Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ale kommun, Enhet vatten och avlopp Driftingenjör
2023-01-27 2023-02-20
Ale kommun, Familjehems- och familjerättsenheten 1:e socialsekreterare till familjehems- och familjerättsenheten
Din roll som 1:e socialsekreterare är att arbetsleda två av enhetens grupper, bestående av fyra barnsekreterare respektive fyra familjehemssekreterare, i deras dagliga arbete med myndighetsutövning gällande placerade barn och ungdomar samt rekrytering, utredning, utbildning och handledning av uppdragstagare. Du har en samordnande roll där vår utgångspunkt är barnets bästa och ett salutogent förhållningssätt gentemot våra klienter/uppdragstagare samt gentemot varandra. Som 1:e socialsekreterare har du även en arbetsledarroll för kommunens Skolfa...
2023-01-26 2023-02-01
Ale kommun, Särskola Elevassistent till grundsärskolan
Vi söker dig med ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer. Som elevassistent inom grundsärskolan arbetar du, under skoltid och fritidstid, utifrån varje elevs individuella utveckling och förutsättningar. Eleverna har ett stort omvårdnadsbehov och behöver stöd i olika situationer under hela den samlade skoldagen. Du genomför och utvecklar elevernas undervisning tillsammans med arbetslaget och du ansvarar tillsammans med kollegor för planeringen och arbetet på fritidshemmet. Arbetet är fysiskt ansträngande och innehå...
2023-01-24 2023-02-17
Ale kommun, kommunledningsförvaltningen Projektledare (IT)
Du ska hjälpa oss att ta nästa kliv i vår digitaliseringsresa som skapar värde för våra kunder/intressenter/brukare/elever. I din roll kommer du att behovsinventera, hålla workshops i effekthemtagning och nyttoanalys, projektleda förstudier och genomförandeprojekt, du kommer också att arbeta med att kartlägga digitala processer och föreslå förbättringar av dem för att skapa större nytta för användarna. I din roll skapar du nätverk över hela kommunen där kommunens IT-enhet som ligger organiserad hos en annan nämnd är en naturlig samarbetspart. V...
2023-01-23 2023-02-26
Ale kommun, Barn och unga Socialsekreterare till barn- och ungdomsenheten
Som socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten i Ale kartlägger du barn och ungas behov och föreslår insatser som ett led i förändringsarbetet med familjerna. Du har ett uppföljningsansvar för beviljade insatser. I uppdraget ingår det även att ta emot ansökningar och anmälning...
2023-01-20 2023-02-05
Ale kommun, Hemtjänsten Undersköterska till Ale hemtjänst
Som undersköterska i hemtjänsten utför du omvårdnads- och serviceinsatser enligt socialtjänstlagen. Du stödjer och motiverar den enskilde i det vardagliga livet genom ett lyhört, flexibelt och professionellt förhållningssätt med den enskildes självbestämmande i fokus. Du kommer att arbeta med uppdrag som fast omsorgskontakt så att den enskilde och anhöriga känner sig trygga i de hemtjänstinsatser vi utför genom det förtroende du skapar er emellan. I ditt arbete ingår dokumentation enligt socialtjänstlagen i dokumentationssystem Treserva, bla...
2023-01-20 2023-02-05
Ale kommun, Biståndsenheten Socialsekreterare SoL till biståndsenheten, vikariat
Vi söker nu dig som vill arbeta på en arbetsplats med en spännande målgruppsinriktning med stort fokus på kvalitet och utveckling. Som socialsekreterare handlägger du ansökningar om bistånd samt begäran om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) främst kring insatser kopplade till målgruppen +65 år. Som socialsekreterare arbetar du utifrån aktuell lagstiftning med att informera, utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser. I din roll som socialsekreterare kommer du att möta personer med psykisk/neuropsykiatrisk/fysisk och intellektuell...
