Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ängelholms kommun, Kungsgårdsskolan Lärare i sv och eng till särskild undervisningsgrupp i Vita Villan
Undervisning och arbete i särskild undervisningsgrupp.
2021-05-11 2021-05-24
Region Skåne, Skånes sjukhus Nordväst Fysioterapeut till rehabiliterings- och strokeavdelning, Ängelholm
Som Fysioterapeut kommer du att arbeta självständigt utifrån fysioterapiprocessen. På enheten kommer du att ha ytterligare fyra fysioterapeutkollegor förutom det övriga teamet. Tjänsten är förlagd på Strokeavdelningen men våra fysioterapeuter arbetar mycket tillsammans på både rehab- och strokeavdelningen. Gruppen stöttar varandra vid frånvaro och i det dagliga arbetet men vi har även en fysioterapeut- pool som täcker vid frånvaro. Våra fysioterapeuter är en viktig pedagogisk resurs som arbetar nära omvårdnadspersonalen med utbildning och hand...
2021-05-11 2021-05-25
Ängelholms kommun, Vuxenutbildning och arbetsmarknad Samhällskunskapslärare
Vuxenutbildningen i Ängelholm söker en lärare för att undervisa samhällskunskap på Vård-och omsorgsprogrammet.
2021-05-11 2021-05-30
Ängelholms kommun, Hälso- och sjukvård HSL Självständig och engagerad Arbetsterapeut
I teamarbete med fysioterapeut, sjuksköterska samt vårdpersonal ansvarar du för insatser kring patienten. Arbetet består av sedvanliga arbetsuppgifter för arbetsterapeut inom kommunal vård och omsorg. Det kan t ex vara ADL bedömningar, hjälpmedelsförskrivning och träning av ADL förmåga samt instruera/utbilda/handleda anhöriga och vårdpersonal i det dagliga arbetet kring patienten. Det är ett självständigt arbete där du själv lägger upp din tid och planerar och genomför insatser. Tjänsten innebär att du arbetar i såväl ordinärt som särskilt boe...
2021-05-11 2021-06-13
Ängelholms kommun, Funktionsstöd Timvikarie Bemanningssamordnare
Som bemanningssamordnare inom Funktionsstöd har du nära kontakt med verksamhetens personal och ger god service. I arbetsuppgifterna ingår personalbemanning vid sjukfrånvaro.
2021-05-11 2021-06-06
Ängelholms kommun, Gymnasieskolan Lärare i Matematik och Fysik till Ängelholms gymnasieskola
Vi söker dig som vill jobba tillsammans med oss på Ängelholms gymnasieskola för att engagera och entusiasmera eleverna, skapa en skola där både elever och medarbetare känner stor delaktighet, och där vi ständigt förbättrar verksamhetens innehåll och resultat. Merparten av tjänsten innefattar undervisning på Naturvetenskapliga programmet och Teknikprogrammet, men vi söker dig som också är intresserad av att undervisa elever på våra yrkesprogram.
2021-05-10 2021-05-16
AB Ängelholmslokaler Fastighetsvaktmästare till AB Ängelholmslokaler
• Sköta daglig drift och underhåll av fastigheterna • Ge service till kunden och kommunens personal • Ta emot, avhjälpa och följa upp felanmälningar • Rapportera större brister och fel till förvaltarna • Kontrollera och hantera passage-, larm- och låssystem • Kontrollera och hantera värme- och ventilationssystem samt övrig teknisk utrustning • Reparera inventarier och maskiner • Vara behjälplig vid om- och tillbyggnation • Allt förekommande arbete avseende systematiskt brandskyddsarbete • Samordna flytt och möblering • Beställa, hämta och ta em...
2021-05-10 2021-05-23
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare Specialist, Ängelholm
Som specialist förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som specialist arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank där du kommer att vara ett viktigt stöd för teamen i handläggningen av alla typer av ärenden. Du kommer att i sam...
2021-05-07 2021-05-29
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Erfaren förrättningslantmätare, Ängelholm
Som erfaren förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som erfaren förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att...
2021-05-07 2021-05-29
Ängelholms kommun, Rebbelberga skola Pedagogisk resurs till Rebbelberga rektorsområde. Vik 80 %
Vi söker dig som är engagerad och som vill utvecklas tillsammans med andra och sätter eleven i fokus. Du ser möjligheter och är lösningsfokuserad. Du kommer att arbeta som pedagogisk resurs tätt tillsammans med ett utvecklingsintresserat arbetslag. Arbetet innebär även att vara en resurs under fritidstiden. Du kommer att ha ansvar för att driva olika fritidsaktiviteter på eftermiddagen och ha ett samarbete med olika föreningar i Ängelholms kommun. För oss är det viktigt att kunna erbjuda eleverna en verksamhet som lockar och utmanar till ...
