Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Aneby kommun Undersköterska till demensgruppen i Aneby kommuns hemtjänst
I uppdraget som undersköterska kommer du ingå i Demensgruppen som är en del av hemtjänsten. Som undersköterska i demensgruppen innefattas ditt arbete av den dagliga omvårdnaden av våra äldre, som du kommer att utföra med hög kvalité efter deras individuella behov och situationer som uppstår. Det ansvarsfulla arbetet består av stor delaktighet och dagliga observationer, i nära samarbete med dina kollegor från olika professioner såsom Demenssjuksköterskan, Arbetsterapeut, Fysioterapeut och Sjuksköterska för att kunna utföra insatser som bidrar ti...
2022-10-03 2022-10-30
Aneby kommun, Barn- och utbildningsavdelningen NO-lärare till Furulidskolan i Aneby kommun
Vi söker en engagerad och legitimerad lärare för åk 6-9. Du ska bedriva undervisning inom ditt område och anpassa lärandemiljön utifrån varje elevs individuella behov. Du dokumenterar, följer upp utvecklingen och kommunicerar denna med elev och vårdnadshavare. I ditt uppdrag ingår också att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån Furulidskolans styrdokument, och elevens behov och intressen, enskilt och tillsammans med dina kollegor. Du utvecklar elevers förmågor och bidrar till en god arbetsmiljö på skolan tillsammans m...
2022-09-30 2022-10-28
Aneby kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Lärare i fritidshem/Fritidspedagog till Tallbackaskolan i Aneby kommun
I tjänsten kommer du att samarbeta i ett arbetslag med lärare i fritidshem, barnskötare och lärare i grundskolan tillsammans med elever från förskoleklass och åk 5. Under skoldagen organiserar lärargruppen fördelningen av lärarresursen genom att dela klassen i mindre flexibla grupper eller växelvis vara två till tre lärare i helklass eller utifrån gruppens behov. På Tallbackaskolan ser vi vikten av roliga och aktiva raster. Vi ser gärna att du är vill arbeta med utomhuspedagogik och som rastpedagog. Du är införstådd med att goda rastaktivitet...
2022-09-27 2022-10-16
Aneby kommun, Sociala avdelningen Timvikarier till Sociala Avdelningen i Aneby kommun
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie i sociala avdelningen i Aneby kommun. Hos oss finns bland annat äldreomsorg i särskilt boende, hemtjänst och personlig assistans till vilka vi söker kollegor som vill stötta upp vid vikariebehov.
2022-09-23 2022-11-30
Aneby kommun Socialsekreterare till teamet för barn och unga, Aneby kommun
Då en av våra kollegor går vidare mot nya utmaningar söker vi dig som är utbildad socionom och vill arbeta som socialsekreterare i teamet för barn och unga som utredare. I vårt team finns två till utredare som du delar ditt uppdrag med. Vi är en liten grupp med stor teamkänsla som under senare år arbetat hårt med fokus på arbetsmiljöfrågorna och att få till en stabil och välfungerande arbetsgrupp. Vi är stolta över att säga att vi lyckats! Rollen som utredare innebär utrednings- och uppföljningsarbete enligt SoL och LVU. I målgruppen ingår oc...
2022-09-21 2022-10-16
Aneby kommun, Sociala avdelningen Timanställda sjuksköterskor till Aneby kommun
Hemsjukvården är organiserad i tre sjukskötersketeam, varav ett arbetar riktat mot vårt särskilda boende och två team arbetar riktat mot ordinärt boende. Vårt mål är att i teamet utveckla arbetsmetoder för ett salutogent och rehabiliterande förhållningssätt, där vi stödjer individens egna förmågor. Vi arbetar nära andra professioner i ett multiprofessionellt team, bland annat arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi utför insatser utifrån individens behov och patientens bästa. Vi ger avancerad vård i hemmet till de svårt sjuka, råd och stöd ti...
2022-09-19 2022-10-09