Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borlänge kommun, Ljungbergsgymnasiet Elevhemsassistent/Ljungbergsgymnasiet
En stor del av arbetsuppgifterna är att handleda och stödja eleverna i boende miljön. Exempelvis hjälpa dem med tvätt, matlagning och städning. Vi uppmuntrar eleverna till en aktiv fritid så personalen följer gärna med ungdomarna på fritidsaktiviteter. Du dokumenterar även elevernas mål i en genomförande plan.
2024-05-21 2024-06-04
Borlänge kommun, Maserskolan Lärare i Trä- och metallslöjd till Maserskolan
Vi söker dig som tillsammans med personal, skolledning och elever vill driva och utveckla undervisningen i slöjd. Tjänsten innefattar förutom undervisning även arbete i ämnes- och arbetslag samt mentorskap. På skolan arbetar vi för att utveckla kompetensen och möjligheterna att arbeta ämnesövergripande och tematiskt. Vi ser självklart att du är en del av detta arbete. Vi har höga förväntningar på såväl elever som på varandra. Vi förväntar oss att all personal följer Masermodellen, kommunicerar med vårdnadshavare och elever via lärplattformen...
2024-05-17 2024-06-02
Borlänge kommun, Tunets skola Textilslöjdslärare, Tunets skola
Vi söker dig som vill arbeta som textilslöjdslärare i årskurs 3-6. Arbetet består av undervisning i årskurserna 3 till 6 med elever från Tunets skola, Kyrkskolan samt Halvarsgårdars skola. Som textilslöjdslärare undervisar du om slöjdarbetets olika delar från idéutveckling, planering, framställning och reflektion över arbetsprocessen samt hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet. I slöjdundervisningen ingår även verktygskännedom, hantverkstekniker och olika ämnesspecifika ord och begrepp. I undervisningen ingår även hantverk och...
2024-05-17 2024-05-30
Borlänge kommun, Nygårdskolan Speciallärare - språk-, skriv- och läsutveckling eller matematik
Som speciallärare på Nygårdskolan kommer du att bidra med betydelsefull kompetens och viktiga arbetsuppgifter i vårt Elevhälsoteam. Tillsammans med teamet och skolans lärare och övrig personal kommer du att planera, genomföra, följa upp, utvärdera och analysera skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete inom Ledning och stimulans. Du kommer även att vara delaktig i arbetet enligt våra rutiner vid behov av åtgärdande insatser tillsammans med Elevhälsoteamet. Det är viktigt för oss att du vill vara delaktig i den dagliga driften tillsamma...
2024-05-16 2024-05-30
Borlänge kommun, Socialpsykiatrienheten Vill du arbeta som biträdande enhetschef inom socialpsykiatri?
Som biträdande enhetschef arbetar du operativt inom enheten till skillnad från enhetschefen som har ett mer strategiskt ansvar. Dina arbetsuppgifter består i att utifrån uppsatta mål, planera, leda, utveckla och följa upp arbetet på verksamheten. Du rapporterar direkt till enhetschefen och ingår i den operativa ledningsgruppen. Till din hjälp har du samordnare och ett gäng härliga medarbetare. Du har personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar för ca 28-30 medarbetare och arbetar i enlighet med rådande lagstiftning, riktlinjer och andra sty...
2024-05-16 2024-05-29
Borlänge kommun, Nygårdskolan Specialpedagog
Som specialpedagog på Nygårdskolan kommer du att bidra med betydelsefull kompetens och viktiga arbetsuppgifter i vårt Elevhälsoteam. Tillsammans med skolans biträdande rektor kommer du ha det övergripande ansvaret för att planera, följa upp, utvärdera och analysera skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete tillsammans med skolans Elevhälsoteam samt lärare och övrig personal. Du kommer även att utveckla och säkerställa att våra rutiner fungerar och följs vid behov av åtgärdande insatser tillsammans med Elevhälsoteamet. Det är lika vikti...
2024-05-16 2024-05-30
Borlänge kommun, Socialpsykiatrienheten Vi söker en biträdande enhetschef till boendestödsteamen och Bostad först
Som biträdande enhetschef arbetar du operativt inom enheten till skillnad från enhetschefen som har ett mer strategiskt ansvar. Dina arbetsuppgifter består i att utifrån uppsatta mål, planera, leda, utveckla och följa upp arbetet på verksamheten. Du rapporterar direkt till enhetschefen och ingår i den operativa ledningsgruppen. Till din hjälp har du samordnare och ett gäng härliga medarbetare. Du har personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar för ca 25 medarbetare och arbetar i enlighet med rådande lagstiftning, riktlinjer och andra styrdo...