2021-05-06 2021-05-28
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Sjuksköterska till dialysmottagning i Ängelholm
I rollen som sjuksköterska på dialysmottagningen arbetar du med njursjuka patienter som kommer hit för dialysbehandling tre till fyra gånger per vecka, ofta under många års tid. Arbetet innebär en nära kontakt med patienterna och mycket arbete med medicinteknisk apparatur. Vi tror på att stärka patienterna genom att göra dem delaktiga i sin vård och har därför ett stort fokus på egenvård. Mottagningen är öppen måndag, onsdag och fredag klockan 06.45-20.15, tisdag och torsdag klockan 06.45-15.30 samt lördagar 06.45-15.00. Vi arbetar i grupper ...
2021-05-06 2021-05-27
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare till Palliativ vård och ASIH, nordvästra Skåne
Vi erbjuder ett utvecklande och spännande arbete där du blir en del av ett tvärprofessionellt team. Som läkare hos oss utför du medicinska insatser i patientens hem eller i särskilt boende. Du leder och deltar aktivt i planering runt patientens vård tillsammans med övriga professioner samt i samverkan med övriga vårdgivare. Vi vill att du aktivt deltar i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete. Vi har egen beredskapslinje då vi enligt vårt uppdrag ska kunna inleda behandlingar och medicinsktekniska insatser varje dag, dygnet runt.
2021-05-05 2021-05-21
Region Skåne, Regionservice Kock till projekt Nya Måltider, Ängelholm
Som kock hos oss tillagar och förbereder du frukost, lunch och middag till patienterna samt lunch till vår personalrestaurang. Det är totalt cirka 400 portioner per dag. Du har ett varierande arbete och roterar mellan olika arbetsuppgifter i ett produktionskök, vilket innebär att du förutom att tillaga mat även ska kunna arbeta med specialkost, kallskänksarbete och andra i ett kök förekommande arbetsuppgifter. Vi arbetar med råvaror av hög kvalitet och vi förväntar oss att du känner ett ansvar i att tillsammans med dina kollegor bidra till att ...
2021-05-05 2021-05-23
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Medicinska sekreterare till verksamhetsområde rehabilitering i Ängelholm
I din roll som medicinsk sekreterare hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att organisera och strukturera det administrativa arbetet i ditt team. Du arbetar även med journalskrivning, bokning av patienter, telefon- och posthantering, diktat samt förberedande arbete inför de behandlingsprogram vi erbjuder. Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att arbeta hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss! Se kontaktuppgifter nedanför.
2021-05-05 2021-05-19
Ängelholms kommun, Utredningsenheten Sommarvikariat socialsekreterare BoU
För att våra medarbetare skall kunna ha semester söker vi vikarierande socialsekreterare inom Utredningsenheten. Du kommer att arbeta med utredningsarbete av barn och unga. Du kommer också att arbeta med uppföljning för barn och ungdomar i öppna insatser. Vi strävar efter att ge familjer stöd i ett tidigt skede och så långt det är möjligt på hemmaplan. För att lyckas med detta samverkar vi med andra, t ex myndigheter och organisationer inom och utanför kommunen. Ange i ansökan om du är intresserad av att jobba med båda målgrupperna alternativt ...
2021-05-05 2021-05-12
Ängelholms kommun, Rebbelberga skola Slöjdlärare till Rebbelberga rektorsområde
Arbetsuppgift: Undervisa i textilslöjd. För oss är det viktigt att kunna erbjuda eleverna en verksamhet som lockar och utmanar till lärande och nyfikenhet. Det möjliggör vi genom att ha kunniga, ansvarstagande och flexibla pedagoger som lyssnar på eleverna och erbjuder varierande lärsituationer utifrån elevernas utvecklingsnivå och intresse. Viktigt är vårt hälsofrämjande arbete där rörelse, värdegrundsarbete och tillgängliga lärmiljöer är centrala inslag. Du bör vara trygg i din lärarroll och i din bedömningskompetens. Vi har stor till...
2021-05-04 2021-05-15
Ängelholms kommun, Söndrebalgs skola Lärare i NO 7-9 till Söndrebalgs skola i Hjärnarp
Lärare i NO! Vi söker till höstterminen en ny kollega till vårt 7-9 arbetslag. Arbetslaget är ett glatt gäng bestående av olika ämneslärare och två speciallärare, alla med lång erfarenhet och tydliga ambitioner. Skolans faciliteter är goda med bra salsmiljöer och möjlighet att dela upp våra grupper, samt 1:1-lösning med Cromebooks/MacBook Air för högstadiet elever. Vi arbetar systematiskt med att förbättra kvaliteten på vår undervisning och har en väl etablerad struktur för kollegialt lärande. Du skall vara legitimerad lärare och kommer att...
2021-05-03 2021-05-30
Ängelholms kommun, Gymnasieskolan Lärare i Elteknik till Ängelholms gymnasieskola
Vi har två inriktningar på vårt El- och energiprogram. Elteknik samt Dator och kommunikationsteknik. Vi söker en lärare som vill arbeta tillsammans med oss på inriktningen Elteknik. Inriktningen finns på Valhall College strax norr om Ängelholm. Utbildningen ryms i en tidigare flygflottiljslokal. I samma byggnad finns ett Bygg- och anläggningsprogam samt ett nystartat Fordons- och transportprogram. El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Syftet är att eleverna ska vara förberedda för att ta klivet ut som lärlingselev på en arbetsplats eft...
