Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen, Område Ögon, öron Enhetschef till Syn- och hörselrehabiliteringen, område Ögon Öron
Som enhetschef på Syn-och hörselrehabiliteringen ansvarar du för att planera, leda och följa upp verksamheten. Du förväntas driva verksamheten strategiskt och målinriktat för att nå de uppsatta målen. Ett tydligt fokus är arbete med förbättrad tillgänglighet gällande enheternas service till patienter. Du är direkt underställd verksamhetschefen och kommer att ingå i örons ledningsgrupp där du förväntas arbeta i nära samarbete med övriga enhetschefer, verksamhetsutvecklare och övrig stabspersonal. I arbetsuppgiften ingår budget-, arbetsmiljö-, ut...
2022-06-23 2022-08-14
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare barn, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Som utredare i gruppen arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Inom barnärenden utreds grova brott såsom grov fridskränkning, misshandel samt sexualbrottsärenden med känd och okänd gärningsman. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. Arbetet innebär att ta del av utredningsmaterial såsom bilder, filmer och förhör med särskilt starkt innehåll som kan upplevas emotionellt påfrestande. Utredningsåtgärder av tekniskt slag kopplat ...
2022-06-22 2022-08-17
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare brott i nära relation, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Du bedriver kvalificerade utredningar gällande våld i nära relation och sexualbrott avseende vuxna. Förundersökningen leds i de flesta fall av en åklagare. Detta betyder att du hämtar information, sammanställer material, håller förhör och föredrar ärenden för åklagaren som denne kan fatta rättssäkra beslut på. Som utredare arbetar du i nära samverkan med andra myndigheter och organisationer såsom åklagarkammaren, juridiska ombud, socialtjänsten och andra utredare både i den egna arbetsgruppen och mellan grupperna och sektionerna. Regional samv...
2022-06-22 2022-08-17
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare barn, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Som utredare i gruppen arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Inom barnärenden utreds grova brott såsom grov fridskränkning, misshandel samt sexualbrottsärenden med känd och okänd gärningsman. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. Arbetet innebär att ta del av utredningsmaterial såsom bilder, filmer och förhör med särskilt starkt innehåll som kan upplevas emotionellt påfrestande. Utredningsåtgärder av tekniskt slag kopplat ...
2022-06-22 2022-08-17
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare bedrägeri, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Arbetet som bedrägeriutredare innebär att både självständigt och i grupp handlägga och utreda brottslighet av ekonomisk karaktär. Brott av denna typ är i ständig förändring och ändrar snabbt format. Detta gör utredarrollen dynamisk och spännande då vi genom eget aktivt arbete och utbildningar ständigt lär oss nya sätt att nå resultat. Mer specifikt kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av att: • Hålla förhör med målsägande, vittnen och misstänkta personer • Hantera frihetsberövade • Dokumentera tvångsåtgärder och begäran om olika tek...
2022-06-22 2022-08-17
Polismyndigheten, Polisregion Nord Finansiell utredare, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Som utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna brottsutredningar inom grov kriminalitet. Det gäller främst penningtvättbrott där du håller förhör, kartlägger en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att återta brottsvinster. Detta för att säkra pengar för eventuellt skadestånd, alternativt förverkande av brottsvinster. Du kommer även att biträda med din expertis inom den finansiella delen i andra utredningar, där du arbetar i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare. Du ...
2022-06-22 2022-08-17
Polismyndigheten, Polisregion Nord Operativ analytiker, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Nord
De operativa analytikerna arbetar med ärenden med både känd och okänd gärningsman som handläggs på utredningssektionen och i lokalpolisområdena och du kommer jobba med både grova brott och så kallade mängdbrott. I syfte att styrka brott kommer du i tjänsten som operativ analytiker att arbeta med att samla in, sammanställa, analysera data och hitta spår och mönster i dessa. Du kommer att göra sammanställningar utav materialet och presentera dem såväl skriftligt som muntligt för förundersökningsledare och för rätten. Som operativ analytiker ...
2022-06-22 2022-08-17
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Sjuksköterska, vikariat, till Rehabavdelningen, Östersunds Rehabcentrum
Hos oss möter du patienter med olika diagnoser. Arbetet som sjuksköterska blir därför både omväxlande och utvecklande. Rotationstjänst främst dag/kväll, enstaka nätter kan bli aktuellt senare i anställningen.
2022-06-22 2022-07-12
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Sjuksköterska till Rehabavdelningen, Östersunds Rehabcentrum
Hos oss möter du patienter med olika diagnoser. Arbetet som sjuksköterska blir därför både omväxlande och utvecklande. Rotationstjänst främst dag/kväll, enstaka nätter kan bli aktuellt senare i anställningen.
