Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Folktandvården Tandhygienist till Folktandvården Skåne, Åstorp
Som tandhygienist på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du utför undersökningar samt identifierar, bedömer och planerar lämpliga munhälsovårdsinsatser. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din kompetens med större omväxling, kunskapsutbyte och ökad delaktighet. Vi värdesätter god service. Därför ä...
2023-02-07 2023-02-27
Åstorps kommun, Skolområde Öst Förskollärare Trollskogen
Brinner du för barn, natur och hälsa? Tror du på vikten av att låta barnen växa upp till medvetna, nyfikna och självständiga individer med tro på sig själva. Att få utforska och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar tillsammans med andra barn men också med nyfikna, lyhörda pedagoger. Ser du användning av pedagogisk dokumentation, reflektion och analys som ett viktigt arbetsredskap för att bedriva en kvalitativ pedagogisk verksamhet? På vår förskola arbetar vi med måltidspedagogik och reggio inspiration. Vi ser måltiderna som en naturlig d...
2023-02-06 2023-02-19
Åstorps kommun, Skolområde Centrum Två kreativa speciallärare/specialpedagoger till Anpassad Grundskola Åstorp
Vi söker er som vill vara med och utveckla Anpassad Grundskola i Åstorps kommun. Vill ni arbeta med fantastiska elever och få möjlighet att vara med på vår utvecklingsresa? Vi söker två engagerade speciallärare/specialpedagoger med legitimation och behörighet att undervisa i Anpassad Grundskola. I vår verksamhet är det viktigt med glädje och med hjärtat på rätt ställe. Ni skall också drivas av en lust att utveckla undervisningen utifrån elevernas behov. Verksamheten bedrivs från årskurs 1-9. Eleverna läser enligt ämne och ämnesområde. I vår v...
2023-01-30 2023-02-20
Åstorps kommun, Individ & familj Familjehemssekreterare till ÅStorps kommun
Dina arbetsuppgifter är att rekrytera, utreda, matcha och handleda familjehem och/eller kontaktfamiljer/stödfamiljer för deras uppdrag från Åstorps kommun. Som familjehemssekreterare arbetar du i förekommande fall även i viss mån med att följa upp konsulentledd familjehemsvård. Dokumentation görs i form av utredning, journalföring och underlag till utskott samt avtal och underlag kring arvodering. Som familjehemssekreterare samverkar du tätt med utredande socialsekreterare eller barnsekreterare för att ta tillvara på barnets rättighet och ver...
2023-01-27 2023-02-17
Åstorps kommun, Socialförvaltningen Enhetschef Familjehemsvård och uppföljning.
Vi söker en enhetschef till den nya rollen som enhetschef över familjehemsvård och uppföljning. För att skapa en mer effektiv verksamhet, bättre arbetsmiljö och en mer tillgänglig arbetsledning delas nu enheten och ytterligare en enhetschef tillsätts. Du kommer var en av fyra enhetschefer inom Individ och familjeomsorgen där ditt uppdrag är att leda myndighetsarbetet för familjehemsvården och arbetet med uppföljning av insatser. Ditt team består av totalt sju medarbetare; tre barnsekreterare, två familjehemssekreterare och två socialsekretera...
2023-01-25 2023-02-12
Åstorps kommun, Socialförvaltningen Enhetschef BoU mottagning och utredning
Vi söker nu en enhetschef till mottag och utredning, inom enheten barn och familj. Enheten har tidigare bestått av en Enhetschef och 17 medarbetare. För att skapa en mer effektiv verksamhet, bättre arbetsmiljö och en mer tillgänglig arbetsledning delas enheten och ytterligare en enhetschef tillsätts. Du kommer att vara en av fyra enhetschefer inom Individ och familjeomsorgen där ditt uppdraget är att leda myndighetsarbetet för mottag och utredning av barn och unga. Ditt team består av tre mottagningssekreterare och sju utredare, där gruppen s...
2023-01-25 2023-02-12
Åstorps kommun, Skolområde Centrum Förskollärare/lärledare till förskolorna i område centrum
Vår organisation är uppbyggd utifrån en tydlig struktur där alla pedagoger har olika ansvarsområde. En tydlig arbetsfördelning innebär att alla inte behöver driva allt vilket i sin tur minskar stress och arbetsbördan för varje enskild anställd. Vi har ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete som vi alla är med och driver, utvecklar och kan påverka. Utifrån gemensamma arbetsområden finns det stora möjligheter att påverka undervisningen för barnen i barngruppen. Genom att ha stort inflytande över sin egen verksamhet blir arbetet meningsfullt ...
2023-01-20 2023-02-19
Åstorps kommun, Bildningsförvaltningen Kultur- och fritidsassistent
Som kultur- och fritidsassistent har du ett varierat och omväxlande uppdrag där du arbetar med frågor som berör de flesta delarna av kultur- och fritids verksamheter. Tjänsten är nyinrättad då kultur och fritidsverksamheten fått ett utökat kompensatoriskt uppdrag. Din roll innebär att fungera som stöd åt verksamhetens chefer och samordnare. Du kommer att hantera fakturering, diarieföring och andra administrativa uppgifter, du kommer att ha ett stort ansvar för kontakter med föreningar och allmänhet gällande bokning av kultur- och fritids loka...
2023-01-20 2023-02-12
Åstorps kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarier till Funktionsstödsverksamheterna
Vi söker stödassistenter, boendestödjare och personliga assistenter till vår verksamhet som innefattar bostad med särskild service, boendestöd, personlig assistans, daglig verksamhet och korttidstillsyn för ungdomar. Hos oss arbetar du nära människan och stödjer vardagen. Du möter människor som har olika förutsättningar utifrån intresse, ålder och funktionsvariationer. Du sätter brukarens behov i centrum och möjliggör dennes rätt till självbestämmande, självständighet, delaktighet och inflytande över sitt egna liv. Inom avdelningen arbetar vi ...
2023-01-02 2023-04-29
Åstorps kommun, Socialförvaltningen Omvårdnadspersonal inom äldreomsorg, sommarvikariat
Att arbeta med vård och omsorg är att göra stor skillnad i människors liv. Hos oss kan du arbeta på särskilt boende med inriktning somatik, särskilt boende med inriktning demens, korttidsboende eller inom hemvård. ¨ Arbetet bedrivs i omsorgstagarens eget hem i ordinärt eller särskilt boende där du samverkar med andra yrkesprofessioner i form av leg. sjukgymnaster, fysioterapeuter och sjuksköterskor i ett teamarbete med omsorgstagarens behov i centrum. Som undersköterska eller vårdbiträde inom äldreomsorgen utför du insatser inom personlig om...
2023-01-01 2023-03-30