Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bollebygds kommun, Bollebygdsskolan F-3 Vikarierande förskollärare till Bollebygdskolan F-3
Under skoltid (8.30-13.20) arbetar du tillsammans med en grundskollärare och eftermiddagar i förskoleklassens fritidsavdelning. Du ingår i ett arbetslag där du förväntas bidra aktivt med ett lösnings- och resultatorienterat förhållningssätt med elevernas behov i centrum. Du kommer i nära samarbete med kollegor arbeta för att tillgängliggöra undervisningen och lärmiljön för alla elever. Du ser, tillämpar och utvärderar ditt arbete med olika pedagogiska lösningar för att stimulera och skapa förutsättningar för utveckling och lärande tillsammans...
2023-05-23 2023-06-06
Bollebygds kommun, Bollebygdskolan 4-6 Vikarierande biträdande rektor Bollebygdskolan F-6
Som biträdande rektor kommer du att ha ett nära samarbete med rektor på F-3 och tillförordnad rektor på 4-6. Huvuddelen av ditt uppdrag kommer att ligga på F-3 då det är en större enhet och inkluderar fritidshem. Du kommer att bistå rektor i det systematiska arbetet med att säkerställa en hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare och en trygg lärmiljö för våra elever. I arbetet ingår flera administrativa uppgifter exempelvis med det systematiska kvalitetsarbetet. Du kommer att planera och hålla i möten med medarbetare, vårdnadshavare och elev...
2023-05-23 2023-06-10
Bollebygds kommun, Elevhälsa Skolkurator till Elevhälsan
Som kurator kommer du att ha en viktig roll i skolans elevhälsa och skolutveckling. Du kommer att ingå i elevhälsoteamet på skolorna, där du arbetar nära elever, lärare och skolledning. Som skolkurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, men också med åtgärdande insatser på individ- grupp och organisationsnivå i syfte att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Du kommer att arbeta på fyra olika skolor i Bollebygds kommun med elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Arbetet är omväxlande och kommer att...
2023-05-09 2023-05-28
Bollebygds kommun, VA/Gata enheten VA-ingenjör Bollebygds kommun
En mycket spännande och variationsrik tjänst kan utlovas. Arbetsuppgifterna kommer delvis bestå i att driva hela mindre VA-projekt, som till exempel VA-omläggningar projektering, genomförande, inmätningar och dokumentation. Arbetet spänner över ett brett område med tekniska, juridiska och ekonomiska frågor. Du deltar aktivt i strategiska utredningar och åtgärder i syfte att planera för Bollebygds framtida VA. Du arbetar nära driftgrupperna och bistår dessa med administrativ hjälp. Till exempel miljörapporter, provtagningsbeställning och s...
2023-05-09 2023-05-28
Bollebygds kommun, VA/Gata enheten Drifttekniker VA/gata Bollebygds kommun
Då vi är en liten enhet så är arbetsuppgifterna av mycket blandad karaktär men består i huvudsak av drift och förebyggande underhåll av våra va-anläggningar samt arbeten kopplade till kommunens VA-ledningsnät. Arbete på våra VA-anläggningar (exempelvis vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer) kan förekomma på både ordinarie arbetstid och beredskapstjänstgöring (cirka en gång i månaden) och det krävs därför god datorvana och ett intresse för teknik och problemlösning. De dagliga arbetsuppgifterna återfinns i både drift, underhåll, nyanl...
2023-05-09 2023-05-28
Bollebygds kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Bollebygd kommun söker en näringslivsutvecklare inom besöksnäring
Ditt uppdrag handlar om att operativt vara med och planera och skapa men också att förbättra förutsättningarna för besöksnäringen på ett strategiskt plan. Du blir koordinator mellan kommunen, de föreningar och företag som har goda idéer om att skapa attraktiva besöksmål och händelser för besökare och kommuninvånare. Mycket god samverkansförmåga såväl internt som externt är av största vikt. En viktig del i uppdraget är att delta i och vara engagerad i olika nätverk t ex Borås regionens nätverk för besöksnäring. Du kommer att vara ansvarig för ...
2023-05-09 2023-05-30
Bollebygds kommun, Bygg- och miljö Miljöinspektör
Vi söker dig som vill delta aktivt i vår samhällsbyggnadsprocess och verka för en bra miljö och hälsa för alla som bor, besöker och verkar i Bollebygds kommun. På enheten arbetar vi aktivt med att utveckla digitala arbetssätt och digitala verktyg samt med att hålla en hög service gentemot företag och medborgare. I arbetet ingår rådgivning, service till kommunens invånare och företag samt hantering av inkommande ärenden och uppsökande tillsynsarbete. Arbetsuppgifter av administrativ karaktär förekommer, till exempel fakturering eller registreri...
2023-05-04 2023-05-31
Bollebygds kommun, Hemtjänsten Undersköterska Hemtjänst
I arbetet som undersköterska i hemtjänsten utmanas du med roliga arbetsuppgifter direkt i ordinärt boende. Det är ett flexibelt och omväxlande arbete där du möter brukare som har behov av olika service- och omvårdnadsinsatser. Målet är att våra brukare får ett individanpassat stöd som bidrar till livskvalitet där vi har fokus på ett respektfullt bemötande. Du arbetar utifrån genomförandeplaner som upprättas utifrån biståndsbeslut och i samråd med brukarna. I arbetsuppgifterna ingår att vara fast omsorgskontakt, dokumentation enligt Socialtjän...
2023-04-13 2023-05-31
Bollebygds kommun, Hemtjänsten Undersköterska Hemtjänst
I arbetet som undersköterska i hemtjänsten utmanas du med roliga arbetsuppgifter direkt i ordinärt boende. Det är ett flexibelt och omväxlande arbete där du möter brukare som har behov av olika service- och omvårdnadsinsatser. Målet är att våra brukare får ett individanpassat stöd som bidrar till livskvalitet där vi har fokus på ett respektfullt bemötande. Du arbetar utifrån genomförandeplaner som upprättas utifrån biståndsbeslut och i samråd med brukarna. I arbetsuppgifterna ingår att vara fast omsorgskontakt, dokumentation enligt Socialtjäns...
2023-04-05 2023-05-31
Bollebygds kommun, Bemanningsenheten Semestervikarier till äldreomsorg, funktionsnedsättning och HSV
Du ansvarar tillsammans med övrig personal för att brukarna får den omvårdnad och omsorg som de behöver. Som medarbetare hos oss skall du kunna motivera och stimulera de vi stödjer utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Arbetet innebär att ge god omsorg, service och omvårdnad genom att se det friska hos våra brukare. Vi arbetar med ett värderingsstyrt förhållningssätt och vill att våra brukare skall ha ett meningsfullt liv. I hemtjänsten arbetar du direkt i brukarens boende och arbetsuppgifterna består bland annat av ...
2022-12-27 2023-06-30