Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Anstalten Asptuna Chef (kriminalvårdsinspektör) för klientavdelning, anstalten Asptuna.
Vi söker dig som vill bli en av de tre chefer (kriminalvårdsinspektörer) som leder, förvaltar och utvecklar både medarbetare och verksamhet på anstalten Asptuna. Tjänsten är ett vikariat t o m 30 sep 2022 med ev möjlighet till förlängning. Direkt underställd anstaltschefen har du personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för huvudsakligen kriminalvårdare. På en anstalt arbetar dock flera olika yrkeskompetenser och andra yrkesroller kan också komma att ingå i din grupp. Som chef växlar du mellan det operativa ledarskapet i den dagliga driften o...
2022-01-21 2022-02-13
Kriminalvården, Anstalten Asptuna Klienthandläggare till anstalten Asptuna
Under ledning av kriminalvårdsinspektören ska du som klienthandläggare ansvara för det samlade klientarbetet på en avdelning. Det innebär att du har i uppdrag att bevaka, handlägga och enligt delegation fatta beslut i klientärenden samt ansvarar för klienternas verkställighetsplaner. Klienthandläggaren är en stödjande funktion till arbetsgivaren. I uppdraget ingår även att handleda kriminalvårdarna i i deras dagliga klientarbete och klienternas verkställighetsplan (VSP). I dialog med kriminalvårdsinspektören och övriga klienthandläggare på ans...
2022-01-18 2022-02-08