Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Motala kommun, Enhet Kulturskolan Samordnare El Sistema 50%
Som samordnare är du spindeln i nätet för Kulturskolans El Sistema-verksamhet. Det innebär bl a att du: - sammankallar till och leder möten både internt och externt - sammanställer och gör dragningar inför såväl pedagogisk personal som politiker och tjänstepersoner - skapar och upprätthåller interna och externa kontakter - är aktiv i arbetet med att bibehålla och utveckla verksamheten - har omvärldsbevakning gällande frågor som rör El Sistema och Kulturskolan - har ett nära samarbete med lärarna och personalen i El Sistema-verksamheten Det är...
2023-02-08 2023-02-28
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Administrativ handläggare till Samhällsbyggnadsförvaltningen
I rollen som administrativ handläggare kommer du arbeta främst med hyres-, ekonomi- samt personaladministration. Arbetsuppgifterna varierar från att registrera arrende- och hyresavtal, uppsägningar och överlåtelser, till att ha hand om hyresavisering samt övrig kund- och leverantörsfakturering inom förvaltningen. Utöver detta kommer du arbeta med personaladministration i form av hantering av anställningsavtal och beredskapsschema. Du kommer även att arbeta återkommande med översyn och uppdatering av processer, rutiner samt övriga riktlinjer i...
2023-02-07 2023-02-21
Motala kommun, Enhet Hemtjänst Ekön Undersköterska till nystartad hemtjänstenhet
Vi arbetar dag/kväll och varannan helg. Din arbetsplats är hemma hos våra kunder och det är av vikt att du respekterar att du är i någons hem samt att du är noggrann, självständig, serviceinriktad och ansvarsfull. Vi lägger stor vikt vid brukarnas integritet och arbetar med att hela tiden ha individen i fokus. I arbetet ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt social dokumentation och aktivt arbete med genomförandeplaner.
2023-02-07 2023-05-31
Motala kommun, Måltid Resurskock till Måltidsverksamheten, 2 st
Som resurskock kommer du att ersätta någon som är sjuk eller ledig i våra kök. Storlek på kök varierar, i några kök arbetar man ensam. Arbetet innebär planering, förberedelse och tillagning av måltider samt efterarbete som disk och städning. Administrativa arbetsuppgifter som exempelvis beställningar förekommer. Arbetet är förlagt dagtid måndag till fredag. Du startar din arbetsdag i ett utgångskök om du inte är bokad i förväg till något annat kök.
2023-02-06 2023-02-26
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Vasaskolan
Du är lärare med inriktning mot arbete i fritidshem, en resurs under skoldagen och på eftermiddagen pedagog som är skicklig på barns kommunikation, fritid och kultur. Uppdraget innebär att möta elever mellan 6 och 12 år före, efter och under skoldagen och sätta elevernas sociala utveckling i fokus, och de olika sammanhang de finns i. Utifrån de mål som uppställts för verksamheten skall lärare i fritidshem i samarbete med andra befattningar skapa en god pedagogisk verksamhet som syftar till att främja barns lärande och utveckling, samt inspirera...
2023-02-06 2023-02-28
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem med inriktning slöjd till Vasaskolan
Lärare med inriktning mot arbete i fritidshem innebär att du är skicklig på barns kommunikation, fritid och kultur. Du kommer att ingå i fritidshemmets arbetslag och ansvara för textilundervisningen i åk 3. Uppdraget innebär att möta elever mellan 6 och 12 år före, efter och under skoldagen och sätta elevernas sociala utveckling i fokus, och de olika sammanhang de finns i. Utifrån de mål som uppställts för verksamheten skall lärare i fritidshem i samarbete med andra befattningar skapa en god pedagogisk verksamhet som syftar till att främja ba...
