Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Östra Göinge kommun, Förskola Glimåkra och Östanå Förskollärare till Möllarps förskola
Vi söker nu förskollärare till Möllarps förskola. Vi som arbetar på kommunens minsta förskola är engagerade, lyhörda, flexibla och sätter alltid barnen bästa i fokus. Barnens intressen tas tillvara i en härligt stimulerande ute- och inne-miljö. Vi har gott om utrymme och t.o.m. en egen gympasal som barnen verkligen uppskattar att leka i. Vår naturprofil innebär att vi ser naturen som ett extra rum för utveckling och lärande. Vi arbetar mycket med djur, natur, hälsa och hållbarhet och ser gärna att du är intresserad av det. Hos oss får du ak...
2021-07-26 2021-08-15
Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Skåne, Broby /Osby
Som tandläkare hos oss arbetar du med såväl barn och ungdomar som vuxna. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. Vi erbjuder hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar och som tandläkare spelar du en stor roll i detta. Du utför allt från en undersökning till akut tandvård och avancerade behandlingar. Vi arbetar med teamtandvård vilket innebär att du både arbetar självständigt när det krävs och tillsammans med andra kollegor när det behövs. Vi bryr oss om och ställer upp för varan...
2021-07-26 2021-08-15
Östra Göinge kommun, Enheten för Upphandling Upphandlare till inköpscentralen
Inköpscentralens uppdrag är att genom inköp och upphandling medverka till att politiska mål och verksamhetsmål förverkligas. Inköpscentralen främjar inköpsarbete som uppfyller verksamheternas behov och hjälper verksamheterna att utvecklas och nå sina mål. Inköpscentralen ansvarar för och leder inköpsprocessen, samt ger stöd i det dagliga inköpsarbetet. I din roll som upphandlare hos oss skapar du genom inköpsprocessen värde för medarbetarna i deras arbete och för medborgarna i deras vardag, idag och i framtiden. Du planerar och genomför upphan...
2021-07-23 2021-08-16
Stab Nämndsekreterare till Östra Göinge kommun
Att jobba som nämndsekreterare vid kanslienheten är ett av de mest utvecklande uppdragen som finns i vår förvaltning då uppdraget spänner över kommunens alla områden. Som nämndsekreterare kommer du tillsammans med dina kollegor vid kansliet att utgöra navet i kommunens centrala administration. Att driva utvecklingen av den centrala administrationen och samordna kommungemensamma rutiner och arbetssätt är en del av din vardag. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp. Du är ett naturligt stöd till dina närmsta kollegor och för den öv...
2021-07-23 2021-08-15
Östra Göinge kommun, Prästavångsskolan F-3, fritids Lärare till åk 1-3 Prästavångsskolan, Broby
Vi söker nu dig som vill arbeta i ett arbetslag i åk 1-3 med engagerade kollegor. Du kommer att ha klassansvar och vara mentor för en klass i åk 3, och du samarbetar tätt med dina kollegor inom årskursen. Ämnen och schema är du med och påverkar. Du har ett nära samarbete både med kollegor och ledning. På vår skola är flerspråkigheten en del av vardagen. Språkutvecklande arbetssätt och användning av digitala verktyg i undervisningen är en självklarhet, eftersom vi har en tillgänglighet på minst en till två digitala enheter i de lägre åldrarna....
2021-07-22 2021-08-08
Östra Göinge kommun, Lokalvård Lokalvårdare till Östra Göinge kommun
Som lokalvårdare sköter du den dagliga lokalvården i kommunens fastigheter såsom förskolor, skolor & kontor samt övriga lokaler i kommunal verksamhet samt allmänna ytor i kommunens fastighetsbolag Göingehem. Trappstädning är den huvudsakliga sysslan i tjänsten men det ingår även allmänt förekommande arbetsuppgifter inom lokalvård i samtliga av kommunens lokaler och utrymmen. Vid behov kan det även förekomma vissa köksuppgifter då kombinationstjänster lokalvård/kök förekommer. Givetvis ger du den bästa servicen åt våra kunder.
