Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Motala kommun, Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare
Som fastighetsförvaltare i vår organisation tillhör du Verksamhetsområde Fastighet. Du kommer att ha ekonomiskt och tekniskt ansvar för ett antal fastigheter. I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. att: • Ansvara för felavhjälpande underhåll samt upprätta planerat underhålls- och reinvesteringsplaner. • Beställa och genomföra underhållsåtgärder samt renoveringsprojekt utifrån tilldelad budget. • Med stöd av annan kompetens på enheten, vara kravställare i byggprojekt. • Delaktig i arbetet med framtagandet av ramavtal och kontakt med entreprenörer s...
2021-07-06 2021-08-30
Motala kommun, Fastighetsförvaltning Byggingenjör
Som Byggingenjör hos verksamhetsområde Fastighet deltar du i arbetet med att utveckla Motala kommuns fastighetsbestånd. Du kommer ansvara för projekt i olika omfattning och komplexitet och du kommer arbeta med både verksamhetslokaler och andra förvaltningsobjekt inom Motala kommun. I rollen som Byggingenjör kommer du ha varierande arbetsuppgifter, allt från mindre frågor kring felavhjälpande till större projekt. Dina arbetsuppgifter består bland annat av: • Projektledning av om-, till- och nybyggnationer • Sakkunnig riktlinjeägare för bygg och...
2021-07-06 2021-08-30
Kriminalvården, Forsknings- och utvärderingsenheten Administratör till FoU-enheten och Kommunikationsavdelningen
Som administratör är du ett administrativt stöd till chefer och medarbetare med uppgifter som t.ex. innebär att förbereda möten, ta fram mötesunderlag, arrangera konferenser, skriva protokoll, redigera slutrapporter och projektkataloger. Uppgiften omfattar även att hantera vissa interna processer såsom personaladministrativa uppgifter, fakturahantering, remisshantering och viss ärendehandläggning. Arbetsuppgifterna ställer krav på intresse för service, ansvarskänsla och noggrannhet. Du ska och kunna hantera administrativa uppgifter självständi...
2021-07-26 2021-08-16
Motala kommun, Socialkontoret Gruppledare Trygg hemgång
Som gruppledare för trygg hemgångsteamet leder och fördelar du arbetet och du arbetar med 8 undersköterskor som arbetar med trygg hemgång, samt två personer som arbetar praktiskt med välfärdsteknik. Organisatoriskt tillhör teamet socialkontoret, då trygg hemgång är en biståndsbedömd insats under utredningstid. Teamet består av undersköterskor, rehabpersonal och sjuksköterskor från hemsjukvården, och socialsekreterare från socialkontoret. Teamets uppdrag är att, i den enskildes hem, färdigställa utredningsunderlag till socialsekreterare som fatt...
2021-07-26 2021-08-15
Motala kommun, Sociala Resursverksamheten Enhetschefer till Sociala resursverksamheten
Huvuduppdraget är att se till att vi bedriver verksamheter med hög kvalitet där våra medarbetare ger det bästa stödet till våra brukare. Du har personal-, verksamhets- och ekonomiansvar för dina enheter och ett nära samarbete med dina medarbetare och chefskollegor. Det ingår bland annat i ditt arbete att leda och ge medarbetarna återkoppling i arbetet så att omsorgsarbetet utvecklas. Samverkan med interna och externa samarbetspartners är en central del i arbetet. Vi söker två enhetschefer till vår sociala resursverksamhet. Den ena tjänsten inn...
2021-07-26 2021-08-15
Motala kommun, Hemsjukvård Två sjuksköterskor till hemsjukvårdens jourverksamhet inom Motala kommun
Vi söker sjuksköterskor till hemsjukvården med uppdrag inom jourverksamhet, tjänstgöring kvällar och helger samt med viss dagtid. Du blir tillsammans med fem nyanställda sjuksköterskor en del av hemsjukvårdens nysatsning inom vår jourverksamhet. Jourverksamheten utgår från hemsjukvårdens lokaler på adressen Södra allén i Motala. Arbetet under jourtid innehåller både planerade ärenden och oplanerade bedömningar samt insatser från samverkansparter inom sjukvården. Som sjuksköterska i jourverksamheten träffar du patienten både i ordinärt boende ...
