Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bollebygds kommun, Bemanningsenheten Undersköterska/Stödassistent till Bemanningspool
Arbetet i bemanningspool är ett roligt och omväxlande arbete som passar bra för dig som har erfarenhet och kunskaper med dig och vill få möjlighet att utvecklas ytterligare i ditt arbete. Som undersköterska/ habiliteringspersonal kommer du i huvudsak att utföra personlig omsorg, omvårdnad och utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation samt föra socialdokumentation. Som medarbetare i poolen lägger du ditt eget schema/ tillgänglighet i schemaverktyget TimeCare pool tillsammans med dina kollegor utefter det behov som Socialförvaltningen h...
2021-10-15 2021-10-31
Bollebygds kommun, Bemanningsenheten Bemanningsenheten söker timvikarier inom Lokalvård
I uppdraget ingår att ansvara för ett specifikt område, vilket exempelvis kan vara på en förskola och en skola. Inom ditt område upprätthåller du en god inomhusmiljö, bland annat genom att använda korrekt utrustning och arbetsteknik. Du förväntas självständigt driva, planera och organisera din arbetsdag, och du genomför dina arbetsuppgifter på ett engagerat och professionellt sätt. Du granskar även ditt eget arbete genom egen kontroll, och bidrar till att utveckla verksamheten. Många arbetsuppgifter genomförs på egen hand, men samarbete inom lo...
2021-10-07 2021-11-30
Bollebygds kommun, Bemanningsenheten Undersköterskor till Bollegården och Hemtjänsten
En undersköterskas viktigaste uppgift är att se till att varje person får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Vi sätter alltid brukaren i fokus och med ett gott bemötande. Arbetsuppgifterna är omväxlande med stort mått av både eget ansvar och samarbete. För att säkerställa brukarnas bästa arbetar du i team med dina kollegor och andra professioner inom äldreomsorgen. Tillsammans har vi målet att säkerställa att varje brukare får en aktiv, trivsam och trygg tillvaro så att de har möjlighet att leva ett självständigt liv. Arbetet inn...
2021-10-06 2021-10-27
Bollebygds kommun, Bollebygdsskolan 7-9 Träslöjdslärare till Bollebygdskolan 7-9
Undervisning i träslöjd för åk 3-9 . Eventuellt att klassföreståndarskap för åk 7-9 också ingår.
2021-10-06 2021-10-27
Bollebygds kommun, Nolåns förskola Vi söker två förskollärare till Nolåns förskola i Bollebygd
Vi söker dig som ser varje barns unika förmåga, med fokus på barnens och verksamhetens utveckling och lärande. Du är en drivande och utvecklingsmedveten förskollärare som, tillsammans med kollegorna på Nolån, bedriver undervisning som stimulerar och utmanar barnets nyfikenhet och lust att lära. I nära samarbete med dina kollegor ansvarar du för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av det pedagogiska arbetet. Den pedagogiska verksamheten och lärmiljön anpassas efter barnens behov och intressen. Du har fortlöpande samtal med vård...
2021-10-05 2021-10-26
Bollebygds kommun, Bygg- och miljö Miljöinspektör sökes till Bollebygds kommun!
Bollebygd är en expansiv kommun och vi förstärker nu vår bygg- och miljöenhet och därför söker vi nu två erfarna miljöinspektörer. Vi har stora möjligheter att forma tjänsten utifrån din erfarenhet och kompetens. Då det är många enskilda avlopp i kommunen kommer det i viss utsträckning att innebära tillsyn, inventering, tillstånd och anmälningar vad gäller dessa. Utifrån din kompetens och erfarenhet, men även kopplat till enhetens behov, kommer även andra delar inom miljöbalkens område att ingå. I arbetet ingår rådgivning, service till kommun...
2021-10-04 2021-10-24
Bollebygds kommun, Förskola Timvikarier till förskolorna i Bollebygds kommun
Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten så det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner. Här får du möjlighet att möta många människor, uppleva flera olika arbetsplatser, knyta kontakter samt skaffa dig värdefulla erfarenheter och referenser för framtida arbete. Du får möjlighet att arbeta på flera av våra förskolor under kortare eller längre uppdrag. Vi ser gärna att du kan ställa upp med kort varsel när vi ringer, även om du får ett samtal från oss tidigt på morgonen.
2021-09-28 2021-10-31
Bollebygds kommun, Bemanningsenheten Bemanningsenheten söker timvikarier
Du ansvarar tillsammans med övrig personal för att brukarna får den omvårdnad och omsorg som de behöver. Hemtjänsten: I hemtjänsten arbetar du direkt i brukarens boende och arbetsuppgifterna består bland annat av omvårdnad, hushållsnära arbete samt hälso- och sjukvårdsuppdrag enligt delegering från sjuksköterska. Du arbetar enligt genomförandeplaner som upprättas utifrån biståndsbeslut och i samråd med brukaren. Målet är att våra brukare får ett individanpassat stöd som bidrar till ökad livskvalitet och i arbetet har vi fokus på ett professione...
2021-08-26 2021-11-30