Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ängelholms kommun, Samhällsbyggnad Administrativ koordinator
Är du på jakt efter din nästa utmaning där du får möjlighet att utvecklas i en roll som administrativ koordinator tillsammans med kreativa och engagerade kollegor? Då kan detta vara det perfekta jobbet för dig! Vi söker nu en administrativ koordinator och erbjuder dig ett spännande och varierat jobb inom verksamhetsområde Samhällsbyggnad med placering på enheten för Stadsmiljö. Stadsmiljöenheten är en beställarorganisation och ansvarar för planering, nyanläggning samt drift och underhåll av Ängelholms gator, cykelvägar, parker, lekplatser och ...
2022-05-17 2022-06-05
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Sjuksköterska till Rehabiliterings- och strokeavdelning i Ängelholm
Alla våra medarbetare har möjlighet att tjänstgöra på bägge avdelningarna. Det ger dig en bredare kompetens. Kanske vill du förkovra dig i båda specialiteterna eller så har du redan en favoritinriktning du vill utveckla ännu mer. På Strokeavdelningen vårdas patienter med akut stroke, hjärntumörer eller neurologiska diagnoser till exempel epilepsi. Vi har fyra övervakningsplatser med telemetri och tar på dagtid emot akuta strokelarm via sjukhusets akutmottagning. Medicinpatienter med olika diagnoser går också att finna på avdelningen. På Reh...
2022-05-16 2022-06-13
Ängelholms kommun, Nyhemsskolan sär Grundskollärare med påbyggnad Speciallärare/Specialpedagog Grundsärskolan
Vi söker grundskollärare med påbyggnad speciallärare/specialpedagog med inriktning utvecklingsstörning till Grundsärskolan i Ängelholm. Tjänsten är förlagd till åk 1-6. Undervisningen kan ske inom ämnesområden. Du kommer att ingå i ett arbetslag om ca fem andra pedagoger/specialpedagoger/speciallärare där det är ett gott och öppet arbetsklimat. Tillsammans arbetar ni med att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Till din hjälp i elevhälsofrågor har du elevhälsoteamet som in...
2022-05-16 2022-06-06
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Dietist till Dietistmottagningen i Ängelholm
Nu har vi möjlighet att välkomna en ny kollega till vår Dietistmottagning i Ängelholm. En av våra två dietister kommer att gå i pension efter att vi har introducerat vår nya dietist. I rollen som dietist arbetar du med patienter inom sluten- och öppenvård med inriktning på njurmedicin, neurologi, reumatologi, stroke och rehab. Du deltar på teammöten, avdelningsronder och utvecklingsarbeten. Du kommer även ges möjlighet att ingå i Region Skånes dietistnätverk inom bland annat njurmedicin. Dina arbetsuppgifter består av: - Individuella patientb...
2022-05-13 2022-05-29
Ängelholms kommun, Gymnasieskolan Musiklärare till Ängelholms gymnasieskola
Vi söker dig som har ett stor musikintresse och är utbildad musiklärare, för undervisning på Ängelholms gymnasieskola. Musikämnet är ett individuellt val på Ängelholms gymnasieskola som alla elever kan välja. De är en möjlighet att fördjupa sig i och utveckla sitt musicerande. Du kommer undervisa i ämnena bas, ensemble, gitarr samt musikproduktion. Det kan bli aktuellt med undervisning även i piano. Sedvanligt pedagogiskt ansvar för undervisning, med allt vad det innebär, ingår. Konsertförlagd tid samt att tillsammans med andra musiklärare på ...
2022-05-13 2022-05-25
Ängelholms kommun, Elevhälsan Skolsköterska
Arbetsuppgifter: • arbeta för god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö för eleverna i nära samarbete med skolan • genomföra hälsoundervisning enskilt och i grupp • erbjuda hälsosamtal och hälsoundersökningar • identifiera och stödja elevernas behov av särskilt stöd • självständigt värdera och ordinera vaccinationer i nationella vaccinationsprogrammet och kompletterande vaccinationer. • ha regelbunden öppen mottagning med rådgivning och medicinska bedömningar • medverka aktivt i kvalitetsutveckling Du kommer att ingå i en kompetent ar...
