Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Åstorps kommun, Arbete och tillväxt Enhetschef arbetsmarknadsenheten
I funktionen som enhetschef på arbetsmarknadsenheten har du ansvaret för arbetsinriktad daglig verksamhet och tillhörande praktiska avdelningar och vissa arbetsmarknadsinsatser. Du har ansvar för personal, budget, arbetsmiljö, systematisk uppföljning, måluppfyllelse, verksamhetsplanering och allt detta i ständig förändring. Arbetsgivarrelationer, samverkan med företag, föreningar, resten av kommunen och myndigheter kräver gott ambassadörskap. Du gillar att samverka! Omvärldsbevakning är en självklarhet. Verksamheten kräver ett nära och operativ...
2021-10-15 2021-10-31
Åstorps kommun, Centrala resursenheten Skolpsykolog - möjlighet till PTP
Vill du hjälpa våra barn och unga att bygga en frisk och hälsosam plattform att stå på resten av livet? Nu söker vi en skolpsykolog som drivs av mod, ansvar och nytänkande. Är du den vi söker? Vi erbjuder dig ett arbete i en dynamisk organisation som präglas av stort engagemang, hög grad av flexibilitet samt stor möjlighet att påverka. Som skolpsykolog är du en lagspelare i kommunens elevhälsoorganisation, Centrala resursenheten. Skolpsykologens främsta arbetsuppgifter är att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bl a genom att ha...
2021-10-15 2021-11-05
Åstorps kommun, Individ & familj Missbruksbehandlare
Som missbruksbehandlare för vuxna arbetar du med biståndsbedömda insatser i nära samverkan med myndighetsutövande socialsekreterare. Vi använder oss av manualbaserade metoder för missbruk eller beroende av alkohol och/eller narkotika. Behandlingsarbetet utgår från ett systemiskt förhållningssätt och de nationella riktlinjerna och innehåller bland annat motivations- och behandlingssamtal, återfallsprevention samt anhörigstöd. Behandlingsarbetet sker enskilt och om möjligt i grupp. Vi får också uppdrag genom vår servicetelefon och erbjuder fem ...
2021-10-15 2021-11-01
Åstorps kommun, Tingdal/Björnås Speciallärare svenska Tingdalsskolan
På Tingdalsskolan vill vi tillsammans göra skillnad och vi behöver nu en ny kollega. Vi söker dig som tillsammans med skolans ledning, specteam, pedagoger, och övrig personal vill vara med och skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever på skolan så de får möjlighet att lyckas varje dag. Just nu är vi mitt i en treårig process med fokus på samsyn, undervisning och delaktighet utifrån tillgänglighetsmodellen. Du kommer att arbeta som speciallärare med inriktning mot svenska utifrån grupp och individperspektiv. Du ansvarat för undervisning s...
2021-10-14 2021-10-31
Åstorps kommun, Funktionshinderverksamheten Habiliteringsassistent
Nu söker vi dig som vill förstärka vår personalgrupp på gruppbostad Rosavillan. Vi söker medarbetare som kan arbeta dag, kväll och helg. Uppdraget som habiliteringsassistent innebär att stödja och finnas för våra brukare i vardagen. Du kommer att arbeta riktat mot en brukare som är i behov av stor närvaro av personal och under arbetspasset arbetar du mycket självständigt med brukaren i dennes lägenhet. Du stöttar brukaren i dennes vardag med allt från personlig hygien till fritidsintressen. I din roll ingår att upprätta social dokumentation s...
2021-10-14 2021-10-31
Åstorps kommun, Tingdal/Björnås Tingdalsskolan söker kreativ musiklärare till årskurs 3-6
På Tingdalsskolan arbetar vi i team, varje årskurs för sig. Teamen har stor frihet att inom tydliga ramar utforma arbetet tillsammans med eleverna utifrån Läroplanen. Som musiklärare på Tingdalsskolan arbetar du med eleverna årskursvis fördelade i tregrupps-system. Du kommer att undervisa elever i åk 3-6. Samverkan sker med pedagogerna på skolan samt med dina musikkollegor i kommunen via det centrala musiknätverket. Som pedagog stimulerar, varierar och bemöter du eleven utifrån elevens egna förutsättningar och behov. Du utvärderar din under...
