Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Socialförvaltningen, Kumla kommun Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb?
Vi söker medarbetare till tre olika verksamheter - hemtjänst, LSS-omsorg samt vård- och omsorgsboenden. Det som är gemensamt för alla våra verksamheter, förutom en del arbetsuppgifter, är att fokuset ska vara på att ge dem vi stödjer en trygg och meningsfull tillvaro med deras behov i centrum. Vårt bemötande är viktigt och vi ska alltid jobba för delaktighet och inflytande. Nedan kan du läsa om våra olika verksamheter och du kommer i din ansökan att få önska var du vill arbeta. Hemtjänsten - Att arbeta inom hemtjänsten innebär att hjälpa och g...
2023-02-08 2023-03-06
Askersunds kommun, Teknisk förvaltning Städare Askersunds kommun, 100%
Du kommer att arbeta med löpande städ, storstäd och golvvård. Vi förespråkar maskinell städning som ökar effektiviteten såväl som städkvalitén samt bidrar till bättre ergonomi i arbetet och arbetsmiljön.
2023-02-08 2023-02-28
Lekebergs kommun, Individ- och familjeomsorg Vi söker socialsekreterare till IFO/barn- och familj under sommaren 2023
Lekebergs kommun söker socialsekreterare som kan arbeta över sommaren 2023 inom Individ- och familjeomsorgen för handläggning av ärenden och andra vanligt förekommande arbetsuppgifter. Tjänstens inriktning blir först och främst mot barn och familj. I rollen som socialsekreterare kommer du att utreda, bedöma, fatta beslut samt göra uppföljningar, enligt SoL och LVU. Individ- och familjeomsorgen har en helhetssyn på både människa och verksamhet. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp och ha nära samarbete med kollegor på enheten. En stor del av arb...
2023-02-08 2023-02-26
Lekebergs kommun, Individ- och familjeomsorg Vi söker handläggare för arbete hos oss på vuxenenheten under sommaren 2023
Lekebergs kommun söker en handläggare som kan arbeta över sommaren 2023 inom Individ- och familjeomsorgen för handläggning av ärenden. Tjänsten är riktad främst mot handläggning av ekonomiskt bistånd. Ärenden inom missbruk och våld i nära relation kan också förekomma. I rollen som handläggare kommer du att utreda, bedöma, fatta beslut samt göra uppföljningar, enligt SoL och LVM. En stor del av arbetet består av samtal med vuxna samt att dokumentera i verksamhetssystemet Procapita. Individ- och familjeomsorgen har en helhetssyn på både människ...
2023-02-08 2023-02-26
Kumla kommun Fritidspedagog/lärare i Fritidshem till Fylsta skola
Som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Fylsta skola kommer du verka för att alla elever ska nå så långt som möjligt. Här arbetar vi individanpassat och har alltid eleven i fokus. Du kommer ansvara för vår fritidsverksamhet för eleverna 6-11 år, där samarbete och höga ambitioner står i fokus. Som fritidspedagog är det viktigt att du är en trygg vuxen som arbetar med elevens sociala utveckling där lek/rörelse, musik och fritt skapande är viktiga komponenter. Du kommer även ingå i ett arbetslag tillsammans med lärare där ni skapar bästa möjliga...
2023-02-07 2023-02-21
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vi söker en lärare till Tallängens skola i Hällabrottet
Ditt uppdrag som lärare hos oss är att arbeta tillsammans med en av våra elever som just nu får enskild undervisning och du kommer att ansvar för att planera genomföra, bedöma och utvärdera undervisningen. På skolan har vi en särskild undervisningsgrupp-flex-enheten där du blir en viktig del. Arbete i flex-enheten innebär att jobba med elever från åk f-6 som är i behov av extra stöd, delar av sin skoldag. Syftet med flex-enheten är att alla barn ska nå så långt som möjligt i sitt lärande utifrån just sina egna förutsättningar.
