Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterskor till hemtjänst natt
I hemtjänst natt arbetar vi både med planerade och oplanerade insatser utifrån den enskildes behov. För att trivas hos oss tror vi att du är en engagerad person som tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter, ser till helheten och är bra på att kommunicera. Du måste vara bekväm med att utföra dina arbetsuppgifter ensam i omsorgstagarens bostad. I arbetet ingår sedvanliga omvårdnadsuppgifter, läkemedelshantering samt andra förekommande arbetsuppgifter inom yrket. Eftersom vi rör oss över hela kommunen är körkort ett krav. Det är av betydelse att ...
2023-06-01 2023-06-22
Alvesta kommun Kategoriledare
Tjänsten som kategoriledare innebär att du kommer att leda Kommunkoncernens strategiska utveckling inom Kategoristyrning. Som Kategoriledare leder du tvärfunktionella team där ni tillsammans identifierar nya affärsmöjligheter och initierar aktiviteter som leder till sänkt totalkostnad och ökad måluppfyllelse. Du leder och utvecklar kategoristyrningen över hela kommunkoncernen och över alla verksamhetsområden. Som Kategoriledare kommer du att arbeta med analyser, ta fram strategier, benchmarking och att realisera de inköpsmål som kopplas till ...
2023-05-30 2023-06-18
Region Kronoberg, Länstrafiken Gemensamt Timanställning på Trafikledningen resecentrum i Alvesta
I trafikledarens arbetsuppgifter ingår bl a att trafikleda länstrafikens upphandlade busstrafik, ge trafikinformation vid störningar i både i buss- och tågtrafiken. Som stationsvärd är ditt uppdrag bl a att ge service till våra resenärer. En viktigt del är att bidra till en trygg och säker miljö, att vara behjälplig för resenären tex att ge information om trafikstörningar och på ett professionellt sätt överträffa kundens förväntningar i varje möte. Vi samarbetar också med förare, bussföretag och vårt eget kundcenter.
2023-05-29 2023-06-12
Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen Dataskydds- och informationssäkerhetssamordnare till kommunledningsförvaltningen
Som dataskydds- och informationssäkerhetssamordnare har du ett självständigt och kommunikativt arbete där du får vara med och bidra till kommunens utveckling. Du kommer att ha en aktiv och ledande roll i att samordna samt skapa goda förutsättningar för kommunens dataskydds- och informationssäkerhetsarbete tillsammans med kollegor i verksamheten och de som arbetar med IT, digitalisering, säkerhet, kansli och arkiv. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att: • ta fram styrande och stödjande dokument för informationssäkerhet och dataskydd • in...
2023-05-26 2023-06-18
Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen Kommunikatör
Som Kommunikatör arbetar du brett med kommunikation inom koncernen. Vi utvecklar och förvaltar kommunens webbplats, intranät och sociala medier-konton. I tjänsten ingår arbetsuppgifter som att: - Strategisk kommunikationsplanering. - Producera innehåll och driva utvecklingen av vår interna och externa webb. - Bidra till att kommunen ökar vår digitala tillgänglighet. - Stödja verksamheter/bolag i kommunikationsfrågor. - Jobba med och utveckla kommunens närvaro i sociala medier. - Producera innehåll och layout för trycksaker. - Utveckla kommunen...
2023-05-25 2023-06-11
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Mohedaskolan söker Ma/NO lärare i åk 7-9 med möjlighet till försteläraruppdrag
Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Du motiverar och stimulerar elevernas kreativitet och lust att lära utifrån gällande styrdokument. Du agerar utifrån de enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund. Att samarbeta med elever, föräldrar och kollegor på skolan och ditt arbetslag är en del av uppdraget. I tjänsten ingår mentorskap.
2023-05-25 2023-06-07
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Vislandaskolan söker lärare i Tyska
Planering, genomförande och utvärdering av undervisning i Moderna Språk: Tyska, åk 6-9. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga ämneslärare i moderna språk och övriga kollegor i arbetslaget.
2023-05-24 2023-06-07
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare till Capellaskolan
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att undervisa elever i en klass i anpassad grundskola där eleverna följer kursplanen ämne eller ämnesområde. Du kommer att ha pedagogiskt ansvar för elevernas undervisning och arbeta utifrån ett nära samarbete med resurspedagoger, elevassistenter och övriga lärare och personal på enheten. Din placering kommer att vara i ett arbetslag där du som lärare leder och fördelar arbetet i arbetslaget. Du kommer även att tillhöra ett lärarlag. Capellaskolan består av en anpassad grundskola och en anpassad gymnasiesko...
2023-05-24 2023-06-08
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till förskoleområde Söder
Vi söker dig som vill vara med och skapa samverkan och gemensamma mål för vårt förskoleområde. Som biträdande rektor tillsammans med områdets ledningsgrupp bistår du rektor i planering, utveckling och uppföljning av förskoleområdet verksamhet. Tillsammans med rektor leder du det pedagogiska arbetet och har verksamhets-, arbetsmiljö- och personalansvar för delar av området. Som biträdande rektor ingår du även i en rektorsgrupp för förskolorna i Alvesta där vi värdesätter samarbete och kollegialt lärande.
2023-05-23 2023-06-07
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till förskolan i Slätthög
Du arbetar i barngrupp och är även delaktig i olika grupper som syftar till att utveckla verksamheten. Du förväntas driva och delta i arbetet med att utveckla utbildningen utifrån läroplanens mål och riktlinjer tillsammans med övrig personal på enheten. Förskollärare har utökad planeringstid för att kunna utföra sitt uppdrag i och med ett utökat ansvar för pedagogiken. På enheten arbetar vi utifrån ett tydligt uttalat tillsammanstänk där man ingår i arbetslaget, men också som en del av hela förskolan. Hos oss är gemenskapen och det kollegi...
