Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Åsele Dorotea sjukstugor Sjuksköterskor, semestervikariat, Åsele sjukstuga
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus. Du ser till patienternas medicinska och specifika omvårdnadsbehov och planerar samt prioriterar de åtgärder som ska sättas in. Arbetet ställer krav på självständighet och att lösa problemen och att fatta de löpande besluten i rätt ordning. Rollen som sjuksköterska ställer även krav på din förmåga att leda och motivera annan omvårdnadspersonal för att tillsammans skapa en ...
2023-12-18 2024-02-29
Region Västerbotten, Åsele Dorotea sjukstugor Undersköterskor, semestervikariat, Åsele sjukstuga
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du har varierande arbetsuppgifter i och med att patientgrupperna är växlande. I rollen så identifierar du risker, bedömer, åtgärdar och utvärderar patientens olika omvårdnadsbehov. Tillsammans med sjuksköterskor, paramedicinare samt läkare arbetar du med akutsjukvård, omvårdnad, rehabilitering/habilitering samt utveckling och förbättring med patienten/vårdtagaren i fokus. I dina arbetsuppgifter ingår även dokumentation enligt Socialtjänstlag...
2023-12-18 2024-02-29
Region Västerbotten, Åsele Dorotea sjukstugor Distriktssköterska, semestervikariat, Åsele sjukstuga
Som distriktssköterska/mottagningssköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Arbetet som distriktssköterska på Åsele sjukstuga är varierat. Du arbetar bland annat med telefonrådgivning, planerat och akut mottagningsarbete samt förebyggande hälsovård. Vi förväntar oss att du tillsammans med oss bidrar till att utveckla arbetsmetoder som främjar patientsäkerhet, tillgänglighet och god arbetsmiljö. Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus. I dina arbetsuppgifter ingå...
2023-12-14 2024-02-29
Region Västerbotten, Åsele Dorotea sjukstugor Medicinsk sekreterare, semestervikariat, Åsele sjukstuga
Som medicinsk sekreterare/receptionist hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. I arbetet som medicinsk sekreterare på Åsele Dorotea sjukstugor ingår journalskrivning, diagnoskodning, remisshantering, receptionsarbete, tidbokning samt övrig vårdadministration. Arbetsuppgifterna kan komma att anpassas utifrån din bakgrund och kompetens.
2023-12-12 2024-02-29
Region Västerbotten, Åsele Dorotea sjukstugor Kurator, semestervikariat, Åsele sjukstuga
Som kurator hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar med psykosocial behandling både enskilt och i grupp. Du bedömer, utreder och behandlar lätt till måttlig psykisk ohälsa. Du arbetar individuellt med bedömningar och behandlingsinsatser men du arbetar också i team runt patienten tillsammans med andra professioner på vårdcentralen. Arbetet bedrivs både i Åsele och Dorotea. B-körkort krävs då resor mellan orterna förekommer.
2023-12-12 2024-02-29
Region Västerbotten, Åsele Dorotea sjukstugor Fysioterapeut, semestervikariat, Åsele sjukstuga
Som fysioterapeut hos oss på sjukstugan bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I ditt arbete är du ofta första instans för bedömning av besvär av muskuloskeletal karaktär. Du möter barn, ungdomar, vuxna och äldre och arbetar med bedömning, behandling och rådgivning kring olika rehabiliteringsbehov. I arbetet ingår bland annat att enskilt utföra funktionsbedömningar, behandlingar och att ge träningsinstruktioner och patientutbildning. Du utför även bedömning och rådgivning via telefon. Förutom att du arbeta...
2023-12-12 2024-02-29
Region Västerbotten, Åsele Dorotea sjukstugor Arbetsterapeut, semestervikariat, Åsele sjukstuga
Som arbetsterapeut hos oss på sjukstugorna bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar såväl individuellt som i grupp, ofta tillsammans med andra yrkesgrupper. Du arbetar med sedvanliga arbetsterapeutiska arbetsuppgifter som exempelvis bedömningar, utredningar, rehabilitering och utprovning av hjälpmedel inom vårdavdelning och mottagning. I ditt arbete ingår också handledning och stöd till annan vårdpersonal och anhöriga. Arbetet bedrivs både i Åsele och Dorotea. B-körkort krävs då resor mellan orterna f...
2023-12-12 2024-02-29