Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen Röntgensjuksköterska till Östersunds sjukhus
Vi bedriver verksamhet dygnet runt med sovande jour efter 03:00 till 07:00-07:30. Vi söker 3st röntgensjuksköterskor/radiografer som kan bidra till den goda arbetsstämningen. Utveckling och förbättringsarbeten är något som är en naturlig del av det dagliga arbetet. Efter inskolning och handledning ska du kunna jobba självständig under helg och nattarbete.
2023-02-07 2023-04-02
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Undersköterska till Endoskopi mottagningen/ Kirurgen Östersunds sjukhus
Du kommer att ingå i ett glatt & härligt team! Dina arbetsuppgifter kommer bl a att innehålla följande: förbereda och ta hand om patienter och utrustning inför, under och efter endoskopisk undersökning, samt assistera endoskopisten under den endoskopiska undersökningen. Patientbemötande, med en god förmåga att kommunicera med patienter och närstående är en viktig del av arbetet. Förbereda för och assistera vid undersökning samt iordningställa på sal mellan undersökningar. Rengöring och handhavande av endoskop samt annan instrumenthantering. Tvä...
2023-02-06 2023-02-28
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Rehabassistent till Arbetsterapi- och sjukgymnastikenheten
Som rehabassistent är du aktiv i ditt arbete och har ett nära samarbete med arbetsterapeuterna och fysioterapeuterna på enheten. Du bidrar med stöd vid mobilisering och träning av patienter inneliggande på vårdavdelning och kan arbeta självständigt utifrån ordinationer från arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Du hjälper även till med utprovning och inställning av hjälpmedel.
2023-02-06 2023-02-19
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Sjuksköterska till Hjärtenheten med rotation till kranskärlsröntgen/PCI
Kranskärlsröntgen/PCI har både en planerad och jourverksamhet. Som sjuksköterska med rotationstjänst, PCI och slutenvårdsavdelningen, får du möjlighet att delta under en stor del av patientens vårdkedja.
2023-02-06 2023-02-19
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Arbetsterapeut till Östersunds rehabcentrum
Du kommer att arbeta i en multidisciplinär organisation med rehabiliteringsinsatser utifrån patientens behov.I rollen som arbetsterapeut arbetar du utifrån ett personcentrerat helhetsperspektiv med målet att patienten ska kunna återfå en god livskvalitet. I ditt dagliga arbete utreder du personens behov och förutsättningar samt utför intervention för aktivitet, aktivitetsbalans och delaktighet i relation till livsomständigheterna. Stöd och anpassningar inför arbetsåtergång ingår även i arbetet. Samverkan med aktörer utanför Region Jämtland Hä...
2023-02-06 2023-02-19
Region Jämtland Härjedalen, Område Ortopedi Undersköterskor till Ortopedgeriatriska teamet
Vi söker nu undersköterskor som vill vara med och fortsätta utveckla Ortopedgeriatriska teamet på Östersunds sjukhus. Vi vårdar äldre, multisjuka patienter med ortopediska skador och vi har en högre bemanning av personal per patient. Varje team ansvarar i huvudsak för fem patienter. I undersköterskearbetet ingår bland annat daglig omvårdnad, mobilisering, venösa blodprover, katetersättning samt såromläggning. Utöver detta arbetar teamen på sådant sätt där man stöttar och tar hand om varandra samt har roligt på jobbet. Vi skall sträva mo...
2023-02-06 2023-02-26
Region Jämtland Härjedalen, Område Ortopedi Sjuksköterska i ortopedgeriatriskateamet, inkl betald specialistutbildning!
Vi söker nu sjuksköterskor som vill vara med och fortsätta utveckla Ortopedgeriatriska teamet på Östersunds sjukhus. Vi vårdar äldre, multisjuka patienter med ortopediska skador och vi har en högre bemanning av personal per patient. Varje team ansvarar i huvudsak för fem patienter. I sjuksköterskearbetet ingår bland annat att ansvara för omvårdnad och läkemedelsadministrering. Medicintekniskt ingår bland annat att sätta perifera infarter, skötsel av centrala infarter, infusionspumpar, såromläggningar, blodtransfusioner och antibiotikaadmin...
