Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vi söker en lärare i fritidshem/fritidspedagog till Stene skola
Dina arbetsuppgifter: • Hålla i samlingar och ansvara för närvaroregistrering av eleverna • Träna barnens olika förmågor, t.ex. sociala delar som relationer i både mindre och större elevgrupper • Vara med och bidra till en skapande verksamhet till stor del ute i naturen Förutom att du jobbar på fritidshemmet kommer du under skoltid också att jobba som resurs i klass där vi ser din förmåga att vara lyhörd samt följsam gentemot både elever och lärare som viktig för att sedan kunna knyta ihop elevernas skoldag med fritidsverksamhet och således...
2022-10-06 2022-10-23
Karlskoga kommun, KS Ledningskontor Vi söker en affärsmässig och serviceinriktad inköpare
Som inköpare arbetar du med operativt inköp. Det innebär bl.a. att genomföra avrop från ramavtal samt upphandlingar under direktupphandlingsgränsen enligt gällande lagar, beslut, rutiner och instruktioner.  Inköparen kommer även att ansvara för första linjens support i inköpsfrågor till förvaltningarna. Vidare kommer inköparen även att stötta enheten i olika administrativa ärenden exempelvis inom e-handel och avtalsförvaltning.
2022-10-06 2022-10-23
Lekebergs kommun, Lekebergsskolan F-6 Lärare till Lekebergsskolan för undervisning i åk 4-6
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team och göra skillnad för våra elever! Inför vårterminen söker vi en ny kollega till tjänsten som lärare för undervisning i årskurs 4-6. Hos oss är medarbetarna organiserade i arbetslag som arbetar för en hög måluppfyllelse och för att eleverna ska få bli sitt bästa jag genom en trygg och lyckad skolgång. Vår verksamhet bygger på att barnen ska känna trygghet och få stöd oavsett var i utvecklingen de befinner sig där personalen samarbetar för att uppnå bästa resultat. Vi arbetar systematiskt med att ska...
2022-10-06 2022-10-31
Lindesbergs kommun, Individ och familj Vuxenhandläggare
Vi söker vuxenhandläggare som är socionom och har erfarenhet av handläggning inom SoL och LVM. Arbetet är i hög grad lagstyrt. Arbetat kan också vara oförutsägbart. Vårt uppdrag är att stötta och utreda människor som befinner sig i svåra livssituationer och det ställer därför höga krav på kompetens, personlig mognad och lämplighet för yrket. Vi söker dig som är lugn, stabil och har god självinsikt gällande egna styrkor, begränsningar och behov. Då arbetet ställer höga krav på rättssäker handläggning och dokumentation behöver du ha god förmåga...
2022-10-06 2022-10-20
Lekebergs kommun, Lekebergsskolan F-6 Vi söker lärare i fritidshem/fritidspedagog till Lekebergsskolan F-6
Nu söker vi en behörig fritidspedagog till Lekebergsskolan F-6 som vill vara med och utveckla elevers intresse av att fortsätta utforska och lära. Vi erbjuder en spännande tjänst med varierade arbetsuppgifter, vilket ger ett omväxlande och utmanande arbete. Verksamheten bygger på att barnen ska känna trygghet och få stöd oavsett var i sin utveckling de befinner sig. Låter detta som en tjänst för dig? - Då ser fram emot just din ansökan! Arbete i vårt fritidshem innebär att vara en del av hela skolans verksamhet där du samarbetar med övrig pers...
2022-10-05 2022-10-23
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till vårdboende
Som undersköterska på vårdboende kommer du att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter. Du har en viktig roll i direktkontakten med våra brukare där du ger personlig omvårdnad och serviceinsatser i enlighet med gällande biståndsbeslut med fokus på kvalitet. Du behöver ta stor hänsyn till brukarens individuella behov. Du utför även uppgifter delegerade från legitimerade personal och dokumenterar enligt socialtjänstlagen. I arbetet ingår att planera och prioritera, dokumentera samt rapportera. Du ska följa rutiner och riktlinjer, däriblan...
2022-10-05 2022-10-30
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till vårdboende
Som undersköterska på vårdboende kommer du att arbeta med många olika arbetsuppgifter. Du har en viktig roll i direktkontakten med våra brukare där du ger personlig omvårdnad och serviceinsatser i enlighet med gällande biståndsbeslut med fokus på kvalitet. Du behöver ta stor hänsyn till brukarens individuella behov. Du utför även uppgifter delegerade från legitimerade personal och dokumenterar enligt socialtjänstlagen. Du ska planera och prioritera, dokumentera samt rapportera. Du ska följa rutiner och riktlinjer, däribland verksamhetens värdeg...
