Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bollebygds kommun, Personlig assistans/LSS Ledsagning
Den som har en funktionsnedsättning kan av socialtjänsten bli beviljad ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller ledsagarservice enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ledsagning innebär att ge stöd till den enskilde individen så att denne ska kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap trots sin funktionsnedsättning. Det kan handla om att ledsaga till och från fritids-/kulturaktiviteter, besöka vänner, ta en promenad etc. I din roll anpassar du ditt förhållningssätt utifrån den enskilde individen f...
2022-10-04 2022-10-25
Bollebygds kommun, Personlig assistans/LSS Personlig assistent Bollebygds kommun
Att arbeta som personlig assistent innebär att du är ett personligt stöd så att den enskilde individen kan leva ett så fullgott liv som möjligt trots sin funktionsnedsättning. Det ska ge möjlighet för individen att kunna arbeta, studera och delta i fritidsaktiviteter. Brukarens behov ska vara i centrum och individens synpunkter ska aktivt tas tillvara. Brukaren ska få stöd och rätten att bestämma över sitt liv och utveckla sina förmågor att leva ett så självständigt liv som möjligt. Ditt arbete utgår från brukarens hem där du ska ge individue...
2022-09-28 2022-10-19
Bollebygds kommun, Bygg- och miljö Bygglovshandläggare
Vi söker dig som vill arbeta med att handlägga bygglov, rivningslov, förhandsbesked och anmälningspliktiga åtgärder samt bygginspektioner och bostadsanpassning. Då vi är en liten enhet kommer du även att arbeta med tillgänglighetsfrågor, strandskydd samt bedriva tillsyn enligt plan- och bygglagen. Arbetet är omväxlande och utvecklande och du driver självständigt dina ärenden. Du arbetar i nära samverkan med chef och kollegor på enheten, och du har även ett tätt samarbete med dina kollegor inom andra delar av förvaltningen när det gäller frågor ...
2022-09-26 2022-10-17
Bollebygds kommun, Söråns förskola Vi söker barnskötare till Söråns förskola i Bollebygd
Du kommer att ingå i personalgrupp som består av förskollärare och barnskötare. Tillsammans kompletterar och berikar ni varandra i arbetet med barnens utbildningen och undervisning. Som barnskötare är ditt uppdrag att medverka som en del i arbetslaget så att varje barns utveckling främjas samt erbjuds en trygg omsorg. Det innebär att du som barnskötare, med läroplanen om grund, är aktiv i arbetslagets planering, genomförande, dokumentation, utvärdering och utveckling av verksamheten. Tillsammans i arbetslaget ser ni till barnets bästa och möt...
2022-09-23 2022-10-09
Bollebygds kommun, Odengårdens förskola Barnskötare till Odengårdens förskola i Bollebygds kommun
Du kommer att ingå i personalgrupp som består av förskollärare och barnskötare. Tillsammans kompletterar och berikar ni varandra och som en del av arbetslaget kommer du vara delaktig i utvecklingen av undervisningen och utbildningen genom systematiskt kvalitetsarbete. Vi kan erbjuda en arbetsplats som ska inspirera både barn och vuxna till nya insikter och lärande med leken, nyfikenheten och kreativiteten i fokus. Hos oss kan du se fram emot många härliga möten med såväl barn som kollegor och vårdnadshavare! Som anställd i vår verksamhet har m...
2022-09-21 2022-10-16
Bollebygds kommun, Utbildning Bollebygds kommun söker rektor för förskola
Som rektor har du ansvar för ledningen och samordningen av det pedagogiska arbetet på förskolorna. Du har personal- och arbetsmiljöansvar för förskollärare, barnskötare och övrig personal samt ekonomiskt ansvar för förskolorna. Med ett tydligt, tryggt och modigt ledarskap leder, styr och skapar du förutsättningar för personalens arbete och utveckling. Du är väl grundad i förskolans styrdokument, aktuell forskning och teorier om kunskap och lärande. Du har god förmåga att utveckla verksamheten utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och genom...
