Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen, Primärvården Verksamhetsutvecklare till primärvården med ett teamledaruppdrag!
Som verksamhetsutvecklare stödjer du de som ingår i primärvården, Primärvårdens verksamhetschefer och enhetschefer, bistår i enheternas förbättringsarbeten och driver projekt i samverkan med berörda chefer. Du kartlägger verksamhet och gör erforderliga sammanställningar. Deltar i produktion- och kapacitetsplanering, i framtagande av kvalitet- och förbättringsarbeten med mera. Du är behjälplig att ta fram underlag för patientsäkerhetsärenden, rapporter, exempelvis månads-, tertial- samt årsrapporter och utredningar, internt och nationellt. ...
2023-12-07 2023-12-27
Område Patientsäkerhet Utbildningssamordnare
Din vardag kommer att vara varierande och dina arbetsuppgifter kommer att omfatta bland annat: • Förbereda lokaler och utrustning inför utbildningar. • Stöd till besökare, kursdeltagare och utbildare. • Underhåll och skötsel av utrustning och lokaler. • Beställning av material. • Kommunikation med vårdpersonal, chefer och externa aktörer via telefon, e-post och fysiska träffar. • Administration i form av ex. ärendehantering, lokal- och utrustningsbokningar, registrering av utbildningar. • Samverkan med leverantörer och andra intressenter. • Me...
2023-12-06 2024-01-10
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Undersköterska till Endoskopimottagningen Område kirurgi
Som undersköterska på Endoskopimottagningen arbetar du dagtid med varierande arbetsuppgifter. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att förbereda och ta hand om patienter och utrustning inför, under och efter endoskopisk undersökning, assistera endoskopisten under den endoskopiska undersökningen samt rengöring och handhavande av endoskop samt annan instrumenthantering. Arbetsuppgifterna innefattar även en del administrativa uppgifter samt att arbeta med mottagningens förbättringsarbeten. Patientbemötande, med en god förmåga att kommunic...
2023-12-06 2023-12-19
Region Jämtland Härjedalen, Område Ortopedi Vi välkomnar en vik anestesisjuksköterska till Specialistvården Campus!
Som anestesisjuksköterska på Specialistvården Campus kommer du att arbeta i ett litet team där du varierar mellan att en dag söva på sal för att en annan dag arbeta med pre- och postoperativ vård. Målet för patienten är att gå hem samma dag och vi utvecklar anestesier och smärtlindring för att det ska ske så smidigt som möjligt. I arbetet ingår också uppföljning av verksamheten, vi både registrerar i kvalitetsregister och kontaktar patienten efter operation. Arbetet innebär dagtidstjänst, måndag till fredag. Under vissa veckor per år stänger ...
2023-12-06 2023-12-20
Region Jämtland Härjedalen, Röntgen Röntgensjuksköterska eller sjuksköterska till mammografiverksamheten i Östersund
Verksamheten bedrivs på dagtid och under vardagar. Arbetet innebär mammografiscreening, denna utförs i Östersund samt på flera olika orter i länet, vilket periodvis innebär att boende på annan ort ingår i tjänsten, ca 3-4 veckor per termin. Kliniskt arbete på mammografiavdelningen innebär mammografiundersökningar och ett nära samarbete med läkare vid ultraljud och provtagning. Vi arbetar i Sectras RIS/PACS som är vårt pat...
2023-12-05 2023-12-22
Region Jämtland Härjedalen, Medicin Sjuksköterska med ledningsuppdrag till Medicinenheten
Att arbeta som sjuksköterska med ledningsuppdrag på vårdavdelningen innebär arbete dagtid och ett nära samarbete med avdelningens enhetschefer. Ditt uppdrag innefattar att vara den som ger stöd och klinisk handledning till framför allt nya sjuksköterskor och undersköterskor samt finnas som stöd till handledare och studenter på enheten. Du kommer operativt vara den som leder och samordnar den dagliga verksamheten på avdelningen och sköter kontakten med vårdplatskoordinator kring enhetens vårdplatser. I uppdraget ingår även att driva verksamhetsn...
