Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alingsås kommun, Hemsjö/Ingared/Ödenäs/Västra Bodarna Barnskötare till Ingareds förskola
I din roll som barnskötare erbjuder du varje barn en trygg omsorg för att främja alla barns utveckling och lärande. Tillsammans med dina kollegor genomför och följer du upp planerade aktiviteter med barnets utveckling i fokus. I syfte att utveckla lärandet hos barnen, reflekterar du tillsammans med dina kollegor över ditt och arbetslagets pedagogiska förhållningssätt. Tjänsten är som löpare, vilket innebär att du kommer att vara basplacerad på Ingareds förskola men arbeta på flera avdelningar. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och är när...
2022-10-06 2022-10-20
Alingsås kommun, Centrum 7-9 Lärare i svenska/so-ämnen, Östlyckeskolan
Undervisning i svenska och i so-ämnen, geografi, historia, religions- och samhällskunskap för elever i årskurs 7-9, i klass och i Särskild undervisningsgrupp. Klasslärare och mentorskap kommer att ingå.
2022-10-06 2022-10-21
Alingsås kommun, Kommunledningskontoret Handläggare civilt försvar
Vi söker dig som vill driva och stötta förvaltningarna i Alingsås kommun i sitt arbete med civilt försvar. Handläggaren för civilt försvar är en nyckelperson i kommunens planering inför höjd beredskap. Uppdraget utgår från den överenskommelse som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tecknat med Sveriges kommuner och regioner, SKR, och innebär till att börja med en planering för en krigsorganisation och dess bemanning. Handläggaren för civilt försvar är också behjälplig i övriga ärenden som säkerhetsenheten hanterar.
2022-10-06 2022-10-20
Alingsås kommun, Avdelning Unga Behandlare till Mini-Maria
I rollen som behandlare på Mini-Maria kommer du att möta ungdomar mellan 13 och 21 år och deras familjer där det finns en oro kring alkohol, droger eller spel om pengar. I den del av tjänsten där du arbetar på Mini-Maria ingår det att möta ungdomar i enskilda behandlande samtal samt erbjuda stöttande samtal till deras föräldrar. De ungdomar du möter på Mini-Maria kan dels själva söka till mottagningen, dels bli beviljade kontakt med mottagningen som en insats via myndighetsutövande socialtjänst. I arbetet ingår även att utforma individuella g...
2022-10-06 2022-10-21
Alingsås kommun, Noltorp Förskollärare till Lövhyddans förskola
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling och söker ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Då har vi jobbet för dig! Som förskollärare skapar du tillsammans med oss förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet för varje barn att lyckas. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och är närvarande vuxna som fångar upp barnens intressen. Du tar ett pedagogiskt ansvar för att utveckla verksamheten så att barnen utmanas och stimuleras till att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Du bidrar till a...
2022-10-05 2022-10-26
Alingsås kommun, Bjärke Sollebrunns skola söker biträdande rektor F-9
Som biträdande rektor på Sollebrunns skola kommer du att ansvara för personal och verksamhet. Fördelning av arbetsuppgifter och ansvarsområden görs i samråd med rektor och förvaltning utifrån tidigare erfarenhet och kompetens. Som biträdande rektor har du rektor som närmsta chef. Tjänsten är på heltid, 100%.
2022-10-05 2022-10-23
Alingsås kommun, Alströmergymnasiet Rektor till Alströmergymnasiet
Du kommer tillsammans med utbildningschef/skolchef och rektorer att ansvara för skolans utveckling. Ledningsgruppen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där alla sektorer är lika viktiga i sitt bidrag till verksamhetens framgång. Inom sektor 5 kommer du att ansvara för IM (Introduktionsprogrammet med fyra inriktningar), RL (Restaurang- och livsmedelsprogrammet), KAA (Det kommunala aktivitetsansvaret) och SYV (studie- och yrkesvägledningen). För rätt person är detta ett mycket spännande och varierat uppdrag med fokus på rätt väg i rätt tid för ...
