Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Burlövs kommun, Dalslund F-3 Grundskollärare åk F-3
Arbete som lärare i årskurs F-3, med placering i åk 3. Du förväntas bedriva undervisning och undervisningsutveckling med stort engagemang. Enskilt och tillsammans med kollegor i arbetslaget kommer du att planera och utveckla det pedagogiska arbetet i skolan samt genomdriva det på ett lustfyllt sätt och utifrån elevers olika behov. Du förväntas också bidra till en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal.
2021-02-24 2021-03-21
Burlövs kommun, Dalslund F-3 Lärare i fritidshem
Du arbetar enligt fritidshemsuppdraget och bidrar till att eleverna får en inspirerande, kreativ och utmanade fritidsvistelse med socialt samspel, goda kamratrelationer och kompetens för framtiden. Tillsammans med dina kollegor driver du den pedagogiska utvecklingen för eleverna och har ett "hela dagen" perspektiv. Du kommer att planera, genomföra, följa upp och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument och verksamhetens mål. Som fritidspedagog/lärare i fritidshem på Dalslund F-3 samverkar du med vårdnadshavare, elevhälsa, fritidshe...
2021-02-22 2021-03-14
Burlövs kommun, Svenshögskolan Musiklärare till Svenshögskolan
Du undervisar alla elever på skolan från förskoleklass upp till årskurs 6. Du arbetar med tydlig dagsstruktur, bildstöd och med den framförhållning och flexibilitet som eleverna behöver. Du planerar innehåll och verksamhet utifrån styrdokument och elevernas behov. Du ingår i arbetslag 4-6, där du samarbetar med undervisande lärare och mentorer till berörda elever. I de högre årskurserna sker undervisning i halvklass vilket ger stora möjligheter för dig som lärare att möta elevernas behov på individnivå. I tjänsten ingår även undervisning i bi...
2021-02-20 2021-03-05
Burlövs kommun, Tågarpskolan Timvikarie till Tågarpskolan
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie inom förskoleklass, skola, fritids. Att arbeta som timvikarie innebär att med kort varsel jobba enstaka timmar eller på ett kortare vikariat när ordinarie personal är frånvarande. Arbetet är varierande och ger dig en bred erfarenhet. Arbetet som resurs innebär att du följer en eller två elever under skoldagen.
2021-02-19 2021-03-26
Burlövs kommun, Individ- och familjeomsorg Socialsekreterare till Arbete och försörjning
Tjänsten innebär att arbeta med myndighetsutövning av ekonomiskt bistånd i nära samarbete med verkställigheten och övriga verksamheter inom IFO. Det innebär även att utreda behov av skydd och stöd till personer som är utsatta för våld i nära relation och att följa upp beviljade insatser. Vårt stöd till individen bygger på att utreda behov av insatser, följa upp individers planering och besluta om rätt till ekonomiskt bistånd . Förutsättningen för arbetet är att samverka både inom kommunen och med andra myndigheter. Arbetet med socialt arb...
2021-02-18 2021-03-03
Burlövs kommun, Hälsa och omsorg Semestervikarier, Habiliteringsassistenter LSS
Vi söker semestervikarier som motiveras av att göra skillnad och som har viljan att förbättra livskvaliteten utifrån brukarens individuella behov. Här får du möjlighet att vara delaktig i brukarens vardag och bidra till att brukarna får ett gott liv, där sysselsättning, utveckling och hälsa, kultur och fritid är viktiga komponenter. På de olika LSS gruppbostäderna arbetar vi med att främja jämlikhet i levnadsvillkor och strävar efter att ge de boende möjligheterna att leva som alla andra bland annat genom en meningsfull fritid. Eftersom våra ...
2021-02-15 2021-03-19
Burlövs kommun, Burlövsbadet Badvärd - Simlärare
Dina främsta arbetsuppgifter är att ge bra service åt våra kunder, badbevaka i simhallen och att se till att det hålls rent och snyggt i anläggningen. Du kommer även att hålla i simskolor för kommunens skolor. Du tycker om att arbeta med människor och visar intresse och förståelse för andra. Du har lätt att passa in i olika sammanhang och bidrar till att skapa laganda/teamkänsla. Du använder din kommunikativa förmåga till att skapa trivsel och trygghet för både besökare och kollegor.
