Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs Underläkare till medicin Bollnäs
Som underläkare är du placerad på någon av vårdavdelningarna tillsammans med en specialistläkare/överläkare. Möjlighet finns även att vara en del på akuten när behov finns och arbeta tillsammans med primärjouren. All personal på avdelningen arbetar i team och har ett gott samarbete med andra enheter. Som underläkare hos oss kommer du bland annat att arbeta med • patientkontakt, undersökning och samtal • rond, ut-och inskrivning, dokumentation • läkemedelsgenomgång och receptförskrivning Hos oss får du • en mycket bra start inför en internmedi...
2022-10-06 2022-11-16
Region Gävleborg, VO Operation Bollnäs Anestesisjuksköterska/sjuksköterska till operationscentrum, Bollnäs
Beskrivning av arbetsuppgifter: Som en av våra anestesisjuksköterskor, kommer du bland annat arbeta med att: • ta emot och förbereda patienter inför dagkirurgiska och sluten vårds operationer • vara delaktig i handhavande av patient med olika former av anestesi, utifrån våra behandlingsriktlinjer, generella direktiv och läkarordinationer. • säkerställa utrustning och iordningsställa läkemedel som är adekvat för din patient i samarbete med ansvarig anestesiläkare • se till att patienten känner sig trygg både pre, per- och postoperativt samt ...
2022-10-04 2022-10-18
Region Gävleborg, VO Operation Bollnäs Arbetsterapeut till specialistvården i Bollnäs
Som arbetsterapeut på specialistvårds rehab har du ett omväxlande arbete och du kommer att arbeta • med arbetsterapeutiska bedömningar och behandlingar inom akut internmedicinsk vård • i teamarbete med övrig rehabpersonal och personal på vårdavdelningarna som ingår som en naturlig del i arbetet • utifrån nationella vårdförlopp. Hos oss får du • ett omväxlande arbete där du har möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta och kreativa kollegor • en arbetsplats med ett mycket gott arbetsklimat • en arbetsplats där samverkan mellan olika yr...
2022-10-04 2022-10-31
Region Gävleborg, VO Familjehälsa Undersköterska till barnmorskemottagning Bollnäs
Vi söker en undersköterska för sedvanliga undersköterskeuppgifter på en barnmorskemottagning. Din arbetstid fördelas mellan reception, lab och mottagning. Rollen som undersköterska är varierande och stimulerande. Du kommer att arbeta tillsammans med barnmorskorna vid både planerade och oplanerade besök. Arbetet innefattar även dokumentation i förekommande journalsystem. Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • receptionsarbete • provtagning • administrativa uppgifter. Hos oss får du • personligt anpassad introduktion ...
2022-10-04 2022-10-20
Region Gävleborg, VO Ambulans och akut verksamhet Sjuksköterska till Ambulanssjukvården Bollnäs/Edsbyn
I rollen som sjuksköterska hos oss på ambulansen arbetar du alltid tillsammans med minst en kollega, som patientansvarig under uppdrag har du också ett stort eget ansvar. Du kommer att arbeta i team, när vi åker på våra uppdrag arbetar vi alltid i par. Du kommer att ha ett stort ansvar då du är patientansvarig under uppdragen. Du har ett omväxlande arbete som bland annat innefattar att • bedöma, vårda och behandla patienter utifrån våra behandlingsriktlinjer, generella direktiv och läkarordinationer • genom samarbete och utbyte av kunskaper v...
2022-10-03 2022-10-31
Hälsinglands Utbildningsförbund Gymnasielärare Matematik/Naturkunskap
Vi söker lärare i Matematik och Naturkunskap till Torsbergsgymnasiet. Tjänsten innebär framför allt att planera, genomföra och utvärdera undervisning i ämnena. Därutöver ingår övriga arbetsuppgifter som tillhör läraryrket, som dokumentation av elevers studieresultat och eventuellt mentorskap. Som lärare kommer du att samarbeta och utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor i programlag och ämneslag.
2022-09-30 2022-10-16
Region Gävleborg, VO Operation Bollnäs Operationssjuksköterska till operationscentrum i Bollnäs
Som en av våra operationssjuksköterskor hos oss kommer du bland annat arbeta med att • säkerställa och iordningsställa utrustning som är adekvat för din patient inför stundande operation • ta emot och förbereda patienter inför dagkirurgiska och slutenvårdsoperationer. Du kommer även att arbeta inne på vår sterilcentral. Hos oss får du • personligt anpassad introduktion • ett omväxlande arbete där du arbetar tillsammans med trevliga, kompetenta och kreativa medarbetare • arbeta i trygg grupp där det alltid finns någon att rådfråga • en mentor....
2022-09-30 2022-10-31
Hälsinglands Utbildningsförbund Elevassistenter
Som elevassistent stödjer du elevernas lärande på individ- och gruppnivå i nära samarbete med klassläraren och övriga elevassistenter i klassen, utifrån gällande styrdokument för gymnasiesärskolans individuella program. Uppdraget innebär att du stödjer eleven såväl i skolarbetet som i det dagliga livets lärande, utifrån elevens förutsättningar och behov. Nu söker vi elevassistenter till elev i behov av extra stöd.
