Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Enhetschef LSS, Östhammar
Vi som söker ytterligare en kollega är enhetscheferna inom vård och omsorg. Samtliga enhetschefer är organiserade under samma verksamhetschef vilket möjliggör ett bra samarbete oss emellan. Vi söker en trygg och driven enhetschef till verksamhetsområdet Boende LSS inom sektor vård- och omsorg. I verksamhetens uppdrag ligger att hjälpa och stödja brukare med insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till ett självständigt liv och full delaktighet i samhället samt utföra delegerade uppdrag enligt Hälso- och sjuk...
2021-05-07 2021-05-26
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Skolsköterska, Alunda
Som vår skolsköterska ingår du i skolans elevhälsoteam och har ett nära samarbete med rektor, EHT, pedagoger, vårdnadshavare samt myndigheter utanför skolan. Vi inom elevhälsoteamet består av specialpedagog, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog, socialpedagog, speciallärare och elevcoach . Vi har också ett väl fungerande nätverk med kommunens övriga skolsköterskor, medan läkare finns på konsultationsbasis. Som skolsköterska hos oss är ditt främsta uppdrag att jobba förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal och hälsoundersö...
2021-05-06 2021-05-30
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Undersköterskor hemtjänst, Gimo
När du jobbar som undersköterska hos oss blir du del av ett väl fungerande och glatt arbetslag bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och chefer som alla jobbar för att ge en god omvårdnad och stimulera brukare så att de kan åldras med värdighet. Vi har god stämning och hög trivsel! Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du får ett rörligt arbete, där du får åka hem till personer, som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsvariationer behöver stöd för att klara av att bo hemma. Du ger god vård och oms...
2021-04-29 2021-05-20
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Undersköterskor hemtjänst, Österbybruk
När du jobbar som undersköterska hos oss blir du del av ett väl fungerande och glatt arbetslag bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och chefer som alla jobbar för att ge en god omvårdnad och stimulera brukare så att de kan åldras med värdighet. Vi har god stämning och hög trivsel! Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du får ett rörligt arbete, där du får åka hem till personer, som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsvariationer behöver stöd för att klara av att bo hemma. Du ger god vård och oms...
2021-04-27 2021-05-16
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Skolpsykolog, Gimo
I rollen som skolpsykolog får du ett flexibelt arbete där du tillsammans med vår andra skolpsykolog planerar era dagar och har stor möjlighet att påverka jobbets innehåll. I jobbet ingår främjande och förebyggande elevhälsoarbete så som utbildning, konsultation och handledning som ett stöd i elevernas utveckling mot utbildningens mål. Du kommer också att jobba med kartläggning och bedömning kring enskilda elevers lärande. Allt sker i nära samarbete med skolornas elevhälsoteam, lärare och vårdnadshavare. Vi som söker en ny kollega jobbar på k...
2021-04-27 2021-05-18
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lärare idrott och hälsa, Gimo
När du jobbar som lärare och mentor hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, en trygg plattform i din vardag. Skolans omgivningar möjliggör en varierad och lustfylld idrottsundervisning. Vi har skogen som granne, elljusspår med skidspår vintertid, simhall och ishall nära. Du planerar och utvecklar verksamheten och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtiden. Detta gör du i nära samarbete med andra pedagoger, skolledning och elevhälsoteam. På skolan finns också ytterligare ...
2021-04-26 2021-05-16
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Undersköterska servicebostad, Östhammar
I rollen som undersköterska ger du stöd till de boende i form av god vård och omsorg i den personliga omvårdnaden, i måltidssituationer, med medicinering och i utförandet av andra vardagssysslor. Målet med vårt arbete är att främja social aktivitet och stödja de boende till en ökad självständighet i deras vardag. Tillsammans kommer vi inom LSS-verksamheten arbeta för att denna servicebostad blir ett sammansvetsat arbetslag med stor arbetsglädje. Vi eftersträvar hög trivsel och en god stämning i gruppen.
2021-04-22 2021-05-16
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lärare Ma/No, Alunda
När du jobbar som lärare och mentor hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag med inriktning på kollegial samverkan, en trygg plattform i din vardag. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Du kommer att jobba nära pedagoger, elevhälsa samt vår engagerade skolledning. Undervisningen sker i årskurs 7-9. Vi som söker ytterligare en kollega jobbar på Olandsskolan i Alunda tätort, en F-9 sko...
