Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bollebygds kommun, IFO Vuxen Socialadministratör
Socialadministratören skall ansvara för den verkställighet som följer med sociala bostadskontrakt. Det kan t ex röra sig om besiktning av lägenheter vid in-, och utflytt, hantering av nyckelkvittenser, att vara andrahandshyresgästernas kontakt i frågor som rör bostaden etc. Tjänsten innebär att du har ett dokumentationsansvar jml SOSFS 2014:5, varför du behöver ha förmåga till att föra en social dokumentation i klientjournal. Arbetet innebär enskilda klientmöten samt samverkan med interna och externa aktörer. Socialadministratören skall inte h...
2021-07-21 2021-08-15
Bollebygds kommun, Bollebygdsskolan F-6 Lärare i Idrott och Hälsa till Bollebygdskolan 4-6
Som lärare på Bollebygdskolan är ditt uppdrag att tillsammans med dina kollegor skapa goda förutsättningar för elevers kunskapsutveckling att nå läroplanens och kursplanernas mål. Du är väl förtrogen med att arbeta utifrån pedagogiska planeringar och du genomför en kvalitativ undervisning som utgår från våra styrdokument. I ditt arbete ingår ansvar för planering, genomförande, dokumentation samt utvärdering av verksamheten. Du arbetar också för att skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö för våra elever. Du är ensam lärare i idrott på 4-6 ...
2021-07-09 2021-08-01
Bollebygds kommun, Nolåns förskola Är du förskollärare, se hit!
Vi kan erbjuda dig varierande och utvecklande arbetsuppgifter där det finns stora möjligheter för dig att utvecklas i organisationen. Du kommer att få jobba i en stimulerande miljö med många kompetenta arbetskamrater. Som förskollärare är du delaktig i den pedagogiska utvecklingen. Du kommer att ingå i en engagerad och mångsidig personalgrupp bestående av förskollärare och barnskötare. Vi har nya rymliga lokaler. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera, genomföra, dokumentera samt utveckla det pedagogiska arbetet. Vårt mål på...
2021-06-23 2021-08-15
Bollebygds kommun, VA/Gata enheten Samordnare sökes
Om du har teknisk bakgrund, några års erfarenhet av liknande jobb och vill arbeta med såväl operativa som strategiska VA-frågor kommer du att trivas hos oss. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och du har goda möjligheter till personlig utveckling och att i stor utsträckning påverka ditt eget arbete. En mindre del av tjänsten kan vara att bistå vår avfallsenhet i diverse frågor. I rollen som samordnare ansvarar du för att planera, samordna och stötta i det dagliga arbetet i nära dialog med medarbetarna på enheten. Detta innefattar bland ann...
2021-06-21 2021-08-08
Bollebygds kommun, Socialförvaltningen Enhetschef till hemtjänst
Vi söker dig som vill få möjlighet att vara en närvarande chef för en grupp om ca 40 medarbetare. Tillsammans med medarbetarna skapar du engagemang och möjlighet till självutvecklande grupper för att insatserna till den enskilde håller god kvalité samt att de utformas utifrån individens behov och önskemål. För att lyckas med uppdraget är det viktigt att du är en person som kan och vågar bemöta medarbetare och hjälpa dem utvecklas på ett positivt sätt. Rollen som enhetschef är mångfacetterad och du kommer att ha ett övergripande ansvar för per...
2021-06-21 2021-08-22
Bollebygds kommun, Bygg- och miljö Vi söker en miljöinspektör - är du den vi söker?
Vi söker dig som vill arbeta med enskilda avlopp och övrig miljöfarlig verksamhet inom miljöbalkens område. Tjänsten innebär att du kommer att arbeta med såväl tillsyn och inventering som med tillstånd och anmälningar vad gäller enskilda avlopp. Utifrån din kompetens och erfarenhet, men även kopplat till enhetens behov, kommer även andra delar inom miljöbalkens område att ingå. I arbetet ingår rådgivning, service till kommunens invånare och företag samt hantering av inkommande ärenden och uppsökande tillsynsarbete. Viss administration ingår i ...
2021-06-15 2021-08-08
Bollebygds kommun Bollebygd kommun söker förvaltningschef till socialförvaltningen
Du har ett övergripande ansvar att leda och utveckla förvaltningens verksamhet enligt kommunens vision och mål. Du leder och ansvarar för verksamheten inför socialnämnden. I uppdraget ingår också att samverka med andra kommuner och myndigheter, delta i regionala nätverk och samverka med övriga förvaltningar i kommunen. Du förväntas anpassa organisationen på ett hållbart sätt i förhållande till en ökad efterfrågan på kommunala tjänster då kommunen förväntas fortsätta växa de kommande åren. Du brinner för och vill arbeta med strategiska, förv...
2021-06-10 2021-08-08
Bollebygds kommun, Ekonomiavdelningen Vi söker dig som vill arbeta med upphandlingar
Bollebygds kommun har påbörjat en omställning av upphandlingsverksamheten och kommer som ett led i det inrätta en centralt placerad upphandlartjänst på kommunstyrelsens ekonomiavdelning. Som upphandlare arbetar du självständigt och ingår i ett team bestående av kommunjurist/upphandlingsansvarig samt administratör, tillsammans utgör ni kommunens upphandlingsfunktion. Du är ansvarig för de formella delarna av upphandlingarna och står för kvalitetssäkring av upphandlingsdokument. Du kommer främst genomföra upphandlingar för samhällsbyggnadsförva...
2021-06-02 2021-08-08
Bollebygds kommun, Bemanningsenheten Bemanningsenheten söker timvikarier
Du ansvarar tillsammans med övrig personal för att brukarna får den omvårdnad och omsorg som de behöver. Hemtjänsten: I hemtjänsten arbetar du direkt i brukarens boende och arbetsuppgifterna består bland annat av omvårdnad, hushållsnära arbete samt hälso- och sjukvårdsuppdrag enligt delegering från sjuksköterska. Du arbetar enligt genomförandeplaner som upprättas utifrån biståndsbeslut och i samråd med brukaren. Målet är att våra brukare får ett individanpassat stöd som bidrar till ökad livskvalitet och i arbetet har vi fokus på ett professione...
2021-05-24 2021-07-31