Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen, Infektion Vikarierande underläkare till Infektion
Sedvanliga arbetsuppgifter som underläkare på avdelning.
2022-01-21 2022-01-31
Region Jämtland Härjedalen Sjuksköterska till Personalpoolen
Som medarbetare i personalpoolen träffar du patienter inom områdena medicin, kirurgi och ortopedi. Andra områden kan tillkomma senare. Du får inskolning på varje arbetsställe Du arbetar på. Tjänsten innebär rotationsarbete dag, kväll och natt. Möjlighet att enbart jobba som nattsjuksköterska finns. Schemaläggning i samråd med Din chef ger goda möjligheter att påverka när Du arbetar och hur din fritid ser ut.
2022-01-21 2022-02-13
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Undersköterska välkomnas till neonatalavdelningen på Östersunds sjukhus!
Som undersköterska inom neonatal verksamhet utformar du, tillsammans med vårdnadshavare och dina kollegor, vården utifrån varje barns specifika tillstånd och behov. Det ger dig utmanande arbetsuppgifter med bredd och variation samt goda möjligheter att utvecklas inom ditt yrke. Vi erbjuder också introduktionsprogram anpassat utifrån dina tidigare erfarenheter.
2022-01-20 2022-01-30
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Sjuksköterska till Rehabiliteringsavdelningen, Östersunds Rehabcentrum
Hos oss möter du patienter med olika diagnoser. Arbetet som sjuksköterska blir därför både omväxlande och utvecklande. Rotationstjänst främst dag/kväll, enstaka nätter kan bli aktuellt senare i anställningen.
2022-01-19 2022-02-02
Region Jämtland Härjedalen, Medicin Vi välkomnar dig som vill jobba som undersköterska på Lungavdelningen!
Som undersköterska hos oss arbetar du nära patienterna både före och efter sin operation. Sedvanliga undersköterskeuppgifter där omvårdnadsarbete, kontroller, provtagning och dagligt stöd är en naturlig del av din arbetsdag. Din kunskap, ditt engagemang och förmåga att stötta på rätt sätt kan göra stor skillnad för varje enskild patient. Vår målsättning är att alla våra patienter skall uppleva vår vård som trygg, professionell och effektiv. Tjänsten innebär rotationsarbete dag/kväll/natt, med helgtjänstgöring. Inskolning påbörjas enligt ö...
2022-01-19 2022-02-06
Region Jämtland Härjedalen, Medicin Dialysenheten söker sommarvikarierande undersköterska
Sedvanliga undersköterskeuppgifter vid dialysenhet. Inskolning ges alltid och börjar enligt överenskommelse. I dagsläget arbetar man inga kvällar, men det kan komma att ändras beroende på patientantal.
2022-01-19 2022-02-06
Region Jämtland Härjedalen Enhetschef för Ekonomienheten och beslutsstöd
Ditt uppdrag är att vara enhetschef för Ekonomienheten och beslutsstöd kompletterat med andra arbetsuppgifter inom Ekonomiavdelningen. Arbetet som enhetschef innebär att leda enhetens arbete och vara drivande i omvärldsbevakning och utveckling av redovisningsområdet. Uppgiften är självständig och kvalificerad och innefattar ansvar för enhetens resultat vad gäller verksamhet, personal och ekonomi. I arbetsuppgifterna ingår att löpande följa upp, analysera och agera utifrån behov. Du är direkt underställd regionens ekonomidirektör och ingår i eko...
2022-01-19 2022-02-06
Region Jämtland Härjedalen, Område Ögon, öron Sjuksköterska till öron- näsa- halsmottagningen
Som sjuksköterska vid öron- näsa- halsmottagningen har du ett omväxlande arbete med telefonrådgivning. remisshantering och prioritering av akutflödet på mottagningen. Du förbereder och assisterar läkarkollegor på deras mottagning. Du har administrativa uppgifter som att boka och skicka kallelser till mottagningsbesök, utföra rutinmässigt bevakningsarbete som innebär bedömningsansvar. Vi har även vår egen sjuksköterskemottagning där vi hjälper till med vaxrengöring inför hörseltest och sårmottagning där vi tar hand om suturtagning och omläggnin...
2022-01-19 2022-02-13
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Vi välkomnar tandläkarstuderande till Folktandvården i sommar!
Vi erbjuder en god introduktion på kliniken och dina arbetsuppgifter varierar beroende på hur långt du har kommit i din utbildning. Tandläkarstudenter som avslutat termin 9 kan arbeta på tillfällig legitimation.
