Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Båstads Kommun Miljöinspektör
Miljöavdelningen är en grupp på 8 handläggare som arbetar tillsammans och stöttar varandra i olika roller. Hos oss kommer du främst att arbeta med tillsyn av miljöfarliga verksamheter så som lantbruk, fordonstvättar, verkstäder, mindre industrier och enskilda avlopp. Du kommer också att handlägga anmälningar och ansökningar för olika miljöfarliga verksamheter, svara på remisser, delta i samråd och samverka med andra aktörer både internt och externt. Vi arbetar brett över olika kompetensområden vilket innebär att arbetsuppgifterna kan komma ...
2021-05-12 2021-05-28
Båstads Kommun, Strandängsskolan F-6 Skoladministratör
Som skoladministratör i Båstads kommun arbetar du i ett skolområde. Du kommer att administrera en F-9 skola och till viss del två F-6 skolor. Du kommer att vara spindeln i nätet och ansiktet utåt eftersom du kommer att arbeta gentemot rektorer, lärare, elever, föräldrar och allmänheten som behöver kontakta skolan. I arbetsuppgifterna ingår administrativt stöd till rektorerna, vikarieanskaffning, frånvarohantering, elevregistrering, fakturahantering, posthantering m.m. Du har kollegor centralt och på andra skolenheter att vända dig till för at...
2021-05-11 2021-05-28
Båstads Kommun, Backabyns förskola Förskollärare till Grevie
Vi söker dig som vill vara en del av vårt team. Tillsammans med dina kollegor arbetar du i enlighet med våra styrdokument. På förskolorna pågår ett ständigt utvecklingsarbete med läroplanen och vår professionalitet står i fokus. Som pedagog har du tillgång till en egen iPad som du använder både för dokumentation men även för arbete i barngruppen.
2021-05-10 2021-05-24
Individ och familj - Mottagningsenheten Socialsekreterare till Mottagningsenheten till Individ och Familj i Båstad
Mottagningsenheten består av tre socialsekreterare och tre administratörer. Som socialsekreterare på mottagningsenheten ansvarar du för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen, vilket innebär att ta emot ansökningar och orosanmälningar inom barn, unga och vuxen. Vi har även en rådgivande funktion mot enskilda samt mot andra samarbetspartners. I arbetet ingår även samarbete med andra enheter inom förvaltningen samt andra myndigheter och instanser. Vi dokumenterar i LifeCare och arbetar enligt BBIC i våra barnärenden. Vi är en liten arbetsgr...
2021-05-10 2021-05-30
Båstads Kommun, Strandängsskolan 7-9 Specialpedagog
Vi har tre arbetslag på högstadiet, där vi har fyra paralleller; Gula skeppet, Gröna skeppet och Röda skeppet. Du kommer, i samarbete med den andra specialpedagogen på högstadiet, att ansvara för det specialpedagogiska stödet på högstadiet. På högstadiet har vi också ett team, Blå skeppet, som jobbar med elever i omfattande behov av stöd. Uppdraget som specialpedagog på Strandängsskolan består av tre delar: Arbete med särskilt stöd för elever, i grupp och enskilt. Skolutveckling i nära samarbete med rektor. Coachning och handledning av pedagog...
2021-05-06 2021-05-20
Båstads Kommun, Strandängsskolan 7-9 Lärare i SO 7-9
Förutom att vara ämneslärare i SO är du också mentor åt en grupp elever.
2021-05-06 2021-05-20
Region Skåne, Primärvården ST-läkare till Vårdcentralen Förslöv
Vi söker nu en ST-läkare som har intresse av att utvecklas inom primärvården! I rollen som ST-läkare hos oss får du ett spännande och utmanande arbete med goda förutsättningar för en bred utbildning inom specialiteten. Din utbildning kommer att skräddarsys i samråd med din handledare för att den ska bli så optimal, utmanande och intressant som möjligt. Som läkare på vårdcentral arbetar du med planerade och akuta läkarbesök samt samverkan med kommunen. Våra erfarna allmänspecialister på vårdcentralen finns alltid tillgängliga för handledning i ...
2021-05-03 2021-05-31
Båstads Kommun, Hemsjukvård Sjuksköterska till Båstad, bli en i vårt team!
Vi söker dig som delar vår värdegrund och vill arbeta utifrån vårt förhållningssätt. Vi är ett professionellt team med undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor som samarbetar med den enskilda vård- och omsorgstagaren i centrum utifrån dennes specifika behov. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av hälso- och sjukvård inom ansvarsområdet. Du bedömer och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser upp till sjuk-sköterskenivå samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Du arbetar lösni...
2021-04-29 2021-05-16
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Förslöv
Vi välkomnar nu en medicinsk sekreterare till vårt team! Som medicinsk sekreterare hos oss har du ett mycket viktigt och omväxlande arbete. Du kommer att arbeta administrativt med medicinsk dokumentation så som journalskrivning, diagnosregistrering, diktat, remisshantering samt övriga förekommande administrativa uppgifter. Du sitter också i vår reception där du är vårt ansikte utåt samt möter och vägleder patienterna på vårdcentralen. I rollen som medicinsk sekreterare har du dessutom egna ansvarsområden, som utformas individuellt utifrån ...
2021-04-28 2021-05-12
Båstads Kommun, Äldreomsorg Åsliden Undersköterska till Åsliden i Båstads kommun
Som undersköterska hos oss ingår du i team som bl.a. utför personlig omvårdnad, skapar trivsamma måltider, uppmuntrar till social samvaro och sätter guldkant på tillvaron för våra äldre. Du utför vård och omsorgsinsatser med utgångspunkt från vårdtagarens individuella behov och önskemål som de är beskrivna i genomförandeplanen. Vi lägger stor vikt vid att skapa en meningsfull vardag för individen och ge trygghet i hemmet. Du samarbetar inte bara med dina kollegor på vård- och omsorgsboendet utan även med andra professioner såsom sjuksköterska...
2021-04-28 2021-05-31
Båstadhem Fastighetsskötare - med känsla för service
Arbetsuppgifter: I din roll ansvarar du för skötseln av fastigheter inom ett specifikt område. Det kan innebära uppgifter inom bl.a. • Ansvara för inre och yttre skötsel av fastigheterna • Rondering av fastigheter • Hantering av felanmälningar • Beställa mindre reparationsarbeten och följa upp entreprenörer • Utföra skötselåtgärder och mindre reparationsarbeten • Föra dokumentation över fastigheterna så som medieförbrukning och underhållsåtgärder Utöver de rent praktiska arbetsuppgifterna ingår kontinuerlig kontakt med hyresgästerna ru...
2021-03-31 2021-05-12
Båstads Kommun, Äldreomsorg Haga Park Nu öppnar vi plan två på Haga Park i Förslöv och söker undersköterskor!
I det dagliga arbetet ger vi en kvalitativ omvårdnad utifrån den enskildes behov och önskemål. Vi lägger stor vikt vid att skapa en meningsfull vardag för individen och ge trygghet i hemmet. Du ingår i teamet som bl.a. utför personlig omvårdnad, skapar trivsamma måltider, uppmuntrar till social samvaro och sätter guldkant på tillvaron för våra äldre. Du samarbetar inte bara med dina kollegor på vård- och omsorgsboendet/ hemvården utan även med andra professioner såsom sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Vissa delegerade HSL uppgif...
2021-03-16 2021-05-16