Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Askersunds kommun, Socialförvaltning Stödassistent till Ekbackens gruppbostad
Som stödassistent är din uppgift att planera, dokumentera, genomföra och utvärdera verksamhetens arbete, t ex individuella genomförandeplaner och rutinbeskrivningar. Du stödjer brukaren i det dagliga livet utifrån behov och individuella mål. Det finns en Boda-verksamhet på boendet, vilket innebär att del av arbetstiden kommer att förläggas på den dagliga verksamheten. Tillsammans med kollegor arbetar du utifrån ett strukturerat och pedagogiskt arbetssätt. Du samverkar även med andra yrkesprofessioner och utför via delegation medicinska, reha...
2021-07-23 2021-08-31
Askersunds kommun, Socialförvaltning Boendestödjare till Socialpsykiatri Askersund Kommun
Som boendestödjare är din huvudsakliga uppgift att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning i deras vardag. Tillsammans med kollegor och en stödpedagog arbetar du utifrån ett strukturerat och pedagogiskt arbetssätt. Du samverkar även med andra yrkesprofessioner och samverkar med anhöriga/god man enligt gällande rutin. Planera, dokumentera, genomföra och utvärdera verksamhetens arbete, t ex individuella genomförandeplaner och rutinbeskrivningar. Arbetet innebär till stor del ensamarbete vilket du behöver känna dig trygg med.
2021-07-21 2021-08-31
Askersunds kommun, Socialförvaltning Administratör till Socialförvaltningens utvecklingsenhet
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med administration och är en person som trivs i en omväxlande roll. Som administratör i utvecklingsenheten kommer du bland annat arbeta med löpande administration i förvaltningen, fakturagranskning, nyckel och tagg administration, ev ha systemansvar för något verksamhetssystem och processkartläggning. Arbetet som administratör innebär att du samverkar med många olika personer både inom och utanför Socialförvaltningens område. Tillsammans bedriver vi ett kontinuerligt förbättringsarbete.
2021-07-17 2021-08-16
Askersunds kommun, Socialförvaltning Distriktsjuksköterska/sjuksköterska till Hemsjukvård
Sjuksköterskans uppgifter är att: - Ansvara för hälso-och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå där vår största målgrupp är äldre multisjuka. Vårt grundläggande synsätt är att befrämja hälsa och stödja det friska - Utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser. - Arbeta preventivt för att upprätthålla hälsa. - Arbeta med dokumentation och avvikelser i Procapita. - Arbeta i vårt digitalt signeringsprogram, Appva. - Delegera och handleda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser. Som sjuks...
2021-07-16 2021-08-15
Askersunds kommun, VA- avdelningen Anläggningsarbetare VA
Askersunds kommun, VA-avdelningen inom Tekniska förvaltningen söker en anläggningsarbetare VA med utbildning/erfarenhet. Tjänsten är underställd avdelningschefen. Tillsammans med övrig personal på avdelningen delta i drift av distributionsanläggningar för vatten och avlopp. Detta innebär bl.a. förebyggande, förnyelse och akuta anläggningsarbeten. Även vissa tillsynsarbeten kan bli aktuellt.
2021-06-28 2021-08-08
Askersunds kommun, Teknisk förvaltning VA-ingenjör med verksamhetsansvar för ledningsnät och abonnenter
Till VA-avdelningen inom Tekniska förvaltningen söker vi nu en erfaren och kompetent VA-ingenjör med verksamhetsansvar för ledningsnät och abonnenter. Verksamhetsansvaret innebär att du har helhetsgreppet om den delen av vår verksamhet som omfattar ledningsnät och abonnenter. Med ett övergripande ansvar för alla frågor rörande ledningsnät och abonnenter kommer du att leda arbetet med utveckling och planering av denna del av verksamheten. Tjänsten är underställd avdelningschefen. Du ansvarar för, initierar och driver igenom olika typer av projek...
2021-06-28 2021-08-31
Askersunds kommun, Kultur och fritid Ungdomscoach med musikinriktning
Askersunds kommun söker en ungdomscoach med musikinriktning till ungdomsgården i kulturhuset Sjöängen och dess verksamhet för ungas fritid. Anställningen är placerad vid kultur- och evenemangsavdelningen i kommunledningsförvaltningen och finansieras med medel från Kulturrådet. På avdelningen finns ungas fritid/ungdomsgård, musikskola, fritidsutveckling, kultur- och konstutveckling, bibliotek och evenemangskansli. Avdelningen leds av kultur- och evenemangschef och enhetschef. I kulturhuset finns bibliotek, lokaler för scenkonst, filmvisning, da...
2021-06-21 2021-08-15
Askersunds kommun, Socialförvaltning Undersköterska - Smedsgården
• Ge personlig vård och omsorg utifrån den enskilds individuella behov. • Som kontaktperson planera och följa upp vården och omsorgen med individens behov i centrum. • Dokumentera i verkställighetsjornaler, genomförandeplaner och i våra verksamhetssystem. • Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssett. • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation och instruktion av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysoterapeut. • Samverka mellan professioner och delta i utvecklingsarbete.
2021-06-07 2021-07-31
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan söker speciallärare
Som speciallärare arbetar du nära med andra lärare och elevresurser. Ni samverka som ett team runt eleven och anpassar dagen och undervisningen utifrån elevens individuella behov. Du kommer ha nära kontakt med elevernas vårdnadshavare och kontinuerlig uppföljning. Grundsärskolan har åldersblandade undervisningsgrupper där undervisningen sker utifrån behörighet i ämnen och ämnesområden. Vi förutsätter att du i ord och handling förmedlar en positiv människosyn präglad av humanistiska och demokratiska ideal. Detta är en förutsättning för att vi ...
2021-05-26 2021-08-31