Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Åre Kommun Projektmedarbetare filmkoordinator
Åre Kommun driver sedan 2020 ett treårigt AMIF projekt, Hållbar integration i Åre. 2022 är sista året för detta projekt och vi går in i en slutspurt. Under året ska projektets arbete redovisas i olika spridningsaktiviteter med huvudfokus på filmer som beskriver projektets arbete, syfte och måluppfyllelse. Vi söker nu en projektmedarbetare som kan koordinera spridningsarbetet under 2022 och med hjälp av ett upphandlat filmteam dokumentera det arbete som gjorts av projektet Hållbar integration och där igenom visa på fördelaktiga arbetssätt i ett...
2022-01-21 2022-02-13
Åre Kommun, Grundskola Lärare årskurs 1 Åre skola
Vi söker en behörig lärare i årskurs 1 på Åre skola. Du kommer ingå i ett arbetslag med två andra lärare i samma årskurs. I ditt uppdrag som lärare ska du tillsammans med arbetslaget arbeta för kvalitén i det pedagogiska arbetet och delta i utvecklingsarbete tillsammans med övriga lärare. I arbetet ingår ett helhetsansvar för elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du tar ansvar för att systematiskt dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas lärande. Tjänsten är för tillfället ett vikariat men kan kommas att förläng...
2022-01-21 2022-02-04
Åre Kommun, Barn- och utbildningskontoret Rektor, Racklöfska skolan
Vi söker en rektor till Racklöfska skolan i Järpen. Till Järpen är det lätt att ta sig med kollektivtrafik och då med både tåg och buss. Skolan har cirka 140 elever från förskoleklass till årskurs sex samt en fritidsverksamhet med 80 elever. Vi erbjuder dig som söker en väl fungerande skola som gör att lärare trivs och samarbetar väl. Administrativt stöd av skoladministratör, samt pedagogiskt stöd av specialpedagog kommer att finnas. Vi förväntar oss att du leder och motiverar din personalgrupp genom värdegrunden att vi är professionella, r...
2022-01-20 2022-02-20
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Vi söker distriktsköterska/sjuksköterska till Järpen HC
Att arbeta på Järpens HC innebär både traditionellt förekommande arbetsuppgifter på en hälsocentral så som mottagningsarbete, telefonrådgivning, service vid läkarmottagningen samt akutverksamhet.
2022-01-17 2022-01-31
Åre Kommun, Individ- och familjeomsorg Ungdomscoacher
I förebyggande och trygghetsskapande syfte rekryterar Åre kommun Ungdomscoacher. Inledningsvis kommer detta drivas som ett projekt, inom ramen för projektet söker vi nu två ungdomscoacher och en projektledare. Målet med projektet är att identifiera och implementera arbetssätt för funktionen. För att kunna testa och utvärdera arbetssätt anställs ungdomscoacher och projektledare samtidigt. Efter avslutat projekt kommer verksamheten bli permanent. Precis hur ungdomscoacher i Åre kommun ska jobba är inte klart men ramarna är satta. Som ungdomsc...
2022-01-14 2022-01-28
Åre Kommun, Individ- och familjeomsorg Projektledare/Ungdomscoach
I förebyggande och trygghetsskapande syfte rekryterar Åre kommun Projektledare/Ungdomscoach. Inledningsvis kommer detta drivas som ett projekt. Inom ramen för projektet söker vi en projektledare med en delad roll 50% projektledare och 50% ungdomscoach. I rollen som projektledare har du en delat uppdrag. På 50% ansvarar du tillsammans med styrgruppen för projektet, som består av chefer inom socialtjänst, skola och fritid. Tillsammans identifierar och implementerar ni arbetssätt för funktionen. Resterande 50% arbetar du som ungdomscoach tillsamm...
2022-01-14 2022-01-28
Åre Kommun, Tekniska avdelningen VA-projektör
Som VA-projektör på Åre kommun finns möjlighet att delta i hela kedjan från övergripande strategisk VA-planering till byggskedet. Arbetet består av utredningar, kapacitetsberäkningar, projektering, dimensionering, kravställning mot konsult samt granskning med mera. Du ingår i VA-enheten och arbetar nära ingenjörer, driftstekniker, projektledare och handläggare. Detta ger dig stora möjligheter att samarbeta, ta stöd från andra och utbyta erfarenhet inom den egna organisationen, vilket vi ser som en stor styrka och möjlighet. Du ansvarar för pl...
