Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Förste socialsekreterare till enhet Barn och unga
Uppdraget som förste socialsekreterare innebär att du arbetar i ett nära samarbete med socialsekreterarna och enhetschefen på enheten. Tillsammans med den andra förste socialsekreteraren på enheten leder och fördelar du det dagliga arbetet. I din roll ingår det att hålla sig uppdaterad gällande lagstiftning, föreskrifter samt styrdokument för att kunna ge vägledning i ärenden och säkerställa att handläggningsprocessen sker i enlighet till dessa. Det ingår även att ha god kunskap om forskning inom området för att kunna bidra till bedömningar me...
2024-04-23 2024-05-14
Statens institutionsstyrelse SiS ungdomshem Folåsa söker legitimerad sjuksköterska
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och bidra till livsviktig förändring? Då är jobbet som sjuksköterska hos oss på SiS ungdomshem Folåsa en meningsfull utmaning för dig. SiS ungdomshem Folåsa består av fem avdelningar med plats för 31 skolpliktiga flickor; två MBB-avdelningar (mottagning och behovsbedömning), två behandlingsavdelningar, en öppen behandlingsavdelning och skola i egen regi.  Som sjuksköterska hos oss på SiS ungdomshem Folåsa är din kompetens efterfrågad och viktig. Du är en del av vår hälso- och sjukvårdsorganisation och arbe...
2024-04-23 2024-04-30
Polismyndigheten, Polisregion Öst Stationsbefäl till lokalpolisområde Norrköping
Som Stationsbefäl har du huvudansvar för drift, säkerhet samt intern- och extern service och utgör en nyckelfunktion vad gäller daglig ledning och samordning på stationen. Du är både verksamhetsansvarig och arbetsledare för arrestverksamheten samt gör förmansprövningar enligt regionens riktlinjer. I rollen ligger ett stort ansvar och beslutsmandat inom flertalet områden. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att: • Ha lokalpolisområdesansvar under icke kontorstid • Upprätta och föra arrestantförteckning och arbetsleda arrestantvakt...
2024-04-22 2024-04-26
Motala kommun, Enhet Strandvägen A Undersköterska
Som undersköterska på demensavdelning arbetar du med att ge hyresgästerna god vård och omsorg utifrån deras individuella behov och önskemål. Du ska på ett respektfullt sätt vägleda, stödja och motivera hyresgästen att klara sina dagliga rutiner på bästa sätt utifrån hens egens förmåga. Arbetsuppgifterna kan variera med allt från personlig hygien, omsorg, städ, tvätt, stöttning runt måltider, stöd i sociala aktiviteter, utevistelse samt samverkan med anhöriga. Det ingår att vara kontaktman, planera, genomföra, dokumentera i systemet Viva samt fö...
2024-04-22 2024-05-08
Motala kommun, Verksamhet Gymnasium Biträdande Elevhälsochef
Som biträdande Elevhälsochef kommer du att tillsammans med Elevhälsochefen driva det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet i grund och gymnasieskolan. I din roll förväntas du samordna och leda elevhälsoteamens professioner sjuksköterskor, kuratorer och psykologer så eleverna får tillgång till likvärdig elevhälsa. Tillsammans med elevhälsochefen leder ni elevhälsans arbete så att den bidrar till ökad måluppfyllelse för våra elever. Inom uppdraget ingår att samverka med olika externa parter tex socialtjänst och primärvård. Biträdand...
2024-04-22 2024-05-06
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i matematik, NO och teknik, åk 4-6 Lagmansskolan
Uppdraget innebär undervisning i matematik, NO och teknik i främst åk 4. I uppdraget ingår även handledarskap för en klass i åk 4. I ditt uppdrag arbetar du utifrån verksamhetens mål och uppdrag, genom att främja lärandet där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. I ditt arbetet ska du i samarbete med hemmet främja elevers allsidiga och personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Du ska utifrån de mål som ställs upp verka för att eleverna skall få en så go...
