Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Pedagog till Närvaroteamet i Alvesta
Vi söker en pedagog till vårt närvaroteam i Alvesta! Närvaroteamet är en del i Alvesta kommuns gemensamma satsning kring Barnets bästa gäller i Alvesta!, en samverkan mellan utbildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, förvaltningen för arbete- och lärande, kultur- och fritidsförvaltningen, vårdcentralerna i Alvesta och polisen. Vi har bestämt oss för att göra skillnad tillsammans och arbetar utifrån vår gemensamt framtagna handlingsplan. En del i handlingsplanen är närvaroteamet! Som pedagog i närvaroteamet ingår du i ett team där...
2021-05-12 2021-06-03
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Barnens bästa samordnare
Kronobergs kommuner och Region Kronoberg utvecklar arbetsformer och samarbete med varandra för barnens bästa. 2017 fattades beslut i 17 politiska organ för att driva ett gemensamt arbete för tidiga och samordnade insatser för barnens bästa. Detta är unikt i Sverige. Arbetet heter: Barnens bästa gäller! i Kronoberg. I Alvesta har vi en parallell process för tidiga och samordnade insatser inom kommunen, Barnens bästa gäller! i Alvesta. Nämnderna för utbildningsförvaltningen, förvaltningen för arbete och lärande samt kultur- och fritidsförval...
2021-05-12 2021-06-03
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Kurator till Alvesta gymnasieskola och Skatelövsskolan
Alvesta växer och så även vår organisation. Vi utökar nu med ytterligare en kurator. Som kurator är du anställd och ingår i vår HBTQ-diplomerade centrala barn- och elevhälsan med placering tre dagar i Alvesta på gymnasieskolan och två dagar i Grimslöv på Skatelövsskolan åk F-6. På Alvesta gymnasium finns till hösten två nationella program samt ett introduktionsprogram med fem olika inriktningar. Du kommer att tillhöra EHT-teamet samt arbeta gentemot engagerad personal som är vana vid ett lösningsfokuserat arbetssätt. Skatelövsskolan är en F-...
2021-05-12 2021-06-03
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till Vislandaskolan
Du jobbar tillsammans med rektor med den dagliga pedagogiska ledningen och har ett nära samarbete med skolans administratör och elevhälsoteam så väl som skolans övergripande ledningsgrupp. I din roll som biträdande rektor har du ett varierande jobb som bland annat innefattar verksamhets- och personalplanering, personalansvar och arbetsledning, schemaläggning, arbete med skolans systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbete inkl. brandskydd, med mera. Du kommer också att arbeta med övergripande elevhälsofrågor och skolutveckling.
2021-05-12 2021-06-06
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Barnskötare till Ängagårdens förskola
Vi söker en barnskötare till vår förskola Ängagården. Du arbetar i barngrupp och är delaktig i olika grupper som syftar till att utveckla verksamheten. Du förväntas driva och delta i arbetet med att utveckla arbetet utifrån läroplanens mål och riktlinjer tillsammans med övrig personal på Ängagården. Att dokumentera, reflektera och utvärdera verksamheten är en viktig del av arbetet. Tillsammans med kollegor utvecklar du verksamheten på hela enheten. Ängagården genomsyras av ett "tillsammanstänk" där man ingår i arbetslaget Ängagården och hos ...
2021-05-12 2021-05-28
Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Anläggningsarbetare
Som anläggningsarbetare i Alvesta kommun kommer du främst arbeta med underhåll och nyanläggning inom det kommunala VA-ledningsnätet. Du kommer också arbeta med mark- och anläggningsuppgifter såsom nyanläggning och underhåll av våra gator och vägar samt vinterväghållning. Vi kan erbjuda ett omväxlande arbete i en väl sammansvetsad och erfaren grupp. Tjänsten innebär ett stort eget ansvar med samtidigt finns en stor frihet och att själv styra och lägga upp sitt arbete tillsammans med sina kollegor. Arbetet innebär också kontakt och samarbete me...
2021-05-12 2021-05-30
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare till mellanstadiet, Hjortsbergaskolan
Vi söker en lärare till mellanstadiet. Tjänsten innebär mentorskap och undervisning i samarbete med kollegor inom årskursen men även inom arbetslaget som du ingår i. Självklart är det viktigt att du skapar ett bra samarbete med eleverna och dess vårdnadshavare.
2021-05-11 2021-06-06
Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen HR-Konsult
Som HR-konsult har du ett operativt uppdrag som innebär att du stöttar chefer inom ett visst verksamhetsområde i HR-frågor. Rollen är bred och innefattar bland annat att stötta och coacha chefer inom följande områden: • Arbetsmiljö • Arbetsrätt • Rekrytering • Kompetensutveckling • Rehabilitering • Lön och lönebildning Som HR-konsult ansvarar du tillsammans med dina kollegor för koncernens strategiska HR-initiativ och implementering i verksamheten i syfte att nå målen. Rollen innebär att du självständigt driver strategiska och operativa HR-akt...
