Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Botkyrka kommun, Tullinge gymnasium Tullinge gymnasium söker en vikare i teknik på deltid
Undervisning i kursen teknik 2.
2021-07-26 2021-08-09
Botkyrka kommun, Tumba gymnasium Tumba gymnasium söker Restaurang- och livsmedelslärare HT21
Vi söker en duktig och ambitiös lärare till Restaurang- och livsmedelprogrammet. Du skall kunna undervisa i Matlagning steg 1,2,3 och 4, Specialkost etc. Du ska vara flexibel och ha blick för hur eleverna ska utvecklas till skickliga inom RL:s många spännande ämnesområden. Du skall alltså ha en tydlig specialisering mot matlagning och vara en skicklig kock. Du kommer till en arbetsplats med goda förutsättningar för att utbilda yrkeselever på hög nivå. Du är en del av arbetslags- och programutvecklingen vid Tumba gymnasium och vi är måna om att...
2021-07-24 2021-08-09
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Legitimerad förskollärare
Sedvanliga
2021-07-20 2021-08-15
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare
Som förskollärare ansvarar du för undervisningen i förskolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i utbildningen. Du är väl förtrogen med läroplanen och trygg i din yrkesroll. Vi vill att du har ett förhållningssätt där lärandet och kunskapsutveckling är i fokus. Du ansvarar för att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan samtidigt som du förstår vikten av det kollegiala lärandet. Förskolelärare ska leda de målstyrda processerna och ansvara att barn får den undervisning de har rätt...
2021-07-19 2021-07-29
Botkyrka kommun, Kultur och Fritid, Hallunda, Alby och Fittja bibliotek Bibliotekarie med barnfokus och samordningsansvar till Hallunda
I ditt uppdrag som barnbibliotekarie kommer du ha fokus på barn i åldrarna 9-12. Det betyder att du kommer att arbeta med Botkyrkas kulturella allemansrätt som är en möjlighet för alla barn och elever i Botkyrka att ta del av kulturella upplevelser och eget skapande en kulturgaranti för alla barns rätt till kultur i linje med barnkonventionen. Du ansvarar för att skapa program och lovverksamhet, samt medieinköp och bestånd för målgruppen. I ditt uppdrag ingår ett samordnaransvar för barnverksamheten inom bibliotek Botkyrka. Det innebär att d...
2021-07-19 2021-08-08
Botkyrka kommun, Kultur och Fritid, Hallunda, Alby och Fittja bibliotek Bibliotekarie med fokus på vuxenverksamhet till Hallundabibliotek
Ditt uppdrag blir att arbeta med verksamhet mot vuxna med inriktning på skönlitteratur och vuxnas lärande. Ditt arbetssätt utgår från medborgarnas behov och du kan möta besökare både i biblioteksrummet, uppsökande och digitalt. Du köper in medier inom ditt område, är en del av bibliotekets programverksamhet och arbetar med olika forum för vuxnas lärande. Du bygger och underhåller nätverk och samarbetar med dina kollegor för att på så sätt bidra till verksamheten som helhet. Du tjänstgör kvällar och helger enligt schema.
2021-07-19 2021-08-08
Botkyrka kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöenheten Miljö- och hälsoskyddsinspektörer till Botkyrka kommun
Du kommer att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken, främst inom hälsoskydd. Vi ser gärna att du har ett brinnande intresse för hälsoskyddstillsyn och gärna har erfarenhet av att arbeta med klagomålsärenden och bostadstillsyn. Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av att: • förbereda och genomföra tillsyn enligt miljöbalken, både tillsammans med teamet och självständigt • handlägga anmälningar och klagomål • ge stöd och service till verksamhetsutövare och medborgare Du kommer att arbeta i miljö- och hälsoskyddsteamet som är ett välfunger...
