Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borlänge kommun, Forssaängskolan Elevassistent till elev i förskoleklass på Forssaängskolan
Vi söker efter dig som vill arbeta med en elev som behöver stöd och assistens i vardags- och undervisningssituationer. Tillsammans med dina kollegor medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande lärmiljö skapas hela dagen. Vi söker dig som är nyfiken på människors olikheter. Du har förmågan att se varje elevs behov och samarbetar med lätthet med elever, vårdnadshavare och skolans personal.
2022-10-06 2022-10-20
Borlänge kommun, Sociala sektorn/hemsjukvård och rehab Arbetsterapeut till Borlänge kommuns rehabilitering
Skapa tillsammans med teamet förutsättningar för patienten att leva ett så självständigt, delaktigt och meningsfullt liv som möjligt genom bla rehabilitering, träning och hjälpmedelsförskrivning. I rollen som arbetsterapeut hittar du tillsammans med patienten, de bästa sätten att använda sina egna förmågor i vardagen. Du stöttar och motiverar personerna att själva utveckla och bibehålla sin rörelseförmåga. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att undersöka och bedöma rehabiliteringsbehov, följa rehabiliteringsprocessen vilket bland annat inneb...
2022-10-04 2022-10-18
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/HR-kompetens, bemanning Timvikarier till skola och förskola i Borlänge kommun
Som vikarie inom förskolan arbetar du med barn i åldrarna 1-5 år utspridda på Borlänge kommuns alla förskolor. Du ersätter den ordinarie personalen och deltar i det dagliga arbetet med barnen. Tillsammans med övriga förskollärare och pedagoger arbetar du för att bibehålla en god kvalité i förskolan. Som vikarie inom skolan arbetar du med barn i åldrarna 6 år upp till gymnasiet utspridda på Borlänge kommuns alla skolor. Du ersätter den ordinarie personalen och deltar i det dagliga arbetet med eleverna. Arbetet är varierande. Du kan arbeta som l...
2022-10-04 2022-10-25
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Vuxenutbildningen Komvux söker teknikutbildare
Vi söker dig som vill arbeta nära skolledningen och andra professioner inom vuxenutbildningen. I rollen som teknikutbildare innebär det att utbilda på gymnasial nivå med hög kvalitet genom att vägleda eleverna både teoretiskt och praktiskt och att inspirera eleverna till delaktighet för goda resultat. Du följer upp eleverna, bedömer och betygssätter kunskaper formativt samt bidrar till flexibla lösningar för en hög genomströmning av elever. I ditt arbete ingår det att förbereda, utveckla och implementera ett nytt utbildningssystem och lärmiljö ...
2022-09-30 2022-10-19
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Bli en del av vårt härliga gäng! Sök tjänsten som 1:e socialsekreterare
Vi söker nu en 1:e socialsekreterare till vårt barn och unga team som även inkluderar våld i nära relation. Som 1:e socialsekreterare är det du som är våra fantastiska socialsekreterares närmsta arbetsledare och den som leder och fördelar arbetet i teamet. Tjänsten som 1:e socialsekreterare ställer höga krav på tillgänglighet. Du arbetsleder genom att coacha och vägleda medarbetare utifrån gällande lagstiftning och är med och driver utvecklingsarbeten. En viktig del är att du behöver kunna anpassa ledarstilen till socialsekreterarnas behov. D...
2022-09-30 2022-10-16
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Förskollärare sökes till Täppgårdens förskola
Din roll som förskollärare innebär att du kan driva det pedagogiska arbetet tillsammans med dina arbetskollegor. Du behöver vara strukturerad d v s kunna planera, genomföra och följa upp flera pågående processer men även visa intresse och engagemang för utveckling. Du behöver kunna omsätta teori till praktiskt utövande för att främja barnens utbildning både gällande omsorg till barnen och öka barnens lärande utifrån verksamhetsmålen i förskolans läroplan. Det innebär att du tillsammans med ditt arbetslag utvecklar inspirerande och meningsfulla...
