Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Avesta kommun, Björkhagen Undersköterskor till Björkhagen
Som undersköterska på Björkhagen arbetar du för att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina arbetsuppgifter innebär att vara ett stöd till den boende, så att den kan leva sitt liv så som den önskar. Du arbetar utefter genomförandeplanen som finns för varje vårdtagare.Hos oss ska de boende få en meningsfull dag och det är din insats och engagemang som gör skillnad! Arbetet innefattar personlig omvårdnad som av- och påklädning, hygien, hjälp vid matsituationer och behjälplig vid sociala aktiviteter. I arbetet förekommer även medicinsk omvårdnad på del...
2022-01-19 2022-02-02
Avesta kommun, Vård och omsorg Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Tjänstens övergripande uppdrag är att kvalitetssäkra vården. Det vill säga att finnas till för vårdtagarna och utifrån hälso- och sjukvårdsområdet ansvara för att kommunen driver och sköter sitt uppdrag inom gällande lagar och föreskrifter. MAS är väl insatt i verksamheten, gör verksamhetsbesök samt följer upp riktlinjer, föreskrifter och lagar. Du tar fram rapporter och underlag till både förvaltningen och den politiska styrningen. Du har vidare huvudansvaret för att initiera, utveckla och implementera nya rutiner när det behövs. Som MAS har d...
2022-01-19 2022-02-02
Avesta kommun, Förskola Vik barnskötare/förskollärare till baldershages skiftförskola
Du skall arbeta i barngrupp där barnens vårdnadshavare arbetar skift. Du ska dokumentera. planera och genomföra undervisning i gruppen tillsammans med dina kollegor. Du ska kunna dokumentera barnens lärande i de digitala systemen som vi har i kommunen.
2022-01-17 2022-01-31
Avesta kommun, Karlfeldtgymnasiet Karlfedtgymnasiet söker Förarprövare/Yrkeslärare/Instruktör till Fordons och transportprogramet
Populära Karlfeldtgymnasiet söker en yrkeslärare alternativt instruktör inom fordon och transportprogrammet med behörighet på tunga fordon. Du har pedagogisk skicklighet och kunskap i ämnet. Du kommer att undervisa i karaktärsämnen på gymnasienivå. På Karlfeldtgymnasiet arbetar lärare i arbetslag och det ingår i anställningen att vara en del av och ta ansvar för de uppgifter som ingår i arbetslagets ansvarsområde. Du ska också aktivt bidra till skolans och ämnets utveckling genom att hålla dig ajour med vad som sker inom ditt ämnesområde. Arbet...
2022-01-17 2022-01-31
Avesta kommun, Bergsnässkolan Lärare textilslöjd 4-6 Bergsnässkolan
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i textilslöjd på mellanstadiet, i enlighet med Lgr11 och övriga styrdokument. Beroende på din behörighet kan även undervisning i andra ämnen vara aktuellt. Erfarenhet av undervisning i hem- och konsumentkunskap är meriterande Tjänsten innefattar samverkan med kollegor, elever, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning såväl enskilt som i ...
2022-01-14 2022-01-28
Avesta kommun, Förskola Vik. barnskötare till förskolan Rödluvan
Du ska planera, genomföra, följa upp, utvärdera, analysera och dokumentera förskolans verksamhet. Raster och planeringstid är schemalagda och arbetsplatsträffar ligger inom arbetstidsramen. Du ska vara nära barnet på barnets nivå; sitta på golvet, vara ute, vara inne, vid matsituation, vid blöjbyten, vid hygiensituationer och vila, du ska kunna lyfta och bära barn vid behov. Du ska verka för att undervisningen ger varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och förmågor genom t ex att spela spel, läsa sagor, ha rörelse, ar...
2022-01-14 2022-01-28
Avesta kommun, Förskola Förskollärare till förskolan Blåkullen
Som förskollärare i vårt område tar du ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen ; Lpfö18 Du ska planera, genomföra, följa upp, utvärdera, analysera och dokumentera förskolans verksamhet så att utveckling sker. Raster och planeringstid är schemalagda och arbetsplatsträffar ligger inom arbetstidsramen. Du ska vara nära barnet på barnets nivå; sitta på golvet, vara ute, vara inne, vid matsituation, vid blöjbyten, vid hygiensituationer och vila, du ska kunna lyfta och bära barn vid behov. Du ska verka för att undervisningen ...
2022-01-14 2022-01-28
Avesta kommun, Förskola Vik. förskollärare till förskolan Blåkullen
Som förskollärare i vårt område tar du ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen ; Lpfö18 Du ska planera, genomföra, följa upp, utvärdera, analysera och dokumentera förskolans verksamhet så att utveckling sker. Raster och planeringstid är schemalagda och arbetsplatsträffar ligger inom arbetstidsramen. Du ska vara nära barnet på barnets nivå; sitta på golvet, vara ute, vara inne, vid matsituation, vid blöjbyten, vid hygiensituationer och vila, du ska kunna lyfta och bära barn vid behov. Du ska verka för att undervisningen ...
2022-01-14 2022-01-28
Avesta kommun, Förskola Förskollärare/resurs till förskolan Blåkullen
Som förskollärare/resurs i vårt område tar du ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen ; Lpfö18 Du ska planera, genomföra, följa upp, utvärdera, analysera och dokumentera förskolans verksamhet så att utveckling sker. Raster och planeringstid är schemalagda och arbetsplatsträffar ligger inom arbetstidsramen. Du ska vara nära barnet på barnets nivå; sitta på golvet, vara ute, vara inne, vid matsituation, vid blöjbyten, vid hygiensituationer och vila, du ska kunna lyfta och bära barn vid behov. Du ska verka för att undervis...
