Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lindesbergs kommun, Miljökontoret Miljöinspektör
Du kommer att arbeta inom miljöbalkens område, främst med handläggning av ärenden som rör miljöskydd. I arbetet ingår att förbereda och genomföra inspektioner, informera, skriva rapporter/beslut, följa upp krav, åtgärder och beslut mm.
2021-07-27 2021-08-16
Lekebergs kommun, Linden Vi söker undersköterskor till Linden
Att arbeta som undersköterska inom kommunen är ett självständigt, ansvarsfullt och varierande arbete och ett av Sveriges viktigaste jobb! Hos oss har du goda påverkansmöjligheter i förändrings- och förbättringsarbetet. Som undersköterska får du en betydande roll för våra brukare. Du kommer att arbeta med omvårdnadsinsatser av olika slag utifrån ett rehabiliterande arbetssätt och efter brukarens individuella behov enligt SoL och HSL. Tillsammans med dina kollegor och andra professioner ska du med omsorg och omtanke säkerställa att våra brukare...
2021-07-26 2021-08-09
Lekebergs kommun, NIA - Näringsliv, Integration, Arbetsmarknad Jobb för unga
Är du mellan 16-20 år och arbetssökande? Vill du ha ett jobb i framtiden där du kan göra skillnad på riktigt? Nu har du chansen att prova på Sveriges viktigaste jobb! Jobb för Unga är en ungdomssatsning för att underlätta för ungdomar att komma ut i arbetslivet. Inom Lekebergs kommunen kommer det att finnas goda jobbmöjligheter i framtiden. Du har nu chansen att pröva på arbetslivet och få erfarenheter som du kan ta med i ditt CV när du söker jobb. Det kan också vara ett tillfälle för dig att få ett intresse inom ett yrke som du vill studera ...
2021-07-26 2021-08-22
Lindesbergs kommun, Hagabackens skola Elevassistent
Ditt arbete är huvudsakligen att vara elevassistent till en elev med särskilda behov och som behöver enskild undervisning. I arbetet ingår att hjälpa till med viss omvårdnad och du som söker behöver vara bekväm med detta. Tjänsten är på 50% men det finns möjligheter till mer tid om vikarie behövs på fritids under eftermiddagarna.
2021-07-26 2021-08-08
Samhällsbyggnad Bergslagen, Avfall & Återvinning Miljöhandläggare
Rollen som miljöhandläggare på förbundet är spännande och omväxlande. Här möts du av såväl årshjulsstyrda arbetsuppgifter som utredningar där du själv är drivande. I tjänsten förekommer det en hel del arbetsuppgifter knutna till våra anläggningar utifrån årshjulet, såsom sammanställning av uppgifter till miljörapporter och statistik, hantering av kontrollprogram med vattenprovtagning i fält och analys av provsvar. Det ingår även en hel del myndighetskontakter, främst gällande material till sluttäckning som förekommer vid två stängda deponier, ...
2021-07-26 2021-08-15
Nora kommun, Omsorg Undersköterska till hemtjänsten
Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, service och social samvaro men även dokumentation, planering, vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter och utvecklingsarbeten. Vi söker dig som har samarbetsförmåga, ansvarskänsla och förmåga till självständigt arbete. Du är professionell i mötet med mottagare av hemtjänst och anhöriga samt respekterar mottagare av hemtjänst självständighet, integritet och värdighet. Stor vikt kommer att läggs vid personliga egenskaper. Arbetstiden är förlagt till dagar och kvällar såväl vardag som helg.
2021-07-23 2021-08-15
Askersunds kommun, Socialförvaltning Stödassistent till Ekbackens gruppbostad
Som stödassistent är din uppgift att planera, dokumentera, genomföra och utvärdera verksamhetens arbete, t ex individuella genomförandeplaner och rutinbeskrivningar. Du stödjer brukaren i det dagliga livet utifrån behov och individuella mål. Det finns en Boda-verksamhet på boendet, vilket innebär att del av arbetstiden kommer att förläggas på den dagliga verksamheten. Tillsammans med kollegor arbetar du utifrån ett strukturerat och pedagogiskt arbetssätt. Du samverkar även med andra yrkesprofessioner och utför via delegation medicinska, reha...
