Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Motala kommun, Bildningsförvaltningen Planeringsstrateg
Du kommer att ingå i Bildningsförvaltningens verksamhetsstöd. Som planeringsstrateg ingår att initiera, fånga upp, stödja, inspirera och driva kvalitéts- och utvecklingsfrågor. Du svarar bl.a. för övergripande planering så som resursfördelning, statistik och logistik, tex i samband med planering av elevströmmar för att motverka skolsegregation. Att stödja rektorer och verksamhetschefer i schemaläggning och tjänstefördelning kan också inga i uppdraget. Du kommer även att ingå i en arbetsgrupp bestående av ekonom/controller och verksamhetschef, m...
2021-03-02 2021-03-16
Kriminalvårdens servicecenter Administratör till Kriminalvårdens Servicecenter
I rollen som ekonomiadministratör kommer du arbeta med fakturaadministration med ansvar för kontroll, kontering, distribution och uppföljning av fakturor. Som ekonomiadministratör kommer du ingå i ett team där du och dina kollegor tar gemensamt ansvar för ert uppdrag och bidrar till måluppfyllelse. I rollen ingår det även att hålla i utbildningar inom ditt ansvarsområde. Du kommer även att ge stöd och support till chefer och handläggare inom ditt ansvarsområde. I arbetsuppgifterna ingår det även att arbeta med förbättringar av rutiner, arbetssä...
2021-03-02 2021-03-23
Vadstena kommun Personliga assistenter till poolgruppen
Du kommer att tillhöra bemanningsenheten och dess poolpersonal, vilket idag innefattar ca 20 personer. Dessa tjänster innebär arbete mot LSS men vid behov även inom hemtjänst och äldreomsorg. Du har ett grundschema, men det krävs stor flexibilitet och rörlighet av dig, då bemanningsbehovet varierar från dag till dag och ofta sker med kort varsel. Rollen som personlig assistent innebär att du får arbeta med något av de bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen meningsfull för våra brukare som kan vara både vuxna och barn vilket inne...
2021-03-02 2021-04-11
Mjölby kommun, Service- och teknikförvaltningen Kock till Boken och Änggårdens kök, sommarvikariat
Arbetsuppgifterna innebär matlagning samt sedvanliga uppgifter inom storkök som till exempel städning, disk, beställningar och dokumentation av egenkontroll. Planering av inköp och beställa varor förekommer. Följa lagar och förordningar som berör verksamheten. Administrativt arbete förekommer som till exempel fakturahantering. Arbeta efter ledningssystem för kvalitet och miljö. Dagliga kundkontakter. På Bokens vårdboende ingår även i vissa av tjänsterna att leverera kyld mat hem till våra kunder. I både Bokens och Änggårdens kök jobbar du i e...
2021-03-01 2021-04-30
Valdemarsviks kommun, Sektor Stöd och Omsorg Familjebehandlare till vår öppenvård Råd & Stöd inom IFO ref. nr. 400e/2021
Nu söker vi en Familjebehandlare till vår öppenvårdsverksamhet. Kommunens öppenvård för familjer är en del av Individ och familjeomsorgen. Tillsammans är vi 25 medarbetare. Råd & Stöds öppenvårdsverksamhet består av fem behandlare och en 1:e behandlingssekreterare. Som familjebehandlare kommer Du att arbeta med barn och unga i åldern 0-20 år och deras familjer utifrån beviljat bistånd från handläggare men också på service. Vi tillämpar systemiskt förhållningssätt och utgår från barnets behov och perspektiv. Utifrån barnets behov vägleder vi...
2021-03-01 2021-03-21
Länsstyrelsen Östergötland, Djurskydd Djurskyddshandläggare
Du kommer att tillhöra Enheten för djurskydd. Här arbetar tio personer med bland annat djurskydd, lagen om tillsyn av hund och katt, förprövning och verkställigheter av omhändertaganden. Du kan också komma att utföra arbetsuppgifter åt Enheten för livsmedel, veterinär och vilt som vi samarbetar mycket med. Båda dessa enheter ingår i Avdelningen för djur, landsbygd och livsmedel. Som djurskyddshandläggare handlägger du djurskyddsärenden av olika karaktär. Du kommer i första hand att arbeta med anmälningsärenden om bristande djurskydd, tillstånd...
