Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Frivård Halland/Västra Götaland Administratör till Frivården Halland och Västra Götaland
Din huvuduppgift är att stödja verksamhetsområdets ledning i administrativa arbetsuppgifter samt till viss del även i verksamhetsinriktade processer. Arbetsuppgifterna består av diarieföring och registrering av uppgifter i andra administrativa stödsystem samt arkivering, ärendebevakning, digital posthantering, beställningar, inköp och fakturahantering. Även upprättande av kallelser, dagordningar samt förande av protokoll vid frivårdens beslutssammanträden ingår. Som administratör i registratorsfunktion svarar du för rådgivning, stöd och utbil...
2021-10-20 2021-11-09
Gryning Vård AB, B. Ramnås Gryning söker behandlingsassistent till Ramnås i Borås
Vad innebär tjänsten? Som behandlingsassistent fungerar du som ett stöd för våra ungdomar i deras vardagliga rutiner, du skapar trygghet och stabilitet och arbetar i nära samarbete med dina kollegor. Vårt arbete sker på uppdrag av socialtjänsten och i nära samarbete med det nätverk som våra klienter har runt sig. Du gör beteendeobservationer och enklare dokumentation. Vi har verksamhet dygnet runt vilket innebär att du kommer att arbeta på schema med oregelbundna arbetstider.
2021-10-19 2021-11-07
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Lärare till Lärcentrum Anstalten Borås
Som lärare inom Kriminalvården är du placerad på anstalt och arbetar i tre funktioner; som ämneslärare för lokala studerande, som ämneslärare för studerande på distans, samt som pedagogisk handledare lokalt för dem som har sin ämneslärare på annat lärcentrum. Detta gör att du i ditt uppdrag har kontinuerlig kontakt med och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare och med personal på den lokala anstalten. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gö...
2021-10-18 2021-11-08
Kriminalvården, Frivården Borås Administratör till Frivården Borås, tillsvidareanställning.
Frivården Borås söker nu en administratör för tillsvidareanställning. Administrationen är en servicefunktion och du kommer ingå i en grupp som ansvarar för att serva frivårdsinspektörer administrativt kring klientärenden genom registrering och expediering av klienthandlingar såsom personutredningar, beslut, domar m.m. Administrationen ansvarar för arkiv, diarium, posthantering, beställningar, viss ekonomiadministration samt hantering av myndighetens inkommande mail. Arbetsuppgifterna innebär externa kontakter, där du representerar Kriminalvård...
2021-10-06 2021-10-27
Boråsregionen Vi söker Regionutvecklare Välfärd, 2 tjänster
Inom utvecklingsområde Välfärd arbetar Boråsregionen med kommunövergripande frågor som berör hela socialtjänstens samt den kommunala hälso- och sjukvårdens arbete. Kommunalförbundet verkar för att stödja och stimulera utvecklingen av kommunala frågor samt utgöra en plattform för samarbete. Du kommer att vara en del i en utvecklingsorganisation med ett brett uppdrag och många kompletterande kompetenser. Det är ett flexibelt uppdrag med stor frihet under ansvar. Vi söker nu två nya medarbetare, en tjänst med tillsvidareanställning och en tjänst m...
2021-10-05 2021-10-24
Borås stad Verksamhetschef till Förebyggande, Korttid och Larm, Vård- och äldreförvaltningen
I rollen som verksamhetschef driver, stöttar och utvecklar du organisationen mot uppställda mål i enlighet med politiska och ekonomiska incitament. Ditt uppdrag är att tillgodose boråsarnas behov av förebyggande insatser, korttidsverksamhet samt larm- och nattinsatser, både i det kortare och i det längre perspektivet. Uppdraget utförs i nära samverkan med förvaltningens ledningsgrupp och med kompetenta och erfarna enhetschefer. För att möta framtidens behov krävs nytänkande och kreativitet. Du ansvarar för flertalet pågående interna utve...
2021-10-04 2021-10-24
Borås stad HR-chef, Sociala omsorgsförvaltningen
Som HR-chef har du en central roll inom vår organisation och bidrar med HR-perspektivet i ledningsgruppens arbete. Du är en strategisk partner där du har det övergripande ansvaret att utveckla, implementera och kvalitetssäkra förvaltningens alla HR-processer. Tillsammans med dina medarbetare lyssnar ni in behov och utvecklar HR-arbetet för att skapa värde till organisationen. Uppdraget innebär också att du fungerar som sakkunnig och tillser att förvaltningens arbete sker i enlighet med lagar och avtal. Du är även en aktiv part i det kommung...
2021-10-04 2021-10-24
Kriminalvården, Anstalten Borås Kock Anstalten Borås
Som kock lagar du mat till i första hand de intagna på Borås anstalt o häkte, samt till polisens arrest. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.
2021-09-30 2021-10-24
Kriminalvården, Borås Kriminalvårdare till Anstalten och Häktet i Borås
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. När du söker jobb som kriminalvårdare i Borås verksamhetsområde kan du önska att arbeta på häkte eller anstalt. Att arbeta på häkte innebär...
2021-09-20 2021-10-24