Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Åstorps kommun, Bildningsförvaltningen Områdeschef bibliotek och kultur
Som områdeschef för bibliotek och kultur ansvarar du för att leda biblioteks- och kulturverksamheten i enlighet med bibliotekslagen, Åstorps kommuns biblioteksplan och kommunala mål och visioner. Du initierar och driver utvecklingsarbetet och utmanar och stödjer medarbetarna på ett positivt sätt genom utvecklings- och förändringsprocesser. Ett pågående viktigt utvecklingsarbete handlar om utökad kommunikation och dialog med verksamhetens målgrupper, allt för att bättre kunna anpassa verksamhetens innehåll till deras behov. Åstorps kommun är en...
2022-10-06 2022-10-30
Åstorps kommun, Skolområde Väst Lärare i svenska, engelska och SO till årskurs 4-6
Vi söker en lärare i svenska, engelska och SO till årskurs 4-6. Du kommer att ingå i arbetslaget 4-6 och ha mentorsansvar för en klass i årskurs 4 samt ansvar för undervisning i svenska, engelska och SO. På Hyllinge skola arbetar vi utifrån ett ämneslärarskap. Hos oss får du goda förutsättningar att genomföra ditt arbete då du har en rimlig undervisningstid. En del av lektionerna är bemannade med två behöriga lärare. Hos oss får du arbeta tillsammans med drivna och erfarna kollegor som gemensamt tar ansvar för elevernas lärande och arbetslage...
2022-10-06 2022-10-20
Åstorps kommun, Äldreomsorg Sjuksköterska till kommunal hälso- och sjukvård
Då arbetet innebär att bedriva personcentrerad vård och omsorg i patientens hem ställs det höga krav på att du är självständig och trygg i din yrkesroll. Du är ansvarig för patientens vårdprocess och deltar i tvärprofessionella team tillsammans med arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och undersköterska. I din roll som sjuksköterska ansvarar du för att handleda och delegera omvårdnadspersonal samt samarbeta med primärvårdsläkare och sjukhus för att skapa bästa möjliga omvårdnad för dina patienter. Du har även nära kontakt med anhöriga och...
2022-10-04 2022-11-04
Åstorps kommun, Äldreomsorg Timvikarier korttidenheten
Vad innebär det att arbeta på korttidsenheten? I ditt arbete på en korttidsenhet får du möjlighet att utveckla och använda din fulla kompetens. Arbetet utgår från myndighetsbeslut med tydliga mål utifrån individens behov. Det ska leda till en god och säker vård och omsorg där omsorgstagaren genom delaktighet kan känna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin livssituation. Arbetssättet på en korttidsenhet är rehabiliterande och personcentrerat. Insatserna följs regelbundet upp på team-möten och samverkas på olika planeringsmöten till...
2022-10-03 2022-10-10
Åstorps kommun, Skolområde Väst Specialpedagog Område Väst Hyllinge/Nyvång
Vi söker en specialpedagog till förskolorna Område Väst Hyllinge/Nyvång Åstorps kommun. Även ett visst samarbete mellan förskola/skola finns. Uppdraget innebär att i nära samarbete med områdets biträdande rektorer för förskola och skola stödja pedagogerna i arbetet med att skapa goda undervisnings- och lärmiljöer för alla barn och elever utifrån våra styrdokument kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet. Här kommer du att ha en viktig roll i att aktivt utveckla barnhälsoarbetet i området. Arbetet består av konsultation och handledning t...
2022-10-03 2022-10-23
Åstorps kommun, Björnekulla rektorsområde Lärare Ma/NO
Vi söker 2 st Ma/no lärare som vill jobba på den bästa skolan i nordvästra Skåne. Björnekullaskolan är en trygg, lugn och utvecklingsbenägen skola som dessutom erbjuder ett stort nätverk av fungerande kringfunktioner som behövs för att vara en god arbetsplats för både lärare och elever. Du/ni kommer att arbeta tillsammans med andra skickliga lärare i arbets- och ämneslag. Delat mentorskap i en klass på skolan ingår också i arbetet.
2022-10-03 2022-10-28
Åstorps kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Nämndsekreterare
Vi söker nu en strukturerad nämndsekreterare som gillar utmaningar. Tjänsten innebär att du ansvarar för nämndprocessens alla delar ur ett förvaltningsövergripande perspektiv, vilket betyder att du har stor möjlighet att utveckla processen. Du arbetar tillsammans med registrator, övriga nämndsekreterare och kanslichef kring bland annat nämndadministration, arkiv och diarium. Kansliavdelningen ansvarar även för bland annat valet, posthanteringen, ärendehanteringssystemet och löpande utbildning till verksamheter och politiker som vi alla bidrar t...
2022-09-29 2022-10-23
Åstorps kommun, Skolområde Centrum Lärare i fritidshem sökes till Anpassad Grundskola
Vi söker en engagerad och inspirerande lärare till vårt fritidshem på Anpassad Grundskola. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för fritidshemsverksamheten för elever i från årskurs 1 och ibland ända upp till åk 6. I uppdraget ingår att planera, genomföra, följa upp och analysera arbetet på fritidshemmet i syfte att utveckla det pedagogiska arbetet. Ditt huvuduppdrag är kopplat till fritidshemmet och dess styrdokument. Ditt uppdrag spänner sig dock över hela skoldagen och inte enbart på fritidshemmet. Det innefattar att du har arbetsup...