2021-07-26 2021-08-01
Motala kommun, Enhet Särskolan Lärare i fritidshem till Grundsärskolan 1-9
Vi söker en lärare till fritidshemmet som ansvarar för målstyrning, planering, genomförande och uppföljning av fritidshemmets verksamhet. Under skoltid är du delvis placerad i klass och arbetar med övrig personal kring eleverna d.v.s. med stöd och omsorg för att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för lärande. Du arbetar aktivt för att bidra till samarbete med grundskolans fritidshem i den mån det är möjligt och är öppen för gemensamma planeringar inför daglig verksamhet och lovverksamhet. På ett systematiskt sätt reflekterar du både en...
2021-07-26 2021-08-09
Motala kommun, Enhet Särskolan Specialpedagog till Grundsärskolan 1-9, 80%
Vi söker dig som tillsammans med grundsärskolans specialpedagog, speciallärare samt elevhälsans professioner och i samverkan med skolledning, pedagoger och övrig skolpersonal vill skapa sätt att forma skolans lärmiljöer så att de ger alla elever möjlighet att lyckas. Du behöver ha en stark vilja att driva pedagogisk utveckling och att arbeta med processer som fokuserar på att göra skolan till ett motiverande sammanhang för elever. Tillsammans med grundsärskolans andra specialpedagog och elevhälsa har du en viktig roll i skolans främjande och ...
2021-07-26 2021-08-15
Kriminalvården, Underrättelseenheten Utvecklings- och utbildningsledare till underrättelseenheten
Som utvecklings- och utbildningsledare driver du på uppdrag av Underrättelseenhetens ledningsgrupp utveckling och effektivisering av Kriminalvårdens underrättelseprocess. I arbetet ingår att identifiera utvecklingsområden, initiera och planera utvecklingsarbete samt leda och utvärdera resultatet. Du har i rollen som utbildningsledare ledningsgruppens mandat att planera utbildningsinsatser och säkerställer att de genomförs i enlighet med ledningsgruppen beslut. Hos oss skapar och underhåller du relationer både inom Kriminalvården som med samv...
2021-07-26 2021-08-16
Mjölby kommun, Service- och teknikförvaltningen Kock till Lagmansskolan, vikariat
Ditt arbete är förlagt dagtid måndag till fredag. Du arbetar tillsammans med fyra andra kollegor i köket. Ni lagar och serverar lunch till ca 650 gäster. I arbetsuppgifterna ingår även att planera inköp, göra beställningar, diska, städa, dokumentera egenkontroll och hantera fakturor.
2021-07-26 2021-08-16
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Syd Distriktsveterinär till Distriktsveterinärerna Väderstad
Vill du jobba som Distriktsveterinär i Väderstad? Att varje dag vara delaktig i ett arbetslag som tillsammans tar sig an utmaningarna vi står inför? Vår vardag kan vara händelsestyrd eller planerad men sällan tråkig. Som Distriktsveterinär kan man arbeta själv men du är aldrig ensam. I Väderstad finns vi, erfarna kollegor, att diskutera med och vi lär oss nya saker tillsammans. Du jobbar i en mindre arbetsgrupp där vi planerar arbetet gemensamt. Vårt mål är just nu att utveckla vår fältverksamhet, så ett intresse för stordjuren är en merit. Vi ...
2021-07-26 2021-08-22
Kriminalvården, Anstalten Skenäs Produktionsledare utelaget till Anstalten Skenäs
Som produktionsledare kommer du att leda och delta i utvecklingen av verksamheten inom området mark, park och miljö. Du är ansvarig för att leda och fördela arbetet av de intagna på daglig basis dessutom ska du dokumentera de intagnas utveckling samt hantera löneadministration för dem. Vidare ska du medverka till att säkerheten upprätthålls och att säkerhetsbestämmelser rörande maskiner och övriga arbetsmiljöbestämmelser efterlevs. Det innebär att du är en förebild för de intagna och är med i det dagliga arbetet och pedagogiskt instruerar de in...
