Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Säkerhetsavdelningen Specialist med inriktning på klient-och medarbetarskydd
Som specialist kommer du medverka i arbetet avseende relevanta placeringar av klienter med särskilda säkerhets -och eller skyddsbehov. Du kommer att medverka i frigivningskollegium för vissa klienter samt bistå vid planering av särskilda transporter. I tjänsten kommer du att arbeta med myndighetens medarbetarskydd och ibland ha beredskap under dagtid. Du kommer att behöva skapa och upprätthålla en god samverkan med andra myndigheter. I arbetet ingår att upprätta olika typer av riskbedömningar samt medverka vid genomförandet av olika typer av ut...
2023-12-11 2024-01-08
Motala kommun, Enhet Ekenässkolan Speciallärare eller lärare mellanstadium
Speciallärare arbetar mer operativt, direkt med eleven i lärandesituationer. Det kan handla om enskild undervisning eller stöd i ordinarie klassrum. Ofta är speciallärarna specialiserade mot matematik, språk-, läs- och skrivutveckling. En del av tjänsten kommer att vara riktad till åk 6 men huvudsakligen åk 3-6.
2023-12-11 2023-12-21
Kriminalvården, Statistiksektionen Statistiker inriktning analys
Generellt innebär arbetet på statistiksektionen att upprätthålla och utveckla myndighetens statistikproduktion utifrån förändringar i verksamheten. Som statistiker på Kriminalvården kan du arbeta med att analysera klientpopulationer t.ex. genom att titta på påverkan av lagförändring, göra klientprognoser samt utvärdera effekter av olika insatser och beslut. Du kommer i samarbete med verksamhetsexperter utveckla analysarbetet för att bidra med kunskap i och utanför organisationen. Andra uppgifter som ingår är att bidra i sektionens uppdrag med a...
2023-12-11 2024-01-15
Kriminalvården, Statistiksektionen Statistiker inriktning BI-utveckling
Generellt innebär arbetet på statistiksektionen att upprätthålla och utveckla myndighetens statistikproduktion utifrån förändringar i verksamheten. I nära samarbete med verksamhetsexperter och utvecklare på IT kommer du arbeta med utveckling av Kriminalvårdens BI-lösningar. Arbetet innebär blanda annat att ta fram och kvalitetssäkra uppföljningsunderlag. I arbetet ingår också att bidra i sektionens uppdrag med att svara på frågor från interna och externa aktörer samt ansvara för löpande statistikleveranser. En viktig del i arbetet är att bedöma...
2023-12-11 2024-01-15
Kriminalvården, Enheten för planering och arbetsgivarutveckling Delförvaltningsledare/systemförvaltare för rekryteringssystem
Som delförvaltningsledare ansvarar du i huvudsak för förvaltningen av Kriminalvårdens rekryteringsverktyg, för närvarande Visma samt Refapp som är ett verktyg för digital referenstagning. Kriminalvården är i ett expansivt läge och rekryteringen och de digitala stöden i rekryteringen är mycket viktiga för att lyckas med uppdraget. I rollen som delförvaltningsledare fungerar du som samordnare och expert inom ditt område gentemot Kriminalvårdens rekryteringsorganisation samt bidrar till att säkerställa genomförandet av förvaltningsplanens uppdra...
2023-12-11 2024-01-01
Polismyndigheten, Polisregion Öst Servicemedarbetare med fordonsintresse till Intern service i Polisområde Östergötland
Som servicemedarbetare arbetar du bland annat med • Fordon- och garagevård exempelvis in- och utvändig tvätt och besiktning. • All logistik och administration kring fordon så som bokningar av service, verkstäder, arbete med att skifta däck och liknade. • Vaktmästeriarbete, flytt, montering och uppsättning av möbler, anslagstavlor m.m. • Post- och godshantering • Lås och nycklar, byte av lampor och laga trasiga inventarier samt övrigt arbete med myndighetens lokaler. • Kontorsservice så som inköp/ beställningar av materiel. • Övriga ärenden så...
2023-12-11 2023-12-25
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare åk 4-5 MA/NO/SV till Lindbladsskolan (visstid 80%)
Under vårterminen 2024 söker vi en lärare som har behörighet i matematik, NO och svenska för att undervisa i årskurs 4 och till viss del i årskurs 3. Du kommer att jobba som ämneslärare i de ämnen du har behörighet i samt till viss del resurstid. På Lindbladsskolan arbetar vi nära i årskursteam och en stor del av arbetet sker i årskursteam men även i ämneslag. Du kommer arbeta i ett tvålärarsystem till stor del av din tid i klasserna samt ha ett nära samarbete med speciallärare. Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen...
2023-12-11 2024-01-03
Polismyndigheten, Polisregion Öst Gruppchef till jourförundersökningsledningsgruppen
Som chef rapporterar du till sektionschef samt ingår i utredningssektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området bedrägeriutredningar och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom ...
