Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Burlövs kommun, Burlövsbadet Badvärd och Drifttekniker
I mars 2022 öppnade det nya Burlövsbadet. Det nya badet bedriver en verksamhet och har en funktion som lockar alla människor; oavsett ålder, kön eller etnicitet. De tre besökskategorierna är allmänhet, skola och föreningsliv. Temat är Liv och rörelse. Anläggningen erbjuder skolsim, motionssimning, vattenträning, lek, bistro, men även gruppträning i två gruppträningsrum. Badet driver ett modernt gym med bland annat E-Gym som fungerar som en personlig virtuell tränare. Det finns även en multibassäng som används för babysim, minisim, vattengympa ...
2022-10-06 2022-10-26
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare till Vårdcentralen Arlöv
Vi välkomnar nu en specialistläkare som brinner för den nära vården och framtidens hälsosystem! Som specialistläkare hos oss erbjuds du ett varierande och utvecklande arbete. Tjänsten omfattar framför allt mottagningsarbete på vårdcentralen. Du har även möjlighet att vara med och påverka äldres hälsa. Brinner du för detta går tjänsten att kombineras med ansvar för någon av våra specialistmottagningar. Har du intresset kan du även delta i utvecklingen för våra diabetespatienter. Här på vårdcentralen i Arlöv har vi patientens behov i fokus. Vi ...
2022-10-05 2022-11-01
Burlövs kommun, Hemteamet och SSK Distriktssköterska/Sjuksköterska
Vi söker en sjuksköterska som vill vara en del av utvecklingen hos oss inom Vård och omsorg! Uppdraget är att samarbeta i tvärprofessionella team. Teamets uppgift är att bedriva hälso- och sjukvård inom kommunens ansvarsområde. I ditt arbete samverkar du med övriga yrkeskategorier i verksamheten samt ansvara för handledning och delegering till omvårdnadspersonal. Teamets arbete präglas av ett salutogent, flexibelt och lösningsfokuserat arbetssätt med den enskildes behov i centrum. Du arbetar självständigt, men samtidigt är du en viktig del a...
2022-10-03 2022-10-31
Burlövs kommun, Hemteamet och SSK Distriktssköterska/Sjuksköterska kväll och natt 32h/v
I Burlöv har vi fokus på utveckling och förbättring. Som ett led i detta arbete har vi tecknat avtal med Vårdförbundet som innebär kortare arbetstid för våra sjuksköterskor som arbetar kväll och natt. Nytt heltidsmått är 32 timmar/vecka. I ditt arbete ska du samverka med övrig personal kväll/natt. Vi dokumenterar i Procapita och använder oss av befintliga kvalitetsregister.
2022-10-03 2022-10-31
Burlövs kommun, Centrala mottagningsenheten Modersmålslärare i Finska
Vi söker modersmålslärare i : Finska 10 % Du ska bedriva undervisning i ämnet modersmål, men också kunna genomföra studiehandledning på modersmålet med nyanlända elever i skolans olika ämnen. Arbetet kommer att fördelas på olika grundskolor i kommunen, i nära samarbete med rektorer och klasslärare. Du ska följa kursplanen i ämnet modersmål, samt göra skriftliga omdömen och sätta betyg. Även undervisning och handledning av elever på Centrala Mottagningsenheten kan komma att bli aktuellt. Centrala Mottagningsenheten är dit nyanlända elever ...
2022-10-03 2022-10-17
Burlövs kommun, Socialförvaltningen Verksamhetsutvecklare med fokus på vård och omsorg
I rollen som verksamhetsutvecklare är du socialförvaltningens specialist på utveckling och uppföljning inom vård och omsorg. Du arbetar nära verksamheterna i ett växelspel där du följer upp och stödjer verksamheterna i sin utveckling, såväl strategiskt som operativt. Du förväntas även driva övergripande projekt framåt inom införande och utveckling. Vidare bevakar du det som händer i omvärlden och bidrar till planering och genomförande av kommande utvecklingsarbete. Du är sakkunnig gentemot förvaltningsledningen och verksamheterna och stöttar...
2022-09-30 2022-10-14
Burlövs kommun, Måltid och lokalvård Enhetschef lokalvård
Vi erbjuder dig ett stimulerande uppdrag där du kommer att arbeta med verksamhetsutveckling av lokalvården, med långsiktiga avtal och en arbetsgrupp med bred kompetens som grund. Du kommer vara en av två enhetschefer inom lokalvården. Som enhetschef för lokalvården kommer du att leda verksamheten enligt beställar-/utförarkonceptet, där din roll är att vårda och utveckla kundrelationer med förvaltningar inom Burlövs Kommun. Du initierar och driver utvecklingsfrågorna inom området i nära samarbete med övriga professioner, externa kontakter och ch...
2022-09-29 2022-10-19
Burlövs kommun, Svenshögs förskola. Timvikarier till förskolor i Arlöv
Är du intresserad av att timvikariera inom förskolor i Arlöv? Att arbeta som timvikarie innebär att med kort varsel jobba enstaka timmar eller på ett kortare vikariat. Under perioder kan det innebära i princip heltid. Du ska kunna hoppa in i våra verksamheter vid frånvaro av den ordinarie personalen. Det innebär att du har en förmåga att snabbt anpassa dig till nya miljöer och har lätt för att samarbeta. Utifrån verksamhetens behov och dina önskemål finns det möjligheter att anpassa hur mycket och när du vill jobba. Vi handhar alla korttidsvik...
