Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Burlövs kommun, Ung i Burlöv Fritidsledare/Ungdomsarbetare
Vi söker en vikarierande Fritidsledare/Ungdomsarbetare. Arbetet som ungdomsarbetare inom enheten Ung i Burlöv handlar om att leda processer med att skapa ungdomsproducerad verksamhet. Du är en vuxen förebild där du förväntas har förmågan att lyssna in och vara tydlig i din roll. Du förväntas att planera, genomföra och utvärdera verksamheten och aktiviteter i bland annat vår loggbok. Verksamheten planeras utifrån vår Kultur och Fritidsstrategi och kan vara indelat i kurser, grupper och events.
2022-05-16 2022-05-30
Burlövs kommun, Barn och familj Socialsekreterare till Barn och familjeenheten
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som socialsekreterare kommer vara att bedriva utredningsarbete enligt SoL och LVU med inriktning mot barn och ungdomar 0-18 år samt följa upp beslutade insatser såsom öppenvårdsinsatser och institutionsplaceringar. Vi arbetar med barnets bästa i fokus och för att tillvarata och utveckla individens och nätverkets resurser. Arbetet innebär att du samverkar med barnets nätverk samt med interna och externa samarbetspartners såsom förskola, skola, BUP, polis, Barnahus etc. I det dagliga arbetet får du stöttning oc...
2022-05-16 2022-05-30
Burlövs kommun, Tillväxtavdelningen Planarkitekt vikariat
Som planarkitekt i Burlöv arbetar och tar man ansvara för hela detaljplaneprocessen, från planbesked till antagandehandlingar. En av våra fyra planarkitekter går på föräldraledighet och vi behöver därför stöttning av en Planarkitekt till vår Tillväxtavdelning.
2022-05-16 2022-05-29
Burlövs kommun, Dalslund 4-6 Ma, NO, Svenska och engelska-lärare åk 4-6 till Dalslundskolan 4-6
Nu söker vi en positiv, engagerad lärare som vill vara med och driva vår pedagogiska utveckling framåt och som ser möjligheter även när något är svårt. I vårt utvecklingsarbete fokuserar vi på elevaktiva och formativa arbetssätt, med fokus på kooperativt lärande. Vi tror att du har lätt att skapa relationer med andra och att du gillar att arbeta tillsammans i team och att inspirera och bli inspirerad av dina kollegor i arbetslaget. Du tycker om att arbeta nära eleverna och ett aktivt mentorskap är viktigt för dig. Som mentor stimulerar du ele...
2022-05-16 2022-06-12
Burlövs kommun, Dalslund F-3 Grundskollärare åk F-3
Arbete som lärare i årskurs F-3, med placering i åk 1 där du samarbetar med parallellklassen och dess klasslärare. Du förväntas bedriva undervisning och undervisningsutveckling med stort engagemang. Enskilt och tillsammans med kollegor i arbetslaget kommer du att planera och utveckla det pedagogiska arbetet i skolan samt genomdriva det på ett lustfyllt sätt och utifrån elevers olika behov. Du förväntas också bidra till en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal.
2022-05-14 2022-06-05
Burlövs kommun, Tågarpskolan Skolsekreterare till Tågarpskolan
Som skolsekreterare har du en av skolans viktigaste roller när det gäller möten med människor. Du är skolans ansikte utåt men även spindeln i nätet för alla oss som arbetar på skolan. Arbetet innebär varierande arbetsuppgifter och ett tätt samarbete med skolledning och övrig personal. Är du nyfiken och intresserad ges du goda möjligheter att utvecklas. Du är ansvarig för vikarieanskaffning, vilket innebär att du behöver börjar kl. 07. Du kommer att arbeta som stöd till två skolledare, biträdande rektor och rektor. Det kräver en förmåga att öv...
