Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb i Dalarnas län

Här kan du hitta alla lediga jobb i Dalarna i den offentliga sektorn. Kategorisera din sökning ovan för ett mer träffsäkert resultat. Välj antingen ett brett område, som hotell, restaurang, storhushåll eller säkerhetsarbete, eller gör en mer specificerad sökning under en kategori. Hos oss hittar du den optimala listningen för offentliga jobb Dalarnas län, så har du tänkt söka jobb i Dalarna, är detta det bästa stället att börja på.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Timvikarier till Barnomsorgen
Som vikarie går du in i den ordinarie pedagogiska verksamheten och tar ansvar för en grupp barn. Det innebär att du är aktiv i barnens lek och att du skapar förutsättningar för aktivitet och stimulans i verksamheten. Ibland får du vara den som leder en aktivitet och ibland är du en medlekande vuxen. Du förväntas ta ansvar för aktuella arbetsuppgifter samt ha god överblick över barngruppen. Exempel på andra arbetsuppgifter som kan ingå är pedagogiska måltider, utevistelser och aktiviteter med barn, hjälp vid på- och avklädning. I förskolan kan l...
2023-01-27 2023-02-17
Hedemora kommun Förskollärare - Ekorren
Bildningsförvaltningen söker en förskollärare till förskolan Ekorren i Långshyttan. I Hedemora kommun arbetar förskolorna utifrån ett reflekterande, undersökande och projektinriktat arbetssätt där läroplanen ska förverkligas och ligga till grund. Förskolan satsar på kompetensutveckling inom pedagogisk dokumentation, språkutveckling samt natur- och teknikområden. I kommunens förskolor arbetar man aktivt med miljö- och jämställdhetsfrågor. Sedan hösten 2019 har Hedemora kommun pedagogiska utvecklingsledare som stöttar arbetslagen i det pedagog...
2023-01-27 2023-02-12
Avesta kommun, Karlfeldtgymnasiet Gymnasielärare i juridik till ekonomiprogrammet
Vi vågar satsa och det ger resultat. Karlfeldtgymnasiet är en skola på frammarsch och här finns tolv nationella program, varav åtta yrkesprogram och fyra högskoleförberedande. Vi arbetar mycket med internationella relationer och har goda kontakter med andra europeiska länder. Skolan deltar i pågående Erasmus-projekt där personal och även elever kommer att få möjlighet att resa och uppleva skolmiljöer i andra länder och få dela erfarenheter. Vi har ett nära samarbete med näringslivet både lokalt och nationellt, vilket öppnar upp möjligheter för ...
2023-01-27 2023-02-12
Avesta kommun, Förskola Pooltjänster till Krylbo/Karlbo förskoleområde och förskolan Triangeln
Som anställd med pooltjänst har du en placering på en förskola och arbetar vid ordinarie personals frånvaro samt stärker upp bemanningen utifrån behov. Du har ett grundschema att utgå ifrån men vid personals frånvaro kommer ditt grundschema att kunna justeras tillfälligt, dock inom ramen för en 40h arbetsvecka, du bör därför vara flexibel och kunna ställa om snabbt till andra arbetstider än ditt grundschema. Du kommer att arbeta nära barnen och följa den redan planerade verksamheten på aktuell avdelning. Arbetet kan innebära att du är på fle...
2023-01-27 2023-02-09
Vansbro kommun Omvårdnadspersonal till Berghedens äldreboende
Nu söker ny kollega till vårt team av omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen med placering på Berghedens äldreboende. Du blir placerad på Berghedens äldreboende men du kommer vid behov arbeta på andra äldreboenden i Vansbro kommun. Som undersköterska i Vansbro kommun bidrar du till ett utvecklande och givande arbete där du får använda och utveckla din kompetens. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt där brukarens förmåga stärks och bibehålls. Du ger individen omsorg, vård och service i det dagliga livet. Våra brukare ska ha en...
