Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mjölby kommun, Byggnadskontoret Bygglovshandläggare
Som bygglovshandläggare kommer du arbeta med handläggning av bygglovsärenden, anmälningsärenden, förhandsbesked och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen samt med strandskyddsdispenser enligt miljöbalken. Majoriteten av ärendena hanteras på delegation men vissa ärenden föredras i byggnämnden. Arbetet utförs självständigt men också tillsammans med kollegor för att utveckla processer och rutiner och ajourhålla fackkunskaper. Arbetet innebär ett stort ansvar, inte bara för dina ärenden, utan du förväntas också vara en aktiv del i utvecklingen...
2022-10-03 2022-10-23
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Behandlingspedagoger/-assistenter
Som behandlingsassistent ska du medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner, medverka till ungdomars och klienters trygghet och säkerhet. Det handlar om allmän daglig livsföring, städning, tvätt, matlagning m m. Du ska även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. För en behandlingsassistent är det centrala att bidra till trygghet och stabilitet för ungdomar och klienter. En behandlingsassistent är uppmärksam på ungdomens/klientens mående och agerar utifrån behov. Din huvuduppgi...
2022-08-08 2022-11-27
Kriminalvården, Enheten för rekrytering och bemanning Handläggare inom HR till anstalten och häktet i Skänninge
Som handläggare på verksamhetsområde Skänninge kommer du arbeta både självständigt och i team. Som handläggare ingår det i dina arbetsuppgifter att stödja och bistå kriminalvårdschef och kriminalvårdsinspektörer (första linjens chefer) i lokalt HR arbete i syfte att nå verksamhetens mål, bibehålla en god arbetsmiljö och möjliggöra ett närvarande ledarskap. Dina främsta arbetsuppgifter kommer bestå av lokal samordning, handläggning, administration, planering och uppföljning inom främst områdena bemanning, rekrytering och utbildning. Du kommer at...
2022-10-06 2022-10-27
Kriminalvården, Enheten för produktion och strategi Webbredaktör
Som webbredaktör för Kriminalvårdens externa webbplats ingår du i den webbgrupp som ansvarar för förvaltning och utveckling av både extern- och internwebben. Du kommer att skriva egna texter, men även bearbeta andras för att passa syfte och målgrupp. Inom webbgruppen stöttar ni varandra vid tillfälliga arbetstoppar, semestrar och liknande, vilket innebär att du periodvis även kommer att arbeta med den interna webbplatsen. Du blir en viktig del i bryggan mellan IT och verksamheten i Kriminalvårdens portföljstyrningsmodell, som baserar sig på för...
2022-10-06 2022-10-23
Kriminalvården, Enheten för rekrytering och bemanning Administratörer inom HR till anstalten och häktet i Skänninge
Som administratör på verksamhetsområde Skänninge kommer du arbeta både självständigt och i team. Dina arbetsuppgifter består av administration främst inom områdena bemanning, rekrytering och utbildning. Du kommer exempelvis ansvara för personalakter och arkivering av dessa, hantering av anställningsavtal, behörigheter, beställningar och ärendehantering, tjänstekort med mera. Vidare kommer du administrera i löneprocessen, sköta kriminalvårdens interna- och externa webbsida och ha en aktiv roll i verksamhetens introduktion av nyanställda, vad gä...
2022-10-06 2022-10-27
Motala kommun, Anläggning Anläggningsarbetare
Drift och anläggning som är ett verksamhetsområde inom Teknisk serviceförvaltning, söker nu en anläggningsarbetare till våran avdelning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av underhåll och anläggning av det kommunala VA-nätet men även anläggningsarbeten med den yttre miljön, såsom gator och Gc- vägar förekommer. Anläggningsverksamheten består idag av fyra arbetslag med två anläggare per lag, två arbetsledare och tre fordonsförare. Vi jobbar också tätt tillsammans med våra ramavtalsleverantörer. Våra uppdrag rör sig geografiskt inom Motala...
2022-10-06 2022-10-20
Motala kommun, Räddningstjänst Brandman heltid - tillsvidare
Arbetet avser deltagande i räddningstjänstens operativa verksamhet såsom utryckning, övning och förberedelse inför sådant arbete. Arbetet avser även deltagande i vår skadeförebyggande verksamhet, såsom tillsyn/studiebesök samt utbildning och information.
2022-10-06 2022-10-23
Kriminalvårdens servicecenter Administratör till Kriminalvårdens Servicecenter
I rollen som administratör kommer du arbeta med administration av leverantörsreskontra med ansvar för kontroll, kontering, distribution och uppföljning av fakturor. Du arbetar i team där ni tillsammans tar ansvar för gemensamma uppdrag och bidrar till måluppfyllelse. I dina arbetsuppgifter ingår också att ge stöd och support till chefer och handläggare inom ditt ansvarsområde. Rollen innefattar även att hålla i utbildningar inom ditt ansvarsområde samt att stötta upp supporten i telefon. Vidare arbetar du aktivt med att ständigt förbättra rutin...
