Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ängelholms kommun, Bo bra hemma Enhetschef hemtjänst
I rollen som chef för hemtjänsten har du övergripande ansvar för dagligdrift såväl som budget och aktiviteter för långsiktig utveckling. Du samarbetar över gränser för att skapa värde för hela organisationen med medborgaren i fokus. Du är mån om dina medarbetares trivsel och långsiktiga utveckling och finns tillgänglig för att stötta och utmana dem i vardagen. Arbetsuppgifterna är varierande och utvecklande, om vi tittar på några av dina ansvarsområden så ser det ut så här: • Identifiera och driva utvecklingsprojekt, bland annat inom digitalis...
2021-07-26 2021-08-20
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Arbetsterapeut till allmänpsykiatriska mottagningen i Ängelholm
Vi välkomnar nu en engagerad arbetsterapeut till allmänpsykiatriska mottagningen i Ängelholm! Som arbetsterapeut hos oss kommer dina arbetsuppgifter innefatta rehabiliterande insatser för patienter med medelsvår till svår psykisk problematik. Huvudfokus för tjänsten ligger på aktivitetsförmåga- och funktionsbedömningar samt interventioner individuellt och i grupp som även kan innefatta kognitiva hjälpmedel. Som arbetsterapeut är du en viktig länk i patientens rehabilitering. Därför har du såväl kontakt som samarbete med andra interna enheter, ...
2021-07-23 2021-08-20
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kuratorer till vuxenpsykiatrisk mottagning i Ängelholm
Vi ser nu fram emot att välkomna två kuratorer till oss på vuxenpsykiatriska mottagningen i Ängelholm! Som kurator hos oss arbetar du bland annat med psykosocial utredning, bedömning och behandling. Du är teamets psykosociala expert som arbetar övergripande och utgör en nyckelkompetens för patienter, närstående och personal samt i samverkan med våra vårdgrannar. I din roll som kurator har du ett familje- och nätverksperspektiv där du har ett särskilt uppdrag som mottagningens barnombud och genomför familjeinterventioner som ett led i att uppmä...
2021-07-22 2021-08-15
AB Ängelholmshem Kundvärd till vårt kundcenter
Som en del av vårt kundcenterteam kommer du att arbeta tillsammans med drivna och engagerade kollegor. Din främsta arbetsuppgift är att ta emot besökande kunder samt besvara inkommande samtal och mail gällande bland annat intresseanmälningar, marknadsföring och uthyrning av lägenheter samt parkeringsplatser, kreditupplysningar, hyreskontrakt, fakturering och uppsägningar. För att lösa olika frågeställningar kommer du att ha kontakt med både interna och externa kontaktpersoner. Du är därmed en viktig koordinator för att i slutändan ge ett prof...
2021-07-20 2021-08-08
Ängelholms kommun, Hälso- och sjukvård HSL Leg. Sjuksköterska inom Funktionsstöd
Våra patienter har varierande funktionshinder och allt från omfattande fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska diagnoser och psykiska diagnoser. Att arbeta som sjuksköterska inom LSS hos oss är roligt, omväxlande och utmanande, samtidigt som det ställer krav på dig att både vara flexibel och kunna arbeta självständigt. Du bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. I din roll ingår det även att handleda, utbilda och delegera omvårdnadspersonal.
2021-07-16 2021-08-22
Ängelholms kommun, Hälso- och sjukvård HSL Leg. Sjuksköterska som vill hjälpa till inom LSS eller kväll/natt i hemsjukvården
Vi söker Leg. Sjuksköterska som vill arbeta som timvikarie inom LSS eller på kväll/natt/helg. Att arbeta som sjuksköterska inom kommunal hemsjukvård hos oss är roligt, omväxlande och utmanande samtidigt som det ställer krav på dig att både vara flexibel och kunna arbeta självständigt. Du bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser
2021-07-16 2021-08-31
Ängelholms kommun, Kontor - Hälsa Kvalitetsutvecklare till kontor Hälsa
Tillsammans med dina kollegor arbetar ni gemensamt för att på olika sätt stötta verksamheterna. I uppdraget ingår att arbeta såväl självständigt som i nära samarbete med kollegor, verksamhetschefer och enhetschefer. I rollen som kvalitetsutvecklare ingår att arbeta med kvalitetsuppföljning i verksamheterna genom bland annat granskning, observationer och/eller genom samtal. Du ansvarar för analys och resultatrapport, som sedan ligger till grund för vidare åtgärder och utveckling. Du kommer att ansvara för Hälsas kvalitetsledningssystem med up...
