Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alingsås kommun - huvudkonto Skolpsykolog
Skolpsykologens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande och att bidra till att skapa förutsättningar för barns och elevers lärande. Du kommer att arbeta på uppdrag av rektor utifrån gällande lagstiftning och ska vara tillgänglig för skolans personal, elever och vårdnadshavare. Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. att innebära: - att medverka till att skapa förutsättningar i undervisningssituationen och skolmiljön för elevernas lärande, utveckling och hälsa, - att utifrån en psykologisk kompetens finnas tillgänglig för ledning, p...
2021-05-12 2021-05-30
Alingsås kommun - huvudkonto Musiklärare åk. 3-6
Vi söker en vikarierande lärare i musik för åk. 3-6. Vi arbetar med höga förväntningar och ett respektfullt bemötande. Tillgänglig lärmiljö och språkförstärkande arbetssätt är just nu prioriterade utvecklingsområden för hela skolan. Arbetsuppgifterna består av planering och genomförande av pedagogisk verksamhet/undervisning samt deltagande i enhetens utvecklingsarbete.
2021-05-11 2021-05-25
Alingsås kommun, Ängabo Förskollärare till Ängabo förskola (vikariat)
I rollen som vikarierande förskollärare arbetar du till stor del med att ta ett pedagogiskt ansvar och utveckla verksamheten så att barnen utmanas och stimuleras till att erövra ny färdigheter, erfarenheter samt kunskaper. I tjänsten ingår att du inom arbetslaget fördelar förekommande uppgifter tillsammans med dina kollegor och utifrån profession upprättar planer för barn med särskilda behov samt ansvarar för att de genomförs. Du och dina kollegor arbetar tillsammans med att utgå från barnens intresse, erfarenheter, behov och åsikter.
2021-05-11 2021-05-25
Alingsås kommun - huvudkonto Slöjdlärare åk 3-6
Vi söker en lärare i textilslöjd för åk. 3-6. Vi arbetar med höga förväntningar och ett respektfullt bemötande. Tillgänglig lärmiljö och språkförstärkande arbetssätt är just nu prioriterade utvecklingsområden för hela skolan. Arbetsuppgifterna består av planering och genomförande av pedagogisk verksamhet/undervisning samt deltagande i enhetens utvecklingsarbete.
2021-05-10 2021-05-24
Alingsås kommun - huvudkonto Nolbyskolan söker lärare till årskurs 4
Du ansvarar för att på ett tydligt sätt planera, genomföra och utvärdera din undervisning, enskilt och tillsammans med kollegor. Du anpassar undervisningen utifrån elevernas individuella behov och genom din ämneskunskap och ditt engagemang skapar du en kreativ och motiverande lärmiljö där elevens lärande är i fokus.
2021-05-10 2021-05-24
Alingsås kommun, Kommunledningskontoret Miljöstrateg med fokus på Miljökommunikation, klimat och energi
I uppdraget ingår att på en strategisk nivå samordna, utveckla och följa upp det kommunövergripande arbetet med ekologisk hållbarhet, det vill säga en rad frågor som i vid bemärkelse rör miljö, klimat och energi. Du är med och övergripande utvecklar kommunens förmåga att styra och leda mot insatser som främjar en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Du bereder ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med underlag i form av utredningar, motionssvar och tjänsteskrivelser. Du är övergripande sakkunnig inom områdena miljö, klimat och ...
2021-05-10 2021-05-31
Alingsås kommun - huvudkonto Sommarvikare till kvarnbacken korttidsboende
Arbetsuppgifter inkluderar daglig omvårdnad, rehabträning och läkemedelshantering. Arbetsplatsen hanterar multisjuka medborgare vilket gör att sjukvård är en central del av arbetet.
2021-05-07 2021-05-21
Alingsås kommun - huvudkonto Förskollärare till Förskolan Nolängen 100% TV
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling och söker ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Då har vi jobbet för dig! Som förskollärare skapar du tillsammans med oss förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet för varje barn att lyckas. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och är närvarande vuxna som fångar upp barnens intressen. Du tar ett pedagogiskt ansvar för att utveckla verksamheten så att barnen utmanas och stimuleras till att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Du bidrar till at...
2021-05-07 2021-05-23
Alingsås kommun - huvudkonto Sollebrunns skola söker legitimerad F-3 lärare!
Vi söker en legitimerad lärare med F-3 behörighet där du tillsammans med två kollegor ansvarar för undervisning i F-1:ans tre grupper. Erfarenhet av att arbeta i åldersblandad form är meriterande. Vi arbetar för att våra elever ska nå framgång i sitt lärande utifrån förvaltningens vision "Lust att Lära". Skola 24, Arena för Lärande, Unikum och G-suite är de digitala plattformar som vi aktivt arbetar med, det är meriterande om du har erfarenhet av dessa. Vi arbetar med höga förväntningar och ett respektfullt bemötande. Trygghet och studiero samt...
