Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Båstads Kommun, Akademi Båstad Vi söker tränare/lärare till Riksidrottsgymnasiet på Akademi Båstad gymnasium
I rollen kommer du att jobba med högmotiverade kollegor och elever. Vi organiserar oss i arbetslag där alla hjälps åt och tar ansvar för elevernas utveckling. Målet med verksamheten är att ta ett helhetsansvar för elevernas utveckling, såväl idrottsligt, studiemässigt som socialt. Till din hjälp har du dina tränarkollegor, ett starkt elevhälsoteam och tenniselevernas skolmentor. Ditt fokus i den sportsliga verksamheten är att jobba mot internationell nivå och samtidigt skapa en utvecklingsmiljö som främjar personligt ansvarstagande och samarb...
2022-05-16 2022-06-15
Båstads Kommun, Förslövs skola 7-9 Skolkurator inom elevhälsa till en av Sveriges bästa skolkommuner
Kurator i grundskolan medverkar i skolans lokala elevhälsoarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du deltar i elevhälsoteamet och har ett nära samarbete med skolans ledningsgrupp och personal. Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål genom hälsofrämjande och förebyggande insatser. I uppdraget ingår även insatser i elevgrupper och kring enskilda elever. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Du ...
2022-05-13 2022-05-31
Båstads Kommun, Teknik och service Administratör med chefsstöd till Teknik och service
Som verksamhetsadministratör med chefsstöd arbetar du med övergripande administration och som handläggare på central nivå för Teknik och service. Du kommer att vara ett administrativt stöd i verksamhetsområdets frågor avseende kommunikation och web, vissa personaladministrativa- och ekonomifrågor, ledningsgrupp, arbetsmiljöarbete, samverkan, mötesplanering med mera. Rollen innebär också handläggning av olika avtal inom fastighets- och markförvaltning som arrenden, tomt försäljningar och hyresadministration. En viktig roll i ditt arbete är utv...
2022-05-13 2022-06-05
Båstads Kommun, Förslövs skola 7-9 Lärare i fritidshem/ fritidspedagog
Är du en driven fritidspedagog eller lärare i fritidshem som söker nya utmaningar? Ta chansen att bli en del av den härliga gemenskapen på Förslövs skola! Som fritidspedagog hos oss driver och utvecklar du den pedagogiska verksamheten på fritidshemmet. Tillsammans med dina kollegor skapar du en röd tråd genom hela elevens dag och utmanar till lärande. Vårt fantastiska läge med skogen runt hörnet och närheten till havet erbjuder stora möjligheter att använda närområdet i undervisningen. Du blir en del av ett kompetent team och ni har stora fri...
2022-05-12 2022-06-06
Båstads Kommun, Individ och familj - Förebyggande enheten Familjebehandlare till Förebyggande enheten i Båstad
Som familjebehandlare ingår arbete både med stöd, riktat till hela familjen men även stöd direkt till enskilda barn och ungdomar. Barn, unga och familjer som får insatser hos oss är aktuella inom utredningsenheten barn och unga. De familjebehandlande insatserna kan vara fokus på samspel/ kommunikation i familjerna, motivationsarbete eller stödjande samtal till föräldrar. Vår intention är att gå in mer intensivt i början för att snabbare skapa allians och komma till aktivt arbete i familjerna. En del av uppdragen innebär även direkt arbete med u...
2022-05-11 2022-05-27
Båstads Kommun, Östra Karups förskola Är du en av våra nya förskollärare på Ö Karups förskola?
På förskolorna pågår ett ständigt utvecklingsarbete med läroplanen och vår professionalitet i fokus. Vi söker nu dig som vill vara en del att vårt team. Tillsammans med dina kollegor arbetar du i enlighet med våra styrdokument. Som pedagog har du tillgång till en egen iPad som du använder både för dokumentation men även i ditt arbete med barngruppen.
