Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Östra Göinge kommun, Prästavångsskolan åk 4-6, grundsär Socialpedagog till Prästavångsskolan åk 4–6, Broby
Vi söker en socialpedagog som kan arbeta med det förebyggande och stärkande arbetet kring våra elever i 4-6. I din roll som socialpedagog kommer du att arbeta med psykosocial problematik, främjande/förebyggande samt åtgärdande arbete, gruppdynamiskt arbete, elevsamtal, värdegrundsfrågor, vara närvarande på raster och i andra miljöer samt ha fokus på relationsskapande med elever. Du kommer ansvara för att hjälpa och leda eleverna i att lösa konflikter och i det ingår att utveckla våra elevers sociala förmåga. Du utreder och dokumenterar krän...
2022-05-16 2022-06-08
Östra Göinge kommun, Kviingeskolan åk F-6 Lärare textilslöjd åk 3-6
Dina arbetsuppgifter innebär att du undervisar elever i årskurs 3-6 i textilslöjd. Eventuellt kan det tillkomma andra möjligheter för att komplettera med annan undervisning om vi är rätt för varandra.
2022-05-13 2022-06-03
Östra Göinge kommun, Kviingeskolan åk F-6 Lärare till lågstadiet på Kviingeskolan i Hanaskog
Du kommer att arbeta som lärare på lågstadiet. I uppdraget ligger det att organisera verksamheten i klassen tillsammans med den andra mentorn. Du förbereder, genomför och utvärderar undervisningen utifrån läroplanens mål. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och driver, tillsammans med kollegorna, utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för din egen och gruppens utveckling. Du skapar goda relationer till elever, vårdnadshavare, kollegor och andra samarbetspartners som karaktäriseras av respekt och tillit...
2022-05-13 2022-06-03
Östra Göinge kommun, Kviingeskolan åk F-6 NO-lärare till mellanstadiet på Kviingeskolan i Hanaskog
Du kommer att arbeta som lärare på mellanstadiet. I uppdraget ligger det att organisera verksamheten i klassen tillsammans med den andra mentorn. Du förbereder, genomför och utvärderar undervisningen utifrån läroplanens mål. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och driver, tillsammans med kollegorna, utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för din egen och gruppens utveckling. Du skapar goda relationer till elever, vårdnadshavare, kollegor och andra samarbetspartners som karaktäriseras av respekt och til...
2022-05-13 2022-06-03
Östra Göinge kommun, Enheten för Myndighet och utveckling Strategisk arbetsterapeut till Myndighet och utveckling
Vi söker nu en arbetsterapeut till Avdelning förebyggande och resurs. Tjänsten är helt ny och innebär att fokus kommer att ligga på det strategiska och hälsofrämjande arbetet. Det innebär att din kompetens inom aktivitet, delaktighet och välmående behövs i vårt arbete med att både att stärka hälsan på individnivå och minska skillnaden i hälsa på samhällsnivå hos äldre personer. Som strategisk arbetsterapeut hos oss kommer du att vara delaktig i vårt förebyggande arbete, dels tillsammans med äldrepedagog och undersköterska i den förebyggan...
2022-05-11 2022-06-01
Östra Göinge kommun, VO Hälsa och Omsorg Enhetschef Rehabilitering
Vill du arbeta i en ledarroll där du medverkar till utveckling av vår verksamhet samt stärker och motiverar dina medarbetare? Vill du ta nästa steg i din utveckling som chef och ledare och göra skillnad genom ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Ta då chansen och sök denna tjänst! Vi söker nu en enhetschef till ReHabenheten ReHabenheten är en nybildad enhet med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistenter, Trygg hemgång samt hjälpmedelsverksamhet. Det innebär att denna chefstjänst är helt ny och det finns stort utrymme att til...
2022-05-11 2022-05-29
Östra Göinge kommun, Prästavångsskolan F-3, fritids Förstelärare till Prästavångsskolan F-3
Vi söker nu en verklig inspiratör och som gillar att utveckla och utvecklas i din roll som lärare. I samarbete med rektor och övriga förstelärare i åk 2 och 3, leder och utvecklar du det pedagogiska arbetet på skolenheten och har en nyckelroll i att leda det kollegiala lärandet bland kollegor och bidra till långsiktig skolutveckling. Tillsammans med rektor, förstelärare och specialpedagog följer du systematiskt upp, analyserar och utvärderar undervisningens innehåll och skolans resultat utifrån mål och styrdokument. Inför läsåret 22, 23 kom...
