Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Område Akutvård Vi välkomnar anestesisjuksköterskor till Östersunds sjukhus!
Verksamhet bedrivs dygnet runt. Vi samarbetar med samtliga opererande verksamheter på Östersunds sjukhus inom kirurgi, urologi, ortopedi, gynekologi och öron-näsa-hals.
2022-09-30 2022-10-16
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Lokalvårdare/vaktmästare Strömsund HC
Sedvanliga arbetsuppgifter som lokalvårdare/vaktmästare vid Hälsocentralen.
2022-09-30 2022-10-16
Region Jämtland Härjedalen, Område Ögon, öron Synpedagog till Syncentralen
På syncentralen arbetar vi i team för att kunna erbjuda patienten bästa möjliga synrehabilitering. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat kartläggning, utprovning, träning och förskrivning av hjälpmedel, träning av kompensatoriska tekniker och att ge information, råd och stöd. Dina arbetsuppgifter innebär även att du medverkar i synverksamhetens interna och externa verksamheter. Patientbesök utanför mottagningen förekommer.
2022-09-30 2022-10-30
Region Jämtland Härjedalen, Regionstaben Samordnare för Fysisk Aktivitet till Folkhälsoenheten 50%
Du kommer att jobba med området fysisk aktivitet som är del av enhetens övergripande arbete med levnadsvanor. Ditt huvudsakliga ansvar kommer vara att stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i hälso- och sjukvården. Det innefattar att samordna arbetet med Fysisk aktivitet på recept (FaR) och att på andra sätt bidra till metodutveckling. Inom uppdragsområdet ingår även att i samverkan med aktörer runtom i länet stärka förutsättningarna för invånare att komma i rörelse och vara fysiskt aktiva. Enheten har idag en samordnare med ...
2022-09-30 2022-10-23
Region Jämtland Härjedalen Utvecklare inom Business Intelligence
Som utvecklare kommer du i tätt samarbete med det övriga teamet att planera och genomföra uppdateringar, underhåll och struktur av vårt datalager och BI-verktyg, samt utveckling av rapporter och dashboards. Arbetsuppgifterna innebär: • Utveckling i Microsoft SQL Server och Microsoft Visual Studio • Daglig drift och förvaltning av datalager • Design och utveckling av datalager • Integration av nya datakällor • Hantering av komplexa datamängder • Framtagning av kravspecifikationer i samarbete med verksamheten • Utveckling av rapporter och das...
2022-09-30 2022-10-16
Region Jämtland Härjedalen, Område Ögon, öron Kurator/socionom till Syn- och hörselrehabiliteringen i Östersund
Hos oss arbetar du med psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete. I arbetet ingår krissamtal, stödjande och motiverande samtal och samhällsinformation. Insatser planeras och genomförs både enskilt och i teamet på syncentralen. Du kommer även att ingå i team för kombinerad syn- och hörselnedsättning. Arbetet omfattar både individuella insatser och gruppinsatser med både barn och deras föräldrar samt vuxna. Dokumentation sker i journalsystemet Cosmic.
2022-09-30 2022-10-23
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Undersköterska till HC Frösön
Huvudsakliga arbetsuppgifter är provtagning på vårt eget lab. och assistans vid specifika läkarundersökningar såsom gynekologiska undersökningar, rektoskopi och fläckmottagning. Vi har ett eget infektionsspår för smittsamma patienter där undersköterskan är läkaren behjälplig i undersökning och behandling. Utöver det har du som undersköterska egen mottagning för bl.a. suturtagning, blodtappning och öronspolning. Hembesök till patienter som har svårt att ta sig till hälsocentralen för provtagning är en viktig del i undersköterskans arbete. Andra ...
2022-09-30 2022-10-14
Område Akutvård Vi välkomnar undersköterskor till den nystartade Perioperativenheten på ÖSD sjukhus!
