Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ale kommun, Nödingeskolan Engagerad fritidsledare till Nödingeskolan
Du ska: - kunna planera. - under skoltid samarbeta med ansvariga lärare och övrig fritidspersonal i arbetslaget kring upplägg och genomförande av lektioner. - stötta elever i grupp och individuella elever under skoltid och på fritidstiden. - Du kommer att vara delaktig i PALS som är unikt på skolan - Du kommer också lära dig en hel del kring kooperativt lärande som du kommer att arbeta med.
2022-09-23 2022-10-07
Ale kommun, Redovisningsenheten Ekonomiadministratör till redovisningsenhet i Alafors
Redovisningsenheten i Ale kommun, Alafors, söker en ekonomiadministratör. Arbetsuppgifterna inom enheten består av fakturering och kundreskontra, fakturaskanning och leverantörsreskontra, utanordningar, bokföringsorder, kassa/bank-dagbokföring, kontanthantering, kontoavstämningar, momsredovisning, systemunderhåll, systemsupport, internkontroll, arkivering med mera. För att uppnå hög flexibilitet lägger vi stor vikt vid att våra ekonomiadministratörer behärskar flera av dessa arbetsuppgifter. Vid årsskiftet bytte Ale kommun ekonomisystem. Arbete...
2022-09-22 2022-10-06
Ale kommun, Kansli och säkerhet Informationssäkerhetssamordnare
Som informationssäkerhetssamordnare ansvarar du, i samverkan med bland annat registraturen och IT-enheten, för att skapa förutsättningar för hela den kommunala organisationen att förstå och kunna ta ansvar för sin information och för sitt arbete med dataskyddsförordningen. Du skapar styrdokument, håller utbildningar och stödjer förvaltningen i praktiska frågor såsom personuppgiftsincidenter, registerförteckningar, klassificeringar med mera. Uppdraget är strategiskt men du arbetar även operativt och förebyggande tillsammans med verksamheterna fö...
2022-09-22 2022-10-12
Ale kommun, Surtehöjd Stödassistent till Surtehöjds servicebostad
Vårdarbete av främst coachande karaktär. Till exempel motivationsarbete och stöd i planering. Vara drivande i att skapa och ta kontakter inom nätverk. Dokumentation och att vara kontaktpersonal. Följa med på aktiviteter.
2022-09-19 2022-10-02
Ale kommun, Björklövsvägen Stödassistent till Björklövsvägens gruppbostad
Björklövsvägens LSS-gruppbostad är hem åt sex personer varav några är äldre. Omvårdnadsbehovet är varierande. Arbetet är ibland fysiskt krävande då det förekommer lyft och förflyttningar. Vanligt förekommande uppgifter som att stötta kring personlig hygien, måltider, städning och samhällskontakter. Genom att utveckla och stärka brukaren i dennes vardag ger du stöd i att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi använder oss av personalschema i MultiAccess. Vi söker dig som vill arbeta dag/kväll samt varannan helg. Välkommen med din ansökan!
2022-09-19 2022-10-02
Ale kommun, Sjuksköterskeenheten Sjuksköterska till kommunal hälso- och sjukvård
Som sjuksköterska är du övergripande ansvarig för att leda det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget. Uppdragen utförs som hembesök eller delegerad arbetsuppgift till omvårdnadspersonalen i ordinärt och särskilt boende. Olika patienter med varierande sjukdomsbild ställer varierande krav på din kompetens och du bygger upp en bred kunskap. Utöver den personcentrerade vården ansvarar du och dina sjuksköterskekollegor tillsammans med chefen för att verksamheten ska utvecklas. Därför vill vi att ni fortbildar er löpande och att ni har ett engagema...