2023-12-08 2023-12-22
Kriminalvården, Inköpsenheten Inköpscontroller
Som inköpscontroller på Kriminalvården ansvarar du för att ta fram och presentera inköpsanalyser samt ta fram underlag för inköpsstrategier och upphandlingsplaner. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att arbeta i och vara Superuser för Kriminalvårdens verktyg för inköpsanalys samt ta fram rapporter, analysera och följa upp övergripande beslutade nyckeltal. Du kommer även att sammanställa och redovisa resultat samt analysera utfall av avtal där avtalsuppföljning ska ske vid inköpsenheten. I rollen ingår uppföljning av följsamhet k...
2023-12-08 2024-01-04
Kriminalvården, Inköpsenheten Upphandlare
Som upphandlare på Kriminalvården ansvarar du för att planera och genomföra upphandlingar genom hela upphandlingsprocessen, från behovs- och marknadsanalys till anbudsförfrågan, utvärdering, förhandling samt uppföljning av avtal. Upphandlingarna genomförs ofta i projektform där du som upphandlare kan ha rollen som projektledare och har ett nära samarbete med representanter från Kriminalvårdens verksamheter. Du kommer även att vara ett kvalificerat stöd till övriga verksamheter i upphandlings- och avtalsfrågor samt ansvara för kontakter med vår...
2023-12-08 2024-01-04
Statens institutionsstyrelse Behandlingspedagog som vill göra skillnad
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. SiS ungdomshem Folåsa består av fem avdelningar med plats för 31 skolpliktiga flickor; två MBB-avdelningar (mottagning och behovsbedömning), två behandlingsavdelningar, en öppen behandlingsavdelning samt grundskola i egen regi. Vi söker nu behandlingspedagog till våran öppna behandlingsavdelning. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter oc...
2023-12-08 2023-12-31
Statens institutionsstyrelse Behandlingsassistent som vill bidra till livsviktig förändring
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning. SiS ungdomshem Folåsa består av fem avdelningar med plats för 31 skolpliktiga flickor; två MBB-avdelningar (mottagning och behovsbedömning), två behandlingsavdelningar, en öppen behandlingsavdelning samt grundskola i egen regi. Vi söker nu behandlingsassistent till våran öppna behandlingsavdelning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyl...
2023-12-08 2023-12-31
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem, Lindbladsskolan
Lärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Är lärare i musik, bild eller idrott under skoldagen och på eftermiddagen pedagog som är skicklig på barns kommunikation, fritid och kultur. Under skoldagen kan även uppdraget som resurs i klassrum ingå. Uppdraget innebär att möta elever mellan 6 och 12 år före, efter och under skoldagen och sätta elevernas sociala utveckling i fokus, och de olika sammanhang de finns i. Utifrån de mål som uppställts för verksamheten skall lärare i fritidshem i samarbete med andra befattningar skapa en god pedagogis...
2023-12-08 2024-01-03
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Fordonsreparatör till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Gata-Park
I rollen som fordonsreparatör arbetar du dagligen med service och reparationer av kommunens fordon och mindre maskiner. Du har ansvar för hela arbetet från det att fordonet eller maskinen lämnas in, tills dess att servicen och/eller reparationen är slutförd. Det innebär bland annat kontakt med både kunder, underleverantörer, ledning och kollegor. Din arbetstid är schemalagd vardagar, måndag-torsdag kl 06:30-16:00 och fredagar 06:30-13:00. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.
2023-12-08 2024-01-07
Kriminalvården, Enheten för behandling, arbete och studier Leg Psykolog med PLA (psykologiskt ledningsansvar)
PLA utgör en del av Kriminalvårdens nationella ledningsstruktur och ansvarar för utveckling, kvalitetssäkring och implementering av psykologins kunskapsområde inom hela verksamheten. PLA ska verka för att psykologins kunskapsområde harmoniserar med övriga kunskapsområden i Kriminalvården. Det ska vara en rådgivande och en exekutiv funktion till beslutande chef/er och hantera metodutveckling och kvalitetssäkring för psykologernas uppdrag inom både hälso- och sjukvård samt i det kriminalvårdsspecifika arbetet. Arbete med uppdrag PLA innebär u...
2023-12-08 2024-01-08
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i matematik och NO på Vifolkaskolan 7-9
På Vifolkaskolan arbetar vi som ämneslärare och en stor del av arbetet sker i ämneslag, så även i dessa tjänster. Annonsen gäller två tjänster i matematik/NO. Den ena med inriktningen matematik, biologi och kemi och den andra med inriktningen matematik, fysik och teknik. Du arbetar utifrån verksamhetens mål och uppdrag, genom att främja lärandet där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. I ditt arbetet ska du i samarbeta med hemmen främja elevers allsidighet personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta o...
2023-12-08 2023-12-22
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Rektor till Lagmansskolan, årskurs 4-6
I ditt uppdrag som rektor på Lagmansskolan kommer du att ansvara för årskurs 4-6. Som rektor leder, samordnar och utvecklar du det pedagogiska arbetet i verksamheten. Du ansvarar för din enhets organisation, fördelning av resurser, utformning av studie- och yrkesvägledning, myndighetsutövning, det systematiska kvalitetsarbetet, formerna för elevinflytande, föräldramedverkan och lokala ordningsregler. Du arbetar med konkreta dagliga verksamhetsfrågor och är samtidigt medveten om hur det påverkar hela organisationens ökade måluppfyllelse mot upp...
