Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Leg sjuksköterska hemsjukvård tsv
Inom den kommunala hemsjukvården får du använda hela din kompetens. Du utmanas i självständiga bedömningar och beslut utifrån beslutsstöd upp till sjuksköterskenivå. Du utför avancerade behandlingar med stöd av mobilt team i hemmet, i linje med God och Nära vård. Du ansvarar för bedömning, planering, åtgärder och uppföljning av omvårdnad och medicinska åtgärder för din patient. Du fastställer mål för omvårdnadsinsatserna tillsammans med den enskilde och teamet och har en viktig roll när det gäller helheten kring planeringen. I arbetsuppgiften i...
2021-07-24 2021-08-15
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Rekryterare till Bemanningsenheten Örkelljunga kommun
Bemanningsenheten blir en stödverksamhet som bemannar vid frånvaro utifrån de beställningar som inkommer från kommunens olika verksamheter. Det ska bli en central väg in till Örkelljunga kommun för personer som vill arbeta som vikarie inom nedanstående verksamheter. Till verksamheterna erbjuder vi rätt kompetens inom bemanning och i rekryteringsprocessen. Vi vill ha ett team som arbetar för att ha en god service och bemötande i mötet med vikarier och verksamheter och som tänker helhet och över hela socialförvaltningen. Verksamheterna som bem...
2021-07-23 2021-08-06
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ljungaskog SiS Ungdomshem Ljungaskog söker 1 st Behandlingspedagog natt 67 %
Som behandlingspedagog på SiS ungdomshem Ljungaskog har du ett viktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer, men också med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan. Du arbet...
2021-07-19 2021-08-09
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ljungaskog Behandlingspedagoger 4 st 100 % tillsvidare
Som behandlingspedagog på SiS ungdomshem Ljungaskog har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer, men också med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan. Du a...
2021-07-19 2021-08-09
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Leg. Fysioterapeut
Som fysioterapeut hos oss arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du ansvarar för bedömning, träning, utvärdering och uppföljning gällande rörelseapparaten och andningsfunktionen. Du ansvara för bedömning, utprovning och uppföljning av tekniska hjälpmedel utifrån fysioterapeutens förskrivningsrätt. I arbetsuppgiften ingår även att handleda och delegera omvårdnadspersonalen. Du fastställer mål för de fysioterapeutiska insatserna tillsammans med den enskilde och teamet och har en viktig roll ...
2021-07-16 2021-08-15
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Ungdomsjobb 2021
Genom Arbetsförmedlingens satsning Ungdomsjobb 2021 kan vi under hösten erbjuda en kortare anställning till 2-3 ungdomar. Anställningen är placerad på vår enhet Arbetsmarknad och Integration. Arbetsuppgifterna kommer att bestå av arbete i vår produktion med packning, montering, grönyteskötsel samt intern service inom kommunens verksamheter. Du kommer jobba både med individuella arbetsuppgifter och arbete i team.
2021-07-08 2021-08-15
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Natttjänst SÄBO
Hos oss får du ett omväxlande arbete med frihet under ansvar. Uppdraget innebär sedvanligt omvårdnadsarbete, delegerade HSL-insatser och dokumentation. Placering på Tallgården och/eller Södergården.
2021-07-07 2021-07-31
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
Som socialsekreterare för ekonomiskt bistånd kommer du i huvudsak att arbeta med att utreda och besluta om rätten till ekonomiskt bistånd, bostad med mera. Du är även en del i det teamarbete som ska göra att Örkelljungas arbete med ekonomiskt bistånd ska ligga i framkant. Som socialsekreterare jobbar ni tillsammans som ett team med nära samverkan med arbetsmarknad och integration, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten, öppenvården och utbildningsförvaltningen. Utöver ditt eget ansvarsområde förväntas du att delta aktivt i enhe...
2021-07-07 2021-07-31
Örkelljunga kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i SvA
Du ansvarar för undervisning i förberedelseklass med en mindre grupp elever. Du arbetar i team med samordnare, studiehandledare och ämneslärare för att på bästa sätt möta elevernas behov.
2021-06-28 2021-07-30
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Familjebehandlare med inriktning vuxna
Vår öppenvård består av fem familjebehandlare, där tre främst arbetar med familjeärenden, en främst med vuxenärenden där det finns missbruk/beroendeproblematik och en har ett samordnaruppdrag för öppenvården och för arbetet med våld i nära relation. Vår familjebehandlargrupp är ett gäng kollegor med bred och blandad kompetens och erfarenhet, av familjebehandling men också av myndighetsutövning, arbete på behandlingshem och arbete med placerade barn och unga samt familjehem. Vår behandlare Andreas behöver förstärkning på grund av tjänstledighet ...
2021-06-28 2021-07-30
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Anhörigkonsulent
Som anhörigkonsulent stödjer och underlättar du för personer som vårdar eller stödjer närstående som är långvarigt sjuk, är äldre, har ett funktionshinder, psykisk ohälsa och/eller missbruk. Du stödjer genom enskilda samtal, i samtalsgrupper samt ger information, råd och stöd kring insatser som riktar sig till målgruppen. Målgruppen är anhöriga till personer med intellektuell funktionsnedsättning, psykisk eller fysisk nedsättning,äldre, äldre som har anhörig med kognitiv svikt och anhöriga till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättni...
2021-06-07 2021-07-31