Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen Röntgensjuksköterska till Östersunds sjukhus
Vi bedriver verksamhet dygnet runt med sovande jour efter 02:00 till 07:00-07:30. Vi söker minst en röntgensjuksköterska/radiograf som kan bidra till den goda arbetsstämningen. Utveckling och förbättringsarbeten är något som är en naturlig del av det dagliga arbetet. Efter inskolning och handledning ska du kunna jobba självständig under helg och nattarbete.
2021-10-15 2021-12-12
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Undersköterskor välkomnas till kirurgienheten
Vi jobbar för Rätt Använd Kompetens vilket innebär att du, givetvis efter introduktion och/eller utbildning och under eget ansvar, utför allt från basal omvårdnad till mer tekniskt avancerade arbetsuppgifter, allt för att öka patientsäkerheten och göra arbetet intressant och utvecklande. Du arbetar i team tillsammans med en patientansvarig sjuksköterska och ni ansvarar tillsammans för ca 6st patienter. Du ansvarar för den basala omvårdnaden och du ansvarar för att dokumentera det du utför. Efter teoretiskt prov avlägger du ett praktiskt prov...
2021-10-15 2021-10-31
Område Ortopedi Fysioterapeuter sökes till Arbetsterapi- och Sjukgymnastikenheten, Östersund sjukhus
Som fysioterapeut har du ett nära samarbete med dina yrkeskollegor, arbetsterapeuter samt med övriga vårdprofessioner. Du arbetar utifrån patientens behov och förutsättningar samt deltar i teamronder och bedömningar. Du träffar många individer med olika diagnoser och tillstånd vilket gör arbetet spännande och utmanande. Arbetsuppgifterna är sedvanliga fysioterapeutiska insatser såsom: funktionsbedömning, pre- och postoperativ information, mobilisering, behandling och hjälpmedelsutprovning, beroende på område du arbetar inom. Nu söker vi nya...
2021-10-15 2021-10-31
Område Ortopedi Fysioterapeuter sökes till Arbetsterapi- och Sjukgymnastikenheten, Östersund sjukhus
Som fysioterapeut har du ett nära samarbete med dina yrkeskollegor, arbetsterapeuter samt med övriga vårdprofessioner. Du arbetar utifrån patientens behov och förutsättningar samt deltar i teamronder och bedömningar. Du träffar många individer med olika diagnoser och tillstånd vilket gör arbetet spännande och utmanande. Arbetsuppgifterna är sedvanliga fysioterapeutiska insatser såsom: funktionsbedömning, pre- och postoperativ information, mobilisering, behandling och hjälpmedelsutprovning, beroende på område du arbetar inom. Nu söker vi nya...
2021-10-15 2021-10-31
Område Ortopedi Arbetsterapeut till Arbetsterapi- och Sjukgymnastikenheten, Östersunds Sjukhus
Som arbetsterapeut har du ett nära samarbete med dina yrkeskollegor, fysioterapeuter samt med övriga vårdprofessioner. Du arbetar utifrån patientens behov och förutsättningar samt deltar i teamronder och bedömningar. Du träffar många individer med olika diagnoser och tillstånd vilket gör arbetet spännande och utmanande. Arbetsuppgifterna inom slutenvården är sedvanliga arbetsterapeutiska insatser för patienter med aktivitetsproblem efter olika skador och sjukdomar. Nu söker vi en ny medarbetare inom kirurgi, ortopedi och infektion. Arbete hos o...
2021-10-15 2021-10-31
Region Jämtland Härjedalen Köksbiträde till Kostenheten
Köksbiträden i produktionskök: Disk, salladsberedning, varumottagning, portionering samt övriga i verksamheten vanligt förekommande arbetsuppgifter.
2021-10-15 2021-10-31
Region Jämtland Härjedalen Kock till Kostenheten
Kock i produktionsköket: Tillagning av patientkost, packning av mat samt övriga i verksamheten förekommande arbetsuppgifter.
2021-10-15 2021-10-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Sjuksköterskor välkomnas till Kirurgienheten
Hos oss får du vårda både akuta och planerade patienter inom områden som mage-tarm, bröst-endokrin, kärl-plastik, urologi-öron, ögon och kirurgisk akutvård. Du möter patienter med allt från revbensfrakturer till vård i livets slutskede. Du får göra helhetsbedömningar och kan fokusera på patienten. Du får utföra avancerade arbetsuppgifter som att ge injektioner, hänga infusioner, hantera smärtpumpar och KEDA, ge mat och mediciner via sond/peg, sätta kanyler och urinkateter och sätta ventrikelsond. Vi har enhetskoordinatorer och personal från v...
