Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gävleborg, VO Öron näs och hals Audionom till hörcentralen
Som Audionom hos oss ansvarar du för utprovning av hörapparater samt habilitering och rehabilitering av personer i alla åldrar med hörselnedsättning. I tjänsten ingår nära samverkan med hörselhabiliteringen och tekniska hörselvården. Som audionom hos oss kommer du bland annat att arbeta med • rådgivning • anpassning och utprovning av hörhjälpmedel. Hos oss får du • arbeta tillsammans med professionella, glada och lojala kollegor • vara en del i en växande arbetsgrupp • arbeta med många varierande arbetsuppgifter. Som arbetsgivare är vi mån o...
2023-09-29 2023-10-20
Region Gävleborg, VO Onkologi Sjuksköterska till palliativa teamet
Kom och jobba med oss i palliativa teamet i Bollnäs. Du ansvarar tillsammans med övriga medarbetare i teamet för patientens planering och vård i hemmet. På teamet kommer du ha den tid som behövs för att kunna ge en god vård till hela familjen! Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • telefonrådgivning och information till patient och närstående samt ett tätt samarbete med hemsjukvårdens sjuksköterskor och även med andra aktörer som är involverade i patienternas vård • hembesök tillsammans med läkare och eller med teamet...
2023-09-29 2023-10-22
Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs Undersköterska till ortopedavdelning 3
Hos oss arbetar du med pre- och postoperativ vård. Du har högt fokus på kvalitét och patientsäkerhet. Du arbetar utifrån ett personcentrerat synsätt för att patienterna ska vara välinformerade, delaktiga i sin vård och kunna fatta beslut om sin egen hälsa och behandling/rehabilitering. Arbetet innefattas av dag- och kvälltjänstgöring måndag-fredag samt helgtjänstgöring var fjärde helg på en av sjukhusets medicinavdelningar. Som undersköterska hos oss kommer du bland annat arbeta med • basal omvårdnad • mobilisering • såromläggning • katetersä...
2023-09-26 2023-10-11
Folktandvården Gävleborg AB, FTV Bollnäs Tandhygienist till Folktandvården Bollnäs
Som tandhygienist jobbar du kliniskt med barn, ungdom och vuxna, inom hela vårdpanoramat. Du arbetar i team med tandläkare/tandsköterska och tillsammans strävar ni alltid efter att ge patienten kvalitativ vård i en lugn och omhändertagande miljö. Hos oss får du som nyanställd tandhygienist ta del av ett ett-årigt introduktionsprogram som omfattar introduktion och handledning på klinik samt ett flertal utbildningsdagar, vidare har du efter utbildning och introduktion möjlighet att utöka din kompetens med att bland annat utföra fyllningsterapi, ...
2023-09-25 2023-10-09
Folktandvården Gävleborg AB, FTV Bollnäs Tandsköterska till Folktandvården Bollnäs
Som tandsköterska hos oss har du varierande arbetsuppgifter. Du arbetar i team med andra yrkeskategorier med patientens bästa i fokus. Både receptions- och patientarbete förekommer. Du får som nyanställd tandsköterska på Folktandvården Gävleborg ta del av ett ettårigt introduktionsprogram som omfattar introduktion och handledning på klinik samt ett flertal utbildningsdagar. I ditt arbete ger du ett professionellt bemötande till våra patienter, både i reception och behandlingsrum. Vidare har du en vilja att utvecklas utifrån egen förmåga och ...
2023-09-25 2023-10-09
Region Gävleborg, VO Ambulans och akut verksamhet Sjuksköterska till ambulanssjukvården i Bollnäs/Edsbyn
Inom ambulanssjukvården arbetar vi tillsammans för att alltid ge våra patienter rätt vård, på rätt vårdnivå och i rätt tid. I rollen som sjuksköterska på ambulansen arbetar du alltid tillsammans med minst en kollega men som patientansvarig under uppdrag har du också ett stort eget ansvar. Upplärningen innefattas av en längre introduktion som fördelas under ett par år där du successivt får nya kunskaper och färdigheter som gör dig trygg i yrkesrollen. Hos oss finns trygga ledare, lång erfarenhet och en positiv attityd som gör arbetet roligt och ...
