Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Särskolan söker nu efter två elevassistenter med undersköterskeutbildning.
Vi söker nu efter två elevassistenter till Särskolan på Nordmarkens skola årskurs 1-9. Som elevassistent kommer du följa hela eleven/elevernas skoldag samt fritidstid utifrån de ämnen och aktiviteter som förekommer. Du kommer även stötta eleven/eleverna med personliga behov. Vi har ett väl fungerande stödsystem som siktar på att fånga upp eleverna snabbt och sätta in stöd tidigt. På skolan finns speciallärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och genom elevhälsan finns tillgång till skolpsykolog och skolläka...
2022-06-23 2022-07-31
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Boendestödjare inom Socialpsykiatrin
Boendestödjare arbetar med att ge ett individuellt anpassat stöd och hjälp i hemmet till personer som behöver struktur i vardagen. Det innebär stöd i hushållssysslor, social träning, kontakt med myndigheter etc. Som boendestödjare inom kommunens socialpsykiatri ingår att utföra biståndsbedömda insatser enligt Socialtjänstlagen och utföra medicinska uppgifter delegerade av sjuksköterska. Tillsammans med brukaren upprättar vi en genomförandeplan utifrån biståndsbeslutet. För att dokumentera enligt gällande rutin använder vi verksamhetssystemet ...
2022-06-22 2022-07-06
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Behandlare i öppenvårdsteamet
Bedöma biståndsinsatser i form av familjebehandling, öppenvårdsinsatser till barn och ungdomar genom samtal och stöd. Öppenvårdsinsatser och förebyggande arbete som t ex gruppverksamhet, stödgrupper, personligt stöd. Förebyggande arbete som t ex gruppverksamhet, stödgrupper och personligt riktat stöd. Samarbete med skola och övriga samarbetsparter.
2022-06-17 2022-07-01
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Vårdbiträden till hemtjänsten i både Årjäng och Töcksfors.
Hemtjänsten i Årjängs kommun söker nu vårdbiträden. Som vårdbiträde utför du omsorg och service samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter i den enskildes hem. Du hanterar också trygghetslarm. Dokumentationen sker i våra verksamhetssystem Procapita och Life Care mobil hemtjänst. Arbetsområdet är hela Årjängs kommun och i arbetet ingår bilkörning och man måste klara av att köra även i mörker samt vid dåliga väderförhållanden.
2022-06-15 2022-07-03
Årjängs kommun, Kultur & Fritid Förenings- och fritidsutvecklare till Fritidsbanken
Årjängs kommun gör en nysatsning på Fritidsbanken och behöver därför tillsätta en Förenings- och fritidsutvecklare. Fritidsbanken är som ett bibliotek, fast med sport- och friluftsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, tält, bollar av olika slag, klubbor, fiskespön, fotbollsskor, hjälmar, stormkök och mycket mer. I din nya tjänst har du ett helhetsansvar för verksamheten och ska samverka med lokala föreningar. Detta för att få fler att hitta till den lokala idrotten samt att up...
2022-06-14 2022-06-28
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Stödpedagoger till våra boenden enligt LSS
Vi söker nu två stödpedagoger till kommunens boenden enligt LSS. I tjänsten som stödpedagog kommer du att handleda personalen i det pedagogiska arbetet, samtidigt som du är med i det dagliga arbetet och ger stöd till servicemottagarna utifrån beviljad insats. Du ger stöd till de som bor i gruppbostaden i alla aspekter i livet. Du utgår från personens individuella behov och arbetar medvetet för att den personen ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt. Du stöttar och hjälper till vid vardagliga sysslor, personlig omvårdnad, fritids...
2022-06-13 2022-06-27
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Legitimerad lärare för tjänst årskurs 4.
Vi söker nu efter en legitimerad lärare till årskurs 4 i Svensbyn skola. Tjänsten är ett vikariat på 1 år med goda möjligheter till förlängning. Du kommer undervisa i alla ämnen förutom slöjd, idrott och musik. Mentorskap ingår i del av tjänst.
2022-06-08 2022-07-03
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Legitimerad lärare i musik åk 2-6, samt i Särskolan.
Vi söker nu efter en musiklärare till Nordmarkens skola. Som pedagog arbetar du med alla för verksamheten förekommande arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna utgår från din pedagogiska planering. Du tar ansvar för att systematiskt dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas lärande. Du kommer tillsammans med övriga kollegor att organisera och strukturera verksamheten. Du kommer även att arbeta för att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa rolig och utmanande undervisning. Vi ser fram emot att du som legitimerad lärare utifrå...
2022-06-07 2022-06-26
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Undersköterska till hemtjänsten
Hemtjänsten i Töcksfors söker nu personal för vikariat. Som undersköterska i hemtjänsten utför du omsorg och service samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter i den enskildes hem. Hemtjänsten hanterar också trygghetslarm och dokumentationen sker i vårt verksamhetssystem LifeCare mobil hemtjänst. I arbetet ingår bilkörning och man måste klara av att köra även i mörker samt vid dåliga väderförhållanden.
2022-06-03 2022-07-17
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Sjuksköterska
Arbetet som sjuksköterska inom Årjängs kommuns hemsjukvård är ett varierande, kul och utmanande arbete. Du kommer att ansvara över den Hälso-och sjukvård som utförs, göra bedömningar, utföra ordinerade insatser. Du arbetar tätt tillsammans med kommunens hemtjänst.
2022-06-03 2022-06-30
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Sjuksköterska natt
Arbetet som sjuksköterska på natten inom Årjängs kommuns hemsjukvård är ett varierande, kul och utmanande arbete. Du kommer att ansvara över den Hälso-och sjukvård som utförs på natten , göra bedömningar, utföra ordinerade insatser. Du arbetar tätt tillsammans med kommunens nattpatrull. Van bilförare och inte rädd för mörker är en bra egenskap för detta arbete.
2022-06-03 2022-06-30
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Stödpedagog till daglig verksamhet
Vi söker en stödpedagog till vår dagliga verksamhet, Älgen. Daglig verksamhet är en insats enligt LSS för personer med funktionsvariationer där målet är att den enskilde ska ges en meningsfull sysselsättning. Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter dennes önskemål. Ett övergripande mål med insatsen daglig verksamhet är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt. Du kommer att ingå i en personalgrupp bestående av tio stödassistenter och två stödpedagoger...
2022-05-23 2022-06-26
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Sommarvikarier till LSS-verksamheten i Årjängs kommun
Vi söker nu sommarvikarier till LSS-verksamheten i Årjängs kommun. Vi arbetar utifrån varje brukares enskilda behov av stöd med målsättning att våra brukare ska kunna vara delaktiga i samhället och leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet innebär ett stort ansvar där du möter och umgås med våra brukare och stöttar med hemmasysslor och fritidsaktiviteter. Arbetsuppgifterna kan därför variera beroende på hur mycket stöttning eller omvårdnad brukaren behöver. I verksamheten kan det förekomma delegerade HSL-insatser såsom medicintillde...
2022-04-05 2022-06-30