Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb i Dalarnas län

Här kan du hitta alla lediga jobb i Dalarna i den offentliga sektorn. Kategorisera din sökning ovan för ett mer träffsäkert resultat. Välj antingen ett brett område, som hotell, restaurang, storhushåll eller säkerhetsarbete, eller gör en mer specificerad sökning under en kategori. Hos oss hittar du den optimala listningen för offentliga jobb Dalarnas län, så har du tänkt söka jobb i Dalarna, är detta det bästa stället att börja på.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Enhetschef till enheten för landsbygds- och jordbrukarstöd
Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. Målen med den gemensamma jordbrukspolitiken från 2023 är att • det ska finnas säkra livsmedel av hög kvalitet till rimliga priser • jordbrukarna ska ha en skälig levnadsstandard • naturresurserna och miljön ska bevaras och skydd...
2021-10-15 2021-11-14
Vansbro kommun Måltidsbiträde/kock - timvikariat
Vansbro kommun söker vikarierande måltidspersonal. Tjänsten innebär att du i huvudsak gör sedvanliga köksuppgifter såsom assistera vid matlagning, disk, städning och servering.
2021-10-15 2021-10-29
Borlänge kommun, Maserskolan Lärare 7-9 Maserskolan
Som visstidsanställd lärare ersätter du skolans ordinarie personal vid frånvaro, oftast av akut karaktär samt kortare vakanser. Du ansvarar för- och leder undervisningen i den klass där vakans uppstår. I de flesta fallen har du en planering att utgå ifrån men du kan även bli ansvarig för att sköta planeringen själv under vissa vikariat. Under den tid som ej upptas av vikariat så kommer du att arbeta som förstärkning i klass där behov föreligger.
2021-10-15 2021-10-29
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Vi söker två medarbetare till Enheten för samhällsskydd
Länsstyrelsen i Dalarnas län söker två medarbetare som brinner för krisberedskap och totalförsvar och vill förstärka vårt team inom enheten för samhällsskydd. Du som ny förstärkning till vår organisation kommer utöver dina egna specialområden, att arbeta gränsöverskridande med andra kollegors ansvarsområden för att vi ska kunna hantera nya uppdrag med kort varsel och även kunna täcka upp för varandra när det behövs. Dina uppdrag kan bli arbete med mjuka frågor som inom samverkan, planering och samhällsutveckling, med rena handläggningsärenden ...
2021-10-15 2021-11-08
Hedemora kommun Miljöinspektör
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen söker en Miljöinspektör. Hedemora erbjuder stora möjligheter till ett rikt friluftsliv vid sjöar, berg och skog samt inomhusarenor med gym, bad och padel. Vi har längdskidåkning i Brunnsjöbergets skidanläggning med konstsnö efter fem minuters bilfärd. Gillar man att åka alpint finns ett flertal anläggningar i närheten med upp till 30 minuters bilfärd. Vill man aktivera sig med ett större kulturellt utbud är det nära till Borlänge och Falun och två timmar med tåg till Stockholm. Vi välkomnar till en a...
2021-10-15 2021-11-07
Borlänge kommun, Sociala sektorn/funktionshinderomsorgen Handledare till sysselsättning inom socialpsykiatrin/DV LSS
Arbetet som handledare är kreativt och varierande. I arbetet ingår det att handleda, planera och strukturera olika arbetsuppgifter med utgångspunkt från brukarens unika förutsättningar. Arbetet innebär även samverkan med andra aktörer som är viktiga i brukares nätverk, så som boendestöd, servicebostäder, myndighetskontakter, arbetsgivare och vårdkontakter. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och arbetar målinriktat. Genom kompetens, engagemang och kreativitet finner du lösningar och metoder som utvecklar verksamheten. Eftersom syssels...
