Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Kultur- och fritidsenheten Fritidsledare till Källans fritidshem (LSS)
Som fritidsledare planerar och genomför du ett varierat utbud av fritid- och kulturaktiviteter utifrån de behov som föreligger hos ungdomarna. Du ska också utföra lättare städning, bereda frukost/ mellanmål o s v och sköta viss administration. Du är självgående. Du planerar samt förbereder inför aktiviteter självständigt eller i arbetsgrupp. Genom egna initiativ och egna idéer bidrar du till en kvalitativ utveckling i arbetet. Eftersom verksamheten har en egen buss för aktiviteter är B körkort med manuell växel ett krav.
2021-10-21 2021-11-03
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Behandlare till HVB Stoltzen
På Stoltzen arbetar vi med vuxna som har missbruks-, beroende- och kriminalitetsproblematik där verksamhetens grund vilar på 12-stegsfilosofi i kombination med KBT. Som terapeut hos oss kommer du att tillsammans med en till terapeut planera och genomföra behandling, det kommer även förekomma delvis arbete på boende för unga med samma problematik. Det innefattar bl a att hålla i grupper, redovisningar samt enskilda behandlande samtal. Du behöver ha god förmåga att kommunicera med andra människor då kontakt med socialtjänst kommer att vara en del...
2021-10-20 2021-11-03
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Är du sugen på en ny utmaning? Sök jobbet som ungdomsbehandlare på Exit!
Som behandlare arbetar du till störst del med enskilda samtal med ungdomar och deras föräldrar. Där du möter olika problembilder med allt ifrån relationer, missbruk till kriminalitet och medling. Alla insatser anpassas till individens behov och förutsättningar. Ex-it 2.0 erbjuder behandling för ungdomar med relationsproblem, missbruk, kriminalitet och andra sociala problem. Du arbetar på uppdrag av socialsekreterare som utreder och fattar beslut om insatser. Arbetet innebär att genomföra behandlande insatser individuellt med ungdomar eller til...
2021-10-20 2021-11-03
Borlänge kommun, Gylle skola Lärare till Mjälga montessori
Tjänsten innefattar att arbeta och ha mentorskap som lärare. Här möts du av ett härligt och kompetent gäng kollegor. Du har mycket kontakt och samarbete med såväl elever som kollegor och vårdnadshavare. Som lärare ansvarar du för att genomföra, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet i enlighet med våra övergripande mål; att utveckla barnen till harmoniska, ansvarstagande och självständiga medmänniskor med lust till lärande. Respekten för det enskilda barnet står alltid i centrum.
2021-10-19 2021-11-12
Borlänge kommun, Tjärnaskolan Bli vår nya kollega! Lärare F-3
Arbeta som lärare utifrån din behörighet i team runt en årskurs, vara mentor för en grupp elever samt delta i skolutveckling tillsammans med arbetslaget.
2021-10-19 2021-11-02
Borlänge kommun, Tjärnaskolan Bli vår nya kollega! Lärare 4-6
Arbeta som lärare utifrån din behörighet i team runt en årskurs, vara mentor för en grupp elever samt delta i skolutveckling tillsammans med arbetslaget.
2021-10-19 2021-11-02
Borlänge kommun, Paradisskolan Nybyggda Paradisskolan söker lärare mot fritidshem.
Som lärare i fritidshem har du ett riktat uppdrag med övergripande planeringsansvar för fritidsverksamheten. Du kommer att ansvara gemensamt med andra lärare i fritidshem för att undervisningen på fritidshemsavdelningen uppfyller kraven som tydliggörs i fritidshemmets styrdokument. Utförandet görs tillsammans med hela avdelningens personal men du har ansvaret för att utbildningen blir varierad både vad gäller ledd och fri verksamhet samt att olika material och lärmiljöer erbjuds och används för att stimulera elevernas lust att leka, leva och lä...