2022-10-05 2022-10-23
Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Skolsköterska till Ingaredsskolan, vikariat
I rollen som skolsköterska i den centrala elevhälsan samverkar du med övriga elevhälsoprofessioner i det dagliga arbetet för att skapa förutsättningar för elevers lust att lära och möjligheter att lyckas. Du arbetar till stor del med förebyggande och hälsofrämjande och säkerställer den medicinska insatsen i elevhälsans arbete, detta innebär bl.a. hälsobesök, vaccinationer, tillväxtkontroll, enklare sjukvård, medverka i elevhälsoteam med mera. Du och dina kollegor arbetar tillsammans med att skapa de bästa förutsättningarna för våra elevers utb...
2022-10-04 2022-10-18
Alingsås kommun, Daglig verksamhet Vikarie till Kungegårdens dagliga verksamhet LSS
Den dagliga verksamheten vänder sig till personer i yrkesverksam ålder som har beslut inom LSS. Vi erbjuder en meningsfull sysselsättning anpassad efter önskemål, förutsättningar och behov. Vi bedriver vår verksamhet i fristående enheter med olika inriktning. Vi anordnar också individuellt integrerade arbetsplatser runt omkring i Alingsås. Med denna bredd i verksamheten vill vi främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Dina närmaste kollegor blir stödassistenter samt stödpedagoger inom daglig verksamhet.
2022-10-04 2022-10-30
Alingsås kommun, Centrum 7-9 Är du Nolhagaskolans vikarie i sve och eng?
Som vikarie i svenska och engelska kommer du att arbeta med undervisning, planering och bedömning. När du är en av medarbetarna på Nolhagaskolan så arbetar du med elever i klass men också peppar och guidar enskilda elever. Du arbetar tillsammans med kollegor i arbetslag och ämneslag och har goda möjligheter att bidra till skolans verksamhet och är en viktigt person för elevers utveckling och lärande. Du brinner för att arbeta med ungdomar och kan vara både ny i yrket eller en erfaren pensionär med mer att ge. Välkommen med din ansökan.
2022-10-04 2022-10-18
Alingsås kommun, IT-avdelningen Systemtekniker, inriktning nätverk
-Drift, utveckling, underhåll, support och övervakning av IT-relaterad infrastruktur för att säkerställa krav på säkerhet och funktion. -Ärendehantering, både på plats och ute i verksamheten. -Ge teknisk service och praktisk användarhandledning. -Upprätta strukturerad systemdokumentation. -Konfigurering och driftsättning av IT-system och kommunikationsutrustning (nätverkskomponenter). -Aktivt delta i ett ständigt förbättringsarbete. -Kravinsamling och kravställning kopplat till de egna ansvarsområdena. -Vara sakkunnig vid upphandlingar ...
2022-10-03 2022-10-17
Alingsås kommun, Myndighetsavdelningen Biståndshandläggare
Vill du ha en viktig roll där du medverkar till ett bra liv för våra invånare? Har du ansvarskänsla och människors individuella behov i fokus? Då har du chansen här då vi utökar med fler biståndshandläggare. Biståndshandläggarna i Alingsås är organiserade inom Vård- och omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning. På enheten finns förutom biståndshandläggare som utreder ansökningar enligt SoL även handläggare för bostadsanpassning och färdtjänst. Enhetens kontor är centralt beläget vid Lilla Torget. Här finner du engagerade och kompetenta kolleg...
2022-10-03 2022-10-19
Alingsås kommun - huvudkonto Timvikarier till förskola och skola Alingsås kommun
Inom förskola arbetar du som timvikarie i team med övriga pedagoger och tillsammans arbetar ni med barnen i deras utveckling, i deras lärande genom lek och pedagogiska aktiviteter. Ditt och förskolans mål är att skapa en miljö och aktiviteter som utmanar, lockar och lägger en grund för lärande hos alla barn. Som person är du ansvarstagande, kommunikativ och duktig på att skapa relationer med barn och deras föräldrar. Som timvikarie inom grundskolan kan du arbeta med barn från förskoleklass upp till årskurs 9. Du kan även arbeta inom särskolan...
