Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lågstadielärare, Östhammar
När du jobbar som lärare och mentor hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, en trygg plattform i din vardag. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter.
2023-05-31 2023-06-15
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Studiehandledare/lärare i SVA, Östhammar
I ditt uppdrag som studiehandledare kommer du arbeta med elever som har annat modersmål än svenska. Du kommer vara med eleverna på deras lektioner för att finnas med som stöd men också ha undervisning i svenska som andra språk till viss del. När du jobbar hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, en trygg plattform i din vardag. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Vi samarbetar även ...
2023-05-29 2023-06-09
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lärare i svenska/spanska/tyska åk 7-9, Östhammar
När du jobbar som lärare och mentor hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, en trygg plattform i din vardag. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Mentorskap för en klass i årskurs 7 ingår i tjänsten. Du kommer att tillhöra arbetslag 7-9, men vi samarbetar även med våra övriga arbetslag på skolan plus att vi har ett nära samarbete med elevhälsan. Du kommer att undervisa främst i sven...
2023-05-29 2023-06-20
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Legitimerad sjuksköterska hemsjukvård, Gimo
Som sjuksköterska hos oss är du nyckelperson i teamet och i utvecklingen av den vård vi erbjuder. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter med varierande sjukdomstillstånd. Du får en bredd i ditt jobb med allt från såromläggningar, injektioner, provtagning, palliativ vård, hantering av läkemedel med mera. Du samarbetar nära patient och anhöriga med fokus på ett hälsofrämjande och konsultativt arbetssätt. Tillsammans med övriga sjuksköterskor ansvarar du för att handleda, delege...
2023-05-29 2023-06-18
Östhammars kommun, Sektor Bildning Chef Kulturskolan, Östhammar
I rollen som chef för kulturskolan driver du den utveckling som gör vår kulturskola till den engagerande verksamhet som den är idag. Att ha en förståelse för verksamheten, ett stort engagemang och en passion för utveckling med ständiga förbättringar av vår verksamhet är en naturlig del i din roll. Du förväntas också samverka med skolan då verksamheterna har ett nära samarbete. Östhammars kulturskola tillhör sektor Bildning och du rapporterar till Barn- och utbildningschef. Du har verksamhets- och budgetansvar samt personalansvar för 19 medarbet...
2023-05-25 2023-06-13
Östhammars kommun, Verksamhetsområde attraktivitet Sim- och Sporthallspersonal
Tycker du om att möta människor och att ge service? Då kan det här vara jobbet för dig! Som sim- och sporthallspersonal är du värd på anläggningen, vilket innebär att du tar emot våra kunder och visar dem tillrätta. Vi jobbar i team och säkerställer tillsammans kundernas trivsel och säkerhet genom badbevakning, viss städning av lokalerna, kassaservice och administrativa uppgifter. Vi satsar också på att stärka fritidslivet i Östhammars kommun ytterligare och önskar att du med engagemang och nyfikenhet bidrar till att utveckla och ständigt förb...
2023-05-24 2023-06-11
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Administratör LSS, Östhammar
Som administratör arbetar du med löpande administrativa uppgifter i nära samarbete med chef och personal. Dina ansvarsområden kan variera men det dagliga arbetet innefattar att planera bemanningen och lägga in scheman i schemasystemet. Du tar emot sjukanmälningar, bokar in vikarier samt godkänner deras arbetspass i HR-systemet. Vid rekrytering av omsorgspersonal är du delaktig och processen genomförs tillsammans med enhetschef. I rollen ingår även andra administrativa uppgifter och stöd till kollegor samt enklare ekonomiuppgifter såsom beställn...
2023-05-23 2023-06-05
Östhammars kommun, Verksamhetsområde måltid och städ Städare/ekonomibiträde, Östhammar
I dina arbetsuppgifter ingår städning på daglig-, vecko- samt årsbasis enligt rutiner. Du kommer också ansvara för serveringskök med matsal enligt rutiner. Övrigt förekommande arbetsuppgifter kopplat till lokalvård och kök ingår. Arbetstiderna är schemalagda mån-fre.
2023-05-19 2023-06-06
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lärare åk 4-6, Alunda
När du jobbar som lärare och mentor hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, en trygg plattform i din vardag. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. På mellanstadiet arbetar vi i team kring varje årskurs plus att vi har ett nära samarbete med elevhälsan.
2023-05-17 2023-06-11
Östhammars kommun, Verksamhetsområde myndighet omsorg Utredningsadministratör, Östhammar
Vi söker nu ännu en engagerad medarbetare för att förstärka vår enhet som utredningsadministratör. I arbetet som utredningsadministratör stödjer du enheten med bland annat arkiv och akthantering, boendesamordning mot korttidsverksamheten och andra administrativt avlastande arbetsuppgifter för biståndshandläggarna.
2023-05-17 2023-06-18
Östhammars kommun, Verksamhetsområde förskola och pedagogisk omsorg Förskollärare, Öregrund
När du jobbar som förskollärare hos oss ansvarar du för att arbetslaget tillsammans skapar en utbildning som stimulerar och utmanar alla barns utveckling och lärande. Vi lägger stor vikt vid lärande och undervisning utifrån Lpfö18 och skollagen samt att barnen ska känna trygghet och välbefinnande under sin vistelsetid på förskolan. Du är delaktig i utformningen av arbetet och i förskolans utveckling genom deltagande i utvecklingsgruppen. Förutom att du undervisar barnen ansvarar du även för planering, utvärdering och dokumentation av den pedag...
