Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bjuvs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Trygghetsvärd semestervikariat
Som trygghetsvärd ligger du organisatoriskt under kommunstyrelsens förvaltning och tillhör kommunens planeringsavdelning. Du arbetsleds av kommunens trygghetssamordnare. Uppdraget är varierande och ett arbetspass är inte det andra likt. Du arbetar för att skapa en ökad känsla av trygghet i kommunen och ditt främsta arbetsverktyg är ditt sätt att kommunicera, skapa kontakt och relationer. Ditt arbete är rörligt och uppsökande i offentliga miljöer runt om i kommunen och planeras så att du som trygghetsvärd närvarar i verksamheter och på platser s...
2023-05-03 2023-06-04
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Vikariat Lärare i Musik 4-9 samt anpassad grundskola 7-9
På Varagårdsskolan F-9 går ca 550 elever och här arbetar en engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen. Varagårdsskolans vision är att vara en skola där alla, elever och personal, ska känna och verka för stolthet och välmående nu och i framtiden. Vi söker nu en lärare i musik för ett vikariat då våran musiklärare ska vara föräldraledig. Du kommer att undervisa i musik i årskurserna 4-9, i grundskolan och i 7-9 på anpassad grundskola. Mentorskap i klass delat med en kollega ingår i tjänsten. Att vara lärare och professionell pe...
2023-05-25 2023-06-16
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Skolsamordnare
Till Varagårdsskolan söker vi nu en skolsamordnare på 100%. Du kommer arbeta tätt tillsammans med rektor, biträdande rektorer och en skoladministratör. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat: - att vara administrativt stöd till skolledningen och övrig personal. - att vara ekonomistöd till skolledningen samt hantering av fakturor och beställningar (i samråd med skolledning). - samordning i STELLA (verktyg för incident och kränkningsrapportering). - att vara administrativt stöd i säkerhets- och lokalfrågor. - att vara skolledningen behj...
2023-05-23 2023-05-31
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan Biträdande rektor
Jens Billeskolan söker en biträdande rektor för F-9, vilket innebär ett delat ansvar för organisationen tillsammans med rektor. Du ingår i en ledningsgrupp som består av rektor och biträdande rektor för fritidshemmet. Tillsammans med skolans förstelärare, lagledare och spec.team organiseras och leds skolans utvecklingsarbete med fokus på ökad måluppfyllelse. Som biträdande rektor har du lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar. Du förväntas vara en verksamhetsnära chef som bygger goda relationer med såväl medarbetare och vå...
2023-05-20 2023-06-07
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan Grundlärare F-3
Som lärare på Jens Billeskolan ansvarar du för undervisning inom din årskurs. Din undervisning utgår från planering, genomförande, bedömning och utveckling. I tjänsten ingår även mentorskap tillsammans med en eller flera kollegor i arbetslaget. Du kommer till ett engagerat och utvecklingsinriktat arbetslag som arbetar för alla elevers utveckling och välmående.
2023-05-16 2023-06-04
Bjuvs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Planarkitekt vikariat
Vi söker nu en vikarie då en av våra duktiga planarkitekter ska vara föräldraledig. I ditt arbete som planarkitekt kommer du att arbeta med detaljplaner och du är ansvarig för hanteringen från förstudie till laga kraft. I arbetet ingår även viss planadministration. Hos oss så kommer du få helheten i vad det innebär att vara planarkitekt.
2023-05-15 2023-06-15
Bjuvs kommun, Arbete och Tillväxt och Vuxenutbildning Timvikarier till vuxenutbildningen sökes!
Är du lärarstudent, pensionär med erfarenhet av arbete inom skola eller bara ute efter extrajobb vid behov och kan hoppa in med kort varsel? Då ska du söka vikarietjänst hos oss! Vi söker dig som är intresserad av att vikariera vid behov inom ämnena matematik, svenska, engelska och svenska som andraspråk med inriktning mot grundläggande- och gymnasial nivå.
2023-05-11 2023-09-30
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Matte/no-lärare till mellanstadiet
På Varagårdsskolan F-9 går ca 570 elever och här arbetar en engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen. Varagårdsskolans vision är att vara en skola där alla, elever och personal, ska känna och verka för stolthet och välmående nu och i framtiden. I samband med att en av våra matte/no-lärare på mellanstadiet släpper sina mentorselever till högstadiet har hon valt att gå vidare till nya utmaningar. Vi söker därför en ämneslärare till mellanstadiet med behörighet i matte och no. Du kommer att undervisa i matte och no i två klasser ...
