Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Avesta kommun, Karlfeldtgymnasiet Pedagog till gymnasiesärskolan
Tjänsten är baserad på de fyraåriga nationella programmen där du kommer att undervisa eleverna i kärnämnen men eventuellt också i något karaktärsämne. På programmet finns fyra olika inriktningar mot handel, fordon, vård och restaurang och bageri. Vårt arbete är att förbereda våra elever inför livet efter skolan och klä på dem med användbara kunskaper inför ett kommande arbete. Som pedagog hos oss ingår du i ett arbetslag tillsammans med andra pedagoger och klassassistenter. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med resten av teamet och med di...
2021-05-12 2021-05-19
Avesta kommun, Karlfeldtgymnasiet Specialpedagog/speciallärare till Karlfeldtgymnasiet
Du kommer att bedriva stödundervisning på studiero där du kommer att ingå i ett team på skolan som aktivt stödjer våra elever på skolan som har störst behov. Som specialpedagog/lärare på skolan förväntas du även vara ett stöd till pedagogerna/programmen när det handlar om stöd och anpassningar i den ordinarie undervisningen. Samarbetet med undervisande lärare och hela elevhälsoteamet är en förutsättning för att så många elever som möjligt skall nå målen. En annan förutsättning är att du är beredd att arbeta flexibelt tidsmässigt. För att al...
2021-05-11 2021-05-23
Avesta kommun, Skogsgläntan 2 Vikarierande undersköterskor till Skogsgläntan
Som undersköterska på Skogsgläntan är ditt övergripande mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina arbetsuppgifter innebär att vara ett stöd till de äldre, så att de kan leva sitt liv så som de önskar. Hos oss ska de boende få en meningsfull dag och det är din insats och engagemang som gör skillnad. Du arbetar efter genomförandeplanen som finns för varje brukare, personlig omvårdnad som av- och påklädning, hygien, hjälp vid matsituationer och behjälplig vid sociala aktiviteter. Medicinsk omvårdnad på delegering från sjuksköterska förekommer o...
2021-05-10 2021-05-24
Avesta kommun, Kultur Kulturskolepedagog - Piano i kombination med musik i klass
Bedriva undervisning individuellt, i grupp/ensemble och klass. Undervisa elever i olika åldrar och med blandad repertoar/genre, från nybörjare till avancerad nivå. Delta aktivt i utvecklingsarbete som rör hela Kulturskolan, verksamhetsmöten, APT. Utåtriktad verksamhet är en stor del av arbetet, såsom olika projekt (digitala och analoga) och konserter. Tjänsten gäller undervisning i ämnena piano och musik i klass samt eventuellt ytterligare instrument/ämnen. Arbetet sker ute på skolorna eller på Kulturskolan. Du kommer att samarbeta med både in...
2021-05-10 2021-05-24
Avesta kommun, Förskola Förskollärare till Prästkragen
Att vara förskollärare hos oss innebär att du utvecklas varje dag. Det är ett fantastiskt privilegium och vi har väldigt roligt tillsammans. Varje månad har vi APT där vi diskuterar pedagogiska frågor och ges möjlighet till kollegialt lärande. Du kommer erbjudas fortbildning och tillgång till stödjande ledarskap för att du, och därigenom barnen, ska vidareutvecklas och trivas hos oss. I uppdraget ingår att organisera för lärande och utveckling genom att tillsammans med arbetslaget driva den dagliga undervisningen och planera för rutinsituatio...
2021-05-10 2021-05-24
Avesta kommun, Skogsgläntan 2 Undersköterska till Skogsgläntan Lövet
Som undersköterska på Skogsgläntan är ditt övergripande mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina arbetsuppgifter innebär att vara ett stöd till de äldre, så att de kan leva sitt liv så som de önskar. Hos oss ska de boende få en meningsfull dag och det är din insats och engagemang som gör skillnad. Du arbetar efter genomförandeplanen som finns för varje brukare, personlig omvårdnad som av- och påklädning, hygien, hjälp vid matsituationer och behjälplig vid sociala aktiviteter. Medicinsk omvårdnad på delegering från sjuksköterska förekommer o...
