Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Avesta kommun, Förskola Förskollärare till Krylbo/Karlbo & Norra förskoleområdet
Som förskollärare i våra områden tar du ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen ; Lpfö18 Du ska planera, genomföra, följa upp, utvärdera, analysera och dokumentera förskolans verksamhet så att utveckling sker. Raster och planeringstid är schemalagda och arbetsplatsträffar ligger inom arbetstidsramen. Du ska vara nära barnet på barnets nivå; sitta på golvet, vara ute, vara inne, vid matsituation, vid blöjbyten, vid hygiensituationer och vila, du ska kunna lyfta och bära barn vid behov. Du ska verka för att undervisningen...
2021-10-14 2021-10-28
Resurs Psykolog till skolan
Som psykolog hos oss på centrala elevhälsan - Avesta Resurs - kommer du, tillsammans med våra andra psykologer, vara den som bidrar med psykologperspektivet gällande ärenden till teamet. Du arbetar ur ett skolperspektiv med fokus på inlärning och pedagogisk vägledning men också med hälsofrämjande arbete och att förebygga psykisk ohälsa. Du är en av professionerna som utreder vilka hinder som står i vägen för att eleven skall lyckas i skolan, och är med och utformar insatser som tar hänsyn till elevens hemsituation, relationer, skolsituation, ...
2021-10-14 2021-10-28
Avesta kommun, Förskola Vik. förskollärare till förskolorna Rödluvan & Tallåsen
Som förskollärare i vårt område tar du ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen ; Lpfö18 Du ska planera, genomföra, följa upp, utvärdera, analysera och dokumentera förskolans verksamhet så att utveckling sker. Raster och planeringstid är schemalagda och arbetsplatsträffar ligger inom arbetstidsramen. Du ska vara nära barnet på barnets nivå; sitta på golvet, vara ute, vara inne, vid matsituation, vid blöjbyten, vid hygiensituationer och vila, du ska kunna lyfta och bära barn vid behov. Du ska verka för att undervisningen ...
2021-10-14 2021-10-28
Resurs Skolsköterska till Avesta Kommun
Att vara skolsköterska kan vara ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns. Arbetet som skolsköterska innebär att du är en viktig medlem i skolans elevhälsoteam där du bidrar med din medicinska kompetens. I vårt gemensamma elevhälsoarbete har vi stort fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Ditt uppdrag kring elevhälsans medicinska insatser i skolan utförs i enlighet med gällande råd och anvisningar. Tillsammans med skolläkare, skolans elevhälsoteam och skolledning ansvarar du för att skapa bästa möjliga förutsättningar för...
2021-10-12 2021-10-26
Avesta kommun, Västmanland-Dalarna Miljö o bygg Plan- och Byggchef
Som plan-och byggchef leder du enheten plan- och bygg med fokus på en hållbar och stark utveckling av kommunerna. Det är 13 skickliga specialister i enheten som ansvarar för bygglov, planer och remissvar. Ditt fokus är att engagera, motivera och driva samarbetet både inom enheten, i förvaltningen och gentemot kommunerna och externa aktörer. I ditt ansvar ingår att * leda och utveckla verksamheten inom enheten för plan- och bygg * driva utvecklingsprocesser avseende digitalisering * hantera budget och ekonomisk uppföljning för enheten * ge ...
2021-10-12 2021-10-18
Avesta kommun, Kommunkansliet Ekonom till Avesta kommun
Ekonomiavdelningens uppgift är att samordna kommunens ekonomihantering samt att fungera som stöd i olika ekonomiska frågor. Avdelningen består av ekonomi, redovisning och upphandling. Som vikarierande ekonom har du som huvudsaklig arbetsuppgift att samordna kundprocessen, med särskilt ansvar för kundreskontra. Utöver detta kommer din roll även omfatta vanligt förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning som bland annat: • Leverantörsreskontra • Avstämningar • Löpande redovisning Vi använder Agresso/Unit4 ERP som ekonomisystem samt fle...
2021-10-12 2021-10-31
Avesta kommun, Domarhagen Högstadiet Lärare i matematik till Domarhagsskolan
Undervisning i matematik med tillhörande arbetsuppgifter, ansvar för tre egna grupper samt resurstid i annan klass.
2021-10-12 2021-10-26
Avesta kommun, Karlfeldtgymnasiet Lärare i historia och religion
Undervisning i historia och religion på gymnasiet. I tjänsten ingår även mentorskap. Du kommer också ha en viktig roll i att kontinuerligt utveckla skolans utbildningar tillsammans med dina kollegor. Som lärare på Karlfeldtgymnasiet är du i hög grad delaktig i skolans systematiska kvalitetsarbete och den pedagogiska utvecklingen.