2022-09-29 2022-11-11
Borlänge kommun, Gylle skola Lärare i tyska och SO till Gylle skola årskurs 6-9
Som lärare i tyska och SO ansvarar du för planering, genomförande samt uppföljning och utvärdering av undervisning i tyska för årskurs 6-9 och SO årskurs 7-9. Du kommer även att vara mentor för ett antal elever samt ingå i ett arbetslag som tillsammans jobbar för att skapa goda förutsättningar för våra elever att lyckas. Det är viktigt att du är en tydlig pedagog som sätter individen i fokus och möter denne där den befinner sig både kunskapsmässigt och socialt.
2022-09-29 2022-10-13
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Engagerad och självständig familjerådgivare sökes!
Familjerådgivningens huvuduppgift är att genom terapisamtal medverka till bearbetning av relationsproblem och konflikter i par-och familjerelationer. Arbetsuppgifterna består av krishantering, klargörande och bearbetande samtal, separationsarbete, föräldrasamarbete och rådgivande samtal, samt utåtriktat förbyggande och informativt arbete. Familjerådgivaren har ett självständigt behandlingsansvar. I verksamheten har vi ett öppet arbetsklimat, du tillåts och förväntas ta stort ansvar för den egna professionella utvecklingen och för verksamhetens ...
2022-09-29 2022-10-23
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Vuxenutbildningen Speciallärare till Vuxenutbildningens Lärvux
För att arbeta som speciallärare på Lärvux (Särskild utbildning för vuxna) behöver du vara öppen för nya arbetssätt, en kreativ problemlösare och van vid att arbeta med specialpedagogiska metoder, extra anpassningar och särskilt stöd. Som speciallärare arbetar du med elever i en komplicerad inlärningssituation. I arbetet tas ett övergripande ansvar för hela skolformen vilket innebär kontakter med många olika aktörer inom kommunen så som daglig verksamhet, serviceboenden och gymnasiesärskolan. Målet är att genom undervisning stötta eleverna ti...
2022-09-28 2022-10-19
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Sugen på nytt jobb? Bli vår nya kollega på Öppenvården Svea!
Öppenvården Svea erbjuder behandling för personer med substans- och spelberoende och kriminalitet. Verksamheten erbjuder även anhörigstöd. Du arbetar på uppdrag av socialsekreterare som utreder och fattar beslut om insats. Dina arbetsuppgifter är att ha behandlingssamtal enskilt till största delen, men beroende på planering av verksamheten så kan det förekomma behandling i grupp. Inom givna ramar förväntas du ta stort eget ansvar för den behandling som du genomför, vilket kräver både kompetens (i olika metoder) och erfarenhet av arbete med målg...
2022-09-28 2022-10-12
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Engagerad förskollärare till Brogården
Du som förskollärare ska planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning i förskolan. Planera undervisning utifrån barnens intressen och behov, med förskolans läroplan som utgångspunkt och riktning. Du utvecklar undervisning och lärandemiljöer. Du ska arbeta med att ge barnen bästa möjliga förutsättningar för fortsatt lärande i sin livslånga läranderesa. Genom observationer och dokumentation synliggör du barnens lärande. Du som förskollärare har du ett särskilt ansvar för det pedagogiska innehållet i undervisningen och att leda underv...
2022-09-27 2022-10-11
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Brogården behöver bra barnskötare
Vi söker en barnskötare som tillsammans med arbetslaget ska planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning i förskolan. Planera undervisning utifrån barnens intressen och behov, med förskolans läroplan som utgångspunkt och riktning. Du utvecklar undervisning och lärandemiljöer. Du ska arbeta med att ge barnen bästa möjliga förutsättningar för fortsatt lärande i sin livslånga läranderesa. Genom observationer och dokumentation synliggör du barnens lärande. Du kommer att arbeta i en verksamhet där utomhuspedagogik är prioriterat. Det gä...
2022-09-27 2022-10-11
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Uppdragsfokuserad och nyfiken förskollärare till Trollskogen 1
Vi söker dig som är lyhörd och tydlig och som har blicken på läroplanen och kan sätta dess innehåll i verkstad med barnen hos oss på Trollskogen 1. Du är problemlösare och ska utifrån din roll som förskollärare vara initiativtagare till utvecklingsarbetet tillsammans med dina kollegor. Du kommer vara aktiv och arbeta med barn i mindre grupp så väl som i stor. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i svenska i tal och skrift då samtal med vårdnadshavare ingår och vi kommunicerar även skriftligt med våra vårdnadshavare via Unikum. Vi arb...
