Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ängelholms kommun, Kultur & Stad Gatuingenjör - Gata, bro och anläggning
Inom vår beställarorganisation, Stadsmiljö, är vi elva personer som gemensamt ansvarar för planering, nyanläggning och drift av Ängelholms 31 mil gator och gång- och cykelvägar, 34 brokonstruktioner och totalt 350 ha parker, grönområden, lekplatser, skogar och stränder. Tillsammans bidrar vi med att utveckla ett attraktivt och hållbart Ängelholm. Vi omsätter drygt 80 miljoner årligen i drift- och underhållsarbeten plus ca 70 miljoner i investeringar. För att enheten ska kunna fortsätta bidra till att forma framtidens Ängelholm på bästa sätt, sö...
2021-02-26 2021-04-07
Region Skåne PTP-psykologer inom habilitering, flera orter
Inom Region Skåne arbetar cirka 500 psykologer. Vi söker nu tre PTP-psykologer till följande verksamheter: vuxenhabiliteringen nordöstra Skåne i Hässleholm/Kristianstad, barn- och ungdomshabiliteringen i Ängelholm och barn- och ungdomshabiliteringen nordöstra Skåne i Hässleholm/Kristianstad. I Region Skåne erbjuder vi dig en individuellt anpassad PTP där du tillsammans med handledare utformar tjänstgöringsplan med utbildningsinslag. Genom vår bredd, omfattning och mångfald får du möjlighet att delta i seminarier, studiebesök och temadagar ino...
2021-03-01 2021-03-28
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Nyutbildade sjuksköterskor till medicinavdelning i Ängelholm
Arbetet som sjuksköterska är mycket stimulerande, utvecklande och ger möjlighet till nytänkande. På avdelningarna arbetar du i team med sjuksköterska, undersköterska och läkare och samarbetar även med andra yrkeskategorier som exempelvis dietister, kuratorer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter, som alla är med och bidrar till att uppnå en god livskvalitet för patienten. Hos oss är teamarbetet grundläggande för att kunna ge våra patienter bästa omvårdnad och behandling. För att vårdpersonalen ska kunna ha fokus på patienterna har de hjälp ...
2021-03-01 2021-03-15
Ängelholms kommun, Hälso- och sjukvård HSL Är du en kvällsmänniska? nu söker vi en duktig leg. sjuksköterska som vill arbeta kväll.
Teamet arbetar kommunövergripande på kvällar och helger och utför både planerade och akuta HSL insatser inom organisationens SoL och LSS verksamheter .
2021-02-26 2021-03-14
Ängelholms kommun, Uppdrag och Stöd Välfärdsteknisk samordnare till Utvecklingsenheten - Hälsa
För att lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du tycker om att jobba med teknik och tekniska lösningar. I uppdraget ingår att omvärldsbevaka området välfärdsteknik. Vid implementering av nya tekniska lösningar stöttar du verksamheterna med planering, samordning, utbildning och handledning. Du skriver manualer och gör instruktioner som är lätta att följa och förstå. Du arbetar nära våra kärnverksamheter som är Äldreomsorg och Funktionsstöd, men samarbetar också med Upphandlingsenheten och Digitaliseringsenheten. Du är länken mellan verksamhet...
2021-02-25 2021-03-11
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Fysioterapeut till specialiserad dagrehabilitering, Ängelholms sjukhus
Som fysioterapeut hos oss kommer dina arbetsuppgifter att innefatta bedömningar, behandlingar och utvärdering av patienter med neurologiska funktionsnedsättningar till följd av till exempel stroke, multipel skleros, Parkinsons sjukdom, muskelsjukdomar, ryggmärgsskador samt arbete med ortopediska patienter.
2021-02-25 2021-03-11
Region Skåne, Skånes sjukhus Nordväst Specialistläkare / överläkare till hudmottagning i Ängelholm
Arbetet består av sedvanliga arbetsuppgifter för överläkare/specialistläkare och deltagande i ovan beskriven utbildningsverksamhet. Introduktionen för tjänsten är väletablerad i Helsingborg och Ängelholm. Hos oss finns goda möjligheter att bedriva egna forskningsprojekt. Vi har ett väletablerat samarbete med Lunds universitet, en aktiv forsknings- och utvecklingsenhet vid lasarettet och olika forskningsstiftelser. Är du intresserad av att vara med och fortsätta utveckla hudmottagningen Helsingborg/Ängelholm till en av Sveriges bästa, så har du...
