Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Östhammars kommun, Verksamhetsområde kansli/utveckling Kommunsekreterare/teamledare, Östhammar
Som kommunsekreterare utgör du navet i den politiska processen, i ett omväxlande och utmanande uppdrag. Du samordnar och administrerar nämndprocessen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige där du också är sekreterare. Du är ett tjänstemannastöd till fullmäktigeberedningen för översyn av den politiska organisationen och har ansvaret för struktur för kommunens styrdokument. Du är en nyckelperson i kvalitetssäkring av underlag, att ge råd och stöd i den nämndadministrativa processen och att vara stödperson till politiker och chefer avseende kom...
2021-07-15 2021-08-04
Östhammars kommun, Verksamhetsområde myndighet omsorg Hemterapeut, Östhammar
Som hemterapeut på Råd och Stöd är din uppgift att vara en stödinsats i hemmet till familjer genom praktisk och pedagogisk påverkan. Det innebär bland annat att genom samtal ge vägledning och stöd kring föräldrarollen i hemmiljön och att hjälpa familjen att hitta vardagsstrategier för att se och tillgodose barnets behov. Du kommer att arbeta med stödjande samtal kopplat till vardagsaktiviteter i hemmet för att ge föräldrar och barn verktyg i samspel och kommunikation. Jobbet innebär till stor del obekväma arbetstider på morgnar, kvällar och ibl...
2021-07-14 2021-07-28
Östhammars kommun, Verksamhetsområde gymnasieskola , VUX och AME Lärarassistent med digitalt ansvar, Gimo
Som vår lärarassistent blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, en trygg plattform i din vardag. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Jobbet innebär att vara en stödfunktion till undervisningen såväl i klassrummet som utanför. Du finns med i det pedagogiska sammanhanget runt eleverna och hjälper till och skapa en lugn och stabil lärandemiljö. Du assisterar vid användning av A/V- och digital ...
2021-07-07 2021-08-01
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lärare franska, Österbybruk
När du jobbar som lärare och mentor hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag med inriktning på kollegial samverkan, en trygg plattform i din vardag. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Du kommer att jobba nära pedagoger, elevhälsa samt vår engagerade skolledning. Undervisningen sker i årskurs 6-9. Vi som söker ytterligare en kollega jobbar på Österbyskolan i Österbybruk, en F-9 skol...
2021-07-06 2021-07-29
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Sjuksköterska natt, Östhammar
Som sjuksköterska hos oss är du nyckelperson i teamet och i utvecklingen av den vård vi erbjuder. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter med varierande sjukdomstillstånd. Du får en bredd i ditt jobb med allt från såromläggningar, injektioner, provtagning, palliativ vård, hantering av läkemedel med mera. Du samarbetar nära patient och anhöriga med fokus på ett hälsofrämjande och konsultativt arbetssätt. Tillsammans med övriga sjuksköterskor ansvarar du för att handleda, delege...
2021-07-05 2021-08-15
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Skolsköterska, Alunda
Som vår skolsköterska ingår du i skolans elevhälsoteam och har ett nära samarbete med rektor, elevhälsoteamet, pedagoger, vårdnadshavare samt myndigheter utanför skolan. Vi inom elevhälsoteamet består av specialpedagog, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog, socialpedagog, speciallärare och elevcoach. Vi har också ett väl fungerande nätverk med kommunens övriga skolsköterskor, medan läkare finns på konsultationsbasis. Som skolsköterska hos oss är ditt främsta uppdrag att jobba förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal och h...
2021-07-05 2021-07-31
Östhammars kommun, Verksamhetsområde kansli/utveckling Kvalitetsutvecklare, Östhammar
I rollen som kvalitetsutvecklare är ditt huvuduppdrag att arbeta med verksamhetsutveckling och kvalitetsfrågor i huvudsak inom förskola och skola. Tillsammans med kommunens verksamhetschefer driver du ett nära samarbete för att utveckla och förbättra verksamheten både på kort och på lång sikt. I uppdraget ingår också arbete med kommunens målstyrning, vilket görs i nära samarbetet med kärnverksamheterna, ledningen och politiken. Det innebär att du i det dagliga arbetet exempelvis kommer att: - Aktivt delta i utvecklingen av kommunens kvalite...
2021-06-23 2021-07-28
Östhammars kommun, Verksamhetsområde gymnasieskola , VUX och AME Lärare i svenska som andraspråk och historia, Gimo
Som lärare i svenska som andraspråk och historia kommer du att undervisa i grupper på gymnasiets nationella program. När du jobbar som lärare hos oss blir du en del av ett arbetslag, en trygg plattform i din vardag, och du kommer att ha ett nära samarbete med såväl skolledning som elevhälsa. Du kommer även att ingå i ett ämneslag med andra lärare i svenska som andraspråk och historia.
2021-06-21 2021-08-06
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Undersköterskor hemtjänst, Öregrund
När du jobbar som undersköterska hos oss blir du del av ett väl fungerande och glatt arbetslag bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och chefer som alla jobbar för att ge en god omvårdnad och stimulera brukare så att de kan åldras med värdighet. Vi har god stämning och hög trivsel! Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du får ett rörligt arbete, där du får åka hem till personer, som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsvariationer behöver stöd för att klara av att bo hemma. Du ger god vård och oms...
2021-06-18 2021-07-31
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Legitimerad sjuksköterska hemsjukvård
Som sjuksköterska hos oss är du nyckelperson i teamet och i utvecklingen av den vård vi erbjuder. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter med varierande sjukdomstillstånd. Du får en bredd i ditt jobb med allt från såromläggningar, injektioner, provtagning, palliativ vård, hantering av läkemedel med mera. Du samarbetar nära patient och anhöriga med fokus på ett hälsofrämjande och konsultativt arbetssätt. Tillsammans med övriga sjuksköterskor ansvarar du för att handleda, deleg...
2021-05-28 2021-08-15