Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare till miljöbrottsgruppen i Region Nord med placering Östersund
Som utredare hos Miljöbrottsgruppen kommer du att arbeta med regionens ärenden som rör brott mot miljöbalkens bestämmelser, arbetsmiljöbrott och i förekommande fall illegal rovdjursjakt. En viktig del av arbetet består av att samverka med olika externa aktörer, åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål som ansvarar för de aktuella brottmålen, och andra delar av polisorganisationen. Utredningsarbetet bedrivs till stora delar självständigt, men också i team i större utredningar, och kräver stor samarbets- och initiativförmåga. Du ko...
2021-05-13 2021-05-31
Område Akutvård Vill du bli Intensivvårdssjuksköterska?
Under utbildningen innehar du en tillsvidareanställning som sjuksköterska med möjlighet att behålla din lön och få tillgång till aktuell kurslitteratur. Du förbinder dig till att arbeta hos oss på IVA i två år efter avslutad utbildning, men vi vill ju att du ska trivas hos oss och vilja arbeta länge!
2021-05-12 2021-05-25
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Specialistläkare/överläkare inom neurologi till Östersunds sjukhus
Vårt uppdrag omfattar neurologiska sjukdomar, med ny- och återbesök på mottagningen. Vi handlägger även akut neurologi under dagtid och vi har vårdansvar för neurologiskt sjuka inneliggande patienter. Dessutom finns en dagvård kopplad till neurologimottagningen. Samarbete med Umeå universitetssjukhus sker bl. a. genom telemedicinska ronder. I arbetsuppgifterna ingår handledning av underläkare och av våra egna läkarkandidater som utbildas via den regionaliserade läkarutbildningen på NUS.
2021-05-12 2021-05-30
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Undersköterskor välkomnas till neuro- strokeenheten, Östersunds sjukhus
Sedvanliga undersköterskeuppgifter vid vårdavdelning. Som vikarie hos oss kan ditt arbete innebära att du täcker för en ordinarie personals frånvaro, att du är en extra resurs när vi behöver mer bemanning eller att du sitter extravak hos en patient som har behov av extra tillsyn. Du arbetar alltid med erfarna kollegor. Allt sker i dialog med dig och utifrån vad du kan tänka dig att göra. Är du bara intresserad av att kunna arbeta som extravak så är det också en möjlighet, hör gärna av dig med frågor. Arbetsuppgifterna är olika och innehåller ...
2021-05-12 2021-05-28
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Leg. Sjuksköterska till medicinsk mottagning, BUP.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är telefonrådgivning, medicinsk uppföljning, mottagningsbesök såväl egna som tillsammans med läkare. Du kommer också vara med och hålla läkemedelsinformation samt utbilda i Strategi för föräldragrupper. Det är ett mycket självständigt arbete men vi är ett team. Främst arbetar vi med diagnosgruppen ADHD/ADD men självklart finns även andra diagnoser representerade.
2021-05-12 2021-05-23
Område Akutvård Välkommen som ST-läkare i anestesi och intensivvård!
Anestesiologisk verksamhet bedrivs inom alla specialiteter förutom neuro-, thorax-, specialiserad barn- och plastikkirurgi. Sjukhuset har en stor andel akut verksamhet och traumalogi jämfört med de flesta svenska sjukhus i samma storlek, vilket ger god erfarenhet i prehospital vård. Anestesiläkaravdelningen bemannar centraloperationen, poliklinisk verksamhet på Campus, intensivvårdsavdelningen och smärtmottagningen, samt helikopterverksamheten. Operationsavdelningen utför ca 8 500 anestesier årligen, varav ca 3 000 regionalanestesier. Intens...
