Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lindesbergs kommun, Förskola Förskollärare
Du kommer att arbeta på en av våra förskolor i trivsam miljö där respekt, lyhördhet och upptäckarglädje råder. Vi satsar på att skapa en god lärandemiljö både inne och ute. Vi har en utbildning där vi lägger stor vikt vid barnens lärandeprocesser och föräldrasamverkan. Vårt förhållningssätt utgår från ICDP (vägledande samspel). Arbetet innebär att tillsammans med övriga förskollärare ansvara för utbildning och undervisning utifrån läroplanen och enskilda barnets samt gruppens behov. Du arbetar med systematiskt kvalitetsarbete genom att löpand...
2021-02-24 2021-03-17
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Arbetsterapeut
Du kommer att ansvara för den generella och specifika rehabiliteringen i teamsamverkan med sjuksköterskor, enhetschef, vårdpersonal samt sjukgymnast. Som arbetsterapeut ska du utreda och bedöma behov samt utföra arbetsterapeutiska åtgärder. Här ingår ADL bedömningar, att utföra rehabiliterande åtgärder i form av träning av funktions- och aktivitetsförmåga, förskriva hjälpmedel samt utreda och bedöma behov av anpassning i bostaden. I arbetet ingår att arbeta med nationella kvalitetsregister för en ökad kvalitetssäkring kring den enskilde. Du ska...
2021-02-24 2021-03-12
Kriminalvården, Kompetensförsörjningsenheten Kock till Region Mitt, semestervikariat - Anstalten Karlskoga
Som kock på Karlskoga Anstalten arbetar du tillsammans med 3 kollegor och ni lagar ungefär 200 portioner per dag. Man lagar i första hand mat till de intagna men även i viss mån till personal då ett ansvarsområde inom tjänsten är personalens matsal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbet...
2021-02-24 2021-03-16
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare 4-6 till Fylsta skola
Tjänsten innebär arbete i åk 4 och du ingår i ett lärarteam med 2 andra lärare. På Fylsta skola åk 4-6 har vi byggt upp en organisation med 3 lärare på två klasser. Till klasserna finns också en fritidspedagog knuten delar av dagen. Teamarbete är vår grund! På Fylsta skola har varje elev en digital enhet att använda som verktyg i sitt lärande, Google Suite for Education. Därför har du som lärare på Fylsta skola stora möjligheter att vara med och påverka samt driva projekten och verksamheten framåt.
2021-02-23 2021-03-09
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Fritidspedagog/lärare i fritidshem till Fylsta skola
Som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Fylsta skola kommer du verka för att alla elever ska nå så långt som möjligt. Här arbetar vi individanpassat och har alltid eleven i fokus. Du kommer ansvara för vår fritidsverksamhet för eleverna 6-11 år, där samarbete och höga ambitioner står i fokus. Som lärare i fritidshem/fritidspedagog är det viktigt att du är en trygg vuxen som arbetar med elevens sociala utveckling där lek/rörelse, musik och fritt skapande är viktiga komponenter. Du kommer även ingå i ett arbetslag tillsammans med lärare där ni ...
2021-02-23 2021-03-09
Lekebergs kommun, Hidinge skola & barnomsorg Vi söker specialpedagog till Hidinge skola
Som specialpedagog kommer du att ingå i skolans elevhälsoteam som består av kurator, skolsköterska och rektor. I uppdraget ingår: • att arbeta med främjande och förebyggande arbete samt med elever i behov av särskilt stöd. •att kartlägga elevers skolsituation och upprätta åtgärdsprogram • att handleda personal inom ditt område • att arbeta med enskilda barn och grupper med elever
2021-02-23 2021-03-15
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Textillärare till Stene och Hardemo skolor F-6
Som lärare i Kumla kommun förväntas du; - Vara väl förtrogen med styrdokumenten och dess innebörd; Normer och värden, kunskap och lärande, elevers ansvar och inflytande, samarbete skola/hem, övergång och samverkan, skolan och omvärlden, samt bedömning - Ha ett stort intresse för didaktiska frågor, där elevens lärande är i centrum - Ha god samarbetsförmåga och initiativkraft
2021-02-22 2021-03-07
Kriminalvården, Frivården Örebro Frivårdsinspektörer, semestervikariat till Frivården Örebro
Som vikarierande frivårdsinspektör under sommaren innefattar dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ansvara för villkorligt frigivna klienter och klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Du deltar aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade samtal utifrån KBT, samverkan med andra myndigheter kring klientens specifika behov av insatser och att motivera till deltagande i programverksamhet. I arbetsuppgifterna ingår även att avge yttrande till domstol och föreslå lämplig påföljd.