2023-01-27 2023-02-12
Borlänge kommun, Sociala sektorn Handläggare, bostadsanpassningsbidrag
Ditt uppdrag som handläggare är att med Borlängebon i centrum ta emot ansökningar, utreda och fatta beslut om rätten till bostadsanpassningsbidrag enligt rådande lagar, regler och styrdokument. Som handläggare kommer du även att bistå med kunskaper kring möjliga lösningar om hur aktuella bostäder bäst kan anpassas. I uppdraget ingår god service till Borlängeborna genom att vägleda och föreslå olika lösningar för sökande liksom att omvärldsbevaka rättsutvecklingen, produkter för ordinär bostadsanpassning och hjälpmedelsprodukter i länet. Du arb...
2023-01-27 2023-02-19
Avesta kommun, Omsorgsförvaltning Enhetschef myndighetsutövning till Avesta kommun
Tjänsten innebär personal- verksamhets- och budgetansvar för enheten myndighetsutövning och administration. Kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling är en viktig del av tjänsten och i din roll säkerställer du att myndighetsutövningen är rättssäker, effektiv och att nya arbetsmetoder implementeras. I rollen som enhetschef fungerar du som ett stöd och kunskapsbank för dina medarbetare. Du arbetar även med att upprätta och ajourhålla styrdokument. Omvärldsanalys är en viktig uppgift och du kommer vara den som säkerställer att föreskrifter, föror...
2023-01-26 2023-02-12
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Hushagens söker 2 drivna och lösningsfokuserade förskollärare
Som förskollärare ansvarar du för att ni tillsammans i arbetslaget skapar målstyrda processer som syftar till omsorg, utveckling och lärande med läroplanen som grund. Tillsammans i arbetslaget planerar, dokumenterar och utvärderar ni verksamheten utifrån både individ- och gruppnivå. Du ansvarar för att ni tillsammans i arbetslaget anpassar och utvecklar verksamheten efter barnens intressen och behov där leken är betydande. Du bidrar också med din kompetens till utveckling och organisation på den förskola du arbetar på, samt med utveckling i hel...
2023-01-26 2023-02-08
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Förskollärare med intresse för skog och natur? Välkommen till Medväga förskola!
Som förskollärare ansvarar du för att ni tillsammans i arbetslaget skapar målstyrda processer som syftar till omsorg, utveckling och lärande med läroplanen som grund. Tillsammans i arbetslaget planerar, dokumenterar och utvärderar ni verksamheten utifrån både individ- och gruppnivå. Du ansvarar för att ni tillsammans i arbetslaget anpassar och utvecklar verksamheten efter barnens intressen och behov där leken är betydande. Du bidrar också med din kompetens till utveckling och organisation på den förskola du arbetar på, samt med utveckling i hel...
2023-01-26 2023-02-08
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Administrativ assistent till äldreomsorgen
Vi behöver hitta dig som har en hög servicekänsla och en utvecklad administrativ förmåga. Som administrativ assistent hos oss kommer du att arbeta med allmänna administrativa arbetsuppgifter samt mer specifika arbetsuppgifter inom äldreomsorgen. Dina arbetsuppgifter är varierande men ditt huvudansvar är personaladministration såsom anställningsavtal, lönerapportering, fakturakontroll, schemahantering, personalplanering och telefonservice. Du kommer vara ett administrativt stöd åt enhetschefer inom äldreomsorgen samt tillser att övriga förekom...
2023-01-26 2023-02-09
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Biträdande rektor till Eken och Nattviolens Förskolor
Som biträdande rektor kommer du, i nära samarbete med rektor och pedagogiska utvecklare, driva verksamheten framåt. I uppdraget ligger delar av det systematiska kvalitetsarbetet samt ytterligare från rektor delegerade arbetsuppgifter mot verksamheten. Biträdande rektor är tillförordnad rektor vid ordinarie rektors frånvaro. I tjänsten ingår chefsberedskap var tredje vecka eftersom det bedrivs nattverksamhet.
2023-01-25 2023-02-07
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Driven barnskötare till Bryggargården
Som barnskötare ansvarar du tillsammans med dina kollegor i arbetslaget, för att skapa en trygg verksamhet för barnen, som syftar till omsorg, utveckling och lärande med läroplanen som grund. Tillsammans i arbetslaget planerar, dokumenterar och utvärderar ni verksamheten utifrån både individ- och gruppnivå. Du ansvarar tillsammans med de andra i arbetslaget för att anpassa och utveckla verksamheten efter barnens intressen och behov där leken är betydande. Du bidrar också med din kompetens till utveckling på den förskola du arbetar på, samt med ...