2021-02-25 2021-03-31
Ängelholms kommun, Service Boende Enhetschef särskilt boende vikariat
Som enhetschef har du tillsammans med din kollega det övergripande ansvaret för personal-, arbetsmiljö- och ekonomi. Du förväntas entusiasmera och coacha dina medarbetare till att bli sitt bästa för verksamheten, samt driva utvecklingsarbetet framåt i samverkan med både kollega och medarbetare med brukarnas bästa i fokus. Vi ser teamarbetet som en naturlig del i arbetet för att uppnå en trygg och säker vård och omsorg.
2021-02-24 2021-03-11
AB Ängelholmslokaler Strategisk fastighetsutvecklare
Sammantaget handlar arbetet om att i nära samarbete med kunden hitta hållbara lösningar för hur fastigheterna kan utvecklas, avvecklas eller skifta användning. Samt även upptäcka behov i tidiga skeden och samarbeta med andra fastighetsägare för att möta kundens behov av verksamhetslokaler. Vi erbjuder dig en spännande och givande nyinrättad roll. Vi är inne i ett uppbyggnadsskede och har stora ambitioner inom vårt bolag. Vi har en arbetskultur som präglas av högt engagemang, kundfokus, delaktighet och omtanke. Vi stödjer vårt förhållningssätt ...
2021-02-24 2021-03-19
Region Skåne, Skånes sjukhus Nordväst Medicinsk sekreterare till gynekologisk mottagning, Ängelholms sjukhus
Vår gynekologiska mottagning i Ängelholm står i startgroparna att utöka sin verksamhet med början våren 2021 vilket öppnar upp för möjligheten att välkomna ytterligare en medicinsk sekreterare till får fina mottagning i Ängelholm. Gynmottagningen i Ängelholm ingår i VO Obstetrik och Gynekologi, Helsingborgs lasarett och samarbetar på många sätt. För tjänsten gäller dagtid, måndag-fredag. Vi står inför en spännande och intressant digital utveckling i och med kommande införande av SDV, som för Helsingborgs lasarett planeras till mars 2022. Vå...
2021-02-23 2021-03-16
Ängelholms kommun, Förskola Verksamhetschef Förskola
Som Verksamhetschef förskola har du det övergripande ansvaret för kommunens förskoleverksamhet. Du arbetar även med rektorerna för kommunens F-6 skolor och har ett särskilt ansvar för utbildningsverksamheternas fortsatta utveckling av barn- och elevhälsoarbetet samt samverkan med socialtjänst och Region. Du förväntas tillsammans med Verksamhetschef grundskola initiera aktiviteter för långsiktig utveckling och samarbetar över gränser för att skapa de bästa förutsättningarna för att genomföra dem. Rollen medför fullt budget-, resultat- och pe...
2021-02-22 2021-03-07
Region Skåne, Medicinsk service Ambulanssjuksköterskor till Helsingborg/Landskrona/Ängelholm
Nu söker vi ambulanssjuksköterskor med placering i Helsingborg/Landskrona/Ängelholm. Ambulansen är ofta först på plats och insatsen kan vara helt avgörande för patienten. Arbetet som ambulanssjuksköterska är kvalificerat och självständigt. Du arbetar med prehospital akutsjukvård där du möter patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada. Du bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Fokus ligger på god omvårdnad och medmänsklighet i patientmötet. Arbetet sker i team och ...
2021-02-22 2021-03-31
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till barn- och ungdomshabilitering i Ängelholm
Är du psykolog som trivs med att ha ett varierande och utvecklande arbete samt gillar att befinna dig i ett kreativt arbetslag? Då ska du ta chansen och bli vår nya kollega på barn- och ungdomshabiliteringen i Ängelholm. Hos oss kommer du att arbeta med att: • Ge stöd, rådgivning, handledning och behandling till barn, ungdomar och föräldrar. • Ge insatser både individuellt och/eller i grupp på habiliteringen, i hemmet, i förskolan/skolan och via videosamtal. Ett exempel på aktuella gruppinsatser är ACT (Acceptance and commitment therapy) till...