2022-09-19 2022-10-10
Ale kommun, Gunnarsgårdens förskola Barnskötare som vill vara med och leda lärande i Skepplanda
Vår nya förskola i Skepplanda söker nu ny barnskötarkollega. Vi arbetar i storarbetslag och delar in barnen i olika grupper under dagen utifrån den utveckling och de intressen som barnen har. Barnens åldrar är mellan 1-5 år. Vi tänker att du i första hand kommer vara stationerad på Lyckan där de lite yngre barnen finns placerade. Vi kommer självklart ha samarbeten över dagen och ändå se oss som ett stort arbetslag. Vi tycker det är viktigt att vi har ett utbyte av varandra och att försöka kunna planera och reflektera tillsammans med en kollega...
2022-09-15 2022-10-09
Ale kommun, Hemtjänsten Undersköterska till Skepplanda hemtjänst
Som undersköterska i hemtjänsten utför du omvårdnads- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen. Du stödjer och motiverar den enskilde i det vardagliga livet genom ett lyhört, flexibelt och professionellt förhållningssätt med den enskildes självbestämmande i fokus. Du kommer att arbeta som fast omsorgskontakt så att den enskilde och anhöriga känner sig trygga i de hemtjänstinsatser vi utför genom det förtroende du skapar er emellan. I ditt arbete ingår dokumentation enligt Socialtjänstlagen i dokumentationssystem Treserva, bland annat ge...
2022-09-13 2022-10-03
Ale kommun, Hemtjänsten Undersköterska till Ale hemtjänst
Som undersköterska i hemtjänsten utför du omvårdnads- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen. Du stödjer och motiverar den enskilde i det vardagliga livet genom ett lyhört, flexibelt och professionellt förhållningssätt med den enskildes självbestämmande i fokus. Du kommer att arbeta med uppdrag som fast omsorgskontakt så att den enskilde och anhöriga känner sig trygga i de hemtjänstinsatser vi utför genom det förtroende du skapar er mellan. I ditt arbete ingår dokumentation enligt Socialtjänstlagen i dokumentationssystem Treserva, blan...
2022-09-13 2022-09-26
Ale kommun, Bohusskolan Lärare i idrott med inriktning mot fritidshem, Bohusskolan
På Bohusskolan arbetar vi i arbetslag utifrån varje skolår samtidigt som vi också ger möjlighet till planering och utveckling inom ämneslaget. Vi arbetar mål- och resultatinriktat med tydligt fokus på uppdraget. Som lärare i Idrott undervisar du tillsammans med dina kollegor i år...
2022-09-12 2022-10-09
Ale kommun, Båtsmans förskola Barnskötare till Båtsmans förskola, tidsbegränsad anställning
Som barnskötare arbetar du tillsammans med dina kollegor för att planera, genomföra, dokumentera, följa upp och utveckla det pedagogiska arbetet i barngruppen och på förskolan så att lärande, lek, omsorg och utbildning bildar en helhet. Du är trygg i arbetet med digitala verktyg som lärplatta, dator, projektor med mera. Du är trygg och självgående i din pedagogiska roll. Engagemang, professionalitet och arbetsglädje är ord som du lätt kan relatera till. Du är inlyssnande, reflekterande och tydlig i din kommunikation med barn, vårdnadshavare och...
2022-09-12 2022-09-26
Ale kommun, Nödingeskolan Socialpedagog till vår SU-grupp, Nödingeskolan
Du kommer att arbeta i SU-gruppen under skoldagen tillsammans med en lärare och 3-4 socialpedagoger och resurspedagoger, efter skoltid arbetar du i vår fina fritidsverksamhet tillsammans med flera andra kollegor. Du stöttar eleverna under hela skoldagen i alla olika moment. Du arbetar, tillsammans med dina kollegor, på fritids efter skolans slut med fritidsuppdraget.
