Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Åre Kommun Arbetsledare naturnära verksamhet
Arbetsmarknadsavdelningens verksamhetsidé är att vi genom anpassad sysselsättning för personer på väg mot en egen försörjning bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Arbetsmarknadsavdelningen består utöver Växthuset i Mörsil av bland annat ytterligare två enheter, Arbetsmarknadsenheten och Återbruket. Växthuset i Mörsil är en verksamhet med inriktning på naturunderstödd arbetslivsrehabilitering. Med avstamp i evidensbaserad forskning om natur och trädgårds betydelse för människans hälsa ska verksamheten bidra till att skapa en meningsfull o...
2022-09-27 2022-10-16
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Järpen
Att arbeta på kliniken innebär ett samarbete inom och mellan alla yrkeskategorier för att ge patienterna bästa tänkbara vård. Du erbjuds ett samarbete med glada och engagerade arbetskamrater, en tandläkare, två tandhygienister och fem tandsköterskor. Beredskapen att hjälpa varandra i behandlingsarbetet är hög. Det finns ett väl utvecklat samarbete med Folktandvårdskliniken i Åre och samarbetet med våra specialisttandläkare, som finns i Östersund, är gott.
2022-09-27 2022-10-30
Åre Kommun Barnskötare till annan pedagogisk omsorg
Storliens pedagogiska omsorg är kommunens minsta verksamhet i sitt slag. Vi kan erbjuda dig ett varierande arbete tillsammans med barn och kollega där huvuduppdraget handlar om att skapa en pedagogisk verksamhet som ger barnen möjligheter och förutsättningar att lära tillsammans i en kreativ miljö. Du kommer ingå i ett mindre sammanhang varför egenskaper som självständighet, flexibilitet och eget ansvarstagande är givna förutsättningar. Du och din kollega ansvarar tillsammans för kvalitén i det pedagogiska arbetet. Du möter ytterligare kollegor...
2022-09-27 2022-10-30
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Tandsköterska sökes till Folktandvården Åre
I tjänsten som tandsköterska ingår att arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Arbetsuppgifterna är varierande. Du kommer att arbeta med alla förekommande tandsköterskeuppgifter vid en allmäntandvårdsklinik, såsom assistans, eget patientarbete samt administrativa arbetsuppgifter. Arbetet kräver att du är självständig och flexibel, samtidigt som det kräver ett gott samarbete med resten av teamet.
2022-09-27 2022-10-30
Åre Kommun, Tekniska avdelningen VA-handläggare
Åre kommuns VA-verksamhet rustar sig för att möta behov både på kort och lång sikt! Vi genomför just nu en förstärkning av vår organisation och förutom att rekrytera dig som VA-handläggare, rekryterar vi ytterligare handläggare, ingenjörer samt två gruppchefer och en VA-chef. Häng med på vår resa! Som VA-handläggare hos oss arbetar du med handläggning av olika ärenden inom VA. De inkommande ärendena handlar bland annat om nya anslutningar, förändrade VA-installationer och olika inkommande ansökningar och kostnader kopplade till detta. Du ger ...
2022-09-27 2022-10-31
Åre Kommun, Kansliavdelningen e-arkivarie
Kommunledningskansliet söker nu en e-arkivarie för fem kommuners kommungemensamma förvaltningsorganisation för e-arkiv. Åre kommun ansvarar för en kommungemensam tjänstemannaorganisation för drift av fem kommuners e-arkiv. Samarbetet är helt nytt och kommer att starta upp under senare delen av 2022. Organisationen och införandeprojektet är väl genomtänkt och resurser och kompetens för förvaltningen anpassade för att få till ett effektivt och väl fungerande e-arkiv med kontinuerlig fortbildning av alla medarbetare. Enheten för förvaltning av...
2022-09-26 2022-10-30
Åre Kommun, Grundskola Elevresurs till träningsskolan
Vi söker dig som vill arbeta som elevresurs i träningsskolan. Som elevresurs arbetar du och övriga kollegor i arbetslaget med elever med särskilda behov. Du arbetar nära barnen och stöttar upp kring samtliga behov för att skapa förutsättningar till ett optimalt växande och lärande, där viktiga ledord är inkludering, utveckling, samarbete och tillgänglighet. Viss medicinhantering ingår i arbetsuppgifterna.
2022-09-23 2022-10-16
Åre Kommun, LSS Ledsagare och avlösare
Vi söker nu ledsagare/avlösare till flera uppdrag inom Åre kommun. Ledsagning Som ledsagare följer du med en person som beviljats ledsagning på fritids- och kulturaktiviteter utanför hemmet. Det kan till exempel handla om att följa med på promenad, besöka vänner och biobesök. Avlösning Som avlösare avlastar du anhöriga till person som beviljat avlösning, det ger dem möjlighet att genomföra egna aktiviteter eller att återhämta sig. Du genomför ditt uppdrag hemma hos den du hjälper eller i närmiljön. Uppdragen ser olika ut beroende på vilka be...