2023-12-05 2024-01-07
Region Jämtland Härjedalen Sjuksköterska till Medicinenheten
På Medicinenheten träffar du patienter med sjukdomar inom blod, mag-tarm, njure och lunga. Tjänsten innebär rotationsarbete dag/kväll/natt. Möjlighet att enbart jobba som nattsjuksköterska finns.
2023-12-05 2024-01-07
Region Jämtland Härjedalen, Medicin Undersköterska till Medicinenheten
Arbetet på vårdavdelningen innehåller traditionella undersköterskeuppgifter. Arbetet kommer att ske med utgångspunkt från ett anpassat schema under veckans alla dagar och timmar för att alltid möta patientens behov.
2023-12-05 2024-01-07
Region Jämtland Härjedalen, VO Berg Specialist i allmänmedicin till Svenstaviks hälsocentral
Arbetsuppgifter Att arbeta som distriktsläkare hos oss innebär att du bedömer, utreder, behandlar och ger råd till patienter i primärvården, med olika typer av besvär och problematik. Du arbetar med hälsofrämjande arbete, gruppverksamhet och du samarbetar med övriga professioner på hälsocentralen. Du kommer jobba utifrån evidensbaserade metoder individuellt, i gruppverksamhet och via internet. Vi arbetar aktivt för att utveckla våra behandlingsinsatser, för goda levnadsvanor och för att förebygga långtidssjukskrivningar och främja snabb återgå...
2023-12-05 2024-01-01
Region Jämtland Härjedalen, Vårdnära service Förrådsarbetare
Tillsammans med dina teamkollegor ansvarar du för förrådshanteringen på alla avdelningar på sjukhuset. Ni beställer, inventerar, knappar, packar upp, skickar returer. Ditt arbete följer rutiner och beslut. Du är med och skapar nya rutiner tillsammans med kunden samt är följsam vid förändringar utifrån vårdens behov. Det ingår att skapa och uppdatera inventeringslistor listor, strukturer samt uppdatera dessa dagligen/veckovis samt skapa en daglig planering och följa den. Kontakt med upphandling, centralförrådet, vårdpersonal samt externa aktörer...
2023-12-05 2024-01-07
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin VB Laboratorietekniker, Klinisk Patologi och cytologi, Östersund
Som laboratorietekniker hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som laboratorietekniker hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som bidrar till en viktig del i vår cancersjukvård. Du kommer att arbeta på både Histopatologi- och cytologilaboratoriet. I rollen som laboratorietekniker ansvarar du för provhanteringens preanalytiska fas. Arbetsmoment som ingår är bland annat provmottagning, inregistrering i vårt patientdatasystem, preparering av prover och underhåll av utrustning. Du kommer ...
2023-12-04 2023-12-18
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Tandläkare inom Orofacial Medicin på Specialisttandvården i Östersund
I tjänsten ingår kliniskt arbete inom specialiteten, vilket innebär att utföra tandvård på patienter med särskilda behov. Att ansvara för och planera narkostandvård för vuxna, samt att också följa och bevaka utvecklingen inom ämnesområdet. Beroende på erfarenhet ingår också att bedriva fortbildning/utbildning, konsultativ verksamhet och klinisk handledning. Du kommer tillhöra vårt multidisciplinära team där varje medlem bidrar med viktig kunskap och där vi tillsammans har utmärkta möjligheter att erbjuda våra patienter en mycket hög vårdkvalite...
2023-12-01 2024-01-21
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Överläkare inom neurologi till Neurologmottagningen, Östersunds sjukhus
Vårt uppdrag omfattar neurologiska sjukdomar, med ny- och återbesök på mottagningen. Vi handlägger även akut neurologi under dagtid och vi har vårdansvar för neurologiskt sjuka inneliggande patienter. Dessutom finns en dagvård kopplad till neurologimottagningen. Samarbete med Umeå universitetssjukhus (NUS) sker bl. a. genom telemedicinska ronder. I arbetsuppgifterna ingår handledning av underläkare och av våra egna läkarkandidater som utbildas via den regionaliserade läkarutbildningen på NUS.