2023-02-06 2023-02-28
Vadstena kommun, Simhallen Badvärd till simhallen i Vadstena
I din roll som badvärd hos oss i Vadstenas simhall kommer du att arbeta med badbevakning, kassatjänst och lokalvård. Arbete med simskoleverksamhet kan också bli aktuellt. För att trivas som badvärd ska du tycka om att ta ansvar och vara flexibel då dina dagar består av många olika aktiviteter inom verksamheten. Simhallens personal ansvarar även för lokalvården i sporthall och gym som ligger i anslutning till simhallen. Du ingår i ett arbetslag som utvecklar simhallens verksamhet, det är därför av stor vikt att du tycker om att utforma och plan...
2023-02-06 2023-02-24
Motala kommun, Utredning, stöd och tillstånd Gruppledare till Trygg hemgångsteamet
Som gruppledare för trygg hemgångsteamet leder och fördelar du arbetet, där ditt huvudansvar i teamet är undersköterskorna. Teamets uppdrag är att, i den enskildes hem, färdigställa utredningsunderlag till socialsekreterare som fattar beslut om framtida stöd- och hjälpinsats. Som gruppledare är ditt ansvar att leda och fördela arbetet inom teamet utifrån de ärenden som är aktuella, schemaplanera och fördela resurstid. Uppdraget innebär personal- och verksamhetsansvar, det övergripande budgetansvaret tillfaller din chef. Det är gruppledarens u...
2023-02-06 2023-02-16
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Arbetsterapeut till Arbete och integration
I uppdraget som arbetsterapeut ingår: • Att genom kartläggning och arbetsträning, utreda deltagares förmågor och begränsningar relaterat till arbete och egen försörjning. • Att stötta deltagare och handledare i att, vid behov, anpassa arbetet efter individuella behov. • Att dokumentera löpande, följa upp och återrapportera till uppdragsgivare muntligt och skriftligt. • Genomföra arbetsförmågebedömning med stöd av relevanta bedömningsinstrument och utförligt dokumentera resultatet. • Planera och genomföra gruppverksamhet utifrån verksamhetens b...
2023-02-06 2023-02-26
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Administratör till enhet Barn och unga
Som administratör innehar du en viktig servicefunktion inom enheten och du arbetar främst som ett administrativt stöd till såväl chefer som övriga medarbetare. I uppdraget ingår även att möta Mjölby kommuns medborgare och övriga samhällsfunktioner genom telefon och mail eller som besökare i vår reception. Du kommer att arbeta med ett flertal administrativa uppgifter, vilka bland annat består av; • personaladministration, • posthantering • ekonomisk handläggning och fakturahantering, • bokningar och beställningar samt inköp, • att hantera h...
2023-02-06 2023-02-26
Kriminalvården, Anstalts och Häktesavdelningen Handläggare till de klientadministrativa systemen
Tjänsten är placerad vid Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping inom den nationella avdelningen för verksamhetsinnehåll. Kriminalvårdens klientadministrativa system är sammankopplade med flera andra myndigheter och har omkring 9 000 användare. Uppdraget till Sektionen för verksamhetsstöd och analys är att utifrån myndighetens verksamhetsprocesser ta fram underlag för att utveckla och förvalta systemstödet. Sektionen fungerar som beställarfunktion gentemot IT avdelningen och uppdraget består i att definiera behov, ställa funktionella krav och ...
2023-02-06 2023-02-27
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i matematik och NO till Trojenborgsskolan åk 6-9
Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska utifrån de mål som ställts upp verka för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppnå målen. Skapa undervisning som utifrån lärarens tolkning och först...
2023-02-03 2023-02-17
Kriminalvården, Regionkontoret Öst Gruppchef bemanningsplanering öst
Som gruppchef för samordnad bemanningsplanering kommer du leda en grupp med personalplanerare som arbetar med kort- och långsiktig personalplanering av främst kriminalvårdare för kärnverksamheten inom region Öst som är placerad på regionkontoret i Linköping. Du är underställd sektionschef och har personal-, budget- och verksamhetsansvar för ca 13 personalplanerare. Ditt uppdrag är att strategiskt och operativt tillsammans med din grupp planera bemanningen på regionens verksamhetsområden genom schemaplanering på kort och lång sikt. Som gruppche...