2022-09-23 2022-10-30
Åre Kommun, Socialkontoret Arbetsledare
Städenheten i Åre kommun söker nu en arbetsledare. Städenheten består av ett härligt team på ca 25 medarbetare som tillsammans ansvarar för den dagliga, periodiska och hygieniska städningen på förskolor, grundskolor, äldreboenden, sporthallar, bibliotek, trapphus och kontorslokaler. För att passa in i den viktiga rollen som arbetsledarare behöver du vara både trygg och prestigelös i ditt ledarskap. Som arbetsledare ansvarar du tillsammans med ytterligare en arbetsledare för att leda och fördela den dagliga städdriften samt fungera som länk m...
2022-09-23 2022-10-09
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Distriktssköterska/sjuksköterska till Järpens Hälsocentral
Att arbeta på Järpens HC innebär både traditionellt förekommande arbetsuppgifter på en hälsocentral så som mottagningsarbete, telefonrådgivning, service vid läkarmottagningen samt akutverksamhet.
2022-09-21 2022-10-16
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Sjuksköterska till Järpens Hälsocentral
Att arbeta på Järpens HC innebär både traditionellt förekommande arbetsuppgifter på en hälsocentral så som mottagningsarbete, telefonrådgivning, service vid läkarmottagningen samt akutverksamhet.
2022-09-21 2022-10-09
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Vi söker undersköterska till Järpens hälsocentral
Sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska på en hälsocentral, såsom EKG, BT och gipsning. Andra arbetsuppgifter är att ingå i teamarbete på vår lättakut, göra såromläggningar, suturtagningar och venesectio.
2022-09-21 2022-10-09
Åre Kommun, Grundskola MA/NO lärare
Är du legitimerad MA/NO lärare och intresserad av att under kommande vinter pröva på att arbeta i fjällnära miljö i Åre, Sveriges skidort nummer ett, då finns det möjlighet till det nu! Duveds skola är en F-9 skola med ca 500 elever. Skolan ligger belägen mellan skidbackar och skidspår och Indalsälven vilket möjliggör för utomhuspedagogik på ett enkelt sätt. Vår huvudlärare i åk 9 lämnar oss för gymnasiet och vi behöver säkerställa att våra 65 elever i åk 9 får ett storstilat avslut på sin skoltid och göra dem väl rustade inför framtiden. D...
2022-09-20 2022-10-09
Åre Kommun, Arbetsmarknad Arbetsledare för parkmiljö i Åre
Arbetsmarknadsenheten är en av avdelningens tre enheter. Som arbetsledare ansvarar du för att arbetsleda och handleda en grupp medarbetare i det praktiska dagliga arbetet på Åre kommuns parkområden i centrala Åre. Detta arbete utförs i nära samarbete med kommunens tekniska avdelning men även i kommunikation med andra kommunala parter och näringsliv. På enheten finns ytterligare två arbetsledare och du rapporterar till enhetschef. Inom enheten AME hanterar vi transporter, skötsel och underhåll av infiltrationsdammar, bemanning av återvinnings...
2022-09-19 2022-10-09
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Vikarierande KBT-terapeut steg-1 till Åre Hälsocentral
Att arbeta som KBT terapeut hos oss innebär att du bedömer, utreder, behandlar och ger råd till patienter i primärvården, med olika typer av utmaningar och problematik. Du arbetar med hälsofrämjande arbete, gruppverksamhet och du samarbetar med övriga professioner på hälsocentralen. Du kommer jobba utifrån evidensbaserade metoder individuellt, i gruppverksamhet och via internet. Vi arbetar aktivt för att utveckla våra behandlingsinsatser mot psykisk ohälsa, för goda levnadsvanor och för att förebygga långtidssjukskrivningar och främja snabb åt...
2022-09-16 2022-10-16
Åre Kommun, Socialkontoret Biståndshandläggare
Vi går en spännande framtid till mötes med förändringar som påverkar och utvecklar myndighetsutövningen och arbetssättet som biståndshandläggare. Som biståndshandläggare utgår du ifrån Socialtjänstlagen och dess nationella värdegrund samt förvaltningslagen i arbetet. Arbetet innebär att i mötet med den enskilde utreda och bedöma resurser och behov, samt besluta om bistånd med tydliga mål avseende social omsorg. I arbetsuppgifterna ingår också att följa upp, utvärdera samt ompröva redan beviljade insatser. Det är viktigt att arbeta utifrån en ...
2022-09-15 2022-10-09
Åre Kommun, Socialkontoret Lokalvårdare Hallen
Om arbetet som lokalvårdare förnärvarande placerad i Hallen, Åre kommun. Lokalvårdsarbetet utförs på dagtid i lokaler där verksamhet pågår. Vi städar i skolor, förskolor, äldreboenden, sporthallar, bibliotek, trapphus och kontorslokaler. Främst kommer ditt uppdrag som lokalvårdare bestå av daglig, professionell- och hygienisk, städning av bland annat klassrum, korridorer, entréer, hygienutrymmen, personalrum och trapphus. På varje arbetsplats finns förutbestämda städinstruktioner som du på egen hand måste kunna läsa och förstå för att ku...
