Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bollebygds kommun, Eriksgårdens förskola Vi söker förskollärare till Eriksgårdens förskola i Bollebygd Kommun
Vi kan erbjuda dig varierande och utvecklande arbetsuppgifter där det finns stora möjligheter för dig att utvecklas i organisationen. Du kommer att få jobba i en stimulerande miljö med många kompetenta arbetskamrater. Som förskollärare är du delaktig i den pedagogiska utvecklingen. Du kommer att ingå i en engagerad och mångsidig personalgrupp bestående av förskollärare och barnskötare. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera, genomföra, dokumentera samt utveckla det pedagogiska arbetet. Vårt mål på förskolan är att alla barn...
2023-02-08 2023-02-28
Bollebygds kommun, Bollegårdens äldreboende Omvårdnadspersonal till Bollegårdens Äldreboende
På äldreboendet utför du vård- och omsorgsarbete på boendet med inriktning somatisk vård och även till viss del vård för personer med demenssjukdom. Som omvårdnadspersonal hos oss ska du ha kunskap om och agera utifrån de lagar och regler som styr verksamheten. Du möter och stödjer brukarna utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Arbetet innebär att ge god omsorg, service och omvårdnad genom att se det friska hos våra brukare. Vi arbetar aktivt med kontaktpersonal.
2023-02-08 2023-02-22
Bollebygds kommun, Hemtjänsten Undersköterska Hemtjänst
I arbetet som undersköterska i hemtjänsten utmanas du med roliga arbetsuppgifter direkt i ordinärt boende. Det är ett flexibelt och omväxlande arbete där du möter brukare som har behov av olika service och omvårdnadsinsatser. Målet är att våra brukare får ett individanpassat stöd som bidrar till livskvalitet där vi har fokus på ett respektfullt bemötande. Du arbetar utifrån genomförandeplaner som upprättas utifrån biståndsbeslut och i samråd med brukarna. I arbetsuppgifterna ingår kontaktmannaskap, dokumentation, hälso- och sjukvårdsuppdrag sam...
2023-02-03 2023-02-28
Bollebygds kommun, Personlig assistans/LSS Personlig assistent
Det personligt utformade stödet ska ge individen möjlighet att som andra i samhället kunna studera, delta i fritidsverksamhet, få möjlighet till eget boende m.m. Personer som har stöd av en personlig assistent ska även kunna få stöttning med de grundläggande behoven så som personlig hygien, måltider, klä av och på sig, att kommunicera med andra etc. Information från brukaren: Hej! Jag är en tjej på 23 (snart 24) år som fick Wilsons sjukdom vid 16 års ålder. Jag går fjärde året på Riksgymnasiet i Angered och stortrivs. Jag har mycket humor o...
2023-02-02 2023-02-23
Bollebygds kommun, Hemsjukvården Är du sjuksköterska - se då hit!
I denna tjänst ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där vårt arbete präglas av lika värde, omtanke och professionellt förhållningssätt. Samarbetet med kollegorna i sjukskötersketeamet är centralt och du förväntas även ha nära kontakt med såväl interna som externa aktörer såsom omvårdnadspersonal, rehabiliteringspersonal och myndigheter. Dokumentation sker i Procapita.
2023-02-01 2023-02-22
Bollebygds kommun, Måltidsverksamheten Vi söker måltidsbiträde till vår pool!
I rollen som måltidsbiträde är du involverad i arbetsuppgifter i köket; allt från laga måltider tillsammans med kocken, hålla rent, städa, diska och servera mat. Vi erbjuder hög service och kvalitet till våra kunder, vilket bl.a. innebär god och säker mat samt ett gott bemötande. Du har en tillhörighet till kommunens största kök Bollebygdskolans kök.