2021-05-11 2021-05-26
Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen Vik. HR-konsult
Som HR-konsult har du ett operativt uppdrag som innebär att du stöttar chefer inom ett visst verksamhetsområde i HR-frågor. Rollen är bred och innefattar bland annat att stötta och coacha chefer inom följande områden: • Arbetsmiljö • Arbetsrätt • Rekrytering • Kompetensutveckling • Rehabilitering • Lön och lönebildning Som HR-konsult ansvarar du tillsammans med dina kollegor för koncernens strategiska HR-initiativ och implementering i verksamheten i syfte att nå målen. Rollen innebär att du självständigt driver strategiska och operativa HR-akt...
2021-05-11 2021-05-26
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Speciallärare/lärare till Alvesta särskola
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att tillsammans med en lärarkollega arbeta som klasslärare för en grupp elever i grundsärskolan som läser efter kursplanen ämne. Du kommer att ha pedagogiskt ansvar för elevernas undervisning och arbeta utifrån ett nära samarbete med elevassistenter och övriga lärare och personal på enheten. Din placering kommer att vara i ett arbetslag och du kommer att tillhöra ett lärarlag. Alvesta särskola består av Alvesta grundsärskola och Alvesta gymnasiesärskola. Vi arbetar tillsammans som en enhet där flexibilitet oc...
2021-05-10 2021-05-19
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Grönkullens förskola
Du arbetar i barngrupp och är delaktig i olika grupper som syftar till att utveckla verksamheten. Du förväntas driva och delta i arbetet med att utveckla arbetet utifrån läroplanens mål och riktlinjer tillsammans med övrig personal på Grönkullen. Att dokumentera, reflektera och utvärdera verksamheten är en viktig del av arbetet. Tillsammans med kollegor utvecklar du verksamheten på hela enheten. Grönkullen genomsyras av ett "tillsammanstänk" där man ingår i arbetslaget Grönkullen och hos oss är gemenskapen och det kollegiala arbetet viktigt. ...
2021-05-07 2021-06-09
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Förskoleområde Prästängen
Förskolläraren vi söker kommer att arbeta på yngrebarnsavdelning efter förskolans styrdokument. Du förväntas driva och delta i ansvaret för att utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete tillsammans med oss andra på enheten. Vi arbetar i arbetslag på avdelningarna och tillsammans i huset utvecklar vi en verksamhet utifrån enhetens vision Inom Förskoleområde Prästängen utbildar vi barn som: Bemöter världen med framtidstro och respekt för allas lika värde. Bejakar världen med glädje, engagemang och med en tro på sin egen förmåga. Berikar värld...
2021-05-07 2021-05-23
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Vi söker fysioterapeut till vårdcentralen Alvesta!
Hos oss möter du patienter i alla åldrar och livssituationer och med en stor variation av diagnoser. Förutom individuella bedömningar och behandlingar finns möjlighet att leda grupper och hålla i patientutbildningar. Som fysioterapeut/sjukgymnast är du ofta första instans för patienter med besvär i rörelse- och stödjeorganen. Du är också en viktig del i vårdcentralens rehabiliteringsteam och aktiv i patienternas sjukskrivningsprocess.
2021-05-05 2021-05-26
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till Hemsjukvården för semestervikariat
Arbetet som sjuksköterska i kommunen är fritt och stimulerande med goda möjligheter till kunskapsutveckling. I mötet med patienter och arbetskamrater skapas goda relationer och delaktighet. Dina patienter är omsorgstagare på särskilda boende samt patienter i alla åldrar som vårdas i sina hem. Som sjuksköterska är du en nyckelperson och samarbete med och handledning av undersköterskorna inom ditt område är en viktig och självklar del av ditt arbete. Du samarbetar också med primärvård, kommunens Rehabenhet och enhetscheferna på de särskilda boe...
2021-05-05 2021-05-16
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Barnskötare till Sjölyckans förskola på Hjortsbergaskolan
Vi söker barnskötare till Sjölyckans förskola. Sjölyckans förskola på Hjortsbergaskolan i Alvesta Kommun, vill i samarbete med vårdnadshavare, utveckla aktiva, kreativa och kompetenta barn. Språket är grunden till barnens utveckling och lärande. Språkutvecklande samlingar/lekar kopplas samman med övriga mål i läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Sjölyckans förskola strävar efter att verksamheten ska vara rolig, trygg, lärorik och lägger grunden till ett livslångt lärande där barnen tränar på att bli självständiga och ansvarstagande för sina han...
2021-05-03 2021-05-31
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare med inriktning mot fritidshem, Hjortsbergaskolan
Vi söker en lärare med inriktning mot fritidshem. Tjänsten innebär att arbeta med våra barn/elever som är på vårt fritidshem. Du kommer även att arbeta med eleverna på skoltid. Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegor både på fritidshem och skola. Självklart är det viktigt att du skapar ett bra samarbete med barnen/eleverna och dess vårdnadshavare.
