Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Bräcke kommun söker kockar
Två medarbetare går nu i pension och vi söker därför två kockar till hotell Östjemten i Kälarne. Arbetet innebär att du tillsammans med övriga i arbetslaget tillagar mat och specialkost, salladsberedning, servering, städning av kök och matsal samt egenkontroll. Du kommer även att paketera och sköta utskick till olika kunder. Vi lagar och serverar ca 250 portioner varje (skol)dag till våra gäster inom skola, barn- och äldreomsorg. På helgerna servar vi äldreboendet Tallgläntan med ca 120 portioner. Östjemten har även en lunchservering öppet för ...
2022-01-21 2022-02-04
Bräcke kommun, Sociala avdelningen Socionom/Beteendevetare till Socialtjänstens öppenvårdsteam
Socialtjänstens öppenvårdsverksamhet har två inriktningar: barn och familj och vuxna. Vuxenteamet riktar sig till personer med missbruk, beroende och annan psykisk ohälsa och/ eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Arbetsuppgifterna innefattar motiverande samtal (MI), återfallsprevention (ÅP), CRA- Community Reinforcement Approach och behandling enligt 12-stegsprogrammet. Verksamheten bedrivs i nära samverkan mellan socialtjänstens handläggare, primärvård, arbetsförmedling, försäkringskassan och andra myndigheter. Öppenvårdsteamet barn o...
2022-01-14 2022-01-31
Region Jämtland Härjedalen, VO Bräcke Kälarne hälsocentral söker sjuksköterska/distriktssköterska
Att arbeta som distriktssjuksköterska på Kälarne hälsocentral innebär både att arbeta med traditionellt förekommande arbetsuppgifter på en hälsocentral så som mottagningsarbete, telefonrådgivning, service vid läkarmottagningen samt även akutverksamhet.
2022-01-13 2022-02-04
Bräcke kommun, Teknik- och infrastrukturavdelningen Chef för Vatten/Avloppsverksamheten
Bräcke kommun ansvarar för att tillgodose kommuninvånarna med skötsel och hantering av: • vatten och avlopp • renhållning • Vatten-, avlopp- och dagvattenledningar • Tryckstegringsstationer/pumpstationer • Reparation och underhåll • Jourverksamhet Arbetsbeskrivning Du planerar och leder arbetet inom vatten- och avloppsverksamheten . Du har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar samt ansvarar för kvalité. I rollen ingår även utredning och projektledning för drift, underhåll och förnyelse av kommunens VA-anläggningar. Du är delaktig vid uppha...
2022-01-11 2022-02-01
Bräcke kommun, Vård- och omsorgsavdelningen Intresseanmälan vikarier till Bemanningsenheten
Att arbeta i vår bemanningspool innebär att du med kort varsel får arbeta allt från några timmar till en längre period. Våra vikarier är en mycket värdefull tillgång för oss som täcker upp vid ordinarie personals frånvaro. Vi söker vikarier till följande verksamheter i Bräcke, Gällö och Kälarne: • Vård och omsorg (undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter) • Skol och barnomsorg (förskollärare, fritidspedagoger, fritidsledare) • Skolkök (kockar, köks och måltidspersonal) Ansökningarna kommer att behandlas löpande. Varmt välkommen...
2022-01-10 2022-04-30
Bräcke kommun, Vård- och omsorgsavdelningen Vikarier till Kälarne
Bemanningen är i stort behov av vikarier till kommunens verksamheter i Kälarne!! Att arbeta i vår bemanningspool innebär att du med kort varsel får arbeta allt från några timmar till en längre period. Våra vikarier är en mycket värdefull tillgång för oss som täcker upp vid ordinarie personals frånvaro. Vi söker vikarier till följande verksamheter i Kälarne: • Vård och omsorg (undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter) • Skol och barnomsorg (förskollärare, fritidspedagoger, fritidsledare) • Skolkök (kockar, köks och måltidspersonal...
2022-01-10 2022-04-30
Bräcke kommun, Sociala avdelningen Socionom/ 1:e socialsekreterare- till IFO-barn och familj
Som 1:e socialsekreterare har du det övergripande ansvaret för myndighetsutövningen, d.v.s. handläggningen av ärenden enligt SoL, familjerätt och LVU. Ditt uppdrag är att fördela ärenden, ge handledning/metodstöd till handläggarna i enskilda ärenden och stödja verksamhetschefen i utvecklings- och förbättringsarbete. Du är myndighetssidans föredragande vid Sociala utskottet och i förvaltningsrätten. Tjänsten kan innebära att vara tillförordnad vid verksamhetschefens frånvaro. Du ingår i en ledningsgrupp tillsammans med IFO, Arbetsmarknadsenheten...
2021-12-20 2022-01-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården 2 tandläkare till Folktandvården Bräcke
Vi söker dig som har kunskap i att arbeta med både barn och vuxentandvård, gärna med några års erfarenhet. Vi jobbar med att utveckla teamtandvården på kliniken och vi ser gärna att du har erfarenhet, kunskap men framförallt vilja att delta i och utveckla teamtandvård.
2021-06-01 2022-04-01