Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Örkelljunga
Då en av våra sjuksköterskor ska vidareutbilda sig och mer arbete hamnar på sjuksköterskenivå har vi nu möjlighet att välkomna dig som vill vikariera som sjuksköterska hos oss. Tjänsten löper fram till 2023-11-03, med eventuell möjlighet till förlängning. - När jag går till jobbet ser jag framför allt fram emot att träffa patienterna. Hos oss finns en väldigt hög kompetens och vi har en god arbetsmiljö med en fin gemenskap. Här arbetar vi med öppna dörrar och stöttar varandra när någon behöver hjälp. Som sjuksköterska får du dessutom ett väldi...
2022-05-16 2022-06-05
Örkelljunga kommun, Utbildningsförvaltningen Svenska/SO lärare till mellanstadiet
Klasslärare/klassföreståndare för en av skolans 4 - 6 årskurser. Undervisning i Svenska/SO och ev engelska i båda klasserna. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete och som stimulerar elever till lärande och eget ansvarstagande. Du har ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet och håller dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den...
2022-05-16 2022-06-12
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ljungaskog i Örkelljunga Vi söker två behandlingsassistenter, tillsvidare, till avd Björkhaga.
Som behandlingsassistent på SiS ungdomshem Ljungaskog har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan. SiS satsar mycket på utbildning så hos oss får du verkligen en chans att utveckla dig och komma vidare i ditt yr...
2022-05-13 2022-05-31
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Korttids- och fritidsverksamheten för barn och unga inom LSS
Vi söker nu timanställda och sommarvikarier kopplat till vår korttids- och fritidsverksamhet för barn och unga inom LSS. Arbetsuppgifterna fokuserar på att stärka den enskildes förmåga genom ditt inkännande och goda samarbetsförmåga. Du är bekväm att arbeta med personer som är i stort behov av struktur och kontinuitet. Ditt stöd ska bidra till att skapa goda förutsättningar för ett fungerande boende och även skolgång/praktik, du kommer alltså att följa den enskilde under såväl dag som kväll och natt. En viktig del blir att arbeta för den ensk...
2022-05-13 2022-06-19
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ljungaskog i Örkelljunga SiS ungdomshem Ljungaskog söker en behandlingspedagog, 100 % tillsvidare
Som behandlingspedagog på SiS ungdomshem Ljungaskog har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med vårt nya uppdrag Mottagning och Behovsbedömning (MBB) samt att bygga trygga relationer och använder dig av MI som förhållningssätt. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tuf...
2022-05-10 2022-05-31
Örkelljunga kommun, Utbildningsförvaltningen Vi söker en legitimerad musiklärare
Vi söker nu en legitimerad musiklärare till Bering- och Mårdenskolan. Vi söker dig som är intresserad av att ingå i ett engagerat, samarbetande och utvecklingsinriktat arbetslag där elevernas måluppfyllelse står i centrum. Arbetsuppgifterna består av att planera, leda, utveckla och bedriva undervisning samt göra anpassningar så att den stimulerar och utmanar elevens nyfikenhet, utveckling och lärande. Trygghet och arbetsro är en viktig del av skolans värdegrund. Du liksom eleverna använder IKT som ett reellt verktyg och ni har alla var sin chro...
2022-05-09 2022-05-23
Örkelljunga kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i SvA år 1-6 På Bokelundaskolan.
Undervisning i SvA åk. 1-6
2022-05-06 2022-05-20
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Sommarvikariat inom Vård & Omsorg
Dina arbetsuppgifter består av att erbjuda våra brukare ett individuellt anpassat stöd i sin dagliga livsföring. Det innebär att stödja brukarna i omvårdnad, aktiviteter och alla förekommande sysslor. I arbetet kommer du att utföra dokumentation i LifeCare. Som sommarvikarie erbjuds du: • En visstidsanställning med möjlighet till heltid. Då har du en schemarad i vårt bemanningssystem Timecare Planering. • Eller en timanställning där du själv lägger din tillgänglighet i vårt bemanningssytem Timecare Pool. Därefter kommer du att bli bokad utifr...
2022-04-22 2022-06-30
Örkelljunga kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog F-6
Huvudsakliga arbetsuppgifter: - Bidra till ett övergripande främjande och förebyggande arbete och förhållningssätt i syfte att alla barn ska få en meningsfull, trygg och utvecklande vistelse i skolan. - Vara en kvalificerad samtalspartner till rektorer, pedagoger och vårdnadshavare. - Fortsätta utveckla hälsoarbetet i skolan som påbörjats. Genom att tänka brett se till att det finns varierande sätt att lära och utvecklas. Det kan handla om TAKK, bildstöd och förförståelse. Här är du ett stöd för pedagoger/arbetslag genom handledning och ob...
2022-04-11 2022-05-16
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ljungaskog i Örkelljunga Leg psykolog/PTP psykolog 100 %, 1 st
Vi söker nu en Leg Psykolog/PTP psykolog för ett varierande och givande arbete där du kan utvecklas inom flera områden. Beroende på din bakgrund och individuella kompetens kommer du att medverka i planering och utveckling av institutionens vård, behandling och utredningsinsatser. Vilket bland annat innebär att: • Tillsammans med befintlig psykolog genomföra bedömningssamtal och suicidriskbedömningar. • Medverka i kartläggningsarbete tillsammans med utredningssekreterare, läkare och specialpedagog. • Utföra strukturerade risk- och behovsbedö...
2022-04-01 2022-05-31