Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Aneby kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Rektor till Aneby kommun
Uppdraget som rektor innebär att du ska verka för varje barns individuella utveckling av sina förmågor och leda verksamheten i detta syfte. Du har resultatansvar för ökad måluppfyllelse, ökad skolutveckling, systematiskt kvalitetsarbete, medarbetares utveckling och arbetsmiljö samt ekonomiansvar. Efter hand som du blir bekväm i rollen som rektor och den lärande organisationen, kan övergripande lärgruppsansvar tillkomma i din tjänst.
2021-07-07 2021-08-04
Aneby kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Studie- och yrkesvägledare till Aneby kommun
Som studie- och yrkesvägledare tycker du om att jobba med människor. Du vill hjälpa andra att välja yrke och utbildning! Du tycker om att informera om samhällsutveckling som kan påverka yrkesval för individer, och du tycker om att samverka med olika professioner från kommunens olika avdelningar allt till fromma för individens fortsatta utveckling mot utbildning och arbete. Insatsen från dig kan göra stor skillnad för personens studie- och yrkesval. Studie- och yrkesvägledning kan också minska antalet val som sker på grund av fördomar och vano...
2021-06-15 2021-08-08
Aneby kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Specialpedagog till Aneby kommun
Som Specialpedagog/Speciallärare är ditt uppdrag att kartlägga, planera och genomföra åtgärder för elever i behov av särskilt stöd. Det gör du tillsammans med duktiga, erfarna pedagoger i arbetslagen, och i nära samarbete med rektorn, så att ni alla bidrar till lärandet och därmed utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla elever som vi ansvarar för. Som specialist på ditt område är du en kvalificerad samtalspartner och kunskapsresurs i och för våra arbetslag, personal, ledning och vårdnadshavare i pedagogiska frågor...
2021-06-08 2021-08-15
Aneby kommun, Sociala avdelningen Sommarvikarier till Sociala avdelningen
Att arbeta inom vård och omsorg i Aneby kommun innebär att dagligen underlätta i vardagen för våra äldre och personer med funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna som du utför kan bestå av olika praktiska sysslor så som hjälpa till med tvätt, städ, matlagning, personlig hygien, inköp m.m. samt sociala aktiviteter. Vissa medicinska uppgifter kan förekomma efter delegering från sjuksköterska. Att arbeta inom vård och omsorg är ett omväxlande, självständigt och stimulerande arbete som både kan innebära att jobba i team och att ta eget ansvar. T...
2020-12-04 2021-07-31