Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Örkelljunga kommun, Utbildningsförvaltningen Rektor Förskola
Vi söker rektorer som har förmåga att motivera medarbetare och som vill sprida lärandet om de arbetssätt som utvecklats för Högkullen till våra andra förskolor och skolor i kommunen. I uppdraget rektor för förskolan ansvarar du för pedagogisk utveckling, att hålla budget och att arbeta med arbetsmiljö- personalfrågor inom respektive ansvarsområde. Vi efterfrågar rektorer med erfarenhet av att leda och som är drivande och vill arbeta nära verksamheten. De tre förskole-områdena i Örkelljunga har ett välutvecklat samarbete och söker ofta gemensa...
2021-02-22 2021-03-19
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Sommarjobb Vård och Omsorg i Örkelljunga Kommun
SÄBO/Hemtjänst Vi erbjuder ett omväxlande arbete och ditt uppdrag är sedvanliga undersköterskeuppgifter/omvårdsarbete och i vissa fall delegerade HSL-insatser och dokumentation. För att arbeta i hemtjänsten behöver du ha körkort. Boendestöd Som boendestödjare kommer du att ge stöd, service och omvårdnad till vuxna med psykiska, neuropsykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Du kommer även att ge stöd åt personer med samsjuklighet (har två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt). Du stöttar klienterna i alla livsområden med målet at...
2021-02-17 2021-03-31
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Feriepraktik för ungdomar i Örkelljunga kommun
-Vi erbjuder dig som är folkbokförd i Örkelljunga kommun och fyllt 16 år eller maximalt 18 år vid aktuell period för feriepraktik, möjlighet att söka feriepraktik hos oss. Du som inte tidigare haft feriepraktik i kommunen har förtur. Vår feriepraktiker finns inom följande områden: - Barnomsorg - Bibliotek - Produktion/montering och Grönyteskötsel - Äldreomsorg - LSS/Daglig verksamhet - Kök Områdena kan förändas utifrån Covid-19 restriktioner. Feriepraktikerna är förlagda till två olika perioder: v 25-27 v 29-31 Varje period innebär 6 tim...
2021-02-12 2021-03-21
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ljungaskog i Örkelljunga Behandlingsassistent till behandlingsavdelning för flickor med särskilda behov
Som behandlingsassistent på SiS ungdomshem Ljungaskog har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan. Du arbeta...
2021-02-09 2021-02-28
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ljungaskog i Örkelljunga Behandlingssekretare vikariat 100 %
Som behandlingssekreterare på SiS ungdomshem Ljungaskog är du en aktiv del av det dynamiska akut- och utredningsarbetet samt personal ansvarig gällande avdelningsarbete. Du ansvarar också för att ungdomarna får rätt insatser i enlighet med uppdrag, upprättar behandlingsplaner och följer upp behandlingsmål. Arbetet sker i samverkan med kommunernas socialtjänst och institutionens olika expertfunktioner. Du kommer att handleda behandlingsassistenter i deras vardagliga arbete och se till att dokumentation sker enligt gällande riktlinjer. Du komm...
2021-02-09 2021-03-07
Örkelljunga kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Bibliotekarie
Tjänsten har tonvikt på delat ansvar för arbete med innehåll, utseende och utveckling av förvaltningens alla kommunikationskanaler och tjänster samt visst administrativt arbete i Micromarc. Dessutom ingår sedvanliga arbetsuppgifter som bibliotekarie med fokus på allmänhetens behov, bland annat mediearbete, arbete i informationsdisk, handledning i informationssökning m.m.
2021-02-05 2021-03-01