Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/HR-kompetens, bemanning Vill du jobba som vikarie inom lokalvård? Sök till oss!
Arbetet är mycket varierande och innehåller stimulerande arbetsuppgifter inom lokalvård, både självständigt och i arbetslag. Att arbeta som timvikarie innebär ofta snabba förändringar, där den ena dagen sällan är den andra lik. Du är anställd för att täcka upp de behov som uppstår i verksamheten och din arbetsplats är således inte densamma utan är på den enhet där du som bäst behövs för dagen. Du behöver vid behov kunna ta beslut och prioritera dagens arbetsuppgifter med ett ödmjukt förhållningssätt mot våra kunder.
2022-05-16 2022-05-31
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/HR-kompetens, bemanning Nu söker vi fler vikarier som vill arbeta som köksbiträden i våra kök
När du arbetar som köksbiträde i våra större kök hjälper du till med alla förekommande sysslor i köket. Du hjälper till med alla förberedelserna inför frukost, lunch och mellanmål. Tillsammans ansvarar ni för disken och städningen av köket och att matsalen är iordning. När du arbetar ensam i ett av våra mottagningskök som får mat från Centralköket Hällsjö serverar du maten, registrerar måltider, diskar samt utför lokalvård på enheten. Du behöver vid behov kunna ta beslut och prioritera dagens arbetsuppgifter med ett ödmjukt förhållningssätt ...
2022-05-16 2022-05-31
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Arbetsmarknadsenheten Sommarjobb i Borlänge kommuns föreningsliv
Borlänge Tennisklubb Antal platser och perioder: Platser 2 veckorna 26 - 28 Arbetsuppgifter: Hjälpledare på träningarna, hjälpa på tävlingarna, hjälp i kiosken, städning mm. Unga örnar Unga örnar är en organisation där barn, unga och vuxna kämpar för barns rättigheter. Vi vill skapa ett samhälle där alla barn och unga har en meningsfull, rolig och trygg fritid samt en jämlik barndom. Vi har aktiviteter runt om i hela Sverige! Vi har bland annat läger, pysselgrupper och annan rolig fritidsverksamhet för barn och unga ofta till ingen kostnad a...
2022-05-16 2022-05-26
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Socialsekreterare till Socialjouren
Socialjouren består av 4 ordinarie medarbetare som arbetar i par. En befinner sig på plats i jourens lokal och en i det egna hemmet i bakjour. Utöver detta finns en beredskapsgrupp om 7 personer som under helger turas om att ha beredskap i det egna hemmet. Vi hanterar akuta situationer och finner alternativa lösningar för människor som ligger inom socialtjänstens ansvarsområde och som inte kan vänta till ordinarie öppettider. Som socialsekreterare i socialjouren kommer du tillsammans med kollega som har bakjour hemifrån att hantera inkommande ...
2022-05-16 2022-05-30
Borlänge kommun, Domnarvets skolor Studie- och yrkesvägledare till Domnarvets och Ornäs skola
Du ansvarar för studie- och yrkesvägledning som det beskrivs enligt skollagen och andra styrdokument. Du har ett nära samarbete med skolans arbetslag i synnerhet i Syv-relaterat arbete men även i övrigt pedagogiskt arbete. SYV ingår på båda skolorna i resursteamet med övriga stödfunktioner som speciallärare, specialpedagoger, socialpedagoger, kurator och skolsköterska. Du är en viktig del i ditt arbetslag där du tillsammans med dina kollegor arbetar med fokus på gemensamma elevhälsafrågor. Till ditt stöd finns även övriga studie- och yrkesv...
2022-05-16 2022-06-12
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Förskollärare till Täppgårdens förskola
Din roll som förskollärare innebär att du kan driva det pedagogiska arbetet tillsammans med dina arbetskollegor. Du behöver vara strukturerad och kunna planera, genomföra och följa upp flera pågående processer. Du behöver kunna omsätta teori till praktiskt utövande för att främja barnens utbildning både gällande omsorg till barnen och öka barnens lärande utifrån verksamhetsmålen i förskolans läroplan. Det innebär att du tillsammans med ditt arbetslag utvecklar inspirerande och meningsfulla inlärningsmiljöer i vardagen, genom lek, interaktion,...
