Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Östhammars kommun, Grundskola Resurslärare och lärare i fritidshem, Öregrund
Som lärare i fritidshem ansvarar du för undervisning i fritidshemmet och samarbetar under skoldagen med lärare i skolan. Tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för barnens lärande och utveckling genom att aktivt delta i barnens kunskapsskapande och undersökande i olika lärandesituationer. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innehålla arbete som resurslärare i årskurs 2-3 under förmiddagar och därefter som lärare i fritidshem under eftermiddagar.
2024-04-23 2024-04-30
Östhammars kommun, Produktion omsorg Personlig assistent, Östhammars kommun
Som personlig assistent jobbar du hemma hos personer som på grund av omfattande funktionsvariationer behöver hjälp med vardagliga sysslor. I detta uppdrag ingår delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter så som trakeostomi m.m. Arbetstiderna är vaken natt alternativt dag- och kvällspass, båda tjänsterna innehåller helgarbete.
2024-04-19 2024-05-15
Östhammars kommun, Grundskola Biträdande rektor, Gimo
Arbetet som biträdande rektor är ett spännande och varierande uppdrag där du leder och fördelar arbetet i samverkan med din rektor och ledningsgrupp. Du och rektor utgör ett team där ni kompletterar varandras kompetenser och tidigare erfarenheter. Det övergripande ansvaret för skolans verksamhet ligger hos rektor och du som biträdande rektor har ett delegerat ansvar. Det innebär att du leder och coachar medarbetarna utifrån deras uppdrag och utmaningar samt har medarbetarsamtal och lönesättande samtal. Förutom personalansvar har du ansvar för a...
2024-04-17 2024-05-19
Östhammars kommun, Gymnasieskola och VUX Gymnasielärare i matematik, Bruksgymnasiet
Bruksgymnasiet är en kommunal gymnasieskola som ligger i Gimo. Vi har nio nationella program, fyra högskoleförberedande och fem yrkesprogram. Som lärare i matematik kommer du att undervisa både på högskoleförberedande program, yrkesprogram och Introduktionsprogrammet (IM). Du ingår i ett programlag, ämneslag och kommer vara mentor. När du jobbar som lärare och mentor hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, som utgör en trygg utgångspunkt i vardagen för dig. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans samt jobbar för att...
2024-04-17 2024-05-17
Östhammars kommun, Grundskola Speciallärare till stödenheten, Östhammar
Som speciallärare hos oss är du en del av skolans elevhälsoteam och deltar i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Du bidrar till trygga och utvecklande lärmiljöer och ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt för att ge eleverna bättre förutsättningar att uppnå utbildningsmålen. Du har en god förmåga att möta elever och skapa relationer. Du är van vid att anpassa lärmiljön efter elevers olika förutsättningar. Du verkar för förutsägbarhet, tydlighet, trygghet och delaktighet genom att använda dig av bildstöd, tidshjälpmedel, kommuni...
2024-04-16 2024-05-09
Östhammars kommun, Grundskola Lärare till stödenheten, Östhammar
Som lärare hos oss är du en del av skolans elevhälsoteam och deltar i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Du bidrar till trygga och utvecklande lärmiljöer och ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt för att ge eleverna bättre förutsättningar att uppnå utbildningsmålen. Du har en god förmåga att möta elever och skapa relationer. Du ansvarar för planering och genomförande av undervisningen. Du är van vid att anpassa lärmiljön efter elevers olika förutsättningar. Du verkar för förutsägbarhet, tydlighet, trygghet och delaktighet gen...
2024-04-16 2024-05-09
Östhammars kommun, Grundskola Elevresurs, Stödenheten
Som elevresurs hos oss planerar och utvecklar du verksamheten tillsammans med dina kollegor. Dessutom kommer du arbeta för att både utmana och stötta varje elev för att skapa goda förutsättningar för deras framtida utmaningar och möjligheter. I tjänsten ingår även mentorskap för dig. Vi erbjuder dig en möjlighet till kontinuerlig fortbildning och nätverkande. Det finns ett tydligt fokus på utveckling med en väl fungerade skolutvecklingsenhet där du samarbetar nära med pedagoger och elevhälsa.
2024-04-16 2024-05-09
Östhammars kommun, Produktion omsorg Personlig assistent till 3-årigt barn, Östhammars kommun
Som personlig assistent jobbar du hemma hos personer som på grund av omfattande funktionsvariationer behöver hjälp med vardagliga sysslor och i detta fall till ett mindre barn. Arbetet som personlig assistent till barn innebär att du ska hjälpa barnet utifrån dennes behov så som på och avklädning, mathantering och aktiviteter. Vi utgår utifrån aktuellt beslut. I detta uppdrag ingår delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter så som sondmatning m.m. Barnet bor växelvis hos förälder, varav ena veckan i Östhammars tätort och den andra veckan i Hargs...
2024-04-15 2024-05-11
Östhammars kommun, Grundskola Lärare åk 4, Östhammar
Förutom undervisning kommer dina arbetsuppgifter även inkludera planering och utveckling av verksamheten tillsammans med dina kollegor. Dessutom är det ditt ansvar som lärare att jobba för att utmana och stötta varje elev i undervisningen. Detta för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför elevernas framtida utmaningar och möjligheter. Utöver detta innehåller tjänsten även mentorskap. Vi erbjuder dig en möjlighet till kontinuerlig fortbildning och nätverkande kombinerat med ett nära samarbete med övriga pedagoger och elevhälsa.