2021-07-23 2021-08-31
Lekebergs kommun, NIA - Näringsliv, Integration, Arbetsmarknad Vi söker nu en arbetsmarknadskonsulent!
Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad söker nu en driven arbetsmarknadskonsulent och kollega. Som arbetsmarknadskonsulent i vårt team kommer du att vara delaktig i enhetens utveckling vidare mot en modern arbetsmarknadsenhet. Vi har en stor tilltro till människors vilja och förmåga att bidra till samhället och nå egen försörjning. Ibland kan man behöva hjälp på vägen och då finns vi där. Vi har många och goda samarbeten med arbetsplatser och arbetsgivare för att göra det möjligt för individer att växa in i en roll eller at...
2021-07-23 2021-08-08
Socialförvaltningen, Kumla kommun Timvikarier till LSS Psykiatrienheten
Våra hyresgäster har olika behov av bemötande och stöd, till exempel hjälp med matlagning, städ, inköp, personlig omvårdnad, kommunikation, fritidsaktiviteter samt upprätthålla och skapa sociala relationer. Vi arbetar efter ledorden trygghet, inflytande, delaktighet och professionellt bemötande! I våra enheter stöttar vi personer i grupp- och servicebostad enligt LSS samt boendestöd i eget boende enligt SoL. Vi erbjuder dig ett varierat och spännande uppdrag som timvikarie hos oss där den ena dagen inte är den andra lik.
2021-07-22 2021-08-05
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Malmen söker lärare med behörighet i musik och annat ämne
Som lärare på Malmens skola arbetar du med hela människan, vilket innebär att du måste ha ett intresse av individen och inte bara undervisning. Det är med ditt relationella ledarskap våra elever har förutsättningar att växa i kunnande och som individer. Som lärare arbetar du språk- och kunskapsutvecklande oavsett ämnesinnehåll. På Malmens skola har varje elev i åk 1-6 utrustats med en Chromebook. Du som lärare på Malmens skola har tillsammans med eleverna stora möjligheter att vara med och påverka samt driva skolans digitalisering framåt. Huvu...
2021-07-22 2021-08-08
Socialförvaltningen, Kumla kommun Stödassistent till specialboende Stenebrunn utanför Kumla
Som stödassistent blir din uppgift att vara med och stödja en ung vuxen med komplexa och unika stödbehov. Brukaren är väldigt fysiskt aktiv vilket innebär att aktiviteter som exempelvis cykla, spela fotboll och basket förekommer och det är viktigt att du själv är aktiv och kan leda, delta och stötta personen i detta. För att kunna nå målet om en trygg, stabil och säker vardag kommer du att få arbeta utifrån tydliga rutiner och strukturer. Du behöver dock samtidigt ha förmågan att anpassa ditt bemötande till varje unik situation. En förutsättni...
2021-07-22 2021-08-22
Askersunds kommun, Socialförvaltning Boendestödjare till Socialpsykiatri Askersund Kommun
Som boendestödjare är din huvudsakliga uppgift att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning i deras vardag. Tillsammans med kollegor och en stödpedagog arbetar du utifrån ett strukturerat och pedagogiskt arbetssätt. Du samverkar även med andra yrkesprofessioner och samverkar med anhöriga/god man enligt gällande rutin. Planera, dokumentera, genomföra och utvärdera verksamhetens arbete, t ex individuella genomförandeplaner och rutinbeskrivningar. Arbetet innebär till stor del ensamarbete vilket du behöver känna dig trygg med.
2021-07-21 2021-08-31
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Rällsögården i Kopparberg Behandlingssamordnare till SiS LVM-hem Rällsögården Ref 2029
Vi söker nu två behandlingssamordnare till SiS LVM-hem Rällsögården för tillsvidaretjänster. Tjänsterna innebär tjänstgöring på schema (dag, kväll, helg) med en omfattning på 100%. Som behandlingssamordnare på Rällsögården jobbar vi utifrån Lag (1988:870) om vård av missbrukare och det uppdrag som det innefattar. I rollen som behandlingssamordnare arbetar man med kvalificerat behandlingsarbete där planera, genomföra och följa upp programverksamhetens aktiviteter samt ansvarar för att programverksamheten genomförs ingår. Behandlingssamordnaren ...
