Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Degerfors kommun, Degerforsgymnasiet Lärare Svenska, Historia, Religion
Undervisning på Yrkes- och studieförberedande i Svenska, historia och religion. Mentorskap för en grupp elever
2023-05-28 2023-06-04
Degerfors kommun, Degerforsgymnasiet Lärare tyska
Undervisning i tyska
2023-05-28 2023-06-04
Nora kommun, Tillväxt och utveckling Musiklärare, Cello- och kontrabaspedagog
Undervisning i cello, kontrabas och orkester för barn och unga 6-19 år, enskilt och i grupp. Leda och utveckla stråkämnet på kulturskolan tillsammans med stråkkollegan. Tillsammans med närmsta chef och övriga kollegor medverka i kulturskolans olika projekt i samarbete såväl inom kulturskolan som med externa aktörer. Övrigt förekommande arbetsuppgifter såsom administration ingår.
2023-05-26 2023-06-16
Askersunds kommun, Åsbro, Rönneshytta, Snavlunda rektorsområden Grundskollärare 4-6, Norra rektorsområdet
Vi söker nu grundskollärare år 4-6 till Norra rektorsområdet i Askersunds kommun. Norra rektorsområdet består av två F-6 skolor med fritidshem, en i Åsbro och en i Rönneshytta samt fritidshem i Snavlunda. I din roll som lärare hos oss arbetar du nära dina kollegor med en strävan efter att alla elever ska nå kunskapsmålen och känna glädje och trygghet i skolan. Du är en tydlig ledare och en flexibel person, öppen för nya idéer. Du gillar att dela med dig av dina egna idéer och erfarenheter. Du kan kritiskt granska och tillämpa metoder för att...
2023-05-26 2023-06-09
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Specialpedagog till vuxenutbildningen inom Kriminalvården
Som specialpedagog i vuxenutbildningen inom Kriminalvården kommer du att verka inom rektorsområdet utifrån ett nationellt uppdrag, såväl på distans som i fysiska möten. Specialpedagogerna i andra rektorsområden och du utgör tillsammans en nationell specialpedagoggrupp. Gruppen utvecklar det pedagogiska arbetssättet inom vuxenutbildningen och driver vissa skolutvecklingsfrågor inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Gruppen ansvarar vidare för att planera kompetensutveckling tillsammans med rektorerna. Specialpedagogerna är geografiskt...
2023-05-26 2023-06-16
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare i hem och konsumentkunskap till Stene, Hardemo, Haga, Ekeby och Skogstorps skolor
Dina arbetsuppgifter är att undervisa för ungefär 120 elever på de olika skolorna för årskurs 6. I klassrummet undervisar du som hem- och konsumentkunskapslärare eleverna i att laga näringsriktig mat, att planera och räkna ut kostnaden för olika måltider och hur man sköter ett hem. Du planerar och utför dina lektioner utefter läroplanen. Du ska genom dina pedagogiska färdigheter och metoder förmedlar kunskap, vägleder eleverna i arbetet samt stimulerar deras lärande och utveckling.
2023-05-26 2023-06-11
Lindesbergs kommun, Kultur, fritid och anläggning Chaufför till bokbussen
Biblioteket verkar för att skapa livskvalitet och står inför många spännande utmaningar framöver. Vi vill utveckla biblioteksverksamheten och att den används av fler personer. Biblioteksbussen har en viktig roll i att möta människor där de bor, arbetar eller på annat sätt rör sig. Vi söker nu en vikarierande bokbusschaufför som ska köra bussen och ta hand om besökarna. Du inspirerar till läsning och svarar på frågor. Tillsammans med en annan chaufför sköter du allt praktiskt som rör biblioteksbussen. Som bokbusschaufför kommer du att ha mycke...
2023-05-26 2023-06-11
Lindesbergs kommun, Förvaltningskontor BUF Administratör
Som administratör för barnomsorgen administrerar du kö till och placeringar på förskola och fritidshem för barn 0-12 år. Du hanterar avgifter för barnomsorg vilket innebär debitering, skuldhantering och kontroller. Det ingår mycket kontakt med vårdnadshavare, rektorer samt personal i verksamheterna där du fungerar som spindeln i nätet. Du tar regelbundet och på begäran fram underlag och statistik till rektorer och förvaltning. Du kommer även arbeta som personalredogörare för anställda och vikarier.
2023-05-26 2023-06-09
Socialförvaltningen, Kumla kommun Socialsekreterare till Vuxenenheten!
Ditt arbete blir att utreda, bedöma och fatta beslut i ärenden som rör missbruk, våld i nära relation och boende enligt SoL och LVM. Du kommer ha ett nära samarbete med andra aktörer runt individen såsom vår interna öppenvård, institutioner, sjukvård och andra samverkansparters. I uppdraget ingår även att bedriva omvärldsbevakning och medverka i verksamhetens utvecklingsarbete. På IFO har vi ett tydligt fokus på att ge våra kommuninvånare bästa möjliga stöd på hemmaplan, vår uppfattning är att detta bäst sker genom samverkan mellan våra enhete...
