Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Undersköterska/vårdbiträde till Ekbacka 5
Ekbacka 5 - Vård och omsorgsboende för personer med demenssjukdom. Du arbetar nära och i team med kollegor, hemsjukvård, kommun rehab, biståndshandläggare och enhetschef. Vi arbetar på beställning av biståndshandläggaren och utför de insatser som är beviljade enligt socialtjänstlagen. Vi arbetar utifrån värdegrund och värdighetsgarantier. Att du har ett gott bemötande och förhållningssätt är en viktig förutsättning. Vi arbetar fortlöpande med kvalitetsarbete. Du skall kunna ta emot och genomföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Våra le...
2021-05-11 2021-05-30
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Soldalens äldreboende Köpingsvik söker undersköterska
Du jobbar på Soldalens demensavdelningen i Köpingsvik. Vård och omsorg på särskilt boende för dementa. Du arbetar nära och i team med kollegor, hemsjukvård, kommun rehab, biståndshandläggare och enhetschef. Vi arbetar på beställning av biståndshandläggaren och utför de insatser som är beviljade enligt socialtjänstlagen. Vi arbetar utifrån värdegrund och värdighetsgarantier. Att du har ett gott bemötande och förhållningssätt är en viktig förutsättning. Vi arbetar fortlöpande med kvalitetsarbete. Du skall kunna ta emot och genomföra delegerade h...
2021-05-10 2021-05-30
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Vaktmästare - Fastighetsskötare
Här beskrivs några av dina arbetsuppgifter i huvudsak : • Planera och utföra omflyttning, felsökning samt utföra enklare underhåll och reparationer inom socialförvaltningens lokaler • Prioritera, åtgärda och återkoppla inkomna behovs- och felanmälningar. • Hantering av miljöavfall och återvinning • Samarbeta och kommunicera med personal inom på socialförvaltningens lokaler och aktivt medverka till att deras behov och önskemål tillgodoses. • Aktivt medverka till att verksamhetens myndighetskrav, kvalitetsmål och ekonomiska mål nås. Dina arbets...
2021-05-07 2021-05-31
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Hasselbackens förskola Köpingsvik
Vi söker dig som är en utbildad och engagerad förskollärare. Som förskollärare behöver man vara flexibel och har lätt för att samarbete och tar initiativ. I gruppen ingår barn som behöver extra mycket struktur och stöd. Vi vill ge barn spännande utmaningar och väcka deras lust att lära sig nya saker. Trygghet och omsorg är väldigt viktigt för att våra barn ska trivas. Vi arbetar tillsammans med barnen med digitala verktyg så vi ser gärna att du har ett intresse av detta. Runt våra förskolor har vi en fantastisk natur som inbjuder till lek och ...
2021-05-06 2021-05-23
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Omsorgsassistent Borgholms kommun Runstens korttidsboende
Tjänsten innebär arbete enligt LSS med stöd och service till vuxna och barn för rekreation samt avlastning för anhöriga. Du ingår i ett arbetslag som tillsammans arbetar för att utveckla verksamheten utifrån individens behov och gällande styrdokument. Ensamarbete ingår i tjänsten. Arbetet är värdegrundsbaserat, har starkt fokus på omsorgstagaren och utgår från mål formulerade utifrån omsorgstagarens behov i dennes genomförandeplan.
2021-05-05 2021-06-06
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare Bild och Hemkunskap Åkerboskolan Löttorp - deltid
Bild- och Hemkunskapslärare. Tjänsten kan komma att kompletteras med andra uppdrag.
2021-05-04 2021-05-23
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Hemtjänsten i Borgholms kommun söker nu timvikarie till nattpatrullen
Nattpatrullen arbetar kl 21.30-07.30 med planerade besök från Runsten i söder till Djupvik i norr. Dessutom hanterar nattpatrullen larm från Trygghetscentralen. Man arbetar alltid tillsammans två och två. Du arbetar i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL), men utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter (HSL-uppdrag) efter delegering från legitimerad personal.
2021-05-03 2021-05-30
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Miljöchef med samordnande uppdrag för miljö- och byggnadsnämndens verksamheter Borgholms kommun
Som miljöchef leder, utvecklar och ansvarar du för miljöenhetens tre verksamhetsgrenar: miljö- och hälsoskydd, livsmedel samt alkohol-tobak-läkemedel som har varsin samordnare. Miljöenheten har totalt 13 medarbetare inklusive dig som chef. Du kommer att ha ett samordnade uppdrag för hela miljö- och byggnadsnämndens ekonomi- och målstyrningsarbete. Som miljöchef är du en nyckelperson i arbetet med att leverera vårt grunduppdrag, utifrån service, kvalitet, tid och ekonomi. På förvaltningen pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete och det är en ...
