Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen, Vuxenenheten Boendestödjare till Vård- och stödsamordnarteamet
Boendestödjarens främsta uppgift är att stödja brukaren att stärka sina färdigheter och finna sammanhang i tillvaron, underlätta återhämtning, ta hand om sin hälsa samt ge det stöd personen behöver för att få vardagen att fungera. Det kan till exempel handla om att ge stöd för att brukaren ska klara till exempel hushållssysslor, samordna och stötta med sjukvårds- och myndighetskontakter och ekonomi. I ditt arbete ansvarar du för att planera det dagliga arbetet samt anpassar efter de behov som finns i verksamheten. Rollen innebär också ansvar fö...
2021-02-25 2021-03-11
Botkyrka kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Myndighetsutövning Biståndshandläggare sommarvikariat
Att arbeta som biståndshandläggare i Botkyrka kommun är det perfekta jobbet för dig som har ett intresse för både människor och juridik. Det är en möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, tillsammans med kompetenta, engagerade och handlingskraftiga arbetskamrater! En viktig del i arbetet är förmågan att kunna samarbeta och samverka med den enskilde, med anhöriga, kollegor, andra inom kommunen och även externa aktörer. En av våra medarbetare beskriver sitt jobb så här: "Det handlar om att möta människor i olika livssituationer och att se varje...
2021-02-25 2021-03-21
Botkyrka kommun, Tullingebergsskolan Lärare idrott och hälsa 1-6
Du är legitimerad lärare idrott och hälsa åk 1-6, väl förtrogen med LGR11. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och har förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar ...
2021-02-25 2021-03-11
Botkyrka kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kundtjänsthandläggare
Är du en stjärna på service och vill leverera härlig energi till ditt nya team? Är du dessutom en positiv och driven person som är van vid att söka och förmedla information? Nu söker vi på teknik- och fastighetsförvaltningen en kundtjänstmedarbetare som brinner för att leverera service i världsklass! Vi söker dig som trivs i en serviceinriktad roll med inslag av administration. I rollen som kundtjänstmedarbetare kommer du att lära dig mycket om våra verksamheter och om de ärendehanteringssystem som förvaltningen använder sig av. Arbetet är var...
2021-02-25 2021-03-14
Botkyrka kommun, Tullinge gymnasium Tullinge gymnasium söker vårdlärare
Gymnasielärare i vårdämnen och psykologi.
2021-02-25 2021-03-14
Botkyrka kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Arbetsledare felanmälan & kundtjänst
Enheten strategi, analys och utveckling söker nu en lösningsorienterad och engagerad arbetsledare för området felanmälan och kundtjänst. Arbetsledaren ansvarar tillsammans med sina medarbetare för områdets utveckling på teknik- och fastighetsförvaltningen och är med och bidrar i arbetet för att nå förvaltningens vision och målsättningar. Som arbetsledare förväntas du bedriva ett innovativt och proaktivt arbete där du planerar, leder, utvecklar och fördelar verksamhetens arbete. Du ansvarar för att utföra omvärldsbevakning, marknads- och omvär...
2021-02-25 2021-03-14
Botkyrka kommun, Förskolan Aspen Kock till förskola
Som arbetsledande kock ansvarar du för att • leda och fördela det dagliga arbetet • arbetet bedrivs enligt kommunens och enhetens fastställda mål, styrdokument och policys • barn med rätt till specialkost och anpassade måltider får säkra måltider • kvalitetssäkra och utveckla produktionen • förvaltningens egenkontrollprogram följs och är uppdaterat för enheten • beställningar av livsmedel och övriga produkter görs från de företag som kommunen har avtal med • kökets budget och resultat följer uppsatta mål • upprätthålla kunskap inom ditt yrkesom...
