Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen Medicinsk sekreterare 50% Kälarne hälsocentral
Som medicinsk sekreterare ansvarar du för sedvanliga arbetsuppgifter utifrån yrkesrollen. Då du kommer bemanna reception är du öppensinnad för våra patienters behov. Du är engagerad, har struktur och nytänk i de administrativa uppgifter som styr delar av hälsocentralen. Utifrån verksamhetens behov har du ett stort mått av flexibilitet och du är öppen för nya arbetsuppgifter. Du kommer samarbeta med alla yrkesgrupper som ingår i en hälsocentral och det krävs att du är kommunikativ och lyhörd. Känner du att detta stämmer in på dig, välkommen me...
2023-01-27 2023-02-13
Bräcke kommun, Vård- och omsorgsavdelningen Enhetschef till hemtjänsten i Bräcke
Vi söker nu en engagerad och närvarande enhetschef till Hemtjänsten i Bräcke. Arbetsuppgifter Enhetschefsuppdraget för hemtjänsten i Bräcke innebär att du kommer att leda, planera, utveckla och följa upp verksamheten. Du har ekonomi, personal- och arbetsmiljöansvar och kommer även vara ansvarig för din enhets kvalitet och utvecklingsarbete. Du ingår i Ledningsgruppen för Vård- och socialavdelningen där du kan få stöd och inspiration. Vem är du? Du är den som praktiserar ett närvarande ledarskap där du lyssnar, engagerar och skapar delaktighe...
2023-01-26 2023-02-19
Bräcke kommun, Vård- och omsorgsavdelningen Intresseanmälan vikarier till Bemanningsenheten
Att arbeta i vår bemanningspool innebär att du med kort varsel får arbeta allt från några timmar till en längre period. Våra vikarier är en mycket värdefull tillgång för oss som täcker upp vid ordinarie personals frånvaro. Vi söker vikarier till följande verksamheter i Bräcke, Gällö och Kälarne: • Vård och omsorg (undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter) • Skol och barnomsorg (förskollärare, fritidspedagoger, fritidsledare) • Skolkök (kockar, köks och måltidspersonal) Ansökningarna kommer att behandlas löpande. Varmt välkommen...
2023-01-13 2023-04-30
Bräcke kommun, Vård- och omsorgsavdelningen Verksamhetschef för kommunal hälso- och sjukvård
OM JOBBET Som enhetschef för hälso- och sjukvård är du chef för all legitimerad personal i kommunen, en rehabassistent samt för undersköterskor i Kognitiva stödteamet. Totalt ca ett 30-tal anställda. Tillsammans med dina medarbetare jobbar du för att nå kommunens uppsatta mål inom vård och omsorg. Du har ansvar för budget, kvalitet och arbetsmiljö. Som HSL-chef är du direkt underställd socialchef och du ingår i avdelningens ledningsgrupp som träffas regelbundet. Vi söker dig som vill leda, planera och utveckla ditt ansvarsområde inom givna e...
2023-01-11 2023-02-01
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Kock till Östjemten i Kälarne
Arbetet vid hotell Östjemten i Kälarne innebär att du tillsammans med övriga i arbetslaget tillagar mat och specialkost, salladsberedning, servering, städning av kök och matsal samt egenkontroll. Du kommer även att paketera och sköta utskick till olika kunder. Vi lagar och serverar ca 250 portioner varje (skol)dag till våra gäster inom skola, barn- och äldreomsorg. På helgerna servar vi äldreboendet Tallgläntan med ca 120 portioner. Östjemten har även en lunchservering öppet för allmänheten mån - fre mellan 10-13 samt en mindre hotellverksamhet...
2023-01-04 2023-01-31
Bräcke kommun, Teknik- och infrastrukturavdelningen Fastighetsförvaltare
Teknik- och Infrastrukturavdelningen ansvarar för gator, vägar och kommunens fastigheter, allt från skolor och bostäder till äldreboenden och kontor. Vi förvaltar ca 90 000 m² lokaler och ca 500 lägenheter. Fastighetsförvaltare har personal- budget- och arbetsmiljöansvar och ska, under teknisk chef, ansvara för driften av kommunens byggnader med tillhörande mark. Du hanterar avtal och leverantörsfakturor, planerar underhåll och är ansvarig för fastigheternas ekonomi och budget, med tillhörande uppföljningar och prognoser samt att Du har kund-...
2023-01-02 2023-01-31
Bräcke kommun, Vård- och omsorgsavdelningen Resurssköterskor till Bräcke kommun
Vi söker nu två legitimerade sjuksköterskor som vill arbeta som resurssjuksköterska i vårat härliga HSL- team. Som resurssjuksköterska arbetar du och är behjälplig inom hela kommunens vård och omsorgs-enheter och där totalt 4 resurssjuksköterskor arbetar inom kommunen. Kommunen är indelad i 3 områden, Gällö, Bräcke och Kälarne. I varje område finns Särskilt boende(SÄBO), hemsjukvårdsområde samt även LSS boende och personliga assistent grupper i två av orterna. Du kommer att arbeta mot samtliga enheter och arbetet innebär dag- kväll-/ nattarbe...
2022-12-09 2023-01-31
Bräcke kommun, Vård- och omsorgsavdelningen Sjuksköterskevikarier till Bräcke kommun
Vi söker nu fler vikarierande sjuksköterskor som vill komma och arbeta i vårt härliga HSL team. Vi söker sjuksköterskor som kan arbeta på SÄBO eller i hemsjukvård, kväll/natt eller i resursen inom hela verksamheten samt mot LSS. Du arbetar med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter med individens behov i centrum där du bedömer, planerar och genomför behandlingen hos patienten tillsammans med övriga professioner. Du arbetar i team tillsammans med bland annat arbetsterapeuter, rehabassistent, fysioterapeuter, omvårdnadspersonal, läkare och chefer. D...
2022-12-01 2023-03-31
Bräcke kommun, Teknik- och infrastrukturavdelningen Entreprenadingenjör alt. Byggprojektledare
Som entreprenadingenjör/byggprojektledare har du ett brett register av arbetsuppgifter. Du är den som upphandlar, delger beslut, följer upp med besiktning och avvikelsehantering för att sedan lämna över till drift. Du är även den som stämmer av ingående kostnader för upphandlade projekt. Uppdraget spänner över områdena bygg, VA och renhållning. Du kommer även att vara den som följer upp och stämmer av samarbetet med våra entreprenörer.
2022-11-15 2023-01-31
Bräcke kommun, Vård- och omsorgsavdelningen Sjuksköterska till Gellinergården i Gällö
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska som vill arbeta som omvårdnadsansvarig sköterska på Gellinergårdens särskilda boende (SäBo) beläget i Gällö i Bräcke kommun Du kommer arbeta med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på Gellinergårdens SäBo, vara spindeln i nätet för patienten, vilket innebär att hålla ihop alla insatser och handleda vårdpersonal i hälso- och sjukfrågor, alltid med en helhetssyn för patienten. Vi arbetar med ett salutogent förhållningssätt där individens behov och förmågor alltid kommer i första hand. Du kommer arbeta i tea...
2022-10-10 2023-01-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Tandhygienist till Folktandvården Bräcke
Arbetet som tandhygienist är omväxlande och ger dig en stor bredd i din yrkeskompetens. Du får arbeta med både barn, vuxna och uppsökande tandvård. Kliniken strävar efter samarbete inom och mellan alla yrkesgrupper för att ge patienten bästa tänkbara vård.
2022-09-06 2023-01-31