2023-02-06 2023-02-26
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Psykolog till Brunflo Hälsocentral
Inom primärvården i Östersund arbetar vi med rätt använd kompetens, RAK, där psykologerna arbetar självständigt men med goda möjligheter till teamarbete. Vi har ett väl fungerade multimodalt team med fysioterapeut, rehabkoordinator och läkare där psykologen har en självklar plats och ett stort ansvar för patienter som behöver stöd i beteendeförändringar för ett optimerat mående. Som psykolog på Brunflo hälsocentral har du en mycket viktig roll i arbetet med att bedöma och behandla vuxna patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Du ko...
2023-02-06 2023-02-20
Region Jämtland Härjedalen, Område Kvinna Sjuksköterska till Gynmott och som op-koordinator, Område Kvinna
Legitimerad sjuksköterska och/eller barnmorska, erfarenhet av operationskoordinering och mottagningsarbete är meriterande. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom ett gott bemötande, ansvarstagande, samarbets- och initiativförmåga. Du är noggrann och professionell i din yrkesutövning. Du visar omsorg om patienter och deras anhöriga samt är en god arbetskamrat. Vi vill att du bidrar med ditt intresse för kvinnosjukvård/kvinnohälsa och har en stark vilja att vara med och driva vården framåt
2023-02-03 2023-02-20
Ragunda kommun, Rehabenhet Arbetsterapeut Ragunda kommun
Vi söker en arbetsterapeut kollega till vårt rehab gäng pga. kommande föräldraledighet. Vill du jobba med äldrevård i en mindre och personlig kommun? Vill du vara en del i en framåtsträvande rehab grupp där man sätter den enskilde individen i centrum och värdesätter teamarbete med övriga yrkesgrupper? Då ska du söka dig till oss! Rehabteamet består av 2 arbetsterapeuter och 1 fysioterapeut (rekrytering pågår kring ytterligare fysioterapeut). Upptagningsområdet är hela kommunen och inkluderar 3 säbo samt 3 hemsjukvårdsområden fördelat på 3 ort...
2023-02-03 2023-02-26
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område Psykiatri välkomnar Medicinsk sekreterare
Vi erbjuder ett intressant, omväxlande och ansvarsfullt arbete som medicinsk sekreterare. Både självständigt och i nära samarbete med kollegor och medarbetare inom området för att hantera de arbetsuppgifter som åligger medicinsk sekreterare, så som diktatskrivning, ansökningar/bevakning specifikt för psykiatrin, diagnosregistrering, bokning av besök, väntelistor och remisshantering. Att kunna täcka upp i kassa/reception vid tillfälle då ordinarie personal inte finns på plats.
2023-02-03 2023-03-05
Ragunda kommun, Stöd- och omsorgs Nattsjuksköterska Ragunda
Vi söker dig som är handlingskraftig, problemlösare, självständig i ditt arbete och som dessutom är sjuksköterska! Det finns en ledig tjänst hos oss på natten och vi vill gärna ha en ny kollega! Ditt upptagningsområde är hela kommunen med 3 säbo och 3 hemsjukvårdsområden, fördelat på 3 orter. Du utgår från centralorten Hammarstrand. Nattjänsten innebär att du arbetar ensam som sjuksköterska men med god kontakt med omvårdnadspersonalen på de olika enheterna. Du har ansvaret för vårdtagarnas omvårdnad genom bland annat rådgivning, medicinska b...
2023-02-03 2023-02-26
Ragunda kommun Projektsamordnare
Vi söker nu en projektsamordnare till kanslienheten som ska hålla samman de projekt som kommunen driver genom extern finansiering. Arbetsuppgifterna är av varierad karaktär och omfattar bland annat att föra dialog om framtida projekt och bereda nya bidragsansökningar. Utöver detta ingår att följa upp, stödja och genomföra pågående projekt, skriva projektrapporter och att delta i olika arbetsgrupper internt. Projektsamordnaren kommer att arbeta omvärldsbevakande för att hålla kommunen uppdaterad på nya utlysningar av projektmedel och tillfällig...
