Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Östra Göinge kommun Lärare i fritidshem till Västerskolan
Vi vill att du delar vår syn om att elevers delaktighet och förståelse för vad som ska läras är viktigt och att det får våra elever att bli motiverade och ansvarstagande. Du arbetar i ett team. Där skola och fritidshem tillsammans ansvarar för eleverna. Under innevarande läsår så kommer fokus att ligga på att vara resurs och stötta elever under skoldagen samt ansvarar över fritidsverksamheten efter skoltiden. Kommande läsår kan det vara andra arbetsuppgifter som genomförs under skoldagen som komplement till fritidshemmet.
2023-01-27 2023-02-26
Glimåkra folkhögskola Elevassistent sommarkurs 2023
Din uppgift blir att tillsammans med övriga assistenter och lärare arbeta på våra sommarkurser för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi genomför två kurser á två veckor och som assistent arbetar man på båda dessa kurser. Uppgiften består i att ge kursdeltagarna stöd vid lektioner, fritidsaktiviteter och vid måltider. Omvårdnad och stöd i personlig hygien ingår i arbetsuppgifterna. Dagliga planeringsmöten inom arbetsgruppen ingår också i tjänsten. Några dagar före första kursen är utbildningsdagar som ingår i tjänsten.
2023-01-25 2023-02-28
Östra Göinge kommun Undersköterskor till hemtjänsten
Vi söker nu undersköterskor till hemtjänsten med för närvarande placering i Knislinge. Hos oss erbjuds du ett spännande och flexibelt arbete där vi skapar en god vardag för våra kunder genom vård, omsorg och service utifrån den enskildes behov. Vi arbetar med digitalisering för att utveckla verksamheten på bästa sätt. Hälsa- och omsorgsverksamheten har ett tydligt kundperspektiv som kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Vi arbetar i team kring kunde...
2023-01-23 2023-02-12
Östra Göinge kommun Stödassistent
Vi söker en stödassistent till gruppbostad. I rollen som stödassistent ger du brukarna individuellt stöd i den dagliga livsföringen genom att arbeta tydliggörande, ger brukarna en förutsägbarhet och skapar struktur i brukarnas vardag. Du medverkar till att stimulera till fritids- och kulturaktiviteter och delaktighet i samhället efter brukarnas individuellt satta mål, detta så att de kan vara så självständiga som möjligt. Exempel på arbetsuppgifter som förekommer är att stötta vid städning, matlagning, personlig hygien och läkemedelshant...
2023-01-19 2023-02-08
Östra Göinge kommun Sjuksköterska till särskilt boende
Vi söker en sjuksköterska till ett av våra vård- och omsorgsboende, Västanvid i Knislinge. Boendet är nybyggt och består av fyra avdelningar samt en korttidsenhet. Vi arbetar tillsammans i ett härligt team med sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, demenssjuksköterska och undersköterska I din roll som sjuksköterska kommer du att ansvara för patienterna på det särskilda boendet tillsammans med kollega. Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. bestå av medicinska bedömningar, medicinska insatser, bedriva palliativ vård, upprättande av...
2023-01-17 2023-02-05
Östra Göinge kommun Boendestödjare
Vi söker nu en boendestödjare som har ett stort engagemang och hjärta för sitt arbete och bred kunskap om personer med socialpsykiatriska behov utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Som boendestödjare ansvarar du för utförande av boendestöd till personer med psykiska funktionsvariationer. Boendestödet kan vara motiverande samtal och vägledning i vardagen, social träning, stöd i att bryta social isolering, praktiskt stöd i hemmet och/eller stöd i kontakten med exempelvis sjukvården, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. I din rol...
2023-01-13 2023-01-29
Östra Göinge kommun Vårdplaneringssjuksköterska
Vi söker dig som vill vara med och bygga upp arbetet kring den Goda Nära vården tillsammans med övrig legitimerad personal. Organisera, planera och samordna insatserna under tiden patienten ligger på sjukhuset samt när den kommer hem. Vara ansvarig för utbildning till omvårdnadspersonal så de känner trygghet i sin roll. Du arbetar måndag - fredag på dagtid och fungerar som navet i planeringen av den fortsatta vården i hemmet. Detta arbete innebär att du planerar och samordnar insatser inför hemgång för de patienter som vårdas i den slutna vård...
2023-01-13 2023-02-05
Östra Göinge kommun Förskollärare till Lille Mats förskola i Broby
Som förskollärare på Lille Mats skapar du en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Att du är förtrogen med olika undervisningsmiljöer och har förmågan att använda de utifrån gruppens behov är meriterande. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets...
2023-01-12 2023-02-09
Östra Göinge kommun, Enheten för Myndighet och utveckling Biståndshandläggare
I rollen som biståndshandläggare kommer du att bedöma och fatta beslut om insatser enligt socialtjänstlagen inom området äldreomsorg. Även handläggning och utredningar för personer under 65 år med funktionsnedsättning förekommer samt handläggning kopplad till ärende i samband med utskrivning från den slutna vården. Som biståndshandläggare arbetar du med förebyggande arbete utifrån ditt ansvarsområde och du arbetar målinriktat för att åstadkomma resultat. Du deltar i utvecklingsarbete inom dokumentation, handläggning och andra relevanta områd...
