Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ale kommun, IFO Socialsekreterare för boende
Du kommer att utreda ansökan om bostad från enskild, bedöma om ansökan om boende ska beviljas och i så fall vilken form av boende. Du kommer även att handlägga ärenden som rör bostad till personer anvisade till kommunen och som har rätt till bostad enligt bosättningslagen. Socialsekreterare för boende ansvarar för samverkan med olika fastighetsägare och hyresvärdar med syfte att erhålla bostadslösningar utifrån IFO:s bostadssociala behov. Socialsekreterarens uppdrag är omväxlande, intressant och ställer utmanande krav på att förena socialtjänst...
2021-02-25 2021-03-15
Ale kommun, Kom vux Yrkeslärare - bygg/träarbetare
Tjänsten är placerad inom Komvux/IM och att arbeta hos oss innebär att du får ett stort förtroende och ett utvecklande arbete. Du kommer att få arbeta operativt, med utveckling och strategiskt, samt vara en viktig part i uppbyggnaden av yrkesutgångar för eleverna på IM. Du kommer att ansvara för Komvux husbyggnadsutbildning mot IM och InVux. Tjänstens huvuduppdrag är att utveckla, planera och starta upp utbildning till husbyggnad enligt Skolverkets yrkespaket. Till din hjälp har du Komvux och IM:s organisationer. Utbildningen kommer att vara ...
2021-02-22 2021-03-03
Ale kommun, Änggatan Stödassistent
Arbetet styrs utifrån de individuella genomförandeplanerna. Vi lägger stor vikt vid att brukarna är delaktiga och har inflytande. Stöd ges på ett sådant sätt att den stärker den enskildes tilltro till sin egen förmåga. Arbetet planeras, dokumenteras och följs noggrant upp. Dokumentation sker i verksamhetssystemet Treserva. Som stödassistent kommer du att ingå i ett sammanhang där det ställs höga krav på samarbetsförmåga och ansvarstagande.
2021-02-17 2021-03-03
Ale kommun, Ale gymnasium Elevcoach
Som elevcoach har du en mycket central roll i arbetet på skolan. Du arbetar nära eleverna i de olika delarna i huset. Du har ett nära samarbete med pedagoger, mentorer samt övrig personal ur EHT. I arbetsuppgifterna ingår bland annat: - Att arbeta med skola24 samt följa upp närvaro och frånvaro. - Att skapa kontakt med vårdnadshavare, återkoppla samt samverka tillsammans med dem runt eleven. - Att finnas med vid frukost samt lunch tillsammans med elever och övrig personal. - Att bygga relationer samt tillit är av särskilt stor vikt i arbetet ...
2021-02-16 2021-03-02
Ale kommun, Bohusskolan Lärare i bild åk 6-9
På Bohusskolan arbetar vi i arbetslag utifrån varje skolår samtidigt som vi också ger möjlighet till planering och utveckling inom ämneslaget. Vi arbetar mål- och resultatinriktat med tydligt fokus på uppdraget. Som lärare i bild undervisar du tillsammans med dina kollegor i årskurserna 6-9. Förutom undervisning i dina ämnen i årskurs 6-9 bidrar du därmed till arbetet i laget och till att utveckla ämnesövergripande arbetssätt. I årskurs 7-9 bedrivs undervisningen i bild i halvklass. Som lärare bedriver du en modern och kreativ undervisning och...
2021-02-16 2021-03-14
Ale kommun, sektor samhällsbyggnad Verksamhetsutvecklare
Tjänsten är placerad inom sektor samhällsbyggnad och som verksamhetsutvecklare inom sektorn kommer du att utgöra ett stöd till chef inom Stöd- och utvecklingsstab men också gentemot övriga verksamheter. Det innebär bland annat att du ska stödja och samordna sektorns planerings- och uppföljningsarbete, driva utvecklingsprojekt inom flera områden. Du kommer också att föredra ärenden i nämnd och vara sektorns representant i sektorövergripande frågor. Visst administrativt arbete ingår. Exempel på arbetsuppgifter som kan komma att omfattas i tjäns...
2021-02-15 2021-03-02
Ale kommun, Kom vux Yrkeslärare - barn och fritid
Att arbeta hos oss innebär att du får ett stort förtroende och ett utvecklande arbete. Du kommer att få arbeta operativt, med utveckling och strategiskt, samt vara en viktig part i uppbyggnaden av yrkesutgångar för eleverna på IM. Du kommer att ansvara för Komvux barnskötarutbildning mot förskolan och IM. Tjänsten innehåller primärt två huvuduppdrag som är att utveckla, planera och starta upp utbildning: - riktad mot verksamheten i förskolan där samverkan och anpassning till deras behov är prioriterat. Framskaffande av APL-platser görs även ...
