Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Väst Förundersökningsledare till Polisens kontaktcenter i Bengtsfors
Som FU-ledare har du en arbetsledande funktion där du coachar, motiverar och stöttar medarbetare i ärendehanteringen och skapar förutsättningar för dem att nå sin fulla potential. Rollen som förundersökningsledare innebär att bedöma inkomna ärenden och göra en initial prognos om ärendet kan drivas vidare och vilka åtgärder som i så fall ska vidtas. I den bedömningen skall du ta hänsyn till myndighetens rutiner angående ärendesamordning och förundersökningsbegränsning för att säkerställa en god processekonomi. Du fungerar som juridiskt stöd oc...
2023-11-27 2023-12-11