2023-12-07 2024-01-07
Valdemarsviks kommun, Sektor Stöd och Omsorg Personlig assistent
Personlig assistans handlar i grund och botten om engagemang. Ett engagemang för en annan medmänniska som behöver hjälp med de saker i vardagen som många andra tar för givet, exempelvis att äta, klä på sig själv, ta hand om hemmets sysslor, att gå på promenad, att överhuvudtaget få vardagen att fungera. Personliga assistenter gör skillnader för människor - på riktigt. Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta som personlig assistent till en av våra brukare tillsammans med andra engagerade assistenter. Som personlig assistent kommer du ...
2023-12-07 2023-12-21
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Administratör till Nationellt forensiskt centrum, Linköping
Som administratör för laboratorieenheten utgör du ett viktigt stöd till kärnverksamheten. Du ansvarar för att ta emot, förbereda och hantera beställningar som inkommer, förbereda fingeravtrycksärenden till våra forensiker samt sköta om viss diarieföring. Kommunikation är A och O i denna tjänst och rollen innebär mycket kommunikation med såväl interna som externa parter både via telefon och mail. Arbetsuppgifterna kan komma att utökas beroende på sökandes bakgrund och utvecklingspotential samt verksamhetens behov. Vi söker därför dig som är fl...
2023-12-07 2023-12-21
Motala kommun, Individ- och familjeomsorg Socialsekreterare, Utredning barn och ungdom
Barn och ungdomsgruppen på socialkontoret handlägger ärende avseende barn och unga upp till 21 år. Arbetsgruppen är organiserad i fyra arbetsgrupper: • Mottagning - aktualiserar ärenden och genomför förhandsbedömningar • Utredning ViR - utreder behov av insatser utifrån ansökningar och anmälningar avseende våld i nära relation • Utredning - utreder behov av insatser utifrån ansökningar och anmälningar avseende frågor utöver våld i nära relation • Uppföljning - följer upp beviljade insatser så länge insatsen pågår och justerar insatsen vid beho...
2023-12-07 2023-12-21
Kriminalvården, Sektionen för applikationsutveckling Delförvaltningsledare IT till gruppen för Standardsystem
Kriminalvårdens IT-avdelning är i ett expansivt skede och inom den nya grupp Standardsystem och vill vi utöka kompetensen inom förvaltningsledning. Som delförvaltningsledare IT inom Kriminalvården och Gruppen för Standardsystem kommer du tillhöra en gruppering av delförvaltningsledare IT som stödjer processer som exempelvis inköp och upphandling, ekonomi, HR och utbildning, hantering av handlingar, frigivningsförberedelse samt verkställighet. Som delförvaltningsledare IT innebär det att hantera leverantörer och bli involverad i upphandlingsfrå...
2023-12-07 2024-01-02
Motala kommun, Utförare LSS och socialpsykiatri Stödassistent
Vi behöver dig som vill vara med och göra skillnad som stödassistent för brukare som bor på gruppbostad. Vi söker en ny kollega till gruppbostaden Norra Kanal. Du vill arbeta med att ge stöd till brukaren i dess vardag. På Norra Kanal bor det brukare med omfattande omvårdnadsbehov i det dagliga livet i och utanför hemmet. Vi arbetar med utgångspunkten att varje individ är delaktigt och har självbestämmande utifrån förmåga. Vår verksamhet bygger på LSS värdegrund. Att arbeta utifrån värdegrunden innebär att vara lyhörd, empatisk, kreativ, ödmj...
2023-12-07 2023-12-20
Motala kommun, Enhet Södra skolan F-6 Grundskollärare Södra skolan åk 4-6, 50%,visstid
Undervisning i No och Tk samt till yrket förekomna arbetsuppgifter.
2023-12-06 2023-12-20
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Skolkurator till centrala barn & elevhälsan, Utbildningsförvaltningen
Som skolkurator tillför du psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. I rollen som skolkurator ingår det att vara ett stöd för rektor och personal när det gäller att prioritera/planera och genomföra insatser av psykosocial karaktär för elever. Som kurator arbetar du både förebyggande, främjande och åtgärdande tillsammans med skolans övriga personal och i samarbete med externa aktörer. Du genomför samtal, såsom stöd-motivations- och krissamtal, liksom utredande och rådgi...
2023-12-06 2023-12-22
Kriminalvården, Fastighetsenheten Expert till Kriminalvårdens fastighetsenhet
Som expert vid fastighetsenheten kommer du utgöra ett viktigt stöd för enhetens ledning att tänka långsiktigt, vara proaktiv och understödja beslutsfattande. Uppdraget innebär att arbeta med att utveckla enhetens arbetssätt, processer och organisation för att på bästa sätt bidra till enhetens mål. I arbetet ingår även att representera fastighetsenheten i uppdrag som enhetschefen finner lämpligt.
2023-12-06 2023-12-27
1 2 3 >