Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Östra Göinge kommun, Plan och Exploatering VA-strateg
Plan- och exploateringsenheten ansvarar för strategiska samhällsbyggnadsprojekt, detalj- och översiktsplanering, mark- och exploateringsfrågor samt stöd och utveckling av geografisk informationsteknik. Vi arbetar teaminriktat gentemot kund och tillsammans med kommunens övriga verksamheter för en hållbar, attraktiv och välkomnande kommun. Som VA-strateg ansvarar du för att upprätta, förvalta och utveckla en övergripande och hållbar VA-planering i kommunen. Du bidrar med sakkunskap i kommunens strategiska översikts- och detaljplanearbete samt i ...
2022-09-21 2022-10-23
Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Skåne, Broby
Som tandläkare på Folktandvården Skåne har du en central roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. I din dagliga yrkesroll utför du allt från enklare undersökningar till avancerade behandlingar och akut tandvård. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din...
2022-09-20 2022-10-04
Folktandvården Tandhygienist till Folktandvården Skåne, Broby
Som tandhygienist på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du utför undersökningar samt identifierar, bedömer och planerar lämpliga munhälsovårdsinsatser. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din kompetens med större omväxling, kunskapsutbyte och ökad delaktighet. Vi värdesätter god service. Därför ä...
2022-09-20 2022-10-04
Östra Göinge kommun Planerare/administratör
Som planerare inom äldreomsorgen har du ett självständigt och omväxlande arbete med uppgifter som varierar från dag till dag. I din roll ingår att prioritera, hantera information och skapa struktur. Du arbetar nära enhetschefen med olika administrativa uppgifter såsom bemanning på kort och lång sikt, planering av kundinsatser, schemaläggning och semesterplanering, beställningar, fakturahantering samt stöd till enhetscheferna med andra administrativa uppgifter. Du arbetar i våra verksamhetssystem ex. Visma, Medvind,Intraphone, Treserva med flera...
2022-09-16 2022-10-02
Östra Göinge kommun, Mölleskolan/Glimåkraskolan F-6 Lärare textilslöjd åk 4-6 Glimåkraskolan och Mölleskolan
Dina arbetsuppgifter innebär att du undervisar elever i årskurs 3-6 i textilslöjd. Du kommer även att undervisa elever från Mölleskolan i Sibbhult, som är en liten F-6 skola. Eventuellt kan det tillkomma andra möjligheter för att komplettera med annan undervisning om vi är rätt för varandra. Du skapar goda relationer till elever, vårdnadshavare, kollegor och andra samarbetspartners som karaktäriseras av respekt och tillit.
2022-09-15 2022-09-29
Östra Göinge kommun Glimåkraskolan söker elevassistent
Vi söker en elevassistent för stöd med egenvård av diabetes. Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med tillträde så snart som möjligt och som till början som sträcker sig till den 9 juni med möjlighet till förlängning. I dina arbetsuppgifter ingår det att du följer eleven under hela dagen och övervakar blodsockernivån , i skolan och på fritids. Du stöttar eleven med att regelbundet kontrollera blodsocker, hjälpa till med medicinering och med kosthållning (inklusive beräkning av kolhydratsintag och insulin). Du har en tät kontakt med...
2022-09-15 2022-09-26
Östra Göinge kommun, Enheten för Myndighet och utveckling Vårdplanerare
Som vårdplanerare arbetar du huvudsakligen med planeringar vid utskrivning från slutenvård. I rollen ingår att fatta beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen ex. hemgångsstöd, trygghetslarm i samband med utskrivning från slutenvård eller andra insatser. Vårdplaneraren är huvudkontaktperson för Mina planer i organisationen samt boendesamordnare för kommunens särskilda boendeplatser och korttidsplatser.
2022-09-14 2022-09-29
Östra Göinge kommun, Enheten för Myndighet och utveckling Biståndshandläggare
I rollen som biståndshandläggare kommer du att bedöma och fatta beslut om insatser enligt socialtjänstlagen för våra kommuninvånare som är i behov av exempelvis hemtjänst eller särskilt boende. Även handläggning och utredningar för personer under 65 år med funktionsnedsättning förekommer. Som biståndshandläggare hos oss använder du IBIC. Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt samarbete med såväl interna som externa aktörer. Du kommer att vara en mycket viktig kugge i det fortsatta utvecklingsarbetet och kommer att få möjlighet att vara med...