2021-10-14 2021-10-31
Åstorps kommun, Björnekulla rektorsområde Biträdande Rektor
Biträdande rektor ska: • I samarbete med rektor se till att enheten arbetar mot gemensamma mål under stimulerande samverkansformer • Tillsammans med medarbetarna driva förändrings- och utvecklingsarbete och vara lyhörd för olika idéer och förslag • Kunna hantera ett pressat arbetsläge samt ansvara för att verksamheten kontinuerligt följs upp, analyseras och utvärderas • Utveckla verksamheten i åk 7-9 så att god undervisningskvalitet och hög måluppfyllelse är i fokus. Som chef i Åstorps Kommun är du med och formulerar tydliga mål, skapar möjligh...
2021-10-04 2021-10-22
Åstorps kommun, Kvidinge skola Lärare i fritidshem
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av pedagogiskt arbete i elevgrupp enligt gällande styrdokument för fritidshemmet. Du kommer att arbeta nära övrig personal på skolan där vi arbetar med ett lärande hela dagen. Hos oss hänger fritids och skola samman. Du har ett positivt förhållningssätt och arbetar för att stödja elevernas utveckling och ge dem möjlighet till olika fritidsaktiviteter samt utvecklar elevernas sociala förmågor och kunskaper. I samverkan med annan personal kommer du att ansvara för att planera, genomföra och utveckla verksamhe...
2021-10-01 2021-10-31
Åstorps kommun, Socialförvaltningen Leg. Sjuksköterska/Distriktssköterska
Vi söker nu Leg. sjuksköterska/distriktssköterska till ett av våra hemsjukvårdsområden. Inom kommunal hemsjukvård kommer du att använda hela din kompetens. Du utför självständiga bedömningar och tar beslut utifrån beslutsstöd upp till sjuksköterskenivå. Du ansvarar för bedömning, planering och medicinska åtgärder för din patient. Tillsammans med patienten och teamet fastställer du mål för omvårdnadsinsatserna. I arbetet ingår även att delegera och handleda omvårdnadspersonal. Vi erbjuder dig ett omväxlande och ansvarsfullt arbete. Arbetet i he...
2021-09-28 2021-10-24
Region Skåne, Primärvården Barnsjuksköterska till BVC, Vårdcentralen Åstorp
Nu har du möjligheten att ingå i vårt kompetenta och härliga gäng och bidra till att fortsätta utvecklingen av vår barnavårdscentral. Tjänsten avser en tillsvidareanställning och innebär arbete på en av våra Familjecentraler. Vi söker en engagerad och driven barnsjuksköterska alternativt distriktssköterska som vill ansluta sig till vårt välfungerande arbetslag bestående av två kollegor. Vi som arbetar här idag värdesätter vårt fina samarbete som skapar en god arbetsmiljö och patientsäker vård. Ett flertal medarbetare har arbetat på vårdcentra...
2021-09-28 2021-10-24
Åstorps kommun, Skolområde Centrum Speciallärare/Specialpedagog
Du kommer att arbeta som specialpedagog/speciallärare för eleverna i årskurs 4-6. Du kommer att bli en del av Haganässkolans härliga medarbetarskara. Skolan där du på riktigt får möjlighet att göra skillnad för våra elever. Du tror att alla kan och vill lyckas och att det är du tillsammans med dina kollegor som skapar förutsättningarna. Vi söker en specialpedagog eller speciallärare som vill arbeta med alla elevers lärande, men med fokus på elever i behov av särskilt stöd. Du verkar för att skapa en god lärmiljö som stödjer alla elevers utveckl...
2021-09-24 2021-10-21
Region Skåne, Primärvården Barnsjuksköterska till BVC, Vårdcentralen Åstorp
Nu har du möjligheten att ingå i vårt kompetenta och härliga gäng och bidra till att fortsätta utvecklingen av vår barnavårdscentral. Tjänsten avser en tillsvidareanställning och innebär arbete på en av våra Familjecentraler. Vi söker en engagerad och driven barnsjuksköterska alternativt distriktssköterska som vill ansluta sig till vårt välfungerande arbetslag bestående av två kollegor. Vi som arbetar här idag värdesätter vårt fina samarbete som skapar en god arbetsmiljö och patientsäker vård. Ett flertal medarbetare har arbetat på vårdcentra...
2021-09-24 2021-10-24
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Åstorp
Vi välkomnar nu en sjuksköterska med vana av primärvård och mottagningsarbete som vill arbeta hos oss på Vårdcentralen Åstorp. I arbetet på vårdcentralen ingår det att driva en egen mottagning med bland annat såromläggningar, hantering av (PICC-line), vaccinationer och mycket mer samt även telefontriagering. Det finns även stora möjligheter att ditt arbete utformas utifrån din utbildning och kompetensprofil.
2021-09-24 2021-10-24