2022-05-16 2022-06-10
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Barnskötare till Skräddarbackens förskolor
*pedagogiskt arbete i barngrupp *säkerställa att barnen får bästa möjliga möjlighet för utveckling *arbeta med systematiskt kvalitetsarbete(planera, genomföra, utvärdera, analysera) *samarbete med vårdnadshavare, specialpedagog habilitering samt övriga externa samarbetspartners *förmåga att kunna arbeta med digitala verktyg Uppdragets fokus är att varje barn ska få det stöd de behöver för att nå så långt som möjligt i sin utveckling i förhållande till samtliga mål i förskolans läroplan. Vill du jobba med målen i fokus och läroplanen som gru...
2022-05-16 2022-06-16
Borlänge kommun, Hushagsgymnasiet/Erikslundsgymnasiet Lärare inom VVS-teknik Hushagsgymnasiet/Erikslundsgymnasiet
Tjänsten innebär att tillsammans med lärare på programmet, genomföra och utveckla undervisningen inom VF-programmet, då i synnerhet VVS. Du får tillsammans med arbetslaget organisera och driva utbildningen för att vidareutveckla programmet. I uppdraget ingår undervisning både teoretisk och praktisk, mentorskap och arbete i arbetslag.
2022-05-16 2022-05-30
Borlänge kommun, Hushagsgymnasiet/Erikslundsgymnasiet Lärare inom Fordon- och Transportteknik Hushags- och Erikslundsgymnasiet
Tillsammans med lärare på programmet, genomföra och utveckla undervisningen på Fordonsprogrammet, inriktning personbil och inriktning transport. Meriterande är kunskap och erfarenhet inom elfordon samt förarprövarbehörighet. Du får tillsammans med arbetslaget organisera och driva utbildningen för att vidareutveckla programmet. I uppdraget ingår undervisning, mentorskap och arbete i arbetslag.
2022-05-16 2022-05-30
Borlänge kommun, Domnarvets skolor Speciallärare Domnarvets skola
Vi söker en speciallärare som vill vara med och bidra i vårt teamarbete i resursteamet och stödja elever och medarbetare på Domnarvets skola. Du kommer att arbeta i år 4-6 med riktat elevstöd och stöd till klass tillsammans med andra i resursteamet, för att skapa förutsättningar till lärande för eleverna som behöver extra stöd och hjälp. Du kommer att tillhöra vårt resursteam och ha kontinuerliga möten med dem, samt stöd och hjälp. Du kommer också att ingå i vårt trygghetsteam. Hos oss arbetar du praktiknära med elever och pedagoger samt i nära...
2022-05-13 2022-06-07
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/överförmyndare i samverkan (ÖIS) Överförmyndarhandläggare
Som handläggare hos oss på Överförmyndare i samverkan arbetar du för att säkerställa hög kvalité och rättssäkerhet i verksamheten. Det övergripandet syftet med verksamheten är att, utifrån föräldrabalkens bestämmelser, säkerställa att huvudmännens ekonomiska och rättsliga angelägenheter sköts på bästa sätt. Dina arbetsuppgifter består av att självständigt handlägga ärenden, utreda hjälpbehov, fatta beslut och utöva tillsyn över ställföreträdare. En central del av tillsynen är att granska ställföreträdarnas ekonomiska förvaltning. Arbetet inneb...
2022-05-13 2022-05-20
Borlänge kommun, Sociala sektorn/äldreomsorgen Undersköterskor, Nyhöjden
Sedvanliga arbetsuppgifter inom vård och omsorg och kringliggande sysslor.
