Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, HR-avdelningen Gruppchef till sektionen för Grundutbildning, Kompetensenheten vid HR-avdelningen, Borås
Som gruppchef vid grundutbildningen rapporterar du till sektionschefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett u...
2022-05-13 2022-05-27
Boråsregionen Vi söker koordinator för projektet Samverkansmodell för stora etableringar i Boråsregionen
Business Region Borås behöver förstärka sin organisation och skapar nu en projektmodell för att möta upp förfrågningarna vid större och komplexa etableringar som innebär en samhällsomvandling. Det handlar om etableringar som kommer få historiskt stor inverkan på regionens utveckling och framtid. Tjänsten som koordinator innebär bland annat att du vid behov kommer att starta upp delprojekt för att möta de samhällsbehov som uppstår i samband med stora etableringar. Du kommer att arbeta tillsammans med tjänstepersoner på kommunalförbundet, i kommu...
2022-05-12 2022-05-29
Kriminalvården, Borås Kriminalvårdare till Anstalten Borås och Häktet Borås, sommarvikariat
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. När du söker jobb som kriminalvårdare kan du arbeta på häkte eller anstalt. Att arbeta på häkte innebär fokus på omvårdnad och säkerhet och...
2022-05-10 2022-05-22
Länsstyrelsen Västra Götaland, Landsbygdsavdelningen Handläggare till Länsstyrelsen, Landsbygdsavdelningen, Funktionen för landsbygdsstöd
Vi på Landsbygdsavdelningen arbetar för en levande landsbygd med en god livsmedelsproduktion och en sund livsmedelshantering. Vi arbetar med miljömålen i fokus och försöker ta vara på och utveckla landsbygdens företag utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Avdelningen består av cirka 200 medarbetare som finns i Borås, Skara, Uddevalla och Göteborg. På avdelningen finns tre enheter. Landsbygdsstöd är en av tre funktioner på enheten Landsbygdsutveckling. Funktionen för Landsbygdsstöd hanterar ett stort antal stöd inom Landsby...
2022-05-09 2022-05-31
Kriminalvården, Frivården Borås Administratör till Frivården Borås, sommarvikariat
Frivården Borås söker nu en administratör för ett sommarvikariat Administrationen är en servicefunktion och du kommer ingå i en grupp som ansvarar för att serva frivårdsinspektörer administrativt kring klientärenden genom registrering och expediering av klienthandlingar såsom personutredningar, beslut, domar m.m. Administrationen ansvarar för arkiv, diarium, posthantering, beställningar, viss ekonomiadministration samt hantering av myndighetens inkommande mail. Arbetsuppgifterna innebär externa kontakter, där du representerar Kriminalvården ge...
2022-05-02 2022-05-22
Kriminalvården, Anstalten Borås Programledare till Anstalten Borås
Som en viktig del av arbetet med att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision "Bättre ut" bedrivs omfattande programverksamhet för klienter både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen är manualstyrda och bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vid Anstalten Borås bedrivs i huvudsak program riktade mot allmän kriminalitet och våld men även mot missbruk. Programmen som bedrivs är; One to One (OTO), P...
2022-04-29 2022-05-22