Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Omsorg i Bjuv AB Fysioterapeut Omsorg i Bjuv
Som fysioterapeut i Omsorg i Bjuv ingår du i vårt rehabteam som består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor. Du ett övergripande rehabiliteringsansvar och skapar viktiga förutsättningar för patienten att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt genom bland annat rehabilitering, träning och hjälpmedelsförskrivning. I ditt ansvar ligger att bedöma rehabiliteringsbehov, ta fram rehabplaner, rekommendera lämplig träning och vid behov finna kompensatoriska hjälpmedel. Vi dokumenterar enligt ICF och KVÅ i journal...
2024-02-23 2024-03-10
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Söderåsen i Bjuv
Vi ser nu fram emot att välkomna dig som är utbildad sjuksköterska, alternativt distriktsjuksköterska. I arbetet på vårdcentralen ingår det att driva en egen mottagning, telefonrådgivning och triagemottagning. Om önskemål finns för personlig utveckling kommer det finnas stora möjligheter för det. Vi har regelbundna gemensamma personalmöten och yrkesträffar, vilket bidrar till att vi utvecklar gemensamma mål. Genom ett ständigt pågående utvecklings- och förbättringsarbete finns det möjlighet för dig som medarbetare att vara med och driva verks...
2024-02-16 2024-03-08
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan Vikariat lärare Svenska/SvA åk 7-9
Som lärare på Jens Billeskolan ansvarar du för undervisning inom svenska/SvA tillsammans med två andra kollegor. Är du behörig inom ämnet SvA ses det som merediterande. Din undervisning utgår från planering, genomförande, bedömning och utveckling. I tjänsten ingår även mentorskap tillsammans med en eller flera kollegor i arbetslaget. Du kommer till ett engagerat och utvecklingsinriktat arbetslag som arbetar för alla elevers utveckling och välmående.
2024-02-15 2024-02-25
Omsorg i Bjuv AB Sommarvikarier sökes till LSS och Socialpsykiatri i Bjuvs kommun
Vår verksamhet är omväxlande och passar dig som är nyfiken, gillar utveckling och att möta människor. Vi arbetar för att skapa självständighet hos de personer vi arbetar för, vilket innebär att vi ser till varje individs behov och möjligheter. Vi söker nu sommarvikarier inom Område Funktionsstöd (LSS) och Socialpsykiatrin (SoL). Inom LSS kan du arbeta på gruppboende, serviceboende/boendestöd, korttidsvistelse/korttidstillsyn, daglig verksamhet eller inom personlig assistans. Här arbetar du med att ge personer ett individuellt och pedagogiskt s...
2024-02-14 2024-03-31
Bjuvs Kommun, Socialförvaltningen Förvaltningsjurist
Arbetsuppgifterna innefattar att ge juridiskt stöd till verksamheterna kopplade till frågor avseende bl.a. avtal och upphandling, sekretessprövning och utlämning av allmänna handlingar, förvaltningsrättsliga och kommunalrättsliga frågor samt informationssäkerhet och GDPR lagstiftning. I arbetsuppgifterna ingår även att vid behov skriva utredningar och tjänsteskrivelser till socialnämnden. Du kommer också som förvaltningsjurist vara förvaltningens juridiska kompetens och expertis och tillsammans med övriga medarbetare arbeta med processer såsom...
2024-02-13 2024-03-17
Bjuvs Kommun, Socialförvaltningen Projektledare IBIC
• Företräda IBIC och dess implementering • Ingå i styrgruppen för införandet av IBIC • Ta fram en projektplan • Leda arbetet av implementeringen av IBIC • Ta fram/genomföra information och kompetenshöjande insatser om IBIC för anställda och chefer i hela socialförvaltningen och Omsorg i Bjuv. Kompetenshöjande insatser avser även omfatta dokumentationskompetens och kompetens i möten/ samtal. • Ge löpande stöd till verksamheterna. • Göra en uppföljning och rapport med förslag om hur ett fortsatt arbete med implementering/utveckling kan ske....
2024-02-12 2024-03-10
Bjuvs kommun, Elevhälsan Skolpsykolog
Som skolpsykolog medverkar du i skolans lokala elevhälsoarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå i enlighet med skollag, socialstyrelsens och skolverkets vägledning för elevhälsa. Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål genom hälsofrämjande och förebyggande insatser. Andra förekommande arbetsuppgifter är rådgivning, konsultation/handledning och utredning . Skolpsykologen bidrar dessutom med psykologisk kunskap i organisations- och utvecklingsfrågor genom metodutveckling, kartläggning, utvärdering oc...
2024-02-09 2024-03-25
Omsorg i Bjuv AB Sjuksköterska till hemsjukvården i Bjuv
Som sjuksköterska i Omsorg i Bjuv ingår du i vår sjuksköterskeverksamhet och har omvårdnadsansvar för patienter i ordinärt boende eller på särskilt boende. I ditt arbete utgår du från patientens behov och ditt arbetssätt präglas av engagemang och lyhördhet. Som sjuksköterska har du en viktig roll att samordna hälso- och sjukvården utifrån individens behov. Du samverkar med närstående, ansvarig läkare, rehab- personal och andra kontakter. Som sjuksköterska hos oss blir du en del i en grupp av sjuksköterskor arbetar nära varandra. Här finns det e...
2024-02-05 2024-03-10
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan Timvikarie till fritidshem, Jens Billeskolan
Fritidshem, även kallat fritids, är en pedagogisk verksamhet för elever mellan 6-13 år. På fritidshemmet kan elever vara under den del av dagen då de inte är i skolan men även under loven. Vi söker nu timanställda vikarier som med kort varsel kan hoppa in och arbeta på vårt fritidshem. Som timvikarie hos oss får du prova på arbetet som fritidspedagog. Arbetet som vikarie är omväxlande och roligt. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet ska även samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan f...
2024-01-18 2024-02-29