Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Klasslärare årskurs F - 1 Rälla skola
Ordinarie arbetsuppgifter för en grundskolelärare/klasslärare för årskurs F - 1. 20 % av tjänsten omfattar resursarbete där så behövs.
2022-05-17 2022-06-12
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Ekbacka 5 - Borgholms kommun
Vård- och omsorg i det särskilda boendet. Du arbetar i team med kollegor, hemsjukvård, kommun-rehab, biståndshandläggare och enhetschef. Vi arbetar på beställning av biståndshändläggare och utför de insatser som är beviljade enligt socialtjänstlagen. Du ska kunna ta emot och genomföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
2022-05-16 2022-06-05
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare till Kulturskolan för Sång, Klaviatur och Teater
Arbetet innebär undervisning i sång, klaviatur och teater. Undervisning sker både dag- och kvällstid i Borgholm, och också på andra orter i kommunen. Du deltar vid elevkvällar och offentliga framträdanden. I arbetet ingår kontakt med vårdnadshavare och elevadministration.
2022-05-12 2022-06-10
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Omsorgsassistent pedagogisk inriktning Runstens korttidsboende och avlösarservice
Din arbetsuppgift är att stödja, aktivera och handleda personerna i vardagen på antingen korttidsboende eller i hemmet i form av avlösarservice eller utanför hemmet som ledsagare, beroende barnets/ungdomens beslut. Tillsammans med övrig personal ansvarar du för planering, genomförande, dokumentation och utveckling av verksamheten. Ditt huvudsakliga uppdrag är riktad mot barn-och ungdomar, men tätt samarbete och tjänstgöring på korttidsboende för vuxna ingår också mer eller mindre kontinuerligt. Övergripande mål är att ha brukarens behov i cent...
2022-05-09 2022-06-05
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Studie- och yrkevägledare till Borgholms kommun
Arbetet som studie- och yrkesvägledare innebär att du har kontakt med elever, föräldrar, lärare och annan personal i skolan samt företrädare för arbetslivet och utbildningssektorn. Din uppgift är att vägleda elever inför studie- och yrkesvalssituationer samt informera om bland annat utbildningar, arbetsliv och arbetsmarknad. Du har förmåga att inspirera och utgår från varje elevs förutsättningar.
2022-05-05 2022-05-26
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Mät- och kartingenjör Borgholms kommun
Arbetet innebär mätning i fält och framställning av kart- och mätprodukter. Som kartingenjör kommer du även arbeta med produktion av grundkartor, nybyggnadskartor, utsättning och lägeskontroller samt ajourhållning av primärkartan. För bearbetning, analyser och presentation använder vi oss av Geosecma för ArcGis, Autocad och SBG geo. Arbetsuppgifter: - Framställning och leverans av kartor. - Utsättning och lägeskontroll i samband med nybyggnation. - Framtagning och leverans av kartprodukter åt kommunens förvaltningar och konsulter vid projekteri...
2022-05-03 2022-05-25
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Vi söker tim- och semestervikarier till Borgholms kommun vår och sommar 2022
För våren och sommaren 2022 söker vi nu medarbetare inom äldreomsorgen och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Vi söker : - Vårdbiträde - Undersköterska - Omsorgsbiträde - Omsorgsassistent - Personlig assistent
2022-05-02 2022-05-31
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare Hemkunskap Åkerboskolan Löttorp - deltid 20%
Hemkunskapslärare 20% deltid. Tjänsten kan komma att kompletteras med andra uppdrag.
2022-05-02 2022-05-25
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Musiklärare Åkerboskolan Löttorp 40%
Musiklärare för elever mellan årskurs 3 - 9.
2022-05-02 2022-05-24
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Miljöinspektör, inriktning miljö- och hälsoskydd
Arbetsområden som är aktuella är i första hand prövnings- och tillsynsarbete enligt miljöbalken. Arbetet innebär handläggning, inspektioner och beslutsfattande i ärenden. Du kommer att ha dagliga kontakter med företag och privatpersoner som behöver information, vägledning och hjälp med att tolka relevant lagstiftning. Huvudsakliga arbetsuppgifter är främst ärenden kopplade till enskilda avlopp. Det finns möjligheter att anpassa tjänsten både efter våra aktuella behov och dina önskemål och kvalifikationer.