2023-12-01 2023-12-10
Region Jämtland Härjedalen, Regionstaben Vill du hålla ihop processer och stödja utvecklingen av arbetet med suicidprevention och psykisk häl
Du kommer hålla ihop arbetet med att ta fram en länsrutin för efterlevandestöd för efterlevandestöd vid suicid samt stödja processer kopplat till utveckling och sammanhållning inom området psykisk hälsa. Rutinen för efterlevandestöd ska tydliggöra insatser och ansvarsfördelning mellan en mängd samhällsaktörer. Din roll blir att samla ihop aktörer till dialog och leda arbetet med att skriva fram, förankra och bereda beslut av en länsgemensam rutin. Det finns goda exempel i landet att ta inspiration ifrån. Rutinen ska beakta både barn och vuxnas...
2023-12-01 2023-12-22
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område Psykiatri välkomnar Arbetsterapeuter till Öppenvård 2
Som arbetsterapeut utför du utredningar av aktivitetsförmåga och genomför åtgärder baserade på patientens resurser och begränsningar liksom stöd och anpassning av fysisk, psykisk och social miljö för att underlätta aktivitetsutförande och uppnå en hållbar aktivitetsbalans. Samverkan med andra vårdgivare eller aktörer, inom eller utanför regionen, är viktigt för att få till en fungerande vardag för patienten. Vi ser gärna att du är bra på att anpassa dig efter omständigheter och person. Arbetet kräver hög grad av självständighet, uthållighet oc...
2023-12-01 2024-01-07
Region Jämtland Härjedalen, Laboratoriemedicin Medicinsk Sekreterare/ Receptionist till Laboratoriemedicin
Tillsammans med två kollegor kommer du att utföra administrativa uppgifter med olika inriktningar. Receptionen för mottagande av patienter sköts dagligen av dig eller dina kollegor, där remisser hanteras främst med hjälp av administrativa IT-system (Cosmic och Flexlab). Övriga arbetsuppgifter består bland annat av fakturahantering, svara i telefon vid inkommande samtal till laboratoriemedicin, inmatning av provsvar i patientdatajournalsystemet Cosmic samt vara behjälplig med andra administrativa uppgifter som förekommer inom laboratorieverksamh...
2023-12-01 2023-12-17
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Leg. Dietist till BUP, distansarbete
Som dietist på distans är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ansvara för nutritionsbedömning och individuell rådgivning till patienter med neuropsykiatriska diagnoser och matrelaterade svårigheter samt deras familjer via videobesök eller telefonuppföljningar. Du ordinerar och förskriver speciallivsmedel samt hanterar väntelista och bokar dina patienter själv. Du kommer även att ge konsultation i nutritionsfrågor till medarbetare inom BUP och arbetar nära sjuksköterskor på medicinska mottagningen. Du har dietistkollegor inom område Barn och u...
2023-12-01 2023-12-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Hjärtenheten, Östersunds sjukhus, välkomnar sjuksköterskor!
Hjärtenheten är en kardiologisk vårdavdelning med akut och planerad verksamhet med inriktning på hjärtsjukdomar som exempelvis hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmier av olika slag. Avdelningen är uppdelad i tre delar HIA som är sex vårdplatser med utökad övervakning och möjlighet till intermediärvård, Kardiologi/ allmän och Endokrin/allmän som har sex vårdplatser vardera. Som sjuksköterska arbetar man i nära samarbete med övriga sjuksköterskor, undersköterskor och läkare men även andra yrkeskategorier som finns tillgängliga på enheten eller i a...
2023-11-30 2024-01-14
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Vi söker sjuksköterska/BMA till vår pacemakermottagning
Du kommer arbeta dagtid, måndag-fredag. På pacemakermottagningen ansvarar vi för uppföljning och regelbundna kontroller av patienter med pacemaker, ICD och CRT. Vi utför också svimningsutredningar med implanterbara hjärtrytmmonitorer. I arbetet som pacemaker/device sjuksköterska/BMA ingår även uppföljning av patientens distansmonitorering och telefonrådgivning. Vi stöttar också andra enheter på sjukhuset avseende pacemakerkontroller för patienter, tex på akuten eller i samband med vissa röntgenundersökningar mm. I arbetet ingår dessutom att a...
