Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Specialist i allmänmedicin till Baldersnäs Din hälsocentral
Är du specialist i allmänmedicin och vill jobba på en trevlig och liten hälsocentral med engagerade kollegor? Här får du chansen! Som läkare kommer du att arbeta i team tillsammans med övriga yrkesgrupper på hälsocentralen. Teamarbetet innebär att du får gott stöd i dina arbetskamrater och får möjlighet att ge patienten den goda vård och bemötande vi står för. Du kommer att möta patienter i alla åldrar. Hälsocentralen ansvarar för läkarinsatser på SÄBO och i hemsjukvård.
2021-05-10 2021-06-07
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Specialist i allmänmedicin till Arbrå Din hälsocentral
Är du specialist i allmänmedicin och vill jobba på en trevlig och liten hälsocentral med engagerade kollegor? Här får du chansen! Som läkare kommer du att arbeta i team tillsammans med övriga yrkesgrupper på hälsocentralen. Teamarbetet innebär att du får gott stöd i dina arbetskamrater och får möjlighet att ge patienten den goda vård och bemötande vi står för. Du kommer att möta patienter i alla åldrar. Hälsocentralen ansvarar för läkarinsatser på SÄBO och i hemsjukvård samt BVC.
2021-05-10 2021-06-07
Hälsinglands Utbildningsförbund Komvuxlärare: Svenska som andraspråk + annat ämne
Undervisning i olika former inom Svenska som andraspråk och andra ämnen. Beroende på din erfarenhet och behörighet kan tjänsten innehålla olika delar och ämnen som exempelvis klassrumsundervisning och distansstudier. Vi ser mycket positivt på bred behörighet och även erfarenhet från andra yrkesområden. Detta för att vi är i ett intensivt utvecklingsarbete för att ta fram fler utbildningsupplägg för vuxenstuderande.
2021-05-10 2021-05-23
Hälsinglands Utbildningsförbund Vårdlärare på Vuxenutbildningen i Bollnäs
Undervisning i olika former inom vård- och omsorgskurser. Beroende på din erfarenhet kan tjänsten innehålla olika delar som exempelvis klassrumsundervisning, distansstudier, valideringsupplägg och uppdragsutbildning mot arbetsgivare. I arbetet ingår sedvanliga arbetsuppgifter såsom lektionsplanering, undervisning, bedömning och betygssättning, samt samverkan med övriga arbetslag och arbetsgivare.
2021-05-10 2021-05-23
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterskor till Verksamhetsområde Medicin Bollnäs
Avdelning 4 - inriktning stroke och internmedicin Avdelning 5 - inriktning njur- och intermedicin Hjärtavdelning - inriktning hjärtsjukdomar och internmedicin Intensivvårdsavdelning. Som sjuksköterska hos oss arbetar du i en omväxlande miljö i nära samarbete med övriga professioner på enheten.
2021-05-07 2021-06-04
Folktandvården Gävleborg AB, FTV Bollnäs Tandsköterska till Folktandvården Bollnäs
Som tandsköterska hos oss så har du ett intresse för hygienfrågor och eftersträvar en patientsäker tandvård. Du kommer främst arbeta i team tillsammans med tandläkare och tandhygienister och utefter kompetens utföra delegerade arbetsuppgifter. Möjlighet finns även för egna patienter såsom barn och stödbehandling/förebyggande vård för våra äldre och sköra patienter. Du har en vilja att utvecklas utifrån egen förmåga och intresse, samt för verksamhetens behov. Möjlighet finns till utbildning inom Folktandvården Gävleborg för att utveckla den k...
2021-05-03 2021-05-17
Region Gävleborg, Kultur- och Kompetensnämnd Lärare i Svenska som andraspråk/Svenska/Engelska till Bollnäs folkhögskola
Att undervisa på Allmän kurs ställer höga krav på flexibilitet och kunnande då vi har undervisning på såväl gymnasienivå som grundläggande nivå. Hos våra kursdeltagare finns en stor variation av ålder, bakgrund, studiemål och intressen. Du ingår i ett arbetslag med pedagoger samt skolans kurator. Arbetslaget arbetar självständigt med planering och genomförande undervisningen och andra arbetsuppgifter. Du bidrar med kunskaper, idéer och erfarenheter i det gemensamma arbetet på Allmän kurs. Förutom behörighetsgivande ämnen lägger vi stor vikt ...
