Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Båstads Kommun, Förslövs skola F-6 Lärare F-3 till Förslövs skola
Är du utbildad lärare eller förskollärare och söker nya utmaningar? Ta chansen att bli en del av den härliga gemenskapen på Förslövs skola! Ditt uppdrag blir att, i nära samarbete med kollega, skapa bästa möjliga förutsättningar till lärande för elever i åk 2. Vår ambition är att som lärare i F-3 kunna röra sig mellan förskoleklass upp till åk tre för att skapa en så bra grund för lärande som möjligt.
2021-10-21 2021-11-14
Båstads Kommun, Förslövs skola F-6 Lärare i fritidshem/ fritidspedagog till Förslövs skola
Som fritidspedagog hos oss driver och utvecklar du den pedagogiska verksamheten på fritidshemmet. Tillsammans med dina kollegor skapar du en röd tråd genom hela elevens dag och utmanar till lärande. Vårt fantastiska läge med skogen runt hörnet och närheten till havet erbjuder stora möjligheter att använda närområdet i undervisningen. Du blir en del av ett kompetent team och ni har stora friheter att påverka ert arbete utifrån gruppens behov och intresse. Här blir du en viktig del av en skola där fritids får ta plats och utvecklas. Fritidspedag...
2021-10-15 2021-11-14
Båstads Kommun Chefssekreterare
Som chefssekreterare arbetar du nära Kommundirektören och Kommunstyrelsens ordförande. Du kommer att bli direkt underställd Kommundirektören. Din roll innebär framförallt att vara administrativt stöd till Kommundirektören och du kommer bland annat att delta i och samordna planering av ledningsarbetet. Som chefssekreterare är du kontaktperson till Kommundirektören och Kommunstyrelsens ordförande och därigenom bidra till tillgänglighet och transparens. Vidare ingår det att skriva protokoll, minnesanteckningar, mötesbokningar, konferensplanering...
2021-10-15 2021-11-07
Båstads Kommun, Östra Karups skola F-6 Grundlärare med inriktning fritidshem/ fritidspedagog
Är du en driven fritidspedagog eller lärare i fritidshem som söker nya utmaningar? Vill du arbeta på en arbetsplats som 2019 utsågs till Båstads Kommuns bästa arbetsplats? Ta då chansen att bli en del av vår gemenskap. Du kommer i huvudsak att arbeta på en av fritidshemmets avdelningar och ingå i ett arbetslag med kompetenta kollegor. Tillsammans med dina kollegor förväntas du vidareutveckla lärandet på fritidshemmet och bidra till att utveckla vår gemensamma kultur - alla elever är allas elever och skolans tre ledord Glädje, Gemenskap, Goda ...
2021-10-11 2021-10-24
Båstads Kommun, Myndighetsenheten Vi söker dig som vill jobba som biståndshandläggare hos oss i Båstad
Som handläggare ansvarar du för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen vilket innebär att ta emot ansökan/orosanmälan, utreda, bedöma, fatta beslut samt uppföljning av beslut. I arbetet ingår även samarbete med andra enheter inom förvaltningen samt andra myndigheter och vårdgivare. Vårt arbete bygger på Båstads kommuns kärnvärden: professionalism, arbetsglädje och respekt. Just nu pågår implementering av nytt verksamhetssystem Life Care inom Myndighetsenheten. Driftstart planeras till 1/2-2022.
2021-10-11 2021-10-29
Båstads Kommun, Myndighetsenheten Vi söker handläggare inom socialpsykiatrin/SOL till oss i Båstad
Som handläggare ansvarar du för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen vilket innebär att ta emot ansökan, utreda den enskildes behov, bedöma och fatta beslut samt uppföljning av beslut. Du ingår i en grupp av handläggare som ser gott bemötande, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet som grundpelare i arbetet. I din roll är det viktigt att arbeta med en helhetssyn med individen i fokus. Du arbetar självständigt men också i nära samarbete med övriga kollegor och andra professioner. Du samarbetar med andra funktioner inom socialtjänsten ...
2021-10-11 2021-11-07
Båstads Kommun, Östra Karups skola F-6 Vaktmästare på skola/förskola
Du kommer att arbeta som verksamhetsvaktmästare med varierande uppgifter på Östra Karups skola, Östra Karups förskola, Malens förskola och Hemmeslövs förskola. Som vaktmästare är din huvudsakliga arbetsuppgift att ge daglig service så att verksamheterna fungerar på bästa sätt. Detta kan innebära: underhållsarbete och enklare reparationer av exempelvis inventarier, tillsyn, felanmälningar till exempelvis fastighetsägare och utegrupp. I tjänsten ingår också att vara delaktig i arbetsmiljöarbete, brandskyddsarbete och skyddsronder, inköp och dok...
