Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Östra Göinge kommun, Mölleskolan/Glimåkraskolan F-6 Förstelärare till åk F-6 Glimåkraskolan
Glimåkraskolan söker en engagerad förstelärare som i nära samarbete med rektor och didaktiker driver den övergripande pedagogiska utvecklingen på skolan. Du erbjuds därmed goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera de utvecklingsinsatser du är ansvarig för. Som förstelärare ingår du även i kommunens förstelärarnätverk, vilket ger dig ytterligare stöd i din yrkesroll. I grunden kommer du att ha en klasslärartjänst med undervisning och klassansvar. Inom ramen för tjänsten arbetar du också tillsammans med rektor med att systematisk...
2021-10-14 2021-10-30
Avdelningen för Funktionsstöd, LSS gruppbostäder, ledsagare, avlösare Stödassistent
Vi söker nu en stödassistent till en av våra gruppbostäder. I rollen som stödassistent ger du brukarna individuellt stöd i den dagliga livsföringen genom att arbeta tydliggörande, ger brukarna en förutsägbarhet och skapar struktur i brukarnas vardag. Du medverkar till att stimulera till fritids- och kulturaktiviteter och delaktighet i samhället efter brukarnas individuellt satta mål. Detta så att de kan vara så självständiga som möjligt. Exempel på arbetsuppgifter som förekommer är att stötta vid städning, matlagning, personlig hygien och l...
2021-10-13 2021-10-24
Region Skåne, Primärvården Fysioterapeut till Vårdcentralen Knislinge
Vill du bli en del av en stimulerande och utvecklande arbetsplats som genomsyras av arbetsglädje, stolthet och lojalitet? Då kan vi ha tjänsten för dig! Som fysioterapeut hos oss bidrar du med din specifika kompetens och ger, tillsammans i team med övriga vårdgivare, patienten en god och säker vård. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av mottagningsverksamhet, undersökning, bedömning och behandling av patienter både individuellt och i grupp. De patienter som söker sig till oss har i huvudsak besvär med rörelse- och stödjeorganen...
2021-10-11 2021-10-31
Avdelningen för Funktionsstöd, LSS gruppbostäder, ledsagare, avlösare Ledsagare/Avlösare
Har du tid några timmar över i månaden och kan tänka dig ett uppdrag som ledsagare eller avlösare? Vi letar efter dig som vill arbeta några timmar i veckan eller månaden med att stötta en person med funktionsvariation till en aktiv, social och meningsfull fritid. Som ledsagare stöttar man en person med funktionsvariation till en aktiv, social och meningsfull fritid. Ledsagarservice är en individuellt utformad insats och anpassas efter brukarens behov. Ledsagaren ger stöd med de insatser som brukaren behöver stöd och hjälp med. Ledsagarservice ...
2021-10-08 2021-12-31
Östra Göinge kommun, HSL Sjuksköterska
Vi söker en engagerad och nytänkande sjuksköterska med erfarenhet av yrket till kommunens hemsjukvård. I din roll som sjuksköterska kommer du att ansvara för patienter i ordinärt boende. Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. bestå av medicinska bedömningar, medicinska insatser, bedriva palliativ vård, upprättande av vårdplaner och uppföljningar samt att initiera och genomföra riskbedömningar för preventivt arbete. På ett pedagogiskt sätt handleder och delegerar du omvårdnadspersonalen i omvårdnadsarbetet samt i hälso- och sjukvårdsinsatser, du a...
2021-10-07 2021-10-31
Östra Göinge kommun, HSL Fysioterapeut
Som Fysioterapeut hos oss arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Det innebär att du har det övergripande rehabiliteringsansvaret tillsammans med arbetsterapeut och gör bedömningar för att främja fysiska, psykiska och kognitiva funktioner. I Östra Göinge kommun ligger beslutsstöd som grund i våra bedömningar som ger en central roll åt patientens behov. Genom nära teamarbete och dokumentation ute på fältet skapas känsla av frihet och engagemang kring arbetsuppgifterna. Vi har också ett cent...
2021-10-07 2021-10-31
Östra Göinge kommun, HSL Nattsjuksköterska
Vi söker nu en nattsjuksköterska med erfarenhet av yrket till kommunens HSL- organisation. Hos oss arbetar samtliga legitimerade sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter inom HSL-enheten under samma chef och utgår ifrån gemensamma lokaler i Knislinge. Vi är ett hjälpsamt, glatt och nytänkande team som ser fram emot att välkomna dig i laget! I din roll kommer du att ansvara för patienter i ordinärt och särskilt boende. Arbetet består av både planerade och akuta insatser och du lägger själv upp arbetet utifrån behov. Som sjuksköte...
2021-10-07 2021-10-31
Östra Göinge kommun, Förskola Broby Förskollärare med utvecklingsfokus till Lille Mats förskola
Som förskollärare hos oss skapar du en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens och övriga styrdokuments mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med gruppens utveckling och hela förskolans kvalité. Rollen innebär att vara en ...
2021-10-07 2021-11-10
Östra Göinge kommun, HSL Arbetsterapeut
Vi söker nu ytterligare arbetsterapeut till Hemsjukvården ordinärt boende. Som arbetsterapeut hos oss arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du har det övergripande rehabiliteringsansvaret tillsammans med fysioterapeut. Vidare ansvarar du för bedömning, träning, utvärdering och uppföljning samt utprovning och uppföljning av tekniska hjälpmedel utifrån arbetsterapeutens förskrivningsrätt. I Östra Göinge kommun använder vi oss av beslutsstöd i våra bedömningar. Som arbetsterapeut kommer du ...