2023-02-07 2023-02-21
Degerfors kommun Verksamhetsutvecklare
Som verksamhetsutvecklare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera kommunövergripande uppdrag. Arbetet kommer att genomföras i nära samverkan och samarbete med chefer och stödfunktioner i förvaltningarna. Du kommer årligen att följa upp arbetet enligt en styrmodell och strategisk inriktning och stötta förvaltningarna genom systematisk utvärdering av genomförda insatser och åtgärder. Du kommer även att självständigt planera, leda och genomföra workshops, presentationer och seminarier med både politiker och medarbetare. Utöver det s...
2023-02-07 2023-02-28
Degerfors kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Förvaltningschef Kultur- och Utbildningsförvaltningen
Är du utvecklingsinriktad och intresserad av att leda en förvaltning i en kommun med framtidsfokus? Då kan du vara rätt person för oss! Förvaltningschefen inom Kultur- och Utbildningsförvaltningen ansvarar för en verksamhet bestående av ca 250 medarbetare varav tio medarbetare i den närmaste ledningen. De representerar förskola, grundskola, kultur, fritid, elevhälsa och administration. Som förvaltningschef har du ett övergripande ansvar för förvaltningens samtliga verksamheter. Detta innebär planering, ledning, samordning, utveckling och uppfö...
2023-02-06 2023-02-27
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare
Att planera för och följa upp vård avseende ungdomar som är placerade på institution. Uppföljningar av vården sker var sjätte - åttonde vecka. Uppföljningen sker via besök på institutionen eller via vårt system för säker videokommunikation. Tjänsten innebär också att skaffa kunskap om olika institutioner och deras inriktning. I Karlskoga har vi som målsättning att ha så korta placeringar på institution som möjligt och tjänsten innebär ett tätt samarbete med vår ungdomsgrupp som arbetar med dessa ungdomar på hemmaplan. Tjänsten är placerad i Boe...
2023-02-06 2023-02-19
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Nu säker vi elevassistenter för timanställning till anpassad grundskola i Kumla
Vi söker nu fler engagerade och positiva personer för timanställning som elevassistenter till den anpassade grundskolan i Kumla. Utifrån skolans behov kan du komma att arbeta både i klass och på fritidshem, allt från enstaka dagar till flera dagar i veckan. Du bidrar till att vardagen på skolan fungerar väl och att det pedagogiska arbetet bygger på barnens delaktighet och inflytande. Du kommer att vara en viktig länk i genomförandet av den undervisning som läraren planerat men du är också viktig för arbete inom vår fritidsverksamhet före och...
2023-02-06 2023-02-20
Nora kommun, Kommunstyrelseförvaltning Parkarbetare/Utemiljöarbetare/Miljövärd i Nora kommun
Du kommer att arbeta med alla typer av park och trädgårdsskötsel som gräsklippning, skötsel av grönytor och planteringar, trädvård, städning mm. Vi tillämpar arbetsrotation i våra arbetsgrupper.
2023-02-06 2023-02-20
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Askersunds förskolor söker förskollärare till Snavlunda förskola
Är du en engagerad förskollärare som vill vara med och skapa en likvärdig förskola, då är du välkommen till ett arbetslag där kollegialt lärande får ta plats. Tillsammans med kollegorna vidareutvecklar du verksamheten så att alla barn får goda möjligheter att växa och utvecklas i en miljö som är rolig, trygg och lärorik. Vi söker dig som: * är ser det pedagogiska rummets möjligheter både ute och inne * är intresserad, engagerad och drivande medforskande pedagog. * professionellt och systematiskt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar ...
2023-02-06 2023-02-28
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Ekeskolan Timvikarier till Ekeskolan
Som timvikarie kan du komma att arbeta inom olika områden på Ekeskolan både på skoltid- och fritidstid. Det kan till exempel uppstå behov av vikarie som elevassistent, skötare eller boendehandledare. Du står alltså till förfogande när det uppstår behov med kort varsel. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje enskilt tillfälle du tas i anspråk för arbete. Erbjudande om sådan tidsbegränsad anställning sker vanligtvis muntligen. Du har givetvis rätt att tacka nej till uppdrag som erbju...
