Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Avesta kommun, Johan Olovskolan Fritidspedagog By skola
Vi söker en fritidspedagog som vill vara med att vidareutveckla vår verksamhet i fritidshemmet i By skola. Fritidshemmet är en viktig enhet på vår skola där våra elever både före och efter skoltid ska möta en meningsfull och utvecklande verksamhet. Då fritidshemmet även är en lärandemiljö, lägger vi stor vikt vid att förankra verksamheten i styrdokumentet Lgr22 och i synnerhet läroplanens fjärde kapitel som berör fritidshemsverksamheten. Omsorg, utveckling och lärande är de läroplansförankrade ledord som fritidsverksamheten ska utgå från. Du sk...
2023-06-04 2023-06-16
Avesta kommun, Bergsnässkolan Lärare idrott och hälsa 4-6 Bergsnässkolan
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i idrott och hälsa åk 4-6 ,i enlighet med Lgr22 och övriga styrdokument. Tjänsten innefattar samverkan med kollegor, elever, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling. Du arbetar enligt gällande ru...
2023-06-02 2023-06-15
Avesta kommun, Vård och omsorg Sommarjobb 2023, hemtjänst
I hemtjänsten är ditt mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodose brukarnas individuella behov av omsorg i det egna hemmet. Du kommer att åka med hemtjänstens bilar till olika brukare där du hjälper dem med personlig omvårdnad som av- och påklädning, hygien och hjälp vid matsituationer. Du är även behjälplig i sociala aktiviteter som promenader och ledsagning. Arbetet är delvis fysiskt ansträngande med tyngre lyft, förflyttningar och rörelse i form av exempelvis trappor till brukarnas boende. Du ...
2023-06-02 2023-06-14
Avesta kommun, Bergsnässkolan Undervisande pedagog särskild undervisningsgrupp Bergsnässkolan
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i skolans särskilda undervisningsgrupp samt skolans skolgrupp. Eleverna i skolans särskilda undervisningsgrupper är i behov av särskilt stöd och du verkar för en tät samverkan med kollegor, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. Du ansvarar också för att ha en god överblick och omsorg över dina elevers skoldag och sociala situation som helhet vilket kan innebära kontakt med andra myndigheter och instanser
2023-06-01 2023-06-14
Avesta kommun, Förskola barnskötare skiftjänst
Som barnskötare kommer du att arbeta i barngrupp i åldrarna 3-5 år. I tjänsten ingår arbete på helger, kvällar och tidiga morgnar. Du kommer att vara delaktig i det pedagogiska arbetet på avdelningen och en stor vikt läggs även på omsorgstiden på obekväm tid från 16,30-07,30. Under kvällar, helger och nätter finns även skolbarn mellan 6-12 år i vår verksamhet. Du kommer att möta och arbeta med alla åldrar mellan 1-12 år under de tider som ordinarie fritidshem är stängda.
2023-05-30 2023-06-12
Avesta kommun, Hemtjänst By Horndal Vikarierande undersköterskor till Horndal hemtjänst
Som vikarierande undersköterska i Horndals hemtjänst är ditt mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodose brukarnas individuella behov av omsorg i det egna hemmet utifrån beviljat bistånd av socialtjänstlagen. Du kommer att arbeta efter genomförandeplanen som finns för varje brukare. Du kommer att åka med hemtjänstens bilar till olika brukare där du hjälper dem med personlig omvårdnad som av- och påklädning, hygien och hjälp vid matsituationer. I arbetet förekommer även medicinsk omvårdnad på deleg...
2023-05-30 2023-06-12
Avesta kommun, IFO, Utrednings- och öppenvårdsenheten Fältassistent
•Fältarbetet sker på samhäll-, grupp- och individnivå och du möter ofta många olika kulturer. Du kommer att samverka med polis, skola, fritid och föreningar. Du arbetar även tillsammans med övriga kollegor inom öppenvården och i nära samarbete med kommunens ungdomsmottagningar och kuratorer. Du medverkar i fältgruppens utvecklingsarbete och kvalitetssäkring av verksamheten. Du rör dig bland ungdomarna och skapar relationer som bygger på tillit, frivillighet och förtroende. I rollen ingår förändringsarbete, att identifiera behov, skapa stödins...