2021-07-21 2021-08-04
Kriminalvården, Sektionen för allmän klientjuridik Jurist vid Rättsenheten med placering i Örebro
Som kriminalvårdsjurist är en av dina huvudsakliga arbetsuppgifter att handlägga och fatta beslut i ärenden där klientbeslut som har fattats av Kriminalvårdens lokala verksamhetsställen omprövas. Du kommer också att medverka i arbetet med att samordna och utveckla praxis i klientärenden samt stå för daglig rådgivning till lokal nivå. Du kan också komma att handlägga ärenden om ersättning samt företräda Kriminalvården i rättsprocesser avseende klientbeslut i domstol. I arbetet ingår även att utbilda samt att utarbeta förslag till yttranden till ...
2021-07-21 2021-08-11
Socialförvaltningen, Kumla kommun Timvikarier till specialboendet Stenebrunn
Som stödassistent är din viktigaste uppgift att ge våra hyresgäster det stöd de behöver för att leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Stödet kan bestå i exempelvis av- och påklädning, hygiensituationer, fysisk aktivitet, kommunikation eller annat som hyresgästen kan behöva få hjälp och stöttning med för att få vardagen att fungera. Vi arbetar med insatser utifrån bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS (BoDa). Det innebär att vi arbetar både dagtid, kvällstid samt helg. På Stenebrunn fokuserar vi på hyresgäst...
2021-07-20 2021-08-30
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Rällsögården i Kopparberg Avdelningsföreståndare till SiS LVM-hem Rällsögården Ref 2028
Vi söker nu en avdelningsföreståndare till vår låsta behandlingsavdelning. Vill du ha en nyckelroll i en spännande och viktig verksamhet där du bidrar till livsviktig förändring då är det just dig vi söker! I rollen som avdelningsföreståndare ingår du i Rällsögårdens kreativa ledningsgrupp där man tillsammans arbetar mot uppsatta mål. Du leder och fördelar arbetet på din avdelning med b.la. budget, -personal och arbetsmiljöansvar utifrån institutionens arbets- och delegationsordning. Det är du som får personalen att nå sin fulla potential och ...
2021-07-19 2021-08-09
Socialförvaltningen, Kumla kommun Systemförvaltare till Socialförvaltningen
Exempel på tidigare projekt inom området där systemförvaltarna har haft en nyckelroll är införande av taligenkänning för att förenkla handläggarnas dokumentation. Eller införande av möjligheten för medborgare att ansöka om försörjningsstöd digitalt. Systemförvaltaren har en viktig roll i hela processen. Allt ifrån idé till implementering och förvaltning. Genom att säkra upp att våra förvaltningsspecifika IT-system underhålls, förvaltas korrekt och utvecklas så säkerställer vi en organisation som fungerar friktionsfritt så att verksamheterna...
2021-07-19 2021-08-22
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Biträdande rektor till Skogstorp F-6
Vi söker nu dig som vill arbeta som biträdande rektor. Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av och i nära samarbete med rektor, där ni tillsammans driver pedagogisk utveckling. Som biträdande rektor kommer du att ha verksamhetsansvar för förskoleklass och fritidshem. Du leder arbetet och har personalansvar för ca 25 medarbetare där det ingår att hålla medarbetar- och lönesamtal. I rollen som biträdande rektor ingår även administrativa arbetsuppgifter, mentorskap till nya lärare och trygghetsarbete på skolan. I Kumla vill vi att våra che...
2021-07-19 2021-08-08
Askersunds kommun, Socialförvaltning Administratör till Socialförvaltningens utvecklingsenhet
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med administration och är en person som trivs i en omväxlande roll. Som administratör i utvecklingsenheten kommer du bland annat arbeta med löpande administration i förvaltningen, fakturagranskning, nyckel och tagg administration, ev ha systemansvar för något verksamhetssystem och processkartläggning. Arbetet som administratör innebär att du samverkar med många olika personer både inom och utanför Socialförvaltningens område. Tillsammans bedriver vi ett kontinuerligt förbättringsarbete.