2022-01-18 2022-04-03
Region Jämtland Härjedalen, Regionstaben Läkemedelsenheten söker legitimerad apotekare/receptarie till tillverkningen av extemporeläkemedel
Vi söker dig som är leg Apotekare/Receptarie, som vill ha ett stimulerande och varierande arbete i nära samarbete med sjukvården. Tjänsten innebär att tillverka extempore-läkemedel på ca 60%. Utifrån dina förkunskaper, erfarenhet och intresse kan du utöver beredningsarbetet, vara en del av arbetet med läkemedelsservice, projektledare för utvecklingen av det farmaceutiska stödet/klinisk farmaci, arbeta med farmaceutiskt stöd eller vara en i Läkemedelskommitténs innersta kärna. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid. Att arbeta med fa...
2022-01-18 2022-02-06
Region Jämtland Härjedalen, Regionstaben Läkemedelsenheten söker legitimerade apotekare/receptarier
Vi söker dig som är leg Apotekare/Receptarie, som vill ha ett stimulerande och varierande arbete i nära samarbete med sjukvården. Vi söker farmaceuter som vill arbeta med utökad farmaceutiskt stöd, vilket bland annat innebär iordningställande av läkemedel, se till att sällanläke...
2022-01-18 2022-02-06
Region Jämtland Härjedalen, Område Ögon, öron Enhetschef i samledarskap till Ögonmottagningen, område Ögon Öron
Som enhetschef är du direkt underställd områdeschefen och ingår i områdets ledningsgrupp. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för verksamhet, ekonomi och personal avseende planering och uppföljning. Tillsammans med den andra enhetschefen fördelar du budget-, arbetsmiljö-, utvecklings- och personalansvar. Som chef förväntas du arbeta nära ledningsgruppen och MLA (läkare med medicinskt ledningsansvar). Samverkan med andra aktörer exempelvis länets kommuner, primärvård och övriga enheter på sjukhuset är också viktigt. I verksamheten pågår ständigt fö...
2022-01-18 2022-02-02
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Tandsköterska/operationstandsköterska till Specialisttandvården i Östersund
Du kommer att assistera vid operationer och mottagning. Det är viktigt med ett gott samarbete och att du kan vara engagerad och fokuserad under lång tid. I arbetet ingår administrativa arbetsuppgifter så vi vill att du är bra på att planera och organisera arbetet. Viss operationsverksamhet är förlagd till centraloperation på Östersunds sjukhus
2022-01-17 2022-02-14
Region Jämtland Härjedalen Sjuksköterskor välkomnas till Kirurgienheten
Hos oss får du vårda både akuta och planerade patienter inom områden som mage-tarm, bröst-endokrin, kärl-plastik, urologi-öron, ögon och kirurgisk akutvård. Du möter patienter med allt från revbensfrakturer till vård i livets slutskede. Du får göra helhetsbedömningar och kan fokusera på patienten. Du får utföra avancerade arbetsuppgifter som att ge injektioner, hänga infusioner, hantera smärtpumpar och KEDA, ge mat och mediciner via sond/peg, sätta kanyler och urinkateter och sätta ventrikelsond. Vi har enhetskoordinatorer och personal från v...
2022-01-17 2022-02-28
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Verksamhetsutvecklare välkomnas till Område Kirurgi!
Som verksamhetsutvecklare stödjer du områdeschef och enhetschefer i arbetet med verksamhetsnära kvalitets- och förbättringsarbete. Du deltar i produktions- och kapacitetsplanering samt har en viktig roll i tillgänglighetsarbetet. Du granskar, sammanställer och analyserar enhetern...
2022-01-17 2022-01-30
Region Jämtland Härjedalen Vill du jobba som undersköterska inom division kirurgi sommaren 2022?
Vi jobbar för Rätt Använd Kompetens vilket innebär att du, givetvis efter introduktion, utbildning och under eget ansvar, utför allt från basal omvårdnad till mer tekniskt avancerade arbetsuppgifter, allt för att öka patientsäkerheten och göra arbetet intressant och utvecklande s...
2022-01-14 2022-02-15
Region Jämtland Härjedalen Vi söker en socionom till hälsocentralen i Sveg
Vi söker nu en socionom/kurator, gärna med KBT-inriktning till vår psykosociala enhet, som i dagsläget bemannas av två socionomer. Enheten arbetar framför allt med stöd och behandling av patienter över 18 år som har en varierande problematik såsom kris, stress, utmattningssyndrom, ångesttillstånd, depression och smärtproblematik.
