Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bräcke kommun, Vård- och omsorgsavdelningen Resurssköterska till Bräcke kommun
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska som vill arbeta som resurssjuksköterska i vårat härliga HSL- team. Som resurssjuksköterska arbetar du och är behjälplig inom hela kommunens vård och omsorgs-enheter. Kommunen är indelad i 3 områden, Gällö, Bräcke och Kälarne. I varje område finns särskilda boende (SäBo) och hemsjukvårdsområden samt även LSS boende och personliga assistentgrupper i två av orterna. Du kommer att arbeta mot samtliga enheter samt att kvälls- nattarbete och helgarbete ibland förekommer. Detta innebär att det är ett väldigt v...
2022-09-23 2022-10-07
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Kock till Gällö skola
Arbetsuppgifter I rollen som kock vid Centralköket i Gällö kommer Du tillsammans med övriga i arbetslaget att tillaga mat och specialkost, salladsberedning, servering, städning av kök och matsal samt egenkontroll. Du kommer även att paketera och sköta utskick till olika kunder. Vi lagar och serverar ca 450 portioner varje (skol)dag till våra gäster inom skola, barn- och äldreomsorg. Arbetstid: helgtjänstgöring ingår
2022-09-23 2022-10-07
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Kock till Östjemten i Kälarne
Arbetet vid hotell Östjemten i Kälarne innebär att du tillsammans med övriga i arbetslaget tillagar mat och specialkost, salladsberedning, servering, städning av kök och matsal samt egenkontroll. Du kommer även att paketera och sköta utskick till olika kunder. Vi lagar och serverar ca 250 portioner varje (skol)dag till våra gäster inom skola, barn- och äldreomsorg. På helgerna servar vi äldreboendet Tallgläntan med ca 120 portioner. Östjemten har även en lunchservering öppet för allmänheten mån - fre mellan 10-13 samt en mindre hotellverksamhet...
2022-09-23 2022-10-07
Bräcke kommun, Vård- och omsorgsavdelningen Undersköterska till hemtjänsten i Gällö
Vi söker nu en kollega till hemtjänsten i Gällö. Vi arbetar med kontaktmannaskap och vårdlagsträffar där samarbetet med övriga kollegor är viktigt t.ex. sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.
2022-09-23 2022-10-14
Bräcke kommun, Vård- och omsorgsavdelningen Verksamhetsutvecklare inom arbetsmiljö och bemanning till vård- och omsorgsenheten
Avdelningen är i behov av en verksamhetsutvecklare med fokus på hållbar schemaläggning, kompetensutveckling och förbättrad arbetsmiljö. Vård och omsorg kommer att stå inför rekryteringsutmaningar framåt och verksamhetsutvecklarens funktion är att finnas som stöd till avdelningens chefer när det kommer till utvecklings- och förbättringsarbeten inom dessa områden, för att bättre kunna anpassa verksamheterna och möta framtida utmaningar. Arbetet som verksamhetsutvecklare kommer att ske på avdelningens tre orter; Bräcke, Gällö och Kälarne. Station...
2022-09-21 2022-10-05
Bräcke kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Administratör till Bräcke/Ånges Bygg & Miljöförvaltning
Som administratör på Bräcke och Ånge gemensamma bygg- och miljöförvaltning så erbjuds du ett varierande arbete. Du kommer ofta att vara första kontakten vid förfrågningar när våra sökande vill ha svar på sina funderingar. Ärendena kommer in såväl från vana företagare som från enskilda personer. Arbetsuppgifterna består av vanligt förekommande administrativa tjänster på förvaltningen, så som ärenderegistrering och ärendefördelning i verksamhetssystem, posthantering, registrering av handlingar, expediering av beslut, arkivering, fakturahanterin...
2022-09-16 2022-09-30
Region Jämtland Härjedalen, VO Bräcke Medicinsk sekreterare 50% Kälarne hälsocentral
Som medicinsk sekreterare ansvarar du för sedvanliga arbetsuppgifter utifrån yrkesrollen. Då du kommer bemanna reception är du öppensinnig för våra patienters behov. Du är engagerad, har struktur och nytänk i de administrativa uppgifter som styr delar av hälsocentralen. Utifrån verksamhetens behov har du ett stort mått av flexibilitet och du är öppen för nya arbetsuppgifter. Du kommer samarbeta med alla yrkesgrupper som ingår i en hälsocentral och det krävs att du är kommunikativ och lyhörd. Känner du att detta stämmer in på dig, välkommen me...
2022-09-15 2022-10-02
Bräcke kommun, Vård- och omsorgsavdelningen Verksamhetsutvecklare till Vård och omsorg
I rollen som Verksamhetsutvecklare kommer Du tillsammans med andra att ta ett gemensamt ansvar för hela vård & omsorgsavdelningen. Du kommer att ha ett övergripande ansvar för olika utvecklings- och förändringsarbeten. Du ansvarar för att skapa och revidera rutiner och riktlinjer, arbeta med analyser och utredningar inom våra lagrum. I tjänsten ingår även administrativa arbetsuppgifter som t.ex. statistik, uppföljning, , kvalitet samt ett huvudansvar för våra avgifter. Du kommer att företräda avdelningen på länsnivå i olika projekt eller nätv...
