Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alingsås kommun, Haga hemtjänst Undersköterskor till Haga hemtjänst
I vår verksamhet på Haga hemtjänst arbetar vi utifrån ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som brukaren har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån det individuella behovet. I ditt uppdrag kommer du att arbeta självständigt men samarbeta med dina kollegor för att nå verksamhetens mål och du kommer att arbeta utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och delegerade uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov brukaren har. Du kommer i huvu...
2023-02-07 2023-02-21
Polismyndigheten, Polisregion Väst Arrestantvakter till Borås och Alingsås, tillsvidare, PO Älvsborg
Vill du vara i händelsernas centrum på en arbetsplats där tempot kan vara högt? Har du stort tålamod, gillar att möta människor och ser det som en självklarhet att agera utifrån likabehandling och polisens värdegrund? Vi söker nu dig som vill arbeta som arrestantvakt i Alingsås eller Borås med start augusti 2023. I rollen som arrestantvakt förväntas du vara flexibel och kunna växla mellan flera olika arbetsuppgifter. Grunden är att du har ansvar för de frihetsberövade och medverkar bland annat vid avvisiteringar, provtagningar, kroppsvisitati...
2023-02-06 2023-02-20
Polismyndigheten, Polisregion Väst Arrestantvakter för timanställning till Alingsås och Borås
Vill du ha ett extrajobb som innebär att vara i händelsernas centrum på en arbetsplats där tempot kan vara högt? Har du stort tålamod, gillar att möta människor och ser det som en självklarhet att agera utifrån likabehandling och polisens värdegrund? Vi söker nu dig som är intresserad av en timanställning som arrestantvakt i Alingsås och Borås med start augusti 2023. I rollen som arrestantvakt förväntas du vara flexibel och kunna växla mellan flera olika arbetsuppgifter. Grunden är att du har ansvar för de frihetsberövade och medverkar bland a...
2023-02-06 2023-02-20
Alingsås kommun, Kvarboende Undersköterskor till hemtjänstens resursteam
I dina arbetsuppgifter ingår att hjälpa och stödja brukaren med omvårdnadsinsatser utifrån brukarens individuella behov och önskemål. Du kommer att stötta brukaren med personlig omvårdnad, medicinska insatser som utförs på delegation av legitimerad personal, matlagning, städning, inköp och tvätt. Utöver det praktiska arbetet ska du även kunna dokumentera händelser kring brukaren samt ha kontakt med brukarens anhöriga. I arbetet ingår även att ge råd och information samt motivera och stimulera brukaren så att hen kan klara av att göra så mycket ...
2023-02-03 2023-02-17
Alingsås kommun, Kvarboende Undersköterskor för helgtjänstgöring till hemtjänstens resursteam
I dina arbetsuppgifter ingår att hjälpa och stödja brukaren med omvårdnadsinsatser utifrån brukarens individuella behov och önskemål. Du kommer att stötta brukaren med personlig omvårdnad, medicinska insatser som utförs på delegation av legitimerad personal, matlagning, städning, inköp och tvätt. Utöver det praktiska arbetet ska du även kunna dokumentera händelser kring brukaren samt ha kontakt med brukarens anhöriga. I arbetet ingår även att ge råd och information samt motivera och stimulera brukaren så att hen kan klara av att göra så mycket ...
2023-02-03 2023-02-17
Alingsås kommun, Avdelning Vuxen Socialsekreterare till Enhet stöd och försörjning
I Motivationsgruppen arbetar man med klienter som är aktuella för ekonomiskt bistånd mer än 4 månader. Vi har en ny arbetsmetod i Motivationsgruppen som heter "Fördjupad utredning och Livshjulet" där man lägger fokus på klientens styrkor samt hinder mot självförsörjning. Som socialsekreterare hos oss arbetar du med att utreda och bedöma rätten till försörjningsstöd. Du utreder och fattar beslut utifrån socialtjänstlagen för en rättssäker handläggning. Arbetet är omväxlande och du kommer ha såväl klientkontakter som administrativa arbetsuppgifte...
