Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltning Grundskollärare 4-6, Norra rektorsområdet
Vi söker nu grundskollärare år 4-6 till Norra rektorsområdet i Askersunds kommun. Norra rektorsområdet består av två F-6 skolor med fritidshem, en i Åsbro och en i Rönneshytta samt fritidshem i Snavlunda. I din roll som lärare hos oss arbetar du nära dina kollegor med en strävan efter att alla elever ska nå kunskapsmålen och känna glädje och trygghet i skolan. Du är en tydlig ledare och en flexibel person, öppen för nya idéer. Du gillar att dela med dig av dina egna idéer och erfarenheter. Du kan kritiskt granska och tillämpa metoder för att be...
2023-09-25 2023-10-22
Askersunds kommun, Teknisk förvaltning Måltidsbiträde och städare till Snörmakaren/Repslagarens förskola i Askersund, vikariat
Ditt måltids- och städuppdrag är: • Att ge förskolan daglig service med måltider och städ • Dagligt förekommande arbetsuppgifter inom städ som städning enligt arbetsbeskrivning, planering av daglig städning, storstädning och golvvård m.m. • Dagligt förekommande arbetsuppgifter inom kök såsom varumottagning, disk och egenkontroll m.m. • Beställningsansvar gällande livsmedel och måltider från produktionsköket
2023-09-25 2023-10-22
Askersunds kommun, Särskild boende Undersköterskor till Smedsgården
På Smedsgården arbetar vi i team för att våra brukare ska få så professionell hjälp som möjligt. Teamet består av omvårdnadspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, enhetschef, samt annan profession vid behov som till exempel läkare, demenssjuksköterska eller fysioterapeut. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat: • Ge personlig vård, omsorg och service efter de enskildas behov • Daglig dokumentation • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på uppdrag från sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut • Kontaktmannaskap inkluderande uppr...
2023-09-19 2023-10-24
Askersunds kommun, Teknisk förvaltning Parkarbetare
Som parkarbetare kommer du att jobba med varierande arbetsuppgifter såsom grönyteskötsel, plantering, trädvård samt snö- och halkbekämpning. Stationeringsort är Askersund och beredskap ingår i tjänsten.
2023-09-19 2023-10-13
Askersunds kommun, Teknisk förvaltning Servicevaktmästare
Askersunds kommun söker en servicevaktmästare på heltid, 100 %. Tjänsten tillhör Tekniska förvaltningen, anläggningsenheten (anläggning/servicevaktmästare) Servicefunktionen arbetar i ett team som tillsammans är 5 stycken. Servicefunktionen ger vaktmästeriservice till verksamheterna inom bl.a. förskolor, skolor och äldreboende samt kör dagliga schemalagda turer runt hela Askersunds kommun. Som exempelvis kan vara transport utav varor och post. Du är kommunens ansikte utåt och har mycket kontakt med medarbetarna i kommunen och även med männi...
2023-09-19 2023-10-13
Askersunds kommun, Teknisk förvaltning Städare Snavlunda förskola och Rönneshytta skola, 60%
• Du utför den service som kunden har beställt med ett professionellt utförande. • God kontakt med kunder samt verksamheter. • Daglig städning enligt städbeskrivning. • Planera samt utföra periodiskt underhåll såsom golvvård och storstädning. • Följa miljöplan och arbeta aktivt med våra mål. Vi förespråkar maskinell städning som ökar effektiviteten såväl som städkvalitén samt bidrar till bättre ergonomi och arbetsmiljö.
2023-09-13 2023-10-04
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltning Specialpedagog, Norra området, Askersunds kommun
Dina arbetsuppgifter som specialpedagog är att i samarbete med pedagogerna arbeta för att ge alla elever så bra förutsättningar som möjligt till inlärning och utveckling. Du handleder personal, driver utvecklingsarbete, arbetar med pedagogisk kartläggning och deltar i arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Du ingår i skolans elevhälsoteam och är därmed en viktig del i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete för att skapa goda lärmiljöer. Kommunens specialpedagoger som grupp arbetar för att tillvarata varandras spetskompetenser oc...
2023-09-13 2023-10-11
Askersunds kommun, Socialförvaltning Enhetschef till Hemtjänsten, Vård och omsorg, Askersunds kommun
Som enhetschef inom hemtjänsten har du ansvar för cirka 30 medarbetare, i arbetsgruppen finns undersköterskor och vårdbiträden som bedriver hemtjänstinsatser dag och kväll. Ett nära ledarskap är vårt viktigaste verktyg i arbetet som enhetschef i Askersunds kommun. I ditt ledarskap agerar du som en förebild med en tydlig kommunikationsstil där du motiverar din personalgrupp till att växa, känna delaktighet och arbetsglädje. I din roll som enhetschef har du det övergripande ansvaret för din verksamhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att...
2023-09-11 2023-10-08
Askersunds kommun, Socialförvaltning Undersköterska – Hemtjänst till bilgrupp/ ytterområdet
• Ge personlig vård och omsorg i det egna hemmet, utifrån den enskildes individuella behov. • Som fast omsorgskontakt planera och följa upp vården och omsorgen med individens behov i centrum. Som fast omsorgskontakt ska du arbeta aktivt för att bygga upp trygga relationer som grundar sig på tillit och förtroende. • Dokumentera i verkställighetsjournaler, genomförandeplaner och i våra verksamhetssystem. • Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation eller instruktion av sjuksköter...