2021-04-22 2021-05-14
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lärare åk 4-6, Alunda
När du jobbar som lärare och mentor hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag med inriktning på kollegial samverkan, en trygg plattform i din vardag. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Du kommer att jobba nära pedagoger, elevhälsa samt vår engagerade skolledning. Undervisningen sker i årskurs 4-6. Vi som söker ytterligare en kollega jobbar på Olandsskolan i Alunda tätort, en F-9 sko...
2021-04-22 2021-05-14
Tierps kommun, IT-enheten Supporttekniker
Supporttekniker Den här positionen är placerad i Östhammar. Det innebär att du i första hand utgår därifrån i arbetet. I arbetet som supporttekniker ingår att vara en del i vårt supportteam som idag består av 17 tekniker som är utspridda på de fem kommunernas huvudorter. I Östhammar är det idag 3 tekniker som jobbar. Det finns möjligheter till distansjobb hemifrån, från något utav våra kontor och på distanskontor i Uppsala/Gävle men du förväntas kunna vara på plats i Östhammar majoriteten av tiden då en hel del uppgifter kräver det. Resor ka...
2021-04-21 2021-05-21
Östhammars kommun, Sektor Bildning Lärare åk 6, Östhammar
När du jobbar som lärare och mentor hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, en trygg plattform i din vardag. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Du kommer arbeta i arbetslag där arbetet sker med mycket samarbete och kollegialt lärande. Till en början ingår du i arbetslaget för årskurs 6 där du har ett ämnesansvar för dina ämnen. I tjänsten igår även ett mentorskap för en grupp elev...
2021-04-21 2021-05-23
Östhammars kommun, Sektor Bildning Lärare i spanska och engelska, Östhammar
När du jobbar som lärare och mentor hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, en trygg plattform i din vardag. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Du kommer arbeta i arbetslag där arbetet sker med mycket samarbete och kollegialt lärande. I tjänsten igår även ett mentorskap för en grupp elever. Vi som söker ytterligare en kollega jobbar på Frösåkersskolan i centrala Östhammar. Vi ä...
2021-04-21 2021-05-23
Östhammars kommun, Sektor Samhälle Avfallsingenjör, Östhammar
Som vår avfallsingenjör kommer du vara en nyckelspelare i kommunens arbete med avfallsfrågor framåt. Avfallsenheten är inne i en spännande fas där bland annat arbetet med en ny avfallsplan pågår men även utveckling av vårt kommunala uppdrag, så att vi står redo att möta framtidens utmaningar och krav. Du kommer att vara delaktig i utvecklingen av verksamheten och bland annat vara delprojektledare i utformningen av kommunens nya avfallsplan. Det omfattar delaktighet i upphandling, avtalsuppföljning och miljörapportering. Du kommer också göra utr...
2021-04-21 2021-05-16
Östhammars kommun, Sektor Bildning Lärare i svenska som andraspråk, Gimo
När du jobbar som lärare hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, en trygg plattform i din vardag. Du kommer ingå i skolans arbetslag. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. I kommunen finns ett SVA-nätverk där v har ett gott samarbete och gärna delar med oss och hjälper varandra. På skolan finns en liten SVA-grupp med nyanlända elever som du kommer att jobba i tillsammans med en kolle...
2021-04-20 2021-05-16
Östhammars kommun, Verksamhetsområde myndighet omsorg Biståndshandläggare, Östhammar
I rollen som biståndsenheten tar man emot ansökningar om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi arbetar i team med tätt samarbete med våra områdeshandläggare som är uppdelade i fem geografiska verksamhetsområden. Arbetet som biståndshandläggare innehåller mycket kontakt med enskilda, anhöriga och olika professioner inom vård och omsorg samt med regionens verksamhetsområden. I de flesta fall är kontakterna fina och leder till en bra utveckling för den enskilde. Men ibland behöv...
2021-04-16 2021-05-16
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Sommarjobb hemtjänst/äldreboende
Om vi väljer att anställa just dig så kommer du få jobba med människor som behöver stöd och hjälp i sin vardag. Du arbetar självständigt men ingår i ett team tillsammans med annan vårdpersonal som finns till för att stötta dig i det dagliga arbetet. De arbetsplatser vi erbjuder jobb på är följande: Särskilt boende Kallas också äldreboenden, och finns en på varje ort (Alunda, Gimo, Östhammar, Öregrund och Österbybruk). Arbetet innebär att hjälpa till med personlig omvårdnad, utevistelse, gemensamma måltider, enklare träning och olika former av ...
2021-02-05 2021-05-30