2021-07-15 2021-08-15
Botkyrka kommun, Trygghet och säkerhets-enheten Trygghet- och säkerhetssamordnare med inriktning informationssäkerhet
Du kommer att tillhöra avdelningen för trygghet och säkerhet. Avdelningen arbetar brett med trygghets- och säkerhetsfrågor och arbetet utgår från både social- och situationell prevention, det innebär att vi har både individen och dess omgivning i fokus. Arbetets målsättning att alla Botkyrkabor ska uppleva att det är tryggt att leva, verka och bo i sin kommun. Förutom att du kommer arbeta med kollegor på avdelningen för trygghet och säkerhet kommer du arbeta tillsammans med övriga funktioner i kommunen som arbetar med informationssäkerhet och...
2021-07-15 2021-08-15
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen, Utredningsenheten Socialsekreterare till Botkyrka kommun
Verksamheten består av medarbetare med olika bakgrund, kunskaper och åldrar. Varje dag går vi till jobbet för att barn och familjer i Botkyrka kommun ska få stöd och hjälp, idag, imorgon och i framtiden! Verksamheten har två enheter för myndighetsutövning med varsin enhetschef. Varje enhet är uppdelad i två mindre team med cirka sju socialsekreterare som leds av en förste socialsekreterare. Dessutom har vi administrativt stöd och ett dagligt, nära samarbete med de utförare och behandlare som tillhör verksamheten. Som socialsekreterare hos o...
2021-07-14 2021-08-13
Botkyrka kommun, Kommunledningsförvaltningen Verksamhetsutvecklare till Våldspreventivt Center
Den här tjänsten innebär verksamhetsutveckling av våldspreventivt centers områden med ett särskilt ansvar för samordningen av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och våldsbejakande extremism. Du behöver vara väl förtrogen om segregationens utmaningar och hur den kan skapa problem när den leder till alltför olika uppväxt- och levnadsvillkor. För dig är det, precis som för oss, viktigt att basera ditt arbete på aktuell forskning och relevanta teoretiska perspektiv. Till det krävs ett strategiskt tänk att kunna planera både på kort och l...
2021-07-14 2021-08-25
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Legitimerad musiklärare åk 4-9
Du skall undervisa, inspirera och bidra med kunskapsutveckling för elever i år 4-9 i ämnet musik. I uppdraget ingår att planera och genomföra undervisning för att nå lärande och utveckling hos eleven utifrån deras individuella förutsättningar. Du ska dokumentera och följa upp elevens lärande och utveckling samt kommunicera detta med elever och vårdnadshavare. Du ska ha förmåga att se varje elev, stärka elevens tilltro till sin egen förmåga att lära och stimulera till ett livslångt lärande. I läraruppdraget ingår även att förbereda eleven för et...
2021-07-12 2021-08-20
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen, Vuxenenheten Boendestödjare till Boende med särskild service 2
Boendestödjarens uppgift är att stödja brukaren i dess vardag och ge personlig omvårdnad. Vi finns där för att stärka brukarnas sociala färdigheter och finna sammanhang i tillvaron, underlätta återhämtning, ta hand om sin hälsa samt ge det stöd som personen behöver för att få vardagen att fungera. Det kan till exempel handla om att ge stöd med att sköta vardagliga sysslor som städning, stöd med tvätt, handling, stöd med personlig omvårdnad samt uträtta ärenden. I arbetet ingår det administrativa uppgifter i form av dokumentation. I arbetet ingå...
2021-07-12 2021-07-31
Botkyrka kommun, Tullingebergsskolan Förskollärare alt lärare mot fritidshem till Tullingebergsskolan
Som förskollärare på Tullingebergsskolan kommer du att arbeta i förskoleklass tillsammans med en annan pedagog. I vår organisation arbetar man som förskollärare inte bara i förskoleklass utan det kan bli aktuellt att följa med upp i åk 1. Ni kommer ha ett gemensamt ansvar för barnen och deras utveckling under de här åren. Du ska planera och följa upp arbetet i klassen. Du kommer även arbeta på fritids. Du kommer att ingå i ett arbetslag som samarbetar runt elever, kring ämnen och med personal på fritidshemmet. Tid är vikt för planering tillsamm...
