Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Vi söker distriktssköterska/sjuksköterska till Lugnviks HC
Att arbeta på Lugnviks HC i rollen som distriktssköterska innebär att arbeta med traditionellt förekommande arbetsuppgifter på en hälsocentral, så som mottagningsarbete, telefonrådgivning, service vid läkarmottagningen men akutverksamhet kan också förekomma. Att ha intresse för digitalisering och nya arbetssätt är meriterande då vårt uppdrag är att utvecklas inom dessa områden gällande digitala lösningar och nära vård. Vi har ett nära samarbete med Lits hälsocentral ffa under sommaren när vi slår ihop våra verksamheter
2021-07-28 2021-08-22
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Sjuksköterska välkomnas till Barnavdelningen på Östersunds sjukhus!
Barn- och ungdomsavdelningen (Avdelning 108) ger vård till barn och ungdomar från 0 till 18 år. Vi tar emot patienter med olika medicinska, kirurgiska, öron- och ögon- och ortopediska sjukdomar. Avdelningen är i första hand en akutvårdsavdelning men bedriver även viss planerad vård. Vi som arbetar här är specialistutbildade för att ta hand om just barn och ungdomar. Vi har också ett nära samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). På avdelningen arbetar läkare, barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, barn-/undersköterskor, dietist, sjukgymnas...
2021-07-27 2021-08-22
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Tandsköterska/tandhygienist till Specialisttandvården
På avdelningen för pedodonti behandlar vi barn med särskilt tandvårdsbehov och patienterna kommer till oss via remiss från allmäntandvården eller sjukvården. Du kommer i din roll att möta barn och ungdomar med funktionsvariationer och med särskilda behov. Vidare kommer du att arbeta i behandlande team tillsammans med en specialisttandläkare i pedodonti och en tandsköterska. Tjänstens innehåll formar vi tillsammans utifrån den kompetens och erfarenhet du har, men klinisk assistans och patientadministration ingår, liksom självständigt patientar...
2021-07-27 2021-08-17
Region Jämtland Härjedalen, VO Strömsund Enhetschef för Strömsunds och Backes Hälsocentraler
Enhetschefen har ett ansvar för områdets resultat vad gäller verksamhets-, ekonomi-, personal-, och kvalitetsfrågor. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen står inför en utveckling av nära vård. Vi utvecklar den digitala tekniken och hittar nya sätt att möta patienters behov. Du kommer att samverka med lokala samarbetspartners så som kommunen, privata hälsocentraler och andra lokal aktörer. Du erbjuds en tillsvidareanställning i Region Jämtland Härjedalen med tidsbegränsat förordnande som enhetschef.
2021-07-26 2021-08-28
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Specialistläkare till smärtenheten i Östersund
Både smärtmottagning och smärtrehabilitering arbetar gentemot patienter med långvarig benign smärta som är medicinskt färdigutredda. Smärtmottagningen erbjuder individuella bedömningar och behandlingar med både farmakologiska och beteendemedicinska interventioner. Smärtrehabiliteringen bedriver multimodal rehabilitering (MMR2) baserad på KBT/ACT i gruppform.
2021-07-26 2021-08-22
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Specialistläkare/överläkare inom neurologi till Östersunds sjukhus
Vårt uppdrag omfattar neurologiska sjukdomar, med ny- och återbesök på mottagningen. Vi handlägger även akut neurologi under dagtid och vi har vårdansvar för neurologiskt sjuka inneliggande patienter. Dessutom finns en dagvård kopplad till neurologimottagningen. Samarbete med Umeå universitetssjukhus sker bl. a. genom telemedicinska ronder. I arbetsuppgifterna ingår handledning av underläkare och av våra egna läkarkandidater som utbildas via den regionaliserade läkarutbildningen på NUS.
2021-07-26 2021-08-22
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar sjuksköterska till Neuropsykiatriskamottagningen
Tjänsterna är placerade inom Neuropsykiatriska mottagningen, en öppenvårdsmottagning där vi utreder, bedömer samt behandlar vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Är du utvecklingsinriktad, engagerad och gillar nya utmaningar? Vi behöver dig till vår verksamhet för att förbättra och utveckla arbetet med psykisk ohälsa. Neuropsykiatriska mottagningen håller på att arbeta in ett nytt arbetssätt, där vi lägger stor vikt på kvalitet med patienten i fokus. Administrativt är sjuksköterskeuppdraget organiserat i 3 områden, läkemedelsinsätt...
2021-07-23 2021-08-22
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar medicinsk sekreterare!
Vi erbjuder ett intressant, omväxlande och ansvarsfullt arbete som medicinsk sekreterare i nära samarbete med kollegor på enheten och medarbetare inom området. Förutom sedvanliga sekreteraruppgifter ingår även att kunna täcka upp i kassa/reception vid tillfällen då ordinarie personal inte är på plats. Sekreteraren är en viktig del på området utifrån sina yrkesspecifika kunskaper och deltar aktivt i enhetens och områdets utvecklingsarbete utifrån detta. Som person har du en positiv grundinställning, trivs när det händer mycket omkring dig ...