2022-01-05 2022-02-06
Åre Kommun, Tekniska avdelningen Ledningsnätsingenjör VA-enheten
Vi söker dig som vill arbeta med ledningsnätsfrågor inom VA. I denna roll kommer du att aktivt delta och involveras i kommunens samhällsplaneringsarbete, översiktsplan, detaljplaner och vid förnyelseplanering. Du kommer även att vara delaktig i genomförandet av VA-utbyggnad i exploateringsområden såväl som på befintligt ledningsnät. I arbetet ingår att upprätta en god dialog både internt inom VA-organisationen och externt inom processfrågor för avloppsreningsverk. Du kommer att fungera som ett bollplank för våra drifttekniker gällande process...
2022-01-04 2022-02-06
Åre Kommun, Tekniska avdelningen Drifttekniker VA
Som drifttekniker kommer du att arbeta med drift- och underhållsarbeten av våra vattenverk, reningsverk, tryckstegringar och pumpstationer. Arbetsuppgifterna innefattar bl.a. daglig drift och tillsyn, likväl som driftoptimering, provtagning samt ombyggnads- och underhållsarbete. För att säkerställa driften krävs förmåga att dra slutsatser av trendkurvor i driftövervakningssystem och rapporterade händelser. Arbetsområdet är spritt över stora delar av kommunen och du arbetar i nära samarbete med kollegor. Vi lägger i den här tjänsten vikt vid ...
2022-01-04 2022-02-06
Åre Kommun, Tekniska avdelningen Processingenjör VA-enheten
Som processingenjör inom VA-verksamheten är ditt främsta uppdrag att arbeta med avloppsreningsprocessen i Åre kommuns anläggningar. Här har du ansvar för processoptimering, processutveckling och processuppföljning vid kommunens avloppsreningsverk. En viktig del i ditt arbete är att i nära samarbete med driftpersonal och VA-ingenjörer tillse anläggningarnas optimala drift, skötsel och underhåll i syfte att nå en effektiv process och att efterleva gällande myndighetskrav. Du kommer även vara delaktig i utredningar, planering och genomförande a...
2022-01-04 2022-02-06
Åre Kommun, Personalavdelningen Timvikarier till Bemanningsenheten (Förskolan, Måltidsenheten, LSS och Hemvården)
Bemanningsenheten stöttar kommunens verksamheter med vikarier. Vi arbetar mot hemvården (hemtjänst och äldreboende), LSS (personlig assistans och gruppboende), förskolan och måltidsenheten. Vi söker ansvarfulla timvikarier som vi kan erbjuda ett omväxlande och meningsfullt arbete i vår vackra kommun. Du förväntas utföra det dagliga arbetet som frånvarande ordinarie personal vanligtvis utför. Du ska snabbt kunna ta till dig nya arbetsuppgifter och inte vara rädd för att kliva fram och ta initiativ. Tillsammans med dina nya arbetskamrater bidrar...
2022-01-01 2022-02-13
Åre Kommun, Utvecklingsavdelningen Digitalisering/Utveckling- IT
Genom att vara länken mellan kommunens verksamheter och IT infrastruktur stöttar vi verksamheterna i sin digitalisering och IT-utveckling, i vissa uppdrag projektleder vi även genomförandet. Arbetsuppgifterna är till stor del att: • Planera, leda och koordinera projektteam med både interna och externa resurser • Vara Utvecklingsavdelningens kontakt mot kommunens verksamhet i digitaliseringsfrågor • Hjälpa verksamheten i sin digitaliseringsresa genom att vara rådgivande i tekniska frågor och lösningar • Genomföra vissa mindre digitaliseringsupp...