2022-05-12 2022-07-31
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Fysioterapeut till Vuxenhabiliteringen i Ängelholm
Ta chansen och bli vår nya kollega på Vuxenhabiliteringen i Ängelholm! I din roll som fysioterapeut hos oss ger du råd, stöd och behandling samt förskriver hjälpmedel. Vi arbetar med arbetssättet habiliteringsplanering där mål och planering tillsammans med patienten är viktiga inslag. Insatser kan ges både individuellt och i grupp. I dina arbetsuppgifter ingår även att handleda och finnas som stöd för patienten och viktiga personer i omgivningen. Arbete med våra patienters kroppskännedom och individuella träningsprogram är ytterligare exempel ...
2022-05-11 2022-05-25
Ängelholms kommun, Magnarps skola Lärare i fritidshem/ förskollärare till Magnarps skolområde
Skolans målsättning är att Du som lärare ska trivas och finna arbetsplatsen stimulerande och attraktiv. Vi söker en lärare i fritidshem, eller en förskollärare. Arbetet är både på vårt fritidshem och som extra pedagog i klasserna. Du kommer att ingå i fritids arbetslag, där vi tillsammans skapar en helhet och gemenskap för att kunna möta alla elever.
2022-05-11 2022-05-31
Region Skåne, Skånes sjukhus Nordväst Logoped, vikariat till Logopedmottagning i Ängelholm
Vi söker nu en logoped för ett vikariat hos oss på logopedmottagningen i Ängelholm. Som logoped hos oss kommer du framför allt att arbeta med läs- och skrivutredningar samt barn med språkstörning, men även andra patientgrupper kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår att genomföra utredningar, ge information och rekommendationer till stöd för patienten och dennes omgivning. Handledning av studenter kan även bli aktuellt i ditt arbete. Låter det som en tjänst för dig? Välkommen som logoped till oss!
2022-05-11 2022-05-29
Ängelholms kommun, Toftaskolan Lärare i SO och/eller Sv åk. 4-9 på Toftaskolan
Nu har du möjlighet att få samarbeta med våra fantastiska elever, att vara en del av kollegiet som präglas av bra samarbete och positiv skolutveckling. Vi har ett pågående utvecklingsarbete i F-9-perspektiv kring språkutvecklande undervisning. Som lärare på skolan får du ta del av kompetensutveckling kring språk-, läs- och skrivutveckling (SLS) och förväntas vara en del av vårt strukturerade utvecklingsarbete. Vi tror att delaktighet, öppenhet och god kommunikation är framgångsfaktorer för en utvecklingsinriktad skola med hållbar arbetsmiljö ...
2022-05-10 2022-05-31
Ängelholms kommun, Ekonomi och Kvalitet Ekonom
Tjänsten innebär breda arbetsuppgifter inom ekonomiområdet. Du kommer att vara ekonomstöd till verksamhetsansvariga inom verksamhetsområde Funktionsstöd (huvuduppdrag Hälsa) och inom Utförarservice (huvuduppdrag Samhälle). Du kommer i första hand att arbeta med verksamheternas budget, uppföljning, prognoser samt bokslut/årsredovisning. Du kommer arbeta mycket tillsammans med huvuduppdragens chefer och övriga ekonomer på enheten.
2022-05-10 2022-05-24
Ängelholms kommun, Södra Utmarkens Ro Lärare till årskurs 4, Södra Utmarkens skola
Förutsättningar för tjänsten. God samarbetsförmåga, flexibilitet och pedagogiskt nytänkande är krav. Utifrån ditt tydliga och medvetna ledarskap och erfarenhet utformar du en öppen och trygg lärandemiljö. Som lärare har du förmåga att se till såväl den enskilda elevens behov som till gruppens möjligheter. Det är viktigt att Du kan uppmuntra och engagera både elever och kollegor för att lärandet på skolan ska bli så positivt som möjligt. Kollegialt lärande och sambedömning ser du som en framgångsfaktor, både för dig själv och verksamheten. ...
2022-05-10 2022-06-03
Ängelholms kommun, Intraprenad Idrottsplatsarbetare
I arbetet som Idrottsplatsarbetare ingår det vanligtvis anläggnings-, och grönyteskötsel, snöröjning, sopning, tillsyn och skötsel av fastighet och läktare, service och bemötande mot kommunens föreningar och medborgare som nyttjar anläggningarna eller motionsslingorna. Arbetsuppgifterna ställer höga krav på att både kunna arbeta självständigt och i grupp. Arbete enligt schema, beredskap och helger kan förekomma.