2021-02-24 2021-03-10
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen, Vuxenenheten Boendestödjare till boende med särskild service
Boendestödjarens främsta uppgift är att stödja brukaren att stärka sina sociala färdigheter och finna sammanhang i tillvaron, underlätta återhämtning, ta hand om sin hälsa samt ge det stöd som personen behöver för att få vardagen att fungera. Det kan till exempel handla om att ge stöd med att sköta vardagliga sysslor som städning, stöd med tvätt, handling, stöd med hygien samt uträtta ärenden. I arbetet ingår det administrativa uppgifter i form av dokumentation. I arbetet ingår oregelbundna arbetstider samt varannan helg arbete.
2021-02-23 2021-03-09
Botkyrka kommun, Hammerstaskolan Kock/arbetsledare i skolkök
Du kommer att ingå i ett arbetslag i vårt skolkök tillsammans med en kock och två skolmåltidsbiträden. I dina arbetsuppgifter kommer att bl.a. ingå matlagning, menyplanering, matbeställningar, ta emot och sortera matvaror, rengöring av köksredskap, egenkontroll. Du kommer tillsammans med all kökspersonal följa våra högt ställda kvalitetskrav och ständig arbeta med förbättringar. Alltid för våra elevers bästa. Maten ska lagas från grunden med råvaror av hög kvalitet, helst ekologiska. Vi vill se att du är med och utvecklar maten ytterligare. D...
2021-02-22 2021-03-08
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen, Vuxenenheten Budget och skuldrådgivare till Förebyggande vuxen
Din uppgift som budget- och skuldrådgivare är att tillsammans med klienten strukturera upp hens ekonomiska situation och göra en planering som leder till ett skuldfritt liv. Målsättningen kan vara att få ordning på vardagsekonomin eller få hjälp med skuldsituationen. Arbetsuppgifter kan exempelvis innebära förhandlingar med fordringsägare om avbetalningsplaner, ge stöd i att upprätta en avbetalningsplan för skulder, hjälpa till vid ansökningar om skuldsanering hos kronofogden och göra en hushållsbudget. Många gånger rör det sig om ett långsi...
2021-02-19 2021-03-14
Botkyrka kommun, Xenter Utbildningsledare Yrkeshögskolan Xenter
Utbildningsledarrollen är en kombination av självständigt arbete och kollegial samverkan. Du samarbetar gärna och delar med dig av din kompetens till dina kollegor. I denna utbildningsledarroll är du främst ansvarig för distansutbildningarna Elkonstruktör och Dokumentcontroller/Registrator. Elkonstruktörsutbildningen har från och med hösten 2021 tre klasser. Utbildningen sker på halvfart och under tre års tid. Dokumentcontroller/Registratorutbildningen har från och med hösten 2021 tre klasser. Utbildningen sker på 75 % deltid och pågår und...
2021-02-19 2021-03-12
Kriminalvården, A/H Region Stockholm Kriminalvårdsinspektör, första linjens chef, anstalten Asptuna, vikariat
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. Du agerar resultatinriktat utefter angivna mål. Du är direkt understäl...
2021-02-19 2021-03-12
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Rektor till förskoleenhet i norra Botkyrka
Nu söker vi dig som vill arbeta som rektor i en dynamisk och interkulturell kommun där barns lärande står i fokus! I dina dagliga arbetsuppgifter ansvarar du för att leda och organisera dina biträdande rektorer och övriga medarbetare för att säkerställa att barnen möter trygga vuxna i en välstrukturerad verksamhet. Hos oss möter du barn och vuxna som tillsammans talar över 50 olika språk, och vår utgångspunkt är att all kultur som barn bär med sig har lika värde - det ska synas på våra förskolor! Inom Alby östra förskoleenhet arbetar ca 75 med...
2021-02-19 2021-03-14
Botkyrka kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kart och mätenheten Verksamhetsutvecklare till utveckling och geografisk information - Botkyrka kommun
Som verksamhetsutvecklare hos oss säkerställer du att förvaltningen har utvecklade och dokumenterade processer. Här blir du en del av utvecklingsteamet som ständigt jobbar med utvecklings-och förbättringsarbete tillsammans med andra verksamhetsutvecklare samt förvaltningsledare på enheten utveckling och geografisk information, du rapporterar till enhetschef. Hos oss får du möjlighet till egen fortbildning och utveckling då vi vet att det är en nyckel till framgång för hela enheten. I rollen kommer du driva utvecklingen av processer, verktyg oc...