2021-05-11 2021-05-17
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården 2 Ortodontiassistenter tandsköterskor till Specialisttandvård tandreglering
Vi jobbar med tandreglering för barn och vuxna. Som tandsköterska/ortodontiassistent hos oss utför du delegerad patientbehandling, vilket innebär självständigt arbete med patienter som du följer genom tandregleringsbehandlingen. Vi har ett nära och väl utvecklat samarbete med varandra på avdelningen. Administrativa uppgifter som hantering av kallelser och remisser samt telefonbemanning ingår också
2021-05-11 2021-05-26
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Hjärtenheten söker sjuksköterska till avdelning med rotation till Ambuss
Hjärtenheten är en kardiologisk vårdavdelning med akut och planerad verksamhet med inriktning på hjärtsjukdomar som exempelvis hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmier av olika slag. Som sjuksköterska arbetar man i nära samarbete med övriga sjuksköterskor, undersköterskor och läkare men även andra yrkeskategorier som finns tillgängliga på enheten eller i anslutning till denna så som medicinska sekreterare och personal som sköter patientkök, förråd och städ. Arbetsplatsen är omtyckt av både personal och patienter. Vi söker nu en sjuksköterska t...
2021-05-11 2021-05-30
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Vik UL till BUP
Efter introduktion kommer du arbeta med sedvanliga läkaruppgifter tillsammans med ansvarig teamläkare och övriga yrkesgrupper främst psykologer, socionomer och sjuksköterskor i teamen. Du kommer att jobba med möjlighet till löpande klinisk instruktion samt schemalagd handledning
2021-05-11 2021-05-30
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Behandlare till Ätstörningsteamet vid Barn- och ungdomspsykiatriskin (BUP)
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att tillsammans med övriga teamet ansvara för bedömning och behandling av barn och unga med ätstörningar samt deras familjer. I arbetsuppgifterna ingår även pedagogiska måltider. En stor del av behandlingsarbetet sker tillsammans med familjen i samtal och måltidssituation. Vi arbetar med familjer intensivt i behandlingslägenhet.
2021-05-11 2021-05-23
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar sjuksköterska till avdelning 1B!
Som sjuksköterska på vår avdelning leder och fördelar du omvårdnadsarbetet samt koordinerar och prioriterar insatser för patienten i dennes vårdsituation. Du kan även i arbetet vara involverad med andra vårdgivare med utgångspunkt i patientens individuella behov. Vi arbetar för goda relationer till varandra, patienter, närstående och vårdgrannar. På avdelningen arbetar sjuksköterskor, skötare/undersköterskor, läkare och kurator tillsammans för bästa möjliga vård med patienten i fokus.
2021-05-10 2021-05-30
Område Akutvård Sjuksköterskor välkomnas till uppvakningsavdelningen på Östersunds sjukhus!
Vi kan erbjuda dig som är legitimerad sjuksköterska arbete på uppvakningsavdelningen där patienterna övervakas och vårdas postoperativt de första timmarna. Du kommer att i nära samarbete med anestesisjuksköterskor och undersköterskor behandla eventuell smärta, illamående eller andra obehag som patienten kan få efter operationen. Vi ser en möjlighet att du får fördjupade kunskaper i postoperativ vård och även får en inblick i arbetet som specialistsjuksköterska inom operationsverksamhet. Behovet är inledningsvis inriktat till nattarbete.
2021-05-07 2021-05-20
Region Jämtland Härjedalen Registrator samordningskansliet i Östersund
Som registrator på sekretariatet tillhör du Region Jämtland Härjedalens centrala registratur. Det innebär att du ingår i ett arbetslag som hanterar samtliga nämnders ärendeflöden, vilket innefattar diarieföring av inkomna och upprättade handlingar, ärendefördelning, informationsklassning, kvalitetsgranskning av registreringar, postöppning samt sekretessprövning och utlämning av handlingar. Rollen som registrator är en serviceinriktad funktion där du tillsammans med dina kollegor också arbetar med att stödja verksamheten i frågor som rör ärende-...