2023-11-30 2024-01-14
Region Jämtland Härjedalen, Laboratoriemedicin Mikrobiolog sökes till Laboratoriemedicin i Östersund
Arbetet innefattar arbete dagtid, primärt inom klinisk mikrobiologi med inriktning mot bakteriologisk odling. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att utveckla och förbättra diagnostiska metoder rörande bakteriologi. Aktivt följa den vetenskapliga utvecklingen och utbilda samt fungera som konsult i metodologiska frågor. Vara övergripande ansvarig för de mikrobiologiska processerna inkluderat ansvar för problemlösning i samarbete med kollegor. Genom att vara en del av Laboratoriemedicins ledningsgrupp bidra aktivt i verksamhetens kvalitetssäkring. Ti...
2023-11-28 2023-12-17
Region Jämtland Härjedalen, Medicin Undersköterska till mag- tarm- och blodmottagningen
Som undersköterska på mag-, tarm- och blodmottagningen arbetar du i team med övriga medarbetare där ni har ett nära samarbete med sjuksköterskor och läkare. Arbetet på mottagningen innehåller traditionella undersköterskeuppgifter. Arbetet är dagtid, måndag till fredag.
2023-11-28 2023-12-17
Region Jämtland Härjedalen, Upphandlingsenheten Region Jämtland Härjedalen söker en upphandlare
Vi söker nu en upphandlare som har ett stort intresse för affärer och service. Som upphandlare ansvarar du för hela processen när det gäller genomförandet av upphandlingar samt avtalsuppföljning. Arbetet innefattar allt från behovs- och marknadsanalys till anbudsförfrågan, utvärdering, förhandling och uppföljning av avtal. Arbetets komplexitet gör att du behöver hantera olika uppgifter parallellt. Du kommer att arbeta i nära samarbete med organisationens verksamheter och ha kontakt med våra leverantörer. Du deltar även i interna och externa nä...
2023-11-28 2024-01-03
Tillväxtanalys, Företagsutveckling och regional ekonomi Tillväxtanalys söker statistiker/analytiker till Östersund
Som statistiker/analytiker är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att arbeta med databasadministration, databasutveckling, bidra till förbättring av statistikproduktionen och ge kvalificerat statistiskt metodstöd. Du arbetar även till viss del i projektverksamheten i analys- eller utvärderingsprojekt. Du arbetar med Tillväxtanalys unika databaser med mikrodata om svenska företag och individer, statliga stöd och riskkapital, samt har möjlighet att påverka val av frågeställningar och metod i våra utvärderings- och analysprojekt. Du har stor möjli...
2023-11-28 2023-12-28
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri söker Sjuksköterska till ECT-mottagningen
ECT-mottagningens huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge både inneliggande och patienter som vårdas inom öppenvård ECT-behandling. Som sjuksköterska behandlar, söver och övervakar du patientens uppvaknande efter narkos. Vi kommer även att starta upp en ny behandlingsform, rTMS. Du kommer att arbeta till viss del självständigt, i lika hög grad som vi anser att arbetsgruppen är viktig. Vi har ett nära och bra samarbetar med olika professioner inom kliniken. Arbetsuppgifter utöver ECT-behandling är: • Telefonrådgivning. • Viss patientmottagnin...
2023-11-27 2023-12-19
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Sjuksköterska till Beroendeenheten
Vi söker nu två sjuksköterskor till vår teamverksamhet. Som sjuksköterska i teamet arbetar du som kontaktperson till ett antal patienter där du ansvarar för helheten kring patienten. Du följer upp kring läkemedel, genomför motiverande samtal och är drivande i samverkan med parter kring patienten. Tillsammans med patienten upprättar ni en vårdplan som arbetet utgår ifrån. Till din hjälp i arbetet finns ett team av kompetenta och engagerade kollegor med olika professioner. Utöver teamarbetet kommer viss del av arbetet ske i vår läkemedelsmotta...
2023-11-27 2023-12-18
1 2 3 4 >