Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lärare i matematik åk 7-9, Östhammar
När du jobbar som lärare hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, en trygg plattform i din vardag. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Mentorskap kan ingå i jobbet. Vi som söker en ny kollega jobbar på nybyggda Frösåkersskolan i centrala Östhammar. Vårt fokus är trygghet, studiero och kunskap för våra cirka 270 elever i årskurserna 4-9. Vi vill knyta till oss medarbetare som vill i...
2022-05-13 2022-05-30
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lärare i Ma/No åk 7-9, Östhammar
När du jobbar som lärare hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, en trygg plattform i din vardag. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Undervisning sker i dagsläget i matematik samt biologi och kemi. Mentorskap kan ingå i jobbet. Vi som söker en ny kollega jobbar på nybyggda Frösåkersskolan i centrala Östhammar. Vårt fokus är trygghet, studiero och kunskap för våra cirka 270 elever...
2022-05-13 2022-05-30
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Skolsköterska, Österbybruk
Som vår skolsköterska ingår du i skolans elevhälsoteam och har ett nära samarbete med rektorer, elevhälsoteamet, pedagoger, vårdnadshavare samt myndigheter utanför skolan. Elevhälsoteamet består av kurator, SYV, specialpedagoger, skolsköterska och rektorer. Vi har också ett väl fungerande nätverk med kommunens övriga skolsköterskor. Ditt främsta uppdrag är att jobba förebyggande och hälsofrämjande med alla elever från åk F-9 genom hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt det kommungemensamma programmet. Du erbjuder även enklare sjukvårdsinsa...
2022-05-12 2022-06-01
Östhammars kommun, Verksamhetsområde gymnasieskola , VUX och AME Lärare i franska på gymnasiet, Gimo
När du jobbar som lärare hos oss planerar och utvecklar du verksamheten tillsammans med oss kollegor och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Vi som söker ytterligare en kollega jobbar på Bruksgymnasiet i Gimo, en kreativ och utvecklande arbetsplats där vi erbjuder både yrkesutbildningar och högskoleförberedande utbildningar för ungdomar och vuxna. Det bidrar till en dynamisk miljö där människor med olika bakgrund möts och möjligheterna är många, int...
2022-05-12 2022-06-06
Östhammars kommun Biståndshandläggare, Östhammar
På biståndsenheten tar vi emot ansökningar om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi arbetar i team med inriktning mot sex geografiska verksamhetsområden. Arbetet innehåller mycket kontakt med enskilda, anhöriga och olika professioner inom vård och omsorg. I de flesta fall är kontakterna fina och leder till en bra utveckling för den enskilde. Men ibland behöver vi kunna hantera även svåra situationer. Vi har med andra ord ett arbete som handlar om människor och livet! Vi söke...
2022-05-12 2022-05-26
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lärar- och elevassistenter samt fritidspersonal, Östhammar
När du jobbar som lärar- eller elevassistent och/eller fritidspersonal så är din uppgift att tillsammans med kollegorna i ditt arbetslag utmana och stötta varje elev. Jobbet är individuellt utformat beroende på elevens/elevernas behov. Vi som söker ytterligare kollegor jobbar på Edsskolan och Kristinelundsskolan, två lågstadieskolor belägna i Östhammars tätort. Vi har ett välfungerande elevhälsoteam och en stabil personalstyrka där många har jobbat under lång tid. Hos oss får du goda möjligheter till personlig utveckling i en stimulerande arb...
2022-05-11 2022-05-23
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lärare i musik åk 1-3, Östhammar
När du jobbar som lärare hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, som utgör en trygg utgångspunkt i vardagen för dig. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans samt jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Vi som söker ytterligare en kollega jobbar på Edsskolan belägen i Östhammars tätort. Edsskolan är en F-3 skola med 200 elever och 6 fritidsavdelningar. Vi har ett välfungerande elevhälsoteam och en stabil personalstyrka där många...
2022-05-11 2022-05-23
Östhammars kommun, Verksamhetsområde förskola och pedagogisk omsorg Förskollärare, Österbybruk
När du jobbar som förskollärare hos oss blir du en del av ett arbetslag där vi tillsammans med barn och kollegor utvecklar spännande och inspirerande lär- och undervisningsmiljöer. Vi lägger stor vikt vid lärande och undervisning samt att barnen ska känna trygghet och välbefinnande under sin vistelsetid på förskolan. Du är delaktig i utformningen av arbetet och bidrar med idéer som kan utveckla vår förskola. Förutom att du undervisar barnen ansvarar du även för planering, reflektion, utvärdering och dokumentation av den pedagogiska verksamheten...
