Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ängelholms kommun, Uppdrag och Stöd Leg. Arbetsterapeut på språng
Som Pool-Arbetsterapeut får du ett spännande uppdrag där du kan ha en ny arbetsplats varje dag, vilket innebär att du får en god kontakt med alla dina kollegor. Utmaningen som Pool-Arbetsterapeut kan vara att sätta sig in i nya ärenden och kunna starta upp och lämna ifrån sig. Det är viktigt att du kan prioritera och var en support till dina kollegor. Teamarbete är viktigt i vårt arbete och du jobbar nära olika professioner i arbetet kring patienter. Du är en positiv resurs i vår verksamhet! Arbetet består av sedvanliga arbetsuppgifter för...
2022-10-06 2022-10-31
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Enhetschef till Akutmottagning i Ängelholm
Nu välkomnar vi en enhetschef till oss på Akutmottagningen i Ängelholm som vill engagera, stötta och utveckla medarbetarna och tillsammans driva verksamheten framåt. Som enhetschef hos oss har du det övergripande ledningsansvaret för verksamhet, ekonomi, medarbetare och arbetsmiljö. En viktig del i rollen som enhetschef är det utvecklande ledarskapet, där du coachar och stödjer medarbetare samt tar tillvara på kompetens och engagemang. I rollen kommer du vara närmsta chef för cirka 40 medarbetare, vilka utgörs av teamledare, sjuksköterskor...
2022-10-06 2022-10-20
Ängelholms kommun, Kultur och fritid Fritidsledare
Brinner du för att arbeta med Ungdomar? Då har du hittat rätt! Vi erbjuder en dynamisk roll som fritidsledare där du verkar för att Ängelholms ungdomar har tillgång till en positiv, stimulerande och aktiv fritid med fokus på ungdomsinflytande och delaktighet. I ditt uppdrag som Fritidsledare är du huvudsakligen placerad på kommunens fritidsgårdar där du tillsammans med dina kollegor bedriver och utvecklar verksamheten. Som fritidsledare ingår det att fånga upp ungdomarnas tankar och idéer och att arbeta för att förverkliga dessa. Det är en stor...
2022-10-05 2022-10-31
Ängelholms kommun, Måltid Skola Måltidsbiträde till Villanskolan
Tillsammans med dina kollegor i köket serverar ni mat lagad från grunden till ca 600 elever och pedagoger. Det finns höga ambitioner på kvalitet, utbud och variation för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att klara skoldagen på ett bra sätt. Matlagning, bakning, servering samt disk och städ är några av uppgifterna som ingår. Kök och matsal invigdes vintern 2022 och erbjuder väl tilltagna ytor och ett välutrustat kök. Köket på Villanskolan är KRAV-certifierat och arbetar medvetet och aktivt för att hålla klimatpåverkan så liten som möjli...
2022-10-04 2022-10-23
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Specialistläkare till Mobilt vårdteam i Ängelholm
Som specialistläkare hos oss arbetar du med både bedömning och behandling av våra inskrivna patienter i Mobilt vårdteam samt akuta punktinsatser med uppföljning för att förhindra besök till Akutmottagningen. I de fall våra patienter behöver sjukhusvård försöker vi göra direktinläggningar så att patienten inte behöver gå via Akutmottagningen.
2022-10-04 2022-10-25
Ängelholms kommun, Hälso- och sjukvård HSL Sjuksköterska till nattjänst i Ängelholm
Vi söker nu en ny sjuksköterska till natten i Ängelholms Kommun, Vi söker dig som tror att din specifika utbildning, kunskap och erfarenhet kan tillföra något och där du tillsammans med dina kolleger kan vara med och utveckla hälso- och sjukvården i Ängelholms kommun. På natten i Ängelholms kommun inleder du ditt arbetspass tillsammans med dina kollegor på kvällen. Från midnatt och till morgonen arbetar du sedan själv i kontakt med omvårdnadspersonalen som är i tjänst runtom i kommunen. Arbetet ställer därför stora krav på självständighet sam...