2022-10-03 2022-10-31
Alingsås kommun - huvudkonto Timvikarier till funktionsstöd, personlig assistans och äldreomsorg
Vi söker timvikarier till LSS och äldreomsorg, oavsett vilken verksamhet du arbetar inom kommer du få en meningsfull höst där du gör en stor insats för alingsåsarna. Nedan presenterar vi respektive verksamhetsområde som du kan arbeta inom: I arbetet som personlig assistent och stödassistent arbetar du med personer som har psykiska, fysiska och intellektuella funktionsvariationer. Du skapar förutsättningar för att varje individ ska få vara huvudpersonen i sitt eget liv och arbetsuppgifterna varierar efter personens behov och önskemål. Du kommer...
2022-10-01 2022-10-31
Alingsås kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till Säkerhetsteamet i Alingsås - professionell utveckling och trivsel!
Som socialsekreterare i säkerhetsteamet arbetar du i ett team av fyra socialsekreterare med fördjupad kompetens inom myndighetsutövning och/eller behandlingsarbete. Du arbetar med ärenden som kräver säkerhetsplaneringar utifrån Signs of Safetys metod, där det finns en omfattande oro och socialtjänsten insisterar på förändring. Säkerhetsteamet arbetar med familjen genom hela processen och det innebär ett nära samarbete med familj och nätverk, andra myndigheter och aktörer. Du dokumenterar ditt arbete systematiskt och kontinuerligt. Du tar hänsyn...
2022-09-30 2022-10-16
Alingsås kommun - huvudkonto Behandlingssamordnare
I rollen som behandlingssamordnare har du ett övergripande ansvar i samverkan och i utvecklingsfrågor genom att arbeta med ständiga förbättringar. En central del är att kvalitetssäkra verksamheten utifrån aktuell lagstiftning och mot våra uppsatta mål. Några av dina arbetsuppgifter: -Leda och hålla i processer för att kvalitetssäkra verksamheten. -Stödja och coacha genom metodstöd. -Hålla i veckomöten tillsammans med teamet och driva det sociala arbetet framåt med fokus att säkerställa att våra insatser är verksamma. -Hålla dig uppdaterad kri...
2022-09-30 2022-10-13
Alingsås kommun, Särskilt boende Stödassistent till Videgårdens gruppbostad
I rollen som stödassistent arbetar du till stor del med att stötta de boende i deras vardag. Du arbetar även med att sammanväva de boendes sociala nätverk. En utgångspunkt för ditt arbete är god samverkan med anhöriga, godemän eller andra instanser som är viktiga för de boende. Utifrån våra brukares behov behövs en trygg personalgrupp som står stadigt i motgångar och förstår det utmanande beteendet och dess olika former. Vi arbetar aktivt för att locka fram den egna viljan att vara delaktig hos de boende. Att utifrån deras behov och möjlighete...
2022-09-29 2022-10-13
Alingsås kommun, Särskilt boende Stödassistenter till Videgårdens gruppbostad, vikariat
I rollen som stödassistent arbetar du till stor del med att stötta de boende i deras vardag. Du arbetar även med att sammanväva de boendes sociala nätverk. En utgångspunkt för ditt arbete är god samverkan med anhöriga, godemän eller andra instanser som är viktiga för de boende. Utifrån våra brukares behov behövs en trygg personalgrupp som står stadigt i motgångar och förstår det utmanande beteendet och dess olika former. Vi arbetar aktivt för att locka fram den egna viljan att vara delaktig hos de boende. Att utifrån deras behov och möjlighete...
2022-09-29 2022-10-13
Alingsås kommun, Västra Bodarna förskola Resurs till Västra Bodarna förskola
I din roll som resurs söker vi dig som vill utveckla barnens förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Du arbetar nära barngruppen och ser barnets behov av stimulans för sitt lärande genom leken. Du bidrar till förskolans undervisningsuppdrag där du ger trygghet och stöd utifrån en helhetssyn på barnet och barnets behov. Din placering kommer att vara behovsstyrd och du kan komma att arbeta på flera olika avdelningar. Vi söker dig som är driven, strukturerad, påhittig och humoristisk. Vi tror att ...