2023-09-06 2023-10-01
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltning Barnskötare se hit, Askersunds kommun söker barnskötare!
Vi söker barnskötare till Askersunds centralort. Möjlighet kan finnas till placering på annan ort i kommunen om du önskar det. Är du en barnskötare som ser möjligheterna i att utveckla barnskötarens viktiga uppdrag på förskolan och vara en del i det kollegiala lärandet så tveka inte att söka denna tjänst. Vi söker dig/er som kan arbeta med både de allra yngsta barnen likväl som de äldsta barnen på förskolan. Vi söker dig som: *är intresserad, engagerad och drivande medforskande pedagog. *har god samarbetsförmåga med stora och små. *utveckl...
2023-09-05 2023-10-31
Askersunds kommun, Teknisk förvaltning VA-Tekniker
Som VA-tekniker kommer du att ingå i ett team om fem personer som tillsammans ansvarar för drift, tillsyn, kontroll, skötsel och förebyggande underhållsarbete av vattenverken, reningsverken samt kringliggande pumpstationer och reservoarer. Tillsammans med dina kollegor kommer du att felsöka, bedöma skador, underhålla och reparera driftutrustning. Du kommer också att svara för den löpande driftprovtagningen i vatten- och avloppsverken för att på så sätt optimera driften av anläggningarna. Tjänsten innehåller även beredskapstjänstgöring.
2023-09-05 2023-10-03
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltning Förskollärare se hit, Askersunds kommun söker förskollärare till flera orter!
Är du en engagerad förskollärare eller snart färdig förskollärare som vill vara med och skapa en likvärdig förskola, då är du välkommen till ett arbetslag där kollegialt lärande får ta plats. Tillsammans med kollegor på förskolan är du med och vidareutvecklar verksamheten så att barnen får de bästa förutsättningar för utveckling och lärande. Vi söker dig som: * är intresserad av att arbeta med förskolans systematiska kvalitetsarbete och är väl förtrogen med förskolans styrdokument. *är en inlyssnande pedagog som utmanar barnen vidare i deras f...
2023-09-05 2023-10-31
Askersunds kommun, Socialförvaltning Distriktsjuksköterska/sjuksköterska till Askersunds kommun
Tillsammans med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, omvårdnadspersonal och enhetschefer så skapar vi en god vård för medborgarna i Askersunds kommun. Du som sjuksköterska har ett fritt och självständigt arbete där du är omvårdnadsansvarig sjuksköterska på ett område men du har också ett väldigt nära samarbete med dina sköterskekollegor, verksamhetsstöd och chef. Sjuksköterskans uppgifter är att: - Ansvara för hälso-och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå där vår största målgrupp är äldre multisjuka och vårt grundläggande synsätt är att...
2023-09-04 2023-09-30
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltning Askersunds förskolor söker förskollärare till Sågarvallens förskola
Är du en engagerad förskollärare eller snart färdig förskollärare som vill vara med och skapa en likvärdig förskola, då är du välkommen till ett arbetslag där kollegialt lärande får ta plats. Tillsammans med kollegor på förskolan är du med och vidareutvecklar verksamheten så att barnen får de bästa förutsättningar för utveckling och lärande. Vi söker dig som: * är intresserad av att arbeta med förskolans systematiska kvalitetsarbete och är väl förtrogen med förskolans styrdokument. *är en inlyssnande pedagog som utmanar barnen vidare i deras f...
2023-08-23 2023-11-30
Askersunds kommun, HR-avdelningen Extrajobb inom vård och omsorg
Vi söker undersköterskor och vårdbiträden med ett genuint intresse för att arbeta med människor och göra skillnad för dem som behöver stöd och hjälp. Du ersätter ordinarie personal vid korttidsfrånvaro eller vid förstärkningar. I ditt arbete kommer du att vara en hjälpande hand i vardagen till personer med olika typer av behov. Dina arbetsuppgifter innefattar serviceinsatser, omvårdnadsarbete samt hälso- och sjukvårdsinsatser av olika slag, beroende på din kompetens. Du erbjuds ett omväxlande arbete med möjlighet till personlig utveckling.
2023-08-18 2023-10-06
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltning Sjöängsskolan 7-9 söker lärare i spanska i kombination med annat ämne
Vi söker en legitimerad lärare med behörighet i spanska i kombination med något annat ämne. Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag med övriga kollegor på skolan. Du förväntas aktivt bidra till både skolans och arbetslagets utveckling genom att delta i olika konferenser och annat utvecklingsarbete. Vi jobbar aktivt med lärmiljöer, trygghet och studiero just nu. Huvudsakliga arbetsuppgifter: -Planera, genomföra och utvärdera din undervisning -Mentorskap -Skapa goda förutsättningar för en god lärmiljö -Kontinuerligt arbeta ...
2023-05-30 2023-10-31