samt helgdagar. Tjänsten är en visstidsanställning perioden juni-augusti 2022. Upplärning sker under ett par helger maj. Ange i ansökan om du även kan arbeta helger i september.
2022-01-17 2022-02-14
Vansbro kommun Vi söker semestervikarier inom hemtjänsten
Vi närmar oss sommaren och söker nu semestervikarier inom hemtjänsten. Som vikarie i Vansbro kommun är du en viktig del av helheten! Du bidrar till andras välmående och möjliggör att våra verksamheter fungerar under semesterperioden. Du är viktig! Du ger individen omsorg, vård och service i det dagliga livet. Våra brukare ska ha en trygg och meningsfullt tillvaro där den enskildes behov står i centrum. Du är personen som stöttar individen och skapar förutsättningar för en meningsfull vardag, där individens egna resurser tas tillvara. I uppdr...
2022-01-17 2022-02-13
1 2 3 4 5 >