2022-09-29 2022-10-13
Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs Sjuksköterska till strokeavdelningen
Som sjuksköterska hos oss är du omvårdnadsansvarig för avdelningens patienter. I mån av tid och i dialog med undersköterska deltar du även i omvårdnadsarbetet. Du arbetar tätt tillsammans med undersköterskor och har ett nära samarbete med resterande kollegor i teamet. Arbetet på en strokeavdelning innebär också att du följer bland annat neurologstatus (NIH) samt NEWS. Då våra patienter ofta är i behov av rehabilitering deltar du även i den processen. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat • arbeta med iordningställande och administr...
2022-09-20 2022-10-12
Region Gävleborg, VO Digital vård Legitimerad sjuksköterska till 1177
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att: • genomföra medicinska bedömningar • ge metodisk och strukturerad rådgivning • vid behov hänvisa till lämpliga vårdnivåer • bistå med hälso- och sjukvårdsinformation. Hos oss får du: • ett variationsrikt, spännande och utvecklande arbete med patienten i fokus • de bästa förutsättningarna för att få en bra start hos oss genom en gedigen och anpassad introduktion med både teoretisk och praktisk utbildning • ingå i ett mentorskap där du får stöd av en personlig handledare • kontinuerlig fortbil...
2022-09-20 2022-10-17
Region Gävleborg, FoU Välfärd-Hjälpmedel-RegNetnämnd Hjälpmedelstekniker till hjälpmedel SAM Bollnäs/Söderhamn
Dina arbetsuppgifter blir att utföra service på tekniska hjälpmedel på verkstad och ute hos patient. Du kommer från början framförallt att arbeta med manuella hjälpmedel men vissa elassisterade hjälpmedel kan också förekomma. Exakt vilka hjälpmedel du kommer att arbeta med på sikt påverkas också av dina egna förutsättningar och din egen utveckling som hjälpmedelstekniker. Som hjälpmedelstekniker hos oss kommer du bland annat att arbeta med • avhjälpande underhåll • förebyggande underhåll • rekonditionering • montering • viss anpassning av hjäl...
2022-09-16 2022-10-09
Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs Sjuksköterska till medicinavdelning 5
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i en omväxlande miljö i nära samarbete med övriga professioner på enheten. Här får du en bred erfarenhet genom att vi har olika patientgrupper och diagnoser. Du bidrar till att patientens vård och behandling håller en hög kvalité med fokus på patientsäkerhet. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat • vara omvårdnadsansvarig • dela läkemedel • sätta PVK, ta prover och ge injektioner. Hos oss får du • en introduktion anpassad efter dig och dina tidigare kunskaper • ingå i en trygg arbetsgrupp där ...
2022-09-08 2022-10-16
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri Psykolog till barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Bollnäs
Vi utökar nu vårt psykologteam och söker dig/er som är legitimerad psykolog. För att genomföra ett kvalitativt och heltäckande arbete för våra patienter arbetar vi oftast teambaserat för att skapa ett kreativt sammanhang med olika kompetenser och kunskapsaspekter. Vi erbjuder ett brett behandlingsutbud utifrån olika teoretiska modeller. Stor del av arbetsuppgifterna består av neuropsykiatriska utredningar då BUP har i uppgift att utreda all neuropsykiatrisk problematik samt Autismspektrumstörning för barn över 6 år. Som psykolog hos oss kommer...
2022-09-01 2022-10-14
Region Gävleborg Undersköterskor för timanställning, Bollnäs
Arbetet som undersköterska hos oss är omväxlande, spännande och lärorikt. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken avdelning, mottagning eller hälsocentral du arbetar på. Dina arbetsuppgifter är ofta nära patienten i ett tätt samarbete med sjuksköterskan. Du utför ett viktigt förebyggande arbete vad gäller trycksår, fall, undernäring och munhälsa. Ett annat viktigt arbete är att hindra smittspridning, till exempel genom basala hygienrutiner och klädregler. Vi ställer krav på din tillgänglighet och du behöver vara öppen för arbete under dyg...
2022-08-15 2022-10-31
Region Gävleborg, VO Operation Bollnäs Fysioterapeut till specialistvården i Bollnäs
Som fysioterapeut/sjukgymnast på specialistvårds rehab har du ett omväxlande arbete och du kommer att arbeta med: • fysioterapeutiska bedömningar och behandlingar inom akut strokesjukvård, strokerehabilitering och internmedicin. • teamarbete med övrig rehabpersonal och personal på vårdavdelningarna ingår som en naturlig del i arbetet. • arbete utifrån nationella vårdförlopp. Hos oss får du • Ett omväxlande arbete där du har möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta och kreativa kollegor. • en arbetsplats med ett mycket gott arbetskli...
2022-08-11 2022-10-14