2021-05-03 2021-05-30
Folktandvården Gävleborg AB, Folkhälsofunktionen Tandhygienist till Folkhälsofunktionen och Folktandvården Bollnäs
Vi söker dig som är tandhygienist och är genuint intresserad av att utbilda i och arbeta med tandvård för äldre, vuxna personer med funktionsnedsättning och vuxna multisjuka. Du arbetar självständigt med egna patienter, där du ställer diagnoser och behandlar barn och vuxna inom tandhygienistens kompetensområde. Du har nära samarbete med tandläkare och tandsköterskor samt stor chans till kompetensutveckling i olika former. Som tandhygienist hos oss får du efter utbildning och introduktion bl.a. möjlighet att utöka din kompetens inom kariesbehan...
2021-05-03 2021-05-17
Region Gävleborg. Barnläkare med neurologiinriktning i Gävleborg
Vårt mål är att alla barn och ungdomar ska fungera så optimalt som möjligt i sin närmiljö. Vi har den gemensamma patienten i fokus och vill att du som barnläkare blir delaktig i vårt utvecklingsarbete gällande medicinska insatser/prioriteringar samt personcentrerade vårdprocesser och nya arbetsmodeller. Du agerar kunskapsstöd till barnpsykiater gällande barn med komplexa diagnoser samt till andra professioner i teamet som består av arbetsterapeut, socionom, fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, specialpedagog, rehabassistent, logoped samt dieti...
2021-04-28 2021-05-30
Region Gävleborg, Kultur- och Kompetensnämnd Bollnäs folkhögskola söker lärare i samhällskunskap och religion
Att undervisa på Allmän kurs ställer höga krav på flexibilitet och kunnande då vi har undervisning på såväl gymnasienivå som grundläggande nivå. Hos våra kursdeltagare finns en stor variation av ålder, bakgrund, studiemål och intressen. Du ingår i ett arbetslag med pedagoger samt skolans kurator. Arbetslaget arbetar självständigt med planering och genomförande undervisningen och andra arbetsuppgifter. Du bidrar med kunskaper, idéer och erfarenheter i det gemensamma arbetet på Allmän kurs. Förutom behörighetsgivande ämnen lägger vi stor vikt på...
2021-04-26 2021-05-23
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Mammografisköterska till enheten i Bollnäs
Som sköterska hos oss kommer du att arbeta med mammografiska hälsokontroller, kliniska mammografier och visst administrativt arbete såsom bokning- och kallelsehantering, telefon och digitala vårdtjänster. Du får naturligtvis en personligt anpassad introduktion, individuell utvecklingsplan och dessutom arbeta dagtid vardagar med enstaka pass sen eftermiddag. Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida! https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/
2021-04-21 2021-05-17
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Specialistläkare hematologi – Medicin Bollnäs
Hematologmottagningen ingår i Specialistmottagningen för medicin på Bollnäs sjukhus och är en liten enhet med mycket goda resultat. En bred dokumenterad erfarenhet av arbete med hematologiska sjukdomar är viktigt för att sköta den egna mottagningen. Vi har en bra tillgänglighet för våra patienter och vi arbetar med att utveckla vårt arbetssätt för att möta framtidens behov. Arbetet på mottagningen består av utredning och behandling av in remitterade hematologiska patienter i team med sjuksköterska. Man är även tillgänglig som konsult till slu...
2021-03-08 2021-05-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Specialistläkare medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Bollnäs
Endoskopimottagningen ingår i Specialistmottagningen för medicin på Bollnäs sjukhus och är en liten enhet med ett stort patientunderlag. Produktionen ligger på cirka 32 läkarbesök/vecka. På sjukhuset finns ingen akut kirurgi, därför är en bred dokumenterad erfarenhet av arbete med gastroenterologi och hepatologi av stor vikt. Vi arbetar med att utveckla vårt arbetssätt för att möta framtidens behov. Arbetet på mottagningen består av sedvanliga mag-tarmundersökningar, bedömningar, diagnostiseringar och behandlingar i team med sjuksköterska och...
2021-03-08 2021-05-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till Akutmottagning Bollnäs
Arbetsuppgifterna som sjuksköterska är varierande, utmanande och kan ibland innefatta ett högt arbetstempo vilket bidrar till en ständig utveckling. Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för både administrativa och praktiska uppgifter.
2021-02-03 2021-05-30
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Specialistläkare reumatologi - Medicin Bollnäs
Reumatologmottagningen ingår i Specialistmottagningen för medicin på Bollnäs sjukhus och är en liten enhet med mycket goda resultat. En bred dokumenterad erfarenhet av arbete med reumatiska sjukdomar inklusive de inflammatoriska systemsjukdomarna är därför viktigt. Vi har en bra tillgänglighet för våra patienter och vi arbetar med att utveckla vårt arbetssätt för att möta framtidens behov. Arbetar aktivt i SRQ och arbetar för en högre nyttjande av PER. Arbetet på mottagningen består av utredning och behandling av in remitterade reumatologiska ...
2020-12-11 2021-05-31