Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ale kommun, Nödingeskolan Lärare i fritidshem till Nödingeskolan
Du kommer att; - vara ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av fritidsverksamhetens olika delar utifrån aktuella styrdokument för fritidshemmet och aktuella utvecklingsområden på skolan. - under skoltid samarbeta med ansvariga lärare och övrig fritidspersonal i arbetslaget kring upplägg och genomförande av lektioner, samt planera för fritidsverksamheten. - stötta elever i grupp och individuella elever under skoltid, på rasterna samt på fritidstiden. - ta ett övergripande ansvar för utvecklingen av fritidshemmet på Nödingeskolan.
2022-06-23 2022-07-01
Ale kommun, Kultur Bibliotekschef till Ale kommun
Biblioteken i Ale består av huvudbiblioteket i Nödinge och våra meröppna närbibliotek i Surte, Skepplanda och Älvängen. Uppdraget som enhetschef innebär att leda, utveckla och skapa de bästa förutsättningarna för cirka 11 medarbetare inom kommunens bibliotek. Vi arbetar med ett tillitsbaserat ledarskap genom hela organisationen från nämnd till närmaste arbetsledning. Du har personal-, budget-, och arbetsmiljöansvar på din enhet. Du driver samordning och utveckling av verksamhet och arbetssätt. Arrangemang av olika slag, lässtimulerande aktivi...
2022-06-23 2022-07-31
Ale kommun, Kyrkbyskolan Musiklärare till Kyrkbyskolan och Nödingeskolan
Vi söker en lärare för undervisning i musik och gärna ett annat ämne. I uppdraget som lärare ingår att planera, genomföra, följa upp och anpassa undervisningen, dokumentera elevernas lärprocess samt vara delaktig och drivande i kollegiala lärprocesser. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling samt bedriver utvecklingsarbete för både undervisningen och skolan. Vi söker dig med lärarlegitimation med behörighet att undervisa i musik för åk 1-6.
2022-06-23 2022-07-17
Ale kommun, Bohusskolan Lärare i grundskolan åk 1-6 till Bohusskolan
På Bohusskolan arbetar vi i arbetslag utifrån varje skolår samtidigt som vi också ger möjlighet till planering och utveckling inom ämneslaget. Vi arbetar mål- och resultatinriktat med tydligt fokus på uppdraget. Förutom undervisning i dina ämnen, bidrar du därmed till arbetet i laget och till att utveckla ämnesövergripande arbetssätt. Alla elever har en egen dator att tillgå i sitt lärande. Som lärare bedriver du en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den...
2022-06-23 2022-07-10
Ale kommun, Nödingeskolan Driven och engagerad lärare sökes till Nödingeskolan
Nu söker vi dig som är legitimerad lärare F-3 eller 1-3 och vill vara med på vår skolutvecklingsresa! I lärartjänsten kommer du att ha ett klassansvar för en av våra fem klasser i åk 2 och tillsammans med de andra lärarna ta ansvar för och planera undervisningen, analysera. Samarbeta med kollegor och att utveckla verksamheten är något du inspireras av. I din yrkesutövning tycker du om att hitta pedagogiska lösningar, vågar prova nytt, använder digitala verktyg som en naturlig del i din undervisning och du lär dig gärna nytt. Tillsammans med o...
2022-06-23 2022-07-03
Ale kommun, Elevhälsan Vår skolsociala samverkansform, Gula villan, söker resurspedagog, vikariat
Som resurspedagog inom Gula Villan kommer du främst att arbeta direkt med våra elever. Tillsammans med övrig personal skapas handlingsplaner som du arbetar utifrån. Uppdraget som resurspedagog innebär att vara med och omsätta teori till praktik vilket bland annat kan innebära: Social träning som att träna på att åka buss, aktivera sig, komma igång med fritidsaktivitet, börja träna med mera. Skolträning som att följa eleven tillbaka till skolan, vara med i skolan och vid behov köra till och från skolan. Alla dina arbetsuppgifter bygger på att du...