2021-02-22 2021-03-15
Askersunds kommun, Teknisk förvaltning Avdelningschef Vatten och avlopp
Som VA-chef är du ytterst ansvarig för att VA-kollektivets dagliga och långsiktiga försörjning av rent vatten och renat avloppsvatten är hållbar och säker. I likhet med många kommuner börjar såväl verk som ledningsnät uppnå en ålder där behov av reinvesteringar gör sig kända. I kombination med ändrade krav på rening och förändringar i vattenkvalitet blir en viktig uppgift att utifrån lokala förutsättningar och med fokus på arbetsmiljö och hållbarhet planera långsiktiga behov för att säkerställa försörjningen. I det dagliga arbetet finns ca 13 ...
2021-02-22 2021-03-14
Askersunds kommun, Teknisk förvaltning Avdelningschef gata och park
Gata - parkavdelningen ansvarar för drift- och underhåll av kommunens gator, vägar, park- och naturområden, allmänna platser, idrotts- och friluftsanläggningar, skog m.m så att de är platser som är attraktiva och värdeskapande för kommuninvånare, företagare och besökare. Avdelningen är även kommunens utförare av anläggnings- och exploateringsprojekt som till viss del utförs i egen regi men även i samarbete med upphandlade entreprenörer. Ditt uppdrag är att tillsammans med dina medarbetare utveckla och effektivisera verksamheten så den med til...
2021-02-22 2021-03-14
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Rällsögården i Kopparberg Behandlingsassistent till SiS LVM-hem Rällsögården Ref 2015
Vi söker en behandlingsassistent till SiS LVM-hem Rällsögården för ett längre vikariat på 1 år. Tjänsten innebär tjänstgöring på schema (dag, kväll, helg) med en omfattning på 100%. Som behandlingsassistent på Rällsögården jobbar vi utifrån Lag (1988:870) om vård av missbrukare och det uppdrag som det innefattar. I befattningen som behandlingsassistent ska man medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner och medverka till klienters trygghet och säkerhet. Det handlar om allmän daglig livsföring, städning, tvät...
2021-02-22 2021-03-07
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Rällsögården i Kopparberg Behandlingspedagoger till SiS LVM-hem Rällsögården. Ref 2016.
Vi söker fyra behandlingspedagoger till SiS LVM-hem Rällsögården för tre tillsvidaretjänster och ett längre vikariat på 1 år. Respektive tjänst innebär tjänstgöring på schema (dag, kväll, helg) med en omfattning på 100%. Som behandlingspedagog på Rällsögården jobbar vi utifrån Lag (1988:870) om vård av missbrukare och det uppdrag som det innefattar. För en behandlingspedagog är uppdraget att medverka till att klienten får den trygghet, säkerhet, vård och behandling som hen behöver. Som behandlingspedagog arbetar man med kontaktmannaskap, bidra...
2021-02-22 2021-03-07
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Rällsögården i Kopparberg Behandlingssamordnare till SiS LVM-hem Rällsögården, Ref 2017
Vi söker en behandlingssamordnare till SiS LVM-hem Rällsögården för ett längre vikariat på 1 år. Tjänsten innebär tjänstgöring på schema (dag, kväll, helg) med en omfattning på 100%. Som behandlingssamordnare på Rällsögården jobbar vi utifrån Lag (1988:870) om vård av missbrukare och det uppdrag som det innefattar. I rollen som behandlingssamordnare arbetar man med kvalificerat behandlingsarbete där planera, genomföra och följa upp programverksamhetens aktiviteter samt ansvarar för att programverksamheten genomförs ingår. Behandlingssamordnare...
