Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Timvikarier för arbete på Solhöjden Norras Äldreboende
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med äldre personer och vill vara med att göra skillnad i den omsorg och omvårdnad de behöver. Välkommen att höra av dig till oss.
2022-06-23 2022-08-31
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Solhöjden Norra
Att bistå gäster och boende på Solhöjden med den omsorg och vård de behöver i enlighet med gällande lagstiftning och verksamhetens mål.
2022-06-23 2022-07-10
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning
Som speciallärare med inriktning utvecklingsstörning arbetar du med undervisning på Hedens skolas grundsärskola. Du arbetar med individanpassad undervisning utifrån elevernas förmåga vilket gör att du får använda din kreativitet för att anpassa metoder och arbetssätt. Du kommer arbeta med elever som läser utifrån grundsärskolans kursplan inriktning ämnen och med inriktning ämnesområden. Grundsärskolans lärare arbetar i nära samarbete med varandra och tillsammans med elevassistenter.
2022-06-21 2022-07-08
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Hedens skola 4-6 söker lärare i MA, NO,TK
Hedens skola på Hönö söker dig som är behörig lärare mot grundskolans år 4-6. Vi söker en tydlig och engagerad lärare som kan anpassa och lägga upp sin undervisning så att den passar såväl gruppens som elevens individuella förutsättningar. Du har god förmåga att samarbeta med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du trivs bra med att arbeta i arbetslag och vill bidra aktivt i skolans gemensamma utvecklingsprojekt.
2022-06-21 2022-07-08
Öckerö kommun Byggnadsinspektör
Som byggnadsinspektör hos oss kommer du att jobba med hela bygglovsprocessen. Dina arbetsuppgifter består bl.a. av att handlägga bygglov och anmälningar, hålla tekniska samråd, genomföra arbetsplatsbesök, förbereda och föredra ärenden till nämnd, utfärda start- och slutbesked, utöva tillsyn, administration samt ge råd och information till såväl privatpersoner, byggnadsentreprenörer som andra myndigheter. Vi använder ärendehanteringssystemen Bygg-R och har stort stöd av vårt GIS i det dagliga arbetet.
2022-06-20 2022-08-14
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Timvikarier natten till Korttiden på Solhöjden Södra
Du skall ge trygghet och ett lugn för våra boende nattetid och ge den omsorg och vård de behöver utifrån genomförandeplan och i enlighet med gällande lagstiftning, verksamhetens mål och inom ramen för vårt politiska uppdrag och socialtjänstlagens intentioner. För att känna dig trygg i dina arbetsuppgifter med att möta våra boendes behov kommer du att få en grundlig introduktion när du börjar jobba hos oss.
2022-06-16 2022-07-01
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Brattebergsskolan grundskolelärare åk 4-6
Brattebergsskolan på Öckerö söker en behörig lärare till grundskolans år 4-6. Dina arbetsuppgifter kommer att vara sedvanliga läraruppgifter såsom att planera, genomföra och följa upp undervisningen såväl enskilt som tillsammans med andra. Du kommer fungera som mentor för elever i klassen. Vi har ett nära samarbete inom arbetslaget och laget är grunden för det dagliga arbetet med eleverna. Du bidrar aktivt i skolans gemensamma utvecklingsprojekt.
2022-06-15 2022-07-06
Öckerö kommun, Ekonomienheten Ekonom till Öckerö kommun
Som ekonom hos oss arbetar du självständigt mot kommunstyrelsen. I nära samarbete med kommunstyrelsens chefer kommer du att arbeta med kvalificerat budgetarbete, uppföljning, prognos, redovisning, bokslut, kalkylering, utredning och ekonomisk analys. I arbetet ingår att öka förståelsen för ekonomiska frågeställningar samt att arbeta konsultativt gentemot verksamheten. Tjänsten innebär också föredragningar inför nämnd. Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande arbete i en kreativ och trevlig miljö. Hos oss få du möjlighet att utvecklas både ...