2022-06-22 2022-07-12
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Specialpedagog/blivande specialpedagog till Barn- och ungdomshabiliteringen
Som specialpedagog på BUH kommer dina arbetsuppgifter att rikta sig till barn med neurosomatiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du kommer arbeta i ett tvärprofessionellt team kring barnet där din kompetens som specialpedagog utgör den pedagogiska delen i insatsen. Arbetsuppgifterna består av förskole/skolobservation, kartläggning inför utredning, samt insatser i form av stöd till barnets nätverk kring bemötande vid lek, samspel och kommunikation. Insatserna förankras och kan ske i barnets hem och förskola/skola samt på BUH. Spec...
2022-06-21 2022-07-10
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Hjärtenheten, Östersunds sjukhus, välkomnar sjuksköterskor!
Hjärtenheten är en kardiologisk vårdavdelning med akut och planerad verksamhet med inriktning på hjärtsjukdomar som exempelvis hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmier av olika slag. Som sjuksköterska arbetar man i nära samarbete med övriga sjuksköterskor, undersköterskor och läkare men även andra yrkeskategorier som finns tillgängliga på enheten eller i anslutning till denna så som medicinska sekreterare och personal som sköter patientkök, förråd och städ. Arbetsplatsen är omtyckt av både personal och patienter.
2022-06-21 2022-07-17
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Tandhygienist till Folktandvården Brunflo
Vi söker dig som vill arbeta inom ett brett område med varierade arbetsuppgifter där det ingår en helhet med barn och vuxentandvård samt våra prioriterade grupper. Egenskaper som vi värdesätter är engagemang, kvalitet, flexibilitet och ödmjukhet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper samt att du passar in i klinikens profil
2022-06-20 2022-06-26
Region Jämtland Härjedalen, Regionstaben Projektledare sökes till nystartad enhet
Vi söker dig med gedigen erfarenhet som projektledare och som är van att arbeta självständigt. Viktigt för arbetet är att du arbetar strukturerat, är lyhörd samt har en god kommunikativ- och samarbetsförmåga. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att vara aktiv i projektets planering, utforma projektplan enligt mallar och direktiv, göra risk- och konsekvensanalyser, leda och driva projektgruppens arbete, lösa problem som uppstår längs vägen samt ansvara för projektets interna och externa kommunikation (tillsammans med kommunikatör). Tjänsten innehå...
2022-06-17 2022-07-03
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin sjuksköterska till Barnavdelningen vid Östersunds sjukhus
Barnavdelningen har 8 vårdplatser. Nästan all vår verksamhet består av akuta inläggningar, men även planerade operationer och utredningar förekommer. Arbetet är mycket varierande. Hos oss roterar vi mellan dag- kvälls- och nattarbete. Introduktionen anpassas till tidigare erfarenhet.
2022-06-17 2022-07-10
Region Jämtland Härjedalen, Område Kvinna Vik medicinsk sekreterare till Kvinnosjukvården Östersunds sjukhus
Det är en stimulerande arbetsplats där du kommer att få vara delaktig i vårt förbättringsarbete. I arbetet ingår dokumentation i journalsystemet Cosmic och Obstretrix, posthantering, telefontid, remisshantering, patientklassificering samt arbete med olika kvalitetsregister bl.a. INCA och Gyn-op.
2022-06-17 2022-06-30
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Överläkare/ specialistläkare till övre GI sektionen
Arbetet för läkarteamet på övre GI enheten på Östersunds sjukhus innebär bland annat: • Avdelningsansvar för 6 vårdplatser för ÖGI-patienter • Ansvar och tillgång till en elektiv operationssal 2-3 gånger i veckan • Ansvar för akut- och elektiv diagnostisk och terapeutisk endoskopi (gastroskopi, ERCP). • Ansvar för MDK och vården av maligna patienterna i samarbete med Norrlands Universitetssjukhus och onkologmottagningen i Östersund. • Mottagningsarbete • Delaktighet i vidareutbildningen av våra ST-läkare och övriga medarbetare inom kliniken. • ...
2022-06-17 2022-08-14
Region Jämtland Härjedalen, Område Ögon, öron Audionom till Hörcentralen vid Östersunds sjukhus
Arbetet innehåller både diagnostik, hörselrehabilitering och servicebesök för personer i vuxen ålder, men viss del av arbetstiden kan också innefatta hörseldiagnostik i samarbete med öronmottagningen. Som audionom inom hörselvården vid Östersunds sjukhus har du ett nära samarbete med Öron-näsa-halsmottagningen samt pedagogiska hörselvården. Vi erbjuder dig ett spännande arbete med stora utvecklingsmöjligheter.
