Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Åstorps kommun, Skolområde Centrum Nya skolan i Åstorp - biträdande rektor
Din uppgift som biträdande rektor för nya skolan, vars namn vi nu tillsammans med eleverna håller på att ta fram, är att leda F-6 i både drift och utveckling av såväl elever som medarbetare. Skolan har ett pågående arbete som handlar om att utveckla våra arbetssätt och där lokalerna har även utformats efter det. Som pedagogisk ledare för verksamheten kommer du att få möjligheten att tillsammans med medarbetarna forma och utveckla hur vi ska arbeta i framtiden. I ditt arbete ingår även att leda och utveckla elevhälsoarbetet samt elevhälsoteam...
2022-05-11 2022-06-06
Åstorps kommun, Socialförvaltningen Verksamhetsutvecklare inom funktionsstöd
Vi är i ett aktivt utvecklingsarbete och söker nu dig som vill anta utmaningen i detta projekt. Som verksamhetsutvecklare är du direkt underställd verksamhetschef. Du har en navigerande roll där du samordnar och säkrar upp processer på flera nivåer gentemot chefer och andra avdelningar, bland annat driver du delar av avdelningens kvalitets- och utvecklingsarbete i nära samarbete med avdelningschefen. Utöver detta innebär tjänsten diverse punktinsatser såsom samordning av projekt, utrednings- och planeringsarbete samt besvarande av remisser oc...
2022-05-17 2022-05-30
Åstorps kommun, Individ & familj Barnsekreterare sökes till Barn och Familj i Åstorp
Som barnsekreterare arbetar du för och med det placerade barnet och dess biologiska nätverk. Du arbetar nära familjehemmet och övriga handläggare på socialtjänsten. Som barnsekreterare följer du barnets skolgång, eventuella hälso-och sjukvårdskontakter samt deltar i umgänge. I arbetet ingår myndighetsutövning i form av överväganden, utredningar enligt SoL/ LVM/ Hemtagningsbegäran/ utredning gällande vårdnadsöverflytt Du kommer träffa barnen regelbundet i familjehem, ansvara för överväganden samt se till att det finns en lättförståelig, uppdate...
2022-05-16 2022-06-05
Åstorps kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomiassistent
Du kommer att arbeta med att upprätta och ansvara för dagbokföring avseende Åstorps kommun. Månatlig avstämning av balans- och likvidkonton. Arbetet innebär även att arbeta med att upprätta och ansvara för momsredovisning. Rapportering av skatter och arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Du kommer att ha ansvar för kommunens skattekonto samt handläggning av betalningar och signera betalfiler. Ansvara för koncernens centralkontosystem. Bevaka och underhålla kommunens fullmakter och avtal med banken och upprätta underlag till likviditetsrapp...
2022-05-16 2022-05-29
Åstorps kommun, Hyllinge skola Fritidsledare
Fritidsledare med ansvar för fritidsgård, fritidsklubb och även del av fritidshem.
2022-05-16 2022-05-29
Åstorps kommun, Skolområde Väst Grundlärare fritidshem/fritidspedagog till Nyvångs skola
Vi söker dig som vill förstärka vårt team inom både skola och fritids. Uppdraget innebär arbete som fritidspedagog, undervisning i bild samt resurs i åk 4-6. Vi söker dig som är tydlig, lugn och har en positiv grundinställning, gärna med erfarenhet och intresse för att arbeta med skapande inom bild och form. Du ska besitta kunskaper i och använda ett lågaffektivt bemötande samt ha lätt att skapa tillitsfulla relationer till elever och vårdnadshavare. Arbetet innebär att planera och undervisa elever i ämnet bild samt att vara med och utveckl...
2022-05-16 2022-05-30
Åstorps kommun, Skolområde Centrum Lokalvårdare/måltidspedagog till Område Centrum
Vardagliga arbetsuppgifter som åligger en lokalvårdare att se till så att våra lokaler är snygga och fräscha. Vi sätter en stor och viktig del i att vår gemensamma arbetsmiljö är funktionell och trivsam och där kommer DU till att spela en stor och viktig roll. Tjänsten består av 5 timmars städ och 3 timmars köksarbete.