2022-05-11 2022-05-29
Östra Göinge kommun, Äldreomsorgsavdelningen Enhetschef Hemtjänst
Hej! Då en av mina enhetschefer har gått vidare till annan tjänst i kommunen söker jag nu hennes efterträdare. Jag hoppas det kan vara du! Som enhetschef för hemtjänsten ingår du i ledningsgruppen för Äldreomsorgen tillsammans med 6 andra enhetschefer och mig, Katarina, som är avdelningschef. Ditt huvudsakliga uppdrag är att tillsammans med dina medarbetare och kollegor driva arbetet för en god och kvalitativ hemtjänst till våra kunder vidare och framåt! Det innebär att du leder verksamhetenoch dina medarbetare i deras dagliga arbete, samt ...
2022-05-10 2022-06-08
Östra Göinge kommun, Snapphaneskolan åk 4-9 Klasslärare åk 4-6 till Snapphaneskolan
Du har din huvudsakliga undervisning i klassen du är mentor för. Du ingår i ett arbetslag där kollegialt samarbete ingår. Vi är ett härligt kollegium där olika professioner såsom lärare, specialpedagog, speciallärare, socialpedagoger, skolkurator, studiehandledare och resurspersoner arbetar tillsammans. Vi har god tillgång till skolsköterska då hon sitter placerad på vår skola och arbetar endast med våra elever. Även skolpsykolog och logoped ingår i vårt elevhälsoteam, som träffas varje vecka, men finns centralt placerade i kommunen. Vi söker...
2022-05-09 2022-05-20
Östra Göinge kommun Teamledare till IFO vuxen i Östra Göinge kommun
Teamledare inom IFO vuxen ska ansvara för den operativa arbetsledningen, i nära samarbete med enhetschef, för ca 10 socialsekreterare som handlägger ekonomiskt bistånd, missbruk/beroende, socialpsykiatri samt våld i nära relation. Teamledaren ansvarar för att fördela arbetsuppgifter till socialsekreterarna på enheten samt för att fatta beslut i enskilda ärenden, enligt gällande delegationsordning. Rollen som teamledare innefattar även arbetsledning och handledning i enskilda ärenden. Teamledaren ska se till att gällande lagstiftning, delegati...
2022-05-06 2022-05-20
Östra Göinge kommun Lärare i svenska som andraspråk till Göinge utbildningscenter
Vi söker en lärare i svenska som andraspråk till vuxenutbildningen (YrkesVux) på Göinge utbildningscenter 1. I rollen kommer du även att arbeta med studerande på vuxenutbildning som är i behov av stöd och anpassningar. Vi har ett inkluderande arbetssätt och du kan komma att arbeta i mindre grupper såväl som integrerat i klassrummet med andra lärare eller med individuellt stöd. I din roll är de studerandes behov alltid i centrum. Vi arbetar teambaserat och på YrkesVux finns ett eget EHT bestående av SYV, Specialpedagog, Kurator, SvA-lärare och...
2022-05-06 2022-05-23
Glimåkra folkhögskola Vaktmästarvikarie
Alla förekommande arbetsuppgifter inom fastighetsskötsel både ute och inne, såsom gräsklippning/trimning av grönområden, trädgårdsarbete, tanka fordon, hämta post samt sophantering.
2022-05-02 2022-05-18
Östra Göinge kommun Lärare i fritidshem/ Fritidspedagog Mölleskolan
I Östra Göinge kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en fritidspedagog/lärare med undervisning i fritidshem för arbete på fritids, för elever i åk F- 5. En merit om du har specialisering idrott, för att ev. delta på i...
2022-04-25 2022-05-31
Östra Göinge kommun Lärare åk 1-3, Mölleskolan
I Östra Göinge kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en grundskollärare, för elever i åk 1 - 3. Vi kommer från nästa läsår arbeta med betyg från Åk 4 med ett tvålärarsystem i alla klasser. Vi söker dig som , precis s...
