Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bollebygds kommun, Enheten för kultur och fritid Skolbibliotekarie
Tillsammans med din kollega kommer du bland annat arbeta med att ge litteraturtips, arbeta med källkritik, handleda enskilda elever eller mindre grupper av elever i informationssökning, inköp, gallring och registrering av nya medier. Arbetet innebär ett nära samarbete med den andra skolbibliotekarien samt pedagoger på de två skolorna. Du kommer att ha stora möjligheter att utforma och utveckla tjänsten med syftet att göra biblioteksverksamheten till en integrerad del av skolans undervisning.
2022-05-17 2022-06-07
Bollebygds kommun, Bollegårdens äldreboende Undersköterska till Bollegården
På äldreboendet utför du vård- och omsorgsarbete med inriktning somatisk vård samt vård för personer med demenssjukdom. Som undersköterska hos oss ska du ha kunskap om och agera utifrån de lagar och regler som styr verksamheten. Du motiverar och stimulerar de vi stödjer utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Arbetet innebär att ge god omsorg, service och omvårdnad genom att se det friska hos våra boende. Vi arbetar aktivt med kontaktpersonalskap. Hos oss har du också möjlighet att utveckla dig ytterligare inom olika a...
2022-05-12 2022-05-25
Bollebygds kommun, Örelundskolan Nu söker vi en lärare till Örelundskolans fritidshem!
Du kommer att arbeta med att planera och genomföra fritidshemsaktiviteter i samarbete med övrig personal, ansvara för idrott i årskurs 1-3, stödja barnen i deras lärande och utveckling samt samverka med barnens föräldrar i syfte att göra dem delaktiga i fritidshemmets mål och pedagogiska uppdrag. Du kommer att aktivt arbeta med övrig personal för att utveckla fritidshemmets uppdrag med undervisning och lärande. Detta sker i nära samverkan med övriga pedagoger på skolan.
2022-05-10 2022-05-31
Bollebygds kommun, Hemtjänsten Servicebiträde hemtjänsten
Att arbeta som servicebiträde på hemtjänsten innebär i huvudsak att bistå vår omvårdnadspersonal med icke omvårdande arbetsuppgifter. Du blir en del av arbetsgruppen som tillsammans arbetar mot målet att ge god service till våra brukare inom hemtjänsten. Exempel på arbetsuppgifter som förekommer är städning hemma hos bukarna, promenader/ledsagning med brukare, tvätta personalkläder, köra ut matvaror och matdistribution till brukare. Arbetet kan också innebära enklare administrativa arbetsuppgifter såsom registrering av inköp. Då vi har verks...
2022-05-09 2022-05-25
Bollebygds kommun, IFO Resurs Behandlingspedagog Resursteamet Bollebygds kommun
Resursenheten arbetar med att verkställa olika typer av öppenvårdsinsatser som är beslutade av socialtjänstens myndighetsdel inom områdena Barn och Unga samt Vuxen. På enheten arbetar vi med stöd riktat till hela familjen såväl som stöd till enskilda. Insatserna har ofta ett fokus på samspel/kommunikation i familjen, motivationsarbete eller stödjande samtal till föräldrar eller enskilda. Vi arbetar också med stöd och behandlingsinsatser riktat till personer med missbruk. Resursenheten utför även boendestödsuppdrag samt avgränsade stödsamtal u...
2022-05-09 2022-05-30
Bollebygds kommun, IFO Resurs Ungdomsutvecklare
Målgruppen för verksamheten är ungdomar, mellan 13-18 år. Ditt huvudsakliga uppdrag är att främja ungdomars egna förmågor och resurser samt motverka psykisk ohälsa och sociala problem. Du arbetar i nära samverkan med andra verksamheter och myndigheter kring ungdomar, både på individ- och gruppnivå. Ungdomsgården är en viktig del av enhetens verksamhet och är öppen tre kvällar i veckan. Du arbetar på schema och kommer att ha en del av din tjänstgöringstid förlagd där. Övrig tid arbetar du dagtid med bl a individuella stödinsatser samt med före...