2022-05-10 2022-06-07
Båstads Kommun, Akademi Båstad Yrkeslärare inom Vård och omsorg
Undervisning på Vård och omsorgsprogrammet i kurser såsom psykiatri, funktionsförmåga och funktionsnedsättning och social omsorg. Som lärare på Vård och omsorgsprogrammet planerar, bedriver och följer du upp undervisningen utifrån de lagar, förordningar och styrdokument som finns för lärare. Som yrkeslärare är du delaktig i och följer upp elevens arbetsplatsförlagda lärande. I din roll som mentor stöttar du eleverna genom att ha kunskap om deras behov, följa deras studier och vara delaktig i målet att nå en gymnasieexamen eller hjälper dem att...
2022-05-09 2022-06-03
Båstads Kommun, Klockarebyns förskola Förskollärare till Klockarebyns förskola
Hur kan vi skapa utmanande lärmiljöer inne och ute för att barnen ska känna trygghet och trivsel och utveckla sina språk? Med utgångspunkt i Tillgänglighetsmodellen och koppling till vetenskap och beprövad erfarenhet processar vi tillsammans fram förhållningssätt och arbetssätt för att möta barnen och utveckla deras kunskaper och förmågor i kombination med god omsorg.
2022-05-09 2022-05-29
Båstads Kommun, Stöd och Hälsa Sommarjobb inom LSS och socialpsykiatrin i Båstad
Du ska stödja och stötta brukarna med omvårdnad och till delaktighet i samhällslivet utifrån beslut och genomförandeplaner samt arbeta med kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling tillsammans med arbetsgrupperna. Att föra social dokumentation och arbeta aktivt med uppföljning ingår också i arbetet. I vissa verksamheter innebär det arbete med personer med funktionsnedsättning med omvårdnadsbehov och där det förekommer arbetstekniska hjälpmedel såsom liftar. Arbetstiden är förlagd både dag, kväll, helg. Inom vissa verksamheter är det sovande ...
2022-05-09 2022-06-27
Båstads Kommun, Äldreomsorg Sommarjobb hos oss inom äldreomsorgen i Båstad
I Båstads kommun finns fyra vårdboende samt ett kortvårdsboende som alla ligger i natursköna områden. Hemvården utgår från Båstad eller Förslöv. Vår verksamhet bedrivs sju dagar i veckan och vi söker vikarier både till dag, kväll och natt. I det dagliga arbetet ger vi en kvalitativ omvårdnad utifrån den enskildes behov och önskemål. Vi lägger stor vikt vid att skapa en meningsfull vardag för individen och ge trygghet i hemmet. Du ingår i teamet som bl.a. utför personlig omvårdnad, skapar trivsamma måltider, uppmuntrar till social samvaro och s...
2022-05-09 2022-06-30
Båstads Kommun, Vård och omsorg, Båstad Enhetsassistent/Huvudadministratör sökes till Båstad
Som enhetsassistent arbetar du bland annat med att säkra upp bemanningen på området, granska och attestera fakturor, samt ansvara för inköp på området. Att ha erfarenhet av olika ekonomiska och administrativa system är en förutsättning i det dagliga arbetet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat hantering av delar i vårt lönesystem Personec, schemasystemet Time Care och Multi Access samt fakturahantering i Proceedo. Som huvudadministratör har du ett övergripande ansvar för introduktion, handledning och utveckling i de olika system som ingår fö...
2022-05-09 2022-05-20
Båstads Kommun, Barn och skola Administratör Barn och skola
Som administratör arbetar du med administrativt arbete inledningsvis på central nivå för Barn och utbildning. En omorganisering är planerad och tjänsten kan eventuellt bli på en av kommunens grundskolor. Rollen innebär att du ska arbeta med fakturering, intern debitering, skolskjutsadministration, fritidsadministration med mera.
2022-05-08 2022-05-22
Båstads Kommun, Förslövs skola 7-9 Lärare i Svenska/SVA och SO
Är du utbildad lärare i svenska, sva och SO med erfarenhet av undervisning i åk 7-9 som söker nya utmaningar? Gillar du att samarbeta med och vara med i utvecklingsarbete tillsammans med ämneskollegor, elevhälsoteam och skolledning? Då vill vi uppmana dig att ta chansen att bli en del av gemenskapen på Förslövs skola och i Båstads Kommun. Ditt uppdrag blir att skapa bästa möjliga lösningar till lärande inom dina ämnen för elever i åk 7-9. Din största uppgift blir självklart att locka och utmana till lärande på grupp- och individnivå. Mentorsk...
