Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alingsås kommun, Myndighetsavdelningen Socialsekreterare till myndighetsavdelningen LSS
På enheten LSS är vi nio handläggare, en metodhandledare och en enhetschef. Enheten är organiserad i ansvarsområden med inriktning mot barn, vuxna och personlig assistans. Denna uppdelning är inte statisk utan kan komma att förändras över tid. I det dagliga arbetet finns tillgång till metodstöd av metodhandledare och det omfattande juridiska dokumentationsstödet som finns på JP Infonet. Arbetsgruppen har även regelbunden processhandledning. Arbetet med myndighetsutövning inom LSS innebär att du vid begäran om insats utreder, bedömer och fattar...
2021-10-15 2021-10-29
Alingsås kommun - huvudkonto Timvikarier till Socialförvaltningen Boendeenheten
Det socialpsykiatriska boendet är ett gruppboende med tillhörande lägenheter. Som timvikarie hos oss stödjer du våra klienter i deras vardag så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån deras förutsättningar. Stödboendet vänder sig till personer som av olika anledningar befinner sig i en utsatt livsposition, det är inte ovanligt att det finns en beroendeproblematik. Delar av boendet drivs som ett kollektiv där i dagsläget fem lägenheter är kopplade, här är behovet av personal dygnet runt större. Även här innebär arbetet att ...
2021-10-15 2021-11-05
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund Chef till avdelningen för förebyggande och utbildning, Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Som chef för avdelningen för förebyggande och utbildning har du det yttersta ansvaret för förbundets förebyggande- och utbildningsverksamhet. Du ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal inom din avdelning och du driver och utvecklar verksamheten utifrån givna ramar och mål. Genom involvering, planering, tydlig ledning och styrning skapar du förutsättningar för måluppfyllelse med ett kvalitativt och rättssäkert resultat. Du har fem medarbetare - en tillsynsförrättare/brandingenjör, tre tillsynsförrättare och en brandskyddskontrollant i din...
2021-10-15 2021-11-05
Alingsås kommun, Gatuenheten Projektplanerare med fokus på genomförande
Som projektplanerare på Gatuenheten arbetar du i hela kedjan från projektering till planering och genomförande för investeringsprojekt som görs i egen regi. Du har det sammanhållande ansvaret för att ta emot beställningar av investeringsprojekt från de beställande verksamheterna. Du har ett sammankallande ansvar för planeringsmöten på enheten. Din roll blir mycket viktig utifrån att få till ett bra flöde i beställningar samt att ge förutsättningar för ett lyckat projektgenomförande. I ditt arbete stöttar du enhetschef, två arbetsledare och e...
2021-10-15 2021-11-14
Alingsås kommun - huvudkonto Timvikarier till Nolhaga Parkbad
Nolhaga parkbad är organiserat i fyra olika ansvarsområden: Simundervisning och vattenträning, reception och information; Relax, konferens och event samt lokalvård med rutiner och arbetsmetoder. Nu söker vi timvikarier till Nolhaga Parkbad som kan hoppa in och ha olika typer av vattenpass så som grundvattenträning och våtvästträning för olika åldrar. Vi söker dig som har fullständig gymnasieutbildning samt vana av att bedriva olika typer av vattenpass eller andra likvärdiga träningspass. Meriterande om du haft liknande uppdrag sedan tidigare.
2021-10-14 2021-10-29
Alingsås kommun, Hemsjö hemtjänst och Nattpatrullen Undersköterska inom hemtjänsten
I vår verksamhet på Tuve hemtjänst arbetar vi utifrån ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som brukaren har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån det individuella behovet. I ditt uppdrag kommer du att arbeta självständigt men samarbeta med dina kollegor för att nå verksamhetens mål och du kommer att arbeta utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och delegerade uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov brukaren har. Du kommer i huvud...
