Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Vikarierande elevassistent till Capellaskolan
Capellaskolan består av en grundsärskola och en gymnasiesärskola. Vi arbetar tillsammans som en enhet där flexibilitet och samverkan över stadiegränser är en framgångsfaktor för att kunna möta individuella elevers behov. Arbetet på vår skola innebär att du behöver kunna tjänstgöra i olika klasser och kunna anpassa utifrån olika kursplaner samt individers behov. Vi söker dig som vill vikariera för vår medarbetare under hans föräldraledighet under perioden 221024-221216.
2022-09-23 2022-10-09
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Barnskötare till Förskoleområde Söder
Som barnskötare arbetar du utifrån aktuella styrdokument, reflekterar, planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med arbetslaget. Samarbete och kontakten med föräldrar är en viktig del av uppdraget.
2022-09-21 2022-09-30
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterska till TOSH
Vi söker dig som vill och kan arbeta i team och har ett särskilt intresse för att arbeta rehabiliterande. Teamet arbeta med att skapa en trygg och säker hemgång för personer som kommer hem till sin bostad efter vistelse på sjukhus eller korttidsplats. Teamet är ett mobilt arbetslag där stort fokus läggs på rehabiliteringsinsatser för att stödja personen att stärka sin förmåga till trygghet och oberoende. Syftet med teamet är att kunna gå in med intensiv rehabilitering och omfattande stödinsatser i början av brukarens hemkomst till bostaden. U...
2022-09-19 2022-10-10
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till Hemsjukvården
Hemsjukvårdens sjuksköterskeorganisation består av ca 35 sjuksköterskor organiserade i arbetslag som utgår från kommunens särskilda boenden med ansvar även för tillhörande hemtjänstområde. Dessa patientansvariga sjuksköterskor arbetar dag, kväll och helg. Arbetet som sjuksköterska i kommunen är fritt och stimulerande med goda möjligheter till kunskapsutveckling. I mötet med patienter och arbetskamrater skapas goda relationer och delaktighet. Dina patienter är omsorgstagare på det särskilda boendet samt patienter i alla åldrar som vårdas i sin...
2022-09-19 2022-10-02
VoB Syd AB, Familjehuset i Alvesta Vaken natt - utredare/behandlare till Familjehuset i Alvesta
Befattningens uppdrag innebär att ansvara för det miljöterapeutiska arbetet under kvälls- och nattetid. Genom fungerande rutiner, skapar du en lugn och trygg miljö för klienterna och finns till hands och ger stöd. Vid behov genomför du stödsamtal på natten och delar ut medicin utifrån egenvård. I dina arbetsuppgifter ingår olika former av praktiska och vardagliga sysslor såsom matlagning, städning och annat underhåll av enheten. Du genomför även observationer på klienter och dokumentera dessa genom journalföring. Vid akuta behov kan du komma...
2022-09-19 2022-10-03
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Ma/No-lärare 7-9 till Hagaskolan
Som lärare i Ma/No är du kopplad till ett av skolans fyra arbetslag, där man har sin främsta samverkan med elevens kunskapsutveckling i fokus. Du blir även kopplad till en ämnesgrupp för kollegialt lärande med kollegor som kontinuerligt har avsatt tid för att jobba med att utveckla undervisningen. I uppdraget ingår också mentorskap i en klass tillsammans med minst en kollega. Du bidrar aktivt till ett kollegialt lärande i olika forum utifrån din kompetens och utvecklar dina ämnen. Du ser datorn som ett naturligt och berikande arbetsredskap, i...
2022-09-19 2022-10-09
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterskor till hemtjänstens nya team Alvesta Söder
Under 2022 genomförs en satsning på hemtjänstområdet Alvesta Söder, som innebär att Vislanda, Lönashult och Grimslöv kommer att gå samman och utgöra ett nytt team. Målet med projektet är att skapa förutsättningar för att säkerställa likvärdig kvalitet i hela kommunen, effektivare resursanvändning, ökad utvecklingsmöjlighet av verksamheten samt god arbetsmiljö. I denna tjänst finns det möjligheter att vara med och påverka utgången av projektet. Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsar...
2022-09-19 2022-10-11
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till förskolorna Lekbacken och Grönkullen
Du arbetar i barngrupp och är delaktig i olika grupper som syftar till att utveckla verksamheten. Du förväntas driva och delta i arbetet med att utveckla arbetet utifrån läroplanens mål och riktlinjer, tillsammans med övrig personal på område Väster. Område Väster genomsyras av ett tillsammanstänk. Hos oss är gemenskapen och det kollegiala arbetet viktigt och för oss är det en självklarhet att vi alla delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Alla är viktiga pusselbitar i verksamheten. Vi har kompetent personal, kompetenta barn och k...
