Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ale kommun, Enhet gata och park Gata-Parkarbetare
Dina arbetsuppgifter består av att tillsammans med de övriga medarbetarna sköta kommunens gator och grönområden samt utföra mindre anläggningsarbeten. Arbetet innebär också användning av traktorer, gräsklippare, motorsåg, röjsåg med mera.
2021-07-27 2021-08-29
Ale kommun, Bohusskolan Fritidspedagog, Bohusskolan
En del av denna tjänst kommer att vara fokuserad kring rastaktiviteter och "rörelse på schemat" för år 1-6. Eventuellt kommer det även att ingå en del undervisning i tjänsten. På Bohusskolan finns fyra integrerade fritidshemsavdelningar där du i huvudsak skall vara kopplad till en av dem. Arbetet innebär att tillsammans med kollegor driva pedagogisk utveckling för eleverna. Du ska planera och genomföra aktiviteter på fritids i enlighet med våra styrdokument i samarbete med dina kollegor i arbetslaget. Fritidshemmet har ett nära samarbete med s...
2021-07-22 2021-08-16
Ale kommun, sektor utbildning Administrativ chef till sektor utbildning
Som administrativ chef inom sektor utbildning leder du arbetet med centrala administrativa processer och utgör en viktig stödfunktion. Administrativa avdelningen på sektor utbildning arbetar med generella kommunala administrativa processer samt de centrala administrativa processer som stödjer verksamheterna inom utbildningsområdet. Målsättningen är att verksamheten ska bedrivas med bästa möjliga effekt och fullt ut utnyttja möjligheterna för administrativa processer att stödja verksamhetens uppdrag. Som administrativ chef har du ekonomi-, ...
2021-07-22 2021-08-15
Ale kommun, Enhet lokalvård Lokalvårdare
Vi ser att du har flerårig erfarenhet av att arbeta med liknande arbetsuppgifter samt en god känsla för serviceyrket. Arbetet är förlagt på dagtid och vi rör oss således mitt i de olika verksamheterna när de är igång. Daglig dialog med kunder, kollegor från andra verksamheter, elever och brukare är en stor del av arbetsdagen. Därav söker vi dig som är social, flexibel och bär på en stor yrkesstolthet Då arbetet till stor del sker i grupp är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och bidrar till en härlig teamkänsla. Du är van att plane...
2021-07-20 2021-08-03
Ale kommun Skolbibliotekarie till Ale kommun, vikariat ht 2021
Skolbibliotekarierna arbetar tillsammans med utvecklingsteamet för att ge olika former av stöd till skolor och förskolors arbete mot målen. Skolbibliotekarierna har som uppgift att stödja och driva utvecklingen av skolornas biblioteksverksamhet mot att spela en viktig roll för elevernas måluppfyllelse. Arbetet bedrivs i samverkan med skolledning och pedagoger kring elevernas lärande och att stärka elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld. Skolbibliotekarierna ska också stärka elevernas digitala kompetens med fokus på in...
2021-07-19 2021-08-13
Ale kommun, Verksamhet kost Kock till Nygårdens förskola, allmän visstidsanställning
Nygårdens förskola är en mindre förskola med ett mottagningskök. Arbetet innebär att tillaga frukost, mellanmål och sallad samt servera lunch med ett serviceinriktat bemötande. Beställningar, planering, diskning, rengöring, egenkontroll med mera ingår i det dagliga arbetet. Arbetet är förlagt till dagtid på vardagar.
2021-07-16 2021-08-22
Ale kommun, Bohus förskola Förskollärare till Ale kommun
Vi söker nu utbildade förskollärare till Storgårdens förskola i Nödinge och Byvägens förskola i Bohus. Vi vill att du som söker är engagerad, intresserad och vill vara med och skapa en god utbildning för alla Ales barn! I Ale ingår alla pedagoger i kollegiala lärande gemenskaper. I dessa forum kvalitetsutvecklar vi våra förskolor för Ales barn. I vårt kommunövergripande forum "Mötesplats Förskola" möts kollegor från hela kommunen och lär tillsammans utifrån aktuell forskning. Vi vill att du är med och bidrar med dina tankar, kunskaper och ...
2021-07-12 2021-08-12
Ale kommun, Ale gymnasium Lärare i svenska och SO-ämne, Ale gymnasiums introduktionsprogram
Utöver undervisning i svenska och ett eller flera samhällsorienterande ämnen kommer du vara mentor för upp till 10 elever samt ha skolutvecklande uppdrag. Värdegrund, välmående, motivation, självledarskap, mental träning, studieteknik och strategier för att nå sina mål är en del av vad som ingår i Ale gymnasiums PUVA, personlig utveckling och värdegrundsarbete, vilket du också kommer att arbeta med i ditt pedagogiska uppdrag. Att ge eleverna kunskaper om goda förutsättningar för lärande bidrar till elevernas måluppfyllelse Du har förmåga att ...