2022-05-12 2022-05-31
Åstorps kommun, Individ & familj Familjebehandlare
Som familjebehandlare arbetar du med kvalificerat, processorienterat förändringsarbete riktat till barn, ungdomar, vuxna och familjer i utsatta situationer. Du kommer variera ditt arbetssätt mellan renodlad samtalsmetodik, med manualbaserade metoder och/eller med mer praktiskt och konkret arbete, så kallat hands on arbete. Dina uppdrag kommer att vara inriktade mot individ, familj och/eller ett system eller nätverk och du behöver vara duktig på att samverka med andra aktörer runt den enskilde/familjen. Du har förmåga att samordna och driva ...
2022-05-11 2022-05-27
Åstorps kommun, Skolområde Öst Kock och samordnare inom service på Tingdalsskolan
Kock/kockerska och samordnare på Tingdalsskolan en F-6 skola med ca 250 elever. Du ansvarar för de arbetsuppgifter som ingår i ett kök med storhushåll. Ansvar för beställningar, livsmedels och hygienkontroll, ekonomi, samordnar arbetslaget och gör schema för till exempel storstädning enligt vårt årshjul. Hanterar korttidsfrånvaro i arbetslaget och omfördelar arbetsuppgifter eller bokar vikarie om behov finns. Tjänsten innefattar även att delta vid pedagogiska måltider med eleverna. Ansvarar för en god arbetsmiljö i kök och restaurang för både e...
2022-05-09 2022-05-24
Åstorps kommun, Bildningsförvaltningen Lokalvård Fritidsenheten
Fritidsenhetens uppdrag. Vårt uppdrag är tillse att vi har välskötta, hela och rena lokaler/miljöer. En prioriterad funktion som berör alla hyresgäster i anläggningar och besökare på kommunens motions- och fritidsanläggningar. Våra medarbetare skall arbeta med högt servicetänkande och utvecklade arbetsmetoder som skall ge våra anläggningar hög kvalitet och nöjda besökare.
2022-05-09 2022-05-25
Åstorps kommun, Tingdal/Björnås Grundlärare fritidshem Tingdalsskolan-Björnås
Välkommen till oss du engagerade och positiva fritidspedagog! På Tingdalsskolan-Björnås arbetar vi i team, varje årskurs för sig. I teamet ingår lärare, fritidspedagoger och resurspedagoger. Teamen har stor frihet att inom tydliga ramar utforma arbetet tillsammans med eleverna utifrån Läroplanen. Ditt huvuduppdrag kommer att vara på fritidshemmet men du kommer även vara resurs i förskoleklass eller åk 1 förmiddagstid. Som fritidspedagog stimulerar, varierar och bemöter du eleven utifrån elevens egna förutsättningar och behov. Du arbetar diffr...
2022-05-06 2022-05-20
Åstorps kommun, Tingdal/Björnås Tingdalsskolan söker lärare till mellanstadiet
Välkommen till oss du engagerade och positiva lärare! På Tingdalsskolan arbetar vi i team, varje årskurs för sig. I teamet ingår lärare, fritidspedagoger och resurspedagoger. Teamen har stor frihet att inom tydliga ramar utforma arbetet tillsammans med eleverna utifrån Läroplanen. Som lärare på Tingdalskolan kommer du att vara mentor för åk 6 under läsåret 2022/2023, tillsammans med en annan skicklig lärare. Du bör ha behörighet i matematik, no samt engelska. Som lärare stimulerar, varierar och bemöter du eleven utifrån elevens egna förutsä...
2022-05-06 2022-05-22
Folktandvården Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Åstorp
Som tandsköterska på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du assisterar någon av våra duktiga tandläkare genom undersöknings- och röntgenassistans, delegerad patientbehandling och administrativt arbete som kostnadsförslag och remisshantering. Även visst arbete i receptionen kan förekomma. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet...