2024-04-22 2024-05-09
Kriminalvården, Sektionen för personaladministration Lönehandläggare till Kriminalvårdens Servicecenter
Vi söker två handläggare till Sektionen för personal- och löneadministration. I rollen som handläggare arbetar du med att registrera anställningar och upprätta anställningsavtal, skapa intyg samt arbeta med det löpande arbete kopplat till vår lönecykel ex: bevakningslistor, fel- och signallistor, frånvaroadministration och skulder. I rollen som handläggare ingår det även att vara ett stöd mot medarbetare och chefer inom hela myndigheten. Du utgör ett stöd genom att besvara frågor via telefon inom sektionens område löner, semester, arbetstidsför...
2024-04-22 2024-05-13
Polismyndigheten, Polisregion Öst IT-forensiker till regionalt IT-brottscentrum
I arbetsuppgifterna som IT-forensiker kommer du att bistå utredare med forensisk bevis- och informationssäkring av digitala medier, som kan utgöra en viktig del i en brottsutredning. Arbetsuppgifterna innefattar att planera, säkra, extrahera, analysera och värdera digitala spår från elektroniska enheter eller källor. • du kommer att i operativt arbete biträda vid husrannsakningar där t.ex. elektroniska databärare ska säkras. • dokumentera och skriva protokoll på utfört uppdrag • vid behov lämna vittnesmål i samband med rättegång samt biträda ...
2024-04-22 2024-05-06
Kriminalvården, Enheten för operativ samordning Handläggare till Kapacitetssektionen
I rollen som handläggare inom sektionen kommer du att på kort, medellång och lång sikt analysera, planera och rekommendera åtgärder för att säkerställa myndighetens platstillgång. Kopplat till detta genomförs bl.a. risk- och bristanalyser samt en platsbehovsbedömning. Du arbetar med att upprätta veckovisa lägesbilder som beskriver platsbehov, platstillskapande och aktuell beläggningsnivå, där oförutsedda förseningar och andra driftsättningshinder som uppstår längs vägen anges. Vidare kommer du analysera och simulera platsbehov utifrån gälland...
2024-04-22 2024-05-13
Motala kommun, Anpassad gymnasieskola Lärare i engelska 20% Anpassade gymnasieskolan, vikariat
Som lärare ansvarar du för planering, genomförande och bedömning samt utvärdering av undervisningen utifrån läroplan och kursplan. Du skapar en trygg och inkluderande lärandemiljö samt stödjer, motiverar och stimulerar elevernas kunskapsutveckling genom varierande arbetssätt utifrån deras individuella förutsättningar. I undervisningen gör du skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga, uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet samt göra det tydligt för varje elev att de kan lyckas i stort som smått. Du arbetar efter beprövad erfaren...
2024-04-22 2024-05-06
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Studiehandledare i Pashto till Integrationsenheten, timanställning
Som studiehandledare i pashto arbetar du som elevstöd. Elevstödet innefattar att främja elevens kunskaps-och personliga utveckling. Du är stöd för elever i deras språkliga, kulturella medvetenhet och skillnaden mellan pashto och det svenska språket. Du ansvarar, tillsammans med undervisande lärare, för att eleven tar till sig skolarbetet och samtidigt utvecklas i sin flerspråkiga identitet.
2024-04-19 2024-05-03
Mjölby kommun, Kultur- & fritidsförvaltningen Sommarvikariat på minigolfbanan i Mjölby, 50%
Arbetet innebär att bemanna minigolfbanan i Mjölby centrum under sommaren. I uppdraget ingår att iordningsställa minigolfbanor och området både vid öppning och stängning samt att serva kunder med utlämning av boll och klubba och dessutom bemanna kiosken för försäljning av fika och glass. En av de viktiga arbetsuppgifterna är att kontrollera och se till att banorna är rena och att inre och yttre området är rent och välkomnande. Vissa arbetsinsatser vid Skogsjöns bad- och camping kan ingå. Det ingår helg- och kvällsjobb i tjänsten.
2024-04-19 2024-05-05
Motala kommun, Enhet Hälla Hem- och konsumentkunskap
Som lärare ansvarar du för planering, genomförande, och utvärdering av undervisningen utifrån läroplan och kursplan. Du skapar en trygg och inkluderande lärandemiljö samt stödjer, motiverar och stimulerar elevernas kunskapsutveckling genom varierande arbetssätt utifrån deras individuella förutsättningar. I undervisningen gör du skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga, uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet samt göra det tydligt för varje elev att de kan lyckas i stort som smått. Du arbetar efter beprövad erfarenhet och forskn...
