Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borlänge kommun, Gylle skola Lärare i svenska till Gylle skola 7-9
Som lärare i svenska ansvarar du för planering, genomförande samt uppföljning och utvärdering av undervisning i årskurs 7-9. Du kommer även att vara mentor för ett antal elever samt ingå i ett arbetslag som tillsammans jobbar för att skapa goda förutsättningar för våra elever att lyckas. Det är viktigt att du är en tydlig pedagog som sätter individen i fokus och möter denne där den befinner sig både kunskapsmässigt och socialt. En god samarbetsförmåga mellan kollegor värdesätter vi högt då vi är övertygade om att det är en viktig del i byggan...
2023-02-07 2023-02-20
Borlänge kommun, Sociala sektorn/hemsjukvård och rehab Sjuksköterska på jakt efter nya utmaningar
Vi söker nu nya kollegor till vår sjuksköterskegrupp. Både som patientansvarig sjuksköterska inom särskilt boende och inom sjuksköterskornas pool. Poolens huvudsakliga uppgift är att täcka upp vid frånvaro och stötta upp verksamheterna där behov finns. Som pool kommer du att arbeta både inom särskilt boende och hemsjukvård, då vi inom organisationen ska arbeta för att stötta och hjälpa varandra att utvecklas. Sjuksköterskorna har ett nära samarbete i team, där både kommunens omsorgspersonal och rehab personal ingår, samt läkare från regionen. ...
2023-02-06 2023-02-19
Borlänge kommun, Sociala sektorn/äldreomsorgen Gör skillnad och arbeta som undersköterska/vårdbiträde i hemtjänsten
Som undersköterska/vårdbiträde inom ordinärt boende är du med och bidrar till trygga, professionella och rättssäkra insatser, vilka utförs i Borlängebons eget hem. Med utgångspunkt i personens behov ger du omsorg och service som underlättar i vardagen. Omsorgen utgår från de beviljade insatser Borlängebon har utifrån socialtjänstlagen och kan exempelvis handla om allt från att stödja denne vid personlig omsorg, till att städa och göra inköp. Inom ordinärt boende arbetar vi pedagogiskt för att Borlängebon som har hemtjänstinsatser, så långt det...
2023-02-06 2023-03-05
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Gymnasieskolor Rektor till Hushags-Erikslundsymnasiet
Som rektor har du arbetsmiljö-, personal- och ekonomiansvar. Utifrån skollag och läroplan skapar du goda förutsättningar för dina medarbetare att, i en trygg miljö vara engagerade pedagoger som inspirerar till lärande och ser varje elevs behov. Du leder och utvecklar det pedagogiska arbetet inom samtliga yrkesprogram tillsammans med dina medarbetare och kollegor. Du arbetar operativt med det dagliga pedagogiska arbetet såväl som strategiskt med frågor som rör yrkesprogrammens framtida utveckling. Samverkan med fackliga representanter och andra ...
2023-02-03 2023-02-12
Borlänge kommun, Ljungbergsgymnasiet Elevhemsassistent Ljungbergsgymnasiets elevhem
Tjänsten innebär att handleda eleverna i boendet. En del av arbetsuppgifterna är att stödja eleverna i olika sysslor som tex. Matlagning, städning, tvättning och göra inköp. En viktig arbetsuppgift är också att vara aktiv i ungdomarnas fritidssysselsättningar. Samarbete med skolans personal och vårdnadshavare är också viktiga delar av åtagandet.
2023-02-03 2023-02-19
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Förskollärare till Skräddarbackens förskolor
Vi ser gärna att du har några år i din roll som förskollärare. Din roll som förskollärare innebär att du kan driva det pedagogiska arbetet tillsammans med dina arbetskollegor. Du behöver vara strukturerad och kunna planera, genomföra och följa upp flera pågående processer. Du behöver kunna omsätta teori till praktiskt utövande för att främja barnens utbildning både gällande omsorg till barnen och öka barnens lärande utifrån verksamhetsmålen i förskolans läroplan. Det innebär att du tillsammans med ditt arbetslag utvecklar inspirerande och meni...