2022-05-10 2022-05-22
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lärare åk F-3, Alunda
När du jobbar som lärare och mentor hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, som utgör en trygg utgångspunkt i vardagen för dig. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans samt jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Vi som söker ytterligare en kollega jobbar på Olandsskolan i Alunda tätort, en F-9 skola med ca 580 elever. Vi är en innovativ skola där samarbete med kollegorna inom och utöver ämnesgränserna prioriteras. Vi arbetar e...
2022-05-10 2022-05-27
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lärare åk F-3, Östhammar
När du jobbar som lärare och mentor hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, som utgör en trygg utgångspunkt i vardagen för dig. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans samt jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Vi som söker ytterligare en kollega jobbar på Edsskolan belägen i Östhammars tätort. Edsskolan är en F-3 skola med 200 elever och 6 fritidsavdelningar. Vi har ett välfungerande elevhälsoteam och en stabil personalstyrk...
2022-05-10 2022-05-23
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Verksamhetschef säbo/hemtjänst, Östhammar
I rollen som verksamhetschef kommer en stor del av uppdraget bestå av att skapa strukturer och samarbetsformer som genererar bra förutsättningar för dina underställda chefer att leverera i sina uppdrag. Här blir delar som patientsäkerhet, verksamhetsuppföljning och kvalitetsarbete särskilt viktiga men också arbetsmiljöfrågor. Vi jobbar aktivt med vår arbetsmiljö genom att stärka friskfaktorer och det är viktigt att detta fortsätter genomsyra även vårt framtida arbete. I arbetsmiljöarbetet såväl som i många andra sammanhang är samarbetet med de ...
2022-05-09 2022-05-29
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Verksamhetschef LSS/HSV, Östhammar
I rollen som verksamhetschef kommer en stor del av uppdraget bestå av att skapa strukturer och samarbetsformer som genererar bra förutsättningar för dina underställda chefer att leverera i sina uppdrag. Här blir delar som patientsäkerhet, verksamhetsuppföljning och kvalitetsarbete särskilt viktiga men också arbetsmiljöfrågor. Vi jobbar aktivt med vår arbetsmiljö genom att stärka friskfaktorer och det är viktigt att detta fortsätter genomsyra även vårt framtida arbete. I arbetsmiljöarbetet såväl som i många andra sammanhang är samarbetet med de ...
2022-05-09 2022-05-29
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lärare i idrott åk 4-6, Östhammar
När du jobbar som lärare och mentor hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, en trygg plattform i din vardag. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Vi som söker en ny kollega jobbar på nybyggda Frösåkersskolan i centrala Östhammar. Vårt fokus är trygghet, studiero och kunskap för våra cirka 270 elever i årskurserna 4-9. Vi vill knyta till oss medarbetare som vill ingå i - och utveck...
2022-05-02 2022-05-26
Östhammars kommun, Verksamhetsområde förskola och pedagogisk omsorg Förskollärare, Östhammar
När du jobbar som förskollärare hos oss blir du en del av ett arbetslag som tillsammans skapar en utbildning som stimulerar och utmanar alla barns utveckling och lärande. Vi lägger stor vikt vid lärande och undervisning samt att barnen ska känna trygghet och välbefinnande under sin vistelsetid på förskolan. Du är delaktig i utformningen av arbetet och bidrar med idéer som kan utveckla vår förskola. Förutom att du undervisar barnen ansvarar du även för planering, reflektion, utvärdering och dokumentation av den pedagogiska verksamheten. Vårt mål...
2022-05-02 2022-05-25
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lärare sv/so/eng åk 4-6, Östhammar
När du jobbar som lärare och mentor hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, en trygg plattform i din vardag. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Du kommer inledningsvis att undervisa elever i årskurs 6 i ämnena sv/so/eng. Vi som söker en ny kollega jobbar på nybyggda Frösåkersskolan i centrala Östhammar. Vårt fokus är trygghet, studiero och kunskap för våra cirka 270 elever i årsk...
2022-05-02 2022-05-26
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lärare i Sv/So åk 4-6, Östhammar
När du jobbar som lärare och mentor hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, en trygg plattform i din vardag. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. I dagsläget sker undervisning i åk4. Vi som söker en ny kollega jobbar på nybyggda Frösåkersskolan i centrala Östhammar. Vårt fokus är trygghet, studiero och kunskap för våra cirka 270 elever i årskurserna 4-9. Vi vill knyta till oss med...