2024-05-16 2024-05-29
Borlänge kommun, Kommundirektörens stab/Näringsliv- och kommunikation Vi söker en näringslivsutvecklare med fokus på kompetensförsörjning
Ditt uppdrag kommer att vara ett verksamhetsnära stöd för framförallt utbildningsförvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Du ska bidra till kommunens och förvaltningarnas mål och utmaningar på kort och lång sikt och vara ett ledningsstöd i olika processer. Som näringslivsutvecklare kommer du att arbeta operativt och strategiskt för att främja ett gott företagsklimat och en hållbar tillväxt. Du kommer att: • knyta kontakter med företag och bidra med inspel och perspektiv utifrån näringslivets behov för att skapa bästa...
2024-05-16 2024-05-29
Borlänge kommun, Kommundirektörens stab/Näringsliv- och kommunikation Vi söker en utvecklande och trygg kommunikationsstrateg
Som kommunikationsstrateg hos oss har du alla möjligheter att utvecklas, få dagliga aha-upplevelser och känna att du är en viktig spelare i många olika sammanhang. I din roll kommer du att vara ett betydande stöd till kommunens förvaltningar och kommunledning, i de flesta fall ur ett långsiktigt perspektiv, men självklart också med inslag av att det verkligen brinner i knutarna. Du är aldrig ensam i din roll, men du behöver ha ordentligt med driv, kompetens och förmåga att snabbt och modigt möta uppkomna behov och vara en kreativ strateg i den ...
2024-05-16 2024-05-29
Borlänge kommun, Kommundirektörens stab/Näringsliv- och kommunikation Näringslivsutvecklare
Som näringslivsutvecklare hos oss har du alla möjligheter att utvecklas, få dagliga aha-upplevelser och känna att du är en viktig spelare i många olika sammanhang. I din roll kommer du att vara ett betydande stöd till kommunens förvaltningar och kommunledning, i de flesta fall ur ett långsiktigt perspektiv, men självklart också med inslag av att det verkligen brinner i knutarna. Du är aldrig ensam i din roll, men du behöver ha ordentligt med driv, kompetens och förmåga att snabbt och modigt möta uppkomna behov både i kommunen och i näringslivet...
2024-05-16 2024-05-29
Borlänge kommun, Forssaklackskolan Lärare idrott och hälsa i kombination med annat ämne Forssaklacksskolan
Du kommer att vara en del i ett arbetslag, ämneslag och ha mentorskap. Undervisning med planerings- och betygsansvar i aktuellt ämne. Du kommer även att ha möjlighet att utveckla ditt ämne/dina ämnen utifrån dina tankar, men även tillsammans med andra ämneskollegor. Varje vecka har ämneslaget i idrott och hälsa en schemalagd, gemensam tid. Det ger bra förutsättningar till ett samarbete gällande planering och sambedömning. Vi arbetar aktivt med ett kollegialt lärande och uppmuntrar till pedagogiska diskussioner.
2024-05-15 2024-05-29
Borlänge kommun, Gylle skola Lärare Ma/No/Tk till Gylle skola 7-9
Som lärare i Ma/No/Tk ansvarar du för planering, genomförande samt uppföljning och utvärdering av undervisning för årskurs 7-9. Du kommer att undervisa i matematik, fysik och teknik. Du kommer även att vara mentor för ett antal elever samt ingå i ett arbetslag som tillsammans jobbar för att skapa goda förutsättningar för våra elever att lyckas. NO-undervisningen är lagd i block och ger möjlighet till halvklass under vissa perioder samt möjlighet till ämnesövergripande samarbete med övriga NO-kollegor. I matematiken kommer det vara ett två-lärar...
2024-05-15 2024-05-29
Borlänge kommun, Nygårdskolan Lärare i fritidshem 2 tjänster
Uppdraget består främst av att vara en stödpedagog under skoldagen tillsammans med elever och kollegor i det årskursteam som du tillhör. På eftermiddagarna är fokuset undervisning på fritids. Du kommer att ingå i ett team där god samarbetsförmåga, flexibilitet och arbetsglädje råder. I teamet ingår bland annat klasslärare, ämneslärare och resurspersonal. Du kommer tillsammans med ditt team arbeta kollegialt kring planering, utvärdering/uppföljning och elevernas pedagogiska och sociala utveckling i stort.