2023-01-26 2023-02-09
Bollebygds kommun, Park/avfalls enheten Parkarbetare för sommarvikariat
Som parkarbetare arbetar man både självständigt och i nära samarbete med kollegorna. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och styrs till stor del av årstiderna. I arbetsuppgifterna ingår gräsklippning, ogräsrensning, plantering, beskärning av träd och buskar, röjning av tätortsnära natur, trädfällning samt skötsel och städning av badplatser, lekplatser och allmänna ytor. Focus på denna anställning kommer vara att tillse att kommunens gräsytor är klippta. Men även delar av de andra uppgifterna kan tillkomma. Man har ansvar för att hålla de...
2023-01-25 2023-02-15
Bollebygds kommun, Måltidsverksamheten Bollebygdskolans kök söker kock!
Nu söker vi dig som är utbildad kock och som vill anta den roliga och utvecklande utmaningen att arbeta vårt största kök, Krokdal/Bollebygdskolans kök, där vi dagligen tillagar ca 1 000 portioner. Vi tillagar och serverar mat till barn i förskolor, Bollebygdskolan f-9 samt till pedagoger och övrig personal. Som kock hos oss lagar du mat med fina råvaror. Med god kunskap om mat och matlagning lagar du god mat tillsammans med övriga medarbetare i köket. Tillsammans erbjuder vi hög service och kvalitet till våra kunder, vilket bl.a. innebär närin...
2023-01-25 2023-02-08
Bollebygds kommun, Elevhälsa Skolsköterska till Elevhälsan
Som skolsköterska arbetar du utifrån basprogrammet för EMI (elevhälsans medicinska insats) Övriga arbetsuppgifter består bland annat av att medverka vid läkarmottagningar, öppen mottagningsverksamhet och att vara med och utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på skolan. Som skolsköterska är du en viktig del av skolans elevhälsoteam och du kommer att samarbeta med både personal, elever och föräldrar, men även med andra verksamheter utanför skolan. Allt för att skapa en skolmiljö som främjar hälsa, lärande och trygghet för eleverna....
2023-01-17 2023-02-26
Bollebygds kommun, Socialförvaltningen Verksamhetschef äldreomsorg & hemsjukvård
Som verksamhetschef har du totalansvar för verksamhet, ekonomi, arbetsmiljö och personal inom verksamhetens ansvarsområde, utifrån de politiska målsättningarna. Du ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp. Verksamhetschefen arbetsleder 7 enhetschefer inom Äldreomsorg och Hemsjukvård & förebyggande verksamhet. Du skapar tillsammans med din ledningsgrupp goda förutsättningar för ett hållbart ledarskap för chefer, ledare och medarbetare inom ditt verksamhetsområde. I denna roll kommer du vara viktig i det strategiska utvecklingsarbetet och du ko...
2023-01-17 2023-02-27
Bollebygds kommun, Ekonomiavdelningen Support-tekniker till vår IT-enhet
Du kommer att tillhöra IT-enheten där din främsta uppgift är att serva all intern personal, vilket innefattar mottagande och registrering av inkommande ärenden via telefon, mejl och ärendehanteringssystem. Hjälpa till med hårdvaru- och arbetsplatsinstallationer samt felsökning av olika slag. Vi arbetar främst med att lösa problem i första linjen. Vi önskar att du har en bred teknisk kompetens då arbetsuppgifterna inkluderar allt från enklare till mer komplexa ärenden. Användarnas plattform är baserad på Windows 10, Office 365 samt mailsystem...
2023-01-16 2023-02-10
Bollebygds kommun, Bemanningsenheten Semestervikarier till äldreomsorg
Du ansvarar tillsammans med övrig personal för att brukarna får den omvårdnad och omsorg som de behöver. Som medarbetare hos oss skall du kunna motivera och stimulera de vi stödjer utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Arbetet innebär att ge god omsorg, service och omvårdnad genom att se det friska hos våra brukare. Vi arbetar med ett värderingsstyrt förhållningssätt och vill att våra brukare skall ha ett meningsfullt liv. I hemtjänsten arbetar du direkt i brukarens boende och arbetsuppgifterna består bland annat av ...
2022-12-27 2023-02-28