Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Stockholm Öst Två Klienthandläggare till anstalten Österåker / anstalten Täby
Under ledning av kriminalvårdsinspektör ska du som klienthandläggare ansvara för det samlade klientarbetet. Detta innebär bland annat att planera, följa upp och kvalitetssäkra arbetet med klienters verkställighetsplanering, beräkning av strafftid och att bereda samt fatta beslut enligt fängelse-, häktes- och förvaltningslagarna i enlighet med delegation. I ditt uppdrag ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis samt att fortlöpande handleda och utbilda personal i klientprocessen. Samverkan med andra delar av Kr...
2021-02-24 2021-03-17
Kriminalvården, Stockholm Öst Produktionsledare till anstalten Österåker
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. Produktionen består av montering och förpackning, just nu produceras och förpackas förkläden. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften. Du planerar, arbetsfördelar samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du är även med sjä...
2021-02-19 2021-03-12
Kriminalvården, Stockholm Öst Kock, timvikariat till anstalten Österåker
Som kock lagar du mat till i första hand de intagna på häktet och anstalt. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.
2021-02-16 2021-03-08
Kriminalvården, A/H Region Stockholm Kriminalvårdsinspektör, första linjens chef, anstalterna Täby och Österåker
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för mellan ...
2021-02-11 2021-03-04