Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alingsås kommun, Äldreboende Usk sökes till mindre äldreboende utanför Alingsås
Förekommande undersköterskeuppgifter såsom kontaktmannaskap, social service, delegeringar, aktiviteter, BPSD, Teamteäffar, städ och tvätt och viss mathantering mm.
2023-06-07 2023-07-24
Alingsås kommun, Vuxenutbildning Studiehandledare på SFI till Campus Alingsås Vuxenutbildning
I rollen som studiehandledare på sfi agerar du som länken mellan eleven och läraren i klassrummet. Du stödjer eleverna i deras språkliga utveckling och lärande i nära samarbete med undervisande lärare för att eleverna ska nå så långt som möjligt. I din roll som studiehandledare stöttar du våra elever till måluppfyllelse i de olika kurserna inom sfi. Du stöttar elever på deras modersmål och hjälper dem att förstå den svenska skolvardagen, samt ord och begrepp inom olika ämnen. I tjänsten ingår att vara ett stöd för sfi-läraren i undervisninge...
2023-06-05 2023-06-19
Alingsås kommun, Personlig assistans Personlig assistent
Arbetet innebär att vara ett stöd för brukaren med allt vad det innebär såsom det som ingår i hemmets skötsel, följa med på aktiviteter, vara med på daglig verksamhet, sociala aktiviteter, kontakter med sjukvård, medicinering mm. Brukarens behov ska vara i centrum och personens synpunkter ska aktivt tas tillvara. Brukaren ska få stöd och rätten att bestämma över sitt liv och utveckla sina förmågor att leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet utgår från ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt i nära samarbete med brukarens n...
2023-06-02 2023-06-16
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gruppchefer till stöd och service, Alingsås
Uppdraget som gruppchef stöd/service, Alingsås Som gruppchef för stöd/service i Alingsås har du ansvar för administratörer och handläggare, både civila och poliser, i verksamheter som omfattar reception (passhandläggning, anmälningsupptagning, hittegods och andra arbetsuppgifter som hör till reception), expedition (diarieföring i Pär, handläggning av delgivningar, hantering av funktionsbrevlåda för lokalpolisområdet, posthantering m.m.) samt service (fordon, lokaler, beklädnad, material m.m.). Med din breda erfarenhet och ditt stora engageman...
2023-06-02 2023-06-15
Alingsås kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Vikarierande ekonomiadministratör sommaren 2023
Du kommer i första hand att kontrollera och handlägga sjuklönefakturor från privata utförare av personlig assistans. Du kommer också svara på frågor över telefon från allmänhet, brukare och anhöriga om avgifter inom vård och omsorg. Även andra arbetsuppgifter kan tillkomma.
2023-06-02 2023-06-16
Alingsås kommun, Kvarboende Undersköterskor till hemtjänstens resursteam
I dina arbetsuppgifter ingår att hjälpa och stödja brukaren med omvårdnadsinsatser utifrån brukarens individuella behov och önskemål. Du kommer att stötta brukaren med personlig omvårdnad, medicinska insatser som utförs på delegation av legitimerad personal, matlagning, städning, inköp och tvätt. Utöver det praktiska arbetet ska du även kunna dokumentera händelser kring brukaren samt ha kontakt med brukarens anhöriga. I arbetet ingår även att ge råd och information samt motivera och stimulera brukaren så att hen kan klara av att göra så mycket ...
2023-05-31 2023-06-14
Alingsås kommun, Hemsjö/Ingared/Ödenäs/Västra Bodarna Lärare till Hemsjö skola
I ditt uppdrag kommer du att undervisa på mellanstadiet och kommer även att ha mentorsansvar. Vi ser att du bidrar med din kunskap i skolans kollegiala lärande och tillsammans med dina kollegor skapar förutsättningar för våra elever att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och behov. Du kommer att arbeta i skolans arbetslag och ansvara för elevers trivsel och lärande. Du tar ansvar för uppdraget och är trygg och tydlig i din ledarroll. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt, stor flexibilitet och utgår från ett elevperspektiv....
