Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Glimåkra folkhögskola Fastighetsskötare
Huvudansvarig för arbetet med byggnader, grönområden, anläggningar och fordon, samt brandskyddsansvarig.
2023-05-30 2023-06-15
Östra Göinge kommun Arbetsterapeut LSS
Vi söker nu en arbetsterapeut till vår ReHabgrupp med inriktning mot våra LSS-verksamheter. Som arbetsterapeut hos oss har du ett förebyggande synsätt och arbetar med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du har det övergripande habiliterings-och rehabiliteringsansvaret tillsammans med fysioterapeut. Vidare ansvarar du för ADL-bedömning, handledning till personal, samt utprovning och uppföljning av tekniska hjälpmedel utifrån arbetsterapeutens förskrivningsprocess. I Östra Göinge kommun använder vi o...
2023-05-30 2023-06-18
Region Skåne, Primärvården ST-läkare till Vårdcentralen Knislinge
Som ST-läkare följer du din ST-plan och vi erbjuder ett stödjande utbildningsklimat med personlig specialistkompetent handledare under din väg mot specialistläkarkompetens. Under första året arbetar du på vårdcentralen och har bland annat mottagning med både akuta och planerade besök. De följande fyra åren varvas vårdcentralsarbete med randning på specialistkliniker. Utöver obligatoriska ST-kurser erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter med kontinuerlig fortbildning internt samt externt efter intresse och verksamhetens behov. Vidare förväntar v...
2023-05-29 2023-06-19
Östra Göinge kommun Socionom med mod att testa nytt – barnsekreterare i ett härligt gäng
Vi letar efter vår nya kollega. Vi söker dig som är socionom, har förmågan att se helheten, gillar när det är nära till beslut. Östra Göinge kommun arbetar tillitsbaserat vilket gör att du får använda din kompetens och alltid är delaktig i verksamhetsutveckling. Målet är att utveckla en modern socialtjänst där vi satsar på att alla barn och unga i Östra Göinge ska få en bra start i livet med likvärdiga möjligheter till goda levnadsvillkor. Vi står i startgroparna för att öppna två familjecentraler i kommunen. Ett riktigt spännande uppdrag dä...
2023-05-26 2023-06-25
Glimåkra folkhögskola Sångpedagog på Gospellinjen, vikariat
Som sångpedagog kommer du ha ansvar för individuella sånglektioner för deltagarna på Gospellinjen. -En del av tjänsten innefattar också att du undervisar i brukspiano. Tjänsten kan även innehålla undervisning i körsång i helklass samt praktisk i gehör. Du ingår i ett arbetslag kring Gospellinjen och förväntas bidra till ett gott samarbete och till helheten för utbildningen.
2023-05-24 2023-06-07
Östra Göinge kommun Stödassistent
Vi söker nu en stödassistent till vårt gruppboende Drakaberga. I rollen som stödassistent ger du brukaren individuellt stöd i den dagliga livsföringen genom att arbeta tydliggörande, ger brukaren en förutsägbarhet och skapar struktur i brukarens vardag. Du medverkar till att stimulera till fritids- och kulturaktiviteter och delaktighet i samhället efter brukarens individuellt satta mål, detta för att bidra till självständighet. I din roll ingår även att planera, utforma genomförandeplaner, dokumentera, göra regelbundna utvärderingar samt med...
2023-05-23 2023-06-20
Stab Utvecklingssekreterare inriktning systemförvaltning
Att jobba som utvecklingssekreterare med inriktning systemförvaltning på kanslienheten är ett av de mest utvecklande uppdragen som finns i vår förvaltning då uppdraget spänner över kommunens alla områden. Omvärldsbevakning inom området, samordning av kommungemensamma rutiner och arbetssätt är en del av din vardag. Du arbetar lika bra självständigt som i grupp, där du utgör ett naturligt stöd till dina närmaste kollegor men även för övriga förvaltningen. Uppdraget inkluderar även samverkan med externa aktörer, både kring systemförvaltning och in...