2023-05-17 2023-06-09
Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen Budgetchef/ansvarig
Tjänsten är placerad vid kommunens Ekonomi- och Finansavdelning som är en del av Kommunledningsförvaltningen. Ekonomiavdelningen består av totalt 17 medarbetare som arbetar med controlling och redovisning. Avdelningen leds av Ekonomi- och Finanschef och bistår kommunstyrelse, förvaltningar och kommunala bolag med strategiska ekonomifrågor och ekonomisk planering och uppföljning. Du rapporterar direkt till Ekonomi- och Finanschef och ansvarar för att leda delar av det dagliga arbetet med ekonomiprocesserna, planering, uppföljning och redovisning...
2023-05-17 2023-06-11
AllboHus Fastighets AB Snickare till AllboHus Fastighets AB
AllboHus söker tre snickare till vår Byggservice med huvudsaklig placering i Alvesta. Avdelningen består för närvarande av en arbetsledare, en snickare och en elektriker som arbetar över hela AllboHus. Tanken är att gruppen successivt ska utökas med flera kompetenser. I rollen jobbar du parvis med ytterligare en snickarkollega för olika typer av fastighetsbyggnationer vilket kan vara om och tillbyggnad av lokaler samt service snickerier. Arbetstiden är vanligtvis vardagar mellan 07:00 16:00.
2023-05-12 2023-06-04
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Kurator, Hagaskolan och Hjortsbergaskolan
Som kurator är du anställd och ingår i vår HBTQ-diplomerade Centrala Barn- och Elevhälsa i Alvesta kommun med placering på enheterna Hagaskolan åk 7-9 med ca 450 elever samt Hjortsbergaskolan åk F-6 med ca 100 elever. Skolkuratorn arbetar förebyggande och hälsofrämjande och medverkar på olika sätt i skolans lokala elevvårdsarbete samt stödjer skolans personal i deras elevhälsoarbete. Du kommer i första hand arbeta förebyggande och främjande i skolornas klasser och grupper. Detta tillsammans och i dialog med skolornas elevhälsoteam och rektorer...
2023-05-05 2023-06-04
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Kurator, Grönkullaskolan och Capellaskolan
Som kurator är du anställd och ingår i vår HBTQ-diplomerade Centrala Barn- och Elevhälsa i Alvesta kommun med placering på enheterna Grönkullaskolan åk F-6 med ca 410 elever samt den anpassade grundskolan Capellaskolan F-9/gymnasium med ca 60 elever, samlokaliserade på Gröna gatan i Alvesta. Anpassad grundskola benämndes tidigare särskola. Skolkuratorn arbetar förebyggande och hälsofrämjande och medverkar på olika sätt i skolans lokala elevvårdsarbete samt stödjer skolans personal i deras elevhälsoarbete. Du kommer i första hand arbeta förebyg...
2023-05-05 2023-06-04
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Skolsköterska, Vislandaskolan åk F-9
Som skolsköterska arbetar du med hälsofrämjande och förebyggande arbete såväl som åtgärdande arbete. Du erbjuder och utför hälsobesök och vaccinationer enligt skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovård och verkar för att smittskyddslag och lokala riktlinjer följs. Som skolsköterska kommer du tillsammans med skolkuratorn vara viktiga i skolans elevhälsoteam. Elevhälsoteamet har också tillgång till skolläkare, skolpsykolog och logoped från centrala elevhälsan. Arbetet innebär ett nära samarbete med elever, vårdnadshavare, skoll...
2023-05-05 2023-06-04
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare med inriktning mot högstadiet, Alvesta Resursenhet
Vi söker en lärare som kan komplettera och göra teamet fullständigt på Alvesta Resursenhet. Resursenheten är en av flera enheter som ingår i Centrala barn- och elevhälsan, där det finns möjlighet till samarbete och kollegialt lärande tillsammans med de olika teamen. Tjänsten innebär en unik möjlighet för dig att få kunskap om både skolans och socialtjänstens arbete. Vi är en mindre F-9 skola med visionen att ha tre undervisande pedagoger, där just du kan bli den sista pusselbiten till vår socialpedagog och lärare som redan finns i verksamhet...
2023-04-19 2023-06-04
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare med inriktning mot mellanstadiet, Alvesta Resursenhet
Vi söker en lärare som kan komplettera och göra teamet fullständigt på Alvesta Resursenhet. Resursenheten är en av flera enheter som ingår i Centrala barn- och elevhälsan, där det finns möjlighet till samarbete och kollegialt lärande tillsammans med de olika teamen. Tjänsten innebär en unik möjlighet för dig att få kunskap om både skolans och socialtjänstens arbete. Vi är en mindre F-9 skola med visionen att ha tre undervisande pedagoger, där just du kan bli den sista pusselbiten till vår socialpedagog och lärare som redan finns i verksamhet...
2023-04-19 2023-06-04
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Omsorgsförvaltningen söker semestervikarier
Du behövs, är du intresserad? Kul, då är du rätt för oss när vi söker dig som vill arbeta med människor som är i behov av hjälp och stöd i sin vardag. Arbetet bygger på ett gott samarbete med dina arbetskamrater i det dagliga arbetet men också med andra yrkesroller i verksamheten såsom sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter m fl. Du behöver ha ett gott bemötande och tycka om ett varierande arbete med många olika arbetsuppgifter. För att söka semestervikariat behöver du förstå och känna ansvar i allt du utför och visa vilja och eng...
2022-12-19 2023-08-20