2022-06-17 2022-07-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Barnsjuksköterska till Barn- och ungdomsmottagningen
Från hösten kommer en av våra barnsjuksköterskor att vara föräldraledig under en period och då söker vi dig som vill arbeta på vår specialistmottagning för barn- och ungdomar i den ordinarie mottagningsverksamheten samt i nära samarbete med de övriga enheterna inom området. I arbetet som sjuksköterska på mottagningen deltar du i telefonrådgivning samt den akuta och planerade verksamheten tillsammans med flera kollegor. I mottagningsarbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inkluderat många olika administrativa uppgifter. Arbetet är utveck...
2022-06-17 2022-07-03
Region Jämtland Härjedalen, Klinisk fysiologi Vårdadministratör till Fysiologimottagningen Östersunds sjukhus
Vi söker en medarbetare för administrativa arbetsuppgifter med placering på vår medicinska bokningsfunktion där två personer arbetar i ett team som täcker för varandra vid frånvaro och ledigheter. På denna tjänst arbetar du primärt med bokningsarbete till stor del via telefon, remisshantering, posthantering, personaladministration samt div övriga administrativa uppgifter. Det är en funktion som spindeln i nätet och ett mycket omväxlande arbete med varierande arbetsuppgifter och kontakter med många människor, både patienter och personal. Vi ar...
2022-06-17 2022-07-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Tandläkare till Tandakuten i Östersund
Som tandläkare Tandakuten arbetar du med både vuxen- och barntandvård. Tjänstgöring på en jourklinik innebär att du som söker förväntas ha yrkeserfarenhet och att du är trygg i din yrkesroll. Vi vill att du är flexibel och har förmågan att skapa goda relationer med såväl övriga medarbetare som patienter. Vi ser gärna att du gillar rollen som handledare till mer oerfarna kollegor. På Tandakuten planeras nyutexaminerade att få göra del av sin introduktion. Personlig och yrkesmässig utveckling är viktigt. Du erbjuds därför att i dialog med din che...
2022-06-15 2022-07-06
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Distriktssköterska/Sjuksköterska välkomnas till Odensala hälsocentral
Att arbeta på Odensala HC i rollen som distriktssköterska innebär att arbeta med traditionellt förekommande arbetsuppgifter på en hälsocentral, så som mottagningsarbete, telefonrådgivning, hantera ärenden i E-tjänster, service vid läkarmottagningen men akutverksamhet kan också förekomma. Arbetet är omväxlande och självständigt. Det är bra om du har intresse och erfarenhet av att utveckla nya arbetssätt. I vårt uppdrag ingår att bedriva förbättringsarbeten där det även ingår digitala lösningar och nära vård.
2022-06-15 2022-07-10
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Enhetschef till neonatalavdelningen Östersunds sjukhus
Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschef och ingår i områdets ledningsgrupp. I ditt uppdrag ingår att leda arbetet för neonatalavdelningens medarbetare med fokus på kvalitet, produktion, tillgänglighet och patientsäkerhet. Du förhåller dig till både regionövergripande mål och enhetens egna mål. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för verksamhet, ekonomi och personal avseende planering och uppföljning. Du förväntas arbeta i nära samarbete med chefskollegor, verksamhetsutvecklare, läkare med medicinskt ledningsuppdrag för verksamhe...
2022-06-14 2022-08-28
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Medicinsk sekreterare till neurologmottagningen, Östersunds sjukhus
Som medicinsk sekreterare ansvarar du i huvudsak för den medicinska dokumentationen i journalsystemet COSMIC, remisshantering, patientklassificering, arbete med olika kvalitetsregister. Omväxlande och flera specifika arbetsuppgifter ingår kring sluten- och öppenvårdsverksamheten. På enheten samarbetar du med läkare och sjuksköterskor, samt ingår i ett team med två medicinska sekreterarkollegor.
2022-06-14 2022-07-03
Område Akutvård Vi välkomnar undersköterskor till Centraloperation!
Som undersköterska ansvarar du för att iordningsställa operationssal och teknisk apparatur före operation. Du är även med i arbetet med att förbereda patienten. Du assisterar operationssjuksköterskan vid uppdukning av operationsmaterial och är den "osterila" assistenten på operationssalen som förser teamet med instrument och material under operationen. Du roterar mellan arbete på operationssal och kringuppgifter på operationsavdelningen.
2022-06-14 2022-06-27
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Vik sjuksköterska välkomnas till neonatalavdelningen Östersunds sjukhus
Som sjuksköterska inom neonatal verksamhet utformar du, tillsammans med vårdnadshavare och dina kollegor, vården utifrån varje barns specifika tillstånd och behov. Det ger dig utmanande arbetsuppgifter med bredd och variation, och goda möjligheter att utvecklas inom ditt yrke. Vi erbjuder dig också ett introduktionsprogram anpassat utifrån dina tidigare erfarenheter.
2022-06-14 2022-08-14
1 2 3 >