Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Östra Göinge kommun, Mölleskolan/Glimåkraskolan F-6 Lärare i trä och metallslöjd till Glimåkraskolan
Vi söker dig som har erfarenhet att undervisa i grundskolan och är legitimerad lärare. Som lärare tar ansvar för helhetssynen av elevens skoldag och kunskapsutveckling, samt känner dig bekväm med familjekontakt. Arbetet ställer krav på flexibilitet, förmåga att lyssna samt att kunna ta egna initiativ och beslut. Tålamod, tydlighet, engagemang och värme är ytterligare egenskaper vi önskar finna hos dig som söker det här arbetet.
2021-02-26 2021-03-21
Östra Göinge kommun, Utemiljö Parkarbetare
2021-02-26 2021-03-19
Östra Göinge kommun, Enheten för Myndighet och utveckling Biståndshandläggare
I rollen som biståndshandläggare kommer du att bedöma och fatta beslut om insatser enligt socialtjänstlagen för våra kommuninvånare som är i behov av exempelvis hemtjänst eller särskilt boende. Även handläggning och utredningar för personer under 65 år med funktionsnedsättning förekommer. Som biståndshandläggare hos oss använder du IBIC. Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt samarbete med såväl interna som externa aktörer. Du kommer att vara en mycket viktig kugge i det fortsatta utvecklingsarbetet och kommer att få möjlighet att vara med...
2021-02-23 2021-03-07
Östra Göinge kommun, HSL Sjuksköterska med inriktning LSS/Socialpsykiatri
Vi söker en sjuksköterska med inriktning mot LSS / Socialpsykiatri. Arbetet som sjuksköterska innebär både akuta och planerade insatser samt att arbeta för en god hälso- och sjukvård utifrån individens behov. Arbetet är självständigt men innebär även samverkan med många olika aktörer, vilket ställer höga krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Ditt ansvar som sjuksköterska inom kommunal sjukvård är att bedriva en god och säker hälso- och sjukvård för personer med funktionsvariationer inom LSS och socialpsykiatri. Du deltar i vårdplanering...
2021-02-23 2021-03-14
Östra Göinge kommun, Kviingeskolan åk F-6 Lärare till åk 1 på Kviingeskolan i Hanaskog
Du kommer att arbeta som klasslärare i åk 1. I uppdraget ligger det att organisera verksamheten i klassen och skapa en balans där undervisningen står i fokus. Du förbereder, genomför och utvärderar undervisningen utifrån läroplanens mål. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och driver, tillsammans med kollegorna, utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för din egen och gruppens utveckling. Du skapar goda relationer till elever, vårdnadshavare, kollegor och andra samarbetspartners som karaktäriseras av res...
2021-02-23 2021-03-15
Östra Göinge kommun, HSL Sjuksköterska
Vi söker en engagerad och nytänkande sjuksköterska med erfarenhet av yrket till ett av kommunens särskilda boende då en av våra duktiga sjuksköterskor valt att gå i pension. I din roll som sjuksköterska kommer du att ansvarar för patienter både på särskilt boende och i ordinärt boende. Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. bestå av medicinska bedömningar, medicinska insatser, bedriva palliativ vård, upprättande av vårdplaner och uppföljningar samt att initiera och genomföra riskbedömningar för preventivt arbete. På ett pedagogiskt sätt handlede...
2021-02-19 2021-03-11
Östra Göinge kommun, Förskola Knislinge Förskollärare till Magnolians förskola i Knislinge
Som förskollärare på Magnolian skapar du en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité. Rollen innebär även att vara en tydlig och entusiasmerande ledare som h...
2021-02-19 2021-03-07
Region Skåne, Primärvården Distriktsköterska/sjuksköterska till vårdcentralen i Knislinge
Vi har nu möjlighet att välkomna en sjuksköterska alternativt distriktssköterska till oss! Hos oss erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter med utbildning utifrån dina intressen och verksamhetens behov. I rollen som sjuksköterska/distriktssköterska ingår arbetsuppgifter såsom dist...
2021-02-17 2021-03-09
Östra Göinge kommun, Grundskola Obehörig lärare åk 4-6 med studier på HKR (Arbetsplatsintegrerad lärarutbildning)
Med start hösten 2021 erbjuder Östra Göinge kommun tillsammans med Högskolan Kristianstad och ytterligare nio kommuner i regionen möjligheten till en arbetsplatsintegrerad grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Det innebär att du kombinerar hög...
2021-02-16 2021-04-30
Östra Göinge kommun, Grundskola Obehörig lärare åk 7-9 med studier på HKR (arbetsplatsintegrerad lärarutb.)
Nu erbjuder vi en arbetsplatsintegrerad ämneslärarutbildning årskurs 7-9 tillsammans med högskolan i Kristianstad och tio andra kommuner i Blekinge, Skåne och Småland. Första året studerar du på heltid, därefter kombinerar du studier med arbete som lärare på halvtid och får lön under studietiden. En unik möjlighet som både leder till en ämneslärarexamen och ger flera års arbetslivserfarenhet från din studietid. Utbildningen är på 5 år. Under första studieåret studerar du på 125 % utan anställning. Verksamhetsförlagd utbildning under våren 2022...
2021-02-16 2021-04-30
Östra Göinge kommun, Avdelningen för arbetsliv och stöd Enhetschef till arbetsmarknadsenheten
Enheten för Arbetsmarknad ansvarar för kommunens arbetsmarknadsfrågor och har ansvar för att driva och utveckla området. I rollen som enhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamheten såsom personal, budget, arbetsmiljö, planering, utveckling, måluppfyllelse, uppföljning och kvalitetssäkring. Du ingår i Arbetsliv och stöds ledningsgrupp och tar delansvar för avdelningens hela verksamhet. Ett av arbetsmarknadsenhetens största fokusområde är att förbereda och öppna dörrar till den reguljära arbetsmarknaden. Styrning och ledning b...
