Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen, Röntgen Medicinsk sekreterare till röntgen- och mammografiavdelningen
Du arbetar med patientdatajournaler och andra IT-system som finns inom röntgen samt övriga sekreterararbeten. Du är en av två Medicinska sekreterare. Vi erbjuder ett intressant, omväxlande, ansvarsfullt arbete och arbetstiderna är dagtid måndag fredag.
2023-06-02 2023-06-18
Region Jämtland Härjedalen, Område Ortopedi Vi välkomnar en receptionist till Campus!
Du ska största delen av din arbetstid bemanna receptionen i vår verksamhet på campus där du möter patienter för samtliga mottagningar och operationsverksamheten. Där tar du emot patienterna, svarar i telefon samt är behjälplig i mottagningsarbetet. Du kommer också ansvara för beställning av ex kläder, förrådsartiklar samt kontorsmaterial. Under vissa perioder under året, exempelvis sommaren stänger vi ner verksamheten på campus tillfälligt och personalen förväntas då arbeta inom annan verksamhet under dessa perioder. Du blir placerad i övri...
2023-06-02 2023-06-18
Region Jämtland Härjedalen, Kostenheten Köksbiträde
Vi annonserar efter 1 tillsvidare anställning med placering på Café Entré. Salladsberedning, smörgåsberedning, kundmöte, kassaarbete, varumottagning, diskning, torkning av bord i matsal samt övriga i verksamheten vanligt förekommande arbetsuppgifter.
2023-06-02 2023-06-25
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi ST-läkare i Palliativ medicin till Palliativa enheten, Östersunds sjukhus
Sedvanliga arbetsuppgifter som läkare. Utbildningen till specialist inom palliativ medicin sker under 2,53 år och medför att du ska uppfylla de av Socialstyrelsen fastställda målen för specialiseringen. Utbildningens innehåll beror delvis på sökandes basspecialitet.
2023-06-02 2023-06-25
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Sjuksköterska till Barnavdelningen vid Östersunds sjukhus
Barnavdelningen har 8 vårdplatser. Nästan all vår verksamhet består av akuta inläggningar, men även planerade operationer och utredningar förekommer. Arbetet är mycket varierande. Vi roterar mellan dag- kvälls- och nattarbete. Introduktionen anpassas till tidigare erfarenhet.
2023-06-02 2023-06-30
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna ST-läkare till Barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet (BUP)
Som ST-läkare får du möjlighet till bred utveckling inom barn- och ungdomspsykiatrins alla delar. Dina ST-block planeras av dig och din handledare tillsammans med ansvarig studierektor. Under utbildningstiden kommer du också arbeta med sedvanliga läkaruppgifter tillsammans med teamläkare och övriga yrkesgrupper främst psykologer, socionomer och sjuksköterskor i teamen.
2023-06-01 2023-10-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Kvinna Undersköterska till område Kvinna
Sedvanliga undersköterskeuppgifter vid vårdavdelning, dvs allmän omvårdnad samt specifik omvårdnad såsom venös och kapillär provtagning, katetersättning, såromläggning osv. Önskvärt med intresse för akutsjukvård och då främst kvinnosjukvård. Vi har rotationstjänstgöring vilket innebär att du roterar mellan BB och gyn och förlossning Arbetstiden är förlagd dag/kväll, även nattjänstgöring kan ingå.
2023-06-01 2023-06-16
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Överläkare/specialistläkare till akut- och traumasektionen
Arbetet för läkarteamet på akut- och traumasektionen på Östersunds sjukhus innebär bland annat: • Avdelningsansvar för 12-18 vårdplatser med akutkirurgiska patienter samt patienter med traumatiska skador. • Ansvar för akuta operationer med daglig tillgång till operationssal. • Akuta endoskopiundersökningar. • Mottagningsarbete (KAVA-mottagning). • Deltagande i utbildning inom traumaomhändertagande och i traumaövningar. • Möjlighet finns till elektiv poliklinisk operationsverksamhet. • Delaktighet i vidareutbildningen av våra ST-läkare oc...
2023-06-01 2023-06-30
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Medicinsk sekreterare sökes till Barn- och ungdomshabiliteringen
Vi erbjuder ett intressant och ansvarsfullt arbete som medicinsk sekreterare i nära samarbete med samtliga yrkeskategorier på BUH. Sekreteraren är en viktig del på området utifrån sina yrkesspecifika kunskaper! Inom er yrkesprofession som medicinsk sekreterare koordinerar ni era arbetsuppgifter och fördelar dem mellan er under veckans arbetsdagar. Förutom sedvanliga sekreteraruppgifter ansvarar du för mottagningstelefonen vilket innebär mycket kontakt med patienter/familjer och andra instanser. Du sköter också patientbokningar till läkare och ...
