Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Boråsregionen Science Center - Pedagog
Som pedagog på Navet bidrar du till att stimulera intresset för naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling i Sjuhärad. Dina arbetsuppgifter är att tillsammans i gruppen av pedagoger utveckla, planera och genomföra verksamhet med och för förskola, grundskola, särskola, gymnasiet och fritids. Det handlar både om skolprogram, lärarfortbildning, utvecklingsprojekt och andra aktiviteter som syftar till att fler inspireras och intresseras för våra ämnesområden. När du möter besökare kommer du att delta i dramatiserade inledningar. Ro...
2023-05-10 2023-06-07
Gryning Vård AB, B. Ramnås Gryning söker behandlingshandläggare till Ramnås i Borås
Vad innebär tjänsten? Som behandlingshandläggare har du ett övergripande och sammanhållande ansvar över det dagliga arbetet och institutionens behandlingsarbete. Du finns som stöd och handledning i vardagen för behandlingspersonalen och har ansvaret tillsammans med behandlingsteamen för varje klients individuella planering. Du är också en viktig länk mellan behandlingspersonal och biträdande enhetschef. Tjänsten innehåller till viss del även arbete i behandlingsmiljön i direkt arbete med ungdomarna samt samverkan med skola, socialtjänst och sj...
2023-05-09 2023-06-30
Kriminalvården, Frivården Borås Kriminalvårdare till Frivården Borås
I rollen som kriminalvårdare på frivården kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du arbetar i ett team tillsammans med kriminalvårdare och har ett nära samarbete med frivårdsinspektörer och administratörer. Arbetsuppgifterna innebär uppföljning av verkställigheter med elektronisk kontroll genom hembesök och arbetsplatsbesök, beredskap för verkställigheter med elektronisk kontroll, samhällstjänstkontroller samt kontroll för säker inpassering på frivårdskontoret och bemanning av reception. Även andra säkerhetsrelaterade arbetsuppgif...
2023-05-08 2023-05-28