Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Burlövs kommun, Arbete och försörjning Ungdomskoordinator
Burlövs kommun söker två ungdomskoordinatorer till Enheten Arbete och Försörjning, en tillsvidare anställning och en projektanställning. Som ungdomskoordinator kommer du ingå i ett team som erbjuder stöd till individer som är intresserade av att börja arbeta eller studera. Vi arbetar även med ungdomar i åldern 15-29 år som varken arbetar eller studerar och erbjuder flera insatser, ofta med fokus på samverkan och förebyggande stöd. Vi erbjuder bland annat samtal och vägledning, studie-och yrkesvägledning och stöd i arbetssökandet. Arbetet kom...
2023-11-28 2023-12-12
Burlövs kommun, Arbete och försörjning Socialsekreterare till Arbete och försörjning
Enheten för arbete och försörjning söker nu en socialsekreterare för myndighetsutövning ekonomiskt bistånd. Vårt stöd till individen bygger på att utreda behov av insatser, följa upp individers planering och besluta om rätt till bistånd avseende: - Ekonomiskt bistånd - Boende Utöver ovanstående arbetar vi även med vuxenfrågor, arbetsmarknadsfrågor och kommunala aktivitetsansvaret samt flyktingmottagande. Vi arbetar i mindre arbetsgrupper med tätt samarbete mellan grupperna för att skapa helhetssyn kring medborgaren. Förutsättningen för a...
2023-11-28 2023-12-12
Burlövs kommun, Dalslund 7-9 Skolkurator på Daslundskolan 7-9
Som kurator hos oss på Dalslundskolan 7-9 har du en viktig roll i skolans elevhälsa och skolutveckling. Det psykosociala perspektivet ska synas i den dagliga verksamheten och vara en naturlig del i skolans systematiska elevhälsoarbete. Du kommer ingå i skolans elevhälsoteam och delta i mötets tvärprofessionella arbete. I elevhälsoteamet ingår kurator, skolpsykolog, skolsköterska, speciallärare, specialpedagog...
2023-11-23 2023-12-31
Burlövs kommun, Barn och familj Socialsekreterare barn och familj
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som socialsekreterare kommer vara att bedriva utredningsarbete enligt SoL och LVU med inriktning mot barn och ungdomar 0-18 år samt följa upp beslutade insatser såsom öppenvårdsinsatser och institutionsplaceringar. Vi arbetar med barnets bästa i fokus och för att tillvarata och utveckla individens och nätverkets resurser. Arbetet innebär att du samverkar med barnets nätverk samt med interna och externa samarbetspartners såsom förskola, skola, BUP, polis, Barnahus etc. I det dagliga arbetet får du stöttning oc...
2023-11-17 2023-12-10
Burlövs kommun, Kvällspatrull och bistånd ÄO Ledsagare/Avlösare i Burlövs kommun
Ledsagarservice och avlösarservice är insatser som en person med funktionsnedsättning kan bli beviljad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målet med ledsagarservice är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet, samt att möjliggöra för medverkan i olika sociala och kulturella aktiviteter. En ledsagares uppgift är att möjliggöra för personen med funktionsnedsättning att aktivt delta i samhällslivet, samt att bryta isolering och ges tillfälle till gemenskap och social kontakt ...
2023-11-16 2023-12-21
Burlövs kommun, Svenshögskolan Timvikarier till Svenshögskolan
Arbetet innebär undervisning i klasser och grupper utifrån ordinarie pedagogers planering eller i vissa fall utifrån din egen planering. Du kan även äta pedagogisk måltid med eleverna och vara rastvärd ute på skolgården. I vissa fall kan du ersätta resurspersonal och stöttar enskilda elever. På fritids ansvarar du tillsammans med dina kollegor för omsorg och pedagogiska aktiviteter. När du kommer som vikarie hos oss gör du en viktig insats för att skapa en meningsfull skoldag för våra elever. Som timavlönad vikarie har du ett varierande uppdr...
2023-11-14 2023-12-19
Burlövs kommun, Socialförvaltningen Stödassistent Serviceboende LSS
Dina arbetsuppgifter är att stödja de boende i det dagliga livet utifrån individens önskemål, förutsättningar och behov. Vi har stor fokus på individens självbestämmande och stödet utformas tillsammans med den boende och utgår från den enskilde individens unika förmågor. Där finns du med som metodiskt, pedagogiskt och praktiskt stöd. Målet med insatserna är att individen upplever meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. I arbetet ingår att vara kontaktman till en eller flera boende. Som kontaktman har du ansvar för att tillsammans med d...
2023-11-13 2023-12-03
Burlövs kommun, Svenshögskolan Lärare i trä-och metallslöjd
I arbetsuppgiften ingår det att undervisa årskurserna 3- 6 i slöjd. Du ser samarbete och teamgemenskap som en styrka. Du planerar, genomför och analyserar din undervisning kopplat till elevernas måluppfyllelse. Du bedriver en modern och kreativ undervisning där du hittar strategier för att nå varje elev och stärka elevens utveckling. Du ser det mångkulturella som en styrka och du är trygg med att arbeta språkutvecklande och kompensatoriskt.
2023-11-07 2023-12-12