Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Ledsagare, kontaktpersoner och avlösare inom LSS
Vill du vara med och skapa framtiden med oss? Vill du ha ett stimulerande och utvecklande extrajobb? Vi letar efter dig som vill jobba några timmar i veckan eller månaden med att stötta en person med funktionsnedsättning till en aktiv, social och meningsfull fritid. Som ledsagare, avlösare eller kontaktperson stöttar du en person med funktionsnedsättning på olika sätt, med målet att den du jobbar med ska kunna delta i samhällslivet precis som alla andra. Du jobbar några timmar i veckan, eller månaden, och det passar därför perfekt som extrajo...
2021-10-20 2021-12-05
Örkelljunga kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i Sv, So och Sva år 4-6
Undervisning i åk. 4-6
2021-10-15 2021-10-29
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen LSS Örkelljunga Kommun söker timvikarier
Vill du ha ett utvecklande och roligt jobb där din insats verkligen gör skillnad? LSS i Örkelljunga kommun erbjuder timanställning inom personlig assistans, gruppbostad och servicebostad. Vi arbetar aktivt med att främja jämlikhet och full delaktighet i samhällslivet för brukarna. Insatserna ska vara av god kvalitet och grunda sig i respekt för brukarens självbestämmande samt integritet. Arbetet innebär att stödja och handleda brukare för att det skall få ett så meningsfullt och självständigt liv som möjligt. Arbetet innebär att ge praktiskt oc...
2021-10-15 2021-11-28
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ljungaskog i Örkelljunga Speciallärare (100 %) till Särskilt förstärkt avdelning
Är du speciallärare och söker nya utmaningar? Utmaningar som du med största sannolikhet inte får på någon annan arbetsplats? Utmaningar som kommer att kräva ditt yttersta och vars resultat verkligen gör skillnad? Då ska du söka denna tjänst hos oss! SiS ungdomshem Ljungaskog startar en särskild förstärkt avdelning för ej skolpliktiga flickor. Avdelningen är en kvalificerad och särskild förstärkt avdelning inom ramen för SiS med de förutsättningar som följer av vård på särskilt ungdomshem enligt § 3 LVU. Fokus ligger på habiliterande insatser ...
2021-10-13 2021-11-14
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ljungaskog Administratör med inriktning ekonomi, tillsvidareanställning
Som administratör med inriktning ekonomi på SiS ungdomshem Ljungaskog arbetar du främst med budget- och prognosarbete, uppföljning, redovisning, internkontroll, årsredovisning och månatlig avstämning av balanskonton, fakturahantering och penningtransaktioner. Du kommer även att vara delaktig i att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra ekonomiarbetet på institutionen. Uppdraget ger dig en god inblick i institutionens spännande och intressanta verksamhet. En viktig roll är att stödja verksamheterna i ekonomiska frågor samt vara en operativ r...
2021-10-11 2021-11-01
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ljungaskog i Örkelljunga Behandlingsassistent tills vidare 100 %
Som behandlingsassistent på SiS ungdomshem Ljungaskog har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med MGB och utredningar samt att bygga trygga relationer, men också med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanand...
2021-10-08 2021-10-22
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ljungaskog i Örkelljunga Behandlingsassistent vikariat 100 %
Som behandlingsassistent på SiS ungdomshem Ljungaskog har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med MGB och utredningar samt att bygga trygga relationer, men också med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanand...
2021-10-08 2021-10-22
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ljungaskog i Örkelljunga Behandlingspedagog 1 st vikariat
Som behandlingspedagog på SiS ungdomshem Ljungaskog har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med MBG och utredningar samt att bygga trygga relationer, men också med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande ...
2021-10-08 2021-10-22
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ljungaskog i Örkelljunga Leg psykolog 100 % 1 - 2 st
Vi söker dig som vill ha en varierad och kvalificerad psykologtjänst där du kan utvecklas inom flera områden. Beroende på din bakgrund och individuella kompetens kommer du att medverka i planering och utveckling av institutionens vård, behandling och utredningsinsatser. Vilket bland annat innebär att: • Tillsammans med befintlig psykolog genomföra bedömningssamtal och suicidriskbedömningar. • Medverka i SiS-utredningar tillsammans med utredningssekreterare, läkare och specialpedagog. • Utföra strukturerade risk- och behovsbedömningar utifrån in...
2021-10-08 2021-10-28
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ljungaskog i Örkelljunga Behandlingspedagog 100 % till Särskilt förstärkt avdelning
SiS ungdomshem Ljungaskog startar en särskild förstärkt avdelning för ej skolpliktiga flickor. Nu söker vi 4 behandlingspedagoger till vår nya avdelning Nyhaga. Avdelningen är en kvalificerad och särskild förstärkt avdelning inom ramen för SiS med de förutsättningar som följer av vård på särskilt ungdomshem enligt § 3 LVU. Fokus ligger på habiliterande insatser och anpassning utifrån den specifika ungdomens funktionsnedsättning. Målet för vården är att förbereda ungdomen, och tillsammans med socialtjänsten, planera för ett boende utanför SiS. ...
2021-10-05 2021-11-30
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ljungaskog i Örkelljunga Behandlingspedagog 1 vikariat
Som behandlingspedagog på SiS ungdomshem Ljungaskog har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer, men också med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan. Du a...
2021-09-30 2021-10-27
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ljungaskog i Örkelljunga Biträdande avdelningsförståndare 100 %
Avdelning Nyhaga ställer om sig till en särskild vårdkrävande avdelning för ej skolpliktiga flickor. Biträdande avdelningsföreståndaren har huvudansvaret för den dagliga bemanningen på avdelningen. Arbetet innebär också att tillsammans med avdelningsföreståndaren ansvara för; behandlingen av ungdomarna på den egna avdelningen, personal, budget, arbetsmiljöansvar, verksamhetsplanering, etc. I arbetet ingår även att vara en del i chefsberedskapen. Avdelningen har 4 låsbara platser för flickor med kraftiga relationsproblem eller psykosocial proble...
2021-09-30 2021-11-01