Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Askersunds kommun och Sågarvallens förskola söker förskollärare
Är du en engagerad förskollärare som vill vara med och skapa en likvärdig förskola, då är du välkommen till ett arbetslag där kollegialt lärande får ta plats. Tillsammans med kollegorna vidareutvecklar du verksamheten så att alla barn får goda möjligheter att växa och utvecklas i en miljö som är rolig, trygg och lärorik. Vi söker dig som: * ser det pedagogiska rummets möjligheter både ute och inne * är intresserad, engagerad och en drivande medforskande pedagog. * professionellt och systematiskt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar ...
2022-10-04 2022-11-30
Askersunds kommun, Hemtjänsten Engagerade Undersköterskor sökes till Askersunds Kommun
• Ge personlig vård och omsorg efter den enskildes behov. • Som kontaktman ska du ta ansvar för upprättande av genomförandeplaner och vara lyhörd och aktiv när det sker förändringar i vård och omsorgsbehovet. • Dokumentera i Life Care enligt socialtjänstlagen. • Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på uppdrag från sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.
2022-10-03 2022-10-23
Askersunds kommun, HR-avdelningen Timvikarier Personliga assistenter
Askersunds kommun söker nu timvikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom personlig assistans. Vi söker personliga assistenter (undersköterskor eller stödassistenter) med ett genuint intresse för att arbeta med människor och som vill arbeta vid behov då korttidsfrånvaro uppstår hos ordinarie personal. Det innebär att du kan ställa upp och jobba med kort varsel när verksamheterna behöver det, pga sjukdom, föräldraledighet och annan oplanerad frånvaro. Vi använder oss av IT-systemet Timecare Pool där du själv anger när du kan och vill ar...
2022-09-29 2022-10-31
Askersunds kommun, HR-avdelningen Timvikarier till barnomsorg/skolbarnsomsorg
Askersunds kommun söker nu timvikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom förskola och fritidshem! Vi söker barnskötare med ett genuint intresse för att arbeta med människor som vill arbeta vid behov då korttidsfrånvaro uppstår hos ordinarie personal. Det innebär att du kan ställa upp och jobba med kort varsel när verksamheterna behöver det, pga sjukdom, föräldraledighet och annan oplanerad frånvaro. Vi använder oss av IT-systemet Timecare Pool där du själv anger när du kan och vill arbeta och där du kan anmäla intresse för olika vikaria...
2022-09-29 2022-10-31
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Pedagog till Familjecentralen och Askersunds förskolor
Som pedagog med placering på Familjecentralen är du anställd av barn- och utbildningsförvaltningen, och kommer att tillsammans med Familjecentralens personal från socialförvaltningen leda gruppverksamhet och föräldrautbildningar, där centrala delar är vår öppna förskola och familjecaféer. Tillsammans med kollegor kommer du även att hålla i stödsamtal, handleda personal på skolor samt andra tjänster som Familjecentralen erbjuder. Här ser vi att du har ett stort intresse för att utveckla Familjecentralen och dess arbete framåt, utifrån aktuella k...
2022-09-28 2022-10-16
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem/fritidspedagog
Vi söker dig som är utbildad fritidspedagog/lärare i fritidshem, att samverka med barn/elever och vårdnadshavare samt samarbeta med kollegor för att vidareutveckla verksamheten så att barnen/eleverna får de bästa förutsättningar för utveckling och lärande. Som fritidspedagog på södra området består arbetsuppgifterna av att planera, genomföra och skapa en trygg och lärorik miljö utifrån läroplanen där eleverna/barnen, deras lärande och utveckling står i centrum. Som fritidspedagog har du ansvar både enskilt och tillsammans med arbetslaget för d...
2022-09-26 2022-10-14
Askersunds kommun, HR-avdelningen Timvikarier till vård och omsorg i Askersund
Askersunds kommun söker nu timvikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom vård-och omsorg. Vi söker undersköterskor och vårdbiträden med ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du kommer i ditt arbete att vara en hjälpande hand i vardagen till personer med olika typer av behov. Du erbjuds ett omväxlande arbete med möjlighet till personlig utveckling. Vi ser fram mot att få din ansökan!