2021-03-01 2021-03-07
Länsstyrelsen Östergötland, Landsbygd Landsbygdshandläggare
Har du intresse av Sveriges livsmedelsstrategi och utveckling av landsbygdens företag? Är du självständig och trivs med administrativa arbetsuppgifter och att driva projekt? Som en del av vårt team bidrar du till att öka och bevara länets möjligheter till livskraftiga företag vilket stärker vår regionala livsmedelsproduktion Du kommer att tillhöra enheten för Landsbygd på Länsstyrelsen Östergötland. Vi jobbar med landsbygdsfrågor och miljörådgivning till länets lantbrukare och markägare. Förutom en mängd olika landsbygdsstöd som handläggs ino...
2021-03-01 2021-04-05
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till flera skolor i Mjölby kommun
Lärare med inriktning mot arbete i fritidshem innebär att du är skicklig på barns kommunikation, fritid och kultur. Uppdraget innebär att möta elever före, efter och under skoldagen och sätta elevernas sociala utveckling i fokus, och de olika sammanhang de finns i. Utifrån de mål som uppställts för verksamheten skall lärare i fritidshem i samarbete med andra befattningar skapa en god pedagogisk verksamhet som syftar till att främja barns/ungdomars lärande och utveckling, samt inspirerar barn/ungdomar till nya upptäckter och intressen. Vi strä...
2021-03-01 2021-03-14
Kriminalvården, Säkerhetsavdelningen Säkerhetsexpert – vikariat
Som säkerhetsexpert kommer du att utveckla, planera, följa upp, utbilda, normera och kravställa säkerhet gentemot anstalt, häkte, frivård, NTE och kontor som avser klienter, besökare och personal. I arbetsuppgifterna ingår det att följa upp och kvalitetssäkra säkerhetsarbetet i myndigheten. Du kommer att utveckla säkerhetsutbildningar, metoder och tekniker för myndighetens insatskapacitet och säkerhetsmoment i personalutbildningar. Kravställa upphandling av säkerhetsutrustning samt arbeta med förbättring av arbetssätt och rutiner inom säkerhets...
2021-03-01 2021-03-22
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Ekonomiadministratör till anstalten Skänninge
För arbetsuppgifter i form av ekonomi- och verksamhetsadministration söker vi en ekonomiadministratör med ansvar för Anstalten Skänninge. I arbetet ingår det främst arbetsuppgifter inom ekonomi, såsom löpande bokföring, månadsavstämningar, intern redovisning, uppföljning, fakturahantering etc. Du ansvarar även för klienternas lön, bidrag och kontanthantering. I ditt uppdrag ingår det även att medverka till att upprätthålla rättssäkerheten. Det gör du genom att samverka med såväl kontakter inom myndigheten såsom andra verksamhetsställen, vakth...
2021-03-01 2021-03-22
Motala kommun, Anhörigcenter Anhörigkonsulent
I ditt arbete som anhörigkonsulent ansvarar du för att ge stöd till anhöriga över 18 år, som vårdar/stödjer en närstående med långvarig psykisk eller fysisk sjukdom, funktionsnedsättning, eller beroendesjukdom. Att arbeta som anhörigkonsulent innebär ett psykosocialt arbete med syfte att bistå anhöriga att hantera och bearbeta praktiska och känslomässiga utmaningar, mobilisera den anhöriges egna resurser för att hantera sin livssituation samt förebygga ohälsa. Detta gör du genom enskilda samtal, par- eller familjesamtal och som ledare i samtals...
2021-03-01 2021-03-28
Motala kommun, Enhet Zederslund Specialpedagog
Till Zederslundsskolan söker vi nu en specialpedagog. Som specialpedagog är du en del av skolans elevhälsoteam som består av rektor, kurator, skolsköterska och skolpsykolog. I teamet bidrar alla med sin specialkompetens och hjälper varandra. Du har ett nära samarbete med specialläraren och pedagogerna i arbetslagen med målet att eleverna skall få förutsättningar att lyckas i skolan. I arbetet ingår att planera, genomföra och följa upp det specialpedagogiska arbete gentemot personal, elevhälsa och elever. Arbetet innefattar kartläggning på indiv...