2021-02-12 2021-03-05
Burlövs kommun, Burlövsbadet Badvärd med Receptionsansvar
Nu söker vi en Receptionsansvarig för badet till Burlövs kommun. Tillsammans med Badchef och övriga medarbetare som idag arbetar på Burlövsbad, ingår det i tjänsten att utveckla innehållet i det nya badet som förväntas öppnas våren 2022. I utvecklandet av nya badet ingår framtagande av koncept, utbud av aktiviteter samt marknadsföring inför och efter öppnandet. Vi kommer lägga stor vikt vid ett strukturerat arbetssätt, administrativ vana, service och gott bemötande både externt och internt. Som receptionsansvarig är du ansvarig för att leda de...
2021-02-12 2021-03-05
Burlövs kommun Teknisk chef till Burlövs kommun
Som Teknisk chef leder du arbetet och har en viktig roll i samhällsbyggnadsfrågorna i kommunen. Du rapporterar till kommundirektören, är med i förvaltningens ledningsgrupp och i styrgruppen för samhällsbyggnadsprocessen. Den tekniska avdelningens uppdrag innebär bland annat förvaltning och utveckling av kommunens fastighetsbestånd och utgör beställarfunktion för gata-park. Den tekniske chefen leder trygghetsvärdarna i kommunen samt ansvarar för Burlövs Öppna stadsnät. Tekniska avdelningen arbetar i samhällsbyggnadsprocessen med de kortare och ...
2021-02-08 2021-03-03
Burlövs kommun, Lokalvårdsenheten Lokalvårdare timvikarier
Tycker du om att ta ansvar och har du kapacitet att leverera lokalvård med hög kvalité? Vi söker lokalvårdare för städning av lokaler för kommunal verksamhet. Kombitjänster kan förekomma. Tjänsten är timvikariat.
2021-02-08 2021-02-26
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Arlöv
Vill du jobba med oss med en fast patientlista? Nu söker vi en specialistläkare i allmänmedicin. Hos oss har du möjlighet att få variationer i arbetet och/eller om du vill nischa dig inom ett speciellt område så finns dessa möjligheter hos oss. För att skapa en fin atmosfär, god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet så jobbar vi aktivt med introduktion och handledning för att skapa en bra struktur och utbildningsmiljö för ST, AT, kandidater, studenter och naturligtvis för våra medarbetare. Fortbildning efter verksamhetens och individuella behov...
2021-02-02 2021-02-28
Burlövs kommun, Hälsa och omsorg Legitimerad Arbetsterapeut sökes för semestervikariat
Som arbetsterapeut skapar du förutsättningar för den enskilde att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Du ansvarar för insatser både i särskilt och ordinärt boende. Du arbetar med den enskildes aktivitetsförmåga kopplat till vardagliga aktiviteter. Du ansvarar för ADL-bedömning, träning, behandling samt hjälpmedelsförskrivning. Uppdraget är att samarbeta i tvärprofessionella team. Teamets uppgift är att bedriva hälso- och sjukvård inom kommunens ansvarsområde. I ditt arbete ska du samverka med övriga yrkeskategorier i verksam...
2021-01-28 2021-03-04
Burlövs kommun, Hälsa och omsorg Legitimerad Fysioterapeut sökes för semestervikariat
Som fysioterapeut skapar du förutsättningar för den enskilde att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Du ansvarar för insatser både i särskilt och ordinärt boende. Du ansvarar för funktionsbedömning, träning, behandling samt hjälpmedelsförskrivning. Uppdraget är att samarbeta i tvärprofessionella team. Teamets uppgift är att bedriva hälso- och sjukvård inom kommunens ansvarsområde. I ditt arbete ska du samverka med övriga yrkeskategorier i verksamheten samt ansvara för handledning och delegering till omvårdnadspersonal. Vi d...
2021-01-28 2021-03-04