2024-05-15 2024-05-29
Borlänge kommun, Hagagymnasiet Specialpedagog/speciallärare med undervisning i engelska till Hagagymnasiet Borlänge
I uppdraget som specialpedagog/speciallärare ingår du i skolans elevhälsoteam som leds av en biträdande rektor. I rollen ingår bland annat att samverka med andra professioner på skolan, ge elever stöd, genomföra kartläggningar och utredningar, delta och hålla i möten, utveckla skolans pedagogiska kompetens, analysera insatser och resultat, handledning av personal och att dokumentera. I ditt arbete ges du möjlighet att arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå. I tjänsten ingår även viss undervisning. Som lärare är dina arbetsuppgifter b...
2024-05-14 2024-05-29
Borlänge kommun, Utbildningsförvaltningen/Förskolor-Grundskolor Elevassistent i grupp med diabeteskunskap
Du kommer att arbeta i team tillsammans med övriga arbetslaget på avdelningen. Ni kommer tillsammans att arbeta utifrån barngruppen, men ha ett specifikt arbetssätt kopplat till ett barn med behov av närvarande vuxen. Barnet fyller 3 år har nyligen fått diagnosen Diabetes typ 1. Ditt huvudsakliga ansvar blir att ha koll på och läsa av barnets blodsocker samt ge insulin via pump. Du kommer i övrigt att fungera som en extra resurs i gruppen så att en vuxen alltid ska kunna vara närvarande och lyhörd för barnets hälsa och mående.
2024-05-14 2024-05-28
Borlänge kommun, Enheten för sociala insatser Sugen på ett utvecklande jobb? Sök familjebehandlarjobbet hos oss!!
I arbetsgruppen finns bred kompetens och lång erfarenhet av arbete med familjer samt med våldsutsatta och våldsutövare. Vår arbetsgrupp strävar efter att ge individerna som vi jobbar med motivation och verktyg till att hantera svårigheter och utmaningar med barnens bästa i fokus. Behandlingen individanpassas och kan utformas såväl enskilt som i målgruppsanpassade grupper. Du kompletterar vår grupp genom Din utbildning, kompetens och erfarenhet. Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak vara att jobba utifrån de uppdrag vi får från socialsekretera...
2024-05-13 2024-06-02
Borlänge kommun, Domnarvets skolor Beteendepedagog F-6 till Domnarvets skola
Vi söker beteendepedagog med inriktning mot åk F-6. Du kommer att ingå i ett tryggt team med speciallärare, specialpedagog och socialpedagog som arbetar tillsammans i vardagen. Att vara beteendepedagog på Domnarvets skola innebär att arbeta med det sociala samspelet och med att skapa inkluderande lärmiljöer, ett arbete som bedrivs utifrån organisations-, grupp och individperspektiv. Du arbetar på uppdrag av rektor och har ett nära samarbete med elever och pedagoger samt att du är en viktig del av skolans elevhälsa- och trygghetsteam där även SY...
2024-05-08 2024-06-05
Borlänge kommun, Maserskolan Lärare i NO till Maserskolan
Vi söker dig som tillsammans med personal, skolledning och elever vill driva och utveckla undervisningen i NO-ämnena och då framför allt fysik. Tjänsten innefattar förutom undervisning även arbete i ämnes- och arbetslag samt mentorskap. På skolan arbetar vi för att utveckla kompetensen och möjligheterna att arbeta ämnesövergripande och tematiskt. Vi ser självklart att du är en del av detta arbete. Vi har höga förväntningar på såväl elever som på varandra. Vi förväntar oss att all personal följer Masermodellen, kommunicerar med vårdnadshavare...