2023-01-19 2023-01-31
Ale kommun, Ekonomiavdelningen Controller till ekonomiavdelningen
Vi söker nu en controller till socialtjänsten inom ekonomiavdelningen. Controllerarbetet innebär täta kontakter med både politiker och tjänstepersoner och ger nära inblick i kommunens olika verksamheter. Arbetet bedrivs både enskilt och i grupp och passar dig som har vana både a...
2023-01-19 2023-02-06
Ale kommun, Klockareängens äbo Är du vår nya undersköterska eller vårdbiträde i Skepplanda?
Tillsammans med dina kollegor är du en nyckelperson i nätverket kring omsorgstagaren. Vi erbjuder dig ett meningsfullt, lärorikt och omväxlande arbete i en spännande miljö. Att arbeta inom vård och omsorg är att göra skillnad i vardagen för de personer som är i behov av just ditt stöd och din hjälp. På vårt boende utför du omvårdnads- och serviceinsatser enligt socialtjänstlagen. Du stödjer och motiverar den enskilde i det vardagliga livet genom ett lyhört, flexibelt och professionellt förhållningssätt med den enskildes självbestämmande i foku...
2023-01-19 2023-02-05
Ale kommun, Björklidens äbo Vi söker undersköterska eller vårdbiträde till Björkliden
Hos oss arbetar du och dina kollegor med att stödja de äldre så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Du har en helhetssyn på människan och förstår hur du genom ditt bemötande skapar trygghet i en osäker tid, där du blir en viktig person för våra äldre. Dina arbetsuppgifter innebär att vara ett stöd till de äldre, så att de kan leva sitt liv så som de önskar. Du är lyhörd för deras önskemål. Arbetsdagens innehåll ser olika ut. Ditt arbete utgår från den äldre och tillsammans med den person du stöttar planerar ni dagen. I ditt a...
2023-01-19 2023-02-26
Ale kommun, Hemtjänsten Nu söker vi undersköterska eller vårdbiträde till Ale hemtjänst, vikariat
Tillsammans med dina kollegor är du en nyckelperson i nätverket kring omsorgstagaren. Vi erbjuder dig ett meningsfullt, lärorikt och omväxlande arbete. Att arbeta inom vård och omsorg är att göra skillnad i vardagen för de personer som är i behov av just ditt stöd och din hjälp. I hemtjänsten utför du omvårdnads- och serviceinsatser enligt socialtjänstlagen. Du stödjer och motiverar den enskilde i det vardagliga livet genom ett lyhört, flexibelt och professionellt förhållningssätt med den enskildes självbestämmande i fokus. I ditt arbete ingår...
2023-01-19 2023-02-05
Ale kommun, Öppen ungdom o fält Ungdomscoach i öppen ungdomsverksamhet
Du kommer att ingå i ett team med 12 ungdomscoacher, som alla arbetar på våra tre mötesplatser i kommunen. Många kvällar och helger står dörrarna öppna för ungdomar som vill komma till en trygg plats där de kan diskutera livet, drömmar, planera verksamhet eller bara umgås och delta i aktiviteter som planerats. Vi har ett mycket tätt samarbete med högstadieskolorna där vi finns under delar av skoldagen för att bygga relationer med våra ungdomar dagtid. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet där vi tillsammans med övriga enheter ...
2023-01-18 2023-02-01
Ale kommun, Kronaskolan Stödassistent till Flexgrupp, Kronaskolan
Du brinner för att arbeta med elever i behov av (särskilt) stöd. Du tror på att du kan göra skillnad för eleverna genom att organisera och utforma en stödjande och främjande lärmiljö för dem. Du anser att ett systematisk och kontinuerligt samarbete mellan de vuxna som finns runt barnet är avgörande för elevernas framgång. Du älskar att hitta nya knep hela tiden och vill utveckla undervisningen så att eleverna lyckas både kunskapsmässigt och socialt. Vi har en flexgrupp i Madenhuset. Gruppen tar emot elever ifrån vår egen skola. Eleverna har av ...
2023-01-16 2023-01-29
Ale kommun, HR-avdelningen Vi utökar med en HR-specialist – Du har hjärta för det kommunala uppdraget!