2021-07-12 2021-08-15
Ale kommun, HR-avdelningen Lönechef med ansvar för lönebildning och förhandling Ale Kommun
Vill du leda och utveckla vår löneenhet som lönechef på HR-avdelningen? Kommunen är i ett expansionsskede som kräver kalibrering av processer och rutiner. Tjänsten är nyinrättad i Ale kommun och tillsammans med dig ser vi fram emot att vidareutveckla rollen. Som lönechef kommer du att ha en central och strategisk roll med ansvar för lönenheten, lönebildning och förhandling i kommunen. Du leder arbetet med att säkerställa en samlad inriktning vad gäller löneöversyn, tillämpning av lagar och avtal, regler, systemförvaltning, pensioner och verks...
2021-07-09 2021-08-10
Ale kommun, Funktionsstöd Enhetschef till verksamhetsområde funktionsstöd
Verksamhetsområde funktionsstöd söker en enhetschef. Du kommer att ingå i en ledningsgrupp med åtta andra enhetschefer, kvalité-och utvecklingsenhet samt en verksamhetschef. Till en början handlar tjänsten om att vikariera för en kollega inom LSS boendeområdet och efter cirka ett år övergår tjänsten till ett annat uppdrag då verksamheten expanderar med nya LSS boenden. Du blir en del av en ledningsgrupp som driver såväl strategiskt arbete inom funktionsstödsområdet och samarbetar för helheten. Arbetet ska drivas med ett salutogent förhållningss...
2021-07-05 2021-08-15
Ale kommun Kommunsekreterare till Ale kommun
Som kommunsekreterare arbetar du först och främst med nämndsprocessen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och du sätter standarden för nämndsprocesserna i övrigt. Du har ansvar att säkra att den politiska gången följs i enlighet med kommunallagen och andra för verksamheten gällande styrdokument. Det innebär bland annat att utveckla processer, samordna kallelser och protokoll och stödja övriga nämndsekreterare i nämnda frågor. Därutöver stödjer du de förtroendevalda, i första hand kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges presidium, i utföra...
2021-07-05 2021-08-01
Ale kommun, Enhet infrastruktur Projektledare till infrastrukturenheten
Vill du vara med och bygga Ale kommun? Vi är i en spännande tid med mycket ny- och ombyggnation. Vi är en liten organisation med nära samarbete mellan medarbetare och invånare. Du kommer att arbeta nära entreprenader, utbyggnader och asfaltsbeläggningar och ansvara för projektering, upphandling och genomförande av investeringsprojekt. Vad kan vi erbjuda dig? Vi är en liten tajt organisation där vi hjälps åt. Vi ger utrymme för flexibilitet och personlig utveckling inom organisationen. Vi ger dig möjlighet att vara med på en spännande resa ...
2021-07-02 2021-08-15
Ale kommun, Kulturenheten Bibliotekarie, vikariat
I Surte har du huvudansvar för närbibliotekets vuxenverksamhet (medieplanering, arrangemang och aktiviteter) och samarbetar i allt praktiskt med din kollega med ansvar för barn och unga. På huvudbiblioteket har du utöver informationspass ansvar för inköp av mångspråkslitteratur. Du deltar övergripande i bibliotekens vuxengrupp med gemensam planering och genomförande av arrangemang och aktiviteter.
2021-07-01 2021-08-16
Ale kommun, Kommunikationsenheten Kommunikatör med inriktning rörlig media
Du får arbeta med de flesta förekommande kommunikationsuppgifter och behöver därför vara en van och tydlig kommunikatör med ett gott öga för kommunikation som ger resultat. Du kommer att ansvara för kommunens filmade produktioner och vara ett stöd för verksamheterna i deras utveckling och kompetens inom rörligt media som kommunikationsredskap. Du kan tänka film och förstår dess roll i dagens digitala informationsflöde. Men du vet också när film inte är rätt i kanalmixen, alltså behöver du ha en bra grundförståelse för kommunikationens roll och...
2021-06-24 2021-08-01
Ale kommun Samhällsbyggnadschef
Som sektorchef är du ytterst ansvarig inför nämnd och för verksamhetens genomförande, samt utveckling, ekonomi och arbetsgivaransvar. Du kommer vara en del av kommunchefens ledningsgrupp med ansvar för att förverkliga intentionerna i de strategiska målen samt att utveckla Ett Ale och En arbetsgivare med intressenter i form av invånare, näringsliv och besökare i fokus. Ale kommun strävar efter att i en ny struktur införliva tillitsbaserad ledning och styrning där förtroendevalda och medarbetare i dialog med intressenter utvecklar verksamheten....
2021-06-14 2021-08-01
Ale kommun, Kulturenheten Kultursamordnare
Drivs du av en vilja att förmedla och skapa kulturupplevelser? Vill du vara med och utveckla ett engagerat föreningsliv? Då är du kanske vår nya kultursamordnare. Ditt uppdrag som kultursamordnare innebär att självständigt samordna, producera och genomföra kultur- och fritidsförvaltningens kulturuppdrag i nära samarbete med kollegorna på kulturenheten, andra enheter, föreningar samt det fria kulturlivet. Arbetet är omväxlande med kreativa, administrativa och praktiska delar, i både ett strategiskt och operativt perspektiv. Du kommer att handläg...
2021-06-11 2021-08-01