Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Åstorps kommun, Äldreomsorg Sommarvikarier natt till Korttidsboende Åstorp
Som undersköterska på korttidsboende arbetar du med att träna, stödja och hjälpa våra brukare i omvårdnadssituationen utifrån deras individuella behov och önskemål enligt beviljat bistånd. I arbetet ingår att dokumentera händelser kring de boende enligt SoL och HSL. Som undersköterska på natten tillhör du ett team på 5 personer. Du kommer att arbeta själv på en avdelning med 8 omsorgstagare ( 4 korttidsplatser samt 3 växelvård platser) , men tillsammans har ni en så kallad "löpare" som rör sig mellan alla fyra avdelningar och är behjälplig vid...
2024-05-07 2024-05-31
Åstorps kommun, Vuxenutbildning Sva-lärare till vuxenutbildningen
Vuxenutbildningscentrum i Åstorp erbjuder utbildning på grundläggande nivå, gymnasial nivå, anpassad utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare (sfi). Vi bedriver också yrkesutbildningar i form av yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi/sva. Ett av våra uppdrag är att få fler vuxna invånare i arbete genom utbildning, och bidra till arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Vi är en flexibel organisation som utgår från elevers behov och förutsättningar. Målgruppen är heterogen. Som sva-lärare hos oss ansvarar du för att plane...
2024-05-06 2024-05-26
Åstorps kommun, Hyllinge skola Socialpedagog
Du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med ett förhållningssätt i syfte att säkerställa elevernas trygghet och studiero. Du är en viktig person för att skapa en god skolkultur tillsammans med skolans elever, personal och ledning. I arbetsuppgifterna ingår att: - Vara en trygg och gränssättande vuxen på högstadieelevernas raster - Delta i möte med elever, vårdnadshavare och annan berörd personal - Samtal med vårdnadshavare - Ha motiverande samtal med elever - Vara kontaktyta med socialtjänst, polis och andra myndigheter - Ha fokus på fr...
2024-05-03 2024-05-27
Åstorps kommun, Skolområde Väst Lärare i fritidshem
Du kommer att vara med och driva och utveckla verksamheten på fritidshemmet med placering i en av de grupper för elever i årskurs F-2. Det kan även bli aktuellt med placering vid gruppen för elever i årskurs 3-6. Tjänsten kan komma att innehålla ett skolövergripande IT-ansvar.
2024-05-03 2024-05-31
Åstorps kommun, Hyllinge skola Fritidsledare
Fritidsledare med en tjänst som innehåller arbete vid fritidsgård och fritidsklubb. Viss del av tjänsten innebär även undervisning vid en av skolans fritidshemsavdelningar.
2024-05-03 2024-05-31
Åstorps kommun, Individ & familj Socialsekreterare Ekonomiskt bistånd - timanställning
Som handläggare i Ekonomiskt bistånd arbetar du med myndighetsutövning för att trygga ekonomiskt utsatta i Åstorps kommun. I arbetet ingår att handlägga, utreda, dokumentera och fatta beslut utifrån ansökningar om ekonomiskt bistånd, samt aktivt verka för att stödja den enskilde till egen försörjning. Samverkan med andra, både internt och externt, är en stor del av arbetet. Främst kommer du att arbeta med personer som har ett pågående biståndsbehov och även en pågående planering/insats inom avdelningens enheter eller andra externa aktörer. Huvu...
2024-05-02 2024-05-31
Åstorps kommun, Funktionshinderverksamheten Sommarvikariat hos LSS och socialpsykiatrin i Åstorps kommun
Vi söker stödassistenter, boendestödjare och personliga assistenter till vår verksamhet som innefattar bostad med särskild service, boendestöd, personlig assistans, daglig verksamhet och korttidstillsyn för ungdomar. Att arbeta inom LSS och Socialpsykiatrins verksamheter innebär att du får stötta den enskilde genom att vägleda, strukturera och motivera honom eller henne i vardagen. Insatserna varierar utifrån den enskildes behov. Arbetet kan innebära att du hjälper till att planera veckan, sköta hushållet och följa med på fritidsaktivitet till...
2024-04-30 2024-06-16
Åstorps kommun, Socialförvaltningen Stödassistent till daglig verksamhet
Till daglig verksamhet söker vi nu en särskilt engagerad stödassistent! Här arbetar du nära människan och stödjer vardagen. Du möter människor som har olika förutsättningar utifrån intresse, ålder och funktionsvariationer. Du sätter brukarens behov i centrum och möjliggör dennes rätt till självbestämmande, delaktighet och inflytande över sitt egna liv. Inom avdelningen arbetar vi med tydliggörande pedagogik och utifrån ett lågaffektivt bemötande och ett kommunikativt förhållningssätt. En central del är att sysselsättningen via daglig verksam...
2024-04-30 2024-05-22
Åstorps kommun, Hyllinge skola Musiklärare till Hyllinge skola
Musiklärare i årskurserna 4-9 på Hyllinge skola.
2024-04-29 2024-05-31
Åstorps kommun, Äldreomsorg Sommarvikariat hos äldreomsorgen i Åstorps kommun
Att jobba hos oss inom vård och omsorg är en möjlighet att göra stor skillnad för människors liv. Dessutom får du bra arbetslivserfarenhet och engagerade kollegor! Du jobbar tillsammans med legitimerade sjukgymnaster, fysioterapeuter och sjuksköterskor i ett team som har omsorgstagarens behov i centrum. Som undersköterska eller vårdbiträde inom äldreomsorgen arbetar du i omsorgstagarens eget hem med olika insatser och hjälper till med hygien, förflyttning och påklädning, stötta vid måltider, städa, tvätta och göra inköp. Jobbet handlar om att ...
2024-01-29 2024-05-31
Åstorps kommun, Funktionshinderverksamheten Sommarvikariat hos LSS och socialpsykiatrin i Åstorps kommun
Vi söker stödassistenter, boendestödjare och personliga assistenter till vår verksamhet som innefattar bostad med särskild service, boendestöd, personlig assistans, daglig verksamhet och korttidstillsyn för ungdomar. Att arbeta inom LSS och Socialpsykiatrins verksamheter innebär att du får stötta den enskilde genom att vägleda, strukturera och motivera honom eller henne i vardagen. Insatserna varierar utifrån den enskildes behov. Arbetet kan innebära att du hjälper till att planera veckan, sköta hushållet och följa med på fritidsaktivitet till...
2024-01-28 2024-05-26