Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare SO 40%, Åkerboskolan Löttorp
SV/SO - lärare. Tjänsten kan komma att kompletteras med andra uppdrag.
2021-10-20 2021-11-10
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare LSS/Socialpsykiatri - Vikariat
Som handläggare riktad mot LSS/socialpsykiatri skall du utreda, bedöma och besluta om insatser enligt LSS och SoL samt följa upp och ompröva beviljade insatser. I ditt arbete kommer du att ha ett nära samarbete med övriga verksamheter inom socialförvaltningen. Du blir en av två handläggare som arbetar med LSS/socialpsykiatri. För att trivas i ditt arbete hos oss ska du se socialförvaltningen som en helhet och stimuleras av att utveckla och förbättra verksamheten. Det verksamhetssystem som används är Lifecare och vi handlägger enligt IBIC.
2021-10-18 2021-11-14
Borgholm Energi AB Affärsutvecklare Borgholm Energi AB
Som affärsutvecklare har du en strategiskt viktig roll att arbeta med utveckling av affärer, prismodeller och processer med fokus på marknaden och kundernas behov. Du har även till uppgift att omvärldsbevaka och arbeta för att vi som bolag ligger i framkant med utvecklingen av nya tjänster vilket bland annat innebär att du har kontakter med affärsutvecklare i andra företag samt samarbetspartners för att finna bra helhetslösningar. Du arbetar nära våra affärsområden tillsammans med dina medarbetare inom avdelningen Marknad. För att trivas i ro...
2021-10-18 2021-11-14
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor och vårdbiträden
Vård och omsorg i det ordinära eller särskilda boendet. Du arbetar nära brukare i brukarens hem och i team med kollegor, hemsjukvård, kommun rehab, biståndshandläggare och enhetschef. Vi arbetar på beställning av biståndshandläggaren och utför de insatser som är beviljade enligt socialtjänstlagen. Vi arbetar utifrån värdegrund och värdighetsgarantier. Att du har ett gott bemötande och förhållningssätt är en viktig förutsättning. Vi arbetar fortlöpande med kvalitetsarbete. Du skall kunna ta emot och genomföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgi...
2021-10-15 2021-10-27
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Enhetschef - Vill du bli en del av vårt team och utveckla Rehabenheten
Rehabenheten består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistent, hjälpmedelsassistent och hjälpmedelstekniker. Rehabenheten utför eller handleder inom rehabilitering, bedömer och förskriver hjälpmedel samt skriver intyg för bostadsanpassning. Du ska arbeta aktivt för att sätta patienternas behov i fokus och skapa förutsättningar för att medarbetarna ska vara delaktiga samt att deras kompetens tas tillvara utifrån verksamhetens behov. Detta gör du utifrån ett utvecklande och coachande förhållningssätt där du ser möjligheter och resurser...
2021-10-15 2021-11-07
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Studie- och yrkevägledare till Borgholms kommun
Arbetet som studie- och yrkesvägledare innebär att du har kontakt med elever, föräldrar, lärare och annan personal i skolan samt företrädare för arbetslivet och utbildningssektorn. Din uppgift är att vägleda elever inför studie- och yrkesvalssituationer samt informera om bland annat utbildningar, arbetsliv och arbetsmarknad. Du har förmåga att inspirera och utgår från varje elevs förutsättningar.
2021-10-12 2021-11-02
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Omsorgsassistent Borgholms kommun Ranstads gruppbostad
Du kommer som omsorgsassistent att stötta vuxna individer (över 18 år) som har beslut enligt LSS. Du ingår i ett arbetslag som tillsammans arbetar för att utveckla verksamheten utifrån individens behov och gällande styrdokument. Du arbetar löpande med att följa individens utveckling och stötta denne i att utveckla och bibehålla förmågor och funktioner. Du kommer upprätta genomförandeplaner och dokumentera i arbetet vilket ställer krav på att du har digital kompetens. Ensamarbete ingår i tjänsten.
2021-10-11 2021-11-02
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Kom och jobba med oss på Borgholms bibliotek!
Arbetsuppgifter Du har det övergripande och samordnande ansvaret för barn- och skolbiblioteksverksamheten och ingår i ett arbetslag med ytterligare fyra bibliotekarier, som har fokus på barn och unga. Tillsammans med kollegorna planerar och genomför du aktiviteter för barn och unga på folkbiblioteken. I arbetet ingår även att driva våra fyra årliga läsfrämjande projekt som görs inom ramen för kulturgarantin. Skolbiblioteken är väl fungerande med inarbetad och regelbunden verksamhet, där du i samverkan med lärarna arbetar utifrån aktuell skolbib...
2021-10-08 2021-10-31
Borgholms kommun Arbeta som vikarie?
