Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Åstorps kommun, Arbete och tillväxt Arbetshandledare på Arbetsmarknadsenheten
Vill du vara med i vår utveckling av viktiga insatser för personer som skall etablera sig på arbetsmarknaden? På Arbetsmarknadsenheten arbetar vi med olika former av arbetsmarknadsinsatser för etablering på arbetsmarknaden, arbetsinriktad daglig verksamhet samt strategiska och samordnare migrationsinsatser för snabbare etablering av nya Åstorpsbor. Till arbetsmarknadsenheten söker vi nu en driven och kreativ praktisk handledare med erfarenhet inom arbetsmarknadsinsatser och arbetsinriktad daglig verksamhet. Arbetsinriktad daglig verksamhet ...
2023-12-07 2024-01-01
Åstorps kommun, Kultur- och biblioteksenhet Två skolbibliotekarier
Som bibliotekarie i Åstorp kommer du att samverka med drivna och engagerade pedagoger och bibliotekarier. Ditt arbete kommer att fokuseras kring läsfrämjande insatser och språkutveckling. I ditt uppdrag ingår allt från medieinköp och bokprat till stöd för elever som behöver kompensatoriska insatser i sin läsutveckling. Du förväntas även kunna bidra i arbetet med IKT/MIK. Tjänst 1: Skolbibliotekarie till skolområde Öst där vi har Tingdalskolan, Björnås skola samt Kvidinge, det integrerade skol-och folkbiblioteket. Du kommer arbeta gentemot åldr...
2023-12-07 2023-12-21
Åstorps kommun, Fritidsenheten Områdeschef Fritid
Du kommer att ansvara för drift, service och uthyrning av kultur- och fritidsverksamhetens anläggningar där fritids- och idrottsanläggningar utgör den större delen. Du har budget- och personalansvar liksom ansvar för dina medarbetares arbetsmiljö. Du arbetsleder drift- och servicepersonal vilket innefattar vaktmästeri och städ, samt Fritidsbankens verksamhet. Totalt handlar det om ca 20 medarbetare. Tillsammans ser ni till att kommunens fritids- och idrottsanläggningar fungerar väl, att de uppfyller miljö- och säkerhetskrav och att de utvecklas...
2023-12-06 2023-12-19
Åstorps kommun, Äldreomsorg Leg. Arbetsterapeut inom LSS till Rehabteamet i Åstorps kommun
I dina arbetsuppgifter som leg. arbetsterapeut inom LSS ansvarar du för bedömning, genomförande och uppföljning av arbetsterapeutiska åtgärder, utprovning och förskrivning av hjälpmedel samt intygsskrivning och bedömning gällande bostadsanpassning. I ditt uppdrag ingår att handleda omvårdnadspersonal, informera omsorgstagare och närstående samt vara ett stöd i det rehabiliterande förhållningssättet inom verksamheten. Arbetet bedrivs i omsorgstagarens hem samt på LSS boenden där du samverkar med andra yrkesprofessioner i form av leg. sjukgymnas...
2023-12-01 2024-01-02