Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Botkyrka kommun, Daglig verksamhet inom LSS Stödassistent
Den stödassistent vi söker kommer att ingå i ett team som tillsammans med enhetens deltagare främst sköter renhållning och service på utomhusidrottsanläggningar i kommunen. Arbetet är således av både fysisk och pedagogisk karaktär. För att kunna förflytta sig mellan olika anläggningar finns fordon tillgängliga, därav är B-körkort ett krav. Du ansvarar för att tillsammans med kollegor planera arbetsdagens innehåll, under arbetsdagen arbetar du ofta ensam tillsammans med en mindre grupp deltagare som behöver individuellt anpassad handledning uti...
2021-05-12 2021-05-26
Botkyrka kommun, Daglig verksamhet inom LSS Sysselsättningssamordnare (SoL) & Stödassistent (LSS)
Du ansvarar för att tillsammans med kollegor och verksamhetsledare planera arbetsuppgifter och genomföra aktiviteter som för individen skapar en meningsfull sysselsättning. Deltagare är ofta i behov av samtalsstöd och stöd i samhällskontakter, där du spelar en viktig roll. Du dokumenterar löpande och upprättar genomförandeplaner i dokumentationssystem för enhetens deltagare. God datavana och hög digital kompetens då kommunikation och kollegialt samarbete huvudsakligen bedrivs genom digitala plattformar. Inom Sysselsättning enligt SoL säker vi ...
2021-05-12 2021-06-03
Botkyrka kommun, Trygghet och säkerhets-enheten Enhetschef till Botkyrkas Våldspreventiva center
Du som vill vara med och leda vår utvecklingsresa Du ansvarar för att bedriva ett systemiskt utvecklingsarbete, där vi är en del av sammanhanget och inte tvärtom. Du skapar struktur och ordning för att på så sätt öka vår förmåga att leverera för Botkyrkaborna och de myndigheter som investerar tid och resurser till Våldspreventivt center. Som enhetschef har du budget- och personalansvar samt ansvarar för att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Din chefserfarenhet sedan tidigare gör dig vana att leda dem som ska l...
2021-05-12 2021-06-06
Botkyrka kommun, Trygghet och säkerhets-enheten Enhetschef till Botkyrkas arbete med platssamverkan, trygget & säkerhet
Enhetschef för platssamverkan, trygghet- och säkerhetssamordning Trygghet- och Säkerhetsarbetet i Botkyrka kommun utgår från både social- och situationell prevention vilket innebär att vi har både individen och dess omgivning i fokus. Arbetet har ett externt fokus med målsättningen att alla Botkyrkabor ska uppleva att det är tryggt att leva, verka och bo i sin kommun. Under våren genomförs en organisationsförändring där även arbetet med platssamverkan ska integreras än mer och tydligare tillsammans med trygghet- och säkerhetsarbetet. Botkyrka ...
2021-05-12 2021-06-06
Botkyrka kommun, Falkbergsskolan Falkbergsskolan söker lärare i trä- och metallslöjd åk 6-9
Till höstterminen söker vi en lärare i trä- och metallslöjd till Falkbergsskolan med undervisning i åk 6-9. Du kommer att tillhöra ett av skolans fyra arbetslag där du också är mentor. Tillsammans med dina kollegor i arbetslaget och ämneslaget planerar, genomför och utvärderar du undervisningen. I december står vår nya fina skolbyggnad klar för inflytt och du har stora möjligheter att vara med och påverka utformningen av slöjdsalen.
2021-05-11 2021-05-25
Botkyrka kommun, Kassmyraskolan Legitimerad lärare till grundsärskola åk 1-6
Tillsammans med övriga lärare på grundsärskolan planerar ni och genomför undervisningen som utgår från den enskilde elevens behov och förutsättningar och ställer höga krav på individualisering och extra anpassningar. Du har ofta en nära kommunikation och samverkan med vårdnadshavare och även andra externa instanser t.ex. habiliteringen. Du arbetar tillsammans med skolledning, lärare och assistenter och övrig personal för att eleverna ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Idrott, slöjd och musik undervisas grundsärskolans elever ...
