Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Sektionen för applikationsutveckling Senior Systemutvecklare Integration
Du är erfaren systemutvecklare gärna inom området integration. Du jobbar i ett team som ansvarar för utveckling, driftsättning och livscykelhantering av vår egenutvecklade integrationsplattform. Du får gärna ha erfarenhet om scrummaster rollen och vid behov kunna ta den rollen. Du har kunskap inom utveckling och då specifikt .net Core, C#, SQL, angular och microsofts utvecklingsverktyg (t ex Visual Studio och TFS/Azure Devops). Arbetet innebär en hel del dialog med beställare för att översätta behov både på sändarsidan och mottagarsidan. Du ...
2021-10-21 2021-11-05
Valdemarsviks kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska till Hemsjukvården
Arbetsuppgifterna är mycket varierande. Vi stöttar sjuksköterskorna i deras arbeta och hjälper till med t.ex. provtagningar, avancerade såromläggning, har du erfarenhet av Picco o Vacco pumpar är det meriterande, sonder o dränage . Det kan även förekomma arbetsuppgifter från rehab gruppen såsom stöttning vid träningar och utprovning av hjälpmedel. Du kommer att arbeta på Hemsjukvården i kommunen även på våra särskilda boenden, i först hand Vammarhöjden. Du kommer att till stor del att planera dina egna arbetsdagar vilket kräver att du är st...
2021-10-21 2021-11-04
Kriminalvården, Frivården Linköping Frivårdsinspektör till Frivården Linköping/Norrköping
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat ge...
2021-10-21 2021-11-11
Kriminalvården, Frivården Norrköping Frivårdsinspektör till Frivården Norrköping
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade samtal utifrån KBT, att motivera till deltagande ...
2021-10-21 2021-11-11
Kriminalvården, Frivården Linköping Frivårdsinspektör till Frivården Linköping
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade samtal utifrån KBT, att motivera till deltagande ...
2021-10-21 2021-11-11
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Stödassistenter till gruppbostäder LSS, 75-100 %
Uppdraget som stödassistent för personer inom LSS-personkrets erbjuder i stort varierade arbetsuppgifter och aktiviteter utifrån varje persons unika behov, vilket innebär ett individuellt bemötande där varje boende får det stöd och den service som efterfrågas så att individen uppnår ökad självständighet och goda levnadsvillkor. I det dagliga arbetet ingår att på olika sätt i vardagssituationer, vid aktiviteter och i den sociala gemenskapen motivera och stimulera individen utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt för att denne ska bibehålla oc...
2021-10-21 2021-11-04
Polismyndigheten, IT-avdelningen Solution Architect / Software Engineer, Norrköping
Vi söker dig som tillsammans med kompetenta kollegor vill vara med och utveckla nya lösningar som bidrar till att minska brottsligheten och ökar tryggheten. I rollen som lösningsarkitekt/systemutvecklare kommer du få stora möjligheter att vara med och påverka hur vi tar fram nya lösningar. Du kommer ingå i ett tvärfunktionellt SCRUM team som tillsammans utvecklar och förvaltar Polismyndighetens alla e-tjänster. Teamet arbetar testdrivet och levererar kontinuerligt enligt continuous deployment. Vid utveckling används exempelvis Angular, Java, ...
2021-10-21 2021-11-04
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum IT Forensiker till utveckling av automatiserad textanalys inom dekryptering, visstidsanställning, NF
Mjukvaruforensikgruppen består idag av elva medarbetare som främst arbetar med att utföra forensiska undersökningar med koppling till mjukvara. Gruppen behöver nu förstärkas av en person på visstidsanställning i ca 1 år, för arbete med H2020-projekt (EU-finansierade projekt). Arbetet innebär bland annat att skapa hel- eller halvautomatiserad analys av texter från olika källor för tillämpning inom bl.a. fältet dekryptering, och att koppla denna utveckling mot behov inom H2020-projekten. Arbetet innebär samarbete med såväl nationella som internat...
2021-10-21 2021-11-11
Kriminalvården, A/H Region Öst Chef (kriminalvårdsinspektör) till anstalten Skenäs
Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för ca 20-25 medarbetare. Du kommer på daglig basis att ingå i en lokal chefsgrupp om fyra Kriminalvårdsinspektörer. Som Kriminalvårdsinspektör för ett av de tre bostadshusen ansvarar du för kriminalvårdare i huset samt vikariepoolen för hela anstalten. Som Kriminalvårdsinspektör för ett av de tre bostadshusen ansvarar du för kriminalvårdare i huset samt personal/prod...
