Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alingsås kommun, Kultur, turism och evenemang Djurskötare, timvikarie till Nolhaga lantgård
Som djurskötare hos oss på Nolhaga lantgård arbetar du och dina kollegor för att bevara svenska lantraser enligt ett pågående landsomfattande bevarandearbete. Du arbetar till stor del med djur, allt ifrån kor, får, getter, grisar till katter, kaniner och höns. Rollen som timvikarierande djurskötare innefattar allt från utfodring, mockning, snickeriarbeten, rengöring, lagning av diverse, berikning, hålla snyggt i parken och att se till så att besökarna känner sig välkomna. Guidade barngrupper kan förekomma. Det dagliga arbetet utförs utomhus...
2024-02-27 2024-03-12
Alingsås kommun, Äldreboende Bjärke Undersköterskor till Bjärkegården
Arbetet som undersköterska hos oss består av att stötta våra brukare i deras vardag genom att ge en god individuell omvårdnad utifrån deras behov. Vårt mål är att skapa en meningsfull vardag för var och en som bor hos oss. Du kommer i huvudsak att arbeta för en god omvårdnad, service och social samvaro men även en hel del med att dokumentera och rapportera enligt gällande lagstiftning och riktlinjer. I arbetet ingår även delegerande arbetsuppgifter från sjuksköterska och rehabpersonal. I rollen som undersköterska är du flexibel och ansvarstag...
2024-02-22 2024-03-07
Gryning Vård AB, B. Sektor S, F, S Gryning söker Enhetschef till Sunnerö i Alingsås
Vad innebär tjänsten? Som enhetschef för Sunnerö har du det övergripande ansvaret för verksamhetens kvalitet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. På enheten finns en biträdande enhetschef som ansvarar för den dagliga arbetsledningen av medarbetargruppen. Du kommer även att arbeta med kundservice, verksamhetsutveckling och metodutveckling. I rollen har du många externa och interna kontakter och samverkar med såväl myndigheter och uppdragsgivare, som kollegor inom Gryning.
2024-02-22 2024-03-15
Gryning Vård AB, B. Sektor S, F, S Gryning söker Enhetschef till Sunnerö i Alingsås
Vad innebär tjänsten? Som enhetschef för Sunnerö har du det övergripande ansvaret för verksamhetens kvalitet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. På enheten finns en biträdande enhetschef som ansvarar för den dagliga arbetsledningen av medarbetargruppen. Du kommer även att arbeta med kundservice, verksamhetsutveckling och metodutveckling. I rollen har du många externa och interna kontakter och samverkar med såväl myndigheter och uppdragsgivare, som kollegor inom Gryning.
2024-02-22 2024-03-15
Alingsås kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen Rektor till Alströmergymnasiet
Som rektor ansvarar du för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom din skolenhet. Skolan är uppdelad i sex olika sektorer/skolenheter varav sektor två för närvarande består av bygg- och anläggningsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Förutom att du ingår i en rektorsgrupp på Alströmergymnasiet, är du en del av förvaltningens hela skolledning där du i olika konstellationer bidrar i hantering av gemensamma frågor samt i erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande. I skolledningen förväntas du dela med dig av dina ku...
2024-02-20 2024-03-10
Alingsås kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Kvarnbackens natt
Som undersköterska hos oss varierar arbetsuppgifterna beroende på vilket hjälpbehov brukaren har. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, service och social samvaro men även dokumentation, planering, vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter och utvecklingsarbeten. Nattlagets uppdrag är att tillgodose brukarnas behov, enligt biståndsbeslut, nattetid i Alingsås kommun. Ibland förekommer även sjukvårdande uppgifter delegerade av kväll- och nattsjuksköterska. I vår verksamhet på Kvarnbacken arbetar vi utifrån ett salutogent synsätt, vilket i...
2024-02-16 2024-02-29
Alingsås kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Kvarnbacken
Vi behöver nu förstärka vårt team med 1 undersköterska som vill ha ett meningsfullt och omväxlande arbete. I vår verksamhet arbetar vi utifrån ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi alltid utgår från de resurser som brukaren har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån det individuella behovet. I ditt uppdrag som undersköterska på en av Kvarnbackens demensenheter kommer du samarbeta tätt med dina kollegor för att göra dagen så meningsfull som möjligt för de boende på Kvarnbacken. Arbetsuppgifterna är varierande och helt beroende...
2024-02-16 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gruppchef till Stöd och service 1, lokalpolisområde Alingsås
Gruppens övergripande uppdrag är bl. a. att: • ansvara för upprätthållandet av den övergripande operativa lägesbilden i polisområdet • säkerställa den operativa insatsplaneringen på lokalpolisområdesnivå • säkerställa personalplaneringen på lokalpolisområdets grupper • övergripande samordna den brottsförebyggande verksamheten (BF), verksamheten inom utredning/lagföring(U/L), den yttre operativa ledningen samt den strategiska kontaktverksamheten • säkerställa planeringen av utbildningar för samtliga funktioner inom lokalpolisområdet • ansvara fö...
2024-02-15 2024-03-04
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund Avdelningschef till myndighetsavdelningen på Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Som chef för vår myndighetsavdelning har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla förbundets förebyggande och administrativa verksamhet. Den förebyggande verksamheten består bland annat av genomförande av tillsyner med stöd av LSO (Lag om skydd mot olyckor) och LBE (Lag om brandfarliga och explosiva varor), genomförande av brandskyddskontroller, utfärdande av tillstånd, samordning av utbildningsinsatser i medlemskommuner samt information och rådgivning. Den administrativa verksamheten består bland annat av handläggning av förbunds...
