Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Avesta kommun, Hemtjänst, Kornknarren Undersköterska till kornknarren hemtjänst
Kornknarren samplaneras ihop med Rågen hemtjänst. Du anställs i omsorgsförvaltningen med placering på Kornknarren hemtjänst, men samplaneringen innebär att du ibland tjänstgör på Rågen och ibland även på andra enheter inom övriga samplaneringsområden. Som undersköterska inom Kornknarren hemtjänst är ditt mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodose individens behov av omsorg i det egna hemmet utifrån beviljat bistånd av socialtjänstlagen. Du kommer att gå, cykla eller köra hemtjänstens bilar til...
2022-09-23 2022-10-09
Avesta kommun, Hemtjänst Balders Undersköterskor till Balders hemtjänst
Som vikarierande undersköterska inom Balders hemtjänst är ditt mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodose brukarnas individuella behov av omsorg utifrån beviljat bistånd av socialtjänstlagen. Du kommer att arbeta efter genomförandeplanen som finns för varje boende. I arbetet ingår att utför beslutade insatser i form av personlig omvårdnad, på och avklädning, måltidshjälp, städning, klädvård, läkemedelshantering, inköp, promenader, ledsagning samt en del delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter ex...
2022-09-23 2022-10-09
Avesta kommun, Domarhagen Högstadiet Lärare i praktiskt-estetiskt ämne
Undervisning i praktiskt-estetiskt ämne, vi ser gärna att det är bild och/eller musik. Legitimation i ytterligare ämne är meriterande.
2022-09-23 2022-10-09
Avesta kommun, Domarhagen Högstadiet Lärare i engelska till Domarhagsskolan 7-9
Undervisning i engelska och därtill hörande arbetsuppgifter. Legitimation i annat ämne är meriterande.
2022-09-23 2022-10-09
Avesta kommun, Domarhagen Högstadiet Skolvärd till Domarhagsskolan 7-9
Skolvärd på ett högstadium är en viktig och central funktion. Du är en viktig del i vårt arbete för en bra arbetsmiljö på skolan. Arbetsuppgifterna varierar utifrån vad som sker på skolan. Du bemannar skåphallar och andra elevutrymmen, ansvarar för att ta bort klotter och umgås med våra elever. Du har hand om rastaktiviteter, är delaktig i att reda i kränkningsärenden, får uppdrag från elevhälsoteamet, hjälper lärare med lektioner, hjälper till med administrativa uppgifter (exempelvis kopiering) och omprov. Det absolut viktigaste är bemötande o...
2022-09-23 2022-10-09
Avesta kommun, Förskola Förskollärare till Norra förskoleområdet
Som förskollärare i våra områden tar du ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen ; Lpfö18 Du ska planera, genomföra, följa upp, utvärdera, analysera och dokumentera förskolans verksamhet så att utveckling sker. Raster och planeringstid är schemalagda och arbetsplatsträffar ligger inom arbetstidsramen. Du ska vara nära barnet på barnets nivå; sitta på golvet, vara ute, vara inne, vid matsituation, vid blöjbyten, vid hygiensituationer och vila, du ska kunna lyfta och bära barn vid behov. Du ska verka för att undervisningen...
2022-09-20 2022-10-04
Avesta kommun, IFO, Utrednings- och öppenvårdsenheten Vikarierande fältassistent
Fältarbetet sker på samhälls-, grupp- och individnivå och du möter ofta många olika kulturer. Du kommer att samverka med polis, skola, fritid och föreningar. Du arbetar även tillsammans med övriga kollegor inom öppenvården. Du medverkar i fältgruppens utvecklingsarbete och kvalitetssäkring av verksamheten. Du rör dig bland ungdomarna och skapar relationer som bygger på tillit, frivillighet och förtroende. I rollen ingår förebyggande arbete genom att mobilisera resurser för att arbeta med identifierade riskfaktorer på gruppnivå och detta kan t...
2022-09-19 2022-10-02
Avesta kommun, IFO, Vuxenenheten Handläggare inom socialtjänsten
Alkoholhandläggning innefattar ungefär 50 % av tjänsten. Arbetsuppgifter som ingår i denna del är att utreda lämplighet för tillstånd av alkoholservering och försäljningstillstånd för tobak. Detta innebär att samla in, analyser och sammanställa remissvar från berörda instanser. För att sedan skapa kvalitativa beslutsunderlag som omsorgsstyrelsen kan fatta ett beslut utifrån. I arbetsuppgifterna ingår även tillståndsbesök hos befintliga tillståndshavare. Dessa besök sker både dag- och kväll/nattetid och görs alltid tillsammans med andra kollegor...