2024-04-19 2024-05-03
Motala kommun, Carlsund Yrkeslärare Barn- och Fritidsprogrammet
Som lärare ansvarar du för planering, genomförande, och bedömning samt utvärdering av undervisningen utifrån läroplan och kursplan. Du skapar en trygg och inkluderande lärandemiljö samt stödjer, motiverar och stimulerar elevernas kunskapsutveckling genom varierande arbetssätt utifrån deras individuella förutsättningar. I undervisningen gör du skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga, uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet samt göra det tydligt för varje elev att de kan lyckas i stort som smått. Du arbetar efter beprövad erfare...
2024-04-19 2024-05-03
Motala kommun, Enhet Fornåsa/Klockrike Grundskollärare ma/no/teknik åk 4-6
På Fornåsa skola har vi höga ambitioner och vi samarbetar i vårt härliga gäng, allt för att hålla en hög kvalité och ha roligt på jobbet för vi vet att det ger resultat för eleverna. Skolan söker en lärare med ett inkluderande förhållningssätt som har en strukturerad och varierad undervisning. Du kommer att undervisa i matematik, no och teknik. I arbetsuppgifterna ingår delat mentorskap i åk 6, planering, undervisning och bedömning. I Fornåsa är lärandet i fokus och vi hjälps åt och arbetar tillsammans för då blir det bäst.
2024-04-19 2024-05-03
Motala kommun, Räddningstjänst Brandman RiB (deltid) Vadstena
Brandman i beredskap innebär att du rycker ut på larm genom att ha beredskap och vara inställd på arbete med 5 minuters jourtid. Dina arbetsuppgifter är att delta på övningar för att bli duktig på moment som är kopplade till våra vanligaste typolyckor, det kan exempelvis vara brand, trafikolycka, sjukvård eller vattenlivräddning, att förbereda sig för larm, genomföra larm och återställa efter larm. Det är viktigt att du både bor och arbetar inom 5 min körtid till brandstationen i Vadstena. Beredskapstiden är 1 vecka, var 3e vecka. Övnings- och ...
2024-04-19 2024-08-01
Valdemarsviks kommun Personlig assistent timvikarie
Personlig assistans handlar i grund och botten om engagemang. Ett engagemang för en annan medmänniska som behöver hjälp med de saker i vardagen som många andra tar för givet, exempelvis att äta, klä på sig själv, att ta en promenad, att överhuvudtaget få vardagen att fungera. Personliga assistenter gör skillnader för människor - på riktigt. Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta som Personlig assistent till en eller flera av våra vårdtagare. Som personlig assistent kommer du hjälpa till med personlig omvårdnad samt vara vårdtagare...
2024-04-19 2024-04-30
Motala kommun, Räddningstjänst Brandman RiB (deltid) Borensberg
Brandman i beredskap innebär att du rycker ut på larm genom att ha beredskap och vara inställd på arbete med 5 minuters jourtid. Dina arbetsuppgifter är att delta på övningar för att bli duktig på moment som är kopplade till våra vanligaste typolyckor, det kan exempelvis vara brand, trafikolycka, sjukvård eller vattenlivräddning, att förbereda dig för larm, genomföra larm och återställa efter larm. Det är viktigt att du både bor och arbetar inom 5 min körtid till brandstationen i Borensberg. Beredskapstiden är 168 timmar/månad. Övnings- och utb...
2024-04-19 2024-08-02
Motala kommun, Räddningstjänst Brandman RiB (deltid) Tjällmo
Brandman i beredskap innebär att du rycker ut på larm genom att ha beredskap och vara inställd på arbete med 5 minuters jourtid. Dina arbetsuppgifter är att delta på övningar för att bli duktig på moment som är kopplade till våra vanligaste typolyckor, det kan exempelvis vara brand, trafikolycka, sjukvård eller vattenlivräddning, att förbereda sig för larm, genomföra larm och återställa efter larm. Det är viktigt att du både bor och arbetar inom 5 min körtid till brandstationen i Tjällmo. Beredskapstiden är 1 vecka, var 4e vecka. Övnings- och u...