2024-02-14 2024-03-06
Alingsås kommun, Avdelning Vuxen 1:e socialsekreterare till Enhet vuxna
Till Enhet vuxna söker vi nu en 1:e socialsekreterare för att stärka upp den nära arbetsledningen på enheten. Som 1:e socialsekreterare för enheten kommer du, tillsammans med din 1:e kollega, att ha ansvar för daglig arbetsledning samt metodhandledning i nära arbete med enhetens socialsekreterare. På enheten bedrivs utredningsarbete enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Din roll är extra betydelsefull för nära metodstöd i socialsekreterarnas dag...
2024-02-13 2024-03-05
Alingsås kommun, Äldreboende tätort Ängabogårdens korttidsboende söker nattpersonal
Tillsammans med dina kollegor är du en nyckelperson i nätverket runt den enskilde. Arbetet är omväxlande med varierande arbetsuppgifter. Arbetet utgår från myndighetsbeslut med tydliga mål utifrån individens unika behov. Vi arbetar utifrån gällande riktlinjer och lagstiftning. Du och dina kollegor arbetar tvärprofessionellt och samverkar gränsöverskridande med arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska samt biståndshandläggare för att ge en personcentrerad vård och omsorg. I arbetsuppgifterna ingår daglig dokumentation enligt gällande lags...
2024-02-09 2024-03-01
Alingsås kommun, Socialförvaltningen Sommar-/timvikarier till enhet Boende
I rollen som stödpedagog/behandlingspedagog arbetar du tillsammans med dina kollegor i det direkta arbetet med de boende. Du har ansvar att stödja de boende och tillsammans skapa en meningsfull vardag. Du arbetar utifrån det uppdrag som vi är ålagda att arbeta kring samt följa upp insatserna tillsammans med den boende. Målet är den boendes välbefinnande, integritet och självbestämmande. I arbetet ingår att ha stödsamtal, upprätta genomförandeplaner, stödja i vardagsbestyr samt att vara närvarande i de boendes vardag. Vi har även ett ansvar at...
2024-02-09 2024-03-10
Gryning Vård AB, B. Sunnerö Söker du ett engagerande sommarjobb? Du kanske är just den Gryning behöver?
Vad innebär tjänsten? Beroende på din utbildningsbakgrund och tidigare erfarenhet kan det vara aktuellt med olika roller hos oss. Gemensamt för dem är att du i ditt arbete fungerar som ett stöd för våra klienter i deras vardagliga rutiner, du skapar trygghet och stabilitet och arbetar i nära samarbete med dina kollegor. Om du har en akademisk examen ingår även att arbeta med behandlings- och utredningsarbete. Vårt arbete sker på uppdrag av socialtjänsten och i nära samarbete med det nätverk som våra klienter har runt sig. Vi har verksamhet dyg...
2024-01-29 2024-03-15
Alingsås kommun, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Sommarvikariat, sjuksköterska till kommunal primärvård
Vill du kombinera ett givande arbete som sjuksköterska med en flexibilitet för dig som person? Hos oss får du bland annat välja om du vill arbeta deltid eller heltid! Läs mer om alla våra förmåner här: https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/arbete/vara-formaner/ I rollen som sjuksköterska hos oss arbetar du med sjukvård hos olika patienter i deras hem. Ditt jobb är bland annat medicinska bedömningar, hantera läkemedel och ge stöd och råd till omvårdnadspersonalen. Du planerar hälso- och sjukvårdsinsatserna för den som behöver vård. Arbe...
2024-01-18 2024-06-09
Alingsås kommun, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Sommarvikariat, assistent till sjuksköterska
Tycker du om att arbeta självständigt och i team? Det är bra, för vi söker en person med god förmåga att på uppdrag av sjuksköterska eller tillsammans med sjuksköterska utföra insatser enligt patienternas behov. Vi arbetar alltid med en helhetssyn kring patienter där varje möte är unikt och betydelsefullt. I rollen som assistent till sjuksköterska arbetar du med sjukvård hos olika patienter i deras hem, både i ordinärt boende och särskilt boende. Ditt jobb är att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser såsom exempelvis såromläggningar o...
2024-01-18 2024-06-01
Alingsås kommun - huvudkonto Timvikarier till förskola och skola Alingsås kommun
Som timvikarie arbetar du antingen i förskola, grundskola (årskurs F-9) eller anpassad grundskola (årskurs F-9). Inom förskolan arbetar du som timvikarie i team med övriga pedagoger och tillsammans arbetar ni med barnen i deras utveckling och lärande genom lek och pedagogiska aktiviteter. Ditt och förskolans mål är att skapa en miljö som utmanar, lockar och lägger en grund för lärande hos alla barn. Som person är du ansvarstagande, kommunikativ och duktig på att skapa relationer med barn och deras vårdnadshavare. Som timvikarie inom grundskol...
2024-01-10 2024-03-11
Alingsås kommun - huvudkonto Sommar- och timvikarier till funktionsstöd, personlig assistans och äldreomsorg
Här nedan kan du läsa om de olika yrkesområdena som du har möjlighet att arbeta inom. På vår hemsida kan du även ta del av hur en arbetsdag kan se ut: https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/jobb/timavlonad/ansokan-och-yrkesomraden/ Personlig assistans Här stödjer du vuxna brukare i deras egna hem eller någon annanstans där brukaren befinner sig och oftast arbetar du ensam. Dessa brukare har varierande funktionsnedsättning som gör att deras behov av stöd varierar. Många har ett stort omvårdnadsbehov. LSS Inom LSS-verksamheten arbetar du...
2024-01-09 2024-06-16