Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan Lärare trä- och metallslöjd åk3-9
Som lärare på Jens Billeskolan ansvarar du för undervisning inom trä- och metallslöjd. Din undervisning utgår från planering, genomförande, bedömning och utveckling. I tjänsten kan även mentorskap ingå tillsammans med en eller flera kollegor i arbetslaget. Du kommer till ett engagerat och utvecklingsinriktat arbetslag som arbetar för alla elevers utveckling och välmående.
2023-02-06 2023-03-06
Bjuvs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Kanslichef i Bjuvs kommun
Som kanslichef har du ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar för kanslienheten. Du är juridiskt sakkunnig och rådgivare i främst kommunaljuridiska frågor till kommunledning och politisk ledning. Du medverkar i beredning av ärenden inför politiska beslut och deltar i sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunstyrelsens arbetsutskott. Som kanslichef ingår du i kommunledningskontorets ledningsgrupp och rapporterar till kommundirektören. Tillsammans med kansliavdelningens fem engagerade medarbetare ansvarar du för den politi...
2023-02-02 2023-02-19
Bjuvs Kommun, Socialförvaltningen Barnsekreterare, Myndighet Barn och Unga
Som barnsekreterare arbetar du både självständigt och i tätt samarbete med familjehemssekreterare och med alla kollegorna i teamet och på enheten där vi finns för varandra. I din roll arbetar du med att följa barns utveckling och vård i familjehemmen avseende barn 0-20 år enligt Socialtjänstlagen och LVU. Du följer upp vården, bidrar till ett gott samarbete i det tredelade föräldraskapet med familjehem, socialtjänst och föräldrar. Du verkar för goda umgängen och i din roll lägger du särskild uppmärksamhet på barnet och barnets bästa och behov i...
2023-02-02 2023-02-19
Bjuvs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Fritidsledare i Bjuvs kommun
För att utöka fritidsgårdarnas öppettider behöver vi dig som brinner för att möta, utmana och utveckla ungdomar. Fokus för tjänsten ligger på att bemanna fritidsgårdarna och ta ansvar för att samtliga besökare får ett tryggt och professionellt bemötande i linje med verksamhetens mål och uppdrag. Vi söker en person på 50% och en person på 75%. Som fritidsledare i Bjuvs kommun arbetar du för att planera och genomföra aktiviteter för ungdomar, 12-18 år, på deras fritid vilket innebär arbete framförallt under kvällstid. I uppdraget ingår att skapa...
2023-01-31 2023-02-14
Omsorg i Bjuv AB, LSS/Socialpsykiatri Stödassistenter till gruppbostäderna LSS
Du arbetar aktivt i arbetsgruppen med stödinsatser för brukarna, exempelvis aktiviteter, stöd, tvätt, mat och personligt stöd samt fysisk omvårdnad. I uppdraget ingår även hantering av mediciner. Du ska följa upprättade genomförandeplaner och arbetsbeskrivningar och kunna dokumentera social dokumentation, detta som ett led i att kvalitetssäkra verksamheten. Vi arbetar efter pedagogiska metoder och gemensamma förhållningssätt.
2023-01-27 2023-03-31
Omsorg i Bjuv AB Sommarvikarier sökes till LSS och Socialpsykiatri i Bjuvs kommun
Vår verksamhet är föränderlig och passar dig som gillar omväxling, utmaningar och att möta människor. Vi arbetar för salutogena och habiliterande förhållningssätt, vilket innebär att vi ser varje enskild individs tillgångar i sin helhet och fokuserar på de faktorer som har effekt på välmåendet. När du arbetar som sommarvikarie för Omsorg i Bjuv AB kan du arbeta inom något av följande områden; LSS Inom LSS kan du arbeta på boende, på korttidsvistelse/korttidstillsyn, på daglig verksamhet eller inom personlig assistans. Här arbetar du med att ge...
2023-01-17 2023-06-30
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan Lärarvikarie åk F-9 Jens Billeskolan
Uppdraget innebär att vara vikarie när ordinarie lärare är sjuk eller ledig. Du kommer att ingå i vikarieresursen. Som timvikarie kommer du att möta elever i olika åldrar och undervisa i olika ämnen. En vanlig skoldag är mellan ca kl 08 till 15 men som vikarie kan du få arbeta några timmar eller en hel dag. Anställningsuppdraget sker på timbasis och är ett så kallat korttidsvikariat från dag till dag.
2023-01-10 2023-02-10
Omsorg i Bjuv AB Sommarvikarier sökes till Äldreomsorgen i Bjuvs kommun
Vår verksamhet är föränderlig och passar dig som gillar omväxling, utmaningar och att möta människor. Vi arbetar för salutogena och habiliterande förhållningssätt, vilket innebär att vi ser varje enskild individs tillgångar i sin helhet och fokuserar på de faktorer som har effekt på välmåendet. När du arbetar som sommarvikarie för Omsorg i Bjuv AB kan du arbeta inom något av följande områden; Hemtjänst Det finns två olika hemtjänstområden i Bjuvs kommun. Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du ska stötta personer med olika behov i deras hem...
2023-01-05 2023-06-30
Bjuvs kommun, Elevhälsan Skolpsykolog
Som skolpsykolog planerar och ansvarar du för elevhälsans psykologiska insats vid din skola i samförstånd med rektor och elevhälsochef i enlighet med skollag, Socialstyrelsens och Skolverkets vägledning för elevhälsa. Du kommer att arbeta nära våra andra skolpsykologer , erbjudas handledning och kompetensutveckling utifrån dina behov. Förekommande arbetsuppgifter är rådgivning, konsultation/handledning, utredning och förebyggande arbete. Utgångspunkten är alltid arbetet med barnet/eleven/gruppen, men kan även innehålla process- och organisation...
2023-01-03 2023-02-28