2023-02-03 2023-02-19
Borlänge kommun, Sociala sektorn/hemsjukvård och rehab Vill du jobba som rehabassistent i sommar? Då ska just du titta hit!
I rehabassistentens arbetsuppgifter ingår ordinerade arbetsuppgifter från sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut. Det kan till exempel vara rörlighetsträning, styrketräning, gångträning, vara behjälplig vid hjälpmedelshantering till exempel gällande rullstolar, rollatorer, gåbord med mera. I rehabassistenens arbetsuppgifter igår även förrådsbeställningar och upplockning av hjälpmedel samt ta emot inkomna ärenden från Borlängebon. Löpande dokumentation och journalföring ingår i det dagliga arbetet.
2023-02-03 2023-02-26
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Vikarierande barnskötare till Östermalmsgården
Vi söker en barnskötare som tillsammans med arbetslaget ska planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning i förskolan. Ni planerar undervisning utifrån barnens intressen och behov, med förskolans läroplan som utgångspunkt och riktning. Du utvecklar undervisning och lärandemiljöer. Du ska arbeta med att ge barnen bästa möjliga förutsättningar för fortsatt lärande i sin livslånga läranderesa. Genom observationer och dokumentation synliggör du barnens lärande. Samarbete är en viktig del i arbetet. Du ska samarbete med kollegor i arbets...
2023-02-02 2023-03-02
Borlänge kommun, Hushagsgymnasiet/Erikslundsgymnasiet Instruktör till fordon- och transportprogrammet
Tillsammans med lärare på programmet, genomföra och utveckla undervisningen på Fordonsprogrammet, inriktning transport. Du får tillsammans med arbetslaget organisera och driva utbildningen för att vidareutveckla programmet.
2023-02-02 2023-02-23
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Förskollärare till Nattviolens förskola
Som förskollärare kommer du, i nära samarbete med pedagogisk utvecklare, driva aktuella utvecklingsfrågor och utbildningen i barngrupp. Vi ser det som en självklarhet att du kopplar aktuell forskning till det dagliga arbetet. Verksamheten har hög digital mognad och vi använder oss av Unikum, Teams och Edlevo i den dagliga verksamheten och vårt systematiska kvalitetsarbete.
2023-02-02 2023-02-15
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/IT IT-tekniker
Du kommer främst arbeta med support och stöd för Office365, Microsoft Teams och MDM system till våra slutanvändare. Vi har en hybrid miljö där vissa verksamheter ligger i molnet och andra on preem. Vidare kommer du även arbeta med diverse IT-supportuppgifter som felsökning och ominstallationer.
2023-02-02 2023-02-26
Borlänge kommun, Ösjöenheten Musiklärare 40% Ornäs och Domnarvet
Undervisning i musik på mellanstadiet på Ornäs skola en dag i veckan och på lågstadiet på Domnarvets skola en dag i veckan. Du kommer att samarbeta med musiklärare på båda skolorna.
2023-02-02 2023-02-15
Borlänge kommun, Sociala sektorn/funktionshinderomsorgen 1 Boendestödjare till Socialpsykiatrin
Du som söker denna tjänst kan räkna med ett roligt, stimulerande och utmanande arbete. Som boendestödjare kommer du att arbeta med personer som har psykiatriska funktionshinder. Du kommer att vara ett socialt och pedagogiskt stöd i brukarens hem och närmiljö och motiverar den enskilde att bli så självständig som möjligt. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt. Arbetet innebär: Motivations- och aktiveringsstöd. Stöd i att strukturera vardagen och hitta rutiner. Stöd i att bryta isolering och delta i samhällslivet. Stöd i att...
2023-02-02 2023-02-26
Borlänge kommun, Bildningssektorn Studera till lärare 4-6 - samtidigt som du jobbar!
