Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Häktet Örebro Kriminalvårdare till Häktet Örebro semestervikariat
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt/häkte är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan sitta häktade under lång tid utan att få träffa andra än sin advokat och personalen vid häktet, vilket ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare. Att arbeta som kriminalvårdare ...
2024-02-27 2024-03-19
Lekebergs kommun, Teknik- och serviceavdelningen Är du flexibel och vill ha ett rörligt och omväxlande arbete? Vi söker dig!
Är du serviceinriktad, noggrann och tycker om att arbeta i en varierande miljö? - Då tycker vi att du ska söka denna tjänst! Som lokalvårdare inom intern service har du bland annat till uppgift att ansvara för rengöring och underhåll i kommunens verksamheter och lokaler.
2024-02-27 2024-03-12
Kriminalvården, Anstalten Hinseberg Chef (kriminalvårdsinspektör) till VO Hinseberg
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för c:a 20-30...
2024-02-27 2024-03-19
Kriminalvården, Anstalten Hinseberg Chef (kriminalvårdsinspektör) till VO Hinseberg, vikariat
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för c:a 20-30...
2024-02-27 2024-03-19
Nora kommun, Kommunstyrelseförvaltning Badvärd
Badvärd Arbetsuppgifterna för rollen som badvärd är varierande men en stor del av tjänsten består av simundervisning, badbevakning och kassaarbete där du tar emot våra gäster och är vårt ansikte utåt. Vid badbevakning håller du ett extra öga på våra gäster i simhallen och upprätthåller en god och säker stämning i lokalen. I arbetet ingår även städning av simhallen. För att trivas som badvärd ska du tycka om att ta ansvar och vara flexibel då dina dagar består av många olika aktiviteter inom verksamheten. Tjänsten omfattar kvälls- och helgtj...
2024-02-26 2024-03-17
Sydnärkes Utbildningsförbund , Alléskolan Lärare till anpassad gymnasieskola, individuella program, Alléskolan
Du som söker tjänsten vill bidra till elevernas lärande och utveckling genom god undervisning. Som lärare ser du möjligheter utifrån elevernas individuella förutsättningar och du har förmåga att arbeta strukturerat med planering och uppföljning. Du kan kommunicera på olika sätt, bland annat genom bilder och stödtecken, detta för att bygga relationer med eleverna samt bereda fler sätt för elever att tillgodogöra sig undervisning. Du har även förmåga att på ett professionellt sätt samarbeta med kollegor och underlätta för elevassistenter att bidr...
2024-02-26 2024-03-10
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timvikarier till funktionsstöd och socialpsykiatrin
Personlig assistans Arbetet innebär att stödja och hjälpa en person med funktionsnedsättning, till exempel autism, intellektuell funktionsnedsättning eller fysiska funktionsnedsättningar. Det kan innebära att hjälpa och stödja personen vid vardagliga sysslor, personlig hygien eller fritidsaktiviteter. Du arbetar där brukaren befinner sig, vilket kan vara i hemmet, på arbetet eller fritid. Mestadels förekommer ensamarbete, och arbetstiden kan vara förlagd dygnet runt. Bostad med särskild service Arbeta som stödassistent/stödbiträde på gruppbost...
2024-02-26 2024-06-30
Kriminalvården, Anstalten Hinseberg Kock till anstalten Hinseberg Semestervikariat
Arbetet som kock vid anstaltens kök består av sedvanliga uppgifter i ett storkök, d.v.s. allt ifrån planering av veckans matsedel, förberedelser så som inköp, tillagning och servering till diskning, städning av redskap, maskiner, lokalytor med mera. Uppgifterna omfattar även egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Som kock vid anstalten handleder du klienter som en del i klientens sysselsättning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.
2024-02-26 2024-03-12
Lekebergs kommun, LSS Vill du arbeta som teckenspråkskunnig boendestödjare under kväll/natt/helg?
Som boendestödjare på Kastanjen ingår du i en arbetsgrupp med 14 medarbetare. Arbetet utgår från varje persons individuella behov och önskemål och utförs i enlighet med verksamhetens uppdrag, tillsammans med övrig personal. På Kastanjen finns det tretton lägenheter med särskild ...
2024-02-26 2024-03-17
Nora kommun, Socialförvaltning Socialsekreterare
Arbetsuppgifterna är huvudsakligen inriktade på myndighetsutövning enligt SoL, LVU och annan förekommande lagstiftning. Nora är en relativt liten kommun och därmed har socialsekreterarna förmånen att få arbeta brett med varierande arbetsuppgifter, där vi som grupp hjälps åt och är flexibla. Verksamheten ansvarar för handläggning av ärenden från inkommande anmälan/ansökan, via utredning till verkställighet av insats och avslut. Aktuell tjänst som socialsekreterare avser en förstärkning där arbetsuppgifterna kan komma att variera utifrån verksamh...
