Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärarvikariat i Svenska
Du kommer undervisa i Svenska på alla program.
2021-05-12 2021-05-23
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i matematik, teknik och NO till Hedens skola 7-9
Vi vill att du som söker denna tjänst brinner för att få dina elever intresserade av kunskap och att du utvecklar dig och använder olika undervisnings- och examinationsmetoder för att alla elever ska lyckas. Vi är en skola med goda resultat där vi arbetar tätt ihop med våra kollegor och elevernas vårdnadshavare. Alla anställda på skolan samarbetar systematiskt för att eleverna ska få med sig en stabil kunskapsgrund inför framtida studier och yrkesliv.
2021-05-10 2021-05-23
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska
Dina huvudsakliga uppgifter som skolsköterska är att följa basprogrammet för elevhälsans medicinska insats och genomföra hälsobesök/ samtal, vaccinationer, mottagning i grundskolan. Ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete är också en del av uppdraget. Du kommer att vara en viktig del i det övergripande elevhälsoarbetet där du samarbetar med övrig personal i elevhälsoteamet samt initierar förebyggande och hälsofrämjande åtgärder på individ och gruppnivå. Dokumentationen sker i journalprogrammet PMO.
2021-05-10 2021-05-31
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vikarierande rektor till Öckerö Kommun.
I din roll som ledare skapar du goda förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Med ett verksamhetsnära ledarskap, som sätter eleven i centrum, driver och utvecklar du verksamheten tillsammans med dina medarbetare. På Björkö skola finns ett fokus på både kunskaps- och social utveckling. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där alla ämnen är lika viktiga och nödvändiga, såväl de teoretiska som de praktiska och estetiska. Som rektor på Björkö skola F-6 och förskola har du arbetsmiljö-, personal- och budgetansvar. ...
2021-05-07 2021-05-30
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Brattebergsskolan grundskolelärare åk 4-6
Dina arbetsuppgifter kommer att vara sedvanliga läraruppgifter såsom att planera, genomföra och följa upp undervisningen såväl enskilt som tillsammans med andra. Du kommer fungera som mentor för elever i klassen. Vi har ett nära samarbete inom arbetslaget och laget är grunden för det dagliga arbetet med eleverna. Du bidrar aktivt i skolans gemensamma utvecklingsprojekt.
2021-05-05 2021-05-26
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Brattebergsskolan grundskolelärare åk 4-6
Dina arbetsuppgifter kommer att vara sedvanliga läraruppgifter såsom att planera, genomföra och följa upp undervisningen såväl enskilt som tillsammans med andra. Du kommer fungera som mentor för elever i klassen. Vi har ett nära samarbete inom arbetslaget och laget är grunden för det dagliga arbetet med eleverna. Du bidrar aktivt i skolans gemensamma utvecklingsprojekt.
2021-05-05 2021-05-26
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Hedens skola söker lärare 4-6
Hedens skola på Hönö söker dig som är behörig lärare mot grundskolans år 4-6. Vi söker en tydlig och engagerad lärare som kan anpassa och lägga upp sin undervisning så att den passar såväl gruppens som elevens individuella förutsättningar. Du har god förmåga att samarbeta med elever, kollegor och föräldrar. Du trivs bra med att arbeta i arbetslag och vill bidra aktivt i skolans gemensamma utvecklingsprojekt.
2021-05-04 2021-05-13
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare Fotö förskola
Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare på Fotö förskola. Förskolan har en avdelning med barn i åldern 1-5 år. Vi söker dig som tillsammans med oss på Fotö vill utveckla den pedagogiska lärmiljön för att skapade bästa förutsättningarna för alla barn på förskolan att utvecklas och lära för livet. Vi erbjuder dig en positiv arbetsmiljö där vi är varandras stöd och där vi tar vara på varandras kompetens
2021-05-04 2021-05-30
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare Högåsens förskola
På Högåsens förskola kommer du att arbeta med barn 1-5 år i en utvecklande miljö där både barnens och pedagogernas kunskaper och erfarenheter är viktiga i det dagliga arbetet. Vi strävar efter ett lustfyllt lärande som sker i meningsfulla sammanhang och som utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen och nyfikenhet, där barn och vuxna utforskar tillsammans. Vi tror att du är en medveten pedagog som önskar ta en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen och att du vill och kan tillgodose barnens behov. Du behöver också vara väl insatt i styrdokumente...