2023-05-26 2023-06-07
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Tallängens skola F-6 söker en lärare till årskurs 1
Hos oss på Tallängens skola kommer du i första hand att vara verksam inom arbetslaget F-3 som består av lärare, lärare i fritidshem och elevstödjare. Du har tillsammans med en lärarkollega ansvar för undervisningen i årkurs 1 och ser också till att planeringen förankras väl i samarbete med arbetslaget. Vi önskar också att du kan undervisa våra elever på mellanstadiet, helst i engelska. Du arbetar i en nära samverkan med vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam och rektor. Samarbete, kommunikation och professionalitet är viktiga ledord i vår ve...
2023-05-26 2023-06-11
Degerfors kommun, Svartå och Åtorps skolor Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Tjänsten har placering vid Svartå skola som är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. Du kommer arbeta på skolans fritidshem samt som resurs i skolan. Arbetsuppgifterna är växlande utifrån verksamhetens planering och utifrån de olika aktiviteter som verksamheten innehåller.
2023-05-26 2023-06-09
Degerfors kommun, Svartå och Åtorps skolor Elevassistent
Nu söker vi dig som vill vara en del i det viktiga uppdraget som elevassistent. Arbetet består i att stötta elev i behov av särskilt stöd under hela skoldagen. Det innebär att vara ett personligt stöd i lärandesituationer samt i sociala situationer. Du kommer även arbeta med barngruppen på gruppnivå. Ett nära samarbete med klassläraren krävs då eleven ska ges förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen i helklass. Daglig kommunikation med övriga kollegor och med elevens vårdnadshavare ingår som en självklar del av uppdraget. Tjänsten in...
2023-05-26 2023-06-09
Degerfors kommun, Svartå och Åtorps skolor Lärare till Svartå skola, vikariat
Som lärare hos oss på Svartå skola blir du en del av ett team med öppet och positivt klimat. Du kommer att ingå i ett arbetslag som samarbetar i undervisningen så väl som i elevhälsoarbetet. För dig är lärandet centralt och att arbetet organiseras så att arbetsmiljön blir trivsam. Du känner ett genuint intresse för våra elever och tar stort ansvar i din profession. Vi värdesätter erfarenhet, kreativitet och ett stort engagemang. Du ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt i hela ditt arbetssätt. Vi eftersöker ett pedagogiskt fö...
2023-05-26 2023-06-09
Nora kommun, Bildningsförvaltning Resursperson/Elevassistent till Ås skola
Som resurslärare/elevassistent är ditt huvudansvar att finnas med som stöd för elev med funktionsvariationer i och utanför klassrummet under dagens olika moment samt under vistelsen på fritidshemmet. Förutom kunskaper i olika skolämnen ska eleven under den samlade skoldagen även få möjligheter att utveckla självkänsla, identitet, samspel och olika sociala förmågor. Som resurslärare/elevassistent är ditt huvudansvar att finnas med som stöd under dagens olika moment. Du kommer att arbeta i arbetslag tillsammans med övriga lärare och resurserpedag...
2023-05-26 2023-06-16
Statens institutionsstyrelse Behandlingsassistenter sommarvikariat
Arbetsbeskrivning Passa på att prova ett intressant sommarvikariat som behandlingsassistent på SiS. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra klienter till nya och mindres riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra klienter, och står för basen i det dagliga livet. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner. Dokumentation är en viktig del av ditt arbet...
2023-05-26 2023-06-09
Statens institutionsstyrelse Behandlingspedagog som vill göra skillnad
Arbetsbeskrivning Vill du göra en verklig och betydelsefull skillnad i utsatta människors liv? Då är jobbet som behandlingspedagog hos oss på  SiS LVM-hem Rällsögården det perfekta valet för dig. Som en viktig del av vårt team av behandlingsassistenter och behandlingssamordnare kommer du vara med och säkerställa att klienterna som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett pålitligt stöd i vard...
2023-05-26 2023-06-09
Lindesbergs kommun, Arbetsmarknadsenheten Arbetsgivarkoordinator till arbetsmarknadsenheten
Vi planerar för varje individ utifrån dennes förutsättningar, förmågor och framtidsvisioner. Genom motivationshöjande samtal och vägledning får vi individen att vara sitt livs egna processledare. Vi har många arbetsgivarkontakter och finns som ett stöd för de företag som tar emot våra deltagare. Vi kan vara med och introducera, översätta föreskrifter, gå in med kortare utbildningsinslag eller finnas med som handledare på arbetsplatsen om så behövs. Rollen som arbetsgivarkoordinator är mångsidig och omfattande. Du ska möta deltagare med särskil...
2023-05-26 2023-06-11
Socialförvaltningen, Kumla kommun Försörjningsstödhandläggare till Vuxenenheten!
