Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till dialysmottagningen i Bollnäs
Som sjuksköterska ansvarar du för patientens behandling, ansvarar för start, övervakning och avslut. Utöver patientarbetet, där varje sjuksköterska har ett särskilt omvårdnadsansvar för ett antal egna patienter, har varje medarbetare också specifika arbetsuppgifter som på ett eller annat sätt syftar till att höja kvaliteten på omvårdnaden och det medicinska omhändertagandet. Vi förväntar oss att du deltar aktivt i verksamhetsutveckling, tar eget ansvar och tillsammans med oss arbetar mot våra mål. Arbetet på dialysmottagnigen kombinerar t...
2021-10-20 2021-11-21
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till endoskopienheten i Bollnäs
Endoskopimottagningen är en planerad verksamhet. Du kommer att arbeta nära dina kollegor och samarbeta för att möta kravet från planeringslista och ibland även från sjukhusets vårdavdelningar om möjligheten finns. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat arbeta med att • assistera vid endoskopiska undersökningar och behandlingar • tidsboka patienter, planera undersökningar och mottagningar • telefonrådgivning. Hos oss får du • möjlighet att fortbilda dig med utbildningar både externt och internt • utveckla dina medicinsktekniska ...
2021-10-19 2021-11-07
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Överläkare till Psykosteamet Södra Hälsingland
Arbetet sker gemensamt med Södra Hälsinglands Psykosteam som finns på två orter. Bollnäs och Söderhamn. Fysisk närvaro cirka 60% / 40% beroende på befolkningsunderlag. I teamet sker sedvanliga arbetsuppgifter för en psykiatriker som riktar sig mot patienter med psykossjukdom. Bedömningar och uppföljningar, årsbesök, läkemedelsinsättning/utsättning, konsult till sjuksköterska på särskilt boende, vårdintygsbedömningar och övrigt teamarbete. Även samverkan/gemensamma ronder med våra slutenvårdsavdelningar i Hudiksvall samt jourarbete ingår. Hemb...
2021-10-19 2021-11-09
Region Gävleborg, Företagshälsovårdsnämndförvaltning Psykolog/beteendevetare till Företagshälsa Region Gävleborg
Som psykolog/beteendevetare har du ett omväxlande arbete i en kreativ miljö. Du stödjer våra kunder i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ingår i ett multiprofessionellt team. I arbetsuppgifterna ingår uppdrag både på individ- grupp- och organisationsnivå, exempelvis kartläggningar inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, chef- och ledarstöd och arbetslivsinriktad rehabilitering. Det förebyggande och främjande arbetsmiljöarbetet innehåller bl.a. stöd vid riskbedömningar, utbildning, information, råd och stöd till både chefer och ...
2021-10-15 2021-10-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till uppvakningsavdelning i Bollnäs
Som sjuksköterska på uppvakningsavdelningen hos oss kommer du bland annat arbeta med att: • Ta emot och förbereda patienter inför operation. • Delaktighet i handhavande av dagkirurgisk eller inneliggande patient som kommer från operation utifrån våra behandlingsriktlinjer, generella direktiv och läkarordinationer. • Säkerställa den utrustning och iordningsställa läkemedel som är adekvat för din patient på uppvakningsavdelningen. • Se till att patienterna mår bra postoperativt med sedvanlig övervakning. • Att patienten känner sig trygg och bekv...
2021-10-12 2021-10-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Psykolog till psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Bollnäs
Som psykolog ingår du i teamarbetet på psykiatriska mottagningen i Bollnäs. Sedvanliga arbetsuppgifter för psykolog; Utredning, behandling och handledning.
2021-10-12 2021-11-09
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Servicemedarbetare i vårdnära miljö, Bollnäs
Arbetet som servicemedarbetare i vårdnära miljö är omväxlande, spännande och lärorikt. Arbetsuppgifterna och arbetstiderna varierar beroende på vilken enhet du arbetar på. Vi tillämpar skiftgång där nattarbete kan förekomma. Som servicemedarbetare på Transportservice får du bland annat utföra arbetsuppgifter som • Godsmottagning hantering samt registrering • Inre transporter av ex. gods, avfall, textilier och läkemedel • Mindre flyttuppdrag • Biltransport av ex. gods, avfall, post mellan sjukhus och hälsocentraler/mottagningar utanför sju...
