Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Anstalten Karlskoga Kock timvikariat till Anstalten Karlskoga
Som kock lagar du mat till i första hand de intagna på anstalten men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.
2022-05-17 2022-06-07
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare till särskild undervisningsgrupp på Österledskolan
Du kommer att undervisa och stötta elever som är inskrivna i vår särskilda undervisningsgrupp, Skeppet. Eleverna har olika funktion och olika behov av stöd. En del elever deltar i viss undervisning med sin ordinarie klass medan andra har all sin undervisning på Skeppet. Enskild undervisning med elev förekommer också. Med visst stöd av ämneslärares övergripande planeringar ansvarar du för att anpassa elevernas arbetsuppgifter, genomföra undervisning, följa elevernas kunskapsutveckling, bedöma och betygssätta. En stor del av ansvaret är att organ...
2022-05-16 2022-05-31
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare åk 4-6 till Skogstorpsskolan
I ditt huvuduppdrag som lärare på Skogstorpsskolan F-6 kommer det att ingå att skapa en ordningsam och trygg studiemiljö för eleverna och vara med och utmana eleverna mot de nationella målen. I din roll som lärare kommer du även att ha mentorsansvar. Du kommer ingå i ett arbetslag på en våra enheter. Där jobbar fyra lärare mot tre klasser. Vi ser gärna att du som söker har en bred behörighet. Arbetssättet bygger på att alla lärare hjälps åt och tillsammans skapar bästa förutsättningar för eleverna. Det betyder att du också kommer finnas med so...
2022-05-16 2022-05-30
Kriminalvården, Anstalten Hinseberg Sjuksköterska till anstalten och häktet Hinseberg
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterska även allmänläkare och psykiatriker. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand...
2022-05-16 2022-06-06
Samhällsbyggnad Bergslagen, Park/Idrott Säsongsarbetare till Park Lindesberg
Vi söker nu en drift- och underhållsarbetare som ska jobba inom vår avdelning Park i Lindesberg. Tjänsten är en säsongsanställning sommaren 2022. Arbetsuppgifterna som drift- och underhållsarbetare innebär drift och underhåll av allmän platsmark, med bland annat sommarblommor och möblering i parker, tätortsnära skog och övriga grönytor. I uppgifterna ingår även att svara för drift och underhåll på idrottsanläggningar. Dessutom ingår arbetsuppgifter så som skötsel av obebyggda tomter, yttre fastighetsskötsel, drift av lekplatser, renhållning a...
2022-05-16 2022-05-30
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vikarierande lärare i åk 2 till Tallängens skola
Hos oss på Tallängens skola kommer du att vara verksam inom arbetslaget F-3 som i huvudsak består av lärare, lärare i fritidshem och elevassistenter. Du har, tillsammans med en lärarkollega, ansvar för undervisningen i åk 2 och ser också till att planeringen förankras väl och i samarbete med arbetslaget. Du har en nära samverkan med vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam och rektor. Samarbete, kommunikation och professionalitet är viktiga ledord i vår verksamhet. Ditt vikariat sträcker sig under hela läsåret 2022/2023.
2022-05-16 2022-05-23
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Tekniklärare Skogstorpsskolan 7-9
Vi söker en lärare med behörighet att undervisa i teknik. Teknikundervisningen bedrivs i halvklass över samtliga skolår. Under höstterminen träffar man årskurs 7 och 9, för att sedan träffa årskurs 7 och 8 under vårterminen. I din roll som lärare kommer du att tillhöra ett av fyra arbetslag och tillsammans med en kollega dela på mentorsskapet för en klass. Som pedagog på Skogstorpsskolan kommer du utöver arbetslaget att ingå i ett ämneslag som träffas regelbundet under läsåret.
2022-05-16 2022-05-30
Nora kommun, Omsorg Undersköterska till demensdagvården Ängen.
Planera och genomföra aktiviteter med deltagarna. Mycket rörelse och utevistelse med diskussioner och samtal. Ha en nära dialog med anhöriga och samarbeta tvärprofessionellt. Utifrån beslut göra hembesök och planera för uppstart för nya deltagare.
2022-05-13 2022-05-30
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Bergsmansgården i Fjugesta Lärare till Introduktionsprogrammet
SiS har ansvar för alla inskrivna ungdomars utbildning oavsett problematik eller placeringsform. Alla ungdomar som vistas på ungdomshemmet ska få den utbildning de behöver och har rätt till. På Bergsmansgården erbjuder vi undervisning på grundskole- och gymnasienivå inom ramen för Introduktionsprogrammet. Vi arbetar med ett specialpedagogiskt förhållningssätt och fortbildar oss kontinuerligt. Skolan är i stark utveckling och prioriteras högt inom SiS. Som lärare hos oss undervisar du i små grupper med extra anpassningar utifrån varje elevs beh...
2022-05-13 2022-05-27
Lindesbergs kommun, Storåskolan Ämneslärare 7-9
Vi söker ämneslärare i kemi, fysik, matematik och spanska, tjänsten kommer att anpassas utifrån din behörighet. Tjänsten innebär undervisning i åk 7-9 och utöver undervisning ingår även mentorskap.