2022-05-13 2022-06-03
Borlänge kommun, Nygårdskolan Förstelärare åk 4-6 Nygårdsskolan
Kärnan i ditt uppdrag består i huvudsak av undervisning. Du är väl insatt i LGR 11 och har vana av att planera, genomföra, utvärdera, dokumentera och följa upp elevernas kunskapsutveckling. I arbetet som förstelärare på Nygårdsskolan kommer du i första hand att driva, leda skolans utvecklingsarbete skolans inom Samverkan för bästa skola. Du kan även få andra uppgifter beslutade i samverkan som att: * Tillsammans med skolledningen vara processledare och leda utvecklings, analys- och förändringar utifrån valda utvecklingsområden genom det sys...
2022-05-12 2022-05-26
Borlänge kommun, Ljungbergsgymnasiet Yrkeslärare fordon till Ljungbergsgymnasiet
Tjänsten innebär att undervisa elever på programmet för fordonsvård och godshantering i programgemensamma ämnen och programfördjupning. Några kurser som ingår i programmet är rekonditionering, hjulutrustningsteknik och fordonsvård. Arbetet innebär att utveckla elevernas allsidiga kunskapsutveckling. Det sker utifrån en helhetssyn på eleverna, där samarbete i arbetslag och flexibilitet är viktiga inslag. Mentorskapet och arbetsplatsförlagda lärandet är viktiga arbetsuppgifter.
2022-05-12 2022-05-26
Borlänge kommun, Hagagymnasiet Hagagymnasiet söker naturkunskapslärare
Som naturkunskapslärare arbetar du formativt med att planera, genomföra och följa upp elevernas lärande och progression i enlighet med läroplan för gymnasieskolan. Vi söker dig som tillsammans med arbetslaget kan planera, genomföra och utveckla undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och behov, i grupp och individuellt, för att främja elevernas inlärning och för en god måluppfyllelse. Därför behöver du ha en god förmåga att samarbeta med andra och utöva ett tydligt ledarskap i klassrummet. Tjänsten innebär undervisning där elevernas ...
2022-05-12 2022-06-02
Borlänge kommun, Ljungbergsgymnasiet Lärare träslöjd till Ljungbergsgymnasiet
Tjänsten är i första hand att undervisa elever på Ljungbergsgymnasiet Individuella program. Arbetet innebär att du ska arbeta för att utveckla elevernas allsidiga kunskapsutveckling och personliga utveckling, även att systematiskt arbeta med elevernas måluppfyllelse Det sker utifrån en helhetssyn på eleverna, där samarbetsförmåga är en viktig faktor. Du kommer att undervisa i ämnesområden natur och miljö och estetisk verksamhet.
2022-05-12 2022-05-26
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Kvalitetsutvecklare till Borlänge kommuns bildningssektor
Som kvalitetsutvecklare kommer du att ansvara för områden gällande lagar och avtal, HR-frågor och arbetsmiljö. Du förväntas att utbilda och stödja personal och chefer inom området. Utöver detta kommer du även att arbeta med hanteringen av statsbidrag samt vissa övriga administrativa arbetsuppgifter som tex skolskjutsfrågor, beställningar med mera.
2022-05-12 2022-05-26
Borlänge kommun, Gylle skola Lärare i svenska och spanska till Gylle 7-9
Som lärare i svenska och spanska ansvarar du för planering, genomförande samt uppföljning och utvärdering av undervisning. Du kommer även att ingå i ett arbetslag som tillsammans jobbar för att skapa goda förutsättningar för våra elever att lyckas. Det är viktigt att du är en tydlig pedagog som sätter individen i fokus och möter denne där den befinner sig både kunskapsmässigt och socialt. En god samarbetsförmåga mellan kollegor värdesätter vi högt då vi är övertygade om att det är en viktig del i byggandet av en bra skola. Vi värdesätter din...
2022-05-11 2022-05-25
Borlänge kommun, Nygårdskolan Nygårdskolan söker lärare för undervisning i bild och annat ämne åk 1-6
Uppdraget består främst av att undervisa i bild och annat ämne för årskurs 1-6. Du kommer att ingå i ett team där god samarbetsförmåga, flexibilitet och arbetsglädje råder. I teamet ingår bland annat klasslärare, ämneslärare, studiehandledare och resurspersonal. Du kommer tillsammans med ditt team arbeta kollegialt kring planering, utvärdering/uppföljning och elevernas pedagogiska och sociala utveckling i stort.
