Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Poolpersonal till LSS-verksamhet
Vi söker nu två personliga assistenter/stödassistenter till verksamhet inom LSS. Du kommer ingå i en personalpool där du blir bokad till olika verksamheter utifrån din tillgänglighet. Att arbeta på ett gruppboende, som personlig assistent eller inom daglig verksamhet är ett ansvarsfullt arbete som ger personlig utveckling och mycket glädje tillbaka, du är med och skapar en meningsfull vardag för brukaren. Välkommen med din ansökan till oss! Som personlig assistent/stödassistent ger du stöd till brukaren i alla aspekter i livet. Du utgår från p...
2023-06-08 2023-08-31
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Förskollärare till Skogsgläntan
Vi söker nu förskollärare till förskolan Skogsgläntan. Som förskollärare har du det pedagogiska ansvaret för undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet samt att arbeta för en trygg och lustfylld verksamhet där vi tar avstamp i barnets bästa. Ser du som förskollärare fördelarna med nedanstående punkter då skall du söka jobb hos oss. • Få ingå i ett arbetslag där du tar ansvar som pedagogisk ledare, trygghetsperson eller hållbarhetsutvecklare • Ha goda möjligheter till kompetensutveckling. • Arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder....
2023-06-08 2023-06-22
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Specialistundersköterska till kognitivt team
Vi söker nu en specialistundersköterska inom demens som vill vara med och påverka utförandet av det kognitiva teamet i Årjäng. Ramarna finns - med uppdrag att utveckla arbetet inom demensvården enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer och den nationella strategin för vård och omsorg vid demenssjukdom. Du kommer arbeta i ett team med demenssjuksköterska. Fokus för teamet är att ge utbildning, handledning, råd och stöd till personal inom kommunen som i sitt yrkesutövande kommer i kontakt med personer med kognitiv svikt och demenssjukdom. ...
2023-06-07 2023-07-30
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Distrikssköterska /sjuksköterska
Arbetet som distriktsköterska/sjuksköterska inom Årjängs kommuns hemsjukvård är ett varierande, kul och utmanande arbete. Du kommer att ansvara över den Hälso-och sjukvård som utförs, göra bedömningar och utföra ordinerade insatser. Du arbetar tätt tillsammans med kommunens hemtjänst. Tjänsten är schemalagd till dag, kväll och helg där korttidsavdelningen ingår på kvällar och helger.
2023-06-05 2023-07-03
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Legitimerad lärare i svenska och engelska åk 7-9. Mentorskap ingår
Undervisning i svenska och engelska. Mentorskap ingår.
2023-06-02 2023-06-20
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Förskollärare/lärare i fritidshem/speciallärare till anpassad grundskola (vik)
Vi söker nu efter en pedagog till Särskolan (Anpassad grundskola f.o.m 2/7-23) på Nordmarkens skola årskurs 1-9. Som pedagog kommer du följa hela eleven/elevernas skoldag samt fritidstid utifrån de ämnen och aktiviteter som förekommer. Du kommer även stötta eleven/eleverna med personliga behov. Vi har ett väl fungerande stödsystem som siktar på att fånga upp eleverna snabbt och sätta in stöd tidigt. På skolan finns speciallärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och genom elevhälsan finns tillgång till skolps...
2023-06-02 2023-06-22
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Vårdbiträden till hemtjänsten.
Hemtjänsten i Årjängs kommun söker nu vårdbiträden. Som vårdbiträde utför du omsorg och service samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter i den enskildes hem. Du hanterar också trygghetslarm. Dokumentationen sker i våra verksamhetssystem Life Care och Life Care mobil hemtjänst. Arbetsområdet är hela Årjängs kommun och i arbetet ingår bilkörning och man måste klara av att köra även i mörker samt vid dåliga väderförhållanden.
2023-06-01 2023-07-02
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Undersköterska till hemtjänsten (vikariat)
Hemtjänsten i Årjängs kommun söker undersköterska. Som undersköterska utför du omsorg och service samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter i den enskildes hem. Du hanterar också trygghetslarm. Dokumentationen sker i våra verksamhetssystem Life Care och Life Care mobil hemtjänst. Arbetsområdet är hemtjänst Töcksfors, Årjängs kommun. I arbetet ingår bilkörning och man måste klara av att köra även i mörker samt vid dåliga väderförhållanden.
2023-06-01 2023-07-02
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Legitimerad lärare till Töcksfors skola åk 4-6
Töcksfors skola söker lärare till mellanstadiet. Skolan söker nu snarast en pedagog till Töcksfors åk 4-6, med inriktning undervisning i främst åk 6. Ni kommer komma till ett välfungerande arbetslag med stor erfarenhet och kompetens. Tjänsten är på 100% med delat mentors uppdrag. Hos oss i Töcksfors jobbar man alltid tillsammans med annan pedagog då vi har ett två pedagog system. Vid vissa lektioner delar vi klasserna utifrån det pedagogiska klimatet. Vi har väl anpassade lokaler med 2 klassrum och 2 grupprum per årskurs i nyrenoverade lokaler...
2023-06-01 2023-06-22
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Timvikarier till korttidsavdelningen
Vi söker timvikarier till korttidsavdelning. Korttidsavdelningen är placerad på Kvarnåsens äldreboende, och har totalt tio platser.
2023-05-30 2023-06-30
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Undersköterska till hemtjänsten
Hemtjänsten i Årjängs kommun söker undersköterska. Som undersköterska utför du omsorg och service samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter i den enskildes hem. Du hanterar också trygghetslarm. Dokumentationen sker i våra verksamhetssystem Procapita och Life Care mobil hemtjänst. Arbetsområdet är hela Årjängs kommun och i arbetet ingår bilkörning och man måste klara av att köra även i mörker samt vid dåliga väderförhållanden.
2023-05-05 2023-06-14
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Sommarvikarier till hemtjänsten
Vad gör du i sommar? Hemtjänsten i Årjängs kommun söker nu sommarvikarier till alla tre områden i kommunen. Här får du arbeta tillsammans med engagerade kollegor och närvarande chefer med det viktiga uppdraget att hjälpa Årjängsbor i behov av stöd och omsorg. Som undersköterska/vårdbiträde i hemtjänst utför du omsorg och service samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter i den enskildes hem. Hemtjänsten hanterar också trygghetslarm. Dokumentationen sker i våra verksamhetssystem Life Care och Life Care mobil hemtjänst. I arbetet ingår bil...
2023-01-13 2023-06-18