Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borlänge kommun, Bildningssektorn/IFO Behandlare till HVB Stoltzen
På Stoltzen HVB arbetar vi med vuxna som har missbruk/beroende problematik där verksamhetens grund vilar på 12-stegs filosofi i kombination med KBT. Som behandlare hos oss kommer du att tillsammans med en till behandlare planera och genomföra behandling vilket innefattar bl.a. att hålla i grupper, redovisningar samt enskilda behandlande samtal. Denna tjänst innefattar ett visst behandlingsansvar vilket betyder att du behöver ha god förmåga att kommunicera med andra människor då kontakt med socialtjänst kommer att vara en del av ditt uppdrag.
2021-02-24 2021-03-10
Borlänge kommun, Sociala sektorn/funktionshinderomsorgen Stödassistent till daglig verksamhet LSS
Som stödassistent arbetar du på egen hand med en grupp brukare där du utformar arbetet utifrån varje enskild individs behov/beslut samt utifrån de sysslor som ni får tilldelade. Du upprättar genomförandeplaner, dokumenterar och har kontakt med olika nätverk kopplat till uppdraget. Det viktiga är att du är engagerad och har fokus på brukarens bästa och arbetar individanpassat. Arbetet kan vara utmanande och varierande, därför behöver du ha ett följsamt arbetssätt men att du förhåller dig till de ramar som finns. Arbetet innefattar hantering av o...
2021-02-24 2021-03-10
Borlänge kommun, Sociala sektorn/äldreomsorgen Vikarierande enhetschefer till Ordinärt boende
Som enhetschef ansvarar du för ett par hemtjänstgrupper där ditt huvuduppdrag är att se till att den dagliga driften fortlöper och fungerar under sommaren. Du leder och fördelar arbetet och har ekonomi-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar. Till din hjälp har du duktiga och engagerade medarbetare och kollegor samt en ordinarie chef som kommer att agera bollplank. Du rapporterar till verksamhetschef och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp, där du under sommaren deltar i kontinuerliga veckoavstämningar. Vi arbetar på uppdrag och inom ramen ...
2021-02-23 2021-03-09
Borlänge kommun, Sociala sektorn/hemsjukvård och rehab Sjuksköterska till hemsjukvården
Borlänge hemsjukvård består av distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdcentralsläkare. Vi samarbetar även med arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Andra vi samarbetar med är hemtjänst, personliga assistenter, vårdcentral och slutenvården. Hemsjukvårdens lokaler är förlagda till Borlänge sjukhus där även vår läkare har sin arbetsplats. Hemsjukvården har patienter i alla åldrar med många olika diagnoser. Det kan röra sig om allt från provtagningar och såromläggningar till palliativ vård. Vi utför även många medicinska beha...
2021-02-22 2021-03-08
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Vuxenutbildningen SFI-lärare till Vuxenutbildningen
Som lärare hos oss på vuxenutbildningen arbetar du formativt med att planera, genomföra och följa upp elevernas lärande och progression i enlighet med läroplanen för vuxenutbildningen. Du kommer undervisa inom någon av SFI:s studievägar 1-3, kurserna A-D. Du deltar aktivt i verksamhetens utvecklingsarbete, deltar i möten, konferenser och fortbildning och du samarbetar med dina kolleger och skolledningen kring gemensamma arbetsuppgifter som är vanligt förekommande i läraryrket.
2021-02-19 2021-03-05
Borlänge kommun, feriearbeten Feriearbete i Borlänge kommun 2021
Som feriearbetare kan du arbeta med olika uppgifter och sysslor. Du kanske tycker om barn och ser dig själv arbeta på en skola i framtiden? Då kan du jobba på någon av våra förskolor, där får du möjlighet att lära dig ta hand om barn, leka och vara en bra förebild. Det finns även möjlighet att jobba inom Borlänges Sommarskola eller vara med och leda sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar under Trevligt Lov. Även Borlänges äldre befolkning behöver hjälp, och för dig som tycker om att prata och umgås med äldre personer är det en fin chans a...
2021-02-19 2021-03-21
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Vi söker förskollärare till Hushagens förskola!
Som förskollärare ansvarar du tillsammans med andra förskollärare för att hela arbetslaget skapar och ger förutsättningar för processer som syftar till omsorg, utveckling och lärande med läroplanen som grund. Tillsammans i arbetslaget planerar, dokumenterar och utvärderar ni verksamheten utifrån både individ- och gruppnivå. Du och de andra förskollärarna ansvarar för att ni tillsammans i arbetslaget anpassar och utvecklar verksamheten efter barnens intressen och behov, där leken är betydande. Du bidrar också med din kompetens till utveckling på...
