Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Aneby kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen Vikarierande miljöinspektör sökes till Aneby kommun
Då vi är en liten kommun förekommer de flesta arbetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Största delen av ditt arbete kommer att bestå av tillsyn enligt miljöbalken bland annat med små avlopp och lantbruk. Utöver rent tillsynsarbete så kommer du även att hantera klagomål, miljöolyckor samt ge råd, stöd och service till verksamhetsutövare och kommuninvånare. Projektorienterade arbeten ingår, bland annat inom ramen för Miljösamverkan Jönköpings län, ett samarbete mellan länets miljöförvaltningar, länsstyrelsen och Region Jönköpings län. ...
2024-04-11 2024-04-25
Aneby kommun, Kommunserviceavdelningen Lokalvårdare sökes till Aneby kommun
Huvuduppdraget för våra lokalvårdare är att tillsammans se till att våra fastigheter är välskötta och välstädade så att verksamheterna får så goda förutsättningar som möjligt. Lokalvårdsarbetet utförs på dagtid i lokaler där verksamhet pågår. Vi städar i skolor, förskolor, äldreboende, sporthallar, bibliotek och kontorslokaler. Främst kommer ditt uppdrag bestå av daglig, professionell- och hygienisk städning samt storstäd. Du, tillsammans med dina kollegor, planerar och utför arbetet med hög kvalité.
2024-04-10 2024-05-01
Aneby kommun, Sociala avdelningen Omsorgspersonal sökes för vikariat till Storgatan i Aneby kommun
Att arbeta inom funktionshinderomsorgen i Aneby kommun innebär att dagligen underlätta vardagen för våra brukare med olika funktionsvariationer. Arbetsuppgifterna som du utför kan bestå av olika praktiska sysslor så som hjälpa till med tvätt, städ, matlagning, personlig hygien, inköp, läkarbesök samt sociala aktiviteter med mera. Vissa medicinska uppgifter förekommer efter delegering från sjuksköterska. Ett arbete inom funktionshinderomsorgen är omväxlande och stimulerande och kan innebära jobb både i team och ensam. Du som medarbetare behöver...
2024-04-10 2024-05-05
Aneby kommun, Sociala avdelningen Undersköterska sökes till särskilt boende i Aneby kommun
I uppdraget som undersköterska ingår att tillgodose den enskildes basala och specifika omsorgs- och omvårdnadsbehov såväl socialt och kulturellt som fysiskt och psykiskt. Det gör vi genom att värna om och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning, så att den enskilde får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Som undersköterska på Antuna arbetar du nära de äldre och stöttar dem i vardagen genom personnära vård och omsorg. I arbetsuppgifterna ingår, förutom ...
2024-04-08 2024-04-21
Aneby kommun, Sociala avdelningen Biståndshandläggare sökes till Aneby kommun
I tjänsten som Biståndshandläggare äldreomsorg i Aneby kommun arbetar du med myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL). Dina arbetsuppgifter är att utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser enligt SoL. Det innebär att du kommer att analysera individuella behov och fatta välgrundade beslut om lämpliga insatser. I rollen som biståndshandläggare kommer du också att arbeta med dokumentation och vårdplanering. Verksamheten bedrivs utifrån gällande lagstiftning, politiska mål och kommunens riktlinjer. Som biståndshandläggare hos o...
2024-04-05 2024-04-21
Aneby kommun, Kommunserviceavdelningen Sommarjobb som receptionist och turistvärd
Som receptionist och turistvärd kommer du att vara en viktig och central person som alltid är redo att hjälpa kommunens invånare och besökare på bästa sätt. Du kommer vara ansiktet utåt och ta emot besökare, koppla samtal i kommunens växel och ta dig an de planerade och spontana uppgifter som dyker upp under dagen. Rollen innefattar även posthantering och att stötta kommunens verksamheter och medarbetare på olika sätt.
2024-04-05 2024-04-28
Aneby kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Medicinsk resursperson sökes till Parskolan i Aneby kommun
Vi söker dig som tillsammans med oss vill utveckla verksamheten på Parkskolan. I tjänsten som medicinsk resurs till elev i förskoleklass ingår att säkerställa barnets insulinnivå och planera matintag efter det samt ha överblick över barnets allmäntillstånd. Du kommer att ha tät och nära dialog med vårdnadshavare. I dessa kontakter är du professionell och engagerad med fokus på elevens bästa. Du kommer att arbeta närmast tillsammans med en lärare i förskoleklass och lärare i fritidshem och vara delaktig i den pedagogiska verksamheten under hela ...
2024-03-19 2024-04-28
Aneby kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Fritidspedagog sökes till Parkskolan i Aneby kommun
Vi söker dig som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla skolans fritidshemsverksamhet. I dag är Parkskolans fritidshem uppdelad på tre avdelningar, Snäckan, Drakarna och Månen. I tjänsten kommer du att arbeta som fritidslärare/pedagog på en av våra tre fritidsavdelningar samt mot en årskurs på lågstadiet där du samverkar med klasslärare. I ditt uppdrag ingår det att undervisa och organisera aktiviteter utifrån elevens behov, intressen och styrdokument. Systematiskt kommer du planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet tillsam...
2024-02-29 2024-04-30
Aneby kommun, Sociala avdelningen Uppföljande socialsekreterare till barn/unga sökes till Aneby kommun
Då en av våra kollegor nu byter roll inom teamet söker vi dig som vill arbeta i teamet för barn och unga som barn-/placeringsuppföljare. I vårt team finns ytterligare en uppföljare som du delar ditt uppdrag med, samt två familjehemssekreterare. Vi är en liten grupp med stor teamkänsla som under senare år arbetat hårt med fokus på arbetsmiljöfrågorna och att få till en stabil och välfungerande familjehemsvård. I rollen hos oss kommer du främst att arbeta med placerade barn/ungdomar 0-20 år och deras familjer. Det innebär utrednings- och uppfölj...
2024-02-27 2024-04-17
Aneby kommun, Sociala avdelningen Aneby kommun söker sjuksköterskor för sommarvikariat!
Som tjänstgörande sjuksköterska ansvarar du både för den specifika och den allmänna omvårdnaden. Du har en central roll där planering, uppföljning, handledning av personal samt stöd och råd till anhöriga är viktiga arbetsuppgifter. Vi arbetar nära andra professioner bland annat arbets- och fysioterapeuter, i ett multiprofessionellt team. Vi utför insatser utifrån individens behov och patientens bästa. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att utföra medicinska bedömningar och planera vårdinsatser, administrera läkemedel, samarbeta med andra...
2023-12-21 2024-04-30
Aneby kommun, Sociala avdelningen Sommarjobba inom vården i Aneby kommun!
Vill du göra något meningsfullt i sommar? Sök då redan nu sommarjobb inom vård och omsorg i Aneby kommun. Här är du en hjälpande hand i vardagen och du behövs för att sprida glädje, omsorg och för socialt umgänge. Din insats blir en resa för din personliga utveckling samtidigt som du gör skillnad för andra! Under sommaren erbjuder vi arbete på schema för veckorna 24-33 och vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta minst fyra veckor. Då våra verksamheter bemannas dygnet runt alla dagar i veckan, finns det möjligheter till flexibla arbetstid...
2023-11-13 2024-04-30