Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Vi välkomnar sjuksköterskor till område psykiatri, avdelning 1B
Som sjuksköterska på vår avdelning leder och fördelar du omvårdnadsarbetet samt koordinerar och prioriterar insatser för patienten i dennes vårdsituation. Du kan även i arbetet vara involverad med andra vårdgivare med utgångspunkt i patientens individuella behov. Vi arbetar för goda relationer till varandra, patienter, närstående och vårdgrannar. På avdelningen arbetar sjuksköterskor, skötare/undersköterskor, läkare och kurator tillsammans för bästa möjliga vård med patienten i fokus.
2021-02-24 2021-03-10
Region Jämtland Härjedalen, Område Ögon, öron Undersköterska till öron-näsa-halsoperation
Du kommer att arbeta i ett team bestående av undersköterskor, operationssjuksköterskor, operatörer och narkospersonal. Förutom arbete på operationssal ingå även hantering av förråd, sterilgods och medicinteknik samt viss administration. Vi ser gärna att du även tar dig an egna ansvarsområden. Vi ger alltid inskolning och börjar tjänst enligt överenskommelse. Som undersköterska hos oss arbetar du dagtid måndag-fredag.
2021-02-24 2021-03-14
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Sjuksköterska till Kirurgiska enheten för inskrivning och dagvård
På EID har du en viktig uppgift som sjuksköterska att skapa trygghet innan operationen för den patient du träffar. Du har hand om inskrivningar och förberedelser inför operationen samt transport till operation. Vid dagkirurgiska ingrepp har du även hand om postoperativa vården av patienten. Vi bedriver även dagvård, vilket kan innebära administrering av läkemedel, blod eller något annat som kräver ett längre besök men inte övernattning, dessa patienter bokas och kallas av sjuksköterskor på enheten. Det är i dagsläget en liten enhet med fyra sju...
2021-02-24 2021-03-07
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Sommarvikarierande undersköterskor till Kirurgienheten
Vi jobbar för Rätt Använd Kompetens vilket innebär att du, givetvis efter introduktion och/eller utbildning och under eget ansvar, utför allt från basal omvårdnad till mer tekniskt avancerade arbetsuppgifter, allt för att öka patientsäkerheten och göra arbetet intressant och utvecklande! Du arbetar i huvudsak dag och kväll, ev. kan nattarbete bli aktuellt.
2021-02-24 2021-04-11
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund BHV-sjuksköterska, alt Distriktssköterska till Torvalla Familjecentral filial till Odensala HC
För yrket sedvanliga arbetsuppgifter utifrån Nationella riktlinjer (Barnhälsovårdens riktlinjer för Jämtlands län) och hälsovalets uppdrag. BVC erbjuder regelbundna hälsobesök för barn från spädbarnstid till 6 års ålder. Vårt mål är att främja hälsa och utveckling hos varje barn samt att tidigt identifiera problem som rör barns tillväxt och utveckling samt att stötta och bekräfta föräldrar i föräldraskapet. Vi erbjuder även föräldrastöd i grupp under spädbarnstiden samt vid 3 års ålder. Vi har ett nära samarbete med våra BVC-läkare med tvärprof...
2021-02-23 2021-03-21
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Medicinsk sekreterare till Odensala hälsocentral
Som medicinsk sekreterare ansvarar du i huvudsak för den medicinska dokumentationen i journalsystemet Cosmic, remisshantering, telefonservice, samt övrig administration för verksamheten. Vi hjälps också åt att bemanna receptionen. Du ska tycka om att ge service då arbetet innebär kontakt både med patienter och med våra olika yrkesgrupper. Vi erbjuder ett intressant, omväxlande och ansvarsfullt arbete.
2021-02-23 2021-03-21
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Kurator till Storsjögläntan och Palliativa konsultteamet
Om du är den vi söker kan vi erbjuda dig ett intressant arbete med stora möjligheter till att själv påverka, utforma och vidareutveckla verksamheten inom det psykosociala området för Storsjögläntan. Inom kirurgen och Storsjögläntan möter du patienter i livets slut samt närstående i kris. Ditt arbete kommer att bestå av socialt arbete, rådgivning, stödsamtal, närståendestöd, samtals- och krisbehandling. Du träffar patienten/närstående/övriga aktörer enskilt eller i grupp inom området. Befattningen innefattar handledning eller debriefingsamtal m...