2021-02-12 2021-03-07
Östra Göinge kommun, VO Utbildning och Arbete Utvecklingsstrateg med fokus på skolan
Östra Göinge är en kommun som valt en annan organisation och arbetsmodell än den traditionella. Vi har en gemensam förvaltning för samtliga verksamhetsområden och kraven på helhet och samarbete inom förvaltningen är stort. Inom verksamhetsområdet Utbildning och arbete jobbar vi utifrån de politiska strategierna "En bra start i livet" och "Vägen till arbete". Det innebär ett nära samarbete mellan skola, socialtjänst IFO och arbetsmarknadsfrågor där du förväntas bidra inom hela området även om ditt fokus kommer att vara skolan och det lagstadgade...
2021-02-12 2021-03-07
Östra Göinge kommun, GUC 2 Specialpedagog vuxenutbildningen på Göinge utbildningscenter
Vi söker en Specialpedagog till Göinge utbildningscenter. I rollen som specialpedagog kommer du att utveckla den inre organisationen ur ett specialpedagogiskt perspektiv och hur verksamheten genomför tidiga insatser för eleverna. Du kommer att handleda både personal och elever....
2021-02-09 2021-03-14
Östra Göinge kommun, Bemanning Vikarier till Bemanningsenheten
Bemanningsenhetens uppdrag är att med kort varsel rycka in när någon av den ordinarie personalen är frånvarande eller man behöver extra personal. Just nu rekryterar vi främst inom hemtjänst, särskilt boende, LSS och Förskola. Vi hjälper även lokalvård, kost samt kundtjänst med olika typer av uppdrag och anställer därför personer med olika kompetenser. Vi erbjuder ett omväxlade, utvecklande och ansvarfullt arbete som innebär att du på olika sätt stöttar människor i sin vardag. Du kommer vara behjälplig med allt från omvårdnadsarbete till olika...
2021-01-21 2021-03-31
Östra Göinge kommun, Måltidsenheten Semestervikarier kockar och köksbiträden
Vi söker kockar och köksbiträden som vill arbeta i något av måltidsenhetens produktionskök på exempelvis Lindgården eller Prästavångsskolan i Broby, Västerskolan i Knislinge, Agnebergs förskola i Hanaskog eller i mottagningskök vid vissa skolor och förskolor i kommunen under semesterperioden juni-augusti 2021. Du förväntas kunna utföra de flesta förekommande arbetsuppgifterna i ett kök, såsom förbereda och tillaga välsmakande måltider, städa, diska, servera och annan kundservice.
2021-01-15 2021-03-31
Östra Göinge kommun, VO Hälsa och Omsorg Semestervikarier till våra särskilda boenden
Nu startar vi rekrytering av semestervikarier för anställning under sommaren 2021. Du är välkommen att anmäla ditt intresse av att arbeta som semestervikarie hos oss. När du arbetar som semestervikarie varierar arbetsuppgifterna men generellt innebär det omvårdnadsarbete utifrå...
2020-12-16 2021-04-30
Östra Göinge kommun, VO Hälsa och Omsorg Semestervikarier till hemtjänsten
Nu startar vi rekrytering av semestervikarier för anställning under sommaren 2021. Du är välkommen att anmäla ditt intresse av att arbeta som semestervikarie hos oss. När du arbetar som semestervikarie varierar arbetsuppgifterna beroende på verksamhet, men generellt innebär det omvårdnadsarbete utifrån kundens behov och eventuella delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, som har lätt för att samarbeta och kan arbeta självständigt mot bestämda mål. Du är noggrann, flexibel och har stor in...
2020-12-16 2021-04-30
Östra Göinge kommun, Västanvid 1 Semestervikarier till Trygg hemgång
I din roll som undersköterska i trygg hemgång vid utskrivning från slutenvård kommer du att arbeta med förebyggande, rehabiliterande och personcentrerad hälsa- och omsorg. I teamet ingår sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och biståndshandläggare. Brukaren ska kunna er...
2020-12-16 2021-04-30
Östra Göinge kommun, VO Hälsa och Omsorg Semestervikarier till LSS och socialpsykiatrin
Inför semesterperioden juni, juli och augusti 2021 behöver vi förstärkning med semestervikarier till våra gruppbostäder, personlig assistans, ledsagning, servicebostäder samt socialpsykiatri. Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, som har lätt för att samarbeta och kan arbeta självständigt mot bestämda mål. Du är noggrann, flexibel och har stor inlevelseförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi kan erbjuda dig ett ansvarsfullt och omväxlande arbete med trevliga arbetskamrater.
2020-12-16 2021-04-30
Östra Göinge kommun, HSL Semestervikarier Sjuksköterskor
I kommunen arbetar vi med hemsjukvård både inom särskilt boende och ordinärt boende. Vi arbetar i team och har nära samarbete med andra vårdgivare. I rollen som sjuksköterska arbetar du arbetar med medicinska bedömningar, läkemedelshantering samt stöd och rådgivning till omvårdnadspersonalen. Sjuksköterskan har till uppgift att samordna och planera de samlade hälso- och sjukvårdsinsatserna för den enskilde vårdtagaren och att ha kontakt med anhöriga. Vi söker dig som tycker om att arbeta självständigt i samarbete med övrig vårdpersonal. Vi ...
2020-12-16 2021-04-30