2023-05-11 2023-05-31
Bjuvs kommun, Bjuv Östra förskolor Förskollärare Bjuvs Kommun
Bjuvs kommun är inne i ett förändringsarbete med fokus på att skapa en likvärdig utbildning för barnen i vår kommun. Så har vi aldrig gjort förr - används som beröm, och vi söker dig, som är trygg i ditt pedagogiska ledarskap som förskollärare, där du utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vilket innebär att du implementerar teorin i praktiken och samtidigt är nyfiken på att utveckla undervisningen i förskolan. Vi arbetar aktivt med våra lärmiljöer där du, tillsammans med dina kollegor, skapar en undervisningsmiljö som är lust...
2023-05-09 2023-06-04
Bjuvs kommun, Ekeby skola Lärare i trä- och metallslöjd och textilslöjd åk 3-9 Ekeby skola!
I din roll som lärare arbetar du tillsammans med dina kollegor för att skapa teambaserad organisation, vilket innebär att arbetslaget har ett gemensamt ansvar för alla elever. I ditt arbete som slöjdlärare kommer du att undervisa elever från åk 3 till åk 9 i antingen trä och metallslöjd eller textilslöjd, mentorskap kan komma att ingå i tjänsten. Du arbetar i en stimulerande miljö i nära relation med barn, vårdnadshavare och kollegor. Du genomför undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och behov. Du arbetar med förmågorna i pedagog...
2023-05-08 2023-06-01
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Lärare i förskoleklass
På Varagårdsskolan F-9 går ca 570 elever och här arbetar en engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen. Varagårdsskolans vision är att vara en skola där alla, elever och personal, ska känna och verka för stolthet och välmående nu och i framtiden. Inför läsåret 23/24 genomför vi en omorganisation med fokus på ökad behörighet. En av våra pedagoger, tilltänkt för förskoleklass, har valt att gå vidare och vi söker därför en lärare med behörighet att undervisa i förskoleklass. Du kommer att ha ansvar för en av tre grupper i förskolekl...
2023-05-05 2023-06-02
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan Grundlärare 4-6
Som lärare på Jens Billeskolan ansvarar du för undervisning inom din årskurs. Din undervisning utgår från planering, genomförande, bedömning och utveckling. I tjänsten ingår även mentorskap tillsammans med en eller flera kollegor i arbetslaget. Du kommer till ett engagerat och utvecklingsinriktat arbetslag som arbetar för alla elevers utveckling och välmående.
2023-05-05 2023-05-28
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Lärare Ma-NO 7-9
Du ansvarar för att planera, undervisa och följa upp undervisningen i Ma/No för åk 7-9. Att arbeta som lärare och pedagog hos oss innebär att du ska ha höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Din undervisning är modern och kreativ och du hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. Som lärare på Varagårdsskolan ingår du i ett arbetslag med ansvar för mentorskap, undervisning och lärande med uppgifter enligt läroplan o...
2023-05-02 2023-06-02
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Ämneslärare till mellanstadiet
På Varagårdsskolan F-9 går ca 570 elever och här arbetar en engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen. Varagårdsskolans vision är att vara en skola där alla, elever och personal, ska känna och verka för stolthet och välmående nu och i framtiden. Inför kommande läsår jobbar vi hårt för att öka behörigheten ytterligare och vi söker därför en ämneslärare till mellanstadiet med behörighet i svenska, engelska och so. Du kommer att undervisa i svenska, engelska och so i båda våra klasser i åk 5. Du ansvarar för planering, genomförand...
2023-05-02 2023-06-02
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Klasslärare till lågstadiet - föräldravikariat
På Varagårdsskolan F-9 går ca 570 elever och här arbetar en engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen. Varagårdsskolans vision är att vara en skola där alla, elever och personal, ska känna och verka för stolthet och välmående nu och i framtiden. Under kommande läsår ska en av våra lärare vara föräldraledig och vi söker därför en klasslärare till lågstadiet, gärna med behörighet i språk- och so-ämnena. Du kommer att vara klasslärare i årskurs 2. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i dina ämn...