2021-05-07 2021-05-23
Område Ortopedi Fysioterapeut till Arbetsterapin/Sjukgymnastiken, Östersunds Sjukhus
Som fysioterapeut hos oss jobbar du i ett nära samarbete med övriga fysioterapeuter och arbetsterapeuter samt övrig vårdpersonal. Arbetsuppgifterna är sedvanliga fysioterapeutiska insatser såsom: funktionsbedömning, pre- och postoperativ information och mobilisering, behandling av ortopediska patienter, insatser hos onkologiska patienter och hjälpmedelsutprovning. Du kommer att arbeta på Arbetsterapi- och sjukgymnastikenheten knuten till område ortopedi vars uppgift är att försörja inneliggande och polikliniska patienter med funktions- och a...
2021-05-07 2021-05-21
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Arbetsterapeut till Östersunds rehabcentrum
Du kommer att arbeta i en multidisciplinär organisation med rehabiliteringsinsatser i vårt neurorehabteam och postcovidteam. I rollen som arbetsterapeut arbetar du utifrån ett personcentrerat helhetsperspektiv med målet att patienten ska kunna återfå en god livskvalitet. I ditt dagliga arbete utreder du personens behov och förutsättningar samt utför intervention för aktivitet, aktivitetsbalans och delaktighet i relation till livsomständigheterna. Stöd och anpassningar inför arbetsåtergång ingår även i arbetet. Samverkan med aktörer utanför R...
2021-05-06 2021-05-21
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Neuro-strokeenheten, Östersunds sjukhus, söker sjuksköterska
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i ett team med många andra professioner. Du ansvarar för allmän och specifik omvårdnad samt administrering av läkemedel samt deltar i planering kring patientens rehabilitering och vårdtid. Inskolning ges alltid och vi stämmer av tillsammans med dig hur lång inskolning du behöver. Enheten har ett nära samarbete med ett mobilt stroketeam som rehabiliterar strokepatienter i hemmet efter utskrivning. Till enheten hör också en sjuksköterskebaserad Strokemottagning som arbetar med sekundärpreventiv uppföljning eft...
2021-05-06 2021-05-23
Region Jämtland Härjedalen, Infektion Undersköterska till Infektionsavdelningen
Sedvanliga undersköterskeuppgifter på en vårdavdelning. Vi jobbar i team med sjuksköterskor och läkare i patientnära vård. Som undersköterska får du ett omväxlande arbete med skiftande vårdsituationer, både akuta och planerade. Hos oss finns mån-fre, en ledningssjuksköterska och en koordinator. Ledningssjuksköterskans huvuduppgift är att hjälpa och stödja sina arbetskamrater på avdelningen, oavsett yrkeskategori. Koordinator tar emot inkommande samtal, samordnar sjukresor och stöttar även i omvårdnadsarbetet. Vi har en bra och stabil läkargrup...
2021-05-05 2021-05-23
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Sjuksköterskor välkomnas till kirurgienheten
Vi jobbar med pre- och postoperativ vård för både akuta och planerade patienter, palliativ/onkologisk vård och kirurgisk akutvård. Spännande utmaningar väntar där du får göra helhetsbedömningar med det bästa för patienten i fokus. Här arbetar vi i team - i nära samarbete med olika yrkeskategorier. Tillsammans löser vi våra utmaningar. På de palliativa/onkologiska vårdplatserna är det extra fokus på att förbättra livskvaliteten hos patienterna som drabbas av de svårigheter livshotande sjukdom innebär. Vi ska också ha omsorg för de närstående. ...
2021-05-05 2021-05-23
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar kurator till beroende!
Som socionom/kurator inom område psykiatri lyfter du fram det psykosociala perspektivet och bidrar med kunskap kring olika typer av insatser. Arbetet kännetecknas av en kombination av olika former av samtal, social rådgivning, sociala åtgärder samt samordning. Du stödjer både patient och närstående att hantera inre och yttre påfrestningar som kan uppstå i samband med sjukdom och kriser. Du planerar och bedriver arbetet självständigt men deltar också i vårdplanering, ronder och konferenser tillsammans med övrig personal. Du ska även vara beh...