» Du arbetar som obehörig lärare i Borlänge kommun under hela studietiden. » Lärarkontraktet förnyas en gång per år, under förutsättning av intresset är ömsesidigt. » Anställningen består av 50% undervisning på skolan och 75% studietakt för grundlärarprogrammet år 4-6. » Efter avslutade studier kan du söka lärarlegitimation hos Skolverket. För Grundlärarprogrammet 240 hp gäller; Programmet vänder sig till dig som arbetar eller vill arbeta som lärare i grundskolans år 4-6 med tillvalet naturorienterande ämnen och teknik alternativt samhällsorie...
2023-02-01 2023-04-25
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/Service och stöd, nämndservice Utvecklande och strategisk kommunjurist
Som kommunjurist så kommer du arbeta med att utveckla och utreda olika grundläggande processer hos Borlänge kommun som leder demokratin framåt och vara juridiskt sakkunnig som ger juridiska råd åt kommunstyrelsen, de politiska nämnderna och åt kommunens olika verksamheter. Vanligt förekommande rättsområden är bland annat socialrätt, kommunalrätt, offentlighet- och sekretesslagstiftning, fastighetsrätt och avtalsrätt. Tjänsten är organisatoriskt placerad under enhetschef för nämndservice. Inom ramen för tjänsten kommer du att självständigt arbe...
2023-01-30 2023-02-12
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Arbetsmarknadsenheten Är du vår nya handledare till Lokalvård/Kök?
Som handledare inom AME har du din placering i någon av våra interna arbetsplatser. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att guida och vägleda deltagare i de olika arbetsmomenten utifrån deltagarens förmågor och dennes genomförandeplan. Varje deltagare har sin egen anledning varför den är hos oss och hur länge den ska stanna innan det är dags att gå vidare mot egen försörjning. Tillsammans med övriga Handledare och Arbetsmarknadshandläggarna stödjer ni individen mot sina mål. I arbetsuppgifterna ingår också att delta i det praktiska arbetet inom ...
2023-01-30 2023-02-12
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Serviceman till lokalpolisområde Borlänge
Arbetsuppgifterna består av fastighetsskötsel, tillsyn och skötsel av Polismyndighetens fordon, svara för att god ordning råder i utrymmen samt hantering av administrativa uppgifter inom fordon och fastighet. Med tjänsten så ingår man i stödverksamheten och ger både intern- och extern service vilket kräver ett högt säkerhetstänk och god samarbetsförmåga. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Utöva tillsyn, serviceåtgärder och skötsel som tvättning och rengöring av fordon • Ansvara för att verkstadsbesök och bilbesiktningar genomförs • Hantera admin...
2023-01-30 2023-02-13
Borlänge kommun, Sociala sektorn Handläggare, bostadsanpassningsbidrag
Ditt uppdrag som handläggare är att med Borlängebon i centrum ta emot ansökningar, utreda och fatta beslut om rätten till bostadsanpassningsbidrag enligt rådande lagar, regler och styrdokument. Som handläggare kommer du även att bistå med kunskaper kring möjliga lösningar om hur aktuella bostäder bäst kan anpassas. I uppdraget ingår god service till Borlängeborna genom att vägleda och föreslå olika lösningar för sökande liksom att omvärldsbevaka rättsutvecklingen, produkter för ordinär bostadsanpassning och hjälpmedelsprodukter i länet. Du arb...
2023-01-27 2023-02-19
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Hushagens söker 2 drivna och lösningsfokuserade förskollärare
Som förskollärare ansvarar du för att ni tillsammans i arbetslaget skapar målstyrda processer som syftar till omsorg, utveckling och lärande med läroplanen som grund. Tillsammans i arbetslaget planerar, dokumenterar och utvärderar ni verksamheten utifrån både individ- och gruppnivå. Du ansvarar för att ni tillsammans i arbetslaget anpassar och utvecklar verksamheten efter barnens intressen och behov där leken är betydande. Du bidrar också med din kompetens till utveckling och organisation på den förskola du arbetar på, samt med utveckling i hel...
