Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Vi söker nu sommarvikarier för arbete på vårt äldreboende - Solhöjden Norra
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med våra äldre och vill vara med att göra skillnad genom att stötta och hjälpa dem med den omsorg och omvårdnad de behöver varje dag. Du kommer få arbeta i vårt härliga hus och vara med att ge alla som bor här en fin sommar. Välkommen att höra av dig till oss.
2023-01-27 2023-05-31
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Vi söker undersköterskor till Solhöjden norra, Bryggan 1
Du skall ge de boende på Solhöjden den omsorg och omvårdnad de behöver utifrån var och ens behov utifrån den egna genomförandeplanen och inom ramen för vårt politiska uppdrag och socialtjänstlagens intentioner, gällande lagstiftning och verksamhetens mål. Du jobbar enligt påverkningsbara schema med helger, dagar och kvällar. Vi lägger vårt schema i TimeCare/Multiacces.
2023-01-26 2023-02-09
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Hälso- och sjukvården, Socialförvaltningen Öckerö kommun söker leg. sjuksköterska natt.
Som sjuksköterska i hemsjukvården arbetar du ensam på natten vilket kräver trygghet i din yrkesroll. Kollegorna nattetid är omsorgspersonal som vänder sig till dig både för medicinsk bedömning/konsultation samt som arbetsledare. I arbetsuppgifterna ingår, förutom hälso- och sjukvårdsuppgifter, rådgivning och handledning till omsorgspersonal, delegeringar, anhörigkontakter samt ett generellt ansvar att tillsammans med berörda utveckla kommunal hälso- och sjukvård för personer inom hemsjukvården. Vi arbetar med digital signering av läkemedel och...
2023-01-25 2023-02-12
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Hemsjukvården söker sommarvikarier
I arbetsuppgifterna ingår, förutom hälso- och sjukvårdsuppgifter, rådgivning och handledning av personal, anhörigkontakter samt vissa kringuppgifter. Vi arbetar med digital signering av läkemedel och har möjlighet att dokumentera våra insatser mobilt. Vi ingår även i Samverkande sjukvård, där vi åker på IVPA (i väntan på ambulans), 1177-uppdrag och assistansuppdrag samt samarbetar med Palliativt resursteam. På alla uppdrag med Samverkande sjukvård åker vi tillsammans med en kollega.
2023-01-25 2023-05-31
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Hemtjänsten på Hönö/Fotö söker nya kollegor, undersköterskor alt. omvårdnadspersonal.
Att utifrån beviljat bistånd utföra vård- och omsorgsinsatser, i enlighet med gällande lagstiftning och utifrån verksamhetens mål och intentioner. Detta innebär att utifrån biståndsbeslut stödja och hjälpa personer som blivit beviljade hemtjänst att klara sin dagliga livsföring. Det kan innebära att personerna kan behöva stöd och hjälp med sin omvårdnad, diverse hushållssysslor, service i form av städ och tvätt och läkemedelshantering. Vidare ingår att dokumentera i både löpande och i den sociala journalen.
2023-01-24 2023-02-12
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Stödassistent till unik arbetsgrupp inom Funktionsstöd
Vi utökar nu vår fasta arbetsgrupp som arbetar mot samtliga verksamheter inom funktionsstöd. Vi söker därför dig som vill ha ett flexibelt och varierande arbete, som av medarbetarna beskrivs som fritt och energigivande. Bemanningspoolens syfte är att genom en stabil och kompetent arbetsgrupp, bemanna tillfällig frånvaro i inom Funktionsstöd. Gruppen arbetar mot såväl gruppbostad som daglig verksamhet och personlig assistans. Stödet inom dessa verksamheter utförs till personer som är beviljade insatser enligt Lag om stöd och service till vissa f...
2023-01-18 2023-02-08
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Hemsjukvården, Socialförvaltningen söker sjuksköterska.
I arbetsuppgifterna ingår, förutom hälso- och sjukvårdsuppgifter, rådgivning och handledning av personal, patientansvar, delegeringar, förskrivningar, anhörigkontakter, ett generellt ansvar att tillsammans med berörda utveckla vården för personer inom hemsjukvården samt vissa kringuppgifter. Vi arbetar med digital signering av läkemedel och har möjlighet att dokumentera våra insatser mobilt. Vi utvecklar vårt arbete med digitala möten och bedömningar som underlättar vårt arbete. Vi ingår även i Samverkande sjukvård, där vi åker på IVPA (i vänta...
2023-01-16 2023-01-29
Öckerö kommun, Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen Rektor
I din roll som ledare skapar du goda förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Med ett verksamhetsnära ledarskap, som sätter eleven i centrum, driver och utvecklar du verksamheten tillsammans med dina medarbetare. Det innebär att du bidrar till att skapa en hållbar organisation där du kan identifiera vilka behov verksamheten har och tillsammans med övriga medarbetare arbeta fram strategier och genomföra förändringsarbete. Som rektor på de båda skolorna har du arbetsmiljö-, personal- och budgetansvar. Du ingår i ledni...
2023-01-11 2023-02-05
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Timvikarier sökes / Undersköterskor alt. omvårdnadspersonal till hemtjänstens nattpatrull
Utifrån beviljat bistånd utföra planerade vård- och omsorgsinsatser nattetid, besvara och utföra vård- och omsorgsinsatser när vårdtagare i ordinärt boende påkallar behov av detta genom att använda sitt trygghetslarm. Hemtjänstens nattpatrull ingår även med kommunens sjuksköterskor nattetid i samverkande sjukvård vilket innebär att man tillsammans åker på uppdrag som rings in från 1177 under natten.
2022-11-28 2023-01-31
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Socialförvaltningen Öckerö kommun söker timvikarier till hemtjänsten.
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, har stor ansvarskänsla och god empatiförmåga. Du är lyhörd, flexibel och ditt bemötande präglas av respekt. Du skall kunna arbeta självständigt men också vara bra på att samarbeta med personen som beviljats insatser i hemmet och dennes anhöriga, med din arbetsgrupp samt med övriga samarbetspartners. Du får introduktion och läkemedelsutbildning. Vi söker personal till följande hemtjänstgrupper Hemtjänsten Björkö/Kalvsund/Grötö Hemtjänsten Öckerö-Hälsö Hemtjänsten Rörö/Hyppeln
2022-11-23 2023-01-31
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Bemanningsenheten inom Funktionsstöd söker timvikarier
Som timvikarie hos oss kan vi erbjuda dig ett varierande, aktivt och stimulerande arbete inom våra enheter: Avlösarservice/Ledsagarservice Som avlösare arbetar du med barn och ungdomar med funktionsvariationer i deras hem för att föräldrar ska ha möjlighet till avlösning i omvårdnadsansvaret. Insatsen kan ges till både barn och vuxna med olika funktionsvariationer. Som ledsagare är du ett personligt stöd för att den enskilde ska kunna ta sig till och från fritidsaktiviteter, ta promenader eller ta sig ut i andra sociala sammanhang. Insatsen ka...
2022-11-02 2023-02-28