2022-05-09 2022-05-22
Bollebygds kommun, Töllsjöskolan Lärare i Idrott och Hälsa Töllsjöskolan
Som lärare på Töllsjöskolan är ditt uppdrag att tillsammans med dina kollegor skapa goda förutsättningar för elevers kunskapsutveckling att nå läroplanens och kursplanernas mål. Du är väl förtrogen med att arbeta utifrån pedagogiska planeringar och du genomför en kvalitativ undervisning som utgår från våra styrdokument. I ditt arbete ingår ansvar för planering, genomförande, dokumentation samt utvärdering av verksamheten. Du arbetar också för att skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö för våra elever. Du är ensam lärare i idrott på Töllsj...
2022-05-09 2022-05-22
Bollebygds kommun, Bollebygdsskolan 7-9 Speciallärare till Bollebygdskolan 7-9
Vi söker en kunnig och engagerad speciallärare som tillsammans med övriga lärare och speciallärare ska ansvara för elevernas undervisning och utveckling mot kunskapskraven. Som speciallärare förväntas du att jobba både med barn i behov av särskilt stöd och ha en stödjande funktion samt handleda såväl arbetslag som enskilda pedagoger. Du kommer bland annat att genomföra kartläggningar och utredningar om särskilt stöd samt skriva ÅP. Med dina kunskaper om pedagogiska teorier och förhållningssätt stimulerar du till utveckling och lärande. Du ...
2022-05-06 2022-05-26
Bollebygds kommun, IFO Resurs Behandlingspedagog/Anhörigkonsulent
Tjänsten är inriktad till anhöriga för målgrupper inom verksamhetsområdet där ditt uppdrag är att tillsammans med enhetschef implementera och utveckla modeller för anhörigstöd. Då tjänsten är nyinrättad kommer du bevaka och utveckla området och även samverka med kommunens befintliga anhörigstödjare som är inriktade mot äldre. Du kommer också att vara en aktiv part i för tjänsten relevanta lokala och regionala nätverk. Med anhörigstöd menas olika former av insatser som syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta den anhöriges situ...
2022-05-04 2022-05-22
Bollebygds kommun, Bollebygdsskolan F-6 Slöjdlärare Bollebygdskolan
Som slöjdlärare ska du ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. Du ska bidra till att väcka elevers nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt. Du skall även utveckla miljömedvetenhet hos eleverna då detta ingår i ämnet. I takt med att slöjdämnets läroplaner förändrats har fokus på hantverkstekniker kompletterats med flera andra områden, exempelvis; slöjden i samhället, slöjd och digitala redskap, estetis...
2022-05-03 2022-05-27
Bollebygds kommun, Bollebygdsskolan F-6 Mellanstadielärare Bollebygdskolan
Som lärare på mellanstadiet är du ansvarig för elevernas lärande och utveckling. Du är nyfiken och kreativ och vill inspirera och utmana eleverna i deras lärande. Tillsammans med eleverna skapar du en miljö som inbjuder till lärande. Tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget kommer du att ansvara för att planera och undervisa eleverna i arbetslaget. Du kommer att stödja eleverna i deras lärande och utveckling samt samverka med vårdnadshavarna i syfte att eleven skall lyckas.
2022-05-03 2022-05-27
Bollebygds kommun, Förskola Timvikarier till förskolorna i Bollebygds kommun
Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten så det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner. Här får du möjlighet att möta många människor, uppleva flera olika arbetsplatser, knyta kontakter samt skaffa dig värdefulla erfarenheter och referenser för framtida arbete. Du får möjlighet att arbeta på flera av våra förskolor under kortare eller längre uppdrag. Vi ser gärna att du kan ställa upp med kort varsel när vi ringer, även om du får ett samtal från oss tidigt på morgonen.
2022-04-06 2022-06-01
Bollebygds kommun, Bemanningsenheten Semestervikarier till äldreomsorg och funktionsnedsättning
Du ansvarar tillsammans med övrig personal för att brukarna får den omvårdnad och omsorg som de behöver. Som medarbetare hos oss skall du kunna motivera och stimulera de vi stödjer utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Arbetet innebär att ge god omsorg, service och omvårdnad genom att se det friska hos våra brukare. Vi arbetar med ett värderingsstyrt förhållningssätt och vill att våra brukare skall ha ett meningsfullt liv. I hemtjänsten arbetar du direkt i brukarens boende och arbetsuppgifterna består bland annat av ...
2022-03-14 2022-05-31