Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alingsås kommun, Nolhaga parkbad Receptionist/badvärd till Nolhaga parkbad (vikariat, 75%)
Nolhaga Parkbad är organiserat i fyra olika ansvarsområden: Simundervisning och vattenträning, reception och information; Relax, konferens och event samt lokalvård med rutiner och arbetsmetoder. Nu söker vi dig som vill ha en kombinerad tjänst hos oss på Nolhaga Parkbad. Du kommer dels att arbeta som receptionist men även som badvärd. I tjänsten ingår, utöver receptionsarbete, arbetsuppgifter som badbevakning och städning. Det är till fördel om du är utbildad simlärare. Du förväntas följa våra säkerhetsrutiner och se till att våra besökare k...
2021-02-23 2021-03-09
Alingsås kommun, Familjestöd Fältsekreterare
I rollen som fältsekreterare kommer du att arbeta uppsökande och skapa relationer med unga på deras olika arenor. Du arbetar till stor del ute på fältet, till exempel i skolor, de offentliga miljöerna som unga befinner sig i samt på olika digitala arenor. I tjänsten ingår mycket samverkan med andra viktiga aktörer såsom skola, polis, fritid. Du kommer att ha egna uppdrag som du särskilt ansvarar för. Då du representerar socialtjänsten i samverkan så krävs att du är väl förtrogen med socialtjänstens uppdrag och lagstiftning. Du kommer att få et...
2021-02-23 2021-03-09
Alingsås kommun, Barn- och Ungdomsförvaltningen Nolbyskolan söker lärare till lågstadiet
Du ansvarar för att på ett tydligt sätt planera, genomföra och utvärdera din undervisning, såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. Du anpassar undervisningen utifrån elevernas olika individuella behov och genom ditt engagemang skapar du en kreativ och motiverande lärmiljö där elevens utveckling är i fokus.
2021-02-23 2021-03-09
Alingsås kommun, Enhet vuxen Vikarierande fältsekreterare/socialsekreterare till vuxenenheterna
Som socialsekreterare/fältsekreterare kommer du att arbeta med att ta emot ansökningar och anmälningar samt göra förhandsbedömningar. Du kommer även att få utföra fältinriktade arbetsuppgifter såsom hembesök, hämtningar och uppsökande verksamhet.
2021-02-22 2021-03-08
Alingsås kommun, Barn- och Ungdomsförvaltningen Nolbyskolan söker lärare till mellanstadiet
Du ansvarar för att på ett tydligt sätt planera, genomföra och utvärdera din undervisning, såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. Du anpassar undervisningen utifrån elevernas olika individuella behov och genom din ämneskunskap och ditt engagemang skapar du en kreativ och motiverande miljö där elevens utveckling är i fokus.
2021-02-22 2021-03-08
Alingsås kommun, Trafik och planering Samhällsbyggare inriktning trafikingenjör
Som trafikingenjör arbetar du dagligen för att Alingsås skall ha en säker och god trafikmiljö i samband med planering, byggnation och underhåll av vägar. Du kommer att tillsammans med en positiv och kompetent grupp av trafikingenjörer, trafikhandläggare, gatuingenjör och trafikplanerare att arbeta med myndighetsutövning, parkeringsfrågor, granskning av trafikanordningsplaner, lokala trafikföreskrifter, bygglovsgranskning samt agera teknikstöd till övriga organisationen inom ditt område. Som trainee inom Framtidens Samhällsbyggare kommer du ...
2021-02-19 2021-03-19
Alingsås kommun, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Sjuksköterska - sommarjobba i Alingsås kommun!
Vill du kombinera ett givande arbete som sjuksköterska med en flexibilitet för dig som person? Hos oss får du bland annat välja om du vill arbeta deltid eller heltid! Läs mer om alla våra förmåner här: https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/arbete/vara-formaner/ I rollen som sjuksköterska hos oss arbetar du med hemsjukvård hos flera olika patienter i deras hem. Ditt jobb är att göra medicinska bedömningar, hantera läkemedel och ge stöd och råd till omvårdnadspersonalen. Du planerar hälso- och sjukvårdsinsatserna för den som behöver vår...
2021-02-16 2021-03-02
Alingsås kommun, Alströmergymnasiet Skolkurator
Tjänsten innebär att du som skolkurator bidrar till att eleverna når kunskapsmålen samt arbetar förebyggande och främjande för elevers hälsa och lärande. Detta tillsammans med elevhälsoteamet, rektorer och övrig personal. Det övergripande målet för skolkuratorernas arbete är att bidra till ökad trygghet och trivsel hos eleverna. Som skolkurator på Alströmergymnasiet ingår du i skolans elevhälsoteam som även omfattar skolsköterskor och specialpedagoger. Vi är en grupp som trivs ihop och arbetar prestigelöst och stöttande gentemot varandra. Tjä...