2021-07-16 2021-08-13
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Undersköterska till operationsenhet i Ängelholm
Hos oss erbjuds du ett spännande arbete med mycket variation där du får möjligheten att utvecklas inom yrkesrollen. I början av anställningen erbjuds du även ett personligt anpassat introduktionsprogram för att du på bästa sätt ska komma in i arbetslaget och med dina nya arbetsuppgifter. Som undersköterska på operationsavdelningen arbetar du med att assistera anestesisjuksköterska, anestesiläkare och/eller operationssjuksköterska i det dagliga arbetet. Därutöver hanterar du apparaturer under operation.
2021-07-13 2021-08-22
Ängelholms kommun, Rebbelberga skola Mellanstadielärare i Matematik och NO sökes till Rebbelberga rektorsområde
Vi söker dig som är lärare i matematik, NO, Tk och vill vara med och utveckla Rebbelberga skola inom dessa områden. Du kommer att vara en del i ett utvecklingsinriktat arbetslag som kontinuerligt verkar för en samarbetande kultur. För oss är det viktigt att kunna erbjuda eleverna en verksamhet som lockar och utmanar till lärande och nyfikenhet. Det möjliggör vi genom att ha kunniga, ansvarstagande och flexibla pedagoger som lyssnar på eleverna och erbjuder varierande lärsituationer utifrån elevernas nivå och intresse. Skolan har ett hälsofr...
2021-07-13 2021-07-31
Ängelholms kommun, Bo bra hemma Vikarier hemtjänst
Arbetet består bland annat av: - Personlig omvårdnad till brukare. - Hälso- och sjukvårdsinsatser. - Serviceinsatser, ex. städ och inköp. Du kommer att arbeta med vård och omsorgsinsatser som gör människors vardag enklare och bättre. Det kan vara hjälp med till exempel förflyttningar, måltider, aktiviteter, promenader, personlig hygien, städ, tvätt och inköp. Du får naturligtvis utbildning i detta innan du börjar. Förutom att utföra praktiska arbetsuppgifter ska du också kunna skriva ner händelser kring brukaren i vårt dokumentationssystem. ...
2021-07-09 2021-08-15
Ängelholms kommun, Gymnasieskolan Lärare i musik till gymnasiesärskolans individuella program
Vi söker dig som är behörig musiklärare för undervisning på gymnasiesärskolans individuella program. Du kommer ingå i ett arbetslag med ett gott och öppet arbetsklimat. Ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling samt utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du har god insikt och kunskap i gymnasiesärskolans styrdokument och tillämpar dem i det dagliga arbetet, samt arbetar utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du är kreativ och kan anpassa ditt förhållningssä...
2021-07-05 2021-08-22
Ängelholms kommun, Stöd och behandlingsenheten Socialpedagog Älvan Resursteam
Är du socialpedagog och har intresse och erfarenhet av socialt arbete/behandlingsarbete och vill ha ett spännande och givande arbeta med barn/ungdoms-familjer? Då är du välkommen att söka denna tjänst hos oss. Individ- och familjeomsorgen (IFO) är indelad i tre enheter: Utredningsenheten, Boendeenheten samt Stöd- och behandlingsenheten. På Älvan, Ängelholm kommuns behandlingsenhet, arbetar idag 11 kunniga och drivna familjebehandlare. Resursteamet är en del av vår behandlingsverksamhet där det bedrivs ett högintensivt psykosocialt behandlingsa...
2021-07-05 2021-08-08
Ängelholms kommun, Utredningsenheten Socialsekreterare inom Vuxengruppen
Till vår Vuxengrupp söker vi en nyfiken och engagerad medarbetare med socionomexamen som är intresserad och har jobbat med missbruks- och beroendefrågor. Som socialsekreterare inom Utredningsenheten Vuxen ansvarar du för handläggningen av ärenden under hela processen från att utredning inleds tills dess att ärendet avslutas. Arbetet innefattar myndighetsutövning enligt SoL och LVM samt yttranden. Du ska utreda, göra bedömningar av lämpligt bistånd och lämna underlag för beslut samt följa upp beviljade biståndsinsatser. Vi vill, i ett pilotpro...