2021-12-23 2022-02-06
Åre Kommun, Grundskola Lärare matematik och engelska åk 4-6, Stamgärde skola Undersåker
Välkommen till Stamgärde skola där pedagoger, elever och föräldrar tillsammans skapar trygga läromiljöer att utmanas och lyckas i för alla. Skolan ligger centralt i Undersåker, Jämtlands län. I skolan går ca 160 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan är organiserad i fyra arbetslag: F-1,2-3 4-6 samt fritidshem. Våra två fritidshemsavdelningar som är lokaliserade i separata hus, Röda huset och Villan, nyttjas av många av våra elever. Skolan ligger i direkt anslutning till en härlig utomhusmiljö som vi använder både i undervisningen oc...
2021-12-20 2022-01-25
Åre Kommun, Tekniska avdelningen Enhetschef Gata/Renhållning
I din roll som enhetschef har du det övergripande ansvaret för enheten som idag består av fem medarbetare. Du ansvarar för att ekonomiska och produktionsmässiga mål uppnås, leder, driver, utvecklar och utvärderar verksamheten. Du är ansvarig för personal, verksamhet, arbetsmiljö och du behöver hålla dig uppdaterad på det dagliga arbetet samt verka för verksamhetens fortsatta utveckling. Utvecklingen inom området sker snabbt och du kommer att behöva leda och utveckla verksamheten i nära samarbete med medarbetare och intressenter utifrån lagsta...
2021-12-17 2022-01-24
Åre Kommun Undersköterska
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med övrig personal planera och genomföra arbetet samt att ge god vård och omvårdnad efter boendes individuella behov på Thomégården i Mörsil . I arbetsuppgifterna ingår att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegering av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut enligt hälso- och sjukvårdslagen. Du ansvarar för att dokumentera händelser kring den boende i social dokumentation enligt gällande lagstiftning. Detta innebär att du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska språket ...
2021-12-16 2022-01-31
Åre Kommun, Förskola Förskollärare
Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor där huvuduppdraget handlar om att skapa en förskola som ger barnen möjligheter och förutsättningar att lära tillsammans i en kreativ miljö. Du kommer ingå i en engagerad och mångsidig personalgrupp bestående av förskollärare och barnskötare. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera, genomföra, dokumentera samt utveckla det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan. Som förskollärare har du också schemalagd uppföljnings-, reflektio...
2021-11-05 2022-01-31
Åre Kommun, Förskola Barnskötare
Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor där huvuduppdraget handlar om att skapa en förskola som ger barnen möjligheter och förutsättningar att lära tillsammans i en kreativ miljö. Du kommer ingå i en engagerad och mångsidig personalgrupp bestående av förskollärare och barnskötare som tillsammans arbetar för kvalitén i det pedagogiska arbetet. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför, dokumenterar samt utvecklar ni det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan. Som barnskötare ha...
2021-11-05 2022-01-31
Åre Kommun, Förskola Förskollärare, Månsåsens Förskola
Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor där huvuduppdraget handlar om att skapa en förskola som ger barnen möjligheter och förutsättningar att lära tillsammans i en kreativ miljö. Du kommer ingå i en engagerad och mångsidig personalgrupp bestående av förskollärare och barnskötare. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera, genomföra, dokumentera samt utveckla det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan. Som förskollärare har du också schemalagd uppföljnings-, reflektio...
2021-11-01 2022-01-31
Åre Kommun, Förskola Barnskötare, Storsjöodjuret i Hallen
Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor där huvuduppdraget handlar om att skapa en förskola som ger barnen möjligheter och förutsättningar att lära tillsammans i en kreativ miljö. Du kommer ingå i en engagerad och mångsidig personalgrupp bestående av förskollärare och barnskötare som tillsammans arbetar för kvalitén i det pedagogiska arbetet. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför, dokumenterar samt utvecklar ni det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan. Som barnskötare ha...
2021-11-01 2022-01-31
Åre Kommun, Förskola Förskollärare, Storsjöodjurets förskola i Hallen
Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor där huvuduppdraget handlar om att skapa en förskola som ger barnen möjligheter och förutsättningar att lära tillsammans i en kreativ miljö. Du kommer ingå i en engagerad och mångsidig personalgrupp bestående av förskollärare och barnskötare. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera, genomföra, dokumentera samt utveckla det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan. Som förskollärare har du också schemalagd uppföljnings-, reflektio...
2021-09-23 2022-01-30