Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Förskollärare och elevassistent till Galaxens förskola
I arbetet ingår samarbete med andra pedagoger och övrig personal. Tillsammans ansvarar ni för att skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö för förskolans elever, där ni ger det stöd och den stimulans de behöver för sitt lärande och sin fortsatta utveckling. Vi söker: • 4 förskollärare på 100 % • En elevassistent/assistent för resurs i barngrupp på 75%, tidsbegränsad 1 år
2021-05-12 2021-05-28
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Förskollärare till Fjällgrimmens förskola
I arbetet ingår samarbete med andra pedagoger och övrig personal. Tillsammans ansvarar ni för att skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö för förskolans elever, där ni ger det stöd och den stimulans de behöver för sitt lärande och sin fortsatta utveckling. Du ska tillsammans med andra ansvariga förskollärare arbeta utifrån förskolans uppdrag i läroplanen.
2021-05-12 2021-05-28
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Förskollärare och elevassistent till Trollskogens förskola
I arbetet ingår samarbete med andra pedagoger och övrig personal. Tillsammans ansvarar ni för att skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö för förskolans elever, där ni ger det stöd och den stimulans de behöver för sitt lärande och sin fortsatta utveckling. Du ska tillsammans med andra ansvariga förskollärare arbeta utifrån förskolans uppdrag i läroplanen. Vi söker: • 4 förskollärare på 100 % • En elevassistent/assistent för resurs i barngrupp på 100%, tidsbegränsad 1 år
2021-05-12 2021-05-28
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Förskollärare till Ånäsets förskola
I arbetet ingår samarbete med andra pedagoger och övrig personal. Tillsammans ansvarar ni för att skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö för förskolans elever, där ni ger det stöd och den stimulans de behöver för sitt lärande och sin fortsatta utveckling. Du ska tillsammans med andra ansvariga förskollärare arbeta utifrån förskolans uppdrag i läroplanen. Vi söker: • 4 förskollärare på 100 % • En förskollärare på 100 % tidsbegränsad 210901-220830
2021-05-12 2021-05-28
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Lärare till Kälarne skola
Arbetsuppgifter I arbetet ingår samarbete med skolans och fritidshemmets pedagoger och övrig personal. Tillsammans ansvarar vi för att skapa en trygg och stimulerande miljö där vi ger barnen det stöd och den stimulans de behöver för sitt lärande och sin fortsatta utveckling. Vi söker lärare i följande ämnen. - Musiklärare år 1-9 25% - Lärare Bild/Tx-slöjd år 3-9 60% - Lärare En år 3-4 och 7-9 och A-val eller Sp år 7-9 75% - Lärare Hem- och konsumentkunskap år 6-9 30% - Lärare Idr F-klass år 6 / SO år 7-9 50% (vik lå 21/22) Tjänstern...
2021-05-10 2021-05-26
Bräcke kommun, Staben Intresseanmälan vikarier till Bemanningsenheten
Att arbeta i vår bemanningspool innebär att du med kort varsel får arbeta allt från några timmar till en längre period. Våra vikarier är en mycket värdefull tillgång för oss som täcker upp vid ordinarie personals frånvaro. Vi söker vikarier till följande verksamheter: • Vård och omsorg (undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter) • Skol och barnomsorg (förskollärare, fritidspedagoger, fritidsledare) • Skolkök (kockar, köks och måltidspersonal) Ansökningarna kommer att behandlas löpande. Varmt välkommen med din intresseanmälan! U...
2021-05-10 2021-09-30
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Skolsköterska till Gällö skolområde
Du tillför medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planering av elevhälsans arbete. Elevhälsans uppdrag innebär att stödja skolorna i det främjande och förebyggande arbetet samt att stödja elevernas utveckling mot skolans mål. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete bedrivs på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå och i samverkan med övriga yrkesgrupper via skolornas Elevhälsoteam. Du ansvarar bland annat för hälsosamtal och hälsokontroller, öppen mottagning med enklare sjuk...
2021-05-07 2021-05-21
Bräcke kommun, Teknik- och infrastrukturavdelningen Chef för renhållningsverksamheten
Renhållningschef ska, under teknisk chef, ansvara för samtliga frågor som kommunen har inom området för renhållning/återvinning, ÅVC med tillhörande mark, slamtömning m,m. Du hanterar avtal, planerar underhåll och är ansvarig för ekonomi och budget, med tillhörande uppföljningar och prognoser. Du ansvarar för att utveckla frågor kring renhållning för att bibehålla och öka servicen till medborgare och företag. I uppdraget ingår att ha kundkontakter, granska och kontera leverantörsfakturor, sköta samt ha personal- och arbetsmiljöansvar.
2021-04-28 2021-05-26
Bräcke kommun, Sociala avdelningen Biståndshandläggare
Som Biståndshandläggare kommer du att utreda, kartlägga, bedöma och fatta beslut inom ramen för socialtjänstlagen samt lagen för särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Vårdplanering med specialistvård och primärvård ingår och sker i verksamhetssystemet Cosmic samt SIP. Vi arbetar i nära samverkan internt som biståndshandläggare tillsammans med arbetsterapeut, sjuksköterska, sjukgymnast och enhetschef. Verksamheten står i stort förändringsarbete där vi ser dig som en av nyckelpersonerna.
2021-04-08 2021-05-16
Bräcke kommun, Vård- och omsorgsavdelningen Sjuksköterska till Tallgläntan i Kälarne
Bli en del av vårt team som levererar god och säker vård till våra kommuninvånare! Är du legitimerad sjuksköterska och vill bli en del i vårt team hos oss på Tallgläntans särskilda boende i Kälarne? Då är du varmt välkommen med din ansökan. Vi arbetar med ett salutogent förhållningssätt där individens behov och förmågor alltid kommer i första hand. På jobbet hos oss kommer du arbeta självständigt, men i nära samarbete med teamet bestående av sjukgymnast, arbetsterapeut, enhetschef och undersköterskor. Läkare finns också att konsultera med. Du ...
2021-02-01 2021-05-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården 2 Tandläkare till Folktandvården Bräcke
Vi söker dig som har kunskap i att arbeta med både barn och vuxentandvård, gärna med några års erfarenhet. Vi jobbar med att utveckla teamtandvården på kliniken och vi ser gärna att du har erfarenhet, kunskap men framförallt vilja att delta i och utveckla teamtandvård.
2020-12-08 2021-05-31