Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Ambulanssjukvård VB Sjuksköterska, Åsele akutbil, Ambulanssjukvården Västerbotten
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du arbetar i team tillsammans med en undersköterska/brandman. Du bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Jobbet handlar om att göra skillnad för andra människor och att visa ödmjukhet och behålla lugnet i krävande situationer. I akutbilen arbetar ni i team och våra sjuksköterskor har det medicinska ansvaret. Du och din kollega har även det yttersta ansvaret att i början av varje arbets...
2022-05-16 2022-06-05
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Södra Lappland ST-läkare, Allmänmedicin glesbygd, Södra Lappland
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av mötet med patienten och att vi bistår människor hela livet. Din ST planeras i samråd med verksamhetschef och studierektor med utgångspunkt ifrån riktlinjerna för specialisttjänstgöring som rör handledning och kompetensutveckling. Du har möjlighet att utöka dina kunskaper genom en glesbygdsprofil vilket ger dig en bredare bas och ökad akut kompetens. Det ingår även en inblick i distansteknikens möjligh...
2022-05-04 2022-05-25
Region Västerbotten, Åsele Dorotea sjukstugor Fysioterapeut semestervik, Åsele sjukstuga & Åsele kommun
Som fysioterapeut hos oss på sjukstugan bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I ditt arbete är du ofta första instans för bedömning av besvär av muskuloskeletal karaktär. Du möter barn, ungdomar, vuxna och äldre och arbetar med bedömning, behandling och rådgivning kring olika rehabiliteringsbehov. I arbetet ingår bland annat att enskilt utföra funktionsbedömningar, behandlingar och att ge träningsinstruktioner och patientutbildning. Du utför även bedömning och rådgivning via telefon. Förutom att du arbeta...
2022-03-17 2022-05-29
Region Västerbotten, Åsele Dorotea sjukstugor Arbetsterapeut semestervik, Åsele sjukstuga & Åsele kommun
Som arbetsterapeut hos oss på sjukstugan bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar såväl individuellt som i grupp, ofta tillsammans med andra yrkesgrupper. Du arbetar med sedvanliga arbetsterapeutiska arbetsuppgifter som exempelvis bedömningar, utredningar, rehabilitering och utprovning av hjälpmedel inom vårdavdelning och mottagning. I ditt arbete ingår också handledning och stöd till annan vårdpersonal och anhöriga. Arbetet bedrivs både i Åsele och Dorotea. Körkort B krävs då resor mellan orterna fö...
2022-03-17 2022-05-29