Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen, Hållbar tillväxt Samordnare Partnerskap Mittstråket
Vi söker en samordnare för Partnerskap Mittstråkets kanslifunktion. Kommunerna och regionerna inom den så kallade Mittstråksgeografin Sundsvall, Östersund, Storlien har enats om att långsiktigt samarbeta för att utveckla transportinfrastrukturen och kommunikationerna längs stråket med målbilden att Mittstråket ska bli Nordens första gröna fossilfria transportkorridor. Partnerskapet verkar för att stärka alla fyra trafikslag med målsättning att skapa mer hållbara transporter, minskade restider, öka godskapacitet samt underlätta arbets- och utbil...
2024-04-23 2024-05-12
Region Jämtland Härjedalen, Öppenvård beroende Nu söker Beroendeenheten en socionom!
En av våra medarbetare går på föräldraledigt och vi söker därför dig som är nyfiken på att testa ett år som socionom vid Beroendeenheten, tjänsten är ett vikariat med möjlighet till förlängning. Som socionom inom område psykiatri lyfter du fram det psykosociala perspektivet och bidrar med kunskap kring olika typer av insatser. Arbetet kännetecknas av en kombination av olika former av social rådgivning, sociala åtgärder, samordning, samarbete med vårdgrannar och myndigheter samt olika former av stödsamtal med patienter. Som socionom på Beroende...
2024-04-22 2024-05-12
Region Jämtland Härjedalen, Psykiatri Leg Arbetsterapeut Område Psykiatri
Som arbetsterapeut utför du utredningar av aktivitetsförmåga och genomför åtgärder baserade på patientens resurser och begränsningar liksom stöd och anpassning av fysisk, psykisk och social miljö för att underlätta aktivitetsutförande och uppnå en hållbar aktivitetsbalans. Samverkan med andra vårdgivare eller aktörer, inom eller utanför regionen, är viktigt för att få till en fungerande vardag för patienten. Vi ser gärna att du är bra på att anpassa dig efter omständigheter och person. Arbetet kräver hög grad av självständighet, uthållighet oc...
2024-04-22 2024-05-24
Region Jämtland Härjedalen, Storsjögläntan Specialistläkare/överläkare inom onkologi till Område kirurgi
Arbetet på onkologimottagningen innebär mottagningsarbete med sedvanliga arbetsuppgifter samt medicinskt stöd till övriga medarbetare på onkologimottagningen. På mottagningen bedöms patienter som framför allt tillhör kirurgkliniken. De vanligaste diagnoserna är bröstcancer, gastrointestinal cancer, malignt melanom, prostatacancer och cancer i urinvägarna. Slutenvård av onkologipatienter sker på klinikens kirurgavdelningar. Du samarbetar med kollegor på kirurgkliniken samt palliativa enheten och deltar vid multidisciplinära konferenser. Du är ...
2024-04-22 2024-04-23
Region Jämtland Härjedalen, Specialisttandvården Tandsköterskor till avd för Orofacial medicin
Vid avdelningen för orofacial medicin utförs bland annat tandvård på patienter där god munhälsa är särskilt viktig (fokalutredningar och behandlingar), infektionsutredningar och eventuella behandlingar av patienter med allvarliga sjukdomstillstånd, behandlingar under narkos samt behandlingar av svåra oralmedicinska tillstånd. Som tandsköterska hos oss kommer du att assistera tandläkare vid undersökningar och behandling. I arbetet ingår även en hel del kontakter med andra vårdgivare inom sjukvård och tandvård samt att samordna vården med andra o...
2024-04-22 2024-05-12
Region Jämtland Härjedalen, Ätstörningsenheten Legitimerad dietist till Ätstörningsenheten. Distansarbete möjligt
Vår dietist går på föräldraledigt och nu söker vi dig som vill arbeta med fokus på bedömning och behandling av ätstörningar. Som dietist hos oss på Ätstörningsmottagningen kommer du att ingå i vårt tvärprofessionella team, där samarbete och engagemang för den aktuella patientkategorin står i fokus. Du kommer tillsammans med övriga teamet ansvara för bedömning och behandling av patienter med ätstörningar både inom öppen- och heldygnsvård. Arbetet består av patientkontakt i grupp såväl som individuellt där behandlingen har betoning på KBT och ps...
