Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Bergmans gruppboende söker Omvårdnadspersonal
Omvårdnad, service och social omsorg i enlighet med verksamhetens uppdrag och gällande lagstiftning. Vårt mål är att ge våra boende en bra och meningsfull dag. Som omvårdnadspersonal på Bergmans gruppboende ansvar du tillsammans med kollegor att de boendes individuella förutsättningar, önskemål och behov tillgodoses. Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom ett professionellt bemötande. I ditt uppdrag ingår kontakt manna skap, social dokumentation, jobba med olika uppdrag och vara en del i ett team.
2021-07-26 2021-09-05
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Undersköterska för nattjänstgöring
Att bistå boende på Solhöjden med den omsorg och vård de behöver i enlighet med gällande lagstiftning och verksamhetens mål.
2021-07-21 2021-08-22
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i NO och teknik till Brattebergsskolan åk 7-9
Planera, genomföra och följa upp undervisning på högstadiet i no/tk. För lärare vanligt förekommande arbetsuppgifter.
2021-07-16 2021-08-01
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare Vipekärrs förskola
På Vipekärrs förskola kommer du att arbeta med barn 1-5 år i en utvecklande miljö där både barnens och pedagogernas kunskaper och erfarenheter är viktiga i det dagliga arbetet. Vi strävar efter ett lustfyllt lärande som sker i meningsfulla sammanhang och som utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen och nyfikenhet, där barn och vuxna utforskar tillsammans. Vi tror att du är en medveten pedagog som önskar ta en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen och att du vill och kan tillgodose barnens behov. Du behöver också vara väl insatt i styrdokument...
2021-07-07 2021-08-06
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Hälso- och sjukvården, Socialförvaltningen Öckerö kommun söker Leg. Sjuksköterska.
Vi söker dig som vill arbeta med våra patienter i Öckerö kommun, i deras hemmiljö. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete och ett nära ledarskap av din chef. Som sjuksköterska hos oss ingår du i ett tvärprofessionellt vårdteam där vi hjälper varandra att ge patienterna bästa möjliga vård. Vi jobbar med nära vård. Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att våra patienter får mer frihet och inflytande över det dagliga livet och i det egna hemmet. I arbetsuppgifterna ingår att planera och strukturera arbetet mot den enskilde patienten och dess n...
2021-07-06 2021-08-15
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Hälso- och sjukvården, Socialförvaltningen Öckerö kommun söker Leg. Sjuksköterska natt.
Är du intresserad av ett flexibelt arbete där du har möjlighet att kombinera ett självständigt arbetssätt. Som sjuksköterska i hemsjukvården arbetar du ensam på natten vilket kräver en trygghet i din yrkesroll. Kollegorna nattetid är omvårdnadspersonal som vänder sig till dig både för medicinsk bedömning/konsultation samt som arbetsledare. Vi söker dig som vill arbeta med våra patienter i Öckerö kommun, i deras hemmiljö. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete och ett nära ledarskap av din chef. Som sjuksköterska hos oss ingår du i ett tvärpro...
2021-07-06 2021-08-15
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskollärare till Brattebergsskolan åk 4-6
Dina arbetsuppgifter kommer att vara sedvanliga läraruppgifter såsom att planera, genomföra och följa upp undervisningen såväl enskilt som tillsammans med andra. Du kommer under läsåret 21/22 främst att undervisa i årskurs 4 och 6 och även fungera som mentor för elever i klass. Vi har ett nära samarbete inom arbetslaget och laget är grunden för det dagliga arbetet med eleverna. Du bidrar aktivt i skolans gemensamma utvecklingsprojekt. Vi söker dig som är en trygg ledare i klassrummet och en god lagspelare i arbetslaget.