2023-01-26 2023-02-08
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Förskollärare med intresse för skog och natur? Välkommen till Medväga förskola!
Som förskollärare ansvarar du för att ni tillsammans i arbetslaget skapar målstyrda processer som syftar till omsorg, utveckling och lärande med läroplanen som grund. Tillsammans i arbetslaget planerar, dokumenterar och utvärderar ni verksamheten utifrån både individ- och gruppnivå. Du ansvarar för att ni tillsammans i arbetslaget anpassar och utvecklar verksamheten efter barnens intressen och behov där leken är betydande. Du bidrar också med din kompetens till utveckling och organisation på den förskola du arbetar på, samt med utveckling i hel...
2023-01-26 2023-02-08
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Driven barnskötare till Bryggargården
Som barnskötare ansvarar du tillsammans med dina kollegor i arbetslaget, för att skapa en trygg verksamhet för barnen, som syftar till omsorg, utveckling och lärande med läroplanen som grund. Tillsammans i arbetslaget planerar, dokumenterar och utvärderar ni verksamheten utifrån både individ- och gruppnivå. Du ansvarar tillsammans med de andra i arbetslaget för att anpassa och utveckla verksamheten efter barnens intressen och behov där leken är betydande. Du bidrar också med din kompetens till utveckling på den förskola du arbetar på, samt med ...
2023-01-25 2023-02-08
Borlänge kommun, Sociala sektorn/Hälso- och sjukvård Vikarierande Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR
I arbetet som vikarierande medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) är du del av hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp och arbetet sker i nära samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), verksamhetschef hälso- och sjukvård, enhetschef för rehabiliteringen samt utvecklare för hälso- och sjukvård. I uppdraget som MAR är kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet centralt. Genom utvecklingsarbete, tillsammans med bland annat hälso- och sjukvårdsledningen och i dialog med verksamheten, arbetar du för att trygga en god och säker vård, med ...
2023-01-24 2023-02-14
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Kom och gör skillnad, på riktigt!! Bli Lots i vår Krimgrupp!
Som lots har du en motiverande, stödjande och samordnande roll. Målet är att stödja individen i processen ur kriminalitet och vidare i livet med stöd från socialtjänsten. På en konkret nivå innebär detta: - uppsökande arbete - kartläggning av individuella behov - samordna samverkanspartners som behövs för t.ex. arbete/boende/drogproblematik - samordna insatserna runt borlängebon - motivationsarbete med borlängebon - arbeta med individuella handlingsplaner Arbetet innebär ett nära samarbete med resterande kollegor inom Krimgruppen såväl som ...
2023-01-24 2023-02-19
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Vill du arbetsleda utan att vara chef?
Vi söker nu två 1:e socialsekreterare till våra barn och unga grupper. Den ena tjänsten är tillsvidare, där kommer du arbetsleda den arbetsgruppen som även inkluderar våld i nära relation. Eftersom det i gruppen ingår socialsekreterare som enbart jobbar med vuxna kopplat till våld i nära relation är det viktigt att du har någon form av erfarenhet inom våld i nära relation då du ska ärendehandleda och vägleda dessa medarbetare. Den andra tjänsten är ett vikariat under en föräldraledighet. I rollen som 1:e socialsekreterare kommer du utgöra ett ...
2023-01-24 2023-02-14
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Mätnings- och kartingenjör, Borlänge
Som mätnings- och kartingenjör kommer du att arbeta teambaserat i ett nära samarbete med kollegor i förrättningsteam som består av förrättningslantmätare och förrättningsassistenter. För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta självständigt men samtidigt uppskatta att samarbeta med andra då rollen innebär många kontakter med kunder. Som mätnings- och kartingenjör hos Lantmäteriet har du goda utvecklingsmöjligheter att specialisera dig. Inom Lantmäteriet tillämpar vi en karriärtrappa för mätnings-och kartingenjörer vilken ger dig goda...
2023-01-23 2023-02-26
1 2 >