2021-02-18 2021-03-11
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/Kost- och lokalservice Vill du bli vår nya kock i poolen
Vi har jobbrotation på vissa arbetsplatser för att alla i köket ska vara trygga i alla arbetsmoment, det innebär att du både lagar mat, serverar i matsalen, diskar och tar hand om dietkost. Vi städar i matsalen på våra skolor samt innehar även administrativt arbete. Planering och fördelning av dagens sysslor själv eller tillsammans med övriga medarbetare, matlagning, plock av varor, salladsberedning, specialkost, daglig rengöring, disk, lättare bakning samt alla övrigt förekommande sysslor som kock. Du kommer bli en av våra duktiga kockar som...
2021-02-16 2021-03-02
Borlänge kommun, Sociala sektorn/funktionshinderomsorgen Är du en lagspelare och redo för en utmaning inom funktionshinderområdet?
Som stödassistent utför du vardagsnära, planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Stödinsatserna ska främja brukarens integritet, delaktighet och utförs med respekt för brukarens självbestämmande. Brukarens behov ska vara i centrum och personens synpunkter ska aktivt tas tillvara. I arbetsuppgifterna ingår också dokumentation, administration samt att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Arbetet i denna tjänst innebär att stötta en enskild brukare i dennes vardag och i samråd med anhöriga, arbetsgruppen, chef ...
2021-02-15 2021-03-01
Borlänge kommun, Sociala sektorn/hemsjukvård och rehab Arbetsterapeut med hörseluppdrag
Tjänsten avser 50% som arbetsterapeut (se beskrivning nedan) och 50% som hörselinstruktör. Syftet för en hörselinstruktör är att hjälpa och bistå personer med hörselnedsättning för att främja självständighet. Du ska vara ett konsultativt råd och stöd till personer med hörselnedsättning i kommunen. Du skall också utreda/bedöma behov av hur hörselnedsättning påverkar dagliga aktiviteter, hjälpa till med miljöanpassning, kunna stötta i träning av redan förskrivna hjälpmedel samt tipsa om enklare hjälpmedel. I ditt arbete som arbetsterapeut, anti...
2021-02-09 2021-03-02
Borlänge kommun, Sociala sektorn/hemsjukvård och rehab Legitimerad arbetsterapeut till hemsjukvård/särskilt boende
I din roll som arbetsterapeut ingår b.la följande arbetsuppgifter: - Utreda och bedöma behov av rehabilitering - Utprovning, anpassning och förskrivning av olika hjälpmedel, alltifrån enklare hjälpmedel till mer komplicerade - Intygsskrivning (t ex bostadsanpassningsintyg) - Handledning av personal, anhöriga och andra professioner - Utföra aktivitetsbedömningar i hemmiljö - Bidra och delta i verksamhetens fortlöpande utvecklingsarbeten - Samverka och utveckla samverkan med andra aktörer och huvudmän som befinner sig runt Borlängebon - Du ko...
2021-02-09 2021-03-02
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Förskollärare till Fyrklövern
Som förskollärare kommer du tillsammans med rektor och pedagogisk utvecklare att ansvara för att leda och utveckla den pedagogiska verksamheten och förskolans systematiska kvalitetsarbete som ska leda till att vi uppnår läroplansmålen. I uppdraget ingår det att kunna hålla pedagogiska diskussioner och nätverk för utveckling på förskolan, även utanför sin avdelning då vi gärna ser att kunskap och kompetens sprids och utvecklas. Vi ser positivt på samverkan mellan förskollärare från olika avdelningar så att Fyrklövern blir och är en helhet. Det ä...
2021-02-04 2021-04-30
Borlänge kommun, Bildningssektorn Studera till lärare F - 3 samtidigt som du jobbar!
» Du arbetar som obehörig lärare i Borlänge kommun under hela studietiden. » Lärarkontraktet förnyas en gång per år, under förutsättning av intresset är ömsesidigt. » Anställningen består av 50% undervisning på skolan och och 75% studietakt för grundlärarprogrammet. » Efter avslutade studier kan du söka lärarlegitimation. För Grundlärarprogrammet 240 hp gäller; Programmet vänder sig till dig som arbetar eller vill arbeta som lärare i grundskolans årskurs F - 3 . Utbildningen går på 75 % fart, innefattar 240 högskolepoäng och sträcker sig ö...
