Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Badvakt Sommarvikariat Åkerbobadet
Du kommer att jobba med badbevakning, service, kassa och städ.
2024-02-13 2024-04-14
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Skolsköterska
Skolsköterskan utgör en del av utbildningsförvaltningens barn- och elevhälsa och arbetar på uppdrag av rektor och närmaste chef. Du har en anställning i kommunen, med mottagning på skolan/skolorna du ansvarar för. Du har nära samarbete med övriga skolsköterskor i kommunen. Genom att bidra med kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa lärande och utveckling tillför du medicinsk kompetens som ett stöd i det förebyggande och främjande arbetet på skolan och i tvärprofessionella team. Som skolsköterska ansvarar du för lagstadgade uppdra...
2024-02-12 2024-03-07
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Två sommarvikarier som Park/Anläggningsarbetare Borgholms Kommun
Arbetsuppgifterna består av drift och underhåll av kommunens parker, gator, vägar och gång-cykelbanor. Du kommer att arbeta med maskiner såsom gräsklippare och traktorkörning. Vi har moderna hjälpmedel på vår avdelning men arbetet kan ibland vara fysiskt krävande. I tjänsten ingår eventuellt helgarbete.
2024-02-12 2024-03-31
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Behandlare skadligt bruk/beroende och våld i nära relation
Arbetet innebär psykosocialt behandlingsarbete med individer och familjer där det förekommer någon from av risk/missbruk/beroende och/eller våld i nära relation. Vi arbetar familjeorienterat och utgår från ett systemteoretiskt helhetsperspektiv. Behandlingen sker på individnivå och kan framledes utvecklas till gruppnivå. Behandlingen riktar sig även mot anhöriga. Du arbetar utifrån uppdrag och har ett nära samarbete med utredande socialsekreterare, familjebehandlare samt eventuella andra aktörer inom missbruk och beroendevård samt andra aktöre...
2024-02-07 2024-02-29
Borgholm Energi AB Distributionselektriker Borgholm Energi Elnät
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av drift och underhåll samt ny- och ombyggnadsarbeten av företagets eldistributionsnät. I arbetsuppgifterna ingår även drift och underhåll samt nyinstallation av gatubelysning inom Borgholms kommun. Beredskap ingår i tjänsten vilket gör att du måste ha maximalt en timmes inställningstid. Arbetsgivaren kan komma att tillämpa provanställning på 6 månader. Grundtanken är att anställningen sedan ska övergå till en tillsvidareanställning.
2024-02-05 2024-03-03
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Enhetschef - som vill utveckla vårt nya äldreboende i centrala Borgholm?
Du ska arbeta aktivt för att sätta omsorgstagarna behov i fokus och skapa förutsättningar för att medarbetarna ska vara delaktiga samt att deras kompetens tas tillvara utifrån verksamhetens behov. Detta gör du utifrån ett utvecklande och coachande förhållningssätt där du ser möjligheter och resurser i verksamheten. Vi arbetar med tvärprofessionella team där du och dina medarbetare arbetar tillsammans med legitimerad personal. Vi vill ha chefer som arbetar med ett närvarande ledarskap. En viktig del i ditt arbete är att formulera och förmedla ...
2024-01-30 2024-02-25
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska - sommarvikariat 2024
Som sjuksköterska inom hälso- och sjukvårdsverksamheten i Borgholms kommun arbetar du tillsammans i multiprofessionella team med arbetsterapeuter, sjukgymnaster/ fysioterapeuter, enhetschefer och omvårdnadspersonal. Hälso- och sjukvårdsverksamheten är uppdelad i tre geografiska teamområden: norr, mellersta och centrum. Teamen arbetar både mot ordinärt boende och särskilt boende. I Borgholms kommun har hälso- och sjukvårdsenheten ett väl etablerat samarbete med Borgholms hälsocentral/ Hemsjukhuset och ambulansverksamheten. Arbetet består av sedv...
2024-01-10 2024-05-01
Borgholm Energi AB Rörläggare Borgholm Energi AB
Borgholm Energi AB ansvarar för VA i Borgholms kommun, en stor del av arbetet är att förvalta och underhålla, men även att planera och bygga för framtiden. Tjänsten tillhör VA Ledningsnät och arbetsuppgifterna som Rörläggare består i huvudsak av att sköta driften av befintliga VA-ledningsnät och vara delaktig i projektering, utförande och kontroll av nya VA-ledningar/VA-entreprenader. Tillsammans med annan personal från Borgholm Energi kommer du att vara delaktiga i att utreda, planera, effektivisera och justera underhållsplaner samt effektivi...
2024-01-02 2024-03-03
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Miljöinspektör livsmedel i Borgholms kommun - Sommarvikariat
Aktuella arbetsuppgifter är inspektioner och tillhörande handläggning av livsmedelskontroll. Arbetet innebär inspektioner ute på plats, handläggning och administration i samband med rapportskrivning. Du kommer att ha många kontakter med olika företagare med olika förutsättningar och verksamheter, vilket ställer krav på en viss förmåga att utrycka sig väl i tal och skrift. Det finns andra områden som exempelvis tobak- och folkölsförsäljning eller hälsoskydd som också kan bli aktuella beroende på bakgrund och kunskaper hos den sökande.
2024-01-02 2024-03-31
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Vi söker tim- och semestervikarier till Borgholms kommun Sommaren 2024
Frågor och svar: Vilka arbetstider kommer jag att ha? Både Omsorgen om funktionsnedsatta (OFN) och Äldreomsorgen bedrivs dygnet runt. Hos oss får du ditt schema i god tid innan anställningen börjar. Din arbetstid kan innebära både vardagar och helger, dagtid och kväll. Inom äldreomsorgen kan du även jobba vaken natt och inom OFN förekommer sovande jour. Vad får jag för lön? Du omfattas av kollektivavtal och vi har individuell lönesättning där vi utgår från utbildning, erfarenhet och ålder. Semesterersättning tillkommer samt OB-tillägg fö...
2023-12-22 2024-05-31
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Timvikarie till utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun
Arbetsuppgifter som förekommer inom barnomsorg och skola: Förskola 1-5 år och fritidshem 6-12 år •Att vikariera på förskola eller fritidshem innebär att du ersätter ordinarie personal och gör de flesta av den personens arbetsuppgifter. Att ta ansvar för en barngrupp innebär till exempel att tillsammans med övrig personal ha samling, gymnastik, gå till skogen, påklädning, disk, blöjbyten, hjälpa till vid toalettbesök med mera. •När du kommer till förskolan eller fritidshemmet är det viktigaste att du tar kontakt med barnen och lär känna dem. Du...
2023-12-18 2024-02-29