2022-10-03 2022-10-16
Ängelholms kommun, Funktionsstöd Funktionsstöd söker möjliggörare till Gruppbostad
Du ska vara ett stöd i arbetet att utveckla och använda individuellt anpassade pedagogiska lösningar och metoder. Yrket kräver att du på ett ödmjukt sätt med individen i fokus kan skapa en god struktur och sammanhang för våra boende samt samverka med dennes nätverk, övrig personal och andra samarbetspartners. I uppdraget ingår att säkerställa att insatser som står i den enskildas genomförandeplan planeras, utförs, utvärderas och utvecklas vid behov. Du ska skapa värde genom att bemöta den enskilda professionellt, kommunicera med respekt för de...
2022-09-30 2022-10-16
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Undersköterska till Akutmottagningen i Ängelholm
Alla patienter som söker vård på Akutmottagningen bedöms och prioriteras utifrån sina sjukdomssymtom, så kallad triagering. Hos oss arbetar vi i team med sjuksköterska, undersköterska, läkare och medicinska sekreterare. Vi har också ett samarbete med Kvälls- och helgmottagningen, som bedriver primärvårdsjour inne på Akutmottagningen och där är du som undersköterska delaktig i vården. Det är viktigt för oss att våra medarbetare känner engagemang och arbetsglädje, därför arbetar vi för att individanpassa ansvarsområden på arbetsplatsen. Detta in...
2022-09-30 2022-10-14
Ängelholms kommun, Muséer, konst och kultur Guide till Järnvägens Museum
Som guide på Järnvägens Museum tar du emot större och mindre grupper och ger dem en professionell guidning. Du är vårt ansikte utåt för de grupper som valt att lägga till en guidning till sitt besök. Guidningarna är vanligtvis en timme varför det är viktigt att vara påläst och kunna ge besökarna en bra upplevelse.
2022-09-30 2022-10-23
Ängelholms kommun, Måltid Förskola Kock till Hjärnarps förskola
Vi söker en positiv och engagerad kock som brinner för måltidspedagogik till Hjärnarps förskola. Förskolan har sex avdelningar och cirka 100 dagliga matgäster, de flesta mellan 1 och 5 år gamla. Måltiderna serveras för de flesta gäster i vår fina matsal men det förekommer även utskick till avdelning. I denna tjänsten har du helhetsansvaret för den dagliga verksamheten vilket innefattar beställningar, egenkontroll, planering, matlagning samt budgetansvar och givetvis alla andra i kök förekommande uppgifter. Du är en tydlig kommunikatör med förm...
2022-09-30 2022-10-19
Ängelholms kommun, Funktionsstöd Timvikarie Personlig assistans
Ängelholms kommun söker vikarierande personliga assistenter. Att arbeta som personlig assistent innebär att stödja en människa i hans eller hennes vardag. Stödinsatserna ska utgå ifrån brukarens individuella behov och ska främja självständighet och delaktighet. Stödinsatserna ska utföras med respekt för brukarens integritet och självbestämmande. I arbetsuppgifterna ingår stöd och service med bland annat omvårdnad, lyft- och förflyttningar samt hushållssysslor. Till allra största delen är personlig assistent ett ensamarbete så det är viktigt at...
2022-09-30 2022-10-16
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Arbetsterapeut till Arbets- och fysioterapienhet i Ängelholm
Då en av våra arbetsterapeuter ska vara föräldraledig söker vi nu dig som vill vikariera hos oss. Tjänsten avser ett vikariat som löper från 1 januari 2023 till och med 31 december 2023. Organisatoriskt kommer du att tillhöra arbets- och fysioterapiverksamheten på Ängelholms sjukhus. I den här tjänsten som arbetsterapeut arbetar du i första hand mot Reumatologimottagningen, men även vid behov där resurser behövs på våra övriga mottagningar och avdelningar. Rollen kommer att anpassas utifrån verksamhetens behov samt din kompetens, ditt intres...