2023-02-06 2023-02-17
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsingenjör
Du kommer vara en av fyra i vår Mark- och exploateringsgrupp. Gruppen består idag av två Mark- och exploateringshandläggare, en projektsamordnare och en Mark- och exploateringsingenjör och det är den sista tjänsten som nu blir ledig. Gruppen har ett tätt samarbete men arbetsuppgifterna innebär samtidigt att mycket av arbetet sker under eget ansvar. Det förutsätts att du utför dina uppgifter med rätt kvalitet och är effektiv i ditt arbetssätt. Att arbeta långsiktigt och strategiskt är viktigt för en kommun som vill fortsätta växa. Där kommer du ...
2023-02-06 2023-02-19
Nora kommun, Socialförvaltning Biståndshandläggare
Nora kommun söker handläggare till ärenden inom äldreomsorg, socialpsykiatri och funktionsstöd. I tjänsten ingår beslutsfattande utifrån både Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) . Din uppgift som handläggare blir att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser samt följa upp och ompröva beviljade insatser. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv kring den enskilde och med dennes behov i centrum. Detta sker i en nära dialog med de personer som söker insatser samt deras närstående/företrädare....
2023-02-03 2023-02-24
Karlskoga kommun, KS Ledningskontor Är du en engagerad kommunjurist? Välkommen till kloka och innovativa Karlskoga
Karlskoga har idag ingen egen kommunjurist, utan tar in extern hjälp vid behov i olika frågor. Vi ser nu ett behov av att ha egen juridisk kompetens på plats och söker därför dig som är redo att ta på dig rollen som kommunjurist hos oss. I din roll som kommunjurist rapporterar du direkt till kommundirektören. Vi söker dig som är generalist då kommunen kan stå inför en mängd olika juridiska frågor. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att företräda kommunen i domstol, bistå kommunledningen med kvalificerat utredningsarbete, självständigt hj...
2023-02-03 2023-03-19
Kriminalvården, Sektionen för allmän klientjuridik Jurist till rättsavdelningen med placering i Örebro
Som kriminalvårdsjurist är en av dina huvudsakliga arbetsuppgifter att handlägga och fatta beslut i omprövningsärenden efter att grundbeslut har fattats av Kriminalvårdens lokala verksamhetsställen, bl.a. anstalter och häkten. Du kan också komma att handlägga ärenden om ersättning för skada samt företräda Kriminalvården i rättsprocesser, företrädesvis i förvaltningsdomstol. Du kommer även att medverka i arbetet med att samordna och utveckla praxis i kriminalvårdsjuridiska frågor samt ansvara för daglig rättslig rådgivning till lokal och regiona...
2023-02-03 2023-02-23
Lekebergs kommun, HSL/Arbetsterapeut Hej sjuksköterska! Vi saknar din ansökan!
Vi söker dig sjuksköterska som vill ha ett roligt, ansvarsfullt och varierande arbete! Just nu söker vi två nya kollegor; en på dagtid 100 % och en på deltid med placering nattetid. Som sjuksköterska inom det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget lär du känna patienterna och deras anhöriga väl vilket ger en god kontinuitet för dig i patientvården. Arbetet är omväxlande och spännande, inget arbetspass är det andra likt. Om du tycker det är intressant så kan vi även erbjuda möjlighet till egna ansvarsområden. Du får chansen att arbeta nära ...
2023-02-03 2023-02-26
Lekebergs kommun, Förskoleverksamhet Specialpedagog till våra förskolor i Lekebergs kommun
Vill du bli en del av vårt pedagogiska team? Vi utökar nu vårt team med ytterligare en specialpedagog! Vi har fyra förskoleområden som var för sig leds av en rektor. Tillsammans bedriver vi ett nära pedagogiskt ledarskap med fokus på utveckling och kvalitet i förskolan. Som specialpedagog kommer du både att arbeta självständigt samt i vårt barnteam. Du kommer att arbeta i nära samarbete och i team med ytterligare två specialpedagoger. Barnteamet består av specialpedagoger och rektorer som arbetar gemensamt mot alla våra förskolor i Lekeberg...
2023-02-03 2023-02-19
Lekebergs kommun, Förskoleverksamhet Förskollärare? - Vi söker dig till förskolan Södra!
