Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Avesta kommun, Markusskolan Elevassistent
Tjänsten innebär att hjälpa elev i kommande årskurs 2 med behov av stöd under sin skoldag och tid på fritidshemmet. Tillsammans med klasslärare, vårdnadshavare och andra elevassistenter skapas en god struktur för eleven. Som elevassistent ligger du steget före och anpassar miljö och arbetsuppgifter efter elevens behov och dagsform. Tydlighet skapas genom användning av bildstöd, anpassad plats och material. Arbetet utförs både enskilt och tillsammans i särskild undervisningsgrupp. I tjänsten ingår även hantering av fysiska hjälpmedel såsom elrul...
2024-04-15 2024-04-28
Avesta kommun, Skogsbo skola Lärare till tvålärarskap i förskoleklass
På Skogsbo rektorsområde strävar vi efter att ständigt öka meritvärdena genom att erbjuda en trygg lärandemiljö och undervisning av god kvalitet. Tjänsten innebär arbete i en av skolans förskoleklasser tillsammans med en lärarkollega i ett tvålärarskap. Du ansvar även för att samverka med kollegor, elever, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning i enlighet medLgr22 såväl enskilt som i samarbete med ...
2024-04-10 2024-04-28
Avesta kommun, Skogsbo skola Lärare i fritidshem/fritidspedagog
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning på fritidshemmet i enlighet med Lgr22 och övriga styrdokument. Du ansvar även för att samverka med kollegor, elever, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning på fritidshemmet, såväl enskilt, som i samarbete med arbetslaget och andra kollegor. Exempel på undervisning på fritidshemmet kan vara skapande, utforskande eller fysiska aktivitet...
2024-04-10 2024-04-28
Avesta kommun, Vård och omsorg Enhetschefer till vård och omsorg, Avesta kommun
Som enhetschef leder du din enhet och arbetsgruppen mot uppsatta mål med ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och boendets kvalitet. Vi söker dig som verkligen vill arbeta hos oss och göra skillnad för medborgarna i Avesta. I ditt ledarskap är du närvarande och stödjande. Du trivs med att hitta lösningar och är operativ i ditt ledarskap. Som stöd i ditt uppdrag har du även en enhetsadministratör. I Avesta kommun finns även rekryterare kopplad till omsorgsförvaltningen, HR-konsult med omsorgsfrågor och en förvaltningsekonom. Dessutom finn...
2024-04-10 2024-05-01
Avesta kommun, Johan Olovskolan Barnskötare/resurspedagog fritidshem By skola
Vi söker en barnskötare alternativt en resurspedagog som vill vara med att vidareutveckla vår verksamhet i fritidshemmet i By skola. Fritidshemmet är en viktig enhet på vår skola där våra elever både före, under och efter skoltid ska möta en meningsfull och personlighetsutvecklande verksamhet. Omsorg, utveckling och lärande är läroplansförankrade ledord som fritidsverksamheten ska utgå från. Du ska tillsammans med en fritidspedagog, arbeta med fritidshemmets systematiserade planering i syfte att ta tillvara elevernas nyfikenhet och elevernas mö...
2024-04-08 2024-04-19
Avesta kommun, Fors och Nordanö rektorsområde Lärare i textilslöjd och fritidshem
Tjänsten består till 70% av undervisning i textilslöjd och resterande tid är förlagd till undervisning på fritidshemmet om du är behörig för detta. Du har ansvar för textilslöjden i Fors skola för klasserna 3-6. Undervisningen i textilslöjd är delad och är förlagd till Fors skola och till Karlbo skola. I den här tjänsten ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning såväl enskilt som i samarbete med arbetslag. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling. Arbetet utförs enligt gällande rutiner ...
2024-04-08 2024-04-17
Avesta kommun, Fors och Nordanö rektorsområde Lärare åk 1-6
Tjänsten innebär ett arbete som lärare i Fors och Nordanö skolor. Du undervisar alltså på båda skolorna och kommer i huvudsak att ha eget ansvar för klass på lågstadiet ett par dagar i veckan då ordinarie klasslärare inte är i tjänst och du kommer att undervisa i musik i åk 1-6. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor.
