Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gryning Vård AB, B. Ramnås Söker du ett engagerande sommarjobb? Du kanske är just den Gryning - Ramnås behöver?
Vad innebär tjänsten? Beroende på din utbildningsbakgrund och tidigare erfarenhet kan det vara aktuellt med olika roller hos oss. Gemensamt för dem är att du i ditt arbete fungerar som ett stöd för våra klienter i deras vardagliga rutiner, du skapar trygghet och stabilitet och arbetar i nära samarbete med dina kollegor. Om du har en akademisk examen ingår även att arbeta med behandlings- och utredningsarbete. Vårt arbete sker på uppdrag av socialtjänsten och i nära samarbete med det nätverk som våra klienter har runt sig. Vi har verksamhet dyg...
2023-02-06 2023-03-05
Borås stad Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Vård- och äldreförvaltningen
Som MAS har du tillsammans med MAR och verksamhetscheferna för hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen ett övergripande ansvar för kvalitet och patientsäkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården. Det innebär att MAS tillsammans med MAR och verksamhetschef för hälso- och sjukvården ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet. Du ansvarar för ett gott systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete inom ramen för ledningssystem för kvalitet. I samverkan med andra tar du fr...
2023-02-02 2023-02-14
Polismyndigheten, Polisregion Väst Handläggare till Barnahus, Utredningssektionen, PO Älvsborg
l rollen som handläggare på Barnahus stödjer du polisens utredare som ansvarar för barnärenden med administrativa uppgifter och är den sammanhållande länken i utredningsarbetet. Du kommer att ha många olika typer av kontakter och är den som knyter ihop arbetet genom samordning, planering och bokningar i samverkan med andra. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: • Planera, boka och samordna barnförhör åt polisens utredare • Samverka med polisens utredare, åklagarkammare och tingsrätt inför barnförhör • Samverka med socialtjänst, förskola/skola, sä...
2023-01-26 2023-02-09
Kriminalvården, Borås Vo Borås söker underättelseoperatörer
Arbetsuppgifterna handlar i huvudsak om att insamla, sammanställa, värdera och analysera information i syfte att förbättra bedömningen av intagna ur risk- och säkerhetsperspektiv. Du kommer att arbeta tillsammans med den lokala säkerhetsfunktionen med såväl lokalt, regionalt och centralt formulerade uppdrag. I arbetsuppgifterna ingår även samarbete med externa myndigheter. Underrättelseoperatören ska på ett aktivt och självständigt sätt producera underrättelseprodukter inom ansvarsområdet, tillgodose det lokala behovet av operativ underrättel...
2023-01-26 2023-02-19
Gryning Vård AB, B. Ramnås Söker du ett engagerande sommarjobb? Du kanske är just den Gryning behöver?
Vad innebär tjänsten? Beroende på din utbildningsbakgrund och tidigare erfarenhet kan det vara aktuellt med olika roller hos oss. Gemensamt för dem är att du i ditt arbete fungerar som ett stöd för våra klienter i deras vardagliga rutiner, du skapar trygghet och stabilitet och arbetar i nära samarbete med dina kollegor. Om du har en akademisk examen ingår även att arbeta med behandlings- och utredningsarbete. Vårt arbete sker på uppdrag av socialtjänsten och i nära samarbete med det nätverk som våra klienter har runt sig. Vi har verksamhet dyg...
2023-01-25 2023-03-05
Kriminalvården, Borås Kriminalvårdare till Anstalt och Häkte i Borås, semestervikariat / sommarjobb
Som kriminalvårdare är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och motivera klienten till ett liv utan kriminalitet. Tydliga rutiner är en naturlig del av ditt dagliga arbete. Det är du som öppnar celldörren på morgonen och låser den på kvällen. Du följer klienten till arbete och utbildning, visiterar och övervakar rastgård och träningslokal. Men du har också vardagskontakt med klienten för att veta hur de mår och du är en del av frigivningsförberedels...
2023-01-25 2023-02-19
Gryning Vård AB, B. Boda Söker du ett engagerande sommarjobb? Du kanske är just den Gryning behöver?
Vad innebär tjänsten? Beroende på din utbildningsbakgrund och tidigare erfarenhet kan det vara aktuellt med olika roller hos oss. Gemensamt för dem är att du i ditt arbete fungerar som ett stöd för våra klienter i deras vardagliga rutiner, du skapar trygghet och stabilitet och arbetar i nära samarbete med dina kollegor. Om du har en akademisk examen ingår även att arbeta med behandlings- och utredningsarbete. Vårt arbete sker på uppdrag av socialtjänsten och i nära samarbete med det nätverk som våra klienter har runt sig. Vi har verksamhet dyg...
2023-01-24 2023-03-05
Kriminalvården, Frivården Borås Kriminalvårdare till Frivården Borås, Sommarvikariat
Den här annonsen är för dig som söker arbete över sommaren och vill arbeta med ett nytt uppdrag inom frivården, med fokus på säkerhet och bevakning, där även klientkontakt ingår. I rollen som kriminalvårdare på frivården kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Arbetsuppgifterna innebär kontroll för säker inpassering på frivårdskontoret, bemanning av reception, uppföljning av verkställigheter med elektronisk kontroll genom hembesök och arbetsplatsbesök, planering och kontroller av samhällstjänst samt andra säkerhetsrelaterade arbe...
2023-01-23 2023-02-13
Gryning Vård AB, B. Boda Boda familjecentrum i Borås söker Sommarvikarier
Vad innebär tjänsten? Som behandlingsassistent handlar dina arbetsuppgifter om omvårdnad och tillsyn av våra inskrivna. Det dagliga arbetet med barnen och familjerna vilar på ett miljöterapeutiskt förhållningssätt, där tydlighet och struktur präglar vardagen. Du möter våra inskrivna i samtal, gör beteendeobservationer och enklare dokumentation. Ibland behöver du ha kontakt med uppdragsgivare, vårdnadshavare eller andra viktiga personer i den inskrivnes nätverk. Utförande av hushållssysslor såsom ex. matlagning och städ ingår i rollen. Arbetst...
2023-01-18 2023-02-15
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare med inriktning barn/ungdom, funktionsinriktade polisutbildningen, Region väst, PO Älvsborg
Som utredare arbetar du med såväl polisledda som åklagarledda förundersökningar där många olika brottskategorier är aktuella, såväl hot och våld som skadegörelse och sexualbrottsärenden förekommer med känd och okänd gärningsman. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och videoförhör samt utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. Samtliga utredare handlägger ärenden där de misstänkta är under 18 år. I flera av ärendena är även målsäganden under 18 år. Uppdraget innefattar huvudsakligen att:...
2023-01-16 2023-02-16