Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bjuvs kommun, Handikapp- och psykiatriomsorgen och sjuksköterskor Enhetschef, Vård och omsorg
Uppdraget som enhetschef innebär att enligt en tydlig process arbeta och sätta mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter inom verksamheterna daglig verksamhet, korttidstillsyn och korttidsvistelse utifrån LSS. Du ska inom de ekonomiska ramarna bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån den enskildes behov i fokus. I din roll leder du medarbetarna och är deras stöd i det dagliga arbetet. En viktig del i ditt arbete är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö samt bidra till fortsatt utveckling av verksamhet...
2021-02-26 2021-03-23
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Lärarassistent Varagårdsskolan
VI söker två lärarassistenter som vill jobba med barn och ungdomar i skolan och vara ett stöd både i och utanför klassrummen. Som lärarassistent blir du en del av det pedagogiska sammanhanget på skolan. Lärarassistenter hjälper till med att skapa en trygg och stabil miljö i skolan. Du tillhör vår stödverksamhet Sigma och kan arbeta på hela skolan med olika uppdrag utifrån behov som uppstår efterhand. Uppdraget i stödverksamheten kan både handla om att vara ett administrativt stöd för lärare och dels som stöd för läraren i klassrum. Det kan ...
2021-02-25 2021-03-11
Bjuvs kommun, Elevhälsan Psykolog till Centrala Elevhälsan, Bjuvs kommun
Som skolpsykolog planerar och ansvarar du för elevhälsans psykologiska insats vid respektive skola i samförstånd med rektor och elevhälsochef i enlighet med skollag, Socialstyrelsens och Skolverkets vägledning för elevhälsa. Du kommer att arbeta i nära samarbete med psykologisk ledningsansvarig och kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av den psykologiska delen i elevhälsan. Eftersom du ingå...
2021-02-22 2021-03-14
Bjuvs kommun, Socialtjänst barn, unga och familj Socionom inom familjehemsvård
Vi strävar efter att alla i teamet ska kunna klara av att vara både barnsekreterare och familjehemssekreterare. Vi blir då mer flexibla och kan utgå från barnets behov. Arbetsuppgifterna som barnsekreterare/familjehemssekreterare ska leda till att barnet får en god omsorg och goda möjligheter att utvecklas. Detta gör du genom att: - Utreda, rekrytera, utbilda och handleda familjehem - Arbeta med samspelet mellan barn och familjehemsföräldrar - Arbeta för att barnet ska få verktyg att hantera sin situation och sitt mående och att få ihop sin...
2021-02-19 2021-03-07
Bjuvs kommun, Tekniska förvaltningen Parkarbetare säsong
Du kommer att arbeta inom ett par områden inom grönyteskötsel och/eller underhåll av gator. Arbetsuppgifterna består av ogräsrensning, beskärning, avverkning, gräsklippning, häckklippning, lagning av potthål eller uppsättning av skyltar. Även bevattning, plantering av perenner, sommarblommor, buskar och träd förekommer.
2021-01-27 2021-02-26
Bjuvs kommun, Äldreomsorg och rehabilitering Undersköterskor till hemtjänsten i Bjuv skommun
Hemtjänsten i Bjuvs kommun behöver utöka sin personalstyrka med ett antal tillsvidare, månads och - timanställda och vi söker dig som brinner för att arbeta med äldre personer. Arbetet inom äldreomsorgen i Bjuv innebär att hjälpa äldre i deras vardag genom att ge god omvårdnad och service utifrån individuella behov. Vi erbjuder en god introduktion och dagar för bredvidgång. Schemalagd arbetstid dag/kväll och helg. I arbetet ingår delegerade vårduppgifter och dokumentation därav krav på god datorvana och att du behärskar språket i tal och sk...
2021-01-22 2021-02-28
Bjuvs kommun, Äldreomsorg och rehabilitering Sommarvikarier inom äldreomsorgen
Arbetet inom äldreomsorgen i Bjuv innebär att hjälpa äldre i deras vardag genom att ge god omvårdnad och service utifrån individuella behov. Vi erbjuder en god introduktion och dagar för bredvidgång. Schemalagd arbetstid dag/kväll/helg och nätter. I arbetet ingår delegerade vårduppgifter och dokumentation därav krav på god datorvana och att du behärskar språket i tal och skrift.
2021-01-15 2021-05-31
Bjuvs kommun, Handikapp- och psykiatriomsorgen och sjuksköterskor Sommarvikarier till LSS/Socialpsykiatri
Arbetet inom LSS/Socialpsykiatrin i Bjuvs kommun innebär att stödja personer med funktionsvariation genom att ge god omvårdnad och service utifrån individuella behov. Vi erbjuder en god introduktion och dagar för brevidgång. Det är schemalagd arbetstid dag/kväll/helg samt nätter. På daglig verksamhet är arbetstiden förlagd till dagtid. Vi arbetar efter pedagogiska metoder och gemensamma förhållningssätt. I arbetet kan det ingå delegerade vårduppgifter och dokumentation därav krav på god datorvana och att du behärskar språket i tal och skrift. ...
2020-12-15 2021-05-31