2021-02-23 2021-03-14
Region Jämtland Härjedalen Tandläkare till Folktandvården Campus Östersund
Som tandläkare på Campus arbetar du med både barn- och vuxentandvård. Vi vill att du är flexibel och har förmåga att skapa goda relationer med både övriga medarbetare och patienter. Vi ser gärna att du gillar rollen som handledare till mindre erfarna kollegor. Skulle du vara ny i din yrkesroll erbjuds du själv handledning. Alla nyexaminerade ingår i ett handledarprogram under första året. Tillfällig tjänstgöring på Tandakuten eller annan klinik kan förekomma.
2021-02-22 2021-03-21
Region Jämtland Härjedalen, Medicin Undersköterska till Medicinenheten i sommar
Arbetet på vårdavdelningen innehåller traditionella undersköterskeuppgifter men även nya som exempelvis samordningsfunktion. Arbetet kommer att ske med utgångspunkt från ett anpassat schema under veckans alla dagar och timmar för att alltid möta patientens behov.
2021-02-22 2021-03-14
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Sjuksköterskor välkomnas till kirurgienheten
Vi jobbar med pre- och postoperativ vård för både akuta och planerade patienter, palliativ/onkologisk vård och kirurgisk akutvård. Spännande utmaningar väntar där du får göra helhetsbedömningar med det bästa för patienten i fokus. Här arbetar vi i team - i nära samarbete med olika yrkeskategorier. Tillsammans löser vi våra utmaningar. På de palliativa/onkologiska vårdplatserna är det extra fokus på att förbättra livskvaliteten hos patienterna som drabbas av de svårigheter livshotande sjukdom innebär. Vi ska också ha omsorg för de närstående. ...
2021-02-19 2021-03-07
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna PTP-psykolog till BUP!
Utrednings-, bedömnings-, och behandlingsarbete. Samverkan med övriga vårdgrannar inom Region Jämtland Härjedalen samt länets kommuner är viktiga inslag.
2021-02-19 2021-03-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Sjuksköterska med psykoterapikompetens till Barn och ungdomspsykiatrin
Som Sjuksköterska med psykoterapikompetens kommer du att ingå i ett av våra team för utredning/behandling. I arbetet ingår utredning, behandling, konsultation och samverkan med vårdgrannar framför allt socialtjänst och elevhälsa.
2021-02-19 2021-03-31
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund ST- läkare till Zätagränds hälsocentral
Vi söker dig som vill bli ST-läkare inom allmänmedicin och vill vara med att utveckla vår hälsocentral. En kombination av en engagerad studierektor, en bra ST-utbildning med lärande och fortbildning i fokus tillsammans med en trivsam arbetsplats med trevliga kollegor, kommer att ge dig en bra start i yrkeslivet. Regelbunden handledning ingår. Du kommer även att vara delaktig i vårt arbete med Nära vård som bl.a. innebär ett mer fokuserat ansvar för patienter med hemsjukvård. Arbetssättet innebär också ökade möjligheter att kunna göra hembesö...
2021-02-19 2021-03-14
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar sjuksköterska till Neuropsykiatriska mottagningen
Tjänsten är placerad inom Neuropsykiatriska mottagningen, en öppenvårdsmottagning där vi utreder, bedömer samt behandlar vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Är du utvecklingsinriktad, engagerad och gillar nya utmaningar? Vi behöver dig till vår verksamhet för att förbättra och utveckla arbetet med psykisk ohälsa. Neuropsykiatriska mottagningen håller på att arbeta in ett nytt arbetssätt, där vi lägger stor vikt på kvalitet med patienten i fokus. Administrativt är sjuksköterskeuppdraget organiserat i 3 områden, läkemedelsinsättnin...
2021-02-19 2021-03-14
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar psykolog till ett vikariat i utredningsteamet!
Som psykolog i utredningsteamet kommer du att arbeta med bedömning och utredning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Som psykolog ingår du i ett tvärprofessionellt team tillsammans med läkare, kurator och undersköterska och deltar i behandlingskonferenser. Till teamet bidrar du med psykologisk kunskap och kompetens. Inom öppenvård arbetar flera psykologer och det finns god möjlighet till kollegial handledning och regelbunden extern handledning i neuropsykologi.
2021-02-19 2021-03-07
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar sjuksköterska till heldygnsvårdavdelning 4B
Hos oss jobbar du tillsammans med sjuksköterskor, skötare/undersköterskor, läkare och kurator. Du får ett brett och spännande arbetsfält och ett nära samarbete med områdets öppenvård. Vi söker positiva, engagerade medarbetare som har lätt för att samarbeta, kunna hantera varierad arbetsbelastning och prioritera mellan olika arbetsuppgifter.