2022-05-13 2022-06-12
Burlövs kommun, Humlemadskolan Lärare till Humlemadskolan åk 1-3
Nu söker vi två positiva och engagerade lärare som vill bli en del av ett professionellt och härligt arbetslag. Du ansvarar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av din egen undervisning och är tillsammans med en kollega mentor i en årskurs. Mentorskapet innebär att skapa relationer med och mellan eleverna i klassen. Kontakt med vårdnadshavare och externa samarbetspartners ingår i mentorskapet. Till ditt stöd finns EHT genom till exempel handledning och konsultation av specialpedagog, kurator och skolpsykolog. Du deltar ak...
2022-05-13 2022-05-31
Burlövs kommun, Löneservice Lönespecialist
Arbetsuppgifterna består av administration av all form av lön inom gällande avtalsområden. Arbetet innebär till stor del att ge support till chefer/assistenter och medarbetare ute i organisationerna. Vi arbetar mot tre kommuner. Det ingår även att besvara blanketter och förfrågningar från andra myndigheter rörande lön. Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt för att möta de tre kommunernas och kollegornas behov av kvalificerat stöd i frågor gällande ersättningar i kollektivavtalet.
2022-05-12 2022-05-20
Burlövs kommun, Svanetorp- och Södervångskolan Slöjdlärare – textilslöjd
I rollen som slöjdlärare i textilslöjd undervisar du fem klasser i åk 3. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. I din roll som textillärare utvecklar du kreativa lärmiljöer som bidrar till elevernas nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Som textillärare är du med och driver den pedagogiska utveckling framåt där elevaktiva och formativa arbetssätt tar stort utrymme. All undervisning sker på Dalslundskolan, där det finns goda möjligheter till kollegialt samarbete med flera slöjdlärare. Tjänsten motsvarar...
2022-05-12 2022-06-05
Burlövs kommun, Nattpersonal Undersköterska Nattpatrull
Nu söker vi en undersköterska till Nattpatrullen med en tjänstgöringsgrad på ca 55 %. I nattpatrullen arbetar du självständigt och besöker brukare som beviljats hemtjänst nattetid. På natten finns två undersköterskor i tjänst och du kommer även att besvara och åka hem till de invånare som har trygghetslarm. I uppdraget ingår att utföra delegerade arbetsuppgifter. Kommunens nattsjuksköterska är behjälplig för rådgivning mm.
2022-05-11 2022-05-25
Burlövs kommun, Kulturskolan Fiolpedagog
Burlövs kulturskola är till för alla barn i kommunen och utgår från barnkonventionens artiklar om alla barns rätt att fritt delta i det konstnärliga och kulturella livet samt att få uttrycka sina åsikter och tankar i den form de själva väljer. I våra fina lokaler i Arlöv drivs en verksamhet som bygger på elevernas egna val och motivation och är en levande mötesplats för barn och unga. Vi erbjuder barn och ungdomar 4-20 år ett brett kulturutbud - förutom musik i alla dess former har vi även dans, drama/teater, bild och form och animation. Vi har...
2022-05-11 2022-05-25
Burlövs kommun Undersköterska till larmteamet i hemvården
Vi är ett nystartat Larmteam inom kommunens vård och omsorg som hanterar och åtgärdar alla trygghetslarm i det egna boendet. Vi utgår från gemensamma lokaler på i Burlövs kommun. Uppdraget innebär att du tillsammans med dina kollegor ska hantera, besvara och åtgärda trygghetslarm hos personer som har hemvård mellan kl. 07-22 mån-fre samt två av fem helger. I hela kommunen finns ca 450 personer som i det egna hemmet har ett larm som kan användas om det har hänt något som gör att personal behöver tillkallas. Arbetsuppgifterna omfattar samtliga d...
2022-05-11 2022-05-26
Burlövs kommun, Komvux och gymnasieenheten Skolsekreterare Komvux/Gymnasieenheten Burlövs kommun
Som skolsekreterare på främst vuxenutbildningen i Arlöv är dina främsta arbetsuppgifter registrering i samband med kursutbud, antagning, kontohantering, betygsättning, statistisk rapportering och administration kring betyg och system. Till viss del ingår även fakturahantering och kontering av fakturor samt beställningar av olika slag. Du bemannar en expedition där du tillhandahåller service till elever bla gällande it, läromedel, information och inloggningar. Du ingår i ett administrativt arbetslag som består av tre skolsekreterare och tre stud...