2022-10-06 2022-10-27
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Administratör till Mjölby förskolor
Som skoladministratör skall du bistå såväl rektorerna som medarbetare med administrativ hjälp. Du fungerar som en kontaktperson både internt och externt och är i vissa fall ett ansikte utåt. I uppdraget ingår arbete i vårt elevregisterprogram, vikarieanskaffning, brandskyddssamordnare, inköp och fakturahantering, bistå rektor med övrigt administrativt stöd så som uppdatering av gemensamma dokument samt arbete med hemsidan. En stor del av arbetet görs i lönesystemet. Det handlar om administrering av personalscheman, hantering av anställningar ...
2022-10-06 2022-10-21
Motala kommun, Förskoleenhet Rödluvan Barnskötare, vikariat 70%
Vi söker dig som är utbildad barnskötare till förskolan Rödluvan! Har du ett brinnande intresse för barns utveckling och lärande? ser du barngruppens och varje barns unika förmågor? Är du öppen och nyfiken och vill vara med och skapa morgondagens samhälle, i samverkan med barn, föräldrar och arbetskamrater? Då är du rätt person för oss! Vi söker Dig som vill vara med och utveckla förskolans verksamhet utifrån Förskolans läroplan. Du kommer att ingå i en personalgrupp som består av förskollärare och barnskötare, där ni tillsammans kompletterar...
2022-10-06 2022-10-18
Kriminalvården, Rättsenheten Administratör till rättsavdelningen vid Kriminalvårdens huvudkontor
Som administratör stödjer du rättschefen och övriga chefer på avdelningen i administrativa frågor. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. följande. - Ansvara för att bevaka och administrera ärenden som kommer in till avdelningsbrevlådan. - Remisshantering och diarieföring, expediering av beslut och omfördelningar av ärenden. - Hantera bokningar och förberedelser av möten, ta fram mötesunderlag samt skriva protokoll. - Hantera behörigheter i IT-system, delegationer, fakturor i ekonomisystem, beställningar i inköpssystem, posthantering etc. - Administ...
2022-10-05 2022-10-26
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem, Blåklintskolan
I ditt uppdrag som lärare i fritidshem kommer du planera, undervisa och utveckla fritidshemmets verksamhet. Tillsammans med dina kollegor samarbetar ni för att skapa en stimulerande och lärorik miljö för eleverna. Utifrån verksamhetens mål arbetar lärare i fritidshem i samarbete med andra befattningar för att skapa en god pedagogisk verksamhet som syftar till att främja barns lärande och utveckling, samt inspirerar barn till nya upptäckter och intressen. I uppdraget ingår att under skoldagen samverka med skolans pedagoger och bidra till ele...
2022-10-05 2022-10-21
Motala kommun, Förskoleenhet Rödluvan Förskollärare vik
Vi söker Dig som vill vara med och utveckla förskolans verksamhet utifrån Förskolans läroplan. Du inspireras av barns nyfikenhet och kreativitet och ser såväl gruppens som miljöns betydelse för lärandet. Du är kreativ och ser möjligheter i ditt arbete istället för hinder. Du har en god samarbetsförmåga och skapar lätt relationer med både barn, föräldrar och arbetskamrater. Du är tydlig och samtidigt lyhörd i ditt sätt att kommunicera och har ett varmt och välkomnande bemötande. I samråd med dina kollegor har du förmågan att anpassa och priorite...
2022-10-04 2022-10-18
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Behandlingssamordnare med inriktning på vårdsamordning för Integrerad vård
Som behandlingssamordnare med inriktning Integrerad vård är du en resurs för ungdomshemmets avdelningar och hälso- och sjukvårdsteam med uppgift att etablera, samordna och utveckla den integrerade vården på ungdomshemmet. Du arbetar nära den centrala projektorganisationen för Integrerad vård och deltar regelbundet i gemensamma arbetsmöten. Sammanfattningsvis ansvarar behandlingssamordnaren för Integrerad vård för att implementera och genomföra den integrerade vården enligt rutinerna samt vara primär kontaktperson för BUP-teamet och delprojektle...
2022-10-04 2022-10-18
Statens geotekniska institut Miljökemist och teknisk ledare till Linköping
Du kommer att arbeta som miljökemist och teknisk ledare. Du kommer tillsammans med övriga medarbetare på miljölaboratoriet och våra forskare att arbeta med såväl rutinmässiga laboratorieuppdrag som olika typer av forskningsinriktade specialanpassade laboratorieuppdrag och metodutvecklingsuppdrag. I arbetet ingår även att vara delaktig vid designen av utvecklingsprojekt samt att medverka vid utvärderingen av resultat och att delta i skrivandet av vetenskapliga artiklar och publikationer. Arbetet kan även komma att omfatta medverkan i seminarier ...
2022-10-04 2022-10-30
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Socialsekreterare till mottagningen på Enhet Vuxen
I uppdraget som socialsekreterare inom mottagningen ingår att hantera ansökningar och förhandsbedöma anmälningar avseende vuxna personer. I mottagningen handläggs även ansökningar om ekonomiskt bistånd i ett första skede, även akuta bedömningar hanteras exempelvis gällande akutboende eller akuta matpengar utifrån kommunens yttersta ansvar. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen och lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Du får möjlighet att utföra praktiskt socialt arbete i mötet med medborgaren samt möjligheter att engagera dig i oli...
