Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Öckerö kommun, Samhällsbyggnadsverksamheten Projektledare till Sammhälsbyggnadsverksamheten, Öckerö kommun.
Som projektledare kommer du att tillhöra oss inom verksamhetsområdet Samhällsbyggnad. Samhällsbyggnadsverksamhetens uppgift är att samordna processer inom området för att åstadkomma god samhällsutveckling. Det vi bland annat svarar för är långsiktig strategisk planering och teknisk infrastruktur. Som projektledare hos oss kommer du att arbeta med exploaterings- och infrastrukturprojekt. Du kommer att ansvara för att driva projekt från detaljplanestadiet och vidare till genomförande. Huvudinriktningen på dina projekt kommer att vara exploateri...
2021-02-25 2021-03-18
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Vi söker semestervikarier till funktionsstöd sommaren 2021!
Som semestervikarie hos oss kan vi erbjuda dig ett varierande, aktivt och stimulerande arbete. Dina arbetsuppgifter består i att erbjuda stöd till våra brukare vid olika aktiviteter, kommunikation och vid alla vanligt förekommande sysslor i vardagen såsom matlagning, städning och personlig hygien. Arbetstider styrs av verksamhetens behov och är förlagda till dagtid, kvällar och helger. Inom vissa verksamheter kan även nattarbete och sovande jour förekomma. Ditt arbete präglas av ansvar, möten och samspel med andra människor och det är behoven...
2021-02-25 2021-04-15
Öckerö kommun, Samhällsbyggnadsverksamheten Markförvaltare i Öckerö kommun
Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande arbete i en kreativ och trevlig miljö. Som markförvaltare kommer du bland annat att arbeta med, omförhandling av arrenden, markförvaltning och planering av kommunens markreserv, fastighetstaxering och handläggning av markupplåtelser som t.ex. arrenden, servitut, ledningsrätt. Du kommer att stötta förvaltningen med fastighetsrättslig kompetens samt företräda kommunen i markägarrollen inom lantmäteri-, mark- och miljöfrågor. Din placeringsort är på Öckerö och du rapporterar till samhällsbyggnadschef.
2021-02-25 2021-03-18
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Solhöjden Norra
Att bistå boende på Solhöjden med den omsorg och vård de behöver i enlighet med gällande lagstiftning och verksamhetens mål.
2021-02-23 2021-03-21
Öckerö kommun Sommarvikariat Kretsloppsarbetare
Sommarvikariat under perioden 14 juni 29 augusti. Transport och insamling av hushållsavfall med komprimerande lastbil på samtliga av kommunens tio öar. De två första veckorna går du bredvid och lär dig arbetet av en erfaren chaufför.
2021-02-22 2021-03-14
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Arbetskonsulent
Vi söker dig som vill arbeta med att möjliggöra vägar till arbete och sysselsättning för personer som står utanför arbetsmarknaden. Du utför insatser på individnivå där varje deltagare erbjuds kartläggning och coachning utifrån dennes erfarenheter, utbildning och kunskap. Kontakt och samverkan med olika arbetsgivare är en viktig del i uppdraget såväl som med arbetsförmedlingen, som är en viktig part i den gemensamma strävan att uppnå sysselsättning. Uppdraget innebär omfattande kontakt och samverkan med kommunens individ- och familjeomsorg och ...
2021-02-16 2021-03-02
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Hemsjukvården, söker Sjuksköterska till Funktionshinderområdet
Som sjuksköterska arbetar du med personer som är inskrivna i hemsjukvården och som bor i ordinärt boende på någon av våra 10 öar eller på något av våra särskilda boenden. I arbetsuppgifterna ingår rådgivning och handledning av personal, anhörigkontakter samt ett generellt ansvar att tillsammans med berörda utveckla vård och omsorg för personer inom hemsjukvården. Du kommer att vara Patientansvarig Sjuksköterska för de personer som bor på något av våra fem gruppbostäder för funktionshindrade eller vistas på Daglig verksamhet med beslut enligt ...
2021-02-11 2021-02-28
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Tim- och sommarvikarier för arbete på Solhöjden Södra
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med äldre och bistå dem med den omsorg och omvårdnad de behöver på Solhöjdens äldreboende. Välkommen att höra av dig till oss.
2021-02-09 2021-03-31
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Hemtjänsten söker sommar- eller timvikarier
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med människor, har ett gott bemötande och en positiv inställning. Vi behöver dig som kan jobba dag och kväll eller natten. Du har möjlighet att påverka hur mycket du vill arbeta.
2021-02-08 2021-04-30
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Korttidsboendet Solhöjden Södra söker nu tim- och sommarpersonal.
Vårt korttidsboende för rehabilitering, utredning och/eller avlastning samt palliativ vård har 16 moderna boendeplatser i form av stora ljusa lägenheter, stor altan och gemensamhetsutrymmen i vårt nya hus på Solhöjden Södra. Det finns gratis parkering utanför huset. I samma byggnad har vi våra sjuksköterskor samt arbetsterapeuter och fysioterapeuter som instruerar och delegerar träningsprogram för våra boenden. Dina arbetsuppgifter blir efter din introduktion att tillsammans med dina kollegor som är erfarna undersköterskor att hjälpa våra boe...
2021-02-05 2021-04-30
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskor, Hemsjukvården Sommar 2021
Som sjuksköterska kommer du att arbeta med personer som är inskrivna i vår hemsjukvård och som bor i ordinärt boende på någon av våra 10 öar eller på något av våra särskilda boenden. I arbetsuppgifterna ingår även rådgivning, handledning av personal samt anhörigkontakter. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Viss kvälls- och helgtjänstgöring ingår. Vid nattjänstgöring är uppdraget begränsat till öar med broförbindelse, Fotö, Hönö, Öckerö och Hälsö.
2021-02-04 2021-03-21
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Tim- och sommarvikarier för arbete på Solhöjden Norra
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med äldre och bistå dem med den omsorg och omvårdnad de behöver på Solhöjdens äldreboende. Välkommen att höra av dig till oss.
2021-01-27 2021-04-30