2022-05-05 2022-05-25
Båstads Kommun, Undomens hus Ungdomsledare/Fritidsledare
Vi söker nu en engagerad fritidsledare till en av Båstads kommuns två fritidsgårdar. Tjänsten omfattar 75% och utöver detta kan du även komma att tjänstgöra vid annan ordinarie personals frånvaro. Du kommer att arbeta i ett arbetslag med 2-3 kollegor. Vi erbjuder ett mångsidigt arbete som du, tillsammans med kollegorna, själv har stor möjlighet att påverka innehåll och omfattning. Ungdomsgårdarna bedriver öppen verksamhet. Den öppna verksamhetens pedagogik är utformad med hänsyn till de grupper som inte är vana att organisera sig och består i...
2022-05-05 2022-06-05
Båstads Kommun, Hemvård Öster Timvikarier till hemvård Öster i Båstad
Som medarbetare hos oss utför du omvårdnad och service enligt socialtjänstlagen. Det innebär att du arbetar utför olika insatser hemma hos vård- och omsorgstagare utifrån genomförandeplaner. Du kommer också utföra delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter utifrån det kommunala ansvaret i ordinärt boende. Arbetet är varierande och du kommer antingen att köra bil i tjänsten eller att cykla. Arbetet innebär dag- eller kvällspass på vardag eller helg. Du utgår från Skogsliden i Båstad och arbetar i hemvårdsgrupperna på norra sidan av kommunen.
2022-05-04 2022-06-03
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Förslöv
Nu välkomnar vi dig som är specialistläkare i allmänmedicin till vår vårdcentral i helt nya och ändamålsenliga lokaler! Som medarbetare hos oss erbjuds du ett stimulerande och varierande arbete. I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter som specialistläkare i allmänmedicin på en vårdcentral med bland annat mottagning av både akuta och planerade besök likväl som utredningspatienter. I ditt uppdrag ingår också hembesök och samverkan med kommunen liksom handledning av dina framtida specialistkollegor. Du får också möjlighet till extra ansvars...
2022-05-02 2022-05-30
Båstads Kommun, Stöd och Hälsa, Personlig Assistans Pooltjänst för personlig assistans i Båstad
Som medarbetare hos oss inom Stöd och hälsa ska du stödja och stötta brukarna med omvårdnad och till delaktighet i samhällslivet utifrån beslut och genomförandeplaner samt arbeta med kvalitetssäkring, dokumentation, verksamhetsutveckling tillsammans med arbetsgrupperna. Arbetstiden kommer att vara förlagd dag, kväll och helg, inkl dygn.
2022-05-02 2022-05-20
Båstads Kommun, HR-avdelningen HR-partner med specialistområde arbetsrätt
Som HR-partner ingår du i vårt HR-team och arbetar tillsammans med HR-kollegor både brett och med fördjupning inom särskilda HR områden. Vi arbetar nära verksamheten och stöttar chefer inom arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering, kompetensförsörjning, lönebildning med mera. Tillsammans med HR-chef och övriga HR-medarbetare har du en viktig roll i att utveckla och förmedla våra HR-processer. Ditt specialistområde är arbetsrätt, du arbetar med lag- och kollektivavtalsfrågor inom arbetsrätten och lönebildningsfrågor. I rollen ingår att tolka oc...
2022-04-29 2022-05-23
Båstads Kommun, Östra Karups skola F-6 Grundlärare med inriktning fritidshem/ fritidspedagog
Är du en driven fritidspedagog eller lärare i fritidshem som söker nya utmaningar? Vill du vara spindeln i nätet på vårt fritidshem där det inte spelar någon roll om du är spindeln eller ett annat djur? Ta då chansen och skicka in din ansökan. Du kommer att arbeta på en av våra fritidshems avdelningar och ingå i ett arbetslag med kompetenta, flexibla och lösningsfokuserade kollegor. Tillsammans med dina kollegor förväntas du vidareutveckla lärandet på fritidshemmet och samverkan med skolan så att vi tillsammans kan fånga elevernas olika intres...