2022-05-02 2022-05-26
Östhammars kommun, Verksamhetsområde kansli/utveckling Kommunarkivarie, Östhammar
Som kommunarkivarie är du helt och hållet ansvarig för kommunarkivet. Du samlar in och tar emot leveranser av arkivhandlingar från kommunen, föreningar och enskilda arkivbildare. Du ordnar och förtecknar arkiv, genomför gallringsutredningar, tillhandahåller arkivhandlingar för allmänheten och kommunen, samt arbetar för att tillgängliggöra arkiven. Du beaktar relevant lagstiftning i alla förekommande arbetsuppgifter och ser till att lagar och föreskrifter efterlevs. Detta gäller även för det e-arkiv vi arbetar med att bygga upp, där du kommer at...
2022-04-28 2022-05-18
Östhammars kommun, Verksamhetsområde upphandling Upphandlare, Östhammar
I rollen som upphandlare hos oss agerar du projektledare för hela upphandlingsprocessen innefattande framtagande av upphandlingsdokument, annonsering, utvärdering av anbud och avtalsvård i samarbete med berörd verksamhet. I denna roll kommer du på sikt att styra och ansvara för våra entreprenadupphandlingar, och på vägen dit erbjuder vi dig utbildning, stöd och goda förutsättningar att axla rollen. När entreprenadupphandlingarna så tillåter kommer du parallellt även genomföra upphandlingar av tjänster och varor till kommunens verksamheter. Ditt...
2022-04-28 2022-05-18
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Undersköterskor till Resurspoolen
När du jobbar som undersköterska hos oss i Resurspoolen tillhör du ett av två områden, område öst (Östhammar och Öregrund) eller område väst (Alunda, Gimo och Österbybruk). Du har en hemvist på en arbetsplats som är din huvudsakliga plats, men du får även introduktion på ytterligare två arbetsplatser så att du kan även jobba där. Du får ett schema, men förväntas att med kort varsel att jobba på annan ort inom ditt område. Genom att jobba på flera orter får du många nya kollegor och mer flexibilitet i din vardag. I huvudsak arbetar vi inom hem...
2022-04-22 2022-05-29
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Rektor, Gimo
Arbetet som rektor är ett spännande och varierande uppdrag där du leder och fördelar arbetet i samverkan med din biträdande rektor och ledningsgrupp. Du som rektor tillsammans med din biträdande rektor utgör ett team där ni kompletterar varandras kompetenser och tidigare erfarenheter. Just teamarbetet är mycket viktigt även om ni delar upp ansvaret mellan er, där det övergripande ansvaret för skolans verksamhet ligger hos dig som rektor och din biträdande rektor har ett delegerat ansvar. Du kommer även ha ett nära samarbete med rektorn för närl...
2022-04-21 2022-05-22
Östhammars kommun, Verksamhetsområde fastighetsdrift Säsongsarbete fastighetsskötare, ledare för sommarpraktikanter
Inför sommaren och mottagande av sommarpraktikanter på våra driftområden Gimo, Alunda, Österbybruk, Östhammar och Öregrund söker vi nu fastighetsskötare. Denna roll består av en arbetsledande del och en operativ del: Den arbetsledande delen innebär att entusiasmera och leda ungdomarna som har sommarpraktik i deras arbetsuppgifter. Tillsammans sköter ni om gator och allmänna ytor såsom grönområden, lekparker, skolområden med mera och håller rent och snyggt i den offentliga miljön. Här ingår också viss administration. Den operativa delen består...
2022-03-14 2022-05-25
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Sommarjobb & förstärkning: hemtjänst, äldreboende, personlig assistans, LSS
Vi erbjuder jobb på: Särskilt boende (äldreboende) Finns på varje ort. Arbetet innebär att hjälpa till med personlig omvårdnad, utevistelse, gemensamma måltider, enklare träning och olika former av aktiviteter som ökar trivseln och den sociala samvaron. Hemtjänst/Nattpatrull Du ger service och vård till äldre och funktionsnedsatta som bor i det egna hemmet. Du utgår från något av våra hemtjänstkontor och tar dig mellan hemmen med cykel eller bil. Arbetet innebär hjälp med omvårdnad och att följa med på aktiviteter. Det kan också innebära sjuk...
2022-02-03 2022-05-31