2024-05-08 2024-05-22
Borlänge kommun, Ösjöenheten Lärare till mellanstadiet, Ornäs skola
Du kommer att undervisa på mellanstadiet och ingå i mellanstadiets arbetslag samt vara mentor i en årskurs. Lärarna på mellanstadiet har ett mycket tätt och gott samarbete. Till arbetslaget är även en särskild undervisningsgrupp kopplad. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
2024-05-08 2024-05-21
Borlänge kommun, Domnarvets skolor Legitimerad lärare till särskild undervisningsgrupp år F-6
Du kommer huvudsakligen att arbeta i särskild undervisningsgrupp med riktat elevstöd, både i lärandet och i det sociala samspelet. För elevernas bästa är ett gott samarbete med arbets- och ämneslag och mentorerna till eleverna en given förutsättning. Du kommer också att ha kontakt med externa funktioner som till exempel BUP, habiliteringen och Socialtjänsten. Du kommer att planera och bedriva undervisning utifrån elevernas behov, förutsättningar och förmågor. Leda och motivera eleverna, skapa en trygg och lärorik lärandemiljö. Skapa goda förut...
2024-05-07 2024-06-04
Borlänge kommun, Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd Enhetschef Försörjningsstöd - Vuxenenheten
Som enhetschef har du personal-, budget-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar. Ditt uppdrag och ansvar är att arbetet bedrivs i enlighet med lagstiftning och riktlinjer samt är kostnadseffektivt. Enhetschefen ska vara pådrivande i arbetet när det gäller att tillämpa aktivitetsplikten samt samarbeta nära med enhetschef inom Arbetsmarknad och Integration, samt med övriga chefer inom Individ och Familjeomsorgen. Vi arbetar i nära dialog med politiken, dragningar för nämnd och tjänsteskrivelser ingår också i arbetsuppgifterna. Som enhetschef för Vu...
2024-05-07 2024-05-28
Borlänge kommun, Domnarvets skolor Lärare 4–6 som tilltalas av dynamiskt flerlärarskap
Vi söker en lärare till årskurs 46 och om du lockas av nära samarbete med kollegor i de ämnen du undervisar är det här en tjänst som borde tilltala dig. Undervisningen i kärnämnena är till stor del organiserat med flera lärare i samarbete i årskursen där du tillsammans med dina kollegor delar ansvaret för årskursen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande. Du kommer att ingå i trygga och stabila arbets- och ämneslag med hög behörighet och vara en viktig del i ämneslag som tillsammans med ämneskollegor ansvarar för utvec...
2024-05-03 2024-06-06
Borlänge kommun, Introduktionsprogrammen Vikarierande Lärarassistent till Introduktionsprogrammen
Som lärarassistent ingår du i skolans stödteam och du arbetar nära lärarna och eleverna och du stöttar i det klassnära arbetet. Du fungerar som ett stöd för lärare och elever i och utanför klassrummet. Du har ett nära arbete med kollegor, arbetslaget och elevhälsoteamet och du stöttar lärarna i skolvardagen och bidrar till skolans trygghetsarbete. I tjänsten ingår mentorskap där du följer upp elevernas kunskapsutveckling mot utbildningens mål, gärna med coachande förhållningssätt. Du handleder elever i lärandesituationer med stöd av dina lära...
2024-05-02 2024-05-23
Borlänge kommun, Hushagsgymnasiet/Erikslundsgymnasiet Vikarierande lärare i naturkunskap, Hushagsgymnasiet
Vi söker nu en vikarie under höstterminen 2024 som innefattar i första hand naturkunskap, men gärna med möjlighet att även arbeta med idrott & hälsa. Vi söker dig som har förmåga att bygga starka relationer och anpassa ditt stöd efter varje individs behov. Vi värdesätter din erfarenhet av att arbeta med människor och din insikt om vikten av samarbete för en effektiv och positiv lärmiljö. I rollen som lärare hos oss kommer du att ansvara för undervisningen i dina ämnen. Du kommer samman med andra kunna ta stöd vid planering av kursen. Du förvän...
2024-04-30 2024-05-23
Borlänge kommun, Individ- och familjeomsorgen Biträdande enhetschef till MFE
Som biträdande enhetschef arbetar du operativt inom enheten till skillnad från enhetscheferna som har ett mer strategiskt ansvar. Dina arbetsuppgifter består i att utifrån uppsatta mål, planera, leda, utveckla och följa upp arbetet på verksamheten med ett särskilt fokus på budget och skuldrådgivning, familjerådgivning och förebyggande och främjandeenheten. Till din hjälp har du en samordnare inom förebyggande och främjandeenheten som tillsammans med dig samordnar de insatser som erbjuds via våra utlokaliserade socialarbetare som arbetar på fami...
2024-04-30 2024-05-21
1 2 >