Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Aneby kommun, Sociala avdelningen Enhetschef för det särskilda boendet för äldre, Antuna
Vi söker en enhetschef som ska leda och utveckla Antuna, det särskilda boendet i Aneby kommun. Vi erbjuder dig ett meningsfullt, lärorikt och utmanande arbete som enhetschef, där du har ett helhetsansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Du ansvarar för verksamhetens insatser utifrån lagstiftning, fastställda mål, riktlinjer och tilldelad budgetram. Vi söker en tillitsfull och engagerad enhetschef och tillsammans med Socialchef, MAS, verksamhetsutvecklare och chefskollegor ingår du i Sociala avdelningens ledningsgrupp. I ledningsgruppen...
2021-04-12 2021-04-28
Aneby kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Klasslärare åk F-3 till Tallbackaskolan
I tjänsten kommer du att arbeta närmast tillsammans med en Grundlärare F-3 och fritidspedagoger i förskoleklass läsåret 2021-2022. Organisationsplanen är sedan att ni två lärare följer eleverna upp i åk 1 för att skapa trygghet vid övergången för eleverna. Under skoldagen organiserar lärargruppen fördelningen av lärarresursen genom att dela klassen i mindre flexibla grupper eller växelvis vara två till tre lärare i helklass eller utifrån gruppens behov. Som lärare är du engagerad, driven, planerar och genomför undervisning som främjar lärande...
2021-04-08 2021-04-28
Aneby kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Skolsköterska till Aneby kommun
Elevhälsans medicinska insats i barn- och utbildningssektorn består av två skolsköterskor och tillgång till skolläkare. Som medarbetare i elevhälsan arbetar du evidensbaserat med främjande och förebyggande elevhälsoarbete för att skapa tillgängliga lärmiljöer och undanröja hinder i lärandet för kommunens elever. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner inom elevhälsan samt på skolan och i samverkan med skolledning, elever och vårdnadshavare. Arbetet som skolsköterska är varierande och stimulerande. Du erbjuder och utför hälsobesök...
2021-04-08 2021-05-09
Aneby kommun, Sociala avdelningen Timvikarier till funktionshinderomsorgen
Att arbeta inom funktionshinderomsorgen i Aneby kommun innebär att dagligen underlätta i vardagen för personer med funktionsvariationer. Arbetsuppgifterna som du utför kan bestå av olika praktiska sysslor som matlagning och sociala aktiviteter, stöttning i gällande personlig hygien förekommer. Vissa medicinska uppgifter kan förekomma efter delegering från sjuksköterska. Att arbeta funktionshinderomsorgen är ett omväxlande, självständigt och stimulerande arbete som både kan innebära att jobba i team och att ta eget ansvar.
2021-04-06 2021-04-20
Aneby kommun, Sociala avdelningen Sommarvikarier till Sociala avdelningen
Att arbeta inom vård och omsorg i Aneby kommun innebär att dagligen underlätta i vardagen för våra äldre och personer med funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna som du utför kan bestå av olika praktiska sysslor så som hjälpa till med tvätt, städ, matlagning, personlig hygien, inköp m.m. samt sociala aktiviteter. Vissa medicinska uppgifter kan förekomma efter delegering från sjuksköterska. Att arbeta inom vård och omsorg är ett omväxlande, självständigt och stimulerande arbete som både kan innebära att jobba i team och att ta eget ansvar. T...
2020-12-04 2021-05-09