2023-05-17 2023-06-04
Östhammars kommun, Verksamhetsområde måltid och städ Städare, Alunda
I dina arbetsuppgifter ingår städning på daglig-, vecko- samt årsbasis enligt rutiner. Du kommer också samverka med de verksamheter du städar i och du arbetar aktivt för att vi på städ ska bidra till att minska underhållsbehovet av våra lokaler och fastigheter.
2023-05-17 2023-06-07
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Enhetschef LSS, Östhammar
Som enhetschef hos oss har du stor möjlighet att påverka ditt eget arbete. I denna roll kommer du ansvara för tre gruppbostäder med personer med funktionsvariationer enligt LSS. I verksamhetens uppdrag ligger att hjälpa och stödja brukare med insatser enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS). Målet är ett självständigt liv och full delaktighet i samhället. Vi utför även delegerade uppdrag enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Gruppbostäderna har en administrativ funktion som stöttar upp med bemanning och planering. Tills...
2023-05-17 2023-06-04
Östhammars kommun, Verksamhetsområde attraktivitet Samordnare för finskt förvaltningsområde, Östhammar
I rollen som samordnare blir ditt uppdrag att stödja och samordna arbetet med finskt förvaltningsområde så vi uppfylla kommunens skyldigheter enligt minoritetslagen. I rollen ingår att: • I samarbete med det förstärkta sverigefinska samrådet och kommunens sektorer ta fram en årlig handlingsplan för det finska förvaltningsområdet. • Stödja och följa upp åtgärder och aktiviteter i handlingsplanen för finskt förvaltningsområde. • Ansvara för samråd med minoriteten sverigefinnar. • Utveckla samrådsformer där barn och ungdomar kan delta. • Budget ...
2023-05-16 2023-06-07
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Biträdande rektor, Gimo
Arbetet som biträdande rektor är ett spännande och varierande uppdrag där du leder och fördelar arbetet i samverkan med din rektor och ledningsgrupp. Du och rektor utgör ett team där ni kompletterar varandras kompetenser och tidigare erfarenheter. Det övergripande ansvaret för skolans verksamhet ligger hos rektor och du som biträdande rektor har ett delegerat ansvar. Det innebär att du leder och coachar medarbetarna utifrån deras uppdrag och utmaningar samt har medarbetarsamtal och lönesättande samtal. Förutom personalansvar har du ansvar för ...
2023-05-16 2023-06-09
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Speciallärare med inriktning svenska och SO, Gimo
Vi söker dig som vill göra en viktig insats i vår studio för elever i åk 7-9, där du jobbar tillsammans med ytterligare en speciallärare samt en resurs. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Som lärare anpassar du undervisningen utifrån varje elevs unika förutsättningar och ser skolutveckling som en naturlig del av lärarens uppdrag. Du kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven för eleverna ...
2023-05-15 2023-06-04
Tierps kommun, IT-enheten Supporttekniker
Arbetet som supporttekniker hos IT-Centrum innefattar en stor variation av ärenden. Allt ifrån enklare support för enskilda användare till att vara den som först får besked om ett större problem som behöver eskaleras inom organisationen. Du arbetar med att lösa IT relaterade problem som uppstår hos användarna, administrerar behörigheter och hanterar användarnas enheter när mjukvaran eller hårdvaran felar. Användarna kontaktar oss primärt via vår helpdesk telefon eller via formulär på vår hemsida. Vi möter även användarna direkt på våra kontor ...
2023-05-09 2023-06-11
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Undersköterskor hemtjänst, Österbybruk
När du jobbar som undersköterska hos oss blir du del av ett väl fungerande och glatt arbetslag bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och chefer som alla jobbar för att ge en god omvårdnad och stimulera brukare så att de kan åldras med värdighet. Vi har god stämning och hög trivsel! Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du får ett rörligt arbete, där du får åka hem till personer, som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsvariationer behöver stöd för att klara av att bo hemma. Du ger god vård och oms...
2023-05-09 2023-06-04
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Sommarjobb Personlig assistans/LSS
Arbetet består av att ge stöd till människor som behöver hjälp i sin vardag. Du arbetar självständigt men ingår i ett team tillsammans med annan vårdpersonal som finns till för att stötta dig i det dagliga arbetet. De arbetsplatser vi erbjuder jobb på är följande: Personlig assistans (hela kommunen) Du jobbar hemma hos personer som pga omfattande funktionsvariationer behöver hjälp med vardagliga sysslor. Det kan bl a innebära att du hjälper till med inköp, matlagning, personlig hygien, påklädning och städning men också att hjälpa en person att...
2023-02-07 2023-06-11
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Sommarjobb Hemtjänst/Äldreboende
Arbetet består av att ge stöd till människor som behöver hjälp i sin vardag. Du arbetar självständigt men ingår i ett team tillsammans med annan vårdpersonal som finns till för att stötta dig i det dagliga arbetet. De arbetsplatser vi erbjuder jobb på är följande: Särskilt boende (äldreboende) Finns på varje ort. Arbetet innebär att hjälpa till med personlig omvårdnad, utevistelse, gemensamma måltider, enklare träning och olika former av aktiviteter som ökar trivseln och den sociala samvaron. Hemtjänst/Nattpatrull Du ger service och vård till...
2023-02-03 2023-06-18