2023-01-25 2023-02-08
Hedemora kommunfastigheter AB Sommarjobb! PARKAVDELNINGEN
Vår parkavdelning söker sommarvikarier för skötsel av våra utemiljöer under sommarsäsongen. Är du en positiv person som uppskattar att arbeta i utemiljö? Har du ett parkintresse? Då är du den vi söker! Vi har ansvar för utemiljöer där skötsel och underhåll av gräsytor, planteringar, lekplatser, häckar och ogräsbekämpning är en del av arbetet. Maskinkörning av gräsklippare och mindre arbetsmaskiner kan förekomma. Även andra arbetsuppgifter inom parkskötsel förekommer. Arbetet är fysiskt krävande och utförs i alla väder.
2023-01-25 2023-02-28
Hedemora kommunfastigheter AB Hedemora kommunfastigheter AB söker en Idrottsplatsarbetare/Maskinförare/Anläggningsarbetare
Hedemora kommunfastigheter AB, söker en idrottsplatsarbetare/maskinförare/anläggningsarbetare med placering i Hedemora. Vi arbetar i huvudsak med skötsel av Hedemora kommuns gator och grönområden, idrottsanläggningar, skolor och förskolor samt Hedemorabostäders yttre skötsel. Hedemora kommunfastigheter AB, söker en idrottsplatsarbetare som ansvarar för skötsel och underhåll av kommunens idrottsanläggningar med störst fokus på Ishallen och Vasaliden. Utöver dessa anläggningar arbetar du med fotbollsplaner, Ridanläggning och Elljusspår. Sköts...
2023-01-25 2023-02-28
Avesta kommun, Omsorgsförvaltning Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Tjänstens övergripande uppdrag är att kvalitetssäkra vården. Det vill säga att finnas till för vårdtagarna och utifrån hälso- och sjukvårdsområdet ansvara för att kommunen driver och sköter sitt uppdrag inom gällande lagar och föreskrifter. MAS är väl insatt i verksamheten, gör verksamhetsbesök samt följer upp riktlinjer, föreskrifter och lagar. Du tar fram rapporter och underlag till både förvaltningen och den politiska styrningen. Du har vidare huvudansvaret för att initiera, utveckla och implementera nya rutiner när det behövs. Som MAS har d...
2023-01-24 2023-02-05
Borlänge kommun, Sociala sektorn/Hälso- och sjukvård Vikarierande Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR
I arbetet som vikarierande medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) är du del av hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp och arbetet sker i nära samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), verksamhetschef hälso- och sjukvård, enhetschef för rehabiliteringen samt utvecklare för hälso- och sjukvård. I uppdraget som MAR är kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet centralt. Genom utvecklingsarbete, tillsammans med bland annat hälso- och sjukvårdsledningen och i dialog med verksamheten, arbetar du för att trygga en god och säker vård, med ...
2023-01-24 2023-02-14
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/Service och stöd, servicecenter Vikarier till servicecenter
Som kommunvägledare på Servicecenter är du första kontakten med de som söker kontakt med Borlänge kommun oavsett om de ringer, mejlar, chattar eller besöker vår reception. Med hjälp av vårt ärendehanteringssystem och andra verksamhetssystem ger du Borlängeborna svar på många av deras frågor direkt. Vissa frågor slussar du vidare till kollegorna i övriga verksamheter på kommunen. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av att: • Hantera och svara på vanliga frågor från Borlängebon. • Ta emot och hjälpa till med ansökningar, kopiera, skriva u...
2023-01-24 2023-02-06
Vansbro kommun Matte/No Lärare, årskurs 7-9
Som lärare i vår kommun ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö som leder till ett ökat lärande för alla. Där alla elever känner nyfikenhet och lust att lära. Du bidrar till, att tillsammans med kollegor skapa en helhet kring eleven. I det kollegiala lärandet kommer du tillsammans med arbetslaget skapa möjligheter för att alla elever ska lyckas. Du är med och utvecklar den pedagogiska verksamheten och arbetar med ett inkluderande förhållningssätt. I arbetet ingår att planera, dokumentera, följa upp och utvärdera.