2024-04-08 2024-04-17
Avesta kommun, Karlbo skola Lärare i trä- och metallslöjd, musik och bild
Vi söker dig som har lärarlegitimation och behörighet i ämnena trä- och metallslöjd, musik och bild. Tjänsten innebär musikundervisning på 45%, slöjdundervisning på 40% och bild på 15%. Du ingår i arbetslag på Karlbo skola. Arbetsuppgifter - Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i slöjd i årskurs 3-6, musik i årskurs 1-6 och bild i årskurs 4-6. - Du deltar aktivt i att utveckla framgångsrika lärmiljöer och skapar ett tillitsfullt klassrumsklimat där alla kommer till tals - Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera und...
2024-04-05 2024-04-28
Avesta kommun, Karlbo skola Lärare åk 1 Karlbo skola
Vi söker lärare till åk 1 på Karlbo skola där du som klasslärare ansvarar för undervisning och klassföreståndarskap i en av lågstadiets klasser. Vi söker dig som vill jobba på en liten skola där alla känner alla och där vi tillsammans tar ansvar för att skapa goda lärmiljöer för våra elever. Tillsammans med skolans övriga arbetslag och elevhälsoteamet arbetar vi för att ge värde och lärande åt hela barnets skoldag. Vi kombinerar den lilla skolans korta beslutsvägar, närhet och familjära stämning med tydliga rutiner och systematik för att de...
2024-04-05 2024-04-28
Avesta kommun, Domarhagen Högstadiet Lärare moderna språk
Undervisning i tyska eller spanska och därtill hörande arbetsuppgifter. Tjänsten kan eventuellt kombineras med undervisning i annat ämne.
2024-04-05 2024-04-21
Avesta kommun, Karlbo skola Lärare åk 4, Karlbo skola
Vi söker två lärare till mellanstadiet på Karlbo skola med ansvar för undervisning och klassföreståndarskap i blivande 4A och 4B. Vi söker dig som vill jobba på en liten skola där alla känner alla och där vi tillsammans tar ansvar för att skapa goda lärmiljöer för våra elever. Tillsammans med skolans övriga arbetslag och elevhälsoteamet arbetar vi för att ge värde och lärande åt hela barnets skoldag. Vi kombinerar den lilla skolans korta beslutsvägar, närhet och familjära stämning med tydliga rutiner och systematik för att det också ska var...
2024-04-05 2024-04-28
Avesta kommun, Domarhagen Högstadiet Lärare i bild år 7-9
Undervisning i bild samt därtill hörande arbetsuppgifter
2024-04-04 2024-04-28
Avesta kommun, Domarhagen Högstadiet Lärare i SO-ämnen
Undervisning i SO-ämnen samt därtill hörande arbetsuppgifter
2024-04-04 2024-04-28
Avesta kommun, Domarhagen Högstadiet Lärare i engelska år 7-9
Undervisning i engelska och därtill hörande arbetsuppgifter
2024-04-04 2024-04-28
Avesta kommun, Förskola Barnskötare till förskolan Igelkotten
Du ska planera, genomföra, följa upp, utvärdera, analysera och dokumentera förskolans verksamhet. Raster och planeringstid är schemalagda och arbetsplatsträffar ligger inom arbetstidsramen. Du ska vara nära barnet på barnets nivå; sitta på golvet, vara ute, vara inne, vid matsituation, vid blöjbyten, vid hygiensituationer och vila, du ska kunna lyfta och bära barn vid behov. Du ska verka för att undervisningen ger varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och förmågor genom t ex att spela spel, läsa sagor, ha rörelse, ar...
2024-04-04 2024-04-17
Avesta kommun, Arbete och sysselsättningsenheten Servicearbetare AME-Service i sommar
Då tjänsten är begränsad till sommarmånaderna kommer din huvudsakliga arbetsuppgift bestå av gräsklippning och andra trädgårdsarbeten. Du kommer ingå i ett team där du är med och utför servicetjänster. Du är chaufför och ansvarig för att arbetsuppgifterna blir korrekt och säkert utförda. I din arbete ingår att handleda praktikanter och feriearbetande ungdomar. Exempel på andra typer av servicetjänster om kan förekomma är; hemservice i form av; gräsklippning, trimma gräs, trädgårdsarbete, kratta löv, köra grovsopor till återvinningscentral och...
2024-04-04 2024-04-17
Avesta kommun, Teknisk service Lokalvårdare
Lokalvård av Avesta kommuns lokaler, t.ex. förskolor, skolor, äldreboenden och kontor.
2024-04-03 2024-04-16
Avesta kommun, Bergsnässkolan Lärare Musik 4-6 Bergsnässkolan
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i Musik på mellanstadiet, i enlighet med Lgr22 och övriga styrdokument. Beroende på din behörighet kan även undervisning i andra ämnen vara aktuellt. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling. Du arbetar enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. Du verkar fö...