2023-05-22 2023-06-04
Östra Göinge kommun, Bemanning Timvikarier till hemtjänsten
Vill du göra skillnad i vardagen och är en empatisk person som har en fallenhet för omvårdnad? Trivs du med att ha ett varierande arbetssätt? Då har du kommit rätt! Vi på bemanningsenheten söker fler timvikarier som vill och kan arbeta inom hemtjänsten. Hos oss får du ett omväxlade, utvecklande och ansvarfullt arbete som innebär att du på olika sätt stöttar människor i sin vardag. Detta genom allt från omvårdnadsarbete till olika servicedelar som exempelvis inköp och matlagning. För att vi ska kunna få en tydlig bild av dig och din kompeten...
2023-05-19 2023-06-13
Östra Göinge kommun F-3 lärare till åk 2, Glimåkraskolan
Vi söker en driven och engagerad lärare. Du gillar att utveckla din undervisning och att utvecklas i din roll som lärare. Du kommer att ha klassansvar och vara mentor för årskurs 2 och du samarbetar tätt med såväl lärare på lågstadiet och fritidshemmet, som EHT och rektor. Språkutvecklande arbetssätt, kooperativt lärande och användning av digitala verktyg i undervisningen är en självklarhet. Vi använder iPads och chromebooks, du har god kännedom om dessa och andra digitala verktyg och de utgör en naturlig del i din undervisning. I årskurs 2 h...
2023-05-17 2023-06-04
Östra Göinge kommun Yrkeslärare Industri till Göinge utbildningscenter i Sibbhult
Vi söker nu yrkeslärare med inriktning skärande bearbetning och CNC. Du kommer ingå och ha ett nära samarbete i ditt arbetslag som idag består av lärare som undervisar i följande utbildningar Industriteknik (svets, CNC och sten), Skötsel av utemiljöer. Tjänsten omfattar undervisning för både ungdomar och vuxna. Du och dina kollegor kommer planera och utveckla kombinationsutbildningar inom Industri enligt Skolverkets upplägg i samverkan med branschen och lokala företag. På skolan är laganda och individen lika viktiga. Du finner en stor entu...
2023-05-16 2023-06-12
Östra Göinge kommun Undersköterskor till hemtjänsten
Vi söker nu undersköterskor till hemtjänsten med för närvarande placering i Knislinge och i Sibbhult. Hos oss erbjuds du ett spännande och flexibelt arbete där vi skapar en god vardag för våra kunder genom vård, omsorg och service utifrån den enskildes behov. Vi arbetar med digitalisering för att utveckla verksamheten på bästa sätt. Hälsa- och omsorgsverksamheten har ett tydligt kundperspektiv som kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Vi arbetar i t...
2023-05-15 2023-06-04
Folktandvården Tandhygienist till Folktandvården Skåne, Broby
Som tandhygienist på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du utför undersökningar samt identifierar, bedömer och planerar lämpliga munhälsovårdsinsatser. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din kompetens med större omväxling, kunskapsutbyte och ökad delaktighet. Vi värdesätter god service. Därför ä...
2023-04-19 2023-06-12
Östra Göinge kommun Semestervikarier till Hälsa och Omsorgs verksamhetsområde
Vi söker semestervikarier till våra särskilda boenden, hemtjänst, LSS-boenden, serviceboenden, personlig assistans och socialpsykiatrin under juni, juli och augusti. Du som kan arbeta under hela sommaren prioriteras då det är viktigt för våra kunder att träffa samma personer och lära känna dem. Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, som har lätt för att samarbeta och kan arbeta självständigt mot bestämda mål. Du är noggrann, flexibel och har stor inlevelseförmåga. Det är viktigt att du kan bemöta människor på ett bra sätt och tyc...
2022-12-15 2023-06-11