2022-05-10 2022-06-10
Ängelholms kommun, Intraprenad Fordonsmekaniker
Som fordonsmekaniker innebär arbetsuppgifterna att planera, felsöka, reparera och utföra service och underhåll på kommunens fordon och arbetsmaskiner. Du måste vara flexibel, gilla att jobba i team och ha hög social kompetens.
2022-05-10 2022-06-10
Region Skåne, Skånes sjukhus Nordväst Sjuksköterska till akutmottagning i Ängelholm
Här på akutmottagningen arbetar vi i team med sjuksköterska, undersköterska, läkare och medicinska sekreterare. Vi samarbetar med primärvårdens kvälls- och helgmottagning samt sjukhusets mobila team, som båda befinner sig i akutmottagningens lokaler. Till akutmottagningen söker våra patienter vård och bedöms utifrån sina sjukdomssymtom, så kallad triage, och detta görs av sjuksköterska. I din roll som sjuksköterska är du även ansvarig för patienter inne på akutmottagningen, tillsammans med undersköterska, samt för vårdplatskoordineringen på s...
2022-05-10 2022-05-31
Ängelholms kommun, Uppdrag och Stöd Hälso- och sjukvårdsutvecklare
Vi har en ganska klar bild över vad som behöver utvecklas framöver. Några exempel är arbetet med god och nära vård, samverkan vid utskrivning och palliativ vård. Tillsammans med MAS, MAR och cheferna för hälso- och sjukvården görs en prioritering av utvecklingsområdena, vilket också kommer utgöra ditt uppdrag. Utvecklingsarbetet gör du naturligtvis inte själv utan för att lyckas behöver medarbetare, chefer och andra funktioner inom förvaltningen involveras, men det är du som ser till att processerna får framdrift. Några andra funktioner som du ...
2022-05-10 2022-05-29
Ängelholms kommun, Nyhemsskolan sär Grundskollärare med påbyggnad Speciallärare/Specialpedagog Grundsärskolan
Vi söker grundskollärare med påbyggnad speciallärare/specialpedagog med inriktning utvecklingsstörning till Grundsärskolan i Ängelholm. Tjänsten är förlagd till åk 1-6. Undervisningen kan ske inom både inriktning för ämne och ämnesområden. Du kommer att ingå i ett arbetslag om ca fem andra pedagoger/specialpedagoger/speciallärare där det är ett gott och öppet arbetsklimat. Tillsammans arbetar ni med att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Till din hjälp i elevhälsofrågor ...
2022-05-10 2022-05-29
Ängelholms kommun, Måltidsservice Biträdande kock Strövelstorps Skola
Tillsammans med dina kollegor i köket serverar ni mat lagad från grunden till ca 450 elever och pedagoger. Det finns höga ambitioner på kvalitet, utbud och variation för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att klara skoldagen på ett bra sätt. Matlagning, bakning, servering samt disk och städ är några av uppgifterna som ingår. Kök och matsal invigdes våren 2020 och erbjuder väl tilltagna ytor och ett välutrustat kök. . Köket på Strövelstorps skola är KRAV-certifierat och arbetar medvetet och aktivt för att hålla klimatpåverkan så liten s...
2022-05-09 2022-05-23
Ängelholms kommun, Rebbelberga skola Grundskollärare, matematik och NO årskurs 1-6 till Rebbelberga skolområde
Vi söker en ny kollega som är framåt och drivande. Du kommer att vara en del i ett positivt och utvecklingsintresserat arbetslag. För oss är det viktigt att kunna erbjuda eleverna en verksamhet som lockar och utmanar till lärande och nyfikenhet. Det möjliggör vi genom att ha kunniga, ansvarstagande och flexibla pedagoger som lyssnar på eleverna och erbjuder varierande lärsituationer utifrån elevernas utvecklingsnivå och intresse. Viktigt är vårt hälsofrämjande arbete där rörelse, värdegrundsarbete och tillgängliga lärmiljöer är centrala insla...
