Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem på Mohedaskolan
Din huvudsakliga uppgift är att tillsammans med andra pedagoger ansvara för och vara med och utveckla fritidshemmets verksamhet, men även bedriva undervisning utefter kompetens under skoltid. Tjänsten innefattar jobb både förmiddags- och eftermiddagstid. I uppdraget kan det förekomma både öppning och stängning på fritidshemmet. Idrottsundervisning i de lägre åren ingår i tjänsten.
2024-04-12 2024-04-24
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen LSS-boende söker stödassistent
Du kommer att arbeta som stödassistent, med omsorgstagare med LSS-beslut, bosatta på ett gruppboende i Alvesta. Arbetet innebär ansvar över planering, utformning, genomförande och uppföljning av omsorgstagarnas samtliga aktiviteter under dagen som utgår från hemmiljön, samt dokumentation i Lifecare kring dessa. Det innebär också att kunna stötta omsorgstagarna med tydlig struktur utifrån individuella behov. Du kommer att ha ett tätt samarbete med omsorgstagarnas personal på deras dagliga verksamhet. Som stödassistent hos oss arbetar du med att ...
2024-04-09 2024-05-05
VoB Syd AB, Högelid Utredare/behandlare till Högelid i Alvesta
Att arbeta som utredare/behandlare innebär att du är aktiv och delaktig i det miljöterapeutiska arbetet med klienten. Du är en "god förebild" för ungdomen i vardagssituationer och deltar i aktiviteter och sysslor på boendet. Du genomför strukturerade samtal, observationer, manualbaserade metoder eller motsvarande. Du är kontaktperson för någon/några ungdomar och medverkar till att det enskilda utrednings- eller behandlingsuppdraget genomförs utifrån upprättad vård- och genomförandeplan. I arbetsuppgifterna ingår även daglig dokumentation som...
2024-04-09 2024-04-26
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterskor till hemtjänsten norr
Arbetet i hemtjänsten innebär att ge omsorgstagare god vård och personlig omsorg. Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsarbete. Vi arbetar enligt Individens Behov I Centrum (IBIC) och använder digitala lösningar och system i vårt vardagsarbete. Vi ser det som en av förutsättningarna för att även fortsatt ge våra omsorgstagare en god och individanpassad omsorg. Vår verksamhet bedrivs årets alla dagar och timmar och du arbetar dag, kväll och helg. I arbetet ingår det att ha en god dialog ...
2024-04-08 2024-04-28
Alvesta kommun, Förvaltningen för Arbete och lärande Föräldrarådgivare till Familjecentrum
- Arbeta på samhällsnivå, gruppnivå och individnivå och följa de behov som finns hos familjerna för att förebygga sociala problem hos individer och social utstötning på individ- och gruppnivå. -Bidra till att samordna föräldrastödsprogram i kommunen, samt själv vara gruppledare för föräldrastödsprogram som trygghetscirkeln och ABC. - Närvara vid hembesök tillsammans med BHV. Ge information till föräldrar om föräldraskap, anknytning och vilket stöd det finns att få vid behov. Etablera kontakt och främja relation med småbarnsföräldrar. -Samver...
2024-04-05 2024-04-28
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Vislandaskolan söker lärare i tyska
Planering, genomförande och utvärdering av undervisning i moderna språk/Tyska i åk 6-9. Du kommer att ha ett nära samarbete med ämneslärare i moderna språk och övriga ämneskollegor i arbetslaget. Mentorskap på högstadiet kan komma att ingå i tjänsten.
2024-04-04 2024-04-30
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Vislandaskolan söker lärare i spanska
Planering, genomförande och utvärdering av undervisning i moderna språk/Spanska i åk 6-9. Du kommer att ha ett nära samarbete med ämneslärare i moderna språk och övriga ämneskollegor i arbetslaget. Mentorskap på högstadiet kan komma att ingå i tjänsten.
