Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hälsinglands Utbildningsförbund Ekonomiassistent
Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara fakturahantering, löpande redovisning, kunddebiteringar och att vara behjälplig vid bokslut. Dina arbetsuppgifter som ekonomiassistent kan bland annat innefatta: • Löpande bokföring • Kontoavstämning • Kundfakturering, påminnelsehantering och åldersanalyser • Fakturahantering • Statistik • Avstämningar och uppföljning • Administration
2022-05-13 2022-05-30
Region Gävleborg, VO Ambulans och akut verksamhet Sjuksköterska till akutmottagningen i Bollnäs
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i team med andra sjuksköterskor, undersköterskor samt läkare. Du har ett väldigt spännande, varierande och lärorikt arbete där den ena dagen sällan är den andre lik. Du får möjlighet att utvecklas inom många olika områden och uppmuntras vara med i arbetet att utveckla mottagningen framåt. Arbetet innefattar tjänstgöring under dygnets alla timmar. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att • ta emot patienter som kommer in till oss både via receptionen samt med ambulans • ansvara för omvårdnaden av ...
2022-05-11 2022-06-19
Hälsinglands Utbildningsförbund Gymnasiechef till Hälsinglands Utbildningsförbund
Tillsammans med rektorerna ska du både kunna driva och utveckla gymnasieskolorna in i framtiden samtidigt som du ska ta väl hand om det som redan är uppbyggt. Jobbet kräver samarbetsförmåga både inom ditt verksamhetsområde likväl som med andra verksamheter. Ditt driv tillsammans med ditt tillitsbaserade ledarskap ger din verksamhet möjlighet att fortsätta utvecklas. Som gymnasiechef är du ansvarig för gymnasierna vilket innebär att du samordnar verksamhetens sju rektorer och en boendechef med personalansvar. Du initierar och följer upp utveckl...
2022-05-10 2022-05-30
Hälsinglands Utbildningsförbund Yrkeslärare till Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Du kommer att undervisa våra elever i programmets yrkeskurser samt servicekunskap tillsammans med yrkesämneskollegerna. Även mentorskap för elever på RL ingår, där man har kontakt med elever och vårdnadshavare. Tillsammans med övriga kollegor ingår du i ett arbetslag som verkar för elevers kunskapsutveckling och skolans utveckling mot gemensamt uppsatta mål.
2022-05-10 2022-05-30
Hälsinglands Utbildningsförbund Ekonom
Vi söker en flexibel och prestigelös ekonom som kommer arbeta med högt som lågt inom ekonomi - från ax till limpa. Redovisning, interkommunala ersättningar, fakturering och betalningar samt andra allmänna ekonomiuppgifter kommer vara dina huvudsakliga arbetsuppgifter. I tjänsten ingår även • Löpande redovisning och uppföljning på respektive enhet • Momsdeklaration • Kontoavstämning • Personalstatistik • Pensioner • Statsbidrag • Att medverka inom olika projekt som förbundet driver • Övriga allmänna ekonomiuppgifter
2022-05-09 2022-05-22
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Arbetsterapeut till specialistvården i Bollnäs
Som arbetsterapeut på specialistvården har du ett omväxlande arbete och du kommer bland annat att arbeta med • arbetsterapeutiska bedömningar och behandlingar av patienter som behöver uppföljning efter operativa ingrepp utförda vid VO operation Bollnäs samt från länets övriga sjukhus, din roll är att bedöma och rehabilitera patienter med hand- och handledsskador • att tillverka ortoser enligt behandlingsrutiner för aktuella åkommor • att delta i länsgemensamma träffar inom handsektionen • visst avdelningsarbete kan förekomma • teamarbete tillsa...
2022-05-05 2022-05-25
Region Gävleborg Undersköterskor för timanställning, Bollnäs
Arbetet som undersköterska hos oss är omväxlande, spännande och lärorikt. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken avdelning, mottagning eller hälsocentral du arbetar på. Dina arbetsuppgifter är ofta nära patienten i ett tätt samarbete med sjuksköterskan. Du utför ett viktigt förebyggande arbete vad gäller trycksår, fall, undernäring och munhälsa. Ett annat viktigt arbete är att hindra smittspridning, till exempel genom basala hygienrutiner och klädregler. Vi ställer krav på din tillgänglighet och du behöver vara öppen för arbete under dyg...
2022-05-03 2022-06-15
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Specialistläkare Anestesi – intensivvård/operation till Bollnäs sjukhus
Som Anestesiläkare hos oss arbetar du antingen på IVA, med i huvudsak medicinska intensivvårds patienter. Enheten har 3-4 vårdplatser beroende på vårdtyngd eller på Operation (dagtid måndag- torsdag) Anestesiläkare har sjukhusbunden jour, då denna funktion står för högsta medicinska kompetens på sjukhuset och kan behöva stabilisera patienter på akuten, hantera sk MIG-sökningar, bedöma patienter som opererats samma dag och där något tillstött etc. (finns inget jourlag på operation) Som person är du prestigelös och mån om att arbeta med patien...
2022-04-28 2022-05-30
Hälsinglands Utbildningsförbund Vårdlärare inom vuxenutbildningen
Lärare inom vård- och omsorgskurser för vuxna.
2022-04-25 2022-05-20
Hälsinglands Utbildningsförbund Lärare på grundläggande vuxenutbildning med bred behörighet
Undervisning på grundläggande vuxenutbildning i Svenska som andraspråk i kombination med annat ämne.
2022-04-25 2022-05-20
Hälsinglands Utbildningsförbund Lärare i Svenska som andraspråk och Samhällskunskap på vuxenutbildningen
Undervisning på grundläggande vuxenutbildning i Svenska som andraspråk i kombination med annat ämne.
2022-04-25 2022-05-20
Hälsinglands Utbildningsförbund Lärare i Matematik och annat Naturvetenskapligt ämne på vuxenutbildningen
Undervisning på gymnasienivå i Matematik och annat Naturvetenskapligt ämne.
2022-04-25 2022-05-20
Hälsinglands Utbildningsförbund SFI-lärare
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av undervisning i svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen- SFI. Förutom SFI-undervisning kan det även tillkomma undervisning inom andra områden i verksamheten.
2022-04-25 2022-05-20
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen
Medicinsk behandling vid ADHD/ADD men i arbetsuppgifterna ingår även vård och behandling av alla specialistpsykiatriska diagnoser. Telefonrådgivning via Tele-Q ingår och schemaläggs mellan sjuksköterskorna på mottagningen. Samverkan med vårdgrannar. Alla mottagningar hjälps även åt att bemanna En väg in som är den gemensamma ingången för barn med psykisk ohälsa i Gävleborg.
2022-03-24 2022-05-22
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Anestesisjuksköterska till operationscentrum i Bollnäs
Som en av våra anestesisjuksköterskor, kommer du bland annat arbeta med att • ta emot och förbereda patienter inför dagkirurgiska och slutenvårdsoperationer • vara delaktig i handhavande av patient med olika former av anestesi, utifrån våra behandlingsriktlinjer, generella direktiv och läkarordinationer • säkerställa utrustning och iordningsställa läkemedel som är adekvat för din patient i samarbete med ansvarig anestesiläkare • se till att patienten känner sig trygg både pre, per- och postoperativt samt inför transport till avdelning och h...
2022-03-01 2022-05-22