2021-07-21 2021-08-08
Östra Göinge kommun, Förskola Hjärsås och Knislinge Förskollärare till Solhällan och Smultronställets förskola
Som förskollärare hos oss skapar du en pedagogisk miljö som utmanar, stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens och övriga styrdokuments mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med gruppens utveckling och hela förskolans kvalité. Rollen innebär att vara en tyd...
2021-07-19 2021-08-15
Östra Göinge kommun Modersmålslärare i arabiska
Modersmålets betydelse för framgång i skolan är väl känt. I Östra Göinge kommun arbetar vi för att öka tillgängligheten för alla våra elever och du kommer att spela en viktig roll för våra flerspråkiga elever. I dina arbetsuppgifter ingår att förbereda, undervisa och bedöma elevernas förmågor utifrån Lgr 11. I tjänsten ingår också att vara delaktig i ett kollegialt lärande och fortbildning för modersmålslärarna. Under läsåret 21/22 kommer vi att gå den kommungemensamma utbildningen Globala Klassrummet. Modersmålsundervisningen är förlagd till...
2021-07-16 2021-08-08
Östra Göinge kommun, Elevhälsan Skolpsykolog till Östra Göringe kommun
Som skolpsykolog i förskola/skola arbetar du tillsammans med de lokala barn- och elevhälsoteamen samt i nära samarbete med de centralt placerade professionerna logoped, skolpsykologer, specialpedagoger, föräldrasupport och pedagoger. Tillsammans med dina skolpsykologkollegor bidrar du med att tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och deltar i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för alla barns och elevers utveckling mot lärande och hälsa. Du arbetar konsultativt gentemot pedagoger och andra professioner ...
2021-07-16 2021-08-16
Östra Göinge kommun, Elevhälsan Skolsköterska till Östra Göinge kommun
Som skolsköterska har du möjlighet att göra skillnad på individ-, grupp- och organisationsnivå. I det dagliga arbetet ingår bland annat hälsoundersökningar, hälsosamtal, vaccinationer, öppen mottagning, hälsoundervisning samt samverkan med övriga professioner inom elevhälsan genom elevhälsoteamets möten. Som skolsköterska deltar du också i kvalitetssäkring och utveckling på skolan. Då du ingår i den Centrala Barn- och elevhälsan samarbetar du även med övriga professioner inom enheten som t ex logoped, skolpsykologer, specialpedagoger, föräldr...
2021-07-16 2021-08-16
Östra Göinge kommun, HSL Arbetsterapeut till hemsjukvården
Vi söker arbetsterapeut till Hemsjukvården ordinärt boende. Som arbetsterapeut hos oss arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du har det övergripande rehabiliteringsansvaret tillsammans med fysioterapeut. Vidare ansvarar du för bedömning, träning, utvärdering och uppföljning samt utprovning och uppföljning av tekniska hjälpmedel utifrån arbetsterapeutens förskrivningsrätt. I Östra Göinge kommun använder vi oss av beslutsstöd i våra bedömningar. Som arbetsterapeut kommer du att arbeta inom...
2021-07-16 2021-08-08
Östra Göinge kommun, Bemanning Vikarier till Bemanningsenheten för arbete inom Skola
Bemanningsenhetens uppdrag är att med kort varsel rycka in när någon av den ordinarie personalen är frånvarande eller man behöver extra personal. Vi hjälper våra verksamheter inom hemtjänst, särskilt boende, LSS och Förskola. Vi hjälper även lokalvård, kost samt kundtjänst med olika typer av uppdrag och anställer därför personer med olika kompetenser. Sedan 1 januari 2021 hjälper vi även skolan att bemanna vid korttidsvakanser. Vi erbjuder ett omväxlade, utvecklande och ansvarfullt arbete som innebär att du på olika sätt stöttar människor i s...
2021-07-14 2021-09-20
Östra Göinge kommun, Bemanning Vikarier till Bemanningsenheten
Bemanningsenhetens uppdrag är att med kort varsel rycka in när någon av den ordinarie personalen är frånvarande eller man behöver extra personal. Just nu rekryterar vi främst inom hemtjänst, särskilt boende, LSS och Förskola. Vi hjälper även lokalvård, kost samt kundtjänst med olika typer av uppdrag och anställer därför personer med olika kompetenser. Vi erbjuder ett omväxlade, utvecklande och ansvarfullt arbete som innebär att du på olika sätt stöttar människor i sin vardag. Du kommer vara behjälplig med allt från omvårdnadsarbete till olika...