2024-04-22 2024-05-31
Region Jämtland Härjedalen, Kvinna Administrativ assistent till Område Kvinna
Vi söker nu en administrativ assistent som arbetar mot hela kvinnosjukvården. Du är en av två administrativa assistenter med tätt samarbete. Du är en nyckelperson för den dagliga styrningen av verksamheten, det är en funktion dit många medarbetare och chefer vänder sig i olika frågor. I befattningen ingår att stödja chefer och verksamhet på bästa sätt med det löpande administrativa arbetet. Du arbetar med administrativa arbetsuppgifter rörande ekonomi- och personalfrågor som till exempel fakturahantering, resebeställningar och konferensbokning...
2024-04-19 2024-05-19
Region Jämtland Härjedalen, Frösö hälsocentral Vi välkomnar en medicinsk sekreterare till Frösö HC!
Som medicinsk sekreterare ansvarar du i huvudsak för den medicinska dokumentationen i journalsystemet Cosmic, remisshantering, telefonservice, receptbeställningar samt övrig administration för verksamheten. Vårt team består av medicinska sekreterare och receptionist och vi hjälps också åt att bemanna receptionen vid receptionists frånvaro ex ledighet. Du ska tycka om att ge god service då arbetet innebär kontakt både med patienter och med våra olika yrkesgrupper. I tjänsten finns möjlighet till att arbeta delvis på distans och att det sker i ...
2024-04-19 2024-05-12
Region Jämtland Härjedalen, Lugnviks hälsocentral Undersköterska välkomnas till Lugnviks Hälsocentral!
Huvudsakliga arbetsuppgifter är provtagning på vårt eget lab. och assistans vid specifika läkarundersökningar såsom gynekologiska undersökningar, rektoskopi och fläckmottagning. Vi har ett eget infektionsspår för smittsamma patienter där undersköterskan är läkaren behjälplig i undersökning och behandling. Utöver det har du som undersköterska egen mottagning för bl.a. suturtagning, blodtappning, spirometrier och öronspolning. Hembesök till patienter som har svårt att ta sig till hälsocentralen för provtagning är en viktig del i undersköterskans...
2024-04-19 2024-05-05
Region Jämtland Härjedalen, Neuropsykiatriska mottagningen Undersköterska
På Neuropsykiatriska mottagningen bedömer vi och behandlar patienter med vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ibland i kombination med annan psykisk ohälsa. Du som undersköterska är delaktig i vården av patienterna. Det ingår sedvanliga uppgifter såsom recepthantering, provtagningar, telefonrådgivning, bevakning av väntelistor, delta vid behandlingskonferenser, viss patientkontakt och SIP-möten osv. Hos oss tillhör du ett team med erfarna sjuksköterskor och specialistläkare och dina kunskaper sätts dagligen på prov. Du kommer att a...
2024-04-18 2024-05-19
Region Jämtland Härjedalen, Psykiatrisk vårdavdelning 4B Undersköterska till Psykriatisk vårdavdelning 4B
Som undersköterska/skötare i heldygnsvård arbetar du närmast patienten och är det stöd patienten behöver i sitt dagliga liv, sin personliga omvårdnad och sina sociala kontakter. Vi jobbar med kontaktmannaskap och är indelade i två grupper. Du sitter med på läkarsamtal, dokumenterar i patientjournal, följer patienter till olika undersökningar och behandlingar. Hos oss arbetar du tillsammans med andra yrkeskategorier så som sjuksköterskor, läkare och kurator. Du får ett brett och spännande arbetsfält och samarbete med områdets öppenvård samt an...
2024-04-18 2024-05-17
Region Jämtland Härjedalen, Kirurgi avdelning 3 Undersköterska till omväxlande och lärorik miljö
Patienterna kommer till vår akutkirurgiska avdelning via akutmottagningen för att starta utredning och behandling. Fokus ligger på diagnostik, behandling, övervakning och god omvårdnad. Vårdtiden varierar från 1 dygn till längre beroende på patientens tillstånd och behov av akutsjukvård. Vi arbetar i multiprofessionella team där ett vårdteam består av undersköterska, sjuksköterska samt läkare i samarbete med flera andra funktioner såsom vårdplaneringssköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Ledningssjuksköterska finns på plats för att leda ...
2024-04-18 2024-05-19
Region Jämtland Härjedalen, Backe hälsocentral Specialist i allmänmedicin till Backe Hälsocentral!