2023-02-03 2023-02-24
Vadstena kommun, Petrus Magni skola Rektor till Petrus Magni skola
Som rektor i en av Sveriges mest framgångsrika skolkommuner leder du arbetet mot att nå skolans och de gemensamma målen och att förverkliga vår vision, Trygga välmående barn med lust att lära. Du har ett tydligt helhetsansvar för ditt ansvarsområde gällande verksamhet, personal, myndighetsutövning, arbetsmiljö och ekonomi. Rektorsrollen innebär att du arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklingen av skolan enligt nationella styrdokument, övergripande riktlinjer och policys utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt. I Vadsten...
2023-02-03 2023-02-26
Motala kommun, Verksamhet Förskola Barnskötare Timvikarier
Som timvikarie förväntas du att kunna börja arbeta med kort varsel olika tider under förskolornas öppettider som är kl. 06:00-18:00. Vi söker Dig som vill vara med och utveckla förskolans verksamhet utifrån Lpfö-18, förskolans läroplan. Du inspireras av barns nyfikenhet och kreativitet och ser såväl gruppens som miljöns betydelse för lärandet. Du har god förmåga att skapa relationer med både barn, vårdnadshavare och kollegor. Du är tydlig och samtidigt lyhörd i ditt sätt att kommunicera och har ett varmt och välkomnande bemötande. I samråd med ...
2023-02-03 2023-02-17
Kriminalvården, Enheten för IT-leverans Expert till enheten för IT-leverans
Som expert inom IT-leverans arbetar du med att driva och leda utredningarbeten kopplat till några av enhetens utvecklingsområden så som t.ex. behörighet- och korthantering och avdelningens koninuitetsarbete. Andra utredningar och analyser inom dessa områden eller flera kan bli aktuella beroende på uppdrag och erfarenhet. I din roll som expert skall du även agera rådgivande till enhetschef och aktivt delta i och vara stöttande i uppbyggnaden av myndighetens SOC, såväl strategiskt som operativt. Som expert deltar du också i relevanta forum p...
2023-02-03 2023-02-24
Valdemarsviks kommun, Sektor Stöd och Omsorg Arbetsstödjare till daglig verksamhet
Som arbetsstödjare inom daglig verksamhet ansvarar du för att den enskilde ska ha en meningsfull sysselsättning utifrån egna önskemål och behov. Du arbetar tillsammans med verksamhetsledare och stödpedagoger med att kartlägga resurser och färdigheter hos brukaren med stort fokus på självständighet och ökad delaktighet i arbetslivet. Arbetet innebär att tillsammans med deltagaren utföra aktiviteter enligt den gemensamt framtagna genomförandeplanen. Det finns även möjlighet att arbeta en mindre del av tjänsten med Korttidsverksamhet enligt LSS, ...
2023-02-03 2023-02-28
Mjölby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Lönespecialist
Som lönespecialist arbetar du både självständigt och i grupp med att handlägga löner i HR- och lönesystemet Personec P. Du arbetar konsultativt med support och utbildningar till kommunernas chefer och administratörer. I uppdraget ingår även månatliga kontroller, hantering av anställningar, utfärdande av intyg och rapportering till olika myndigheter. Mjölby kommun ingår sedan ett år tillbaka i en lönesamverkan med Vadstena kommun, där lönehanteringen utgår från HR- och löneavdelningen i Mjölby kommun. I tjänsten ingår därför resor till kontoret...
2023-02-03 2023-02-19
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i matematik och NO till Vifolkaskolan 7-9
På Vifolkaskolan arbetar vi som ämneslärare och en stor del av arbetet sker i ämneslag, så även i denna tjänst. Du arbetar utifrån verksamhetens mål och uppdrag, genom att främja lärandet där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. I ditt arbetet ska du i samarbete med hemmen främja elevers allsidighet personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Du ska utifrån de mål som ställs upp verka för att eleverna skall få en så god utveckling som möjligt, såväl kunsk...