2022-05-11 2022-05-31
Burlövs kommun, Nattpersonal Undersköterska Natt
Nu söker vi en undersköterska natt till Harakärrsgårdens äldreboende, beläget i centrala Åkarp. Boendet är uppdelat i sex avdelningar. Tjänstgöringsgraden är 82,14%. På särskilt boende ger vi stöd till medborgare som inte längre kan bo hemma. Stödet utgår från individuella genomförandeplaner som upprättas av kontaktman i samråd med brukare och eventuellt närstående. Arbetet består av allt från personlig omvårdnad till gemensamma och individuella aktiviteter. Vi jobbar på natten med kontaktman och dokumenterar i lifecare. I uppdraget ingår at...
2022-05-10 2022-05-24
Burlövs kommun, Måltid och lokalvård Verksamhetsutvecklande Måltidsstrateg
Som Måltidsstrateg har du ansvar för olika övergripande projekt. Du kommer ingå i en ledningsgrupp med Måltidschef och Enhetschefer. Måltidschef blir närmaste chef. Vi har politiska mål för hållbara måltider och arbetar efter våra koncept Perfekta lunchen & Kvalitet arbetssätt men framför allt arbetar vi för att servera goda måltider och måltidsupplevelser. Burlövs kommun är en växande arbetsplats och befolkningen ökar för varje år. I takt med detta byggs nya för- & grundskolor som vi sätter vår prägel på. Du ansvarar för utveckling och proje...
2022-05-06 2022-05-24
Burlövs kommun, Tågarpskolan Pedagog till förskoleklass
Vi söker dig som vill arbeta i förskoleklass. Du kommer att ha ett tätt samarbete med en pedagog och ha ansvaret för en klass. Du kommer mycket nära samarbete med pedagogerna i parallell- klasserna. Du kommer att ingå i arbetslaget och tillsammans med andra planera, genomföra det pedagogiska arbetet. Du kommer att ha särskilt ansvar för fritidsverksamheten.
2022-05-05 2022-06-06
Burlövs kommun, Tågarpskolan Slöjdlärare åk 3-6
Du kommer att undervisa åk 3-6 i både sy-och träslöjd samt ha ett tätt samarbete med övriga lärare på skolan.
2022-05-05 2022-05-31
Burlövs kommun, Dalslunds och Torngatans förskolor Förskollärare sökes till Dalslunds förskola
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med övriga i arbetslaget. Som förskollärare har du även ett särskilt ansvar för undervisningen och arbetar med läroplanen som bas utifrån varje barns kunskaper, intressen, erfarenheter och förutsättningar. Alla förskollärare har tid avsatt i schemat för reflektion, dokumentation och lärande med kollegor. Vi främjar ett kollegialt lärande för att tillvarata allas kompetenser samt för att disku...
2022-05-05 2022-05-19
Burlövs kommun, Vårboskolan Slöjdlärare åk 7-9
Undervisning i slöjd. I uppdraget som lärare planerar och genomför du undervisning samt bedömer elevernas förvärvade kunskaper kontinuerligt. Du har höga förväntningar på eleverna och din undervisning utgår från elevernas förutsättningar och behov. Du är kreativ och arbetar aktivt med att hitta strategier för att stärka dina elever, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling. Vi arbetar mycket med att utveckla vår undervisning och tror på att göra det tillsammans genom ett gemensamt lärande.