2021-10-20 2021-11-10
Motala kommun, Enhet Skolgårda 7-9 Speciallärare åk 7-9 80-100%
Rollen som speciallärare innebär att du undervisar elever i behov av särskilt stöd i årskurserna 7-9. Du kommer att ansvara för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten runt de elever som du arbetar med. Du kommer ingå i ett arbetslag tillsammans med andra lärare, mentorsskap kan också komma att ingå. Du kommer också att ha ett nära samarbete med specialpedagog samt samarbeta med och gärna handleda mentorer runt enskilda elevers behov av anpassningar. Föräldrakontakt ingår i tjänsten. Tjänsten kan gå att kombiner...
2021-10-20 2021-11-02
Motala kommun, Enhet Fornåsa/Klockrike Lärare i fritidshem 80%, Fornåsa skola
Som lärare i fritidshem har du ditt huvuduppdrag på fritidshemmet. Här planerar, genomför och utvärderar du verksamheten tillsammans med dina kollegor. Viss del av dagen är riktad mot skolan. Det kan handla om att ansvara för rastaktiviteter eller vara resurs i en klass.
2021-10-20 2021-11-03
Vadstena kommun, Förskola Förskollärare till Omma
Som förskollärare i Vadstena kommun arbetar du i arbetslag tillsammans med andra förskollärare och barnskötare. Barnens lärande, utveckling och trygghet står i fokus, och det pedagogiska arbetet utgår från förskolans läroplan samt utifrån våra prioriterade mål. Som förskollärare arbetar du på en avdelning med förekommande uppgifter.
2021-10-19 2021-10-26
Kriminalvårdens servicecenter Ekonom till Kriminalvårdens servicecenter
Anställningen är placerad inom sektionen för Ekonomiadministration. Sektionen ansvarar för leverantörsfakturor, beställningar, E-handel, kundfakturor, betalningar, anläggningsredovisning, driftredovisning, beställningar samt bokslut. Som ekonom arbetar du med myndighetens löpande redovisning, kundfakturering, in- och utbetalningar, månatliga avstämningar, och bokslut. Arbetet utförs i team där du tillsammans med dina kollegor tar gemensamt ansvar för inkommande ärenden. Till arbetet tillhör uppföljning och ekonomisk redovisning av projekt och...
2021-10-19 2021-11-09
Valdemarsviks kommun, Sektor Stöd och Omsorg Socialsekreterare inom IFO
Nu söker vi drivna socialsekreterare till barn, ungdom och familj! Vi satsar på stöd i vardagen, personaltäthet och utveckling inom Individ och familjeomsorgen. Vill du vara med på vår resa? Då är du rätt person - välkommen med din ansökan? I vårt kompetenta och starka gäng arbetar vi inom områdena barn och ungdom, familjerätt, familjehem och ensamkommande barn och unga. Vi ansvarar för myndighetshandläggning för barn, ungdom och familj. Här handlägger du i huvudsak ärenden som rör barn och unga enligt SoL och LVU. Arbetsuppgifterna består av...
2021-10-19 2021-11-15
Polismyndigheten, IT-avdelningen Software Engineer med fokus på frontend, Norrköping
Vi står inför en spännande och händelserik tid med mycket nyutveckling. Som utvecklare hos oss kommer du ingå i ett tvärfunktionellt SCRUM team som tillsammans utvecklar och förvaltar Polismyndighetens alla e-tjänster. Teamet arbetar testdrivet och levererar kontinuerligt enligt continuous deployment. Vid utveckling används exempelvis Angular, Java, Spring och Docker. Vi arbetar enligt agila principer och ser det som en självklarhet att hjälpa varandra för att leverera högkvalitativa lösningar.
2021-10-18 2021-11-01
Motala kommun, Förskoleenhet Slottet Förskollärare, (vik)
Nu söker vi Dig som är utbildad förskollärare! Har du ett brinnande intresse för barns utveckling och lärande? Ser du barngruppens och varje barns unika förmågor? Är du öppen och nyfiken och vill vara med och skapa morgondagens samhälle, i samverkan med barn, föräldrar och arbetskamrater? Då är du rätt person för oss! Vi söker Dig som vill vara med och utveckla förskolans verksamhet utifrån Förskolans läroplan. Du inspireras av barns nyfikenhet och kreativitet och ser såväl gruppens som miljöns betydelse för lärandet. Du är kreativ och...
