Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Åstorps kommun, Björnekulla rektorsområde Lärare Sp/Spec/SO
Dina primära arbetsuppgifter kommer att bestå av undervisning i spanska, historia samt viss tid som resurs i vårt spec.team. Din roll som mentor kommer också att vara en betydande del av ditt uppdrag.
2023-05-25 2023-06-20
Åstorps kommun, Hyllinge skola Lärare NO och matematik åk 7-9
Undervisa i No och matematik åk 7-9. Mentor i en klass på högstadiet.
2023-05-24 2023-06-06
Åstorps kommun, Socialförvaltningen Stödassistenter till Gruppboende
Till gruppboendeverksamheten söker vi nu fler stödassistenter! Här arbetar du nära människan och stödjer vardagen. Du möter människor som har olika förutsättningar utifrån intresse, ålder och funktionsvariationer. Du sätter brukarens behov i centrum och möjliggör dennes rätt till självbestämmande, delaktighet och inflytande över sitt egna liv. Inom avdelningen arbetar vi med tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och ett kommunikativt förhållningssätt. I rollen arbetar du med att säkerställa att insatserna i den enskildes genomförande...
2023-05-10 2023-05-31
Åstorps kommun, Räddningstjänsten Brandmästare och insatsledare till räddningstjänst
Till vår heltidsorganisation söker vi en Brandmästare inom Söderåsens insatsområde med utgångsplacering på heltidsstationen i Klippan. Vi stärker vår dagtidsorganisation med en ny Brandmästare vars huvudsakliga dagliga uppgifter kommer omfatta såväl ekonomi, särskilt operativt ansvarsområde och utryckningstjänst i vår operativa utryckningsorganisation när det behovet uppstår. I rollen kan också förebyggande uppgifter ingå. Brandmästaren ingår operativt i rollen som Insatsledare med beredskap i hemmet. Beroende på personlig lämplighet och erfar...
2023-05-10 2023-06-05
Åstorps kommun, Socialförvaltningen Omvårdnadspersonal till hemvården, sommarvikariat
Att arbeta med vård och omsorg är att göra stor skillnad i människors liv. Arbetet bedrivs i omsorgstagarens eget hem där du samverkar med andra yrkesprofessioner i form av leg. sjukgymnaster, fysioterapeuter och sjuksköterskor i ett teamarbete med omsorgstagarens behov i centrum. Som undersköterska eller vårdbiträde inom äldreomsorgen utför du insatser inom personlig omvårdnad så som hjälp med hygien, förflyttning och påklädning samt inom service så som måltider, städ, tvätt och inköp. Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegati...
2023-05-05 2023-05-31
Åstorps kommun, Äldreomsorg Demenssjuksköterska
Demenssjuksköterskan arbetar personcentrerat och säkerställer att en god omvårdnad ges till individer med demenssjukdom inom den kommunala vården och omsorgen. Demenssjuksköterskan arbetar som kommunens sakkunnige i demensfrågor. Demenssjuksköterskans syfte är att genom sin kompetens samt bevakning av forskning och utveckling inom området bidra till följande: • Arbeta efter de nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen • Kontinuerlig kvalitetsutveckling av omvårdnaden för personer med kognitiva sjukdomar/demens • Stöd till personer med kognit...
2023-05-03 2023-06-02
Åstorps kommun, Socialförvaltningen Vikarier till Funktionsstödsverksamheterna
Vi söker stödassistenter, boendestödjare och personliga assistenter till vår verksamhet som innefattar bostad med särskild service, boendestöd, personlig assistans, daglig verksamhet och korttidstillsyn för ungdomar. Hos oss arbetar du nära människan och stödjer vardagen. Du möter människor som har olika förutsättningar utifrån intresse, ålder och funktionsvariationer. Du sätter brukarens behov i centrum och möjliggör dennes rätt till självbestämmande, delaktighet och inflytande över sitt egna liv. Inom avdelningen arbetar vi med tydliggörande...
2023-05-03 2023-06-30
Åstorps kommun, Äldreomsorg Undersköterskor inom hemvården
Vill du vara med och hjälpa någon att få en meningsfull vardag och god omsorg? Sök dig då till våra härliga arbetslag inom hemvården. Att arbeta med vård och omsorg är att göra stor skillnad i människors liv. Arbetet bedrivs i omsorgstagarens eget hem och som undersköterska inom äldreomsorgen utför du insatser inom personlig omvårdnad så som hjälp med hygien, förflyttning och påklädning. Du utför även vissa serviceinsatser. Vi arbetar med kontaktmannaskap där varje medarbetare är omsorgskontakt till några omsorgstagare. Detta innebär ett utöka...
2023-04-13 2023-05-31