2022-06-12 2022-07-03
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare inriktning övrigt bistånd och ekonomiskt bistånd
Du kommer att arbeta på ett litet socialkontor där vi hjälps åt och har ett nära samarbete mellan grupperna. Som socialsekreterare inom Vuxengruppen arbetar du främst med att utreda, informera, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser enligt SoL och även LVM. Arbetet innebär myndighetsutövning. Detta kräver ansvarstagande samt en ödmjukhet då de beslut som vi fattar påverkar människors liv. Tjänsten innefattar handläggning av övrigt bistånd och ekonomiskt bistånd. Du arbetar hos oss med stöd och utredning av insatser till självförsörjning,...
2022-06-10 2022-07-17
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarier till Korttiden på Solhöjden Södra.
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med dina kollegor som är erfarna undersköterskor att hjälpa våra boende med alla vanligt förekommande sysslor i vardagen såsom t.ex. personlig hygien, medicin, träning, matlagning och städning. Ditt arbete präglas av ansvar, möten och samspel med andra människor och det är behoven hos våra boende som styr ditt arbete. Här kan vi erbjuda dig ett varierande, aktivt och stimulerande arbete. Arbetsdagen erbjuder många olika möten och stora möjligheter till personlig utveckling. För att känna dig trygg i din...
2022-06-08 2022-07-01
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Stödpedagog till särskola
Vi söker en utbildade stödpedagog till våra undervisningsgrupper och fritidsverksamhet på Grundsärskolan - träningsskolan. Som stödpedagog arbetar du med eleverna under både skol- och fritidstid. Under skoltid arbetar du tätt tillsammans med ansvarig lärare och under fritidstid är ni flera kollegor som arbetar tillsammans kring eleverna. Du är med och planerar, bedriver, utvärderar och utvecklar verksamheten tillsammans med arbetslaget. Ditt huvudsakliga uppdrag är att aktivera, stötta och stimulera eleverna genom utvecklande aktiviteter, kogni...
2022-06-07 2022-06-26
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Processledare för omställningen till nära vård
Vården behöver komma närmare medborgarna och i högre utsträckning utgå från individens behov och förutsättningar. Öckerö kommun har särskilt valt att fokusera på utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav. Därför söker vi nu en processledare för Öckerö kommuns omställning till nära vård. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att samordna och leda omställningen till en nära vård på den lokala samverkansnivån mellan de båda huvudmännen, kommun och region utifrån de prioriterade områdena digitalisering, samverkan och samarbete, psyki...
2022-06-07 2022-06-26
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Semestervikarier till funktionsstöd sommaren 2022
Vill du jobba med människor och ge stöd, vård och omsorg i vardagen ska du jobba hos oss. Vi behöver dig som vill jobba med personer med funktionsvariationer inom gruppboende och personlig assistans. Som semestervikarie hos oss kan vi erbjuda dig ett varierande, aktivt och stimulerande arbete. Dina arbetsuppgifter består i att erbjuda stöd till våra brukare vid aktiviteter, kommunikation och vid alla vanligt förekommande sysslor i vardagen. Det kan handla om matlagning, städning och personlig hygien. Arbetstiderna styrs av verksamhetens behov...
2022-01-27 2022-06-30
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Bemanningsenheten inom Funktionsstöd söker timvikarier
Vill du jobba med att hjälpa människor och ge stöd i vardagen ska du jobba hos oss. Vi behöver dig som vill jobba med personer med funktionsvariationer inom Funktion- stöd. Som timvikarie hos oss kan vi erbjuda dig ett varierande, aktivt och stimulerande arbete inom våra enheter: Avlösarservice/Ledsagarservice Som avlösare arbetar du med barn och ungdomar med funktionsvariationer i deras hem för att föräldrar ska ha möjlighet till avlösning i omvårdnadsansvaret. Insatsen kan ges till både barn och vuxna med olika funktionsvariationer. Som le...
2022-01-12 2022-08-31