Förskolan Södra i Fjugesta består av sex åldersindelade avdelningar med nya ljusa lokaler. Förskolan har en inbjudande och stimulerande miljö såväl ute som inne. Vi vill att våra lärmiljöer ska vara inspirerande och utforskande samt arbetar projektinriktat utifrån barnens intressen. Förskolan har också ett tillagningskök där maten lagas från grunden. Vi söker nu dig som tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget vill utveckla vår verksamhet och satsa framåt. Alltid med barnens bästa framför dina ögon. I ditt uppdrag som förskollärare sk...
2023-02-03 2023-02-19
Lekebergs kommun, Förskoleverksamhet Utvecklingsledare? - Vi söker dig till förskolan Södra!
Vi söker en utvecklingsledare till förskolan Södra. Vill du vill ha ett roligt, varierande och meningsfullt arbete där du kan göra skillnad? I rollen som utvecklingsledare har du stora möjligheter att vara med och utveckla förskolan Södra i nära samarbete med ytterligare en utvecklingsledare. Vi söker nu dig som tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget vill utveckla vår verksamhet och satsa framåt. Alltid med barnens bästa framför dina ögon. Förskolan Södra i Fjugesta består av sex åldersindelade avdelningar med nya ljusa lokaler. Förs...
2023-02-03 2023-02-21
Askersunds kommun, Åsbro, Rönneshytta, Snavlunda rektorsområden Lärare i fritidshem/ Fritidspedagog till Norra rektorsområdet
Vi söker dig som är utbildad fritidspedagog/lärare i fritidshem, alternativt har en annan utbildning med inriktning mot barn och utbildning till Norra rektorsområdet i Askersunds kommun. Norra rektorsområdet består av två F-6 skolor med fritidshem, en i Rönneshytta och en i Åsbro, samt ett fritidshem i Snavlunda. Som fritidspedagog inom Norra området utvecklar du tillsammans med kollegor de bästa förutsättningarna i verksamheten för våra elever. Du samverkar med vårdnadshavare och personal på förskola, fritidshem och skola och driver en verksa...
2023-02-03 2023-03-31
Askersunds kommun, Kommunledningsförvaltning Turistvärd
Askersund kryllar av besökare under sommaren och du kommer framför allt att jobba med att hjälpa till att skapa ett bra besöksmål. För att lyckas med det ingår bland annat följande arbetsuppgifter: - Hjälpa våra besökare genom att informera om sevärdheter, aktiviteter och boende. - Vara en god ambassadör och ett ansikte utåt för vårt område och vår region. - Besvara frågor över disk, telefon och e-post. - Plocka upp, beställa och hålla ordning bland våra broschyrer samt sälja biljetter. - Göra efterforskningar via webb eller via andra kontakte...
2023-02-02 2023-02-19
Nora kommun, Socialförvaltning Undersköterska Hagby Ängar
Hagby Ängar är ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. Som undersköterska på Hagby Ängar arbetar du för att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra hyresgäster. Du ingår i ett tvärprofessionellt team som samarbetar för att erbjuda en omsorg präglad av trygghet, värde och kvalitet. Arbetet sker utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med fokus på hyresgästens behov och önskemål. Vi söker dig som är utbildad undersköterska, har ett genuint intresse för äldreomsorg och gärna erfarenhet av området demens. För att trivas hos...
2023-02-02 2023-02-23
Lindesbergs kommun, Ekonomienheten Ekonom
Arbetet innebär att i nära samarbete med chefer och andra inom ekonomienheten upprätta budget, delårsrapport, bokslut och årsredovisning. Du kommer fungera som kontaktperson gentemot de verksamheter du kommer ansvara för. Du får en viktig roll att självständigt ansvara för att samordna ekonomiarbetet som budget, uppföljning, prognoser och ekonomiska analyser men även trivs att arbeta i team. I tjänsten ingår även ekonomiska utredningar, statistik, nyckeltal och jämförelser. Utbilda och informera chefer och verksamhetsansvariga inom det ekonomis...
2023-02-02 2023-02-16
1 2 3 4 5 6 >