2021-02-18 2021-03-04
Ängelholms kommun, Förskola grundskola Rektor till förskoleområde Öster
Förskoleområde Öster söker nu en rektor som vill vara med och fortsätta den utvecklingsresa som är formulerad som förskolornas bärande idé. Vi tror på barnens drivkraft, nyfikenhet och motivation. Vi ser olikheter som en tillgång. I föränderliga miljöer och i projektform utforskar barn och vuxna världen och värden. Förskolorna i området är inspirerade av Reggio Emilias förhållningssätt till människor, kunskap och naturen. I rollen som rektor leder du arbetet på fyra av områdets förskolor med ansvar för verksamhet, personal, ekonomi och...
2021-02-12 2021-03-08
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i Ängelholm
Vi ser nu fram emot att få välkomna vår nya kollega! Här kommer du till en trivsam arbetsplats med kollegor som har lång klinisk erfarenhet och som värnar om varandra. Hos oss arbetar du med kvalificerat bedömnings-, utrednings- och behandlingsarbete, både enskilt och i grupp. Arbetsuppgifterna består även av nätverksarbete, teamkonferenser, konsultationer samt deltagande i verksamhetens utveckling, utbildningsinsatser och metodutveckling. Som psykolog hos oss har du stor möjlighet att profilera dig inom ditt intresseområde, oavsett om det gäl...
2021-02-12 2021-03-07
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Sjuksköterskor till rehabiliterings- och strokeavdelning i Ängelholm
På strokeavdelning finns patienter med akut stroke, hjärntumörer eller neurologiska diagnoser så som exempelvis epilepsi. Vi har övervakningsplatser med telemetri och tar på dagtid emot akuta strokelarm via sjukhusets akutmottagning. Medicinpatienter med olika diagnoser går också att finna bland patienterna på strokeavdelningen. Här är patienterna vid inläggning instabilare i sina vitalparametrar än på rehab, och kräver mer medicinsk omvårdnad. På rehabavdelningen finns företrädelsevis patienter med neurologiska diagnoser men också patienter ...
2021-02-11 2021-03-17
Ängelholms kommun, Hälso- och sjukvård HSL Sommarvikariat - rehabassistent, arbetsterapeut, fysioterapeut Ängelholms kommun
Tjänsten som rehabassistent innebär att du stöttar och utför insatser på delegering av legitimerad personal. Du kommer under hela perioden ha en rehabassistentkollega i tjänst som mentor. Det är meriterande om du är under utbildning till arbetsterapeut eller fysioterapeut och/eller har erfarenhet av rehabilitering och/eller hjälpmedel från annat arbete men du kan också söka om du har annan passande utbildning för att klara detta arbete. Tjänsterna som arbetsterapeut och fysioterapeut riktar sig mot äldreomsorgen där du ansvarar för insatser kr...
2021-02-05 2021-03-21
Ängelholms kommun, Hälso- och sjukvård HSL Sommarjobb inom äldreomsorg och funktionsstöd
Inom våra verksamheter hjälper du människor som behöver stöd i vardagen. Vi söker dig som vill arbeta inom hemtjänst, äldreboende, gruppboende, barn- och ungdomsverksamhet (LSS) eller som personlig assistent. Våra verksamheter är belägna runt om i kommunen, så du har många altern...
2021-02-02 2021-05-31
Ängelholms kommun, Kultur & Stad Havslivräddare
Ditt uppdrag som livräddare innebär att du vid ett nödläge ska kunna agera och hjälpa en nödställd, att bistå med hjälp vid lättare skador hos badgästerna och larma vid behov. Du ska kunna förflytta dig snabbt mellan tornen med utrustning, vilket ställer höga grav på grundläggande fysik. Bevakning sker på fyra ställen i Skälderviken och i Vejbystrand under perioden från midsommar till mitten av augusti.
