Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Färjegårdens förskola söker förskollärare
Som förskollärare ansvarar du för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen. Genom att planera, genomföra, följa upp, utvärdera, analysera och dokumentera förskolans verksamhet så har vi en stadig utveckling i verksamheten. Du ska verka för att undervisningen ger varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och förmågor. Som förskollärare har du ett särskilt ansvar i arbetslaget, vilket är det pedagogiska ansvaret enligt läroplanen. Du ska ta initiativ, vara kreativ och kvalitetsmedveten. Som förskollärare på av...
2023-06-08 2023-06-21
Borlänge kommun, Sociala sektorn/biståndsverksamheten Biståndshandläggare
Verksamheten ansvarar för myndighetsutövning/biståndshandläggning för Borlängebor med olika former av funktionshinder. Ditt kärnuppdrag är att med Borlängebon i fokus utreda behov av insatser och fatta beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt följa upp beslutade insatser. Du inhämtar tillräckliga underlag för att göra en rättssäker biståndshandläggning och du kommer hålla i utredningssamtal med Borlängebor som befinner sig i olika livssituationer. Du kommer också ha en nära samv...
2023-06-08 2023-06-29
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Elevassistent med barnet och lärandet i fokus
Du kommer att ha huvudansvar för enskilt barn under hens vistelsetider på förskolan. Du kommer att arbeta 80% och ditt schema styrs till stor del av barnets vistelsetider. Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med förskollärare och barnskötare i en grupp med barn mellan 3 5 år. Barnet du kommer att ansvara för är i behov av ett "hjälpjag" under sin vistelsetid på förskolan. Barnet har nyligen fått diagnoser som innebär en försenad psykisk utveckling samt ADHD. Du kommer att arbeta nära barnet och ska vara ett stöd i barnets dagliga ...
2023-06-07 2023-06-20
Borlänge kommun, Ösjöenheten Ornäs skola söker lärare till mellanstadiet
Undervisning på mellanstadiet. Kommande läsår undervisar du i huvudsak i svenska och NO-ämnen men undervisning i fler ämnen kan bli aktuellt. Du kommer att ingå i mellanstadiets arbetslag och där vara mentor i en årskurs. Lärarna på mellanstadiet har ett mycket tätt och gott samarbete. Till arbetslaget är även en särskild undervisningsgrupp kopplad.
2023-06-07 2023-06-21
Borlänge kommun, Gylle skola Gylle skola åk 7-9 söker legitimerad lärare i svenska
Som lärare i svenska ansvarar du för planering, genomförande samt uppföljning och utvärdering av undervisning för årskurs 7-9. Du kommer även att vara mentor för ett antal elever samt ingå i ett arbetslag som tillsammans jobbar för att skapa goda förutsättningar för våra elever att lyckas. En god samarbetsförmåga mellan kollegor värdesätter vi högt då vi är övertygade om att det är en viktig del i byggandet av en bra skola.
2023-06-07 2023-06-20
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Uppdragsfokuserad och nyfiken förskollärare till Trollskogen 2
Vi söker dig som är lyhörd och tydlig och som har blicken på läroplanen och kan sätta dess innehåll i verkstad med barnen hos oss på Trollskogen 2. Du är problemlösare och ska utifrån din roll som förskollärare vara initiativtagare till utvecklingsarbetet tillsammans med dina kollegor. Du kommer vara aktiv och arbeta med barn i mindre grupp så väl som i stor. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i svenska i tal och skrift då samtal med vårdnadshavare ingår och vi kommunicerar även skriftligt med våra vårdnadshavare via Unikum. Vi arbetar...
2023-06-05 2023-06-18
Borlänge kommun, Sociala sektorn/funktionshinderomsorgen 1 Vi söker en stödassistent till dagligverksamhet LSS/Sysselsättning SoL
Arbetsuppgifter som stödassistent består av att du tillsammans med dina kollegor tillgodose brukarnas individuella behov av stöd i deras dagliga arbete. Arbetsuppgifterna är varierande utifrån brukarnas enskilda behov av stöd där syftet är att öka den enskildes delaktighet och självständighet. Arbetet innebär att stötta brukarna i deras vardag och att skapa en så meningsfull och bra tillvaro som möjligt. Tjänsten kan komma att vara en kombinerad tjänst där du arbetar både enskilt med en brukare samt i en grupp med andra brukare. Eftersom arbe...
2023-06-05 2023-06-18
Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Kultur- och fritidsenheten Samordnare för ungdomsmötesplats västra
Som samordnare i Ung Fritid förväntas du vara engagerad, ha kunskap och kompetens i ungdomsfrågor och ungdomsinflytande. Du ska som samordnare planera, genomföra och utvärdera olika arbeten och insatser. Vi vill att du har ett coachande förhållningssätt samt att du har lätt för att bygga relationer både med unga och vuxna. Det kan gälla ungdomar men även aktörer från civilsamhället samt andra aktörer inom som utanför kommunen. I arbetet kommer du bland annat att komma i kontakt med frågor som rör integration, utanförskap och kulturell mångfald...