2023-05-29 2023-06-15
Avesta kommun, Förskola Förskollärare till förskolan Baldershage
Att vara förskollärare hos oss innebär att du utvecklas varje dag. Tillsammans diskuterar vi pedagogiska frågor och du ges möjlighet till kollegialt lärande, både på arbetsplatsen samt tillsammans med andra förskollärare i Avesta. Det är viktigt för oss att vi kan och utvecklas tillsammans, för oss är tillgång till ett nära ledarskap viktigt för att du, och därigenom barnen, ska vidareutvecklas och trivas hos oss. Du utgår från förskolans styrdokument för att organisera för barnens lärande och utveckling. Tillsammans med arbetslaget driver du...
2023-05-29 2023-06-11
Avesta kommun, Förskola Förskollärare dagtid till Baldershage skiftförskola
Vi behöver dig som vill driva den pedagogiska verksamheten på avdelningen. Du ska tillsammans med arbetslaget planera och skapa tillfällen för utveckling och lärande enligt Lpfö-18. det ingår att arbeta systematiskt med planering, genomförande analys och dokumentering.
2023-05-26 2023-06-15
Avesta kommun, Bergsnässkolan Lärare musik Bergsnässkolan 4-6
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i Musik på mellanstadiet, i enlighet med Lgr22 och övriga styrdokument. Beroende på din behörighet kan även undervisning i andra ämnen vara aktuellt. Tjänsten innefattar samverkan med kollegor, elever, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. En viktig del i arbetet är att s...
2023-05-26 2023-06-08
Avesta kommun, Förskola Förskollärare Förskolan Talgoxen
Du kommer arbeta på en 3-5 årsavdelning på förskolan Talgoxen. Arbetet innebär att leda arbetet utifrån förskolans uppsatta mål enligt Lpfö-18. Du samarbetar med resten av arbetslaget för att ge barnen möjlighet till lärande och utveckling. Du arbetar enligt SKA: systematiskt kvalitetsarbete, vilket innebär att du planerar, genomför undervisning, utvärderar och dokumenterar.
2023-05-25 2023-06-10
Avesta kommun, Förskola Vik. barnskötare till förskolan Tallåsen
Du ska planera, genomföra, följa upp, utvärdera, analysera och dokumentera förskolans verksamhet. Raster och planeringstid är schemalagda och arbetsplatsträffar ligger inom arbetstidsramen. Du ska vara nära barnet på barnets nivå; sitta på golvet, vara ute, vara inne, vid matsituation, vid blöjbyten, vid hygiensituationer och vila, du ska kunna lyfta och bära barn vid behov. Du ska verka för att undervisningen ger varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och förmågor genom t ex att spela spel, läsa sagor, ha rörelse, ar...
2023-05-25 2023-06-07
Avesta kommun, Hemtjänst By Horndal Undersköterskor till Horndal hemtjänst
Som undersköterska i Horndals hemtjänst är ditt mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodose brukarnas individuella behov av omsorg i det egna hemmet utifrån beviljat bistånd av socialtjänstlagen. Du kommer att arbeta efter genomförandeplanen som finns för varje brukare. Du kommer att åka med hemtjänstens bilar till olika brukare där du hjälper dem med personlig omvårdnad som av- och påklädning, hygien och hjälp vid matsituationer. I arbetet förekommer även medicinsk omvårdnad på delegering från sj...