2023-02-03 2023-02-26
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Kurator till Område Psykiatri
Som Kurator på 4A lyfter du fram det psykosociala perspektivet och bidrar med kunskap kring olika typer av insatser. Arbetet kännetecknas av en kombination av olika former av social rådgivning och åtgärder, samordning, samarbetar med vårdgrannar, ronder och myndigheter samt stödsamtal kan förekomma. Du har förmåga att ställa om vid olika situationer, kan självständigt ta ansvar för att prioritera, planera och strukturerar ditt eget arbete samt driva flera uppgifter parallellt, ta egna initiativ och fatta beslut i svåra situationer. Du har...
2023-02-03 2023-02-28
Ragunda kommun, Kostenheten Kock Stugun
Som kock hos oss i Ragunda kommun har du möjlighet att sätta guldkant på vardagen hos våra äldre vid våra särskilda boenden. Likväl ge våra yngre den bästa förutsättningen för att klara av skolan via en god och näringsrik måltid. Som arbetsledande kock leder och fördelar du arbetet i köket med hjälp av två köksbiträden. Du lagar riktigt god mat från grunden, så långt det är möjligt. Du har stor möjlighet att utveckla den egna verksamheten och vara en del i hela kommunens utveckling av kostenheten. Allt för att skapa en positiv måltidsupplevel...
2023-02-03 2023-02-19
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område Psykiatri välkomnar sjuksköterska till SPOT
I SPOT jobbar du med patienter inom specialistpsykiatrin oavsett diagnos. Du, teamet och patienten kommer att jobba tillsammans med kartläggning av patientens tillvaro så som, socialt liv, sysselsättning, intressen. Genom detta hjälps ni åt att identifiera vad som saknas för att få en mer komplett tillvaro och för patienten en förändring och förhoppningsvis en tillvaro av högre kvalité. Du tillsammans med SPOT-teamet kommer att fungera som ett omvårdande stöd till patienten för att hen ska, över en kortare tid uppnå sina mål. Tillsammans identi...
2023-02-03 2023-02-17
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Undersköterska till Torvalla hälsocentral
Sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska på hälsocentral. Huvudsakliga arbetsuppgifter är arbete på provtagningen/lab, assistans till övriga mottagningar, hembesök samt ingå i vår infektionsmottagning. Receptionsarbete kan kan ingå i dina arbetsuppgifter.
2023-02-03 2023-03-31
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Specialister i allmänmedicin till Torvalla hälsocentral
Nu har du chansen att vara med och bygga upp den nya hälsocentralen i Torvalla centrum! Här har du möjligheten att vara med och skapa en hälsocentral utöver det vanliga när det gäller personcentrerad vård. På Torvalla HC har du möjligheten att bygga struktur och utveckla nära vård från grunden i samarbete med kommunens hemsjukvård, säbo och socialtjänst. Vi kommer arbeta med personcentrerad vård och teamarbete. Uppdraget innebär färre antalet patienter, till förmån för ett utökat ansvar för våra mest sköra äldre och mångbesökare. Arbetssätte...
2023-02-03 2023-03-31
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Socionom/kurator till Torvalla Hälsocentral
Vi söker nu en socionom/kurator med KBT-inriktning till vår psykosociala mottagning, som kommer bemannas av psykolog och sjuksköterska med vidareutbildning inom psykiatri alternativt steg I-utbildning. Vi på hälsocentralen kommer arbeta i team för att gemensamt finnas för våra patienter. Enheten kommer framför allt arbeta med stöd och behandling av patienter över 18 år som har en varierande problematik såsom kris, stress, utmattningssyndrom, ångesttillstånd, depression och smärtproblematik. Vi tror att det behövs olika synsätt och metoder fö...
