Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Östra Göinge kommun Förstelärare till åk F-3 Prästavångsskolan, Broby
Just nu söker vi en mentor och förstelärare till åk 2 för våren 2024 med ev. förlängning av försteläraruppdraget under hösten 2024. I grunden har du en tillsvidareanställning som lärare med undervisning och mentorskap i någon av årskurserna 1-3. Du har en nyckelroll i att leda det kollegiala lärandet bland kollegor för att utveckla undervisningen och bidra till långsiktig skolutveckling. Du gillar att utveckla och utvecklas i din roll som lärare, och i samarbete med rektor leder och utvecklar du också det pedagogiska arbetet på enheten. Til...
2023-09-21 2023-10-08
Östra Göinge kommun Teamledare till IFO Vuxen
Som Teamledare inom IFO vuxen kommer du att ansvara för den operativa arbetsledningen, i nära samarbete med enhetschef. Där du kommer att vara den som ser till att enheten följer gällande lagstiftning, delegationsordning, riktlinjer och rutiner. Du ansvarar för fördelning av arbetsuppgifter till socialsekreterarna på enheten och du fattar beslut i enskilda ärenden, enligt gällande delegationsordning. Du kommer även att ha arbetsledning och handledning i enskilda ärenden. Du bistår enhetschef med verksamhets- och kvalitetsutvecklingen på enhe...
2023-09-21 2023-10-05
Östra Göinge kommun Arbetsterapeut
Vi söker nu arbetsterapeut till vår ReHabgrupp. Som arbetsterapeut hos oss har du ett förebyggande synsätt, ett tydligt rehabiliterande förhållningssätt samt arbetar med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du har det övergripande habiliterings-och rehabiliteringsansvaret tillsammans med fysioterapeut. Vidare ansvarar du för ADL-bedömning, handledning och utbildning till personal, samt utprovning och uppföljning av tekniska hjälpmedel utifrån arbetsterapeutens förskrivningsprocess. I Östra Göinge komm...
2023-09-07 2023-09-27
Östra Göinge kommun Sjuksköterska till hemsjukvården
I din roll som sjuksköterska kommer du att ansvara för patienter i ordinärt boende. Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. bestå av: -medicinska bedömningar -medicinska insatser -bedriva palliativ vård -initiera och genomföra riskbedömningar för preventivt arbete -dokumentation i journalsystemet Treserva -samverkan mellan primärvård och region På ett pedagogiskt sätt handleder och delegerar du omvårdnadspersonalen i omvårdnadsarbetet samt i hälso- och sjukvårdsinsatser och du deltar i verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete. Vi erbjuder di...
2023-09-07 2023-09-27
Östra Göinge kommun, Bemanning Timvikarier till äldreomsorgen - NATT
Vill du göra skillnad i vardagen och är en empatisk person som har en fallenhet för omvårdnad? Trivs du med att ha ett varierande arbetssätt? Då har du kommit rätt! Vi på bemanningsenheten söker fler timvikarier som vill och kan arbeta natt inom hemtjänsten eller på något av våra särskilda boende. Som timvikarie är ditt uppdrag att med kort varsel rycka in när någon i den ordinarie personalstyrkan är frånvarande eller om verksamheten behöver extra personal. Du har dessutom själv möjlighet att bestämma när du är tillgänglig för arbete. En stor f...
2023-09-04 2023-10-01
Region Skåne, Primärvården Fysioterapeut till Vårdcentralen Knislinge
På Vårdcentralen Knislinge kommer du att ingå i ett team med ytterligare två fysioterapeutkollegor. Med din kompetens bidrar och strävar du efter att erbjuda våra patienter bästa möjliga vård. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av mottagningsverksamhet där du utför undersökning, bedömning, behandling och uppföljning av vanligt förekommande sjukdomstillstånd inom primärvården. Till oss kommer patienter i alla åldrar och med olika diagnoser, men vanligast är besvär med rörelse- och stödjeorganen. Du får möjlighet till ett både varierande o...
2023-08-22 2023-10-10
Östra Göinge kommun Förstelärare till Prästavångsskolan åk 4-6
Vi söker nu en verklig inspiratör och som gillar att utveckla och utvecklas i din roll som lärare. I samarbete med rektor och övriga förstelärare i 4-6, leder och utvecklar du det pedagogiska arbetet på skolenheten och har en nyckelroll i att leda det kollegiala lärandet bland kollegor och bidra till långsiktig skolutveckling. Tillsammans med rektor, förstelärare och specialpedagog följer du systematiskt upp, analyserar och utvärderar undervisningens innehåll och skolans resultat utifrån mål och styrdokument. Konkreta försteläraruppgifter...
2023-07-18 2023-09-30