Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gävleborg, VO Bild och funktionsmedicin Specialistläkare/överläkare inom radiologi till röntgenavdelningen
Som specialistläkare hos oss arbetar du både självständigt samt ingår i ett tvärprofessionellt team med andra yrkeskategorier, kompetenser och kunskapsaspekter för att kunna genomföra ett kvalitativt och heltäckande arbete för våra patienter. Dina närmsta kollegor består av radiologer, röntgensjuksköterskor, undersköterskor samt administrativ personal. Arbetstiden är dagtid måndag till fredag. Primärjour och bakjour bemannas från Hudiksvall mellan klockan 16-22.00. Efter klockan 22.00 nyttjas externgranskning. Möjlighet till jour/beredskapstjän...
2024-02-23 2024-03-07
Hälsinglands Utbildningsförbund, Vuxenutbildningen Studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning
Som studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen är du en central person i att skapa goda möjligheter för vuxna att utvecklas. Inom utbildningen ska vuxenstuderande kunna utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utbudet och målgrupperna är heterogena och varierande. Stort fokus är på samverkan med interna och externa parter för att skapa ett utbud som skapar möjligheter till utbildning för individer, samt kompetensförsörjning för bransch...
2024-02-16 2024-03-17
Region Gävleborg, Fastighetsförvaltning Receptionist till Bollnäs sjukhus
Som receptionist hos oss har du mycket patientkontakt och kommer bland annat att arbeta med • att ta emot patienter • registrering i olika datasystem • visa patienter till rätt mottagning. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
2024-02-13 2024-02-29
Region Gävleborg, VO Laboratoriemedicin Biomedicinsk analytiker till klinisk kemi & transfusionsmedicin
Hos oss tar vi emot och analyserar prover från sjukhus och primärvård, vi hanterar även prover som ska skickas vidare till andra analyserande enheter. Vi tillgodoser vårdens behov av blodkomponenter. Som biomedicinsk analytiker hos oss kommer du bland annat att arbeta med • analysering av prover och tolkning av analyssvar • underhåll av instrument • felsökning vid avvikelser • upplärning och utbildning av nya medarbetare och studenter • förbättrings- och utvecklingsarbeten • provtagning • skickning av prover. Hos oss får du • arbeta tillsamma...
2024-02-12 2024-03-03
Kriminalvården, Anstalten Gruvberget Produktionsledare för semestervikariat till anstalten Gruvberget
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Du kommer även arbeta med schemaläggning, närvarokontroller och en del säkerhetsarbetet kring klienterna. I arbetet är du delaktig i klienternas planering inför frigivning, du behöver bland annat dokumentera och samarbeta med andra funktioner och roller i klientarbetet. Efter introduktion kommer du som...
2024-02-11 2024-03-03
Region Gävleborg, VO Operation Bollnäs Arbetsterapeut till specialistvården
Som arbetsterapeut hos oss kommer du att arbeta inom specialistvårdens olika områden så som neuroteamet, externa stroketeamet och vårdavdelningar. Vi erbjuder en arbetsplats med ett mycket gott arbetsklimat där teamarbetet och personcentrerad vård ligger i fokus. Hos oss är samverkan mellan yrkeskategorierna en självklarhet. Som arbetsterapeut hos oss kommer du bland annat att • arbeta med arbetsterapeutiska bedömningar och behandlingar • genomföra hembesök • arbeta med patientundervisning • arbeta utifrån nationella vårdförlopp • medverka vi...
2024-02-09 2024-03-01
Region Gävleborg, VO Operation Bollnäs Fysioterapeut till specialistvården
Som fysioterapeut på specialistvården kommer du att arbeta på sjukhusets strokeenhet samt även viss poliklinikmottagning inom ortopedi och reumatologi. Vi erbjuder en arbetsplats med ett mycket gott arbetsklimat där teamarbetet och personcentrerarad vård ligger i fokus. Hos oss är samverkan mellan yrkeskategorierna en självklarhet. Som fysioterapeut hos oss kommer du bland annat att • arbeta med fysioterapeutiska bedömningar och behandlingar inom akut strokesjukvård, strokerehabilitering, internmedicin samt ortopedisk- och reumatologisk motta...
2024-02-09 2024-03-01
Hälsinglands Utbildningsförbund Industri/yrkeslärare anpassade gymnasieskolan Höghammar
Vi söker en legitimerad lärare till programmet för Hantverk och Produktion på nationella programmen på anpassade gymnasieskolan inom Hälsinglands Utbildningsförbund. På Höghammargymnasiet i Bollnäs erbjuder vi fyra nationella program och ett individuellt program. Vi bedriver verksamhet integrerade i samma byggnad som ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen, men några program bedrivs i egna lokaler i Bollnäs. Det är viktigt för oss i rekryteringen att det finns ett genuint intresse för att arbeta med elever i vår målgrupp.