I ditt arbete ansvar du tillsammans med dina kollegor för patientens omhändertagande pre- och postoperativt. Perioperativenheten ansvarar för att patienten får en gott omhändertagande, är väl förberedda inför sin operation. Enheten ansvar för att logistiken kring patienten fungerar, att patienten kommer ner till centraloperation i rätt tid. Detta kräver ett nära samarbete med centraloperation. Postoperativt kommer du återfå den färdigopererade patienten som du i det post-operativa teamet ansvarar för att omhänderta och lotsa till nästa instans...
2022-09-29 2022-10-12
Område Ortopedi Arbetsterapeut till Östersunds sjukhus
Du kommer att ha din anställning på Arbetsterapi- och sjukgymnastenheten med arbete inriktat mot kirurgavdelningarna och infektionsavdelningen. Du arbetar i team med övriga kollegor på avdelningarna vilket förutsätter förmåga att samarbeta. Yrket som arbetsterapeut är varierande. Utgångspunkten är alltid att utgå från patientens behov och förutsättningar. Du träffar många individer med olika diagnoser och tillstånd vilket gör arbetet spännande och utmanande. Du tar vara på och utvecklar den enskildes aktivitetsförmåga och delaktighet genom ...
2022-09-29 2022-11-13
Område Ortopedi Vikarierande Arbetsterapeut till Östersunds sjukhus
Nu söker vi dig som är nyfiken på, eller tidigare har arbetat inom slutenvården. Du kommer att ha din anställning på Arbetsterapi- och sjukgymnastenheten med arbetet är inriktat mot kirurgavdelningarna och infektionsavdelningen. Du arbetar i team med övriga kollegor på avdelningarna vilket förutsätter förmåga att samarbeta. Yrket som arbetsterapeut är varierande. Utgångspunkten är alltid att utgå från patientens behov och förutsättningar. Du träffar många individer med olika diagnoser och tillstånd vilket gör arbetet spännande och utmanande...
2022-09-29 2022-10-30
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Specialpedagog till Barn- och ungdomshabiliteringen, BUH
Som specialpedagog på BUH kommer dina arbetsuppgifter att rikta sig till barn med neurosomatiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning, autism eller flerfunktionsnedsättning. Du kommer arbeta i ett tvärprofessionellt team kring barnet där din kompetens som specialpedagog utgör den pedagogiska delen i insatsen. Arbetsuppgifterna består av förskole/skolobservation, kartläggning inför utredning, samt insatser i form av stöd till barnets nätverk kring bemötande vid lek, sams...
2022-09-29 2022-10-30
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Neuro-strokeenheten, Östersunds sjukhus, söker sjuksköterska
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i ett team med många andra professioner. Du ansvarar för allmän och specifik omvårdnad samt administrering av läkemedel och du deltar i planering kring patientens rehabilitering och vårdtid. Inskolning ges alltid och vi stämmer av tillsammans med dig hur lång inskolning du behöver. Enheten har ett nära samarbete med ett mobilt stroketeam som rehabiliterar strokepatienter i hemmet efter utskrivning. Till enheten hör också en sjuksköterskebaserad Strokemottagning som arbetar med sekundärpreventiv uppföljning e...
2022-09-28 2022-10-16
Region Jämtland Härjedalen, Område Kvinna Medicinsk sekreterare till Kvinnosjukvården Östersunds sjukhus
Det är en stimulerande arbetsplats där du kommer att få vara delaktig i vårt förbättringsarbete. I arbetet ingår dokumentation i journalsystemet Cosmic och Obstretrix, posthantering, telefontid, remisshantering, patientklassificering samt arbete med olika kvalitetsregister bl.a. INCA och Gyn-op.