2021-07-17 2021-08-16
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Förskollärare till Smedens förskola!
Som förskollärare har du huvudansvar för varje barns/hela barngruppens utveckling och lärande. Vi söker dig som kan realisera förskolans läroplan i praktiken samt är intresserad/har erfarenhet av att utveckla förskolans kvalitet. Det är viktigt att du har en helhetssyn på kunskap och lärande och arbetar processinriktat med pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg. Tillsammans med arbetslaget ska du verka för att barn och vårdnadshavare upplever innebörden av de demokratiska principerna, som bygger på solidaritet och människors lika värde. Tjä...
2021-07-16 2021-08-08
Askersunds kommun, Socialförvaltning Distriktsjuksköterska/sjuksköterska till Hemsjukvård
Sjuksköterskans uppgifter är att: - Ansvara för hälso-och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå där vår största målgrupp är äldre multisjuka. Vårt grundläggande synsätt är att befrämja hälsa och stödja det friska - Utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser. - Arbeta preventivt för att upprätthålla hälsa. - Arbeta med dokumentation och avvikelser i Procapita. - Arbeta i vårt digitalt signeringsprogram, Appva. - Delegera och handleda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser. Som sjuks...
2021-07-16 2021-08-15
Degerfors kommun, Kommunstyrelseförvaltning Säkerhetssamordnare
I den här rollen ingår du i kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp. Här får du chansen att jobba med strategiska kris- och säkerhetsfrågor på kommunövergripande nivå. Du bidrar till omvärldsbevakning kopplat till krisberedskap och informationssäkerhet och bidrar på så sätt till att säkerhetsfrågor bedrivs med god kvalitet. En annan viktig del i ditt uppdrag är att samarbeta med olika funktioner både internt och externt såsom MSB, Länsstyrelsen, polisen. Säkerhetssamordnaren ansvarar för att samordna och utveckla det systematiska arbetet ino...
2021-07-15 2021-08-01
Lekebergs kommun, Förskoleverksamhet Vi söker förskollärare till Mullhyttans förskola
Vi söker nu dig som tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget vill utveckla utbildningen och satsa framåt med vår vision Varje dag varje barns bästa. I ditt uppdrag som förskollärare ska du tillsammans med kollegor ansvara för och skapa en meningsfull, trygg och utmanande miljö, där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Vi på förskolan Mullhyttan har fokus på goda relationer till kollegor, barn och vårdnadshavare och arbetar med ständig kvalitetsutveckling av utbildningen. Som tillsvidareans...
2021-07-15 2021-08-09
Lekebergs kommun, Individ- och familjeomsorg Biståndshandläggare
Lekebergs kommun söker en biståndshandläggare till Individ- och familjeomsorgen för handläggning av ärenden i huvudsak inom LSS, men även inom äldreomsorg och socialpsykiatri. Du kommer att utreda, bedöma, fatta beslut samt göra uppföljningar, enligt LSS och socialtjänstlagen. Individ- och familjeomsorgen har en helhetssyn på både människa och verksamhet. Vi söker dig som har engagemang för socialt arbete och är öppen och nyfiken på förbättringsarbete med fokus på brukarnas behov.
2021-07-15 2021-08-01
Karlskoga kommun, KS Ledningskontor PR- och marknadsavdelningen söker kommunikatörer
Vi söker en kommunikatör som vill vara en del av vårt team som driver och utvecklar kommunikationsverksamheten i Karlskoga kommun. Som kommunikatör hos oss får du vara både strategisk och operativ. Helhetsperspektivet är viktigt och du är utåtriktad, prestigelös och har lätt för att engagera andra i viljan att kommunicera. Du ingår i kommunens centrala PR- och marknadsavdelning och är direkt underställd PR-/kommunikationschefen. Ett av huvuduppdragen är att stötta en förvaltning med kommunikationskompetens. Dina arbetsuppgifter består bla...
2021-07-12 2021-07-30
1 2 3 >