2024-04-19 2024-08-02
Polismyndigheten, Polisregion Öst Förundersökningsledare till LPO Norrköping, Polisregion Öst
Som förundersökningsledare ska du: - leda det operativa utredningsarbetet i gruppens ärenden både som förundersökningsledare i polisledda förundersökningar och som utredningsledare i åklagarledda förundersökningar - samordna förundersökningar både internt- och externt - utveckla metoder och strukturer för enhetligt och effektiv utredningsmetodik tillsammans med medarbetarna, övriga FU-ledare och gruppchefer. - samverka med andra enheter och funktioner och bidra till förbättrade utredningsåtgärder.
2024-04-19 2024-05-03
Kriminalvården, NTE Norrköping Kriminalvårdare till Nationella Transportenheten Norrköping
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Att arbeta vid transportenheten innebär att din huvudsakliga uppgift är att transportera frihetsberövade personer, för Kriminalvården och andra myndigheters räkning. Arbetet omfattar också bevakning under t.ex. rättegångar och vid sjukhusbesök. Det varierande uppdraget innebär att arbetstiden kan vara olika dag för dag. I arbetet förekommer regelbunden hantering av olika dokument samt att utfärda dokumentation. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du ...
2024-04-18 2024-05-12
Kriminalvården, Sektionen för IT-servicecenter IT-supporttekniker till Kriminalvårdens IT-support
Vi söker dig som vill vara med och bidra till att leverera och utveckla IT-avdelningens supportverksamhet till Kriminalvårdens 14 000 anställda. Du drivs av att hjälpa och utbilda andra människor med digitala hjälpmedel och har ett stort intresse av att förstå medarbetarnas behov och förväntningar. Som Supporttekniker i gruppen för IT-support arbetar du i ett större team, där ni tillsammans tar emot och löser tekniska ärenden och frågor via telefon eller ärendehanteringssystem. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att hjälpa och stötta användare ...
2024-04-18 2024-05-09
Kriminalvården, Sektionen för IT-servicecenter Övervakning och klientnära användarstöd, Sommarvikariat
IT-avdelningen har ett utökat uppdrag där vi samarbetar tätt med frivården i uppgiften att hantera larm om avvikelser bland de klienter som har elektronisk övervakning. Ytterligare en del i satsningen på en digital Kriminalvård är digitala mötestjänster, både för användare som arbetar inom Kriminalvården men också frivårdens klienter och mellan anhållna och deras anhöriga. Tillsammans med dina kollegor på IT-servicecenter arbetar du aktivt för att stödja våra användare, klienter och anhöriga på ett kvalitativt och effektivt sätt. I din service...
2024-04-18 2024-05-09
Kriminalvården, Sektionen för kundcenter Administratör till Kriminalvårdens Servicecenter
Till gruppen för Växel och Support söker vi nu personal till Kriminalvårdens första linjes support inom ekonomiadministrativa frågor. I Supporten jobbar du med att ge stöd och service till Kriminalvårdens anställda gällande frågor inom ekonomiadministration. Du guidar i system, hjälper till med beställningar och besvarar frågor gällande exempelvis fakturor, leveranser och leverantörer. Utöver att arbeta med support inom ekonomiadministration kommer du även att bemanna Kriminalvårdens centrala besöksbokning. I besöksbokningen tar du emot telefo...
2024-04-18 2024-05-09
Kriminalvården, Sektionen för kundcenter Växeltelefonist till Kriminalvårdens Servicecenter
Till gruppen för Växel och Support söker vi nu personal till Kriminalvårdens centrala växel samt besöksbokning. I växeln är du spindeln i nätet och kopplar såväl interna som externa samtal vidare inom myndigheten. Du är ofta den första kontakten för personer som ringer in till Kriminalvården och förutom att koppla samtal kommer du även besvara vissa allmänna frågor rörande Kriminalvårdens verksamhet. I besöksbokningen tar du emot telefonsamtal från personer som vill boka besök i våra anstalter och häkten. Även i denna roll är du en nyckelperso...
2024-04-18 2024-05-09
1 2 3 4 >