2023-06-05 2023-06-25
Borlänge kommun, Forssaklackskolan Lärare i matematik och eventuellt annat ämne på Forssaklackskolan
Du kommer att vara en del i ett arbetslag, ämneslag och ha mentorskap. Undervisning med planerings- och betygsansvar i aktuellt ämne. Du kommer även att ha möjlighet att utveckla ämnet utifrån dina tankar, men även tillsammans med andra ämneskollegor. Ett av skolans mål de senaste tre åren är, och kommer även att vara kommande läsår, att satsa på ämnet matematik. Vi har tre pedagoger som tillsammans ansvarar för två klasser vid varje lektionstillfälle. Skolan har även en speciallärare i matematik som samarbetar med undervisande lärare. Varje...
2023-06-01 2023-06-18
Borlänge kommun, Ösjöenheten Ornäs skola söker lärare till vår särskilda undervisningsgrupp-Varvet
Undervisning i vår särskilda undervisningsgrupp-Varvet. Du tillsammans med socialpedagog ansvarar för elevernas skoldag. Vissa av eleverna har all sin undervisning på Varvet vilket gör att du planerar och genomför undervisningen. Andra elever följer ordinarie klass uppgifter och där handlar det mer om att hjälpa eleverna att strukturera och slutföra dessa.
2023-06-01 2023-06-18
Borlänge kommun, Skräddarbacksskolan Lärare till åk 2 Skräddarbacksskolan!
Arbeta som lärare i åk 2 där huvuduppdraget är att planera, genomföra samt utvärdera undervisning. Du kommer vara mentor för en grupp elever, samt delta i utvecklingsarbete tillsammans med lärare inom samma årskurs men också i större arbetslag och med andra kollegor.
2023-06-01 2023-06-18
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Lugn och trygg socialsekreterare till vuxenenhet
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att utreda klienters behov, förutsättningar och biståndsrätt. I din roll som Socialsekreterare på enheten så träffar du och har regelbunden kontakt med Borlängebon. Arbetet innebär även att du kommer att möta personer i många olika situationer. För att uppnå verksamhetens mål med att stödja Borlängebon i att närma sig egen försörjning, så tycker vi på enheten att det är viktigt att ha en god samverkan både med interna och externa aktörer. Det pågår ständigt utvecklingsarbete och många samverkansgruppe...
2023-05-31 2023-06-13
Borlänge kommun, Gylle skola Lärare i tyska
Som lärare i tyska ansvarar du för planering, genomförande samt uppföljning och utvärdering av undervisning för årskurs 6-9. Du kommer även att vara mentor för ett antal elever samt ingå i ett arbetslag som tillsammans jobbar för att skapa goda förutsättningar för våra elever att lyckas. Det är viktigt att du är en tydlig pedagog som sätter individen i fokus och möter denne där den befinner sig både kunskapsmässigt och socialt. En god samarbetsförmåga mellan kollegor värdesätter vi högt då vi är övertygade om att det är en viktig del i bygga...
2023-05-30 2023-06-12
Borlänge kommun, Paradisskolan Lärare åk 4-6 till nybyggda Paradisskolan!
Du kommer att arbeta som klasslärare. Du ingår i ett årskursteam där du tillsammans med dina kollegor har stöd i varandra kring det dagliga arbetet samt gemensamt driver utveckling av undervisningen samt verksamheten.
2023-05-30 2023-06-12
Borlänge kommun, Paradisskolan Lärare åk 1-3 till nybyggda Paradisskolan!
Du kommer att arbeta som klasslärare. Du ingår i ett årskursteam där du tillsammans med dina kollegor har stöd i varandra kring det dagliga arbetet samt gemensamt driver utveckling av undervisningen samt verksamheten.
2023-05-30 2023-06-12
Borlänge kommun, Bildningssektorn Skolchef till Borlänge kommun
I din roll som skolchef/verksamhetschef kommer du tillsammans med dina kollegor ha det övergripande ansvaret för flera enheter inom bildningssektorn i Borlänge kommun. Du arbetar strategiskt för att verksamheterna ska kunna nå sina mål och därför är det viktigt att du har förmågan att lyfta blicken och se helheter. Du ansvarar för ekonomin och det systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet och ingår i sektorns ledningsgrupp där ni delar ansvaret för utvecklingen av det gemensamma arbetet för en jämlik hälsa, trygghet och lärande. Att leda ...
2023-05-30 2023-06-20
Borlänge kommun, Tjärnaskolan Är du lockad av att arbeta i ett tvålärarskap! Tjärnaskolan, Lärare F-3
Arbeta som lärare utifrån din behörighet, i ett tvålärarskap i en särskild undervisningsgrupp, vara mentor för en grupp elever, samt delta i skolutveckling tillsammans med arbetslaget.