2022-04-29 2022-05-22
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Bygglovschef Borgholms kommun
Ditt uppdrag kommer att vara att leda, utveckla och följa upp verksamheten. Som enhetschef är du en nyckelperson i arbetet med att leverera vårt grunduppdrag, utifrån service, kvalitet, tid och ekonomi. På bygglovsenheten handläggs ärenden som gäller bygglov, anmälningspliktiga åtgärder, förhandsbesked, tillsyn, bostadsanpassning, karta och mättjänster samt GIS. Idag arbetar ca 10 personer med dessa frågor, och vi behöver nu en enhetschef som också kan vara bollplank, delaktig i arbetet och inte minst utveckla verksamhetens processer. Ärendemä...
2022-04-25 2022-05-22
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Miljöchef Borgholms kommun
Ditt uppdrag kommer att vara att leda, utveckla och följa upp verksamheten. Som enhetschef är du en nyckelperson i arbetet med att leverera vårt grunduppdrag, utifrån service, kvalitet, tid och ekonomi. Du leder, utvecklar och ansvarar för miljöenhetens tre verksamhetsgrenar: miljö- och hälsoskydd, livsmedel samt alkohol-tobak-läkemedel. Miljöenheten har totalt 13 medarbetare och är en del av miljö- och byggavdelningen. På förvaltningen pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete och det är en viktig del av ledaruppdraget. En stor utmaning är at...
2022-04-25 2022-05-22
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Timvikarie till utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun
Arbetsuppgifter som förekommer inom barnomsorg och skola: Förskola 1-5 år och fritidshem 6-12 år •Att vikariera på förskola eller fritidshem innebär att du ersätter ordinarie personal och gör de flesta av den personens arbetsuppgifter. Att ta ansvar för en barngrupp innebär till exempel att tillsammans med övrig personal ha samling, gymnastik, gå till skogen, påklädning, disk, blöjbyten, hjälpa till vid toalettbesök med mera. •När du kommer till förskolan eller fritidshemmet är det viktigaste att du tar kontakt med barnen och lär känna dem. Du...
2022-04-25 2022-05-22
Borgholm Energi AB Distributionselektriker Borgholm Energi
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av drift och underhåll samt ny- och ombyggnadsarbeten av företagets eldistributionsnät. I arbetsuppgifterna ingår även drift och underhåll samt nyinstallation av gatubelysning inom Borgholms kommun. Beredskap ingår i tjänsten vilket gör att du måste ha maximalt en timmes inställningstid. Arbetsgivaren kan komma att tillämpa provanställning på 6 månader. Grundtanken är att anställningen sedan ska övergå till en tillsvidareanställning.
2022-04-25 2022-05-22
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Undersköterska Köpingsvik i Borgholms kommun med demenskompetens
Du jobbar på Soldalens demensavdelningen i Köpingsvik. Vård och omsorg på särskilt boende för dementa. Du arbetar nära och i team med kollegor, hemsjukvård, kommun rehab, biståndshandläggare och enhetschef. Vi arbetar på beställning av biståndshandläggaren och utför de insatser som är beviljade enligt socialtjänstlagen. Vi arbetar utifrån värdegrund och värdighetsgarantier. Att du har ett gott bemötande och förhållningssätt är en viktig förutsättning. Vi arbetar fortlöpande med kvalitetsarbete. Du skall kunna ta emot och genomföra delegerade hä...
2022-04-12 2022-05-22
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen 2 st sommarvikarier Park/Anläggningsarbetare Borgholms Kommun
Arbetsuppgifterna består av drift och underhåll av kommunens parker, gator, vägar och gång-cykelbanor. Du kommer att arbeta med maskiner såsom gräsklippare och traktorkörning. Vi har moderna hjälpmedel på vår avdelning men arbetet kan ibland vara fysiskt krävande. I tjänsten ingår eventuellt helgarbete..
2022-02-15 2022-05-22