Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Burlövs kommun, Svenshögskolan Speciallärare 2 tjänster
Vi satsar mycket på utveckling av undervisningen tillsammans på vår härliga F-6 skola! Du kommer att få stora möjligheter till utveckling i yrkesrollen i både arbetslag och i skolans pedagogiska utvecklingsarbete. Vi har stort fokus på ett språk-och kunskapsutvecklande arbete. I det systematiska kvalitetsarbetet både leder och bistår skolans speciallärarteam arbetslagen. Bl.a. kring arbetet med extra anpassningar, kartläggningar, särskilt stöd och det förebyggande arbetet att skapa trygghet. Vi har två lediga speciallärartjänster på vardera 10...
2024-05-15 2024-06-10
Burlövs kommun, HR avdelningen HR-specialist med intresse för IT och administration!
Med utgångspunkt i verksamhetens behov och övergripande mål kommer du att arbeta i huvudsak med tre delar; verksamhetsstöd/HR-specialist, systemförvaltning samt administration. Du kommer vara en nyckelspelare i löneöversynsarbetet, hantering av facklig tid, säkerställandet av kommunikation till chefer och vara den hos som har fördjupad kunskap inom IT-stöd. Verksamhetsstöd/HR-specialist till kommunledningsförvaltning som idag inkluderar även samhällsbyggnadsverksamheten. Systemförvaltning av de system och e-tjänster som stödjer våra processe...
2024-05-14 2024-05-28
Burlövs kommun, Centrala elevhälsan Skolsköterska till Burlövs centrala elevhälsa
Nu finns möjlighet till en spännande tjänst för dig som vill arbeta i en organisation med korta beslutsvägar. Hos oss arbetar vi nära varandra i skolsköterskegruppen, men har även ett välfungerande samarbete med rektorer och personal ute på våra skolor. Tillsammans i skolsköterskegruppen utvecklar vi vår roll och vårt arbetssätt. För att du ska trivas som skolsköterska hos oss vill vi att du är en god medspelare i gruppen, samtidigt som du självständigt kan lägga upp och planera ditt arbete. Du arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande, g...
2024-05-13 2024-06-02
Burlövs kommun, Centrala elevhälsan Samordnare och speciallärare/specialpedagog för anpassad skola
Vi söker en samordnare och speciallärare/specialpedagog för våra elever som läser anpassad skola i Burlövs kommun. I dagsläget går våra elever i skola i kranskommunerna, hösten 2026 är vår egen anpassade grundskola åk 1-6 klar i en helt nybyggd grundskola åk F-6 med plats för 550 elever. Du kommer fram till hösten 2026 att vara centralt placerad i Centrala elevhälsan som speciallärare/specialpedagog och samordnare för anpassad skola och kommer hösten 2026 att övergå till att vara speciallärare/specialpedagog i vår nya anpassade grundskola. Du ...
2024-05-08 2024-06-03
Burlövs kommun, Svanetorp- och Södervångskolan Lärare i fritidshem till Åkarp F-6
• Du arbetar enligt fritidshemsuppdraget och bidrar till att våra elever får en inspirerande, kreativ och utmanade fritidsvistelse med socialt samspel, goda kamratrelationer och välrustad kompetens för framtiden. • Du blir en viktig pusselbit i vårt fritidsteam, där ni tillsammans driver den pedagogiska utvecklingen framåt med utgångspunkt i "hela- dagen- perspektiv. • Du utformar temablock tillsammans med dina fritidskollegor, där elevernas behov och intresse ligger till grund för verksamhetens utformning. • Du och dina fritidskollegor plane...
2024-05-08 2024-05-30
Burlövs kommun, Dalslund 4-6 Lärare SO/Sv/En åk 4-6 till Dalslundskolan 4-6 i Åkarp
Nu söker vi en positiv, engagerad lärare som vill vara med och driva vår pedagogiska utveckling framåt och som ser möjligheter även när något är svårt. I vårt utvecklingsarbete fokuserar vi på elevaktiva och formativa arbetssätt, med fokus på kooperativt lärande. Vi tror att du har lätt att skapa relationer med andra och att du gillar att arbeta tillsammans i team och att inspirera och bli inspirerad av dina kollegor i arbetslaget. Du tycker om att arbeta nära eleverna och ett aktivt mentorskap är viktigt för dig. Som mentor stimulerar du ele...