2022-09-27 2022-10-11
Borlänge kommun, Tunets skola Erfaren Speciallärare sökes!
Vi söker dig som vill arbeta som speciallärare tillsammans med arbetslag som består av många erfarna pedagoger. Du är en naturlig del i skolans elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, specialpedagog, två kuratorer och 3 socialpedagoger. Elevhälsoteamet arbetar tätt med ledningen för en samsyn kring elevernas, lärarnas och skolans behov så att rätt insatser kan sättas in i ett tidigt skede. Elevhälsan och all personal strävar efter att arbeta såväl förebyggande som främjande. Du arbetar med elever enskilt, i mindre ...
2022-09-27 2022-10-11
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Vill du göra skillnad för unga och deras familjer? Bli vår nya kollega!
Målgruppen för vår verksamhet är barn, unga och familjer med behov av råd, stöd och behandling för att komma vidare i livet. Vi vill ge familjerna verktyg att hantera svårigheter de stöter på, på ett annat sätt än de kanske tidigare gjort. Motivationsarbete och rådgivning i olika frågor ingår som en stor del av vårt arbete. Som familjebehandlare hos oss blir Du en viktig del i att möta Borlängeborna och ge råd, stöd och behandling för olika psykosociala bekymmer. I arbetsgruppen finns bred kompetens och lång erfarenhet av arbete med familjer. D...
2022-09-27 2022-10-13
Borlänge kommun, Jakobsgårdsskolan Lärare till Grundsärskolan
Som lärare är ditt uppdrag att undervisa elever i grundsärskolans inriktning ämnen gärna matematik/svenska. Du planerar och genomför undervisning utifrån varje elevs förmåga, skapar goda förutsättningar för lärande samt stimulerar och utmanar elevernas utveckling och lärande. Som pedagog inom grundsärskolan har du, tillsammans med dina klassassistenter och kollegor, ansvar för att ge eleverna det pedagogiska och sociala stöd de behöver. Det kan innebära att du som pedagog även utför arbetsuppgifter som vanligtvis åligger en klassassistent. Du ä...
2022-09-27 2022-10-16
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Behandlingsassistent Norränge stödboende
Arbetsuppgifterna är mycket varierande och utgår alltid från behovet hos de boende. Vi uppmuntrar kreativitet och att ibland hitta lösningar utanför boxen. Motivationsarbete är en viktig del av arbetet. Alla boende har en individuell genomförandeplan som upprättas tillsammans med den boende. Tillsammans med dina kollegor arbetar du coachande och vägledande för att stötta de boende att skapa en fungerande vardag. Vid behov samordnar vi insatser från flera aktörer. I arbetsuppgifterna ingår även att stötta personer som bor i eget boende. Även...
2022-09-26 2022-10-10
Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Plan- och mark Är du vår nya markförvaltare?
Vi erbjuder dig ett utvecklande och varierande arbete i ett växande Borlänge. Kommunens totala markinnehav omfattar ca 5000 hektar, varav ca 2300 hektar utgörs av produktiv skogsmark, resten av jordbruksmark och övrig mark. Kommunens mark är viktig både för framtida stadsutveckling och för Borlängebornas möjligheter till rekreation, friluftsliv, motion och lek. All kommunens skogsmark är FSC-certifierad. Du kommer att ansvara för förvaltningen av kommunens mark, både vad gäller skog och övrig mark. I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans me...
2022-09-25 2022-10-09
Borlänge kommun, Sociala sektorn/bemanningsenheten LSS Personal till pool inom LSS
Tjänsten avser arbete inom den sociala sektorns poolverksamhet vilket innefattar personlig assistans, funktionshinderomsorg och socialpsykiatri. Arbetsuppgifterna utgår- och utformas utifrån brukarens behov och innebär att assistera, stödja och handleda brukaren i sina vardagliga sysslor och aktiviteter. Arbetstiderna förläggs utifrån verksamhetens behov och varierar under dygnets alla timmar.