2022-10-04 2022-10-25
Kriminalvårdens servicecenter Systemspecialist
Kriminalvården arbetar enligt förvaltningsmodellen Pm3 som arbetar mot uppsatta mål i förvaltningsplanen samt deltar i arbetet med framtida utvecklingsplaner. Du kommer att vara en del i att driva förfining och förbättring av Kriminalvårdens ekonomisystem. Du kommer att ha ett nära samarbete med systemadministration samt vara ett stöd till ledningen i arbetet kring att utveckla vårt arbetssätt på vår sektion. Som specialist ingår även att utbilda objektverksamheten, omvärldsbevaka ändringar och implementera nya arbetssätt. I denna roll ingår äv...
2022-10-04 2022-10-25
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Behandlingsassistent till SiS ungdomshem Folåsa
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS ungdomshem Folåsa en meningsfull utmaning för dig. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent medverkar du till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och står för basen i det dagliga livet såsom skolgång, städning, matlagning med mera. Du medver...
2022-10-04 2022-11-06
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Behandlingspedagog till SiS ungdomshem Folåsa
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog på SiS ungdomshem Folåsa en meningsfull utmaning för dig. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Med st...
2022-10-04 2022-11-06
Kriminalvården, HR-avdelningen HR-avdelningen söker HR-chef till Region Öst
Som HR-chef arbetar du med samtliga HR-frågor i nära partnerskap med den verksamhet du stödjer. Rollen som HR-chef är nybildad med målet att underlätta för verksamhetens chefer att ha en väg in till HR och uppdraget innebär nära samarbete med alla övriga enheter inom HR-avdelningen. Du blir en av åtta sektionschefer som rapporterar till enhetschefen för verksamhetsnära HR och hela enheten kommer, under förutsättning att beslut fattas av Generaldirektören, förstärkas med fler medarbetare. Uppdraget innebär att översätta verksamhetens behov på ...
2022-10-04 2022-10-24
Statens geotekniska institut Utvecklingsorienterad geotekniker till Linköping eller Göteborg
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak i att arbeta med tillämpad forskning och kunskapsförmedling inom geoteknikområdet samt att arbeta med stöd till kommuner och andra myndigheter i geotekniska frågeställningar. Vi arbetar med tillämpad forskning inom områden som rör geotekniska egenskaper hos jord samt effektivare grundläggnings- och förstärkningsmetoder för geotekniskt problematiska jordar. I rollen ingår att bedriva forskning som skapar ett mervärde i genomförandet av vårt samhällsuppdrag och att arbeta för att resultaten från utfö...
2022-10-04 2022-11-06
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Kriminalvårdare till anstalt och häkte Skänninge
Denna annons riktar sig till dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har en slutförd kriminalvårdsutbildning. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgiftern...
2022-10-03 2022-10-24
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Ingenjör inom Automatisk Bild- och Ljudanalys NFC Linköping
Det blir allt vanligare att polisens utredningsmaterial innehåller stora mängder ljud-, bild- och videomaterial i form av exempelvis film från övervakningskameror. Istället för att analysera materialet manuellt är gruppens målsättning att använda ny AI-teknik för att hjälpa förundersökningar med automatiska analyser. Arbetet innebär att omsätta forskningsresultat och idéer i tillämpningar, samt att utföra komplexa forensiska undersökningar inom automatisk bild- och ljudanalys. Då teknikområdet är under intensiv utveckling finns stora möjlighete...
2022-10-03 2022-10-24
Motala kommun, VO Digitalisering/Beredningsstöd IT-chef
Vi söker dig som vill ansvara för drift, förvaltning och utveckling av kommunens IT-miljö. Du har chefsansvar för ett 30-tal medarbetare på IT-enheten. I arbetet ingår också att samverka, samordna och planera så att kommunens IT-resurser nyttjas utifrån bästa möjliga nytta. En viktig del av uppdraget är att möjliggöra ett gott och effektivt samarbete mellan IT-enheten och kommunens olika verksamheter. Motala kommun har samverkan i olika former med närliggande kommuner och vår målbild är att det samarbetet ska utvecklas vidare, inte minst inom ...
2022-10-03 2022-10-17
Motala kommun, Enhet Särskolan Elevassistent i grundsärskolan
Vi söker dig som har erfarenhet av att möta våra elever i grundsärskolan. Du har kunskap om IF, NPF, AST och AKK. Du är engagerad och har ett tydligt elevfokus. Vi arbetar med ett lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Du har goda kunskaper i det svenska språket. Du är aktiv och modellerar när du arbetar i skola och fritidshem. Vi arbetar i team och du behöver kunna arbeta gemensamt med andra men även självständigt. Du stöttar eleverna under deras dagar i skolan och på fritids. Du stöttar eleverna när det behövs men backar också nä...
2022-10-03 2022-10-17
1 2 3 4 5 >