2021-10-18 2021-11-01
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Socialsekreterare till IFO gemensam mottagning
Den gemensamma mottagningen är ingången till alla IFO:s ärenden. Som socialsekreterare i mottagningen tar du emot, registrerar och hanterar anmälningar och ansökningar i barn och vuxenärenden. Arbetsmiljön är något vi prioriterar högt, det är därför viktigt att du bidrar i arbetet till att skapa en god arbetsmiljö och trivsel på arbetsplatsen. Borlänge kommuns värdegrund ligger till grund för allt vårt arbete och är ledstjärnan i vår vardag: - Jag finns här för Borlängebon - Jag gillar utmaningar - Jag möter varje människa med öppenhet
2021-10-18 2021-11-02
Borlänge kommun, Maserskolan Lärare 7-9 Maserskolan
Som visstidsanställd lärare ersätter du skolans ordinarie personal vid frånvaro, oftast av akut karaktär samt kortare vakanser. Du ansvarar för- och leder undervisningen i den klass där vakans uppstår. I de flesta fallen har du en planering att utgå ifrån men du kan även bli ansvarig för att sköta planeringen själv under vissa vikariat. Under den tid som ej upptas av vikariat så kommer du att arbeta som förstärkning i klass där behov föreligger.
2021-10-15 2021-10-29
Borlänge kommun, Sociala sektorn/funktionshinderomsorgen Handledare till sysselsättning inom socialpsykiatrin/DV LSS
Arbetet som handledare är kreativt och varierande. I arbetet ingår det att handleda, planera och strukturera olika arbetsuppgifter med utgångspunkt från brukarens unika förutsättningar. Arbetet innebär även samverkan med andra aktörer som är viktiga i brukares nätverk, så som boendestöd, servicebostäder, myndighetskontakter, arbetsgivare och vårdkontakter. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och arbetar målinriktat. Genom kompetens, engagemang och kreativitet finner du lösningar och metoder som utvecklar verksamheten. Eftersom syssels...
2021-10-14 2021-10-28
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Barnskötare till Skräddarbackens förskolor
Arbetsuppgifter: *pedagogiskt arbete i barngrupp. *säkerställa att barnen får bästa möjliga möjlighet för utveckling. *arbeta med systematiskt kvalitetsarbete( planera, genomföra, utvärdera, analysera). *samarbete med vårdnadshavare, specialpedagog habilitering samt övriga externa samarbetspartners. * arbeta med digitala verktyg. Uppdragets fokus är att varje barn ska få det stöd de behöver för att nå så långt som möjligt i sin utveckling i förhållande till samtliga mål i förskolans läroplan. Vill du jobba med målen i fokus och läroplanen s...
2021-10-14 2021-10-27
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Förskollärare? - Bullermyrens förskolor växer
Vi söker dig, engagerad och nyfiken förskollärare, som vill vara med och driva det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Du ska vara väl förtrogen med förskolans läroplan och uppdrag. Du, tillsammans med arbetslaget, kommer ansvara för det pedagogisk arbetet och det kontinuerliga kvalitetsarbetet för verksamheten. Som förskollärare kommer du att ingå i ett arbetslag där ni har ett gemensamt ansvar för att skapa förutsättningar för ett lustfyllt lärande utifrån förskolans läroplan men där du som förskollärare har ett större ansvar. Du...
2021-10-14 2021-11-04
Borlänge kommun, Sociala sektorn/äldreomsorgen Är du vår nya kollega? Nu söker Kungsljuset undersköterskor
Hos oss har du stor möjlighet att påverka din egen arbetsdag och även arbetstider då vi använder oss av individuell schemaplanering. I vår arbetsgrupp ingår undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, gruppledare, planerare, biträdande enhetschef och enhetschef. Det finns ett gott samarbete mellan de olika professionerna på Kungsljuset. Du arbetar med sedvanliga arbetsuppgifter för undersköterskor. Arbetet innebär att ge god vård och omsorg samt stöd till äldre personer. Du behöver vara flexibel angående arbetstider då arbetet är förlagt s...
