Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare inom SOL
Som biståndshandläggare inom äldreomsorgen kommer du att handlägga ärenden för personer bosatta i ordinärt och särskilt boende enligt Socialtjänstlagen. Vi handlägger enligt IBIC. I arbetet ingår det att ha många kontakter med vårdtagare och deras närstående samt att samarbeta internt och externt med många samarbetspartners. Vi arbetar teambaserat tillsammans med sjuksköterskor, rehabpersonal, enhetschefer samt omvårdnadspersonal.
2021-07-27 2021-09-01
Borgholm Energi AB Automationstekniker till verksamheten VA Produktion och Fjärrvärme
Som automationstekniker kommer du att utföra programmering och installationer av komponenter i våra PLC system. I vårt SCADAsystem kommer du att få programmera, bygga och ändra processbilder efter att nya komponenter installerats. Du kommer även få underhålla och upprätta kommunikation mellan VA-verk och yttre pumpstationer. Vi planerar att under året påbörja ett byte av vårt befintliga SCADAsystem och du kommer att ha en stor roll i detta med hjälp av konsulter. Vi har flera vattenverk, tryckstegringsstationer, avloppsreningsverk samt avloppsp...
2021-07-21 2021-08-22
Borgholm Energi AB Kommunikatör Borgholm Energi AB
Vi söker en driven och kreativ kommunikatör som vill vara med och vässa bolagets kommunikativa förmåga och förstärka vårt varumärke. I din roll som kommunikatör jobbar du såväl strategiskt som operativt och stödjer våra verksamheter med intern och extern kommunikation. Vi vill att du kan se det kommunikativa behovet och handla därefter. Du analyserar, planerar, genomför och utvärderar kommunikationsinsatser. Du är van vid att driva kommunikationsprojekt och är vass på att formulera budskap. Du är en lagspelare som vet vikten av gott samarbete
2021-07-21 2021-08-15
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare/grundskolelärare/lärare i fritidshem - Viktoriaskolan i Borgholm
Vi söker dig som är en utbildad, legitimerad och engagerad förskollärare/grundskolelärare alternativt lärare i fritidshem. I din roll behöver man vara flexibel och ha lätt för att samarbete och ta initiativ. Våra skolor är populära. Vi vill ge barn spännande utmaningar och väcka deras lust att lära sig nya saker. Vi vill ha utforskande och delaktiva barn. Trygghet och omsorg är väldigt viktigt för att våra barn ska trivas. Vi arbetar tillsammans med barnen med digitala verktyg så vi ser gärna att du har ett intresse av detta. Runt våra skolor ...
2021-07-19 2021-08-08
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Miljöchef med samordnande uppdrag för miljö- och byggnadsnämndens verksamheter Borgholms kommun
Som miljöchef leder, utvecklar och ansvarar du för miljöenhetens tre verksamhetsgrenar: miljö- och hälsoskydd, livsmedel samt alkohol-tobak-läkemedel som har varsin samordnare. Miljöenheten har totalt 13 medarbetare inklusive dig som chef. Du kommer att ha ett samordnade uppdrag för hela miljö- och byggnadsnämndens ekonomi- och målstyrningsarbete. Som miljöchef är du en nyckelperson i arbetet med att leverera vårt grunduppdrag, utifrån service, kvalitet, tid och ekonomi. På förvaltningen pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete och det är en ...
2021-07-12 2021-08-29
Borgholm Energi AB Elmontör Borgholm Energi
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av drift och underhåll samt ny- och ombyggnadsarbeten av företagets eldistributionsnät. I arbetsuppgifterna ingår även drift och underhåll samt nyinstallation av gatubelysning inom Borgholms kommun. Beredskap ingår i tjänsten vilket gör att du måste ha maximalt en timmes inställningstid. Arbetsgivaren kan komma att tillämpa provanställning på 6 månader. Grundtanken är att anställningen sedan ska övergå till en tillsvidareanställning.
2021-06-23 2021-08-06
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Mät- och kartingenjör Borgholms kommun
Arbetet innebär mätning och framställning av kart- och mätprodukter, leveranser till interna och externa aktörer. Som Kart- och Mät-ingenjör kommer du även arbeta med produktion av grundkartor, nybyggnadskartor, utsättning och lägeskontroller samt ajourhållning av primärkartan. Tjänsten innebär även adressättning efter kontroll av remitterade och genomförda lantmäteriförrättningar. För bearbetning, analyser och presentation använder vi oss av Geosecma för ArcGis och inläsning av mätningsdata görs till en SDE geodatabas. Arbetsuppgifter: - P...
2021-06-21 2021-08-01
Borgholm Energi AB Driftsamordnare återvinningscentraler Borgholm Energi
Du utgår från Borgholm Energi i Borgholm. Du kommer till största delen ha en administrativ roll med verksamhetsplanering för båda våra återvinningscentraler. Arbetsledande uppgifter kommer att ingå. Arbete förekommer både vid Böda återvinningscentral och vid Kalleguta återvinningscentral. Bland annat kommer du arbeta med: - Praktiska återvinngscentral-frågor i stort och smått - Egenkontroll och rutiner - Aktuell lagstiftning och avtal, kontakt med myndigheter och entreprenörer - Del av utredningar och upphandlingar - Kundärenden och kundrådgivn...
2021-06-16 2021-08-15
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Borgholms kommun söker en planarkitekt.
Hos oss blir du en av fyra planarkitekter som tillsammans med vår plansamordnare ansvarar för kommunens planfrågor. Vi är en liten och trivsam kommun, där det är ett högt tryck på samhällsbyggnadssidan och där varje medarbetare är en viktig resurs. Det är många detaljplaner på gång och vi är mitt i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. För dig innebär det att du kommer få möjligheter att arbeta brett med planering. Du kommer ha möjligheter att påverka din utveckling. Tillsammans med andra medarbetare jobbar du i olika samhällsbyggnadspr...
2021-05-28 2021-08-22