2022-10-05 2022-10-23
Nora kommun, Bildning Barnskötare
- Delta, tillsammans med övrig personal, i att planera, genomföra, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet - Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola - Ha nära kontakt och samarbete med kollegor, barn och vårdnadshavare
2022-10-05 2022-10-21
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vi söker en modersmålslärare/studiehandledare i lettiska
Som modersmålslärare förväntar vi oss att du har en modern och forskningsbaserad undervisning där elevernas kunskapsutveckling är i fokus. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån styrdokument och kursplanen i modersmål. Som studiehandledare samarbetar du med ämneslärare för att eleven ska nå så långt som möjligt mot målen i läroplanen och utveckla sina kunskaper i svenska språket. Vi arbetar individanpassat och har alltid eleven i fokus.
2022-10-05 2022-10-19
Kriminalvården, Frivården Örebro Programledare till Frivården Örebro
Som Frivårdsinspektör med inriktning program ingår du i ett team som arbetar med klienter i frivård och anstalt. Som en viktig del av arbetet för att förebygga återfall i brott bedriver frivården Örebro en omfattande programverksamhet för klienter under övervakning, både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vi använder oss av program mot kriminalitet, våld, missbruk, sex- och relat...
2022-10-05 2022-10-26
Kriminalvården, Anstalten Kumla Programledare till anstalten Kumla
Som en viktig del av arbetet med att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision "Bättre ut" bedrivs omfattande programverksamhet för klienter både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen är manualstyrda och bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vid anstalten Kumla bedrivs program som exempelvis Brottsbrytet, Puls, Våga Välja, OTO Prism mf. Det sammansatta programutbudet innebär att du parallellt ko...
2022-10-05 2022-10-26
Karlskoga kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kvalitetssamordnare till Kultur- och fritidsförvaltningen
I uppdraget ingår att leda, samordna, förvaltningens kvalitetsarbete, genomföra och analysera olika typer av statistiska undersökningar för att förbättra verksamheten. Du ska självständigt kunna genomföra uppföljningar och utredningsuppdrag, samt skriva olika typer av styrdokument på uppdrag av den politiska ledningen eller förvaltningschefen. Ansvar för att sammanställa årsredovisningar och liknande dokument. I arbetet med mål- och resultatstyrning kommer du ha en stödjande roll gentemot cheferna inom kultur- och fritidsförvaltningen. I halv...
2022-10-04 2022-10-18
Kriminalvården, Anstalten Hinseberg Kriminalvårdare till Anstalt/Häkte Hinseberg
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har gått kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. När du söker jobb som krimin...
2022-10-04 2022-10-25
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vill du ha ett meningsfullt och roligt extrajobb inom förskola, fritidshem och skola?
I huvudsak ska du umgås med barnen samt hjälpa och stötta dem i deras utveckling, men även väcka nyfikenhet för nya upptäckter. Inom förskolan ska du ha en god överblick över barngruppen både inne och utomhus. Alltid lämpliga kläder för utevistelse och vara beredd på att vara ute oavsett väder. Den ordinarie personalen har det pedagogiska ansvaret, som vikarie ska du kunna arbeta med alla arbetsuppgifter- allt från att vara i barngrupp till att hjälpa till vid maten, påklädning och kontakt med vårdnadshavare vid lämning och hämtning. Inom sko...
2022-10-04 2022-10-18
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Askersunds kommun och Sågarvallens förskola söker förskollärare
Är du en engagerad förskollärare som vill vara med och skapa en likvärdig förskola, då är du välkommen till ett arbetslag där kollegialt lärande får ta plats. Tillsammans med kollegorna vidareutvecklar du verksamheten så att alla barn får goda möjligheter att växa och utvecklas i en miljö som är rolig, trygg och lärorik. Vi söker dig som: * ser det pedagogiska rummets möjligheter både ute och inne * är intresserad, engagerad och en drivande medforskande pedagog. * professionellt och systematiskt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar ...
2022-10-04 2022-11-30
Kriminalvården, HR-avdelningen HR-avdelningen söker HR-chef till Region Mitt
Som HR-chef arbetar du med samtliga HR-frågor i nära partnerskap med den verksamhet du stödjer. Rollen som HR-chef är nybildad med målet att underlätta för verksamhetens chefer att ha en väg in till HR och uppdraget innebär nära samarbete med alla övriga enheter inom HR-avdelningen. Du blir en av åtta sektionschefer som rapporterar till enhetschefen för verksamhetsnära HR och hela enheten kommer, under förutsättning att beslut fattas av Generaldirektören, förstärkas med fler medarbetare. Uppdraget innebär att översätta verksamhetens behov på ...
2022-10-04 2022-10-24
Socialförvaltningen, Kumla kommun Enhetschef till familjeenheten!
Som enhetschef blir din uppgift att tillsammans med din kollega leda och fördela arbetet inom enheten. Du kommer också att ha ett nära samarbete med andra verksamheter inom kommunen. I tjänsten ingår verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar. På enheten finns två gruppledare som leder och fördelar det dagliga arbetet och handleder och stöttar enhetens medarbetare i deras vardag. Som chef har du ett mer övergripande uppdrag där du jobbar strategiskt för att kvalitetssäkra och utveckla enhetens arbete. Ett viktigt uppdrag är också a...