2021-10-11 2021-10-25
Avesta kommun, Omsorgsförvaltning Timvikarier till vård och omsorg
Detta är en intresseanmälan gällande timvikarier. Du lägger dig tillgänglig de tider som passar dig och på dessa tider förväntas du kunna arbeta. Utifrån din tillgänglighet kan du sedan bli bokad efter verksamhetens behov av personal. Att vara timvikarie passar utmärkt att kombinera med studier eller andra sysselsättningar eftersom du själv i stor utsträckning kan styra dina arbetstider och arbetsdagar. Arbetspassen inom verksamheterna sker på dagtid, kväll, natt och helg samt dygnspass. Våra verksamheter består av både vård- och omsorgsboend...
2021-10-08 2021-11-30
Avesta kommun, Förskola förskollärare
Arbetet är i en barngrupp 3-5 år på en dygnetruntförskola. Arbetet kommer i huvudsak att vara förlagd dagtid men kan i början vara förlagd till skifttider. Dock ej nätter. Du skall ansvar för att planera och utvärdera och följa upp undervisningen på avdelningen. Det sker tillsammans med arbetslaget på avdelningen.
2021-10-08 2021-10-21
Avesta kommun, Förskola Barnskötare baldershage skift
Barnskötare med skifttjänstgöring på dygnetruntförskola. dock ej nattarbete Tjänsten är på en avdelning för barn mellan 1-65 år. På kvällar nätter och helger vistas barn mellan 1-12 år i lokalerna och arbetet planeras därefter. Under måndagar till fredagar bedrivs förskoleverksamhet och resterande tid är pedagogisk omsorgstid då det är viktigt att erbjuda en god, rolig och trygg vistelse hos oss.
2021-10-08 2021-10-22
Avesta kommun, Tallbacken Undersköterskor till Tallbacken, Horndal
Som undersköterska på Tallbacken är ditt mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Arbetet innefattar personlig omvårdnad som av- och påklädning, hygien och hjälp vid matsituationer. I rollen som undersköterska ingår även att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation, dokumentera i våra journalsystem samt skriva genomförandeplaner. Som undersköterska på Tallbacken ansvarar du också för att de som bor här får delta i olika aktiviteter, uppleva välbefinnande och för att skapa en god gemenskap på avdelningarna med mycket glädje och positivite...
2021-10-05 2021-10-19
Avesta kommun, Hemtjänst Rågen Undersköterska till Rågens hemtjänst
Som undersköterska inom Rågens hemtjänst är ditt mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodose individens behov av omsorg i det egna hemmet utifrån beviljat bistånd av socialtjänstlagen. Du kommer att gå, cykla eller köra hemtjänstens bilar till olika brukare där du hjälper dem med personlig omvårdnad som av- och påklädning, hygien och hjälp vid matsituationer. I arbetet använder du mobiltelefon som verktyg där arbetsschema och attestering av insatser sköts. I arbetet förekommer även medicinsk omvå...
2021-10-05 2021-10-19
Avesta kommun, Hemtjänst Rågen Vikarierande undersköterska till Rågens hemtjänst
Som undersköterska inom Rågens hemtjänst är ditt mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodose individens behov av omsorg i det egna hemmet utifrån beviljat bistånd av socialtjänstlagen. Du kommer att gå, cykla eller köra hemtjänstens bilar till olika brukare där du hjälper dem med personlig omvårdnad som av- och påklädning, hygien och hjälp vid matsituationer. I arbetet använder du mobiltelefon som verktyg där arbetsschema och attestering av insatser sköts. I arbetet förekommer även medicinsk omvå...
2021-10-05 2021-10-19
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Lärare 1-3
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i en klass 3 i enlighet med Lgr11 och övriga styrdokument. Du ansvar även för att samverka med kollegor, elever, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling. Du arbetar enligt gällande rutiner för ind...
2021-10-05 2021-10-24
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Kock/Måltidsbiträde Timvikarie
Dina arbetsuppgifter som kock. • Planera, tillaga måltider till våra gäster. • Beställa och ta emot varor vid leverans. • Tillreda sallad/råkost samt diska. • Delaktig i arbetet med ständiga förbättringar av verksamheten såsom utveckling av arbetsmiljö, menyer och recept. • Utföra mätningar och dokumentation enligt egenkontrollprogrammet. Dina arbetsuppgifter som måltidsbiträde. • Hjälpa till och bereda sallader. • Servera/Diska. • Assistera kockarna för diverse uppgifter. • Rengöring av kök/matsal. • Packa upp varor. Vi kommer anställ...
2021-09-07 2021-11-29