Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare till lågstadiet, Mohedaskolan
Vi har organiserat arbetet på lågstadiet i mindre arbetslag, ett för varje årskurs som består av ca 40-50 elever. För dig som söker tjänsten innebär det att det är flera pedagoger som kommer att jobba med och ha ett gemensamt ansvar för elevgruppen. Du kommer även att jobba nära fritidspedagoger då vi strävar efter en helhetssyn på dagen. Planerad placering för denna tjänst är blivande årskurs 1. Vi arbetar i olika gruppstorlekar beroende på aktivitet och innehåll. I övrigt är det sedvanliga klassläraruppgifter inklusive mentorsuppdrag.
2021-03-01 2021-03-21
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Grundskollärare/Lärare i fritidshem/Förskollärare till Förskoleklass, Mohedaskolan
Vi har organiserat arbetet på lågstadiet i mindre arbetslag, ett för varje årskurs som består av ca 40-50 elever. Till hösten får vi en topp med drygt 60 elever som börjar i förskoleklass. Med anledning av det kommer vi att utöka befintlig personalgrupp med 2 pedagoger. För dig som söker tjänsten innebär det att du tillsammans med flera pedagoger kommer att jobba med och ha ett gemensamt ansvar för elevgruppen under hela dagen då vi strävar efter en helhetssyn på dagen. Vi arbetar i olika gruppstorlekar beroende på aktivitet och innehåll. Du...
2021-03-01 2021-03-21
Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen Budgetansvarig
Just nu befinner sig Alvesta kommunkoncern i en spännande fas utifrån flera aspekter. Förra sommaren fattades beslut om en ny styr- och ledningsmodell som integrerar Agenda 2030. Denna modell implementeras i år och införs under 2022. Införandet av styrmodellen kommer att inkludera ett beslutsstödsystem som framförallt riktar sig till chefer. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen ska inom ramen för införandet av nya styrmodellen ansvara för att införa en resursfördelningsmodell till nämnderna i samarbete med SKR där resursfördelningsmodellen utgö...
2021-03-01 2021-03-14
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärarvikarie till Mohedaskolans mellanstadium
Tillsammans med två andra pedagoger ansvarar du för mentorskapet i din årskurs. Du har ansvar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Du motiverar och stimulerar elevernas kreativitet och lust att lära utifrån gällande styrdokument. Du agerar utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund. Att samarbeta med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en del av uppdraget.
2021-02-24 2021-03-31
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärarvikarie till Mohedaskolans lågstadium
Tillsammans med årskursens övriga pedagoger ansvarar du för mentorskapet i din årskurs. Du har ansvar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Du motiverar och stimulerar elevernas kreativitet och lust att lära utifrån gällande styrdokument. Du agerar utif...
2021-02-24 2021-03-31
Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontaktcenterchef
Kontaktcenter ska bli vägen in till Alvesta kommunkoncern. Genom kontaktcenter ska Alvesta kommunkoncern öka tillgängligheten och i hög grad kunna ge svar på frågor och ärenden redan vid första kontakten. Det ska vara enkelt att kontakta Alvesta kommun och dess bolag, såväl via t...
2021-02-19 2021-03-07
AllboHus Fastighets AB Utemiljöarbetare till AllboHus Fastighets AB
Vår utemiljöavdelning består av 16 medarbetare som arbetar på olika områden i vårt fastighetsbestånd. Du blir en del av ett engagerat gäng som ansvarar för skötsel och utveckling av bostadsgårdar och skolgårdar för att skapa attraktiva yttre miljöer för våra hyresgäster. I arbetsuppgifterna ingår gräsklippning, skötsel av planteringar, häckar, rabatter, naturmark, markbeläggningar och markutrustning, lekplatser, städning, sophantering, trädvård samt i förekommande fall snöröjning och halkbekämpning. Många av arbetsuppgifterna sköts med hjälp a...
2021-02-19 2021-03-07
AllboHus Fastighets AB Säsongsarbetare, Utemiljö till AllboHus Fastighets AB
Vår utemiljöavdelning består av 16 medarbetare som arbetar på olika områden i vårt fastighetsbestånd. Du blir en del av ett engagerat gäng som ansvarar för skötsel och utveckling av bostadsgårdar och skolgårdar för att skapa attraktiva yttre miljöer för våra hyresgäster. I arbetsuppgifterna ingår gräsklippning, skötsel av planteringar, häckar, rabatter, naturmark, markbeläggningar och markutrustning, lekplatser, städning, sophantering, trädvård samt i förekommande fall snöröjning och halkbekämpning. Många av arbetsuppgifterna sköts med hjälp a...