2023-05-31 2023-08-31
Region Jämtland Härjedalen, Hud Medicinsk sekreterare 100 % till Hud- och STI-mottagningen
Som medarbetare i vårt team, innebär det att man hjälps åt med, att i huvudsak skriva diktat, med efterföljande arbete. Vi har månatliga kollegiala teammöten och arbetsplatsträffar med övriga medarbetare, för erfarenhetsutbyte och dialog. Som medicinsk sekreterare ansvarar du i huvudsak för dokumentationen i journalsystemet COSMIC, remisshantering, patientklassificering, och arbete med olika kvalitetsregister. Andra administrativa arbetsuppgifter förekommer.
2023-05-31 2023-06-22
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Uroterapeut/Sjuksköterska till Barn- och ungdomshabiliteringen, BUH
Vi söker en uroterapeut till Barn- och ungdomshabiliteringen alternativt en sjuksköterska med intresse att utbilda sig till uroterapeut. Utbildningen ges på halvfart under tre terminer och äger rum i Göteborg. Nästa utbildningstillfälle påbörjas våren 2025. Inför och under utbildningen arbetar du som uroterapeut i nära samarbete med uroterapeut i annat verksamhetsområde. Som uroterapeut hos oss deltar du i teamarbetet och ansvarar tillsammans med läkare, sjuksköterskor och dietist för medicinska insatser. Ni ansvarar för att följa utvecklingen ...
2023-05-31 2023-08-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Enhetschef Palliativa verksamheten, Östersunds sjukhus
Du blir enhetschef för drygt 30-tal medarbetare. Som enhetschef ansvarar du för att bygga upp, planera, leda och följa upp verksamheten. Du förväntas driva verksamheten strategiskt och målinriktat. Du är direkt underställd områdeschefen och ingår i områdets ledningsgrupp där du förväntas arbeta i nära samarbete med övriga enhetschefer och verksamhetsutvecklare. Du har budget-, arbetsmiljö-, utvecklings- och personalansvar. Samverkan med andra aktörer som kommuner, primärvård och övriga enheter på sjukhuset är också viktig.
2023-05-30 2023-06-14
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Distriktssköterska till Zätagränds Hälsocentral
Arbetet innebär bland annat sedvanligt distriktssköterskearbete som mottagning och telefonrådgivning vi gör hembesök och har mottagning av akuta patienter. Det gör att arbetet är omväxlande och självständigt. Som distriktssköterska på Zätagränds hälsocentral har du ett områdesansvar för patienter vilket även läkarna har. Detta innebär att teamarbete är viktigt för oss.
2023-05-30 2023-06-18
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Sjuksköterska till Reumatologimottagningen, Östersunds Rehabcentrum
På Reumatologimottagningen arbetar för närvarande fyra sjuksköterskor och nu söker vi ännu en sjuksköterska till vårt team. Vi värnar om att arbeta i team där alla yrkeskategorier är viktiga för att tillsammans stötta varandra för att utveckla och förbättra för våra patienter. Som sjuksköterska har man varierande arbetsuppgifter så som mottagningsarbete, telefonrådgivning, medicinska infusioner och sjuksköterskemottagning. Du kommer att få arbeta med kollegor som har lång erfarenhet och hög kompetens inom reumatologi och vi värdesätter god sama...
2023-05-30 2023-06-11
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Ta chansen? Vikarierande undersköterska sökes till Barnavdelningen, Östersunds sjukhus!
Barn- och ungdomsavdelningen ger vård till barn och ungdomar från 0 till 18 år. Vi tar emot patienter med olika medicinska, kirurgiska, öron- och ögon- och ortopediska sjukdomar. Avdelningen är i första hand en akutvårdsavdelning men bedriver även viss planerad vård. Vi som arbetar här är specialistutbildade för att ta hand om just barn och ungdomar. Vi har också ett nära samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin. På avdelningen arbetar läkare, barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, barn-/undersköterskor, dietist, fysioterapeut, kurator, lekterap...
2023-05-30 2023-06-13
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Välkommen att arbeta som undersköterska på Barnavdelningen vid Östersunds sjukhus!
Barn- och ungdomsavdelningen ger vård till barn och ungdomar från 0 till 18 år. Vi tar emot patienter med olika medicinska, kirurgiska, öron- och ögon- och ortopediska sjukdomar. Avdelningen är i första hand en akutvårdsavdelning men bedriver även viss planerad vård. Vi som arbetar här är specialistutbildade för att ta hand om just barn och ungdomar. Vi har också ett nära samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin. På avdelningen arbetar läkare, barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, barn-/undersköterskor, dietist, fysioterapeut, kurator, lekterap...
2023-05-30 2023-06-13
Region Jämtland Härjedalen, Laboratoriemedicin Storsjötappen i Östersund söker Legitimerad sjuksköterska/biomedicinsk analytiker
Huvudsakliga arbetsuppgifter är tappning av våra givare på blod, plasma eller trombocyter. Du kommer att intervjua givare och godkänna hälsodeklarationer. Hantering och produktion av blodkomponenter förekommer dagligen. För en biomedicinsk analytiker kan även arbete inom serologi eller på kliniskt kemiska laboratoriet ingå om intresse finns. Du tar ansvar och driver dina arbetsuppgifter i mål på egen hand, kan även anpassa dig och omprioritera när det behövs.
