Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Avesta kommun, Förskola Barnskötare till förskolan Triangeln
Du ska planera, genomföra, följa upp, utvärdera, analysera och dokumentera förskolans verksamhet. Raster och planeringstid är schemalagda och arbetsplatsträffar ligger inom arbetstidsramen. Du ska vara nära barnet på barnets nivå; sitta på golvet, vara ute, vara inne, vid matsituation, vid blöjbyten, vid hygiensituationer och vila, du ska kunna lyfta och bära barn vid behov. Du ska verka för att undervisningen ger varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och förmågor genom t ex att spela spel, läsa sagor, ha rörelse, ar...
2021-07-27 2021-08-10
Avesta kommun, Västmanland-Dalarna Miljö o bygg Bygghandläggare
Har du ett stort genuint intresse för samhällsbyggnads- och gestaltningsfrågor och har en förmåga att göra juridiska och estetiska bedömningar? Har du en teknisk kompetens inom byggnation? Vill du vara med och förtäta och utveckla Avesta, Fagersta och Norberg kommuner? Då har du nu chansen att arbeta hos oss på Plan- och byggenheten. Vi behöver förstärkas med ytterligare en byggnadsinspektör. Som byggnadsinspektör kommer du att bli en del i vår förvaltning med 53 medarbetare, där alla på ett eller annat sätt bidrar till att skapa den fysiska m...
2021-07-19 2021-08-15
Avesta kommun, Västmanland-Dalarna Miljö o bygg Energi- och klimatrådgivare
I rollen som energi- och klimatrådgivare är din huvudsakliga arbetsuppgift att bidra till att effektivisera energianvändningen och klimatpåverkan hos privatpersoner, företag och organisationer. Du ska också genomföra insatser som syftar till att öka medvetenheten om energieffektivisering samt öka kännedomen om att energi- och klimatrådgivning finns att tillgå. Konkret innebär det att du som en neutral part, ger rådgivning vid personliga möten, telefon, mail och andra sociala medier. Du genomför också andra informations- och kommunikationsinsa...
2021-07-19 2021-08-15
Avesta kommun, Domarhagen Högstadiet Lärare i matematik till Domarhagsskolan 7-9
Undervisning i tre egna grupper (år 7) samt resurs till andra grupper år 7-9.
2021-07-16 2021-08-01
Avesta kommun, Domarhagen Högstadiet Mentor/skolgrupp till Domarhagsskolan 7-9
Som mentor ansvarar du för eleverna i ett arbetslag. Du har den kontinuerliga kontakten med vårdnadshavare och ansvarar för den studiemässiga planeringen för eleverna. I uppdraget innebär att du planerar, genomför och följer upp de lektioner vi kallar för mentorstid och individuell studietid. Du har daglig kontakt med dina elever och blir deras naturliga stöd under skoldagen och förutsätts ha god kännedom om deras anpassningar och behov för att på så sätt också kunna stötta undervisande lärare. Tjänsten innebär också att du arbetar som skolgrup...
2021-07-12 2021-08-01
Avesta kommun, Teknisk service Teknisk utredare till Avesta kommun
Som teknisk utredare arbetar du som generalist med både stora och små projekt. Från komplexa uppdrag till mindre utredningar och projekt inom det kommunaltekniska området. Du utreder och kommunicerar medborgarförslag samt handlägger tillståndsärenden och remisser. Du ansvarar för att driva och följa upp projekt genom produktionsfasen, vid exempelvis ny- eller ombyggnation. Du säkerställer att budgeten följs, att allt utförs effektivt med en god arbetsmiljö. Det omfattar bland annat resursplanering, inköp och avrop av material och att ansvara f...
2021-07-09 2021-08-08
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Administratör till Avesta kommun
Som administratör driver och hanterar du administrativa ärenden som bland annat investeringsbeslut, ekonomiskt föreningsstöd, delegationsbeslut, ansökningshandlingar och bidragshantering. Du håller genom dina ärenden kontakt med kollegor, medborgare, föreningar och andra administratörer i verksamheterna. Utöver detta ansvarar du för ekonomiska arbetsuppgifter som bokföring, fakturering och kontering i samverkan med personal. I dina dagliga arbetsuppgifter ingår även andra ärenden av administrativ natur som exempelvis arkivering, diarieföring, f...
2021-07-09 2021-08-01
Avesta kommun, Västmanland-Dalarna Miljö o bygg Administratör till Västmanland-Dalarna Miljö- och Byggförvaltning
En stor del av uppdraget handlar om att komma ifatt med arkivering och att sedan flytta från nuvarande lokal till ny. Du kommer sedan ha uppgiften att säkerställa ett väl organiserat arkiv och skapa en ny struktur för att organisera dokument. Som administratör för Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning kommer du ansvara för administration kopplade till ärendehanteringssystemen, Ciceron, ByggR (system för digital hantering av bygglov) och Ecos. I rollen ingår även hantering av postlådan där du avgör vad som ska sorteras på vilka stäl...
