Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Borås Vakthavande befäl till Verksamhetsområde Borås
Som vakthavande befäl ska du i samråd med kriminalvårdsinspektör ansvara för säkerheten vid verksamhetsstället. Vakthavande befäl ska operativt leda och fördela det dagliga arbetet och är utanför kontorstid lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef vid beredskap. Vakthavande befäl företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal. Vakthavande befäl ansvarar för att operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter, med transporter och rangering av personal. Arbetet...
2022-10-03 2022-10-23
Borås stad Lantmäterichef, Tekniska förvaltningen
Huvuduppgiften för lantmäteriavdelningen är att fungera som kommunal lantmäterimyndighet för Borås Stad. Detta innebär att handlägga lantmäteriförrättningar och att föra fastighetsregistret med digital registerkarta. Vi handlägger alla typer av förrättningar och tillhandahåller rådgivning och service internt inom kommunen samt till allmänheten och näringslivet.
2022-09-30 2022-10-23
Herrljunga kommun, Socialförvaltning Personlig assistent åt en aktiv tjej
I arbetet som personlig assistent kommer du stödja flickan, snart 12år i sin vardag utifrån hennes individuella hjälpbehov, dagliga önskemål om aktiviteter samt behov av stimulans. Flickan går i skolan på dagtid och har behov av personlig assistans övriga tider på dygnet samt under skollov. Du kommer arbeta i familjens hem med närhet till djur och natur, skog och sjöar. Familjen lever ett aktivt liv och flickan önskar vara delaktig i det på sitt sätt utifrån sina förmågor och med din stöttning. Flickan vill även få bestämma själv och ha egen ti...
2022-09-30 2022-10-14
Polismyndigheten, Ekonomiavdelningen Serviceman till polisutbildningen i Borås
Arbetsuppgifterna vid sektionen för utbildningsservice omfattar att ge service inom områdena uniformer, vapen, fordon, larm och passagehantering samt övningsmiljöer. Inom dessa områden sköter du som serviceman logistiken, säkerheten, inköp/beställningar, provningar, besiktningar, service, reparationer samt destruktion av det polisiära utbildningsmaterial som hanteras och används vid respektive polisutbildning. I den här rollen sköter du logistiken bl.a. kring fordonsparken samt hantera inkomna felanmälningar, gör beställningar och behörighetsha...
2022-09-28 2022-10-12
Boråsregionen Navet söker science center pedagog
Är du vår nya kollega? Är du en driven pedagog med goda ämneskunskaper inom matte och programmering? Brinner du för att inspirera och engagera barn och ungdomar och vill pröva dina vingar i en spännande och kreativ verksamhet i framkant? Då är Navet science center rätt arbetsplats för dig! Om arbetet Som pedagog på Navet bidrar du till att stimulera intresset för naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling i Sjuhärad. Dina arbetsuppgifter är att tillsammans i gruppen av pedagoger utveckla, planera och genomföra verksamhet med ...
2022-09-28 2022-10-19
Polismyndigheten, Ekonomiavdelningen Controller till Ekonomiavdelningen, Region Väst
Du kommer arbeta med finansiell styrning i nära samarbete med såväl kollegor som med budgetansvariga chefer på olika nivåer. Arbetet utförs med hög grad av självständighet och omfattar huvudsakligen budgetering, uppföljning, analys och prognos. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat ansvar för: • Budget- och prognosprocess • Uppföljning och analys av avvikelser mot budget • Månatlig rapportering till budgetansvariga chefer. • Upprätta kalkyler och ta fram finansiella beslutsunderlag • Löpande förbättringsarbete • Ad hoc analyser Andra...
2022-09-28 2022-10-13
Borås stad Landskapsarkitekt, Tekniska förvaltningen
Som landskapsarkitekt på parkenheten kommer du att vara en del i teamet som ansvarar för kommunens utemiljö på Park- och skogsavdelningen, och att ta fram utvecklings- och renoveringsplaner för olika parker och naturområden. Du kommer också samarbeta med dina kollegor för att ta fram strategiska dokument, parkprogram och skötselplaner. Det innebär att planera och driva projekt från start till mål. Du ska agera i rollen som en av kommunens experter på grönstruktur, såväl internt som externt genom: medborgardialog, kontakt med entreprenörer och ...
2022-09-27 2022-10-16
Borås stad Tekniker, Tekniska förvaltningen
Som tekniker kommer du att i kontakt med medborgarna hantera avdelningens inkommande felanmälningar och synpunkter för parker, naturområden och skogar. Du kommer även att arbeta med geografiska informationssystem (GIS) - kvalitetssäkring och digitalisering. Du fungerar som operativt verksamhetsstöd till hela avdelningen.
2022-09-27 2022-10-16
Länsstyrelsen Västra Götaland, Landsbygdsavdelningen Areal- och djurskyddskontrollant
Enheten för jordbrukarstöd är en del av landsbygdsavdelningen där vi handlägger och kontrollerar ansökningar om utbetalningar och åtaganden inom EU:s jordbrukspolitik, de så kallade jordbruksstöden Veterinär och djurskyddsenheten ansvarar för den operativa djurskyddskontrollen och den operativa kontrollen inom primärproduktionen av foder och livsmedel i länet. Som integrerad djurskydds- och jordbrukarstödskontrollant arbetar du med fältkontroller och djurbaserade kontroller främst på lantbruksföretag inom länet. Arbetet innebär en hel del r...
2022-09-20 2022-10-11
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gruppchef till utredningsgrupp Grova brott och Brott i nära relation– Borås eller Alingsås
I rollen som gruppchef i en av våra utredningsgrupper har du den roliga och viktiga utmaningen att utifrån vår uppdragskompass leda och coacha dina medarbetare mot att uppnå sina och verksamhetens mål. Vi behöver dig som är en god ledare med vilja att arbeta med arbetsmiljöfrågor, som trivs med att arbeta strukturerat och har en god förmåga att representera Utredningssektionen både internt och externt. Du förstår chefsuppdraget och hur viktig din roll är för både arbetsgruppen och ledningsgruppen. Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap och p...
2022-09-19 2022-10-06
Kriminalvården, Borås Sjuksköterska Kriminalvården Borås
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterska även allmänläkare och psykiatriker. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatisk och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand g...
2022-09-19 2022-10-06
Kriminalvården, Anstalten Borås Kock Anstalten Borås
Som kock lagar du mat till i första hand de intagna på häktet men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.
2022-09-19 2022-10-06