2024-04-03 2024-04-23
Avesta kommun, Förskola Förskollärare till Norra och Krylbo/Karlbo förskoleområde
Som förskollärare i våra områden tar du ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen ; Lpfö18. Att vara förskollärare hos oss innebär att du utvecklas varje dag. Tillsammans diskuterar vi pedagogiska frågor och du ges möjlighet till kollegialt lärande, både på arbetsplatsen samt tillsammans med andra förskollärare i Avesta. I vårt team finns också en specialpedagog. Det är viktigt för oss att vi kan och utvecklas tillsammans, för oss är tillgång till ett nära ledarskap viktigt för att du, och därigenom barnen, ska vidareutveckl...
2024-04-02 2024-04-15
Avesta kommun, Förskola Vik. Förskollärare till Norra och Krylbo/Karlbo förskoleområde
Som förskollärare i våra områden tar du ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen ; Lpfö18. Att vara förskollärare hos oss innebär att du utvecklas varje dag. Tillsammans diskuterar vi pedagogiska frågor och du ges möjlighet till kollegialt lärande, både på arbetsplatsen samt tillsammans med andra förskollärare i Avesta. I vårt team finns också en specialpedagog. Det är viktigt för oss att vi kan och utvecklas tillsammans, för oss är tillgång till ett nära ledarskap viktigt för att du, och därigenom barnen, ska vidareutveckl...
2024-04-02 2024-04-15
Avesta kommun, Västmanland-Dalarna Miljö o bygg Energi- och klimatrådgivare
Ditt uppdrag är att bidra till att effektivisera energianvändningen och klimatpåverkan hos privatpersoner, företag och organisationer. Du genomför även insatser som syftar till att öka medvetenheten om energieffektivisering samt öka kännedomen om att energi- och klimatrådgivning finns att tillgå. Du planerar och organiserar arbetet självständigt vilket innebär både frihet och ansvar. I arbetsuppgifterna ingår att delta och leda projekt inom området. Du har som neutral part också en rådgivande roll. Du möter dina målgrupper genom personliga möt...
2024-03-27 2024-04-21
Avesta kommun, Sjuksköterskeenheten Sjuksköterskor
Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska i Avesta kommun ansvarar du för Hälso- och sjukvårdsinsatser vid våra vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg, LSS, psykiatri, korttidsvård eller hemsjukvården. Vi bedriver avancerad hälso- och sjukvård med teknisk apparatur och med patienter i alla åldrar. Vårt dagliga arbete bygger på väl utarbetade och tydliga rutiner. Du arbetar självständigt med dina arbetsuppgifter i form av patientbedömningar och åtgärder men agerar även i samråd med läkare. När frågor uppstår är arbetsmiljön prestigelös och det fi...
2024-03-26 2024-04-22
Avesta kommun, Domarhagen Högstadiet Lärare IDH i kombination med annat ämne
Undervisning och tillhörande arbetsuppgifter i ämnet IDH samt ytterligare ämne.
2024-03-20 2024-04-21
Avesta kommun, Kommunrehab Arbetsterapeut
Som arbetsterapeut i Avesta kommun ansvarar du för rehabilitering av personer inom ordinärt boende, hemsjukvård, vård- och omsorgsboenden, korttidsboende med inriktning äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri. Du styr din vardag självständigt och arbetar ofta i team med en fysioterapeut. Hos oss finns alltid möjlighet att diskutera och konferera när det behövs. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att göra aktivitetsbedömningar, förskriva hjälpmedel, informera om produkter och teknik till brukare. Du gör en helhetsbedömning hos individen runt ev...
2024-03-15 2024-04-24
Avesta kommun, Omsorgsförvaltning Välkommen till Avestas viktigaste sommarjobb 2024
• Vård- och omsorgsboende Särskilt boende innebär bostad med service och omvårdnad dygnet runt där varje boende har ett eget rum. Du hjälper till med personlig omvårdnad och personlig hygien. Arbete dag, kväll och helg. • Nattpersonal på vård-och omsorgsboende Du arbetar nattetid och är behjälplig vid omvårdnadsinsatser. Nattschema och även arbete på helger. • Hemtjänst Hemtjänst innebär att du själv, eller tillsammans med en kollega, åker hem till brukares egen bostad och hjälper till med personlig omvårdnad och personlig hygien. Du är också...
2024-01-01 2024-05-31