Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Lokalvårdare till Åre hälsocentral
Städarbete med placering på Åre hälsocentral.
2021-05-14 2021-05-23
Åre Kommun, Grundskola Behörig lärare, Hallens kyrkskola
Undervisning i F-6 i svenska, gärna i kombination med musik.
2021-05-11 2021-05-25
Åre Kommun, Grundskola Pedagog, Hallens kyrkskola
I ditt uppdrag som pedagog ska du tillsammans med arbetslaget 4-6 arbeta för kvalitén i det pedagogiska arbetet och delta i utvecklingsarbete tillsammans med övriga lärare. I arbetet ingår ett helhetsansvar för elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Eventuellt kan undervisning i idrott vara en del av tjänsten.
2021-05-11 2021-05-25
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Vi söker distriktsköterska/sjuksköterska till Järpen HC
Att arbeta på Järpens HC innebär traditionellt förekommande arbetsuppgifter på en hälsocentral så som mottagningsarbete, telefonrådgivning, service vid läkarmottagningen samt akutverksamhet.
2021-05-06 2021-05-23
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre PTP-psykolog till Åre närvårdsområde
Som PTP-Psykolog i Primärvården har du en mycket viktig roll i arbetet med att bedöma och behandla vuxna patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Det är viktigt för oss att du som PTP-psykolog får en bra introduktion till psykologyrket. Region Jämtland Härjedalen har ett uppskattat PTP-program med klinisk inriktning. Du kommer att jobba utifrån evidensbaserade metoder individuellt, i grupp och via internet. Du kommer att bedöma och behandla de flesta vanligt förekommande diagnoser och tillstånd i befolkningen. Handledning ingår av le...
2021-05-06 2021-05-23
Åre Kommun, Miljöavdelningen Livsmedelsinspektör
Som livsmedelsinspektör arbetar du med kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. Du arbetar även med registrering av livsmedelsanläggningar, utredning av klagomål och misstänkta matförgiftningar. Du ska också genom rådgivning och information skapa förutsättningar för att lagstiftningens syfte uppnås.
2021-05-05 2021-05-19
Åre Kommun, Miljöavdelningen Miljöinspektör
Inspektör inom miljö- och hälsoskyddsområdet kopplad till miljöbalkens krav. I arbetet ingår handläggning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, handläggning av inkommande ärenden, utredningar och tillsyn. Du ska också genom rådgivning och information skapa förutsättningar för att lagstiftningens syfte uppnås.
2021-05-05 2021-05-19
Åre Kommun Utredare Socialkontoret
Inom kvalitetsteamet söker vi nu en utredare. Kvalitetsteamet är Socialkontorets stab och utgör operativstöd med även expertstöd ut till våra chefer och verksamheter. Som utredare kommer du att få ansvara för Socialkontorets Äldreboendeutredning. I din roll kommer du också få stödja Socialchef och avdelningschefer i deras uppdrag. Detta kan innebära en bred variation av arbetsuppgifter och varierande komplexitet (till exempel bereda underlag till Socialnämnd, analysera underlag/rapporter, eller självständig leda ett arbete och dokumentera des...
2021-04-22 2021-05-16
Åre Kommun, Barn- och utbildningskontoret Barnskötare
Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor där huvuduppdraget handlar om att skapa en förskola som ger barnen möjligheter och förutsättningar att lära tillsammans i en kreativ miljö. Du kommer ingå i en engagerad och mångsidig personalgrupp bestående av förskollärare och barnskötare som tillsammans arbetar för kvalitén i det pedagogiska arbetet. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför, dokumenterar samt utvecklar ni det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan. Som barnskötare ha...
2021-04-20 2021-06-01
Åre Kommun, Barn- och utbildningskontoret Förskollärare Åre kommun
Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor där huvuduppdraget handlar om att skapa en förskola som ger barnen möjligheter och förutsättningar att lära tillsammans i en kreativ miljö. Du kommer ingå i en engagerad och mångsidig personalgrupp bestående av förskollärare och barnskötare. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera, genomföra, dokumentera samt utveckla det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan. Som förskollärare har du också schemalagd uppföljnings-, reflektio...
2021-04-20 2021-06-01
Åre Kommun, Förskola Samisktalande personal till Fjällbackens förskola
Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor där ditt huvuduppdrag handlar om att tillvarata och upprätthålla samiska språket, kulturen och de nedärvda traditionerna så att det blir en naturlig del i förskolans verksamhet. Vi ser positivt på möjligheten att kombinera detta arbete med annat arbete och är öppen för att skapa en flexibel arbetssituation.
2021-04-20 2021-06-30
Åre Kommun, Förskola Samisktalande förskollärare till Fjällbackens förskola
Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor där ditt huvuduppdrag handlar om att tillvarata och upprätthålla samiska språket, kulturen och de nedärvda traditionerna så att det blir en naturlig del i förskolans verksamhet. Du kommer ingå i en engagerad och mångsidig personalgrupp bestående av förskollärare och barnskötare. Som förskollärare har du schemalagd uppföljnings-, reflektions- och utvecklingstid. Vi erbjuder även arbetskläder för inomhus- och utomhusbruk.
2021-04-20 2021-06-30
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Röntgensjuksköterska/distriktssköterska-allmänsjuksköterska
Att arbeta som röntgensjuksköterska på Järpens hälsocentral innebär att du arbetar självständigt med rtg-undersökningar. Vi har ett digitalt lab med utrustning från Philips. Undersökningar som utföres är skelett och lungor. Vårt rtg-lab tillhör rtg-avd på Östersunds sjukhus. Därifrån får vi support och service av rtg-utrustningen. Fortbildning + 1 veckas hospitering på rtg avd ingår / 1 gång per år. Som dsk/ssk ingår sedvanliga arbetsuppgifter som utföres på en hälsocentral. Viss tjänstgöring med röntgen kan komma att ske på Åre HC.
2021-04-12 2021-05-23
Åre Kommun Ekonomichef, Åre kommun
Som Ekonomichef är du direkt underställd Kommunchef och ingår i kommunens ledningsgrupp. Viktiga uppgifter är att göra omvärldsanalyser, föreslå förbättringar i det ekonomiska arbetet samt ur ett helhetsperspektiv driva utvecklingsprocesser inom ekonomiområdet. Ekonomichefen ska vidareutveckla och samordna ekonomiavdelningens insatser genom att utmana och vägleda politiker och kommunens chefer på ett konstruktivt sätt så att de får bästa möjliga stöd och beslutsunderlag i ekonomiska frågor. En målsättning är att kommunen har en långsiktig stabi...
2021-04-07 2021-05-31
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Vi söker diabetessjuksköterska till Åre HC
Att arbeta på Åre HC i rollen som diabetessjuksköterska innebär att arbeta med traditionellt förekommande arbetsuppgifter på en hälsocentral, så som mottagningsarbete, telefonrådgivning, service vid läkarmottagningen och akutverksamhet kan också förekomma samt med fokus på diabetes. Vi följer våra patienter, har kontroller varje halvår, hjälper till med råd och läkemedelsjusteringar när det gäller diabetes. Att ha intresse för digitalisering och nya arbetssätt är meriterande då vårt uppdrag är att utvecklas inom dessa områden gällande digitala ...
2021-02-24 2021-05-30