2022-09-14 2022-09-29
Östra Göinge kommun Socialpedagog till Glimåkraskolan
Vi söker en socialpedagog som kan arbeta med det förebyggande och stärkande arbetet kring våra elever i F-6. I din roll som socialpedagog kommer du att arbeta med psykosocial problematik, främjande/förebyggande samt åtgärdande arbete, gruppdynamiskt arbete och elevsamtal. Det ingår även värdegrundsfrågor, att vara närvarande på raster och i andra miljöer samt ha fokus på relationsskapande med elever. Du kommer ansvara för att hjälpa och leda eleverna i att lösa konflikter och i det ingår att utveckla våra elevers sociala förmåga. Du utreder...
2022-09-14 2022-09-27
Östra Göinge kommun Lärare lågstadiet på Kviingeskolan
Du kommer att arbeta som lärare på lågstadiet. I uppdraget ligger det att organisera verksamheten i klassen tillsammans med den andra mentorn. Du förbereder, genomför och utvärderar undervisningen utifrån läroplanens mål. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och driver, tillsammans med kollegorna, utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för din egen och gruppens utveckling. Du skapar goda relationer till elever, vårdnadshavare, kollegor och andra samarbetspartners som karaktäriseras av respekt och tillit...
2022-09-12 2022-10-02
Östra Göinge kommun, Hemtjänst Broby, nattpatrull Undersköterska till nattpatrullen
Hos oss erbjuds du ett spännande och flexibelt arbete där vi skapar en god vardag för våra kunder genom vård och omsorg utifrån den enskildes behov. Du genomför omsorgsinsatser utifrån fattade beslut enligt SOL och HSL, svarar på trygghetslarm samt utför hälso- och sjukvårdsinsatser efter delegering från HSL-personal. Som omsorgspersonal utarbetar du tillsammans med den äldre en genomförandeplan. Du har ett nära samarbete med andra arbetsgrupper som finns runt den äldre.
2022-09-09 2022-09-25
Östra Göinge kommun, Fastighet och fordon Fordonsreparatör
I rollen som maskinreparatör ansvarar du tillsammans med övriga reparatörer och hantverkare inom funktionen, för drift, service, underhåll och reparationer av kommunens bilar och maskiner, samt i förekommande fall på våra anläggningar. Vid behov hjälper du även till med övriga arbetsuppgifter som förekommer på enheten.
2022-09-09 2022-09-25
Östra Göinge kommun Socialpedagog till Snapphaneskolan
Vi söker dig socialpedagog som kan arbeta med det förebyggande och stärkande arbetet kring eleverna i skolan. Ditt arbete är i huvudsak riktat mot årskurserna 7-9. Du har ett nära samarbete med vår socialpedagog, som är riktad mot årskurserna 4-6. Du ingår dessutom i vårt sociala team som leds av vår skolkurator. I din roll som socialpedagog kommer du att ansvara för att arbeta med eleverna i konflikthantering och hjälpa och leda eleverna i att lösa konflikter, i det ingår att utveckla våra elevers sociala förmåga. I ditt arbete deltar du i de...
2022-09-09 2022-09-25
Östra Göinge kommun Kock till måltidsenheten
Vi erbjuder dig ett omväxlande, fartfyllt och roligt arbete. Du kommer ingå i ett team med härliga kolleger! Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara matlagning, disk/städ och servering och du ska kunna tillaga och ha kunskap om olika specialkoster. Som kock hos oss lagar du mat tillsammans med övriga kockar i köket. Egenkontroll, beställning och att hämta uppgifter från kostdataprogrammet Mashie är andra förekommande uppgifter i vårt kök. I anställningen förekommer arbete i alla våra kök. Som kock hos oss har du ett kreativt arbete där d...
2022-09-07 2022-09-25
Avdelningen för Funktionsstöd, LSS gruppbostäder, ledsagare, avlösare Stödassistent
Vi söker nu en stödassistent till vårt gruppboende Drakaberga. I rollen som stödassistent ger du brukaren individuellt stöd i den dagliga livsföringen genom att arbeta tydliggörande, ger brukaren en förutsägbarhet och skapar struktur i brukarens vardag. Du medverkar till att stimulera till fritids- och kulturaktiviteter och delaktighet i samhället efter brukarens individuellt satta mål, detta för att bidra till självständighet. Exempel på arbetsuppgifter som förekommer är att stötta vid städning, matlagning, personlig hygien och läkemedelsha...
2022-09-06 2022-09-25