2023-05-31 2023-06-14
Alingsås kommun, Sollebrunns skola Lärare inom kommungemensam särskild undervisningsgrupp till Sollebrunn
Som lärare arbetar du i en kommungemensam SU-grupp där elever från olika skolor och med varierande behov har sin undervisning. Du kommer tillsammans med ledningsgruppen, elevhälsoteam och arbetslag utveckla och implementera arbetet mot skolans mål, styrdokument och aktuell forskning så att undervisningen görs tillgänglig för alla elever. Tillsammans med specialpedagog och elevhälsoteam är du med och upprättar åtgärdsprogram och stöttar pedagoger i arbetet med det särskilda stödet och extra anpassningar. I rollen som lärare kommer du finnas me...
2023-05-30 2023-06-13
Alingsås kommun, Noltorpsskolan Lärare i fritidshem/ fritidspedagog till Noltorpsskolan
I din roll som lärare i fritidshem är du väl förankrad i grundskolans uppdrag och deltar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet och de kollegiala lärandeprocesserna. Som fritidspedagog/ lärare i fritidshem stödjer och stimulerar du barn och ungas lärande innan, under och efter skoldagen. Du planerar och leder rastverksamheten, är med eleverna under skoldagen. Tillsammans med dina kollegor och elever leder du arbetet med att utveckla vår fritidshemsverksamhet utifrån läroplanens mål och rådande styrdokument. Samtidigt som du är trygg och s...
2023-05-26 2023-06-09
Alingsås kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Lokalstrateg till kanslienheten, vård- och omsorgsförvaltningen
Just nu söker vi en lokalstrateg som kommer att säkerställa att vård- och omsorgsförvaltningen har ändamålsenliga verksamhetslokaler och boenden. Tjänsten är placerad inom kanslienheten. Som lokalstrateg kommer du att samordna lokalfrågorna på förvaltningen och bedöma behovet av boenden och verksamhetslokaler på både kort och lång sikt. Du kommer att utarbeta en lokalförsörjningsplan årligen, genomföra utredningsuppdrag relaterade till lokalfrågor och skriva riktlinjer och rutiner. I tjänsten ingår även att svara på remisser, göra omvärldsbeva...
2023-05-26 2023-06-16
Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Vikarierande skolkurator till barn- och elevhälsan
Nu finns möjlighet att testa uppdraget som skolkurator hos oss! Vår kuratorsgrupp består av 11 skolkurator som ansvarar för den psykosociala insatsen inom elevhälsans arbete. Då vi har fått en sjukskrivning inom gruppen behöver vi förstärka kollegiet med en vikarie för skolenheterna Magra och Mellby. Dina arbetsuppgifter kommer innebära att du bidrar med psykosocial kompetens i det interprofessionella elevhälsoarbetet på de enheter där du ingår i elevhälsoteamet. Du arbetar på uppdrag av rektor utifrån gällande skollagstiftning i samverkan me...
2023-05-26 2023-06-11
Alingsås kommun, Beroendestöd Behandlare till Return
I rollen som behandlare kommer du i huvudsak att möta människor genom ett psykosocialt förändringsarbete. Du arbetar med enskilda samtal men ansvarar även för vår gruppverksamhet tillsammans med en kollega. Du arbetar i första hand på uppdrag av socialsekreterare genom biståndsbeslut men det förekommer även uppdrag där du erbjuder vägledning och rådgivning direkt på vår mottagning. Stödet består av insatser som ska förbättra och möjliggöra positiva förändringar i den enskildes livssituation och brukarinflytande är en självklarhet på vår enhet. ...
