Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gävleborg, VO Bild och funktionsmedicin Sommarjobbare till Röntgen Bollnäs och Söderhamn
Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att • assistera läkare och röntgensjuksköterskor vid olika undersökningar • sätta PVK och förbereda patienten inför undersökning • arbete i reception • ansvara för beställningar • stötta vid förflyttningar och tunga lyft kan förekomma. Vi arbetar dagtid, kvällar och helger. Vi har beredskap.
2023-02-06 2023-03-12
Region Gävleborg, VO Operation Bollnäs Anestesisjuksköterska/ sjuksköterska till operationscenter
Som en av våra anestesisjuksköterskor, kommer du bland annat arbeta med att: • ta emot och förbereda patienter inför dagkirurgiska och sluten vårds operationer • vara delaktig i handhavande av patient med olika former av anestesi, utifrån våra behandlingsriktlinjer, generella direktiv och läkarordinationer. • säkerställa utrustning och iordningsställa läkemedel som är adekvat för din patient i samarbete med ansvarig anestesiläkare • se till att patienten känner sig trygg både pre, per- och postoperativt samt inför transport till avdelning och h...
2023-02-02 2023-02-19
Region Gävleborg, Visstidsrekrytering Sommarvikariat som medicinsk sekreterare, Bollnäs
Arbetet som medicinsk sekreterare är omväxlande, meningsfullt och lärorikt. Du som är under utbildning har nu möjlighet att sommarvikariera som medicinsk sekreterare. Som medicinsk sekreterare kommer du bland annat att arbeta med • vårddokumentation • registrering i vårdsystem • remisshantering • posthantering och scanning. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på vilken enhet du arbetar inom.
2023-02-01 2023-03-31
Region Gävleborg, VO Operation Bollnäs Logoped till specialistvård
Vi erbjuder en arbetsplats med ett mycket gott arbetsklimat. Här är teamarbete och personcentrerad vård på riktigt och samverkan mellan olika yrkeskategorier en självklarhet. Här finns möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor. Som logoped på specialistvården har du ett omväxlande arbete där du bland annat kommer att arbeta med • bedömning och behandling av svälj-, tal- och språkförmåga hos våra patienter på vårdavdelning • mottagningsverksamhet inom neurologi • arbeta i det externa stroketeamet • arbeta utifrån ...
2023-01-30 2023-02-20
Region Gävleborg, Fastighetsförvaltning Receptionist
Vi söker en flexibel och engagerad kollega som trivs att bemöta människor på ett professionellt och empatiskt sätt. Som receptionist är du Bollnäs sjukhus "ansiktet utåt". Som receptionist hos oss kommer du bland annat att arbeta med • ta emot patienter och registrera de i olika system • hjälpa patienterna att hitta till rätt avdelning Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
2023-01-30 2023-02-20
Region Gävleborg, VO Primärvård Södra Hälsingland Distrikts-/sjuksköterska till Baldersnäs, Arbrå, Kilafors Din hälsocentral
Är du nytänkande och vill vara med och utforma nya arbetssätt där allas kompetenser och roller tas tillvara? Agerar du utifrån att kvalitet och samarbete ger arbetsglädje och att det leder till nytta för patienten? Då är du rätt person! Arbetet som distriktsköterska/sjuksköterska på hälsocentralen är varierande med • planerade mottagningsbesök • akutbesök • telefonrådgivning och hembesök • delta i vårdplaneringar/SIP i hemmet och planera för patientens vård efter sjukhusvistelse. Hos oss får du • semesterväxling • generöst friskvårdsbidrag • ...
2023-01-23 2023-03-05
Region Gävleborg, VO Primärvård Södra Hälsingland Allmänspecialister till Arbrå Din hälsocentral
Är du specialist i allmänmedicin och vill jobba på en liten trevlig hälsocentral med engagerade kollegor? Agerar du utifrån att kvalitet och samarbete ger arbetsglädje och att det leder till nytta för patienten? Då är du rätt person! Som specialist i allmänmedicin på Arbrå Din hälsocentral kommer du att få ett varierande arbete med bland annat mottagningsbesök och hembesök. Du arbetar i team kring patienten och du får gott stöd av dina arbetskamrater. Hos oss får du • friskvårdsbidrag • kompetensutveckling • individuell lönesättning. Läs mer...
