Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog/speciallärare Södra Ro - Borgholms kommun
Ditt arbete utgår från elevernas behov och du kommer arbeta i ett team med två arbetslag och skolor med ett aktivt elevhälsoarbete där vi jobbar tillsammans. det är i dagsläget ett vikariat med goda möjligheter till tillsvidare tjänst. I din tjänst hos oss ser vi att Du tillsammans med övrig personal: - Initierar och driver elevhälsoarbetet på skolorna. - Utvecklar den specialpedagogiska kompetensen i arbetslaget - Tillsammans med undervisande lärare stöttar eleverna till högre måluppfyllelse - Gör pedagogiska utredningar och upprättar åtgär...
2023-09-28 2023-10-22
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Pedagogisk resurs till Sandhorvans förskola Böda - Visstidsanställning
Arbete i barngrupp tillsammans med övriga pedagoger och framför allt stötta barn i behov av stöd. Delta i alla aktiviteter på förskolan och samverka med övrig personal. Aktiviteterna är förlagda både ute och inne även om förskolan arbetar mycket med fokus på utomhuspedagogik. Förskolan arbetar utifrån SKUA vilket är meriterande att ha erfarenhet av.
2023-09-25 2023-10-09
Borgholm Energi AB Vi söker nu en kundservicemedarbetare på halvtid till Kundservice.
Vi söker nu en kundservicemedarbetare. I rollen som kundservicemedarbetare för Borgholm Energi kommer du att vara personen som kunderna oftast kommer i kontakt med först, vilket innebär att du kommer att vara bolagets ansikte utåt och få chansen att representera vårt gemensamma varumärke! Du ingår i ett mindre team där du och dina kollegor hanterar inkomna kundärenden som kommer till oss via telefon, mejl eller besök. Svårighetsgraden i förfrågningarna är varierande och stundtals komplexa. Vissa ärenden löses relativt snabbt och andra mer av d...
2023-09-25 2023-10-15
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Arbetsterapeut
I arbetet ingår att göra individuella bedömningar i aktivitet. Utifrån bedömningen vidta arbetsterapeutiska åtgärder som kan bestå i att träna i aktivitet, informera och vägleda samt att bedöma behov av hjälpmedel som en kompensatorisk åtgärd. Utreda behovet av förändringar i den fysiska miljön i boendet och vid behov skriva intyg. I arbetet ingår också att handleda och utbilda närstående och personal relaterat till patienten. Vi besöker patienter som har behov av rehabilitering i sin hemmiljö. Det innebär att arbetet kan utföras i både ordin...
2023-09-21 2023-10-15
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Fysioterapeut
I arbetet ingår att göra individuella funktionsbedömningar, utforma träning tillsammans med patienter och personal samt handleda och utbilda personal. Vi besöker patienter som har behov av rehabilitering i sin hemmiljö. Det innebär att arbetet kan utföras i både ordinärt boende, vård- och omsorgsboende eller gruppbostad. Inom habilitering ansvarar kommunen för bashabilitering för vuxna med intellektuell/motorisk funktionsnedsättning samt inom socialpsykiatrin för rehabiliteringsinsatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Vårt mål...
2023-09-21 2023-10-22
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Vaktmästare Borgholms kommun
Du deltar i vaktmästarmöten för att inom gruppen kunna lösa och utveckla uppgifter och arbetssätt kopplat till verksamhetsservice. Arbetsuppgifterna består till stor del av traditionella vaktmästarsysslor som t. ex ; - Kontroll, reparation och underhåll av verksamhetens inventarier och utrustning. T.ex. montering av inredning/möbler, ommöbleringar samt mindre reparationer. - Kontroll av lokaler utifrån till exempel säkerhet, skadegörelse och slitage - Återvinning/sophantering - Transportuppgifter, hämtar och lämnar varor i samband med bestä...
2023-09-15 2023-10-08
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Lönespecialist till Borgholms kommun
Som lönespecialist kommer du att få en stor inblick och delaktighet i det övergripande personalarbetet och kommer att ha en bidragande roll i att stötta chefer och medarbetare. Arbetet består av löneadministrativa uppgifter såsom registrering av anställningar samt kontroll, bearbetning och registrering av löneunderlag. I arbetsuppgifterna ingår även avtalstolkning, pensionsfrågor, aktualisering av personakter, rapportering till myndigheter och övriga administrativa uppgifter inom området. Som lönespecialist kommer du ge support till chefer och...
2023-09-14 2023-10-12
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Undersköterska Åkerbohemmet Löttorp
Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta vård- och omsorgsarbete i särskilt boende. I dessa ingår bl.a. att vara fast omsorgskontakt, att upprätta och följa upp genomförandeplaner och dokumentera i journalsystemet Procapita, LifeCare, m.m. Du arbetar i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL), men utför även Hälso- och sjukvårdsuppgifter (HSL-uppdrag) efter delegering från legitimerad personal. Ett gott bemötande och förhållningssätt är en viktig del och en förutsättning i arbetet. Vi strävar ständigt efter att bli bättre och arbetar fortlöpande m...
2023-09-13 2023-10-15
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Köksbiträde till Borgholms kommun
Gärdslösa kök är ett mottagningskök som varje dag serverar måltider till barn och elever inom förskola, skola och fritidshem. Du har en aktiv roll att möta våra matgäster och se till att serveringen flyter. Du ansvarar bland annat för beställning av livsmedel och övrigt till den egna enheten, egenkontroll och fakturahantering. I arbetsuppgifterna ingår även disk, städning, varuhantering och beredning av enklare rätter såsom sallad. Arbete kan förekomma på flera arbetsplatser.
2023-09-11 2023-10-01
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Omsorgen i Borgholms kommun söker timvikarier.
Vi söker medarbetare inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Vi söker - Vårdbiträde - Undersköterska - Omsorgsbiträde - Omsorgsassistent - Personlig assistent
2023-09-01 2023-12-31
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Timvikarie till utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun
Arbetsuppgifter som förekommer inom barnomsorg och skola: Förskola 1-5 år och fritidshem 6-12 år •Att vikariera på förskola eller fritidshem innebär att du ersätter ordinarie personal och gör de flesta av den personens arbetsuppgifter. Att ta ansvar för en barngrupp innebär till exempel att tillsammans med övrig personal ha samling, gymnastik, gå till skogen, påklädning, disk, blöjbyten, hjälpa till vid toalettbesök med mera. •När du kommer till förskolan eller fritidshemmet är det viktigaste att du tar kontakt med barnen och lär känna dem. Du...
2023-08-01 2023-09-30