Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Arbetsterapeut till Rehabenheten
Du som legitimerad arbetsterapeut arbetar tillsammans med övriga professioner inom hälso- och sjukvårdsorganisationen för att uppnå en trygg och säker vård som ligger i framkant. Du genomför funktionsbedömningar av aktivitetsförmåga och utifrån individens behov sker sedan planering, genomförande samt uppföljning av insatser såsom förskrivning av hjälpmedel, behandlingar och träning. Patientarbetet sker både i ordinärt och särskilt boende samt inom funktionsstöd (LSS). Du har ett nära samarbete med övriga professioner som finns runt patienten, s...
2021-10-15 2021-11-07
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Måltidsbiträde till särskilt boende i Grimslöv
Omsorgsförvaltningen söker nu ett engagerat Måltidsbiträde till vårt mottagningskök på Asken som vill vara med att utveckla Askens köksverksamhet. Arbetet innebär att utföra alla förekommande arbetsuppgifter i ett mottagningskök inom äldreomsorgen. I detta ingår bl. a att planera, beställa, fakturera, baka och servera mat. Du kommer att hantera specialkost och följa rutiner för egenkontroll/livsmedelshygien och att vara KRAV certifierad. Du utför också arbetsuppgifter som städ och disk i köket. Du arbetar 7 15.30 vardag som helg.
2021-10-15 2021-10-31
AllboHus Fastighets AB Utemiljöarbetare till AllboHus Fastighets AB
Vår utemiljöavdelning består av 16 medarbetare som arbetar på olika områden i vårt fastighetsbestånd. Du blir en del av ett engagerat gäng som ansvarar för skötsel och utveckling av bostadsgårdar och skolgårdar för att skapa trivsamma och attraktiva miljöer för våra hyresgäster. Rollen innebär täta samarbeten med övriga yrkesroller inom samma skötselområde i syfte att förekomma eventuella problem innan de uppstår för ökad delaktighet, trygghet och trivsel. I skötsel av yttre miljö ingår gräsklippning, skötsel av planteringar, häckar, rabatter, ...
2021-10-14 2021-10-31
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Två lärare till mellanstadiet på Prästängsskolan
Vi söker två lärare för tillsvidareanställning till mellanstadiet, då vi har lärare som ska vara föräldralediga i 4-6. Gärna med ämnesbehörighet i många ämnen. Tjänsten innebär mentorskap och undervisning i klass och du har ett nära samarbete med kollegor inom årskurserna men även inom arbetslaget som du ingår i. Självklart är det viktigt att du skapar ett bra samarbete med eleverna och dess vårdnadshavare. Uppdraget innebär även att driva och utveckla ledarskap i klassrummet, tillsammans med kollegor utveckla och även själv utvecklas genom d...
2021-10-13 2021-11-15
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Förskoleområde Söder
Vi söker en förskollärare till Tallbackens förskola i Vislanda, äldrebarnsavdelning. Du kommer arbeta i barngrupp och vara delaktig i olika grupper som syftar till att utveckla verksamheten. Du förväntas driva och delta i arbetet med att utveckla arbetet utifrån läroplanens mål och riktlinjer, tillsammans med övrig personal på Tallbacken och inom förskoleområdet. Det är betydelsefullt att ha ett tillsammanstänk där man ingår i arbetslaget men också i hela arbetslaget Tallbacken likväl som Förskoleområde Söder. Det är viktigt med gemenskap oc...
2021-10-11 2021-11-26
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Stödassistent alt. barnskötare till Förskoleområde Söder
Det är viktigt att du har intresse och förståelse för människor med funktionsvariationer. Du bör ha en trygghet i dig själv och vara en stabil person. Du ska kunna ha ett coachande förhållningssätt och stötta vid behov. I rollen ingår samarbete med barn, kollegor, vårdnadshavare, förskoleteam, habilitering och rektor Arbetet innebär tillsyn, stöd och trygghet präglat av ett individuellt förhållningssätt som är målinriktat efter barnets individuella behov. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation och informationsöverföring. När barnet ej...
2021-10-11 2021-10-29
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare till mellanstadiet på Grönkullaskolan
Lärare på mellanstadiet. Grönkulla är en spännande och utmanande arbetsplats där du aldrig vet exakt hur en dag kommer att utveckla sig. Att undervisa skolans elever utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling så att de fungerar socialt i samhället. Skolan har ett mycket väl fungerande EHT team som blir ditt bollplank kring de el...
2021-10-07 2021-12-15
Alvesta kommun Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet Bygg & Miljö i Alvesta kommun söker Bygglovshandläggare
Arbetet består huvudsakligen av handläggning och tillsyn enligt Plan- och Bygglagen. Du kommer att arbeta nära den politiska organisationen och föredra ärenden i politiska nämnder. Varje medarbetare har självständigt ansvar för sina uppdrag och vi kan utlova många spännande arbetsuppgifter.
2021-10-06 2021-10-24
Alvesta kommun, Förvaltningen för Arbete och lärande Arbetsmarknadskoordinator till Arbetsmarknadsenheten
Du kommer att arbeta med individer som har en arbetsmarknadsanställning samt de som har praktik/arbetsprövningsplats och är placerade i Alvesta kommun. Individen har en anställning genom Arbetsmarknadsenheten och ditt ansvar blir att kontinuerligt ha kontakt med individen, arbetsplatsen samt att följa upp och kartlägga utveckling. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat följande: • Kontakt med befintliga arbetsplatser men också söka nya arbetstillfällen inom kommunens olika förvaltningar och bolag. • Kontakt med Arbetsförmedlingen och ansöka ...