2021-10-05 2021-10-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterskor till Ambulanssjukvården Bollnäs, Region Gävleborg
I din roll som sjuksköterska på ambulansen arbetar du i team och är patientansvarig under uppdraget. Du har ett omväxlande arbete som bland annat innefattar: • Att bedöma, vårda och behandla patienter utifrån våra behandlingsriktlinjer, generella direktiv och läkarordinationer. • Att du genom samarbete och utbyte av kunskaper ska verka för bästa möjliga omhändertagande av sjuka och skadade. I samarbetet ingår inte bara den egna verksamheten utan också andra instanser inom vården, räddningstjänsten, polisen och SOS Alarm med flera. Hos oss f...
2021-09-29 2021-10-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Anestesisjuksköterska till Operationscentrum i Bollnäs
Som en av våra anestesisjuksköterskor hos oss kommer du bland annat arbeta med att: • Ta emot och förbereda patienter inför dagkirurgiska och sluten vårds operationer • Vara delaktig i handhavande av patient med olika former av anestesi, utifrån våra behandlingsriktlinjer, generella direktiv och läkarordinationer • Säkerställa utrustning och iordningsställa läkemedel som är adekvat för din patient i samarbete med ansvarig anestesiläkare • Se till att patienten känner sig trygg både pre, per- och postoperativt samt inför transport till avde...
2021-09-28 2021-11-01
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till Hjärtintesivvårds-, hjärtavdelningen i Bollnäs
Som sjuksköterska på hjärtavdelningen är du omvårdnadsansvarig för avdelningens patienter. Du arbetar i team runt patienten med undersköterskor, läkare, rehabpersonal m.fl. Som sjuksköterska hos oss kommer du att: - Vara arbetsledare för ditt vårdlag och samordna både medicinska och omvårdnadsfrågor i teamet - Granska och dokumentera hjärtövervakning i samråd med läkare - Föra en dialog med patienter om sekundär prevention - Arbeta med olika ansvarsområden - Få varierade arbetstider, dag-, kväll-, natt och helgtjänstgöring ingår i tjänsten...
2021-09-21 2021-11-30
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till Akutmottagning Bollnäs
Arbetsuppgifterna som sjuksköterska är varierande, utmanande och kan ibland innefatta ett högt arbetstempo vilket bidrar till en ständig utveckling. Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för både administrativa och praktiska uppgifter.
2021-09-08 2021-11-30
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Specialistläkare till Familjeläkarjouren i Bollnäs
Familjeläkarjouren tillhör organisatoriskt verksamhetsområde Medicin Bollnäs men uppdraget är på primärvårdsnivå med utökat uppdrag. Vardagar kl. 8:00-17:00 har familjeläkarjouren uppdraget att omhänderta patienter som kommer med enklare/slutna frakturer efter röntgen initierad av hälsocentralerna i södra Hälsingland eller patienter som söker direkt till familjeläkarjouren efter olycka. Under jourtid, när hälsocentralerna är stängda, har familjeläkarjouren hela primärvårdsuppdraget, dvs omhändertar alla allmänmedicinska patienter som inte kan ...
2021-08-31 2021-11-30
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Specialistläkare till Hematologmottagningen i Bollnäs
Hematologmottagningen ingår i Specialistmottagningen för medicin på Bollnäs sjukhus och är en liten enhet med mycket goda resultat. En bred dokumenterad erfarenhet av arbete med hematologiska sjukdomar är viktigt för att sköta den egna mottagningen. Vi har en bra tillgänglighet för våra patienter och vi arbetar med att utveckla vårt arbetssätt för att möta framtidens behov. Arbetet på mottagningen består av utredning och behandling av in remitterade hematologiska patienter i team med sjuksköterska. Man är även tillgänglig som konsult till slu...
2021-07-02 2021-11-30
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Specialistläkare medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Bollnäs
Endoskopimottagningen ingår i Specialistmottagningen för medicin på Bollnäs sjukhus och är en liten enhet med ett stort patientunderlag. Produktionen ligger på cirka 32 läkarbesök/vecka. På sjukhuset finns ingen akut kirurgi, därför är en bred dokumenterad erfarenhet av arbete med gastroenterologi och hepatologi av stor vikt. Vi arbetar med att utveckla vårt arbetssätt för att möta framtidens behov. Arbetet på mottagningen består av sedvanliga mag-tarmundersökningar, bedömningar, diagnostiseringar och behandlingar i team med sjuksköterska och...
2021-06-01 2021-10-31