2022-09-19 2022-10-02
Avesta kommun, IFO, Vuxenenheten Socialsekreterare till vuxenenheten
Som socialsekreterare arbetar du med att utreda och följa upp insatser för vuxna enligt SoL och LVM. Arbetet innebär handläggning genom sociala utredningar på vuxna inom missbruk, socialpsykiatri och våld i nära relationer. Du kommer göra utredningsplaner, utreda, bedöma och besluta om rätt till bistånd från socialtjänsten för att sedan följa upp resultatet för respektive ärende. Som stöd i ditt bedömnings- och planeringsarbete inom den sociala missbruksvården kommer du använda ASI. Du kommer även utreda behov av stöd i form av boendestöd. Du ...
2022-09-16 2022-10-02
Avesta kommun, Kommunkansliet Kvalitets- och utvecklingschef
Som chef för kvalitets- och utvecklingsenheten ansvarar du för att säkerställa Avesta kommuns samlade processer för verksamhetsstyrning, kvalitet och utveckling. Rollen är i första hand strategisk men i vissa frågor kommer du också arbeta operativt. Du har många kontaktytor internt med verksamheterna men även externt. Tillsammans med övriga stödfunktioner i kommunen kommer enheten att var både en strategisk och operativ partner till ledning och verksamheterna. I arbetsuppgifterna ingår verksamhets-, budget-, arbetsmiljö- och personalansvar fö...
2022-09-16 2022-10-06
Avesta kommun, LSS 4 Enhetsresurs till LSS
Som enhetspool arbetar du inom ett chefsområde för LSS-verksamheter med ett flexibelt arbetsområde, bland annat som ersättare vid frånvaro och ledigheter. Detta kräver att du trivs med att arbeta på olika ställen och med att en arbetsvecka kan variera. Ensamarbete och tunga lyft förekommer. Dina arbetsuppgifter innebär att ge individuellt stöd, omvårdnad samt att utföra serviceinsatser som matlagning, tvätt och städ. Du verkar för att personerna kan leva ett självständigt, aktivt och meningsfullt liv utifrån dennes förutsättningar och behov. ...
2022-09-15 2022-09-29
Avesta kommun, LSS Personlig assistent
Att vara personlig assistent är ett ansvarsfullt arbete som ger personlig utveckling och mycket glädje tillbaka. Ditt arbete sker utifrån att tillgodose personens behov av stöd ch möjliggöra självständighet . Arbetet omfattar personlig- och viss medicinsk omvårdnad som hjälp vid matsituationer, på- och avklädning, personlig hygien och förflyttningar. Arbetet utförs i individens hem eller på annan plats där personen vistas, kontakt med vårdnadshavare sker därför kontinuerligt. En stor del av ditt arbete innebär att planera och samordna perso...
2022-09-15 2022-09-28
Avesta kommun, Kommunkansliet HR-chef
Som HR-chef har du övergripande ansvar för att utveckla och driva HR-frågorna i Avesta kommun. Du ger stöd till politik och tjänstepersonledning i strategiska utvecklingsfrågor. Du har ett nära samarbete med kommundirektören och ingår i koncernledningsgruppen. I ditt uppdrag ingår att kommunicera och skapa förståelse för medarbetarperspektivet även hos förtroendevalda politiker. Du beaktar hållbarhetsperspektivet när det rör sig om frågor som påverkar våra medarbetare och du har ett särskilt uppdrag att utveckla organisationens ledarskapsförmåg...
2022-09-14 2022-10-06
Avesta kommun, Hemtjänst Rågen Vikarierande undersköterska till Rågens hemtjänst
Du anställs i omsorgsförvaltningen med placering på Rågens hemtjänst, men samplaneringen innebär att du ibland tjänstgör på Kornknarren och ibland även på andra enheter inom övriga samplaneringsområden. Som undersköterska inom Rågens hemtjänst är ditt mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodose individens behov av omsorg i det egna hemmet utifrån beviljat bistånd av socialtjänstlagen. Du kommer att gå, cykla eller köra hemtjänstens bilar till olika brukare där du hjälper dem med personlig omvårdn...
