Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Två sommarvikarier som Park/Anläggningsarbetare Borgholms Kommun
Arbetsuppgifterna består av drift och underhåll av kommunens parker, gator, vägar och gång-cykelbanor. Du kommer att arbeta med maskiner såsom gräsklippare och traktorkörning. Vi har moderna hjälpmedel på vår avdelning men arbetet kan ibland vara fysiskt krävande. I tjänsten ingår eventuellt helgarbete.
2023-02-07 2023-03-12
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Vi söker tim - och semestervikarier till Borgholms kommun, vår - sommar 2023
Vi söker medarbetare inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Vi söker - Vårdbiträde - Undersköterska - Omsorgsbiträde - Omsorgsassistent - Personlig assistent
2023-02-01 2023-02-28
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Omsorgsassistent med pedagogisk inriktning, korttidsverksamheten, OFN
Din arbetsuppgift är att stödja, aktivera och handleda personerna i vardagen på antingen korttidsboende eller i hemmet i form av avlösarservice eller utanför hemmet som ledsagare, beroende barnets/ungdomens beslut. Tillsammans med övrig personal ansvarar du för planering, genomförande, dokumentation och utveckling av verksamheten. Ditt huvudsakliga uppdrag är riktad mot barn-och ungdomar, men tätt samarbete och tjänstgöring på korttidsboende för vuxna ingår också mer eller mindre kontinuerligt. Övergripande mål är att ha brukarens behov i cent...
2023-01-30 2023-02-19
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Skolpsykolog
Skolpsykologens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande och skapa förutsättningar för barn och elevers lärande. Du kommer att arbeta på uppdrag av rektor utifrån gällande lagstiftning och ska vara tillgänglig för skolans personal, elever och vårdnadshavare. Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. att innebära: - att medverka till att skapa förutsättningar i undervisningssituationen och skolmiljön för elevernas lärande, utveckling och hälsa. - att utifrån en psykologisk kompetens finnas tillgänglig för skolledning, pedagoger och arbets...
2023-01-30 2023-02-28
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Omsorgsassistent Borgholms kommun til Omsorgen om funktionsnedsatta (OFN)
På enheten bor individer med beslut enligt LSS som behöver stöd i sin vardag. Du kommer dagligen att arbeta med personer som är i behov av tydliggörande pedagogik för att skapa förutsägbarhet och tydlighet i sin vardag samt för att skapa förutsättningar för att kunna vara delaktig i sin vardag. Du ingår i ett arbetslag som tillsammans arbetar för att utveckla verksamheten utifrån individens behov och gällande styrdokument. Du arbetar löpande med att följa individens utveckling och stötta denne i att utveckla och bibehålla förmågor och funktion...
2023-01-25 2023-02-16
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen HR-Chef Borgholms kommun
Vi söker dig som har en passion för HR-frågor och som har ett strategiskt utvecklingsfokus såväl som ett intresse för det dagliga operativa arbetet. Du och dina medarbetare arbetar tillsammans för att stödja kommunkoncernens chefer. Ett gott samarbete med de fackliga organisationerna är något som du värnar om. Ett stort arbete är kompetensförsörjning nu och i framtiden, samt att skapa och bibehålla förutsättningar för välmående och hållbara medarbetare, ledare och arbetsplatser. Du har budget-, verksamhets- och personalansvar för HR-avdel...
2023-01-20 2023-02-12
Borgholm Energi AB Semestervikarie till Kundservice - Borgholm Energi AB
Vi söker nu en kundservicemedarbetare. Du ingår i ett mindre team där du och dina kollegor tillsammans bemöter kunder som ringer, mailar och besöker vår kundservice. Som kundservicemedarbetare kommer du att arbeta med ärenden för VA, Återvinning och avfall, Elnät och Fjärrvärme. Bland arbetsuppgifterna finns förutom att svara i telefon - debitering och reskontra, hantering av flyttärenden, registrering av mätare och mätarställningar, hantering av post och e-post.
2023-01-17 2023-03-31
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Lokalvårdare semestervikarier Borgholms kommun
Lokalvård enligt behovsprincipen och gällande budgetförutsättningar så som golvvård med och utan maskiner, damning, storstädning och rengöring av sanitetsutrymmen mm.
2023-01-17 2023-03-31
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska Avancerad hemsjukvård sommarvikariat 2023
Som sjuksköterska i den kommunala hemsjukvården arbetar du självständigt inom teamet. Du ansvarar för patienter i ordinärt boende och/ eller på särskilda boenden. Under jourtid ansvarar du för patienter i ordinärt boende och i särskilda boenden över hela Borgholms kommun. Arbetet består av sedvanliga samt avancerade arbetsuppgifter för sjuksköterska inom hemsjukvård och äldreomsorg. Vi är måna om att ge bästa kvalitet i varje möte med patienterna och arbetar utifrån den nationella värdegrunden med trygghet, respekt och meningsfullhet i fokus.
2023-01-12 2023-03-05
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskor till Avancerad hemsjukvård
Som sjuksköterska i den kommunala hemsjukvården arbetar du självständigt inom teamet. Du ansvarar för patienter i ordinärt boende och/ eller på särskilda boenden. Under jourtid ansvarar du för patienter i ordinärt boende och i särskilda boenden över hela Borgholms kommun. Arbetet består av sedvanliga samt avancerade arbetsuppgifter för sjuksköterska inom hemsjukvård och äldreomsorg. Vi är måna om att ge bästa kvalitet i varje möte med patienterna och arbetar utifrån den nationella värdegrunden med trygghet, respekt och meningsfullhet i fokus.
2023-01-12 2023-02-26
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Sommarvikarier Borgholms Slott - Barnens slottsäventyr
Borgholm Slott söker personal till säsongsverksamheten 2023, där du arbetar med att, på ett engagerat sätt, ger en god service till våra besökare. Inom verksamheten Barnens slottsäventyr arbetar du med att levandegöra Borgholm Slotts aktiveteter för barn och deras familjer under sommaren. Du informerar och hjälper våra barnbesökare att medverka i Barnens slottsäventyrs olika aktiviteter. I tjänsten kan du ha en eller flera rollkaraktärer såsom riddare, prinsessa eller väpnare. Du kan i vissa av rollkaraktärerna guida barnen runt på slottet, dä...
2022-12-20 2023-02-19
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Sommarvikarier Borgholms Slott
Borgholm Slott söker personal till säsongsverksamheten 2023 där du arbetar med att, på ett engagerat sätt, ge en god service till våra besökare. I arbetet ingår kassatjänstgöring i vår butik/entré, guida samt att sköta div städuppgifter på slottet. I butiken får du även hjälpa till att fylla på produkter och se till att butiken hålls ren och snygg. Som guide på Borgholm Slott arbetar du med att, på ett spännande och inspirerande sätt, guida våra besökare runt på slottet.
2022-12-20 2023-02-19
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Skolsköterska - Borgholms kommun
Skolsköterskan utgör en del av utbildningsförvaltningens barn- och elevhälsa och arbetar på uppdrag av rektor och närmaste chef. Du har en anställning i kommunen, med mottagning på skolan/skolorna du ansvarar för. Du har nära samarbete med övriga skolsköterskor i kommunen. Genom att bidra med kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa lärande och utveckling tillför du medicinsk kompetens som ett stöd i det förebyggande och främjande arbetet på skolan och i tvärprofessionella team. Som skolsköterska ansvarar du för lagstadgade uppdr...
2022-11-16 2023-02-16