2023-05-24 2023-06-13
Alingsås kommun, Sjuksköterskor Sjuksköterska/Distriktssköterska till Bjärkegården/Bjärke distrikt
I tjänsten ingår att vara patientansvarig sjuksköterska. Det innebär att leda omvårdnadsarbetet, göra medicinska bedömningar, registrera i kvalitetsregister och ha kontakt med brukare, kollegor och anhöriga. Du arbetar i team där flera olika professioner samverkar och har patienten i fokus. Som sjuksköterska finns du till hjälp för stöd och råd, utbildar samt delegerar uppgifter till omvårdnadspersonal. Arbetet innebär även att leda reflektioner med omvårdnadspersonal och att handleda personal och studenter. Arbetet kräver såväl beslutsamhet so...
2023-05-19 2023-06-11
Alingsås kommun, Sjuksköterskor Sjuksköterska/distriktssköterska, pooltjänst
De som behöver hjälp i sitt hem av en sjuksköterska/distriktssköterska kan få det av dig. Att arbeta inom poolen innebär ett flexibelt arbete inom hela sjuksköterskeorganisationen. Som sjuksköterska i poolen ersätter du sjuksköterskor vid exempelvis ledigheter, annan frånvaro eller vid behov av förstärkning. Som sjuksköterska hos oss i hemsjukvården träffar du patienter i deras hemmiljö och på olika former av boenden. Arbetet som sjuksköterska i hemsjukvården innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska beha...
2023-05-16 2023-06-11
Alingsås kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sommarvikarier till nattarbete vid hemtjänst och äldreboende
Vi söker sommarvikarier som vill arbeta natt i sommar inom antingen hemtjänst eller på ett av våra äldreboenden. Oavsett inom vilken verksamhet du arbetar kommer du få en meningsfull sommar där du gör en stor insats för alingsåsarna. Sommarperioden pågår v. 25 - 32 och möjlighet ges att arbeta som timavlönad under våren i verksamheter där behov finns. Under sommarperioden kommer din arbetstid vara schemalagd utifrån överenskommelse med arbetsplatsen. Arbetet inom äldreomsorgen är skiftande och individanpassat. Vi arbetar utifrån ett salutog...
2023-02-16 2023-06-18
Alingsås kommun, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Sjuksköterska i Alingsås kommun, sommaren 2023
Vill du kombinera ett givande arbete som sjuksköterska med en flexibilitet för dig som person? Hos oss får du bland annat välja om du vill arbeta deltid eller heltid! Läs mer om alla våra förmåner här: https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/arbete/vara-formaner/ I rollen som sjuksköterska hos oss arbetar du med hemsjukvård hos flera olika patienter i deras hem. Ditt jobb är att göra medicinska bedömningar, hantera läkemedel och ge stöd och råd till omvårdnadspersonalen. Du planerar hälso- och sjukvårdsinsatserna för den som behöver vård...
2023-01-16 2023-06-11
Alingsås kommun - huvudkonto Timvikarier till förskola och skola Alingsås kommun
Vi kan erbjuda dig ett omväxlande arbete med många nya möten men framför allt ett meningsfullt arbete där du kan utvecklas och göra skillnad för våra barn och elever samtidigt som du skaffar dig bra meriter inför framtiden! Som timvikarie arbetar du antingen i förskola, grundskola (årskurs F-9) eller grundsärskola. Inom förskola arbetar du som timvikarie i team med övriga pedagoger och tillsammans arbetar ni med barnen i deras utveckling, i deras lärande genom lek och pedagogiska aktiviteter. Ditt och förskolans mål är att skapa en miljö och ...
2023-01-11 2023-06-18
Alingsås kommun - huvudkonto Sommar- och timvikarier till vård och omsorg inom Alingsås kommun
Här kan du läsa om de olika yrkesområden du har möjlighet att arbeta inom. På vår hemsida får du ta del av hur en arbetsdag kan se ut: https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/jobb/timavlonad/ansokan-och-yrkesomraden/ Personlig assistans Här stödjer du vuxna brukare i deras egna hem eller någon annanstans där brukaren befinner sig och oftast arbetar du ensam. Dessa brukare har varierande funktionsnedsättning som gör att deras behov av stöd varierar. Många har ett högt omvårdnadsbehov. LSS Inom LSS-verksamheten arbetar du stödjande och ...
2023-01-06 2023-06-18