2022-09-26 2022-10-09
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund ST- läkare till Zäta-gränd hälsocentral
Vi söker dig som vill bli ST-läkare inom allmänmedicin och vill vara med att utveckla vår hälsocentral. En kombination av en engagerad studierektor, en bra ST-utbildning med lärande och fortbildning i fokus tillsammans med en trivsam arbetsplats med trevliga kollegor, kommer att ge dig en bra start i yrkeslivet. Regelbunden handledning ingår. Du kommer även att vara delaktig i vårt arbete med Nära vård som bl.a. innebär ett mer fokuserat ansvar för patienter med hemsjukvård. Arbetssättet innebär också ökade möjligheter att kunna göra hembesö...
2022-09-26 2022-10-10
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Distriktssköterska till Torvalla hälsocentral
Nu söker vi just dig som vill jobba som distriktssköterska och vill vara en del av vår uppbyggnad av Torvalla HC. Som distriktssköterska har du en varierad arbetsdag med telefonrådgivning, akutsjukvård, traditionella mottagningsbesök och hembesök. Vi kommer att jobba i team med personcentrerad vård. Samarbete sker med kommunal sjukvård och särskilda boenden. Har du ytterligare erfarenhet/kompetens så som astma-KOL, diabetes, blodtrycksmottagning eller sårvård är detta meriterande.
2022-09-26 2022-10-10
Region Jämtland Härjedalen, Område Kultur och bildning Biblioteksutvecklare till Region Jämtland Härjedalen
Vi söker nu en biblioteksutvecklare som tillsammans med övriga kollegor ska arbeta med att stödja verksamhetsutveckling, kvalité och samverkan för folkbiblioteken i länet. Arbetsuppgifterna är varierande och spänner från att leda fortbildning och utvecklingsprocesser tillsammans med folkbiblioteken och andra aktörer till arbete med digitala frågor och kommunikation. Inom verksamheten får du en viktig roll att gemensamt med kollegor driva och utveckla verksamheten framåt. Arbetsuppgifterna är både strategiska och praktiska vilket kräver att du ...
2022-09-23 2022-10-16
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Receptionist till Zätagränds hälsocentral
Nu söker vi just dig som vill jobba som receptionist på vår hälsocentral. Har du individen i fokus, en hög servicenivå, ett genuint intresse för administration och samordning och vill finnas i hjärtat på vår hälsocentral. Du är kommunikativ, lyhörd och engagerad i våra patienters behov. Utifrån verksamhetens behov har du ett stort mått av flexibilitet och du är öppen för nya arbetsuppgifter. Du kommer vara navet i vår hälsocentral och samarbeta med alla yrkesgrupper som ingår i en hälsocentral. Känner du att arbetsuppgifterna stämmer in på di...
2022-09-23 2022-10-02
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Vik. Fysioterapeut/sjukgymnast till Vuxenhabiliteringen
Som fysioterapeut på Vuxenhabiliteringen kommer dina arbetsuppgifter att rikta sig till vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Du kommer att arbeta i ett tvärprofessionellt team, där du tillsammans med teamet ger insatser som bidrar till individens hälsa, utveckling och livskvalitet. Arbetet består av patientkontakt individuellt såväl som i grupp. I arbetsuppgifterna ingår bland annat individuella bedömningar och tidsbegränsade insatser enskilt eller tillsammans med andra professioner i teamet. Insatserna kan även sk...
2022-09-23 2022-10-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Medicinsk sekreterare till Område Kirurgi - Med placering i urologi-teamet
Vi är 18 medicinska sekreterare på området, fördelade i tre team (urologi, bröst/kärl och gastro). Som medicinsk sekreterare hos oss har du ett nära samarbete med vårdpersonal och vi har stort fokus på att ta tillvara den kompetens vi besitter inom vårdadministrationen, även utöver diktatskrivning. Du kommer att ingå i urologi-teamet och din placering kommer att vara på urologimottagningen. I teamet har vi flera års erfarenhet av att arbeta enligt RAK, rätt använd kompetens. Det innebär att vi avlastar andra yrkeskategorier med administrativa...