2021-07-09 2021-08-20
Botkyrka kommun, 2019 Kommunledningsförvaltningen Kanslichef till Botkyrka kommun
Som chef för kansli och registratur leder du en enhet med 15-tal medarbetare. Du leder en funktion som är central i den fortsätta utvecklingen av Botkyrka och du svarar för ett brett ansvarsområde och medarbetare som spänner över flera kompetenser. Du leder jurister, administratörer, registratorer, kommunsekreterare, valsamordnare och demokratiutvecklare. Enheten ansvarar också för administration som rör Botkyrkas förtroendevalda och politiska tjänstemän. Enheten ingår i den nyinrättade avdelningen Styrning och utveckling på kommunledningsfö...
2021-07-09 2021-08-17
Botkyrka kommun, Botkyrka Vuxenutbildning SFI lärare sökes till lördagsundervisning
Inom Botkyrka Vuxenutbildning erbjuder vi svenska för invandrare (SFI), grundläggande utbildning för vuxna och särskild utbildning för vuxna. Vi erbjuder även kvälls-, lördags- och distansundervisning. Vi söker nu en lärare som kan undervisa i svenska som andraspråk på SFI på kurs C och/ eller D på lördagar. Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade kollegor och ansvarar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen för de elever som ingår i de kurser du arbetar med. Ett arbete hos oss kännetecknas av öppenhet, ansvarstagande...
2021-07-09 2021-07-28
Botkyrka kommun, Rikstens skola Slöjdlärare sökes till Rikstens skola
Vi söker dig som är behörig slöjdlärare. Du får gärna ha en behörighet som täcker samtliga årskurser i grundskolan. Det är meriterande om du arbetat i yrket några år. Tjänsten innehåller undervisning inom båda slöjarterna, och du kommer att samarbeta med en lärare i trä- och metallslöjd, och en lärare i textilslöjd. Skolan profilerar sig mot friluftsliv, därför behöver du också kunna förlägga din undervisning utomhus. Vi har skog och ängar precis intill skolan, så inspirationen finns nära till hands. På Rikstens skola kommer du få stora möj...
2021-07-09 2021-07-30
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen Enhetschef/ biträdande rektor till behandlande skola
Som enhetschef på Trampolinen är du ansvarig för att leda och fördela arbetet i teamet på 9 medarbetare med olika kompetenser. Du har arbetsmiljöansvar, budget och verksamhetsansvar och ansvarar för att säkerställa att det genomförs rätt undervisning samt rätt behandling. Du och ditt team har ett tätt samarbete med socialförvaltningens utredningsenheter samt utbildningsförvaltningen. En viktig och stor del i arbetet är samverkan med skola och socialtjänst. I ditt arbete ingår det att tydliggöra ramarna för enheten för att kunna utveckla och eff...
2021-07-09 2021-07-31
Botkyrka kommun, Malmsjöskolan Kurator till Malmsjö skola
Vi kan erbjuda ett utmanande komplext och fantastiskt roligt uppdrag! Under 2020 genomförde vi en omorganisation av skolan och vi är mitt uppe i att få alla delar att falla på plats samtidigt som vi fortsätter att utveckla verksamheten. Det är viktigt för oss att personalen trivs och har en god arbetsmiljö. Vi har ett engagerat elevhälsoteam som ser fram emot en ny kollega! I dina dagliga arbetsuppgifter är du en del av operativt och strategiskt EHT. Du har stöd och motivationssamtal till elever. Du arbetar med elever på gruppnivå i vårt try...
2021-07-06 2021-08-01
Botkyrka kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Personal- och adm.enheten Nämndsekreterare
Vi söker en nämndsekreterare att vara med i vårt arbete att utveckla de förvaltningscentrala stödprocesserna inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Som nämndsekreterare förväntas du vara knytpunkten mellan förvaltningsorganisationen och samhällsbyggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden. Du arbetar med att utveckla, kvalitetssäkra och leda nämndprocessen samt vara rådgivande i kommunal- och förvaltningsjuridiska frågor. Arbetet är självständigt men kräver ett stort mått av samverkan inom förvaltningen. Du kommunicerar och samarbetar med...