2021-10-14 2021-10-28
Alingsås kommun, Centrum 7-9 Lärare till Särskild Undervisningsgrupp på Gustav Adolfsskolan
På Gustav Adolfsskolan jobbar vi med att kontinuerligt utveckla verksamheten, du och dina kollegor arbetar tillsammans med att utveckla en trygg och utvecklande lärmiljö genom ett strukturerat systematiskt kvalitetsarbete där eleven är i fokus. Vi söker nu dig som vill arbeta med att leda och organisera lärandet utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv på skolan. Du kommer att arbeta med att både undervisa samt att vara mentor för våra elever i SU-grupp. Tillsammans med dina kollegor är du aktivt med och bidrar till utvecklingen av verksamh...
2021-10-14 2021-10-28
Alingsås kommun, Hagagården Undersköterska till Hagagården
Tycker du om att arbeta självständigt men i samarbete med dina kollegor? Det är bra, för vi söker en person med god samarbetsförmåga och som samtidigt kan ta egna initiativ. Eftersom du är flexibel och ansvarstagande så hanterar du arbetsdagar som innebär allt från omvårdnad, ge mediciner, promenader, beställa varor, städa, sitta ner och prata, hålla i aktiviteter, dokumentation och annat som kan förekomma i arbete med människor. Vi hänger med i utvecklingen och är en av de ledande kommunerna inom digitalisering, därför behöver du känna dig t...
2021-10-13 2021-10-27
Alingsås kommun, Äldreboende TV 100% Undersköterska till demensboende
Förekommande omvårdnadsarbete, dokumentation, medicindelegering via OTP digital signering, arbeta efter brukarens genomförandeplaner, BPSD, kontaktmannaskap, ombudsroller mm.
2021-10-13 2021-11-07
Alingsås kommun, Nolby Nolbyskolan söker musiklärare
Du undervisar elever i årskurs 2-6 i ämnet musik.
2021-10-11 2021-10-25
Alingsås kommun - huvudkonto Undersköterska till Tuve hemtjänst
I vår verksamhet på Tuve hemtjänst arbetar vi utifrån ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som brukaren har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån det individuella behovet. I ditt uppdrag kommer du att arbeta självständigt men samarbeta med dina kollegor för att nå verksamhetens mål och du kommer att arbeta utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och delegerade uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov brukaren har. Du kommer i huvud...
2021-10-11 2021-10-25
Alingsås kommun, Tuve hemtjänst Undersköterska till Stampen/Ängabo hemtjänst
I vår verksamhet på Tuve hemtjänst arbetar vi utifrån ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som brukaren har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån det individuella behovet. I ditt uppdrag kommer du att arbeta självständigt men samarbeta med dina kollegor för att nå verksamhetens mål och du kommer att arbeta utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och delegerade uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov brukaren har. Du kommer i huvu...
2021-10-11 2021-10-25
Alingsås kommun, Centrum 7-9 Nolhagaskolan söker lärare i svenska och engelska
Vi söker dig som kan undervisa elever i svenska och engelska. Du är kanske nybliven pensionär med mer att ge eller student på gång att bli klar. Du ska brinna lite extra för att möta elever i behov av stöd. Du ska genom undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Din undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.
2021-10-10 2021-10-24
Alingsås kommun, Ängabo Lärare i fritidshem till Ängaboskolan
I rollen som lärare i fritidshem arbetar du utifrån aktuella styrdokument och ansvarar för planering, genomförande och dokumentation tillsammans med kollegor. Tillsammans med dina kollegor utvecklar ni den pedagogiska verksamheten. I uppdraget ingår även att vara en aktiv del i rastverksamhet, det vi även brukar kalla skolgårdens lärande. Det ingår även att stödja elevernas kunskapsutveckling under delar av skoldagen.
2021-10-06 2021-10-20
Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Rektor till Kullingsbergsskolan
Du leder med ett tydligt, aktivt och närvarande ledarskap och som rektor ansvarar du för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom din verksamhet. Förutom att du ingår i ett rektorsteam, är du en del av förvaltningens skolledargrupp där du i olika konstellationer får tillfällen till erfarenhetsutbyte och samarbete och där du förväntas dela med dig av dina kunskaper och perspektiv. Vi vill ta tillvara på din kreativitet och ge dig möjlighet att påverka din vardag som ledare. I barn- och ungdomsförvaltningen pågår utvecklingsarbete för ...