2021-05-07 2021-05-21
Alingsås kommun, Planenheten Planarkitekt
Är du en erfaren och kreativ planarkitekt med ett brinnande intresse för stadsutvecklingsfrågor? I så fall är du varmt välkommen till oss! Detaljplanering utgör planenhetens kärnverksamhet och vi arbetar under både samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. I rollen som planarkitekt driver du på egen hand planarbetet framåt och tar fram planhandlingar med varierad komplexitet. Du arbetar till stor del självständigt genom tät dialog tillsammans med andra kompetenser.
2021-05-07 2021-05-30
Alingsås kommun - huvudkonto Nolhagaskolan söker lärare i MA/NO
Är du MA/NO lärare? På Nolhagaskolan finns elever som väntar på just dig. Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad och skapa förutsättningar för framtidens medborgare. Vi behöver förstärka vårt ämneslag inom Matematik och NO-ämnen. Skolan erbjuder ändamålsenliga lokaler och bra förutsättningar för att utveckla och utmana eleverna varje dag. Vi söker dig som är legitimerad lärare i matematik och NO (Naturorienterande ämnen) och som brinner för undervisning och handledning. På Nolhagaskolan undervisar du elever i årskurs 7 till 9. Du är...
2021-05-07 2021-05-21
Alingsås kommun, Alströmergymnasiet Danslärare till Alströmergymnasiet, tidsbegränsad 25 %
Som danslärare hos oss kommer du undervisa i kurser inom det estetiska programmet på gymnasial nivå. Du utvärderar och analyserar genomförd undervisning som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. I tjänsten ingår att samverka och samarbeta med kolleger i arbetslaget samt övrig personal. Du kommer att arbeta självständigt och ta egna initiativ i syfte att bidra till verksamhetens måluppfyllelse. Dessutom kommer du att arbeta aktivt i utvecklingen på estetprogrammet på lokal nivå tillsammans med arbetslaget. Tjänsten är tidsbegränsad och ...
2021-05-06 2021-05-20
Alingsås kommun, Ängabo Vaktmästare till Ängaboskolan
Nu söker vi på Ängaboskolan dig som brinner för service och god arbetsmiljö för både elever och personal. I rollen som vaktmästare hos oss förekommer alla olika typer av vaktmästaruppgifter såsom att se till praktiska frågor runt fastigheterna med lokaler, dörrar, nycklar och larm fungerar samt att teknisk utrustning och övrigt arbetsmaterial finns tillgängligt och i fungerande skick. Arbetsuppgifterna är varierande och innebär även kontakt med förvaltare, inköp och beställningar av olika slag samt posthantering.
2021-05-06 2021-05-21
Alingsås kommun, Nolby Förskollärare
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling och söker ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Då har vi jobbet för dig! Som förskollärare skapar du tillsammans med oss förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet för varje barn att lyckas. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och är närvarande vuxna som fångar upp barnens intressen. Du tar ett pedagogiskt ansvar för att utveckla verksamheten så att barnen utmanas och stimuleras till att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Du bidrar till a...
2021-05-05 2021-05-19
Alingsås kommun, Enhet vuxen Socialsekreterare till enhet vuxna, vikariat
Vi söker två socialsekreterare under en tidsbegränsad period på sex månader. I rollen som vikarierande socialsekreterare kommer du att ta emot ansökningar och anmälningar avseende de områden vi ansvarar för. Du kommer löpande att utreda och följa upp dina ärenden varefter beslut fattas. I tjänsten ingår att ta emot samtal i vår dagansvarstelefon vilken är öppen under kontorstid.
2021-05-05 2021-05-19
Alingsås kommun - huvudkonto Kommunikatör
Som kommunikatör är du en viktig del av vår enhet om sju personer. Alingsås kommun arbetar aktivt med att utveckla kommunikationen mot våra invånare, besökare och näringsliv. En viktig del i det arbetet är att skapa bra, intressant och målgruppsanpassat innehåll till våra olika kanaler, där vi på ett enkelt och proffsigt sätt sprider värdefull information, är tillgängliga och har en nära dialog. Som kommunikatör i Alingsås kommun har du ett omväxlande jobb med olika arbetsuppgifter, det kan till exempel vara att: • Skriva texter ibland med re...
2021-05-05 2021-05-19
Alingsås kommun - huvudkonto Specialpedagog till Bjärke barnomsorg och skola
· Råd och stöd till rektorer och personal utifrån ett individ- , grupp och organisationsperspektiv. · Genomföra observationer, kartläggningar och utredningar. · I samverkan med lärare och vårdnadshavare utforma, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram. · Delta i möten med yttre aktörer. · Handleda personal. · Bidra till barn- och elevhälsans utveckling. · Delta i BHT/EHT och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet. · Arbeta med överlämningsinformation inom och mellan skolformer.