2022-09-22 2022-10-14
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Medicinsk sekreterare till Område Kirurgi - Med placering i gastro-teamet
Vi är 18 medicinska sekreterare på området, fördelade i tre team (gastro, bröst/kärl och urologi). Som medicinsk sekreterare hos oss har du ett nära samarbete med vårdpersonal och vi har stort fokus på att ta tillvara den kompetens vi besitter inom vårdadministrationen, även utöver diktatskrivning. Du kommer att ingå i gastro-teamet och din placering kommer att vara på kirurgimottagningen. I gruppen har vi flera års erfarenhet av att arbeta enligt RAK, rätt använd kompetens. Det innebär att vi avlastar andra yrkeskategorier med administrativa...
2022-09-22 2022-10-14
Region Jämtland Härjedalen, Näringsliv och samhällsbyggnad Projektledare Rätt och effektiv kompetens
Vi söker dig som, tillsammans med kollegor med närliggande uppdrag, vill bidra till det regionala kompetensförsörjningsarbetet för hållbar regional utveckling. I rollen som projektledare för projektet Rätt och effektiv kompetens kommer du att arbeta i en bred roll där dina arbetsuppgifter bland annat kommer innefatta att: - Tillsammans med kollegor bidra till att utveckla det regionala kompetensförsörjningsarbetet i samarbete med representanter från näringsliv, utbildningssystem, kommunal sektor och andra relevanta myndigheter och organisati...
2022-09-22 2022-10-09
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Arbetsterapeut till medicinkliniken
Arbetsuppgifterna består till stor del av bedömning och viss träning i den akuta fasen. Exempel på arbetsuppgifter kan vara bedömning av aktivitets- och kognitiv förmåga inför hemgångsplanering och behov av fortsatt rehabilitering. Bedömning av hjälpmedelsbehov, förskrivning samt utprovning av hjälpmedel är andra viktiga uppgifter. I arbetet ingår journalföring samt överrapportering till kollegor i nästa led i vårdkedjan som tex slutenvårdsrehabilitering, öppenvård och kommun. Vid strokeenheten ingår du som en viktig del i teamet runt patienten...
2022-09-22 2022-10-09
Region Jämtland Härjedalen, Primärvården Vill du arbeta med oss och utveckla Primärvårdens vaccinationsenhet?
Huvudsakliga arbetsuppgifter är rådgivning och vaccinering men kan även innefatta sedvanliga arbetsuppgifter som distriktsköterska/sjuksköterska. Arbetet kan innehålla extra ansvarsområden som exempelvis läkemedelshantering, samordning av event på externa platser, schemaplanering, teamledare/ledningssjuksköterskeuppdrag etc. Arbetet kan ibland ske på externa arbetsplatser utanför mottagningen i Östersund och vid behov även ute i länet.
2022-09-21 2022-10-09
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Undersköterska/Barnsköterska välkomnas till Dagvården på Barn-och ungdomsmedicin
Vi behöver utöka med medarbetare på dagvården utifrån att mer vård senaste åren har förskjutits mot öppenvård vilket resulterat i att arbetsbelastningen stadigt ökar. Nu söker vi dig som vill arbeta på vår specialistmottagning med dagvårdsverksamhet och med den bredd och variation i det dagliga arbetet som vi kan erbjuda. Arbetet på dagvården består främst av planerad mottagning för specifika patientgrupper men även en del oplanerade besök utifrån det behov som uppstår. Här genomförs förutom läkarmottagning en hel del undersökningar och behandl...
2022-09-21 2022-10-23
Område Akutvård Vi välkomnar operationssjuksköterskor till Östersunds sjukhus!
Verksamhet bedrivs dygnet runt. Vi ger service till samtliga opererande verksamheter på Östersunds sjukhus inom kirurgi, urologi, ortopedi, gynekologi.
2022-09-21 2022-10-31
1 2 3 >