Att arbeta som distriktsläkare hos oss innebär att du bedömer, utreder, behandlar och ger råd till patienter i primärvården, med olika typer av besvär och problematik. Du arbetar med hälsofrämjande arbete, gruppverksamhet och du samarbetar med övriga professioner på hälsocentralen. Du kommer jobba utifrån evidensbaserade metoder individuellt, i gruppverksamhet och via internet. Vi arbetar aktivt för att utveckla våra behandlingsinsatser, för goda levnadsvanor och för att förebygga långtidssjukskrivningar och främja snabb återgång till arbetet....
2024-04-17 2024-05-20
Region Jämtland Härjedalen, Barn- och ungdomsavdelningen Undersköterska barnavdelningen
Barn- och ungdomsavdelningen ger vård till barn och ungdomar från 0 till 18 år. Vi tar emot patienter med olika medicinska, kirurgiska, öron- och ögon- och ortopediska sjukdomar. Vi som arbetar här är specialistutbildade för att ta hand om just barn och ungdomar. Vi har ett nära samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin. På avdelningen arbetar läkare, barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, barn-/undersköterskor, dietist, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, lekterapeut samt lärare. Vi har en egen lekterapi som ligger på samma våningsplan. Vi h...
2024-04-17 2024-05-01
Bild- och funktionsmedicin, Röntgen Undersköterskor till röntgenavdelningen
I arbetet ingår att stödja och assistera röntgensjuksköterskor och läkare vid undersökningar samt i övriga arbetsuppgifter som förekommer vid en röntgenavdelning, till exempel administrativt arbete i vårt patient- och bildbehandlingssystem. I anställningen ingår det att kunna arbeta helger, kvällar och nätter. Vi arbetar i Sectras RIS/PACS som är vårt patientinformationssystem för utlåtanden och bilder.
2024-04-15 2024-04-28
Region Jämtland Härjedalen, Kirurgi avdelning 3 Sjuksköterska välkomnas till en varierande och lärande miljö på kirurgavdelning 3 KAVA
Patienterna kommer till den akutkirurgiska avdelningen via akutmottagningen för att starta utredning och behandling. Fokus ligger på diagnostik, behandling, övervakning och god omvårdnad. Vi arbetar i multiprofessionella team där ett vårdteam består av sjuksköterska, undersköterska samt läkare i samarbete med flera andra funktioner såsom vårdplaneringssköterska, apotekare, medicinsk sekreterare, arbetsterapeut och fysioterapeut. Ledningssjuksköterska finns på plats för att leda och stötta upp under dagen och enhetskoordinator ansvarar för telef...
2024-04-15 2024-05-19
Region Jämtland Härjedalen, Barn- och ungdomspsykiatrin Vi välkomnar leg. dietist till BUP
Som dietist på BUP är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ansvara för nutritionsbedömning och individuell rådgivning till patienter med neuropsykiatriska diagnoser och matrelaterade svårigheter samt deras familjer. Du kommer även att ordinera och förskriva speciallivsmedel. Du tillhör medicinska mottagningens team med sjuksköterskor samt läkare där du deltar på rond och teamträffar. Du kommer även att ge konsultation i nutritionsfrågor till övriga medarbetare inom BUP och ansvarar för att hålla internutbildningar för kollegor på enheten. Du h...
2024-04-15 2024-05-12
Region Jämtland Härjedalen, Odensala hälsocentral ST-läkare till Odensala Hälsocentral
Vi söker dig som vill bli ST-läkare inom allmänmedicin. Hos oss möter du patienter i alla åldrar från BVC till äldrevård vilket ger dig en spännande bredd i arbetet. En kombination av en engagerad studierektor, en bra ST-utbildning med lärande och fortbildning i fokus tillsammans med en trivsam arbetsplats med trevliga kollegor, kommer att ge dig en bra start i yrkeslivet. Regelbunden handledning ingår. Du kommer även att vara delaktig i vårt arbete med Nära vård som bl.a. innebär ett mer fokuserat ansvar för våra äldre och sköra patienter. A...