2021-07-22 2021-08-22
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar psykolog till öppenvård 1!
Som psykolog inom öppenvård 1 arbetar du varierat med bedömningar, psykologisk behandling samt psykopedagogiska insatser. Psykologisk behandling bedrivs både individuellt och i grupp. Du kan även komma att hålla i klinikövergripande gruppbehandlingar och insatser. Du kommer att arbeta med patienter från hela öppenvården, men huvudsakligen med patienter som har autismspektrumstörning. Du träffar enskilda patienter för kortare insatser, handleder personal inom psykiatri och på boenden kring bemötande, rutiner och hantering av svårigheter. Tjänst...
2021-07-22 2021-08-15
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar enhetschef till öppenvård!
I ditt uppdrag som enhetschef är du direkt underställd områdeschef samt ingår i områdets ledningsgrupp där du förväntas se till helheten och är engagerad i områdets strategiska frågor. Du har kreativa idéer och vågar tänka i nya banor. Du förväntas vara närvarande i din arbetsgrupp för att aktivt bidra till god arbetsmiljö och patientsäkerhet. I det närvarande arbetet på enheten ansvarar du också för att planera, leda samt utvärdera och följa upp enhetens arbete med fokus på god på kvalitet, produktion, tillgänglighet och patientsäkerhet samt...
2021-07-22 2021-08-26
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar sjuksköterska till heldygnsvårdavdelning 4B!
Hos oss jobbar du tillsammans med sjuksköterskor, skötare/undersköterskor, läkare och kurator. Du får ett brett och spännande arbetsfält och ett nära samarbete med områdets öppenvård.
2021-07-21 2021-08-15
Region Jämtland Härjedalen, Primärvården Vi söker fyra verksamhetschefer till Division Nära Vård
Som verksamhetschef har du ett helhetsansvar för närvårdsområdets resultat vad gäller verksamhets-, ekonomi-, personal-, och kvalitetsfrågor och är tillika verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen för primärvården. Du ingår i ledningsgruppen för Division Nära Vård och befattningen är direkt underställd divisionschefen. Övergripande gemensamma ansvarsområden kommer att fördelas mellan de fyra verksamhetscheferna. Du erbjuds en tillsvidareanställning i Region Jämtland Härjedalen med tidsbegränsat förordnande som verksamhetschef, ange...
2021-07-20 2021-08-29
Region Jämtland Härjedalen, Primärvården Stabschef Nära Vård
Verksamhetschefsansvar för Ungdomsmottagningen och 1177 som har länsövergripande uppdrag. Ungdomsmottagningen har för närvarande med fysisk mottagning på tre orter samt 1177 Vårdguiden på telefon, med arbetsplats i Östersund samt samverkan inom norra sjukvårdsregionen. Arbetsledning för stabsfunktioner inom divisionen. Du är verksamhetens representant i samverkan nationellt med Inera och utveckling av regionens digitala vårdtjänster. Samordningsanvar för rapporter, kunskapsstyrning, hälsovalskansliet, studierektorer, ambulanssjukvård och primär...
2021-07-20 2021-08-01
Region Jämtland Härjedalen, Primärvården Verksamhetschef ambulanssjukvård
Som verksamhetschef för ambulanssjukvården har du ansvar för gemensamma rutiner och riktlinjer samt kompetensutveckling, kvalitets- och utvecklingsfrågor. Som verksamhetschef kommer ditt arbete handla om att arbeta övergripande över hela divisionen med ambulanssjukvård och utveckling av nära vård för att se till att arbetssätt, fortbildning, rutiner och riktlinjer hålls samman. Till ditt stöd finns bland annat verksamhetsutvecklare och läkare med medicinskt ledningsuppdrag (MLA) som tillsammans med dig kommer arbeta med övergripande ambulanssju...
2021-07-20 2021-08-01
Region Jämtland Härjedalen, Röntgen Röntgenavdelningen välkomnar handlingskraftig undersköterska!
I arbetet ingår att stödja och assistera röntgensjuksköterskor och läkare vid undersökningar samt i övriga arbetsuppgifter som förekommer vid en röntgenavdelning, till exempel administrativt arbete i vårt patient- och bildbehandlingssystem. I anställningen ingår det att kunna arbeta helger, kvällar och nätter. Vi arbetar i Sectras RIS/PACS som är vårt patientinformationssystem för utlåtanden och bilder.