2023-05-24 2023-06-05
Avesta kommun, LSS Personlig assistent
Att vara personlig assistent är ett ansvarsfullt arbete som ger personlig utveckling och mycket glädje tillbaka. Ditt arbete sker utifrån att tillgodose personens behov av stöd och möjliggöra självständighet . Arbetet omfattar personlig- och viss medicinsk omvårdnad som hjälp vid matsituationer, på- och avklädning, personlig hygien och förflyttningar. Arbetet utförs i individens hem eller på annan plats där personen vistas, kontakt med familj och vårdnadshavare sker därför kontinuerligt. En stor del av ditt arbete innebär att planera och samo...
2023-05-23 2023-06-05
Avesta kommun, Förskola Pooltjänst på Avesta Centrala 2 Baldershage och Älvnäs
Som en intern vikariepool går du in och ta planerad ledighet och kortvikariat på avdelning vid personals sjukfrånvaro, föräldraledighet, semester och annan ledighet. Det är viktigt att du har en god kommunikativ förmåga med andra. Du är delaktig den ordinarie pedagogiska verksamheten och tar ansvar för en grupp barn. Tjänsten innebär att du är aktiv i barnens lek och att du skapar förutsättningar för aktivitet och stimulans i verksamheten. Ibland får du vara den som leder en aktivitet och ibland är du en medlekande vuxen. Du förväntas ta ansva...
2023-05-23 2023-06-05
Avesta kommun, Skogsbo skola Pedagog i särskild undervisningsgrupp
Arbetsuppgifter: Denna tjänst innebär undervisning i skolans särskilda undervisningsgrupp. En elev i behov av särskilt stöd kan få det i en särskild undervisningsgrupp. Detta ska ske under förutsättning att den särskilda undervisningsgruppen ger bättre förutsättningar att tillgodose elevens stödbehov än vad elevens ordinarie undervisningsgrupp gör. Du undervisar elever som, helt eller delvis, inte kan delta i sin ordinarie klass. I skolans särskilda undervisningsgrupp arbetar även skolgruppspersonal, som du kommer att ha ett nära samarbete me...
2023-05-22 2023-06-06
Avesta kommun, Skogsbo skola Lärare trä- och metallslöjd åk 3-6
Undervisning i trä- och metallslöjd för elever i årskurs 3 till årskurs 6 i välutrustade lektionssalar. I detta arbete ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enskilt och i samarbete med arbetslag och kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling, formativt och summativt, enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. I arbetsuppgifterna ingår att aktivt verka för extra anpassningar av undervisningen utifrån de behov som kan uppstå över t...
2023-05-22 2023-06-06
Avesta kommun, Fors och Nordanö rektorsområde Resurspedagog i Nordanö skola
Som resurspedagog i Nordanö skola arbetar du nära elever som har behov av stöd. Du arbetar både i klass tillsammans med läraren men också själv med enskild elev eller en mindre grupp elever. Stödet kan bestå av stöd vid inlärning och stöd i sociala relationer. I din roll som resurspedagog är du viktig för elever som behöver stöd kring motivation och koncentration. Du kommer också att arbeta nära elev med diabetes typ 1, där hjälper du till med kontroll av blodsockervärden, medicinering och kolhydratberäkning. Du arbetar både i skolan och på f...
2023-05-22 2023-06-04
Avesta kommun, Fors och Nordanö rektorsområde Resurspedagog i Fors skola
Som resurspedagog i Fors skola arbetar du nära elever som har behov av stöd. Du arbetar både i klass tillsammans med läraren men också själv med enskild elev eller en mindre grupp elever. Som resurspedagog arbetar du nära klasslärarna. I din roll stöttar du vid inlärning och ger stöd i sociala relationer på låg- och mellanstadiet. I din roll som resurspedagog är du viktig för elever som behöver stöd kring motivation och koncentration. Du kommer också att arbeta nära en elev på mellanstadiet där du löser av elevassistenten och tar över elevass...