2024-04-15 2024-05-09
Östhammars kommun, Förskola och pedagogisk omsorg Förskollärare, Furustugan Alunda
När du jobbar som förskollärare hos oss blir du en del av ett arbetslag som tillsammans skapar en utbildning som stimulerar och utmanar alla barns utveckling och lärande. Vi lägger stor vikt vid lärande och undervisning samt att barnen ska känna trygghet och välbefinnande under sin vistelsetid på förskolan. Du är delaktig i utformningen av arbetet och bidrar med idéer som kan utveckla vår förskola. Förutom att du undervisar barnen ansvarar du även för planering, reflektion, utvärdering och dokumentation av den pedagogiska verksamheten. Vårt mål...
2024-04-12 2024-05-03
Östhammars kommun, Ekonomi och upphandling Upphandlare, Östhammar
I rollen som upphandlare hos oss agerar du projektledare för hela upphandlingsprocessen innefattande framtagande av upphandlingsdokument, annonsering, utvärdering av anbud och avtalsvård i samarbete med berörd verksamhet. Ditt uppdrag är att säkerställa att upphandlingarna sker professionellt, affärsmässigt och i enlighet med gällande lagar, regler och policys. Du kommer även att ha en stöttande funktion mot våra verksamheter i upphandlings- och avropsfrågor, och vi ser att du kan hålla i utbildningar och informationstillfällen. Vi jobbar i när...
2024-04-12 2024-05-06
Östhammars kommun, Grundskola Lärarvikarie, Östhammar
Du som lärare hos oss kommer att planera och utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor. Dessutom kommer du arbeta för att både utmana och stötta varje elev så att goda förutsättningar skapas för deras framtida utmaningar.
2024-04-09 2024-04-26
Östhammars kommun Teamledare Östhammar Direkt, Östhammar
I rollen som Teamledare kommer du att leda och stödja de båda kundtjänstteamen med tillhörande receptioner. Arbetsuppgifterna innefattar att leda och coacha kundtjänstteamen och stödja medarbetarna i frågor som uppkommer från både externa och interna kunder, via telefon, mail och fysiska besök samt att säkerställa hög kvalitet i kundbemötandet. I den dagliga driften ingår att kvalitetsgranska servicen, följa upp ärendestatistik, utveckla rutiner - och inte minst vara en del av teamet som hanterar kundernas frågor för att förstå processer och ...
2024-04-04 2024-04-30
Östhammars kommun, Barn- och utbildningskontoret Skolbibliotekarie, Bruksgymnasiet
Vi söker en skolbibliotekarie till Bruksgymnasiet i Gimo. Är du en driven bibliotekarie som vill utveckla vårt skolbibliotek? Du kommer att ha ansvar för skolbiblioteket och tillsammans med skolans personal fortsätta att utveckla verksamheten. Det är ett utåtriktat arbete där du i samarbete med pedagoger strävar efter en läsfrämjande miljö för eleverna. Det läsfrämjande arbetet samt undervisning i källkritik och medie- och informationskunnighet är viktiga delar av arbetet. Du ska fungera som en pedagogisk resurs i skolan vilket innebär att du...
2024-03-28 2024-04-30
Östhammars kommun, Fastighetsenheten Sommarjobb, Parkarbete
Du kommer att, som en del av ett arbetslag som leds av en arbetsledare på varje område, få arbeta i något av våra driftområden som består av Gimo/Alunda, Österbybruk, Östhammar och Öregrund. Tillsammans sköter ni om gator och allmänna ytor som grönområden, lekparker, skolområden med mera. Det innebär att du självständigt hjälper till med att vattna och klippa gräs, rensa ogräs, sopa gator och torg samt tömma papperskorgar på allmän plats. Helgarbete kan förekomma i arbetsområde Öregrund/Östhammar. Du som är 16-17 år får arbeta 5 tim/dag unde...
2024-03-14 2024-05-01
Östhammars kommun, Produktion omsorg Sommarjobb LSS och personlig assistans, Östhammar
Arbetet består av att ge stöd till människor som behöver hjälp i sin vardag. Du arbetar självständigt men ingår i ett team tillsammans med annan vårdpersonal som finns till för att stötta dig i det dagliga arbetet. De arbetsplatser vi erbjuder jobb på är följande: Personlig assistans (hela kommunen) Du jobbar hemma hos personer som pga omfattande funktionsvariationer behöver hjälp med vardagliga sysslor. Det kan bl a innebära att du hjälper till med inköp, matlagning, personlig hygien, påklädning och städning men också att hjälpa en person att...
2024-01-04 2024-06-11
Östhammars kommun, Produktion omsorg Sommarjobb Hemtjänst/Äldreboende, Östhammars kommun
Arbetet består av att ge stöd till människor som behöver hjälp i sin vardag. Du arbetar självständigt men ingår i ett team tillsammans med annan vårdpersonal som finns till för att stötta dig i det dagliga arbetet. Hemtjänst och särskilt boende finns på följande orter: Alunda, Gimo, Österbybruk, Östhammar och Öregrund. De arbetsplatser vi erbjuder jobb på är: Särskilt boende/äldreboende (samtliga orter) Finns på varje ort. Arbetet innebär att hjälpa till med personlig omvårdnad, utevistelse, gemensamma måltider, enklare träning och olika for...
2024-01-04 2024-05-31