2022-01-14 2022-01-28
Avesta kommun, Förskola Vik Barnskötare till förskolan Blåkullen
Du ska planera, genomföra, följa upp, utvärdera, analysera och dokumentera förskolans verksamhet. Raster och planeringstid är schemalagda och arbetsplatsträffar ligger inom arbetstidsramen. Du ska vara nära barnet på barnets nivå; sitta på golvet, vara ute, vara inne, vid matsituation, vid blöjbyten, vid hygiensituationer och vila, du ska kunna lyfta och bära barn vid behov. Du ska verka för att undervisningen ger varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och förmågor genom t ex att spela spel, läsa sagor, ha rörelse, ar...
2022-01-14 2022-01-28
Avesta kommun, Förskola Vik Barnskötare till förskolan Prästkragen
Du ska planera, genomföra, följa upp, utvärdera, analysera och dokumentera förskolans verksamhet. Raster och planeringstid är schemalagda och arbetsplatsträffar ligger inom arbetstidsramen. Du ska vara nära barnet på barnets nivå; sitta på golvet, vara ute, vara inne, vid matsituation, vid blöjbyten, vid hygiensituationer och vila, du ska kunna lyfta och bära barn vid behov. Du ska verka för att undervisningen ger varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och förmågor genom t ex att spela spel, läsa sagor, ha rörelse, ar...
2022-01-14 2022-01-28
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i idrott, Fors skola
Tjänsten består av undervisning i idrott och hälsa. Du har ansvar för idrottsundervisningen i Fors skola för klasserna 1-6. I den här tjänsten ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning såväl enskilt som i samarbete med arbetslag. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling. Arbetet utförs enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen.
2022-01-12 2022-01-26
Avesta kommun, Hemtjänst Balders Undersköterskor till Balders hemtjänst
Som vikarierande undersköterska inom Balders hemtjänst är ditt mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodose brukarnas individuella behov av omsorg utifrån beviljat bistånd av socialtjänstlagen. Du kommer att arbeta efter genomförandeplanen som finns för varje boende. I arbetet ingår att utför beslutade insatser i form av personlig omvårdnad, på och avklädning, måltidshjälp, städning, klädvård, läkemedelshantering, inköp, promenader, ledsagning samt en del delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter ex...
2022-01-11 2022-01-25
Avesta kommun, Hemtjänst Balders Undersköterskor till Balders hemtjänst
Som undersköterska inom Balders hemtjänst är ditt mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodose brukarnas individuella behov av omsorg utifrån beviljat bistånd av socialtjänstlagen. Du kommer att arbeta efter genomförandeplanen som finns för varje boende. I arbetet ingår att utför beslutade insatser i form av personlig omvårdnad, på och avklädning, måltidshjälp, städning, klädvård, läkemedelshantering, inköp, promenader, ledsagning samt en del delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter exempelvis såro...
2022-01-10 2022-01-24
Avesta kommun, Vuxenutbildningen och integrationsenheten Etableringssamordnare språk och samhälle
Många nyanlända har erfarenhet av att det är mycket svårt att få en anställning eller praktikplats vilket också minskar möjligheten att i vardagen få träna och utveckla svenska språket. Många önskar känna större delaktighet i samhället och få kontakt med svenskfödda kommuninnevån...
2022-01-04 2022-01-26
Avesta kommun, Omsorgsförvaltning Avestas viktigaste sommarjobb
• Vård- och omsorgsboende Särskilt boende innebär bostad med service och omvårdnad dygnet runt där varje boende har ett eget rum. Du hjälper till med personlig omvårdnad, som kläder, hjälp vid matsituationer och personlig hygien. Arbetet innebär dag-, kväll- och helgjobb. • Hemtjänst Hemtjänst innebär att du själv, eller tillsammans med en kollega, åker hem till de boendes egen bostad och hjälper till med personlig omvårdnad, som kläder, matsituationer och personlig hygien. Du är också med vid sociala aktiviteter. Arbetet innebär dag-, kväll-,...
2022-01-03 2022-02-20
Avesta kommun, LSS 1 Enhetspooler till LSS
Som enhetspool arbetar du som ersättare vid frånvaro och ledigheter inom vår LSS-verksamhet. Detta kräver att du trivs med att arbeta på olika ställen och med att en arbetsvecka kan variera. Ensamarbete och tunga lyft förekommer. Dina arbetsuppgifter innebär att ge individuellt stöd, omvårdnad samt att utföra serviceinsatser som matlagning, tvätt och städ. Du verkar för att personerna kan leva ett självständigt, aktivt och meningsfullt liv utifrån dennes förutsättningar och behov. På ett gruppboende inom LSS är din främsta uppgift är att möjl...
2021-12-28 2022-01-31
Avesta kommun, Teknisk service Maskinförare Säsong
Dina arbetsuppgifter blir att sköta och underhålla Avesta kommuns och de kommunala bolagens hårdgjorda och gröna ytor samt andra inom enheten förekommande arbetsuppgifter, ex arbeten inom G/C-vägar, gator och grönområden. Du kommer att köra vissa maskiner, ex * Jordbrukstraktor med redskap * Redskapsbärare * Åkgräsklippare
2021-12-20 2022-01-31
Avesta kommun, Kommunrehab Legitimerad arbetsterapeut
Som arbetsterapeut i Avesta kommun gör du funktionsbedömningar av ADL-förmåga, aktivitetsbedömningar, förskriver hjälpmedel, informerar om produkter och teknik till brukare i våra vård- och omsorgsboenden, i gruppboende LSS och psykiatri, i daglig verksamhet samt i ordinärt boend...
2021-12-03 2022-01-30