2022-01-14 2022-02-06
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Sjuksköterska välkomnas till neonatalavdelningen
Som sjuksköterska inom neonatal verksamhet utformar du, tillsammans med vårdnadshavare och dina kollegor, vården utifrån varje barns specifika tillstånd och behov. Det ger dig utmanande arbetsuppgifter med bredd och variation, och goda möjligheter att utvecklas inom ditt yrke. Vi erbjuder dig också ett introduktionsprogram anpassat utifrån dina tidigare erfarenheter.
2022-01-14 2022-01-30
Region Jämtland Härjedalen, Regionstaben Dataskyddshandläggare
Dataskydd består idag av funktionerna dataskyddshandläggare, dataskyddsombud, jurist och informationssäkerhetssamordnare. Du kommer att ha en såväl stödjande roll som en uppföljande roll (controller) med uppgift att säkra att regelverket för dataskydd följs. Det löpande arbetet består bland annat av att: • informera regionens verksamheter genomföra möten och utbildningar med utsedda registerkoordinatorer • handlägga och utreda personuppgiftsincidenter • ta fram rutiner och lathundar • registrera och granska personuppgiftsbehandlingar • uta...
2022-01-13 2022-01-30
Tillväxtanalys Vi söker analytiker för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Vi söker nu analytiker till två av våra avdelningar. Avdelningen för Infrastruktur och investeringar (Infra) fokuserar främst på frågor om näringslivets ramvillkor och offentliga främjandesystem. Exempel på områden som studerats är företagens kapital- och kompetensförsörjning, branschspecifika skattelättnader och agglomerationsekonomi. Avdelningen ansvarar även för myndighetens unika databaser med mikrodata om svenska företag och individer, statligt stöd till näringslivet samt riskkapitalstatistik. Avdelningen ansvarar också för att det region...
2022-01-13 2022-02-04
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Klinikchef till Distriktsveterinärerna Jämtland
Då vi är en affärsdriven verksamhet är kunden alltid i fokus och i din roll som klinikchef bygger och vårdar du kundrelationer tillsammans med medarbetarna. Att identifiera utvecklingsområden och driva dessa frågor framåt är en naturlig del av arbetet. Du har huvudansvaret för affärsverksamheten och för en positiv utveckling av verksamhetens resultat och kvalitet. Som klinikchef leder du dina medarbetare genom ett nära och coachande ledarskap för att tillsammans hantera de vardagliga utmaningarna. Vår verksamhet finns i hela landet och är inde...
2022-01-13 2022-01-27
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Vill du arbeta med oss och utveckla Östersunds vaccinationsenhet?
Huvudsakliga arbetsuppgifter är vaccinering mot Covid-19, säsongsinfluensa eller andra vaccinationer. Utöver detta sedvanliga arbetsuppgifter som distriktsköterska/sjuksköterska. Arbetet kan innefattas av extra ansvarsområden som ex. läkemedelshantering, samordning av event på externa platser, schemaplanering, teamledare/ ledningssjuksköterskeuppdrag etc.
2022-01-12 2022-02-13
Region Jämtland Härjedalen, Regionstaben Verksamhetsutvecklare inom krisberedskap och civilt försvar
Vi söker en engagerad verksamhetsutvecklare till enheten. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta mot en robustare region inom områdena kris- och katastrofmedicinsk beredskap samt civilt försvar. Du kommer att ha en viktig roll i att utveckla regionens förmåga inom dessa områden genom att bland annat arbeta nära vård- och serviceverksamheterna i strategiskt viktiga projekt och uppdrag. Detta innebär bland annat att du ska: • delta i projekt av olika karaktär och omfattning och även kunna leda större projekt • stödja och praktiskt hjäl...
2022-01-12 2022-01-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Sjuksköterskor till Onkologimottagningen
Till onkologmottagningen jobbar man med att ge onkologiska behandlingar såsom exempelvis cytostatikabehandlingar. Förutom det har vi även telefonrådgivning till våra patienter och deras anhöriga. Spännande utmaningar väntar där du får göra helhetsbedömningar med det bästa för patienten i fokus.
2022-01-12 2022-01-31
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Leg Psykolog till Zätagränds hälsocentral
Du kommer arbeta i det psykosociala teamet som består av psykologer och socionomer. Du har en mycket viktig roll i arbetet med att bedöma och behandla vuxna patienter med psykisk ohälsa samt att bedöma och leda patienter till rätt behandling. Du kommer arbeta i den psykosociala enheten med psykosocialt bedömnings- och behandlingsarbete för vuxna patienter med varierande problematik såsom stress, ångesttillstånd, kriser, depression och smärtproblematik. Arbetet innebär bedömning, psykologisk behandling och metodutveckling på psykoterapeutisk g...
2022-01-12 2022-02-06
1 2 3 >