2023-05-29 2023-06-25
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Nattsjuksköterska till Psykiatrisk vårdavdelning 4B
Hos oss jobbar du tillsammans med sjuksköterskor, skötare/undersköterskor, läkare och kurator. Du får ett brett och spännande arbetsfält och ett nära samarbete med områdets öppenvård.
2023-05-29 2023-07-09
Region Jämtland Härjedalen, Infektion Medicinsk sekreterare till Infektionskliniken
Som medicinsk sekreterare ansvarar du i huvudsak för den medicinska dokumentationen i journalsystemet COSMIC, remisshantering, bokning av patienter, schemaläggning i COSMIC, patientklassificering, arbete med olika kvalitetsregister och faktura-samt kassahantering. Flera specifika arbetsuppgifter ingår dessutom kring öppenvårdsverksamheten. Kliniken har även egen mottagningsreception inklusive kassa som sköts av våra medicinska sekreterare.
2023-05-26 2023-06-11
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Logoped till Östersunds rehabcentrum
I dina arbetsuppgifter ingår bedömning och behandling av vuxna patienter med svälj-, tal-, språk- och röstsvårigheter. Teamplanering, hembesök, hjälpmedelsprovning, handledning och information till patient/anhörig/personal samt samverkan med aktörer utanför Region Jämtland Härjedalen, är också en viktig del i arbetsuppgifterna. Vi erbjuder dig ett intressant och utvecklande arbete i en stimulerande miljö med kompetent och erfaren personal. Forskningsprojekt och metodutveckling integreras i den kliniska verksamheten vid denna enhet för special...
2023-05-26 2023-06-11
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Undersköterska/skötare till Psykiatrisk akutavdelning 1B!
Som undersköterska/skötare i heldygnsvård arbetar du närmast patienten och är det stöd patienten behöver i sitt dagliga liv, sin personliga omvårdnad och sina sociala kontakter. Hos oss arbetar du tillsammans med andra yrkeskategorier så som sjuksköterskor, läkare, kurator och psykolog. Du får ett brett och spännande arbetsfält och ett nära samarbete med områdets öppenvård.
2023-05-26 2023-06-18
Region Jämtland Härjedalen, Ungdomsmottagningen Barnmorska till ungdomsmottagningarna
Arbetet som barnmorska består av mottagningsarbete med bokade besök, drop-in tider och telefontider. I anställningen kan det även ingå att arbeta med utåtriktat arbete som består av att exempelvis ta emot skolklasser eller andra grupper på mottagning där du informerar och håller i diskussioner med fokus på sexuell och psykisk hälsa i samarbete med andra aktörer. Arbetstidens förläggning är dagtid måndag - fredag med undantag för en dag med kvällstjänstgöring till 19.00. Arbetet kan komma att innebära att bemanna filial i länet/digital ungdomsm...
2023-05-26 2023-06-11
Region Jämtland Härjedalen, Fastighetsavdelningen Energiingenjör
Din roll innebär att arbeta med energi- och miljörelaterade frågor kopplade till våra fastighetsområden, stötta förvaltningen löpande i arbetet med energiplaner och energiuppföljning genom utredning, beräkning, kalkylering, planering och genomförande av åtgärder. Region Jämtland Härjedalen har ambitiösa hållbarhetsmål där energi är en viktig del. Du utgör en kompetensresurs i driftrelaterade energifrågor. I ditt ansvarsområde ligger att aktivt bevaka lokal marknad, teknisk utveckling och lagstiftning för att bl.a. kunna arbeta proaktivt och spr...
2023-05-26 2023-07-02
Region Jämtland Härjedalen, Fastighetsavdelningen Elingenjör
Som Elingenjör är du ansvarig för att inom ditt yrkesområde företräda Fastighetsavdelningen i kontakten med övriga verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen, vilket kan vara allt från drifttekniker till hälso- och sjukvårdsledning. Som Elingenjör kommer du att ansvara för anläggningens säkra skötsel. I din roll som elanläggningsansvarig kommer du att vara tongivande i elsäkerhetsarbetet. En viktig del i ditt arbete är också att vara med i den praktiska verksamheten, arbeta med problemlösning och komma med förbättringsförslag i våra anläggnin...
2023-05-26 2023-07-02
Region Jämtland Härjedalen, Område Ortopedi Vi välkomnar undersköterska till Specialistvården Campus
Som undersköterska hos oss kommer du att arbeta på operationsavdelningen med ordinarie undersköterskeuppgifter inklusive post op. Arbetsuppgifterna innehåller bland annat: Att tillsammans med teamet förbereda inför operation samt assistera narkos- och operationssjuksköterskorna före/efter operation. En stor del av arbetsuppgifterna är också att hantera sterilt gods som skickas till och tas emot från sjukhusets sterilcentral samt ansvar för förråd. Under vissa perioder under året, exempelvis sommaren stänger vi ner verksamheten på campus ti...
2023-05-25 2023-06-11
1 2 3 >