2021-10-14 2021-10-28
Hedemora kommun KVALITETSUTVECKLARE - Omsorgsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen söker en kvalitetsutvecklare. Omsorgsförvaltningen består av tre avdelningar som innefattar individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, hälso-och sjukvård, hemtjänst samt utförarorganisation LSS, boendestöd och socialpsykiatri. I förvaltningen arbetar ca 800 personer. Förvaltningens övergripande kvalitetsutvecklare ska flytta till annan ort och nu söker vi hennes efterträdare. Arbetsuppgifter: Som kvalitetsutvecklare hos omsorgsförvaltningen får du en bred tjänst där du är navet i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsar...
2021-10-14 2021-11-05
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Barnskötare till Skräddarbackens förskolor
Arbetsuppgifter: *pedagogiskt arbete i barngrupp. *säkerställa att barnen får bästa möjliga möjlighet för utveckling. *arbeta med systematiskt kvalitetsarbete( planera, genomföra, utvärdera, analysera). *samarbete med vårdnadshavare, specialpedagog habilitering samt övriga externa samarbetspartners. * arbeta med digitala verktyg. Uppdragets fokus är att varje barn ska få det stöd de behöver för att nå så långt som möjligt i sin utveckling i förhållande till samtliga mål i förskolans läroplan. Vill du jobba med målen i fokus och läroplanen s...
2021-10-14 2021-10-27
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Förskollärare? - Bullermyrens förskolor växer
Vi söker dig, engagerad och nyfiken förskollärare, som vill vara med och driva det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Du ska vara väl förtrogen med förskolans läroplan och uppdrag. Du, tillsammans med arbetslaget, kommer ansvara för det pedagogisk arbetet och det kontinuerliga kvalitetsarbetet för verksamheten. Som förskollärare kommer du att ingå i ett arbetslag där ni har ett gemensamt ansvar för att skapa förutsättningar för ett lustfyllt lärande utifrån förskolans läroplan men där du som förskollärare har ett större ansvar. Du...
2021-10-14 2021-11-04
Resurs Psykolog till skolan
Som psykolog hos oss på centrala elevhälsan - Avesta Resurs - kommer du, tillsammans med våra andra psykologer, vara den som bidrar med psykologperspektivet gällande ärenden till teamet. Du arbetar ur ett skolperspektiv med fokus på inlärning och pedagogisk vägledning men också med hälsofrämjande arbete och att förebygga psykisk ohälsa. Du är en av professionerna som utreder vilka hinder som står i vägen för att eleven skall lyckas i skolan, och är med och utformar insatser som tar hänsyn till elevens hemsituation, relationer, skolsituation, ...
2021-10-14 2021-10-28
Avesta kommun, Förskola Vik. förskollärare till förskolorna Rödluvan & Tallåsen
Som förskollärare i vårt område tar du ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen ; Lpfö18 Du ska planera, genomföra, följa upp, utvärdera, analysera och dokumentera förskolans verksamhet så att utveckling sker. Raster och planeringstid är schemalagda och arbetsplatsträffar ligger inom arbetstidsramen. Du ska vara nära barnet på barnets nivå; sitta på golvet, vara ute, vara inne, vid matsituation, vid blöjbyten, vid hygiensituationer och vila, du ska kunna lyfta och bära barn vid behov. Du ska verka för att undervisningen ...
2021-10-14 2021-10-28
Avesta kommun, Förskola Förskollärare till Krylbo/Karlbo & Norra förskoleområdet
Som förskollärare i våra områden tar du ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen ; Lpfö18 Du ska planera, genomföra, följa upp, utvärdera, analysera och dokumentera förskolans verksamhet så att utveckling sker. Raster och planeringstid är schemalagda och arbetsplatsträffar ligger inom arbetstidsramen. Du ska vara nära barnet på barnets nivå; sitta på golvet, vara ute, vara inne, vid matsituation, vid blöjbyten, vid hygiensituationer och vila, du ska kunna lyfta och bära barn vid behov. Du ska verka för att undervisningen...