2021-02-01 2021-03-02
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Arbetsterapeut till Vuxenhabiliteringen Nordvästra Skåne, Ängelholm
Som arbetsterapeut på vuxenhabiliteringen kommer dina arbetsuppgifter bland annat att innefatta att göra bedömningar samt att ge stödinsatser till våra patienter, både individuellt och i grupp. Vi är just nu inne i en period där vi arbetar med att utveckla våra insatser i gruppform. Vidare kommer du hos oss att arbeta med information, handledning, konsultation samt utprovning och uppföljning av vissa hjälpmedel. Arbetet kommer att utföras både självständigt och tillsammans med kollegor. Hos oss arbetar vi i team där alla professioner är lika be...
2021-01-29 2021-03-07
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Arbetsterapeuter till arbetsterapi-och fysioterapienhet, Ängelholms sjukhus
Vi har nu möjligheten att välkomna två arbetsterapeuter som vill arbeta på våra tre medicinavdelningar samt rehabavdelning på Ängelholms sjukhus. Tjänsterna avser en tillsvidareanställning och ett vikariat på sex månader. Organisatorisk kommer ni att tillhöra arbetsterapi- och fysioterapiverksamheten på Ängelholms sjukhus. I din roll som arbetsterapeut på medicinklinikens slutenvårdsavdelning kommer du främst att ha arbetsuppgifter som bidrar till att utskrivningsprocessen för den multisjuka äldre patienten fortskrider. Detta innebär exempel...
2021-01-27 2021-03-16
Ängelholms kommun, Gymnasieskolan Lärare till fordon- och transportprogrammet, deltid 50%
Eleverna som studerar på vårt Fordons- och transportprogram (personbilsinriktningen) förväntas i framtiden att arbeta som personbilsmekaniker/ personbilstekniker. Utbildningens innehåll har tagits fram i nära samarbete med fordonsbranschen lokalt för att säkerställa att utbildningen lever upp till branschens kommande arbetskraftsbehov. Elevernas första gymnasieår tillbringar de inne på skolan. I årskurs två och årskurs tre bedrivs undervisningen till stor del ute på en arbetsplats genom APL (arbetsplatsförlagt lärande). Fordonsutbildningen ä...
2021-01-25 2021-03-05
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Sjuksköterska till diabetes- och endokrinmottagning i Ängelholm
Nu har vi möjlighet att välkomna en ny kollega till vår diabetes- och endokrinmottagning i Ängelholm. Vi söker dig som har ett intresse för öppenvård och som tillsammans med oss vill vara med och påverka samt utveckla såväl ditt eget arbete som verksamheten i stort. Vi söker dig med diabetes- och/eller endokrinkompetens, då vi kan anpassa anställningen till att inrikta sig som diabetes- eller endokrinsjuksköterska, eller både och. Hos oss möter du ofta komplexa och spännande vårdförlopp i en utvecklande verksamhet, där du med din kompetens ha...
2021-01-22 2021-03-02
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Röntgensjuksköterskor till VO diagnostik i Ängelholm
Vi söker nu tre nya medarbetare till våra röntgenavdelningar! Hos oss erbjuds du en trevlig arbetsplats med möjligheter till att utvecklas i din profession. Placeringsorter är Ängelholm, Helsingborg och Landskrona. Som röntgensjuksköterska hos oss arbetar du med patientundersökningar och bedömningar som ligger till grund för diagnos och behandling. I tjänsten kan det finnas möjlighet till placeringar inom hela verksamhetsområdet. För dig som vill arbeta på två sjukhus och växla däremellan kan vi erbjuda denna möjlighet. Arbetstiden kommer at...
2021-01-21 2021-03-12
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterskor till vuxenpsykiatrimottagning Ängelholm
Vi söker nu två drivna och initiativrika sjuksköterskor med intresse för allmänpsykiatrisk öppenvård. I den ena tjänsten ingår ett särskilt uppdrag riktat mot patienter med bland annat diagnos bipolär sjukdom. Den andra tjänsten avser arbete i vår triagefunktion. Båda tjänsterna erbjuder en spännande resa med många utmaningar som du tar dig an tillsammans med dina medarbetare. Vi erbjuder dig ett varierande och självständigt arbete med hög grad av delaktighet och ansvar. Du kommer till en trivsam arbetsplats med kollegor som värnar om varandr...
2021-01-07 2021-03-07
1 2 >