2022-04-29 2022-05-22
Båstads Kommun, Barn och skola i Båstad Timvikarier till barnomsorgen i Båstad
Att vikariera på förskola eller fritidshem innebär att du ersätter ordinarie personal och gör de flesta av den personens arbetsuppgifter. Du arbetar med barn/elever i förskola och fritidshem där du tar ansvar och bidrar till barns/elevers utveckling, lärande och omsorg. Det är ett omväxlande och meningsfullt arbete som sker tillsammans med andra vuxna och barn/elever. Vi arbetar med bokningsverktyget Time Care Pool där du lägger in den tid som du finns tillgänglig för arbete. Du kan bli bokad med kort varsel.
2022-04-25 2022-08-31
Båstads Kommun, Hemvård Öster Undersköterska till hemvård Öster, bli vår nya kollega i Båstad
Som undersköterska hos oss utför du omvårdnad och service enligt socialtjänstlagen. Det innebär att du arbetar utför olika insatser hemma hos vård- och omsorgstagare utifrån genomförandeplaner. Du kommer också utföra delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter utifrån det kommunala ansvaret i ordinärt boende. Arbetet är varierande och du kommer antingen att köra bil i tjänsten eller att cykla. Arbetet innebär dag- eller kvällspass på vardag eller helg. Du utgår från Skogsliden i Båstad och arbetar i hemvårdsgrupperna på norra sidan av kommunen. ...
2022-04-21 2022-05-29
Båstads Kommun, Äldreomsorg Åsliden Vi söker kollegor till vårt team på Åsliden, Östra Karup i Båstad
Som medarbetare hos oss ingår du i team som bl.a. utför personlig omvårdnad, skapar trivsamma måltider, uppmuntrar till social samvaro och sätter guldkant på tillvaron för våra äldre. Du utför vård och omsorgsinsatser med utgångspunkt från vårdtagarens individuella behov och önskemål som de är beskrivna i genomförandeplanen. I det dagliga arbetet ger vi en kvalitativ omvårdnad utifrån den enskildes behov och önskemål. Vi lägger stor vikt vid att skapa en meningsfull vardag för individen och ge trygghet i hemmet. Du samarbetar inte bara med din...
2022-04-07 2022-05-31
Båstads Kommun, Äldreomsorg Åsliden Undersköterska till Åsliden i Östra Karup i Båstad
Som undersköterska hos oss ingår du i team som bl.a. utför personlig omvårdnad, skapar trivsamma måltider, uppmuntrar till social samvaro och sätter guldkant på tillvaron för våra äldre. Du utför vård och omsorgsinsatser med utgångspunkt från vårdtagarens individuella behov och önskemål som de är beskrivna i genomförandeplanen. I det dagliga arbetet ger vi en kvalitativ omvårdnad utifrån den enskildes behov och önskemål. Vi lägger stor vikt vid att skapa en meningsfull vardag för individen och ge trygghet i hemmet. Du samarbetar inte bara med ...
2022-04-07 2022-05-31
Båstads Kommun, Hemvård Båstad Sommarjobba i levande Båstad med våra sommargäster inom äldreomsorgen!
I det dagliga arbetet ger vi kvalitativa insatser utifrån den enskildes behov. Som medarbetare hos oss ingår du i teamet som bl.a. utför personlig omvårdnad, hjälper till med inköp eller städ hos vård- och omsorgstagarna. Du samarbetar inte bara med dina kollegor inom hemvården utan även med andra professioner. Det som skiljer sig från ordinarie arbete inom hemvården är att du inte kommer ge några mediciner. Arbetet kräver dock att du dokumenterar i våra system. En del i detta är att ha en personlig arbetstelefon som du har under ditt vikaria...
2022-04-03 2022-05-30