2021-10-14 2021-10-28
Vansbro kommun Barnskötare
Arbetet som barnskötare innebär att du är med bidrar till barnens lärande- och utvecklingsprocess både vad gäller känslor, skapande och rörelse tillsammans med ansvarig förskollärare. Du kommer arbeta med barngrupper i åldrarna 1-5 år
2021-10-14 2021-10-31
Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Plan- och mark Är du vår nya mark- och exploateringsingenjör?
Som mark- och exploateringsingenjör kommer du att utgöra en viktig del av mark- och exploateringsenheten tillsammans med våra två andra mark- och exploateringsingenjörer. Du har även markförvaltare, biologer, vattenstrateg och en administratör i din närhet. Vi har också ett nära samarbete med bland annat planenheten, stadsmiljöenheten och övriga verksamheter inom samhällsbyggnadssektorn och övriga kommunkoncernen. Exempel på arbetsuppgifter är följande: - Aktivt medverka i hela detaljplaneprocessen inkl. genomförande - Köp och försäljning av ...
2021-10-13 2021-10-28
Borlänge kommun, Sociala sektorn/äldreomsorgen Är du vår nya kollega? Nu söker Kungsljuset undersköterskor
Hos oss har du stor möjlighet att påverka din egen arbetsdag och även arbetstider då vi använder oss av individuell schemaplanering. I vår arbetsgrupp ingår undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, gruppledare, planerare, biträdande enhetschef och enhetschef. Det finns ett gott samarbete mellan de olika professionerna på Kungsljuset. Du arbetar med sedvanliga arbetsuppgifter för undersköterskor. Arbetet innebär att ge god vård och omsorg samt stöd till äldre personer. Du behöver vara flexibel angående arbetstider då arbetet är förlagt s...
2021-10-13 2021-10-28
Borlänge kommun, Nygårdsskolan Lärare F-3 till Nygårdskolan
Uppdraget består av att vara klasslärare för en klass från förskoleklass till årskurs 3. Du kommer att ingå i ett team där god samarbetsförmåga, flexibilitet och arbetsglädje råder. I teamet ingår bland annat andra klasslärare, fritidspedagoger och resurspersonal. Du kommer tillsammans med ditt team arbeta kollegialt kring planering, utvärdering/uppföljning och elevernas pedagogiska och sociala utveckling i stort. Tillsammans med personal, skolledning och elever driver och bidrar du till utveckling av verksamheten. Under vårterminen är det mö...
2021-10-13 2021-10-28
Borlänge kommun, Sociala sektorn/personlig assistans Handläggare till Funktionshinderomsorgen
Att arbeta som handläggare i vår verksamhet innebär att du är ett viktigt stöd till enhetscheferna och verksamheten i det dagliga arbetet med allt vad det innebär. Exempel på arbetsuppgifter kan vara schemaläggning, schemaplanering, beställningar, tidsredovisning, hantera fakturor. Viss myndighetskontakt förekommer liksom samverkan internt. Utöver att vara chefsstöd ingår det även att handlägga ersättningar för kommunens externa assisansbolag. Vi arbetar bland annat i verksamhetssystemen; Heroma, Raindance och Viva (snart Life Care). Vi förv...
2021-10-13 2021-10-28
Malung-Sälens kommun Sjuksköterska Natt
Malung-Sälens kommun söker en sjuksköterska för nattarbete. Som Sjuksköterska hos oss ingår du i HSR-enheten som även utgörs av distriktsköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Sjuksköterskan ansvarar för sedvanliga hälso- och sjukvårdsinsatser i hemsjukvård och på kommunens vård- och omsorgsboenden dygnet runt. De grundläggande uppgifterna är att bedöma, besluta och sätta mål utifrån individens behov. Vi dokumenterar enligt ICF i systemet Treserva. Som nyanställd hos oss får du ta del av vårt introduktionsprogram. I detta ingår intr...