2023-05-02 2023-06-02
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Lärare Idrott och hälsa åk 4-9
Du ansvarar för att planera, undervisa och följa upp undervisningen i idrott och hälsa för åk 4-9. Att arbeta som lärare och pedagog hos oss innebär att du ska ha höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Genom din undervisning ger du eleverna möjlighet att testa på flera olika rörelseaktiviteter och en förståelse för hur ett aktivt friluftsliv kan se ut under årets olika årstider. Du arbetar för att skapa positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv hos eleverna, och en förståelse för vik...
2023-05-02 2023-06-02
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Slöjdlärare i grundskolan och anpassad grundskola (grundsärskola)
På Varagårdsskolan F-9 går ca 570 elever och här arbetar en engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen. Varagårdsskolans vision är att vara en skola där alla, elever och personal, ska känna och verka för stolthet och välmående nu och i framtiden. Inför läsåret 23/24 jobbar vi hårt för att öka behörigheten och vi söker därför en behörig slöjdlärare. Du bedriver undervisning i textilslöjd i grundskolan åk 5-7 samt i vår särskilda undervisningsgrupp på högstadiet. I anpassad grundskola åk 4-9 bedriver du undervisning i både trä- och...
2023-05-02 2023-06-02
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Lärare i Hemkunskap 7-9 samt anpassad grundskola 4-9
Du bedriver undervisning i hemkunskap i årskurs 6-9 samt .I ditt arbete har du klassansvar/mentorskap för en åk 9. Du samarbetar tätt med en kollega som också undervisar i hemkunskap. Skolan har två kök för undervisning och du och din kollega delar på klasserna och undervisar parallellt. Du kommer vara del i ett arbetslag och ett ämneslag. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. På Varagårdsskolan finns även Anpassad Grundskola åk 4-9( Tidigare Grundsärskolan). I tjänsten ligger även att undervisa 30% i hemkunskap för dessa eleve...
2023-05-02 2023-06-02
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Lärare spanska 6-9
Du ansvarar för att planera, undervisa och följa upp undervisningen i spanska för åk 6-9. Att arbeta som lärare och pedagog hos oss innebär att du ska ha höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Din undervisning är modern och kreativ och du hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. Som lärare på Varagårdsskolan ingår du i ett arbetslag med ansvar för mentorskap, undervisning och lärande med uppgifter enligt läroplan...
2023-05-02 2023-06-02
Bjuvs kommun, Tekniska förvaltningen Bjuvs kommun söker sommarkockar
Vi söker efter kockar för vikariat under sommaren. Som kock hos oss har du en fantastisk möjlighet att vara med och skapa mat- och måltidsglädje för våra barn, elever och äldre inom kommunen. Förutom ditt viktiga uppdrag att laga god och näringsriktig mat arbetar du med alla i köket förekommande arbetsuppgifter. Vi strävar efter att laga all mat från grunden och så nära serveringstillfället som möjligt, vi gör allt vi kan med de resurser vi har. Vi söker dels poolkock som kan arbeta på olika enheter eller fast placering under sommaren. Du t...
2023-04-16 2023-06-04
Omsorg i Bjuv AB Sommarvikarier sökes till LSS och Socialpsykiatri i Bjuvs kommun
Vår verksamhet är föränderlig och passar dig som gillar omväxling, utmaningar och att möta människor. Vi arbetar för salutogena och habiliterande förhållningssätt, vilket innebär att vi ser varje enskild individs tillgångar i sin helhet och fokuserar på de faktorer som har effekt på välmåendet. När du arbetar som sommarvikarie för Omsorg i Bjuv AB kan du arbeta inom något av följande områden; LSS Inom LSS kan du arbeta på boende, på korttidsvistelse/korttidstillsyn, på daglig verksamhet eller inom personlig assistans. Här arbetar du med att ge...
2023-01-17 2023-06-30
Omsorg i Bjuv AB Sommarvikarier sökes till Äldreomsorgen i Bjuvs kommun
Vår verksamhet är föränderlig och passar dig som gillar omväxling, utmaningar och att möta människor. Vi arbetar för salutogena och habiliterande förhållningssätt, vilket innebär att vi ser varje enskild individs tillgångar i sin helhet och fokuserar på de faktorer som har effekt på välmåendet. När du arbetar som sommarvikarie för Omsorg i Bjuv AB kan du arbeta inom något av följande områden; Hemtjänst Det finns två olika hemtjänstområden i Bjuvs kommun. Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du ska stötta personer med olika behov i deras hem...
2023-01-05 2023-06-30