Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Östra Göinge kommun Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan inom Utbildning
Var med och skapa framtidstro och högre skolresultat! I Östra Göinge kommun söker vi en engagerad och erfaren Enhetschef inom Utbildning som vill ta ansvar för att leda arbetet kring barn- och elevhälsa, modersmålsundervisning samt samordning av studiehandledning. Du blir en nyckelperson för att säkerställa att våra skolor når sina uppsatta mål inom ramen för kommunens övergripande målsättningar och Skolresan 2030. Ditt uppdrag: • Ansvara för centrala barn- och elevhälsan som en stödjande resurs för att uppnå målen inom Skolresan 2030, särskil...
2024-02-22 2024-03-13
Östra Göinge kommun Socionom till vårt barn- och ungateam
Hej! Vi söker dig modiga socionom som vill vara en del av vårt utvecklingsarbete på IFO barn och unga. Du kommer att vara en del i ett positivt, tryggt och välfungerande team av socialsekreterare. Tjänsten kommer till stor del att utformas efter dina önskemål och erfarenheter när det gäller Barn och unga. Vårt team består av mottagningssekreterare, utredare, familjehemsekretera och barnsekreterare. Din arbetsplats kommer att vara belägen i vårt nya kommunhus. Hos oss arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på barnets behov, välmåen...
2024-02-16 2024-03-08
Glimåkra folkhögskola Lärare på folkhögskola
Undervisa på Studiemotiverande folkhögskolekurs, SMF, där fokus är att få deltagare motiverade till vidare studier.
2024-02-16 2024-02-26
Östra Göinge kommun Undersköterska natt
Vi söker nu dig som vill vara med på vår resa! Vi arbetar tillsammans i ett härligt team med sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist och demenssjuksköterska. Hos oss erbjuds du ett spännande och flexibelt arbete där vi skapar en god vardag och natt för våra kunder genom vård, omsorg och service utifrån den enskildes behov. Vi arbetar med digitalisering för att kunna använda i verksamheten på bästa sätt. Hälsa och omsorgs verksamhet har ett tydligt kundperspektiv som kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kval...
2024-02-15 2024-03-03
Östra Göinge kommun Vikariat språklärare till Snapphaneskolan
Vi söker en kollega som under höstterminen 2024 undervisar i årskurserna 6-9 i ämnena spanska och engelska. Delat mentorskap för en klass på högstadiet ingår också. Vi är ett härligt kollegium där olika professioner såsom lärare, specialpedagog, speciallärare, socialpedagog, studiehandledare, resurspersoner med flera finns representerade. På skolan har vi ett elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator, socialpedagog, skolpsykolog, logoped och studie-och yrkesvägledare. Elevhälsoteamet träf...
2024-02-13 2024-02-29
Östra Göinge kommun Undersköterskor till hemsjukvården- semestervikariat
Vi söker semestervikarier till vår Hälso- och sjukvårdsorganisation inom hemsjukvården och särskilda boenden under juni, juli och augusti. Du som kan arbeta under hela sommaren prioriteras då det är viktigt för våra kunder att träffa samma personer och lära känna dem. Vi söker dig som tycker om att ta ansvar och vill vara delaktig och påverka. Vi erbjuder dig en spännande och lärorik möjlighet i att göra skillnad i människors vardag. Som undersköterska i hemsjukvården är man sjuksköterskan behjälplig i bl.a. blodprovstagning, såromläggningar,...
2024-02-02 2024-05-31
Glimåkra folkhögskola Elevassistent sommarkurs 2024
Din uppgift blir att tillsammans med övriga assistenter och lärare arbeta på våra sommarkurser för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi genomför två kurser á två veckor och som assistent arbetar man på båda dessa kurser. Uppgiften består i att ge kursdeltagarna stöd vid lektioner, fritidsaktiviteter och vid måltider. Omvårdnad och stöd i personlig hygien ingår i arbetsuppgifterna. Dagliga planeringsmöten inom arbetsgruppen ingår också i tjänsten. Några dagar före första kursen är utbildningsdagar (18-19 juni) som ingår i tjänste...
2024-01-24 2024-03-01
Östra Göinge kommun Sjuksköterska till hemsjukvården
I din roll som sjuksköterska kommer du att ansvara för patienter i ordinärt boende. Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. bestå av: -medicinska bedömningar -medicinska insatser -bedriva palliativ vård -initiera och genomföra riskbedömningar för preventivt arbete -dokumentation i journalsystemet Treserva -samverkan mellan primärvård och region På ett pedagogiskt sätt handleder och delegerar du omvårdnadspersonalen i omvårdnadsarbetet samt i hälso- och sjukvårdsinsatser och du deltar i verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete. Vi erbjuder di...
2024-01-19 2024-02-29
Östra Göinge kommun Semestervikariat Sjuksköterskor/Arbetsterapeut/Fysioterapeut
Vi söker dig som tycker om att arbeta självständigt i samarbete med övrig vårdpersonal. I kommunen arbetar vi med hemsjukvård både inom särskilt boende och ordinärt boende. Vi arbetar i team och har nära samarbete med andra vårdgivare. I rollen som sjuksköterska arbetar du med medicinska bedömningar, läkemedelshantering samt stöd och rådgivning till omvårdnadspersonalen. Sjuksköterskan har till uppgift att samordna och planera de samlade hälso- och sjukvårdsinsatserna för den enskilde vårdtagaren och att ha kontakt med anhöriga. Som arbetste...
2024-01-19 2024-03-31
Östra Göinge kommun Semestervikarier till Hälsa och Omsorgs verksamhetsområde
Vi söker semestervikarier till våra särskilda boenden, hemtjänst, trygg hemgång, korttid, LSS-boenden, serviceboenden, personlig assistans och socialpsykiatrin under juni, juli och augusti. Du som kan arbeta under hela sommaren prioriteras då det är viktigt för våra kunder att träffa samma personer och lära känna dem. Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, som har lätt för att samarbeta och kan arbeta självständigt mot bestämda mål. När du arbetar som semestervikarie varierar arbetsuppgifterna men generellt innebär det omvårdnads...
2023-12-04 2024-03-17