2024-05-07 2024-05-21
Burlövs kommun, Barn och familj Socialsekreterare barn och familj
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som socialsekreterare kommer vara att bedriva utredningsarbete enligt SoL och LVU med inriktning mot barn och ungdomar 0-18 år samt följa upp beslutade insatser såsom öppenvårdsinsatser och institutionsplaceringar. Vi arbetar med barnets bästa i fokus och för att tillvarata och utveckla individens och nätverkets resurser. Arbetet innebär att du samverkar med barnets nätverk samt med interna och externa samarbetspartners såsom förskola, skola, BUP, polis, Barnahus etc. I det dagliga arbetet får du stöttning oc...
2024-05-03 2024-05-19
Burlövs kommun HR-specialist i pension- och avtalsfrågor till Löneservice för Burlöv, Kävlinge och Staffanstorp
Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt för att möta de tre kommunernas och kollegornas behov av kvalificerat stöd i frågor gällande ersättningar i kollektivavtalet, pensioner och personrelaterade försäkringar. En stor tyngdpunkt i arbetet ligger i hantering av pensionsfrågor. Du kommer vara en viktig brygga mellan stödfunktioner som ekonomi och HR i de tre kommunerna. Uppgifter att hantera regelbundet är: o Aktualisera historik och göra utredningar för att kvalitetssäkra pensionerna o Huvudansvarig för pensionerna i våra...
2024-04-30 2024-05-20
Burlövs kommun, Vård och Omsorg 2 Sommarvikarier till Hemvården
Vi bemannar upp inför sommaren inom Hemvården. Dag som kväll och natt. I arbetsuppgifterna ingår att enligt socialtjänstlagen stödja och hjälpa våra brukare med omsorgs- och serviceinsatser men det kan även bli aktuellt att utföra från sjuksköterska delegerade hälso- och sjukvård...
2024-04-29 2024-05-26
Burlövs kommun, Hemvården team 4 Kvällsundersköterska till hemvården
Hemvården i Burlövs kommun växer och nu söker vi undersköterskor som vill vara med på vår utvecklingsresa, I arbetsuppgifterna ingår det att enligt Socialtjänstlagen stödja och hjälpa våra brukare med omsorgs- och serviceinsatser. För brukare som är beviljade hälso- och sjukvårdsinsatser förväntas du utföra delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut. Du får möjlighet att varje dag möta människor med olika behov och förutsättningar i deras egna hem. Du jobbar utifrån brukarens beviljade insatser och är f...
2024-04-29 2024-05-27
Burlövs kommun, Kultur och fritid Bibliotekschef
Är du redo att leda Burlövs bibliotek in i framtiden genom att främja demokrati, läsning och kulturella aktiviteter? Har du erfarenhet av att leda förändring och är en ledare med stort fokus på bemötande och service? Då kan du vara den vi letar efter! Burlövs kommun söker en bibliotekschef som vill vara med och forma vår biblioteksverksamhet. Som bibliotekschef kommer du att ha en nyckelroll i att utveckla och driva våra bibliotek framåt genom att skapa inkluderande och meningsfulla mötesplatser för invånarna. Folkbiblioteket är en del av ver...
2024-04-26 2024-05-19
Burlövs kommun, Dalslund 7-9 Bildlärare åk 7-9 till Dalslundskolan i Åkarp 50%
Nu söker vi en positiv, engagerad bildlärare som kan bli del av ett professionellt team. Lärarteamet består av kompetenta lärare som tillsammans driver och analyserar undervisningen. I ämneslagen arbetar lärarna för att utveckla bedömning och analyskompetens. Lärarna arbetar även tillsammans i mindre samtalsgrupper för att utveckla undervisningen i klassrummet. Grunden för undervisningen bygger på elevaktiva arbetssätt och kooperativt lärande. ...
2024-04-16 2024-05-19