2023-09-25 2023-10-15
Region Gävleborg, Fastighetsförvaltning Vaktmästare till logistik och service
Serviceenheten söker en vaktmästare som är service inriktad och ser vad som behöver göras. Som vaktmästare hos oss kommer du bland annat att arbeta med • post hantering • serva sjukhuset • serva hälsocentraler i Bollnäs och Ovanåker. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner
2023-09-13 2023-09-30
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri Undersköterska till barn- och ungdomspsykiatrin
Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • rådgivning • läkarbokningar • psykoedukation • gruppbehandling. Hos oss får du • en dynamisk arbetsplats med varierande arbetsuppgifter • arbeta tillsammans med erfarna kollegor. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
2023-09-06 2023-10-01
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri Sjuksköterska till barn- och ungdomspsykiatrin i södra Hälsingland
Grundläggande arbetsuppgifter för tjänsten är bedömning och behandling av patienter. Detta sker primärt genom medicinuppföljning/medicin information samt telefonrådgivning. Arbetet sker i nära samarbete med läkare. I arbetet ingår det även att samverka med skola och socialtjänst. Ditt arbete tillsammans med oss kommer exempelvis vara CS medicinuppföljningar som sker utifrån vårdprogram. Vid uppföljningar av CS medicin ska sjuksköterska bedöma effekter och biverkningar utifrån barnet eller ungdomens mående i hemmet, skola, fritid, socialt och l...
2023-09-05 2023-10-01
Region Gävleborg, Visstidsrekrytering Undersköterskor för timanställning, Bollnäs
Arbetet som undersköterska hos oss är omväxlande, spännande och lärorikt. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken avdelning, mottagning eller hälsocentral du arbetar på. Dina arbetsuppgifter är ofta nära patienten i ett tätt samarbete med sjuksköterskan. Du utför ett viktigt förebyggande arbete vad gäller trycksår, fall, undernäring och munhälsa. Ett annat viktigt arbete är att hindra smittspridning, till exempel genom basala hygienrutiner och klädregler. Som undersköterska inom hälso- och sjukvård kan du bland annat utföra arbetsuppgif...
2023-09-01 2023-11-30
Region Gävleborg, VO Operation Bollnäs Fysioterapeut till specialistvården
Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss har du ett omväxlande arbete och du kommer att arbeta med • fysioterapeutiska bedömningar och behandlingar inom akut strokesjukvård, strokerehabilitering och internmedicin • fysioterapeutiska bedömningar och behandlingar inom ortopedisk- och reumatologisk mottagningsverksamhet • teamarbete med övrig rehabpersonal och personal på vårdavdelningarna • arbete utifrån nationella vårdförlopp. Hos oss får du • ett omväxlande arbete där du har möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta och kreativa kollego...
2023-08-28 2023-10-09
Region Gävleborg, VO Operation Bollnäs Arbetsterapeut till handrehabiliteringen specialistvården
Vi erbjuder en arbetsplats med ett mycket gott arbetsklimat. Här är teamarbete och personcentrerad vård på riktigt och samverkan mellan yrkeskategorier en självklarhet. Här finns möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor. Som arbetsterapeut hos oss har du ett omväxlande arbete och du kommer bland annat att arbeta med • arbetsterapeutiska bedömningar och behandlingar av patienter som behöver uppföljning efter operativa ingrepp utförda vid verksamhetsområde operation Bollnäs samt från länets övriga sjukhus, din rol...
2023-08-24 2023-10-06
Region Gävleborg, VO Operation Bollnäs Arbetsterapeut till neuroteamet och externa stroketeamet specialistvården
Vi erbjuder en arbetsplats med ett mycket gott arbetsklimat. Här är teamarbete och personcentrerad vård på riktigt och samverkan mellan olika yrkeskategorier en självklarhet. Här finns möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor. Som arbetsterapeut hos oss har du ett omväxlande arbete där det finns möjlighet att arbeta med • arbetsterapeutiska bedömningar och behandlingar på sjukhusets medicinavdelningar och strokeenhet samt externa stroketeamet • hembesök i externa stroketeamet • arbetsterapeutiska bedömningar och...
2023-08-24 2023-10-06