2021-02-15 2021-03-01
Alingsås kommun, Centrum 7-9 Modersmålslärare i Grekiska, ALINGSÅS KOMMUN Grundskola
Arbetet innebär undervisning av elever från årskurs 1 till årskurs 9 i enlighet med kursplanen i elevens modersmål, grekiska
2021-02-15 2021-02-26
Alingsås kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till Barn & Unga i Alingsås - professionell utveckling och trivsel!
Vår målgrupp omfattar barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år samt deras föräldrar. Som socialsekreterare på enheten arbetar du främst med att fatta beslut samt bedriva ett kvalificerat utrednings- och uppföljningsarbete enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Du arbetar självständigt men också i samverkan med kollegor och samverkanspartners, med barnets bästa i fokus. På enheterna finns en närvarande, erfaren och stödjande arbetsledning i form av två enhetschefer och två förste socialsekreterar...
2021-02-12 2021-02-28
Alingsås kommun, Äldreboende Enhetschefer inom äldreomsorg - Semestervikarier
Vi söker dig som vill arbeta som semestervikarierande enhetschef inom äldreboende eller hemtjänst under sommaren 2021. Vi kan erbjuda dig ett självständiga och utvecklande arbetsuppgifter i en organisation som präglas av engagemang och kunskap. Som enhetschef hos oss kommer du att ha det övergripande ansvaret för en verksamhet. Du kommer att arbeta med bland annat personal-, arbetsmiljö- och dokumentationsfrågor samt kontakten och planeringen med de bor på våra äldreboende och de som har hemtjänst och deras anhöriga. Hos oss så får du värdefull...
2021-02-12 2021-03-07
Alingsås kommun, Kultur - och utbildningsförvaltningen Anläggningsvaktmästare
I rollen som anläggningsvaktmästare på Anläggningar och fritid ingår att ansvara för underhåll av våra anläggningar, bland annat: Nolhalla ishall, konstgräsplaner, parkouranläggning, badplatser och motionsspår. Arbetet består av sedvanliga vaktmästaruppgifter inklusive körning av traktor, mindre lastbil och ev av ismaskin
2021-02-12 2021-02-26
Alingsås kommun, Gatuenheten Projektplanerare med fokus på genomförande
Som projektplanerare på Gatuenheten arbetar du i hela kedjan från projektering till planering och genomförande för investeringsprojekt som görs i egen regi. Du har det sammanhållande ansvaret för att ta emot beställningar av investeringsprojekt från de beställande verksamheterna. Din roll blir mycket viktig utifrån att få till ett bra flöde i beställningar samt att ge förutsättningar för ett lyckat projektgenomförande. I ditt arbete stöttar du enhetschef och två arbetsledare med utveckling av arbetssätt, tidsplanering, logistik och som tekni...
2021-02-11 2021-03-14
Alingsås kommun, Kultur - och utbildningsförvaltningen Verksamhetschef Kultur, turism och evenemang
Kultur- och utbildningsförvaltningen söker verksamhetschef för kultur, turism och evenemang. I uppdraget ingår det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi och personal och med personalansvar för bibliotek, konsthall inklusive offentlig kulturell gestaltning, museum och programverksamhet, samt turism och evenemang. I uppdraget ingår även att driva och leda utvecklingsfrågor utifrån ett kultur- och besöksnäringsperspektiv med särskilt fokus på kulturens roll i samhällsutvecklingen. Alingsås politiska vision är att kommunen ska vara Västsve...
2021-02-10 2021-02-28
Alingsås kommun, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Enhetschef till förebyggandeenheten
Nu söker vi dig som vill axla uppdraget som enhetschef för Förebyggandeenheten inom vård- och omsorgsförvaltningen i Alingsås kommun. Förebyggandeenheten verkar inom anhörigstöd, fixartjänst, träffpunkts- och volontärverksamhet, demenssjuksköterska, stödperson vid demenssjukdom samt en icke biståndsbedömd och en biståndsbedömd dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Enheten administrerar även kommunens alla trygghetsbostäder samt samverkar med AME genom personer som arbetstränar hos oss. Du planerar, organiserar och driver detta förebygg...
