Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Ambulanssjukvård VB Sjuksköterska, Åsele akutbil, Ambulanssjukvården Västerbotten
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du arbetar i team tillsammans med en undersköterska/brandman under prio 1 och prio 2 uppdrag. Du bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Jobbet handlar om att göra skillnad för andra människor och att visa ödmjukhet och behålla lugnet i krävande situationer. I akutbilen arbetar ni i team och våra sjuksköterskor har det medicinska ansvaret. Du och din kollega har även det yttersta ansva...
2023-01-30 2023-02-19
Region Västerbotten, Åsele Dorotea sjukstugor Sjuksköterskor semestervikariat, Åsele sjukstuga
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus. Du ser till patienternas medicinska och specifika omvårdnadsbehov och planerar samt prioriterar de åtgärder som ska sättas in. Arbetet ställer krav på självständighet och att lösa problemen och att fatta de löpande besluten i rätt ordning. Rollen som sjuksköterska ställer även krav på din förmåga att leda och motivera annan omvårdnadspersonal för att tillsammans skapa en ...
2023-01-25 2023-02-28
Region Västerbotten, Åsele Dorotea sjukstugor Undersköterskor semestervikariat, Åsele sjukstuga
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du har varierande arbetsuppgifter i och med att patientgrupperna är växlande. I rollen så identifierar du risker, bedömer, åtgärdar och utvärderar patientens olika omvårdnadsbehov. Tillsammans med sjuksköterskor, paramedicinare samt läkare arbetar du med akutsjukvård, omvårdnad, rehabilitering/habilitering samt utveckling och förbättring med patienten/vårdtagaren i fokus. I dina arbetsuppgifter ingår även dokumentation enligt Socialtjänstla...
2023-01-25 2023-02-28
Region Västerbotten, Åsele Dorotea sjukstugor Distriktssköterska semestervikariat, Åsele sjukstuga
Som distriktssköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar vid distriktssköterskemottagning/läkarmottagning vilket innebär att du har ett varierat arbetsinnehåll. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är mottagningsarbete, inklusive BVC och telefonrådgivning.
2023-01-25 2023-02-28
Region Västerbotten, Åsele Dorotea sjukstugor Barnmorska semestervikariat, Åsele Sjukstuga
Som barnmorska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och får människor att må bättre. I rollen bidrar du även med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga och väl omhändertagna. Som barnmorska på Åsele sjukstuga arbetar du självständigt med reproduktiv och sexuell hälsa med arbetsuppgifter som graviditetsövervakning, föräldrastöd i grupp, preventivmedelsrådgivning, STI-förebyggande arbete och gynekologiska cellprovskontroller. Även telefonrådgivning ingår. Vi arbetar med ständiga förbättringar och tar vara på di...
2023-01-25 2023-02-28
Region Västerbotten, Åsele Dorotea sjukstugor Arbetsterapeut semestervikariat, Åsele Dorotea sjukstugor
Som arbetsterapeut hos oss på sjukstugorna bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar såväl individuellt som i grupp, ofta tillsammans med andra yrkesgrupper. Du arbetar med sedvanliga arbetsterapeutiska arbetsuppgifter som exempelvis bedömningar, utredningar, rehabilitering och utprovning av hjälpmedel inom vårdavdelning och mottagning. I ditt arbete ingår också handledning och stöd till annan vårdpersonal och anhöriga. Arbetet bedrivs både i Åsele och Dorotea. Körkort B krävs då resor mellan orterna ...
2023-01-25 2023-02-28
Region Västerbotten, Åsele Dorotea sjukstugor Kurator semestervikariat, Åsele Dorotea sjukstugor
Som kurator hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar med psykosocial behandling både enskilt och i grupp. Du bedömer, utreder och behandlar lätt till måttlig psykisk ohälsa. Du arbetar individuellt med bedömningar och behandlingsinsatser men du arbetar också i team runt patienten tillsammans med andra professioner på vårdcentralen. Arbetet bedrivs både i Åsele och Dorotea. Körkort B krävs då resor mellan orterna förekommer.
2023-01-25 2023-02-28
Region Västerbotten, Åsele Dorotea sjukstugor Medicinsk sekreterare/receptionist semestervik, Åsele Dorotea sjukstugor
Som medicinsk sekreterare/receptionist hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. I arbetet som medicinsk sekreterare på Åsele Dorotea sjukstugor ingår journalskrivning, diagnoskodning, remisshantering, receptionsarbete, tidbokning samt övrig vårdadministration. Arbetsuppgifterna kan komma att anpassas utifrån din bakgrund och kompetens.
2023-01-25 2023-02-28