Ditt arbete blir att utreda, bedöma och fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Försörjningsstöds primära uppdrag är att verka för att den enskilde så snart som möjligt når egen försörjning. Som handläggare på försörjningsstöd ansvarar du för att tillsammans med den enskilde gemensamt jobba för att nå detta mål. Du kommer ha ett nära samarbete med andra aktörer runt individen såsom kommunens arbetsmarknadsenhet, Arbetsförmedlingen, sjukvården och andra samverkansparters. I uppdraget ingår även att bedriva omvärl...
2023-05-25 2023-06-04
Degerfors kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen Nämndsekreterare
Tjänsten innehåller bland annat: - Administration av ärenden, diarieföring, expediering och registrering av beslut, kallelser, utskick och protokoll till de båda nämnderna - Utlämnande av handlingar - Beredningar inför sammanträden med nämndsordföranden och olika chefer - Administration av ersättningar och arvoden för förtroendevalda - Utveckling av administrativa rutiner - Posthantering Kommunen arbetar bland annat i ärendehanteringssystemen Ciceron, Bygg-R och ECOS-2.
2023-05-25 2023-06-09
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare i SO till Skrantaskolan, välkommen till ett viktigt jobb!
Du kommer att undervisa i SO-ämnena i årskurserna 7-9 där du också blir mentor för en grupp elever i årskurs 7. Vi söker nu en vikarie för en av våra SO-lärare som ska vara föräldraledig under hösten -23. Tjänsten är en visstidsanställning from 230809 tom 231221 och omfattar 100%. Är du nyutexaminerad lärare så ingår handledning av en mentor i tjänsten. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din roll samtidigt som du är med och motiverar våra elever för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar.
2023-05-25 2023-06-11
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Elevassistent/resursstöd till Sandviksskolan
Du kommer att arbeta tillsammans med lärare i förskoleklass. Ditt huvudsakliga uppdrag kommer att bestå i att ta ansvar för en elev. Du kommer att ha tydliga mål att arbeta utifrån där elevens omsorg, mående och kunskapsinhämtning är i fokus. Du kommer att arbeta med eleven enskilt och i grupp med en tydlig målbild. Genom ert arbetssätt skapar du tillsammans med övrig personal en trygg och stimulerande miljö för eleven. Tillsammans med lärare arbetar du för en tillgänglig lärmiljö som tar tillvara elevens nyfikenhet, motivation och intressen s...
2023-05-25 2023-06-11
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Tallängens skola
Hos oss på Tallängens skola kommer du att vara verksam som fritidspedagog/lärare i fritidshem i våra båda fritidshemsavdelningar. Du kommer att tillsammans med dina kollegor verka för att skapa en god lärmiljö på fritidshemmet och under skoldagen. Som fritidspedagog/lärare i fritidshem ansvarar du för att planera och genomföra undervisningen i fritidshemmet utifrån Lgr 22. Du har en nära samverkan med vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam och rektor. Samarbete, kommunikation och professionalitet är viktiga ledord i vår verksamhet.
2023-05-24 2023-06-07
Kriminalvården, Frivård Örebro/Karlstad Underrättelseoperatör till Frivården Örebro/Karlstad
I tjänsten som underrättelseoperatör handlar arbetsuppgifterna i huvudsak om att inom underrättelsecykeln arbeta i syfte att förbättra bedömningen av klienter ur risk- och säkerhetssynpunkt samt stötta säkerhetsarbetet inom frivården. Du ansvarar för underrättelsearbetet inom Frivården Örebro/Karlstad. Arbetet innebär resor, främst inom verksamhetsområdet. I uppgifterna ingår att bidra till att underrättelsearbetet integreras i verksamheten så att det utvecklar det lokala säkerhetsarbetet och ökar kvaliteten i klientarbetet. Du behöver kunna a...
2023-05-24 2023-06-07
Degerfors kommun, Kommunstyrelseförvaltning Fastighets- och säkerhetssamordnare
I rollen som fastighets- och säkerhetssamordnare ansvarar du för kommunens strategiska lokal- och fastighetsplanering där verksamheterna ska erbjudas ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler och att kommunens fastigheter utnyttjas på bästa sätt, både idag och i framtiden. Du ansvarar för underhållsplaneringen av vissa kommunfastigheter och fungerar som beställare och deltar i upphandlingar. Uppdraget innebär löpande kontakt med hyresgäster samt avtals- och kontraktsskrivning. Rollen ansvarar för ledning och styrning av fastighetsprocessen ...
2023-05-24 2023-06-07
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Enhetschef till område funktionsstöd, välkommen till ett viktigt jobb!
Som enhetschef inom område funktionsstöd, enheten servicebostad/boendestöd, har du ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar. Du ansvarar för planering, ledning, utveckling och uppföljning av enheten. Enheten består av 1 gruppbostad, 3 servicebostäder, korttidsboendet Gästis samt boendestöd. Uppdraget innefattar även ansvar för verkställighet stödfamiljer enligt LSS. Enheten är inne i en viktig utvecklingsfas för att tillgodose målgruppens behov av stöd och hjälp oavsett boendeform. Du kommer att ingå i ett team med fem andra enhetschefer. Til...
2023-05-24 2023-06-11
1 2 3 4 5 6 >