Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alingsås kommun, HR-avdelningen HR-strateg
I rollen som HR-strateg med inriktning lönebildning och utdata arbetar du till stor del med statistik, nyckeltal och lönebildningsfrågor. Tillsammans med kollegor på HR-avdelningen ingår du i vårt arbetsgivarteam vars uppgifter är både strategiska och operativa inom framförallt lönebildning och kollektivavtalsfrågor. I tjänsten ingår även framtagande och analys av statistik och nyckeltal inom HR-området. I din roll kommer du att vara kommunens expert i förhandlingsmodulen i vårt lönesystem. Arbetsvärdering och lönekartläggning är exempel på and...
2021-07-27 2021-08-10
Alingsås kommun, Lendahl/Långared Barnskötare till Långareds förskola
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling och söker ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Då har vi jobbet för dig! Som barnskötare skapar du tillsammans med oss förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och är närvarande vuxna som fångar upp barnens intressen. Du tar ett pedagogiskt ansvar för att utveckla verksamheten så att barnen utmanas och stimuleras till att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Du bidrar också till att utbildni...
2021-07-26 2021-08-13
Alingsås kommun, Äldreboende Undersköterska TV samt VIK 100% till Hemsjögårdens äldreboende
Förekommande omvårdnadsarbete utefter brukarens Genomförandeplan, delegerade medicinuppgifter/ digital signering av medicin, kontaktmannaskap, BPSD, sociala aktiviteter, ombudsroller mm
2021-07-26 2021-08-09
Alingsås kommun - huvudkonto Timvikarier till barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun
Inom förskola arbetar du som timvikarie i team med övriga pedagoger och tillsammans arbetar ni med barnen i deras utveckling, i deras lärande och detta sker genom lek och pedagogiska aktiviteter. Ditt och förskolans mål är att skapa en miljö och aktiviteter som utmanar, lockar och lägger en grund för lärande hos alla barn. Som person är du ansvarstagande, kommunikativ och duktig på att skapa relationer med barn och deras föräldrar. Som timvikarie inom grundskolan kan du arbeta med barn från förskoleklass upp till årskurs 9. Arbetet innebär at...
2021-07-23 2021-12-12
Alingsås kommun, Integration och arbetsmarknad Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten arbetar kommunövergripande med arbetsmarknadsinsatser i syfte att effektivt kunna möta arbetsmarknadens förändrade behov. Verksamheten arbetar utifrån målgruppsdrivna processer och metoder med målgrupperna unga, missbruk, ohälsa och integration/ utrikesfödda. Verksamheten för integration och arbetsmarknad söker nu en projektanställd enhetschef till arbetsmarknadsenheten för ett år, med fokus att driva samt realisera arbetsmarknadsåtgärder vilka följer av pandemin och andra omställningar på arbetsmarknaden. Möjlighet till...
2021-07-16 2021-08-14
Alingsås kommun, Bygg- och miljöavdelningen Kommunekolog
Vi söker en kommunekolog som arbetar tillsammans med oss med samhällsplaneringen och som kan bidra med kompetens inom naturvård och vattenvård när det gäller planarbete, bygglov, strandskydd, tillsynsärenden inom miljöområdet, förvaltning av naturreservat m.m. Du kommer att arbeta både strategiskt övergripande och med handläggning av enskilda ärenden. Din uppgift blir att driva frågor ur ett samhällsperspektiv såväl som ett miljöperspektiv. Vi har just tagit fram en ekosystemtjänstanalys för Alingsås tätort som tillsammans med vårt naturvårds...
2021-07-12 2021-08-31
Alingsås kommun, Alströmergymnasiet Gymnasielärare till Alströmergymnasiet
Som lärare på Alströmergymnasiet har du kompetens som bidrar såväl till helheten som till olika verksamhetsdelar. Som lärare och mentor på bland annat samhällsvetenskapliga programmet ingår du som en viktig del i ett arbetslag som samarbetar tätt kring elevgruppen. I uppdraget ingår att ansvara för planering samt att leda, genomföra och utvärdera din undervisning. Som lärare har du en nyckelfunktion i att skapa en god miljö för lärande. Du kommer att arbeta i en framtidsinriktad organisation där behovsbilden gällande ditt område kräver ett le...
2021-07-08 2021-07-30
Alingsås kommun, Lendahl/Långared Grundskollärare åk 1 till Lendahlsskolan (vikariat)
Som lärare hos oss bedriver du undervisning för elever i årskurs 1. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillsammans med arbetslaget ansvara för elevernas lärande och utveckling. I samarbete med övriga pedagoger i arbetslaget kommer du att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplanen. Undervisningen bygger på aktuell forskning och anpassas till varje elevs förutsättningar. I din roll som grundskollärare är du väl förankrad i skolans uppdrag och deltar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet och de kollegiala läran...
2021-07-06 2021-08-01
Alingsås kommun - huvudkonto Verksamhetschef förskola
Du kommer att ha en aktiv roll i att utveckla verksamheten för förvaltningens barn och elever i ett 1-16 års perspektiv där varje process utgår från mötet mellan barn/elev och pedagog. Som verksamhetschef driver och leder du processer både självständigt och tillsammans med andra. Du ingår i Barn- och ungdomsförvaltningens ledningsgrupp som med en samlad kompetens styr och leder förvaltningen så att verksamhetens mål uppnås. Förvaltningens ledningsgrupp består av verksamhetschefer, administrativ chef och förvaltningschef som också leder gruppe...
2021-06-28 2021-08-10
Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Skolpsykolog
Vi vill utöka vår psykologgrupp! Idag är vi fyra skolpsykologer som söker en femte kollega. I psykologgruppen samverkar vi tätt och har en hög trivsel. Vårt utvecklingsarbete har tydligt fokus på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och att bidra till att skapa förutsättningar för barns och elevers lärande på alla kommunens skolor. Tjänsten är möjlig att anpassa efter intresse, så som t.ex. grundsärskola och samverkan i skolsocialt team. Du kommer att vara centralt anställd under en gemensam enhetschef Elevhälsa, där även kuratorer och ...
2021-06-11 2021-08-15