2021-05-09 2021-05-24
Avesta kommun, Kommunrehab Fysioterapeut till kommunrehab
Som fysioterapeut i Avesta kommun ansvarar du för rehabilitering av personer inom hemsjukvård, vård- och omsorgsboenden, korttidsboende med inriktning äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri. Du styr din vardag självständigt men arbetar samtidigt också tillsammans med kollegor inom teamet. Hos oss finns alltid möjlighet att diskutera och konferera när det behövs. I arbetsuppgifterna ingår bland annat funktionsbedömningar av rörelseförmåga, bedömningar, genomförande och utvärdering av träning samt handledning och utbildning av vård- och omsorgspe...
2021-05-07 2021-05-30
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Processledare
Vill du vara med och stärka framtidens kompetensförsörjning? I och med ökad efterfrågan på kompetenser från befintliga företag och förväntad kommande företagsetableringar i kommunen samt utökat uppdrag för komvux ökar behovet ett kommunalt Lärcentrum. Avesta kommun planerar därför att startar upp ett Lärcentrum i syfte att intensifiera arbetet med etablering av yrkeshögskoleutbildningar i kommunen samt utökat samarbete med högskolor och universitet. Om erforderliga beslut fattas kommer vi för detta att anställa en processledare med uppgift at...
2021-05-07 2021-05-30
Avesta kommun, Kultur Kulturskolepedagog - Cello i kombination med musik i klass
Bedriva undervisning individuellt, i grupp/ensemble och musik i klass. Undervisa elever i olika åldrar och med blandad repertoar/genre, från nybörjare till avancerad nivå. Delta aktivt i utvecklingsarbete som rör hela Kulturskolan, verksamhetsmöten, APT. Utåtriktad verksamhet är en stor del av arbetet, såsom olika projekt (digitala och analoga) och konserter. Tjänsten gäller undervisning i ämnena cello och musik i klass samt eventuellt ytterligare instrument/ämnen. Arbetet sker ute på skolorna eller på Kulturskolan. Du kommer att samarbeta med...
2021-05-07 2021-05-24
Avesta kommun, Kultur Kulturskolepedagog - Slagverk i kombination med musik i klass
Bedriva undervisning individuellt, i grupp/ensemble och musik i klass. Undervisa elever i olika åldrar och med blandad repertoar/genre, från nybörjare till avancerad nivå. Delta aktivt i utvecklingsarbete som rör hela Kulturskolan, verksamhetsmöten, APT. Utåtriktad verksamhet är en stor del av arbetet, såsom olika projekt (digitala och analoga) och konserter. Tjänsten gäller undervisning i ämnena slagverk och musik i klass samt eventuellt ytterligare instrument/ämnen. Arbetet sker ute på skolorna eller på Kulturskolan. Du kommer att samarbeta ...
2021-05-07 2021-05-24
Avesta kommun, Kultur Kulturskolepedagog - Rytmik, teater och musik i klass i komb. med stråk
Bedriva undervisning i grupp/ensemble, klass samt individuell undervisning. Undervisa elever i olika åldrar, från nybörjare till avancerad nivå, samt utveckla en rytmikprofil. Delta aktivt i utvecklingsarbete som rör hela Kulturskolan, verksamhetsmöten och APT. Utåtriktad verksamhet är en stor del av arbetet, såsom olika projekt (digitala och analoga) och konserter, där du kan verka som producent. Tjänsten gäller undervisning i rytmikens olika uttryckssätt, främst scenisk gestaltning och teater, samt musik i klass och stråk. Arbetet sker ute p...
2021-05-06 2021-05-20
Avesta kommun, Domarhagen Högstadiet Lärare i spanska till Domarhagsskolan 7-9
Undervisning i spanska med tillhörande arbetsuppgifter. Tjänsten är en deltidstjänst med en tjänstgöringsgrad på 55%. För att den ska vara en heltidstjänst krävs legitimation och undervisning även i andra ämnen.