2021-02-26 2021-03-11
Länsstyrelsen Östergötland, Säkerhet, samband och service Receptionist - semestervikariat
Du kommer att tillhöra enheten för säkerhet, samband och service. Enheten består av åtta medarbetare som jobbar inom nämnda områden. Receptionen ligger inom servicedelen och där arbetar vi även med att ge stöd i en mängd olika frågor så som vaktmästeri, underhåll av lokaler och säkerhetsfrågor. Dina arbetsuppgifter som receptionist består av att ta emot besök, svara i telefon, utföra administrativa uppgifter samt posthantering. Vi är ett flexibelt team så det krävs att du är behjälplig med vissa vaktmästeriuppgifter. Som myndighetens ansikte u...
2021-02-26 2021-03-26
Motala kommun, Område 12 Administration och bemanning Pool till Bemanningsenheten SRV
Som korttidspool hos oss på Sociala Resursverksamheten kommer du främst att arbeta inom LSS-boenden, personlig assistans, daglig verksamhet samt korttidsverksamhet för barn och unga. Utifrån kompetens kan det även bli aktuellt med arbete inom psykiatriboenden. Vilka av dessa verksamheter du arbetar inom beror på verksamhetens behov. Inom SRVs alla verksamheter arbetar vi med att ge ett individanpassat stöd i vardagen. Våra brukare är främst personer med funktionsnedsättning och arbetsuppgifterna är bland annat personlig hygien, städ, tvätt, ma...
2021-02-25 2021-03-10
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska och utvecklingsledare
Uppdraget är en kombinationstjänst där du både innehar rollen som MAS men även arbetar som utvecklingsledare inom förvaltningen. Uppdraget som MAS innebär bland annat att du har det övergripande ansvaret för kvalitets- och säkerhetsfrågor i den kommunala hälso- och sjukvården samt finns som sakkunnig inom området på omsorgs- och socialförvaltningen. Du säkerställer att patienterna får en ändamålsenlig vård av god kvalitet och utarbetar samt följer upp rutiner och riktlinjer. Vidare utför du verksamhetstillsyn och uppföljning samt säkerställer ...
2021-02-25 2021-03-14
Kriminalvården, Kompetensförsörjningsenheten Rekryterare till Kompetenscenter Norrköping
Som rekryterare kommer du självständigt driva rekryteringsprocesser inom olika tjänsteområden och möta uppsatta tidsramar kopplade till dessa. Du kommer tillsammans med ditt rekryteringsteam att ansvara för rekryteringsprocessens samtliga delar, från start till mål. Det innebär att du bland annat kommer att publicera annonser, göra urval, hålla intervjuer samt sköta rekryteringsadministration. En stor del av tjänstens innehåll kommer bestå av att rekrytera kriminalvårdare till Kriminalvårdens grundutbildning och presentera slutkandidater för r...
2021-02-25 2021-03-18
Kriminalvården, Sektionen för applikationsutveckling Systemarkitekt
Som systemarkitekt inom gruppen för Standardsystem och egenutveckling kommer du arbeta i en objektorienterad miljö för våra kärn- och stödsystem. Systemen stödjer arbetsprocesser inom bl.a. Kommunikation, HR och Säkerhet där IT-säkerhet kommer vara ett större fokusområde. Du kommer jobba nära teamen som utvecklar inom områdena och fungera som länken till arkitekturfunktion. Du ansvarar för att våra lösningar uppfyller de krav vi har på både säkerhet och stabilitet samt att vi hela tiden utvecklar lösningar mot de mål som är uppsatta. Vår utv...
2021-02-25 2021-03-18
Kriminalvården, Sektionen för applikationsutveckling Systemutvecklare Sharepoint
Som systemutvecklare inom Kriminalvården kommer du arbeta i en objektorienterad miljö innehållande systemutveckling av våra kärn- och stödsystem. Systemen stödjer arbetsprocesser inom bl.a. Kommunikation, HR och Säkerhet. Vår utveckling sker agilt där arbetet utförs i team som har ett tätt samarbete med vår verksamhet och dess kravställare, både i nyutveckling och förvaltning. I arbetet med digitaliseringen av Kriminalvården arbetar vi med ständiga förbättringar i både arbetssätt och utveckling för att på så sätt vara med att bidra till en ut...
