Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Avesta kommun, Vård och omsorg, Baldersgården Undersköterskor till Lingården
Som undersköterska på Lingården är ditt övergripande mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina arbetsuppgifter innebär att vara ett stöd till den äldre, så att den kan leva sitt liv så som den önskar. Du arbetar utifrån genomförandeplanen som finns för varje vårdtagare. I arbetsuppgifterna ingår att med intresse lära känna och ta del av brukarnas historia för att på bästa sätt kunna rikta aktiviteter, hobbyverksamhet och annat till den verklighet som personen är bekant och trygg med, samt för att arbetsdagen ska kunna centreras kring IBIC. ...
2023-11-24 2023-12-07
Avesta kommun, IFO, Vuxenenheten Socionom till skolsocialt team
Avesta kommun ska starta upp ett skolsocialt team under 2024. Skolsociala teamet kommer vara ett samarbete mellan bildningsförvaltningen och socialtjänsten och du kommer att arbeta i ett team med medarbetare från skolan. Som socionom i kommunens skolsociala team kommer din roll vara att genom tidiga insatser arbeta med att främja skolnärvaro. Det skolsociala teamet kommer arbeta med att stötta och hjälpa elever i årskurs 4-9 med upprepad långvarig skolfrånvaro så de kan nå gymnasiebehörighet. Du kommer arbeta med närvarofrämjande insatser, fö...
2023-11-23 2023-12-10
Avesta kommun, LSS Vikarierande enhetsresurs till dagligverksamhet
Som enhetsresurs arbetar du inom området för daglig verksamhet med ett flexibelt arbetsområde, bland annat som ersättare vid frånvaro och ledigheter. Detta kräver att du trivs med att arbeta på olika ställen och med att en arbetsvecka kan variera. Ensamarbete och tunga lyft förekommer. Daglig verksamhet arbetar efter arbetstagarens förmågor, behov och önskemål av sysselsättning. Du kommer att handleda vuxna personer med funktionsnedsättning och/eller inom autismspektrum. Vi eftersträvar att erbjuda individuellt anpassad och meningsfull verksa...
2023-11-23 2023-12-06
Avesta kommun, Bemanningsenheten Undersköterska till poolen
Som undersköterska inom poolen är ditt mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Du kommer att arbeta utifrån genomförandeplanen som är upprättad för att tillgodose brukarens behov och beslut. Arbetet omfattar personlig omvårdnad som hjälp vid matsituationer, på- och avklädning, personlig hygien och förflyttningar. I arbetet förekommer även medicinsk omvårdnad på delegering från sjuksköterska. Dokumentation, avvikelserapportering samt att vara behjälplig i sociala aktiviteter är också en del av ditt arbete. Kontakt med anhöriga sker kontinuerligt...
2023-11-20 2023-12-03
Avesta kommun, Hemsjukvård, sjuksköterskor Sjuksköterskor
Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska i Avesta kommun ansvarar du för Hälso- och sjukvårdsinsatser inom hemsjukvård eller vid våra vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg, LSS, psykiatri eller korttidsvård. Vi bedriver avancerad hälso- och sjukvård med teknisk apparatur och med patienter i alla åldrar, även barn. Vårt dagliga arbete bygger på väl utarbetade och tydliga rutiner. Du arbetar självständigt med dina arbetsuppgifter i form av patientbedömningar och åtgärder men agerar även i samråd med läkare. När frågor uppstår är arbetsmiljön pre...
2023-11-20 2023-12-17
Avesta kommun, Hemtjänst Skogsbo Undersköterska till Skogsbo hemtjänst
Som undersköterska inom hemtjänsten är ditt mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodose individuella behov av omsorg i det egna hemmet utifrån beviljat bistånd av socialtjänstlagen. Du kommer att arbeta efter genomförandeplanen som finns för varje individ. Du kommer att åka med hemtjänstens bilar till olika brukare där du hjälper dem med personlig omvårdnad som av- och påklädning, hygien och hjälp vid matsituationer. Du är även behjälplig i sociala aktiviteter som promenader och ledsagning. I arbe...
2023-11-20 2023-12-03
Avesta kommun, Trygghetsteamet Vikarierande undersköterska till trygghetsteamet
Att arbeta i anhörigteamet innebär att du löser av anhöriga i deras eget hem, det vill säga du avlastar anhöriga i deras omvårdnadsroll. Att arbeta i hemtagningsteamet innebär att du hjälper brukare de första ca.14 dagarna efter hemkomst från sjukhus, efter de 14 dagarna tar hemtjänsten över ansvaret. Som undersköterska inom anhörigteamet är ditt mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodose den anhöriges individuella behov av avlastning i hemmet, vilket innebär att du kan behöva vara ett stöd för d...
2023-11-16 2023-11-29