2022-06-23 2022-07-07
Ale kommun, Enhet IT Driftsamordnare med projektledarkompetens
Vi söker en ny kollega som kommer bli en nyckelperson på Ale kommuns IT-enhet. Du leder och samordnar arbetet med Ale kommuns lokala och tjänstebaserade IT-drift tillsammans med kollegorna på IT-enheten. Ale kommun använder idag en plattform med dels lokal drift, dels tjänsteleveranser i Azure och Microsoft 365. Du kommer verka som driftansvarig och samordna utvecklingen av vår IT-leverans. Vi tror att du har erfarenhet av att jobba med och förvalta Microsofts lösningar M365 och Azure. Har du erfarenhet av Power Platform är det meriterande. Du...
2022-06-23 2022-07-22
Ale kommun, Garnvindeskolan Lärare åk 4-6 till Alboskolan, vikariat
Du är lärare med bred ämneskompetens som kan undervisa klassen i flera ämnen. Du är tydlig i ditt ledarskap i klassrummet för att kunna skapa goda relationer, struktur och ordning. Du har en god analytisk förmåga och strävar hela tiden efter att utveckla dig själv och lära dig hur du blir en än bättre lärare för att föra klassen framåt mot god kunskapsinhämtning och måluppfyllelse.
2022-06-23 2022-06-30
Ale kommun, Surteskolan Lärare i åk 4-6 till Surteskolan
Alla vanligt förekommande arbetsuppgifter för en grundskollärare. Förutom undervisning i dina ämnen bidrar du till arbetet i laget, samarbete och till att utveckla ämnesövergripande arbetssätt.
2022-06-23 2022-07-06
Ale kommun, sektor utbildning Verksamhetsutvecklare till sektor utbildning
Som verksamhetsutvecklare i sektor utbildning ingår du i ledningsgruppen och har en viktig roll som medledare för hela sektorn. Tillsammans med befintlig verksamhetsutvecklare ska du initiera, samordna och driva processer för att nå våra mål. Det kan innebära att ge stöd i eller att självständigt ansvara för att planera, följa upp och utvärdera. Vår lednings- och styrningsfilosofi är grundad i tillitsbaserad styrning och vi söker dig som har erfarenhet av tillitsbaserade arbetssätt. Du stödjer det systematiska kvalitetsarbetet för flera skolfor...
2022-06-23 2022-08-04
Ale kommun, Skepplandavägens gruppboende Är du stödassistent och vill vara med i vårt nya LSS-boende i Skepplanda?
Gruppboendet är uppdelat på två hus med plats för sex hyresgäster i varje hus. Hyresgästerna har beslut om bostad med stöd och service enligt LSS och verksamheten har sin grund i respekten för brukarens självbestämmande och integritet. Boendet har hög tillgänglighet och därmed en målgrupp som har varierande omvårdnadsbehov. Arbetet kan därför vara fysiskt krävande då det förekommer lyft och förflyttningar, vilket gör att en god fysisk förmåga är viktigt. Arbetsuppgifterna innebär också att stötta kring personlig hygien, måltider, städning och s...
2022-06-22 2022-07-06
Ale kommun, Bemanningsplanering socialtjänst Timvikarier inom vård och omsorg
VAD INNEBÄR DET ATT ARBETA SOM TIMVIKARIE? De tjänster vi kan erbjuda dig är arbete inom fyra olika områden på kommunen; - Äldreomsorg - Hemtjänst - Stödassistent inom funktionsstöd - Personlig assistans Välj i urvalsfrågorna vilket eller vilka verksamhetsområden du är intresserad att arbeta inom. Vi arbetar med människor som av olika skäl behöver stöd i sin vardag, bland annat vid matsituationer, personlig hygien, inköp samt planera och följa med på aktiviteter. I arbetet ingår även dokumentation och att utföra insatser utifrån delegati...
2022-06-22 2022-08-31
Ale kommun, Glasblåsarens förskola Förskollärare till Glasblåsarens förskola
Glasblåsarens förskola ligger i södra delen av Ale kommun precis vid skogen. Förskolan är från 2016 och har en härlig utegård. Behovet är just nu i en yngregrupp, 1-2 år, men då förskolan är organiserad så att en yngregrupp och en äldregrupp är på samma sida så finns det en stor flexibilitet men att arbeta med alla åldrar. PEDAGOGISK PROFIL Vi har sedan förra hösten arbetat med att bli lekkloka vuxna och betydelse av det relationella ledarskapet som pedagog. Vi är även mitt uppe i arbetet med att skapa en helhetsidé för att sätta en tydlig id...