Du ska ha fyllt 18 år och vi ser gärna att du har examen från vård- och omsorgsprogrammet med inriktning mot äldrevård eller funktionshinder, eller annan likvärdig utbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av omvårdnadsyrket. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket, tal och skrift. Godkänd SFI nivå D. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska vara ansvarstagande, flexibel och ha ett intresse för att möta människor i deras vardag. Till vissa områden krävs körkort. Som timvikarie hos oss kan du själv lägga in den tid du fi...
2021-10-07 2021-10-31
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Vi söker personlig assistent till Borgholms kommun
Assistera en vuxen person i sin dagliga livsföring, utifrån dennes egna villkor och förutsättningar. Allt i ett hem förekommande uppgifter ingår precis som allt i ett liv förekommande uppgifter, utifrån brukarens intresseområden, önskemål och behov. Din arbetsplats är där brukaren befinner sig, vilket kan ge ett varierande och händelserikt jobb. Som personlig assistent förväntas du ha en empatisk förmåga och en god förståelse för vad ett gott bemötande innebär för varje brukare. Du arbetar utifrån brukarens behov och dagsform. Vi söker en per...
2021-10-07 2021-10-31
Borgholm Energi AB VA Projektledare Borgholm Energi AB
Borgholm Energi äger och driver VA-anläggningen i Borgholms kommun. Inom vårt geografiska arbetsområde utför vi tjänster för cirka 13 000 användare, ansvarar för 130 mil ledningar, 4 reningsverk, 110 pumpstationer, 6 vattenverk och 20 tryckstegringar. Vi producerar i storleksordningen 1 900 000 m3 dricksvatten och renar ungefär 1 500 000 m3 avloppsvatten varje år. VA Ledningsnät planerar och projektleder bland annat VA reinvestering, VA utbyggnad och drift av ledningsnätet. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av projektledning samt VA utrednin...
2021-10-06 2021-11-07
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Studiehandledare/modersmålslärare i Tigrinja till Köpingsviks skola Borgholm
Handledare i Modersmålsundervisning och studiehandledning i Tigrinja Vi ser gärna att du är: • lugn, strukturerad och tydlig i ditt ledarskap. • kan skapa goda relationer till både barn och vuxna • är ansvarstagande • har erfarenhet av den här typen av arbete sedan tidigare Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
2021-10-04 2021-10-24
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Undersköterska Natt Ekbacka 2 Borgholm
Vård- och omsorgsarbete i särskilt boende för personer med demenssjukdom. I arbetsuppgifterna ingår även att vara kontaktperson, att upprätta och följa upp genomförandeplaner och dokumentera i journalsystemet Procapita m.m. Du arbetar i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL), men utför även Hälso- och sjukvårdsuppgifter (HSL-uppdrag) efter delegering från legitimerad personal. Ett gott bemötande och förhållningssätt är en viktig del i arbetet Vi arbetar fortlöpande med kvalitetsarbete. Våra ledord är trygghet, respekt och meningsfullhet.
2021-10-01 2021-10-23
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Enhetschef - Vill du bli en del av vårt team och utveckla äldreomsorgen i Löttorp?
Du ska arbeta aktivt för att sätta omsorgstagarna behov i fokus och skapa förutsättningar för att medarbetarna ska vara delaktiga samt att deras kompetens tas tillvara utifrån verksamhetens behov. Detta gör du utifrån ett utvecklande och coachande förhållningssätt där du ser möjligheter och resurser i verksamheten. Vi arbetar med tvärprofessionella team där du och dina medarbetare arbetar tillsammans med legitimerad personal. Vi vill ha chefer som arbetar med ett närvarande ledarskap. En viktig del i ditt arbete är att formulera och förmedla ...
2021-09-30 2021-10-24
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Skogsbrynets förskola i Borgholm
Arbetsuppgifter Som förskollärare har du förmåga att se barnet utifrån dess förutsättningar, skapa kreativa lärande miljöer och tillsammans med övriga medarbetare har du viljan att utveckla den pedagogiska verksamheten utifrån våra styrdokument. Som person är du kunnig och kommunikativ i pedagogiska frågor, flexibel, noggrann och visar en god samarbetsförmåga med både barn, vårdnadshavare, kollegor och ledning. Du arbetar tydligt och strukturerat samt är lösningsfokuserad.
2021-09-16 2021-10-31
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Timvikarie till utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun
Arbetsuppgifter som förekommer inom barnomsorg och skola: Förskola 1-5 år och fritidshem 6-12 år •Att vikariera på förskola eller fritidshem innebär att du ersätter ordinarie personal och gör de flesta av den personens arbetsuppgifter. Att ta ansvar för en barngrupp innebär till exempel att tillsammans med övrig personal ha samling, gymnastik, gå till skogen, påklädning, disk, blöjbyten, hjälpa till vid toalettbesök med mera. •När du kommer till förskolan eller fritidshemmet är det viktigaste att du tar kontakt med barnen och lär känna dem. Du...
2021-09-09 2021-10-31