2022-10-04 2022-10-23
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Lärare till Lärcentrum A Karlskoga
Som lärare inom Kriminalvården är du placerad på anstalt och arbetar i tre funktioner; som ämneslärare för lokala studerande, som ämneslärare för studerande på distans, samt som pedagogisk handledare lokalt för dem som har sin ämneslärare på annat lärcentrum. Detta gör att du i ditt uppdrag har kontinuerlig kontakt med och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare och med personal på den lokala anstalten. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gö...
2022-10-04 2022-10-25
Nora kommun, Tillväxt och utveckling Sång- och körpedagog till kulturskolan
Du ansvarar för sång- och körverksamheten på Nora kulturskola under den tid då våran sångpedagog är föräldraledig. Tjänsteomfattningen är 30%. Du utvecklar verksamheten tillsammans med kollegor och närmsta chef. Möten, administration och kontakt med vårdnadshavare ingår.
2022-10-04 2022-10-26
Kriminalvården, Häktet Örebro Kriminalvårdare till Häktet Örebro
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har gått kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på häkte innebär...
2022-10-03 2022-10-24
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Förskollärare till Trädgårdens förskola
Som förskollärare har du det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten. Utifrån våra aktuella styrdokument och riktlinjer planerar, utför, dokumenterar, utvärderar och bedriver du utveckling i verksamheten tillsammans med övriga kollegor. Med läroplanen som grund arbetar du för varje barns utveckling och lärande. Utifrån samarbete och samverkan med kollegor och vårdnadshavare skapas förutsättningar för en trygg, rolig, lärorik och meningsfull förskola för varje barn. Vi på Trädgårdens förskola erbjuder dig ett utmanande och utveck...
2022-10-03 2022-10-16
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Studie- och yrkesvägledare – var med och utveckla framtidens skola!
I jobbet som studie- och yrkesvägledare har du en viktig roll i att hjälpa eleverna hantera frågor om studie- och yrkesval. Det är viktigt att du har goda förmågor i relationsskapande då du ska kunna hjälpa varje elev utifrån dennes förutsättningar. Du kommer att ha ett ansvar i arbetet med PRAO och andra gruppaktiviteter. Du har en viktig roll i arbetet med gymnasievalet både på individ-, och gruppnivå. På organisationsnivå kan du få uppdrag i handledning av pedagoger kring elevers motivation. I tjänsten ingår en del skoladministrativt arbete...
2022-10-03 2022-10-21
Nora kommun, Omsorg Verksamhetsstödjare till Tullbackagården
ARBETSBESKRIVNING: Som verksamhetsstödjare arbetar du nära medarbetare och enhetschefer i syfte att främja en stabil verksamhet och en ökad effekt av omsorgen för våra boende. Verksamhetsstödjarna möter utmaningar med möjligheter och värnar medarbetarskapet genom att uppmuntra, motivera och inspirera till ett högt ansvarstagande och en stark lagkänsla. Verksamhetsstödjarna arbetar utifrån ett brukarperspektiv, ekonomiskt perspektiv samt medarbetarperspektiv. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att vara delaktig och behjälplig i: Sche...
2022-10-03 2022-10-23
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolstödsenheten Vaktmästare till Skolstöd, Birgittaskolan, Örebro
Som vaktmästare ansvarar du för den vardagliga driften på Birgitta- och Åsbackaskolan. Du kommer ha samarbete med vår vaktmästare på Ekeskolan i Örebro samt drift och säkerhetssamordnare på distans och rapportering till biträdande enhetschef på Skolstöd. Inom ansvarsområdet ingår även elevboenden. Arbetsuppgifterna innebär att du ansvarar för: • Hantera felanmälningar och ärenden i ärendehanteringssystem • Administrera passage- och larmsystem, taggar och nycklar • Medverka i systematiskt brandskyddsarbete • Möblera kontors-, mötes- och utbildn...
2022-10-03 2022-10-23
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Ekeskolan Skötare till Ekeskolan
Vi söker nu skötare till Ekeskolan i Örebro. Dina arbetsuppgifter är i första hand att finnas för att ge eleverna trygghet och stöd under skoldagen. Vi erbjuder dig ett spännande arbete där vi sätter eleverna i fokus. Vi arbetar mycket med olika typer av kommunikation och lägger stor vikt vid att arbeta språkutvecklande i alla verksamheter i skolan. Som skötare i vår verksamhet arbetar du för hela elevgruppens bästa. Skötarens ansvarsområde är att stödja elevernas utveckling i nära samverkan och dialog med pedagogerna. Som skötare ska du vara...
2022-10-03 2022-10-16
1 2 3 4 5 >