2021-07-05 2021-07-28
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterskor till vuxenpsykiatrimottagning i Ängelholm
Vi söker nu en driven och initiativrik sjuksköterska med intresse för allmänpsykiatrisk öppenvård. Tjänsten innebär en spännande resa med många utmaningar som du tar dig an tillsammans med dina kollegor. I din roll som sjuksköterska hos oss består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av medicinuppföljning, administrering, ADHD register, psykiatriskt omvårdnadsarbete samt psykoedukativa insatser. Hos oss erbjuds du ett varierande och självständigt arbete med hög grad av delaktighet och ansvar. Du kommer till en trivsam arbetsplats med kollegor s...
2021-07-05 2021-08-02
Ängelholms kommun, Gymnasieskolan Speciallärare/lärare till gymnasiesärskolans nationella program
Vi söker dig som är behörig att undervisa på gymnasiesärskolans nationella program. Du kommer främst att undervisa i ämnena svenska och matematik. Det är meriterande om du är utbildad speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Tjänsten innebär undervisning på flera av gymnasiesärskolans nationella program. Det kan bli aktuellt med mentorskap. Du är bra på att arbeta självständigt tillsammans med elevassistenterna. Du kommer att ingå i ett arbetslag med flera specialpedagoger/speciallärare där det är ett gott och öppet arbetsklimat. Till...
2021-07-05 2021-08-22
Ängelholms kommun, Toftaskolan Lärare med inriktning mot fritidshem till Toftaskolan
Till nästa läsår kommer vi att fortsätta utveckla organisationen av vårt fritidshem och för att driva denna processen framåt söker vi nu en ny engagerad medarbetare. Du får nu möjligheten att vara en aktiv del i detta arbete. Du kommer att samarbeta med våra fantastiska elever och vara en viktig del av vårt redan duktiga kollegie. Arbetslaget runt vårt fritidshem präglas av ett bra samarbete och en positiv syn på skolutveckling. Som lärare på Toftaskolan har du ansvar för att planera och genomföra en undervisning av hög kvalitet, samt var...
2021-07-01 2021-08-02
Ängelholms kommun, Errarps skola Errarps skola söker lärare i fritidshem/fritidspedagog 75-100 %
I arbetslagen ansvarar vi tillsammans för våra elever. Vi eftersträvar ett delat ledarskap där dialogen mellan arbetslag och skolledning är nära. Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har på vår skola kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra elever. Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med lärare, förskollärare och fritidshemspersonal. Oavsett om du är erfaren eller nyutexaminerad så har Du en trygghet och ett kontinuerligt stöd av ditt arbetslag samt specialpeda...
2021-07-01 2021-08-04
Region Skåne, Primärvården Kurator till ungdomsmottagning i Ängelholm
Som kurator hos oss kommer du att arbeta med psykosocialt bedömnings- och behandlingsarbete. Rollen innebär huvudsakligen individuellt arbete men har också inslag av förebyggande och utåtriktat arbete gentemot skolklasser eller andra grupper av unga, liksom samverkan med vårdgrannar. Arbetet förutsätter ett stort engagemang och respekt för ungas livsvillkor. Vi arbetar utifrån ett salutogent perspektiv med ett normkritiskt förhållningssätt. Arbetet präglas av tvärfacklighet i samarbete med mottagningens övriga yrkesgrupper. Din specifika kompe...
2021-07-01 2021-08-15
Ängelholms kommun, Kundtjänst Kundtjänsthandläggare inriktning omsorg & stöd
Vill du ge våra invånare, besökare och företagare den bästa servicen? Vi söker nu dig som vill arbeta i vårt framgångsrika Kundtjänst-team. Du kommer att arbeta med olika typer av ärenden inom verksamhetsområdena Individ- och familj och Äldreomsorg. Exempel på ärenden som handläggs är dödsbo, försörjningsstöd, faderskap, äldrelots, budget- och skuldrådgivning samt registerutdrag. Tillsammans med teamet blir din uppgift att lämna information och ge vägledning direkt till våra kunder. Du har fördjupad kunskap inom vård och omsorgs verksamhets...