Som HR-specialist är du skicklig och uppskattar att agera självständigt som operativt och coachande chefsstöd. Du deltar vid behov i verksamhetens ledningsgrupp där du deltar aktivt som partner i aktuella HR-frågor för verksamheten. Rollen som HR-specialist hos oss är bred och du förväntas uppskatta arbetsrätt och kunna stödja cheferna i frågor som rehabilitering, kompetensförsörjning, lönebildning, rekrytering och förhandling. Arbetet är varierande och sker självständigt med mycket eget ansvar. HR har ett strategiskt centralt uppdrag och vi ...
2023-01-13 2023-02-19
Ale kommun, IFO Enhetschef till arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten
Arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten ansvarar för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser, mottagande av nyanlända, budget- och skuldrådgivning samt boendesociala ärenden. Enheten leds i samledarskap av två enhetschefer och tre arbetsledare och har totalt cirka 30 medarbetare. Som enhetschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar. Du är en del av vår ledningsgrupp, som driver strategisk utveckling och samordnar allt arbete inom individ- och familjeomsorgen. Ledningsgruppen arbetar gemensamt och tillsammans med medarbetarna m...
2023-01-13 2023-01-29
Ale kommun, Kronaskolan Lärare i förskoleklass/klasslärare till Kronaskolan
Du är en person som har både elevernas kunskaps- och sociala utveckling i fokus. Du är övertygad om att engagerade pedagoger kan göra skillnad för eleverna. Du reflekterar över elevernas lärande och vill utveckla din undervisning i samarbete med dina kollegor. Du gillar utmaningen att hitta rätt anpassning för varje elev. Du är en tydlig ledare i klassrummet och vet om betydelsen av kontinuitet men är samtidigt beredd att testa nytt. Du som instämmer i det kommer att trivas hos oss! Vi söker nu en grundskollärare med behörighet att undervisa ...
2023-01-13 2023-01-29
Ale kommun, Garnvindeskolan Speciallärare till Garnvindeskolan
Vad kan du förvänta dig av tjänsten? * Du får komma till en skola där eleven står i centrum * Vara del av en komplett elevhälsa som även innefattar ytterligare en speciallärare, en NPF-pedagog samt så finns en specialpedagog på grannskolan som också är en del av Garnvindeskolans EHT * Få en rektor som är genuint intresserad av specialpedagogik * Vara beredd på många glada skratt * Få fina relationer med kollegor. Uppdraget innebär att: * stödja elever i behov av särskilt stöd, särskilt med deras läs- och matematikinlärning * stödja och handle...
2023-01-13 2023-01-31
Ale kommun, HR-avdelningen Systemförvaltare med hjärta för det kommunala uppdraget sökes till Ale kommun!
En av våra nuvarande systemförvaltare går vidare mot andra utmaningar inom avdelningen och vi söker efter en ersättare till vårt team på lön! Som systemförvaltare för våra personalsystem arbeta proaktivt och systematiskt med förvaltning och vidareutveckling av våra verksamhetssystem Personec P, Personec Utdata, Personec Förhandling, TimeCare Planering och Neptune. Du tillhör vår systemförvaltargrupp som tillsammans ansvarar för att utveckla våra arbetsflöden, processer och rutiner i dialog med IT och andra intressenter inom kommunen. Tillsa...
2023-01-13 2023-02-01
Ale kommun, Bemanningsplanering socialtjänst Ett solklart sommarjobb inom vård och omsorg!
Vi söker dig som har entusiasm och intresse för att arbeta med människor! Vi erbjuder tjänster inom hemtjänst, äldreboende, funktionsstöd och personlig assistans. Välj i urvalsfrågorna vilket eller vilka verksamhetsområden du är intresserad att arbeta inom. Vi arbetar med människor som av olika skäl behöver stöd i sin vardag. Dina arbetsuppgifter innebär att vara ett stöd så att de kan leva sitt liv så som de önskar. I ditt arbete ingår bland annat praktisk hjälp med personlig omsorg, stöd vid matsituationer, inköp och följa med på aktiviteter...