2024-02-23 2024-03-15
Askersunds kommun, HSL, Hälso- och sjukvård Nu söker vi en arbetsterapeut för semestervikariat
Som arbetsterapeut i Askersunds kommun arbetar du i socialförvaltningens hälso- och sjukvårdsenhet. Under sommaren servar du både hemtjänst, korttidsboende, särskilt boende och LSS. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att bedöma, sätta mål, planera insatser samt göra aktivitetsbedömningar. Förskrivning och utprovning av tekniska hjälpmedel, informera, instruera och handleda omvårdnadspersonal är en stor del av ditt uppdrag. Du samverkar i team kring våra kvalitetsregister.
2024-02-23 2024-03-17
Askersunds kommun, HSL, Hälso- och sjukvård Sjuksköterska för natttjänst
Nu vill vi anställa ytterligare en sjuksköterska till vår jourverksamhet som består av 3 nattsjuksköterskor och 2 kvällsjuksköterskor (snart 3). Att arbeta som nattsjuksköterska hos oss innebär att man har ansvaret i hela kommunen för de akuta ärenden som inkommer under natten samt vissa planareade insatser som tex koppling av dropp etc. Du åker runt och besöker patienter och personal på våra olika enheter. Arbetstiden är 21:15-07:15 och denna tjänst ligger på 70%.
2024-02-23 2024-03-17
Statens institutionsstyrelse Ekonomiassistent till SiS LVM-hem Rällsögården
Arbetsbeskrivning Som ekonomiassistent på SiS LVM hem Rällsögården arbetar du främst med budget- och prognosarbete, bokföring, inventering, inköp och månatliga avstämning av balanskonton samt diverse kontanthantering. Uppdraget ger dig en god inblick i institutionens spännande verksamhet. Du kommer även att vara delaktig i att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra ekonomiarbetet på institutionen. En viktig roll är att stödja verksamheten i ekonomiska frågor samt vara en operativ resurs i ekonomiska analyser och utredningar. Du ingår även i...
2024-02-23 2024-03-17
Statens institutionsstyrelse Behandlingssamordnare som vill bidra till livsviktig förändring
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingssamordnare hos SiS ett meningsfullt arbete. Utgångspunkten i vårt behandlingsarbete är att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du arbetar i ett team av engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå goda resultat. Som behandlingssamordnare kommer du att planera, genomföra och följa upp programverksamhet. Du håller behandlingssamtal och har ett särskilt ansvar för doku...
2024-02-23 2024-03-17
Nora kommun, Socialförvaltning Arbetsterapeut
Du kommer att vara en av sju stycken arbetsterapeuter och vi sitter lokaliserade på Hagby Ängar och på Tullbackagården. Vart du kommer att ha din placering beror på vad just du har för erfarenheter och kompetenser. Arbetsgruppen hjälper och stöttar varandra både i svåra ärenden och när det blir perioder med mer att göra på ett specifikt område. Du ska planera, genomföra och utvärdera arbetsterapeutiska insatser utifrån varje individs behov. I tjänsten ingår nära kontakt med anhöriga, kollegor, andra yrkeskategorier både internt och externt. I ...
2024-02-23 2024-03-11
Lindesbergs kommun, Fröviskolan Lärare i Sv/Eng till Fröviskolan 7-9
Som lärare i Sv/Eng genomför du din undervisning utifrån de centrala styrdokumenten. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete (elevinflytande, trygghet och studiero). Dina arbetsuppgifter utöver undervisningen innebär ett delat ansvar för en klass och egna mentorselever. Du kommer också att hålla i utvecklingssamtal och föräldramöten med elever och vårdnadshavare i klassen. Ett gott samarbete och kommunikation med elever, vårdnadshavare och kollegor är en mycket viktig del av uppdraget.
2024-02-22 2024-03-17
Lindesbergs kommun, Grundskola Lärare i Ma/No till Fröviskolan 7-9
Som lärare i Ma/No genomför du din undervisning utifrån de centrala styrdokumenten. Det systematiska kvalitetsarbetet är högst levande här. Du analyserar dina resultat och din praktik och utifrån detta planerar du resultathöjande aktiviteter. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete (elevinflytande, trygghet och studiero). Dina arbetsuppgifter utöver undervisningen innebär ett delat ansvar för en klass och egna mentorselever. Du kommer också att hålla i utvecklingssamtal och föräldramöten med el...
2024-02-22 2024-03-14
Lindesbergs kommun, Lindbackaskolan Lärare 7-9
Utöver undervisning ingår mentorskap.