2021-07-21 2021-08-11
Mjölby kommun. Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
I uppdraget som socialsekreterare ingår att handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd samt att stötta den enskilde till att komma ut i egen självförsörjning. På enheten hanteras också ansökningar om akut boende utifrån kommunens yttersta ansvar samt begravningskostnader enligt 4 kap 1 § SoL. Du får möjlighet att utföra praktiskt socialt arbete i mötet med medborgaren samt möjligheter att engagera dig i olika arbetsuppgifter som främjar såväl verksamhetens som din egen utveckling. Det är ett spännande och omväxlande arbete där du i hög grad ...
2021-07-19 2021-08-08
Motala kommun, Daglig verksamhet Stödassistent Daglig verksamhet
Vi söker nu en trygg och engagerad medarbetare som vill arbeta på Daglig verksamhet Skogen. Du kommer att arbeta i en arbetsgrupp på fyra personer, där ni gemensamt planerar veckans upplägg med arbetsuppgifter och vilka deltagare man ska handleda. Du får ett nära stöd av Stödpedagog och Arbetsterapeut i frågor som rör anpassningar/ arbetssätt/ riskbedömningar mm. Lokalerna är i en Skogsmiljö ca 10 min utanför Motala. Verksamheten ligger avskilt från andra verksamheter för att skapa lugn och minimera negativ stimuli för våra deltagare. Vi bedr...
2021-07-19 2021-08-02
Motala kommun, Bemanningsenheten äldreomsorg Semestervikarier inom äldreomsorgen till Motala Kommun
Som semestervikarie kommer du att arbeta inom Äldreomsorgen (ÄO). Vi söker semestervikarier till hemtjänst, äldreboende, demensboende samt korttidsplatser för rehab. Behovet av semestervikarier är under v 29-32. Vi ser helst att du kan arbeta samtliga veckor. Behov kommer även finnas efter denna period. Anställningsperiod: 19/7-30/9-21 eller enligt överenskommelse. Schemalagd arbetstid dag, kväll, helg, natt. Inom äldreomsorgen arbetar vi utifrån den värdegrund som socialförvaltningens vision och verksamhetsidé beskriver. Inom varje enhet...
2021-07-19 2021-07-31
Kriminalvården, Norrköping Produktionsledare Snickeriet, Anstalten Kolmården
Som produktionsledare kommer du att leda och delta i utvecklingen av verksamheten i anstaltens snickeri. Du är ansvarig för att leda och fördela arbetet av de intagna på daglig basis dessutom ska du dokumentera de intagnas utveckling samt hantera löneadministration för dem. Vidare ska du medverka till att koordinera samarbetet mellan externa och interna partners på daglig basis och/eller med veckovis planering. Dessutom ska du ansvara för ditt kostnadsställe där du även hanterar inköp, försäljning, kommunicerar med leverantörer och kunder med t...
2021-07-19 2021-08-09
Kriminalvården, Anstalten Kolmården Ekonomiadministratör till Anstalten Kolmården
Som ekonomiadministratör på anstalten Kolmården ansvarar du för intagnas medel, fakturahantering, beställning och distribution av telefonkort, arkivering, beställning av kontorsmaterial samt för värdeposthantering. I arbetet ingår också att ge administrativt stöd till chef och övriga kollegor. Då anstalten är belägen ca. 2 km från närmaste buss/tåg hållplats så är tillgång till egen bil en fördel.
2021-07-19 2021-08-09
Motala kommun, Enhet Bergvalla Grundskollärare i Matematik. NO, Teknik, Musik och Idrott
Vi söker dig som är intresserad av att leda undervisning i årskurs 1 hösten 2021 på Bergvallaskolan. Det är ett tillfälle att få följa eleverna under flera år och att tillsammans med ytterligare en klasslärare ansvara för deras aktiva lärande och alla förekommande uppgifter som ingår i uppdraget som mentor. Vi söker dig med behörighet i Matematik, NO och Teknik. För att komplettera den andra klassläraren är det meriterande om du har behörighet i idrott, musik och Engelska. I arbetet ingår mentorskap och andra vanligt förekommande uppgifter ...
2021-07-16 2021-07-29
Valdemarsviks kommun, Sektor Stöd och Omsorg Familjehemssekreterare inom IFO
Nu söker vi en erfaren och driven familjehemssekreterare! Vi satsar på stöd i vardagen, personaltäthet och utveckling inom Individ och familjeomsorgen. Vill du vara med på vår resa? Då är du rätt person - välkommen med din ansökan! I vårt kompetenta gäng arbetar vi inom områdena barn och ungdom, familjerätt, familjehem och ensamkommande barn och unga. Vi ansvarar för myndighetshandläggning för barn, ungdom och familj. Familjehemssekreterare rekryterar, utreder, stödjer och utbildar familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Att match...