2022-05-06 2022-05-20
Åstorps kommun, Skolområde Väst Vi söker en vikarierande lärare till vårt fritidshem
Vi söker en vikarierande lärare i fritidshem. Du kommer att ingå i i fritidshemmets arbetslag och du kommer till ett arbetslag där det arbetar drivna och erfarna kollegor som gemensamt tar ansvar för elevernas lärande och arbetslagets utveckling - vi vill att du ska drivas och trivas hos oss! Hos oss är arbetslaget navet i allt arbete som vi bedriver. Som medlem i vårt arbetslag förväntas du vara med och ta ansvar för de arbetsuppgifter vi har. Genom ditt sätt att agera bidrar du till att vi har ett inkluderande och tillåtande klimat där bar...
2022-05-05 2022-05-18
Åstorps kommun, Skolområde Centrum Idrottslärare 1-6
Du kommer att arbeta som idrottslärare och tillhöra ett av våra 4-6 arbetslag. Som det ser ut nu kommer du att undervisa i idrott från årskurs 1. Bredvid vår skola ligger en alldeles nybyggd arenahall där idrottsundervisningen kommer att bedrivas. Du kommer förutom att ingå i ett 4-6 arbetslag även att bli en del av Haganässkolans härliga medarbetarskara. Skolan där du på riktigt får möjlighet att göra skillnad för våra elever. Du tror att alla kan och vill lyckas och att det är du tillsammans med dina kollegor som skapar förutsättningarna ...
2022-05-04 2022-05-31
Åstorps kommun, Skolområde Öst Förskollärare Trollskogen
Trollskogens förskola ligger i Kvidinge bredvid Kvidinge Skola och järnvägen. Det är Åstorps minsta förskola och här får du vara beredd att arbeta med alla arbetsuppgifter som förekommer på en förskola. Tjänsten innebär både öppningar och stängningar. Trollskogen arbetar med måltidspedagogik i grunden samt har ett nära samarbete med Fröhusets förskola. Alla förskolorna i Kvidinge arbetar med samma tema Barns kreativa uttryck. Till hösten med tillägget för en hållbar framtid. Förskolan arbetar projektinriktat.
2022-05-04 2022-05-17
Åstorps kommun, Äldreomsorg Verksamhetschef Vård och omsorg
Som verksamhetschef i förvaltningen ansvarar du för samtliga delar inom avdelningen. Du styr, leder och utvecklar verksamheten i linje med politiska mål och prioriteringar. Du säkerställer avdelningens rättssäkerhet och kvalitetsnivåer samt håller en ekonomi i balans. Du har det övergripande ansvaret för personal, budget och arbetsmiljöarbetet i avdelningen. Förvaltningen har påbörjat en omställning för att bättre och tidigare kunna möta Åstorpsbornas behov på hemmaplan, i vilken du blir en nyckelspelare. I uppdraget ingår att föredra ärende...
2022-05-02 2022-05-22
Åstorps kommun, Fritidsenheten Vaktmästare Fritidsenheten
Fritidsenhetens uppdrag. Vårt uppdrag är tillse att vi har välskötta, hela och rena lokaler/miljöer. En prioriterad funktion som berör alla hyresgäster i anläggningar och besökare på kommunens motions- och fritidsanläggningar. Våra medarbetare skall arbeta med högt servicetänkande och utvecklade arbetsmetoder som skall ge våra anläggningar hög kvalitet och nöjda besökare. Fritidsenheten ansvarar bland annat för • Drift och underhållsinsatser vid kommunens idrotts och fritidsanläggningar, friluftsbadet och andra spontan/motionsanläggningar. ...
