Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Undersköterska till hemtjänsten
Hemtjänsten i Årjängs kommun söker undersköterska. Som undersköterska utför du omsorg och service samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter i den enskildes hem. Du hanterar också trygghetslarm. Dokumentationen sker i våra verksamhetssystem Procapita och Life Care mobil hemtjänst. Arbetsområdet är hela Årjängs kommun och i arbetet ingår bilkörning och man måste klara av att köra även i mörker samt vid dåliga väderförhållanden.
2022-09-22 2022-10-09
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Barnskötare till Regnbågen
Vi söker nu barnskötare till förskolan Regnbågen. Som barnskötare har du det gemensamma pedagogiska ansvaret i arbetslaget för undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet. Du arbetar även för en trygg och lustfylld verksamhet där vi tar avstamp i barnets bästa. Ser du som barnskötare fördelarna med nedanstående punkter då skall du söka jobb hos oss. • Ha goda möjligheter till kompetensutveckling. • Arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder. • Friskvårdspeng På arbetsplatsen ansvarar den pedagogiska ledaren för det systematiska kval...
2022-09-21 2022-10-21
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Förskollärare till Regnbågen
Vi söker nu personal till Förskolan Regnbågen som ligger i placerat Årjängs tätort. Som förskollärare har du det pedagogiska ansvaret för undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet samt att arbeta för en trygg och lustfylld verksamhet där vi tar avstamp i barnets bästa. Ser du som förskollärare fördelarna med nedanstående punkter då skall du söka jobb hos oss. • Få ingå i ett arbetslag där du tar ansvar som pedagogisk ledare eller trygghetsperson. • Ha goda möjligheter till kompetensutveckling. • Arbetsgivaren tillhandahåller arbets...
2022-09-21 2022-10-21
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Förskollärare till Junibacken och Paletten
Vi söker nu personal till Förskolorna Junibacken och Paletten som ligger i placerat Töcksfors tätort. Som förskollärare har du det pedagogiska ansvaret för undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet samt att arbeta för en trygg och lustfylld verksamhet där vi tar avstamp i barnets bästa. Ser du som förskollärare fördelarna med nedanstående punkter då skall du söka jobb hos oss. • Få ingå i ett arbetslag där du tar ansvar som pedagogisk ledare eller trygghetsperson. • Ha goda möjligheter till kompetensutveckling. • Arbetsgivaren till...
2022-09-21 2022-10-05
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Lärare till Töcksfors skola
Vi söker lärare till Töcksfors skola åk 1-3. Vi anställer ytterligare lärare till lågstadiet. Mentorskap och undervisning i lågstadiet är främsta arbetsuppgiften. Vi söker dig som vill jobba med de yngre elevernas skolgång. På vår skola kommer ni till positiva och trevliga arbetslag som är vana att stötta varandra i vardagen. Vi har ett gott samarbete och ett öppet och trevligt arbetsklimat. Här jobbar vi med två pedagogsystem i stor omfattning, alla elever är i samma klass, men delas utifrån behovet. Vi har ett stödsystem som både bygger...
2022-09-16 2022-09-30
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Stödpedagoger till våra boenden enligt LSS
Vi söker nu två stödpedagoger till kommunens boenden enligt LSS. I tjänsten som stödpedagog kommer du att handleda personalen i det pedagogiska arbetet, samtidigt som du är med i det dagliga arbetet och ger stöd till servicemottagarna utifrån beviljad insats. Du ger stöd till de som bor i gruppbostaden i alla aspekter i livet. Du utgår från personens individuella behov och arbetar medvetet för att den personen ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt. Du stöttar och hjälper till vid vardagliga sysslor, personlig omvårdnad, fritids...