2022-09-14 2022-10-04
Bräcke kommun, Sociala avdelningen Enhetschef till LSS-verksamheten i Bräcke och Gällö
Vi söker nu en engagerad och närvarande enhetschef till LSS-verksamheten i Bräcke och Gällö. Verksamheten består av en dagverksamhet och 3 gruppbostäder där två av gruppbostäderna och den dagliga verksamheten återfinns i Bräcke och den tredje gruppbostaden är i Gällö. Tjänstens utgångspunkt och kontor återfinns i Bräcke. Arbetsuppgifter Enhetschefsuppdraget innebär att du kommer att leda, planera, utveckla och följa upp verksamheten. Du har ekonomi, personal och arbetsmiljöansvar och kommer även vara ansvarig för din enhets kvalitet och utvec...
2022-09-12 2022-09-26
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Tandhygienist till Folktandvården Bräcke
Arbetet som tandhygienist är omväxlande och ger dig en stor bredd i din yrkeskompetens. Du får arbeta med både barn, vuxna och uppsökande tandvård. Kliniken strävar efter samarbete inom och mellan alla yrkesgrupper för att ge patienten bästa tänkbara vård.
2022-09-06 2022-10-02
Bräcke kommun, Vård- och omsorgsavdelningen Sjuksköterska
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska som vill arbeta som omvårdnadsansvarig sköterska på Tallgläntans särskilda boende(SäBo) beläget i Kälarne. Placeringsorten blir under första tiden på Tallgläntan under en föräldraledighet men kommer att förändras längre fram beroende på vart behovet finns i kommunen. Du kommer arbeta med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, vara spindeln i nätet för patienten, vilket innebär att hålla ihop alla insatser och handleda vårdpersonal i hälso- och sjukfrågor, alltid med en helhetssyn för patienten. Vi arbetar m...
2022-08-26 2022-09-30
Bräcke kommun, Vård- och omsorgsavdelningen Arbetsterapeut till kommunens rehabteam
Vi söker nu en arbetsterapeut till vår HSL-enhet. Som arbetsterapeut hos oss har du ett intressant och varierande arbete med patienter boende både i ordinärt boende, särskilt boende, kortvård samt LSS. Arbetet innebär frihet under eget ansvar, vilket innebär att du själv strukturerar hur du vill lägga upp ditt arbete och planerar utifrån patienternas och verksamhetens behov. I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår att göra bedömningar samt erbjuda, genomföra och utvärdera de hälso- och sjukvårdsinsatser som krävs utifrån den enskildes rehabil...
2022-08-23 2022-09-30
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården 2 tandläkare till Folktandvården Bräcke
Vi söker dig som har kunskap i att arbeta med både barn och vuxentandvård, gärna med några års erfarenhet. Vi jobbar med att utveckla teamtandvården på kliniken och vi ser gärna att du har erfarenhet, kunskap men framförallt vilja att delta i och utveckla teamtandvård.
2022-08-16 2022-10-16
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Lärare i fritidshem sökes till Gällö
Arbetsuppgifter I arbetet på fritidshemmet i Gällö ingår samarbete med andra pedagoger och övrig personal på låg- och mellanstadiet. Tillsammans ansvarar ni för att skapa en trygg och stimulerande miljö, där ni ger eleverna det stöd och den stimulans de behöver för sitt lärande och sin fortsatta utveckling. För att arbeta inom skola- och barnomsorgsenhetens verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från Belastningsregistret § 22. Utdraget begär du själv hos Rikspolisstyrelsen i Kiruna. Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas.
2022-08-09 2022-09-30
Bräcke kommun, Vård- och omsorgsavdelningen Intresseanmälan vikarier till Bemanningsenheten
Att arbeta i vår bemanningspool innebär att du med kort varsel får arbeta allt från några timmar till en längre period. Våra vikarier är en mycket värdefull tillgång för oss som täcker upp vid ordinarie personals frånvaro. Vi söker vikarier till följande verksamheter i Bräcke, Gällö och Kälarne: • Vård och omsorg (undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter) • Skol och barnomsorg (förskollärare, fritidspedagoger, fritidsledare) • Skolkök (kockar, köks och måltidspersonal) Ansökningarna kommer att behandlas löpande. Varmt välkommen...
2022-05-02 2022-09-30
Bräcke kommun, Vård- och omsorgsavdelningen Vikarier till Kälarne
Bemanningen är i stort behov av vikarier till kommunens verksamheter i Kälarne!! Att arbeta i vår bemanningspool innebär att du med kort varsel får arbeta allt från några timmar till en längre period. Våra vikarier är en mycket värdefull tillgång för oss som täcker upp vid ordinarie personals frånvaro. Vi söker vikarier till följande verksamheter i Kälarne: • Vård och omsorg (undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter) • Skol och barnomsorg (förskollärare, fritidspedagoger, fritidsledare) • Skolkök (kockar, köks och måltidspersonal...
2022-05-02 2022-09-30