2022-09-12 2022-10-02
Ale kommun, Nödingeskolan Lärare i fritidshem till Nödingeskolan, vikariat
Du kommer att; - vara ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av fritidsverksamhetens olika delar utifrån aktuella styrdokument för fritidshemmet och aktuella utvecklingsområden på skolan. - under skoltid samarbeta med ansvariga lärare och övrig fritidspersonal i arbetslaget kring upplägg och genomförande av lektioner, samt planera för fritidsverksamheten. - stötta elever i grupp och individuella elever under skoltid, på rasterna samt på fritidstiden. - ta ett övergripande ansvar för utvecklingen av fritidshemmet på Nödingeskolan.
2022-09-12 2022-10-09
Ale kommun, Hemtjänsten Undersköterska till Alafors/Nol-Nödinge hemtjänst
Som undersköterska i hemtjänsten utför du omvårdnads- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen. Du stödjer och motiverar den enskilde i det vardagliga livet genom ett lyhört, flexibelt och professionellt förhållningssätt med den enskildes självbestämmande i fokus. Du kommer ...
2022-09-09 2022-09-30
Ale kommun, Stöd och behandlingsenheten Kurator missbruk och beroende
Vi söker nu en ny medarbetare till öppenvården inom området missbruk och beroende. Målgruppen är vuxna från 18 år, med missbruks- och beroendeproblematik. Vi erbjuder insatser både på service och efter biståndsbeslut. Som behandlare inom öppenvården är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att bedriva motivations- och behandlingsarbete utifrån evidensbaserade metoder, såsom CRA, haschavvänjningsprogram, anhörigstöd, återfallsprevention med flera. Du har även kontakter med klientens nätverk och nära samarbete med andra aktörer inom missbruks- och ...
2022-09-08 2022-10-02
Ale kommun, Hemtjänsten Undersköterska till Älvängens hemtjänst
Ale hemtjänst har sju enheter, från Surte i söder till Skepplanda i norr och vi samverkar tätt med varandra. Just nu söker vi en undersköterska som kommer att utgå från enheten Älvängens hemtjänst. Ale hemtjänst samarbetar över gränserna men samarbetet är mer fokuserat mellan de norra enheterna och de södra enheterna. Ale hemtjänst använder digital signering av HSL-insatser och digitala lås (E-lås). Som undersköterska i hemtjänsten utför du omvårdnads- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen. Du stödjer och motiverar den enskilde i de...
2022-09-06 2022-09-25
Ale kommun, Surteskolan Lärare i slöjd till Surteskolan
Arbeta som lärare i slöjd mot åk 3-6, med därtill för en lärare tillhörande uppgifter.
2022-09-06 2022-10-28
Ale kommun, Bemanningsplanering socialtjänst Timvikarier inom vård och omsorg
VAD INNEBÄR DET ATT ARBETA SOM TIMVIKARIE? De tjänster vi kan erbjuda dig är arbete inom fyra olika områden på kommunen; - Äldreomsorg - Hemtjänst - Stödassistent inom funktionsstöd - Personlig assistans Välj i urvalsfrågorna vilket eller vilka verksamhetsområden du är intresserad att arbeta inom. Vi arbetar med människor som av olika skäl behöver stöd i sin vardag, bland annat vid matsituationer, personlig hygien, inköp samt planera och följa med på aktiviteter. I arbetet ingår även dokumentation och att utföra insatser utifrån delegati...
2022-09-05 2023-01-15
Ale kommun, Enhet lokalvård Timvikarie inom lokalvård
Välkommen att bli en del av oss inom sektor service som genom positivt bemötande, effektiv service och stolta medarbetare underlättar för Ale kommun. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för en väl genomförd lokalvård i Ale kommun. I det dagliga arbetet ingår lokalvård av olika verksamheter i kommunen såsom förskolor, skolor, idrottshallar, äldreboenden och kontorslokaler. Vi lägger stor vikt på flexibilitet och planeringsförmåga. Du hör till ett team av kollegor med samma uppgifter och chefer med goda kunskaper inom arbetsområdet.