2021-07-14 2021-09-20
Östra Göinge kommun, HSL Distriktssköterska / Sjuksköterska till Hemsjukvården
Vi söker en engagerad och nytänkande sjuksköterska med erfarenhet av yrket till kommunens hemsjukvård. I din roll som sjuksköterska kommer du att ansvara för patienter i ordinärt boende. Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. bestå av medicinska bedömningar, medicinska insatser, bedriva palliativ vård, upprättande av vårdplaner och uppföljningar samt att initiera och genomföra riskbedömningar för preventivt arbete. På ett pedagogiskt sätt handleder och delegerar du omvårdnadspersonalen i omvårdnadsarbetet samt i hälso- och sjukvårdsinsatser. Du a...
2021-07-13 2021-08-03
Östra Göinge kommun, HSL Sjuksköterska till korttidsenheten i Östra Göinge kommun
Vi söker en erfaren, engagerad och nytänkande sjuksköterska till kommunens korttidsenhet, som ligger på vårt särskilda boende i Knislinge. I din roll som sjuksköterska kommer du att ansvara för patienter som är i behov av korttid under en tid innan hemgång till ordinärt boende kan ske. Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. bestå av medicinska bedömningar, medicinska insatser, bedriva palliativ vård, upprättande av vårdplaner och uppföljningar samt att initiera och genomföra riskbedömningar för preventivt arbete. På ett pedagogiskt sätt handleder...
2021-07-13 2021-08-03
Östra Göinge kommun, Förskola Broby Barnskötare till Lille Mats förskola i Broby
Vill du vara en del av vårt team? Vi söker dig som vill vara en del av Lille Mats arbete med att skapa fina och trygga lärmiljöer, goda undervisningssituationer och många skratt tillsammans med barn, vårdnadshavare och kollegor! I rollen som barnskötare skapar du en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och undervisningsmiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet ...
2021-07-05 2021-08-03
Östra Göinge kommun, Enheten för Myndighet och utveckling 1:e Biståndshandläggare
I rollen som 1e biståndshandläggare kommer du att arbeta med handläggning och beslutsfattande om insatser enligt socialtjänstlagen för kommuninvånare i behov av ex. hemtjänst eller särskilt boende I arbetet ingår ärende- och metodhandledning av kollegor såsom handledning i IBIC, handläggningsprocess, dokumentation och användning av verksamhetssystem och du kommer även att vara representant i lex Sarah-gruppen samt i dokumentationsgruppen. Arbetet innefattar därför viss omvärldsbevakning, exempelvis av trender, ny lagstiftning, domar, god och nä...
2021-06-21 2021-08-23
Östra Göinge kommun, GUC 1 Studie- och yrkesvägledare till Göinge utbildningscenter
Du kommer att studievägleda ungdomar mellan 16-20 år inom våra Introduktionsprogram där vi idag har 115 elever och vara länken gällande överlämningar och inskrivningar. Du kommer att ansvara för att informera och vägleda elever inför fortsatt utbildnings- och yrkesinriktning samt särskilt uppmärksamma möjligheterna vad gäller studier och yrken för flerspråkiga elever. Du kommer att stödja eleverna kring gymnasievalet genom att besöka gymnasiemässor, informera om olika alternativa utbildningsmöjligheter samt att praktiskt vara behjälplig med val...
2021-06-11 2021-08-01
Östra Göinge kommun, Ekonomienheten Redovisningschef till Östra Göinge
Östra Göinge kommun har en stark ekonomi och som Redovisningschef för ekonomiserviceenheten är du en ledare på kommunens drivande och nyutvecklande enhet. Med start i maj har Östra Göinge kommun bildat en gemensam ekonomiserviceenhet tillsammans med Osby kommun med säte i Broby. Målet med den gemensam ekonomiserviceenheten är att minska sårbarheten i den enskilda kommunen samt få en kostnadseffektiv expertfunktion för redovisning och systemadministration. Ekonomiserviceenheten tillhör ekonomi och upphandlingsavdelningen i Östra Göinge kommun oc...
2021-06-11 2021-08-15