Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Östhammars kommun, Verksamhetsområde tillväxt Översiktsplanerare, Östhammar
Vi är i en spännande expansiv fas med en ambitiös tillväxtstrategi för nybyggnation av bostäder. En ny översiktsplan är under bearbetning och ett eventuellt slutförvar av använt kärnbränsle ska byggas i Forsmark. Sektor samhälle består av cirka 100 medarbetare. Som översiktsplanerare hos oss ingår du tillsammans med fem medarbetare i Planenheten. Vi arbetar med översiktsplanering, detaljplanering, och GIS. Medarbetare hos oss har en betydelsefull roll i vårt gemensamma mål att ge bästa möjliga service till våra kunder. Som översiktsplanerare ...
2021-10-21 2021-11-12
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lågstadielärare, Östhammar
När du jobbar som lärare hos oss blir du en del av ett arbetslag, en trygg plattform i din vardag. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Vi som söker ytterligare en kollega jobbar på Edsskolan belägen i Östhammars tätort. Vi är en F-3 skola med cirka 200 elever. Vi har en stabil personalstyrka där många har jobbat på Edsskolan under lång tid.
2021-10-15 2021-10-31
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Sångpedagog/lärare
Som sånglärare ansvarar du självständigt för förberedelse och genomförande av dina sånglektioner och din körverksamhet. Du ansvarar även för kontakt med föräldrar och barn samt närvarohantering av dina kurser. Förutom din undervisning i sång kommer du tillsammans med dina kollegor att bidra till och samverka kring uppspel, musikaler och andra evenemang.
2021-10-15 2021-11-21
Östhammars kommun, Sektor Bildning Lärare åk 4-6, Östhammar
När du jobbar som lärare och mentor hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, en trygg plattform i din vardag. Inom arbetslaget satsar vi på samarbete och kollegialt lärande, vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. I jobbet ingår mentorskap för en grupp elever. Vi som söker ytterligare en kollega jobbar på Frösåkersskolan i centrala Östhammar. Vi har just flyttat in i vår nybyggda sko...
2021-10-12 2021-11-05
Östhammars kommun, Sektor Omsorg Förändringsledare, Östhammar
Det krävs en omställning i hela vårdkedjan för att vården behöver komma närmare patienten och brukaren. I denna roll får du möjligheten att leda den interna omställningen och hålla ihop det gemensamma arbetet. Uppdraget kommer bland annat innehålla: • Upprättande av en förändrings- och kommunikationsplan för arbetet 2022-2023. • Ansvara för att samordna, planera och följa upp de strategiska initiativ som ligger inom ramen för uppdraget. • Vara delaktig i utveckling av kommunikationen rörande arbetet med effektiv och nära vård. • Utifrån ett ko...
2021-10-11 2021-11-07
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lärare åk F-3, Alunda
När du jobbar som lärare och mentor hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag med inriktning på kollegial samverkan, en trygg plattform i din vardag. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Du kommer att jobba nära pedagoger, elevhälsa samt vår engagerade skolledning. Undervisningen sker i årskurs 3. Vi som söker ytterligare en kollega jobbar på Olandsskolan i Alunda, en F-9 skola med ca...
2021-10-11 2021-11-01
Östhammars kommun, Verksamhetsområde gymnasieskola , VUX och AME Modersmålslärare/studiehandledare i turkiska
När du jobbar som lärare och studiehandledare hos oss blir du en del av ett arbetslag med inriktning på kollegial samverkan, en trygg plattform i din vardag. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Din undervisning sker runtom på skolorna i Östhammars kommun.
2021-10-08 2021-10-31
Östhammars kommun, Verksamhetsområde förskola och pedagogisk omsorg Förskollärare, Östhammar
När du jobbar som förskollärare hos oss blir du en del av ett arbetslag som tillsammans skapar en utbildning som stimulerar och utmanar alla barns utveckling och lärande. Vi lägger stor vikt vid lärande och undervisning samt att barnen ska känna trygghet och välbefinnande under sin vistelsetid på förskolan. Du är delaktig i utformningen av arbetet och bidrar med idéer som kan utveckla vår förskola. Förutom att du undervisar barnen ansvarar du även för planering, reflektion, utvärdering och dokumentation av den pedagogiska verksamheten. Vårt mål...
2021-10-07 2021-10-30
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Sjuksköterska Närvårdsenheten, Östhammar
Som sjuksköterska hos oss är du nyckelperson i teamet och i utvecklingen av den vård vi erbjuder. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter med varierande sjukdomstillstånd. Du får en bredd i ditt jobb med allt från såromläggningar, injektioner, provtagning, palliativ vård, hantering av läkemedel med mera. Du samarbetar nära patient och anhöriga med fokus på ett hälsofrämjande och konsultativt arbetssätt. Tillsammans med övriga sjuksköterskor ansvarar du för att handleda, delege...
2021-10-01 2021-10-24
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Skolkurator, Österbybruk
Som kurator kommer du att jobba med hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser. Det omfattar bland annat att genomföra sociala kartläggningar och att arbeta mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. I jobbet ingår även att genomföra enskilda samtal med elever, elevgrupper och vårdnadshavare. Vi som söker ytterligare en kollega jobbar på Österbyskolan som är en F-9 skola med cirka 410 elever. Du blir del av ett elevhälsoteam där skolsköterska, SYV, specialpedagoger, speciallärare och rektorer ingår.
2021-09-30 2021-10-24
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Undersköterskor hemtjänst, Östhammar
När du jobbar som undersköterska hos oss blir du del av ett väl fungerande och glatt arbetslag bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och chefer som alla jobbar för att ge en god omvårdnad och stimulera brukare så att de kan åldras med värdighet. Vi har god stämning och hög trivsel! Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du får ett rörligt arbete, där du får åka hem till personer, som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsvariationer behöver stöd för att klara av att bo hemma. Du ger god vård och oms...
2021-09-23 2021-11-07
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Arbetsterapeuter, Gimo/Alunda
När du jobbar som arbetsterapeut hos oss är du delaktig i utformningen av arbetet och bidrar gärna med idéer som kan utveckla vår verksamhet. Tillsammans arbetar vi med fokus på ett rehabiliterande och hälsofrämjande arbetssätt. Vår målsättning är att öka personers livskvalitet genom att hjälpa dem behålla eller förbättra sin aktivitetsförmåga. Rehabenheten är verksam i kommunens fem orter där arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter arbetar i team med ortens omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och enhetschefer. Rehabenheten består id...
2021-09-15 2021-11-07