Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Örkelljunga kommun, Utbildningsförvaltningen Beringskolan söker Specialpedagog/Speciallärare
Vi söker en speciallärare/specialpedagog till Beringskolan. Självklart har du positiva och höga förväntningar på elever och skapar goda förutsättningar för att eleverna ska lyckas. Du är delaktig i att anpassa undervisningen utifrån alla elevers nivå och med fokus på elevens bästa. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärmiljö som bygger på ömsesidig respekt och som stimulerar eleverna till lärande och eget ansvarstagande. Följande ingår som en självklar del i dina arbetsuppgifter: • Undervisar elever i behov av särskilt stöd, båd...
2022-10-06 2022-12-18
Örkelljunga kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare i Örkelljunga kommun
Pedagogiskt arbete med barn 1-5 år, samarbete med vårdnadshavare och arbetslag, ansvara för pedagogisk dokumentation, intresse och kunskaper om barns språkutveckling, gärna kunskap i att använda TAKK och bildstöd, ansvara för att planera/reflektera kring undervisning efter gällande styrdokument.
2022-10-03 2022-10-17
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Chef i utförarledet
Du kommer att arbeta som enhetschef, verksam på utförarsidan inom äldreomsorg, funktionsstöd, LSS. Du kommer bli en resurs till våra enheter där övriga enhetschefer ingår. Chefstjänsten kommer främst vara riktad till verksamhet med insatser i ordinärt boende inom hemtjänst. Vi står inför stora utmaningar och kommer att arbeta med förbättringsarbete och effektiviseringar inom socialtjänsten.
2022-09-23 2022-10-16
Örkelljunga kommun, Utbildningsförvaltningen Speciallärare/specialpedagog
Du kommer att arbeta med direkt stöd till våra elever som speciallärare i samarbete med kollegorna runt dig. Ni kommer tillsammans att föra en dialog om vilka insatser som är de bästa för eleverna. Det ingår även kartläggning och hantering av åtgärdsprogram samt att analysera elevernas resultat.
2022-09-22 2022-10-06
Örkelljunga kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i SvA år 1-6 På Bokelundaskolan.
Undervisning i SvA åk. 1-6
2022-09-06 2022-10-11