2021-05-04 2021-05-23
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar undersköterska/skötare till PSFN!
Som undersköterska/skötare i heldygnsvård arbetar du närmast patienten och är det stöd patienten behöver i sitt dagliga liv, sin personliga omvårdnad och sina sociala kontakter. Hos oss arbetar du tillsammans med andra yrkeskategorier så som sjuksköterskor, läkare, kurator och psykolog. Du får ett brett och spännande arbetsfält och ett nära samarbete med områdets öppenvård. Du arbetar i ett team kring patienten där läkare, sjuksköterska, skötare samarbetar aktivt. I teamet kan det också ingå arbetsterapeut, sjukgymnast eller kurator som även g...
2021-05-04 2021-05-23
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar sjuksköterska till PSFN!
Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård samordnar och leder omvårdnadsarbetet utifrån evidensbaserad kunskap samt i relation till patientens individuella behov. För att du ska trivas hos oss är du trygg i din yrkesroll och trivs med att den ena arbetsdagen inte behöver vara den andra lik. Du har förmåga att snabbt ställa om till nya förutsättningar och är en trygg person som har lätt för att samarbeta med andra, samtidigt har du förmågan att planera och strukturerar ditt eget arbete och driva flera uppgifter parallellt. Du har god förmåga att kom...
2021-05-04 2021-05-23
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar undersköterska/skötare till avdelning 4a!
Som undersköterska/skötare i heldygnsvård arbetar du närmast patienten och är det stöd patienten behöver i sitt dagliga liv, sin personliga omvårdnad och sina sociala kontakter. Hos oss arbetar du tillsammans med andra yrkeskategorier så som sjuksköterskor, läkare och kurator. Du får ett brett och spännande arbetsfält och ett nära samarbete med områdets öppenvård.
2021-05-04 2021-05-18
Region Jämtland Härjedalen Område Kirurgi söker sommarvikarie som medicinsk sekreterare!
Som medicinsk sekreterare kommer du att ha ett utvecklande arbete och ett samarbete med all vårdpersonal. Dina arbetsuppgifter består av medicinsk dokumentation i journalsystemet Cosmic, diagnos- och åtgärdsklassificering, samt ansvar för en del administrativa uppgifter. Då vi arbetar i team förekommer både öppenvårdsarbete och slutenvårdsarbete.
2021-05-03 2021-05-16
Område Akutvård Vi välkomnar sjuksköterskor till akutmottagningen!
Teamarbete är en viktig del av verksamheten och består av undersköterskor, sjuksköterskor, medicinska sekreterare samt läkare som bemannas av respektive klinik. Arbetet är varierande och vårdintensivt med ett snabbt patientflöde och mycket egenansvar. Du bedömer patientens behov av vård, prioriterar och behandlar många olika sjukdomstillstånd och olycksfall. Vi har ett varierat arbete, från det enskilda patientmötet till att vara en aktör i sjukhusets katastroforganisation. Vi strävar alltid efter att ge en god och säker vård och ett professio...
2021-04-30 2021-05-16
Område Akutvård Intensivvårdssjuksköterskor välkomnas till oss på IVA!
Som intensivvårdssjuksköterska hos oss har du det övergripande ansvaret för den avancerade omvårdnaden och den högteknologiska vård som vi bedriver. Vi arbetar i team runt patienten tillsammans med undersköterska och läkare. Inom akutmedicin behövs dina insatser även på fler ställen på sjukhuset som t.ex. handläggning tillsammans med narkosläkare vid MIG-larm och traumalarm. I vårt schema ingår även tid för utvecklingsarbete och kvalitetssäkring. Årligen genomför vi teamövningar och utbildningsinsatser inom ex. A-HLR. En gång per månad har vi...
2021-04-30 2021-05-16
1 2 >