2022-09-09 2022-10-09
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Poolpersonal till LSS-verksamhet
Vi söker nu två personliga assistenter/stödassistenter till verksamhet inom LSS. Du kommer ingå i en personalpool där du blir bokad till olika verksamheter utifrån din tillgänglighet. Att arbeta på ett gruppboende, som personlig assistent eller inom daglig verksamhet är ett ansvarsfullt arbete som ger personlig utveckling och mycket glädje tillbaka, du är med och skapar en meningsfull vardag för brukaren. Välkommen med din ansökan till oss! Som personlig assistent/stödassistent ger du stöd till brukaren i alla aspekter i livet. Du utgår från p...
2022-09-09 2022-10-09
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Stödpedagog till daglig verksamhet LSS
Vi söker en stödpedagog till vår dagliga verksamhet, Älgen. Daglig verksamhet är en insats enligt LSS för personer med funktionsvariationer där målet är att den enskilde ska ges en meningsfull sysselsättning. Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter dennes önskemål. Ett övergripande mål med insatsen daglig verksamhet är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt. Du kommer att ingå i en personalgrupp bestående av tio stödassistenter och två stödpedagoger...
2022-09-09 2022-10-09
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Stödpedagog till korttids/fritids LSS
Nu söker vi dig som har ett stort intresse att vara med och utveckla Årjängs kommuns korttids- och fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Till Galaxen kommer barn och ungdomar som behöver få ett miljöombyte och personlig stimulans, tillsyn, och/eller där föräldrarna är i behov av avlastning. Personalens uppgift är bland annat att följa barnens vanliga rutiner, vad gäller skola, fritid, sömn osv. Arbetet innefattar att se till att barnen får en meningsfull och utvecklande tillvaro, anpassat efter deras behov. I tjänsten som stödpedagog kommer...
2022-09-09 2022-10-02
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Boendestödjare inom socialpsykiatrin
Boendestödjare arbetar med att ge ett individuellt anpassat stöd och hjälp i hemmet till personer som behöver struktur i vardagen. Det innebär stöd i hushållssysslor, social träning, kontakt med myndigheter etc. Som boendestödjare inom kommunens socialpsykiatri ingår att utföra biståndsbedömda insatser enligt Socialtjänstlagen och utföra medicinska uppgifter delegerade av sjuksköterska. Tillsammans med brukaren upprättar vi en genomförandeplan utifrån biståndsbeslutet. För att dokumentera enligt gällande rutin använder vi verksamhetssystemet ...
2022-09-08 2022-10-02
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Undersköterskor till hemtjänsten i Töcksfors, vikariat
Hemtjänsten i Töcksfors söker nu två personal för graviditetsvikariat. Som undersköterska i hemtjänsten utför du omsorg och service samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter i den enskildes hem. Hemtjänsten hanterar också trygghetslarm och dokumentationen sker i vårt verksamhetssystem LifeCare mobil hemtjänst. I arbetet ingår bilkörning och man måste klara av att köra även i mörker samt vid dåliga väderförhållanden.
2022-09-07 2022-10-02
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Undersköterskor till hemtjänsten i Töcksfors
Som undersköterska i hemtjänsten utför du omsorg och service samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter i den enskildes hem. Hemtjänsten hanterar också trygghetslarm och dokumentationen sker i vårt verksamhetssystem LifeCare mobil hemtjänst. I arbetet ingår bilkörning och man måste klara av att köra även i mörker samt vid dåliga väderförhållanden.
2022-09-07 2022-10-02
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Socialsekreterare
Handlägga ärenden enligt SoL, och i förekommande fall enligt LVU i barn och familjeärenden. Utreda, fatta beslut och följa upp enligt BBIC som metod. Arbeta strukturerat och flexibelt i en arbetsgrupp samt aktivt samverka både i den egna gruppen och mellan andra viktiga aktörer. Du ska även kunna arbeta förebyggande och informativt utåt i samhället. I arbetet ingår också beredskapsarbetet vilket innebär tjänstgöring kvällar, nätter och helger utifrån ett rullande schema.
2022-07-01 2022-09-30