2021-10-13 2021-10-28
Borlänge kommun, Nygårdsskolan Lärare F-3 till Nygårdskolan
Uppdraget består av att vara klasslärare för en klass från förskoleklass till årskurs 3. Du kommer att ingå i ett team där god samarbetsförmåga, flexibilitet och arbetsglädje råder. I teamet ingår bland annat andra klasslärare, fritidspedagoger och resurspersonal. Du kommer tillsammans med ditt team arbeta kollegialt kring planering, utvärdering/uppföljning och elevernas pedagogiska och sociala utveckling i stort. Tillsammans med personal, skolledning och elever driver och bidrar du till utveckling av verksamheten. Under vårterminen är det mö...
2021-10-13 2021-10-28
Borlänge kommun, Sociala sektorn/personlig assistans Handläggare till Funktionshinderomsorgen
Att arbeta som handläggare i vår verksamhet innebär att du är ett viktigt stöd till enhetscheferna och verksamheten i det dagliga arbetet med allt vad det innebär. Exempel på arbetsuppgifter kan vara schemaläggning, schemaplanering, beställningar, tidsredovisning, hantera fakturor. Viss myndighetskontakt förekommer liksom samverkan internt. Utöver att vara chefsstöd ingår det även att handlägga ersättningar för kommunens externa assisansbolag. Vi arbetar bland annat i verksamhetssystemen; Heroma, Raindance och Viva (snart Life Care). Vi förv...
2021-10-13 2021-10-28
Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Plan- och mark Är du vår nya mark- och exploateringsingenjör?
Som mark- och exploateringsingenjör kommer du att utgöra en viktig del av mark- och exploateringsenheten tillsammans med våra två andra mark- och exploateringsingenjörer. Du har även markförvaltare, biologer, vattenstrateg och en administratör i din närhet. Vi har också ett nära samarbete med bland annat planenheten, stadsmiljöenheten och övriga verksamheter inom samhällsbyggnadssektorn och övriga kommunkoncernen. Exempel på arbetsuppgifter är följande: - Aktivt medverka i hela detaljplaneprocessen inkl. genomförande - Köp och försäljning av ...
2021-10-13 2021-10-28
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Dagbarnvårdare till kollektivet Myrstacken
Pedagogisk omsorg styrs av skollagen, främst kapitel 25. Förskolans läroplan är vägledande för pedagogisk omsorg. Dagbarnvårdaren arbetar utifrån Lpfö18 (förskolans läroplan) och utgår från vardagspedagogiken där naturliga tillfällen tas tillvara för att stimulera och stödja barns utveckling och lärande. Språkutveckling är ett prioriterat utvecklingsområde inom pedagogisk omsorg i Borlänge kommun. Ett medvetet och genomtänkt arbetssätt med utrymme för spontanitet i vardagen är förutsättningar för att kunna ta tillvara de möjligheter som finns ...
2021-10-12 2021-10-27
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Dagbarnvårdare till kollektivet Trollsländan
Pedagogisk omsorg styrs av skollagen, främst kapitel 25. Förskolans läroplan är vägledande för pedagogisk omsorg. Dagbarnvårdaren arbetar utifrån Lpfö18 (förskolans läroplan) och utgår från vardagspedagogiken där naturliga tillfällen tas tillvara för att stimulera och stödja barns utveckling och lärande. Språkutveckling är ett prioriterat utvecklingsområde inom pedagogisk omsorg i Borlänge kommun. Ett medvetet och genomtänkt arbetssätt med utrymme för spontanitet i vardagen är förutsättningar för att kunna ta tillvara de möjligheter som finns ...
2021-10-12 2021-10-27
Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Miljökontoret Miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning miljöskydd
Vi söker en miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning miljöskydd. Du kommer att ingå i miljöbalksgruppen där ett tiotal inspektörer och en samordnare arbetar. Vi har ett nära samarbete inom gruppen och du har stort inflytande över ditt arbete. Vi jobbar med ärenden av varierande storlek och tidsperspektiv. Hos oss kommer du att arbeta med tillsyn av miljöfarliga verksamheter bland annat på fordonstvättar och drivmedelsanläggningar. Du kommer att handlägga anmälningar och ansökningar för miljöfarliga verksamheter, granska rapporter och sv...