2021-05-11 2021-05-25
Botkyrka kommun, Kassmyraskolan Legitimerad Hem och konsumentkunskapslärare årskurs 6 grundskola, åk 4-6 grundsärskola, 30% Kassmyra
Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med idrottslärare, trä- och metall och textilslöjdlärare och musiklärare. Som lärare i hem och konsumentkunskap kommer du leda och stimulerar eleverna i sitt lärande och sin personliga utveckling på ett konstruktivt och inspirerande vis utifrån deras egna förutsättningar. Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning i ditt ämne, betygsätter och bedömer elevernas arbeten. Du kan individanpassa dina lektioner och se till elevernas olika behov i samarbete med övriga aktörer på skolan. Kont...
2021-05-11 2021-05-25
Botkyrka kommun, Kassmyraskolan Legitimerad textilslöjdlärare år 3-6 grundskola, år 1-6 grundsärskolan
Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med idrottslärare, trä och metallslöjdlärare, hem och konsument kunskapslärare och musiklärare. Som textilslöjdslärare kommer du leda och stimulerar eleverna i sitt lärande och sin personliga utveckling på ett konstruktivt och inspirerande vis utifrån deras egna förutsättningar. Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning i ämnet textilslöjd, betygsätter och bedömer elevernas arbeten. Genom samarbete med ämneskollegorna i trä och metallslöjd, musik, hemkunskap samt idrott och hälsa utve...
2021-05-11 2021-05-25
Botkyrka kommun, Kassmyraskolan Trä- och metallslöjdlärare år 3-6 grundskola samt år 1-6 grundsärskola
Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med idrottslärare, textilslöjdlärare, hem och konsument kunskapslärare och musiklärare. Som trä -och metallslöjdslärare kommer du leda och stimulerar eleverna i sitt lärande och sin personliga utveckling på ett konstruktivt och inspirerande vis utifrån deras egna förutsättningar. Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning i ämnet trä- och metallslöjd, betygsätter och bedömer elevernas arbeten. Genom samarbete med ämneskollegorna i textilslöjd, musik, hemkunskap samt idrott och hälsa ut...
2021-05-11 2021-05-25
Botkyrka kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Objektspecialist till Botkyrka kommun
Teknik- och fastighetsförvaltnignen söker en driven och lösningsorienterad objektspecialist med utvecklarprofil. Som objektspecialist kommer du initialt att delta i projektet för att förflytta systemförvaltningen från verksamhet till stab. I ditt arbete säkerställer du systemets funktionalitet och användbarhet samt fångar upp och identifierar utvecklingsbehov. Som objektspecialist kommer du att: • Ansvara för hanteringen av det dagliga förvaltningsarbetet samt säkerställa att systemet fungerar optimalt. • Ansvara för att förflyttningen av sy...
2021-05-10 2021-05-25
Botkyrka kommun Nattsjuksköterska inom äldreomsorgen och LSS i Botkyrka kommun
Nu söker vi en sjuksköterska på deltid till natten inom äldreomsorgen och funktionsnedsättningsområdet i Botkyrka kommun. I rollen kommer man, tillsammans med en annan nattsjuksköterska, ansvara för varsitt område inom Botkyrka kommuns vård- och omsorgsboenden samt serviceboenden inom LSS. Arbetet utgår från Tunängens vård-och omsorgsboende i Tumba, där nattsjuksköterskorna och mobila jourteamet utgår från samma lokaler. Tjänstebilar kommer att finnas tillgängliga utanför denna lokal. Rollen är på deltid (71,36%) och arbetstiderna är 21:30 - 0...
2021-05-10 2021-05-23
Botkyrka kommun Sjuksköterskor till mobila jourteamet inom äldreomsorgen och LSS i Botkyrka kommun
Vi söker nu två sjuksköterskor till mobila jourteamet inom äldreomsorgen och funktionsnedsättningsområdet. Arbetsschemat är tvåveckors schema enligt följande. Ena veckan arbetar du onsdag och torsdag 15.45-21.45 och följande vecka arbetar du måndag, tisdag och fredag 15.45-21.45 och lördag samt söndag 07.45-21.45. Det här upplägget är perfekt för dig som ser nyttan i att vara ledig dagtid! Under varje arbetspass planerar och strukturerar du upp arbetspasset tillsammans med närmaste jourkollegor. I din roll hos oss ansvarar du för att patiente...
