Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Vi söker en förskollärare till Skogsbackens förskola
Du arbetar i barngrupp och är delaktig i olika grupper som syftar till att utveckla verksamheten. Som förskollärare förväntas du driva, delta och utveckla arbetet utifrån läroplanens mål och riktlinjer, tillsammans med övrig personal på område Väster. Område Väster genomsyras av ett tillsammanstänk. Hos oss är gemenskapen och det kollegiala arbetet viktigt och för oss är det en självklarhet att vi alla delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Alla är viktiga pusselbitar i utbildningen.
2023-11-20 2023-12-11
Alvesta kommun, Förvaltningen för Arbete och lärande Boendestödjare för timanställning
Som boendestödjare arbetar du med att hjälpa personer med olika typer av psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsvariation i sin vardag. Det kan ske i den enskilde klientens hem, i sociala sammanhang, myndighetskontakter samt i arbetsliv eller annan sysselsättning. Som boendestödjare arbetar du i den enskildes hem med utgångspunkt utifrån varje klients individuella genomförandeplan där delaktighet och utveckling är i fokus. Arbetet är såväl pedagogiskt stödjande och motiverande som praktiskt utifrån vad klienten har för behov och aktuellt må...
2023-11-20 2023-12-10
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Moheda Förskola
Du arbetar i barngrupp och är även delaktig i olika grupper som syftar till att utveckla verksamheten. Du förväntas driva och delta i arbetet med att utveckla utbildningen utifrån läroplanens mål och riktlinjer tillsammans med övrig personal på enheten. Förskollärare har utökad planeringstid för att kunna utföra sitt uppdrag i och med ett utökat ansvar för pedagogiken. På enheten arbetar vi utifrån ett tydligt uttalat tillsammanstänk där man ingår i arbetslaget, men också som en del av hela förskolan. Hos oss är gemenskapen och det kollegia...
2023-11-16 2024-01-08
VoB Syd AB, Familjehuset i Alvesta Vikarier till Familjehuset i Alvesta
Att arbeta som vikarie hos oss innebär att vara aktiv och delaktig i det miljöterapeutiska arbetet med klienten, delta i olika former av aktiviteter och insatser liksom att utföra praktiska sysslor i verksamheten. Viss dokumentation ingår som att löpande föra anteckningar i klienternas journaler. Vi vistas så mycket som möjligt utomhus, både i närområdet och utanför verksamheten. Familjehuset har ett tydligt barnperspektiv och alla insatser utgår från BBIC, barns behov i centrum.
2023-11-14 2023-12-04
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i rumänska
Du undervisar i ditt förstaspråk i grundskolans ämne Modersmål enligt Skolverkets kursplan. Du förbereder, genomför och efterarbetar undervisningen och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling. Från årskurs 6 betygsätter du eleven enligt ämnets kunskapskrav. Som lärare ska du aktivt arbeta med värdegrundsarbetet enligt den nationella Läroplanen. Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, • använda sitt modersmål som ett medel för s...
2023-11-14 2023-12-17
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Rektor Vislandaskolan
Som rektor och pedagogisk ledare i Alvesta kommun har du en nyckelroll i Vislandaskolans fortsatta utveckling. Du leder och styr verksamheten utifrån nationella och lokala styrdokument utifrån ett tillitsbaserat ledarskap. Du planerar, utvecklar och leder det pedagogiska arbetet genom det systematiska kvalitetsarbetet. Att vara rektor i Alvesta kommun innebär att du ansvarar för och utvecklar verksamheten, medarbetarna, ekonomin och arbetsmiljön. Med personalansvaret innebär det att du arbetsleder, schemalägger, rekryterar och genomför medar...
2023-11-10 2023-12-03
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Timvikarier till förskolorna i Alvesta kommun
Vi söker nu timvikarier till våra förskolor i Alvesta kommun. Att vara timvikarie innebär att du ersätter ordinarie personal vid frånvaro och gör de flesta av den personens arbetsuppgifter. Du kommer tillsammans med ordinarie personal att ta ansvar för en barngrupp och arbeta i både mindre och större gruppkonstellationer med åldern 1 - 6 år. Du deltar i de moment som förekommer i förskolan så som exempelvis undervisning, samling, utevistelse, vila och måltider. Den ordinarie personalen har det pedagogiska ansvaret.
2023-11-09 2023-12-20
Alvesta kommun Elmontör till Alvesta Energi, Alvesta Elnät
• Nyanläggning och ombyggnad av elnätet • Felavhjälpning • Förebyggande underhåll • Reparation av låg- och mellanspänningsanläggningar, kabelskåp och fördelningsstationer • Uppsättning av mätare och mätutrustning på el och fjärrvärme. • Kabelvisning • Beredskap kan ingå som en del av tjänsten. För att trivas i rollen som elmontör har du ett genuint intresse för elkraftsbranschen, trivs att arbeta med varierande uppgifter och ser positivt på att arbeta i en utomhusmiljö.
2023-10-11 2023-11-30