2023-05-29 2023-06-18
Borlänge kommun, Ljungbergsgymnasiet Yrkeslärare, Administration, handel och varuhantering
Tjänsten är att undervisa elever på Ljungbergsgymnasiet nationella program administration, handel och varuhantering. Arbetet innebär att du ska arbeta för att utveckla elevernas allsidiga kunskapsutveckling och personliga utveckling, även att systematiskt arbeta med elevernas måluppfyllelse Det sker utifrån en helhetssyn på eleverna, där samarbetsförmåga är en viktig faktor. Du kommer att undervisa i programgemensamma ämnen och i programfördjupning. Mentorsrollen och APL är viktiga arbetsuppgifter.
2023-05-29 2023-06-11
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Förskollärare till Skräddarbackens förskolor
Din roll som förskollärare innebär att du kan driva det pedagogiska arbetet tillsammans med dina arbetskollegor. Du behöver vara strukturerad och kunna planera, genomföra och följa upp flera pågående processer. Du behöver kunna omsätta teori till praktiskt utövande för att främja barnens utbildning både gällande omsorg till barnen och öka barnens lärande utifrån verksamhetsmålen i förskolans läroplan. Det innebär att du tillsammans med ditt arbetslag utvecklar inspirerande och meningsfulla inlärningsmiljöer i vardagen, genom lek, interaktion, ...
2023-05-29 2023-06-11
Borlänge kommun, Hushagsgymnasiet/Erikslundsgymnasiet Lärare 80%, Samhällskunskap i kombination med annat ämne
Vi söker nu en lärare i Samhällskunskap i kombination med annat ämne, gärna Entreprenörskap. Tjänsten kommer vara kopplad till Restaurang- och livsmedelsprogrammet och behörighet i eller erfarenhet av förekommande karaktärskurser är meriterande.
2023-05-29 2023-06-11
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/HR-kompetens, bemanning Vikarierande kock till bemanningen
Som vikarierande kock blir du intermittentanställd på Bemanningsenheten. Det innefattar att du kan få jobba på en av alla våra enheter. Arbetstiden är dagtid och helgarbete förekommer då viss verksamhet är öppen under helger och tidig kväll. Vi har jobbrotation på vissa större arbetsplatser för att alla i köket ska vara trygga i alla arbetsmoment, det innebär att du både lagar mat, serverar i restaurangen, diskar och tar hand om diet kost, vi städar själva i restaurangen på våra skolor samt innehar administrativt arbete i den dagliga driften. ...
2023-05-25 2023-06-11
Borlänge kommun, Bildningssektorn Nu söker bildningssektorn fler kvalitetsutvecklare mot förskola/grundskola!
Som kvalitetsutvecklare ansvarar du för att med vetenskap och beprövad erfarenhet som grund leda det övergripande systematiska kvalitetsarbetet inom förskolans och skolans verksamheter. Där du kommer att ha fokus på att leda, utveckla samt analysera arbetet. Du kommer säkerställa relevant stöd inom kvalitetsarbetet såsom underlag, struktur, mallar och rutiner. Du kommer att arbeta nära i samråd med sektorns skolchefer och rektorer för att i din roll leda och inspirera den utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i Borlänge kommun. Du...
2023-05-23 2023-06-13
Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Miljökontoret Vill du driva projekt och insatser för Borlänges klimatomställning?
Som projektledare för insatser inom Borlänge kommuns miljö- och klimatomställning är ditt uppdrag att driva prioriterade projekt och insatser som bidrar till Borlänges mål om en klimatneutral och hållbar stad 2030. Tjänsten som projektledare innebär en tidsbegränsad anställning under ett år med eventuell möjlighet till förlängning. Som projektledare arbetar du för att driva och leda projekt och insatser som syftar till att realisera idéer och behov som uppkommer i kommunens klimatomställningsarbete, samt att skapa synergier mellan projekten o...
2023-05-23 2023-06-12
Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Miljökontoret Miljöstrateg till Borlänge kommun
Som miljöstrateg är ditt uppdrag att bedriva utvecklingsarbeten för strategiska miljöfrågor i kommunen. Ditt ansvarsområde är brett och varierande där du både driver egna uppdrag och ingår som sakkunnig i olika arbetsgrupper. I din roll kommer du att ansvara för uppföljning av miljöstrategiska mål, samt att bedriva verksamhetsutveckling och förändringsarbete. Du kommer även att driva egna uppdrag och ingå i arbetsgrupper som berör allt från hållbart resande, giftfri förskola till minskad klimatpåverkan. I rollen kommer du att arbeta både strate...
2023-05-23 2023-06-12
Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Miljökontoret Vill du bli vår nya enhetschef för miljöbalksgruppen?
I rollen som enhetschef har du ansvar för att planera, leda och fördela arbetet för de ca 10 inspektörerna i miljöbalksgruppen. Uppdraget innebär även personalbudget- och arbetsmiljöansvar. Du kommer att ingå i miljökontorets ledningsgrupp, där du tillsammans med verksamhetschef och samordnare för livsmedelsgruppen utvecklar miljökontorets arbetssätt utifrån verksamhetens behov. Du ansvarar för enhetens medarbetare och förser dem med de rätta verktygen för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. En del av rollen ä...
2023-05-22 2023-06-11
1 2 >