2022-09-16 2022-10-07
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Avdelningschef till vårdcentralerna Alvesta och Moheda
Vi söker dig som tillsammans med verksamhetschefen och ytterligare en avdelningschef vill leda och utveckla verksamheten utifrån mål och handlingsplaner. Vi söker en samarbetspartner som vill vara med i den spännande utvecklingen att skapa framtidens primärvård. Som avdelningschef har du personalfokus och det övergripande ansvaret för att leda den dagliga verksamheten. Du har ansvar för personal, ekonomi och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du är lyhörd för din omgivning och tycker om att vara närvarande och mitt i verksamheten. Som avdel...
2022-09-15 2022-10-06
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Alvesta kommun söker Fysioterapeut/sjukgymnast
Du som legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast arbetar tillsammans med övriga professioner inom hälso- och sjukvårdsorganisationen för att uppnå en trygg och säker vård som ligger i framkant. Våra framtida arbetsuppgifter kommer att innebära ytterligare fokus på preventiva insatser för våra patienter samt God och Nära vård. Du genomför funktionsbedömningar och utifrån individens behov sker sedan planering, genomförande samt uppföljning av insatser såsom träning, behandlingar och förskrivning av hjälpmedel. Patientarbetet sker både i ordinärt och...
2022-09-13 2022-10-09
VoB Syd AB, Familjehuset i Alvesta Vikarier till Familjehuset i Alvesta
Att arbeta som vikarie hos oss innebär att vara aktiv och delaktig i det miljöterapeutiska arbetet med klienten, delta i olika former av aktiviteter och insatser liksom att utföra praktiska sysslor i verksamheten. Viss dokumentation ingår som att löpande föra anteckningar i klienternas journaler. Vi vistas så mycket som möjligt utomhus, både i närområdet och utanför verksamheten. Familjehuset har ett tydligt barnperspektiv och alla insatser utgår från BBIC, barns behov i centrum.
2022-09-12 2022-09-30
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare med inriktning mot högstadiet, Alvesta Resursenhet
Nu söker vi ett nytt lärarteam till Alvesta Resursenhet. Resursenheten är en av flera enheter som ingår i Centrala barn- och elevhälsan där det finns möjlighet till samarbete och kollegialt lärande tillsammans med de olika teamen. Tjänsten innebär en unik möjlighet för dig att få kunskap om både skolans och socialtjänstens arbete. Vi är en mindre F-9 skola med visionen att ha tre undervisande pedagoger, varav en är vår socialpedagog som redan finns i verksamheten. Undervisning och elevtid är mellan 8:3013:00 måndag till fredag. Skolan erbj...
2022-09-09 2022-09-30
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare med inriktning mot mellanstadiet, Alvesta Resursenhet
Nu söker vi ett nytt lärarteam till Alvesta Resursenhet. Resursenheten är en av flera enheter som ingår i Centrala barn- och elevhälsan där det finns möjlighet till samarbete och kollegialt lärande tillsammans med de olika teamen. Tjänsten innebär en unik möjlighet för dig att få kunskap om både skolans och socialtjänstens arbete. Vi är en mindre F-9 skola med visionen att ha tre undervisande pedagoger, varav en är vår socialpedagog som redan finns i verksamheten. Undervisning och elevtid är mellan 8:30 - 13:00 måndag till fredag. Skolan ...
2022-09-09 2022-09-30
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare med inriktning mot lågstadiet, Alvesta Resursenhet
Nu söker vi ett nytt lärarteam till Alvesta Resursenhet. Resursenheten är en av flera enheter som ingår i Centrala barn- och elevhälsan där det finns möjlighet till samarbete och kollegialt lärande tillsammans med de olika teamen. Tjänsten innebär en unik möjlighet för dig att få kunskap om både skolans och socialtjänstens arbete. Vi är en mindre F-9 skola med visionen att ha tre undervisande pedagoger, varav en är vår socialpedagog som redan finns i verksamheten. Undervisning sker mellan 8:30 - 13:00 måndag till fredag. Skolan erbjuder u...
2022-09-09 2022-09-30
Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Anläggningsarbetare
Som anläggningsarbetare i Alvesta kommun kommer du främst arbeta med underhåll och nyanläggning inom det kommunala VA-ledningsnätet. Du kommer också arbeta med mark- och anläggningsuppgifter såsom nyanläggning och underhåll av våra gator och vägar samt vinterväghållning. Du utgår från vår etablering i Alvesta och uppdragen sker inom hela kommunen. Vi kan erbjuda ett omväxlande arbete i en väl sammansvetsad och erfaren grupp. Tjänsten innebär ett stort eget ansvar men samtidigt finns en stor frihet att själv styra och lägga upp sitt arbete til...