2022-09-05 2022-09-30
Ale kommun Säkerhetschef
Säkerhetschefen är tillika säkerhetsskyddschef och i den rollen direkt underställd kommunchef. Uppdraget består i att utveckla kommunens övergripande arbete med säkerhet, brandsäkerhet, civilt försvar, trygghet och förebyggande arbete. Det innebär stöd till kommunens samtliga verksamheter både strategiskt, taktiskt och operativt. I händelse av en större kris är säkerhetschefen en självklar ledare inom krisledning. Säkerhetschefen ansvarar för verksamhetens genomförande och utveckling, ekonomi och personal
2022-09-01 2022-09-25
Ale kommun, sektor socialtjänst Rekryterare till bemanningsplaneringsenheten, vikariat
Under våren genomför enheten en omfattande rekrytering där vi förser sektorns verksamheter med sommarvikarier, i rollen som rekryterare är din arbetsuppgift att arbeta med volymrekrytering. Du kommer tillsammans med teamet driva alla delar i rekryteringsprocessen. Det innebär bland annat annonsutformning och att förbereda publicering, göra urval, intervjuer, referenstagning samt att sköta rekryteringsadministrationen. Under rekryteringsprocessens gång ansvarar du tillsammans med kollegor för att säkerställa en god kandidatupplevelse. En viktig ...
2022-08-31 2022-09-28
Ale kommun, Nolbäckens förskola Förskollärare till Nolbäckens förskola
Vi söker en förskollärare till Nolbäckens förskola som är väl förtrogen med förskolans pedagogiska uppdrag och som vill arbeta efter vår barnsyn och vårt förhållningssätt Jag kan, Jag vill, Jag får, Jag förstår. Hos oss är vi säkra på att barn gör rätt om de kan och det är vårt uppdrag som pedagoger att utforma en verksamhet där varje barn får de absolut bästa förutsättningarna för att lyckas i sitt livslånga lärande. Barnens nyfikenhet och frågor styr och vi pedagoger är medforskare på deras resa. Vi arbetar för att ge barnen en bra start i li...
2022-08-30 2022-09-30
Ale kommun, Funktionsstöd Stödassistent, natt, till barnboende
I arbetet som stödassistent i barnverksamheter ger du stöd och service efter brukarens individuella behov och önskemål efter upprättade genomförandeplaner. Du utför vardagsnära, planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Stödinsatserna ska främja brukarens integritet, delaktighet och utförs med respekt för brukarens självbestämmande. Brukarens behov ska vara i centrum och personens synpunkter ska aktivt tas tillvara. Brukaren ska få stöd och rätten att bestämma över sitt liv och utveckla sina förmågor att leva ett så själv...
2022-08-22 2022-10-02
Ale kommun, Funktionsstöd Stödassistent till korttidsboende för barn, vikariat
I arbetet som stödassistent i barnverksamheter ger du stöd och service efter brukarens individuella behov och önskemål efter upprättade genomförandeplaner. Du utför vardagsnära, planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Stödinsatserna ska främja brukarens integritet, delaktighet och utförs med respekt för brukarens självbestämmande. Brukarens behov ska vara i centrum och personens synpunkter ska aktivt tas tillvara. Brukaren ska få stöd och rätten att bestämma över sitt liv och utveckla sina förmågor att leva ett så själv...
2022-08-22 2022-09-30
Ale kommun, Enhet vaktmästeri och fordon Timvikarie till enhet vaktmästeri och fordon
Som timvikarie på enhet Vaktmästeri och Fordon kommer du primärt arbeta med arbetsuppgifter inom området vaktmästeri och med transporter. Vaktmästeri inkluderar bland annat möbelflyttar, uppsättning samt viss montering av möbler och avfallshantering i skolmiljö. Inom transporter hanterar vi mat- och postleveranser inom hela kommunen. Även andra arbetsuppgifter inom enheten kan förekomma.
2022-07-11 2022-09-30