2021-05-06 2021-05-16
Avesta kommun, Domarhagen Högstadiet Förstelärare till Domarhagsskolan särskild undervisningsgrupp
Undervisning med därtill hörande arbetsuppgifter. Undervisning sker främst i vår särskilda undervisningsgrupp men du har också någon undervisningsgrupp i klass på Domarhagsskolan. Du är en viktig del i utvecklandet av verksamheten i och med din förstelärartjänst. Mer information om arbetet och dess arbetsuppgifter ges av skolledningen.
2021-05-06 2021-05-16
Avesta kommun, Johan Olovskolan Beteendevetare inriktning barn och ungdom
Vi har för avsikt att förstärka vår verksamhet, Skolgruppen, med kompetens inom områdena beteendevetenskap, beteendepedagogik, socialpsykologi, utvecklingspsykologi, kognitiv beteendeterapi eller motsvarande med inriktning mot barn och ungdomar. Johan-Olovskolan och skolområdet Norra spåret, söker en beteendevetare till vår verksamhet, Skolgruppen. Skolgruppen är ett resursteam med mandat från rektor och elevhälsan som arbetar som en särskild undervisningsgrupp för att möta elever med kunskaps- och/eller beteenderelaterad problematik. Skolgrup...
2021-05-05 2021-05-19
Avesta kommun, Johan Olovskolan Musikterapeut inriktning barn och ungdom
Vi har för avsikt att förstärka vår arbetsenhet, Skolgruppen, med kompetens inom området musikterapi eller motsvarande med inriktning mot barn och ungdomar. Johan-Olovskolan och skolområdet Norra spåret, söker därför en musikterapeut. Vi söker dig som har arbetat i grundskola, grundsärskola/träningsskola och har flerårig erfarenhet av stödjande och motiverande arbete med barn och ungdomar med musikterapeutiska redskap som stöd. Skolgruppen är ett resursteam med mandat från rektor och elevhälsan som arbetar som en särskild undervisningsgrupp för...
2021-05-05 2021-05-19
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Specialpedagog till skogsbo förskolområde
Tjänsten innebär att du kommer att ha fokus på hur vuxnas förhållningssätt, struktur, rutiner,arbetssätt påverkar barnens möjligheter att utvecklas. Ditt engagemang ska ligga i att hitta metoder och arbetssätt som möjliggör inkludering och delaktighet för barn i behov av särskilt stöd men även att arbeta för att inspirera och stödja pedagoger i ett främjande arbete, tidiga upptäckter och tidiga insatser. Du kommer att arbeta tillsammans med rektor och biträdande rektor på en enhet men även ingå i ett team med andra specialpedagoger inom kommun...
2021-05-03 2021-05-19
Avesta kommun, Förskola Dagbarnvårdare i Karlbo och Skogsbo
I ditt hem kommer du att bedriva verksamhet för en grupp barn mellan 1-3 år måndag till fredag. Där ger du omsorg och tillfällen till lärande och utveckling för barnen i din grupp. Du lagar själv maten som serveras under dagen. En gång per månad har vi APT tillsammans med samtliga dagbarnvårdare i Avesta kommun. På Apt träffarna har vi kollegialt lärande, information och grupplanering. Varje termin har vi två utbildningsdagar som leds av rektor. Vi har även viss fortbildning tillsammans med förskolorna i kommunen. Ett nära samarbete har du me...
2021-05-03 2021-05-16
Avesta kommun, Skogsbo skola Kock med fokus värdskap
Skogsbo skola är en låg och mellanstadieskola med ca 500 elever. Hösten 2021 flyttar köket in i helt nya lokaler och vi behöver förstärkning. Den vi söker ska vara engagerad, positiv, ansvarsfull, strukturerad och älska att laga mat. En utbildad kock med yrkeserfarenhet. Du kan både arbeta i team och bidra till en god arbetsmiljö samtidigt som du kan arbeta självständigt. I ditt arbete ska du hantera olika allergier, recept och livsmedel med innehållsförteckningar därför krävs goda kunskaper i svenska. Vi vill att du har ett genuint intres...