2021-06-30 2021-07-31
Ängelholms kommun, Uppdrag och Stöd Fysioterapeut med engagemang för demensvård
Det kognitiva resursteamet i Ängelholms Kommun består av en fysioterapeut, en arbetsterapeut och en demenssjuksköterska. Teamet har ett kommunövergripande konsultativt uppdrag som gäller både personal och anhöriga inom demensområdet. Teamet har tillsammans skapat kommunens lokala vårdprogram vid demens och utbildar personal inom BPSD. I uppdraget ligger även att handleda personal inom både särskilt och ordinärt boende med specialistkunskaper inom demensområdet. Uppdraget för teamet är att utveckla arbetet inom demensområdet för hela kommunen s...
2021-06-30 2021-07-30
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till barn- och ungdomspsykiatri i Ängelholm
Är du på jakt efter nya utmaningar? Vi ser nu fram emot att välkomna en ny sjuksköterskekollega till vårt team på Bup i Ängelholm! Mottagningen präglas av god stämning och medarbetare med hög kompetens. Som sjuksköterska på Bup ingår du i ett av våra team tillsammans med läkare, psykologer och kuratorer. Hos oss kommer du att göra självständiga medicinuppföljningar, i nära samarbete med läkare. I arbetet ingår också att ge gruppbehandlingar, samarbeta med vårdgrannar vid SIP-möten och även ha bedömningssamtal. Handledning ingår tillsammans med...
2021-06-24 2021-08-04
Ängelholms kommun, Nyhemsskolan sär Speciallärare/Specialpedagog Grundsärskolan 100 %
Vi söker speciallärare/specialpedagog med inriktning utvecklingsstörning till Grundsärskolan i Ängelholm. Du kommer att ingå i ett arbetslag om ca fem andra specialpedagoger/speciallärare där det är ett gott och öppet arbetsklimat. Tillsammans arbetar ni med att ytterligare utveckla grundsärskolans pedagogiska verksamhet och samarbetet med grundskolan på våra båda skolor. Till din hjälp i elevhälsofrågor har du ett mycket erfaret elevhälsoteam innefattande rektor, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, specialpedagog samt studie- och yrkes...
2021-06-24 2021-07-31
Ängelholms kommun, Förskoleområde Norr 2-3 Förskollärare till Förskoleområde Norr
På Förskoleområde Norr arbetar Camilla Follrud, Cecilia Lemminge och Elin Hiljeborn som rektorer. Tillsammans med våra drivande kompetenta pedagoger skapar vi förskolor som arbetar på vetenskaplig grund med en tydlig riktning, kollegialt lärande med barnens bästa i fokus. Vi arbetar projektinriktat där innehåll, samspel och drivkraft är viktiga byggstenar för att skapa en optimal verksamhet. Vi anser att det systematiska kvalitetsarbetet är en av nyckelfaktorerna för framgångsrik utbildning och undervisning enligt styrdokumenten. Vi vil...
2021-06-24 2021-08-09
Ängelholms kommun, Förskoleområde Norr 2-3 Barnskötare till Förskoleområde Norr
Vi anser att det systematiska kvalitetsarbetet är en av nyckelfaktorerna för framgångsrik utbildning och undervisning enligt styrdokumenten. Vi vill att kvalitetsarbetet ska ligga till grund för hur varje medarbetare planerar, genomför och utvärderar får syn på sin verksamhet, så att varje barn får stöd och utmaningar utifrån sina behov. För oss är glädjen till arbetet viktigt och att barnens lärande och omsorg går hand i hand. Vi har kompetenta, positiva och engagerade kollegor som brinner för sitt arbete. Vi erbjuder dig spännande utma...
2021-06-24 2021-08-09
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Sjuksköterska till eftervårdsavdelning i Ängelholm
Vi välkomnar nu en sjuksköterska till vårt team! Hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du har möjlighet att påverka vår innovativa verksamhets fortsatta vidareutveckling av eftervårdsavdelningen. I rollen som sjuksköterska hos oss är det viktigt att du har ett intresse för struktur i ett ständigt förändrings- och förbättringsarbete. Samtidigt har du ett viktigt uppdrag i att vara ett föredöme och coacha, stödja samt utveckla undersköterskorna på avdelningen. Att ta till vara på befintlig kompetens är en betydelsefull pusselbit i arbetet. ...
2021-06-21 2021-08-05
1 2 >