Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Skolpsykolog, Gimo
I rollen som skolpsykolog får du ett flexibelt arbete där du tillsammans med vår andra skolpsykolog styr arbetet i vardagen. I arbetet ingår främjande och förebyggande elevhälsoarbete så som utbildning, konsultation och handledning som ett stöd i elevernas utveckling mot utbildningens mål. Man arbetar också med kartläggning och bedömning kring enskilda elevers lärande. Allt sker i nära arbete med skolornas elevhälsoteam, lärare och vårdnadshavare och du kommer ha stor möjlighet att kunna påverka arbetsuppgifternas innehåll. Vi som söker en ny ...
2021-03-01 2021-03-15
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Skolsköterska, Alunda
Som vår skolsköterska ingår du i skolans elevhälsoteam och har ett nära samarbete med rektor, EHT, pedagoger, vårdnadshavare samt myndigheter utanför skolan. Vi inom elevhälsoteamet består av en skolsköterska som jobbar heltid, två specialpedagoger, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog och socialpedagog. Vi har också ett väl fungerande nätverk med kommunens övriga skolsköterskor, medan läkare finns på konsultationsbasis. Som skolsköterska hos oss är ditt uppdrag att: • vid hälsosamtal tidigt identifiera symptom hos elever som kan ...
2021-02-25 2021-03-19
Östhammars kommun, Sektor Bildning Verksamhetschef för grundskolan, Östhammar
Som verksamhetschef för våra grundskolor får du i uppgift att driva den utveckling som tar vår grundskola steg för steg mot högre måluppfyllelse. Att ha en förståelse för verksamheten, ett brinnande engagemang och en passion för utveckling med ständiga förbättringar av vår verksamhet är en naturlig del i din roll. Du får arbeta strategiskt tillsammans med förvaltningens ledning och rektorer med mål, kvalitet, resultat och uppföljning. Samtidigt är ditt uppdrag att till dina medarbetare sprida grogrunden för vidare utveckling av verksamheten, me...
2021-02-24 2021-03-17
Östhammars kommun, Sektor Verksamhetsstöd Sommarjobb, parkarbete
Du kommer att, som en del av ett arbetslag som leds av en arbetsledare på varje område, få arbeta i något av våra driftområden som består av Gimo/Alunda, Österbybruk, Östhammar och Öregrund. Tillsammans sköter ni om gator och allmänna ytor som grönområden, lekparker, skolområden med mera. Det innebär att du självständigt hjälper till med att bland annat vattna och klippa gräs, rensa ogräs, sopa gator och torg samt tömma papperskorgar på allmän plats. Du som är 16-17 år får arbeta 5 tim/dag under en av följande 3-veckors period: Period 1: 14...
2021-02-19 2021-03-28
Östhammars kommun, Verksamhetsområde attraktivitet Bibliotekarie med Digitalt ansvar, Östhammar
Jobbet som vår bibliotekarie med digitalt ansvar innebär att du driver den digitala utvecklingen på alla våra bibliotek och stöttar oss kollegor inom området. Bland annat kommer du att hålla i olika interna kurser. Ditt ansvar omfattar även att hålla bibliotekskatalogen (Micromarc) aktuell, att sammanställa statistik, all mediehantering med databas- och e-boksansvar. Du jobbar också med inköp av medier och materiel samt granskning och kontering av fakturor. Kombinerat med ditt digitala ansvar ingår även arbete i bibliotekets informationsdisk oc...
2021-02-19 2021-03-21
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Enhetschef, Östhammar
Vi som söker ytterligare en kollega är enhetscheferna inom vård och omsorg. Samtliga enhetschefer är organiserade under samma verksamhetschef vilket möjliggör ett bra samarbete oss emellan. Edsvägen 16 där du i denna roll kommer bli placerad är ett av våra särskilda boenden som efter denna förändringsresa kommer att bli kommunens demensboende. Boendet består av 60 moderna och ändamålsenliga lägenheter och stämningen präglas av god sammanhållning inom personalgruppen, hög kvalitet på omvårdnad och familjära relationer mellan medarbetare och bruk...
2021-02-19 2021-03-21
Östhammars kommun, Verksamhetsområde myndighet omsorg Socialsekreterare barn- och unga, Östhammar
Som socialsekreterare hos oss ansvarar du huvudsakligen för att utreda barn och ungdomars behov samt att följa upp beviljade insatser. I ditt jobb kommer du att ha kontakter med anhöriga, skola, barnomsorg, landsting, polis med flera. Du arbetar för att de barn och ungdomar som är i behov av våra insatser ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och få stöd i sin uppväxt. Just nu satsar vi särskilt på barn och unga, målet är att alla som kommer i kontakt med oss ska uppleva ett gott bemötande, hög tillgänglighet och en r...
2021-02-18 2021-03-14
Östhammars kommun, Sektor Bildning Modersmålslärare/studiehandledare i somaliska, Gimo
Inom modersmålsenheten arbetar vi för att kunna erbjuda barn och ungdomar i grundskolan samt i gymnasieprogram modersmålsundervisning och studiehandledning i olika språk. I rollen som studiehandledare samarbetar du med andra lärare för att stötta eleverna och hjälpa dem att inhämta kunskap och att utvecklas. I rollen som modersmålslärare arbetar du utifrån kursplanen i modersmål samt att du bedömer och betygsätter eleverna. Vi på modersmålsenheten söker nu en ny kollega med placering på Vallonskolan i Gimo. Behov kan i framtiden uppstå även på...
2021-02-12 2021-03-11
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Sommarjobb Personlig assistans/LSS
Om vi väljer att anställa just dig så kommer du få jobba med människor som behöver stöd och hjälp i sin vardag. Du arbetar självständigt men ingår i ett team tillsammans med annan vårdpersonal som finns till för att stötta dig i det dagliga arbetet. De arbetsplatser vi erbjuder jobb på är följande: Personlig assistans Som personlig assistent jobbar du hemma hos personer som på grund av omfattande funktionsvariationer behöver hjälp med vardagliga sysslor. Arbetet som personlig assistent kan bland annat innebära att du hjälper till med inköp, ma...
2021-02-05 2021-04-30
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Sommarjobb hemtjänst/äldreboende
Om vi väljer att anställa just dig så kommer du få jobba med människor som behöver stöd och hjälp i sin vardag. Du arbetar självständigt men ingår i ett team tillsammans med annan vårdpersonal som finns till för att stötta dig i det dagliga arbetet. De arbetsplatser vi erbjuder jobb på är följande: Särskilt boende Kallas också äldreboenden, och finns en på varje ort (Alunda, Gimo, Östhammar, Öregrund och Österbybruk). Arbetet innebär att hjälpa till med personlig omvårdnad, utevistelse, gemensamma måltider, enklare träning och olika former av ...
2021-02-05 2021-04-30