2021-05-10 2021-05-25
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen, Vuxenenheten Socialsekreterare till mottag vuxen
Som socialsekreterare på mottagningsenheten handlägger vi ansökningar och anmälningar inom områdena ekonomiskt bistånd, beroende/missbruk och psykisk ohälsa. Vi tar emot ansökningar och anmälningar via telefon och digitalt och bedömer rätten till ekonomiskt bistånd. I rollen beslutar och verkställer vi utifrån aktuell lagstiftning, regler och socialtjänstens riktlinjer. I arbetet ingår det att bemanna jourtelefon och att ta emot akuta besök för nödprövning. På mottagning vuxen kommer du i huvudsak att handlägga ansökningar och orosanmälningar ...
2021-05-05 2021-05-19
Botkyrka kommun, Daglig verksamhet inom LSS Verksamhetsledare daglig verksamhet LSS
Arbetsledande ansvar genom att tillsammans med övriga medarbetare i arbetsgruppen ansvara för det dagliga arbetet och att utveckla nya aktiviteter för våra deltagare i tätt samarbete med medarbetare, verksamhetsledare och enhetschef. Övergripande ansvar för det pedagogiska innehållet i verksamheten och gemensamt med övrig personal och enhetschef arbeta enligt de mål och riktlinjer som gäller för verksamheten enligt LSS. Rollen som verksamhetsledare innebär en hög grad av självständighet och utåtriktat arbete. Vi dokumenterar och kommunicerar ...
2021-05-05 2021-05-18
Botkyrka kommun, Hammerstaskolan Lärare i Sv/So till åk 7-9
Du ska undervisa i svenska och so-ämnen i en årskurs på högstadiet. Du kommer att vara en del i högstadiets arbetslag samt vara mentor i en av årskurserna på högstadiet.
2021-05-05 2021-05-17
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Biträdande rektor med inriktning elevhälsa
I dina dagliga arbetsuppgifter ansvarar du för att leda och säkerställa elevhälsoarbetet för hela skolan. Ditt uppdrag är att leda och organisera tillsammans med medarbetare för att säkerställa att barnen möter trygga vuxna i en välstrukturerad verksamhet och en möjliggörande lärmiljö. Du kommer bl.a. att: • ansvara för det strategiska och operativa elevhälsoarbetet • leda de olika professionerna och deras arbetsuppgifter i elevhälsoteamet • bidra i arbetet med planering och organisering av skolan • ansvara för personalrelaterade arbetsuppgif...
2021-05-05 2021-05-30
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till södra Botkyrka
I dina dagliga arbetsuppgifter ansvarar du för att leda och organisera dina medarbetare för att säkerställa att barnen möter trygga vuxna i en välstrukturerad verksamhet. Ditt uppdrag är att säkerställa en högkvalitativ pedagogisk verksamhet som skapar sammanhang för elevernas hela skoldag. Du kommer bl.a. att: • ansvara för det operativa pedagogiska arbetet och den röda tråden i F-9 perspektiv • bidra i arbetet med planering och organisering av skolan • ansvara för personalrelaterade arbetsuppgifter för din medarbetargrupp • stötta ledningsg...
2021-05-05 2021-05-30
Botkyrka kommun, Kultur och Fritid, Idrott och förening Föreningskonsulent
Nu söker vi en vikarierande föreningskonsulent till Idrott och förening. Vi söker dig som är öppen, modig och energisk och som tillsammans med oss vill förverkliga visionerna om ett angeläget föreningsutbud som skapas utifrån medborgarens fokus. Som föreningskonsulent hos oss är du en spindel i nätet för föreningsfrågor. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter i tjänsten är att handlägga bidragsansökningar och ingå i en förvaltningsövergripande grupp kallad Föreningsbyrån, med syfte att få och ge stöd och skapa samsyn kring förenings- och bidragsfråg...