2021-10-11 2021-10-24
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Förskollärare till Skräddarbackens förskolor
Pedagogiskt arbete i barngrupp. Ta ansvar för förskolläraruppdraget. Säkerställa att barnen får bästa möjliga möjlighet för utveckling. Arbeta med systematiskt kvalitetsarbete( planera, genomföra, utvärdera, analysera). Samarbete med vårdnadshavare, specialpedagog habilitering samt övriga externa samarbetspartners Förmåga att kunna arbeta med digitala verktyg. Uppdragets fokus är att varje barn ska få det stöd de behöver för att nå så långt som möjligt i sin utveckling i förhållande till samtliga mål i förskolans läroplan. Vill du jobba med ...
2021-10-11 2021-11-10
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Forssa förskolor söker barnskötare
Arbetsuppgifter Du kommer att ingå i ett arbetslag där ni tillsammans skapar goda förutsättningar för utbildningen på förskolan. Som barnskötare arbetar du tillsammans med arbetslaget för att arbetet på avdelningen sker genom målstyrda processer som syftar till omsorg utveckling och lärande samt att förskolans värdegrund och uppdrag upprätthålls i arbetet. Tillsammans med arbetslaget planerar, dokumenterar och utvärderar du verksamheten utifrån både individ- och gruppnivå samt anpassar och utvecklar verksamheten efter barnens intressen och beh...
2021-10-08 2021-10-29
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Gymnasieskolor Biträdande rektor Hagagymnasiet
Utifrån skolans styrdokument arbetar du för att skapa de bästa förutsättningar för skolans medarbetare så att de i en trygg miljö kan vara engagerade pedagoger som ser varje elevs behov och inspirerar till lärande och måluppfyllelse.
2021-10-07 2021-11-04
Borlänge kommun, Nygårdsskolan Bli en del av vårt team! Nygårdskolan söker socialpedagog
Som socialpedagog kommer du att, tillsammans med skolans elevhälsoteam, vara en del av skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete med fokus på elevernas sociala utveckling och hälsa. Du ska finnas som stöd i elevernas sociala samspel både under raster, lektionstid, vid förflyttningar med mera. Ditt arbete kommer vara styrt utifrån elevernas behov. Dessutom kommer du att vara en del av skolans Trygghetsteam. Vill du dessutom stötta våra elever i deras sociala relationer samt vara en del av vårt trygghetsteam? Då är detta en tjänst för dig!
2021-10-07 2021-10-21
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Målfokuserad förskollärare till Trollskogen 2
*pedagogiskt arbete i barngrupp *ta ansvar för förskolläraruppdraget *säkerställa att barnen får bästa möjliga möjlighet för utveckling *arbeta med systematiskt kvalitetsarbete( planera, genomföra, utvärdera, analysera) *samarbete med vårdnadshavare, specialpedagog habilitering samt övriga externa samarbetspartners *arbeta med digitala verktyg i undervisning och vid reflektion *förmåga att kunna arbeta med digitala verktyg både i barngrupp och i uppföljning och utvärdering Uppdragets fokus är att varje barn ska få det stöd de behöver för att n...
2021-10-07 2021-10-21
Borlänge kommun, Sociala sektorn/Hälso- och sjukvård Dietist sökes till ny spännande tjänst inom kommun
Du har möjlighet att vara med från början och vara delaktig i hur tjänsten utformas. Du kommer att driva utvecklingsarbetet med målet att förbättra måltiderna för Borlängebon inom ordinärt boende. I stora drag kommer du att arbeta med kompetensutveckling av medarbetare inom ordinärt boende (omvårdnadspersonal och legitimerad personal) inom området mat, måltider och nutrition. Även arbete mot dagverksamheter och träffpunkter kommer att bli aktuellt, där du möter både Borlänge-bon och medarbetare. Som dietist är du experten på mat och måltider s...
2021-10-06 2021-11-07
1 2 >