2021-04-30 2021-05-17
Avesta kommun, Kultur Museiintendent för Verket och Avesta Art
Arbetet som museiintendent (MI) hos oss är spännande och variationsrikt. Du arbetar i nära samverkan med kulturchefen och kommer ha en nyckelfunktion i vår ambition att ta Verket och Avesta Art ett steg längre, vad gäller gestaltning och förmedling, för att forma en ännu bredare kulturell mötesplats. Verket och Avesta Art ska vara en röst för demokrati och alla människors lika värde. Tillsammans med ett kompetenta, engagerade och ambitiösa medarbetarna leder du arbetet med Verket och Avesta Arts museala och pedagogiska verksamhet. Du har en a...
2021-04-30 2021-05-23
Avesta kommun, Förskola Förskollärare dagtid till Baldershage skiftförskola
Som förskollärare ansvarar du för undervisningen på avdelningen tillsammans med arbetslaget. Du kommer att arbeta med barn i åldrarna 3-5 år, men även ibland med barn 1-3 år då vi har ett nära samarbete mellan de två avdelningarna. Du arbetar systematiskt för att säkerställa barnens lärande med erforderlig dokumentation i som finns i verksamheten. Vi arbetar med leken som en del i undervisningen. Vi arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet med hållpunkt i våra målplaner som vi byggt utifrån läroplansmålen. Du kommer att tillsammans med arb...
2021-04-29 2021-05-13
Avesta kommun, Teknisk service Arbetande handledare röjningslag
Din huvuduppgift blir att leda ett arbetslag där ni tillsammans ska bekämpa invasiva växtarter, ex Balsamin, Jättebjörnloka, Parkslide, m.fl. Du kommer att ha ett arbetslag på ca 4-6 medarbetare med dig. Arbetet är till viss del fysiskt krävande.
2021-04-28 2021-05-16
Avesta kommun, IFO, Öppenvårdsenheten Familjebehandlare
Som familjebehandlare arbetar du med stödinsatser till familjer som befinner sig i en socialt komplex livssituation. Du har den viktiga rollen att tillsammans med familjen, planera och genomföra de insatser som beslutats från socialsekreterarna. Arbetet innebär; stöd och rådgivning till barn/ungdomar/föräldrar familjesamtal eller enskilda samtal med barn/ungdomar, regelbundna hembesök och hjälp med rutiner och regler i hemmet för den enskilde familjen. En stor del av arbetet innebär även samverkan med socialsekreterare, skola, BUP, kuratorer,...
2021-04-28 2021-05-16
Avesta kommun, Omsorgsförvaltning Timvikarier inom LSS
Som timvikarier hos oss arbetar du inom kommunens alla olika arbetsplatser där behov uppstår. Du behöver vara flexibel och trivas med att testa olika arbetsplatser. Ibland är arbetspassen korta, ibland längre och inom LSS finns både dygntjänstgöring och arbetspass som sker på natten. Som personal på ett service- eller gruppboende är din främsta uppgift är att möjliggöra ökade självständighet för individer med funktionsnedsättning. Arbetet är varierande beroende av de boendes behov. Detta kan omfatta allt från stödjande insatser och hemmasyssl...
2021-04-27 2021-06-06
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Rektor till Skogsbo förskoleområde
Rektor i Skogsbo förskoleområde har i uppdrag att leda förskolans verksamhet i enlighet med nationella- och lokala styrdokument för verksamheten. Verksamheten är öppen för barn mellan 1-6 år. Rektor ingår i förskolans ledningsgrupp tillsammans med rektorer, bitr. rektorer och resultatenhetschef, där kvalitets- och verksamhetsfrågor står i fokus. Aktuella arbetsuppgifter för rektor handlar om att bedriva ett kvalitativt utvecklingsarbete inom förskolans verksamhet. För att lyckas med det ansvarsfyllda uppdraget är det viktigt att du kan skapa en...
2021-04-22 2021-05-27