2021-05-05 2021-05-20
Botkyrka kommun, Tunaskolan Lärare 4-6
Du kommer att ansvara för "dina" ämnen i ett arbetslag med ca 75 elever och fyra lärare. Tillsammans är för oss ett viktigt ord. det innebär att i ett arbetslag och även i ämnesgrupper ta ett gemensamt ansvar för att utveckla planering, genomförande och uppföljning av undervisning. Tunaskolan har under senaste åren arbetat med ett kollektivt lärande över hela skolan. Vi tror inte att ensam är stark, utan att vi blir bättre tillsammans!
2021-05-05 2021-05-23
Botkyrka kommun, Fittjaskolan Grundskollärare F-3
Tjänsten är 100%, tillsvidare, med start 11 augusti 2021 och är förlagd till en av skolorna, just nu förskoleklass, åk 1 eller åk 2. Undervisning i skolans alla ämnen förutom idrott och slöjd. Du följer din klass från F-3. Din undervisning har tyngdpunkt på den grundläggande läs- och skrivutvecklingen, med ett sva-perspektiv och fokus på språkförståelse. Du samarbetar mycket med dina kollegor, i synnerhet årskurskollegan och den samverkande fritidshemsläraren. I Fittjas rektorsområde är förväntningarna på dig som lärare höga, men du får också s...
2021-05-04 2021-05-18
Botkyrka kommun, Fittjaskolan Grundskollärare 4-6
Tjänsten är 100%, vikariat ht 21, med start 11 augusti 2021 och är förlagd till en av skolorna just nu. Undervisning i alla teoretiska ämnen i åk 4. Mentorskap i åk 4. Du samarbetar mycket med dina kollegor, i synnerhet årskurskollegan och arbetslaget mellan.
2021-05-04 2021-05-18
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen, Utredningsenheten Familjebehandlare till öppenvård barn
Vi söker nu en familjebehandlare till vår verksamhet som arbetar med förändringsarbete i familjer med olika problematik. Vår målgrupp är familjer med barn 0-12 år. Vi tar emot uppdrag från våra utredningsenheter och tillsammans med dig blir vi 12 familjebehandlare i teamet. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att erbjuda familjer en individuellt anpassad familjebehandling med målet att barnets eller den unges behov synliggörs och tillgodoses, att föräldrarna känner sig stärkta i föräldrarollen och att familjen får verktyg och kunskaper så att de ...
2021-05-04 2021-05-23
Botkyrka kommun, Tallidsskolan Grundskollärare F-3
Tjänsten är 100%, tillsvidare, med start 11 augusti 2021 och är förlagd till en av skolorna, just nu i förskoleklass. Undervisning i skolans alla ämnen förutom idrott och slöjd. Du följer din klass från F-3. Du samarbetar mycket med dina kollegor, i synnerhet årskurskollegan och den samverkande fritidshemsläraren.
2021-05-04 2021-05-18
Botkyrka kommun, Tallidsskolan Grundskollärare 4-6
Tjänsten är 100%, tillsvidare, med start 12 augusti 2021 och är förlagd till en av skolorna just nu. Undervisning mest i ämnena sva, so och eng åk 4, och med ett intresse och en behörighet att undervisa både på lågstadium och mellanstadium i framtiden. Du samarbetar mycket med dina kollegor, i synnerhet årskurskollegan och arbetslaget mellan.
2021-05-04 2021-05-18
Botkyrka kommun, Tallidsskolan Grundskollärare F-6
Tjänsten är 100%, tillsvidare, med start 11 augusti 2021 och är förlagd till en av skolorna, i vår flexgrupp, en mindre grupp med elever som behöver förtydligande lärmiljö, specialpedagogiska stödstrukturer och ett relationsskapande ledarskap. Tjänsten innefattar undervisning i skolans alla ämnen förutom idrott och slöjd . Du samarbetar mycket med dina kollegor, i synnerhet elevassisten och den samverkande fritidshemsläraren.
2021-05-04 2021-05-18
1 2 3 >