Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan Grundlärare F-3
Som lärare på Jens Billeskolan ansvarar du för undervisning inom din årskurs. Denna tjänst riktas mot åk2. Din undervisning utgår från planering, genomförande, bedömning och utveckling. I tjänsten ingår även mentorskap tillsammans med en eller flera kollegor i arbetslaget. Du kommer till ett engagerat och utvecklingsinriktat arbetslag som arbetar för alla elevers utveckling och välmående.
2022-10-04 2022-10-23
Bjuvs kommun, Brogårdaskolan Modersmålslärare i tigrinja
Som modersmålslärare kommer du att arbeta med modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskolan på olika skolor i Bjuvs kommun. Modersmålsundervisning sker enligt kursplanen i ämnet modersmål i samtliga skolformer . Studiehandledning, som är stöd i ämnet på modersmålet, ges i samtliga ämnen i skolan. Du kommer i din roll som modersmålslärare att göra bedömningar och sätta betyg . Ditt arbete sker inom ramen av de statliga och kommunala styrdokumenten. Vi söker dig med modersmålet tigrinja.
2022-10-01 2022-10-29
Bjuvs kommun, Brogårdaskolan Modersmålslärare i Rumänska
Som modersmålslärare kommer du att arbeta med modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskolan på olika skolor i Bjuvs kommun. Modersmålsundervisning sker enligt kursplanen i ämnet modersmål i samtliga skolformer . Studiehandledning, som är stöd i ämnet på modersmålet, ges i samtliga ämnen i skolan. Du kommer i din roll som modersmålslärare att göra bedömningar och sätta betyg . Ditt arbete sker inom ramen av de statliga och kommunala styrdokumenten. Vi söker dig med modersmålet rumänska.
2022-10-01 2022-10-15
Bjuvs kommun, Ekeby skola Timvikarier, Ekeby skola
• Att vikariera innebär att du ersätter ordinarie personal och gör de flesta av den personens arbetsuppgifter. Som undervisande lärare möter du alla elever utifrån deras behov, förutsättningar, tänkande och vid behov samverkar du tidigt med mentor och/eller elevhälsan. Du skapar en god och nära pedagogisk relation till eleven. Du arbetar aktivt med gruppens sammanhållning. Du ska kunna följa instruktioner från ordinarie personal men samtidigt vara beredd att improvisera om det inte finns någon planering. Du ska skriva en kortare rapport t...
2022-09-29 2022-10-13
Bjuvs kommun, Ekeby skola Fritidspedagog, Ekeby skola
Som fritidspedagog hos oss arbetar du med att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Du ansvarar tillsammans med kollegor för att planera, genomföra och utveckla fritidsverksamheten i enlighet med läroplanens syfte. Som fritidspedagog ansvarar du för att ha tät samverkan med vårdnadshavarna och vid behov samverka med funktionerna i elevhälsoteamet, samt trygghetsteamet. Du ansvarar för att göra extra anpassningar fö...
2022-09-29 2022-10-27
Bjuvs kommun, Arbete och Tillväxt och Vuxenutbildning Yrkeslärare till vård- och omsorgsprogrammet, Lärcentrum Bjuv
Vuxenutbildningen på Bjuvs Lärcentrum erbjuder utbildningar såsom sfi, vuxenutbildning på grundläggande nivå, vuxenutbildning på gymnasial nivå och yrkesutbildningar. Vi söker nu en Yrkeslärare inom vård och omsorg som vill bli en del av vårt glada gäng här i Bjuv. Under våren 2023 kommer Bjuvs Lärcentrum att starta upp en kombinationsutbildning, med inriktning vårdbiträde/undersköterska i kombination med sfi/sva. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, undervisa och följa upp undervisningen. Uppdraget innefattar även samverkan med arbe...
2022-09-26 2022-10-09
Bjuvs Kommun, Socialförvaltningen Administratör med ekonomikompetens
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är ekonomiuppgifter med inköp, fakturahantering, diverse avstämningar mot socialförvaltningens verksamhetssystem, momsåtersökning och andra förekommande uppgifter kring ekonomi i kommunens socialförvaltning. Du kommer också vara en i ett team som förutom sina arbetsuppgifter har ett gemensamt uppdrag kopplat till viss service mot kommuninvånarna och intern service mot personal. Intern och extern kommunikation i olika digitala former, Posthantering och diarieföring,
2022-09-22 2022-10-07
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan Timvikare till fritidshem, Jens Billeskolan
Vi söker nu timanställda vikarier som med kort varsel kan hoppa in och arbeta på vårt fritidshem. Som timvikarie hos oss får du prova på arbetet som fritidspedagog. Arbetet som vikarie är omväxlande och roligt. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet ska även samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv. Personalen arbetar under skoltiden som en resurs i klassrummet och efter skolan fortsätter de tillsammans med eleverna i fritidshemmets trygg milj...
2022-09-21 2022-10-09
Bjuvs kommun, Tekniska förvaltningen Skolvaktmästare Jens Bille skolan
Älskar du barn samt brinner för att hjälpa till där du kan? Är du även praktiskt lagd och anser att du är allmänt händig? Då ska du fortsätta läsa för just nu söker vi en skolvaktmästare till Jens Bille skolan. Här kommer du vara spindeln i nätet och hjälpa skolan samt lärare med det de behöver i vardagen. Din dag kan variera mellan att flytta möbler, laga saker som inte fungerar, underhålla skolan till att sitta i möte med resterande av dina kollegor. Arbetsuppgifter så som hantering av felanmälningar och avvikelser, beställning av åtgärder, ...
2022-09-21 2022-10-12
Omsorg i Bjuv AB, HSL Sjuksköterska till särskilt boende
Vi söker dig sjuksköterska som vill jobba på särskilt boende. Här hjälper vi våra äldre att leva ett gott och meningsfullt liv, trots ålderssvaghet, demenssjukdom eller andra åldersrelaterade sjukdomar. I ditt arbete utgår du från patientens behov och ditt arbetssätt präglas av engagemang och lyhördhet. Som sjuksköterska har du en viktig roll att samordna den äldres totala behov, du samverkar med närstående, ansvarig läkare, rehab- personal och andra kontakter. Som sjuksköterska hos oss blir du en del i en grupp av sjuksköterskor som stöttar ...
2022-09-19 2022-10-17
Bjuvs kommun, Brogårdaskolan Modersmålslärare i finska
Som modersmålslärare kommer du att arbeta med modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskolan på olika skolor i Bjuvs kommun. Modersmålsundervisning sker enligt kursplanen i ämnet modersmål i samtliga skolformer . Studiehandledning, som är stöd i ämnet på modersmålet, ges i samtliga ämnen i skolan. Du kommer i din roll som modersmålslärare att göra bedömningar och sätta betyg . Ditt arbete sker inom ramen av de statliga och kommunala styrdokumenten. Vi söker dig med modersmålet finska.
2022-09-09 2022-10-09