2021-05-03 2021-05-31
Alvesta kommun Socialsekreterare – missbruk
Huvuduppdraget består i sedvanliga handläggningsuppgifter, utifrån SoL och LVM, gällande vuxna personer med missbruksproblematik (alkohol, narkotika och spel om pengar). Med detta avses i huvudsak mottagning, utredning, beslutsfattande och uppföljning av insatser. I tjänsten ingår: - att samverka med interna och externa samarbetspartners - att svara i mottagningstelefon och erbjuda råd och stöd - uppsökande och motiverande verksamhet - delaktighet i verksamhetens utvecklingsarbete Enhetens arbete för personer med missbruksproblematik vilar ...
2021-04-29 2021-05-16
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Vislandaskolan söker lärare i fritidshem
Du är med och planerar, genomför och utvärderar fritidsverksamheten och har en jätteviktig roll tillsammans med dina kollegor i att skapa en meningsfull fritid för barnen. Du hjälper eleverna att förvalta inhämtade kunskaper från skoldagen och omsätta dem i praktiken och ger dem förutsättningar för både lärande situationer, lek och återhämtning. Under skoltid undervisar du till exempel i ett ämne du är behörig i, arbetar som resurs i klass eller är med och styr upp planerade rastaktiviteter.
2021-04-28 2021-05-16
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Vislandaskolan söker klasslärare till lågstadiet
Planering, genomförande och utvärdering av undervisning åk 2. Mentorskap ingår och du arbetar och samverkar tillsammans med din kollega som är mentor i andra klassen samt resurspersonal knuten till årskursen. Din elevsyn ska präglas av att du ser att varje elev vill lyckas utifrån sina egna förutsättningar och du bedriver en strukturerad undervisning och skapar en tillgänglig utvecklande lärmiljö i ditt klassrum med varierande arbetsformer och anpassningar utefter elevernas behov.
2021-04-28 2021-05-16
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Verksamhetschef för vårdcentralerna Alvesta och Moheda
I rollen som verksamhetschef ingår att ha det övergripande strategiska ansvaret för verksamheten, prioritera och fördela resurser. Du ska tillsammans med dina medarbetare utveckla verksamheten utifrån verksamhetsplanen och Region Kronobergs mål och vision. Du har ett övergripande ansvar för arbetsmiljö, ekonomi- och personalfrågor samt samverkan med de fackliga organisationerna. Du ingår i Primärvård och rehabs ledningsgrupp och tar aktiv del i utveckling och ledning av hela verksamheten.
2021-04-28 2021-05-16
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Timvikarier till Förskoleområde Söder
Vi erbjuder dig ett flexibelt arbete där du själv bestämmer när du vill vara tillgänglig för jobb. Att vara timvikarie innebär att du ersätter ordinarie personal vid frånvaro. Du lägger in de tider du kan arbeta i vårt bokningssystem Timepool och därefter bokas du via sms, vilket innebär att många kontakter sker med kort varsel, ofta samma dag som behovet gäller. I arbetsuppgifterna ingår pedagogiskt arbete i barngrupp såväl inne som ute. Du förväntas följa vår värdegrund kring bemötande av barn, föräldrar och kollegor.
2021-04-20 2021-05-15
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Personlig assistent med Trakeostomi och respiratorkompetens
Du kommer att arbeta som personlig assistent åt en man i 60-års åldern, bosatt i centrala Alvesta. Arbetet innebär att vara den assistansberättigades förlängda arm. Du ska tillsammans med den assistansberättigade planera, utforma, genomföra och följa upp hans samtliga aktiviteter under dagen. Arbetet är väldigt vårdnära och innebär fokus på sköta om användning av den enskildes trak, peg och respirator, samt att göra vardagen så dräglig som möjligt för den enskilde. Kommunikation genom alternativa vägar är oerhört viktigt att behärska. Att bidra...
2021-04-15 2021-05-31
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Personlig assistent/pedagog
Du kommer att arbeta som personlig assistent åt en kvinna i 60-års åldern, bosatt i centrala Alvesta. Arbetet innebär att vara den assistansberättigades förlängda arm. Du ska tillsammans med den assistansberättigade planera, utforma, genomföra och följa upp hennes samtliga aktiviteter under dagen. Arbetet innebär fokus på Rehabilitering samt habilitering, samt att göra vardagen så dräglig som möjligt för den enskilde. Att bidra med att skapa en trygg atmosfär och stabilitet är också en viktig del i arbetet. Du kommer att arbeta tätt tillsammans...
2021-04-15 2021-05-31
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Grundlärare F - 3 till Grönkullaskolan
Grönkulla är en spännande och utmanande arbetsplats där du aldrig vet exakt hur en dag kommer att utveckla sig. Att undervisa skolans elever utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling så att de fungerar socialt i samhället. Skolan har ett mycket väl fungerande EHT team som blir ditt bollplank kring de elever som är i behov av särsk...
2021-04-14 2021-05-15
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Grundskollärare till Skatelövsskolan 4-6 ENG/SO
Vi söker en lärare till mellanstadiet med behörighet i ENG/SO. Tjänsten innebär delat mentorskap och undervisning i årskurs 4-6. Du har ett nära samarbete med kollegor inom årskursen men även inom arbetslaget som du ingår i.
2021-04-06 2021-05-23
1 2 >