2022-05-11 2022-05-25
Borlänge kommun, Bildningssektorn Rektor till Nygårdskolan
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära. I uppdraget som rektor har du det övergripande ansvaret för skolan. Du leder, utvecklar och organiserar arbetet i enlighet med lag/förordning och övriga styrdokument. Du ansvarar för mål, budget, personal, elevhälsa och kvalitet samt för det pedagogiska utvecklingsarbetet. I din roll kommer du att ha ett nära samarbete med uppdragsgi...
2022-05-11 2022-06-01
Borlänge kommun, Jakobsgårdsskolan Vikariat klassassistent till Grundsärskolan
Som klassassistent är du stöd både i grupp och för enskilda elever på grundsärskolans två inriktningar (ämnen/ämnesområden) under skoldagen, och i vår fritidsverksamhet under eftermiddagarna. Ett spännande och varierat arbete. Du jobbar tätt tillsammans med lärare och andra kollegor samt föräldrar. Allt för att på bästa sätt utforma det stöd som eleven är i behov av för att kunna utvecklas mot målen i grundsärskolans läroplan. Det övergripande målet är att eleven ska uppnå allt mer självständighet och din roll som klassassistent är att finnas d...
2022-05-11 2022-05-24
Borlänge kommun, Hagagymnasiet Yrkeslärare till Försäljning och serviceprogrammet på Hagagymnasiet
Som yrkeslärare inom Försäljning och service-programmet arbetar du formativt med att planera, genomföra och följa upp elevernas lärande och progression i enlighet med läroplan för gymnasieskolan. Vi söker dig som tillsammans med ditt arbets- och ämneslag på Försäljning och serviceprogrammet kan planera, genomföra och utveckla undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och behov, i grupp och individuellt. Vi ska främja elevernas inlärning för en god måluppfyllelse. Du behöver därför ha en positiv syn gällande kollegialt samarbete, kultur...
2022-05-11 2022-05-25
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Socialsekreterare till utrednings- och behandlingsenheten
NU söker vi 9 st. socialsekreterare till olika team inom UBE för vi behöver förstärka barn och unga och beroendeteamet. Dessa team, arbetar med barn och ungdomar samt deras familjer och nätverk utifrån ett helhetsperspektiv. I det dagliga arbetet, i alla UBE´s team är ett gott bemötande, rättssäker handläggning och samverkan med andra aktörer en självklarhet. Som socialsekreterare hos oss inom barn och unga, arbetar vi med målgruppen 0-18 år och deras familjer med huvudsakliga uppdraget att utreda barnens behov och föräldraförmågan efter inkom...
2022-05-10 2022-05-31
Borlänge kommun, Kvarnsvedens skola Kvarnsvedens skola söker lärare mot fritidshem
Du kommer att tillhöra förskoleklassens arbetslag. Huvuduppdraget består i att planera, utvärdera och bedriva undervisning på fritidshemmet i förskoleklass tillsammans med dina kollegor. Vi lägger stor vikt vid kollegialt samarbete och kollegialt lärande. En stor del av vardagen i skolan innebär att flexibilitet är viktigt. Det innebär att man behöver arbeta för att vara lösningsfokuserad för att på bästa sätt ge våra elever en bra skoldag. Du förhåller dig till skolans styrdokument och samverkar med elever, kollegor och vårdnadshavare.
2022-05-10 2022-05-24
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Elevhälsan Skolsköterska Centrala Elevhälsan Borlänge kommun
Du kommer att arbeta i en dynamisk lärmiljö där ditt huvudsakliga uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Du genomför hälsobesök/hälsosamtal och vaccinationer utifrån basprogrammet elevhälsans medicinska insatser. Du möter våra elever genom planerade besök och öppen mottagning både enskilt och i grupp. Du bidrar med din kompetens i skolans systematiska kvalitetsarbete och i den pedagogiska utvecklingen med betoning på främjande- och förebyggande elevhälsoarbete. Du deltar ...
2022-05-10 2022-05-31
1 2 3 >