2022-09-28 2022-10-11
Burlövs kommun, Individ- och familjeomsorg Socialsekreterare till Arbete och försörjning
Tjänsten innebär att arbeta med myndighetsutövning av ekonomiskt bistånd och missbruk i nära samarbete med verkställigheten och övriga verksamheter inom IFO. Vårt stöd till individen bygger på att utreda behov av insatser, följa upp individers planering och besluta om rätt till ekonomiskt bistånd eller missbruksvård. Förutsättningen för arbetet är att samverka både inom kommunen och med andra myndigheter. Arbetet med socialt arbete innebär för oss ett socialt förändringsarbete där vi arbetar utifrån människors individuella förutsättningar.
2022-09-28 2022-10-12
Burlövs kommun, Barn och familj Socialsekreterare till Barn och familj
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som socialsekreterare kommer vara att bedriva utredningsarbete enligt SoL och LVU med inriktning mot barn och ungdomar 0-18 år samt följa upp beslutade insatser såsom öppenvårdsinsatser och institutionsplaceringar. Vi arbetar med barnets bästa i fokus och för att tillvarata och utveckla individens och nätverkets resurser. Arbetet innebär att du samverkar med barnets nätverk samt med interna och externa samarbetspartners såsom förskola, skola, BUP, polis, Barnahus etc. I det dagliga arbetet får du stöttning oc...
2022-09-27 2022-10-18
Burlövs kommun, Burlövsbadet Badvärd med inriktning som simlärare
I mars 2022 öppnade det nya Burlövsbadet. Det nya badet bedriver en verksamhet och har en funktion som lockar alla människor oavsett ålder, kön eller etnicitet. De tre besökskategorierna är allmänhet, skola och föreningsliv. Temat är Liv och rörelse. Anläggningen kommer att erbjuda skolsim, motionssimning, vattenträning, lek, bistro. Vi driver även ett modernt gym med E-gym, gruppträning i två gruppträningsrum varav det ena är Prama och det andra är enligt traditionell modell. Det finns även en multibassäng som används för babysim, minisim, va...
2022-09-26 2022-10-10
Burlövs kommun, Ekonomiavdelningen Controller
Som controller inom den centrala ekonomiavdelningen kommer du att delta i det löpande ekonomiarbetet med budget och bokslut. Utöver det förväntas du även medverka och leda utredningsuppdrag och utvecklingsprojekt inom ekonomiområdet. Eftersom ekonomifunktionen är under ständig utveckling och förändring innebär det att arbetsuppgifter kan förändras över tid. Du rapporterar direkt till vår ekonomichef. Vi erbjuder ett utmanande och intressant controllerroll som, tillsammans med ytterligare en controller, i huvudsak ger service till Utbildni...
2022-09-24 2022-10-09
Burlövs kommun, Löneservice Lönechef till gemensam löneserviceenhet för tre kommuner
Som chef för Löneservice leder du arbetet och tillsammans med dina medarbetare driver du den gemensamma löneleveransen till de tre kommunerna Burlöv, Kävlinge och Staffanstorp. Vi driver verksamhetsutvecklingen med processer, digitalisering och automatisering som ledord. Hos oss går kvalitetssäkring och effektivitet hand i hand. Vi ser att du möjliggör denna utveckling genom ett nära ledarskap, en självklar struktur samt ett stort mått av koordinering av uppdragen och leveransen. Vi tänker tillsammans och tar gemensamt ansvar för helheten! ...
2022-09-21 2022-10-12
Burlövs kommun, Dalslund 7-9 Elevassistent till Dalslund 7-9
Vi söker dig som är positiv och engagerad och som vill vara ett stöd till någon eller några av våra elever. Du trivs med att arbeta enskilt med elev såväl som att arbeta med eleven i klassrummet. Du förstår värdet av integrering, men ser också möjligheter när integrering inte är den optimala lösningen. Du kommer att ingå i ett arbetslag med lärare och specialpedagog där var och ens uppdrag är lika viktigt och där helheten för barnen prioriteras. Den psykosociala arbetsmiljön skall bygga på öppenhet, samarbete och nyfikenhet. Du har mycket ene...
2022-09-20 2022-10-16
Burlövs kommun, Dalslund 7-9 Skolbibliotekarie till Åkarps skolor F-9
Nu söker vi en engagerad och driven skolbibliotekarie. Vi har ett pågående arbete på skolorna gällande att öka elevers läsförståelse och i din roll som skolbibliotekarie är du en oerhört viktig resurs i det fortsatta arbetet. Du är placerad på Dalslund 4-9 men arbetar med elever från samtliga enheter. Åkarps skolbibliotek är väl integrerat i verksamheten och har två gånger fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Skolbibliotekarien deltar i arbets- och ämneslag efter behov och samverkar nära med skolledningen. Skolbibl...
2022-09-20 2022-10-16
Burlövs kommun, Socialförvaltningen Timvikarier - Habiliteringsassistenter LSS
Vi söker timvikarier som motiveras av att göra skillnad och som har viljan att förbättra livskvaliteten utifrån brukarens individuella behov. Här får du möjlighet att vara delaktig i brukarens vardag och bidra till att brukarna får ett gott liv, där sysselsättning, utveckling och hälsa, kultur och fritid är viktiga komponenter. På LSS gruppbostaden och servicelägenheterna arbetar vi med att främja jämlikhet i levnadsvillkor och strävar efter att ge de boende möjligheterna att leva som alla andra bland annat genom en meningsfull fritid. Efterso...
2022-09-19 2022-10-16