Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Åre Kommun, Utvecklingsavdelningen Nätverksarkitekt
Utvecklingsavdelningens IT-infrastrukturteam söker en nätverksarkitekt. Åre kommuns utvecklingsavdelning består av ett drivet gäng som sköter och utvecklar Åre kommuns hela IT-infrastruktur, stöttar våra medarbetare i sitt IT-användande och leder utvecklingsprojekt. Som nätverksarkitekt kommer du att vara ansvarig för design av samtliga i kommunen förekommande kommunikationsnät. Arbetsuppgifterna består av: - Designa, underhålla och förvalta kommunens virtuella och fysiska brandväggar - Designa, underhålla och förvalta kommunens virtuella o...
2023-05-25 2023-07-02
Åre Kommun, Grundskola Lärare årskurs 4-6
Mörsils skola bedriver verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 samt anpassad grundskola och fritidshem. Skolan omfattar idag 330 elever varav ungefär 60 elever går på mellanstadiet. Vi söker nu lärare till vårt arbetslag på mellanstadiet. I arbetet ingår ett helhetsansvar för elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du tar ansvar för att systematiskt dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas lärande.
2023-06-02 2023-06-23
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Vi söker medicinsk sekreterare till Järpens Hälsocentral i Åre Kommun!
Som medicinsk sekreterare på Järpens Hälsocentral ansvarar du för sedvanliga arbetsuppgifter utifrån yrkesrollen. Du ingår i ett administrativt team som spänner över Åre, Järpen och Hallens hälsocentraler. Du är engagerad, har struktur och ett nytänk i de administrativa uppgifter som är en grundstomme i hälsocentralens arbete. Utifrån verksamhetens behov har du ett stort mått av flexibilitet och du är öppen för nya arbetsuppgifter. Du kommer samarbeta med alla yrkesgrupper som ingår i hälsocentralen och det krävs att du är kommunikativ och lyh...
2023-06-02 2023-06-25
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Receptionist till Järpens hälsocentral i Åre kommun
Nu söker vi just dig som vill jobba som receptionist på vår hälsocentral, där kommer du att ingå i ett administrativt team tillsammans med annan administrativ personal. I dina arbetsuppgifter förväntas fokus på individen och på våra patienters behov, hög servicenivå, administration och samordning. Du kommer att jobba med våra digitala hjälpmedel och bör ha datorvana samt telefonvana. Du kommer att arbeta i olika system såsom: Cosmic, ACE Interact, Office-paketet och1177. Stor fördel om du arbetat med dessa system tidigare.
2023-06-02 2023-06-25
Åre Kommun, Hemvård Undersköterska till dagverksamhet och demensboende
Välkommen till oss, och välkommen med din ansökan! Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga medarbetare planera och genomföra god vård och omvårdnad efter boendes behov. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt för att bibehålla och stärka våra boendes förmåga. Du kommer att arbeta på någon utav våra arbetsplatser i hemvården där det finns engagerade och kunniga medarbetare. Du behöver kunna kliva fram, ta för dig och ta plats när det behövs samt tillsammans med dina nya arbetskamrater bidra till roliga stunder i arb...
2023-06-01 2023-07-02
Åre Kommun, Förskola Barnskötare/barnskötarassistenter till Åre och Duved
Vi inom rektorsområdena Åre och Duved söker nu efter just Dig som är utbildad barnskötare alternativt barnskötarassistent. Tillsammans med Dig vill vi arbeta med vår vision att skapa "Möjligheternas förskola i tiden - en demokratisk mötesplats och barnens arena, där alla vuxna står upp för barnens rättigheter." Förskolan ska vara en plats dit barn och vuxna längtar till. För att förverkliga det behöver vi skapa bästa tänkbara möjligheter för varje individ att få bli sitt bästa jag tillsammans med andra samt skapa en kreativ miljö som lockar...
2023-06-01 2023-09-15
Åre Kommun, Elevhälsan Vikarierande skolpsykolog
Elevhälsan i Åre söker en en vikarierande skolpsykolog under ett år som värdesätter elevhälsofrågor och vill vara med och driva Åre kommuns skolutveckling framåt med barns bästa i fokus. Rektor på respektive skola ansvarar för och leder elevhälsoarbetet. Arbetet innebär att vara en del i att utveckla förebyggande och hälsofrämjande insatser på individ, grupp och organisationsnivå. Som skolpsykolog arbetar du på rektors uppdrag med uppgifter såsom utbildning, handledning, konsultation, skolpsykologiska bedömningar samt stöd till elever, skolans...
2023-05-31 2023-06-18
Åre Kommun, Arbetsmarknad Handledare på Köket arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsavdelningen har idag ca 60 medarbetare i olika former av insatser via framför allt Arbetsförmedlingen. Vi bedriver bland annat återbruk, vaktmästeri och cafeteria. Vi är idag ett team på 15 tjänstemän som har olika funktioner kring våra medarbetare. Några jobbar med att slussa in och arbetsleda nya personer, några med att ge utvecklande insatser och några med att stödja medarbetare att kliva vidare till en varaktig försörjning. Vi har ett starkt engagemang för att minska arbetslöshet och försörjningsstödstagande samt öka inkluderi...