2022-09-30 2022-10-14
Folktandvården Tandsköterskor till Folktandvården Skåne, Ängelholm
Som tandsköterska på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du assisterar någon av våra duktiga tandläkare genom undersöknings- och röntgenassistans, delegerad patientbehandling och administrativt arbete som kostnadsförslag och remisshantering. Även visst arbete i receptionen kan förekomma. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet...
2022-09-30 2022-10-14
Ängelholms kommun, Funktionsstöd Stödpedagog till barn och ungdomsverksamheten
Stödpedagogens främsta uppgift är att utifrån evidens, LSS och SOL, socialstyrelsens föreskrifter och Ängelholms kommuns värdegrund upprätthålla den kvalitet och den rättssäkerhet gentemot brukare som Ängelholms kommun står för. Stödpedagogen har i samarbete med närmaste chef och givna samarbetspartners ett övergripande ansvar för att kvalitetssäkra verksamheten enligt SOSFS 2011:9. Stödpedagogen ska också i samråd med övriga professioner utveckla och sprida pedagogiska metoder med evidensbaserad grund. På barn och ungdom kan detta bland anna...
2022-09-29 2022-10-16
Ängelholms kommun, Förskola grundskola Leg psykolog
Du arbetar mot ett geografiskt område som omfattas av flera skolor. Förekommande arbetsuppgifter är rådgivning, konsultation/handledning, utredning och förebyggande arbete. Utgångspunkten är alltid arbetet med barnet/eleven/gruppen, men kan även innehålla process- och organisationsinslag. Utbildning och kompetensutveckling för personal, föräldrar och elever ingår också i tjänsten. Psykologen bidrar dessutom med psykologisk kunskap i organisations- och utvecklingsfrågor genom metodutveckling, kartläggning, utvärdering och kvalitetsarbete samt fö...
2022-09-29 2022-10-16
Region Skåne, Skånes sjukhus Nordväst Chefssekreterare till VO medicin i Ängelholm
Vi välkomnar nu dig som vill arbeta som chefssekreterare hos oss! Du kommer att vara den som stödjer verksamhetschefen inom VO medicin och ha en koordinerade roll. Arbetet består av en stor variation av arbetsuppgifter och kontaktytor. I arbetsuppgifterna ingår bland annat läkaradministration, schemaläggning, HR-chefsstöd för läkare, sammankalla och föra anteckningar till olika möten, handlägga patientärenden och boka resor för läkare. Du kommer även att arbeta i våra ekonomi-, personal- och schemaläggningssystem. Arbetet är självständigt, i...
2022-09-29 2022-10-13
Ängelholms kommun, Plan Planarkitekt med några års erfarenhet
Rollen som planarkitekt innebär bland annat att såväl självständigt som i team handlägga alla typer av detaljplaner samt delta i andra stadsbyggnadsuppdrag. Ängelholms kommun ligger i en expansiv region där det händer mycket vilket innebär en stor variation av planuppdrag. Vi arbetar med allt från stora stadsomvandlingsprojekt till vanliga bostadsområden, skolor, sjukhus etc. Du kommer att driva dina uppdrag - ofta i projektform - i samarbete tillsammans med kollegor från andra delar av kommunorganisationen men också ha kontakter med förtroen...
2022-09-28 2022-10-19
Ängelholms kommun, Kommunledning Överförmyndarhandläggare med juridisk inriktning
På överförmyndarenheten blir du en av fyra handläggare som arbetar med tillsyn över ställföreträdares (gode mäns, förvaltares och förmyndares) uppdrag. Tillsynen syftar till att tillgodose kommuninvånarnas behov av rättssäkerhet och god service samt förhindra rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt. Målgruppen för verksamheten är exempelvis underåriga, äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar även med rekrytering och utbildning av gode män och förvaltare. Arbetet som överförmyndarhandläggare ä...