2022-05-09 2022-06-03
Ängelholms kommun, Rebbelberga skola Speciallärare/specialpedagog till Rebbelberga skolområde
Vi söker en speciallärare/specialpedagog som är flexibel, ser lösningar och tar egna initiativ. Du kommer ha ansvar för en årskurs och ingå i ett positivt och utvecklingsintresserat arbetslag. Du är duktig på att se varje elevs behov och har kompetens att anpassa lärmiljön så att det främjar lärande och arbetar nära lärarna i arbetslaget. Handledning och modellering i ditt dagliga arbete är en självklarhet för dig. Du har erfarenhet av NPF och barn med beteendeproblematik. För oss är det viktigt att kunna erbjuda eleverna en verksamhet som lo...
2022-05-09 2022-06-03
Ängelholms kommun, Måltidsservice Måltidsbiträde till Villanskolan
Tillsammans med dina kollegor i köket serverar ni mat lagad från grunden till ca 600 elever och pedagoger. Det finns höga ambitioner på kvalitet, utbud och variation för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att klara skoldagen på ett bra sätt. Matlagning, bakning, servering samt disk och städ är några av uppgifterna som ingår. Kök och matsal invigdes januari 2022 och erbjuder väl tilltagna ytor och ett välutrustat kök med bland annat ett bagerirum. Köket på Villanskolan är KRAV-certifierat och arbetar medvetet och aktivt för att hålla k...
2022-05-09 2022-05-23
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Laxen i Ängelholm
Vi ser nu fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team på Vårdcentralen Laxen! Kollegorna Jenny, Susann och Linnea delar med sig om vad det bästa är med att arbeta på Vårdcentralen Laxen: • God sammanhållning i ett glatt gäng • Fantastisk personalvård med struktur och goda rutiner • Alla sköterskor har mottagningsverksamhet med varierande arbetsuppgifter • Vi tar tillvara dina kompetenser och färdigheter Hos oss har du som sjuksköterska ett nära samarbete med engagerade och kunniga kollegor i en stimulerande miljö. Du erbjuds ett varie...
2022-05-09 2022-05-30
Ängelholms kommun, Individ och familjeomsorg Förskollärare till Öppna Förskolan/Familjecentraler
I Ängelholm har vi två familjecentraler, Familjens hus Nya torg som ligger centralt i Ängelholm och Familjens hus Munka ljungby i Munka ljungby tätort. Familjecentralerna är en mötesplats för föräldrar och barn där de fyra basverksamheterna barnmorskemottagning, barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola är samlokaliserade. Familjecentralen ska främja god hälsa hos barn och föräldrar genom att erbjuda lättillgängligt stöd och stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar. Med ett familjecentrerat arbetssätt tar insatserna för barnet ...
2022-05-06 2022-05-25
Ängelholms kommun, HR Hör upp beredskapsfolk! Nu stärker vi upp med fler krisberedskapssamordnare
I det som nu ska bli ett tvåmannateam inom områdena krisberedskap och civilt försvar jobbas det hårt för att steg för steg skapa ett robustare Ängelholm. Tillsammans kommer ni slå era kloka huvuden ihop för att hitta processer, strategier och vägar framåt för kommunen inom ert område, vilka grundar sig i krisberedskaps- och totalförsvarsförfattningen men också i organisationens interna behov. För de som är gamla i gamet är arbetsuppgifterna ganska självklara, men för dig som kanske inte jobbat med frågorna i just en kommun så handlar det till s...
2022-05-06 2022-05-27
Ängelholms kommun, Uppdrag och Stöd Enhetschef till Rehabenheten
Du har säkert redan koll på vad arbetet som enhetschef formellt innebär så vi avstår från att beskriva det i annonsen. Vi pratar hellre om hur vi arbetar. I ditt dagliga arbete utgör chefer för sjuksköterskorna, MAS och MAR din närmaste arbetsgrupp. För att lyckas med att framgångsrikt utveckla verksamheterna har du också ett nära samarbete med bl.a. ledningsgrupperna för särskilt boende, hemtjänst och funktionsstöd. Du innehar helt enkelt en roll med många kontaktytor och är tillsammans med MAR verkligen spindeln i nätet när det gäller rehab...
2022-05-06 2022-05-20
1 2 3 >