2022-05-02 2022-05-21
Åstorps kommun, Skolområde Centrum Lärare 4-6 Ma/No
Du kommer att arbeta som Ma/No-lärare och tillhöra ett av våra 4-6 arbetslag. Dina kollegor i arbetslaget är alla behöriga lärare som undervisar inom de ämne de har behörighet för. Är du behörig i att undervisa i svenska/SvA är det en merit då det kan komma att bli aktuellt. Du kommer förutom att ingå i ett 4-6 arbetslag även att bli en del av Haganässkolans härliga medarbetarskara. Skolan där du på riktigt får möjlighet att göra skillnad för våra elever. Du tror att alla kan och vill lyckas och att det är du tillsammans med dina kollegor som...
2022-04-29 2022-05-20
Åstorps kommun, Äldreomsorg Undersköterska Hemvården
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av personlig och social omvårdnad, serviceinsatser, dokumentation, delegerade arbetsuppgifter från legitimerad personal samt kontaktmannaskap för enskild vårdtagare. Eftersom vi arbetar i den enskildes hem kan arbetsförhållande se olika ut och arbetsbelastning och arbetsuppgifter variera utifrån vem vi träffar. Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
2022-04-27 2022-05-31
Åstorps kommun, Äldreomsorg Sjuksköterska till Korttidsavdelning
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på en Korttidsavdelning
2022-04-27 2022-05-25
Åstorps kommun, Skolområde Centrum Lärare i fritidshem sökes till Område Centrum
Vi söker 1 fritidspedagog/lärare i fritidshem som vill arbeta mot en högre måluppfyllelse för våra elever på fritidshemmet. Som medarbetare på fritidshemmet på skolan är du den som ser helheten i elevens skoldag. Du kommer att ingå i ett arbetslag som finns som ett stöd i det dagliga arbetet, uppmuntrar och inspirerar dig att prova nya saker och utveckla dig vidare. Vi ser gärna att du är drivande att planera, genomföra och utvärdera verksamheten enligt det centrala innehållet Lgr11 föreskriver. På förmiddagen arbetar du utifrån din kompetens o...
2022-04-25 2022-05-27
Åstorps kommun, Skolområde Centrum Lärare i fritidshem sökes till Område Centrum
Vi söker 1 fritidspedagog/lärare i fritidshem som vill arbeta mot en högre måluppfyllelse för våra elever på fritidshemmet. Som medarbetare på fritidshemmet på skolan är du den som ser helheten i elevens skoldag. Du kommer att ingå i ett arbetslag som finns som ett stöd i det dagliga arbetet och som uppmuntrar och inspirerar dig att prova nya saker och utveckla dig vidare. Vi ser gärna att du är drivande att planera, genomföra och utvärdera verksamheten enligt det centrala innehållet Lgr11 föreskriver. På förmiddagen arbetar du utifrån din k...
2022-03-22 2022-05-27
Åstorps kommun, Funktionshinderverksamheten Ledsagare och avlösare
LSS-verksamheten i Åstorps kommun tillgodoser behovet av ledsagare och avlösare i hemmet till personer med olika behov och funktionsnedsättningar. Genom insatser enligt LSS ska den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor. Ledsagarservice ska underlätta kontakter med andra och servicen ska vara individuellt utformad. Den ska tillgodose behov som att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och i kulturlivet och vara en del av samhället. Ledsagning är utanför brukarens hem. Avlösarservice innebär vanligen att någon utomstående ger stöttni...
2022-03-16 2022-05-31
Åstorps kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarier till Funktionsstödsverksamheterna
Som stödassistent/habiliteringsassistent arbetar du nära brukarna och stödjer dem i deras vardag. Du möter människor som har olika förutsättningar utifrån intresse, ålder och funktionsvariationer. Du sätter brukarens behov i centrum och möjliggör dennes rätt till självbestämmande, självständighet, delaktighet och inflytande över sitt egna liv. Inom avdelningen arbetar vi med en teoretisk och metodisk grund innehållande tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och dialektiskt förhållningssätt. I rollen arbetar du med att säkerställa att ...
2022-01-14 2022-05-31
1 2 >