2024-02-22 2024-03-17
Socialförvaltningen, Kumla kommun Handledare för Daglig Verksamhet på Stenebrunn
Som handledare för daglig verksamhet är din huvudsakliga uppgift att stödja och följa våra deltagare med deras unika och komplexa behov. Du ansvarar för att planera och genomföra meningsfulla aktiviteter och arbetsuppgifter tillsammans med deltagaren, samtidigt som du skapar trygga rutiner och strukturer för dennes vardag. Dina ansvarsområden inkluderar tex. att: • Planera och organisera och genomföra dagliga aktiviteter • Upprätta genomförandeplan i samråd med deltagare • Skapa tydliga och hållbara rutiner • Arbeta utifrån ett strukturerat och...
2024-02-22 2024-03-10
Socialförvaltningen, Kumla kommun Vikarierande Socialsekreterare till Familjeenheten!
Som utredande socialsekreterare kommer du arbeta med utredningar och uppföljningar av barn och ungdomar. I arbetet kommer du jobba i nära samverkan med övriga kollegor på enheten. Arbetet som utredare bygger mycket på mötet med barn och deras föräldrar, men också på möten med andra samhällsaktörer som finns runt barnet. Vi ser att ditt främsta verktyg som utredare kommer att vara din förmåga att samtala och därigenom genuint och respektfullt möta andra människor. Vi jobbar aktivt och strukturerat med ett nära stöd, både för att du ska kunna lyc...
2024-02-21 2024-03-10
Askersunds kommun, Särskilt boende Undersköterska till korttidsenheten Syrenen
• Ge personlig vård och omsorg utifrån den enskildes individuella behov. • Dokumentera i verkställighetsjournaler, genomförandeplaner och i våra verksamhetssystem. • Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation eller instruktion av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Där träning och rehabilitering är en stor del.
2024-02-21 2024-03-10
Kriminalvården, Sektionen för IT-servicecenter IT-fastighetskoordinator region Mitt
I rollen som IT-fastighetskoordinator kommer du att arbeta som delprojektledare för IT i myndighetens fastighetsprojekt. Tjänsten är placerad i Örebro men du kommer att arbeta tillsammans med Kriminalvårdens kärnverksamhet och organisatoriskt tillhöra huvudkontoret i Norrköping. Resor är vanligt förekommande i arbetet, främst inom regionen men även i övriga Sverige, då du är med på plats vid uppstart, kontinuerliga projektträffar och slutinstallationer. Som IT-fastighetskoordinator samlar du behov, säkerställer leveranser och är behjälplig i ...
2024-02-21 2024-03-13
Socialförvaltningen, Kumla kommun Enhetschef till vård- och omsorgsboende i Kumla
Du är ansvarig för att enheten är en attraktiv arbetsplats där du motiverar och engagerar dina medarbetare i lagandans tecken med hyresgästen som medskapare. Du har ett helhetsansvar för din verksamhets ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du verkar för att skapa en god arbetsmiljö för dina medarbetare och bidrar till att arbetsgruppen är ansvarstagande och motiverade i sitt uppdrag. Du leder och engagerar dina medarbetare i att driva en verksamhet med fokus på kvalitet, trygghet och kontinuitet. På alla vård och omsorgsboenden har vi stort fok...
2024-02-21 2024-03-17
Statens institutionsstyrelse Fastighetstekniker med intresse för systemadministration
Arbetsbeskrivning SiS LVM-hem Runnagården söker nu en fastighetstekniker med servicekänsla och intresse för systemadministration som tycker det är roligt att i sitt arbete träffa människor och har förmåga att arbeta självständigt!  Som fastighetstekniker på Runnagården ansvarar du för tillsyn och skötsel av fastigheten och säkerhetssystem. Du arbetar bland annat med felanmälningar till fastighetsägare, beställning och uppföljning av entreprenörer, lokalt ansvar för säkerhetssystem (kameror, överfallslarm, skalskydd, lås), systematiskt brandsk...
2024-02-21 2024-03-17
Karlskoga kommun Verksamhetsutvecklare till grundskolan - var med och utveckla framtidens skola!
Karlskogas skolförvaltning är inne i en spännande period med ett pågående utvecklingsarbete. Syftet är att stärka det systematiska kvalitetsarbetet genom utvecklande av tydliga strukturer. I det arbetet kommer du som verksamhetsutvecklare ha stora möjligheter att tillsammans med verksamhetschef och rektorer få sätta din prägel på de framtida strukturerna inom grundskolan. Tjänsten innebär att du är en del av ett team med verksamhetschef och rektorer inom grundskolan. Du utgör ett stöd till verksamhetschefen och rektorerna i deras uppdrag och...
2024-02-21 2024-03-06
1 2 3 4 5 >