2021-07-16 2021-08-31
Länsstyrelsen Östergötland, Social hållbarhet Utvecklingsledare/handläggare mäns våld mot kvinnor
Dina arbetsuppgifter blir att främja, utveckla och följa upp myndighetens och länets regionala arbete med det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I arbetet ingår bland annat att sammanställa lägesbilder i länet, t.ex. kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende. Men det kan även innehålla deltagande i nätverk, anordna seminarier och andra kompetenshöjande insatser samt ...
2021-07-16 2021-08-13
Motala kommun, Socialkontoret Administrativ samordnare
Arbetsuppgifterna som administrativ samordnare utgår från att vara socialsekreterarna i barn och ungdomsgruppen behjälplig med det administrativa arbetet och vanliga kontorsgöromål. Det omfattar bl.a. att skanna in handlingar, kopiera dokument, dokumentera vissa beslut samt skriva ut och sortera in handlingar till verksamhetssystemet, hantera administration i samband med begäran om utlämnande av dokument och vissa utbetalningar etc. Arbetsuppgifterna innebär också en del telefonkontakter för att inhämta dokument, information, boka eller avboka...
2021-07-15 2021-08-09
Kriminalvårdens servicecenter Gruppchef, sektionen för ekonomiadministration
Som gruppchef är du placerad inom sektionen för ekonomiadministration och gruppen för redovisning. Sektionen ansvarar för bokslut, leverantörsfakturor, kundfakturor, beställningar, betalningar, anläggningsredovisning och löpande bokföring samt så är vi delaktiga i förvaltning och utveckling av ekonomisystem. Du har personalansvar för en grupp bestående av administratörer, ekonomer och specialister som alla är placerade i Norrköping. Som gruppchef leder och fördelar du det dagliga arbetet samt att inspirerar och coachar medarbetare. Vid arbetst...
2021-07-15 2021-08-08
Kriminalvårdens servicecenter Gruppchef, sektionen för Kundcenter
Vi söker nu en drivande första linjens chef till gruppen för Kundcenter (växel och resebokning). Gruppen ansvarar för myndighetens centrala växel där det inkommer såväl interna som externa samtal. Vidare hanterar gruppen myndighetens interna resor både för medarbetare och klienter. Gruppen ansvarar även för rese- och hotellbokningar i samband med verksamhetens konferenser. Som gruppchef för växel och resebokning arbetar du tätt tillsammans med övriga gruppchefer inom såväl sektionen som hela servicecentret. Du kommer även att ha löpande dialo...
2021-07-15 2021-08-08
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Stödassistenter till Rustningsgatan, 75-100 %
Uppdraget som stödassistent för personer inom LSS-personkrets erbjuder i stort varierade arbetsuppgifter och aktiviteter utifrån varje persons unika behov, vilket innebär ett individuellt bemötande där varje boende får det stöd och den service som efterfrågas så att individen uppnår ökad självständighet och goda levnadsvillkor. I denna tjänst kommer ditt huvudsakliga arbete att vara inom ett mindre team som arbetar gentemot en boende. I det dagliga arbetet ingår att på olika sätt i vardagssituationer, vid aktiviteter och i den sociala gemensk...
2021-07-14 2021-08-01
Valdemarsviks kommun, Sektor Stöd och Omsorg 1:e Socialsekreterare till område Barn, ungdom och familj inom IFO
Vi satsar och fokuserar på stöd i vardagen och personaltäthet inom Individ och familjeomsorgen. Vill du vara med på vår utvecklingsresa? Då är du rätt person, välkommen med din ansökan. I vårt kompetenta gäng arbetar vi inom områdena barn och ungdom, familjerätt, familjehem och ensamkommande barn och unga. Vi ansvarar för myndighetshandläggning för barn, ungdom och familj med i huvudsak ärenden som rör barn och unga enligt Sol och LVU. Arbetsuppgifterna består av att kartlägga, utreda och bedöma individuella behov enligt BBiC, samt uppfölj...
2021-07-12 2021-08-31
1 2 3 >