2021-05-03 2021-05-23
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Vi söker tim- och semestervikarier till Borgholms kommun
För våren och sommaren 2021 söker vi nu medarbetare inom äldreomsorgen och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Vi söker : - Vårdbiträde - Undersköterska - Omsorgsbiträde - Omsorgsassistent - Personlig assistent
2021-05-01 2021-05-31
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Köksbiträde Gärdslösa skola
Du tar emot och kontrollerar varuleveranser, rapporterar skadat gods och är allmänt uppdaterad om lager. Du har en aktiv roll att möta våra matgäster och se till att serveringen flyter. I arbetet ingår samtliga i köket förekommande uppgifter såsom beredning av sallad och vissa andra tillbehör, servering, disk och städning. Du har varje dag nära kontakt med, och du tar emot varm mat från, vårt tillagningskök i Rälla. Arbete kan förekomma på flera arbetsplatser.
2021-04-30 2021-05-23
Borgholms kommun Grundskollärare årskurs 3-5 Köpings skola Borgholms kommun
Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba på mellanstadiet och som har en lärarexamen. Har du en bred ämneskompetens är det bra eftersom eleverna då möter dig under stora delar av dagen. Det skapar trygghet. Har du tidigare erfarenhet av arbete i särskola eller tillsammans med elever med NPF är det en merit. Som person är du stabil, trygg och är bra på att lyssna in och uttrycka dig så att du blir förstådd. Du är mån om att bemöta barn och deras föräldrar på ett sätt som skapar ett bra och förtroendefullt samarbetsklimat. Du är intressera...
2021-04-29 2021-05-23
Borgholm Energi AB Chefscontroller Borgholm Energi AB
Borgholm Energi söker nu en driven och engagerad chefscontroller till ekonomiavdelningen. Du har en arbetsledande roll med personalansvar där du samordnar bolagets ekonomiska funktioner. Samarbete med kommunens ekonomiavdelning är en prioriterad fråga där syftet är att förenkla samt utveckla gemensamma frågeställningar och processer med kommunen. För rätt person väntar ett omväxlande, utvecklande och framförallt roligt och socialt arbete! I din samordnade roll arbetar du bland annat med: - Löpande och strategiskt ekonomiskt arbete - Ansvarar f...
2021-04-29 2021-05-30
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Gärdslösa i Borgholms kommun - Vikariat
Du har förmåga att se barnet utifrån dess förutsättningar, skapa kreativa lärande miljöer och tillsammans med övriga medarbetare har du viljan att utveckla den pedagogiska verksamheten utifrån våra styrdokument. Som person är du kunnig och kommunikativ i pedagogiska frågor, flexibel, noggrann och har en god samarbetsförmåga med både barn, vårdnadshavare, kollegor och ledning. Du arbetar tydligt och strukturerat samt är lösningsfokuserad. Vi intervjuar löpande. Så tveka inte att söka redan idag!
2021-04-28 2021-05-16
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare Slöjd trä- och metall
Vi söker nu en lärare i trä- och metallslöjd.
2021-04-20 2021-05-23
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Borgholms kommun söker en Familjebehandlare
Arbetet innebär psykosocialt behandlingsarbete med barn/unga och deras familjer där det förekommer någon form av social problematik. Vi arbetar familjeorienterat och utgår från ett systemteoretiskt helhetsperspektiv. Arbetet sker på både individ-, familje- och nätverksnivå. Vår målsättning är att klienter och familjer så långt som möjligt ska få stöd och hjälp i sin hemmiljö. I arbetet som familjebehandlare förväntas du arbeta både i team och enskilt, beroende på uppdragets art. Arbetet sker i klientens hem, i våra lokaler eller på andra lämpli...
2021-04-19 2021-05-23
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Leg. Sjuksköterskor Avancerad hemsjukvård
Som sjuksköterska i den kommunala hemsjukvården arbetar du självständigt inom teamet. Du ansvarar för patienter i ordinärt boende och/ eller på särskilda boenden. Under jourtid ansvarar du för patienter i ordinärt boende och i särskilda boenden över hela Borgholms kommun. Arbetet består av sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska inom avancerad hemsjukvård, äldreomsorg och omsorgen om funktionsnedsatta. Vi är måna om att ge bästa kvalitet i varje möte med patienterna och arbetar utifrån den nationella värdegrunden med trygghet, respekt oc...
2021-04-15 2021-05-30
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Vi söker tim- och semestervikarier till Borgholms kommun
För våren och sommaren 2021 söker vi nu medarbetare inom äldreomsorgen och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Vi söker : - Vårdbiträde - Undersköterska - Omsorgsbiträde - Omsorgsassistent - Personlig assistent
2020-12-16 2021-05-31