Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Aneby kommun, Sociala avdelningen Hemtjänsten söker nya kollegor
Nu söker vi undersköterskor till vikariat inom hemtjänsten. Uppdraget som personal i hemtjänsten innebär att tillgodose brukarnas behov av insatser i deras egna hem, runt om i kommunen. Dina arbetsuppgifter utförs efter individuellt, upprättade genomförandeplaner och beslut och varierar därför mellan allt i från hemmets skötsel till omvårdnadsarbete. Som undersköterska värnar och respekterar du var och ens rätt till självbestämmande, delaktighet och individanpassning så att brukarna får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Du deltar ä...
2021-01-26 2021-02-14
Aneby kommun, Sociala avdelningen Arbetsterapeut till Aneby kommun
Som Arbetsterapeut i Aneby kommun har du ett utvecklande och varierande arbete. Förutsättningar och behov hos patienten styr våra insatser. Du ser till hela människan, oavsett ålder, och utgår från vilka vardagsaktiviteter patienten vill och behöver klara av att utföra för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Arbetsuppgifterna består av ADL-bedömningar och bedömning av den fysiska miljön, samt hjälpmedelsutprovningar utifrån förskrivningsprocessen. Ytterligare arbetsuppgifter omfattar även handledning av personal, til...
2021-01-25 2021-02-10
Aneby kommun, Sociala avdelningen Vikarierande enhetschef inom Sociala avdelningen
Vi söker en vikarierande enhetschef som ska leda och utveckla Hemtjänsten i Aneby kommun. Vi erbjuder dig ett meningsfullt, lärorikt och utmanande arbete som enhetschef, där du har ett helhetsansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Du ansvarar för verksamhetens insatser utifrån lagstiftning, fastställda mål, riktlinjer och tilldelad budgetram. Vi söker en tillitsfull och engagerad enhetschef och tillsammans med Socialchef, MAS, verksamhetsutvecklare och chefskollegor ingår du i Sociala avdelningens ledningsgrupp. I ledningsgruppen delt...
2021-01-15 2021-01-31
Aneby kommun, Sociala avdelningen Sommarvikarier till Sociala avdelningen
Att arbeta inom vård och omsorg i Aneby kommun innebär att dagligen underlätta i vardagen för våra äldre och personer med funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna som du utför kan bestå av olika praktiska sysslor så som hjälpa till med tvätt, städ, matlagning, personlig hygien, inköp m.m. samt sociala aktiviteter. Vissa medicinska uppgifter kan förekomma efter delegering från sjuksköterska. Att arbeta inom vård och omsorg är ett omväxlande, självständigt och stimulerande arbete som både kan innebära att jobba i team och att ta eget ansvar. T...
2020-12-04 2021-03-14