2021-10-13 2021-11-13
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Dagbarnvårdare till kollektivet Myrstacken
Pedagogisk omsorg styrs av skollagen, främst kapitel 25. Förskolans läroplan är vägledande för pedagogisk omsorg. Dagbarnvårdaren arbetar utifrån Lpfö18 (förskolans läroplan) och utgår från vardagspedagogiken där naturliga tillfällen tas tillvara för att stimulera och stödja barns utveckling och lärande. Språkutveckling är ett prioriterat utvecklingsområde inom pedagogisk omsorg i Borlänge kommun. Ett medvetet och genomtänkt arbetssätt med utrymme för spontanitet i vardagen är förutsättningar för att kunna ta tillvara de möjligheter som finns ...
2021-10-12 2021-10-27
Resurs Skolsköterska till Avesta Kommun
Att vara skolsköterska kan vara ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns. Arbetet som skolsköterska innebär att du är en viktig medlem i skolans elevhälsoteam där du bidrar med din medicinska kompetens. I vårt gemensamma elevhälsoarbete har vi stort fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Ditt uppdrag kring elevhälsans medicinska insatser i skolan utförs i enlighet med gällande råd och anvisningar. Tillsammans med skolläkare, skolans elevhälsoteam och skolledning ansvarar du för att skapa bästa möjliga förutsättningar för...
2021-10-12 2021-10-26
Avesta kommun, Västmanland-Dalarna Miljö o bygg Plan- och Byggchef
Som plan-och byggchef leder du enheten plan- och bygg med fokus på en hållbar och stark utveckling av kommunerna. Det är 13 skickliga specialister i enheten som ansvarar för bygglov, planer och remissvar. Ditt fokus är att engagera, motivera och driva samarbetet både inom enheten, i förvaltningen och gentemot kommunerna och externa aktörer. I ditt ansvar ingår att * leda och utveckla verksamheten inom enheten för plan- och bygg * driva utvecklingsprocesser avseende digitalisering * hantera budget och ekonomisk uppföljning för enheten * ge ...
2021-10-12 2021-10-18
Avesta kommun, Kommunkansliet Ekonom till Avesta kommun
Ekonomiavdelningens uppgift är att samordna kommunens ekonomihantering samt att fungera som stöd i olika ekonomiska frågor. Avdelningen består av ekonomi, redovisning och upphandling. Som vikarierande ekonom har du som huvudsaklig arbetsuppgift att samordna kundprocessen, med särskilt ansvar för kundreskontra. Utöver detta kommer din roll även omfatta vanligt förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning som bland annat: • Leverantörsreskontra • Avstämningar • Löpande redovisning Vi använder Agresso/Unit4 ERP som ekonomisystem samt fle...
2021-10-12 2021-10-31
Avesta kommun, Domarhagen Högstadiet Lärare i matematik till Domarhagsskolan
Undervisning i matematik med tillhörande arbetsuppgifter, ansvar för tre egna grupper samt resurstid i annan klass.
2021-10-12 2021-10-26
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Dagbarnvårdare till kollektivet Trollsländan
Pedagogisk omsorg styrs av skollagen, främst kapitel 25. Förskolans läroplan är vägledande för pedagogisk omsorg. Dagbarnvårdaren arbetar utifrån Lpfö18 (förskolans läroplan) och utgår från vardagspedagogiken där naturliga tillfällen tas tillvara för att stimulera och stödja barns utveckling och lärande. Språkutveckling är ett prioriterat utvecklingsområde inom pedagogisk omsorg i Borlänge kommun. Ett medvetet och genomtänkt arbetssätt med utrymme för spontanitet i vardagen är förutsättningar för att kunna ta tillvara de möjligheter som finns ...
2021-10-12 2021-10-27
Vansbro kommun, Fastighet & Service Vaktmästare - timvikarie
Som vaktmästare är din huvudsakliga arbetsuppgift att ge daglig service så att verksamheterna fungerar på bästa sätt. Du kommer att utföra alla förekommande typer av tjänster såsom reparationer, montering, flytt av utrustning, snöröjning och skräpplockning mm. Du kommer att jobba med skriftliga arbetsordrar med hjälp av tekniska hjälpmedel.
2021-10-11 2021-10-25
1 2 3 4 >