2021-07-06 2021-08-08
Botkyrka kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglovenheten Bygglovshandläggare
I rollen som bygglovhandläggare kommer du att handlägga olika typer av bygglovsärenden, stort som smått. I rollen ingår även att handlägga förhandsbesked, strandskyddsdispenser, anmälningspliktiga åtgärder och tillsyn av olovligt byggande. Du kommer också att ge vägledning och svara på frågor om byggande från olika intressenter, t.ex. medborgare, byggherrar eller myndigheter, med utgångspunkt från gällande detaljplaner, översiktsplan och aktuell lagstiftning. Tillsammans med oss övriga på enheten blir du även delaktig i arbetet med att förbätt...
2021-07-05 2021-08-08
Botkyrka kommun, 2019 Kommunledningsförvaltningen Barnombudsman med ansvar för strategiskt barnrättsarbete i Botkyrka kommun
Som Barnombudsman i Botkyrka kommun har du i uppdrag att kunskaps- och kompetensmässigt stödja kommunen i den strategiska utvecklingen gällande barnets rättigheter. Du arbetar för att Botkyrka ska vara en kommun med ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv och verkar för att stärka barn och ungdomars möjligheter att kunna påverka sin situation. Arbetet kännetecknas av många parallella arbetsprocesser. Du arbetar självständigt men även tillsammans med andra då du ingår i olika arbets- och utvecklingsgrupper. I ditt uppdrag ingår också att bedriva...
2021-07-02 2021-07-30
Botkyrka kommun, 2019 Kommunledningsförvaltningen Junior Utredare med ansvar att ta fram Botkyrka kommuns handlingsplan för suicidprevention
I ditt uppdrag ingår att leda och samordna processen för framtagandet av en kommungemensam handlingsplan för suicidprevention. Du kommer att arbeta i nära samverkan med Socialförvaltningen och vår utvecklingsledare med ansvarsområdet folkhälsa. I din roll ska du, med stöd av kollegor i kommunens förvaltningar, göra en genomlysning av behov och riskfaktorer kopplat till suicidbenägenhet. Med stöd i det arbetet ska du ta fram en handlingsplan som tydliggör de utvecklingssteg som kommunen behöver ta för att stärka sitt suicidpreventiva arbete och ...
2021-07-02 2021-07-30
Botkyrka kommun, 2019 Kommunledningsförvaltningen Utvecklingsledare samhällsplanering till Botkyrka kommun
Som utvecklingsledare med fokus på samhällsplanering kommer du att arbeta med övergripande strategiska frågor kopplat till stadsutveckling. Du kommer att arbeta med frågor som exempelvis stadsdelsutveckling, infrastruktur, klimat och energiförsörjning och får ett särskilt ansvar för uppdateringen av Botkyrkas Översiktsplan. Du ingår i en grupp bestående av 15 medarbetare med olika kompetensområden som tillsammans utgör samhällsutvecklingsenheten inom avdelningen.
2021-07-02 2021-07-30
Botkyrka kommun, Grindtorpsskolan Skolpsykolog till Grindtorpsskolan och Kvarnhagsskolan
Arbetsuppgifter Som skolpsykolog ansvarar du för elevhälsans psykologiska insats enligt skollagen. Fokus ska ligga på hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete, där din uppgift är att se till att din spetskompetens inom psykologi gynnar så många elevers hälsa och skolgång som möjligt. Du arbetar under ledning av rektor tillsammans med kuratorer, skolsköterskor, skolläkare, speciallärare, specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare i den samlade elevhälsan. Ni utformar tillsammans fokusområden och strategier för det övergripande el...
2021-07-01 2021-08-13
Botkyrka kommun, Grindtorpsskolan Lärare NO/Tk till vår fantastiska 4-6
Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad lärare med intresse för och behörighet i NO-ämnen och teknik. Vi behöver dig som kan; * ta ansvar och ha ett gott ledarskap i elevgrupp * inspirera elevernas lärande och kunskapsinhämtning * ha förmåga att se elevers behov och anpassa undervisningen efter dessa * sätta lärmiljö och lågaffektivt bemötande i fokus * prioritera arbetsuppgifter samt vara lösningsfokuserad * vara väl bevandrad i läroplanen * fånga och stimulera elevernas nyfikenhet och intresse för att lära * ha höga förväntni...
2021-07-01 2021-08-13
1 2 >