2021-10-18 2021-11-01
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Lagmansskolan
Som specialpedagog på Lagmansskolan är du del av ett team av specialpedagoger/lärare som arbetar tillsammans i åk 4-9. Du kommer ha ett samordningsansvar för teamet och elevhälsans arbete på skolan . I ditt uppdrag kommer du leda möten, ansvara för elevdokumentation, så som åtgärdsprogram, samt ha en överblick över skolans specialpedagogiska behov och insatser. Du kommer även arbeta med skolutvecklingsfrågor i nära samarbete med skolledningen.
2021-10-18 2021-10-31
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Chef (kriminalvårdsinspektör) till anstalten och häktet Skänninge
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta - och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, flexibilitet och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för uppemot 20 meda...
2021-10-18 2021-11-08
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Chef (kriminalvårdsinspektör) till anstalten och häktet Skänninge, vikariat
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta - och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, flexibilitet och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för uppemot 20 meda...
2021-10-18 2021-11-08
Motala kommun, Enhet Godegård Lärare i fritidshem (vik)
Nu söker vi en lärare i fritidshem med inriktning musik, trä & metallslöjd och idrott & hälsa till Godegårds skola. I uppdraget ingår huvudansvar för skolans fritidshem, undervisning i åk 3-6 samt arbete som resurs i klass. Din kompetens som lärare är viktig i arbetet med elevernas trygghet och inflytande som skolan bedriver. I uppdraget ingår också stöd till elev med diabetes. Vi erbjuder dig en väl inarbetad organisation med möjlighet till bra kollegehandledning.
2021-10-18 2021-11-01
Motala kommun, Kök 4 Måltidsbiträde Timvikarie
Arbete på uppkomna vikariat som bokats via TimePool. Medverka i matlagning, viss varubeställning, servering, diskning & städning.
2021-10-18 2021-11-01
Motala kommun, Verk Automationsingenjör
Arbetsuppgifterna innebär förebyggande underhåll, djupare felsökning, felanalyser och modifiering av befintliga system och utrustningar samt medverka i investeringsprojekt. Arbete i SCADA-systemet VA-Operatör samt i olika PLC-system såsom ABB med flera, ingår i tjänsten. Du som är intresserad och har erfarenhet av felsökning i styrsystem, PLC-programmering, kan läsa och tolka kretsscheman, kunskap om driftövervakningssystem (SCADA) och datakommunikation samt god datorvana men även en vana att hantera verktyg och mätinstrument, kommer att känna ...
2021-10-18 2021-11-01
Mjölby kommun, Service- och teknikförvaltningen Fastighetstekniker till Service- och teknikförvaltningen
Som fastighetstekniker är du en specialist med ansvar att genomföra drift, tillsyn, skötsel och underhåll av fastigheternas tekniska system. Det innebär att du i ditt dagliga arbete säkerställer att dessa system fungerar enligt fastighetsägarens krav och hyresgästernas förväntningar. Du arbetar med en tilldelad grupp av fastigheter, där du också har ansvar för att upprätthålla och svara för de myndighetskrav för fastighetsägaren där fastighetssystemen ingår, som exempelvis systematiskt brandskyddsarbete med brandlarm och sprinklersystem. Du kom...
2021-10-18 2021-11-08
Kriminalvården, Anstalten Kolmården Kock till anstalten i Kolmården
Som kock på Anstalten Kolmården kommer du att arbeta med traditionella arbetsuppgifter som förekommer i storkök, såsom matlagning, planering, livsmedelshantering, beredning och städning av kök. Tillagning av dietkost och annan specialkost förekommer också. Det finns även en mindre bageriverksamhet i köket. Arbetet är klientnära då Intagna är sysselsättningsplacerade i köket, vilket innebär att i arbetet ingår handledning av intagna med olika förutsättningar och förkunskaper vad gäller språk, och kunskaper i matlagning m.m.
2021-10-18 2021-11-08
Motala kommun, Enhet Särskolan Elevassistent till grundsärskolan 1-9 (visstidsanställning)
Som elevassistent i grundsärskolan 1-9 arbetar du med elev i grupp eller enskilt. Du stödjer elever i deras lärande med uppgifter som pedagogisk ansvarig lärare utformat. Du ansvarar för elevers omvårdnad utifrån elevens behov. Arbetet innebär att ingå i ett team som arbetar tillsammans för att barnet ska uppnå sin fulla utveckling. Arbetet kan innebära en del lyft och enskilt arbete med elev. Du följer elevernas hela skoldag. Vi arbetar enligt förhållningssättet lågaffektivt bemötande.
2021-10-15 2021-10-25
1 2 3 4 >