2021-05-04 2021-05-18
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Mätnings- och kartingenjör, steg 2, Alingsås
Som mätnings- och kartingenjör kommer du att arbeta teambaserat i ett nära samarbete med kollegor i förrättningsteam som består av förrättningslantmätare och förrättningsassistenter. För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta självständigt men samtidigt uppskatta att samarbeta med andra både på kontoret och på närliggande kontor. Som mätnings- och kartingenjör hos Lantmäteriet har du goda utvecklingsmöjligheter till att specialisera dig. Du kommer självständigt att ansvara för alla tekniska moment som ingår i ett förrättningsärende ...
2021-05-04 2021-05-25
Alingsås kommun, Vuxenstöd Stödpedagog/behandlingspedagog
I rollen som stödpedagog/behandlingspedagog har du ansvar att stödja de boende och tillsammans med den boende skapa en meningsfull vardag. Du arbetar till stor del med att följa det uppdrag som vi är ålagda att arbeta kring samt följa upp insatserna tillsammans med den boende. Målet är den boendes välbefinnande, integritet och självbestämmande. I tjänsten ingår att ha stödsamtal, upprätta genomförandeplaner, stödja i vardagsbestyr samt att vara närvarande i de boendes vardag. Vi har även ett ansvar att ha uppsökande insatser. I tjänsten ingår ...
2021-05-04 2021-05-20
Alingsås kommun - huvudkonto Förvaltningschef till Kultur- och utbildningsförvaltningen, Alingsås kommun
Alingsås kommun söker förvaltningschef för Kultur- och utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder ett uppdrag där du som förvaltningschef leder verksamheten utifrån de politiska satta målen och utvecklar förvaltningen för framtiden. Du är den naturliga länken mellan Kultur- och utbildningsnämnden och resten av organisationen. Det innebär att du har ett starkt fokus på att kvalitetssäkra, utveckla och samordna förvaltningen, dess verksamheter och processer. Styrning och ledning är en viktig del i ditt arbete och du ingår i kommunens ledningsgrupp oc...
2021-05-04 2021-05-23
Alingsås kommun, Anläggning och fritid Idrottsplatsarbetare
I rollen som idrottsplatsarbetare på avdelningen anläggning och fritid ingår att ansvara för underhåll av våra idrottsanläggningar, företrädesvis Nolhalla ishall. Arbetet består av sedvanliga vaktmästaruppgifter inklusive körning av ismaskin. Vi ser att du är en bra kamrat i arbetslaget samt har förmåga att arbeta självständigt. Du och dina kollegor arbetar för att föreningar och Alingsåsbor får bästa möjliga service i kommunens anläggningar. Kvälls- och helgarbete förekommer.
2021-05-03 2021-05-17
Alingsås kommun - huvudkonto Speciallärare, Östlyckeskolan
Undervisning i SU-grupp och övrig skolans elever, i företrädesvis engelska, svenska och matematik.
2021-04-30 2021-05-14
Alingsås kommun, GIS-enheten Mätningsingenjör
GIS enheten söker nu en mätningsingenjör som kan komplettera arbetsgruppen såväl kompetensmässigt som socialt. Vi söker dig som vill vara med och bidra med korrekt geografiskt underlag för planering, bygglov och fastighetsbildning. Som mätningsingenjör utför du viktiga uppdrag åt interna och externa beställare, framförallt inom bygglovs- och lantmäteriprocesserna. Projekteringsmätningar för internt och externt ändamål. XYZ Inmätning och vidare inläggning i Va-Park samt Primärkartdatabaserna. Uppdatering av gränskvalitet för Nybyggnadskartor g...
2021-04-30 2021-05-17
Alingsås kommun, Kommunledningskontoret Enhetschef överförmyndare i samverkan Alingsås/ Lerum
I rollen som enhetschef ansvarar du för verksamhetens styrning och ledning samt att ta fram styrande dokument. Du arbetar till stor del med att leda och fördela arbetet inom enheten, samtidigt som du är en del av verksamheten som du planerar och deltar i tillsammans med dina medarbetare. I tjänsten ingår budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. Tjänsten innebär att du kommer att arbeta som handläggare 50% där du arbetar med att granska personer med uppdrag som gode man, förvaltare och förmyndare sköter sina åtaganden. Du kommer att föredra ...
2021-04-29 2021-05-13
Alingsås kommun, Vatten- och ledningsnätsenhten VA-ingenjör
I rollen som VA-ingenjör är en av dina viktigaste uppgifter att leda och samordna arbetet med ledningsnätsförnyelse. Det innebär att ta ansvar för hela kedjan från att administrera och uppdatera förnyelseplanen, beställa och projektleda ledningsnätsarbeten till att göra teknisk och ekonomisk uppföljning av utförda arbeten. Du arbetar till stor del med att hantera abonnentärenden gällande VA-ansökningar, fakturafrågor och regressärenden med mera. I tjänsten ingår också att representera VA i kommunens planarbete samt delta i upphandlingar och fra...
2021-04-21 2021-06-16
1 2 >