2023-01-24 2023-02-07
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Kom och gör skillnad, på riktigt!! Bli Lots i vår Krimgrupp!
Som lots har du en motiverande, stödjande och samordnande roll. Målet är att stödja individen i processen ur kriminalitet och vidare i livet med stöd från socialtjänsten. På en konkret nivå innebär detta: - uppsökande arbete - kartläggning av individuella behov - samordna samverkanspartners som behövs för t.ex. arbete/boende/drogproblematik - samordna insatserna runt borlängebon - motivationsarbete med borlängebon - arbeta med individuella handlingsplaner Arbetet innebär ett nära samarbete med resterande kollegor inom Krimgruppen såväl som ...
2023-01-24 2023-02-19
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Vill du arbetsleda utan att vara chef?
Vi söker nu två 1:e socialsekreterare till våra barn och unga grupper. Den ena tjänsten är tillsvidare, där kommer du arbetsleda den arbetsgruppen som även inkluderar våld i nära relation. Eftersom det i gruppen ingår socialsekreterare som enbart jobbar med vuxna kopplat till våld i nära relation är det viktigt att du har någon form av erfarenhet inom våld i nära relation då du ska ärendehandleda och vägleda dessa medarbetare. Den andra tjänsten är ett vikariat under en föräldraledighet. I rollen som 1:e socialsekreterare kommer du utgöra ett ...
2023-01-24 2023-02-14
Avesta kommun, Kommunkansliet Administrativ chef
Du har personal-, verksamhet, och budgetansvar för 13 medarbetare inom verksamheterna administration och arkiv, kommunikation samt servicecenter som ger samhällsvägledning till våra medborgare. Du organiserar, leder och samordnar arbetet med utgångspunkt i tillitsbaserad ledning och styrning. Tillsammans med dina medarbetare finns ett tydligt uppdrag att stärka och utveckla processer inom samtliga verksamhetsområden. Som chef har du självklart ett strategiskt ansvar men rollen innebär också att vara operativt involverad i arbetet. Arbetet som...
2023-01-24 2023-02-13
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/Service och stöd, servicecenter Kommunvägledare - sommarvikarie
Som kommunvägledare på Servicecenter är du första kontakten med de som söker kontakt med Borlänge kommun oavsett om de ringer, mejlar, chattar eller besöker vår reception. Med hjälp av vårt ärendehanteringssystem och andra verksamhetssystem ger du Borlängeborna svar på många av deras frågor direkt. Vissa frågor slussar du vidare till kollegorna i övriga verksamheter på kommunen. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av att: • Hantera och svara på vanliga frågor från Borlängebon. • Ta emot och hjälpa till med ansökningar, kopiera, skriva u...
2023-01-24 2023-02-06
Hedemora kommun Gatutekniker
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen söker en Gatutekniker då nuvarande kollega kommer att gå i pension till våren. Vi välkomnar till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet ska märkas hos våra invånare. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar bl.a. miljö och hälsoskyddsfrågor, bygglov, GIS- och mätningsverksamhet, översikts- och detaljplanering, fastighetsf...
2023-01-24 2023-02-20
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Personlig assistent inom LSS
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att brukaren kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt? Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent. I dina arbetsuppgifter ingår för yrket sedvanliga arbetsuppgifter som är att: • stötta brukaren i allt det dagliga • vara brukaren behjälplig med sin personliga omsorg • utföra hushållsuppgifter hos och med brukaren Arbetstiden är enbart schemalagd till dagtid Det är ett varierande arbete som innefattar det dagliga i en persons liv och tjänsten innebär sc...
2023-01-23 2023-02-06
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Processkoordinator
• Samordna projektets alla insatser • Vara arbetsledare och samordnare för övriga personal inom projektet. • Vara kontaktperson mot Skolverket • Ordna fortbildning • Arrangera möten • Samla information • Sprida information • Uppdatera rutiner • Leda implementering • Dokumentation till Skolverket • Följa upp ekonomin tillsammans med förvaltningsekonomen • Förbereda möten med lokala teamet
2023-01-23 2023-02-05
1 2 3 4 5 >