2022-09-23 2022-10-09
Borlänge kommun, Sociala sektorn/hemsjukvård och rehab Fysioterapeut eller Arbetsterapeut med fokus på utbildning och utveckling
De som går utbildning i förflyttningskunskap är vård- och omsorgspersonal samt elever som går kommunala vårdutbildningar. Tanken är att få en röd tråd från skola till kommunen som arbetsplats. Borlänge kommun arbetar utifrån systemsyn, så även medarbetare från andra sektorer i kommunen kan vara aktuella att få utbildning i ergonomiska arbetsprinciper. Du och din kollega håller i kontinuerliga uppföljningar gällande förflyttningskunskap, ute på enheter och i metodrum. Du och din kollega utbildar Rehabcoacher som får en grundutbildning och se...
2022-09-23 2022-10-16
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Biträdande enhetschef till Utredning och behandlingsenheten/IFO
Som biträdande enhetschef arbetar du mer operativt inom enheten till skillnad från enhetscheferna som har ett mer strategiskt ansvar. Tillsammans med dina förste socialsekreterare ska ni utveckla och följa upp det operativa arbetet på enheten. Vi ser därför gärna att du arbetsleder dina förste socialsekreterare genom en coachande och situation anpassat ledarskap. Utifrån ett medarbetardrivet förhållningssätt involverar du varje medarbetare i verksamheten och dess utveckling. Du har personal, arbetsmiljö och verksamhetsansvar och arbetar i enlig...
2022-09-23 2022-10-16
Borlänge kommun, Sociala sektorn/hemsjukvård och rehab Sjuksköterskor i poolverksamhet Särskilt boende och hemsjukvård
Vi söker nu sjuksköterskor till vår pool där schemats grund kommer vara dagtid, men vid behov även jourtid kvällar och helger. Jour nattetid kan förekomma. Poolens huvudsakliga uppgift är att täcka upp vid frånvaro och stötta upp verksamheterna vid behov. Som pool kommer du att arbeta både inom särskilt boende och hemsjukvård. Inom vår organisation stöttar och hjälper vi varandra att utvecklas. Sjuksköterskorna har ett nära samarbete i team, där både kommunens omsorgspersonal och rehab personal ingår, samt läkare från regionen. När du arbeta...
2022-09-22 2022-10-09
Borlänge kommun, Tjärnaskolan Arbetsmiljön är central för oss, Tjärnaskolan söker lärare 4-6
Arbeta som lärare utifrån din behörighet i team runt årskurserna 4-6, vara mentor för en grupp elever, samt delta i skolutveckling tillsammans med arbetslaget.
2022-09-21 2022-10-09
Borlänge kommun, Sociala sektorn/funktionshinderomsorgen Stödpedagog som brinner för utveckling och har svart bälte i bemötande
Som stödpedagog ingår du i ett stödpedagogsteam inom Funktionshinderomsorgen där du samarbetar nära med dina kollegor och enhetschef. Du arbetar även självständigt i olika uppdrag mot olika verksamheter inom funktionshinderomsorgens samtliga insatser. Du är i tjänst dagtid och är ute på uppdrag i olika verksamheter och har därtill administrativa arbetsuppgifter. I rollen som stödpedagog ska du utifrån din kompetens och erfarenhet, med stöd av teamet, bygga upp och utveckla ett medvetet pedagogiskt arbetssätt och struktur som du tar med dig oc...
2022-09-20 2022-10-09
Borlänge kommun, Bildningssektorn Utvecklare Borlänges gymnasieskolor
Utvecklarnas huvudsakliga uppgifter är att samarbeta med skolledning, arbetslag och pedagoger för att utveckla kvalitet i undervisning och annat pedagogiskt arbete. Det innebär även att samarbeta inom kvalitetsutvecklargruppen för att vidare hitta kunskaper, metoder och förhållningssätt som stödjer kvalitetsutveckling i alla skolformer. Utvecklaren ansvarar för att driva det systematiska kvalitetsarbetet i samverkan med rektorer, verksamhetschef samt övriga utvecklare. Hantering av löpande ärenden inom förvaltningen i form av ärenden från nämn...
2022-09-16 2022-10-06
1 2 >