2022-06-21 2022-08-28
Ale kommun, Himlaskolan Lärare åk 1-3 till Himlaskolan
Vi söker en legitimerad grundskollärare för yngre åldrar, som känner glädje och stolthet i ditt dagliga uppdrag som lärare! Du kommer främst undervisa i åk 1-3. Du har ett tydligt ledarskap i klassrummet och ansvarar för planering, genomförande, bedömning och utvärdering av undervisningen. Digitala verktyg ser du som en naturlig del i barnens lärandeprocess och i din undervisning. Du har ett stort hjärta och ser med nyfikenhet på eleverna och deras lärande. Du har förmåga att se hur den enskilde elevens behov liksom gruppens ska tillgodoses. D...
2022-06-20 2022-07-29
Ale kommun, Barn och unga 1:e socialsekreterare till barn- och ungdomsenheten
Är du redo för ett arbete i en engagerad arbetsgrupp med bra struktur? Då ska du söka jobb hos oss! Målgruppen är barn och ungdomar 0-18 år och deras familjer. Enheten består idag av en mottagningsgrupp, två utredningsgrupper, en SSPF-koordinator, en socialadministratör och två 1:e socialsekreterare som finns behjälpliga i det dagliga arbetet. Då en av våra kollegor går vidare till andra utmaningar söker vi nu dig som vill arbeta i en arbetsledande roll. 1:e socialsekreterares uppgift är att metodhandleda och arbetsleda det dagliga arbetet g...
2022-06-17 2022-07-03
Ale kommun, Hemtjänsten Undersköterska till Ale hemtjänst
Som undersköterska i hemtjänsten utför du omvårdnads- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen. Du stödjer och motiverar den enskilde i det vardagliga livet genom ett lyhört, flexibelt och professionellt förhållningssätt med den enskildes självbestämmande i fokus. Du kommer att arbeta med kontaktmannaskap så att den enskilde och anhöriga känner sig trygga i de hemtjänstinsatser vi utför genom det förtroende du skapar er emellan. I ditt arbete ingår dokumentation enligt Socialtjänstlagen i dokumentationssystem Treserva, bland annat genom ...
2022-06-16 2022-06-30
Ale kommun, Da Vinciskolan Lärare i matematik, teknik & NO - Letar du efter drömfabriken?
I Drömfabriken arbetar vi i arbetslag utifrån varje skolår samtidigt som vi också ger möjlighet till planering och utveckling inom ämneslaget. Vi arbetar mål- och resultatinriktat med tydligt fokus på uppdraget. Som lärare i matematik, teknik och NO-ämnen undervisar du tillsammans med dina kollegor i årskurserna 7-9. Förutom undervisning i dina ämnen, bidrar du därmed till arbetet i laget och till att utveckla ämnesövergripande arbetssätt. Som lärare bedriver du en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och...
2022-06-14 2022-06-26
Ale kommun, Funktionsstöd Stödassistent till Klockarevägens servicebostad
I våra verksamheter arbetar du med motivationsarbete utifrån metoden lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Du arbetar dag, kväll, helg och jour. Du utför på boende vanligt förekommande arbetsuppgifter. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt så att varje individ ska få en begriplig, hanterbar och meningsfull dag. Arbetet kräver att man har förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för sina arbetsuppgifter likaså att kunna arbeta i grupp. Tillsammans med övrig personal ansvarar du för att genomförandeplaner, met...
2022-06-14 2022-06-28
Ale kommun, Kyrkbyskolan Elevassistent med diabetesansvar, Kyrkbyskolan 4-6, allmän visstidsanställning
Du kommer att primärt följa eleverna under skoldagen och ansvara för att deras egenvårdsplan följs. Elever med diabetes behöver stöd och hjälp med att ha kontroll på mat, aktivitet, blodsocker och insulin. Det är därför viktigt att du har kunskaper och erfarenhet gällande diabetes typ 1 samt att du agerar självständigt och har hög sinnesnärvaro. Det är även av vikt att du har god förmåga att skapa förtroende och tillitsfulla relationer till både barnet och vårdnadshavare samt vara en trygg vuxen som finns där. Huvudsakliga arbetsuppgifter blir ...