2022-09-26 2022-11-30
Askersunds kommun, Samhällsbyggnad Sydnärke Plan- och byggchef/stadsarkitekt
Som plan- och byggchef har du det övergripande ansvaret för byggavdelningens verksamhet med budget och personalansvar. Du leder såväl den dagliga verksamheten, som byggavdelningen långsiktiga utveckling. En viktig del i uppdraget är att kunna kommunicera med invånare samt politiker och tjänstepersoner inom våra tre kommuner om byggavdelningens verksamheter. Du ansvarar för planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och förväntas bidra till förvaltningens samlade utveckling.
2022-09-23 2022-10-14
Askersunds kommun, IFO Socionom till Socialtjänstens enhet Barn och familj
Då vi är en liten kommun hjälps vi åt i alla delar av verksamheten och du kan komma att arbeta med: - Hantering av inkomna anmälningar. - Utreda, bevilja och följa upp insatser enligt SoL och LVU gällande barn och unga. - Råd och stöd, serviceinsatser, förebyggande arbete och nätverksarbete. Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor, vår öppenvård men även med externa partners såsom skola, förskola, polis, BVC, MVC samt Familjecentralen. Målsättningen är att varje enskilt barn ska växa upp under trygga förhållanden. Vi arbetar a...
2022-09-23 2022-10-09
Askersunds kommun, Socialförvaltning Utökning till korttidsenheten Syrenen, två undersköterskor!
• Ge personlig vård och omsorg utifrån den enskildes individuella behov. • Som kontaktperson planera och följa upp vården och omsorgen med individens behov i centrum. • Dokumentera i verkställighetsjournaler, genomförandeplaner och i våra verksamhetssystem. • Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. • utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation eller instruktion av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Där träning och rehabilitering är en stor del.
2022-09-22 2022-10-09
Askersunds kommun, Socialförvaltning Undersköterska till Smedsgården
• Ge personlig vård och omsorg utifrån den enskildes individuella behov. • Som kontaktperson planera och följa upp vården och omsorgen med individens behov i centrum. • Dokumentera i verkställighetsjournaler, genomförandeplaner och i våra verksamhetssystem. • Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation eller instruktion av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut • Samverka mellan professioner och delta i utvecklingsarbete
2022-09-20 2022-10-09
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Askersunds kommuns söker förskollärare till Mosippans förskola
Är du en engagerad förskollärare som vill vara med och skapa en likvärdig förskola, då är du välkommen till ett arbetslag där kollegialt lärande får ta plats. Tillsammans med kollegorna vidareutvecklar du verksamheten så att alla barn får goda möjligheter att växa och utvecklas i en miljö som är rolig, trygg och lärorik. Vi söker dig som: * är ser det pedagogiska rummets möjligheter både ute och inne * är intresserad, engagerad och drivande medforskande pedagog. * professionellt och systematiskt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar ...
2022-08-24 2022-11-30
Askersunds kommun, Socialförvaltning Personliga assistenter till Askersunds kommun
- Som personlig assistent är din uppgift att stödja den assistansberättigade personen i det dagliga livet utifrån dennes beslut, behov och önskemål. - Du stöttar personen i kommunikation och i samverkan med dennes kontaktnät. - Du samverkar med andra yrkesprofessioner och på delegation utför du medicinska, rehabiliterande, habiliterande insatser samt läkemedelshantering på delegation eller egenvård. - Du hjälper personen med omvårdnad, förflyttningar, hemliv, fritid, sociala kontakter, vårdkontakter eller annat utifrån personens beslut . - D...
2022-08-24 2022-10-14
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Askersunds kommun och Snavlunda förskola söker förskollärare
Vill du jobba på en förskola som ligger på landet? Där samarbetet mellan förskolans tre avdelningar och fritidsavdelningen är mycket tätt. Här får du möjlighet att jobba med barn i åldrarna 1 till 12 år. Vi söker dig som är en engagerad förskollärare som vill vara med och skapa en framtid för varje barns bästa, du välkommen till ett arbetslag där kollegialt lärande får ta plats. Tillsammans med kollegorna vidareutvecklar du verksamheten så att alla barn får goda möjligheter att växa och utvecklas i en miljö som är stimulerande, trygg och läro...
2022-08-23 2022-10-30