2021-10-15 2021-11-14
Region Jämtland Härjedalen, Medicin Undersköterska till medicin-diabetesmottagningen
Verksamheten har en undersköterska och nu behöver vi anställa en till, då vi inom något år har pensionsavgång att vänta. Utöver dialog och samverkan med all vår personal, kommer du att ha ett särskilt nära samarbete med undersköterskekollegan. Du/ni är oftast den första vårdkontakt som patienten möter när hen kommer till mottagningen. Du ansvarar och planerar dagligen för rumsfördelning och andra praktiska uppgifter som hör mottagningsarbetet till. Utifrån hur dagen ser ut, och mängden av patientbesök varierar arbetsuppgifterna allt ifrån pro...
2021-10-15 2021-11-05
Region Jämtland Härjedalen, Område Hud, infektion och medicin Enhetschef i samledarskap till Medicinenheten
Som enhetschef hos oss arbetar du nära din enhetschefkollega på medicinenheten i samledarskap. Ni ansvarar för att planera, leda och följa upp er verksamhet. Tillsammans med den andre enhetschefen har du budget-, arbetsmiljö-, utvecklings- och personalansvar. Ni samarbetar med administrativ assistent som stödjer i bl.a. schema- och bemanningsfrågor samt ledningssjuksköterska som samordnar den dagliga verksamheten på avdelningen. Som enhetschef förväntas du att arbeta nära chefskollega för medicinenheten samt övriga enhetschefer, stabspersonal ...
2021-10-15 2021-10-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Vik enhetschef område psykiatri heldygnsvård
I ditt uppdrag som enhetschef är du direkt underställd områdeschef samt ingår i områdets ledningsgrupp där du förväntas se till helheten och är engagerad i områdets strategiska frågor. Du har kreativa idéer och vågar tänka i nya banor. Du förväntas vara närvarande i din arbetsgrupp för att aktivt bidra till god arbetsmiljö och patientsäkerhet. I det närvarande arbetet på enheten ansvarar du också för att planera, leda samt utvärdera och följa upp din enhets arbete med fokus på god på kvalitet, produktion, tillgänglighet och patientsäkerhet ...
2021-10-15 2021-11-14
Region Jämtland Härjedalen, Klinisk fysiologi Biomedicinsk analytiker
Arbetet innebär arbetsrotation mellan olika undersökningsmetoder såsom ultraljud hjärta, arbets-EKG, LT-EKG och spirometri. Arbetsgivaren tillhandahåller för metoden relevant utbildning.
2021-10-14 2021-10-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Enhetschef i samledarskap till hjärtenheten, Område HNR, Östersunds sjukhus
Du blir en av två enhetschefer på hjärtenheten, du kommer att arbeta i ett samledarskap. Du kommer att ha ditt huvudansvar för slutenvårdsavdelningen. Som enhetschef är du direkt underställd områdeschefen och ingår i områdets ledningsgrupp. I arbetsuppgiften ingår budget-, arbetsmiljö, utvecklings- och personalansvar. Som chef förväntas du även arbeta nära övriga enhetschefer och stabspersonal samt MLU (läkare med medicinskt ledningsuppdrag). Samverkan med andra aktörer ex, länets kommuner, primärvård och övriga enheter på sjukhuset är också vi...
2021-10-14 2021-10-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Arbetsterapeut till Reumatologenheten, Östersunds rehabcentrum
Sedvanliga arbetsuppgifter för patienter med en inflammatorisk grundsjukdom. ADL, hjälpmedelsutprovning och genomgång samt uppföljning av handfunktion är några av arbetsuppgifterna. Du kommer att arbeta i team men du kommer även att arbeta individuellt med våra patienter. Vår verksamhet är i huvudsak poliklinisk och med en mindre del inom slutenvården. Handledning av studenter kan också ingå i dina arbetsuppgifter.
2021-10-14 2021-10-31
Polismyndigheten, Polisregion Nord Är du en blivande finansiell utredare och drömmer om att bli polis? Se hit!
Som utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna brottsutredningar inom grov kriminalitet. Det gäller främst penningtvättsbrott där du håller förhör, kartlägger en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att återta brottsvinster. Detta för att säkra pengar för eventuellt skadestånd, alternativt förverkande av brottsvinster. Du kommer även att biträda med din expertis inom den finansiella delen i andra utredningar, där du arbetar i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare. D...
2021-10-14 2021-10-31
Region Jämtland Härjedalen, Regionstaben Handläggare till Krisberedskap
Regionen arbetar med omställning mot nära vård där patienten ska ges vård på en hälsocentral eller i hemmet i stället för i den specialiserade vården. Det innebära att robustheten i primärvården behöver öka. Vi söker därför en engagerad handläggare till Krisberedskap. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta mot en robustare primärvård inom området kris- och katastrofmedicinska beredskap samt civilt försvar. Detta innebär bland annat att du ska: • leda och samordna arbetet med att implementera robusta hälsocentraler genom att bl.a. gen...