2022-09-29 2022-10-13
Alingsås kommun, Noltorpsgården Undersköterskor till Noltorpsgården
I rollen som undersköterska hos oss kommer du främst arbeta på våra två gruppfysavdelningar men även kunna vara behjälplig på vår demensavdelning. I vår verksamhet arbetar vi utifrån ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som brukaren har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån det individuella behovet. I ditt uppdrag kommer du att arbeta självständigt men samarbeta med dina kollegor för att nå verksamhetens mål och du kommer att arbeta utifrån delegerade uppgifter enligt HSL. Arbetsuppgiftern...
2022-09-28 2022-10-12
Alingsås kommun, Noltorpsgården Undersköterska till demensavdelning - Noltorpsgården
I rollen som undersköterska hos oss kommer du främst arbeta på vår demensavdelning men även kunna vara behjälplig på våra två gruppfysavdelningar. I vår verksamhet arbetar vi utifrån ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som brukaren har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån det individuella behovet. I ditt uppdrag kommer du att arbeta självständigt men samarbeta med dina kollegor för att nå verksamhetens mål och du kommer att arbeta utifrån delegerade uppgifter enligt HSL. Arbetsuppgiftern...
2022-09-28 2022-10-12
Alingsås kommun, Boende Timvikarier till Socialförvaltningens Boendeenhet
Det socialpsykiatriska boendet är ett gruppboende med tillhörande satellitlägenheter. Som timvikarie hos oss stödjer du våra klienter i deras vardag så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån deras förutsättningar. Stödboendet vänder sig till personer som av olika anledningar befinner sig i en utsatt livsposition, det är inte ovanligt att det finns en beroendeproblematik. Delar av boendet drivs som ett kollektiv där i dagsläget fem lägenheter är kopplade, här är behovet av personal dygnet runt större. Även här innebär arbe...
2022-09-28 2022-10-12
Alingsås kommun, Hemsjö/Ingared/Ödenäs/Västra Bodarna Förskollärare till Västra Bodarna förskola
Som förskollärare skapar du tillsammans med oss förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet för varje barn att lyckas. Du ansvarar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet. Du ser vikten av att alla i arbetslaget blir delaktiga och att ni arbetar som ett team. I syfte att utveckla lärandet hos barnen, reflekterar du tillsammans med dina kollegor över ditt och arbetslagets pedagogiska förhållningssätt. Tillsammans me...
2022-09-28 2022-10-11
Alingsås kommun, Personlig assistans Personlig assistent
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en brukare som studerar på högskola. Brukaren behöver hjälp och stöd att ta sig till sina studier samt stöd med förflyttningar mm under studiedagen. Insatserna utförs enligt Lagen om stöd och service, LSS. Du kommer även att föra dokumentation digitalt utifrån gällande lagstiftning, upprättade genomförandeplaner samt avvikande händelser. Att arbeta som personlig assistent innebär att du är ett personligt stöd så att den enskilde individen kan leva ett så fullgott liv som möjligt trots sin...
2022-09-27 2022-10-11
Alingsås kommun, Ängabo förskola Förskollärare till Stockslycke förskola, 1-3 år
I rollen som förskollärare arbetar du arbetar till stor del med att planera och organisera aktiviteter för en grupp förskolebarn. På Stockslycke förskola arbetar vi efter anknytningsteorin vilket betyder att alla barn ska känna sig trygga, välkomna och respekterade på förskolan. Vi vill skapa en personlig relation till varje barn och deras familj. Vi vill synliggöra för barnen att vi människor är både lika och olika och därmed öka barnens förståelse för alla människors lika värde. Vi arbetar aktivt med språkutveckling genom samtal, högläsnin...
2022-09-26 2022-10-10
1 2 >