2021-07-09 2021-08-08
Avesta kommun, LSS 1 Stödpedagoger till gruppbostäder LSS
Att vara stödpedagog är ett ansvarsfullt arbete som ger personlig utveckling och mycket glädje tillbaka. Som stödpedagog kommer du, tillsammans med övriga i arbetsgruppen, att fortsätta utveckla arbetssätt och metoder med målet att ge individen delaktighet, inflytande och ökad självständighet. Grunden i arbetet innebär att du är delaktig i det dagliga arbetet och utför de vardagsnära och planerade stödinsatser utifrån de boendes genomförandeplaner. Arbetet omfattar personlig- och medicinsk omvårdnad, hjälp vid matsituationer, förflyttningar, ...
2021-07-01 2021-08-01
Avesta kommun, Bergsnässkolan Lärare skolgrupp Bergsnässkolan
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning och stödinsatser i Bergsnässkolans skolgrupp. Skolgruppen finns till för elever med beteendesvårigheter som är i behov av stöttning och vägledning för att få en fungerande skoldag. I skolgruppen arbetar du med ett litet antal elever som behöver en anpassad miljö för att kunna fokusera på skolarbetet. Du arbetar såväl med undervisning som med att tillgodose berörda elevers behov av stöd. Tjänsten innefattar samverkan med kollegor, elever, vårdnadshavare och andra relevanta aktöre...
2021-06-29 2021-07-30
Avesta kommun, Kommunkansliet Kommunikatör
Du blir en av två kommunikatörer på enheten som arbetar med intern och extern kommunikation utifrån vår övergripande kommunikationspolicy. I kommunen är internkommunikation ett prioriterat område. I samarbete med vår andra kommunikatör kommer du bli delaktig i det strategiska kommunikationsarbetet men tyngdpunkten, i den här tjänsten, ligger på att ge operativt verksamhetsstöd till förvaltningar och ledning. Arbetet som kommunikatör är varierande och kan handla om att planera och beställa kommunikationsinsatser men också om att producera red...
2021-06-29 2021-08-15
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Rektor Avesta Centrala förskoleområde 1
Rektor har i uppdrag att leda förskolans verksamhet i enlighet med nationella- och lokala styrdokument samt att arbeta för hög måluppfyllelse. Rektor har ett helhetsansvar för verksamheten vilket även inkluderar personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för förskoleområdet. Vi har höga ambitioner och hos oss är det viktigt att bedriva ett kvalitativt utvecklingsarbete. Det är du som rektor som ansvarar för att leda det systematiska kvalitetsarbetet. Hos oss erbjuds ett nära stöd av såväl kollegor som ledning. Du ingår i förskolans ledningsgrup...
2021-06-28 2021-08-12
Avesta kommun, Omsorgsförvaltning Timvikarier till vård och omsorg
Vård- och omsorgsboende: En bostad med service och omvårdnad dygnet runt där varje boende har ett eget rum. Du hjälper till med personlig omvårdnad, som kläder, hjälp vid matsituationer och personlig hygien. Arbetet innebär dag-, kväll- och helgjobb. Hemtjänst: Hemtjänst innebär att du själv, eller tillsammans med en kollega, åker hem till de boendes egen bostad och hjälper till med personlig omvårdnad, som kläder, matsituationer och personlig hygien. Du är också med vid sociala aktiviteter. Arbetet innebär dag-, kväll-, helgjobb. B-körkort är...
2021-06-21 2021-08-31
Avesta kommun, Karlfeldtgymnasiet Yrkeslärare/Instruktör till Fordons och transportprogrammet 2 x 50 %
Du kommer att arbeta med en yrkesintroduktionsutbildning som syftar till att göra eleverna anställningsbara inom fordonsbranschen inriktat på truck, lastmaskin och liknande verksamheter. Du kommer att bli mentor och undervisa i yrkesämnen som är förekommande på programmet. Vi vill att du som lärare är intresserad av att föra en god dialog med eleverna och som ser elevernas ställda mål som en positiv utmaning. Du förväntas arbeta aktivt med att förtydliga och kommunicera kunskapskraven samt grunderna för bedömning och i samband med det se elever...
2021-05-21 2021-08-01
Avesta kommun, Omsorgsförvaltning Timvikarier inom LSS
Som timvikarier hos oss arbetar du inom kommunens alla olika arbetsplatser där behov uppstår. Du behöver vara flexibel och trivas med att testa olika arbetsplatser. Ibland är arbetspassen korta, ibland längre och inom LSS finns både dygntjänstgöring och arbetspass som sker på natten. Som personal på ett service- eller gruppboende är din främsta uppgift är att möjliggöra ökade självständighet för individer med funktionsnedsättning. Arbetet är varierande beroende av de boendes behov. Detta kan omfatta allt från stödjande insatser och hemmasyssl...
2021-04-27 2021-07-31