2024-04-04 2024-04-30
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Rehabassistent till primärvårdsrehab i Alvesta
Som rehabassistent hos oss har du ett viktigt och varierande uppdrag. Det är ett arbete där du växlar mellan både administrativa och patientnära uppgifter. Bland annat kommer du arbeta med: • Leda eller assistera rehabiliteringsgrupper i gymmet, såväl gruppträning som individuell träning. • Administrativa uppgifter och patientadministration såsom bokning och ombokning av patienter, planering av träningsgrupper, kalla patienter, journalföring vid gruppträning, arbete i TeleQ mm. • Beställning av material och fakturahantering.
2024-04-04 2024-04-30
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Vislandaskolan söker specialpedagog
Du kommer att arbeta som specialpedagog mot låg-, mellan- och högstadiet. Du arbetar med att utveckla skolans lärmiljöer med fokus på ledning och stimulans och arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. En viktig del i uppdraget är att ge handledning till pedagoger på skola och fritidshem. Du genomför kartläggningar och samordnar arbetet med särskilt stöd. Du har ett nära samarbete med vårdnadshavare, elevhälsan samt rektor och du ingår i skolans elevhälsoteam. I uppdraget kan du komma att arbeta med elever individuellt. Främst i syf...
2024-04-02 2024-04-30
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Vislandaskolan söker mellanstadielärare till HT 2024
Planering, genomförande och utvärdering av undervisning i svenska och SO-ämnena i åk 4. Mentorskap i en av fyrorna ingår och du arbetar och samverkar tillsammans med din kollega som är mentor i andra klassen samt resurspersonal knuten till årskursen. Din elevsyn ska präglas av att du ser att varje elev vill lyckas utifrån sina egna förutsättningar och du bedriver en strukturerad undervisning och skapar en tillgänglig utvecklande lärmiljö i ditt klassrum med varierande arbetsformer och anpassningar utefter elevernas behov.
2024-04-02 2024-04-30
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Vislandaskolan söker lågstadielärare till HT 2024
Planering, genomförande och utvärdering av undervisning åk 1. Mentorskap ingår och du arbetar och samverkar tillsammans med din kollega som är mentor i andra klassen samt resurspersonal knuten till årskursen. Din elevsyn ska präglas av att du ser att varje elev vill lyckas utifrån sina egna förutsättningar och du bedriver en strukturerad undervisning och skapar en tillgänglig utvecklande lärmiljö i ditt klassrum med varierande arbetsformer och anpassningar utefter elevernas behov.
2024-04-02 2024-04-30
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Vislandaskolan söker två lärare i fritidshem
Du är med och planerar, genomför och utvärderar fritidsverksamheten. På fritids hjälper du eleverna att förvalta inhämtade kunskaper från skoldagen och omsätta dem i praktiken och ger dem förutsättningar för både lärarledda aktiviteter, friare lek samt återhämtning. På Vislanda fritidshem finns lärmiljöer som skapar möjligheter för alla.
2024-04-02 2024-04-30
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Mohedaskolan
Du kommer att arbeta som specialpedagog mot låg- och mellanstadiet. Du arbetar med att utveckla skolornas lärmiljöer med fokus på ledning och stimulans och arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. En viktig del i uppdraget är att ge handledning till pedagoger på skola och fritidshem. Du genomför kartläggningar och hjälper till att utforma särskilt stöd. Du observerar i klasserna samt har ett nära samarbete med vårdnadshavare, elevhälsan samt rektor. I uppdraget kommer du även att arbeta med elever individuellt. Främst i syfte att h...
2024-03-26 2024-04-28
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Speciallärare 7-9 till Hagaskolan
Som en av tre speciallärare på Hagaskolan kommer du att vara kopplad till ett av våra arbetslag. Du är en viktig del i det praktiska arbetet med elever men kommer också att vara med vid olika utredningar samt deltar i arbetet med elevhälsan på skolan. Du kan även stötta lärare med handledning i specialpedagogiska frågor. Du bidrar aktivt till ett kollegialt lärande i olika forum utifrån din kompetens och utvecklar dina ämnen. Du ser datorn som ett naturligt och berikande arbetsredskap, i ditt eget och i elevernas arbete. Du har god kännedom o...