2023-02-03 2023-03-31
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Sjuksköterska till psykosociala mottagningen - Torvalla HC
Psykosociala enheten är en del av Torvalla hälsocentral, dit patienterna söker utan remiss. Arbetet består av både grupp och individuella patientkontakter där bedömning och behandling av den målgrupp som tillhör primärvårdens vårdnivå är huvudsakliga arbetsuppgifter. Tjänsten kommer att utformas utifrån verksamhetens behov. Detta innebär att sedvanliga sjuksköterskeuppgifter hälsocentralen kan förekomma. Som Psykiatrisjuksköterska kommer du att ingå i ett tvärprofessionellt team, där samarbete och intresse av den aktuella patientkategorin står...
2023-02-03 2023-03-31
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Medicinsk sekreterare till Torvalla hälsocentral
Nu söker vi just dig som vill jobba som medicinsk sekreterare och vara en del av vår uppbyggnad av Torvalla HC. Du kommer vara en del av vårt team och finnas i centrum på vår hälsocentral. Du kommer delvis arbeta i receptionen, vilket innebär att du har individen i fokus och en hög servicenivå. Då det är en mindre enhet så kommer arbetet att ställa krav på flexibilitet och ett genuint intresse för administration och samordning. I övrigt ansvarar du för sedvanliga arbetsuppgifter utifrån yrkesrollen.
2023-02-03 2023-03-31
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Torvalla HC söker en fysioterapeut/sjukgymnast
Som sjukgymnast/fysioterapeut kommer du att arbeta med bedömningar och behandlingar av patienter med olika funktionsnedsättningar, diagnosgrupper och rehabiliteringsbehov. Du är ofta första kontakt för patienter med besvär från rörelseorganen. Teamarbete och arbete med patienter i grupp ingår, samt hembesök för bedömning, behandling och träning. Det ordnas fortbildningsdagar fyra gånger per år där vidareutbildning sker i olika ämnen och där det samtidigt finns möjlighet till utbyte och samverkan med kollegor på andra hälsocentraler i regionen.
2023-02-03 2023-03-31
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Distriktssköterska till Torvalla hälsocentral
Nu söker vi just dig som vill jobba som distriktssköterska och vill vara en del av vår uppbyggnad av Torvalla HC. Här har du möjligheten att vara med och skapa en hälsocentral utöver det vanliga när det gäller personcentrerad vård. På Torvalla HC har du möjligheten att bygga struktur och utveckla nära vård från grunden i samarbete med kommunens hemsjukvård, SÄBO och socialtjänst Som distriktssköterska har du en varierad arbetsdag med telefonrådgivning, akutsjukvård, traditionella mottagningsbesök och hembesök. Vi kommer att jobba i team med ...
2023-02-03 2023-03-31
Region Jämtland Härjedalen, Primärvården Verksamhetschef till Nära Vård - primärvård/ambulans i Åre/Krokom/Strömsund
Som verksamhetschef har du ett helhetsansvar för närvårdsområdets resultat vad gäller verksamhets-, ekonomi-, personal-, och kvalitetsfrågor och är tillika verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen för primärvården. Du ska driva patientsäkerhet och utvecklingen i Åre, Krokom och Strömsunds närvårdsområde. Du ingår i ledningsgruppen för Division Nära Vård och befattningen är direkt underställd divisionschefen. Övergripande gemensamma ansvarsområden kommer att fördelas mellan de fyra verksamhetscheferna. Du erbjuds en tillsvidareanst...
2023-02-03 2023-02-21
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningsassistent
Arbetet som förrättningsassistent är omväxlande och stimulerande. På Lantmäteriet har vi ett teambaserat arbetssätt och du kommer arbeta i team med andra roller, t ex förrättningslantmätare och mätnings- och kart ingenjörer. Du får en viktig roll i vårt arbete med fastighetsbildning. I din roll kommer du bland annat att bidra till att våra administrativa arbetsuppgifter blir utförda på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt, samt att administration av ärenden inom fastighetsbildningsförrättning hanteras effektivt.
2023-02-02 2023-03-12
1 2 3 4 5 >