2024-02-09 2024-02-25
Folktandvården Gävleborg AB, FTV Bollnäs Tandläkare till nyskapande koncept i Bollnäs
Som tandläkare hos oss jobbar du kliniskt med barn, ungdom och vuxna, inom hela vårdpanoramat. Du leder och arbetar i team med tandsköterska/tandhygienist. Tillsammans strävar ni alltid efter att ge patienten kvalitativ vård i en lugn och omhändertagande miljö. På kliniken i Bollnäs finns en stor samlad kompetens och ett stort engagemang. Teamet har stor erfarenhet av att jobba utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv där arbetsmiljöfrågor och en god tandhälsa är viktiga grundbultar.
2024-02-05 2024-02-29
Kriminalvården, Anstalten Gruvberget Kriminalvårdare till anstalten Gruvberget, semestervikariat
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Att arbeta på anstalten Gruvberget är omväxlande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplaneri...
2024-02-04 2024-02-25
Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs Sjuksköterska till intensivvårdsavdelning
Som sjuksköterska hos oss kommer du arbeta tillsammans med samtliga professioner på vår avdelning. Du ansvarar tillsammans med teamet för att vårda patienter med svåra sjukdomstillstånd och svikt i vitala funktioner. Vi arbetar personcentrerat och anpassar omvårdnaden på bästa sätt till den enskilde patienten. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • administration av läkemedel • utvärdering av patientens tillstånd och korrigering av given behandling • förbereda patienten inför undersökning. Hos oss får du • ett spänn...
2024-01-25 2024-03-03
Region Gävleborg, VO Familjehälsa Barnmorska till barnmorskemottagning
Vi kan erbjuda dig en trygg anställning med goda möjligheter till kompetensutveckling och stora möjligheter att påverka din arbetsdag. Du har även möjlighet att arbeta del av din tid med ungdomsmottagningens målgrupp som innefattar sedvanliga arbetsuppgifter på ungdomsmottagning. Som barnmorska hos oss kommer du att arbeta med • hälsovård i samband med graviditet vilket innefattar medicinskt basprogram, fosterdiagnostik, hälsoinformation under graviditet och psykosocialt arbete • stöd i föräldraskap och föräldragrupper med förlossnings- och f...
2024-01-21 2024-03-19
Region Gävleborg, VO Primärvård Södra Hälsingland Sjuksköterska/distriktssköterska till Kilafors Din hälsocentral
Arbetet som sjuksköterska/distriktssköterska innefattas av stor flexibilitet med omväxlande samt stimulerande arbetsuppgifter och sker tillsammans med övriga yrkeskategorier för våra gemensamma patienters bästa. Vi erbjuder dig en heltidsanställning men med möjlighet till personlig anpassning. Som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • planerade mottagningsbesök • akutbesök • hembesök • telefonrådgivning • samverkan med andra samhällsaktörer • att delta i vårdplaneringar/SIP i hemmet och planera för pat...
2024-01-04 2024-02-25
Region Gävleborg, VO Primärvård Södra Hälsingland Sjuksköterska/distriktssköterska till Arbrå/Baldersnäs Din hälsocentral
Arbetet som sjuksköterska/distriktssköterska innefattas av stor flexibilitet med omväxlande samt stimulerande arbetsuppgifter och sker tillsammans med övriga yrkeskategorier för våra gemensamma patienters bästa. Vi erbjuder dig en heltidsanställning men med möjlighet till personlig anpassning. Som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • planerade mottagningsbesök • akutbesök • hembesök • telefonrådgivning • samverkan med andra samhällsaktörer • att delta i vårdplaneringar/SIP i hemmet och planera för pat...
2024-01-04 2024-02-25
Region Gävleborg, Visstidsrekrytering Undersköterskor för timanställning/sommarvikariat, Bollnäs
Arbetet som undersköterska är omväxlande, spännande och lärorikt. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken avdelning, mottagning eller hälsocentral du arbetar på. Du kommer att arbeta nära patienten i ett tätt samarbete med sjuksköterskan. Som undersköterska inom psykiatri kommer du huvudsakligen att arbeta med att: • Förhindra smittspridning genom basala hygienrutiner och klädregler • Delta i att planera, genomföra och följa upp omvårdnadsåtgärder, både av psykiatrisk och somatisk karaktär • Delta i upprättande och uppföljning av patie...
2024-01-02 2024-03-31