2023-02-03 2023-02-17
Motala kommun, Enhet Hemtjänst Brinken Undersköterska
Att tillsammans med kollegor i teamarbete ge god omvårdnad på ett respektfullt sätt. Du har ett gott bemötande och arbetar utifrån ett personcentrerat och jagstärkande förhållningssätt. Du stödjer den enskilde till att bevara och stärka den egna funktionsförmågan. Du arbetar utifrån individers genomförandeplaner och ev. åtgärdsplaner. Du bistår personer som har ett behovsprövat biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen samt på delegation utifrån Hälso- och sjukvårdslagen. Du har ett flexibelt och självständigt arbetssätt samt tar ansvar då d...
2023-02-02 2023-02-17
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Servicetekniker IT/Säkerhet till anstalt och häkte i Skänninge
Som servicetekniker för IT/säkerhet kommer du att ha ansvar för utveckling, drift, underhåll och service av verksamhetens teknologiska säkerhetssystem. Systemen består bland annat av överordnade larmsystem med undersystem såsom samtalsanläggningar, överfallslarm, brandlarm, CCTV, intrångslarm, passersystem och radiokommunikationssystem (RAKEL). Systemen består bland annat av: - Överordnat IP-anslutet larmkommunikationssystem - Telefonsystem - PC-datorer - RAKEL/Radiokommunikation - Larmsystem. - IP-anslutna kamerasystem - Nyckelsystem I tjäns...
2023-02-02 2023-03-22
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Klienthandläggare till anstalten Skänninge
Som klienthandläggare ansvarar du särskilt för handläggning av klienternas rättsvårdsärenden. Arbetet innebär utredning och beslutsfattande enligt fängelselagen. Du kommer, tillsammans med kriminalvårdsinspektören/verksamhetschefen och med rättssäkerheten i fokus, att utveckla det fortsatta rättsvårdsarbetet tillsammans med övriga klienthandläggare samt ansvara för handledning och vidareutveckling av kontaktmannaskap och verkställighetsplanering vid din enhet.
2023-02-02 2023-02-23
Kriminalvården, Anstalten Skenäs Kansliadministratör till anstalten Skenäs - Vikariat
Kriminalvården Region Öst söker nu en kansli administratör till anstalten Skenäs. Som kansliadministratör på anstalten Skenäs ansvarar du för intagnas medel, fakturahantering, beställning och distribution av telefonkort, arkivering, beställning av kontorsmaterial samt posthantering. Även ekonomiska processer så som månadsavstämning, samordningsroll för inventering och inköp samt lönehantering för klienter. Dagliga arbetsuppgifter för kansliadministrationen utgörs av strafftidsberäkning, domsprocess, in och utskrivningar, all akt hantering med...
2023-02-02 2023-02-23
Kriminalvården, Anstalten Skenäs Kansliadministratör till anstalten Skenäs
Kriminalvården Region Öst söker nu en kansli administratör till anstalten Skenäs. Som kansliadministratör på anstalten Skenäs ansvarar du för intagnas medel, fakturahantering, beställning och distribution av telefonkort, arkivering, beställning av kontorsmaterial samt posthantering. Även ekonomiska processer så som månadsavstämning, samordningsroll för inventering och inköp samt lönehantering för klienter. Dagliga arbetsuppgifter för kansliadministrationen utgörs av strafftidsberäkning, domsprocess, in och utskrivningar, all akt hantering med...
2023-02-02 2023-02-23
Polismyndigheten, Polisregion Öst Operativ Analytiker, Funktionsinriktad Polisutbildning, Östergötlands län
I rollen som Operativ Analytiker ingår du i en utredningsgrupp som specialist. Dina arbetsuppgifter består i att från olika informationskällor hantera, sammanställa och analysera omfattande mängder data samt hitta spår, trender och mönster i dessa. Slutresultatet från ditt arbete utmynnar som regel i en skriftlig förutsättningslös ärendeanalys, en slutprodukt som du presenterar på ett pedagogiskt och strukturerat sätt för utredare, förundersökningsledare och åklagare. Ärendeanalysen kan ingå som en del av ett eventuellt åtal. Utöver utredarrol...
2023-02-02 2023-02-16
1 2 3 4 5 >