2021-02-22 2021-03-07
Nora kommun, Tillväxt och utveckling Turistvärdar sommaren 2021
Arbetet som turistvärd innebär i första hand att informera, inspirera och ge god service till våra besökare, på plats, via telefon och i digitala medier. I arbetsuppgifterna ingår försäljning av souvenirer, kassahantering samt en viss administration. Nora turistbyrå är auktoriserad som ett Turist center, vilket innebär att man ska kunna ge både lokal, regional och nationell information till besökaren. Du kommer att få introduktion och gemensam utbildning med vår destination Bergslagen.
2021-02-22 2021-03-20
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Skolsköterska till centrala Elevhälsan i Kumla
Elevhälsans uppdrag är att arbeta främjande och förebyggande för att bidra till att skapa lärande miljöer som ger elever förutsättningar till en positiv kunskapsutveckling från förskolan till vuxenutbildning. Vi söker en skolsköterska till elevhälsan i Kumla som kommer att arbeta i ett av tre skolområden. I Kumla Kommun har vi totalt 7 skolsköterskor som ingår i den centrala elevhälsan. Hos oss får du möjlighet till ett nära samarbete med rektor och övriga inom elevhälsans kompetenser. Vi ser teamarbetet som viktigt för en god elevhälsa och i...
2021-02-22 2021-03-07
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Miljö och bygg, Kumla kommun Planarkitekt/Fysisk planerare till Kumla kommun
Du kommer att få arbeta under eget ansvar med förutsättningen att du utför arbetet med rätt kvalitet och är effektiv i ditt arbetssätt. Som planarkitekt/fysisk planerare fungerar du som den som håller samman och driver planprocessen. Arbetet innebär också kontakter med andra kommunala förvaltningar, konsulter, politiker, Länsstyrelsen etc. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att ta fram detaljplaner, allt ifrån mindre detaljplaner som rör enstaka fastigheter till stora detaljplaner för exempelvis verksamheter och bostäder. Andra exempel på arbe...
2021-02-21 2021-03-07
Socialförvaltningen, Kumla kommun Stödassistent till specialboende
Som stödassistent blir din uppgift att vara med och stödja en ung vuxen med komplexa och unika stödbehov. Brukaren är väldigt fysiskt aktiv vilket innebär att aktiviteter som exempelvis cykla, spela fotboll och basket förekommer och det är viktigt att du själv är aktiv och kan leda, delta och stötta personen i detta. För att kunna nå målet om en trygg, stabil och säker vardag kommer du att få arbeta utifrån tydliga rutiner och strukturer. Du behöver dock samtidigt ha förmågan att anpassa ditt bemötande till varje unik situation. En förutsättn...
2021-02-19 2021-03-14
Socialförvaltningen, Kumla kommun Stödassistenter som kan jobba extra sökes till specialboende
Som stödassistent blir din uppgift att vara med och stödja en ung vuxen med komplexa och unika stödbehov. Brukaren är väldigt fysiskt aktiv vilket innebär att aktiviteter som exempelvis cykla, spela fotboll och basket förekommer och det är viktigt att du själv är aktiv och kan leda, delta och stötta personen i detta. För att kunna nå målet om en trygg, stabil och säker vardag kommer du att få arbeta utifrån tydliga rutiner och strukturer. Du behöver dock samtidigt ha förmågan att anpassa ditt bemötande till varje unik situation. En förutsättn...