2022-09-27 2022-10-25
Åstorps kommun, Skolområde Centrum Kreativ speciallärare/specialpedagog till Anpassad Grundskola
Vi söker dig som vill vara med och utveckla Anpassad Grundskola i Åstorps kommun. Vill du arbeta med fantastiska elever och få möjlighet att vara en av oss när vi utvecklar vår Anpassade Grundskola? Vi söker en kreativ speciallärare/specialpedagog med legitimation och behörighet att undervisa i Anpassad Grundskola. Verksamheten bedrivs från årskurs 1-9. Du skall vara väl förtrogen med att arbeta i team tillsammans med övriga lärare, fritidspersonal, elevassistenter och elevhälsoteam. Du kommer också att ha ett nära samarbete med övriga grupp...
2022-09-27 2022-10-25
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Åstorp
Vi välkomnar dig till vårt unika team som präglas av en bred kompetens, arbetsglädje och utveckling. En arbetsplats där vi arbetar tillsammans och prioriterar vår fina gemenskap. I din roll som sjuksköterska hos oss har du ett nära samarbete med engagerade och kunniga kollegor i en stimulerande miljö. Du erbjuds ett varierande och utvecklande arbete som består av mottagningsarbete, akuttriage, telefonrådgivning, digital rådgivning via 1177, med mera. Här arbetar vi i team där våra olika kompetenser används på bästa sätt. Vi är lyhörda inför...
2022-09-27 2022-10-25
Åstorps kommun, Äldreomsorg Sjuksköterska till demensboende
I arbetsuppgifterna ingår att bedöma, planera, utföra, utvärdera och dokumentera hälso-och sjukvårdsinsatser utifrån gällande lagstiftning samt varje enskild omsorgstagares förutsättningar och behov. Samtidigt som du har en kontinuerlig dialog med närstående och informera om eventuella förändringar i omsorgstagarens hälsotillstånd. I arbetsuppgifterna ingår även att handleda, utbilda och stödja omsorgspersonal samt att utveckla demensvården enligt riktlinjer och aktuell forskning och att samverka med både interna och externa vårdgivare för att...
2022-09-26 2022-10-21
Åstorps kommun, Socialförvaltningen Vikarier till Funktionsstödsverksamheterna
Som stödassistent/stödbiträde har du ett viktigt, utvecklande och roligt uppdrag! Du arbetar nära brukarna och stödjer dem i deras vardag. Du möter människor som har olika förutsättningar utifrån intresse, ålder och funktionsvariationer. Du sätter brukarens behov i centrum och möjliggör dennes rätt till självbestämmande, självständighet, delaktighet och inflytande över sitt egna liv. Inom avdelningen arbetar vi med en teoretisk och metodisk grund innehållande tydliggörande pedagogik och lågaffektivt förhållningssätt. I rollen arbetar du med at...
2022-09-26 2022-10-21
Åstorps kommun, Skolområde Centrum Resursperson till Område Centrum
Arbete på Storfritids med elever från årskurs 2-6 50% 13- 17 varje dag
2022-09-26 2022-10-10
Åstorps kommun, Äldreomsorg Undersköterska Hemvården
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av personlig och social omvårdnad, serviceinsatser, dokumentation, delegerade arbetsuppgifter från legitimerad personal samt kontaktmannaskap för enskild vårdtagare. Eftersom vi arbetar i den enskildes hem kan arbetsförhållande se olika ut och arbetsbelastning och arbetsuppgifter variera utifrån vem vi träffar. Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
2022-09-26 2022-10-12
Åstorps kommun, Vuxenutbildning Sva-lärare till Vuxenutbildningscentrum
Vuxenutbildningscentrum i Åstorp erbjuder utbildning på grundläggande nivå, gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare (sfi). Vi bedriver också yrkesutbildningar i form av yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi/sva. Ett av våra uppdrag är att få fler vuxna invånare i arbete genom utbildning, och bidra till arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Vi är en flexibel organisation som utgår från elevers behov och förutsättningar. Målgruppen är heterogen. Som sva-lärare hos oss ansvarar du för att plane...
2022-09-19 2022-10-09
Åstorps kommun, Vuxenutbildning Yrkeslärare till vård- och omsorgsprogram Vuxenutbildningscentrum
Vuxenutbildningscentrum i Åstorp erbjuder utbildning på grundläggande nivå, gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare (sfi). Vi bedriver också yrkesutbildningar i form av yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi/sva. Ett av våra uppdrag är att få fler vuxna invånare i arbete genom utbildning, och bidra till arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Vi är en flexibel organisation som utgår från elevers behov och förutsättningar. Målgruppen är heterogen. Som yrkeslärare undervisar du eleverna i vård- o...
2022-09-19 2022-10-09
Åstorps kommun, Skolområde Centrum Speciallärare till Område Centrum
Du kommer att arbeta med direkt stöd till våra elever som speciallärare i samarbete med kollegorna runt dig. Ni kommer tillsammans att föra en dialog om vilka insatser som är de bästa för eleverna. Det ingår även kartläggning och hantering av åtgärdsprogram samt att analysera elevernas resultat.
2022-09-14 2022-11-16