2023-05-31 2023-07-02
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Distriktssköterska till Åre hälsocentral
Som distriktssköterska hos oss utför du traditionellt förekommande arbetsuppgifter på en hälsocentral för en distriktssköterska och du har möjlighet att utveckla vår primärvård. Förutom normalt mottagningsarbete förekommer det att arbeta med mer akutinriktad verksamhet, framförallt under turistsäsongerna. Under högsäsong kan det efter överenskommelse förekomma en del arbete på kvällar och helger på läkarmottagningen.
2023-05-31 2023-06-30
Åre Kommun, Socialkontoret LSS-handläggare
Arbetet som LSS-handläggare på Biståndsenheten är viktigt, inspirerande och utvecklande. Tillsammans med dina kollegor kommer du att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt LSS och SoL. I arbetet ingår det att du samarbetar med den enskilde, dennes anhöriga, med kollegor, utförare och andra professioner internt och externt. Du kommer att ges goda möjligheter att påverka och bidra till det utvecklingsarbete som pågår i verksamheten. Vi erbjuder dig: • Roliga och stimulerande arbetsuppgifter • Personliga möten med sökanden och der...
2023-05-30 2023-06-25
Åre Kommun, Hemvård Teamledare
Som teamledare är din huvudsakliga arbetsuppgift att leda och fördela nya ärenden, arbetshandleda och stötta handläggarna i det dagliga arbetet. Du har koll på ärendetyngd/mängd, ansvarar för fungerande rutiner och metoder i myndighetsutövningen och fattar beslut enligt delegationsordning. Vid behov ansvarar du för enhetens ärendedragningar inför socialnämnden, du för även nämndens talan inför förvaltningsdomstol. Tillsammans med enhetschef arbetar du kontinuerligt med att utveckla arbetsmetoderna inom enheten samt att utveckla och bibehålla sa...
2023-05-30 2023-06-27
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Vi söker ST-läkare till Åre Hälsocentral!
En kombination av en engagerad studierektor, en bra ST-utbildning med lärande och fortbildning i fokus tillsammans med en trivsam arbetsplats med härliga kollegor kommer att ge dig en bra start i yrkeslivet. Hos oss möter du patienter i alla åldrar från BHV till äldrevård vilket ger dig en spännande bredd i arbetet. Då Åre och Järpen hälsocentral har ett nära samarbete kan arbetspass på Järpen HC förekomma vid behov.
2023-05-29 2023-06-26
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Järpens Hälsocentral (Åre Kommun) söker en specialist i allmänmedicin!
Att arbeta som specialist i allmänmedicin hos oss innebär att du bedömer, utreder, behandlar och ger råd till patienter i primärvården, med olika typer av besvär och problematik. Du arbetar med hälsofrämjande arbete, gruppverksamhet och du samarbetar med övriga professioner på hälsocentralen. Du kommer jobba utifrån evidensbaserade metoder individuellt, i gruppverksamhet och via internet. Jouruppdrag med tjänstgöring på Åre Hälsocentral förekommer i tjänsten. Vi arbetar aktivt för att utveckla våra behandlingsinsatser, för goda levnadsvanor oc...
2023-05-29 2023-06-19
Åre Kommun, Miljöavdelningen Handläggare
Miljöavdelningen är i behov av en handläggare på livsmedelsenheten. Arbetsuppgifterna kommer i huvudsak att vara administrativa och främst omfatta bedömning av inskickade uppgifter från livsmedelsföretagare och beslutsfattande kring klassning och kontrollfrekvens. Även andra administrativa uppgifter kan förekomma på arbetsplatsen så som registrera handlingar, beslut om registrering av verksamhet, granska rapporter, begära in handlingar. Arbetet kommer också innefatta kontakter med allmänhet och företag.
2023-05-26 2023-06-11
Åre Kommun, Samhällsbyggnadskontoret VA strateg
Vi söker dig som vill vara en del i att lösa och planera för de utmaningar som finns av VA-försörjningen i Åre kommun! Som Va-strateg kommer du att leda framtagande, uppdatering och uppföljning av kommunernas vattentjänstplan, arbeta med både strategiska frågor och planeringsfrågor för hela VA-verksamheten som ex. utredningar, verksamhetsområden, va-juridik, detaljplane- och översiktlig planering utifrån va-perspektivet och projektledning. Du kommer att bidra med övergripande analyser och utredningar till inriktningsbeslut inom planarbeten. ...
2023-05-25 2023-06-18
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre PTP-psykolog till Åre Hälsocentral
Som PTP-Psykolog i Primärvården och på Åre Hälsocentral har du en mycket viktig roll i arbetet med att bedöma och behandla vuxna patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Det är viktigt för oss att du som PTP-psykolog får en bra start och introduktion till psykologyrket. Region Jämtland Härjedalen har ett uppskattat PTP-program med klinisk inriktning. Du kommer att jobba utifrån evidensbaserade metoder individuellt, i grupp och via internet. Du kommer att bedöma och behandla de flesta vanligt förekommande diagnoser och tillstånd i be...
