Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Anstalten Gruvberget Kansliadministratör till anstalten Gruvberget
För arbetsuppgifter i form av klient- och verksamhetsadministration söker vi en kansliadministratör med ansvar för registrering och hantering av klientärenden, upprättande av strafftidsbeslut, hantering av akter och diarium, posthantering, m.m. I arbetet ingår det även arbetsuppgifter inom ekonomi, månadsavstämningar och årsbokslut. Du ansvarar för klienternas lön, bidrag och egna medel samt handkassa, intern redovisning, uppföljning, fakturahantering etc. I ditt uppdrag ingår det även att medverka till att upprätthålla rättssäkerheten. Det g...
2021-02-23 2021-03-16
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Fysioterapeut till Barn- och ungdomshabiliteringen i Bollnäs
Vi träffar patienter och vårdnadshavare på mottagningen, i hemmet, på förskola/skola och andra platser i patientens omgivning. Idag erbjuder vi även en hög andel digitala vårdkontakter. Som fysioterapeut hos oss kommer du bland annat att arbeta med: • Bedömning och behandling av nedsatt motorisk funktion och delaktighet • Utprovning och uppföljning av hjälpmedel • Handledning/utbildning/gruppverksamhet till patient och vårdnadshavare • Samverkan med annan hälso- och sjukvård och kommunal verksamhet Hos oss får du: • Arbeta tillsammans med en...
2021-02-22 2021-03-14
Hälsinglands Utbildningsförbund Studie- och yrkesvägledare
Tjänsten är knuten till Torsbergsgymnasiet där du jobbar tillsammans med vår andre studie- och yrkesvägledare. Du kommer att arbeta för och med elever och personal på våra olika program, såväl yrkesprogram som högskoleförberedande. Dina arbetsuppgifter är många och innehåller bland annat motiverande och vägledande individuella elevsamtal. Utöver det ingår även vägledningssamtal som du genomför i klassrummet, på informationssamtal med vårdnadshavare på föräldramöten och i enskilda samtal. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam vars målsättni...
2021-02-22 2021-03-15
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till barnmottagningen i Bollnäs
På barn- och ungdomsmottagningen i Bollnäs har du som sjuksköterska ett självständigt arbete där du själv organiserar och planerar dina dagar. Mottagningen är liten och består av två sjuksköterskor, en medicinsk sekreterare, samt läkare som finns tillgänglig vissa dagar i månaden. Vi arbetar alltid utifrån barnens och familjernas bästa i enlighet med FN:s barnkonvention och NOBAB-standard. Vi ser även möjligheter att kombinera mottagningsarbetet i Bollnäs med visst arbete på barnavdelningen i Hudiksvall om intresse finns. Som sjuksköterska el...
2021-02-16 2021-03-16
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till Palliativa teamet i Bollnäs
Ta chansen att arbeta med oss i palliativa teamet i Bollnäs. Vi söker dig som stimuleras av varierande arbetsuppgifter och har förmåga att arbeta självständigt i personcentrerad vård. Du ansvarar tillsammans med övriga medarbetare i teamet för patientens planering och vård i hemmet. Vi erbjuder dig ett arbete inom den palliativa vården där du har goda utvecklingsmöjligheter som t.ex. möjlighet till specialistsjuksköterskeutbildning. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med: • Telefonrådgivning och information till patien...
2021-02-15 2021-03-07
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till Specialistmottagning Operation Bollnäs
Arbetsuppgifterna som sjuksköterska är varierande, utmanande och kan ibland innefatta ett högt arbetstempo vilket bidrar till en ständig utveckling. Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för både administrativa och praktiska uppgifter, i form av tidsbokning, planering inför besök, assistera läkare vid mottagningar, telefonrådgivning och egna mottagningsbesök. Du utgör också en betydelsefull roll i stödet till våra erfarna läkare genom assisterande uppgifter i det dagliga arbetet.
2021-02-09 2021-03-01
Kriminalvården, Gävle Produktionsledare trädgård och jordbruk till anstalten Gruvberget
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. Du kommer att bidra till klienternas lärande men också att klienterna reflekterar över sin situation. Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften. Du planerar, arbetsfördelar samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du är även med själv och deltar i produktionsarbetet. Tillsammans med övriga kollegor är du med och ansvarar för produktionsplaneringen. Du kommer styra fastighetsskötse...
2021-02-09 2021-03-02
Kriminalvården, Gävle Produktionsledare skogsbruk till anstalten Gruvberget
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. Det innebär att du kommer bidra till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften. Du planerar, arbetsfördelar samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du är även med själv och deltar i produktionsarbetet. Tillsammans med övriga kollegor är du med och ansvarar för produktionsplaneringen. Du kommer bygga...
2021-02-09 2021-03-02
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till Akutmottagning Bollnäs
Arbetsuppgifterna som sjuksköterska är varierande, utmanande och kan ibland innefatta ett högt arbetstempo vilket bidrar till en ständig utveckling. Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för både administrativa och praktiska uppgifter.
2021-02-03 2021-05-30
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Barnmorska till Barnmorskemottagningen Bollnäs
Barnmorskan arbetar inom följande verksamhetsområden: - Hälsovård i samband med graviditet vilket innefattar medicinskt basprogram, fosterdiagnostik, hälsoinformation under graviditet och psykosocialt arbete. - Stöd i föräldraskap och föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelse. - Familjeplanering på individnivå vilket innefattar preventivmedelsrådgivning och STI-prevention. - Gynekologisk cellprovskontroll för att förebygga cervixcancer. - Folkhälsoarbete och samtal om livsstilsfrågor. Det finns även möjlighet att arbeta ...
2021-01-26 2021-03-22
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Fysioterapeut till Kilafors Din hälsocentral
Vill du arbeta tillsammans med härliga kollegor för en bättre vård inom primärvårdsrehabilitering, kunna påverka ditt arbete, dina utvecklingsmöjligheter med prestigelösa kollegor är detta arbetsplatsen för dig! I arbetet som fysioterapeut behandlar du patienter i alla åldrar med många olika diagnoser och funktionsnedsättningar och fyller en viktig funktion i teamet kring patienten för att skapa en trygg och kvalitativ vård. Du arbetar tvärprofessionellt med kompetenta kollegor inom olika yrkesprofessioner tex hembesök i team med arbetsterapeut...
2021-01-08 2021-02-28
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Specialistläkare reumatologi - Medicin Bollnäs
Reumatologmottagningen ingår i Specialistmottagningen för medicin på Bollnäs sjukhus och är en liten enhet med mycket goda resultat. En bred dokumenterad erfarenhet av arbete med reumatiska sjukdomar inklusive de inflammatoriska systemsjukdomarna är därför viktigt. Vi har en bra tillgänglighet för våra patienter och vi arbetar med att utveckla vårt arbetssätt för att möta framtidens behov. Arbetar aktivt i SRQ och arbetar för en högre nyttjande av PER. Arbetet på mottagningen består av utredning och behandling av in remitterade reumatologiska ...
2020-12-11 2021-05-31