2023-01-12 2023-02-05
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska/Sjuksköterska till Vårdcentralen Knislinge
Är du sjuksköterska eller distriktsköterska och tycker arbetet på en vårdcentral verkar spännande? Då ska du söka dig till oss! Som sjuksköterska får du en varierande arbetsdag med mottagningsarbete, telefonrådgivning, triagering och medicinska bedömningar. Hos oss har du ett nära samarbete med kunniga och engagerade kollegor, och en god sammanhållning mellan professionerna gör att det alltid finns någon att fråga. I tjänsten ingår tjänstgöring på vår kvälls-, och helgmottagning i Kristianstad var tolfte vecka. Naturligtvis får du en god intr...
2023-01-12 2023-02-07
Östra Göinge kommun Arbetsterapeut
Vi söker nu en arbetsterapeut till vår ReHabgrupp. Som arbetsterapeut hos oss har du ett förebyggande synsätt och arbetar med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du har det övergripande rehabiliteringsansvaret tillsammans med fysioterapeut. Vidare ansvarar du för ADL-bedömning, handledning till personal, samt utprovning och uppföljning av tekniska hjälpmedel utifrån arbetsterapeutens förskrivningsprocess. I Östra Göinge kommun använder vi oss av beslutsstöd i våra bedömningar. Som arbetsterapeut komm...
2023-01-12 2023-02-05
Östra Göinge kommun Barnskötare till Näckrosens förskola i Broby
Vill du vara en del av vårt team? Vi söker dig som vill vara en del av Näckrosens arbete med att skapa fina och trygga lärmiljöer, goda undervisningssituationer och många skratt tillsammans med barn, vårdnadshavare och kollegor! I rollen som barnskötare skapar du en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och undervisningsmiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet ...
2023-01-11 2023-02-08
Östra Göinge kommun Driftstekniker
Vi söker en Drifttekniker till Enheten för drift & underhåll. Enheten ansvarar för förvaltning av kommunens lokaler. Vi är idag ett team på 20 personer som arbetar med detta. Som drifttekniker ansvarar du för ett antal byggnader avseende planerad tillsyn, underhåll och skötsel samt mer akut felavhjälpande åtgärder, service och underhåll. Du kommer att ingå i ett team där vi arbetar både självständigt och i grupp. Du kommer också att ingå i kommunens fastighetsberedskap under kvällar och helger var 6:e vecka.
2023-01-10 2023-01-31
Region Skåne, Primärvården Kurator till Vårdcentralen Knislinge
På primärvårdsnivå arbetar vi med patienter med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Arbetet består av bedömning, samtalsbehandling, rådgivning och rehabilitering av patienter. Vi arbetar med stödsamtal, terapier varav internet-KBT är en del. Vi fungerar som ett kunskapsstöd för patienten i dennes kontakt med kommun och övriga samarbetsaktörer. Arbetet bedrivs självständigt men du kommer att ha nära kontakt med dina kollegor i det psykosociala teamet samt övrig personal på vårdcentralen. Tillsammans med vårt rehabteam arbetar vi för patientens b...
2023-01-04 2023-02-05
Region Skåne, Primärvården Psykolog till Vårdcentralen Knislinge
På primärvårdsnivå arbetar vi med patienter med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Arbetet består av bedömning, samtalsbehandling, rådgivning och rehabilitering av patienter. Vi arbetar med stödsamtal, terapier varav internet-KBT är en del. Vi fungerar som ett kunskapsstöd för patienten i dennes kontakt med kommun och övriga samarbetsaktörer. Arbetet bedrivs självständigt men du kommer att ha nära kontakt med dina kollegor i det psykosociala teamet samt övrig personal på vårdcentralen. Tillsammans med vårt rehabteam arbetar vi för patientens b...
2023-01-04 2023-02-05
Östra Göinge kommun Undersköterskor till hemtjänsten Broby
Vi söker nu en undersköterskor till hemtjänsten med för närvarande placering i Broby. Hos oss erbjuds du ett spännande och flexibelt arbete där vi skapar en god vardag för våra kunder genom vård, omsorg och service utifrån den enskildes behov. Vi arbetar med digitalisering för att kunna använda i verksamheten på bästa sätt. Hälsa och omsorgs verksamhet har ett tydligt kundperspektiv som kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet - med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Vi arbetar i team krin...
2022-12-21 2023-01-29
Östra Göinge kommun Semestervikarier till Hälsa och Omsorgs verksamhetsområde
Vi söker semestervikarier till våra särskilda boenden, hemtjänst, LSS-boenden, serviceboenden, personlig assistans och socialpsykiatrin under juni, juli och augusti. Du som kan arbeta under hela sommaren prioriteras då det är viktigt för våra kunder att träffa samma personer och lära känna dem. Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, som har lätt för att samarbeta och kan arbeta självständigt mot bestämda mål. Du är noggrann, flexibel och har stor inlevelseförmåga. Det är viktigt att du kan bemöta människor på ett bra sätt och tyc...
2022-12-15 2023-06-11