2021-07-19 2021-08-15
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Distriktssköterska till Frösö hälsocentral
På vår arbetsplats är stämningen positiv med god laganda. Att arbeta som distriktssköterska består till stor del av rådgivning via telefon och chatt samt bokning av patientbesök. När vi sitter i rådgivning kan vi välja att sitta tillsammans fyra distriktssköterskor/sjuksköterskor i ett större rum vilket förenklar möjligheten att rådfråga en kollega. Förutom egen mottagning med sedvanligt mottagningsarbete som distriktssköterska har vi t.ex. sårmottagning och astma/KOL- mottagning. I arbetet ingår också bedömning och mottagning av akuta patien...
2021-07-19 2021-08-08
Region Jämtland Härjedalen, Medicin Undersköterska till Medicinenheten
Arbetet på vårdavdelningen innehåller traditionella undersköterskeuppgifter men även nya som exempelvis samordningsfunktion. Arbetet kommer att ske med utgångspunkt från ett anpassat schema under veckans alla dagar och timmar för att alltid möta patientens behov.
2021-07-19 2021-08-22
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Tandsköterska/operationstandsköterska till Specialisttandvården avdelningen för käkkirurgi
Du kommer att assistera vid operationer och mottagning. I arbetet ingår även administrativa arbetsuppgifter. Viss operationsverksamhet är förlagd till centraloperation på Östersunds sjukhus.
2021-07-19 2021-08-04
Region Jämtland Härjedalen, Medicin Sjuksköterska till medicinenheten och mottagningen för blodsjukdomar
Arbetet som sjuksköterska på mottagningen för blodsjukdomar innebär stor del självständigt arbete med hematologisk behandling, telefonrådgivning, bokning av patienter etc och i team med övriga medarbetare där ni har ett nära samarbete med läkare och ansvarar för patientens besök på mottagningen. I tjänsten ingår 50 % rotation mot avdelningen på medicinenheten. På Medicinenheten träffar du patienter med sjukdomar inom blod, hormon, mage och njure. Det är ett omväxlande och utvecklande arbete där du behöver vara flexibel med en helhetssyn på ve...
2021-07-19 2021-08-22
Region Jämtland Härjedalen, Medicin Sjuksköterska till medicinenheten och mag- tarmmottagningen
Som sjuksköterska på mag-, tarmmottagningen arbetar du både självständigt med egna patienter, egna behandlingar, telefonrådgivning, bokning av patienter etc och i team med övriga medarbetare där ni har ett nära samarbete med läkare och ansvarar för patientens besök på mottagningen. I tjänsten ingår 50 % rotation mot avdelningen på medicinenheten. På Medicinenheten träffar du patienter med sjukdomar inom blod, hormon, mage och njure. Det är ett omväxlande och utvecklande arbete där du behöver vara flexibel med en helhetssyn på verksamheten.
2021-07-19 2021-08-22
Område Patientsäkerhet Smittskyddsläkare eller biträdande smittskyddsläkare under utbildning
Smittskyddsläkaren planerar, organiserar och leder arbetet. I uppdraget ingår att fastställa riktlinjer och utöva de myndighetsuppdrag som beskrivs av Smittskyddslagen och angränsande lagstiftning. Stor vikt läggs på den utåtriktade verksamheten med ett brett kontaktnät med flertalet samhällsfunktioner inkluderande allmänheten och media. Vidare innebär uppdraget att arbeta med förebyggande verksamhet genom utbildning och information samt utbrottsbekämpning, utrednings- och analysarbete. En ordinarie smittskyddsläkare finns i verksamheten, i dag...
2021-07-13 2021-08-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar kuratorer till PSFN!
Som kurator på PSFN arbetar du huvudsakligen som kontaktperson där du arbetar förebyggande så att patienter inte insjuknar. Här kommer du att arbeta både med patienten med även med patientens nätverk, med personal på boende eller andra aktörer kring patienten. En viktig del i arbetet är också att skapa en patientcentrerad vård där patienten får vara med och klargöra sina önskemål kring insatser. Du skapar därför en tydlig vårdplan tillsammans med patienten som sedan följs upp. Du kommer även att medverka i årsuppföljningar, skapa en krisplan, ...
2021-07-12 2021-08-01
Region Jämtland Härjedalen Undersköterska till Personalpoolen
Som medarbetare i personalpoolenträffar du patienterinom områdena medicin, kirurgi, ortopedi och akutsjukvård med vanligt förekommande arbetsuppgifter för en undersköterska. Tjänsten innebär rotationsarbete dag/kväll/natt. Möjlighet att enbart jobba natt finns.
2021-07-12 2021-08-08
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund BHV-sköterska/distriktsköterska till Zätagränds hälsocentral
För yrket gäller sedvanliga arbetsuppgifter utifrån Nationella riktlinjer (Barnhälsovårdens riktlinjer för Jämtlands län) och hälsovalets uppdrag.
2021-07-12 2021-08-01
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Östersund
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2021-07-12 2021-08-29
1 2 3 >