2023-02-03 2023-02-17
Alingsås kommun, Familjehem Familjehemssekreterare
Som medarbetare hos oss erbjuds du ett meningsfullt och omväxlande arbete i en engagerad och trevlig arbetsgrupp. Vi har ett stort fokus på att gemensamt skapa en trygg och stabil tillvaro för de barn och ungdomar vi möter och arbetar hela tiden med att utveckla vårt arbete med att bedriva kvalitativ familjehemsvård. Som familjehemssekreterare arbetar du med att rekrytera, utreda, utbilda och handleda familjehem. Vi utreder enligt Kälvestensmodellen och använder gärna Familjehemsvinjetter som en del i utredningen. Alla medarbetare hos oss har...
2023-02-03 2023-02-17
Alingsås kommun, Socialförvaltningen SOCIALT ARBETE PÅ RIKTIGT! Barn & unga socialsekreterare utredning/uppföljning
Som socialsekreterare inom enheterna barn & unga arbetar du med att bedriva ett kvalificerat mottags-, utrednings- och uppföljningsarbete enligt gällande lagstiftning. Signs of Safety genomsyrar allt vårt arbete. Du träffar våra barn, unga och familjer - ofta i nätverksmöten med de viktiga personer som finns kring familjen privat och professionellt. Du arbetar självständigt men också i nära samverkan med kollegor och samverkanspartners. På enheterna finns en närvarande, erfaren och stödjande arbetsledning i form av två enhetschefer och tre fö...
2023-02-03 2023-02-19
Alingsås kommun, Funktionsstöd Stödpedagoger till avdelningen LSS boende och arbete
Som stödpedagog arbetar du i enlighet med vårt pedagogiska förhållningssätt samt med implementeringen av detta. Utöver detta arbetar du även bland annat med utveckling av kvaliteten. Du är ett pedagogiskt stöd gentemot stödassistenterna i vardagsarbetet och arbetar för ett gott reflektionsklimat, du bidrar även med en fördjupad pedagogisk kunskap inom funktionshinderområdet. Du arbetar till stor del med att kartlägga resurser och färdigheter hos brukaren med fokus att öka dennes självständighet, livskvalitet och delaktighet i samhället. Du ko...
2023-02-01 2023-02-15
Alingsås kommun, Nolby Förskollärare med särskilt uppdrag till Östlyckans förskola
Som förskollärare med särskilt uppdrag, är du med i planeringen för upprättandet av strategier för vårt systematiska kvalitetsarbete och kommer tillsammans med rektor skapa en organisation för hur dessa gör skillnad för barnen i det dagliga arbetet. Fokus i ditt uppdrag kommer initialt vara att utveckla verksamheten genom att stödja arbetslagen till att stimulera barns lust, nyfikenhet, delaktighet och inflytande i projekt och lärmiljöer. Tillsammans med rektor och utvecklingsgrupp kommer du vara en del av ledningsgruppen på förskolan. Du komm...
2023-01-31 2023-02-13
Alingsås kommun, Anläggning och fritid Drifttekniker till Anläggning och Fritid
Som drifttekniker för Nolhaga Parkbad har du din anställning med placering på parkbadet. Där ingår du i parkbadets driftgrupp på totalt nio personer som tillsammans arbetar med att driftoptimera badet. I uppdraget verkar du för att inre och yttre skötsel av fastigheten bedrivs optimalt. I arenaområdet ingår även Alingsås ishall som också ingår i ditt driftuppdrag. Mycket styrs digitalt och du kommer att använda datoriserade system för ärendehantering, medieuppföljning och daglig återrapportering. Du deltar i den löpande underhållsplaneringen t...
2023-01-31 2023-02-20
Alingsås kommun, Ängabo Förskollärare till Herrgårdens förskola
I rollen som förskollärare arbetar du arbetar till stor del med att planera och organisera utbildningen för en grupp förskolebarn. På Herrgårdens förskola utgår vi från en helhetsyn på barnet och barnets behov och vi utformar verksamheten så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska förbereda barnet för fortsatt utbildning. I din roll som förskolelärare hos oss är det viktigt att du har barnets utveckling och lärande i centrum och tillsammans med kollegor verkar för en bra tid på förskolan. Inom arbetslaget fördelar ...