2021-10-08 2021-10-24
Båstads Kommun, Kommunikation Kommunikatör med inriktning webb till Båstads kommun
Som kommunikatör med inriktning webb arbetar du med att driva arbetet med kommunens webbplatser framåt, strategiskt och praktiskt. Idag arbetar vi i Wordpress men står inför en stor förändring av våra webbplatser. Du kommer i allra högsta grad vara involverad i att ta fram en ny bastad.se med allt vad det innebär. Förutom att arbeta med webben kommer du att vara delaktig i övrigt förekommande arbetsuppgifter på kommunikationsavdelningen. Det kan till exempel handla om att arbeta med sociala medier eller att skriva interna och externa nyheter. ...
2021-10-08 2021-10-31
Båstads Kommun, Västra Karups skola F-6 Lärare F-6
Ditt uppdrag hos oss innebär att du kommer att arbeta som lärare och resurs på 100% läsåret ut. Vi arbetar i klass-team och oftast i mer än en klass. Fördelningen av elevgrupper och ämnen kommer att planeras mer i detalj utifrån behörighet, din kompetens och erfarenhet.
2021-10-05 2021-11-08
Båstads Kommun, Västra Karups skola F-6 Lärare på fritidshemmet
Ditt uppdrag hos oss innebär att du kommer att arbeta som lärare på fritidshemmet (75%) och resurs/lärare på skolan (25%). Tjänsten är alltså på totalt 100% och sträcker sig till årsskiftet med eventuell möjlighet till förlängning läsåret ut. Vi arbetar i ett gemensamt arbetslag på fritidshemmet och i klass-team på skolan. Fördelningen av elevgrupper och ämnen på skolan kommer att planeras mer i detalj utifrån behörighet, din kompetens och erfarenhet.
2021-10-05 2021-11-08
Båstads Kommun, Hemmeslövs förskola Är du vår nya förskollärare i Hemmeslöv?
På förskolorna pågår ett ständigt utvecklingsarbete med läroplanen och vår professionalitet i fokus. Vi söker nu dig som vill vara en del att vårt team. Tillsammans med dina kollegor arbetar du i enlighet med våra styrdokument. Som pedagog har du tillgång till en egen iPad som du använder både för dokumentation men även i ditt arbete med barngruppen.
2021-10-05 2021-10-26
Båstads Kommun, Plan Översiktsplanerare till Båstads Kommun
Ditt huvudsakliga arbete kommer att bestå i att ur ett hållbarhetsperspektiv driva kommunens översiktsplanearbete och annan strategisk planering. I det arbetet kommer spännvidden sträcka sig från visionsarbete och regional samverkan till medborgardialoger och samtal med det lokala näringslivet. Du kommer att arbeta med samhällsplaneringens tidiga skeden och följa projekten ner på detaljplanenivå. Närmast i tid ligger i huvudsak arbetet med fördjupad översiktsplan för Torekov och översyn av vårt bostadsförsörjningsprogram. Tillsammans med planar...
2021-09-29 2021-10-31
Båstads Kommun, Plan Planarkitekt till Båstads kommun
Ditt arbete kommer bestå i att utforma samhället ur ett hållbarhetsperspektiv, i tätt samarbete med kommunens översiktsplanerare, bygglovshandläggare och exploateringsavdelning. Båstads utmaning är att kombinera alla olika intressen starkt näringsliv, mängder av regleringar och riksintressen, viktiga grönstråk och aktivt friluftsliv - som möts på en begränsad yta, något som gör arbetet spännande, intressant och roligt. Vi arbetar nära politiker och andra tjänstemän i kommunen med alla samhällsbyggnadsfrågor. Arbetet sker i projektform där du fö...
2021-09-29 2021-10-31
Båstads Kommun, Äldreomsorg Vi söker vikarier till äldreomsorgen i Båstad
I Båstads kommun finns fyra boenden samt ett kortvårdsboende som alla ligger i natursköna områden. Hemvården är indelad i åtta mindre enheter som utgår från Båstad eller Förslöv. Vår verksamhet bedrivs sju dagar i veckan och vi söker vikarier både till dag, kväll och natt samt helg. I det dagliga arbetet ger vi en kvalitativ omvårdnad utifrån den enskildes behov och önskemål. Vi lägger stor vikt vid att skapa en meningsfull vardag för individen och ge trygghet i hemmet. Du ingår i teamet som bl.a. utför personlig omvårdnad, skapar trivsamma m...
2021-09-28 2021-10-31