2022-09-16 2022-10-09
Bollebygds kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Plan- och exploateringschef
Plan- och exploateringsenheten arbetar nära kommuninvånarna och har god kommunikation med såväl kommuninvånare, företagare som förtroendevalda. Enheten omfattar fysisk planering, GIS, bredbandsinfrastruktur samt mark och exploatering. Enheten består idag av tio medarbetare med följande befattningar: projektledare, samhällsplanerare, GIS-ingenjör, exploateringsingenjör samt administratör. Plan- och exploateringsenhetens uppdrag är att på ett strategiskt och hållbart sätt skapa förutsättningar för bostäder, verksamheter och besökare i Bollebygds...
2022-09-13 2022-10-16
Bollebygds kommun, Bollebygdsskolan 7-9 Modersmålslärare i polska
Som modersmålslärare ska du följa kursplanen i ämnet modersmål, samt göra skriftliga omdömen och sätta betyg. Modersmålsundervisningen i Bollebygds kommun bedrivs i åldersheterogena grupper av elever i olika årskurser. Eftersom elevunderlaget kan förändras under året är det viktigt att du som person är flexibel och har förmåga att anpassa din undervisning efter detta.
2022-09-13 2022-10-12
Bollebygds kommun, Bollebygdsskolan 7-9 Modersmålslärare i ukrainska
Som modersmålslärare ska du följa kursplanen i ämnet modersmål, samt göra skriftliga omdömen och sätta betyg. Modersmålsundervisningen i Bollebygds kommun bedrivs i åldersheterogena grupper av elever i olika årskurser. Eftersom elevunderlaget kan förändras under året är det viktigt att du som person är flexibel och har förmåga att anpassa din undervisning efter detta.
2022-09-13 2022-10-12
Bollebygds kommun, Bollebygdsskolan 7-9 Modersmålslärare i tigrinja
Som modersmålslärare ska du följa kursplanen i ämnet modersmål, samt göra skriftliga omdömen och sätta betyg. Modersmålsundervisningen i Bollebygds kommun bedrivs i åldersheterogena grupper av elever i olika årskurser. Eftersom elevunderlaget kan förändras under året är det viktigt att du som person är flexibel och har förmåga att anpassa din undervisning efter detta.
2022-09-13 2022-10-12
Bollebygds kommun, Lokalvård Vi söker en lokalvårdare med pooluppdrag
I uppdraget ingår att ansvara där behovet uppstår vilket exempelvis kan vara på en förskola eller en skola. Inom ditt pooluppdrag upprätthåller du en god inomhusmiljö, bland annat genom att använda korrekt utrustning och arbetsteknik. Du förväntas självständigt driva, planera och organisera din arbetsdag och du genomför dina arbetsuppgifter på ett engagerat och professionellt sätt. Du granskar även ditt eget arbete genom egenkontroll, och bidrar till att utveckla verksamheten. Många arbetsuppgifter genomförs på egen hand, men samarbete inom l...
2022-09-06 2022-10-07
Bollebygds kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Måltidsverksamheten
I kommunen finns en bra blandning av erfarna och nya kockar och tillsammans erbjuder vi den bästa service åt våra kunder. Här lagar vi bra mat från grunden och du som kock är med och påverkar menyn. Som kock hos oss lagar du mat med fina råvaror. Med god kunskap om mat och matlagning lagar du god mat tillsammans med övriga medarbetare i köket. Tillsammans erbjuder vi hög service och kvalitet till våra kunder, vilket bland annat innebär näringsriktig, god och säker mat samt ett gott bemötande. Arbetstiden är förlagd på dagtid, 6:45-15:30. Fö...
2022-08-31 2022-10-31
Bollebygds kommun, Bollebygdsskolan F-6 Timvikarier till förskolor, fritidshem, grundskolor, grundsärskola Bollebygd
Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten så det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner. Här får du möjlighet att möta många människor, uppleva flera olika arbetsplatser, knyta kontakter samt skaffa dig värdefulla erfarenheter och referenser för framtida arbete. Du får möjlighet att arbeta på flera av våra förskolor, grundskolor och grundsärskola under kortare eller längre uppdrag. Vi ser gärna att du kan ställa upp med kort varsel när vi ringer, även om du får ett samtal från oss tidigt på morgonen. Ar...
2022-08-24 2022-11-30