2021-10-05 2021-10-18
Alingsås kommun, Kansli, juridik och upphandling Överförmyndarhandläggare
I rollen som överförmyndarhandläggare arbetar du till stor del med att utreda och besluta i godmans-, förvaltarskaps- och förmynderskapsärenden enligt gällande lagstiftning. I tjänsten ingår att handlägga ansökningar, rekrytera och utbilda ställföreträdare, upprätta yttranden och granska redovisningshandlingar. Du och dina kollegor arbetar tillsammans med att ha kontakt med ställföreträdare och huvudmän samt de kontakter som behövs med myndigheter och enskilda. Arbetet innebär mycket skriftväxling och telefonsamtal men även personliga möten o...
2021-10-05 2021-10-19
Alingsås kommun, Kommunikationsenheten Kommunikatör
Som kommunikatör är du en viktig del av vår enhet om sju personer. Alingsås kommun arbetar aktivt med att utveckla kommunikationen mot våra invånare, besökare och näringsliv. En viktig del i det arbetet är att skapa bra, intressant och målgruppsanpassat innehåll till våra olika kanaler, där vi på ett enkelt och proffsigt sätt sprider värdefull information, är tillgängliga och har en nära dialog. Som kommunikatör i Alingsås kommun har du ett omväxlande jobb med olika arbetsuppgifter, det kan till exempel vara att: • Skriva texter - ibland med r...
2021-10-04 2021-10-31
Alingsås kommun, Hälsoskyddsenheten Miljöskyddsinspektör
De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer vara att handlägga tillstånd och göra tillsyn på enskilda avlopp utifrån miljöbalken. Du arbetar till stor del självständigt men har kollegorna i teamet som bollplank och vid behov genomförs platsbesöken tillsammans med kollega. Teamet genomför regelbundet samsynsmöten för att hantera ärenden med komplexa bedömningar och en gång i månaden gör teamet uppföljning av handläggningsläget tillsammans med enhetschefen. Vi jobbar både på distans och på kontoret utifrån en individuell bedömning.
2021-10-01 2021-10-22
Alingsås kommun, HR-avdelningen Lön- och bemanningschef
Vi söker dig som vill vara en del av HR-avdelningens pågående utvecklingsprocess. Vi erbjuder dig ett uppdrag som chef för Alingsås kommuns lön- och bemanningsenhet och en drivande roll i vårt arbete med digitalisering. Som chef för lön- och bemanningsenheten har du fullt personal-, ekonomi och verksamhetsansvar. Du drivs av att utveckla ditt ansvarsområde och i din roll som chef är du lyhörd och tydlig. Du är intresserad av att ha en aktiv och regelbunden kontakt med våra olika förvaltningar, för att medverka till att utveckla lön- och bemann...
2021-10-01 2021-10-24
Alingsås kommun - huvudkonto Alingsås kommun söker timvikarier till vård och omsorg
Vi söker timvikarier till LSS och äldreomsorg. I arbetet som personlig assistent och stödassistent arbetar du med personer som har psykiska, fysiska och intellektuella funktionsvariationer. Du skapar förutsättningar för att varje individ ska få vara huvudpersonen i sitt eget liv och arbetsuppgifterna varierar efter personens behov och önskemål. Du kommer bland annat hjälpa till med matlagning, hygien, städning och medicin. Som personlig assistent arbetar du för en person och som stödassistent arbetar du på ett gemensamt boende. Arbetet inom ...
2021-08-20 2022-01-30
Alingsås kommun - huvudkonto Timvikarier till barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun
Inom förskola arbetar du som timvikarie i team med övriga pedagoger och tillsammans arbetar ni med barnen i deras utveckling, i deras lärande och detta sker genom lek och pedagogiska aktiviteter. Ditt och förskolans mål är att skapa en miljö och aktiviteter som utmanar, lockar och lägger en grund för lärande hos alla barn. Som person är du ansvarstagande, kommunikativ och duktig på att skapa relationer med barn och deras föräldrar. Som timvikarie inom grundskolan kan du arbeta med barn från förskoleklass upp till årskurs 9. Arbetet innebär at...
2021-07-23 2021-12-12