2022-05-13 2022-05-27
Kommunledningsförvaltningen, Kumla kommun Överförmyndarhandläggare
Som överförmyndarhandläggare kommer du självständigt att utföra arbetsuppgifter som bland annat att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare, utreda förutsättningarna för ställföreträdarskap, ansöka hos tingsrätten om anordnande och upphörande av godmanskap och förvaltarskap, rekrytera gode män och förvaltare. I uppgiften att utöva tillsyn ingår exempelvis att granska redovisningar, men även att stödja och utbilda gode män och förvaltare i sina uppdrag. Som överförmyndarhandläggare har du ett varierat arbete som innefattar båda so...
2022-05-13 2022-05-29
Lekebergs kommun, Socialförvaltningen Vi söker en verksamhetscontroller/MAR
Denna tjänst är en nyinrättad tjänst, vilket innebär att den som rekryteras har stor påverkansmöjlighet på utformningen. Fördelningen är 70/30 (controller/MAR). Arbetet som verksamhetscontroller i en växande kommun som Lekeberg är ett mångfacetterat arbete där du arbetar med uppföljning och utveckling i verksamheten. Det innebär att arbeta brett och i nära samarbete med vår verksamhetsutvecklare. I rollen ingår även att ge stöd i verksamhetsfrågor till enhetschefer och förvaltningschef, inom socialförvaltningen, och att samverka/samarbeta ino...
2022-05-13 2022-05-30
Karlskoga kommun, Samhälle och serviceförvaltningen, samhälle Förrättningslantmätare till Sveriges minsta kommunala lantmäterimyndighet
Som förrättningslantmätare på Sveriges minsta lantmäterimyndighet har du möjlighet att utvecklas till att bli självgående och kunna driva egna förrättningar från början till slut, vill du utföra fältmätningar så är det möjligt. Tjänsten innebär arbete med fastighetsbildning varvat med andra samhällsbyggarfrågor, därför söker vi dig med ett intresse för hela samhällsbyggnadsprocessen. Är du nyexaminerad så tveka inte att söka om du tycker jobbet låter spännande. I vår grupp så hjälps vi åt med de ärenden och frågor som kommer. Du kommer få got...
2022-05-13 2022-06-26
Nora kommun, Bildning Lärare till Lärkesskolan åk 4-6
Arbete som lärare i ett arbetslag med undervisning av elever i åk 4-6. Att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt att aktivt delta i kollegialt lärande.
2022-05-12 2022-06-02
Askersunds kommun, Södra rektorsområdet, Ha, Åbg, Zkr, Olsh Södra områdets förskolor söker barnskötare - förskollärare
Vi söker dig som är förskollärare/barnskötare och som tycker om att arbeta med barn i åldrarna 1-5 år. Tillsammans med kollegor på förskolan är du med och vidareutvecklar verksamheten så att barnen får de bästa förutsättningar för utveckling och lärande. Vi söker dig som: *är intresserad, engagerad och drivande medforskande pedagog. *är en inlyssnande pedagog som utmanar barnen vidare i deras frågor och funderingar så att de får en en tilltro till sin egen och andras förmåga. *vill arbeta med utveckling och lärande i ett temainriktat arbetssätt...
2022-05-12 2022-06-12
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, gymnasieskolan Lärare i fastighet, anläggning och byggnation till gymnasiesärskolan
Vi söker en lärare som i huvudsak ska undervisa i praktiska och teoretiska ämnen på gymnasiesärskolan på vårt nationella program för fastighet, anläggning och byggnation. I arbetet ingår att planera och genomföra lektioner och ha ett övergripande pedagogiskt ansvar för eleverna som deltar i utbildningen. Du ska vara ett stöd för eleverna, ha en helhetssyn på elevens utveckling och hålla utvecklingssamtal och delta i andra möten som är till gagn för elevens lärande. I arbetet ingår även samordning för de egna elevernas APL vilket innebär intern ...
2022-05-12 2022-05-25
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, gymnasieskolan Lärare i handelsämnen till gymnasiesärskolan
Vi söker en lärare som i huvudsak ska undervisa i praktiska och teoretiska ämnen på gymnasiesärskolan på vårt nationella program för administration, handel och varuhantering. I arbetet ingår att planera och genomföra lektioner och ha ett övergripande pedagogiskt ansvar för eleverna som deltar i utbildningen. Du ska vara ett stöd för eleverna, ha en helhetssyn på elevens utveckling och hålla utvecklingssamtal och delta i andra möten som är till gagn för elevens lärande. I arbetet ingår även samordning för de egna elevernas APL vilket innebär int...