2022-06-14 2022-06-27
Ale kommun, Kronaskolans förskola Förskollärare till Kronans förskola
Som förskollärare ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att planera, genomföra, dokumentera, följa upp och utveckla det pedagogiska arbetet i barngruppen och på förskolan så att lärande, lek, omsorg och utbildning bildar en helhet. Du arbetar med digitala verktyg som lär platta, dator, projektor med mera. Du är trygg och självgående i din pedagogiska roll. Engagemang, professionalitet och arbetsglädje är ord som du lätt kan relatera till. Du är inlyssnande, reflekterande och tydlig i din kommunikation med barn, vårdnadshavare och kolle...
2022-06-14 2022-06-27
Ale kommun, Björklidens äbo Undersköterska med samordningsansvar
Vi söker en samordnare med spetskompetens inom schemaläggning och planering. Uppdraget som samordnare är på en del av tjänsten, viss del av din tjänst kommer att vara förlagd ute i verksamheten. Vi söker en samordnare som har förmågan att leverera en trygg, säker och kvalitativ omsorg till våra hyresgäster ihop med en god planering för våra medarbetare. Som samordnare kommer du att bistå enhetschef med att framför allt sköta schemaläggning i Multiacess, planera för en optimal bemanning samt vara ett administrativt stöd i flera andra frågor. ...
2022-06-14 2022-07-10
Ale kommun, Kulturskolan Sångpedagog till Ale kulturskola
Ale kulturskola befinner sig i en spännande utvecklingsfas och söker en kreativ, nyfiken och driven sångpedagog. Som sångpedagog undervisar du barn och unga upp till 20 år, både individuellt och i grupp. Med lustfylld pedagogik utvecklar du elevernas sångteknik och musikaliska uttryck. Tillsammans med kollegor arbetar du ämnesövergripande med grupper och gärna med andra kulturuttryck. I arbetet ingår att tillsammans med eleverna genomföra konserter/föreställningar och att arbeta i andra gemensamma projekt med övriga kollegor. Ditt mål är att ...
2022-06-14 2022-07-31
Ale kommun, Rehabenheten Fysioterapeut till rehabenheten, allmän visstidsanställning
Som fysioterapeut/sjukgymnast i Ale har du stora möjligheter att påverka hur ditt arbete ser ut och vilka tider du ska arbeta. Du arbetar tätt tillsammans med arbetsterapeuter och teamsamverkar med sjuksköterskor och undersköterskor. Teamet planerar insatserna tillsammans kring patienterna med fokus på att det ska vara lätt att leva för alla Alebor. Du arbetar med bedömning, behandling, funktionsträning, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, delegering och handledning gentemot omvårdnadspersonal. I arbetet ingår förflyttningsutbildning f...
2022-06-13 2022-06-28
Ale kommun, Enhet vatten och avlopp Miljö- och kvalitetsingenjör, VA-drift
VA-verksamheten söker en miljö- och kvalitetsingenjör. Tjänsten innebär att du ansvarar för utveckling och upprätthållande av VA-verksamhetens miljö- och kvalitetssystem, uppströmsarbete, utbildningsplanering, riskbedömning och krishantering. Du ansvarar även för efterlevnad av myndighetskrav avseende egenkontroll, rapportering och besiktningar av våra anläggningar. Remisshantering och rapportering till myndigheter och Gryaab. Du är ansvarig för handläggning av skadestånd och försäkringsärenden. En del av arbetet är att tillsammans med VA-tekni...
2022-06-13 2022-08-07
Ale kommun, Verksamhet kost Kock till kostverksamheten
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad kock till kostverksamheten. Tjänsten är för närvarande placerad i tillagningsköket på Nolskolan. Nolskolan är en F-6 skola med cirka 350 elever. Här kommer du arbeta tillsammans med kollegor och köksmästare. Arbetet innebär att tillaga och servera frukost, lunch och mellanmål med ett serviceinriktat bemötande. Specialkosthantering, diskning, rengöring, varuhantering, egenkontroll med mera ingår i det dagliga arbetet. I arbetet ingår att bidra och verka för att nå Ale kommuns, sektorns och verksamh...
2022-06-10 2022-06-26
1 2 >