2021-05-03 2021-05-31
Region Skåne, Skånes sjukhus Nordväst Specialistläkare/överläkare till hudmottagning i Ängelholm
Arbetet består av sedvanliga arbetsuppgifter för överläkare/specialistläkare och deltagande i ovan beskriven utbildningsverksamhet. Introduktionen för tjänsten är väletablerad i Helsingborg och Ängelholm. Hos oss finns goda möjligheter att bedriva egna forskningsprojekt. Vi har ett väletablerat samarbete med Lunds universitet, en aktiv forsknings- och utvecklingsenhet vid lasarettet och olika forskningsstiftelser. Är du intresserad av att vara med och fortsätta utveckla hudmottagningen Helsingborg/Ängelholm till en av Sveriges bästa, så har du...
2021-05-03 2021-05-31
Ängelholms kommun, Söndrebalgs skola Lärare 7-9 i modernt språk Spanska till Söndrebalgs skola i Hjärnarp
Lärare i modernt språk Spanska! Vi söker till höstterminen en ny kollega till vårt 7-9 arbetslag. Arbetslaget är ett glatt gäng bestående av olika ämneslärare och två speciallärare, alla med lång erfarenhet och tydliga ambitioner. Skolans faciliteter är goda med bra salsmiljöer och möjlighet att dela upp våra grupper, samt 1:1-lösning med Cromebooks/MacBook Air för högstadiet elever. Du skall vara legitimerad lärare och kommer att undervisa våra härliga ungdomar i modernt språk spanska åk 6-9. Skolans högstadium är två-parallelligt med f...
2021-05-03 2021-05-30
Ängelholms kommun, Errarps skola Engelsklärare åk 4-6, Errarps skola
Errarps skola söker dig som brinner för ditt yrke och vill arbeta som engelsklärare för årskurs 4-6. Förutom engelsklektioner ingår Sv/Eng för årskurs 6 samt vissa lektioner där du fungerar som resurs. Vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter där du tillsammans med dina kollegor skaffar dig redskap för att få våra elever att växa och nå goda kunskapsresultat. Som stöd i din vardag har du energigivande arbetskamrater, ett specialistteam (bestående av speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, kurator och en skolpsykolog), en IT- admi...
2021-05-03 2021-05-14
Ängelholms kommun, FO Söder Södra Utmarken Förskollärare till område Söder, Ljunggårdens förskola
Södra Utmarkens verksamhetsidé är: • Alla har rätt att vistas i ett begripligt och meningsfullt sammanhang där var och en får vara sig själv. • Alla har rätt att använda sin fantasi och kreativitet på ett glädjefyllt sätt. • Alla har rätt att bidra med sin kompetens så att vi kan lära och lyckas tillsammans.
2021-05-03 2021-05-16
Ängelholms kommun, Toftaskolan Grundskollärare i slöjd med inriktning mot textil i åk 3-9 till Toftaskolan
Nu har du möjlighet att få samarbeta med våra fantastiska elever. Du kommer att vara en viktig del av vårt redan duktiga kollegie och tillhöra ett av våra arbetslag runt årskurserna 7 till 9. Våra arbetslag präglas av bra samarbete och en positiv syn på skolutveckling. Vi är en en till en-skola där IKT är en naturlig del av undervisningen och på skolan finns IKT-pedagog på plats för att stötta dig och dina elever i ert gemensamma arbete. Som lärare på Toftaskolan har du ansvar för att planera och genomföra en undervisning av hög kvalitet,...
2021-05-03 2021-05-14
AB Ängelholmslokaler AB Ängelholmslokaler söker sommarvikarie till vårt fastighetssystem Vitec
• Utbilda sig i vårt fastighetssystem Vitec för att sen kunna • Lägga in nya objekt och uppdatera befintliga objekt i vårt fastighetssystem. • Inventera och uppdatera data på redan befintliga objekt utifrån beslutad struktur.
2021-05-03 2021-05-16
Ängelholms kommun, Funktionsstöd Sommarvikarie till världens bästa jobb
Som sommarvikarie hos oss kommer du få en fantastisk sommar med våra underbara brukare. Du erbjuds en flexibel anställning med utgångspunkt i heltid men med hänsyn till personliga önskemål. Inom Funktionsstöd finns det alla möjlig tänkbara arbetstider vilket möjliggör en bra balans mellan arbete och fritid. Vi söker nu dig som älskar att jobba med människor och har en god förmåga att jobba självständigt och i grupp. Vi söker sommarpersonal till personlig assistans, gruppbostäder och barn och ungdom. Inom samtliga områden finns möjlighet so...
2021-04-30 2021-05-30
1 2 3 >