2021-02-19 2021-03-07
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Sjuksköterska välkomnas till neonatalavdelningen
Som sjuksköterska inom neonatal verksamhet utformar du, tillsammans med vårdnadshavare och dina kollegor, vården utifrån varje barns specifika tillstånd och behov. Det ger dig utmanande arbetsuppgifter med bredd och variation, och goda möjligheter att utvecklas inom ditt yrke. Vi erbjuder dig också ett introduktionsprogram anpassat utifrån dina tidigare erfarenheter.
2021-02-18 2021-03-07
Område Ortopedi Sjuksköterskor till Ortopedavdelningen, Östersunds sjukhus
Vi driver en ortopedavdelning med teamarbete och proaktivt agerande som en viktig del av verksamheten. Vi har plats för att behandla ca 40 patienter med skador och sjukdomar i muskler, leder och skelett. Ungefär 70% av våra patienter läggs in akut medan resterande 30% är elektiva operationer. Arbetsuppgifterna som sjuksköterska på vår avdelning består till stor del av pre- och postoperativ vård, smärtbehandling samt mobilisering. Vi arbetar patientnära i vårdlag med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter....
2021-02-18 2021-03-01
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Behandlare till Akutteamet (sommarvik), BUP
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att bedriva akut barnpsykiatrisk verksamhet i sluten- och öppenvård. Behandling/insatser sker på individ-, familj-, grupp- och samhällsnivå genom samtalsbehandling, t ex motivations-, stöd-, sorg-och krissamtal. Du samordnar, koordinerar/prioriterar insatser med samhällets olika aktörer och samverkar med vårdgrannar i vårdplanering, ex genom samordnad individuell plan (SIP), nätverksträffar, etcetera.
2021-02-16 2021-03-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Socionom till Barn och ungdomspsykiatrin
Som socionom kommer du att ingå i ett av våra team för utredning/behandling. I arbetet ingår utredning, behandling, konsultation och samverkan med vårdgrannar framför allt socialtjänst och elevhälsa.
2021-02-16 2021-03-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Barn- och ungdomspsykiatrin välkomnar en Leg. Psykolog!
Som Psykolog kommer du att ingå i ett av våra öppenvårdsteam. I teamet finns bl.a. psykologer, socionomer och läkare. Vi söker en Psykolog som vill arbeta med hela det barnpsykiatriska utrednings- och behandlingsspektrumet. I arbetet ingår också att ge konsultation till vårdgrannar, oftast socialtjänst och elevhälsa. Möjlighet till fördjupade arbetsuppgifter kring olika behandlingsmetoder (t.ex. internetbehandling, gruppbehandling etc.) eller specifika behandlingar för olika diagnosgrupper finns. Ange gärna i ansökan om du har sådana önskemål.
2021-02-16 2021-03-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Arbetsterapeut, vikariat, till neuro/strokeenheten, Östersunds sjukhus
Arbetsuppgifterna består till stor del av bedömning och viss träning i den akuta fasen. Exempel på arbetsuppgifter kan vara bedömning av aktivitets- och kognitiv förmåga inför hemgångsplanering och behov av fortsatt rehabilitering. Påbörja rehabilitering av inneliggande. Bedömning av hjälpmedelsbehov, förskrivning samt utprovning av hjälpmedel är andra viktiga uppgifter. I arbetet ingår journalföring samt överrapportering till kollegor i nästa led i vårdkedjan som tex slutenvårdsrehabilitering, öppenvård och kommun. Helgtjänstgöring ingår i a...
2021-02-15 2021-02-28
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Brunflo
Vi söker dig som vill arbeta inom ett brett område med varierade arbetsuppgifter där det ingår en helhet med barn och vuxentandvård samt våra prioriterade grupper. Egenskaper som vi värdesätter är engagemang, kvalitet, flexibilitet och ödmjukhet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper samt att du passar in i klinikens profil
2021-02-12 2021-02-25
Region Jämtland Härjedalen, Medicin Vi välkomnar dig som sjuksköterska till Lungavdelningen i sommar!
Som sjuksköterska hos oss jobbar du med sedvanliga arbetsuppgifter på en vårdavdelning. Vi arbetar utifrån ett arbetssätt där vi tar tillvara varje medarbetares kompetens på bästa sätt utifrån en tydlig rollbeskrivning. På avdelningen vårdas framför allt patienter med olika former av lungsjukdomar, bl.a. KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), lungcancer m.m.
2021-02-12 2021-02-28
Region Jämtland Härjedalen, Medicin Undersköterska till lungavdelningen i sommar
Sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska vid vårdavdelning. Arbetstiden är schemalagd till dag, kväll, natt och helg utifrån verksamhetens behov. Inskolning påbörjas enligt överenskommelse.
2021-02-12 2021-02-28
1 2 3 >