2021-02-12 2021-02-28
Ale kommun, IFO Socialsekreterare, utökning viss tid
Mottaget hanterar mycket varierande ärenden under en dag, vilket är stimulerande och en utmaning. Den här tjänsten kommer att vara inriktad mot försörjningsstöd och ansökan om ekonomiskt bistånd. Du kommer att ta emot ansökan och göra nybesöksutredningen för att lämna vidare ärendet till försörjningsstödsenheten, om det finns behov av fortsatt ekonomiskt bistånd över tid. Du ger information, tar emot ansökan, deltar i samverkansmöten både internt och externt, osv. Medarbetare på mottagningsenheten har ett oförutsägbart arbete då vi blir de förs...
2021-02-12 2021-03-04
Ale kommun, IFO Socialsekreterare, långtidsvikariat
Du kommer som socialsekreterare att få mycket varierande ärenden att hantera under en dag, vilket är stimulerande och en utmaning. Du ger information och har en konsultativ roll, tar emot ansökan och anmälan, deltar i samverkansmöten, osv. Oförutsägbarheten, att inte veta vad som ska hända under dagen, är det som kan beskrivas som tjusningen med arbetet. Variationen i arbetsuppgifter såsom akut omhändertagande av barn, möta våld i nära relation, skriva yttranden, ha samtal med person som vill ha stöd och hjälp, hantera ansökan om akut nödbistån...
2021-02-12 2021-03-04
Ale kommun, Bemanningsplanering ATO Timvikarier inom vård och omsorg
VAD INNEBÄR DET ATT ARBETA SOM TIMVIKARIE? De tjänster vi kan erbjuda dig är arbete inom fyra olika områden på kommunen; - Äldreomsorg - Hemtjänst - Stödassistent inom funktionsstöd - Personlig assistans Vi arbetar med människor som av olika skäl behöver stöd i sin vardag, bland annat vid matsituationer, personlig hygien, inköp samt planera och följa med på aktiviteter. I arbetet ingår även dokumentation och att utföra insatser utifrån delegation från sjuksköterska, till exempel att ge mediciner. Att arbeta inom vård och omsorg är att göra...
2021-02-05 2021-04-30
Ale kommun, Nordgärdets förskola Förskollärare
Förskollärartjänsten som du söker är placerad på Nordgärdets förskolas yngregrupp. Nordgärdets förskola ligger i södra delen av Ale kommun. Vi har många olika kulturer bland våra barn som berikar vår förskola och vårt arbetssätt. Ett aktivt och medvetet sätt att arbeta med språk finns sedan flera år på förskolan. Vi som pedagoger utgår från barnen och deras intressen och behov när vi planerar utbildningen. Vi ser lärandet som en pågående process och det finns med i samspel, miljö, dialog och kommunikation, Vi använder ett förhållningssätt...
2021-02-05 2021-02-28
Ale kommun, Glasblåsarens förskola Förskollärare
Förskollärartjänsten som du söker är placerad på Glasblåsarens förskolas yngregrupp. Glasblåsarens förskola ligger i södra delen av Ale kommun. Vi som pedagoger utgår från barnen och deras intressen och behov när vi planerar utbildningen. Vi ser lärandet som en pågående process och det finns med i samspel, miljö, dialog och kommunikation, Vi använder ett förhållningssätt och arbetssätt där vi ser till att; - lyssna och observera för att verkligen kunna utgå från barnen, lyhördhet är viktigt! - ge barnen inflytande och delaktighet. - var...
2021-02-05 2021-02-28
Ale kommun, Hemsjukvården Sjuksköterska, hemsjukvården
Upparbetad god samverkan med primärvården, en arbetsplats i framkant av välfärdsteknologin, arbete bara var fjärde helg och sex kvällar på åtta veckor väntar dig som sjuksköterska i Ale kommun. Vi arbetar i interprofessionella team kring patienterna med fokus på att det ska vara lätt att leva för alla Alebor. De ska kunna bo kvar hemma i trygghet, oavsett om behovet av avancerad sjukvård är stort. Som sjuksköterska i hemsjukvården är du övergripande ansvarig för att leda det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget. Uppdragen utförs som hembesök...
2021-01-21 2021-02-28
Ale kommun, Hemsjukvården Sjuksköterska, natt, hemsjukvården
Som sjuksköterska på natten förväntas du kunna arbeta flexibelt där några besök är bokade, men framförallt ingår att kunna åka på mer akuta besök, såsom att ge smärtstillande till våra palliativa patienter, besöka akut försämrade patienter och kunna vara ett gott stöd till våra undersköterskor och omvårdnadspersonal. KABIVEN och andra dropp i CVK eller Port A Cat är ofta förekommande, liksom välling i PEG och dialys beh.
2021-01-19 2021-02-28