2022-09-06 2022-10-02
Alvesta kommun Elmontör till Alvesta Energi, Alvesta Elnät
• Nyanläggning och ombyggnad av elnätet • Felavhjälpning • Förebyggande underhåll • Reparation av låg- och mellanspänningsanläggningar, kabelskåp och fördelningsstationer • Uppsättning av mätare och mätutrustning • Kabelvisning • Beredskap ingår som en del av tjänsten. För att trivas i rollen som elmontör har du ett genuint intresse för elkraftsbranschen, trivs att arbeta med varierande uppgifter och ser positivt på att arbeta i en utomhusmiljö.
2022-08-31 2022-10-09
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Speciallärare/Lärare med specialpedagogisk kompetens 7-9 till Hagaskolan
Som speciallärare är du kopplad till ett av skolans fyra arbetslag, där man har sin främsta samverkan med elevens kunskapsutveckling i fokus. Du kommer att arbeta med alla elevers lärande, men med fokus på elever i behov av anpassningar, kortare intensivinsatser eller särskilt stöd. I arbetet ingår viss elevdokumentation, så som utredningar av elevs behov av särskilt stöd samt upprättande och utvärdering av åtgärdsprogram. Även specifika kartläggningar inom matematik- samt läs- och skrivproblematik förekommer. Du ingår i en arbetsgrupp tillsam...
2022-08-30 2022-09-30
AllboHus Fastighets AB Tvättmaskin/vitvarureparatör
AllboHus söker tvättmaskin/vitvarureparatör till avdelningen Fastighetsteknik med placering i Alvesta. Avdelningen består idag av 11 områdesreparatörer. I rollen som reparatör ansvarar du för och arbetar med olika typer av reparationer i våra tvättstugor, storkök, och lägenheter. Du har ett professionellt och serviceinriktat bemötande till hyresgäster, underentreprenörer och medarbetare. Du arbetar också med daglig tillsyn av fastigheterna i syfte att förekomma eventuella problem innan de uppstår för att öka trygghet och trivsel. Arbetstiden är...
2022-08-22 2022-09-25
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i textilslöjd till Skatelövsskolan, möjlig kombination med arbete som lärar-/fritidsass.
Vi söker lärare i textilslöjd. Tjänsten innebär undervisning i textilslöjd i årskurs 3-6. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga lärare i arbetslaget. Du arbetar målinriktat, med en tydlig pedagogisk planering och delaktighet med eleverna. Du bidrar till att skolan arbetar i enlighet med styrdokumenten och läroplanen. Tjänsten går att kombinera med arbete som fritidsassistent, vilket innebär sedvanliga arbetsuppgifter på fritidshemmet och/eller arbete som lärarassistent, där du går in och hjälper till i undervisningen och med andra ...
2022-08-22 2022-09-26
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i textilslöjd till Grönkullaskolan
Grönkulla är en spännande och utmanande arbetsplats där du aldrig vet exakt hur en dag kommer att utveckla sig. Att undervisa skolans elever utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling så att de fungerar socialt i samhället. Skolan har ett mkt väl fungerande EHT team som blir ditt bollplank kring de elever som är i behov av särskilt ...
2022-08-10 2022-09-30
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i förskoleklass till Grönkullaskolan
Grönkulla är en spännande och utmanande arbetsplats där du aldrig vet exakt hur en dag kommer att utveckla sig. Att undervisa skolans elever utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själ...
2022-08-10 2022-09-30
Region Kronoberg, Folktandvård Vi söker tandhygienist till Alvesta - Södra Sveriges Mittpunkt
Vår klinik ligger i moderna lokaler tillsammans med vårdcentral och apotek, mitt i Alvesta. Vi är idag 17 medarbetare som arbetar på kliniken, du blir vår fjärde hygienist! Vi har en god stämning, hjälps åt och trivs med att arbeta tillsammans. Som tandhygienist på vår klinik kommer du att arbeta med alla behandlingar som ingår i en tandhygienists kompetensområde och du kommer att behandla både barn, unga och vuxna - så arbetet är väldigt varierande och roligt! Vi strävar efter att erbjuda en god tillgänglighet för våra patienter och har seda...
2022-07-20 2022-11-30
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningen söker timvikarier till köken i Alvesta, Vislanda och Moheda
Vi söker dig som älskar en bra matupplevelse och tycker om att ge bra service och ett gott bemötande. Med oss har du stor möjlighet att utvecklas och skaffa en bred erfarenhet inom yrket. I rollen som timvikarie arbetar du i flera kök och täcker upp för medarbetare som är frånvarande eller där extra hjälp behövs. Det kan vara både i tillagningskök och mottagningskök. Du kommer att arbeta med allt från matlagning, servering, disk och daglig rengöring av köksutrymmen, det kan vara både självständigt och i grupp. Arbetstiden är förlagd dagtid, ...
2022-06-20 2022-09-30