2021-02-19 2021-03-14
Kultur- och fritidsförvaltningen, Kumla kommun Sommarvikariat på Djupadalsbadets bad och camping
Som semestervikarie på Djupadalsbadets bad och camping kommer du att arbeta inom badvärd, fastighetsskötare och badkassaservice. Du tillhandahåller ett högt värdskap och service gentemot våra kunder och ger besökarna en upplevelse av trygghet såväl inomhus och i våra utomhusbassänger. Tillsammans med dina kollegor kommer du att ansvara för att besökarna ska trivas och ha det bra samt få den hjälp de behöver under sitt besök. Då du har besökaren i fokus ställer det stora krav på service- och säkerhetstänkande. Du kommer att utbildas inom HLR och...
2021-02-19 2021-03-14
Lindesbergs kommun, Funktionsstöd Personliga assistenter
Arbetsuppgifterna innebär att stödja den enskilde i vardagen med exempelvis fritidsaktiviteter, sociala kontakter, städning, matlagning, personlig omvårdnad och förflyttningar. Personlig assistans stöttar den enskilde i det egna hemmet. Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån behov. Arbetet är schemalagt och innefattar dagtid, kvällar, helger och jourtjänstgöring. Ensamarbete förekommer.
2021-02-18 2021-03-04
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Elevassistent till Fylsta skola
Som personal på Fylsta skola arbetar du med hela människan, vilket innebär att du måste ha ett intresse av individen. Det är med ditt relationella ledarskap våra elever har förutsättningar att växa i kunnande och som individer. Du kommer att vara verksam inom ett arbetslag som i huvudsak består av lärare och lärare i fritidshem. Du har ansvar för att stötta eleverna i deras lärande, både pedagogisk och socialt och då i samarbete med arbetslaget. Du har en nära samverkan med vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam och rektor. Samarbete, kommunikat...
2021-02-18 2021-02-28
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Behandlingsassistent till Barn och unga/ungdomsgruppen
Ungdomsgruppen är en del av barn och unga och består totalt av åtta personal. Ungdomsgruppens uppdrag är att arbeta intensivt med ungdomar och deras föräldrar i syfte att undvika behovet av externa placeringar alternativt att förkorta tiden en ungdom är placerad. Detta innebär ett flexibelt arbetssätt där kreativitet och relationsskapande är centrala delar. Arbetet syftar till att ungdomar ska kunna må psykiskt bra och leva ett fungerande liv som unga vuxna utan droger och kriminalitet. Det innebär samtal med den unge, föräldrar, nätverk och s...
2021-02-18 2021-03-07
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Elevassistent till Lillhedens skola
Hos oss på Lillhedens skola kommer du att vara verksam inom ett arbetslag som i huvudsak består av lärare, lärare i fritidshem, förskollärare och elevassistent. Du har ansvar för att stötta enskilda elever i deras lärande, både pedagogisk och socialt och då i samarbete med arbetslaget. Du har en nära samverkan med vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam och rektor. Samarbete, kommunikation och professionalitet är viktiga ledord i vår verksamhet.
2021-02-18 2021-03-04
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Administratör till Stene, Hardemo och Malmens skolor
I aktuell tjänst kommer du att ha en bred roll med varierande arbetsuppgifter. Du kommer främst att arbeta som ett administrativt stöd till skolornas rektorer men du kommer även att stötta övrig personal på skolorna i olika arbetsuppgifter. I rollen som administratör ingår bland annat: - Fakturahantering - Vikariesamordning/anskaffning - Underlag SCB-statistik - Protokollsamverkan - Posthantering - Registervård i verksamhetssystem - Administration av skolskjuts - Arkivering/diarieföring - Schemaläggning
2021-02-18 2021-03-04
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Veterinär till Distriktsveterinärerna Nerike
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår nya mottagning till att bli den bästa veterinärmottagningen i Örebro län! Vår målsättning är att skapa en arbetsplats där alla trivs på jobbet och därigenom får de rätta förutsättningarna att göra ett bra jobb. Arbetar du hos oss har du aldrig tråkigt, vi har ett mycket stimulerande och varierande arbete. Smådjurspraktiken dominerar vår verksamhet men i området finns även nötkreatur, får och hästar vilket passar dig som även har ett intresse för stordjur. Beredskap ingår som en naturlig del i tj...
2021-02-18 2021-03-11
1 2 3 4 >