2021-10-05 2021-10-19
Alvesta kommun, Förvaltningen för Arbete och lärande Handledare till lokalvård/städ inom Arbetsmarknadsenheten
Du kommer att arbeta som handledare inom lokalvård. Du arbetar med individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som behöver stöd i att komma närmare ett ordinarie arbete. Arbetet innebär praktiska uppgifter inom Intern service, främst då inom lokalvård. Du kommer arbeta med våra deltagare på plats där du handleder och visar hur arbetet skall utföras. Du följer även med på uppdrag där du handleder hur arbetet skall utföras. Du kommer att genomföra utbildningar där deltagarna får lära sig allt inom lokalvård och vilka material som skall ...
2021-10-04 2021-10-18
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterska till särskilt boende Asken i Grimslöv
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga medarbetare stötta och hjälpa våra omsorgstagare utifrån deras individuella behov och önskemål på Asken. Du ska ansvara för att ge omsorg och vård med god kvalité på vårt särskilda boende och i hemtjänsten.
2021-09-29 2021-10-20
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Ängagårdens förskola
Du arbetar i barngrupp, i nuläget på en yngrebarnsavdelning och är delaktig i olika grupper som syftar till att utveckla verksamheten. Du förväntas driva och delta i arbetet med att utveckla arbetet utifrån läroplanens mål och riktlinjer, tillsammans med övrig personal på Ängagården. Ängagården strävar efter en vi-känsla där man ingår i arbetslaget Ängagården och är därmed inte enbart i arbetslag med dem på den avdelning man arbetar på för tillfället. Hos oss är gemenskapen och det kollegiala arbetet viktigt och för oss är det en självklarhe...
2021-09-28 2021-10-22
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Omsorgsförvaltningen söker stödassistent till Funktionsstöds resursenhet
Att arbeta som stödassistent inom vår resursenhet innebär att utifrån uppsatta mål och den enskildes individuella behov ge omsorgstagarna möjligheter till ett gott liv. Arbetet som stödassistent präglas av ett individuellt förhållningssätt då omsorgstagarnas behov skiljer sig åt. Det handlar om stöd i allt från praktiska ting såsom hygien, tvätt, matlagning, städning och att handla till att ta sig till och från arbetet, sociala sammanhang eller träning. I arbetet ingår alla i ett hem förekommande arbetsuppgifter samt medicinhantering utifrån HS...
2021-09-24 2021-10-30
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i musik, Grönkullaskolan
Grönkulla är en spännande och utmanande arbetsplats där du aldrig vet exakt hur en dag kommer att utveckla sig. Att undervisa skolans elever utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling så att de fungerar socialt i samhället. Som lärare i musik arbetar du i team. Skolan har ett mycket väl fungerande EHT team som blir ditt bollplank ...
2021-09-23 2021-10-31
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Välkommen till oss på Skatelövsskolan - vi söker en grundskollärare
Vill du ha ett av de viktigaste och roliga uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Välkommen att söka tjänsten som grundskollärare hos oss på Skatelövsskolan! Skatelövsskolan ligger i Grimslöv, mitt i Kronobergs län. Runt omkring oss har vi ängar, skogar och sjöar. Vår skola är en F-6 skola med integrerat fritidshem. Skatelövsskolan är en mycket trivsam skola med ca 170 elever i åldershomogena klasser. Vi som arbetar här är ett härligt och stabilt kollegium med 25 lärare och pedagoge...
2021-09-17 2021-11-05
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Lekbackens förskola
Du arbetar i barngrupp och är delaktig i olika grupper som syftar till att utveckla verksamheten. Du förväntas driva och delta i arbetet med att utveckla arbetet utifrån läroplanens mål och riktlinjer, tillsammans med övrig personal på Lekbacken. Lekbacken genomsyras av ett tillsammanstänk där man ingår i arbetslaget Lekbacken och är därmed inte enbart i arbetslag med dem på den avdelning man arbetar på för tillfället. Hos oss är gemenskapen och det kollegiala arbetet viktigt och för oss är det en självklarhet att vi alla delar med oss av vå...
2021-09-14 2021-10-22
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Timanställd omsorgspersonal till ordinärt boende
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med eget ansvar och möjlighet att utvecklas. Ditt arbete handlar om att göra insatser som har direkt betydelse för andra människors vardag. Du är uppskattad varje dag! Verksamheterna i omsorgsförvaltningen pågår dygnet runt, varje dag i veckan så arbetet kan förläggas till både dag, kväll, helg och natt.
2021-09-13 2021-10-31
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare till lågstadiet på Grönkullaskolan
Vi söker lärare till lågstadiet. Grönkulla är en spännande och utmanande arbetsplats där du aldrig vet exakt hur en dag kommer att utveckla sig. Att undervisa skolans elever utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling så att de fungerar socialt i samhället. Skolan har ett mycket väl fungerande EHT team som blir ditt bollplank kri...
2021-08-17 2021-10-31