2021-05-04 2021-05-30
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Psykolog
Arbetet som skolpsykolog innebär att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Du kommer att genom ett konsultativt arbets- och förhållningssätt erbjuda stöd på grupp- och individnivå och bidra till elevernas utveckling mot utbildningens mål. Du arbetar framförallt i nära samverkan med rektorer och skolornas lokala elevhälsoteam. Det huvudsakliga arbetet kommer att bestå av konsultationer, handledning och utredningar samt stöd och rådgivning till personal, föräldrar och...
2021-05-03 2021-05-25
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Undersköterska
Att bistå hyresgäster med den omsorg och vård de behöver i enlighet med gällande lagstiftning och verksamhetens mål.
2021-05-03 2021-05-31
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fritidspedagog/ lärare i särskild undervisningsgrupp Hedens skola
Vi söker en fritidspedagog/ lärare med tydligt ledarskap och med förmåga att skapa en trygg, meningsfull och utvecklande lärmiljö till vår kommungemensamma särskilda undervisningsgrupp, årskurs 4-9. I samverkan med arbetslaget skapar du en strukturerad och god pedagogisk miljö. Uppdraget innebär att undervisa i mindre grupper där individanpassad undervisning ligger i fokus. Det är viktigt att du kan leda en elevgrupp i olika aktiviteter som undervisning, lek och spel, utevistelse, skapande och sociala sammanhang. Du kommer vara ansvarig för fri...
2021-04-28 2021-05-23
Öckerö kommun, Samhällsbyggnadsverksamheten Sommarvikariat Kretsloppsarbetare
Sommarvikariat under perioden 14 juni 29 augusti. Transport och insamling av hushållsavfall med komprimerande lastbil på samtliga av kommunens tio öar. De två första veckorna går du bredvid och lär dig arbetet av en erfaren chaufför.
2021-04-23 2021-05-23
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Stödassistenter/Undersköterskor till nattjänstgöring
Du deltar aktivt i de olika arbetsuppgifterna som innefattar allt från pedagogiskt stöd i den dagliga livsföringen till personlig omvårdnad, samverkan med det övriga nätverket kring brukaren, dokumentation och utvärdering utifrån aktuell genom-förandeplan. Du bidrar med att, tillsammans med dina kollegor, arbeta med brukaren i fokus när det gäller att utveckla arbetsmetoder, rutiner och ett professionellt förhållningsätt.
2021-03-24 2021-05-16
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Vi söker semestervikarier till funktionsstöd sommaren 2021
Som semestervikarie hos oss kan vi erbjuda dig ett varierande, aktivt och stimulerande arbete. Dina arbetsuppgifter består i att erbjuda stöd till våra brukare vid olika aktiviteter, kommunikation och vid alla vanligt förekommande sysslor i vardagen såsom matlagning, städning och personlig hygien. Arbetstider styrs av verksamhetens behov och är förlagda till dagtid, kvällar och helger. Inom vissa verksamheter kan även nattarbete och sovande jour förekomma. Ditt arbete präglas av ansvar, möten och samspel med andra människor och det är behoven...
2021-02-25 2021-05-31
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Hemtjänsten söker sommar- eller timvikarier
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med människor, har ett gott bemötande och en positiv inställning. Vi behöver dig som kan jobba dag och kväll eller natten. Du har möjlighet att påverka hur mycket du vill arbeta.
2021-02-08 2021-05-31
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Hej! Äldreomsorgen, Timvikariat och Sommarvikariat, korttidsboende Solhöjden Södra.
Vårt korttidsboende för rehabilitering, utredning och/eller avlastning samt palliativ vård har 16 moderna boendeplatser i form av stora ljusa lägenheter, stor altan och gemensamhetsutrymmen i vårt nya hus på Solhöjden Södra. Det finns gratis parkering utanför huset. I samma byggnad har vi våra sjuksköterskor samt arbetsterapeuter och fysioterapeuter som instruerar och delegerar träningsprogram för våra boenden. Dina arbetsuppgifter blir efter din introduktion att tillsammans med dina kollegor som är erfarna undersköterskor att hjälpa våra boe...
2021-02-05 2021-05-31
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskor, Hemsjukvården Sommar 2021
Som sjuksköterska kommer du att arbeta med personer som är inskrivna i vår hemsjukvård och som bor i ordinärt boende på någon av våra 10 öar eller på något av våra särskilda boenden. I arbetsuppgifterna ingår även rådgivning, handledning av personal samt anhörigkontakter. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Viss kvälls- och helgtjänstgöring ingår. Vid nattjänstgöring är uppdraget begränsat till öar med broförbindelse, Fotö, Hönö, Öckerö och Hälsö.
2021-02-04 2021-05-30