2022-09-28 2022-10-24
Ängelholms kommun, Förskoleområde Öster Förskollärare till förskoleområde Öster
Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor där huvuduppdraget handlar om att skapa en förskola som ger barnen möjligheter och förutsättningar att lära tillsammans i en kreativ miljö. Du kommer ingå i en engagerad och mångsidig personalgrupp bestående av förskollärare och barnskötare. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera, genomföra, dokumentera samt utveckla det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan och pedagogiska idé.
2022-09-26 2022-10-07
Ängelholms kommun, Lokalvård Väst Timvikarie till lokalvård
Du behöver vara lyhörd, kunna arbeta i team så väl som självständigt. Självständiga team är något vi arbetar ständigt med vilket betyder att du har en bra dialog med dina kollegor och kunden. Som lokalvårdare har du förmåga att vara lösningsorienterad och öppen för förändringar. Vi arbetar ständigt med utveckling och arbetar aktivt med att förbättra lokalvårdsservice för kommunen medborgare genom digitala system och städrobotar. Vi städar kommunens lokaler allt från skolor, förskolor, särskilt boende, kontorslokaler.
2022-09-26 2022-11-30
Ängelholms kommun, Strövelstorps skola Elevassistent/undersköterska till Strövelstorps skola
Arbeta i åk4 som elevassistent till en elev med diabetes och även arbeta på morgonfritids. Tjänsten omfattar ansvar gentemot enskild elev, men även att vara resurs i en större lärarledd grupp. Tjänsten är ett vikariat på ca. 8 månader med möjlighet till förlängning och innebär en tillhörighet i arbetslag 4-6.
2022-09-23 2022-10-16
Ängelholms kommun, Myndighetsenhet Myndighetsenheten i Ängelholm söker Biståndshandläggare - SoL.
I ditt dagliga arbete ansvarar du för att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt SoL, Socialtjänstlagen och Förvaltningslagen utifrån den enskildes ansökan/begäran. Arbetet kommer bestå av att du arbetar i systemet Mina planer och som områdeshandläggare. Andra arbetsuppgifter är att följa upp och ompröva beviljade insatser tillsammans med den enskilde, dennes företrädare, utförare samt andra professioner som kan finnas runt brukaren. Tillsammans arbetar vi för att Ängelholms medborgare känner att de upplever en myndighetsutövning av...
2022-09-23 2022-10-09
Ängelholms kommun, HR och Innovation HR söker vikarierande möjliggörare
Senaste året har det hänt tokmycket på HR i Ängelholms kommun. Vi har organiserat om oss, dragit igång en massa olika spännande projekt och dessutom kommit närmre verksamheterna i det dagliga arbetet för att vara ännu effektivare som bollplank och partner. Hade kunnat skriva flera sidor om detta men det är något som är ännu viktigare just nu. Du! Varför är det så då? Jo, ännu en grej vi blivit riktigt bra på är att sätta nya små framtida möjliggörare till världen. Inte mindre än tre av våra kollegor har på kort tid blivit mammor, och även om v...
2022-09-21 2022-10-12
Region Skåne, Regionservice Transportör/vaktmästare till Inre Transport i Ängelholm
Vi erbjuder timanställning i grunden. Detta innebär att antal arbetstimmar i veckan kan variera. Arbetsuppgifterna inom intern transport kan bestå av bland annat att transportera patienter, post, prover, mat och gods till sjukhusets olika avdelningar. Vi har även hand om inkommande och utgånde gods/paket. Transport av avlidna förekommer.
2022-09-20 2022-10-11
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Sjuksköterskor till Ängelholms sjukhus
Hos oss erbjuds du ett stimulerande och varierande arbete med möjlighet till kompetensutveckling och gott samarbete! Baserat på dina egna önskemål och på var det finns behov, finns det möjlighet för dig att välja att arbeta inom verksamheterna VO medicin eller VO rehabilitering. Som sjuksköterska träffar du både patienter där snabba beslut och vård behövs och patienter som behöver inneliggande vård en längre tid. Du har varierande arbetsuppgifter vilket möjliggör att du ständigt utvecklas och ger dig en bredare kompetens. Arbetet innebär nära...
2022-09-19 2022-10-10
1 2 >