Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Omsorgsassistent Norra Långgatans gruppbostad - Borgholm
Tjänsten innebär arbete enligt LSS beslut på gruppbostad för vuxna personer med funktionsvariationer. Du ingår i ett arbetslag som tillsammans arbetar för att utveckla verksamheten utifrån individens behov och gällande styrdokument. Arbetet omfattar dag/kväll/ jourtjänstgöring natt samt arbete var annan helg. Ensamarbete förekommer i tjänsten. Arbetet är värdegrundsbaserat och utgår från mål formulerade utifrån brukarens behov i dennes genomförandeplan.
2022-10-06 2022-10-23
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Familjebehandlare
Arbetet innebär psykosocialt behandlingsarbete med barn/unga och deras familjer där det förekommer någon form av social problematik. Vi arbetar familjeorienterat och utgår från ett systemteoretiskt helhetsperspektiv. Arbetet sker på både individ-, familje- och nätverksnivå. Vår målsättning är att klienter och familjer så långt som möjligt ska få stöd och hjälp i sin hemmiljö. I arbetet som familjebehandlare förväntas du arbeta både i team och enskilt, beroende på uppdragets art. Arbetet sker i klientens hem, i våra lokaler eller på andra lämpli...
2022-10-05 2022-10-30
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Medarbetare till Förebyggande teamet i Borgholms kommun
Teamet arbetar med målsättningen att tidigt upptäcka barn och familjer i behov av stöd och utforma insatser som stärker de skyddande faktorerna och minskar riskfaktorer, bland annat genom att erbjuda olika föräldrastödsprogram eller andra kortsiktiga insatser. Teamet ansvarar bland annat för socialtjänstens del på Familjecentralen, samt har i övrigt ett nära samarbete med förskola/skola, socialsekreterare, familjepedagoger och med olika externa samarbetspartners. SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) är ett exempel på en organiserad samv...
2022-10-05 2022-10-30
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Timvikarie till utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun
Arbetsuppgifter som förekommer inom barnomsorg och skola: Förskola 1-5 år och fritidshem 6-12 år •Att vikariera på förskola eller fritidshem innebär att du ersätter ordinarie personal och gör de flesta av den personens arbetsuppgifter. Att ta ansvar för en barngrupp innebär till exempel att tillsammans med övrig personal ha samling, gymnastik, gå till skogen, påklädning, disk, blöjbyten, hjälpa till vid toalettbesök med mera. •När du kommer till förskolan eller fritidshemmet är det viktigaste att du tar kontakt med barnen och lär känna dem. Du...
2022-10-04 2022-11-30
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Vi söker tim- och semestervikarier till Borgholms kommun hösten 2022
Vi söker medarbetare inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Vi söker - Vårdbiträde - Undersköterska - Omsorgsbiträde - Omsorgsassistent - Personlig assistent
2022-10-01 2022-10-31
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Borgholms kommun söker en planarkitekt
Hos oss blir du en av fem planarkitekter som tillsammans med vår plansamordnare ansvarar för kommunens planfrågor. Vi är en liten och trivsam kommun, där det är ett högt tryck på samhällsbyggnadssidan och där varje medarbetare är en viktig resurs. Det är många detaljplaner på gång och vi är mitt i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. För dig innebär det att du kommer få möjligheter att arbeta brett med planering. Du kommer ha möjligheter att påverka din utveckling. Tillsammans med andra medarbetare jobbar du i olika samhällsbyggnadspro...
2022-09-27 2022-10-23
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Familjehemssekreterare/Familjerättsekreterare Borgholms kommun - Vikariat
Dina arbetsuppgifter kommer innefatta att utreda och rekrytera familjehem, kontaktfamiljer samt kontaktpersoner, men även att skriva avtal och handleda familjehemmen i sina uppdrag. Den familjerättsliga delen rör bland annat samarbetssamtal, vårdnadsutredningar och adoptioner. Du kommer att ha huvudansvaret för familjehemsområdet men vara delaktig även inom familjerättsområdet. I tjänsten kan långresor förekomma. Vi erbjuder dig: • Ett betydelsefullt, spännande och utvecklande arbete • En stabil, ambitiös och kompetent arbetsgrupp • Ett gott ...
2022-09-26 2022-10-23
Borgholm Energi AB Borgholm Energi AB söker nu två controller
För rätt person väntar ett omväxlande, utvecklande och framförallt roligt och socialt arbete! Som controller arbetar du med bland annat - Budget och medverkar aktivt i den övergripande budgetprocessen - Ekonomisk uppföljning - Redovisning - Prognosarbete och analyser - Medverkar i projekt av olika karaktär - Utvecklar arbetssätt och rutiner Ditt arbete sker i nära samarbete med verksamheterna och du finns som ett stöd för chefer för att ge dem rätt förutsättningar för att planera sin verksamhet. Du har varierande arbetsuppgifter av ekonomisk...
2022-09-23 2022-10-16
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Borgholms kommun söker nu två undersköterskor/vårdbiträden till Ekbacka 5 i Borgholm
Som personal på vård-och omsorgsboende hjälper och stödjer du omsorgstagare utifrån beställning av biståndshandläggaren och utför de insatser som är beviljade enligt socialtjänstlagen. Du arbetar nära och i team med kollegor, hemsjukvård, kommun rehab, biståndshandläggare och enhetschef. Vi arbetar utifrån värdegrund och värdighetsgarantier och arbetar fortlöpande med kvalitetsarbete. Att du har ett gott bemötande och förhållningssätt är en viktig förutsättning. Du skall kunna ta emot och genomföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Våra...
2022-09-23 2022-10-16
Kalmarsunds gymnasieförbund, Ölands utbildningscenter Lärare i vård- och omsorgsämnen
Undervisning i vård- och omsorgsämnen
2022-09-22 2022-10-14
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Nu söker vi 3 undersköterskor/vårdbiträde till Hemtjänsten i Löttorp!
Vård och omsorg i det ordinära eller särskilda boendet. Du arbetar nära brukare i brukarens hem och i team med kollegor, hemsjukvård, kommun rehab, biståndshandläggare och enhetschef. Vi arbetar på beställning av biståndshandläggaren och utför de insatser som är beviljade enligt socialtjänstlagen. Vi arbetar utifrån värdegrund och värdighetsgarantier. Att du har ett gott bemötande och förhållningssätt är en viktig förutsättning. Vi arbetar fortlöpande med kvalitetsarbete. Du skall kunna ta emot och genomföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgi...
2022-09-21 2022-10-13
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Enhetschef - Vill du bli en del av vårt team och fortsätta utveckla Hälso-och sjukvårdsenheten
Inom Hälso-och sjukvårdsenheten arbetar ca 25 sjuksköterskor, som bedriver avancerad sjukvård i hemmet. 6 sjuksköterskor är patientansvariga på Vård-och omsorgsboendena, 2 inom psykiatri/LSS och övriga arbetar inom hemsjukvården. Du ska arbeta aktivt för att sätta patienternas behov i fokus och skapa förutsättningar för att medarbetarna ska vara delaktiga samt att deras kompetens tas tillvara utifrån verksamhetens behov. Detta gör du utifrån ett utvecklande och coachande förhållningssätt där du ser möjligheter och resurser i verksamheten. Vi ...
2022-09-13 2022-10-12