2021-02-25 2021-03-18
Kriminalvården, Sektionen för applikationsutveckling Systemutvecklare
Som systemutvecklare inom Kriminalvården kommer du arbeta i en objektorienterad miljö innehållande systemutveckling av våra kärn- och stödsystem. Systemen stödjer arbetsprocesser inom bl.a. Kommunikation, HR och Säkerhet. Vår utveckling sker agilt där arbetet utförs i team som har ett tätt samarbete med vår verksamhet och dess kravställare, både i nyutveckling och förvaltning. I arbetet med digitaliseringen av Kriminalvården arbetar vi med ständiga förbättringar i både arbetssätt och utveckling för att på så sätt vara med att bidra till en ut...
2021-02-25 2021-03-18
Valdemarsviks kommun, Sektor Samhällsbyggnad Renhållningsarbetare till återvinningscentralen Valdemarsviks kommun
Att arbeta på Återvinningscentralen i Valdemarsviks kommun innebär ett självständigt och varierande arbete och du kommer att ingå i en grupp med erfarna kollegor. Vi är en liten grupp på 3 personer med bra samarbete. En av de viktigaste sakerna på jobbet är mötet med kommuninvånarna, att anvisa dem rätt på återvinningscentralen för att sortera sitt avfall, hålla ordning och rent på anläggningen, frakta och ställa undan tyngre avfall med truck, och utveckla rutiner och aktiviteter på anläggningarna för att främja ökad återanvändning och återvinn...
2021-02-24 2021-03-14
Valdemarsviks kommun, Sektor Stöd och Omsorg Distriktsköterska/Sjuksköterska till Hemsjukvården
Arbetet som distriktsköterska/sjuksköterska inom Hemsjukvården innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. Du samverkar i team såväl internt som externt för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. Som sjuksköterska ansvarar du för att handleda och delegera omvårdnadspersonal samt som råd och stöd för övriga professioner i teamet runt patienten. Tillsammans skapar vi en arbetsplats som genomsyras av ett gott och respektfullt bemötande mot alla. Vi välkomnar en ny kol...
2021-02-24 2021-03-14
Motala kommun, Socialkontoret Socialsekreterare – Resurs och placering
Letar du efter ett jobb med utmaningar, glädje och gemenskap? Då passar du in hos oss på socialkontoret i Motala. Just nu söker vi dig som vill arbeta tillsammans med oss i Resurs- och Placeringsgruppen. I arbetet ingår att rekrytera, utreda, handleda och utbilda uppdragstagare i form av kontaktpersoner, kontaktfamiljer och stödfamiljer, familjehem samt behandlingshem i olika former. Viss helgs- och kvällsarbete kan förekomma. Vi har ett öppet och välkomnande klimat där vi har engagemang och känner stolthet över vårt arbete. Vi tycker också...
2021-02-24 2021-03-12
Polismyndigheten, Kommunikationsavdelningen Presstalesperson till kommunikationsavdelningen i Linköping
Du kommer att arbeta som presstalesperson i polisregion Öst. Du arbetar nära vakthavande befäl vid regionledningscentralen (RLC) som fördelar uppdrag till stora delar av polisens ingripandeverksamhet samt leder och planerar större händelser i hela regionen. I arbetet fungerar du som kontakt mellan polisen och media i framförallt akuta och pågående händelser. Du uttalar dig i ärenden för hela regionen samt uppdaterar vår hemsida polisen.se med händelsenotiser, du planerar kommunikation och tar fram budskap och talepunkter. Det kan förekomma tjä...
2021-02-24 2021-03-10
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till Egebyskolan
Biträdande rektor leder och utvecklar verksamheten tillsammans med rektor utifrån uppsatta mål i nationella, kommunala och lokala styrdokument. Kvalificerat ledningsstöd i personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Kan ha särskilt uppdrag utifrån enhetens behov. Ingår i skolans ledningsgrupp. Biträdande rektor är verksam inom förskolans, grundskolans, gymnasieskolans eller vuxenutbildningens verksamhetsområde och arbetsleds av rektor på skolan. Biträdande rektor på Egebyskolan kommer du att ha ett särskilt ansvar för grundskolans systematiska ...
2021-02-23 2021-03-14
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Kriminalvårdsinspektör till anstalten Skänninge, vikariat.
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta - och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för medarb...
2021-02-23 2021-03-16
1 2 3 4 5 6 >