2023-01-10 2023-04-30
Ale kommun, Enhet gata och park Gata/Parkarbetare, säsongsarbete
Dina arbetsuppgifter består av skötsel av grönytor, städning, ogräsrensning, sommarblommor, gräsklippning med mera. Arbetet innebär också användning av traktorer, gräsklippare, trimmer med mera.
2022-12-29 2023-02-05
Ale kommun, Björklidens äbo Vi söker medarbetare till Björkliden, vikariat
Hos oss arbetar du och dina kollegor med att stödja de äldre så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Du har en helhetssyn på människan och förstår hur du genom ditt bemötande skapar trygghet i en osäker tid, där du blir en viktig person för våra äldre. Dina arbetsuppgifter innebär att vara ett stöd till de äldre, så att de kan leva sitt liv så som de önskar. Du är lyhörd för deras önskemål. Arbetsdagens innehåll ser olika ut. Ditt arbete utgår från den äldre och tillsammans med den person du stöttar planerar ni dagen. I ditt a...
2022-12-28 2023-02-01
Ale kommun, Sjuksköterskeenheten Sjuksköterskor till kommunal hälso- och sjukvård
Som sjuksköterska är du övergripande ansvarig för att leda det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget. Uppdragen utförs som hembesök eller delegerad arbetsuppgift till omvårdnadspersonalen i ordinärt och särskilt boende. Olika patienter med varierande sjukdomsbild ställer varierande krav på din kompetens och du bygger upp en bred kunskap. Utöver den personcentrerade vården ansvarar du och dina sjuksköterskekollegor tillsammans med chefen för att verksamheten ska utvecklas. Därför vill vi att ni fortbildar er löpande och att ni har ett engagema...
2022-12-22 2023-02-28
Ale kommun, Byvägens förskola Förskollärare till Byvägens förskola
Pedagogisk profil: Byvägens förskola är en liten förskola med tre avdelningar. Vi är mitt uppe i arbetet med att skapa en helhetsidé för att sätta en tydlig identitet på vår verksamhet. Fokus just nu ligger främst på ett skapa en vi-känsla för både barn och pedagoger samt att utveckla våra lärmiljöer. Verkar detta spännande så tveka inte att söka denna tjänst! Arbetsuppgifter: Du kommer att ansvara för planering, genomförande, reflektion, pedagogisk dokumentation, utvärdering och analys av arbetet kring barns utveckling och lärande. Du komme...
2022-12-22 2023-01-29
Ale kommun, kommunledningsförvaltningen Projektledare (IT med automatiseringsansvar)
Du kommer att arbeta med kommunens digitala tjänste- och välfärdsutbud med siktet inställt på kundernas behov och kommunens leverans. Du kommer i din roll att initiera, samordna, projektleda och följa upp automatiseringsprojekt såsom e-tjänster, RPA och AI. Du planerar och genomför tillsammans med verksamheterna förstudier såväl som genomförandeprojekt. Du driver kommunens utveckling inom området öppna data och representerar kommunen i nätverk och överenskommelser som just rör detta område. I din roll samarbetar du över hela organisationen, kom...
2022-12-21 2023-01-31
Ale kommun, Bemanning förskola Timvikarier till förskolan
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie i vår förskoleverksamhet. Som vikarie i förskolan tar du över en ordinarie personals uppgifter. Du är där som en vuxen för att utmana och stötta barnen i deras utveckling och lärande. Fokus är att se till barnens bästa för att ge dem en bra vistelse på förskolan. Exempel på arbetsuppgifter; läsa en bok, delaktig i måltidssituationen, leka ute med barnen med mera. Vi erbjuder dig ett flexibelt, meningsfullt och roligt arbete!! Du har möjlighet att arbeta på en eller flera förskolor och du har stora ...
2022-12-19 2023-01-31