Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Avesta kommun, Hemtjänst Skogsbo Vikarierande undersköterska till Skogsbo hemtjänst
Som undersköterska inom hemtjänsten är ditt mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodose brukarnas individuella behov av omsorg i det egna hemmet utifrån beviljat bistånd av socialtjänstlagen. Du kommer att arbeta efter genomförandeplanen som finns för varje brukare. Du kommer att åka med hemtjänstens bilar till olika brukare där du hjälper dem med personlig omvårdnad som av- och påklädning, hygien och hjälp vid matsituationer. Du är även behjälplig i sociala aktiviteter som promenader och ledsagning...
2021-02-26 2021-03-14
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Projektledare - Ökad jämlikhet i Krylbo
Som projektledare driver och följer du upp Krylbos utveckling ur ett brett jämlikhetsperspektiv. Fokus är inställt på att bygga strukturer och skapa metoder som ökar jämlikheten i Krylbo och som är hållbara över tid. En viktig uppgift är att åstadkomma samverkan och synergieffekter mellan olika aktörer som genomför insatser i Krylbo. Vi behöver hitta ett sätt att optimera och utveckla det som vi redan idag gör bra. Riktade och preventiva insatser kommer ske på gruppnivå och direkt för boende i Krylbo. Samverkan sker med redan aktiva aktörer s...
2021-02-25 2021-03-28
Avesta kommun, Bergsnässkolan Lärare textilslöjd 4-6 Bergsnässkolan
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i textilslöjd på mellanstadiet, i enlighet med Lgr11 och övriga styrdokument. Beroende på din behörighet kan även undervisning i andra ämnen vara aktuellt. Tjänsten innefattar samverkan med kollegor, elever, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. En viktig del i arbetet är...
2021-02-23 2021-03-09
Avesta kommun, Framnäs Undersköterska till enhetspool på Framnäs
Som undersköterska på Framnäs är ditt övergripande mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina arbetsuppgifter innebär att vara ett stöd till de äldre, så att de kan leva sitt liv så som de önskar. Hos oss ska de boende få en meningsfull dag och det är din insats och engagemang som gör skillnad. Du arbetar efter genomförandeplanen som finns för varje brukare, personlig omvårdnad som av- och påklädning, hygien, hjälp vid matsituationer och behjälplig vid sociala aktiviteter. Medicinsk omvårdnad på delegering från sjuksköterska förekommer också....
2021-02-19 2021-03-07
Avesta kommun, LSS 3 Stödassistenter till gruppbostad Krylbovägen
Att vara stödassistent är ett ansvarsfullt arbete som ger personlig utveckling och mycket glädje tillbaka. Ditt uppdrag är att medverka till att skapa förutsättningar för utveckling, inflytande och självbestämmande för personer med funktionsvariationer. I arbetet ingår att stödja personerna i deras daglig livsföring utifrån vart och ens behov. Arbetsuppgifter som bland annat ingår är stöd vid på- och avklädning, personlig hygien, förflyttningar och ledsagning. I din tjänst som stödassistent stödjer du den enskilde i att sköta sitt hem vilket ...
2021-02-18 2021-03-07
Avesta kommun, IFO, Barn och familj Vikarierande socialsekreterare till Barn och familj
Som socialsekreterare arbetar du med att följa upp insatser enligt SoL och LVU, för barn, ungdomar och deras familjer. Vi har det senaste året arbetat aktivt för att stärka barnets perspektiv i våra utredningar och idag skriver vi utredningar i "du-form" och vi använder olika verktyg i utredningen för att öka transparens och delaktighet i vårt arbete med familjen. Du arbetar i nära kontakt med de andra kollegiala enheterna inom socialtjänsten och du bidrar till att arbetet sker skyndsamt och effektivt. Genom uppdelning i olika arbetsteam på en...
2021-02-18 2021-03-14
Avesta kommun, IFO, Barn och familj Socialsekreterare till Barn och familj
Som socialsekreterare arbetar du med att följa upp insatser enligt SoL och LVU, för barn, ungdomar och deras familjer. Vi har det senaste året arbetat aktivt för att stärka barnets perspektiv i våra utredningar och idag skriver vi utredningar i "du-form" och vi använder olika verktyg i utredningen för att öka transparens och delaktighet i vårt arbete med familjen. Du arbetar i nära kontakt med de andra kollegiala enheterna inom socialtjänsten och du bidrar till att arbetet sker skyndsamt och effektivt. Genom uppdelning i olika arbetsteam på e...
2021-02-18 2021-03-14
Avesta kommunkoncern Redovisningsansvarig
Som redovisningsansvarig hos oss kommer du att arbeta med kvalificerat redovisningsarbete i kommunen samt stöd för våra kommunala bolag. Du kommer att samordna och utveckla kommunens arbete med löpande redovisning, bokslutsarbete och sammanställd redovisning. Du är kommunens expert i redovisningsfrågor och leder arbetet med att säkerställa att ekonomiska data och analysunderlag i den löpande redovisningen uppfyller lagar, riktlinjer och anvisningar. Du kommer att effektivisera arbetsprocesser, rutiner och system samt driva förbättringsprojekt ...
2021-02-17 2021-03-14
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Arbetsintegrerad utbildning - Grundlärarprogrammet Förskoleklass och grundskolans årskurser 1-3
Du kombinerar dina studier med arbete som lärare i Avesta kommun och får lön under hela studietiden. Anställningen består av 50% undervisning på skolan och studiefart 75% arbetsintegrerade studier. Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation. Sedvanligt anställningsavtals skrivs och förnyas årsvis under förutsättning att du klarar dina studier och klarar dina åtaganden i skolan. Din lön är minst 18.000 kronor per månad. Lönen består av två delar; 9.000 kronor för studiedelen och minst 9.000 kronor för anställningsdelen. Lönen för anstäl...
2021-02-15 2021-04-18
Avesta kommun, LSS 3 Stödassistent till korttidshem LSS
Att vara stödassistent är ett ansvarsfullt arbete som ger personlig utveckling och mycket glädje tillbaka. Ditt arbete utgår från barnets/ungdomens genomförandeplan som är upprättad för att tillgodose dess behov och beslut. Korttidshemmet fungerar som avlastning för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Barnen kommer och bor i perioder efter behov som handläggare bedömer. Detta innebär att barnet sover och har korttids som sin utgångspunkt för plats att vara innan och efter skola, kvällstid och helger. Arbetet innefattar att stött...
2021-02-12 2021-02-28