2021-02-18 2021-03-21
Botkyrka kommun, S:t Botvids gymnasium Lärare i engelska och samhällskunskap
Undervisning i engelska och samhällskunskap på gymnasiet, på IM-programmen och på Gymnasie-SÄR. Undervisa, motivera och leda eleverna till goda studieresultat och en positiv kunskapsutveckling enligt nationella styrdokument. Arbeta aktivt med utveckling av ämnena du undervisar i tillsammans med kollegor. Arbeta aktivt med de utvecklingsområden som skolledning och arbetslag fastställer. Att delta i utvecklingsarbetet på handelsprogrammet tillsammans med andra i programlaget. Använda IKT som en självklarhet i undervisningen. Använda en formativ b...
2021-02-18 2021-02-28
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen, Vuxenenheten Socialsekreterare till socialtjänsten Mottag vuxen
Som socialsekreterare på mottagningsenheten handlägger vi ansökningar och anmälningar inom områdena ekonomiskt bistånd, beroende/missbruk och psykisk ohälsa. Vi tar emot ansökningar och anmälningar via telefon och digitalt och bedömer rätten till ekonomiskt bistånd. I rollen beslutar och verkställer vi utifrån aktuell lagstiftning, regler och socialtjänstens riktlinjer. I arbetet ingår det att bemanna jourtelefon och att ta emot akuta besök för nödprövning. På mottagning vuxen kommer du i huvudsak att handlägga ansökningar och orosanmälningar...
2021-02-16 2021-03-15
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen, Utredningsenheten Socialsekreterare till Utredning unga 1,5års vikariat
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att utreda och bedöma behov av insatser för ungdomar upp till 18 år och deras familjer enligt SoL och LVU. Du skall följa upp beslutade insatser i både öppen och slutenvård, arbetet innebär en del resor och det är en fördel om du har körkort. Vi arbetar nära vår egen öppenvård och vi befinner oss i ett utvecklingsskede där vi utarbetar nya former för att handläggare och behandlare ska kunna arbeta tätt ihop som team runt en ungdom och dennes familj.
2021-02-16 2021-03-02
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Veterinär till Distriktsveterinärerna Vårsta
Vi söker dig som har några års erfarenhet av smådjursjukvård och som önskar återuppväcka dina veterinära kunskaper inom stordjurssjukvården. Vi planerar att utveckla vår mottagning för att kunna ta emot fler smådjurspatienter och att kunna ge dessa en mer avancerad vård. De områden vi ser att du särskilt kan utveckla är utredningar av hudpatienter och medicinska fall, där vi ser stor efterfrågan. Vi ser att du kommer att vara drivande i utvecklingen av verksamheten och att du aktivt deltar i planering av inköp av den utrustning som behövs. Be...
2021-02-15 2021-02-28
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen, Utredningsenheten Socialsekreterare Utredning unga
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att utreda och bedöma behov av insatser för ungdomar upp till 18 år och deras familjer enligt SoL och LVU. Du skall följa upp beslutade insatser i både öppen och slutenvård, arbetet innebär en del resor och det är en fördel om du har körkort. Vi arbetar nära vår egen öppenvård och vi befinner oss i ett utvecklingsskede där vi utarbetar nya former för att handläggare och behandlare ska kunna arbeta tätt ihop som team runt en ungdom och dennes familj.