2021-02-09 2021-03-01
Alingsås kommun, Plan- och bygglovsavdelningen Planarkitekt
Är du en erfaren och kreativ planarkitekt med ett brinnande intresse för stadsutvecklingsfrågor? Då är du varmt välkommen till oss! I rollen som planarkitekt driver du på egen hand planarbetet framåt och tar fram planhandlingar med varierad komplexitet. Du arbetar till stor del självständigt genom tät dialog tillsammans med andra kompetenser. Eftersom det ingår många kontakter I tjänsten bade internt och externt, så behöver du ha god samarbetsförmåga, vara lyhörd och ha förmågan att skapa förtroende.
2021-02-05 2021-02-28
Alingsås kommun, Sjuksköterskor Sjuksköterska inom LSS
Som sjuksköterska hos oss inom omsorgen ansvarar du för hemsjukvård på gruppboenden, eget boende och serviceboende. Du träffar personer med olika funktionsvariationer. Arbetet som sjuksköterska i omsorgen innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp de insatser du utför. Arbetet innebär allt från enklare medicinska insatser till insatser med mer avancerad medicinsk utrustning och teknik samt vård i livets slutskede. Som sjuksköterska finns du till hjälp för...
2021-02-05 2021-03-21
Alingsås kommun, Kretsloppsavdelningen Processingenjör
Vårt arbete innebär en samhällsviktig funktion! Som processingenjör inom avlopp har du en stark koppling till den dagliga driften. Du stöttar driftteknikerna i problemställningar som dyker upp, du upprättar och uppdaterar driftinstruktioner i samarbete med drifttekniker. Du initierar, driver, genomför och dokumenterar processrelaterade förändringar. Du gör miljörapporter och rapporterar avvikelser till myndigheter. Du har många kontaktytor både internt och externt med exempelvis konsulter, entreprenörer och myndigheter. I arbetet ingår att an...
2021-02-05 2021-02-28
Alingsås kommun, Utbildning Yrkeslärare till vård- och omsorgsprogrammet, vuxenutbildning
Inom vuxenutbildningen i Alingsås genomför vi, dels campusförlagd undervisning, dels former av distansundervisning och i din roll som yrkeslärare kommer du att undervisa i ämnen inom vård och omsorg på gymnasial nivå. Du kommer att utifrån elevers individuella behov planera, genomföra och utvärdera undervisning i de kurser du ansvarar för. I tjänsten ingår det även utvärdering och analys av genomförd utbildning som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. I denna tjänsten behöver du kunna arbeta självständigt och samverka med dina kollegor ...
2021-01-25 2021-02-28
Alingsås kommun, Sjuksköterskor Distriktssköterska/sjuksköterska
Som sjuksköterska hos oss i hemsjukvården träffar du patienter i deras hemmiljö och på olika former av boenden. Arbetet som sjuksköterska i hemsjukvården innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp de insatser du utför. Arbetet innebär allt från enklare medicinska insatser till insatser med mer avancerad medicinsk utrustning och teknik samt vård i livets slutskede. Som sjuksköterska finns du till hjälp för stöd och råd, utbildar samt delegerar uppgifter til...
2021-01-20 2021-03-21
Alingsås kommun - huvudkonto Timvikarier till barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun
Inom förskola arbetar du som timvikarie i team med övriga pedagoger och tillsammans arbetar ni med barnen i deras utveckling, i deras lärande och detta sker genom lek och pedagogiska aktiviteter. Ditt och förskolans mål är att skapa en miljö och aktiviteter som utmanar, lockar och lägger en grund för lärande hos alla barn. Som person är du ansvarstagande, kommunikativ och duktig på att skapa relationer med barn och deras föräldrar. Som timvikarie inom grundskolan kan du arbeta med barn från förskoleklass upp till årskurs 9. Arbetet innebär at...
2021-01-20 2021-04-30
Alingsås kommun - huvudkonto Alingsås kommun söker tim- och sommarvikarier
Arbetet inom äldreomsorgen är skiftande och individanpassat. Där ingår det att skapa förutsättningar och möjlighet till stimulans utifrån varje individs förmåga. Du hjälper till vid vardagliga sysslor, aktiviteter, personlig hygien och medicin. På ett äldreboende genomförs arbetsuppgifterna i ett gemensamt hem för de äldre och inom hemtjänsten bor de kvar i sina egna hem. Därför är det krav på körkort inom hemtjänsten alternativt att du kan cykla om arbetsområdet är inom centrum. I arbetet som personlig assistent och stödassistent arbetar du m...
2021-01-20 2021-06-13