2022-05-04 2022-05-18
Burlövs kommun, Svanetorp- och Södervångskolan Lärare i fritidshem till Svanetorpskolan och Södervångskolan
• Du arbetar enligt fritidshemsuppdraget och bidrar till att våra elever får en inspirerande, kreativ och utmanade fritidsvistelse med socialt samspel, goda kamratrelationer och kompetens för framtiden. • Tillsammans med dina kollegor driver du den pedagogiska utvecklingen för våra elever och har ett "hela dagen perspektiv. • Du utformar temablock tillsammans med dina fritidskollegor, där elevernas behov och intresse ligger till grund för verksamhetens utformning. • Du och dina fritidskollegor planerar, genomför och utvärderar systematiskt ve...
2022-05-03 2022-05-27
Burlövs kommun, Svenshögskolan Förstelärare/lärare
Som förstelärare på Svenshögskolan ingår du i skolans SKUT-grupp (skolutvecklingsgrupp) som leds av rektor, där du tillsammans med 2 andra förstelärare planerar och leder skolans pedagogiska utvecklingsarbete. Du är därmed en särskilt yrkesskicklig lärare i klassrummet och har god vana vid att leda dina kollegor. Ditt särskilda område kommer ligga inom det språkutvecklande arbetet och VR som verktyg i undervisningen. Detta tillsammans med det kommunövergripande utvecklingsarbetet "Burlövs bygger utmärkt undervisning" där fokus ligger på bedömni...
2022-05-02 2022-05-16
Burlövs kommun, Svenshögskolan Speciallärare Svenska
Du kommer arbeta med de elever som behöver stöd och bästa möjliga förutsättningar att kunskapsmässigt utvecklas mot målen. Du arbetar med tydlig struktur, bildstöd och med den framförhållning och flexibilitet som eleverna behöver. Du planerar innehåll och verksamhet utifrån styrdokumenten och elevernas behov. Du ingår i ett av skolans arbetslag där du samarbetar med undervisande lärare och mentorer till berörda elever. Utöver det kommer du även ha möjlighet att samarbeta med personal i skolans SU-grupp som riktas mot de äldre eleverna. Du komme...
2022-05-02 2022-05-16
Burlövs kommun, Miljö- och byggavdelningen Bygglovshandläggare med särskild fokus på tillsyn enligt PBL
Dina huvudsakliga uppgifter ar att handlägga tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen Bygglov, marklov, rivningslov, anmälningsärenden och förhandsbesked i såväl stort som smått kan också ingå i arbetsuppgifterna. Du kommer att fatta egna beslut på delegation men också handlägga och föredra ärenden som beslutas i miljö-och byggnadsnämnden. En viktig del i arbetet är rådgivning, vägledning och service till allmänhet, företag och andra myndigheter. Du tar initiativ till utveckling av vårt arbete och våra vardagliga rutiner. Hos oss får du mö...
2022-04-29 2022-05-22
Burlövs kommun, Hälsa och omsorg Semestervikarier - Habiliteringsassistenter LSS
Vi söker semestervikarier som motiveras av att göra skillnad och som har viljan att förbättra livskvaliteten utifrån brukarens individuella behov. Här får du möjlighet att vara delaktig i brukarens vardag och bidra till att brukarna får ett gott liv, där sysselsättning, utveckling och hälsa, kultur och fritid är viktiga komponenter. På LSS gruppbostaden och servicelägenheterna arbetar vi med att främja jämlikhet i levnadsvillkor och strävar efter att ge de boende möjligheterna att leva som alla andra bland annat genom en meningsfull fritid. E...
2022-04-26 2022-05-31
Burlövs kommun, Kvällspatrull och bistånd ÄO Biståndshandläggare
Som biståndshandläggare ansvarar du för handläggning av inkomna anmälningar och ansökningar. Du utreder, bedömer och fattar beslut enligt Socialtjänstlagen, i individuella ärenden. Arbetet sker systematiskt med Socialstyrelsens behovsbedömningsinstrument IBIC (Individens behov i centrum) och vi dokumenterar i Lifecare. En viktig del av ditt arbete är att ge information och rådgivning till enskilda personer, myndigheter och verksamheter men också att aktivt arbeta för en god samverkan både internt och externt med andra myndigheter och aktörer s...
2022-04-22 2022-05-30
1 2 >