2024-04-15 2024-05-05
Region Jämtland Härjedalen, Läkare kirurgi Enhetschef till läkaravdelningen, Område kirurgi
Område kirurgi har cirka 280 medarbetare och består av övre- och nedre mag-och tarmkirurgi, proktologi, urologi, bröst- och endokrinkirurgi samt kärl-, plastik- och barnkirurgi. Området sköter även onkologimottagningen och den palliativa vården av cancerpatienter med tillhörande vårdavdelning, konsult- och hemsjukvårdsteam för palliativa patienter. Du blir chef för cirka fyrtio läkare och du kommer att planera, leda och följa upp verksamheten samt ha ansvar för budget, arbetsmiljö och personal. Det är också du som rekryterar nya kollegor.
2024-04-12 2024-04-30
Region Jämtland Härjedalen, Folktandvård Tandläkare med handledaruppdrag inom Folktandvården
Som handledare stödjer du kollegor utifrån individuella behov och i överenskommelse med närmaste chef. Vi vill att du är flexibel och har förmågan att skapa goda relationer med såväl övriga medarbetare som patienter.
2024-04-12 2024-05-05
Region Jämtland Härjedalen, Odensala hälsocentral Medicinsk sekreterare till Odensala hälsocentral
Som medicinsk sekreterare på Odensala hälsocentral är du spindeln i nätet. Några arbetsuppgifter är den medicinska dokumentationen i journalsystemet Cosmic, remisshantering, telefonservice, patientbokningar samt övrig administration för verksamheten. Vi hjälps också åt att bemanna receptionen då ordinarie receptionist ej är i tjänst. Du ska brinna för att ge service då arbetet innebär kontakt både med patienter och med våra olika yrkesgrupper. Vi har dagliga morgonmöten med alla yrkeskategorier samt veckovisa möten och utbildningar inom sekret...
2024-04-12 2024-04-28
Region Jämtland Härjedalen, Reumatologimottagningen ST läkare sökes till Reumatologimottagningen, Östersunds Rehabcentrum
På Reumatologimottagningen arbetar för närvarande två specialister. Vårt arbete består av bedömning, utredning och behandling av patienter med inflammatorisk led- och systemsjukdom. Vi gör konsultbesök vid andra kliniker vid behov och har regelbunden kontakt med ett flertal olika kliniker och även i vissa fall med regionsjukhuset i Umeå. Tjänstgöringen som ST-läkare består av utbildning och kliniskt arbete med kontinuerlig handledning och återkommande strukturerade bedömningar av kompetensutveckling i enlighet med SOSFS 2015:8 alternativt HSLF-...
2024-04-11 2024-04-28
Region Jämtland Härjedalen, Odensala hälsocentral Distriktsläkare välkomnas till Odensala Hälsocentral!
Arbetet hos oss som specialist i allmänmedicin innebär sedvanligt mottagningsarbete, hembesök, och vid behov digitala besök. Det finns också möjlighet till sidouppdrag. Du har möjlighet att anpassa din tidbok enligt egna önskemål när det gäller bland annat administrativ tid och var dina planerade patienter ska bokas in. Vi har läkarmöte en timme per vecka (med intern fortbildning och kollegial diskussion) och en timme avsatt tid för verksamhetsutveckling eller träffar med andra yrkeskategorier samt regelbunden fortbildning i form av fortbildn...
2024-04-10 2024-05-02
Region Jämtland Härjedalen, Specialisttandvården Tandsköterskor till Specialisttandvården i Östersund
Specialisttandvården behandlar remitterade patienter från folktandvårds- och privattandläkare i länet. Vi jobbar med barn och vuxna. Vi har också ett nära och väl utvecklat samarbete med varandra på kliniken. Som tandsköterska hos oss utför du delvis delegerad patientbehandling. Förutom förberedelser av behandling och assistans ingår även sterilarbete, patientadministration, klinikgemensamma ansvarsområden samt kontakter med patienter och remittenter. Vi förutsätter att du samtidigt som du arbetar självständigt och flexibelt har ett gott sam...
2024-04-10 2024-05-05
Region Jämtland Härjedalen, Specialisttandvården Medicinsk sekreterare till Specialisttandvården i Östersund
Tjänsten innebär ett omväxlande arbete med journalskrivning i Cosmic och T4, remisshantering, receptionsarbete samt övrig administration. I receptionen är du Specialisttandvårdens ansikte utåt och har ett stort serviceansvar gentemot våra patienter. I uppdraget ingår även till viss del att vara ett administrativt stöd till chefer och medarbetare. Vi förutsätter att du samtidigt som du arbetar självständigt och flexibelt har ett gott samarbete med resten av kliniken.
2024-04-10 2024-05-05
1 2 3 >