2021-02-15 2021-03-01
Botkyrka kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Personal- och adm.enheten Controller
Ekonomigruppen består av 4 medarbetare och tillsammans med ekonomichefen medverkar du i förvaltningens övergripande ekonomistyrning med budgetuppföljning och prognoser, månads- och delårsrapporter och verksamhetsberättelse samt redovisningsekonomi. Ni har ett tätt samarbete med ledningsgruppen. Som controller ansvarar du för planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi. I din roll ingår att förklara samband mellan verksamhet, personal och ekonomi. Du ska ha ett tätt samarbete med cheferna och verksamhetsnära ekonomiska funktioner och på...
2021-02-15 2021-03-07
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen, Vuxenenheten Vi söker dig som vill utveckla Botkyrkas förebyggande arbete!
Den förebyggande verksamheten kommer bl.a. innehålla insatser som riktar in sig på boendefrågor i form av boskola, vräkningsförebyggande arbete och vardagsekonomi. Du kommer att tillsammans med kollegor inom enheten och på andra enheter inom socialförvaltningen samverka för att starta insatser som leder till att vi har ett förebyggande arbete riktat mot vuxna. Du kommer att arbeta med såväl generella som riktade insatser, gruppverksamhet, uppsökande arbete mm. Då det är en ny tjänst och verksamhet kommer vi tillsammans utforma det förebyggande ...
2021-02-15 2021-03-01
Botkyrka kommun, Xenter Lärare och utbildningsledare för Trafiklärarutbildning
Denna tjänst kombinerar utbildningsledarrollen med en lärartjänst för vår nya trafiklärarutbildning. Som utbildningsledare sköter du din utbildning från att hantera inkomna ansökningar och antagning av sökande till examination. Utveckla utbildningens ledningsgrupp, upphandling och rekrytering av utbildningskonsulter/- lärare i den mån det behövs då denna tjänst även omfattar undervisning. Dessutom ansvarar du för schemaläggning, studerandekontakt och diverse administrativa sysslor inklusive kvalitetssäkring av kurser såväl som LIA-platser (Lä...
2021-02-12 2021-02-28
Botkyrka kommun, Kultur och Fritid, Bad och racketenheten Badvärdar sommaren 2021
Inför sommarsäsongen 2021 söker vi badvärdar till Botkyrkas strandbad, Slagstabadet och Brotorpsbadet. Du ska vara tillgänglig att arbeta på båda platser och kommer att vara anställd via Botkyrka Kommun. Arbetet drivs dagligen måndag till söndag varierande tider, oavsett väder med badvärdar hela säsongen (28/622/8). Huvudsakliga arbetsuppgiften är att se till att säkerheten på baden är hög och undsätta nödställda inom bad området samt om nödvändigt genomföra livsuppehållande åtgärder i väntan på räddningstjänst. Arbetet handlar om att skapa en...
2021-02-12 2021-03-14
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen, Utredningsenheten Familjebehandlare till team skolnärvaro
Det familjebehandlare arbetet sker bl.a. genom kartläggning av barnets förmågor och behov, såväl pedagogiska som psykosociala, samt genom utformande av handlingsplaner där alla görs delaktiga. Stödet ges inom Råd & stöd till familjen under en kortare period. Tanken är att stödet ska komma in tidigt, innan en sammanhängande frånvaro har börjat och bygger på ett samarbete mellan familj, skola och socialtjänst. Vi arbetar även samordnande med andra viktiga kontakter för barnet, som till exempel barn-och ungdomspsykiatrin, BUMM och habiliteringen....
2021-02-12 2021-02-28
Botkyrka kommun Planarkitekt inriktning mot digitalisering och verksamhetsutveckling
Som planarkitekt projektleder du en grupp som utför digitalisering av information i detaljplaner och tolkning av planbestämmelser. Du säkerställer att planbestämmelserna följer boverkets allmänna råd och planbestämmelsekatalog. Du verkar som objektspecialist för enhetens verksamhetsstöd, dvs system och program, och att samordna enhetens digitala utveckling med andra enheter på förvaltningen, exempelvis Bygglov och Geografisk information. Du kommer att vara en viktig del i utvecklingsarbetet som berör att ta fram planbesked, program och detalj...
2021-02-10 2021-03-08
1 2 >