2021-02-19 2021-03-07
Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen Upphandlare
Som upphandlare kommer du att ingå i ett team med gott samarbetsklimat där koncerntänk, serviceanda, utveckling och nytänkande står i fokus. Du utgör en strategisk resurs där du kommer att leda, driva och genomföra upphandlingar. Uppdragen spänner över hela kommunkoncernen vilket innebär ett brett arbetsfält med många kontaktytor. Arbetsuppgifterna är omväxlande där allt från projektledning, kravställning, förhandling, avtalsuppföljning till utveckling av leverantörsrelationer förekommer. Alvesta kommun är inne i en spännande utvecklingsfas o...
2021-02-19 2021-03-10
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Speciallärare/lärare till Alvesta särskola, vikariat
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att tillsammans med en lärarkollega arbeta som klasslärare för en grupp elever i grundsärskolan som läser efter kursplanen ämne. Du kommer att ha pedagogiskt ansvar för elevernas undervisning och arbeta utifrån ett nära samarbete med elevassisten...
2021-02-18 2021-03-26
Alvesta kommun, Förvaltningen för Arbete och lärande Speciallärare
Vi söker dig som vill vara med och fortsätta att utveckla vår utbildning inom Särskild utbildning för vuxna både på skolan men också tillsammans med andra instanser i samhället. Målgruppen är personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada med eventuella tilläggsdiagnoser. Undervisning sker inom läroplanerna för Komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Det är viktigt att ha god kunskap om alternativ kommunikation samt hjälpmedel för inlärning. Förmåga att möta varje studerandes behov ...
2021-02-18 2021-03-19
AllboHus Fastighets AB Kommunikatör till AllboHus Fastighets AB
Som kommunikatör är din funktion viktig för att upprätta och bibehålla en bra kommunikation internt såväl som externt. Hos oss får du nästan 100 nya, trevliga kollegor som jobbar inom olika yrkesgrupper. I arbetet kommer du ha stort fokus på ständig utveckling. Du arbetar med vår webb, vårt intranät, sociala medier, trycksaker, mallar och är ett stöd i kommunikationsfrågor för våra medarbetare. Du arbetar brett med kommunikation, både digitalt och tryckt. Du ingår i marknadsteamet som består av kundservice, uthyrning, bovärdar och bosociala f...
2021-02-11 2021-03-05
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i textilslöjd på Grönkullaskolan
Grönkulla är en spännande och utmanande arbetsplats där du aldrig vet exakt hur en dag kommer att utveckla sig. Att undervisa skolans elever utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva...
2021-02-11 2021-04-30
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare till mellanstadiet Ma/No, Grönkullaskolan
Grönkulla är en spännande och utmanande arbetsplats där du aldrig vet exakt hur en dag kommer att utveckla sig. Att undervisa skolans elever utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling så att de fungerar socialt i samhället. Skolan har ett mkt väl fungerande EHT team som blir ditt bollplank kring de elever som är i behov av särskilt ...
2021-02-11 2021-04-30
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i textilslöjd på Grönkullaskolan
Grönkulla är en spännande och utmanande arbetsplats där du aldrig vet exakt hur en dag kommer att utveckla sig. Att undervisa skolans elever utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling så att de fungerar socialt i samhället. Skolan har ett mkt väl fungerande EHT team som blir ditt bollplank kring de elever som är i behov av särskilt ...
2021-02-11 2021-04-30
AllboHus Fastighets AB Projektledare Bygg till AllboHus Fastighets AB
AllboHus är en central aktör i utvecklingen av Alvesta kommun. Ett av de viktigaste uppdragen framöver är nyproduktion av bostäder samt renovering av vårt befintliga fastighetsbestånd. Vi vill också vara den bästa hyresvärden i Alvesta genom långsiktigt goda relationer till våra hyresgäster och attraktiva boendemiljöer. Vill du ansvara för olika typer av ny-, om- och tillbyggnationer och arbeta brett med hela processen från förstudie till slutbesiktning? Är du projektledare med bred erfarenhet och tycker arbetssättet affärsmässig samhällsnyt...
2021-02-10 2021-03-03
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Sommarvikarier och timanställda till LSS-verksamhet för barn/ungdomar
Inför semesterperioden sommaren 2021 behöver vi anställa semestervikarier. För att jobba hos oss är det viktigt att du har intresse och förståelse för människor med funktionsvariationer. Du bör ha en trygghet i dig själv och vara en stabil person. Du ska kunna ha ett coachande förhållningssätt och stötta vid behov. Arbetet innebär att ge ungdomarna tillsyn, stöd och trygghet präglat av ett individuellt förhållningssätt som är målinriktat efter varje barns/ungdoms individuella behov. I arbetsuppgifterna ingår även medicinhantering, viss st...
2021-01-14 2021-04-09
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Sök ett meningsfullt sommarjobb som gör skillnad!
Du behövs, är du intresserad? Kul, då är du rätt för oss när vi söker dig som vill arbeta med människor som är i behov av hjälp och stöd i sin vardag. Arbetet bygger på ett gott samarbete med dina arbetskamrater i det dagliga arbetet men också med andra yrkesroller i verksamhete...
2020-12-18 2021-03-31