2023-05-23 2023-06-30
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Är du tandläkare eller tandsköterska och gillar ett aktivt friluftsliv?
I tjänsten som tandläkare arbetar du med både barn och vuxentandvård. Vi jobbar med att utveckla teamtandvården inom folktandvården i hela regionen och vi ser gärna att du har erfarenhet, kunskap men framför allt vilja att delta i och utveckla teamtandvård. I tjänsten som tandsköterska har du varierande arbetsuppgifter. Förutom patientarbete med barn, ungdomar och vuxna är arbetsuppgifterna bl.a. receptionsarbete, sterilarbete samt administrativt arbete.
2023-05-22 2023-07-02
Åre Kommun, Tekniska avdelningen VA-ingenjörer till VA enheten
Vi söker nya kollegor som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla Åre kommun som en attraktiv plats där människor vill bo, arbeta och besöka! VA är en viktig del av vårt samhälle och Åre kommun står inför spännande utmaningar där du kan vara med och bidra till en hållbar hantering av två samhällsbärande verksamheter att leverera dricksvatten och omhänderta och rena spillvatten. VA-enheten ansvarar för drift, underhåll och utveckling av vattenverk, avloppsreningsverk, vatten- och avloppsledningsnät samt dagvattenhantering. Som VA-ingenjör...
2023-05-17 2023-06-18
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Tandsköterska sökes till Folktandvården Järpen
I tjänsten ingår sedvanliga tandsköterskeuppgifter som assistans, sterilhantering och arbete i receptionen. Klinikens tandläkare arbetar mer eller mindre delegerat och är positiva till samarbete med såväl tandsköterskor/tandvårdsbiträden som tandhygienister. Du är en också en del av teamet som gemensamt tar ansvar för uppgifterna utanför behandlingsrummet.
2023-05-08 2023-08-13
Åre Kommun, Förskola Barnskötare/ barnskötarassistent
Rektorsområde Öst i Åre kommun söker nu barnskötare och barnskötarassistenter. Området inkluderar Mörsil, Mattmar, Hallen och Månsåsen. Vi arbetar inkluderande med ett tillitsfullt ledarskap där vi tror på varje medarbetares kompetens och förmågor. Tillsammans utvecklar och utmanar vi oss, barnen och organisationen! Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor där huvuduppdraget handlar om att skapa en förskola som ger barnen möjligheter och förutsättningar att lära tillsammans i en kreativ milj...
2023-05-04 2023-06-11
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Är du tandsköterska och gillar ett aktivt friluftsliv?
I tjänsten som tandsköterska har du varierande arbetsuppgifter. Förutom patientarbete med barn, ungdomar och vuxna är arbetsuppgifterna receptionsarbete, sterilarbete samt administrativt arbete med mera.
2023-05-04 2023-07-02
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Är du tandläkare och gillar ett aktivt friluftsliv?
I tjänsten som tandläkare arbetar du med både barn och vuxentandvård. Vi jobbar med att utveckla teamtandvården inom folktandvården i hela regionen och vi ser gärna att du har erfarenhet, kunskap men framför allt vilja att delta i och utveckla teamtandvård.
2023-05-04 2023-07-02
Åre Kommun, Måltid Kock till Duved skolkök
Som kock ansvarar du för förberedelse, tillagning och servering av rätter med hög kvalité. Tillagning sker till största delen från grunden. Du får laga och servera mat med hög kvalité på råvaror. 50% av livsmedlen är KRAV, ekologiska, MSC-märkta, fair trade eller närproducerade. Vi väljer alltid 100% svenskt kött och svenska köttprodukter. Du kommer att jobba i en helt nytt kök som kom igång under augusti år 2022. Det är ett toppmodernt storköks kök med en bemanning på sex heltidsanställda. Det serveras ca 500 måltider till elever och pedagoge...
2023-05-03 2023-06-25
Åre Kommun, Förskola Barnskötare/barnskötarassistent
Rektorsområde Mitt i Åre kommun söker nu barnskötare och barnskötarassistenter. Området inkluderar Järpen, Undersåker och Kall. Vi arbetar inkluderande med ett tillitsfullt ledarskap där vi tror på varje medarbetares kompetens och förmågor. Tillsammans utvecklar och utmanar vi oss, barnen och organisationen! Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor där huvuduppdraget handlar om att skapa en förskola som ger barnen möjligheter och förutsättningar att lära tillsammans i en kreativ miljö. Du komme...
2023-04-24 2023-06-18
Åre Kommun, Förskola Förskollärare
Rektorsområde Mitt i Åre kommun söker nu förskollärare. Området inkluderar Järpen, Undersåker och Kall. Vi arbetar inkluderande med ett tillitsfullt ledarskap där vi tror på varje medarbetares kompetens och förmågor. Tillsammans utvecklar och utmanar vi oss, barnen och organisationen! Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor där huvuduppdraget handlar om att skapa en förskola som ger barnen möjligheter och förutsättningar att lära tillsammans i en kreativ miljö. Du kommer ingå i en engagerad oc...
2023-04-24 2023-06-25
1 2 >