2023-05-22 2023-06-04
Avesta kommun, Västmanland-Dalarna Miljö o bygg Miljöinspektör
Som miljöinspektör med inriktning mot tillsyn på miljöfarliga verksamheter kommer du att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken på många olika typer av miljöfarliga verksamheter. Du blir en del av ett team där ni har ett nära samarbete genom att hantera och fördela inkommande ärenden. Exempel på arbetsuppgifter: * Planlägga och utföra inspektioner hos verksamhetsutövare. * Handlägga anmälningsärenden samt utreda klagomål * Genomföra utredningar, utforma tjänsteskrivelser, underlag till nämnden. * Fatta självständiga beslut på delegation från mi...
2023-05-17 2023-06-08
Avesta kommun, Karlfeldtgymnasiet Ekonom alternativt egen företagare till ekonomiprogrammet på Karlfeldtgymnasiet
VERKSAMHETENS MÅL: Karlfeldtgymnasiet vision: att se, möta samt hjälpa våra elever att nå sina framtidsmål. Karlfeldtgymnasiet erbjuder tretton nationella program, åtta yrkesprogram och fem högskoleförberedande program. Karlfeldtgymnasiet har ett nära samarbete med näringslivet både lokalt och nationellt, vilket öppnar upp möjligheter att utbilda våra elever efter arbetsmarknadens behov. ANSVAR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR: Ansvarar för att organisera, strukturera och driva undervisningen inom Företagande- och entreprenörskap tillsammans med befintli...
2023-05-17 2023-06-11
Avesta kommun, Förskola Barnskötare till förskolan Blåkullen och Prästkragen
Du ansvarar tillsammans med övriga i arbetslaget för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen. Självständigt och tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, följa upp, utvärdera, analysera och dokumentera förskolans verksamhet så att utveckling sker. Du verkar för att undervisningen ger varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och förmågor. Du bygger relationer med barnen genom att vara nära barnen på barnens nivå, sitta på golvet, leka, vara ute, vara inne och du är med vid barnens vila. I arbetsuppgifter...
2023-05-15 2023-06-04
Avesta kommun, Förskola Förskollärare till Blåkullen
Att vara förskollärare hos oss innebär att du utvecklas varje dag. Tillsammans diskuterar vi pedagogiska frågor och du ges möjlighet till kollegialt lärande, både på arbetsplatsen samt tillsammans med andra förskollärare i Avesta. Du utgår från förskolans styrdokument för att organisera för barnens lärande och utveckling. Tillsammans med arbetslaget driver du den dagliga undervisningen och planerar för rutinsituationer samt den betydelsefulla leken. Arbetet innebär i praktiken att du ska bygga relation med barnen genom att vara nära barnen på ...
2023-05-12 2023-06-05
Avesta kommun, Omsorgsförvaltning Enhetschef LSS till Avesta kommun
Arbetet som enhetschef inom LSS är innehållsrikt och meningsfullt. Det inkluderar såväl förvaltande och administrativa uppgifter som stödjande och utvecklande. I rollen ingår personal-, verksamhet, och budgetansvar. Vi vill att du organiserar, leder och samordnar arbetet med utgångspunkt i tillitsbaserad ledning och styrning. I den här tjänsten har du ansvar för gruppboende och personlig assistans. Utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv coachar och stöttar du dina medarbetare i det dagliga arbetet. I vissa fall har du också kontakt med bru...
2023-05-11 2023-06-05
Avesta kommun, Förskola Pooltjänst förskolorna Blåkullen och Prästkragen
Som pooltjänst har du en placering inom ett förskoleområde och arbetar vid ordinarie personals frånvaro samt stärker upp bemanningen utifrån behov. Du har ett grundschema att utgå ifrån, men vid personals frånvaro kommer poolens grundschema att kunna justeras tillfälligt. Dock inom ramen för en 40 h arbetsvecka. Du bör därför vara flexibel och kunna ställa om snabbt till andra arbetstider än ditt grundschema. Du kommer att arbeta nära barnen och följa den redan planerade verksamheten på aktuell avdelning. Arbetet kan innebära att du är på ...
2023-05-10 2023-06-04
1 2 >