2022-09-14 2022-09-28
Avesta kommun, Hemtjänst Rågen Undersköterska till Rågens hemtjänst
Du anställs i omsorgsförvaltningen med placering på Rågens hemtjänst, men samplaneringen innebär att du ibland tjänstgör på Kornknarren och ibland även på andra enheter inom övriga samplaneringsområden. Som undersköterska inom Rågens hemtjänst är ditt mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodose individens behov av omsorg i det egna hemmet utifrån beviljat bistånd av socialtjänstlagen. Du kommer att gå, cykla eller köra hemtjänstens bilar till olika brukare där du hjälper dem med personlig omvårdn...
2022-09-14 2022-09-28
Avesta kommun, Hemtjänst Skogsbo Vikarierande undersköterska till Skogsbo hemtjänst
Som undersköterska inom hemtjänsten är ditt mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodose individuella behov av omsorg i det egna hemmet utifrån beviljat bistånd av socialtjänstlagen. Du kommer att arbeta efter genomförandeplanen som finns för varje individ. Du kommer att åka med hemtjänstens bilar till olika brukare där du hjälper dem med personlig omvårdnad som av- och påklädning, hygien och hjälp vid matsituationer. Du är även behjälplig i sociala aktiviteter som promenader och ledsagning. I arbete...
2022-09-14 2022-09-28
Avesta kommun, Västmanland-Dalarna Miljö o bygg Miljöinspektör med inriktning mot livsmedelskontroll
Miljöenheten söker en ny medarbetare till en tjänst som miljöinspektörinriktning mot livsmedelskontroll. Tjänsten är en tillfällig anställning på ett år. Du kommer tillsammans med våra övriga kvalificerade inspektörer, främst inom livsmedelsteamet att • inom ramen för livsmedelslagen planlägga och genomföra inspektioner hos verksamhetsutövare, handlägga anmälningsärenden samt utreda klagomål • genomföra utredningar, utforma tjänsteskrivelser och på delegation från Miljö- och byggnadsnämnden fatta självständiga beslut • ge information och råd...
2022-09-13 2022-10-05
Avesta kommun, Förskola Vikarierande förskollärare till Skogsbo förskoleområde
Vi söker en vikarierande förskollärare som brinner för att skapa lust och nyfikenhet genom att vara medupptäckande och utmanar barnen i deras kunskapssökande. Att arbeta hos oss innebär att du får kollegor med breda erfarenheter och kompetenser. Vi uppskattar när vi kan lära av varandra. Är du vår nya kollega? Att vara förskollärare hos oss innebär att du utvecklas varje dag. Tillsammans diskuterar vi pedagogiska frågor och du ges möjlighet till kollegialt lärande, både på arbetsplatsen samt tillsammans med andra förskollärare i Avesta. Det är...
2022-09-12 2022-09-26
Avesta kommun, Hemtjänst Krylbo Undersköterskor till Krylbo hemtjänst
Som undersköterska inom hemtjänsten är ditt mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodose behov av omsorg i det egna hemmet utifrån beviljat bistånd. Du kommer att arbeta efter genomförandeplanen som finns för varje individ. Du kommer att åka med hemtjänstens bilar till personens eget boende, där du hjälper med personlig omvårdnad som av- och påklädning, hygien och hjälp vid matsituationer. Du är även behjälplig i sociala aktiviteter som promenader och ledsagning. I arbetet ingår medicinhantering, v...
2022-09-12 2022-09-26
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Timvikarier till Barnomsorgen
Som vikarie går du in i den ordinarie pedagogiska verksamheten och tar ansvar för en grupp barn. Det innebär att du är aktiv i barnens lek och att du skapar förutsättningar för aktivitet och stimulans i verksamheten. Ibland får du vara den som leder en aktivitet och ibland är du en medlekande vuxen. Du förväntas ta ansvar för aktuella arbetsuppgifter samt ha god överblick över barngruppen. Exempel på andra arbetsuppgifter som kan ingå är pedagogiska måltider, utevistelser och aktiviteter med barn, hjälp vid på- och avklädning. I förskolan kan l...
2022-08-31 2022-09-25
Avesta kommun, Teknisk service Timvikarier Lokalvård
Vi söker dig som har energi och engagemang. Hos oss kommer dina arbetsuppgifter vara lokalvård inom Avesta kommun. Variationen och omväxlingen i arbetet kommer vara stor eftersom du som timvikarie utför lokalvård på olika platser inom kommunen, så som förskolor, skolor, äldreboenden, i trappuppgångar och källarvåningar samt på kontor.
2022-08-29 2022-10-02