Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Vikariat till korttidsboendet Solhöjden Södra - Välkommen till oss!
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med dina kollegor som är erfarna undersköterskor att hjälpa våra boende med alla vanligt förekommande sysslor i vardagen såsom t.ex. personlig hygien, medicin, träning, matlagning och städning. Ditt arbete kan också innebära att informera anhöriga, delta i vårdplaneringar och att följa upp våra boendes hjälpbehov över dygnet. Ditt arbete präglas av ansvar, möten och samspel med andra människor och det är behoven hos våra boende som styr ditt arbete. Du ska arbeta i enlighet med gällande lagstiftning, ver...
2022-09-19 2022-09-30
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till vår psykogeriatriska enhet Bryggan 3
Du skall ge de boende på Bryggan 3 den omsorg och omvårdnadvårdnad de behöver utifrån var och ens behov utifrån den egna genomförandeplanen och inom ramen för vårt politiska uppdrag och socialtjänstlagens intentioner, gällande lagstiftning och verksamhetens mål. Du jobbar utifrån påverkningsbara schema med helger, dagar och kvällar. Vi lägger vårt schema i TimeCare/Multiacces. Vi hjälper varandra mellan våra enheter vid behov.
2022-09-09 2022-09-25
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Solhöjden norra
Du skall ge de boende på Solhöjden den omsorg och omvårdnad de behöver utifrån var och ens behov utifrån den egna genomförandeplanen och inom ramen för vårt politiska uppdrag och socialtjänstlagens intentioner, gällande lagstiftning och verksamhetens mål. Du jobbar enligt påverkningsbara schema med helger, dagar och kvällar. Vi lägger vårt schema i TimeCare/Multiacces.
2022-09-09 2022-09-25
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare med inriktning barn och familj
Barn- och familjegruppen består av utredare, barnsekreterare, familjehemssekreterare samt handläggare inom familjerätt. En gemensam 1:e socialsekreterare handleder dig i det dagliga arbetet. Du arbetar här med att utreda familjers biståndsbehov/skydd utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer samt medverkar till att familjernas egna resurser och lösningar tillvaratas. Du följer upp beviljade insatser, samarbetar med andra aktörer utifrån uppdraget samt i förekommande fall deltar vid domstolsförhandlingar. Du kan även få som uppdrag att göra v...
2022-09-07 2022-10-02
Öckerö kommun, Samhällsbyggnadsverksamheten Rörläggare
Vi söker dig som vill arbeta med drift, underhåll och förnyelse av rörnätet med placering vid va-enheten. Du kommer t ex att arbeta med servisutbyggnad, läcksökning, lagning av ledningsnät mm. Va-enhetens anläggningar och ledningsnät finns på samtliga kommunens öar. I dina arbetsuppgifter ingår även tillsyn och service på våra anläggningar. Du måste vara flexibel och ha lätt för att ställa om mellan olika typer av arbeten. Det kan bli sena kvällar om/när akuta vattenläckor uppstår. Beredskapstjänstgöring kommer att ingå.
2022-09-07 2022-09-25
Öckerö kommun Upphandlare till Öckerö kommun
Ditt uppdrag är att stödja upphandling och inköpsprocessen både på en strategisk, taktisk och operativ nivå. Du arbetar självständigt för att upphandlingsprojekt och avtalsuppföljning sker affärsstrategiskt med innovativ och strukturerad ansats. Det är nödvändigt att du kan hantera flera upphandlingar parallellt för att hålla en hög produktionstakt och effektiv genomströmning av ärenden. Upphandlingsfunktionen består av två tjänster och är en del av avdelningen för ekonomi, upphandling, IT och digitalisering. Avdelningen ansvarar för ekonomifrå...
2022-09-07 2022-09-28
Öckerö kommun Kommunstyrelsen Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av handläggning och tillsyn inom miljöbalkens tillämpningsområde. Arbetsuppgifterna kommer till viss del att kunna anpassas efter din kompetens, arbetslivserfarenhet och intresse. Arbetet innefattar att planera och genomföra tillsyn, hantera klagomål, handlägga ansökningar och anmälningar, svara på remisser samt ge information och rådgivning. Även administrativt arbete förekommer. Vi är en mindre miljöenhet som efter behov hanterar alla inom området förekommande arbetsuppgifter. Flexibilit...
2022-09-06 2022-10-02
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Vi söker Medarbetare till Gruppbostad LSS och Personlig assistans
Du deltar aktivt i de olika arbetsuppgifterna som innefattar allt från pedagogiskt stöd i den dagliga livsföringen till personlig omvårdnad, samverkan med det övriga nätverket kring brukaren, dokumentation och utvärdering utifrån aktuell genomförandeplan. Du bidrar med att, tillsammans med dina kollegor, arbeta med brukaren i fokus när det gäller att utveckla arbetsmetoder, rutiner och ett professionellt förhållningsätt. Personalen erbjuds intern kompetensutveckling och handledning vid behov.
2022-08-31 2022-09-30
Öckerö kommun, Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen Hedens skola 4-6 söker lärare i MA, NO och TK
Hedens skola på Hönö söker dig som är behörig lärare mot grundskolans år 4-6. Vi söker en tydlig och engagerad lärare som kan anpassa och lägga upp sin undervisning så att den passar såväl gruppens som elevens individuella förutsättningar. Du har god förmåga att samarbeta med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du trivs bra med att arbeta i arbetslag och vill bidra aktivt i skolans gemensamma utvecklingsprojekt.
2022-08-31 2022-09-30
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Timvikarier för arbete på Solhöjden Norras Äldreboende
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med äldre personer och vill vara med att göra skillnad i den omsorg och omvårdnad de behöver. Välkommen att höra av dig till oss.
2022-06-23 2022-10-31