2021-07-05 2021-08-13
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förstelärare i matematik Öckerö kommun, Brattebergsskolan åk 4-6
Försteläraren arbetar i huvudsak med undervisning och med uppgifter som hör till undervisningen. Försteläraren fungerar även som ledare i det kollegiala lärandet i arbetslaget och i ämneslaget. I tjänsten ingår att utveckla undervisningen i samverkan med kollegorna. Syftet med insatsen är att utveckla och öka elevernas motivation och måluppfyllelse. Du behöver vara trygg i bedömningsförfarande och att få till stånd en ökad kännedom om mål och grunder för bedömning hos eleverna. Du kommer även fungera som mentor för elever i klass och und...
2021-07-05 2021-08-20
Öckerö kommun, Samhällsbyggnadsverksamheten Lokalvårdare
Daglig städning inom kommunens verksamheter, specialstädningar såsom storstädning och höghöjdsstädning kan förekomma. Arbetstiden är förlagd till dagtid med början 06.00. Olika geografiska platser inom kommunen på en dag förekommer.
2021-06-30 2021-08-15
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Bemanningsenheten inom Funktionsstöd söker timvikarier
Avlösarservice/Ledsagarservice Som avlösare arbetar du med barn och ungdomar med funktionsvariationer i deras hem för att föräldrar ska ha möjlighet till avlösning i omvårdnadsansvaret. Insatsen kan ges till både barn och vuxna med funktionsvariationer. Som ledsagare är du ett personligt stöd för att den enskilde ska kunna ta sig till och från fritidsaktiviteter, ta promenader eller ta sig ut i andra sociala sammanhang. Insatsen kan ges till barn från 12 år och vuxna med funktionsvariationer. Varje uppdrag planeras individuellt utifrån den en...
2021-06-24 2021-09-26
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog, Hedens skola
Dina arbetsuppgifter innebär handledning av lärare pedagoger, driva skolutveckling samt vara ett stöd till elever vid behov. Ditt uppdrag kommer att innebära att identifiera, analysera och undanröja hinder som orsakar svårigheter i lärandemiljön. I arbetet ingår också att vara ett stöd för lärare i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Du kommer att göra pedagogiska kartläggningar och tillsammans med lärarna upprätta och utvärdera åtgärdsprogram och andra handlingsplaner. Du kommer också medverka vid övergången mellan olika verksamh...
2021-06-24 2021-08-06
Öckerö kommun Kommunstyrelsen Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir till största delen handläggning och tillsyn inom miljöbalkens tillämpningsområde. Arbetsuppgifterna kommer till viss del att kunna anpassas till den sökandes kompetens och arbetslivserfarenhet. Arbetet innefattar att planera och genomföra tillsyn, hantera klagomål, handlägga ansökningar och anmälningar, svara på remisser samt ge information och rådgivning. Vi är en liten enhet som hanterar alla inom området förekommande arbetsuppgifter varför du får räkna med att arbeta flexibelt och självständigt med ol...
2021-06-22 2021-08-15
Öckerö kommun Kommunstyrelsen Bygglovshandläggare
En del av tjänsten innebär att registrera nya ärenden och kompletteringar, kungöra beslut, ansvara för att information på hemsida är uppdaterad, uppdatera mallar i vårt ärendehanteringssystem samt att vara drivande i den digitala utvecklingen av våra system kopplat till bygglovsenheten. Den andra delen av tjänsten handlar om att granska bygglov och anmälningar fram till beslut om lov eller startbesked som myndighet samt vara ett stöd för privatpersoner och företag. Vi ger dig möjligheten att ständigt förfoga över den allra senaste kunskapen ...
2021-06-18 2021-08-15
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Legitimerad fysioterapeut
Vi söker dig som vill arbeta med oss i hemsjukvården i Öckerö kommun. Som fysioterapeut i kommunen kommer du att ingå i teamet runt patienten tillsammans med arbetsterapeut, rehab assistent, sjuksköterska, biståndsbedömare och undersköterska. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att arbeta med rehabilitering inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområden, handledning och utbildning av personal, ansvara för bedömningar, träningar, uppföljningar samt förskrivning av hjälpmedel. I arbetsuppgifterna ingår också vårdplaneringar, anhörigkontakter samt e...
2021-06-14 2021-08-23