2024-03-20 2024-04-21
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare Svenska/Engelska 7-9 till Hagaskolan
Vi söker en legitimerad lärare i svenska och engelska åk 7-9 för ett vikariat under höstterminen 2024. Även andra kombinationer med något av ämnena kan vara intressant. Som lärare på Hagaskolan är du kopplad till ett av skolans arbetslag, där man har sin främsta samverkan med elevens kunskapsutveckling i fokus. Du blir även kopplad till en ämnesgrupp för kollegialt lärande med kollegor som kontinuerligt har avsatt tid för att jobba med att utveckla undervisningen. Du bidrar aktivt till ett kollegialt lärande i olika forum utifrån din kompete...
2024-03-20 2024-04-21
Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen Controller
Vi söker dig som vill arbeta som controller med ledningsstöd till förvaltningar och bolag i Alvesta kommunkoncern med stora möjligheter att själv planera och strukturera ditt arbete. Denna tjänst riktas bland annat till Förvaltningen för Arbete och Lärande, men du förväntas vara flexibel avseende tjänstens innehåll över tid. Du har ett nära samarbete med kollegorna på ekonomiavdelningen och ingår i förvaltningens/bolagets ledningsgrupp. Arbetsuppgifterna består av budgetarbete, prognoser, analys av verksamhet/ekonomi samt utrednings- och utveck...
2024-03-20 2024-04-14
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Fysioterapeuter till primärvårdsrehab i Alvesta
Som fysioterapeut hos oss möter du patienter i alla åldrar och livssituationer och med en stor variation av diagnoser. Förutom individuella bedömningar och behandlingar finns möjlighet att leda grupper och hålla i patientutbildningar. Som fysioterapeut/sjukgymnast är du ofta första instans för patienter med besvär i rörelse- och stödjeorganen. Du är också en viktig del i vårdcentralens rehabiliteringsteam och aktiv i patienternas sjukskrivningsprocess.
2024-03-15 2024-05-16
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Timvikarier till förskolorna i norra och södra delen av Alvesta kommun
Att vara timvikarie innebär att du ersätter ordinarie personal vid frånvaro och gör de flesta av den personens arbetsuppgifter. Du kommer tillsammans med ordinarie personal att ta ansvar för en barngrupp och arbeta i både mindre och större gruppkonstellationer med åldern 1 - 6 år. Du deltar i de moment som förekommer i förskolan så som exempelvis undervisning, samling, utevistelse, vila och måltider. Den ordinarie personalen har det pedagogiska ansvaret.
2024-02-07 2024-05-15
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Omsorgsförvaltningen söker semestervikarier
Ett sommarjobb kan vara mer en bara en tillfällig anställning. Det kan ge nya kunskaper och erfarenheter att bygga vidare på och kanske blir det början på en ny yrkeskarriär eller chans till ett nytt jobb och nya vänner. Sommarjobbet kan bli starten på något nytt. Vi söker dig som vill arbeta med människor som är i behov av hjälp och stöd i sin vardag. Arbetet bygger på ett gott samarbete med dina arbetskamrater i det dagliga arbetet men också med andra yrkesroller i verksamheten såsom sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter m fl. Att...
2023-12-15 2024-05-31
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Omsorgsförvaltningen söker semestervikarier till köken
Vi söker dig som älskar matlagning och tycker om att ge bra service. Vi har varierade arbetstider som är förlagda till dagtid både vardag och helg. I arbetet ingår att vara behjälplig vid matlagning, packning av matdistribution, göra sallader, desserter, diska samt städa kök och matsalar m m. Vår uppgift är att ge våra omsorgstagare en guldkant i vardagen med god och vällagad mat. Vi ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper om hur vi arbetar med näringsriktig och anpassad kost inom äldreomsorgen. Du får arbeta tillsammans med vår erfarna ...
2023-12-15 2024-05-31