2021-02-02 2021-04-30
Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Kultur- och fritidsenheten Konditor till Ornässtugans café
Ornässtugans café har ett rikt utbud av fika som är allergivänligt, framförallt bakverk utan gluten, mjölk och ägg. Konditorns uppgift är att planera och utföra ett varierat utbud som dessutom är allergivänligt. Planera och beställa varor/inköp samt instruera övrig personal i kökshygien och mathantering, samt en del dekorer av bakverk. Kassaförsäljning i caféet. Städning och disk. Tjänsterna avser en visstidsanställning på 75% samt en visstidsanställning på 50%. Visstidsanställningarna är under perioden maj-september 2021 men framförallt und...
2021-02-01 2021-03-15
Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Kultur- och fritidsenheten Turistvärdar till sommaren
Som turistvärd kommer du ha ett brett och roligt uppdrag. Du kommer att guida besökare, arbeta i caféet med försäljning av souvenirer, bakverk och lättare lunch som ska tillredas. Arbete i kassan under dagen med redovisning vid stängning. I uppdraget ingår även att hantera disk och lokalvård samt vara behjälplig på olika sätt för besökare i caféet och muséet. Du kommer att arbeta utifrån schema där arbete förekommer under lördagar, söndagar samt under helgdagar. Tjänsterna är visstidsanställningar under perioden juni-augusti 2021 och i ansökan ...
2021-02-01 2021-03-15
Borlänge kommun, Sociala sektorn/biståndsverksamheten Semestervikariat Biståndshandläggare SoL och LSS
Verksamheten ansvarar för myndighetsutövning/biståndshandläggning för Borlängebor med olika former av funktionshinder. Ditt kärnuppdrag är att med Borlängebon i fokus utreda behov av insatser och fatta beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt följa upp beslutade insatser. Du inhämtar tillräckliga underlag för att göra en rättssäker biståndshandläggning och du kommer hålla i utredningssamtal med Borlängebor som befinner sig i olika livssituationer. Du kommer också ha en nära samv...
2021-01-14 2021-05-31
Borlänge kommun, Sociala sektorn/semestervikariat Sommarvikariat som boendestödjare inom socialpsykiatrin
Du som boendestödjare inom socialpsykiatrin kommer att arbeta med personer som har psykiska funktionshinder samt personer som omfattas av LSS. Som boendestödjare är du ett socialt och pedagogiskt stöd i brukarens hem och närmiljö. Du motiverar den enskilde att bli så självständig som möjligt. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt. Du ingår i en arbetsgrupp och arbetstiden är förlagd såväl dag, kväll och helg. Natt och dygnsarbete förekommer på psykiatri boendena. Arbetet innebär: Motivations- och aktiveringsstöd Stöd i att s...
2021-01-04 2021-05-31
Borlänge kommun, Sociala sektorn/semestervikariat Se hit! Sommarvikariat inom vård och omsorg i Borlänge kommun
Personlig assistans: Att arbeta som personlig assistent innebär att du är en förlängd arm till brukare med funktionshinder som omfattas av LSS där syftet är att brukaren får en god livskvalité. Arbetsuppgifterna är varierande utifrån brukarens behov, det kan vara t.ex. förflyttning, på- och avklädning och hygien eller att stötta vid vardagssysslor så som städning, matlagning, aktiviteter och inköp. Arbetet utgår från brukarens hem. Det förekommer ofta dygnsarbete och ensamarbete inom personlig assistans. Grupp- & servicebostad: Du som omsorgs...
2021-01-04 2021-06-20
Borlänge kommun, Sociala sektorn/hemsjukvård och rehab Sjuksköterskor till längre och kortare vikariat samt timanställningar
Vi söker vikarier för längre (föräldraledighet) och kortare vikariat samt timanställningar till Borlänge kommun. Inom vår organisation stöttar och hjälper vi varandra att utvecklas. Sjuksköterskorna har nära samarbete i team med kommunens omsorgspersonal och rehabpersonal. Vi samarbetar också med läkare från regionen. När du arbetar som sjuksköterska i kommunen har du stor möjlighet till en fri och flexibel dag där du själv styr och planerar de arbetsuppgifter som ska utföras. Det ingår i arbetsuppgifterna att se helheten i patienternas medici...
2020-12-17 2021-05-31