2023-01-23 2023-02-28
Region Gävleborg, VO Primärvård Södra Hälsingland Allmänspecialister till Kilafors Din hälsocentral
Är du specialist i allmänmedicin och vill jobba på en liten trevlig hälsocentral med engagerade kollegor? Agerar du utifrån att kvalitet och samarbete ger arbetsglädje och att det leder till nytta för patienten? Då är du rätt person! Som specialist i allmänmedicin på Kilafors Din hälsocentral kommer du att få ett varierande arbete med bland annat mottagningsbesök och hembesök. Du arbetar i team kring patienten och du får gott stöd av dina arbetskamrater. Hos oss får du • friskvårdsbidrag • kompetensutveckling • individuell lönesättning Läs ...
2023-01-23 2023-02-28
Kriminalvården, Anstalten Gruvberget Kriminalvårdare till anstalten Gruvberget, semestervikariat
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalten Gruvberget är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen o...
2023-01-22 2023-02-12
Kriminalvården, Anstalten Gruvberget Vakthavande befäl till anstalten Gruvberget
Som vakthavande befäl ska du i samråd med kriminalvårdsinspektör ansvara för säkerheten vid anstalten Gruvberget och operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter. Du följer upp det dagliga säkerhetsarbetet och vidtar vid behov nödvändiga åtgärder. Vakthavande befäl på anstalten Gruvberget finns i tjänst dagtid måndag till söndag och utgör, utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig per...
2023-01-22 2023-02-12
Region Gävleborg, VO Onkologi Läkare till palliativa teamet Bollnäs
Som läkare hos oss ansvarar du tillsammans med övriga medarbetare i teamet för patientens planering och vård i hemmet. Du kommer tillsammans med teamet samordna olika vårdinsatser samt samarbeta med sjukhusets övriga kliniker, kommunens hemsjukvård samt primärvården. Arbetstiden är dagtid måndag-fredag mellan kl. 8-17. Telefonberedskap på helger förekommer dagtid 9-15. Passen fördelas på teamens alla läkare vilket innebär var 6:e-8:e vecka. Som läkare hos oss kommer du att • göra hembesök tillsammans med sjuksköterska och/eller teamets kurator...
2023-01-16 2023-02-15
Region Gävleborg, VO Laboratoriemedicin Laboratoriepersonal sökes till Klinisk kemi laboratorium
Vi söker nu laboratoriepersonal för sommarvikariat till klinisk kemi i Bollnäs. Som medarbetare hos oss kommer du att arbeta med • provtagning • provskickning • analysering av prover • felsökning och underhåll av instrument • validering och registrering av remisser. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
2023-01-03 2023-02-17
Region Gävleborg, VO Operation Bollnäs Fysioterapeut till specialistvården
Som fysioterapeut/sjukgymnast på specialistvårds rehab i Bollnäs har du ett omväxlande arbete och du kommer att arbeta med • fysioterapeutiska bedömningar och behandlingar inom akut strokesjukvård, strokerehabilitering och internmedicin • fysioterapeutiska bedömningar och behandlingar inom ortopedisk- och reumatologisk mottagningsverksamhet • teamarbete med övrig rehabpersonal och personal på vårdavdelningarna ingår som en naturlig del i arbetet • arbete utifrån nationella vårdförlopp. Hos oss får du • ett omväxlande arbete där du har möjlighe...
2022-12-15 2023-02-21
Region Gävleborg, Visstidsrekrytering Undersköterskor för timanställning/sommarvikariat, Bollnäs
Arbetet som undersköterska hos oss är omväxlande, spännande och lärorikt. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken avdelning, mottagning eller hälsocentral du arbetar på. Dina arbetsuppgifter är ofta nära patienten i ett tätt samarbete med sjuksköterskan. Du utför ett viktigt förebyggande arbete vad gäller trycksår, fall, undernäring och munhälsa. Ett annat viktigt arbete är att hindra smittspridning, till exempel genom basala hygienrutiner och klädregler. Vi ställer krav på din tillgänglighet och du behöver vara öppen för arbete under dyg...
2022-12-01 2023-03-31