Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bollebygds kommun, Fastighet och service Drifttekniker till vår Fastighetsavdelning sökes!
Som Drifttekniker är du ansvarig för tekniken i byggnaderna, och arbetar tätt ihop med Samordnare Fastighet. Du ansvarar för service, underhåll och felavhjälpning på de tekniska installationerna så som ventilations-, värme-, och elsystem, och är delaktig i arbetet med energiuppföljning och energioptimering på beståndet. Du säkerställer att besiktningsanmärkningar efter exempelvis OVK och andra myndighetsbesiktningar åtgärdas, och du är anläggningsskötare för fastigheternas brandlarmsystem. Du administrerar även kommunens passagesystem ARX och i...
2021-05-11 2021-05-26
Bollebygds kommun, Fastighet och service Projektledare bygg till vår fastighetsavdelning sökes
För tjänsten söker vi en ansvarsfull och positiv person med vilja, engagemang och förmåga att utveckla sig själv och sitt arbete. Periodvis är arbetet intensivt, vilket kräver att du har god förmåga att prioritera och arbeta strukturerat. Rollen innebär ansvar för projekt, från start till avslut. Projektledarrollen innebär många externa och interna kontakter i olika forum, till exempel med myndigheter, entreprenörer, konsulter och kollegor inom kommunen. Upprättande av tjänsteskrivelser samt kortare föredrag i de politiska konstellationerna för...
2021-05-11 2021-05-26
Bollebygds kommun, Hemsjukvården Arbetsterapeut till Bollebygds kommun
Du kommer att arbeta med rehabilitering för personer inskrivna i hemsjukvården, i ordinärt eller särskilt boende. Sedvanliga arbetsuppgifter ingår så som hjälpmedelsförskrivning och intygsskrivning vid bostadsanpassningsärenden. Ditt arbetsområde kommer även omfatta ansvar för LSS och psykisk ohälsa. Dessutom blir du delaktig i att bygga upp och utveckla vår förebyggandeenhet tillsammans med övriga teamet. Arbetet utförs i nära samarbete med övriga yrkeskategorier inom kommunen. Handledning och utbildning av omvårdnadspersonal mot ett rehabili...
2021-05-03 2021-05-30
Bollebygds kommun, Område funktionsnedsättning Personlig assistent
Det personligt utformade stödet ska ge den funktionsnedsatta möjlighet att som andra i samhället kunna studera, delta i fritidsverksamhet, få möjlighet till eget boende m.m. Personer som har stöd av en personlig assistent ska även kunna få stöttning med de grundläggande behoven så som personlig hygien, måltider, klä av och på sig, att kommunicera med andra etc. Information från brukaren: Hej! Jag är en tjej på 22 år som fick Wilsons sjukdom vid 16 års ålder. Jag går andra året på Riksgymnasiet i Angered och stortrivs. Jag har mycket humor oc...
2021-04-29 2021-05-16
Bollebygds kommun, Bollebygdsskolan F-6 Lärare i fritidshem / fritidspedagog till Bollebygdskolan F-3
Som lärare i fritidshem/fritidspedagog är du ansvarig för elevernas lärande och utveckling under sin tid i fritidshemmet. Du är nyfiken och kreativ och vill inspirera och utmana eleverna i deras lärande. Tillsammans med eleverna skapar du en miljö som inbjuder till lärande och lek, kreativitet och rekreation. Tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget kommer du att ansvara för att planera och genomföra fritidshemsaktiviteter. Du kommer att stödja eleverna i deras lärande och utveckling samt samverka med vårdnadshavarna i syfte att göra de...
2021-04-23 2021-05-16
Bollebygds kommun, VA/Gata enheten Drifttekniker till vår va/gatuenhet
Då vi är en liten enhet så är arbetsuppgifterna av mycket blandad karaktär men består i huvudsak av drift och förebyggande underhåll av våra va-anläggningar. Arbetet är mycket varierande och möjligheterna att påverka sitt arbete är goda. I tjänsten kommer du att vara delaktig i mindre och större projekt rörande våra va-anläggningar och det är meriterande om du har erfarenhet av detta. Beredskap med inställelsetid på en timma ingår i tjänsten.
2021-04-23 2021-05-16
Bollebygds kommun, HR-avdelningen HR-systemadministratör
Vi söker en engagerad kollega med stort hjärta och starkt driv som vill arbeta med HR systemadministration. I rollen som HR-systemadministratör ingår arbetsuppgifter som administration, förvaltning och utveckling av våra verksamhetssystem som tex WinLAS, Actiway, KIA, rekryteringssystemet, Adato och Novi. Du är vår kontaktperson mot systemleverantörerna. Du kommer också att arbeta med att ta fram statistiken till våra uppföljningsrapporter och vidareutveckla våra arbetssätt i våra HR system tillsammans med våra lönespecialister/systemförvaltare...
2021-04-23 2021-05-16
Bollebygds kommun, Bollebygdsskolan 7-9 Lärare i MA/NO till Bollebygdskolan 7-9
Undervisning i Ma/No för åk 7-9 och klassföreståndarskap ingår.
2021-04-23 2021-05-16
Bollebygds kommun, Bollebygdsskolan 7-9 Speciallärare med inriktning matematik
Vi söker en kunnig och engagerad speciallärare som tillsammans med övriga lärare samt specialpedagog ska ansvara för elevernas undervisning samt matematikutveckling. Som speciallärare förväntas du att jobba både med barn i behov av särskilt stöd samt som speciallärare med stödjande uppdrag, alternativt som specialpedagog, att handleda såväl arbetslag som enskilda pedagoger. Du kommer att genomföra pedagogiska kartläggningar och utredningar och med dina kunskaper om pedagogiska teorier och förhållningssätt stimulerar du till utveckling och lär...
2021-04-23 2021-05-16
Bollebygds kommun, Bollebygdsskolan F-6 Slöjdlärare inriktning textil till Bollebygdskolan 4-6
Som slöjdlärare ska du ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. Du ska bidra till att väcka elevers nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt. Du skall även utveckla miljömedvetenhet hos eleverna då detta ingår i ämnet. I takt med att slöjdämnets läroplaner förändrats har fokus på hantverkstekniker kompletterats med flera andra områden, exempelvis; slöjden i samhället, slöjd och digitala redskap, estetis...
2021-04-20 2021-05-16