2021-10-07 2021-10-31
Östra Göinge kommun, HSL Demenssjuksköterska
Vårt HSL-team ansvarar för patienter på särskilt och ordinärt boende söker nu dig, engagerade och nytänkande demenssjuksköterska med erfarenhet av yrket och med hjärtat på rätt ställe. Som demenssjuksköterska har du det övergripande ansvaret för personer med kognitiv svikt och för att deras anhöriga får ett gott omhändertagande. Du kommer arbeta i multiprofessionella team genom samverkan med primärvård och specialistklinik och även fungera som konsulterande specialistkompetens mot annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i kommunen. I...
2021-10-07 2021-10-31
Östra Göinge kommun, Ekonomi och Upphandling Controller
Som controller kommer du arbeta med ekonomiska analyser, uppföljningar och utveckling av ekonomi samt verksamhetsstyrning mot ett av kommunens verksamhetsområden Utbildning och arbete ( skola och förskola). Du arbetar aktivt med att stödja chefer i deras arbete för att höja effektiviteten och verka för en fortsatt god ekonomi. Du kommer också delta i och ha ansvar för budget- och prognosarbetet, bokslutsarbetet och arbeta med övrigt förekommande arbetsuppgifter på ekonomienheten. I rollen ingår även att delta i olika övergripande utvecklingsp...
2021-10-06 2021-10-24
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare, medicinsk rådgivare till Vårdcentralen Vinslöv
I din roll som specialistläkare hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete med mottagningsarbete och hembesök. Vi har även utbildningsläkare och elever som behöver kontinuerlig handledning, där du får en central roll. Som allmänspecialist hos oss får du en begränsad lista med dina patienter då vi eftersträvar kontinuitet för våra patienter. Uppdraget som medicinsk rådgivare innebär bland annat att vara en del i vårdcentralens ledningsstruktur och ett stöd till verksamhetschefen i frågor gällande medicinska prioriteringar, rutiner, mål och patie...
2021-10-06 2021-10-29
Region Skåne, Primärvården Psykolog till Vårdcentralen Knislinge
Vi välkomnar nu dig som är kurator alternativt psykolog till vårt psykosociala team på Vårdcentralen Knislinge! Hos oss erbjuds du ett varierande arbete nära övrig personal på vårdcentralen. Vi eftersträvar att med hög kvalitet arbeta nära invånarna i området och ser gärna att du är delaktig och vill vara med och utveckla vår verksamhet. På Vårdcentralen kommer du arbeta med bedömning, behandling och konsultation. Du behandlar patienter med olika psykiska och sociala ohälsotillstånd. Arbetet bedrivs självständigt men du kommer ha nära kontakt ...
2021-10-04 2021-10-25
Region Skåne, Primärvården Socionom till Vårdcentralen Knislinge
Vi välkomnar nu dig som är kurator alternativt psykolog till vårt psykosociala team på Vårdcentralen Knislinge! Hos oss erbjuds du ett varierande arbete nära övrig personal på vårdcentralen. Vi eftersträvar att med hög kvalitet arbeta nära invånarna i området och ser gärna att du är delaktig och vill vara med och utveckla vår verksamhet. På Vårdcentralen kommer du arbeta med bedömning, behandling och konsultation. Du behandlar patienter med olika psykiska och sociala ohälsotillstånd. Arbetet bedrivs självständigt men du kommer ha nära kontakt ...
2021-10-04 2021-10-25
Avdelningen för Funktionsstöd Enhetschef Funktionsstöd (LSS)
Uppdraget som enhetschef innebär att du utvecklar och kvalitetssäkrar våra insatser så att de möter dagens behov utifrån gällande lagstiftning, men även för att kunna möta framtida utmaningar. Du leder våra medarbetare i deras arbete och har fullt ansvar för dina verksamheter, vilket innefattar personal och ekonomi samt ett verksamhets- och kvalitetsansvar ut mot våra medborgare i Östra Göinge kommun. I uppdraget ingår det att bevaka och bidra till helhetsperspektiv genom samverkan med andra enheter, verksamheter och huvudmän för att underlä...
2021-09-30 2021-10-24
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska till BVC Knislinge
Vi har nu möjlighet att välkomna en distriktssköterska alternativt barnsjuksköterska till vårt team på BVC Knislinge! Ditt arbete på BVC består av att du följer basprogrammet för barnhälsovård. Här ingår också hembesök samt arbete med föräldragrupper. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Hos oss erbjuds du möjlighet att växa i din yrkesroll genom bland annat kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen sker kontinuerligt och som medarbetare hos oss erbjuds du olika utbildningar, både internt och externt.
2021-09-22 2021-11-04
Region Skåne, Primärvården Barnsjuksköterska till BVC Knislinge
Vi har nu möjlighet att välkomna en distriktssköterska alternativt barnsjuksköterska till vårt team på BVC Knislinge! Ditt arbete på BVC består av att du följer basprogrammet för barnhälsovård. Här ingår också hembesök samt arbete med föräldragrupper. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Hos oss erbjuds du möjlighet att växa i din yrkesroll genom bland annat kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen sker kontinuerligt och som medarbetare hos oss erbjuds du olika utbildningar, både internt och externt.
2021-09-22 2021-11-04