2022-09-06 2022-10-02
Åre Kommun, Barn- och utbildningskontoret Verksamhetschef grundskolan
Barn- och utbildningskontoret är i ett skede av expansion och vi söker redan nu inför början av nästa år (2023) en ny verksamhetschef för våra grundskolor. Vi söker en person med en tydlig ansvarskänsla, förståelse för rektorsuppdragets komplexitet och har viljan att själv aktivt bidra till våra grundskolors utveckling. Som arbetsgivare kan vi på barn- och utbildningskontoret erbjuda dig en dynamisk, spännande och hållbar arbetsplats med ett av de allra viktigaste uppdragen som finns. Kontorschef/skolchef hälsar dig välkommen till en arbetspl...
2022-09-05 2022-10-09
Åre Kommun, HR-avdelningen Timvikarier till Bemanningsenheten (Hemvården, LSS och Måltidsenheten)
Bemanningsenheten stöttar kommunens verksamheter med vikarier. Vi arbetar mot förskolan, måltidsenheten, hemvården (hemtjänst och särskilt boende) och LSS (personlig assistans och gruppboende). Som medarbetare på Bemanningsenheten har du möjlighet att påverka när du vill arbeta. Du ansvarar själv för att lägga in tillgänglighet i vårt bokningssystem och vi bokar dig med sms. De exakta tiderna du ska arbeta på kommer att variera och bestäms ofta med kort framförhållning. Vi ser gärna att du kan arbeta minst 50 % och en sammanhängande period av ...
2022-09-01 2022-10-02
Åre Kommun, HR-avdelningen Timvikarier till Förskolan
Bemanningsenheten stöttar kommunens verksamheter med vikarier. Som medarbetare på Bemanningsenheten har du möjlighet att påverka när du vill arbeta. Du ansvarar själv för att lägga in tillgänglighet i vårt bokningssystem och vi bokar dig med sms. De exakta tiderna du ska arbeta på kommer att variera och bestäms ofta med kort framförhållning. Vi ser gärna att du kan arbeta minst 50 % och en sammanhängande period av minst 2 månader. Du förväntas utföra det dagliga arbetet som frånvarande ordinarie personal vanligtvis utför. Huvuduppdraget handla...
2022-09-01 2022-10-16
Åre Kommun, Hemvård Undersköterska
Till vårt särskilda boende Fjällglimten, beläget i centrala Duved, söker vi en undersköterska. Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med övrig personal planera och genomföra god vård och omvårdnad efter boendes behov. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt för att bibehålla och stärka våra boendes förmåga. Förutom att hjälpa till så ska du finnas till för att umgås och sätta guldkant på deras tillvaro. Arbetet är schemalagt dag, kväll och helg.
2022-08-18 2022-10-02
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Utvecklande distriktsläkarjobb i Åre, inkl. aktiv fritid*
Som distriktsläkare hos oss bedömer, utreder och behandlar du patienter och ger råd kring olika typer av besvär och problematik. Vi arbetar med en stor öppen mottagning där målet är att patienterna ska få träffa oss redan samma dag oavsett det gäller ett brutet ben eller en urinvägsinfektion. Du kommer jobba både med olika akuta åkommor då vi har stor öppen mottagning och 10 mil till närmsta sjukhus men också med mer normalt primärvårdsarbete. Vi har också röntgen och utrustning för att möjliggöra slutbehandling av flertalet ortopediska trauma...
2022-08-01 2022-10-04
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Läkare till Åre Hälsocentral för vintersäsongen 2022/2023
Som distriktsläkare hos oss bedömer, utreder och behandlar du patienter och ger råd kring olika typer av besvär och problematik. Vi arbetar med en stor öppen mottagning där målet är att patienterna ska få träffa oss redan samma dag oavsett det gäller ett brutet ben eller en urinvägsinfektion. Du kommer framför allt att jobba med olika akuta åkommor och hos oss finns röntgen och utrustning för att möjliggöra slutbehandling av flertalet ortopediska trauman. I rollen som distriktsläkare ingår även att handleda och undervisa yngre kollegor. Hos o...
2022-07-22 2022-10-02
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Vi söker distriktssköterskor/sjuksköterskor till Åre Hälsocentral för vintersäsongen 2022
Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss utför du traditionellt förekommande arbetsuppgifter på en hälsocentral, så som mottagningsarbete, telefonrådgivning, service vid läkarmottagningen. Under vintersäsongen har vi också en stor del akut verksamhet framförallt mot mindre trauman och ortopedi, men även medicinska åkommor. Stor andel av våra besökare kommer på drop-in mottagning. Under sommar och vintersäsonger förekommer arbete på kvällar och helger.
2022-06-09 2022-10-02