2023-01-30 2023-02-13
Alingsås kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen Fritidssamordnare musik/media till Mötesplats unga och Arena elva
Mötesplats unga arbetar med fokus på öppen, riktad samt ungdomsproducerad verksamhet och musikproduktion där ungdomar på olika sätt stöttas i processer att ta eget ansvar. Arbetet utförs i samarbete med andra aktörer som är inriktade mot samma målgrupp, ungdomar i åldern 12- 20 år, internt såväl som externt. Det är därför viktigt att du har erfarenhet av projektledning. Vi har samarbeten med föreningar samt hjälper ungdomar att skapa egna. Här kommer dina kunskaper om föreningsarbete och extern finansiering väl till pass. Du ansvarar också för ...
2023-01-30 2023-02-13
Alingsås kommun, Lärkvägens hemtjänst Undersköterska till Lärkvägens hemtjänst, Tuve/Hemsjö
I vår verksamhet på Lärkvägens hemtjänst arbetar vi utifrån ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som brukaren har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån det individuella behovet. I ditt uppdrag kommer du att arbeta självständigt men samarbeta med dina kollegor för att nå verksamhetens mål och du kommer att arbeta utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och delegerade uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov brukaren har. Du kommer i...
2023-01-30 2023-02-13
Alingsås kommun, Lendahl/Långared Lärare i fritidshem Lendahlsskolan
I rollen som lärare i fritidshem kommer du att arbeta i fritidshemmet och tillsammans med dina kollegor ansvara för planering, genomförande och utveckling av verksamheten. I tjänsten ingår att du samverkar med skolan, det kan vara genom arbete i klass, undervisning och genom rastvänskap. Du och dina kollegor arbetar tillsammans med att planera och undervisa utifrån läroplan och andra styrdokument. Uppdraget handlar om att skapa förutsättningar för lärande och utveckling, främja goda sociala relationer samt uppmuntra till lek och positiv samvar...
2023-01-27 2023-02-10
Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Skolsköterska till enheten för barn och elevhälsa
I rollen som skolsköterska i den centrala elevhälsan samverkar du med övriga elevhälsoprofessioner i det dagliga arbetet för att skapa förutsättningar för elevers lust att lära och möjligheter att lyckas. Du arbetar till stor del med förebyggande och hälsofrämjande och säkerställer den medicinska insatsen i elevhälsans arbete, detta innebär bl.a. hälsobesök, vaccinationer, tillväxtkontroll, enklare sjukvård, medverka i elevhälsoteam med mera. Tillsammans med dina kollegor arbetar ni med att skapa de bästa förutsättningarna för våra elevers ut...
2023-01-27 2023-02-10
Alingsås kommun, Förebyggandeenheten Fixartjänst till Förebyggandeenheten
Alingsås kommuns fixartjänst är ett stöd för den som är 67 år eller äldre och bor i Alingsås kommun och behöver hjälp med enklare uppdrag i hemmet. Du blir kommunens ansikte utåt och ger både god service och ett gott bemötande, samt har den praktiska kompetensen som krävs för enklare praktiska uppdrag. Du kommer också att vara personal på kommunens träffpunkter för seniorer, som erbjuder teknikstöd för äldre. Med hjälp av fixartjänst service vill vi öka tryggheten i hemmet genom uppdragets tre viktiga områden; förebygga fall- och halkolyckor, ...
2023-01-27 2023-02-10
Alingsås kommun, Tuvegården Tuvegårdens äldreboende söker dig! Undersköterska till avdelning med inriktning demens
Vårt främsta fokus är att den som bor på Tuvegården ska leva ett gott liv och ha en meningsfull vardag. Ett personcentrerat arbetssätt utgör grunden till detta med stort fokus på de individuella förmågorna och behoven. Ditt arbete tar sin utgångspunkt i den boendes genomförandeplan där den boendes behov är tydliggjorda. Arbetet utgörs av vård och omsorgsuppgifter samt hälso-och sjukvårdsuppgifter på delegering av sjuksköterska däribland medicin och insulingivning. Vi använder oss av digital signering. Arbetet ställer krav på ett mycket flexibe...