2021-10-13 2021-10-31
Region Jämtland Härjedalen, Upphandlingsenheten Upphandlare/upphandlingsjurist till Inköp och upphandling
Den tjänst vi erbjuder är en kombination mellan upphandlare och upphandlingsjurist. Som upphandlare arbetar du administrativt och arbetet är utåtriktat och fullt av utmaningar. Du ansvarar du för hela processen när det gäller genomförandet av strategiska upphandlingar inom främst tjänster. Arbetet innefattar behovs- och marknadsanalys, att upprätta och sammanställa upphandlingsdokument samt ansvara för anbudsutvärdering och avtalsskrivning. Du kommer att arbeta i nära samarbete med sakkunniga under processen. Som upphandlingsjurist är du med o...
2021-10-12 2021-11-03
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Odensala hälsocentral söker Distriktsläkare med intresse för Nära Vård
Som distriktsläkare på Odensala hälsocentral har du ett avgränsat område med egna patienter. Möjligheter finns till sidouppdrag inom SÄBO, MVC, BVC och handledning av både kandidater och utbildningsläkare.
2021-10-12 2021-11-03
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar psykologer till öppenvård 1!
Som psykolog inom öppenvård 1 arbetar du varierat med bedömningar, psykologisk behandling samt psykopedagogiska insatser. Psykologisk behandling bedrivs både individuellt och i grupp. Psykologer arbetar delvis i ett eget övergripande team, delvis som länk till någon av mottagningarna, där du ingår i ett tvärprofessionellt team och deltar i remiss- och behandlingskonferenser. Kliniken har ett utbildningsuppdrag gentemot Mittuniversitetets psykologprogram, vilket också innebär handledning av psykologkandidater. Den ena tjänsten riktas mer specifi...
2021-10-12 2021-10-31
Region Jämtland Härjedalen, Serviceenheten Administrativt serviceproffs
Vi söker dig som brinner för kundservice och som nu vill ta nästa steg i din karriär. Servicecenter är en förhållandevis ny men etablerad funktion som ständigt är under utveckling, vilket innebär att du har stora möjligheter att påverka uppbyggnad och arbetssätt. Du ansvarar för att besvara kundernas ärenden med högsta kvalitet och servicenivå via olika kontaktvägar så som telefon, e-post och direkt över disk. Servicecenter hanterar även ett antal administrativa tjänster. Arbetet är varierande där förstklassig service är A och O.
2021-10-12 2021-10-26
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Sjuksköterska välkomnas till Barnavdelningen på Östersunds sjukhus!
Barn- och ungdomsavdelningen (Avdelning 108) ger vård till barn och ungdomar från 0 till 18 år. Vi tar emot patienter med olika medicinska, kirurgiska, öron- och ögon- och ortopediska sjukdomar. Avdelningen är i första hand en akutvårdsavdelning men bedriver även viss planerad vård. Vi som arbetar här är specialistutbildade för att ta hand om just barn och ungdomar. Vi har också ett nära samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). På avdelningen arbetar läkare, barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, barn-/undersköterskor, dietist, sjukgymnas...
2021-10-11 2021-10-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Sjuksköterska till Onkologimottagningen
Till onkologmottagningen jobbar man med att ge onkologiska behandlingar såsom exempelvis cytostatikabehandlingar. Förutom det har vi även telefonrådgivning till våra patienter och deras anhöriga. Spännande utmaningar väntar där du får göra helhetsbedömningar med det bästa för patienten i fokus.
2021-10-11 2021-10-24
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Sjuksköterska till Storsjögläntan
Sedvanliga uppgifter som sjuksköterska.
2021-10-11 2021-10-24
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Hjärtenheten, Östersunds sjukhus, välkomnar sjuksköterska
Hjärtenheten är en kardiologisk vårdavdelning med akut och planerad verksamhet med inriktning på hjärtsjukdomar som exempelvis hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmier av olika slag. Som sjuksköterska arbetar man i nära samarbete med övriga sjuksköterskor, undersköterskor och läkare men även andra yrkeskategorier som finns tillgängliga på enheten eller i anslutning till denna så som medicinska sekreterare och personal som sköter patientkök, förråd och städ. Arbetsplatsen är omtyckt av både personal och patienter.
2021-10-11 2021-10-24
Region Jämtland Härjedalen, IT och e-hälsa Region Jämtland Härjedalen rekryterar IT-säkerhetsspecialist
Du blir en del av Region Jämtland Härjedalens funktion för IT-säkerhet med uppgift att skydda Regionens IT-infrastruktur, nätverk, slutanvändarenheter och information. Funktionen verkar från strategisk till operativ nivå med arbetsuppgifter som bland annat innefattar att: * Stödja verksamheterna med specialistkompetens avseende ITSÄK (tekniska riskanalyser, granskningar, kravställning, säkerhetstester etc) * Identifiera risker och sårbarheter i IT-miljö genom analyser och säkerhetstester, samt bistå med lösningsförslag * Verka för upprätthålla...
2021-10-11 2022-01-11
1 2 >