2022-05-12 2022-05-25
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Förskollärare till Norrgårdens förskola
På Norrgårdens förskola strävar vi efter att barnen får möjlighet att utvecklas och utbildas tillsammans med pedagoger som är engagerade, kreativa och inkännande. Vi erbjuder barnen en utbildning som är anpassad till deras förutsättningar och behov. Vi arbetar projektinriktat utifrån Örebromodellen för en jämlik förskola, just nu med temaområdet Rättigheter med utgångspunkt i barnkonventionen och Lpfö -18. Tillsammans med dina kollegor och rektor arbetar du för att skapa en trygg, lärorik och utmanande utbildning för barnen. Du kommer att in...
2022-05-12 2022-05-29
Kriminalvården, Enheten för arbetsgivarstöd och arbetsmiljö HR Expert till Kriminalvården, Örebro
Som HR-expert i Kriminalvården kommer du att självständigt vägleda verksamhetens chefer inom frågor från hela HR-området med särskild inriktning mot arbetsrättsliga frågeställningar. Du kommer att arbeta med både långsiktigt och kortsiktigt kvalitetsstöd i individärenden och ärenden på gruppnivå. Du kommer även arbeta stöttande och utredande i personalärenden. I arbetsuppgifterna ingår även förhandling inom personalområdet inom bla lönebildning, organisations- och individfrågor samt ett kontinuerligt arbete för att upprätthålla och tydliggöra...
2022-05-12 2022-06-02
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Sandviksskolan söker engagerad elevassistent
Du kommer att arbeta tillsammans med lärare i åk 3. Ditt huvudsakliga uppdrag kommer att bestå i att ta ansvar för en elev. Du kommer att ha tydliga mål att arbeta utifrån där elevens mående och kunskapsinhämtning är i fokus. Du kommer att arbeta med eleven enskilt och i grupp med en tydlig målbild. Genom ert arbetssätt skapar du tillsammans med övrig personal en trygg och rolig miljö. Tillsammans med arbetslaget i åk 3 arbetar du för en tillgänglig lärmiljö som tar tillvara elevens nyfikenhet och intressen samt stödjer elevens trygghet, utvec...
2022-05-12 2022-05-26
Lindesbergs kommun, Lindbackaskolan Studie- och yrkesvägledare
I ditt uppdrag som studie- och yrkesvägledare i grundskolan ingår att utveckla elevernas möjligheter till framtida studier och yrkesval. Du skapar förutsättningar för eleverna att lära känna sig själva genom samtal om deras intressen, förmågor, studier och praktik. Du delger information till elever och vårdnadshavare om vilka val inom grundskolan som är viktiga inför valet av gymnasieprogram/yrkesval. Du har motiverande vägledningssamtal och samordnar PRAO tillsammans med Praktikplatsen.se samt mentorer. Du arbetar även nära våra lärare och sk...
2022-05-12 2022-05-29
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Askersunds kommun söker barnskötare till förskolan Humlegården
Vi söker dig som är barnskötare och som tycker om att arbeta med barn i åldrarna 1-5 år. Tillsammans med kollegor på förskolan är du med och vidareutvecklar verksamheten så att barnen får de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande. Vi söker dig som: *är intresserad, engagerad och drivande medforskande pedagog. *har god samarbetsförmåga med stora och små. *utvecklar goda, tillitsfulla relationer med föräldrar. *organiserar och strukturerar verksamheten så att den utmanar barnens förmågor, vilja att ta ansvar och utöva inflytande i ver...
2022-05-12 2022-05-29
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Askersunds kommun söker barnskötare till förskolan Kristinagården
Vi söker dig som är arabisktalande, utbildad barnskötare som tycker om att arbeta med barn i åldrarna 1-5 år. Tillsammans med kollegor på förskolan är du med och vidareutvecklar verksamheten så att barnen får de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande . Vi söker dig som: *pratar och skriver på både arabiska och svenska * är intresserad av utomhuspedagogik och gillar att vara ute * är intresserad, engagerad och drivande medforskande pedagog. * professionellt och systematiskt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar förskol...
2022-05-12 2022-05-26
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare i fysik till Vialundskolan åk 7-9 !
Undervisning i åk 7-9 i de ämnen du är behörig i med tillgång till ämnesspecifika salar. Skolans arbete är organiserat i arbetslag och ämneslag där du förväntas bedriva utveckling och ett kollegialt lärande med dina arbetskamrater, detta utifrån en tydlig struktur och ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete. För att ge en tydligare bild av detta, se Vialundsguiden och vår verksamhetsplan på kumla.se, länk nedan.
2022-05-12 2022-05-26
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare till Malmens skola!
Som lärare på Malmens skola arbetar du med hela människan, vilket innebär att du måste ha ett intresse av individen och inte bara undervisning. Det är med ditt relationella ledarskap våra elever har förutsättningar att växa i kunnande och som individer. Som lärare arbetar du språk- och kunskapsutvecklande oavsett ämnesinnehåll. På Malmens skola har varje elev i åk 1-6 utrustats med en Chromebook. Du som lärare på Malmens skola har tillsammans med eleverna stora möjligheter att vara med och påverka samt driva skolans digitalisering framåt. Huvu...
2022-05-12 2022-05-29
1 2 3 4 5 6 7 >