2023-01-26 2023-02-09
Alingsås kommun, Avdelning Vuxen Socialsekreterare till Enhet stöd och försörjning
Som socialsekreterare på Enhet stöd och försörjning arbetar du med att utreda och bedöma rätten till försörjningsstöd. Du utreder och fattar beslut utifrån socialtjänstlagen för en rättssäker handläggning. Arbetet är omväxlande och du kommer ha såväl klientkontakter som administrativa arbetsuppgifter. I tjänsten ingår samverkan med andra enheter och verksamheter, både internt och externt. Vi kan erbjuda dig ett självständigt, omväxlande och meningsfullt arbete där du kan göra skillnad för den enskilde. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med ...
2023-01-26 2023-02-09
Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Grundskollärare till natursköna Västra Bodarna
I din roll som grundskollärare är du väl förankrad i grundskolans uppdrag och deltar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet och de kollegiala lärandeprocesserna. Som grundskollärare hos oss bedriver du undervisning för eleverna i årskurs 4 tillsammans med en redan verksam lärare och god tillgång till resurs- och stödfunktioner. I tjänsten ingår bland annat att skapa förutsättningar för varje barns lärande och utveckling samtidigt som du är trygg och stabil och bidrar till nytänkande och kreativitet. Du förväntas även att kontinuerligt dok...
2023-01-25 2023-02-08
Alingsås kommun, Lärkvägens hemtjänst Undersköterska till Lärkvägens hemtjänst, Stampen/Ängabo
I vår verksamhet på Lärkvägens hemtjänst arbetar vi utifrån ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som brukaren har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån det individuella behovet. I ditt uppdrag som undersköterska kommer du att arbeta självständigt men även samarbeta med dina kollegor för att nå verksamhetens mål. Du kommer att arbeta utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och delegerade uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov bru...
2023-01-25 2023-02-08
Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Förskollärare till Östlyckans förskola
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling och söker ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Då har vi jobbet för dig! Som förskollärare skapar du tillsammans med oss förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet för varje barn att lyckas. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och är närvarande vuxna som fångar upp barnens intressen. Du tar ett pedagogiskt ansvar för att utveckla verksamheten så att barnen utmanas och stimuleras till att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Du bidrar till at...
2023-01-20 2023-02-10
Alingsås kommun, Avdelning Vuxen Socialsekreterare till Enhet unga vuxna & socialpsykiatri
Med anledning av att en medarbetare går i pension söker vi nu till enheten en socialsekreterare med tillsvidareanställning. Som socialsekreterare på Enhet unga vuxna och socialpsykiatri arbetar du med att ta emot ansökningar och anmälningar, göra förhandsbedömningar, fatta beslut samt bedriva ett kvalificerat utrednings- och uppföljningsarbete enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Du arbetar självständigt men också i samverkan med kollegor och s...
2023-01-18 2023-02-19
Alingsås kommun, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Sjuksköterska i Alingsås kommun, sommaren 2023
Vill du kombinera ett givande arbete som sjuksköterska med en flexibilitet för dig som person? Hos oss får du bland annat välja om du vill arbeta deltid eller heltid! Läs mer om alla våra förmåner här: https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/arbete/vara-formaner/ I rollen som sjuksköterska hos oss arbetar du med hemsjukvård hos flera olika patienter i deras hem. Ditt jobb är att göra medicinska bedömningar, hantera läkemedel och ge stöd och råd till omvårdnadspersonalen. Du planerar hälso- och sjukvårdsinsatserna för den som behöver vård...
2023-01-16 2023-05-31
Alingsås kommun, Beroendestöd Socionom/ Behandlingsassistent
Beroendestödsteamet erbjuder psykosocialt stöd i olika former på uppdrag av handläggare. Stödet består av insatser som förbättrar och möjliggör den enskildes livssituation att nå positiva förändringar. Arbetet syftar till att bedriva ett individuellt, metodiskt och strukturerat psykosocialt stöd i syfte att göra skillnad i klientens vardag och liv. Som behandlingsassistent/socionom erbjuder du psykosocialt stöd till personer som har en missbruksproblematik. Du arbetar alltid utifrån denna problematik men ser klienten utifrån ett helhetsperspek...
2023-01-13 2023-03-31
1 2 >