2022-04-25 2022-05-31
Östra Göinge kommun Socialsekreterare till barn och unga
Hej! Vi är ett positivt, tryggt och välfungerande team av socialsekreterare som nu söker vår nästa kollega! Hos oss arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på barnets behov, välmående och utveckling. Vi tror att samarbete, såväl internt som externt, är av högsta vikt för att ge våra barn och unga de bästa förutsättningarna i livet. Vi är den lilla kommunen som har nära till beslut och där mandat delegeras långt ner i organisationen - hos oss får du därför både ansvar och möjlighet att använda din kompetens fullt ut. Som socialsek...
2022-04-22 2022-05-23
Östra Göinge kommun Familjehemssekreterare
Vår familjehemssekreterare söker sig till nya utmaningar och vi söker därför en ny familjehemssekreterare. I tjänsten ingår att rekrytera och utreda familjehem, matcha barn med rätt familjehem, skriva avtal med familjehem samt följa upp och ge stöd till våra familjehem. Våra familjehem erbjuds handledning och utbildning i Ett hem att växa i. Som familjehemssekreterare har du ett övergripande ansvar för att utforma stödet utifrån varje enskilt familjehems behov. Tillsammans med barnsekreterare följer du upp vården i familjehemmen genom personl...
2022-04-20 2022-05-21
Östra Göinge kommun, Äldreomsorgsavdelningen Semestervikarier köksbiträden till våra två särskilda boende
Vi söker nu köksbiträden som vill arbeta i någon av våra två särskilda boende Skogsbrynet och Västanvid under semesterperioden juni-augusti 2021. Du förväntas kunna utföra de flesta förekommande arbetsuppgifterna i ett kök, såsom förbereda och tillaga välsmakande måltider, städa, diska, servera och annan kundservice.
2022-04-06 2022-05-31
Östra Göinge kommun, Västanvid 2 Semestervikarier till Trygg hemgång/korttid
I din roll som undersköterska i trygg hemgång vid utskrivning från slutenvård kommer du att arbeta med förebyggande, rehabiliterande och personcentrerad hälsa- och omsorg. I teamet ingår sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och biståndshandläggare. På korttid arbetar vi rehabiliterande utifrån uppdrag från arbetsterapeut och fysioterapeut. Det är viktigt med ett bra bemötande för att skapa en god kvalitet i vår verksamhet. Brukaren ska kunna erhålla stöd och omsorg under en begränsad tid så att överlämning till hemtjänstutförare elle...
2022-01-17 2022-05-31
Östra Göinge kommun, VO Hälsa och Omsorg Semestervikarier till äldreomsorgen
Nu startar vi rekrytering av semestervikarier för anställning under sommaren 2022. Du är välkommen att anmäla ditt intresse av att arbeta som semestervikarie hos oss. När du arbetar som semestervikarie varierar arbetsuppgifterna men generellt innebär det omvårdnadsarbete utifrån kundens behov och eventuella delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, som har lätt för att samarbeta och kan arbeta självständigt mot bestämda mål. Du är noggrann, flexibel och har stor inlevelseförmåga. Det är v...
2022-01-14 2022-05-31
Östra Göinge kommun, HSL Semestervikarier Sjuksköterskor
I kommunen arbetar vi med hemsjukvård både inom särskilt boende och ordinärt boende. Vi arbetar i team och har nära samarbete med andra vårdgivare. I rollen som sjuksköterska arbetar du med medicinska bedömningar, läkemedelshantering samt stöd och rådgivning till omvårdnadspersonalen. Sjuksköterskan har till uppgift att samordna och planera de samlade hälso- och sjukvårdsinsatserna för den enskilde vårdtagaren och att ha kontakt med anhöriga. Vi söker dig som tycker om att arbeta självständigt i samarbete med övrig vårdpersonal. Vi erbjuder...
2022-01-14 2022-05-31
Östra Göinge kommun, VO Hälsa och Omsorg Semestervikarier till avdelning funktionsstöd
Inför semesterperioden juni, juli och augusti 2022 behöver vi förstärkning med semestervikarier till våra gruppbostäder, personlig assistans, ledsagning, servicebostäder samt socialpsykiatri. Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, som har lätt för att samarbeta och kan arbeta självständigt mot bestämda mål. Du är noggrann, flexibel och har stor inlevelseförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi kan erbjuda dig ett ansvarsfullt och omväxlande arbete med trevliga arbetskamrater.
2022-01-14 2022-05-31